Случайното разпределение на делата - неслучайни въпроси

Случайното разпределение на делата - неслучайни въпроси

© Анелия НиколоваВисшият съдебен съвет (ВСС) реши на редовното си заседание в четвъртък (21 ноември), че от 1 януари догодина в съдилищата трябва да бъдат въведени преработените версии на програмите за случайно разпределение на делата Law Choice (която се ползва в 90 % от съдилищата в страната) и АСУД (Автоматизирана система за управление на делата), която се прилага във Върховния касационен съд и някои съдилища.


Мнозинството в съвета не прие обаче въвеждането на преработените (или доработени - и двата термина се ползват от членове на ВСС) да стане след като бъде извършена независима експертна оценка за надеждността на програмите, какъвто призив отправиха във вторник с писмо до съвета Съюзът на съдиите в България (ССБ) и още 5 граждански организации, които наблюдават съдебната власт и участват в Гражданския съвет към ВСС. 


Същевременно ВСС - все пак - реши, че до 5 декември комисията по информационни технологии, която се занимава със случайното разпределение, и Гражданският съвет към ВСС да излъчат по двама IT-експерти, и четиримата да започнат да работят по оценката на двете програми.
Наред със срока 1 януари за въвеждането на преработените програмни продукти, ВСС прие и технически правила за работа с тях. 


Дори при пръв прочит


"точките" на решението взаимно се обезсмислят


- Дори до 5 декември Гражданския съвет и ВСС да намерят по двама експерти, те надали могат до 1 януари да изготвят експертизите си.


- Дори да ги изготвят, в решението на ВСС липсва обвързване на експертните оценки за надеждността на доработената версия на софтуера с въвеждането му в употреба. 


- Приемането на технически правила за прилагането на подобрения Law Choice намеква, че "окончателното решение" е взето.


- Не са за пренебрегване и допълнителни съмнения и аз нямам задръжки да ги изразя - дали експертите, които ще бъдат намерени, са издръжливи на натиск и внушения - след като знаем каква съпротива срещу проверката беше демонстрирана съвсем открито от председателя на ВАС Георги Колев през април, а и вчера като реплика ("Във ВАС не са открити нарушения!", цитиран от сайта "Съдебни репортажи") срещу малцината осмелили се да изразят някаква подкрепа за призива на ССБ и 5-те НПО. И как мнозинството на ВСС става опора на тази съпротива...


Вчерашното решение на ВСС ("решението четвъртък") бе взето при форсмажорни обстоятелства


Във вторник ССБ и 5-те НПО огласиха писмото с призив до ВСС, с което поискаха независимата експертна оценка на IT- специалисти да предшества въвеждането на доработената версия на продукта Law Choice заради открити дефекти на този продукт, които го компрометират, тъй като дават възможност за намеса без да се оставят следи в системата. (Възможност установена през април след проверка във Върховния административен съд (ВАС), Софийския градски съд (СГС), и Върховния касационен съд (ВКС) от Български институт за правни инициативи (БИПИ) съвместно с IT-експерт и члена на ВСС Незабравка Стоева.)


Само часове след призива на шестте НПО във вторник  се получи писмо на ВСС до медиите  - "позиция вторник" на ВСС http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/11/19/2185927_vss_do_grajdanskite_organizacii_kato_iskate_nezavisima/, отличаваща се с категоричност на твърденията, но неподписана от никого и следователно незнайно от кого и кога приета, в която едновременно се заявяват две неща: че системата Law Choice не е била никога компрометирана, но че системата  Law Choice е подобрена.


В "позицията вторник" дори бе "елегантно" шкартиран онзи детайл от решението на ВСС от 31 октомври - да се назначат експерти от БАН или друга публична институция, които да оценят подобрената версия на Law Choice. Детайл, който придаваше някаква сговорчивост на мнозинството - дори само колкото да бъдат позатворени  устата на онези досадници от Съюза на съдиите и разните му там граждански органиазции, но все пак.... Надали са имали намерение да изпълнят дори този формално вмъкнат компромис... Трябваше да се сетим, че не са имали, по простия факт, че в решението от 31 октомври  мнозинството не постави срок за назначаване на експертите от БАН. Направи го едва вчера. Пак едва тези дни ВСС качи на сайта си и техническите правила, по които новата версия на софтуера за случайното разпределение трябва да работи.


Щеше ли да се случи това, ако досадниците не бяха вдигнали шум с призива си до ВСС? Мисля, че "позицията вторник" надали щеше да се появи, ако гражданските организации не бяха разпространили своето писмо чрез медиите. Ако то беше адресирано само до съвета, там щеше да си седи незнайно и нечуто или поне дълго щеше да си седи. И ВСС щеше да си мълчи - примерите на най-скандално мълчание на съвета по важни проблеми не са един и два.


Извънредността на решението на ВСС  идва най-вече от присъствието в София на  групата евроексперти,

които трябва да съберат фактите за подготвяния в Брюксел следващ мониторингов доклад за напредъка в правосъдието и вътрешния ред. По информация на "Дневник" техен представител в сряда се интересувал какво става с планираната независима експертна оценка на софтуера. Тоест "решението четвъртък" е станало неизбежно.


Същевременно надделялата съпротива вчера във ВСС срещу обвързването на евентуалната експертна оценка с въвеждането на преработената версия LawChoice предпоставя и вида на вчерашното решение на ВСС: то не би могло да бъде друго освен вътрешнопротиворечиво, измамно в целите си, създаващо видимост за действие, която трябва да прикрие целта - да се остави да действа сегашния ненадежден софтуерен продукт.


Ето защо "решението четвъртък" на ВСС не може да се чете откъснато от "позицията вторник"


Ето защо - само привидно парадоксално  -


най-критичен прочит заслужава "позицията вторник" на ВСС - нищо че е предшестваща: тя на практика не е ревизирана от "решението четвъртък".


Противоречията в "решението четвъртък" произтичат именно от "позицията вторник" - тя е основополагащата като съдържание, смисъл, неподправена искреност!
Какво стана ясно от нея:


-  ВСС поставя акцент върху преработената и подобрена версия на сега използвания продукт Law Choice и това обяснява до голяма степен защо е формално съгласието на мнозинството в четвъртък да се направи външна експертна оценка за продукта. Подобряването е извършено самостоятелно от същия експерт, който е поддържал в течение на 7 години системата на разпределение на делата в състояние на незащитеност от вътрешно-ведомствени манипулации.


Липсата на надеждна защита - повтарям -  е посочена в доклада от проверката, извършена от Български институт за правни инициативи с IT-експерт и съвместно с члена на ВСС Незабравка Стоева през април т.г във Върховния административен съд, Софийския градски съд и Върховния касационен съд.


 - ВСС  поставя акцент - и той е фундаментът на позицията на съвета, върху архива от протоколите от разпределението който ще се създава във ВСС в бъдеще, като гаранция за сигурност на случайното разпределение.


Ето как го коментира програмният директор на БИПИ Христо Иванов:


"Вместо да се се създаде функционалност за копиране на архива на системите за случайно разпределение на централизиран сървър под контрола на ВСС, позволяващ сверка на показанията на архивите в съдилищата при съмнения за манипулация, прави се архив на протоколите от разпределението, които сами по себе си не дават никаква сигурност. Твърди се, че файловете на софтуера били криптирани, но това не ни казва нищо за постигнатото ниво на сигурност, без независима оценка на това криптиране, както и доколко е отстранена възможността за заменяне на тези файлове с други, генерирани от алтернативна инсталация на програмата."


- ВСС възразява на гражданските организации с позицията си, че системата Law Choiсе не е компрометирана. Оставям настрана елементарния въпрос защо се е наложило да бъде подобрявана системата, щом като не е компрометирана. И се връщам на констатацията в доклада от проверката, в който черно на бяло е посочено - потретям - че системата Law Choice оставя възможност за намеса при компютърния избор без да остават следи в архива, за разлика от системата АСУД, която се прилага във ВКС.


Щяхме ли да разберем, че софтуерът е несъвършен, ако независим IT-специалист не беше видял това при онази проверка? Сега защо да вярваме, че некомпетентният софтуер е подобрен компетентно от недостатъчно компетентният му (като логически извод) автор, какъвто се е проявил при изначалното създаване на продукта ? (Питам според логиката на съжденията на ВСС, аз не познавам конкретния IT- специалист на ВСС и не оценявам неговата компетентност.)


- ВСС защитава софтуера Low Choice с аргумента, че при проверките на инспектората не са установени манипулации. Но анализът на БИПИ не твърди това, а установява, че манипулации са възможни, първо. И второ - че никой никога не е проверявал така, че да установи дали е имало манипулации.  Да се заобикаля действителният проблем с твърдението, че манипулации не са установени, при положение, че са възможни, издава притеснителна липса на воля да се постигнат реални гаранции за случайно разпределение на делата. И елементарно хитруване - за да не кажа нахалство, което трябва да прикрие тази липса.


 Но


твърдението на ВСС смущава и заради два съвсем скорошни скандални факта,

които са извън високата материя на IT-технологиите и на които съветът още по-скандално не обърна внимание.


Първият факт: Неотдавна произнесената осъдителна присъда за председателя на Бургаския административен съд Атанас Вълков за фалшифициране на документи стресна магистратската общност. Съдът установи, че той самият е "създал" делото, което го облагодетелства имуществено, след което пак той е "получил" за разглеждане това дело! Излиза, че делото се е паднало точно на него от системата за случайно разпределение, до която той има достъп като председател на съда! И това ако не компрометира системата  Law Choice, която ВСС иска да запази, какво друго би могло! Прокуратурата никога няма да може да докаже, че това не е случайно и че председателят е манипулирал случайния избор, именно защото текстовите файлове на архива не позволяват да се установи намесата - тази е спецификата на предпочетения от ВСС продукт.


Вторият факт: Делото срещу бившия вътрешен министър Цветанов, по което прокуратурата поиска отвод на съдията, като се позова на публикация във вестник, в който се твърдеше, че съдията е близка до проминентен председател на върховен съд, който пък бил близък до Цветанов, тоест че делото не току-така  се е паднало точно на конкретния съдия. Изводът: Необратимо е компрометирана в очите на обществото убедителността на случайното разпределение, извършвано от продукта Law Choice, щом като не кой да е, а самата прокуратура ползва за аргумент медийното твърдение за неслучайното попадане на делото точно при тази съдийка. Оттук нататък всеки, който иска да постигне цел, за която не намира правомерни средства, или иска да уязви съда, ползва тази ненадеждност като мотив, за да  подкопава сигурността, че делото се гледа от законоустановен съдебен състав!


На фона на тези само два примера твърдението на ВСС, че продуктът Law Choice не бил компрометиран, будят...съжаление.


Изводите


ССБ и 5-те граждански организации от Гражданския съвет към ВСС поискаха най-естественото и конструктивно нещо: Независими експерти, отговарящи на изискването на ВСС да представляват публична институция, да анализират двата софтуера, с които се извършва случайно разпределение, да диагностицират проблемите на сигурността им и да направят препоръки за тяхното преодоляване, както и да оценят резултата от приложението на тези препоръки. Наред с това, гражданските организации поискаха и редица други мерки от административно ествество, без които и най-защитеният софтуер не би бил достатъчно осигурен срещу злоупотреби.


От позицията на ВСС разбираме, че независима експертиза първо се отказа, след което се прие от немай къде, без сигурност, че до 1 януари експертите могат да я изготвят, и без ангажимент, че ще бъде взета предвид, ако все пак бъде изготвена. Тоест разбираме, че решенията са взети!


От "позицията вторник" и "решението четвъртък" на ВСС става ясно, че целта, която направениете доработки, преработки и награждания на сигурността обслужват, е


да създадат видимост, че нещо се променя


Това спешно се налага, напомням, защото евроекспертите са в София, в Брюксел пишат следващия доклад, и на критичните публикации трябва да се отговори по някакъв начин. Именно по някакъв... 


Защо е така ли?
Отговора го търся в  цялостната дейност на ВСС, от която случайното разпределение на делата е само част, включително  кадровата му политика, и особено в избора на т. нар. административни ръководители -  със задкулисни мотиви, пренебрегвайки най-грубо и без никакво неудобство кандидати с доказани професионални и нравствени качества, за да бъдат назначени други, което бе демонстрирано и вчера при избора на председатели на Пазарджишкия окръжен и на Свиленградския районен съд (но този  хронически проблем заслужава за пореден път отделен анализ).


Отговорът е вграден в темелите на българския тъй наречен преход и аз самата съм го писала десетки пъти: Статуквото, обслужващо кастата на властта, независимо коя е тя, и нейните икономически фаворити и поддръжници, а паралелно с тях интересите на лобита и фигури вътре в съдебната система, трябва да бъде опазено, дори пред риска Еврокомисията за пореден път да заклейми България.


Явно залогът е много голям.


Ключови думи към статията:

Коментари (26)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на apollo
  apollo
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Само съдебен борд е оправията.

 2. 2 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2738 Неутрално

  [quote#1:"apollo"]Само съдебен борд е оправията. [/quote]

  Уволнение на всички съдии родени преди 1980 година и назначаване на нови, под контрола на ЕС!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 3. 3 Профил на biss Mark
  biss Mark
  Рейтинг: 1384 Неутрално

  Всеки първокурсник от което и да е техн. училище може да им напише скриптче за случайно генериране на числа. Ама - не. Трябва да има специална комисия с бюджет.

  Crede quod habes, et habes. Sed etiam melior, puto.
 4. 4 Профил на sasa1959
  sasa1959
  Рейтинг: 388 Неутрално

  А бе те са прави, какво разбират всички, които ги критикуват.

 5. 5 Профил на biss Mark
  biss Mark
  Рейтинг: 1384 Неутрално

  А иначе косвено по темата: Усещането за щастлив живот е пряко свързано с усещането за справедливост и не пряко с богатсвото. За бизнеса пък няма да говорим ... не говоря за мутренските изпълнения а за бизнес.

  Crede quod habes, et habes. Sed etiam melior, puto.
 6. 6 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1574 Неутрално

  "Дори до 5 декември Гражданския съвет и ВСС да намерят по двама експерти, те надали могат до 1 януари да изготвят експертизите си."

  Айде малко по-сериозно. Не виждам защо експертизата да не може да се изготви за 2 седмици. Друг е въпросът, че би било нормално срокът да е по-дълъг.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 7. 7 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1574 Неутрално

  [quote#3:"biss Mark"]Всеки първокурсник от което и да е техн. училище може да им напише скриптче за случайно генериране на числа. Ама - не. Трябва да има специална комисия с бюджет.[/quote]Точно така. Има много бзеплатни онлайн генератори на случайни числа, включително случаен избор измежду първоначално зададени възможности. От един технически елементарен проблем се прави слон.

  Наистина оставам впечатлението, че ВСС има нездрава пристрастност към един явно компрометиран продукт, който не може да се справи с такава елементарна техническа задача.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 8. 8 Профил на Златин Златев
  Златин Златев
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#3] от "biss Mark":
  До коментар [#7] от "Николай Николов":

  Правите ли разлика между случайни и псевдослучайни числа?

  "Ние не наследяваме земята на нашите предци, ние я взимаме назаем от децата ни." Индианска поговорка
 9. 9 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 1578 Неутрално

  ВСС е върховен орган на "независимата" съдебна власт. Половината от него сега се назначават от парламента, а другата половина измежду най-корумпираните съдии. За капак и главния прокурор и той е член на ВСС след като е назначен политически. Е какво му е независимото на такава съдебна власт?

  За ВСС и за главен прокурор трябва да има редовни избори както за парламент. Дори не съм чул досега някой политик да говори за подобна промяна на конституцията. То от тия дето уж искат промяна в държавата не се чува, а какво ли остава от тия дето са на власт да се чуе. Пълна узурпация на съда!

  ДЕПУТАТИТЕ ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ ВОЛЯТА НА 2.5 МИЛИОНА БЪЛГАРИ ГЛАСУВАЛИ С "ДА" НА РЕФЕРЕНДУМА СА ЕДНИ ПРЕВРАТАДЖИИ. ТЕ ВЕЧЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ САМО СЕБЕ СИ.
 10. 10 Профил на Инспектор Стрезов
  Инспектор Стрезов
  Рейтинг: 538 Неутрално

  Не, залогът не е много голям. Заложено е ВСИЧКО. Това е битката с която ще бъде спечелена войната. След нея или няма да има държава или няма да има мафия.

  Затова е този яростен отпор на статуквото.

  "Я з москалями не балакаю!"
 11. 11 Профил на biss Mark
  biss Mark
  Рейтинг: 1384 Неутрално

  До коментар [#9] от "emil":
  До коментар [#10] от "Инспектор Стрезов":

  Уважаеми съфорумници, вашите мнения ме карат да вярвам, че има надежда все пак има мислещи хора. дано и действащите да станат повечко.

  Crede quod habes, et habes. Sed etiam melior, puto.
 12. 12 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1574 Неутрално

  [quote#8:"Златин Златев"]Правите ли разлика между случайни и псевдослучайни числа?[/quote]ОК, псевдослучайни. Но, същественото тук е възможността един технически неграмотен служител в съда или дори съдия да манипулира този избор. При псведослучайните генератори, които ги има онлайн те няма как да го правят. Единственият им шанс е да "хвърлят зара" много пъти докато се падне правилния съдия.

  За мен идеалното решение е да се използва безплатен онлайн генератор като "тегленето" се извършва пред свидетели за което се съставя протокол (а, защо не и да се заснеме на видео/screen capture). Разходи по софтуера - 0 лева. Ако искат нещо по-екзотично могат да използват и топките от Тото2. If there is a will, there is a way.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 13. 13 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1354 Неутрално

  Определено във ВСС, КС, Прокуратурата се подвизават съработници на едни хора, които може да наречем олигарси и направо престъпници. В тези институции са се "облещили" лица на мафията

 14. 14 Профил на 1984
  1984
  Рейтинг: 645 Неутрално

  всички са от ДС

  BG e мини империя на злото.
 15. 16 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 594 Неутрално

  До коментар [#9] от "emil":
  Какво означава, "подобна промяна на конституцията", Колега ?

  Обществото ни се нуждае от качествено нов Основен договор, съобразен и органично свързан с постпреходните реалности на общия ни живот в него.
  Мислещите у нас ползват купища от евфемизми на непростото понятие за Промяна, само и само, да не уплашат "съсловните зайчета" от един Модел на общуване, който отдавна не работи, но продължава да бъде, ловко "практикуван"...

 16. 17 Профил на mr_vach
  mr_vach
  Рейтинг: 451 Неутрално

  До коментар [#3] от "biss Mark":

  Въпросът е да се напише скриптче, което веднъж като го завъртиш за дадено дело да отбелязва, че е било пуснато и ти да не можеш да го пуснеш пак (ако не ти харесва отговора).
  Та това му е трудното- да направиш така файловата организация, че да не може да се манипулира. Явно в момента е сравнително лесно, щото другарете могли да го правят, ама те все пак не са хакери и затова не искат подсилена защита

  Порусначен народ- слаба държава
 17. 18 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 1578 Неутрално

  До коментар [#16] от "dimko":

  Колега, не съм сигурен че те разбирам точно, но въпреки всичко ще ти отговоря така. Понякога много ми се иска да полетя от точка А до точка Б. Разпервам ръце и се силя, даже понякога махам, но все не се получава. Тогава си слагам обувките и изхождам разстоянието. По-точно преди много години разбрах че мога и да пропусна частта с разперването и махането и вече минавам направо на ходенето.

  Досега от много хора съм чувал че трябва нова конституция, но вече много ми се иска и да чувам какво точно ще е новото в нея. Сигурно няма да е всичко, а няколко много конкретни неща най вече свързани с механизмите на защита срещу пожелателност в текстовете и. Аз например бих почнал от тези неща които никога не съм чувал от партиите защото са им трън в очите. Тогава бих искал да видя какво от тях би могло да се осъществи въпреки тези партии и с обикновена промяна, а не с цялостно пренаписване. След това бих се замислил как това да бъде сторено. А чак накрая бих мислил кога и как би могло да се пренапише целия текст ако все още е необходимо и кой точно да го стори.

  Някои народи живеят демократично и без конституция. На нашия народ е хубаво да му напишеш нещо черно на бяло, но конституцията сама по себе си няма да ни реши проблемите защото не е основната причина за тях.

  ДЕПУТАТИТЕ ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ ВОЛЯТА НА 2.5 МИЛИОНА БЪЛГАРИ ГЛАСУВАЛИ С "ДА" НА РЕФЕРЕНДУМА СА ЕДНИ ПРЕВРАТАДЖИИ. ТЕ ВЕЧЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ САМО СЕБЕ СИ.
 18. 19 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4531 Неутрално

  ВСС е тежко болен от формата на същият вирус от която е болна цялата държава.Вируса се нарича обвързаност с ДС , корупция,конфликт на интереси.Цялата му дейност блестящо като за учебник показва горното.Съдебната власт се нуждае от бърза и дълбока реанимация.Без това е невъзможна промяна и това е най важното с което трябва тя да започне.

  klimentm
 19. 20 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4531 Неутрално

  До коментар [#18] от "emil":

  Още нещо което считам че е важно,просто няма време да се прави нова конституция.Това означава още минимум 2 години забавяне на бързите мерки които трябва да се предприемат.Не е маловажен въпроса и кой ще пише новата,искаме тя да е написана от БСП и ГЕРБ ли?

  klimentm
 20. 21 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 1578 Неутрално

  До коментар [#20] от "klimentm":

  [quote#20:"klimentm"]Не е маловажен въпроса и кой ще пише новата (конституция)[/quote]

  Започвам вече да си мисля, че конституцията трябва да бъде написана или пренаписана от нас гражданите защото ние сме потърпевшите. От хора които няма да бъдат във властта и не се стремят към власт. На политиците само ще им я връчим за да я приемат такава каквато е. Ако не искат и се дърпат тогава протести до дупка. За тая работа има достатъчно кадърни юристи и трябва да се сформират граждански организации които да дебатират публично върху текстовете. Ако гражданите се споразумеем и в текстовете личи позитивизъм и ако медиите помогнат за такъв диалог и повече публичност тогава нека ги видя политиците. Да ги видя дали ще си свикват контрапротести.

  ДЕПУТАТИТЕ ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ ВОЛЯТА НА 2.5 МИЛИОНА БЪЛГАРИ ГЛАСУВАЛИ С "ДА" НА РЕФЕРЕНДУМА СА ЕДНИ ПРЕВРАТАДЖИИ. ТЕ ВЕЧЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ САМО СЕБЕ СИ.
 21. 22 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 1578 Неутрално

  До коментар [#20] от "klimentm":

  [quote#20:"klimentm"]Още нещо което считам че е важно,просто няма време да се прави нова конституция.[/quote]

  Няма и нужда. Повечето текстове са си добри и мисля че бяха преписани от белгийската констируция. Това което трябва да се пренапише са защитните механизмите за изпълнение на текстовете в конституцията. Сегашната шайка управленци вече 20 години си прави каквото си иска с конституцията благодарение на зависимите съд и конституционен съд, масово назначени и контролирани от политиците. Шайката хем не се съобразява с конституцията хем я размахва като плашило когато така им отърва. Те и да я пренапишат пак ще бъде като за тях, а не като за нас. Затова гражданите ще трябва да я пренапишат и да им я връчат. А те нека се опъват пък ще видим.

  ДЕПУТАТИТЕ ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ ВОЛЯТА НА 2.5 МИЛИОНА БЪЛГАРИ ГЛАСУВАЛИ С "ДА" НА РЕФЕРЕНДУМА СА ЕДНИ ПРЕВРАТАДЖИИ. ТЕ ВЕЧЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ САМО СЕБЕ СИ.
 22. 23 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4531 Неутрално

  Хубава идея ако нашето българско общество имаше ясни обединяващи цели.В момента след този "преход" е компрометирана даже самата идея за демокрация,нещо повече много хора отъждествяват това което стана в България с нея .
  Не е ли опасно от тази гледна точка в новата конституция да влязат съвсем недемократични текстове.Пред очите ни се развихрят ксенофобия и популизъм в опасни размери,всичко това ме настройва скептично дали сме способни да създадем нещо добро.
  Обществото ни е тежко болно и за това ражда такива правителства и парламент.Уви.

  klimentm
 23. 24 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 1578 Неутрално

  До коментар [#23] от "klimentm":

  [quote#23:"klimentm"]Не е ли опасно от тази гледна точка в новата конституция да влязат съвсем недемократични текстове.[/quote]

  Опасно е защото както винаги ще се завихрят спорове и масово ще изникнат ксенофоби и други мандраджии. Хубавото е че те са примитивни и силата не им е в аргументираните спорове. Умните и кадърни хора ще ги отсеят. После няма нужда това да става на някаква кръгла маса и с някакво гласуване. Публичните дебати в медиите ще натежат общественото мнение в една или в друга посока, а не агресивността и авантюризма. В крайна сметка и народното събрание ще има крайна дума за спиране на текстове от които липсва позитивизъм защото обществото няма да застане зад тях.

  По-опасни ще са разни кадри и хора пратени да овладеят един такъв процес с мазни приказки и псевдонаучност. Сигурен съм обаче че и те няма да могат да се противопоставят на интегралния интелект на обществото.

  Един от най-големите проблеми ще е апатичтичността и обезверяването на гражданите поради многогодишните издънки на всеки захванал се да оправя държавата чрез власт. Хубавото обаче е че доверието на хората към доброволци нестремящи се към власт все още не е компрометирано. Така че подобен подход ще срещне разбиране.

  ДЕПУТАТИТЕ ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ ВОЛЯТА НА 2.5 МИЛИОНА БЪЛГАРИ ГЛАСУВАЛИ С "ДА" НА РЕФЕРЕНДУМА СА ЕДНИ ПРЕВРАТАДЖИИ. ТЕ ВЕЧЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ САМО СЕБЕ СИ.
 24. 25 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 594 Неутрално

  До коментар [#18] от "emil":
  Само нова конституция би могла да ни обясни промяната, която искаме, Колега...
  Днешната ни е отчайващо недостоверна, изчерпана и не работи !
  Надзърни в системата на властите с техните "практики" и сам ще се увериш...

 25. 26 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 594 Неутрално

  Като жокер към споделеното ми в #25, добавям въпроса:
  Какво градим днес, работеща Демокрация или Демократически централизъм ???

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK