Общопрактикуващите лекари – търговци или Нашите семейни лекари?

Общопрактикуващите лекари – търговци или Нашите семейни лекари?

© Анелия НиколоваПървичната медицинска помощ по определение има особено важни функции. Най-обобщено – тези лекари са "входът" и пътеводителят ни в здравната система. И фигуративно казано – те ни посрещат на "входа" с обърканите ни болежки, насочват ни и ни пожелават дълъг и здрав живот. И само понякога ни пишат пътните листове за отвъдното – смъртните актове. Както във всяка система и в тази помощ, има редица проблеми. Част от тях са по-елементарни и са лесно отстраними в рамките на съществуващата нормативна база. Част от тях обаче изискват сериозни промени. С желание да предизвикам дискусия по някои от тях, предлагам следващите мисли.


Най-елементарните проблеми


1. Названието им
Защо те са наречени "общопрактикуващи лекари" (ОПЛ - в нормативната ни база)? Едно от основанията може да е било, че те трябва да имат специалност по "обща медицина". Друго основание може да е некадърен превод от английски език. В англоговорещите държави названието на тези лекари е General Practitioner – лекар на обща практика или общопрактикуващ лекар. Използва се и съкращението GP.


Може основанията да са верни или не. Важното е, че това название е тромаво и трудно за използване в ежедневния ни български език. По тази причина пък се разпространи и уродливото и даже обидно название "ДжиПи" – донесено и използвано от неграмотни чуждопоклоници.


И най-важното – названието не отразява предназначението или дори мисията на им – да са лекари, които познават и се грижат за здравето на всички членове на семейството. Или да са просто "семейни лекари". Тук приемам, че те са наистина такива и ще ги означавам с топлото според мен съкращение СЛ.


2. Дейността им


Стар проблем, още от основаването на тази институция у нас през 2000 г. – "трябва ли СЛ да са "на разположение" на пациентите си 24 часа в денонощието"?


Пример от Великобритания


Общопрактикуващ лекар се прибра в дома си с два часа закъснение. Обяснението пред домашните: "трябваше да навестя дядо А, защото напоследък много вдигна кръвното, а и родилка Б, защото наближава термина и и имам някои опасения. И за да не ме вдигат евентуално през нощта".


И – когато същият лекар отива на гости, на театър или просто на разходка, той винаги носи поне две неща: телефона си и лекарската си чанта – в готовност да се отзове на повикване от пациентите си.


По този образец у нас също се направи опит за въвеждане на подобен регламент. Определено неуспешен. Свикнали както всички останали граждани на 8 часов работен ден, СЛ не можаха да възприемат идеята да са 24 часа "на разположение" и просто я провалиха. В масовия случай те превъзложиха тази функция на медицински центрове. Така те затрудниха пациентите си и в някаква степен ограничиха мисията си.


Пример от България


СЛ от гр. Банкя (в рамките на Софийска община) възложиха тази функция на медицински център в комплекс "Люлин" – на 6 километра междуградски път от центъра на гр. Банкя.


Естествено, вината не е на СЛ. Те са хора и след като ни слушат 8 часа оплакванията, искат да се отпуснат и да си видят семейството. Въпросът засяга и спешната помощ. Когато не можем да разчитаме 100 % на 24 часа помощ от СЛ, естествено се обръщаме към "Спешна помощ". И за да не търсим вина, да нека да потърсим интереси.


3. Икономиката на дейността им


"Всичко е физика" – твърди мой приятел от биофизическия институт. "Всичко е икономика" му опонирам аз. Да проверим. Едно повикване на "Спешна помощ" със сигурност струва минимум 50 лв. (гориво, амортизация, заплати и пр.). Предлагаме на един СЛ да получава: 20 лв. за домашно посещение, инициирано от него - "да видя дядо А"; 30 лв. за повикване от пациент денем и 50 лв. - за повикване от пациент нощем. Дали ще приеме?


Внимание - всички суми са съвсем илюстративни!


Ама Касата нямала пари. Въпрос на икономика – икономиите от намаляването на повикванията на "Спешна помощ" се насочват за такова заплащане. Основанието и методът да се определят от финансистите. С поредица от преговори и внимателно планирани експерименти, със сигурност ще се установят суми, които биха мотивирали СЛ (поне по-голямата им част) да поемат тази функция.


Тук има и още по-сложен проблем – манталитетът ни като пациенти. Необходима е дълга, сложна и скъпа образователна и агитационна политика за да се научим да различаваме неразположение от препиване от признаци на инфаркт – да кажем. И пак икономика - солидна потребителска такса от 5-10 лв. със сигурност ще подпомогне "научаването" ни.


По-сложни проблеми


СЛ се регистрират по Търговския закон и са "търговци" по неговия смисъл. Тук има малко обидно противоречие "лекар = търговец", което да кажем не е най-важното. Има много по-важни и по-сложни проблеми.


Всеки търговец може да оптимизира и разширява дейността си доколкото смята, че това му е изгодно.


Дали и как може да оптимизира и разширява дейността си СЛ?


А. Около една трета от времето на СЛ е работата с документацията, без да обсъждам доколко обемът й е целесъобразен. Може ли СЛ да си назначи на почасова работа или на пълен щат медицински секретар, например? Може, разбира се – в рамките на бюджета си. Колко СЛ реално го правят? С подобни данни би трябвало да разполага Касата, но те най-малкото не са публикувани. Откъслечни наблюдения сочат, че такива СЛ не са много. Значи – бюджетът им е недостатъчен или други фактори възпрепятстват СЛ в тази посока.


Б. По същата логика СЛ може да си назначи за помощник медицинска сестра. В много кабинети това е факт, в други обаче не е. В колко – Касата не предоставя данни. А дали тази сестра не може да върши още много неща в помощ или в отмяна на СЛ? Примерно:


- да извършва някои домашни посещения


- да дава медицински консултации, разяснения, съвети и пр. като допълнение на предписанията на СЛ


- да посреща и обслужва пациенти в рамките на правомощията си и пр. и пр. – които неща експерти могат да дефинират и допълнят.


Примери от Великобритания


"Медицицинската сестра би могла да върши от 30 до 60 % от работата на общопрактикуващия лекар"


Резултати от тамошно проучване


"Медицинската сестра на общопрактикуващия лекар би трябвало да бъде първата инстанция, към която да се обръщат пациентите на първичната медицинска помощ"


Кралски колеж по сестринско дело в Шотландия


За целта обаче медицинската сестра при СЛ у нас би трябвало да има друг статут: извършената от нея самостоятелна дейност да се отчита, мотивира и заплаща от Касата.


В. И пак по същата логика СЛ би могъл да купи някакви тестове и/или апаратура. Някои лабораторни изследвания биха могли да се правят в кабинета му (или в близко помещение) – от наета лаборантка. Ползите са първо за пациента – пестят му се време, а и пари евентуално за градски/междуградски транспорт. За целта обаче Касата трябва да превежда цената на съответните изследвания на директно на СЛ. Така втората полза ще е за самия СЛ – той след време ще възвърне инвестицията си и ще започне да реализира малка печалба.


Възникват въпроси за надеждността на тези изследвания, за евентуалното лицензиране на тестовете / апаратурата, за признаването на резултатите им от другите лечебни заведения, както и за начините на заплащането им от Касата.


Доста по-сложни проблеми


Известно е, че значителна част от заболяванията могат да се лекуват амбулаторно – в дома на пациента. За това трябва да има определен минимум санитарни условия и определен комплекс медицински грижи: например – посещения на медицинска сестра, лекарски визитации, безплатни медикаменти и пр.


Пита се кой СЛ ще си рискува времето и медицинския авторитет, за да извършва подобно домашно лечение, вместо просто да напише "направление за болнично лечение"? И най-вече – защо? Подобни въпроси се задават от медицинския мениджмънт в цял свят и в отговор има създадени много реално работещи практики. Базирани на икономиката.


Пример (възможен при наши условия):


Един ден болничен престой струва минимум 100 лв. (вкл. и средно по 20 лв. за медикаменти и 3 лв. за храна). Предлагаме на един СЛ: за един ден домашно лечение да получава хонорар от примерно 40 лв., пациентът получава в брой 23 лв. за медикаментите и храната. А СЛ ако иска, може да подели част от хонорара с медицинска сестра, която да прави някои посещения (например вечерни).


Болницата икономисва 40 лв. за пациент за леглоден. С 5 000 леглодни по-малко, средна болница би икономисала 200 000 лв. годишно, а голяма - в пъти повече.


Значи са необходими промени в нормативната база, широко допитване в колегията, експерименти и вземане на медицински и икономически мотивирани решения.


Профилактиката


Няма лекар, който да не може да изнесе дълга лекция за ползата от профилактиката. Как стои проблемът в сферата на първичната ни помощ?


... извършват дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации;


Чл. 11, ал. 1, т.6 от Закона за лечебните заведения


Освен профилактичните прегледи и имунизациите, какво друго могат да вършат СЛ? Да дават съвети, да предписват медикаменти и здравно поведение, да контролират резултатите.


Пример


В САЩ, в програмата "Медикеър", има списък на медицински дейности, извършвани при заболявания и състояния, които дейности се заплащат от програмата. Едно от описаните състояния е "зависимост от тютюна" (ред 6 от "Списък с приоритети"). Извършва се медицинско лечение и се дават медицински съвети в течение на 10 посещения в рамките на 3 месеца.


Експерти по профилактика могат да използват богатият международен и наш опит /Имам предвид например програмата СИНДИ/ и да разработят цели пакети от профилактични дейности, които да се възложат на СЛ, срещу съответно мотивиращо заплащане.


Най-сложният проблем


Ще го формулирам така: може ли важен сектор от здравната ни система да се остави само "в ръцете" на около 5 000 еднолични търговци – днес ОПЛ? Тук въпросът далеч не е дали те са регистрирани като търговци или не, а дали всички те могат да провеждат единна здравна политика, ръководена от Министерството на здравеопазването (МЗ)?


Сега нещата са поставени така: СЛ като "търговец" сключва индивидуален договор с Касата за изпълняване на определена дейност, която се контролира и заплаща от нея. Чисто теоретично, никоя друга институция на може да се намесва в дейността на СЛ. От своя страна МЗ по условие разполага с цялата информация за настоящия и прогнозируем здравен статус на населението, има разработени приоритетни направления за дейността на здравната система, в това число и на първичната помощ. То трябва да може да я насочва стратегически – в рамките да кажем на няколко години и оперативно – на по-малки интервали. В екстрени случаи - дори и ежедневно.


Как може МЗ да влияе върху дейността на СЛ? Единствено като влияе върху дейността на Касата. Да, но Касата е независима от МЗ, а пък Касата не влияе върху оперативната дейност на СЛ. Линията на влияние (управление, насочване) е прекъсната.


Очевидно е, че се налагат фундаментални промени. Един крайно радикален подход е генералното преформулиране на статута на СЛ. Те могат да се разглеждат като елементи на Голямата национална система "Първична помощ", ръководена от МЗ и само заплащана от Касата. Вече е въпрос на дискусии определянето на степента на автономност на СЛ и обратно – степента на подчиняване на дейността му на изисквания (стандарти, нормативи, указания и пр.) на МЗ. При този подход очевидно статутът на едноличен търговец на СЛ ще трябва да се замени с някакъв друг.


Естествено, има и по-малко радикални подходи прилагани в различни държави. Всеки от тях може да бъде предмет на задълбочени дискусии. И – за да не се водят дискусиите само "зад бюрата", локални експерименти биха показали нагледно предимствата и недостатъците на някои от обсъжданите подходи.


Един страничен проблем


Става въпрос за прословутата "такса" за прием. Значението и е известно – да ограничава безконтролното използване на СЛ за банални случаи. И от друга страна – "таксата" да не бъде препятствие за наистина бедни, които имат нужда от медицинска помощ. И понеже винаги е смятана за незначителен елемент, тя се определяше и още определя "на око". Също "на око" се определят и освободените от нея. Не голямо по обем изследване може научно и точно да обоснове размер на "такса", балансиращ между двете изисквания, както и да определи тези, които да имат намалена такса. Скромното ми мнение е, че такса трябва да съществува за абсолютно всички пациенти – дори и като един допълнителен измерител за дейността на СЛ.


Тук е и въпросът за отчитането на тази "такса". Малка сметка показва, че става въпрос за минимум от 10 млн. лв. годишно (примерно - 5000 СЛ х 250 работни дни х 10 пацента х 1 лв. такса). Естествено, че е абсурдно да се изисква поставянето на касов апарат на бюрото на СЛ. По-важно е регламентирането на използването на тази "такса" – да кажем за квалификация на СЛ, за информационни технологии, за други цели. Прочее – въпросът е открит още от създаването на тази институция и се нуждае от интелигентно и обосновано решение.


Ефективност и контрол


Понастоящем дейността на СЛ (припомням – на ОПЛ) се контролира от Касата. Доколкото е известно от медиите, контролът е основно по спазването на многобройните административни изисквания наложени от нея. Без да обсъждам рационалността на този контрол, ще посоча голям брой нови полета, в които той задължително трябва да се разшири. Някои от тях са:


1. Точност на поставените диагнози. Диагнозите на СЛ се потвърждават (уточняват, отхвърлят) от следващите по йерархия равнища – лекари-специалисти, болници, вкл. и на окончателното равнище – патолого-анатома.


Контрол на степента на съвпадение на диагнозите на СЛ със следващите равнища, ще покаже: качеството на диагностичната му работа, но и евентуални насоки за повишаване на квалификацията му, потребност от апаратура и пр. и пр.


Пример


Във Великобритания се смята за силен морален и професионален укор писмо от лекар-специалист до тамошен ОПЛ със следното примерно съдържание:


Уважаеми колега,


В случая с пациент Х очевидно се касае за диагноза А, поради факти 1, 2, 3. Вашата диагноза не се потвърждава.


С уважение: д-р М


Текстът на това писмо се разпространява формално или неформално в колегията, със съответни щети върху репутацията на дадения СЛ.


2. Анализ на лекарствената политика – адекватност на предписаното медикаментозно лечение, вкл. и "колко струва на пациента един терапевтичен курс" (по диагнози). Анализ на възможно влияние на фармацевтични фирми върху тази лекарствена политика.


3. Анализ на направленията за лабораторни изследвания: доколко те са обосновани и дали може да се констатира влияние на някоя лаборатория върху работата на СЛ.


4. Време за чакане и време за "работа" с пациента. Пред кабинетите на СЛ неизбежно се чака. Въпросите тук са: организира ли СЛ достатъчно ефективно първичните, вторичните и другите посещения; има ли в помощ съвременна картотека за огромния обем хартиени документи; използва ли достатъчно информационните технологии; има ли медицински секретар и медицинска сестра и пр. и пр.


5. Тук някъде е и мнението на пациентите за работата на СЛ, Колкото то и да е субективно: "много е добър – винаги ме изслушва", то е важно. Имам предвид неписаната, но важна функция на СЛ като изповедник, събеседник, съветник, компаньон дори (вместо вечно заетите внуци, например), която със сигурност има самостоятелно значение в лечебния процес.


Така периодичното официално събиране, обработка и анализ на подобен тип информация със сигурност ще бъде полезно на институциите, управляващи системата.


*Трябва да отбележа и друго: една част от тези контролни функции може да се извършва от официалната институция - според горните идеи – това задължително трябва да е МЗ. Друга част би трябвало да се извършва от самите СЛ – посредством съсловната им организация БЛС. Въпрос на анализ е как тези методи да се допълват, без да се дублират – за взаимна полза на съсловието като цяло, на самите СЛ и на нас – пациентите им.


И една предизвикателен въпрос: А не би ли могло резултатите от анализа на ефективността, да се свържат със заплащането на СЛ?


Заключение


Краткият преглед показва, че в системата на първичната помощ има множество елементарни, както и редица сложни проблеми.


Това е система, пряко свързана със здравето на 7 млн. пациенти, с над 5000 самоотвержени лекари, извършващи неизвестно колко по отчет, но като минимум поне 20 млн. (двадесет милиона) прегледа годишно. И струваща на нас – осигурените, 176 млн. лв. (сто седмдесет и шест милиона лева) годишно.


Следователно, една солидна инвестиция в изучаване и предлагане на решения на важни проблеми на СЛ е повече от необходима. И определено нямам предвид безплодните "работни групи", кръгли и всякакъв друг вид приказвателни маси. Трябва сериозно научно проучване, базирано на анализ на чуждия опит, на събран сериозен обем информация от нашата система, на резултати от полеви експерименти и пр. и пр. Ако имат достатъчно стимули и гаранции, че предложенията им ще са "чути", самите СЛ със сигурност ще направят редица рационални предложения. Те определено искат да ни лекуват още по-качествено.

Коментари (81)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на mtmvb1111
  mtmvb1111
  Рейтинг: 442 Неутрално

  всички лекари са търговци и то от най-изпечените.......

  Номера е българите да имат по 5 - 6 деца и да мрат на по 50 години..
  хем лекарите ще останат без работа, хем нацията ще расте, хем ще има пари за малкото останали пенсионери, хем младите ще потребяват.... Екстрите са много....

  Руското влияние убива България! "Дневник" също....
 2. 2 Профил на Øϰϰå Çҩßё
  Øϰϰå Çҩßё
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#1] от "mtmvb":

  ми деца нямаме, по пет шест но мрем на 50-60 г., но не това е проблема, статията много обширно показва всички аспекти опорочаващи личния лекар.
  заключението е едно - при ниското заплащане, нервите с пациентите и здравната каса не можем да очакваме чудеса от човек, който ни се иска да е робот. не може един човек да обслужва 24 ч. 3000 души и да е отговорен за всичко случващо се в практикаата му.
  докато на пациентите не им влезе в главата, че лекаря не им е длъжен, нещата няма да се оправят.
  докато не се осигури персонал на лс, който да могат да си позволят, подкрепени финансово от вържавата - нещата няма да се оправят.

  иронията е моята първа, втора и трета природа, аронията няма нищо общо
 3. 3 Профил на The Core
  The Core
  Рейтинг: 761 Любопитно

  Дори не са "търговци" а са магазинери на дребно!
  И много от тях се държат точно като такива!
  Гледат те с 4 очи за "потребителската такса"... Всяко издадено направление те препраща поне към 2-ма специалисти, после се разбира, че си бил за 3-ти...
  Пробутват ти "на ръка" лекарства, дадени им от представителите на фармацевтичните фирми, изписват ти рецепта с точно определен препарат, дори с ясно съзнание, че не е най-подходящият за лечението, но пък за личната изгода..
  Още фолклор?
  Имам и факти!

  Добил съм вече рефлекса след всеки преглед и написана рецепта да отида при друг специалист за потвърждение!
  Благодарение на това съм жив и здрав! Иначе - от около 5 години щях да съм на редовни хапчета "за кръвно", диспансеризиран. А се оказа, че нищо ми няма...

  Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас! Ницше
 4. 4 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1607 Неутрално

  Ето една област, която трябва СЕРИОЗНО ДА СЕ РЕФОРМИРА.
  На първо време предлагам, да не им се плаща по капитализация, ами на преминал човек през преглед. Второ да не са задължителни, който иска да си има личен лекар, моля, но да си му плаща лично.

 5. 5 Профил на ves_d
  ves_d
  Рейтинг: 222 Неутрално

  Нашите лични лекари гледат само да си прибират потребителската такса от всеки, а пред кабинетите им се заформят тълпи от кихащи, кашлящи, между тях и здрави хора, чакащи за бележки за детска градина и в общи линии се получава, че се налага да висиш в коридора минимум час. Ако си болен, може би трябва да те посетят вкъщи, но няма такова нещо... Наистина има нужда от генерална промяна. Да вземат пример от по-цивилизовани системи.

 6. 6 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2240 Неутрално

  Един наистина загрижен професор, дано повече като него преподават на "Нашите семейни лекари".
  Аналитично, с много примери, на достъпен език.
  Освен разбиране на проблемите, нужни са повече професионалисти с поглед, опит и чувство за отговорност "за да изгоним търгашите" от всички храмове и да живеем нормално.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 7. 7 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 2867 Неутрално

  Като е започнал професорът с примерите ...

  Пример от Китай (пуснат неотдавна тук в "Дневник".
  Във връзка с подготовката им за въвеждане на многомилиардна здравна програма при подготовката открили, че в кабинетите на "джи-питата", (да ма прощава професорът ), засекли, че минавали по средно стотина! "представители" на фармацефтични компании.
  Да се чуди човек кога им остава време за пациентите. И какво им изписват.

  Пример от България (покрай родителите ми - лични впечатления) - в кабинета се извъртат докато чака човек реда си поне две-три такива "представителки".

  Пример от Китай (по оная статия в "Дневник" - лекари и "представители" доста масово били "привлечени под отговорност".

  Пример от България ... е, подобен не се сещам.
  Но се сещам, че Касата яко се източваше баш чрез лекарствата.

  Та така ... Примери разни ...

 8. 8 Профил на ham
  ham
  Рейтинг: 524 Весело

  Средно интелигентният българин ,няма нужда от тия посредници.Освен това много от тях са и некадърници.Много по-добре финансовият ресурс да се насочва към болничното лечение.

 9. 9 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 682 Неутрално

  До коментар [#8] от "ham":

  Джипитата са грешка, и толкоз, какво значение има как е в Англия, как е в Горна Волта, или Коста Рика!
  Факт е, че много от направените реформи и промени, направени по подобие на западните държави, вече се осъждат в тези страни, и има връщане, или промяна! Така че, с джипитата до тук, гаранция че който ги махне, ще спечели изборите, разбира се по селата и малките градове, може и да има нужда от тях, но не съм сигурен, защото съвременната медицина без необходимите апарати и невъзможна!

 10. 10 Профил на the_fat
  the_fat
  Рейтинг: 508 Неутрално

  Не е чудно че икономист който ни занимава с проблемите на здравеопазването е написал много но не е казал нищо...макар (вероятно )неговият хонорар за тези 2-3 -А4 страници да е 4-500 лева .Професора можеше с 5 изречения да напише защо здарвеопазването (ни) е икономически неефективно без да се впуска в безмисленни примери от Великобритания и САЩ.Къде е България и къде са US и UK и като здравеопазване и като икономика ......а и изобщо???Но Явно той се опитва да говори само за финансовият аспект на недуразумението наречено българско-здравеопзване...много думи но почти нищо важно и като констатция и като препоръка или съвет.....среден 3=

 11. 11 Профил на rex
  rex
  Рейтинг: 605 Неутрално

  Само като прочетох първите пет изречения и ми стана ясно , че текста е писан от тоя измислен книжен плъх Давидов , дето не е видял един пациент през живота си . Примерите му за Великобритания са изсмукани от пръстите и вероятно преписани и от някой учебник по сестринско дело от 1960 година .Отделно се съмнявам , че горкия човечец е разбрал какво точно пише в английския оригинал. Джипитата практиките във Великобритания обикновено затварят между пет и седем следобяд и след това джипито не можеш да го намериш посмъртно, камо ли пък той да разнася лекарската си чанта по купони и театри. След работно време има специализирани организации ,които им поемат работата. Част от тях са независими организации, част от тях са сдружения на джипита, но участието е напълно доброволно/ и заплатено допълнително, разбира се /. Примерът със родилката пък направо е изкопан от някой от старите романи на Кронин. Деветдесет процента от дейностите около родилките се осъществяват от акушерки и специализирани служби към АГ отделенията и АГ болниците.

  През деня джипитата имат десет минути на пациент/ включително вкарване на данните в компютъра и изписването на рецептата/. Специалистите във болниците на пределно наясно с това и е немислимо някой да прати писмо със подобно съдържание на джипито, камо ли пък да го разпространява из лекарската им колегия/ друг е въпроса дали лекарската им колегия функционира изобщо/.

  Като цялата статия , както и предишните статии на автора миришат на мухъл и ми е дълбоко непонятно защо сравнително интелигентен вестник като Дневник дава трибуна на въпросния индивид. По същата логика може да поверите икономическата рубрика на т нар проф Иван Ангелов.

  Мразим Гоце и Любо Гоцев
 12. 12 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  Целият проблем се корени в това, че в Бг се избра най-пропадналия и най-скапания модел на първична медицинска помощ- английския, с техните абсолютно анахронистично "дж.п" и подобни "практики". Защо в Германия, Дания, Швейцария, Австрия, Швеция, няма такива проблеми?? защото моделът е друг. Затова.

  Плюс всичко- и заплащането. Което в Бг е унизително за човек с висше медицинско образование.

 13. 13 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  [quote#11:"rex"]През деня джипитата имат десет минути на пациент/ включително вкарване на данните в компютъра и изписването на рецептата/.[/quote]
  Такава "система" избрахме за модел. Такава имаме.
  Защо я избрахме? защото в 1999-2000, а и сега, пасва идеално на нашия пост-комунистически манталитет.
  Ние като нация сме на светлинни години още от Европейския начин на мислене и работа.

  Здравната система не е банка. Нито колбасарски магазин.
  Едно е финансова дисциплина, и уважение към разходваните средства, друго "Скрудж манталитет".
  Без пари добра здравна система няма. Много пари, разумно разходвани.
  Просто и ясно.

 14. 14 Профил на bisa
  bisa
  Рейтинг: 222 Неутрално

  Личните лекари са вход към системата, но много често точно това затруднява навременното лечение. Един прост пример. Всяка жена трябва да посещава гинеколог едни или два пъти годишно. Това е ясно. Защо трябва да се чака всеки път по 1-2ч пред кабинета на личния лекар за направлението заедно с болните от грип? Същото важи и за хронично болните чакащи за подобни направления или рецепти... Много хора не отиват навреме на преглед, защото не могат или не желаят да чакат толкова часове пред кабинетите. Още повече, че това чакане трябва да стане в тяхното работно време т.е. губи цялата икономика.

 15. 15 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  [quote#4:"442"]Ето една област, която трябва СЕРИОЗНО ДА СЕ РЕФОРМИРА. [/quote]
  "Реформира"? да се ликвидира изцяло.
  Първичната медицинска помощ трябва да се осъществява само и единствено от частна медицинска практика в рамките на две специалности- интернисти и педиатри. Работещи с договор с касата, или без договор ( пациента сам си плаща визитата) но с покритие на лекарства и изследвания.
  Тук може да се приобщят още и три специалности- кардиолози, гинеколози и очни специалисти.

  24 часовото покритие може да се осъществи или с платени дежурства на частни кабинети, или с препращане на всичко след 17 в спешните центрове на болници по региона ( или частни такива центрове).

 16. 16 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  [quote#14:"bisa"]Личните лекари са вход към системата, но много често точно това затруднява навременното лечение. Един прост пример. Всяка жена трябва да посещава гинеколог едни или два пъти годишно.[/quote]
  Няма такива "входове" .Това е манталитет на отминали времена. Системата няма от какво да се "пази"- гражданите не са аборигенски диваци, че болниците да се "пазят" от тях.

  Какво "трябва", всеки САМ си мисли и решава. Това пак е утайка от комунистическия манталитет.Да се посочва на всеки, и за всяко нещо, какво "трябвало" или " не трябвало". Щастие "на сила" има само в Русия, Китай и Северна Корея. Плюс- УК, забравих

  Бг граждани живеят в свободна държава, не в Оруелско общество. Какво "трябва" или " не трябва", всеки има мозък САМ да си решава.

 17. 17 Профил на mrtosh
  mrtosh
  Рейтинг: 509 Неутрално

  Ако се обадиш на семейния лекар докато е на кино или театър:
  1. Той в никакъв случай няма да вдигне.
  2. Дори и да вдигне, ще ти каже да се обадиш на спешна помощ.
  3. Те не носят лекарските си чанти извън кабинета си.

 18. 18 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  Създаването на работеща здравна система никога не е било приоритет на Бг политически зоопарк. И защото този зоопарк е съставен от некомпетентни, неграмотни, невежи хора, и защото в мнозинството си е съставен от комунисти.
  Простакът е ясно че, дори и кокошкарник не може да управлява- пример бившите ни премиери и всякакви хора на важни държавни служби- с невъзможния им Бг език, обноски на овчари, и несъществуващо "образование".
  Комунистът е загубен по рождение- той само може да причинява вреда на другите, в стремеж да се възползва сам (тоест, да дои кравата Бг само за лично ползване).

 19. 19 Профил на rex
  rex
  Рейтинг: 605 Неутрално

  До коментар [#12] от "panzerino":

  Стига писа глупости. Джипита има по целия свят. Няма англосаксонска система , защото системите в САЩ , Великобритания и Австралия са напълно различни една от друга. Проблема в България идва от нереформирания болничен сектор,липсата на контрол от страна на Здравната каса и тоталната липса на желание/ от управляващи и общество/ да се ограничи поне малко повсеместната корупция.

  Мразим Гоце и Любо Гоцев
 20. 20 Профил на znayko84
  znayko84
  Рейтинг: 587 Неутрално

  До коментар [#4] от "442":

  Ха, че то така бе предвидено в реформата. Ама Бай Костов я спря на средата, щото се надигна много комунистически вой. Остави я на следващото правителство. Ама джипитата видяха изгодата, видяха я от фармацевтичните компании и кой ли още не. И не дадоха и дума да се издума за продължаване на реформата. Така тя си остана полвинчата и впоследствие се превърна в един голям провал.
  А просто трябва да се довърши и джипитата да минат на заработка като специалистите. В смисъл да им се плаща за потвърдена от специалист диагноза, а не на калпак.

 21. 21 Профил на kimik
  kimik
  Рейтинг: 222 Неутрално

  Каквато и да е система на здравеопазване - българина ще му намери цаката. В тази държава всеки гледа да надхитри другия.
  Иначе много добра статия, но никакви конкретни предложения. Болшинството пациенти нямат пари или смятат, че всичко трябва да е безплатно. Тези, които имат пари системата не ги касае, те си плащат където трябва. Едните казват - аз нямам пари, а другите защо да плащам като после пак ще ми поискат пари. В следствие малко пари в касата, т.е. липса на здравеопазване.
  Малкото истински лекари са притиснати от бумащина и мрънкащи пациенти, а останалите са търгаши или си мразят пациентите.
  Никое правителство не иска да разбута лекарската мафия, да спре плащането без документ и измамите на болниците (особено частните) или да прокара реформа с повишаване на здравната осигуровка и закриване на болници.
  Всички сме наясно, че в България здравеопазване няма, а излизане от омагьосания кръг също.
  Защото няма държава да накара едните да си плащат, а другите да си вършат почтено и съвестно работата.

 22. 22 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  [quote#19:"rex"]Няма англосаксонска система , защото системите в САЩ , Великобритания и Австралия са напълно различни една от друга.[/quote]
  Ние сме в Европа. Следваме модела на Германия, Австрия, Швейцария, Дания, Швеция, Холандия, Норвегия.
  НЕ сме англо-саксонци.
  Посочените по-горе страни нямат проблемите на английската система. Английската система е расова, класова, не работеща-от 1945 я "реформират", и в сравнение с датската, немската, австрийската, швейцарската, е на светлинни години назад. Всеки божи ден в английската преса, "НЧС" е предмет за коментари, критики, изнасяне на ужасяващи факти за служебни престъпления, кражби на средства, неглижиране на пациенти. Всеки божи ден!

 23. 23 Профил на aeiou
  aeiou
  Рейтинг: 398 Неутрално

  Много добра статия: дава представа за организацията на първичната помощ и проблемите. Дали е проблем правния статут на лекарите: търговци по регистър? Незнам, според мен замисъла на системата не е предвидил такава липса на средства и криза в политиката. Основния проблем е липсата на здравна стратегия в момента и за идните 20 години. Ако касата направи собствен анализ на организацията, може да открие локални и индивидуални прешения с добър потенциал да се превънат в модели. Съмнявам се, че държавата има точния здравен "портрет" на нацията. Както знаем данните от хоспитализациите не са достоверни, а СЛ не следят редовно пациентите си. Може би с тези данни и по модела опит/грешка ,ако се децентрализират отговорностите и се даде възможност и на общините да кажат как виждат устройството на доболничната помощ и какви нужди имат. А в други евпопейски страни СЛ и някои специалисти формират практики, които също са търговски дружества или публично-частни партньорства. И това е доказано по-добрият подход както за лекари, така и за пациенти в сектора.
  Относно контрола няма нужда да коментирам. Но за профилактиката и промяната на манталитела - те са много свързани и липсва реформа в сектора обществено здраве, които трябва да излезе от съветския модел и да поеме както част от координацията на локално ниво, така и лидерството в профилактичните програми. Профилактиката е доказано средство за дългосрочно контролиране на разходите в здравеопазването. Но това остава май като пожелание за по-нататък. За сега хората са недоволни, за съжаление дезинформирани и бедни, на фона на агресивни големи компаниии и консорциуми от фармацевтична и застрахователна индустрия, които им правят мило лице и метани, та да може да продължават да са толкова нездрави и неинформирани, колкото на тях им е изгодно.

  Който първи прекрачи границата, губи.
 24. 24 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  [quote#21:"kimik"]Всички сме наясно, че в България здравеопазване няма, а излизане от омагьосания кръг също.
  Защото няма държава да накара едните да си плащат, а другите да си вършат почтено и съвестно работата. [/quote]
  Няма здравеопазване в бедна държава. Няма такова в държава без работеща, реална икономика.
  И да вдигнеш застраховките, само до намаляване на приходите това ще доведе.

  Култ от 1990 и насам стана да се разбогатее.
  Сега берете плода на тежкото социално разделение.

 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 26. 26 Профил на Асенов, който иска референдум!
  Асенов, който иска референдум!
  Рейтинг: 707 Неутрално

  [quote#4:"442"]На първо време предлагам, да не им се плаща по капитализация, ами на преминал човек през преглед. [/quote]
  И така доходите им ще скочат тройно. ти знаеш ли по колко души минават през кабинета на едно Джи Пи дневно...

 27. 27 Профил на Асенов, който иска референдум!
  Асенов, който иска референдум!
  Рейтинг: 707 Неутрално

  [quote#21:"kimik"]Каквато и да е система на здравеопазване - българина ще му намери цаката.[/quote]
  Затова предлагам реформата да започне като парите за амбулаторна помощ на пациентите се обособят в индивидуални сметки. Нещо като дебитните карти, но да могат да се ползват само в лекарски кабинет. Тогава като отидеш на лекар подаваш си картата и от нея се отдържа цената на прегледа. Лекаря няма да може да надписва а пациента няма да ходи за щяло и нещяло на лекар защото парите ще му свършат... Който няма пари в картата плаща кеш.... това е...

 28. 28 Профил на pandelka
  pandelka
  Рейтинг: 447 Неутрално

  [quote#16:"panzerino"]Няма такива "входове" .Това е манталитет на отминали времена. Системата няма от какво да се "пази"- гражданите не са аборигенски диваци, че болниците да се "пазят" от тях.
  [/quote]
  Не ми се пише за смисъла на Първичната здравна помощ като цяло, може са си прочетете в нета за това.
  Едни от основните причини достъпът до специалист да е опосредстван са:икономически-основната част от здравните проблеми са решими в рамките на първичната здравна помощ.Ако всеки може да се насочва сам, особено когато няма нужда т.е. проблемът е потенциално решим и без намесата на специалист, това ще доведе до неоправдани разходи и използване на ресурси (друг е въпросът, че това се разбира по изкривен начин от глупавата институция на здравната каса). Другата причина е, че човек не е в състояние да прецени сам при какъв специалист да отиде, започва се едно обикаляне на пенсионирани "светила"и т.н., което отново са излишни и неоправдани разходи.
  Най-общия смисъл на личния ви лекар е да има някой ,който ви познава, знае здравната ви история, начина ви на боледуване, и най- общо преценява от какъв специалист или болнично лечение и кога имате нужда. Необходим ви е човек, който да менажира вашето лечение, назначено и от специалист, защото често тесният специалист е ограничен от рамките на специалността си в диагностичното и терапевтично мислене, а човек с общ поглед и най-вече познавайки ви, може да прецени много по-добре.В българския манталитет обаче е дълбоко вкоренено, че единственото добро лечение е болничното. В нормалния свят отдавна са разбрали, че това не е така-затова и там доболничната помощ е най-развита.

 29. 29 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 777 Неутрално

  "Личен лекар", "семеен лекар" , "общо практикуващ лекар" "Джи Пи" са термини въведени в преди стотици години в консервативна Англия. Тогава лекарите по принуда (стерис тамез, както обичат да казват братята румънци) са били на разположение по 24 часа. Ние имахме по времето на социализма една чудесна система с участъкови лекари и тесни специалисти в различни области на медицината, първична, поликлинична и болнична диагностична и терапевтична здравна помощ. Сегашната система, която измъдриха една шепа супер тъпаци е пълен абсурд: за да отидеш при очен лекар или невролог, или интернист, или педиатър, или хирург, или ортопед трябва да минеш първо през Джи Пи-то, сякаш не знаеш сам, че когато те боли окото или имаш кръвоизлив от гениталиите трябва да отидеш при очен лекар или при гинеколог. Система измислена от олигофрени за олигофрени! Лекарите специалисти на са свободно достъпни за населението, а трябва да разчитат на милостта на Джи Пи - то и да му се отчитат своевременно. Търговията с направления зад гърба на пациента, от онези които разполагат с личните му данни разцъфтява по всички възможни начини. Цар Плъх е в своя апогей!

 30. 30 Профил на acd30520326
  acd30520326
  Рейтинг: 605 Любопитно

  Има ли кой да се захване и да започне промяната- специалисти, партии, бизнес??
  Защото сега съществуващото положение е ходене по мъките, често фатално за пациенти, както непосилно за лекарите! С една дума - унижожаваме се и чрез здравната система?!

  Поздравления, проф. Давидов, за търсене на решения по така болезнената тема за здравето!

  "Ти какво пожертва, за да има и утре България?" ИЛИЯ МИНЕВ
 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 32. 32 Профил на ggg41308177
  ggg41308177
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Как може да напишете толкова много глупости.Как може да давате за пример здравеопазването във Великобритания,едно от най отчайващите.Ако сте ходили в чужбина в командировка,парите които сте похарчили са пропилени.Каква реформа в здравеопазването в не реформирана държава?Не заблуждавайте хората ,че в чужбина всичко е по мед и масло.Знаете ли колко са здравните осигуровки в чужбина и какво получават хората срещу тях.Разликата е оборудване,реимбурсация на медикаменти и консумативи.Добре е ,че Дневник подхваща темата.Лошото е,че се дава поле за кухи бръщолевения.Не ми даваите за пример Великобритания и Щатите.Това е смешно.Даите за пример държави на нашия хал,решили по добре проблема здравеопазване.20 лева,50 лева,толкова лева,онолкова лева.Абсолютно несъстоятелни писаници.Общественият климат трябва да се смени господин професоре,след което експерти ще определят на базата на наличните средства всички такси,хонорари и т.н.Ферщеен?

 33. 33 Профил на pandelka
  pandelka
  Рейтинг: 447 Неутрално

  [quote#29:"bobhunter"] Ние имахме по времето на социализма една чудесна система с участъкови лекари [/quote]
  И кое и беше чудесното на тая система?Сега ще дам един приомер, той е показателен и за друго безумие на соцсистемата-разпределението на новозавършилите лекари. И така-има един дядо, който започва да вдига кръвно.Отива в поликлиниката, там има дежурен участъков. Той му мери кръвното, предписва му лекарство. Не е обаче по никакъв начин нито длъжен, нито мотивиран да проследи състоянието на дядото, нито дали си пие редовно лекарството, нито дали има усложнения. Дядото известно време е добре с това лекарство, но в един момент спира да го пие, защото си мисли, че вече е добре, няма кой да му напомни за това, понеже никой не го след. Отново започва да вдига кръвно, отново отива в поликлиниката. Там попада при друг участъков, който си няма понятие от състоянието на дядото. Историята може да се усложни и ако дядото например не помни името на лекарството. предписва му се друго лекарство, пак никой не го следи. И пак, и пак. Нито за дядото е добре, нито за системата.

 34. 34 Профил на pandelka
  pandelka
  Рейтинг: 447 Неутрално

  [quote#17:"mrtosh"]Ако се обадиш на семейния лекар докато е на кино или театър:
  1. Той в никакъв случай няма да вдигне.
  2. Дори и да вдигне, ще ти каже да се обадиш на спешна помощ.
  3. Те не носят лекарските си чанти извън кабинета си.[/quote]
  Още Илко Семерджиев беше казал, че и един продавач на семки не може 24 часа да го накараш да работи, камо ли един лекар/зъболекар. Основният пакет дейност, заплащан от касата не включва домашно лечение. Много пациенти обаче се възползват от това, срещу заплащане-така и лекарят е мотивиран да се ангажира, и те са доволни, защото получават помощ от лекар, на който имат доверие, а не от анонимната Бърза помощ.

 35. 35 Профил на aeiou
  aeiou
  Рейтинг: 398 Неутрално

  подсказка за съфорумците: кодовата дума е "комунисти" а кодовия цвят: засинен

  Който първи прекрачи границата, губи.
 36. 36 Профил на pandelka
  pandelka
  Рейтинг: 447 Неутрално

  До коментар [#5] от "ves_d":
  В цивилизования свят се обаждаш, за да си запазиш час за преглед, но на администратор или сестра. Често получаваш час за след седмици. И хората не се оплакват. Тук никой не се интересува от това как всъщност може да се възползва от възможностите на системата, всички искат веднага, 24 часа достъп, но без пари. Няма как да стане.

 37. 37 Профил на kas.
  kas.
  Рейтинг: 1658 Неутрално

  Здравната ни система е един чудовищен Франкенщайн - правена недоправена. Реформата спря доникъде. Нито е солидарна подобаващо, нито е частна като света. И за съжаление, като цяло, съвременната медицина е безчовечна.

  Животът е като руло хартия - дълъг е, но го хабиш за задници
 38. 38 Профил на aeiou
  aeiou
  Рейтинг: 398 Неутрално

  До коментар [#14] от "bisa": подвеждащ коментар, но интересно е кой е информирал госпожата, че трябва да ходи 2 пъти в годината на гинеколог? Предполагам, че е самият гинеколог, който прави профилактичен преглед с цитология, което пък от своя страна би могло да направи личния лекар. Яицето или кокошката? Кой е сбъркал?
  Относно това как да се заплащат услугите в сектора: на глава или на визита, или на двете; или за постигнати резултати в здравната грижа и здравния статус на пациента, за което се ангажира СЛ, подписва споразумение с определена давност (т.е.част бонуси)? Предполагам много хора са запознати със целевата система SMART - тя може да се приложи с успех в първичната помощ, както сигурно преподава и професорът ( http://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria). И така да се и базира възнаграждението

  Който първи прекрачи границата, губи.
 39. 39 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1630 Неутрално

  Нашите семейни търговци!
  Цитирам коментар 1:1 : "лекарката ми изписа 7 лекарства за детето, а то имаше само лека кашлица и хрема. Поисках да ми обясни за какво са, но тя отказа"

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 40. 40 Профил на aeiou
  aeiou
  Рейтинг: 398 Весело

  Ехехе, разбирам философията. Все обаче още никой не се е оплакал, че не са му дали направление за пийлинг веднъж месечно.

  Който първи прекрачи границата, губи.
 41. 41 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  [quote#36:"pandelka"]В цивилизования свят се обаждаш, за да си запазиш час за преглед, но на администратор или сестра. Често получаваш час за след седмици.[/quote]
  Няма такова нещо е Европейска държава с добра здравна система.
  Има такова в УК, да, има го, На този хал са.

 42. 42 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  [quote#39:"Диверсификация на корупцията и излишните проекти"]"лекарката ми изписа 7 лекарства за детето, а то имаше само лека кашлица и хрема. Поисках да ми обясни за какво са, но тя отказа" [/quote]
  Това е въпрос на професионална квалификация.
  Никоя система не е застрахована от некомпетентни.
  Отделно че, в Бг, Педиатрията е на плачевно ниво.

 43. 43 Профил на Асенов, който иска референдум!
  Асенов, който иска референдум!
  Рейтинг: 707 Неутрално

  [quote#37:"kas."]Здравната ни система е един чудовищен Франкенщайн - правена недоправена. Реформата спря доникъде. Нито е солидарна подобаващо, нито е частна като света. И за съжаление, като цяло, съвременната медицина е безчовечна. [/quote]
  Човека ви го каза... и да плювате лекарите и да не ги плювате... това е.

 44. 44 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1701 Неутрално

  Четейки написаното доста неща са мътни на професора в неговите мисли и разсъждения върху открити отдавна от западната цивилизация неща, които е излишно да преоткриваш наново. Това е като есе писано от студент опитващ се да ни обясни предимствата на откритото от него кръгло колело пред това на квадратното колело. И веднага се питам следа като на професорите им е мътно как на някакви недоучили управляващи 69 години комунисти ще им е ясно.
  Професорът хем жали личните лекари хем ги посочва за виновни за системата , която други са сглобили от вехти комунистически надежди за безплатното ползване според потребностите на пролетариата и все по-пълно задоволяване на техните нужди (последното е клише от всеки партиен пленум през последния век)

  1. Цитат : ‘СЛ не можаха да възприемат идеята да са 24 часа "на разположение" и просто я провалиха.’
  Коментар : Комунистически илюзии ,че някой може да ти работи 24 часа на ден дори на разположение стоящ на телефона, камо ли да върши високо квалифициран труд. Правото на 8-часов работен ден в САЩ е с дата 1916 година и парадоксалното е ,че и комунистите са се борили за това наред с другите. 97 години по-късно искат другите да работят 24 часа след като днес комунетата не работят и 1 час в служба на обществото. В момента в ЕС има действаща директива за работно време за работна седмица с 35 часа труд на седмица , а лекарите там са следени да не ги надхвърлят по никакъв начин. Наскоро английски съд забрани на специализанти по медицина да си взимат набързо практическия стаж с безразборно даване на нощни дежурства. Никой не е тъп или луд там да се остави в ръцете на преуморени лекари. Тук нали е безплатно що да не ги ползваш.

  Примерът от Великобритания в който личния лекар отива на театър или опера с телефона си е изсмукан от ненаучната фантастика и желаното се приемна за факти . Да ,.ама не . Личния лекар в Обединеното Кралство ,професоре взима само копринения си костюм , папионка и маркова ризка отивайки на театър или опера. Е може и ролекса ако е суетен. Дори да си носи мобилния телефон , четете ли внимателно : НИКОЙ ПАЦИЕНТ НЕ МУ ЗНАЕ ЛИЧНИЯ НОМЕР ЗА ДА МУ ЗВЪНИ. Пациентите звънят на дежурен телефон в неговата групова практика , а по-често на Спешна Помощ . Последното го знам от моите пациенти англичани -2 семейства които живеят от 5 години в България целогодишно в закупените си имоти. За това време те се нагледаха на простотиите на българската здравна система , но често са ми казвали ,че са изумени ,че тук могат да ми звъннат по всяко време и да получат съвет и дори да ги прегледам по всяко време (те винаги си плащат СОЛИДНО кеш защото уважават труда на българския лекар въпреки че са осигурени) . Та тези британци са ми казвали ,че са склонни да преглътнат всички балкански дефекти за ПРИВИЛЕГИЯТА ДА ИМАТ моментален досег с личния лекар. Излишно е да казвам,че освен,че си плащат никога не злоупотребяват с тази възможност да ме намерят. Та от тях знам и че няма начин личния лекар да си даде ЛИЧНИЯ НОМЕР на някой пациент. ПРОСТО НЯМА НАЧИН (много ми се иска да се включи някой , който живее в UK за да ви го каже. )


  2 Както и да наричате личните лекари – еднолични търговци, космически рейнджъри, общи работници от социалистически битови комбинат, няма никакво значение. ВСЕ ЩЕ ТРЯБВА НЯКОЙ ДА ПЛАЩА ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИЯ ТРУД НА ЛЕКАРЯ и няма да може да се измъкне от това. Лекарите НЕ СА ИЗВЪН ПАЗАРНАТА СИСТЕМА . Престанете с клишетата как докторът не бил търговец, а мислете как да си запазите лекарите докато това става все още с пари , защото след това и да имате пари процесът ще е необратим. За да не бъде лекарят също част от пазарната икономика, ще трябва вие да му осигурявате също безплатно стоките и услугите които предоставяте , ако въобще нещо произвеждате за това общество. Иначе не става.

  Може още много да пиша , ама направо да приключваме (написал съм над 1200 страници по форумите по тази тема става досадно. Та генералния въпрос може ли да се промени нещо
  ДА , МОЖЕ ПРОФЕСОРЕ – КАТО В UK- 200 000 -300 000 британски паунда годишно заплащане на личния лекар и ще имате същите услуги, някои дори доста по-качествени от индийските и пакистански практики там
  Когато консултирате политиците и когато дружно ги намерите тези пари ни се обадете. Лошото е ,че вече няма да сме с адрес в Република България и че още една гора с дървета отишли за хартия с кухи програми ще бъде изписана в опити да ни убедите в предимствата на кръглото колело пред квадратното...

  http://www.flickr.com/photos/39768558@N04/3712408729/
 45. 45 Профил на Nina Kercheva
  Nina Kercheva
  Рейтинг: 556 Неутрално

  когато таксата беше 1 лв. и аз оставих въпросната сума на бюрото му,доктора се намръщи,написа ми рецепта за кръвното ми и ми каза ,готово, а аз наивно попитах:няма ли да ми измерите кръвното, отговора беше: апарата ми е развален ....споделих с неговия колега обидата си,а той в прав текст ми каза : ИСКАМЕ СИ ДВАТА ЛЕВА !!!!! нещо да коментираме ?????

 46. 46 Профил на pandelka
  pandelka
  Рейтинг: 447 Неутрално

  До коментар [#44] от "Dr_Doolittle":
  +++++++++++++++++++++++++++
  Нямам пациенти англичани, но имам близки, които живеят, работят в Англия повече от 15 год. и биха могли да се ползват с всички социални привилегии там. За елементарни здравни проблеми идват тук, плащат си кеш и са доволни.

 47. 47 Профил на pandelka
  pandelka
  Рейтинг: 447 Неутрално

  До коментар [#45] от "florencia":
  И какво смятате, че доказвате с този коментар?Бихте могли да напишете жалба в касата. Некъдърност и липса на професионализъм има навсякъде, това не значи, че не може да си смените личния лекар и да си намерите човек, с който да се работи адекватно.

 48. 48 Профил на pandelka
  pandelka
  Рейтинг: 447 Неутрално
  До коментар [#41] от "panzerino":
  И как точно е в нормалните европейски страни, че не стана ясно?
  Разбрах, че според вас педиатри и интернисти са достатъчни да оказват първична медицинска помощ, та в кои нормални европейски страни това е така?
  За щастие ерата на чисто биомедицинския подход вече мина и хората разбраха, че има и други нужди, които най-лесно могат да бъдат адресирани от специалист на обща практика, поради спецификата на връзката с него.

 49. 49 Профил на ggg41308177
  ggg41308177
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#44] от "Dr_Doolittle":

  Е,казвам ви го.Не само във Великобритания,никъде в западна Европа лекарите не си дават личните телефони.Няма ги и в телефонния указател.ЯСНО И ТОЧНО.А на всички по горе във форума,които пишат за лекари търговци,мошеници и така нататък им пожелавам някой ден да са в страна от Западна Европа и да се нуждаят от лекар.И то след като са се устроили,работят и имат осигуровки,т.е. Са със статута на местните граждани.Ще видят една картинка доста по различна от това което са си представяли.И ще видят ,че за УМЕНИЯ и ОТГОВОРНОСТ се плаща много.

 50. 50 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  [quote#48:"pandelka"]За щастие ерата на чисто биомедицинския подход вече мина и хората разбраха, че има и други нужди, които най-лесно могат да бъдат адресирани от специалист на обща практика, поради спецификата на връзката с него.[/quote]
  Нищо подобно.
  Общо практикуващите, дж.п. , без тясна квалификация, са безсмислица.
  Ако някой си мисли че, в ера на значителна специализация, ще може да знае "всичко", и да практикува всичко- това е заблуждение с висока цена.
  Така си мислеха, и мислят, в УК. Затова са и на този хал- цяла Европа е "осведомена" за безкрайните скандали в английското "НЧС", течащи вече десетилетия.

 51. 51 Профил на teridan
  teridan
  Рейтинг: 823 Неутрално

  В болниците се случва нещо средно между рекет и търговия. И проблема е особено тежък, защото всеки отбягва да се бърка там. По тоя повод - някой да е получил касова бележка от зъболекар или от личния лекар за потребителската такса?

 52. 52 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  [quote#44:"Dr_Doolittle"]Четейки написаното доста неща са мътни на професора в неговите мисли и разсъждения върху открити отдавна от западната цивилизация неща, които[/quote]
  Всичко, което си написал, е коректно.
  С разликата че тук ( Гърция) си даваме личните номера, но хората НИКОГА не злоупотребяват с това. И са доволни че имат винаги лекар "под ръка".

  Визита, лекар, Гърция, кабинет = 80-100 лв и нагоре.
  Визита у дома- под 100 лв визита няма.

 53. 53 Профил на teridan
  teridan
  Рейтинг: 823 Неутрално

  Търговци, и то какви. В България се провеждат клинични изпитания на нови лекарства. В западните страни подобни изпитания могат да се извършват само върху доброволци, на които се плащат огромни суми, за да се изпитват нови лекарства върху тях. За да си спестят разходите, западни фармацевтични компании плащат под масата на когото трябва в България и лекарствата се изпитват върху пациенти, които не подозират, че са опитни зайчета. Скапана корумпирата държава, ръководена от алчни негодници!

 54. 54 Профил на edin drug
  edin drug
  Рейтинг: 2366 Неутрално

  До коментар [#5] от "ves_d":

  по цивилизовани системи са именно в Англия и Испания ,там уважаеми господине за преглед или документ от Джи пи се чака средно 14 дни ,а за преглед от специалист ,след като джипито е преценило около 1 година ,във Франция също се чака около ден два ,но се плащат кеш 32 евра ,а ако някой желае преглед в дома ,лекаря ако се съгласи отива срещу 160 евро в извънработно време ,тук тези работи са в 80% безплатно ,но пациентите са недоволни ,защото се налага да чакат час ,а някога дори 2 ,наистина такова неистово унижение за българските лекари ,че вече ми е писнало да ви слушам и гледам ,надявам се да се махна от тази професия в най скоро време след 13 години денонощен труд и масово недоволство от работата ми въпреки близо 7000 души записани при мен ,нетърпимо е постоянното напрежение и унижение ,ще си намеря друго поприще ,апропо последен лекар съм в община с 10000 души ,в момента правя всичко възможно да се махна от там ,независимо огромните пари ,които изкарвам ,както всички казват ,давам ги на следващия ,който ще дойде на местото ми ,преди мен трима загинаха млади именно там .

 55. 55 Профил на YankoNach
  YankoNach
  Рейтинг: 405 Весело

  До коментар [#44] от "Dr_Doolittle":
  Д-р Дулитъл, както обикновено, е напълно точен! От личен опит мога да кажа, че идеята във Великобритания просто да "минеш" през "ДжиПи"-то, да ти "види" кръвното е абсурдна. Записваш си час по телефона (не, не ти го вдига лекарят, даже не и сестрата - просто регистраторка), по правило за след около две седмици, потвърждаваш го 2 дни преди това и тогава... Да, наистина - лекарят те приема точно на минутата - не чакаш и секунда, за сметка на това, ако закъснееш - изпускаш си часа и ти определят друг, обикновено пак след две седмици... Та приказките на автора на статията са доста наивни... Но, това не е така само в добрата стара Англия, всъщност почти никъде по света, не можеш просто така да отидеш на лекар без записан час; е, ако си получил инфаркт - викаш Бърза помощ и тя идва, но ако си я ментосал - плащаш си масрафа тройно...

 56. 56 Профил на edin drug
  edin drug
  Рейтинг: 2366 Неутрално

  До коментар [#9] от "ban":

  и кой ще доиде на местата на джипитата ,в нашата община напуснаха 11 лекаря , на тяхно место сега се подвизават дрогерии с мед сестри и фелдшери и санитари ,раздавят лекарства свободно за щяло и нещяло и народа мре като мухи ,в едно село дето нямат доктор от десетки години мин година смъртността беше от 2000 души 66 ,в 3 те съседни ,в които лекар преглежда редовно с около 4000 души, починалите бяха общо 20 .

 57. 57 Профил на pandelka
  pandelka
  Рейтинг: 447 Неутрално

  До коментар [#50] от "panzerino"
  Общата медицина е отделна медицинска специалност, призната навсякъде в развития свят, която има собствена теория и специфични подходи и цели. Като такава се развива особено интензивно от втората половина на 20 век, именно защото се оказа, че тясната специализация и високите технологии, които са безпорно необходими, донякъде обезличават медицината и я откъсват от чисто човешкото. Да твърдиш, че общата медицина представлява практикуване на отделните специалности на едно извънболнично ниво е просто смешно и показва, че иЗобщо нЯмате понятие за какво става въпрос. Важното в общата практика е холистичния подход-т.нар. биопсихосоциален подход, който дефинира всеки проблем на пациента, както от биомедицинска, така и от социална и психологична гледна точка. Защото лекуваме хора, а не просто болни органи и системи. Щом на вас ви харесва да подхождат по този начин към вас, така да е, в България има предостатъчно патерналистично настроени тесни специалисти. Обаче повечето хора имат нужда от нещо друго. Ако прекарате и ден в една обща практика ще го разберете. Или може би не.

 58. 58 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  Понятието "обща медицина" напълно се изчерпва с двете базови специалности- интернист и педиатър.
  Затова и тези двете са в основата на първичната медицинска помощ навсякъде. При положение че, тези двете покриват напълно нуждите на първичната медицинска помощ, не виждам защо да се произвеждат "общи" регулировчици, без знания в никоя област. Някъде опитаха "дж.п" да работят като педиатри. След като започнаха масово да измират бебета, си разбраха грешката. Медицината днес е на етап, където "общи" познания няма, и не може да има.
  Към двете посочено по-горе специалности ясно спадат и кардиолози, гинеколози и офталмолози.

  Всичко останало са тесни болнични специалности. Които могат да се упражняват само, и преимуществено, в лечебни заведения.

 59. 59 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  [quote#56:"tur671"]и кой ще доиде на местата на джипитата ,в нашата община напуснаха 11 лекаря[/quote]
  Питай комунистите, "другарчетата". Нека те ти отговорят.
  Аз "напуснах" щастливо преди над 20 години. Разделихме се с "другарчетата" завинаги. И не съжалявам нито за миг.

 60. 60 Профил на ytrewq
  ytrewq
  Рейтинг: 722 Неутрално

  До коментар [#54] от "tur671":

  Докторе , първо вземете си хапчетата....след това лекувайте пациентите или заминавайте където сте решили ! Предимно бягате в запада ! И не забравяйте хипократовата клетва , но не в ''съвременен прочит''!!!

 61. 61 Профил на БамБам
  БамБам
  Рейтинг: 496 Неутрално

  До коментар [#3] от "The Core":

  +

 62. 62 Профил на ямх
  ямх
  Рейтинг: 435 Любопитно

  Драги ми професоре, в европейските страни за сключване на договор с касата се изисква призната специалност, в това число и за специалност по обща медицина със стандартите по съответната специалност...има стандарти за обща медицина, за неврология, кардиология и т.н. чукнете на Гугъл и ще ги прочетете....г-н професоре, не манипулирайте обществото с теоретичните си знания от миналия век!
  ямх-експерт


 63. 63 Профил на aeiou
  aeiou
  Рейтинг: 398 Неутрално

  "panzerino": ще падна от смях! страхотен пример с Гърция, която е дефакто във фалит от много време. Има една интересна тенденция в т.нар. южни страни да се развива социализъм в много сектори, а да се тачи частното във ключови отдели като здравето например. И най-интересното е, че в тези страни плащанията директно от джоба на пациента като процент от всички плащания към здр. система, са най-високи в Европа. Това може да значи много неща, но първото, което икономистите ще кажат е "държавата" се е провалила. А и не протестират ли повечето хора точно срещу това: сега е под масата и малка част е регламентирано, а както някои от форумците коментират, да разбираме, че искате по-голяма част директни плащания да се регламентират, така ли?
  За пореден път се убеждавам тук, че коментарите с оплаквания и хули към лекаря като институция преобладават. за съжаление обаче малко колеги дават наистна добър отпор, за което ги поздравявам: tur671, pandelka, Dr_Doolittle.

  Който първи прекрачи границата, губи.
 64. 64 Профил на aeiou
  aeiou
  Рейтинг: 398 Неутрално

  До коментар [#53] от "teridan": това е вярно, могат да го потвърдят много хора, които работят във фармацевтичната индустрия, но са все още мислещи. В ръковорството по добра клинична практика е записано, че директното плащане на лекаря за провеждане на клинично изпитване е извън етиката. Питайте, а ми защо тогава правят така в България? Ще ви се дадат сума ти обяснения. Но защо ИАЛ допуска това и как така това продължава? Все въпроси без отговор. А знаете ли как ни виждат западните страни: като редовна африканска държава, в която няма закони да защитят правата напациентите , нито на работниците - за това юруш там да експериментираме и шием обувки.

  Който първи прекрачи границата, губи.
 65. 65 Профил на aeiou
  aeiou
  Рейтинг: 398 Неутрално

  До коментар [#53] от "teridan": това е вярно, могат да го потвърдят много хора, които работят във фармацевтичната индустрия, но са все още мислещи. В ръковорството по добра клинична практика е записано, че директното плащане на лекаря за провеждане на клинично изпитване е извън етиката. Питайте, а ми защо тогава правят така в България? Ще ви се дадат сума ти обяснения. Но защо ИАЛ допуска това и как така това продължава? Все въпроси без отговор. А знаете ли как ни виждат западните страни: като редовна африканска държава, в която няма закони да защитят правата напациентите , нито на работниците - за това юруш там да експериментираме и шием обувки.

  Който първи прекрачи границата, губи.
 66. 66 Профил на hipocrat20060
  hipocrat20060
  Рейтинг: 429 Неутрално

  Един смехотворен материал от човек, нямащ си хал-хабер от материята. Чудно защо иначе читава медия като Дневник пуска този пасквил Особено ме развесели дето английският колега тръпнел в готовност да се отзове на адрес по всяко време. Това явно от някоя книга на Кронин го е извел завалията. Аз имам регистрирани официално около 30 английски пациенти + още приблизително толкова идват чат-пат като частни пациенти (аз съм един от малкото колеги в района, който говори свободно английски). От официално регистрираните пациенти не вземам нито стотинка, дори и потребителска такса, тъй като ме е срам да заявя, че таксата ми за преглед е равна на около 1 паунд, което се равнява приблизително на една бира или 5 цигари по техния край. Просто съм убеден, че ако разберат колко съм евтин, англичаните няма да ме уважават достатъчно. Един от тях живее с българка, от която научил как стоят нещата, не и повярвал и дойде да пита мен за потвърждение. Като приключи с невярващите изражения и възклицания, бръкна в джоба и извади 20 кинта. И го прави всеки път от тогава насам, когато стъпи в кабинета ми. Отговорно заявявам, че това са ми най-добрите пациенти. Стриктно следват указанията ми (или ако не го правят - то не търсят вината у мен както при нашите цървуланковци), не злоупотребяват с времето ми и винаги оценяват усилията ми.

 67. 67 Профил на Дразнител
  Дразнител
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#0] от "Статията":

  Примери могат да се дадат много. Но някои от предложенията са направо отворени точилки за пари от касата. Ще дам пример от Франция:

  В някои обществени болници се бяха изхитрили да правят планови операции в извънработно време (преди 8:00 или след 17:30), за да получават повече пари (към заплатата) за извънреден труд. Това в частна клиника не е възможно по простата причина, че частните клиники нямат прием на спешни пациенти. Познайте как изведнъж (почти) всички посещения на СЛ ще станат нощни. Тия лекари ще се изкарат направо сомнамбули за 10-20лв на пациент Не казвам, че трябва да работят без пари, но за нощни повиквания си има спешна помощ. Личният лекар нито има кола с буркан и специален режим на движение, нито други средства за спешна реакция. Да не говорим, че може да живее на десетки километри от мястото, където практикува или където са повечето му пациенти.

  От друга страна, в България съществуват абсурдни ограничения, които определено възпрепятстват хората от достъп до качествено здравеопазване.

  Във Франция всеки лекар може да бъде СЛ по простата причина, че всеки лекар със специалност е завършил първо "обща медицина". Няма никакво изискване за минимален брой записани пациенти. Просто лекарят декларира пред касата съгласието си да бъде личен лекар на лицето Х. Разбира се, лекар със специалност не се захваща с подобно нещо и неговите пациенти в качеството му на СЛ (ако изобщо има такива) са от кръга на неговите близки. СЛ във Франция не получават пари "на калпак" (т.е. на записан пациент) като в БГ. Всеки пациент отива и си плаща 23€ (цената е държавно определена и задължителна) за преглед и после касата му връща част или цялата сума в зависимост от осигурителния му план. Така личните лекари не ламтят за бройка пациенти, а гледат да вършат работа, за да получат пари. Излишно е да казвам, че понятия като "брой направления за месеца" или нещо подобно няма. Лекарите издават рецепти, които още от дълбока древност, както предполагам знаете, са вид "заповеди" на лекаря относно лечението. Дали рецептата ще е за лекарство, за лечебна процедура или за преглед при специалист - няма никаква разлика. Лекарят е преценил, че това е нужно за здравето на пациента и никакъв чиновник (от НЗОК да речем) няма право да определя колко, кога и дали да се предпише.

  Относно сестрите или друг помощен персонал на СЛ.

  СЛ може да наеме колкото иска помощника и да им плаща заплати от СОБСТВЕНИТЕ си приходи. Обикновено няколко СЛ наемат помещения в обща сграда, като плащат солидарно за секретарка, която координира посещенията и се занимава с формалностите (вдига телефона, записва пациенти в графика, следи реда на пациентите и т.н.). По принцип всичко става с електронни карти и тези формалности не отнемат повече от минута-две на пациент. Ако СЛ или друг лекар е предписал някакви процедури, които следва да се извършат от сестра (например поставяне на инжекции, смяна на превръзки и т.н.), то пациентът отива или в болницата или при частна сестра или повиква сестра вкъщи ако не е в състояние да се движи, за което си плаща и после касата му възстановява парите според осигурителния план. С други думи СЛ няма нужда от сестра, а евентуално от технически сътрудник (секретарка).

  Защо "Титаник", а не "Аврора" ?!
 68. 68 Профил на The_Curious
  The_Curious
  Рейтинг: 823 Неутрално

  До коментар [#44] от "Dr_Doolittle":

  Уважаеми докторе, много сте прав и уважавам мненията Ви, но се съм напълно убеден дали в мнението си вземате в предвид състоянието на бързата помощ. В смисъл, в нормалният свят линейките на глава от населението са повече от колкото в БеГе-то и графика им е под контрол. Дори и да имат проблеми с времето за пристигане, в никакъв случай нямат общо с жалкото състояние на бързата помощ тук (май всички линейки в БеГе, като обща бройка са по-малко от депутатските коли). Също, абсурдно е таксата за преглед да е 1-2-3лв. и пред кабинета да киснат пенсионери, които нямат какво друго да правят (иначе може да звънят и на бърза помощ, но като си платят два-три пъти разкарването и като раздухат после в квартала, всички ще си помислят дали да губят времето на лекарите за щяло и нещяло), а хората с необходимост от преглед да висят в коридора на опашки на прага на припадък. . За това не разбирам лекарите, които остават да практикуват тук, от къде намират сили, нерви и желание да се занимават с откровено идиотщини и идиоти? Уважам тези от съсловието, които въпреки всичко си вършат работата, но понеже са останали малко, за да не се разпадне тотално системата, виждам назначават вече всякакви в системата. Включително съм виждал в спешно отделение "лекари" да консумират алкохол, да си правят лаф, до като екипа на линейка свалят човек в тежко състояние от катастрофа, и т.н. простотии. Ясно на всички ни е, че капката катран разваля меда в кацата, но до като тази търпимост към хората от своята група не се изкорени, няма да има оправия. И това смятам за валидно за всички браншове - полиция, прокуратура, съд, държавни институции. И за финал, лошото е, че не всички можем да си плащаме за лечението, дори и самото то да не е скъпо, ако консултацията със специалист е скъпа, поради средните ни доходи няма как да ползваме адекватно здравеопазване. Иначе дори и да не харчим за друго, дори и да отделим пари, вече е по-вероятно да ги профукаме по некомпетентни доктори, които се навъдиха да експлоатират системата. За това смятам, че системата има спешна нужда от промяна на правилата и идеите в статията ми харесват, макар да има как още да се мисли.

  Nothing else, but more or less the bitter truth!
 69. 69 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  [quote#63:"MJB"] И най-интересното е, че в тези страни плащанията директно от джоба на пациента като процент от всички плащания към здр. система, са най-високи в Европа. [/quote]
  Така е. Обаче официалната каса няма никакви разходи към лекарите, с официална цена на визита 6Е ( която никога не плащат). Следователно- държавата се "пази" от разходи, обаче разходите минават директно в друга посока.

 70. 70 Профил на pandelka
  pandelka
  Рейтинг: 447 Неутрално

  До коментар [#58] от "panzerino":
  Не ми отговорихте къде в нормалния свят обща медицина се практикува само от педиатри и интернисти?
  И откъде черпите с такава категоричност идеи, че това е достатъчно за задоволяване здравните потребности на пациентите в общността?Имате ли представа какво значи изобщо това?
  Лекар ли сте?Ако е така, още по-жалко.Прекарайте един ден в обща практика и ще си говорим. Виждала съм такива като вас, не могат да се оправят с елементарни неща, липсват комуникативни умения, да не говорим психологичното разбиране.

 71. 71 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  Бих бил много доволен, а и за Вас би било добре, ако спрете да използвате тези изтъркани англо-саксонски жаргони от типа на " комуникативно", "психологическо разбиране" ( а има ли "непсихологическо" такова??). Медицината съществува от векове и без "психологическото" като научна категория. Да оставим тъпотийте на Фройд настрана... .

  Аз работя "обща" практика" всеки Божи ден.
  "Комуникативното" не работи. Ако нямате резултат, колкото и да сте комуникативен, не работи.

  Ясно е че, вече Бг си смени майстора в "западно" направление, но все пак... .

 72. 72 Профил на pandelka
  pandelka
  Рейтинг: 447 Неутрално

  До коментар [#71] от "panzerino":
  Просто оставам безмълвна пред подобен коментар.Не знам как практикувате обща медицина без умения за общуване (т.е комуникативни), мислех си, че подобно нещо се допуска само в България, но явно не е така, за съжаление. Да умееш да работиш с хора включва много психология-и снемането на анамнеза, и изграждането на терапевтична връзка и доверие, и умението да накараш пациента да изпълни предписаното лечение и т.н. Не знам как ги постигате тия неща при подобна закостеняла патерналистична нагласа, която и тук даже е рядкост вече. И между другото, психологията не е изобретение на Фройд, както и не включва само психоанализа.

 73. 73 Профил на pandelka
  pandelka
  Рейтинг: 447 Неутрално

  И последно-точно такова отношение създава лошия имидж не само на общопрактикуващите, но и на съсловието изобщо. Защото пациентите може и да не са чували за Фройд и да не владеят англосаксонски термини, но не искат просто някой велик доктор да им изпише велико лечение, а да може и да ги изслуша, да им обясни, да се почувстват разбрани. Колкото и да и знаеш и да можеш, ако не ги владееш тези неща (комуникацията и психологията) няма да има голяма успеваемост в спазването на терапията.

 74. 74 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  Едно въпросче, ако позволите... .
  А как работиха Медицина нашите майки и бащи, без да знаят и буква от теорията на "комуникативното"? А те бяха добри лекари в комунистическата духовна и интелектуална суша. Наистина добри бяха.

  "Комуникативното" не се учи. Него или го имаш, или го нямаш. И колкото и да се напрягаш по англо-саксонски маниер, нищо няма да се получи. Какво се получава? напудрена картинка на хора, искащи да са едно нещо, а всъщност са друго. И в усилията си да изглеждат такива, каквито не са по природа- изглеждат смешни. Колко такива сме виждали по конгреси... все англо-саксонци.

 75. 75 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  [quote#73:"pandelka"]-точно такова отношение създава лошия имидж не само на общо практикуващите, но и на съсловието изобщо. [/quote]
  Лошият имидж се създава от дисоциацията между това, какво в действителност е една личност, и какво ИСКА да изглежда, усвоила редица трикове на "комуникативното".
  Именно на това "комуникативно" се дължи най-вече все по- обезпокояващото възприятие от обществото на Бг лекари ( и съсловие) като "търгаши". Защото "комуникативното" ги учи да "продават". И себе си включая. Което няма нищо общо с реалната медицина.

 76. 76 Профил на pandelka
  pandelka
  Рейтинг: 447 Неутрално  [quote#74:"panzerino"]"Комуникативното" не се учи. Него или го имаш, или го нямаш. И колкото и да се напрягаш по англо-саксонски маниер, нищо няма да се получи. Какво се получава? напудрена картинка на хора, искащи да са едно нещо, а всъщност са друго. И в усилията си да изглеждат такива, каквито не са по природа- изглеждат смешни. Колко такива сме виждали по конгреси... все англо-саксонци. [/quote]

  Напротив. Има хора, които като личности притежават априори способността да изслушват внимателно, да предложат на пациента усешането, че е разбран, да му "върнат" по подходящ начин обратна информация, да изградят атмосфера на доверие. Всичко това е много важно в хода на дългогодишното лечение и поддържане. Ако работехте това щяхте да го разберете. Не всеки лесно влиза във взаимодействие с околните и обучението в умения за общуване се оказва необходимо, за да е по-ефективен човек. Това не го прави двуличен или нещо подобно, което се опитвате да внушите. Напротив прави го по-ефективен в работата. Обучението в адекватна комуникация помага не само в медицината, а навсякъде където човешкия контакт е важен. Не е необходимо да откриваме топлата вода. Между другото, думата комуникация е с латински корен, а не ""англосаксонски".
  Интересно, не признавате англосаксонската медицина (каквото и да значи това), кои са вашите критерии и източници тогава?
  А и не ми отговорихте, къде в света (освен в Бг де) педиатри и интернисти практикуват обща медицина?

 77. 77 Профил на pandelka
  pandelka
  Рейтинг: 447 Неутрално

  [quote#75:"panzerino"]Именно на това "комуникативно" се дължи най-вече все по- обезпокояващото възприятие от обществото на Бг лекари ( и съсловие) като "търгаши". Защото "комуникативното" ги учи да "продават"[/quote]
  Викаш, колкото по-голям темерут и бурсук е някой лекар, толкова по-успешен е, така ли?Естествено, че с по-добра комуникация човек по-лесно продава себе си т.е. знанията и опита си. Това обаче означава, не само да напишеш великата рецепта на пациента и да не можеш 2 приказки на кръст да вържеш, ами да го убедиш в правилността на лечението и необходимостта да го спазва. Щото ти ще си вземеш по някакъв начин хонорара за прегледа, но за мен важният критерий е пациента да изпълни лечението и да се придържа към него. Разбира се, аз говоря просто за една добра лична (вкл. адекватна култура на общуване) и професионална компетентност на лекаря. Когато едното или и двете липсват няма как, ще те сменят и ако искаш да оцелееш на пазара, трябва да се стремиш да си максимално ефективен.

 78. 78 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  [quote#77:"pandelka"]Разбира се, аз говоря просто за една добра лична (вкл. адекватна култура на общуване) и професионална компетентност на лекаря. [/quote]
  "Оцелееш на пазара"? за Медицината това не важи. Поне за истинската. Медицината не е "пазар". И тук именно са нашите дълбоки различия. В Бг от 1989 и насам тече една тенденция, всичко да се измерва с "пазарни" термини. Това произхожда от нашата дълбока и бездънна мизерия и от жаждата за по-добър живот. Разбираемо, но медицината не е магазин, нито лавка.
  Никъде не съм писал че "не признавам" англо-саксонската школа в Медицината. Просто нямаме нужда от имплантация на Фройд и тъпотиите му в нашата професия.

  Много от великите хора в изкуството и Медицината нямаха и понятие от "комуникативното", поради епохата в която живяха. Но това не им попречи да бъдат забележително "комуникативни". Даже повече от нас. В този смисъл, адекватността на общуването не се учи. Тя е продукт на семейно възпитание, ценности, обкръжаваща среда. Колкото едно дете да го учиш на добри обноски в Бг, щом се среща с тази наша бездънна простащина, наглост, двуличие, детето няма да стане по "комуникативно". От друга страна, едно общество в перманентна криза, каквото е Бг от 1944 и насам, възпитава само и единствено агресивност, нахалство, неувереност за утрешния ден и просташки обноски.

 79. 79 Профил на pandelka
  pandelka
  Рейтинг: 447 Неутрално

  [quote#78:"panzerino"]Много от великите хора в изкуството и Медицината нямаха и понятие от "комуникативното", поради епохата в която живяха.[/quote]

  [quote#78:"panzerino"] Медицината не е "пазар".[/quote]

  [quote#78:"panzerino"]Просто нямаме нужда от имплантация на Фройд и тъпотиите му в нашата професия[/quote]
  Нямам какво да отговоря на подобни клишета тип липсват ми аргументи.
  [quote#78:"panzerino"]В този смисъл, адекватността на общуването не се учи. Тя е продукт на семейно възпитание, ценности, обкръжаваща среда. Колкото едно дете да го учиш на добри обноски в Бг, щом се среща с тази наша бездънна простащина, наглост, двуличие, детето няма да стане по "комуникативно"[/quote]
  А това е тъжно, ако наистина го мислите.
  За мен дискусията е приключена. Мога само да ви пожелая по-скоро да разберете, че нагласите в практикуването на медицината, и то точно "истинската" се променят, защото го изискват хората, на които не им е приятно да се отнасят към тях просто като обекти. Тези тенденции ще се задълбочат, връзката лекар-пациент много се промени, пациентите държат да са все по-информирани участници и ние трябва да се адаптираме към това, за да си вършим работата компетентно във всяко отношение, а не просто да си мислим, че сме велики доктори и че това е достатъчно

 80. 80 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  Не са "клишета". Факти са. И понеже са силен аргумент, Вие нищо не може да отговорите. Съвсем просто е.
  Медицината има ценности, които не се менят. Менят се толкова други неща в нея, но не и същността и.

  А по повод простотиите на Фройд и кликата му ( които в Бг днес възпроизвеждат в захлас и безкрайно, и под всякакъв вид), Набоков ясно го е казал:

  "...Нека лековерните и пошлите да вярват че, всякаква скръб може да се лекува чрез ежедневно докосване до детеродните органи на древногръцките митове. На мен ми е все едно."

  Вл. Набоков, Интервю, Алфред Аппл, Септември 1966, Монтрьо, Швейцария

 81. 81 Профил на Starec
  Starec
  Рейтинг: 768 Весело

  Много доктори писаха разни неща - умни или не толкова - как било или не било по света, как нещата са или не по Фройд и пр. Само защо нито един не писа нещо много просто: кое от поне десетте предложения на профа ще да е приложимо у нас и ще е полезно за бедните ОПЛ и за огруханите им пациенти. А и за болниците - за да се намали потокът от болни и псевдоболни и ОПЛ да си заемат мястото на "преден фронт", пост, "вратари" или каквито и да се нарекат там.
  Или докторите не са нещо наред или ги обзела логорея, хейтърство или умствена леност ?

  Поздрави
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK