Пияно ли е българското образование

В Аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - откриване на учебна година

© Анелия Николова

В Аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - откриване на учебна годинаЗимна московска утрин. Току-що се е развиделило. Празен булевард. Милиционерската "Лада" бавно се движи покрай тротоара. Ауспухът ѝ пръхти като ноздрите на кон, тичал в галоп през заснеженото поле. Стъклата на автомобила са запотени и някой се е опитал да ги забърше, може би с ръкава на своята униформа. Виждат се три зелени фуражки. Под тях лицата са напрегнати. Дебнат. На няколко крачки от колата някакъв човек ходи клатешком. Прилича едновременно на балетист и отсечено дърво. Рудолф Нуреев танцува цепеница. Аха-аха и ще падне! Милиционерската ръка вече посяга към вратата на "Ладата". Ако падне, имат право да го арестуват. Да го арестуват и да го преместят от графата на работещите пияници в графата на безработните пияници. Ако не падне, нямат право да го арестуват. Не, не пада! Успява да се добере до един телефонен стълб и го прегръща – с ръце и с крака. Докато не изтрезнее, няма да пусне стълба, ако ще и да замръзне върху него. "Ладата" отминава. След час всички работници ще го видят на път за работа. Вкочанен върху своя стълб. Сигурно ще му се смеят, ще му подвикват, че това е позор. Все му е едно, за него този позорен стълб е стълб на спасението.


Back in USSR


Този надпис краси етикета на бутилката водка, с която двама български професори се напиват в Софийския университет в нощта на 27 ноември. Имената им нямат значение и утре ще бъдат забравени. Но образите им, запечатани в кратък филм, ще се запомнят. Единият, голобрад червендалест шкембелия, се пъчи и дърви. Плете език и като вижда публика, започва да философства. Говори за ред и приказката му бързо избива на чест. "Един глупак ще говори така на един професор!", казва той на студента, който иска от него обяснение за състоянието му и го снима. Другият, пребледнял, с бяла козя брада, тъпо се усмихва, мълчи и плете крачката. Като става от стола, столът му тръгва заедно с него. Коленете му са омекнали. Някакво момче го държи през рамо, за да не се свлече на пода. Камерата го следва по коридорите на университета. Не знам дали казва нещо, а и не ме интересува особено. Дъното на джинсите му е провиснало и изглежда мръсно. Като окаляно лице, което ломоти.
На следващия ден в мразовитата утрин министърът на образованието Анелия Клисарова събира студенти и медии и пред тях, без да го осъзнава, подава на пияните професори стълб, за който, ако пожелаят, могат да се хванат. Стълбът се нарича "Проект за стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г.". Преди десетина дни този документ беше публикуван в сайта на образователното министерство. Тогава го разгледах за пръв път. Прелистих го, прочетох началото. Обосновката за необходимостта от реформи в сферата на висшето образование обхваща половин страница. Общата характеристика на образователната ни система – една страница и няколко реда. Помислих си, че не си заслужава да чета цялото. На пръв поглед не забелязах в текста нищо друго освен общи чиновнически фрази, благопожелания, повърхностно изтълкувани числа. Нито полезен, нито особено вреден, си казах. Постен. Лучена супа за душата. Сега обаче след случката с двамата професори виждам в стратегията на министър Клисарова една


голяма и опасна лъжа


Тази, че българското образование е трезво, на крака е и може да стигне там, накъдето е тръгнало, стига само някой разумен човек да го насочва.


Първото, което липсва в министерската стратегия, е картината на висшето ни образование в момента. Както казах, описанието на университетската образователна система в България заема една страница и няколко реда. Вниманието е върху големия брой на университетите и малкия брой на студентите. Нито дума обаче не е казана за живота в тези 51 университета, за живота на студентите в тях. Нито дума за пияните, ломотещи професори, за търговията с частни уроци, лекции, кредити и дипломи, за студентите, чиято единствена амбиция е да заминат на бригада в САЩ, за казионните им организации, за почти пълната липса на реален контрол върху качеството на академичните курсове и програми, за симулирането на екипна работа по планове и проекти само и само да се усвоят някакви пари, за чуждоманията, царяща в хуманитарните дисциплини, за високомерното обяснение, толкова често чувано в аудиториите, че нещо трябва да се учи... защото трябва да се учи.


Няма дума обаче и за безусловните достойнства и постижения на българското образование. За островите на нормален академичен и общностен живот в някои факултети, катедри и департаменти, за критичните студенти, за подобряващата се материална среда в някои университети, за успехите на поколения математици, медици и филолози, за напълно свободния достъп до книги, знания и умения.


Ако българското образование няма пълна и ясна представа за своето състояние, то няма да има ясна представа и за ролята си в обществения живот.


Тук се открива втората липса в стратегията на министър Клисарова. Висшето образование не е съотнесено с останалите системи на обществения живот в България. Или по-точно казано, съотнесено е само с една. С икономиката. При това то без колебание е поставено в механично подчинение на икономиката. Ако икономиката има нужда от прависти, образованието трябва да произвежда повече прависти, ако има нужда от обущари, трябва да произвежда повече обущари, ако има нужда от безлични хора, образованието трябва да изчезне – така разсъждават министерските чиновници.


Изглежда, те бъркат логиката на свободния пазар с вулгарната философия на икономическия диктат. Едно е да смяташ, че университетите трябва да се откъснат от държавната хранилка и да се превърнат в зрели икономически агенти, съвсем друго е да смяташ, че съдържанието на академичната работа трябва да се обуславя най-вече от нуждите на трудовия пазар. Да смяташ второто, означава по същество да смяташ, че човек учи само затова, за да придобие диплома за някаква професия. Това изобщо не е вярно.


Ето и третата липса. В стратегията на образователното министерство не се казва нищо за човешкото щастие. За връзката между образованието и елементарната грижа да бъдеш свободен и щастлив. Трябва да учиш, за да имаш работа, а щастливият и свободен живот – е, него ще си го измислиш сам и ще си го търсиш извън университета. Няма да спрем да се оплакваме, че студентите ни предпочитат да учат извън България, докато не спрем с лека ръка да разделяме процеса на образованието от грижата за щастие и свобода, която имаме и поотделно, и като общество. Нашите университети не само са обществено инфантилни. Те не са... готини. Не ти позволяват да се отпуснеш, да изпиташ удоволствие, да опознаеш и развиеш повечето личности, които носиш, да разбереш, посредством собственото ти усилие в образователния процес кое в живота е важно и кое не. Нашите университети те спичат. Те са твърде сериозни. Поучават те, размахват ти пръст, изтъкват колко си различен от тези, които те обучават. Карат те постоянно да се чувстваш като глупак. Като паве.


Осъзнавам, че следващият въпрос може да прозвучи несериозно, но все пак ще го задам.


Как могат нашите университети да станат вътрешно по-свободни?


Смятам, че основното действие в тази насока е да се позволи на студентите да избират и моделират сами своя академичен профил. Ако искаш да учиш за архитект и музикант едновременно, защо не? Или за класически филолог, журналист и танцьор? Какво пречи това да се случва? Питам реторично. Знам какво най-много пречи. Това, че университетите ни са и своеобразни институции за социална помощ. В много случаи администрацията на образователните програми се държи със студентите като с крепостни селяни. За да имат преподавателите в тези програми курсове и заплати. На свой ред, за да не изглеждат нелепо, тези преподаватели са принудени да говорят на своите студенти често без изобщо да го вярват, че техният предмет е уникален. Че няма нищо общо с другите предмети, преподавани от други преподаватели. Резултатът от такова мислене е, че университетите ни са вътрешно разделени и раздирани от конфликти – точно както е разделено и раздирано от конфликти нашето общество.


На този фон изглежда странно, че през последните няколко години думите "интердисциплинарност" и "академична мобилност" се чуват все по-често в българските университети. За тези неща се говори и в министерската стратегия. Но все пак да бъдем по-внимателни! Да си "интердисциплинарен" и "мобилен" в някой наш университет, е малко като това да си "био" в българския живот. Въпрос в немалка степен на мода. Повече необходимост да се означиш като различен, отколкото съзнателна практика. Ще се опитам да обясня съвсем накратко защо смятам, че е така. Защото истинската интердисциплинарност и истинската академична мобилност зависят най-вече от наличието и прилагането на


общ критерий за знание


Общ за всички български университети и всички научни дисциплини, изучавани в тях. Такъв критерий българското висше образование няма и не се е погрижило да изработи през последните двадесет години. Той липсва и в стратегията на министър Клисарова.


Важните следствия от тази липса са две. Първото е, че висшето ни образование се люшка по инстинкт между две крайности, създаващи армии от полуграмотни и потиснати специалисти: от една страна, че знание е всеки документиран, изучен и доказан факт, от друга, че знание е само онзи факт, който може да се приложи в действителността. Люшка се между кръстословичното и практическото знание. Второто следствие е, че без общ критерий за знание висшето ни образование създава у преподавателите и студентите представа за света като нещо фрагментирано. Като зона на трайни разделения, противопоставяния и конфликти.


Излязъл от университета, бившият студент някак си е длъжен да смята, че светът се дели на прависти и физици, на медици и филолози, на българи и небългари – на лагери, които нямат нищо общо помежду си. Той обаче мисли по този начин не само за света, но и за себе си. Като за сбор от личности, които нямат нищо общо помежду си.


Точно като пияния човек, който залита, защото светът му се дели на повече светове, а тялото му на отделни крайници и органи.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (85)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1234 Весело

  "Проект за стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г.". Преди десетина дни този документ беше публикуван в сайта на образователното министерство" - Да се смее ли, да плаче ли човек?! Тия хора се скъсват от работа и идеи......

 2. 2 Профил на КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  Рейтинг: 754 Неутрално

  В стратегията на образователното министерство не се казва нищо за човешкото щастие.
  ==========================
  Питайта Д. Драганов да ви обясни в какво е щастието. Върти се около 40-те градуса.

  Глупостта е дар божи, но с него не трябва да се злоупотребява. /Ото фон Бисмарк/
 3. 3 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1425 Неутрално

  Всичко хубаво, г-н Гочев, обаче за какви актуални картини и за какво неподчинение на икономиката говорим, когато на образователното министерство се гледа единствено и само като на необходимо зло от всички правителства за последните 25 години?

  За кого точно да бъде написана тази стратегия? За някой, дето ще се умили и ще подаде повече пари срещу реформи?!

  Вместо да ги даде на МВР (примерно)?!

  Хайде де, слезте и Вие на Земята и си задайте въпроса първо какви хора са избирани за МО и второ , дори да бяха свестни хора, какво всъщност зависи от тях.

  Правилно, абсолютно нищо.

  И така ще бъде докато народът си трае.

  А той си трае.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 4. 4 Профил на errata
  errata
  Рейтинг: 948 Весело

  Стигнах до "Нашите университети те спичат. "

  Ако някой е довършил целия текст, моля да сподели.

  "Да, България"
 5. 5 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1288 Неутрално

  -Защо професорите трябва да са омерзени,а студентите героизирани?
  -Заради академичната общност неодобрила протестите и заради именно онази бригада, някъде в Америка.
  А фразата..."Нашите университети те карат постоянно да се чувстваш като глупак. Като паве"-минава за поредния "студентски бисер".

 6. 6 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1074 Весело

  До коментар [#2] от "КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ":

  Ти пък...
  Може да са уточнявали нещо по енология....

 7. 7 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3119 Неутрално
 8. 8 Профил на г-н Думанов
  г-н Думанов
  Рейтинг: 1328 Неутрално

  Гочеев, в НБУ, въпреки вътрешния правилник се докараха до специална ректорска заповед, забраняваща пиенето в сградата на университета. Това впечатли дори най-впиянчените преподаватели по латински от СУ.

  CONTADOR GRATUITO!
 9. 9 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1425 Неутрално

  До коментар [#5] от "xalikarans":

  Мисля, че е очевидно защо огромната част от преподавателите в българските университети са орезилени.

  Защото формата и съдържанието им към днешна дата заслужават да бъдат орезилени - пропаднали информационно и морално и отдавна станали част от закостенялата система потискаща промяната и прогреса вместо да ги инициира и води както се полага на един учител. И в професионално и в нравствено отношение.

  Изключения сигурно има , основно такива, които са успели да се приспособят и да оцелеят с цената вероятно на други извращение (защо не алкохол?).

  Просто е: нормални хора просто не могат да бъдат преподаватели в България. Не и за дълго време.

  Защо студените се величаят е по-трудно да се каже. Вероятно просто защото все пак са по-млади и по-динамични и не ги мързи да действат, включително и да величаят себе си. По-оригинални са и говорят по-разбираемо. Няма как да не са по-симпатични, дори когато говорят и правят глупости.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 10. 10 Профил на B52
  B52
  Рейтинг: 1506 Разстроено

  Хубав текст. Човешки, многопластов. Поради това вероятно неразбираем за "трегерите" било то министерства или "автономни" университети. Вероятността да се появят повечко образовани, знаещи, можещи, независими и свободни граждани е малка и всичко радикално/прогресивно като че ли се отлага, за пореден път. Няма да стигнем американците скоро, шричината е че нискочели "актьори" в различни роли постоянно крадат чистачките и перспективните за смислено бъдеще.

  He had decided to live forever or die in the attempt, and his only mission each time he went up was to come down alive.
 11. 11 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1288 Неутрално

  До коментар [#9] от "Боби Колев":


  [quote#9:"Боби Колев"]Защо студените се величаят е по-трудно да се каже. Вероятно просто защото все пак са по-млади и по-динамични и не ги мързи да [/quote]
  Разбирам,налагате извода е че трябва май да си сменят местата

 12. 12 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2536 Неутрално

  Когато пиенето ти пречи на работата, зарязваш работата! /Девиз на съветските пияници/

  Да се учим от СССР!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 13. 13 Профил на B52
  B52
  Рейтинг: 1506 Любопитно

  [quote#4:"errata"]Стигнах до "Нашите университети те спичат. "
  Ако някой е довършил целия текст, моля да сподели. [/quote]

  Така де, "чучка писатель, чучка не читатель". Нищо ново под слънцето, аргументите ви са страхотни.

  He had decided to live forever or die in the attempt, and his only mission each time he went up was to come down alive.
 14. 14 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1425 Неутрално

  До коментар [#11] от "xalikarans":

  Не го налагам, но и не бих го отхвърлил.

  Но бих казал, че много ще се учудя, ако нещата са се променили откак аз бях студент и има повече от 5% в групите, които са там за да учат нещо, което им е интересно.

  95% от студентите не искат или не могат да учат това, което учат беше моето наблюдение през 1996-2000 и съдейки само по грамотността в онлайн форумите съм убеден, че нещата не са се подобрили.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 15. 15 Профил на matera
  matera
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#5] от "xalikarans":

  нито професорите трябва да се чувстват омерзени,нито студентите-герои.това е действителността-няма мотивация в нашите учебни заведения,и за едните и за другите и не само защото имат ниски бюджети.в тази област трябва да се реже и то много дълбоко,все пак сме 21 век и е вярно това,че някои професори идват да си "изломотят"лекциите-няма качество !Тези дето искат да си пият,да си ходят в кварталите кръчми и да си пишат"трудове" в къщи.не може на образованието да се гледа като на място,където да получиш тапия за" бъдещето си" без да имаш очертани някакви хоризонти,да си наясно какво искаш и какво очакваш,а преподавателите ти да тъкат на много станове,за да свързват двата края-губят и двете страни от това.това важи и за средното образование.но кой да я направи тази реформа,като никой не говори с обществото за това ,няма форуми,дискусии.идват някакви на власт и на принципа на шуро-баджанащината,келепира, идеологически обременени почват да кърпят,пришиват стари изтъркани и клиширани закони и наредби.едно дюшеме ,като е изгнило, ти отгоре и балатум да сложиш,пак ще паднеш в собствения си капан.с миш-маш в образованието няма да стане промяна!

 16. 16 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1239 Неутрално

  Първо да пийнем,пък после ще разсъждаваме.

 17. 17 Профил на marquis
  marquis
  Рейтинг: 594 Неутрално

  Има няколко персонажа в т.н. "образование", независимо на какво ниво ще е то:
  1. Прости, натегливи селяндури и селяндурки, които нямат и най-малка престава за собствената си мизерна същност. Праволинейно тъпи и изпълнителни, готови да лазят в произведените от тях фекалии за да додрапат до пост "началник".
  2. Прости, но осъзнаващи до известна степен нищожеството си, примирили се с всичко и чакащи пенсия. По същество мизерници, но презиращи успелите мизерници.
  3. Нормални, обичащи децата хора, търсещи знания и духовно развитие, извън стадото от селски "професори", черни овци... Обикновено третият вид е на изчезване и представлява от 5 до 0,5% от преподавателския "корпус".
  Всъщност, май и в живота е същото.

  "Vernunft wird unsinn, wohltat plage."
 18. 18 Профил на Michel
  Michel
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Много тъжна и вярна статия...

 19. 19 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 1732 Неутрално

  До коментар [#13] от "B52":

  Какво означава "чучка"?

  Да чукаш, преди да влезеш, е въпрос на възпитание.Да чукаш, след като си влязъл - е въпрос на възможности!
 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 21. 21 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2358 Весело

  Нещата яко опират до соросоидна идеология !

  По-добре студентите да пият водка от колкото да пият по една шепа лекарства за опресняване на паметта и да са постоянно под въздействието на опияти!

  А пък нашите интелигенти политолози когато намерят път да не сме най-бедната колония в ЕС тогава да дават акъл и гледат в канчето на другите щото в Масква заплатите и пенсиите са 10-15 пъти по-високи от нашите именно защото не допускат финансовите върколаци в икономиката си !


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 22. 22 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1747 Неутрално

  Темата за образованието въобще и в частност висшото е досатъчно голяма, за да бъде разгледана в една статия и още по-малко в няколко коментарни реда. Не за да извинявам нашата акедимична общност и/или МО, за пълнота и известна справедливост, ще отбележа, че проблема е световен. Ако може да се вярва на класациите ( не знам нито кой, нито на какъв принцип ги прави) сред първите 50 университеа, тридесетицата се оглавява от САЩ, а от европейските има само 5 - по един в големите европейски страни - данните са отпреди няколко години и съм ги срещнал в „Икономист“. Но ако вземем подобна база за сравнение, нашите стоят още по-ниско и за това няма нужда от изследване, защото го виждаме по нашите деца и въобще при срещите си с младите висшисти. Една, според мен базисна причина е, че броя студенти определя парите от държавата и даже по-старите и очаквано да бъдат по-добри учебни заведения, свалят летвата, за да си гарантират заплатите. Знаем преди как се взимаха и с какви оценки изпити в правните, техническите, строителните училища и днес как е пълно с отличници. Още от приемната кампания - класирания до септември - т.е. пак опираме до бройката.
  Другата страна - преподавателската, освен че снижава изпитните критерии, в доста случаи, за да допълни семейния бюджет, гастролира в новопоявилите се (май са над 50) ВУЗ-ове, където въобще липсва или е много слабо преподавателското тяло. Преди време се писа за рекордьори с по 18 часа дневно - герои на труда. Близо до ума е, че в подобна среда да се говори за качество, академизъм, развитие на учебния материял е немислимо.
  Та в този смисъл, според мен е доста трудно да се направи нещо смислено. Ако беше банка, да дойде независим одитор, да провери сметките и да каже добра или лоша. Но в случая с висшето образование, кой и от къде да дойде, да провери и ни каже къде бива и къде е за затваряне или поне да се спре дотацията с нашите пари, с което приходите и средствата на добрите да станат нормални.
  И последно, но не и по значение, един все пак нормален и относително лесен за прилагане критерий е добрата реализация на завършилите. Ако се приложи, би могло да се очертаят по-свестните катедри и преподаватели, най-много до факултет да се стигне. До цели университети, предвид безкрайното количество от съвъразлични специалности, едва ли може да позволи отчетливото диференциране.

 23. 23 Профил на eyewitness
  eyewitness
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Нещо не схванах втората липса. Няма нужда да познаваш образованието из основи, за да видиш, че то изобщо няма отношения с икономиката на страната и по никакъв начин не е обусловено от нуждите на трудовия пазар. Та не виждам нищо лошо в това университетите да произвеждат необходимите кадри за икономиката. Изобщо като се замисля цялата статия някакъв манифест ли е, що ли е?
  Във въпросния проект за стратегия има едно "пето" от конкретните цели на висшето образование. Там се говори за децентрализация и автономия и т.н. Ето това им трябва на университетите плюс възможност за тясно взаимодействие на научната среда с икономиката, а всичко това установено и работещо може да направи "...нашите университети да станат вътрешно по-свободни?". Естествено с помощта на държавата.
  Вече, надявам се, става ясно, че всичко гореизброено няма как да стане при това управление, независимо какви стратегии произвежда на хартия.
  Мисля, че е крайно време коментаторите по различни теми, освен въпроси и отрицания, да започнат да дават отговори и решения, ако могат. Ако не...

 24. 24 Профил на eyewitness
  eyewitness
  Рейтинг: 434 Неутрално

  [quote#19:"mitko11"]Какво означава "чучка"? [/quote]

  "Чукча" при опиянение.

 25. 25 Профил на chuggun
  chuggun
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Да каже защо университетите имат толкова измислени специалности.Смятам че много университети се крият зад думата НАУКА

 26. 26 Профил на dj x2805
  dj x2805
  Рейтинг: 496 Неутрално

  До коментар [#21] от "comandante":


  сорос е купил водката знаех си... Нямаше как да не се види злата му ръка тук...

  www.soundcloud.com/x2805
 27. 27 Профил на OMUNVINGE
  OMUNVINGE
  Рейтинг: 434 Любопитно

  "за студентите, чиято единствена амбиция е да заминат на бригада в САЩ"
  Оставяйки настрана факта, че взех диплома, може би 5те лета в САЩ ме научиха на много повече, отколкото университета в България успя да ми даде за това време.
  Взимайки един от последните ми изпити по финанси, и осъзнавайки, че една проста операция с фючърсите, може да се обясни много ясно с един елементарен пример, вместо което изчетах 15 страници локум, от който единствената полза беше сблъсака с думи подобни на "интердисциплинарност", което несъмнено ми дава някакво предимство, пред човек, който няма висше образувание . Всъщност това е и извода ми за висшето образование в България, ние които имаме превилегията да сме го завършили, се чустваме толкова, комфортно от използването на думи, които сме срещали безброй пъти в нашите учебници, но може би никога няма да ни се наложи да ползваме, на съвременният фючърсен пазар, който така и не сме разбрали какво точно "за студентите, чиято единствена амбиция е да заминат на бригада в САЩ"
  Оставяйки настрана факта, че взех диплома, може би 5те лета в САЩ ме научиха на много повече, отколкото университета в България успя да ми даде за това време.
  Взимайки един от последните ми изпити по финанси, и осъзнавайки, че една проста операция с фючърсите, може да се обясни много ясно с един елементарен пример, вместо което изчетах 15 страници локум, от който единствената полза беше сблъсака с думи подобни на "интердисциплинарност", което несъмнено ми дава някакво предимство, пред човек, който няма висше образувание . Всъщност това е и извода ми за висшето образование в България, ние които имаме превилегията да сме го завършили, се чустваме толкова, комфортно от използването на думи, които сме срещали безброй пъти в нашите учебници, но може би никога няма да ни се наложи да ползваме, на съвременният фючърсен пазар, който така и не сме разбрали какво точно представлява. .

 28. 28 Профил на Dreadlord
  Dreadlord
  Рейтинг: 701 Разстроено

  Не, дрогирано е.

  Who is General Failure and why is he reading my disk?
 29. 29 Профил на Фес Deffender
  Фес Deffender
  Рейтинг: 541 Весело

  "Прилича едновременно на балетист и отсечено дърво. Рудолф Нуреев танцува цепеница..."

  Хе хе хе хе +++

  Definition of FOOL : Knowing the truth, seeing the truth, but still believing the lies.
 30. 30 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2195 Неутрално

  До коментар [#27] от "OMUNVINGE":
  Това което си написал го е казал Марк Твен:"Никога не съм допускал училищните занятия да пречат на образованието ми."

 31. 31 Профил на apollo
  apollo
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Милтън Фридмън отдавна е разкрил причините са състоянието на такива нереформирани тоталитарни държавни системи ,като образование ,здравеопазване и тъй-нататък с думите:"Не може системата на образованието от система за обучение на учениците да се превръща в система за препитание на учителите",валидно за горепосочените само като сменим учителите с професорите ,лекарите ,съдиите и тъй-нататък,а учениците със студентите, пациентите и гражданите.

 32. 32 Профил на grajdanin1
  grajdanin1
  Рейтинг: 658 Неутрално

  Нека кажа и аз моето мнение - 22 г. преподавам в един от природните факултети на СУ. Имам пост -док от Кралската академия на Великобритания и много други специализации в чужбина, мои студенти учат и работят на всички континенти. Смятам себе си за човек от кухнята на висшето образование.

  1. Като цяло отношението на обществото към висшето образование и наука (те са две страни на един медал) е като към апандисита - щом го има нека си стои, но ако създава проблеми и да го отрежеш не е беда. Ако учени започнат да искат повече пари за наука веднага ги съветват да се разкарат и да търсят пари от чужбина, щом са толкова добри. Да сте чули някой да съветва свинарите да отглеждат свине в чужбина, когато блокират центъра на София? Удивително е с каква последоватователност гоним тези, които знаят и могат повече от нас. И това не е от днес и вчера. В същото време един келнер е начело на Икономическата комисия на Народното събрание (нищо лично, просто един от хилядите примери).
  2. Това отношение напълно се споделя от властимащите - предишните правителства изобщо не предвидиха европейски средства от присъединителните фондове и след това за наука и образование. ГЕРБ направо смаза висшето образование и наука. Парите за висше образование бяха намалени с 30% (посочете ми друга такава област), а Фонд наука, в единствената си за 4 години сесия, беше просто ограбен от партийни структури.
  3. За партийни кадри в МОН се издигат абсолютни аутсайдери, с единствено качество послушност. Те нямат нито сили нито желание да се преборят за по-добри позиции на образованието и науката.
  4. В пресата непрекъснато се тръби колко е лошо нашето образование. Мога да кажа, че много неща са пресилени. Специално в естествените науки аз твърдя, че ние учим студентите на едно солидно средно ниво. Доказателство - непрекъснато получавам запитвания от западни университети дали нямам някой студент за докторант (сякаш нашия университет е гара разпределителна)
  5. При това положение естествено самочувствието, особено на по-младите колеги, е напълно смачкано; единици са тези, които не са напълно демотивирани. Естествено, голяма част от по-кадърните напускат (за щастие не всички).

  Как да се променят нещата? Мно-ого дълъг процес. За начало обществото трябва да реши иска ли промени. Ако иска може би трябва да се започне с морална подкрепа на добрите преподаватели и звена. Сега знайни и незнайни компетенти коментират "en gros" неша, с които не са добре запознати. А нещата винаги са конкретни, но трябва да се познават. Ето това е един добър възможен старт - хората да знаят конкретно добрите и лоши примери. Плюенето въобще, на което много от нас са майстори, трябва да отстъпи място на конкретни примери и добрите да се подкрепят, а лошите да се отстраняват.

 33. 33 Профил на Фес Deffender
  Фес Deffender
  Рейтинг: 541 Неутрално

  [quote#27:"OMUNVINGE"]зимайки един от последните ми изпити по финанси, и осъзнавайки, че една проста операция с фючърсите, може да се обясни много ясно с един елементарен пример, вместо което изчетах 15 страници локум[/quote]


  Адски си прав. Учебниците в България са писани все едно учиш право - сблъсък на думи и трудно и различно тълкуеми изводи. Имах предмет, който изливаше 18-19 страници празнословие и в самия край в два реда обясняваше реално за какво иде реч. Да не споменавам, че има предмети, от които реално няма никаква полза, но са в програмата, за да дават хляб на преподавателите.

  Definition of FOOL : Knowing the truth, seeing the truth, but still believing the lies.
 34. 34 Профил на Васик
  Васик
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Гочев и Янакиев пресолиха манджата и сами станаха за смях. Може да са си вдигнали популярността между протестиращите, които се изхождат пред парламента, но не и пред нормалните хора.

 35. 35 Профил на Васик
  Васик
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Не знам защо обсъждате образованието. Гочев е последният човек, който е експерт по темата. Той не е имал смелост дори да напише имената на хората, по които плюе, а ги описва като че ли срамежливо. Страх го е, разбира се, затова все едно пише от дистанция. Зловещата картина на СССР - корумпирани милиционери причакват пияница в Лада - пълни глупости. Може да звучи достоверно пред набор 2000.

 36. 36 Профил на markblog
  markblog
  Рейтинг: 267 Весело

  Бригадите беха култови. Имаше хора още от момента на записване тръпнеха кога ще дойде заветния момент да заминат на бригада. Презентациите на фирмите предлагащи бригади се пълнеха до дупка. Студентски град беше осеян от разговори за джоб феъри и сайтове за търсене на работа от Флорида до Орегон и от Ню Хемпшир до Невада. А по интервютата за виза в американското посолство можеше да се видят хора едва сричащи на английски с държейки "пищови" миг преди интервюто надявайки се до припадък да получат заветната виза. И после като се заминеше - неописуемо щастие 4 месеца продажби на закуски, ландскейпинг, стокинг шелфс. После като се върнеш купуваш джи си емче, лаптопче, момичетата изкупуваха магазините на Викториа'с сикрет-големо щастие. От целото образование за тези хора това беше най-доброто. Въобще ако има как като запишеш и директно 5 години да заминеш за бригадир а изпитите дистанционно да се вземат. Лелеяната бригада едно от осмислящите неща на живота в студентското градче. А в Англия като се заминаваше за ягодобер, малинобер или фабрики. Фургона директно до ягодите. Абе трябва да пуснат специалност в университетите "Бригади в САЩ и Англия" и да обучават студентите на ценни умения за бригадата. Ще има голям интерес към тази специалност и всяко лето стаж по специалността. Накрая дипломната работа ще се пише във фирма която праща студенти на бригада. Излизаш специалист-бригадир ето решение за проблема в бг земеделието и липсата на кадри. Плюс това всички ще завършват с перфектен английски и познаване на терминологията.

 37. 37 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1380 Весело

  Поемането на течности поправя дехидратирането при спечено образование.
  Професорите трябва да са набухвателите на знанието...

 38. 38 Профил на markblog
  markblog
  Рейтинг: 267 Весело

  За други студенти освен бригадките имаше и други далавери като си студент- евтин градски транспорт, студентски стол, намаление за влак, общежитийце, вход с намаление по дискотеките итн

 39. 39 Профил на grand funk railroad
  grand funk railroad
  Рейтинг: 1074 Неутрално

  "Back in USSR"

  Много здраво сме се запътили натам.

  Parmi ceux qui n'ont rien à dire les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
 40. 40 Профил на Nyama Znachenie
  Nyama Znachenie
  Рейтинг: 488 Неутрално

  [quote#22:"tsvetko_51"]До цели университети, предвид безкрайното количество от съвъразлични специалности, едва ли може да позволи отчетливото диференциране. [/quote]

  Може, разбира се. С изключение на отделни катедри (които може да се посочат, реформират, съкратят и т.н.) в България има не повече от 5-6 ВУЗ -, разпознаваеми в чужбина, защото
  в тях се прави и наука. Те трябва да се отделят в отделна група и да се финансират на порядък по-добре от останалите, особено по перо пари за научни изследвания.

  Трябва да се въведе система, при която завършват не-повече от 1/3 от постъпилите (изучете чуждия опит как се прави това)

  Трябва да се възстанови средното техническо образование.

  Държавната администрацията трябва да идва само от елитните уни-та (пример-Франция) и след тежки конкурси.

  И т.н., и т.н., виж и единствения смислен коментар на 32

  Но с калинки (повечето посредствени уманитари) като досегашните (и сегашната) министри на МОН няма как да стане...

  А приказките за "щастливите" студенти са пълна боза... в Америка бъка от "щастливи" уманитари без никакъв шанс за реализация, неспособни да си изплатят заемите за обучение.

  колкото до началото на статията с омръзналата тема за изловените от родните талибани пияни професори виж
  този коментар
  http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2514201

 41. 41 Профил на Васик
  Васик
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Авторът ни демонстрира висш пилотаж в Гьобелсовата пропаганда, изпълвайки текста с възвишени реторични фигури като оплюването, омаскаряването и обикновеното лъготене. Например съждението "Камерата го следи" - каква камера, това да не е филм? Също и поетичен изказ - "дърви се", "шкембелия". Танцува цепеница?? Нещо не се сещам за този танц, изразът е "Ще играе цепеницата". Може би танцува също и баница?

 42. 42 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 828 Неутрално

  [quote#21:"comandante"]щото в Масква заплатите и пенсиите са 10-15 пъти по-високи от нашите [/quote]

  Престани да ни заливаш с лъжите си. Заплатите у нас са ниски, но средната заплата в Москва е около 930Eu според

  http://rabota.yandex.ru/salary.xml

  а в София град според НСИ е 560Eu.

  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1132510

  Квадратен метър нова жилищна площ в Москва обаче е около 4000 евро, а и храната е доста по-скъпа. Инак, ако работиш като олигарх на др. Путин ще се чувстваш отлично. В администрацията им също не е зле, а и се краде здраво.

 43. 43 Профил на Васик
  Васик
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Най-интересен между приложените похвати е сравнението на дъното на джинсите с окаляно лице. Тоест - професорското лице е дъното на джинсите. Ами сега? Това, което авторът щеше да напише, ако имаше топки, щеше да звучи така: От джинсите на проф. Драганов се процеждаше гъста, лепкава течност, която приличаше на гъстата, лепкава течност, която бълваше окаляното му лице. От джинсите на проф. Ракаджиев течеше като из ведро същата течност. И т.н. Доматена супа за душата.

 44. 44 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2282 Неутрално

  "Да си "интердисциплинарен" и "мобилен" в някой наш университет, е малко като това да си "био" в българския живот."

  Хрумна ми нещо още по-лошо - малко като това да си хомосексуален.
  Много добър анализ, но според мен големият проблем на българското образование не е в консервативността, защото тя може бъде достойнство. Няма традиция, няма порив за истинско развитие. Всичко е "на парче", като в повечето области на постсоциалистическия ни живот. Случайни лица случайно се домогват до власт и пари. Колкото и да са ограничени, те осъзнават, че това е временно и затова безскрупулно грабят като за последно, без никаква идея за бъдеще и съзидание. Затова трябва да ги махнем от управлението и да внимаваме да не изпълзят отново.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 45. 45 Профил на dnda
  dnda
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Какво става с академичния съвет на СУ ? Нали днес един ще подава оставка и ще призове и другите да го направят ? Има ли инфо ?

 46. 46 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 828 Неутрално

  [quote#40:"petrov9"]България има не повече от 5-6 ВУЗ -, разпознаваеми в чужбина, защото в тях се прави и наука.[/quote]

  Разпознаваеми, ама на Балканския полуостров. Освен природните науки в СУ, има само отделни учени които са известни в областите си. Пълно мъртвило, но не са виновни само университетите. Образованието не е изолирано от процесите в страната. Когато в България почне да се плаща по-добре за по-добра работа, тогава ще се появи и стремеж в младежта да учи, а преподавателите да си вършат по-добре работата.

 47. 47 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 704 Неутрално

  До коментар [#41] от "Васик":

  Потвърждава се подозрението ми, е студентските протести ще бъдат използвани за разправа с висшето образование, за мен една от системите, които въпреки множеството неудачни реформи, недофинансирането, неуважението на обществото към науката и образованието като цяло, все още запазва едно добро ниво. Доказателство за това е, че редица студенти и преподаватели успешно работят в чужбина, по проекти, дипломни работи, дисертации. В същото време, през всичките години не се чу някаква идея на обществото, за това дали са му необходими наука и висше образование, напротив нашето общество е склонно да даде субсидия, забележете (субсидия) на тютюнджии, свинари и др. но категорично отказва да даде примерно пет милиона за метеорология или за астрономия, на БАН. Получава се нещо като проблема на армията, всеки иска да имаме армия, но му се виждат много 1 милиард за самолети, разбира се подобни проблеми има и в здравеопазването, пенсионната система и др. Казано с две думи, всеки иска да има нещо, да го ползва, но ако може да е без пари. Категорично, идва времето когато нашето общество трябва да каже, какво може да отделя като средства, и какво да получава срещу тези средства, т.к. парите като цяло намаляват, нацията застарява, и същевременно не се забелязва ясна положителна перспектива!

 48. 48 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1234 Весело

  Българското образование е пиано-бар, пиян бар или пиано-бардак?

 49. 49 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1160 Неутрално

  Първо, броят на пиещите и пияни професори е в пъти по-малък от броя на пиещите и пияни студенти. Второ, двамата главни герои на видеото са жалки, но също толкова са жалки и отвратителни и авторите на доноса. Това го разбирам, все пак сме държава от доносници - нещо като професионална квалификация. Но заиграването със зафиксираното пиянско падение на няколко персони е доста нескопосан опит да се прикрие пиянството на цял един народ. Не става дума за резултатът от употребата на етилов алкохол. Няма такъв стълб, на който да се закрепим. Ние се катурнахме като народ, катурнахме се саморъчно, карикатурно, превърнахме се в парцала, с който всеки боклук се чувства диамант. Като онези професори и интелигенти, които са върха на духовната ни нищета. Хабилитирана простота!

 50. 50 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1234 Весело

  [quote#21:"comandante"]в Масква заплатите и пенсиите са 10-15 пъти по-високи от нашите именно защото не допускат финансовите върколаци в икономиката си[/quote]

  хехехехехе.....Вот тебя морковка!.........

 51. 51 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1041 Неутрално

  Излязъл от университета, бившият студент някакси е длъжен да смята, че светът се дели на прависти и физици, на медици и филолози, на българи и небългари – на лагери, които нямат нищо общо помежду си.
  Дели се разбира се и проблема е,че българите мислим,че разбираме от всичко,че и го изискваме от другите.
  Клиенти са имали претенции ,че след като ги предупредих за изискванията на ЗУТ към преустройство със засягане на конструкция и промяна на натоварвания ,не мога да им кажа може ли да се надстрои една сграда и колко ще им струва без да се консултирам с инжинер-конструктор с проектантска правоспособност.Към него са имали претенции,че по изцялоправни въпроси ползва консултация на адвокат.
  И резултата е ,като една от протестните групи с претенции да налагат някакви изборни правила искаха смяна на метода „Д`Онт“ не знаеха,че вече е сменен с метода Хеър - Нимайер ,какво е коалиционно неутрална и географски неутрална ситемаи не си бяха направили труда да питат .И техен представител участва в обсъжданията при призидента.
  Затова имахме и премир с дипломна работа "Ролята на униформата за бойния дух на съветската армия,и такъм с "разгпъжане на маркуч в гориста местност" и такъв без никакво сериозно образование.,но от всичко по малко,политология незавършено,някакво там подобно на военно.

 52. 52 Профил на fireball
  fireball
  Рейтинг: 968 Неутрално

  Авторът трябва да получи медал за толерантност.
  Аз не бих прочел и ред от "министър" клисарова стига веднъж да съм видял неинтелигентната й физиономия и съм чул диалектно-фъфлещите й безсмислени излияния.

 53. 53 Профил на mi6kro
  mi6kro
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Гледайки видеото си мислех, че тоя "професор" ще се напикае когато се спря на коридора.

  Местан да се извини за "РИТОРИЧЕСКИ" ! #236 едно-мандатни региона за страната + 4 едно-мандатни района за чужбина
 54. 54 Профил на 1984
  1984
  Рейтинг: 671 Неутрално

  докато е пълно с ченгете и доносници ще е така , повечето са възпитаници на АОУНСУ и са верни на партията

  BG e мини империя на злото.
 55. 55 Профил на mi6kro
  mi6kro
  Рейтинг: 381 Неутрално

  До коментар [#5] от "xalikarans":

  Бе, човек, ти нормален ли си?

  Местан да се извини за "РИТОРИЧЕСКИ" ! #236 едно-мандатни региона за страната + 4 едно-мандатни района за чужбина
 56. 56 Профил на 1984
  1984
  Рейтинг: 671 Неутрално

  не само е пияно, но е и алкохолизирано, чалга и простотия

  BG e мини империя на злото.
 57. 57 Профил на 1984
  1984
  Рейтинг: 671 Неутрално

  човек завършва и научава някой неща въпреки бг образование, но при всички случай се невротизира, защото и то като цялата система е противочовешко

  BG e мини империя на злото.
 58. 58 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2296 Весело

  То май не е изтрезнявало. Гони го як махморлук....

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 59. 59 Профил на Мултикултиджендър-Ариец
  Мултикултиджендър-Ариец
  Рейтинг: 1078 Весело

  [quote#31:"apollo"]Не може системата на образованието от система за обучение на учениците да се превръща в система за препитание на учителите",валидно за горепосочените само като сменим учителите с професорите ,лекарите ,съдиите и тъй-нататък,а учениците със студентите, пациентите и гражданите.[/quote]
  Може що не, един доктор си призна във фейсбук че ще трябва да прави операции без причина ако иска да живее в България

  In a time of universal deceit telling the truth is a revolutionary act
 60. 60 Профил на markblog
  markblog
  Рейтинг: 267 Весело

  Я пояснете к'вой туй АОНСУ, че аз съм по-млад и не го знам

 61. 61 Профил на martincho8002
  martincho8002
  Рейтинг: 381 Неутрално
 62. 62 Профил на atoms
  atoms
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#20] : [#23] и всички останали критици.
  Статията е изключително точна. Ако не сте я разбрали това е ваш проблем.
  Целта на висшето образование навсякъде по света е да ти даде умения, знания и компетенции които по-късно да ти помогнат в живота, в професионалната и лична реализация, а не конкретна професия. По света хората учат науки или изкуство (Science or Arts) и задълбават в една или две области (major), а не учат в „специалности“. По света хората не „завършват“ и не стават „специалисти по нещо си“, а получават „степен по някаква наука“. Самата дума „Степен“ ясно показва, че това е само един етап от развитието, а хоризонтът пред теб е открит. Както всичко останало и терминологията ни е сбъркана, ехо от едно друго време, а и от там са сбъркани и очакванията ни от образователната система.

  Ето какво препоръчват като кариерна ориентация на бакалаврите по философия в университета Warwick:
  „Philosophical training is valuable for a very wide variety of careers. Our students have had success in jobs that require rigorous and imaginative thinking in response to complex problems, including accountancy, banking, consultancy, IT, journalism, law, marketing, media, management, recruitment, as well as teaching and research in Philosophy and related areas.“

  Сега пуснете едно търсене в Гугъл:- linkedin bachelor philosophy sofia university и вижте каква реализация имат хората с философско образование от СУ. Ха, изненада, не са даскали по философия, дървени философи или просто философи, а работят в същите сфери и на същите позиции както колегите им от Warwick. Т.е. едно и също образование, едни и същи умения (не говоря като качество), едни и същи резултати. Накрая това би трябвало да се отчете като успех за Warwick (изпълнена цел) и провал и разхищение на образователната система в България, защото видиш ли, тези типове не работят по „специалността си“.


 63. 63 Профил на Clint_Eastwood
  Clint_Eastwood
  Рейтинг: 909 Неутрално

  https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/stanovische_na_dekanskiya_s_vet_na_istoricheskiya_fakultet

  Като епидемиолози по инфекциозни болести и учени в областта на общественото здраве имаме сериозни опасения относно вредното въздействие върху физическото и психическото здраве на населението, в резултат на преобладаващите политики наложени във връзка с COVID-19: https://gbdeclaration.org/great-barrington-declaration-bulgarian/
 64. 64 Профил на Clint_Eastwood
  Clint_Eastwood
  Рейтинг: 909 Неутрално

  На свое заседание, проведено на 3 декември 2013 г., Деканският съвет на Историческия факултет се запозна с всички представени писмени становища и мнения. Като отчитаме характера на провинението, но съобразявайки се с начина на неговото преекспониране в публичното пространство и обстоятелството, че двамата преподаватели нямат налагани досега административни наказания, предлагаме на Ректорското ръководство те да бъдат наказани в съответствие с Правилника на Софийския университет със „Забележка“ (чл. 128 от ПУД на СУ).

  Повдигнатият от авторите на видеоклипа въпрос за т.нар. режим на окупация поставя логично проблема за неговата същност и срок на действие. Затова предлагаме да се организира общоуниверситетско допитване относно продължаването на окупацията на Ректората.

  Като епидемиолози по инфекциозни болести и учени в областта на общественото здраве имаме сериозни опасения относно вредното въздействие върху физическото и психическото здраве на населението, в резултат на преобладаващите политики наложени във връзка с COVID-19: https://gbdeclaration.org/great-barrington-declaration-bulgarian/
 65. 65 Профил на franklin
  franklin
  Рейтинг: 1444 Неутрално

  До коментар [#32] от "grajdanin1":

  " ГЕРБ направо смаза висшето образование и наука. Парите за висше образование бяха намалени с 30% (посочете ми друга такава област), а Фонд наука, в единствената си за 4 години сесия, беше просто ограбен от партийни структури. "

  +++

  И никой не желае да потърси отговорност на виновниците - звани и незвани професори и вицепремиери от предишното управление!

  "На света има само едно нещо по-лошо от насилието - това е капитулацията пред него." Амос Оз
 66. 66 Профил на lele266
  lele266
  Рейтинг: 408 Неутрално
 67. 67 Профил на lele266
  lele266
  Рейтинг: 408 Неутрално

  До коментар [#65] от "mimiko54":

  То като се има предвид какви неграмотници работят по университетите - добре че им намалиха парите. Ужасно много хрантутници от които няма нужда бозаят държавата стоейки безполезни като преподаватели и асистенти по остаряли материи нямащи нищо общо с бизнеса. ФЕОДАЛНИ СТАРЧЕТА

 68. 68 Профил на pinkpearl
  pinkpearl
  Рейтинг: 480 Неутрално

  [quote#27:"OMUNVINGE"]висше образувание .[/quote]

  [quote#27:"OMUNVINGE"]сблъсака с думи [/quote]

  [quote#27:"OMUNVINGE"] имаме превилегията[/quote]

  Прощавайте, не допрочетох изложението.

 69. 69 Профил на mapuhcku
  mapuhcku
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Типичен пример:
  Имам позната, която записа да учи Психология в СУ. Още когато записа тази специално я питах, дали смята, че това ще й свърши работа и в живота. Отговора беше просто "Ами винаги съм искала да уча това, много готино ми се вижда и работата има хляб". 4 години по-късно въпросната позната е погнусена от университета, ходи насила на лекции или упражнения. Всеки изпит го взима, като учи 2-3 дни преди изпита и желае само да се дипломира и да се махне от университета. Мнението й е че тази специалност за нищо не й служи и няма как да си намери работа, като психолог. Даже не иска и да работи по специалността. Май си е харесала нещо свързано с "икономика". Излиза че е записала висше единствено и само, за да го завърши. А тя не е единствения студент, който разсъждава така...

 70. 70 Профил на Васик
  Васик
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Интересно какво смята авторът за връзката между автора на записа Константин Голев и доцент д-р Валери Голев, като първият от тях хем е син на втория, хем е назначен във факултета, където вторият е заместник-декан. Ще се радвам Гочев да ми обясни този феномен. СУ има 16 факултета, двамата Голеви вземат заплати от един и същ.

 71. 71 Профил на pinkpearl
  pinkpearl
  Рейтинг: 480 Неутрално

  [quote#51:"slonsco"]без да се консултирам с инжинер[/quote]

  Наистина с инжИнер не можете се консултира, може с инжЕнер.

 72. 72 Профил на !D !калпав е новия вид Дневник!
  !D !калпав е новия вид Дневник!
  Рейтинг: 863 Любопитно

  (въодушевено)
  Страхотна статия,хубав анализ и наистина честен във всеки пункт.
  Значи всички знаем проблема мислех ,че не са останали много хора който да виждат картината толкова ясно.
  Народе,хора ,съратници, антагонисти и вие продавачи и търговци,всички имаме нужда от промяна на образованието и отношението и общуването .Както и промяна на общуването учител ученик...21 век преподавателя е проповедник, приятел пътеводител в света на новото не е ръжен и инструмент за изтезание на личността.
  Дай боже повече такива осмислени хора .
  Страхотни текстове и мислене генерираха протестите само това да е ,пак щеше да стигне. Но ми се струва ,че светлината в България вече проби пушилката и мъглата по тези земи.

 73. 73 Профил на pinkpearl
  pinkpearl
  Рейтинг: 480 Неутрално

  [quote#51:"slonsco"]призидента.
  [/quote]

  Все пак, май за образование ставаше дума.

 74. 74 Профил на !D !калпав е новия вид Дневник!
  !D !калпав е новия вид Дневник!
  Рейтинг: 863 Неутрално

  хора който - с извинение за клавиатурната грешка
  да се чете- хора които

 75. 75 Профил на Васик
  Васик
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Като говорим за новия морал, не мога да разбера в тоя нов морал влиза ли навика да се представяш за студент, при положение че вече навлизаш в четвъртото си десетилетие? Такъв е случаят с Константин Голев и Ивайло Динев и другия, дето прилича на Фидел Кастро. На тях по тази логика нищо не им пречи да се предстяват и за доценти - Ранобудните доценти и т.н.

 76. 76 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2358 Неутрално

  [quote#26:"x2805"]сорос е купил водката знаех си... [/quote]
  Сорос в залеза на живота му нищо чудно да емигрира и той в Русия!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 77. 77 Профил на pherenikos
  pherenikos
  Рейтинг: 221 Весело

  Обаждам се във форума с няколко уточнения по текста, който съм представил в „Дневник“.

  Това, което ме накара да го напиша, не е желанието да се гавря с двамата професори, а липсата на дебат за същностните въпроси на висшето образование в България. Затова и никъде в текста си не използвам думата „морал“. За мен пиянството на проф. Драганов и проф. Рабаджиев не е личен акт. Това е акт на самата ни образователна система, символичен акт на нейното състояние.

  Кои са същностните въпроси на образованието? Не колко да бъдат университите, а какво е съвременно знание. Не колко да бъдат студентите, а какви да бъдат. Не колко от тях ще имат работа и колко не, а какво от това, което ще научат, ще ги направи щастливи и свободни. Министър Клисарова и нейният екип гледат на българското образование по същия начин, по който Станишев и Орешарски гледат на българските граждани – бройно и строево. Министерската стратегия е в този смисъл само една добронамерена образователна физзарядка.

  Благодаря от сърце на всички, които са коментирали по същество!

 78. 78 Профил на azzzy
  azzzy
  Рейтинг: 499 Неутрално

  До коментар [#32] от "grajdanin1":

  От осемнадесет години се занимавам с наука и напълно споделям Вашето мнение.

 79. 79 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 1732 Неутрално

  Относно българското образование има два тъжни въпроса:
  1. Докога на образованието ще се гледа през призмата на марксистко - ленинската идеология - т.е. ръководната роля на Партията в образованието, водещата роля на хегемона - работническата класа и мачкане на гнилата буржоазна интелигенция? С други думи, кога работещите в сферата на образованието ще получат уважение, пари и мотивация?
  2. Докога ще продължават опитите за откриване на топлата вода и експериментите на гърба на ученици и студенти? Няма ли най-накрая да се избере един от двата модела - западноевропейски или американски и да се приключи?

  Да чукаш, преди да влезеш, е въпрос на възпитание.Да чукаш, след като си влязъл - е въпрос на възможности!
 80. 80 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 711 Разстроено

  Не са пияни само кукловодите!?

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 81. 81 Профил на svet23
  svet23
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Поредната тъжна статистика...оказа се че сме и необразована нация...релативно погледнато разбира се...единственото утешение е че тези за които българският език е майчин са се представили значително по добре но като цяло картината е мрачна. От друга страна имаме икономика базирана на шуробаджинащина която не предлага кой знае какви стимули за младите хора да се образоват за да получат интересна добре платена работа.

 82. 82 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 985 Неутрално

  Интелектуално критикарстване в зависимост от това дали партията, на която симпатизира вестникът е в опозиция!
  Нещата трябва да се назовават директно и елементарно, все едно ги казва Бойко Методиев Борисов -без майтап! Другото са упражнения за мозъка и пръстите, които пишат по клавиатурата! Днес го има написаното, утре никой не си спомня за него

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 83. 83 Профил на janeausten
  janeausten
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#15] от "matera":
  Да - само че я опитайте да заговорите за реални реформи във висшето образование
  Цялата върволица от няколко хиляди - или десетки хиляди - души на клона - изхранвани чрез системата от 50 измислени вуза ще скочи Ще се реве как се лишава обществото от образование Всичкото политическа опозиция ще подкрепи
  Медиите почасово ще отразяват трагедията на младите- лишени от възможността да загубят 3 години от живота си във ВУЗ - на наша издръжка
  По последни данни на вузовете не им стигнаха тази година 8000 студенти за да си запълнят бройките - дори сред 18-то класиране Както се вика - дай-боже на всяка гилдия
  Догодина бройките да станат 16 000 - вузовете - 60- а преподавателите и ректорите - да поискат оше 100 милиона за тях Не е луд който яде баницата==

 84. 84 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До коментар [#9] от "Боби Колев":

  Основната причина е, че не са били във властта - не са имали възможност да направят глупост, която засяга голям брой граждани и селяни. Момчетата не са глупави.

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 85. 85 Профил на matera
  matera
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#79] от "mitko11":

  това ще продължи докато го разберат чугуноидите на тази партия и докато народа им го позволява.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK