Случайното разпределение на делата - неслучайни въпроси

Случайното разпределение на делата - неслучайни въпроси

© Анелия НиколоваВисшият съдебен съвет (ВСС) реши на редовното си заседание в четвъртък (21 ноември), че от 1 януари догодина в съдилищата трябва да бъдат въведени преработените версии на програмите за случайно разпределение на делата Law Choice (която се ползва в 90 % от съдилищата в страната) и АСУД (Автоматизирана система за управление на делата), която се прилага във Върховния касационен съд и някои съдилища.


Мнозинството в съвета не прие обаче въвеждането на преработените (или доработени - и двата термина се ползват от членове на ВСС) да стане след като бъде извършена независима експертна оценка за надеждността на програмите, какъвто призив отправиха във вторник с писмо до съвета Съюзът на съдиите в България (ССБ) и още 5 граждански организации, които наблюдават съдебната власт и участват в Гражданския съвет към ВСС. 


Същевременно ВСС - все пак - реши, че до 5 декември комисията по информационни технологии, която се занимава със случайното разпределение, и Гражданският съвет към ВСС да излъчат по двама IT-експерти, и четиримата да започнат да работят по оценката на двете програми.
Наред със срока 1 януари за въвеждането на преработените програмни продукти, ВСС прие и технически правила за работа с тях. 


Дори при пръв прочит


"точките" на решението взаимно се обезсмислят


- Дори до 5 декември Гражданския съвет и ВСС да намерят по двама експерти, те надали могат до 1 януари да изготвят експертизите си.


- Дори да ги изготвят, в решението на ВСС липсва обвързване на експертните оценки за надеждността на доработената версия на софтуера с въвеждането му в употреба. 


- Приемането на технически правила за прилагането на подобрения Law Choice намеква, че "окончателното решение" е взето.


- Не са за пренебрегване и допълнителни съмнения и аз нямам задръжки да ги изразя - дали експертите, които ще бъдат намерени, са издръжливи на натиск и внушения - след като знаем каква съпротива срещу проверката беше демонстрирана съвсем открито от председателя на ВАС Георги Колев през април, а и вчера като реплика ("Във ВАС не са открити нарушения!", цитиран от сайта "Съдебни репортажи") срещу малцината осмелили се да изразят някаква подкрепа за призива на ССБ и 5-те НПО. И как мнозинството на ВСС става опора на тази съпротива...


Вчерашното решение на ВСС ("решението четвъртък") бе взето при форсмажорни обстоятелства


Във вторник ССБ и 5-те НПО огласиха писмото с призив до ВСС, с което поискаха независимата експертна оценка на IT- специалисти да предшества въвеждането на доработената версия на продукта Law Choice заради открити дефекти на този продукт, които го компрометират, тъй като дават възможност за намеса без да се оставят следи в системата. (Възможност установена през април след проверка във Върховния административен съд (ВАС), Софийския градски съд (СГС), и Върховния касационен съд (ВКС) от Български институт за правни инициативи (БИПИ) съвместно с IT-експерт и члена на ВСС Незабравка Стоева.)


Само часове след призива на шестте НПО във вторник  се получи писмо на ВСС до медиите  - "позиция вторник" на ВСС http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/11/19/2185927_vss_do_grajdanskite_organizacii_kato_iskate_nezavisima/, отличаваща се с категоричност на твърденията, но неподписана от никого и следователно незнайно от кого и кога приета, в която едновременно се заявяват две неща: че системата Law Choice не е била никога компрометирана, но че системата  Law Choice е подобрена.


В "позицията вторник" дори бе "елегантно" шкартиран онзи детайл от решението на ВСС от 31 октомври - да се назначат експерти от БАН или друга публична институция, които да оценят подобрената версия на Law Choice. Детайл, който придаваше някаква сговорчивост на мнозинството - дори само колкото да бъдат позатворени  устата на онези досадници от Съюза на съдиите и разните му там граждански органиазции, но все пак.... Надали са имали намерение да изпълнят дори този формално вмъкнат компромис... Трябваше да се сетим, че не са имали, по простия факт, че в решението от 31 октомври  мнозинството не постави срок за назначаване на експертите от БАН. Направи го едва вчера. Пак едва тези дни ВСС качи на сайта си и техническите правила, по които новата версия на софтуера за случайното разпределение трябва да работи.


Щеше ли да се случи това, ако досадниците не бяха вдигнали шум с призива си до ВСС? Мисля, че "позицията вторник" надали щеше да се появи, ако гражданските организации не бяха разпространили своето писмо чрез медиите. Ако то беше адресирано само до съвета, там щеше да си седи незнайно и нечуто или поне дълго щеше да си седи. И ВСС щеше да си мълчи - примерите на най-скандално мълчание на съвета по важни проблеми не са един и два.


Извънредността на решението на ВСС  идва най-вече от присъствието в София на  групата евроексперти,

които трябва да съберат фактите за подготвяния в Брюксел следващ мониторингов доклад за напредъка в правосъдието и вътрешния ред. По информация на "Дневник" техен представител в сряда се интересувал какво става с планираната независима експертна оценка на софтуера. Тоест "решението четвъртък" е станало неизбежно.


Същевременно надделялата съпротива вчера във ВСС срещу обвързването на евентуалната експертна оценка с въвеждането на преработената версия LawChoice предпоставя и вида на вчерашното решение на ВСС: то не би могло да бъде друго освен вътрешнопротиворечиво, измамно в целите си, създаващо видимост за действие, която трябва да прикрие целта - да се остави да действа сегашния ненадежден софтуерен продукт.


Ето защо "решението четвъртък" на ВСС не може да се чете откъснато от "позицията вторник"


Ето защо - само привидно парадоксално  -


най-критичен прочит заслужава "позицията вторник" на ВСС - нищо че е предшестваща: тя на практика не е ревизирана от "решението четвъртък".


Противоречията в "решението четвъртък" произтичат именно от "позицията вторник" - тя е основополагащата като съдържание, смисъл, неподправена искреност!
Какво стана ясно от нея:


-  ВСС поставя акцент върху преработената и подобрена версия на сега използвания продукт Law Choice и това обяснява до голяма степен защо е формално съгласието на мнозинството в четвъртък да се направи външна експертна оценка за продукта. Подобряването е извършено самостоятелно от същия експерт, който е поддържал в течение на 7 години системата на разпределение на делата в състояние на незащитеност от вътрешно-ведомствени манипулации.


Липсата на надеждна защита - повтарям -  е посочена в доклада от проверката, извършена от Български институт за правни инициативи с IT-експерт и съвместно с члена на ВСС Незабравка Стоева през април т.г във Върховния административен съд, Софийския градски съд и Върховния касационен съд.


 - ВСС  поставя акцент - и той е фундаментът на позицията на съвета, върху архива от протоколите от разпределението който ще се създава във ВСС в бъдеще, като гаранция за сигурност на случайното разпределение.


Ето как го коментира програмният директор на БИПИ Христо Иванов:


"Вместо да се се създаде функционалност за копиране на архива на системите за случайно разпределение на централизиран сървър под контрола на ВСС, позволяващ сверка на показанията на архивите в съдилищата при съмнения за манипулация, прави се архив на протоколите от разпределението, които сами по себе си не дават никаква сигурност. Твърди се, че файловете на софтуера били криптирани, но това не ни казва нищо за постигнатото ниво на сигурност, без независима оценка на това криптиране, както и доколко е отстранена възможността за заменяне на тези файлове с други, генерирани от алтернативна инсталация на програмата."


- ВСС възразява на гражданските организации с позицията си, че системата Law Choiсе не е компрометирана. Оставям настрана елементарния въпрос защо се е наложило да бъде подобрявана системата, щом като не е компрометирана. И се връщам на констатацията в доклада от проверката, в който черно на бяло е посочено - потретям - че системата Law Choice оставя възможност за намеса при компютърния избор без да остават следи в архива, за разлика от системата АСУД, която се прилага във ВКС.


Щяхме ли да разберем, че софтуерът е несъвършен, ако независим IT-специалист не беше видял това при онази проверка? Сега защо да вярваме, че некомпетентният софтуер е подобрен компетентно от недостатъчно компетентният му (като логически извод) автор, какъвто се е проявил при изначалното създаване на продукта ? (Питам според логиката на съжденията на ВСС, аз не познавам конкретния IT- специалист на ВСС и не оценявам неговата компетентност.)


- ВСС защитава софтуера Low Choice с аргумента, че при проверките на инспектората не са установени манипулации. Но анализът на БИПИ не твърди това, а установява, че манипулации са възможни, първо. И второ - че никой никога не е проверявал така, че да установи дали е имало манипулации.  Да се заобикаля действителният проблем с твърдението, че манипулации не са установени, при положение, че са възможни, издава притеснителна липса на воля да се постигнат реални гаранции за случайно разпределение на делата. И елементарно хитруване - за да не кажа нахалство, което трябва да прикрие тази липса.


 Но


твърдението на ВСС смущава и заради два съвсем скорошни скандални факта,

които са извън високата материя на IT-технологиите и на които съветът още по-скандално не обърна внимание.


Първият факт: Неотдавна произнесената осъдителна присъда за председателя на Бургаския административен съд Атанас Вълков за фалшифициране на документи стресна магистратската общност. Съдът установи, че той самият е "създал" делото, което го облагодетелства имуществено, след което пак той е "получил" за разглеждане това дело! Излиза, че делото се е паднало точно на него от системата за случайно разпределение, до която той има достъп като председател на съда! И това ако не компрометира системата  Law Choice, която ВСС иска да запази, какво друго би могло! Прокуратурата никога няма да може да докаже, че това не е случайно и че председателят е манипулирал случайния избор, именно защото текстовите файлове на архива не позволяват да се установи намесата - тази е спецификата на предпочетения от ВСС продукт.


Вторият факт: Делото срещу бившия вътрешен министър Цветанов, по което прокуратурата поиска отвод на съдията, като се позова на публикация във вестник, в който се твърдеше, че съдията е близка до проминентен председател на върховен съд, който пък бил близък до Цветанов, тоест че делото не току-така  се е паднало точно на конкретния съдия. Изводът: Необратимо е компрометирана в очите на обществото убедителността на случайното разпределение, извършвано от продукта Law Choice, щом като не кой да е, а самата прокуратура ползва за аргумент медийното твърдение за неслучайното попадане на делото точно при тази съдийка. Оттук нататък всеки, който иска да постигне цел, за която не намира правомерни средства, или иска да уязви съда, ползва тази ненадеждност като мотив, за да  подкопава сигурността, че делото се гледа от законоустановен съдебен състав!


На фона на тези само два примера твърдението на ВСС, че продуктът Law Choice не бил компрометиран, будят...съжаление.


Изводите


ССБ и 5-те граждански организации от Гражданския съвет към ВСС поискаха най-естественото и конструктивно нещо: Независими експерти, отговарящи на изискването на ВСС да представляват публична институция, да анализират двата софтуера, с които се извършва случайно разпределение, да диагностицират проблемите на сигурността им и да направят препоръки за тяхното преодоляване, както и да оценят резултата от приложението на тези препоръки. Наред с това, гражданските организации поискаха и редица други мерки от административно ествество, без които и най-защитеният софтуер не би бил достатъчно осигурен срещу злоупотреби.


От позицията на ВСС разбираме, че независима експертиза първо се отказа, след което се прие от немай къде, без сигурност, че до 1 януари експертите могат да я изготвят, и без ангажимент, че ще бъде взета предвид, ако все пак бъде изготвена. Тоест разбираме, че решенията са взети!


От "позицията вторник" и "решението четвъртък" на ВСС става ясно, че целта, която направениете доработки, преработки и награждания на сигурността обслужват, е


да създадат видимост, че нещо се променя


Това спешно се налага, напомням, защото евроекспертите са в София, в Брюксел пишат следващия доклад, и на критичните публикации трябва да се отговори по някакъв начин. Именно по някакъв... 


Защо е така ли?
Отговора го търся в  цялостната дейност на ВСС, от която случайното разпределение на делата е само част, включително  кадровата му политика, и особено в избора на т. нар. административни ръководители -  със задкулисни мотиви, пренебрегвайки най-грубо и без никакво неудобство кандидати с доказани професионални и нравствени качества, за да бъдат назначени други, което бе демонстрирано и вчера при избора на председатели на Пазарджишкия окръжен и на Свиленградския районен съд (но този  хронически проблем заслужава за пореден път отделен анализ).


Отговорът е вграден в темелите на българския тъй наречен преход и аз самата съм го писала десетки пъти: Статуквото, обслужващо кастата на властта, независимо коя е тя, и нейните икономически фаворити и поддръжници, а паралелно с тях интересите на лобита и фигури вътре в съдебната система, трябва да бъде опазено, дори пред риска Еврокомисията за пореден път да заклейми България.


Явно залогът е много голям.Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK