Седемте лица на Путин

Седемте лица на Путин

© Reuters"Дневник" препубликува анализа на Иван Кръстев от портала "Култура" с позволение на редакцията: 


Каква е визията на Владимир Путин за Русия след Путин? Дали той си представя, че следващият руски лидер ще бъде избран в свободни и честни избори? Страхува ли се от дворцов преврат или улични протести?


Не можем да знаем какво си мисли Путин, но си заслужава да помислим. "Всяко уважаващо себе си разузнаване трябва да има путинолог на пълен работен ден", каза наскоро Ричард Лаури, "по простата причина, че президентът Владимир Путин управлява Русия еднолично. Каквото той каже, това става".
Затова и не трябва да се изненадваме, че мнозина от тези, които се опитват да обяснят какво се случва в днешна Русия, накрая написват биография на Путин, посветена на житейския път на тайнствения полковник от КГБ, дошъл отникъде и който сега няма къде да отиде. Днес да разбереш Русия, означава да разбереш Путин. Биографите му се опитват да обяснят не само какво се е случило, но и какво предстои да се случи.


Новата книга на Фиона Хил и Клифърд Гади "Г-н Путин: Силният човек в Кремъл" (издание на Brookings Institution) е биографията на Путин, която дава много добър отговор на последния въпрос. Това е задълбочена книга, подтикваща към размисъл. Двамата автори, които написаха високо ценената книга "Сибирското проклятие: как комунистическите плановици оставиха Русия на студено", се опитват да обяснят действията и бездействията на Путин, като ги поставят в по-широкия контекст на изборите, пред които беше изправено руското общество през последните две десетилетия.


Изходната точка на Хил и Гади е, че политиката на Путин е формирана не от идеологията, а от опита. Успехът на книгата се дължи на начина, по който те интерпретират този опит. "Съдбата на Путин е формирана от природата на неговата идентичност", казват те. Историята на Путин, според авторите, може да се разкаже през конструирането на лицата на неговата идентичност – през отношението му към държавата и историята, през способността му да оцелява и да бъде аутсайдер, през отношението към пазара и миналото му на оперативен работник.


1. Путин и държавата


Отношението на Путин към държавата не се е формирало нито от обучението му в КГБ, нито е следствие от носталгията по съветското минало. То е резултат от отрицанието, с което руското общество се отнася към провала на държавата през първото пост-комунистическо десетилетие. Страхът от провала на държавата е причината президентът Елцин да избере за свой наследник Путин, както и причината мнозинството руснаци радушно да приемат бившия полковник от КГБ за свой нов лидер.


Заедно с избледняването на спомена за 90-те години, спада и популярността на Путин. Договорът на Путин с руския народ се основаваше на суверенитета, а не просто на просперитета. През 2000 г. руснаците искаха да имат държава, която да бъде уважавана.


2. Путин и историята


Обратно на мнозинството критици на Путин, който виждат в него случаен човек със слабо представяне, Хил и Гади го описват както човек на историята – човек, който е наясно с историческата си роля и с руската история, но който е неспособен да създаде вдъхновяваща визия за Русия през XXI в. За Путин няма нищо странно, че едва седмица след като отбелязват битката при Сталинград, руснаците честват годишнината от династията на Романовите. За него руската история е само инструмент за оцеляването на държавата.


Поколението на Путин е цинично и лишено от идеологии, но то оценява значението на идеологията за съхраняването на властта. Путин мечтае за руска идеология, за идеология, която да придаде идентичност на държавата и на режима. За него Русия се нуждае от идеология, която да я опази от заплахите на глобализацията. Затова и съюзът на Кремъл с Православната църква не е тактическа маневра, а е политически императив.


3. Путин: оцеляващият

Седемте лица на Путин

© Reuters


Оцеляващият Путин е вероятно най-интересното лице на Путин, описано в книгата. Както отбелязват авторите, съществува голяма разлика между това да оцеляваш и да бъдеш оцеляващият. Първият е пасивен, вторият е активен. Путин не просто оцелява, той е оцеляващият. Той е извън Русия във времето на най-големите промени на страната и наблюдава рухването на Съветската империя в Източна Германия през 1989 г. Когато протестиращите източногерманци се опитват да нахлуят в щаб-квартирата на КГБ, Путин успява да ги спре, като се представя за преводач. За него оцеляването е другата дума за победата.


Стремежът към оцеляване е причината Путин винаги да мисли за най-лошите възможни сценарии, което е залегнало в основата на неговата доктрина за управление на Русия. Тя го свързва с икономически либерали като Алексей Кудрин – но за Путин това е въпрос на сигурност, а не на икономически политика. Целта на финансовите резерви е запазването на руския суверенитет. Тази убеденост допълнително бе подсилена от финансовата криза. Фокусът върху оцеляването обяснява и друг ключов елемент от политиката на Путин – страховете му да не бъде приет за слаб. За да докаже силата си, той е готов да нападне своя съсед.


4. Путин: външният човек


Путин е бил външен човек в университета, в КГБ, в Дрезден, а и в Кремъл. Но което е по-важно – той сам си е избрал тази позиция. Аутсайдерите винаги са по-добре позиционирани, за да разберат какво точно се случва, слабостта им се състои в неспособността да се обвързват. Аутсайдерът не може да идентифицира с някой или с нещо – дори лоялността му е повече стратегия, отколкото импулс.


Повече от десетилетие след като е във властта, Путин продължава да бъде външен човек и за собствената си политическа система. В своето правителство той продължава да се опира на хора, които е срещнал преди да влезе в Кремъл.


5. Путин и свободният пазар


Путин не е пазарен реформатор. Той не вярва в държавната икономика и цени динамиката на пазара, но представата му за свободния пазар е необичайна. Той иска сам да бъде невидимата ръка (или не толкова невидимата), която управлява всичко. Според Хил и Гади икономическите му възгледи са се формирали под въздействие на горчивия опит, който има от Петербург, когато трябва да се справя с хранителния дефицит в града през 90-те години. За разлика от комунистите, които продължават да мечтаят за ренационализация на икономиката, Путин иска да ренационализира елитите, които управляват икономиката. Войната срещу петролната компания ЮКОС и политиката му на проникване в частни компании е отчаян опит за установяване на контрол над пазара.


За Путин доверието се основава на възможността за упражняване на влияние. Той не може да се довери на хора, които държат парите си в брой, а семействата си – в чужбина. За него олигарсите на са собственици, а мениджъри на активи, които са държавна собственост. За да бъдат ефективни, те трябва да са убедени, че са собственици, но за да може режимът да оцелее, те трябва да не забравят, че са само мениджъри на тези активи.


6. Путин: оперативният работник


Повечето конспиративни теории обясняват възхода на Владимир Путин с три букви: КГБ. Но какво е значението на КГБ за формирането на светогледа на Путин? Хил и Гади дават прекрасен отговор на този въпрос. Според тях Путин не е довел на власт КГБ. Довел е своите приятели, повечето от които се оказва, че са работили в разузнаването.


В КГБ Путин се е научил да вижда хора там, където другите виждат институции. Научен е не как да работи с институциите, а как да ги заобикаля. Неформалният му подход обяснява успеха на Путин в смътното десетилетие на 90-те години, но и провала на институционалното му строителство.


***


Хил и Гади ни дават рамката, която може да обясни както подкрепата за Путин, така и причината за неговите провали. Той не успя да възстанови руската държава и да създаде стабилен политически режим. Днес руската държава е по-голяма и по-богата, но не е по-ефективна, отколкото беше през 90-те години.


Шестте лица на Путин му позволяват да имитира държава, но не и да гради такава. Държавникът Путин не превърна Русия в по-добре управлявана държава. Като човек на историята Путин не успя да даде на нацията някаква обединяваща идея. Като външен човек Путин не пожела да се идентифицира с някои от проектите, които сам инициира, най-добрият пример за което е партията Единна Русия. Зает с това да оцелява и да планира възможни най-лошите сценарий, Путин не пожела да се заеме с реформи и развитие. Отношението му към пазара доведе до това, че днес Русия е пълна със зависими от държавата компании, чийто собственици се научиха да бъдат лоялни, но не и да бъдат конкурентноспособни на световно равнище. А като оперативен работник той показа гениалната си способност да подкопава институциите, без да уважава тяхната автономия.


7. Путин – царят

Седемте лица на Путин

© Reuters


Путин-царят е едно от неговите лица, които отсъстват от книгата. Това негово лице се прояви наскоро. Сълзите в очите на Путин в нощта на последното му преизбиране казваха едно – той е царят. Само един цар в своя заник плаче по този начин, само царете се обиждат от неблагодарността на своите поданици. Седмото лице на Путин се прояви след последното влизане на Путин в Кремъл, но значението му е все по-голямо.


През последното десетилетие той се изправи пред една дилема, с която се сблъсква всеки друг такъв режим – да консолидира личната си власт или да консолидира режима, който да може да оцелее и без него. През 2008 г., когато реши да не се кандидатира за трети мандат, изглеждаше че връх е взел Путин-строителят. Но когато на 24 септември 2011 г. той обяви завръщането си в Кремъл, той промени режима си – наистина това не беше промяната, желана от Запада, но си беше реална промяна. Путин оцеля, но режимът му се срина.


Житейската история на Путин съдържа много затрогващи, но и много печални страни. По трагичен начин тя напомня съдбата на героя на един виц от 80-те години – един мъж цял живот работел в завод, където се произвеждали най-добрите самовари в Съветския съюз. През цялата си трудова кариера мъжът нелегално изнасял от завода части, за да направи най-добрия самовар за себе си. Но всеки път, когато сглобявал отделните части, се получавал не самовар, а автомат Калашников.


Дали това не е най-краткото описание на живота на Путин?


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (274)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на mtmvb1111
  mtmvb1111
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Путин не е проблем, проблем е руската система, руския модел.
  Дали ще е Путин, Брежнев, Елцин иби Сталин няма значение..
  Ако Обама и Рейгън се бяха родили в Тула или Верхоянск щяха да са като Путин....

  Руското влияние убива България! "Дневник" също....
 2. 2 Профил на darki80
  darki80
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Това е може би един от най-опасните хора в момента. Нито Обама, нито Меркел могат да му стъпят на малкия пръст. Държи милиарди и води доста опасна политика.

 3. 3 Профил на САРФОШ ГОШО
  САРФОШ ГОШО
  Рейтинг: 418 Неутрално

  В 20 век Русия е имала само двама способни ръководители - Сталин и сега Путин.

 4. 4 Профил на kasko
  kasko
  Рейтинг: 697 Неутрално

  Нищо ново.По-интересното е от тук нататък , дали отново ще променят конституцията за да стане президент за Н-ти път.

  Колективното вземане на решение налага споделяне на колективна отговорност.
 5. 5 Профил на takeshi303
  takeshi303
  Рейтинг: 726 Неутрално

  Добър анализ на Путин.

 6. 6 Профил на traveler1
  traveler1
  Рейтинг: 719 Неутрално

  Вожда и Учителя, Слънцето, Въздуха и Водата на нашего брата русофиля.

  ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 8. 8 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1181 Неутрално

  Преди последното си избиране в Кремъл, Путин обеща нова икономика. А е на власт от 2 000 г. Русия не може вечно да разчита на природните си ресурси и да се бори за световно влияние!?

 9. 9 Профил на Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Рейтинг: 521 Неутрално

  За мен, изводът от статията е че, Путин е (представен като) шизофреник, и тази му двойственост е или причина за състоянието на днешна Русия, или пък Русия историческа, Русия имперска, Русия културна, да е причината Той да е шизофреник.

  Да мразиш е сериозно занимание. Имаш ли толкова време, да се "забавляваш" с това ?!?
 10. 10 Профил на Телурократия
  Телурократия
  Рейтинг: 462 Неутрално

  Ако Кръстев и другите ни салонни англо-и американо-филски политолози се освободят от пропагандната англосакска матрица, може и да направят истински анализ на управлението на Путин, както и на неговата личност.

  IMAP (iPad) (IP 85.125.247.50)
 11. 11 Профил на oldie
  oldie
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Когато един режим се държи от (на) само един човек, този режим е капут - дългосрочно.

  Когато стигнем до фразата "за Путин - или добро, или нищо", това ще е краят не само на този режим, но и на тази Русия, а и на Русия изобщо.

 12. 12 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1291 Весело

  [quote#8:"dobrich"] Русия не може вечно да разчита на природните си ресурси[/quote]
  Това е фраза, все едно измъкната от речта на Наполеон преди зимната му разходка с "руска тройка" по необятните зли руски и негостоприемни руски степи..После се оказало, че 140 милиона руснака могат да мързелуват до края на сто хилядното столетие, ако няма олигарси, които да крадат безпаметно богатствата на Русия, четох го май в "Краят на вечността" от Азимов..

 13. 13 Профил на mtmvb1111
  mtmvb1111
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#10] от "trinxy":

  ..и да преминат към пропагандата на славянската /руската/ матрица....
  Не, благодаря......

  Руското влияние убива България! "Дневник" също....
 14. 14 Профил на Телурократия
  Телурократия
  Рейтинг: 462 Неутрално

  [quote#0:""] президентът Владимир Путин управлява Русия еднолично[/quote]
  Това не е вярно!!!
  Това е куха пропаганда!
  В кремъл има либерална и национална клики, които са във вечно противоборство. путин е от националистите и успява с мъка да прокара национално-отговорна политика със социална система тип скандинавия.

  IMAP (iPad) (IP 85.125.247.50)
 15. 15 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1181 Неутрално

  [quote#11:"oldie"]един режим се държи от (на) само един човек[/quote]

  В Русия е вкоренена вярата в добрия,непогрешим цар "батюшка". Като умре, тогава ще го критикуват?

 16. 16 Профил на иван
  иван
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Просто Путин не е удобен на Запада! Успя не само да консолидира Русия (дори повече институционално), но и да възстанови администрацията и армията. За сега не се справя с икономиката, ала производството на оръжия за милиарди прилича на "оръжейна надпревара". Вероятно няма друг избор - геополитическата ситуация поставя Русия пред няколко военни алтернативи и контра-блокове. За света е добре това, че жандармът има три лица - едното бяло, другото - черно, а третото -жълто.

  effi
 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 18. 18 Профил на dmtr
  dmtr
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#3] от "САРФОШ ГОШО":

  ...В 20 век Русия е имала само двама способни ръководители - Сталин и сега Путин...

  Ленин, Горбачов, Хрушчов, Брежнев и Елцин - не е способени?

  Горбачов - уважаван политик в демократи4ни свят.
  Елцин - направи много за демократизиране на русия.

 19. 19 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1181 Весело

  [quote#12:"Цачката ми Цецка"]140 милиона руснака могат да мързелуват, ако няма олигарси[/quote]

  Руснаците не се славят с трудолюбие и организираност. Дори в сравнение с нас....Олигарсите им са 90% евреи, май?

 20. 20 Профил на Телурократия
  Телурократия
  Рейтинг: 462 Неутрално

  До коментар [#13] от "mtmvb":

  Такава матрица няма! Руска пропаганда също няма!
  Руският отговор е реакция на антируската прпаганда.
  Точно в това е проблемът.
  Затова англосакските пропагандисти ги яд на хората като мен, които не се преформатират по англосасксонски модел, тъй като не не вярвам на измислени митове.
  Руснаците реагират късно, след като злодеянието срещу тях е извършено.
  Това е най-голямата трагедия на славяните, че не са си създали свой собствен медиен апарат, който да контролира съзнанието на тяхния си етнос.

  IMAP (iPad) (IP 85.125.247.50)
 21. 21 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1291 Любопитно

  [quote#19:"dobrich"]Руснаците не се славят с трудолюбие и организираност.[/quote]
  Това е достолепна и много важна особеност на талантливите и креативни нации! Неслучайно си имаме поговорката: "Ръчни мръзеливио да бачка и он че ти даде акъл!"

 22. 22 Профил на САРФОШ ГОШО
  САРФОШ ГОШО
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#18] от "dmtr":

  Горбачов е уважаван в Европа и хулен в Русия.Причината ?Развали даржавата !!! А политик,който не е уважаван в Родината си е абсолитно ништо за народа си където и другаде да го величаят !

 23. 23 Профил на mtmvb1111
  mtmvb1111
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#20] от "trinxy":

  Я понял тебе голубчик.. Все правилно сказал... Молодец!

  сипи си сега един чай и си пусни Йосиф Кобзон.....

  Руското влияние убива България! "Дневник" също....
 24. 24 Профил на Телурократия
  Телурократия
  Рейтинг: 462 Неутрално

  [quote#0:""]провала на държавата през първото пост-комунистическо десетилетие[/quote]
  Този провал бе следствие от трансфер на активи от нас към запада. Путин наложи данък върху добива на ресусрси в русия. всеки който иска да добива в русия, плаща данък. така руската държава не е обвързана с борсовите цени на ресусри. тя се издържа от данъците.
  не е случайно, че руснаците за десет години дръпнаха толкова много напред и изкупиха черноморието и средиземноморието.

  IMAP (iPad) (IP 85.125.247.50)
 25. 25 Профил на grand funk railroad
  grand funk railroad
  Рейтинг: 1034 Неутрално

  Всеки народ си заслужава управниците. Руският не прави изключение!

  Parmi ceux qui n'ont rien à dire les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
 26. 26 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1291 Весело

  Дааааа...
  Ето Путин представен като друг морал...

 27. 27 Профил на Телурократия
  Телурократия
  Рейтинг: 462 Гневно

  До коментар [#23] от "mtmvb":

  Не спами!
  Не е нужен неубоздан спам, след като не разбираш или пък не искаш да разбереш за какво става на въпрос.
  Или коментирай по темата!
  или не спами, като си нямаш идея от темата!

  IMAP (iPad) (IP 85.125.247.50)
 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 29. 29 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2483 Весело

  [quote#26:"Доби Велков"]друг морал... [/quote]
  Друг морал - друг път!

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
 30. 30 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 675 Неутрално

  [quote#3:"САРФОШ ГОШО"]В 20 век Русия е имала само двама способни ръководители - Сталин и сега Путин.[/quote]

  Много скромно. Бих казал в Света!

  The best way to predict the future is to invent it.
 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 32. 32 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#28] от "dobrich":
  Мдааа... есть такъвами самнениями..))))

 33. 33 Профил на Телурократия
  Телурократия
  Рейтинг: 462 Неутрално

  [quote#0:""]за руска идеология, за идеология, която да придаде идентичност на държавата и на режима.[/quote]
  Самата истина.
  Както запада си е измислил "демократически ценности" и "двоен стандарт" и си ги прокламира за щяло и нещяло, е крайно време и руснаците да си измислят такъв инструмент като идеология на тяхната ценностна система.
  То това е имено причината да ги изкарват виновни за всичко, въпреки, че руснаците действат справедливо и не престъпват международното право.

  IMAP (iPad) (IP 85.125.247.50)
 34. 34 Профил на toffeetwr
  toffeetwr
  Рейтинг: 367 Неутрално

  "За Путин доверието се основава на възможността за упражняване на влияние. Той не може да се довери на хора, които държат парите си в брой, а семействата си – в чужбина. За него олигарсите на са собственици, а мениджъри на активи, които са държавна собственост. За да бъдат ефективни, те трябва да са убедени, че са собственици, но за да може режимът да оцелее, те трябва да не забравят, че са само мениджъри на тези активи."

  В този абзац се крие цялата истина за Русия

  Ваша великорусская мечта, сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть Русизм
 35. 35 Профил на dmtr
  dmtr
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#22] от "САРФОШ ГОШО":
  ...Горбачов е уважаван в Европа и хулен в Русия.Причината ?Развали даржавата !!! ...

  Не. колапс на държавата - не само по себе траги4но.
  гример - 4ехословакия
  русити щастливи, че отделя узбекистан и балтийските държави.
  русити има омраза за горба4ов - за катастрофални спад жизнен стандарт.


 36. 36
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 37. 37 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 577 Весело

  Путин ще има уникалния шанс да види как неговата страна се разпада два пъти: един път като СССР, втори като Русия.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 38. 38 Профил на Телурократия
  Телурократия
  Рейтинг: 462 Неутрално

  [quote#0:""] запазването на руския суверенитет[/quote]
  Путин се бори да го възстанови. Затова руснаците ще са му верни до момента, докато възстановеният суверинитет бъде подкрепен от друг национален политик така, както Путин.
  Засега няма такъв политик и затова Путин е безалтернативен.
  Затова определението "оцеляващ" не отговаря на действителната ситуация в страната.

  IMAP (iPad) (IP 85.125.247.50)
 39. 39 Профил на Телурократия
  Телурократия
  Рейтинг: 462 Гневно

  До коментар [#36] от "virakocha":

  Престанете със спама!

  IMAP (iPad) (IP 85.125.247.50)
 40. 40 Профил на Storm Of Change
  Storm Of Change
  Рейтинг: 1114 Весело

  Това Иван Кръстев да прави анализ на Путин е все едно Велислава Дърева да направи анализ на Обама. Ако Хитлер беше жив, какво ли щеше да напише за Бенямин Натаняху? Въобще, що се мъчи този човек? От години е на американска хранилка... Сблъсъци на идеологии някакви, просто е толкова кухо - едните се намазват на източната иперия, другите се намазват на западната империя. Истината е, че няма добри империи. Има добри империи само за слугите (или резидентите) на тия империи в трети държави.

  Разни хора - разни алкохоли!
 41. 41 Профил на Cherrie
  Cherrie
  Рейтинг: 983 Неутрално

  [quote#16:"effi"]. За света е добре това, че жандармът има три лица - едното бяло, другото - черно, а третото -жълто[/quote]
  ++++
  Китай си тежи, достатъчно за да не оставя РУсия /САЩ да се изживяват като главатари.
  Нямаме нужда от хегемония нито на едните,нито на другите.

  Всеки път,в който отговоря на Norman Granz и Hawaii постовете ми се изтриват светкавично,дори да е късно следобяд,доста често и през почивните дни. Изводи? :D
 42. 42 Профил на toffeetwr
  toffeetwr
  Рейтинг: 367 Неутрално

  [quote#33:"trinxy"]Както запада си е измислил "демократически ценности" и "двоен стандарт" и си ги прокламира за щяло и нещяло, е крайно време и руснаците да си измислят такъв инструмент като идеология на тяхната ценностна система.
  То това е имено причината да ги изкарват виновни за всичко, въпреки, че руснаците действат справедливо и не престъпват международното право. [/quote]

  Целият свят помни колко справедливи бяхте, към всеки народ който не искаше да е под прекрасния съветския ботуш - Прага, Будапеща, Катин... Набързо вкарвахте "справедливите" танкове и разстрелвахте хората по улиците...

  Ваша великорусская мечта, сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть Русизм
 43. 43 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1181 Неутрално

  [quote#38:"trinxy"]Путин се бори да го възстанови[/quote]

  Над бившите съветски републики. Само че някои са безвъзвратно загубени за Русия. Да се съсредоточи към Средна Азия, но там има за съперник Китай....

 44. 44 Профил на Телурократия
  Телурократия
  Рейтинг: 462 Неутрално

  [quote#0:""]той продължава да се опира на хора, които е срещнал преди да влезе в Кремъл[/quote]
  Нормално да не вярва на кремлевци. администрацията на белия дом се мени със всеки нов президент. обаче това не се коментира от никого.
  наскоро около блумбърг се разбра, че с него си отива цялата администрация на кметството в ню йорк. новият кмет ще си сложи нова администрация от негови познати или партийни кадри, които имат заслуги за финансирането на партията им.
  кога пресата ще тръгне да прави статии на тази тема?
  никога!
  защото това на запад е нормално, но при нас не бива да е така. при нас назначенията трябва да се съгласуват с американското посолство или с израелското, за да не се пише по вестниците колко сме корумпирани.

  IMAP (iPad) (IP 85.125.247.50)
 45. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 46. 46 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1181 Неутрално

  До коментар [#37] от "stein":

  Соломон Паси написа книга за вторичен разпад на Русия.

 47. 47 Профил на dmtr
  dmtr
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#37] от "stein":

  има малка при4ина за този. сега докато всичк обратното.

 48. 48 Профил на Телурократия
  Телурократия
  Рейтинг: 462 Неутрално

  До коментар [#43] от "dobrich":

  Нито една от съветските републики не е загубена за москва.
  в новия съюз ще сме и ние.
  щото ес прави непростено груб и непозволен опит да ни върне в 19 век като аграрна страна. да не говорим за етническия проблем, който ни натресват нарочно.

  IMAP (iPad) (IP 85.125.247.50)
 49. 49
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 50. 50 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 675 Неутрално

  [quote#48:"trinxy"]Нито една от съветските републики не е загубена за москва. [/quote]

  Ха Ха Ха! Иди в Прибалтика и им го скажи здесь. Нищо не става от вас, руснаците. Русия има велики постижения, но преди 1917.

  The best way to predict the future is to invent it.
 51. 51 Профил на dmtr
  dmtr
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#46] от "dobrich":
  ...Соломон Паси написа книга за вторичен разпад на Русия...

  Ееее - ще има огромен търговски и политически успех.
  бестселър

 52. 52 Профил на spectator
  spectator
  Рейтинг: 91 Неутрално

  Най- накрая един интелигентен и балансиран анализ относно Путин и Русия, а не малоумни бълнувания на русофили и русофоби.

 53. 53 Профил на САРФОШ ГОШО
  САРФОШ ГОШО
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#46] от "dobrich":

  Е и какво от това ? Всеки може да си пише каквото си иска!

 54. 54 Профил на dmtr
  dmtr
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#50] от "virakocha":

  като франция, испания, германия, велкобритания - подобна история.
  Сега има една империя - САЩ.
  русия джудже в сравнение със САЩ. БВП на САЩ е 10 пъти повече.

 55. 55 Профил на Телурократия
  Телурократия
  Рейтинг: 462 Неутрално

  До коментар [#45] от "virakocha":

  абрамович не е във властта по собствено желание. самият той написа молба да го освободят от пост ана губернатор на севрна провинция, в която бе задължен да строи на свои пари екожилища и пътища.
  путин е властта, а олигарсите са безгласни.
  който иска да е олигарх, се подчинява безусловно на путин и работи ефективно за русия.
  друг избор няма.
  даже прохоров, който е банка на юсейд за русия и държи всички неолиберлани на заплати при него се подчинява безусловно на путин.
  то това е проблемът на запада, че не могатда преборят путин.
  направиха сколково и с медведев президент се опитаха да развалят държавата 2011.
  медведев обаче не получи подкрепа на народа.
  язък че от държаваната хазна е отделил 14 мрд долара да финансира развала на държавата и да дава десет милиона на съмнителни депутати за 15 минутни речи в сколково като понамарьов, който иска да подари курилите на япомия.
  путин спечели изборите и сега тече ревизия на сколково
  и какво се оказва, чемедведев ги спонсорирал от държавната хазна, а те на свой ред провели опит за развал на държавата.
  както умните и красивите в българия.

  IMAP (iPad) (IP 85.125.247.50)
 56. 56 Профил на Стенли1
  Стенли1
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#10] от "trinxy":Как да стане?
  Нали с това се препитават! Сорос не си дава парите за обективен анализ, той инвестира в нови територии. А този Путин е страшна преграда за тези апетити! Петрол, газ, огромни територии и потенциал, а Сорос не го зачитат!
  Как да не го е яд човека!
  Под Сорос имам предвид цялата алчна световна камарила, която не е свикнала някой да й ограничава правото да граби.
  Нищо лично към човека Сорос, самия той може би е много готин!

 57. 57 Профил на Big_Villager
  Big_Villager
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Разкрили са го безпощадно. Путин е типичен лидер от източен тип.
  Силен в това да консолидира власт, слаб в това да създаде система чрез която я делегира, разпределя и контролира ефективно.

  Питайте французите за Наполеон, от завоеванията му не останало нищо, но в администрацията, устройството на обществото, науката и управлението неговото наследство и днес дава основа на Франция.
  Едни лидери са просто велики, а други оставят след себе си велики неща.

 58. 58
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 59. 59 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 675 Неутрално

  [quote#55:"trinxy"]путин е властта, а олигарсите са безгласни.
  който иска да е олигарх, се подчинява безусловно на путин и работи ефективно за русия. [/quote]

  Ще ме умориш от смях. Не мога!

  The best way to predict the future is to invent it.
 60. 60 Профил на Cherrie
  Cherrie
  Рейтинг: 983 Неутрално

  [quote#25:"grand funk railroad"]Всеки народ си заслужава управниците. Руският не прави изключение! [/quote]
  И българския, и българския...пожарни команди,монархисти,пребоядисани комунисти, ченгета-лиУберали,всички тия про-европейци барабар с Главния Песоглавец баш потомственото комуне турен от братята демократи да ги води у Еуропата....и накрая До'ан да ни управлява.
  Тъй де, кат' им туряме диагнози на тях, да си видим нашия двор първо...

  Всеки път,в който отговоря на Norman Granz и Hawaii постовете ми се изтриват светкавично,дори да е късно следобяд,доста често и през почивните дни. Изводи? :D
 61. 61 Профил на Телурократия
  Телурократия
  Рейтинг: 462 Неутрално

  До коментар [#42] от "toffeetwr":

  сащ убиха 3 милиона виетнамци, хвърляха напалм над мирни селяни

  само дето и идея си нямам, за какво им беше тая война против комунизма.

  да не изброяваме американските зверства
  в салвадор и никаругуа, които не бяха леви, а избраха президенти, които работеха за самостоятелност на държавите си и се противопоставяха на колониалната политика на сащ.

  нали е приятно да се върнеш у дома си и да откриеш че цялото ти семейство е убито вкл и малко бебе на 3 месеца от американски главорези, обучени в аризона.
  и не само ги убиваха, ами се гавреха с труповете като им отделяха главите.

  зверствата в афганистан и ирак са нищожни с това, кото американци правеха в салвадор, никарагуа, аржентина и чили.  IMAP (iPad) (IP 85.125.247.50)
 62. 62 Профил на Телурократия
  Телурократия
  Рейтинг: 462 Неутрално

  До коментар [#59] от "virakocha":

  смей се! но това е факт.
  ако олигарсите бяха на власт, така както са на власт в "цивилизования запад" , русия нямаше да бъде враг на "цивилизацията"

  IMAP (iPad) (IP 85.125.247.50)
 63. 63 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 675 Неутрално

  [quote#61:"trinxy"]сащ убиха 3 милиона виетнамци[/quote]

  Сталин изби 20 000 000 души от СССР.
  Голодомор предизвикан от Ленин умори от гладна смърт 3 000 000.

  The best way to predict the future is to invent it.
 64. 64 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 675 Неутрално

  [quote#62:"trinxy"]русия нямаше да бъде враг на "цивилизацията"[/quote]

  Русия не е враг на цивилизацията. Цивилизацията е враг за Русия. Никой не ви обръща внимание, ползваме ви само за суровини и горива. Вие сте енергийния придатък на Европа.

  The best way to predict the future is to invent it.
 65. 65 Профил на Фес Deffender
  Фес Deffender
  Рейтинг: 521 Гневно

  [quote#3:"САРФОШ ГОШО"]В 20 век Русия е имала само двама способни ръководители - Сталин и сега Путин.[/quote]

  С риск, модераторите да ме изпратят за БАНица, ти си много прост!

  Definition of FOOL : Knowing the truth, seeing the truth, but still believing the lies.
 66. 66
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 67. 67
  ****

  Мненията на потребителя Кентавър бяха изтрити поради системно и целенасочено нарушаване на <a href="http://www.economedia.bg/forum/">правилата за форумите</a>.

 68. 68 Профил на Телурократия
  Телурократия
  Рейтинг: 462 Неутрално

  [quote#0:""]Путин не пожела да се заеме с реформи и развитие. [/quote]
  Това също изсмукано от пръсти. Реформи има. Успя да смени главата на централната банка на Русия с либералка, на която може повече да се влияе. С една дума се опитва всячески да си национализира паричната политика и да я обособи от световната мрежа на федералния резерв, който не му позволява да води самостоятелна парична политика.
  друга важна реформа в русия за последните месеци проектозакона или закона за ошорния капитал и за субсидиите към транснационални компании. субсидии за международни транснационални компании се забраняват. и всеки, който има офшорна фирма също не може да се счита за руски бизнесмен, за да получи преференции на пазара или данъчни облекчения.
  трета реформа е отказа на федералната агенция да преразпределя три данъка, които стават приоритет на губерните. за първи път в историята на русия се децентрализира финансови потоци. Путин е този реформатор.

  а сега е въпрос към господин кръстев и двамата англичани или американци, които са писали книгата против путин

  как я мислите другари?
  с лъжлива информация да ни зарибявате против русия.
  поне малко се потрудете и ни представете истински факти, за да повярваме, че имате друга гледна точка, а не сеете злобна пропаганда сред кухите си последователи.
  излиза, че си нямате представа от русия и какво става вътре.
  но това не ви пречи да се изказвате неподготвени и да ни убеждавате, че не иинсинуарите против русия.

  IMAP (iPad) (IP 85.125.247.50)
 69. 69 Профил на Телурократия
  Телурократия
  Рейтинг: 462 Весело

  До коментар [#64] от "virakocha":

  ако русия е суровинен придатък на "цивилизацията", то да се пита човек - за какво е тази подивяла пропаганда срещу русия?
  да вземем тебе като отправна точка и да зададем вечни въпрос.
  ти не искаш да знаеш истината за русия, но за какво ти е кеф да четеш лъжи против русия?
  каква облага имаш лично ти от лъжи против путин и русия?

  IMAP (iPad) (IP 85.125.247.50)
 70. 70 Профил на Стенли1
  Стенли1
  Рейтинг: 470 Весело

  До коментар [#66] от "HEISENBERG":

  Брей какъв гигант на мисълта се е пръкнал във форума! Я по-подробно ни поучи как да разбираме света и в частност родината си. И как по-добре да оценим прогресивните прозападни елементи в нея?
  И какво да сънуваме най-вече

 71. 71 Профил на forza
  forza
  Рейтинг: 735 Весело

  Бай Кръстев,
  зарежи го ти Вовата Путин, има къде и кого да четем и за него, и за Мада Раша, ако искаме.

  Не се прави на умряла лисица, а напиши нещо за България, за протестите, за десницата.
  Прогноза за 2014 г., нещо няма ли?

  Далеч по-интересно ще ни е вместо да ни пускаш стари руски вицове.

 72. 72
  ****

  Мненията на потребителя Кентавър бяха изтрити поради системно и целенасочено нарушаване на <a href="http://www.economedia.bg/forum/">правилата за форумите</a>.

 73. 73 Профил на lubomir1
  lubomir1
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#2] от "darki80":  Води политика опасна най-вече за ... РУСНАЦИТЕ!!!


  Да, българите сме велик народ !!!
 74. 74 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 675 Неутрално

  [quote#69:"trinxy"]ти не искаш да знаеш истината за русия, но за какво ти е кеф да четеш лъжи против русия?
  каква облага имаш лично ти от лъжи против путин и русия? [/quote]

  Путин да си гледа азиатските въпроси. Тук е Европа. Вас като не ви устройва в ЕС, заминавайте в матушката. Пропаганда срещу Русия няма. Виж пропаганда на Русия срещу ЕС има.

  The best way to predict the future is to invent it.
 75. 75 Профил на lubomir1
  lubomir1
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#3] от "САРФОШ ГОШО":


  Да, тия двамата - в състояние да направят всичко. И си риличат, като две капки вода.

  Да, българите сме велик народ !!!
 76. 76
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 77. 77 Профил на patladjan_1991
  patladjan_1991
  Рейтинг: 565 Неутрално

  Путин е сдържан и непредсказуем. И както са казали в анализа, винаги мисли най-лошото и всевъзможни варианти за излизане от неприятната ситуация. Също така не се церемони и действа на момента. Това го прави отличен държавник според мен.

 78. 78 Профил на lubomir1
  lubomir1
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#19] от "dobrich":


  Май 99%.


  Да, българите сме велик народ !!!
 79. 79 Профил на Cherrie
  Cherrie
  Рейтинг: 983 Неутрално

  До коментар [#55] от "trinxy":
  Руснак ли си?
  Всяка различна гледна точка е добре дошла.
  Не съм съгласна за славянството.Панславянските пропаганди ни разбълбочиха мозъците и ни объркаха съвсем в търсенето на идентичност.
  Източноевропейци сме, не славяни, искаме да се напъхваме в обувките на западно-европейците,но не са ни по - мярка.Замесени сме от различно тесто.Това не е лошо,колкото и да се опитват да ни убедят,че е.
  Много измъчен и объркан народ сме,първо болшевиките,сега западняците.
  Не успяваме да формираме собствена традиция освирепели в бясно конфронтиране на фил и фоб.А е жизненонеобходимо,ако искаме да оцелеем.
  пп.не се гневи, различните рядко намират добър прием,където и да е.Наблюдавала съм леви форуми как "смилат" инакомислещи, и обратното.

  Всеки път,в който отговоря на Norman Granz и Hawaii постовете ми се изтриват светкавично,дори да е късно следобяд,доста често и през почивните дни. Изводи? :D
 80. 80 Профил на Венко Пройков
  Венко Пройков
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Истината е, че Путин е руският Жан Виденов Просто държи по-големи ресурси и там нещата се развиват по-бавно. Все пак хубаво е, че руснаците могат да бъдат по-тъпи и от българите. Някак утешително е.

  Пушач (пуша лула и пури, никога цигари)
 81. 81 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1291 Весело

  [quote#40:"Storm Of Change"]Това Иван Кръстев да прави анализ на Путин е все едно Велислава Дърева да направи анализ на Обама. Ако Хитлер беше жив, какво ли щеше да напише за Бенямин Натаняху? [/quote]

  [quote#40:"Storm Of Change"]Истината е, че няма добри империи. Има добри империи само за слугите (или резидентите) на тия империи в трети държави[/quote]

  1000+++++++++Най-точното изказване!

  /не се чете/
 82. 82 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3811 Неутрално

  Негово величество Императора , олицетворява всичко най грозно което Русия беше , е , ще бъде!

  klimentm
 83. 83 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1291 Весело

  [quote#41:"Cherry"]Китай си тежи, достатъчно за да не оставя РУсия /САЩ да се изживяват като главатари.
  Нямаме нужда от хегемония нито на едните,нито на другите. [/quote]

  Еднополюсният свят, винаги ще бъде най-голямата заплаха за свободата на народите - независимо дали този полюс е в Кремъл, Вашингтон, Пекин, или в Скопие.

  /не се чете/
 84. 84 Профил на 1Sion1
  1Sion1
  Рейтинг: 675 Весело

  Политологът Иван Кръстев влезе в гражданския съвет на Реформаторския блог. Той е сред учредителите на фондацията "Типинг пойнт" през 2005 г. заедно с банкерката Цветелина Бориславова, Светослав Божилов и покойния Александър Божков, пишат от сдружението „Природата за хората и регионите".

  След като Божков се разболява, неговото място заема мажоритарният собственик на "Алфа финанс холдинг" Иво Прокопиев. Фондацията има сериозна подкрепа от институтите на Джордж Сорос у нас, основно от "Отворено общество".

  Днес тя се явява дъщерна на друга фондация, „Комунитас" (от лат. - общност), на която управител е Светослав Божилов. И „Типинг пойнт", както и останалите фондации на триото Бориславова-Кръстев-Божилов, например „Комунитас", „Кредо Бонум" и пр., се занимава с политическо и социално инженерство чрез медиите, които спонсорира и чрез собствените си издания. А те не са малко, като се има пред вид, медиите на Прокопиев, отбелязват от сдружението.

  Именно чрез лобирането на "Типинг пойнт" в кабинета Борисов през 2009 г. попадат четирима министри - Росен Плевнелиев, Николай Младенов, Трайчо Трайков и Симеон Дянков.
  Днес президентът Плевнелиев е една от основните фигури на „Типинг пойнт", а Трайчо Трайков също вече е в гражданския съвет на Реформаторския блок.

  Живота е това, което се случва, докато ние правим планове за бъдещето
 85. 85 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 884 Неутрално

  Мда! Май анализът не е за Путин или поне не само за него, а за Русия. Изнервящо трябва да е да не може да си обясниш как тази държава оцелява векове наред след интервенциите на най-силните за времето си - "Златна орда", Швеция, Наполеон, Хитлер. Победата на американците се оказа пирова - "Студената война" свърши, Русия криво-ляво оцеля, самите американци изпаднаха в незавидно положение. Истината е, че статията се опитва да направи профил на Путин, но по-важно е, че съдържа затормозващото "Русия след Путин!?"

 86. 87 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 525 Неутрално

  До коментар [#3] от "САРФОШ ГОШО":

  това някакъв майтап ли е

 87. 88 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#86] от "lele266":

  Направо ма уби!!!

 88. 89 Профил на Cherrie
  Cherrie
  Рейтинг: 983 Весело

  До коментар [#83] от "Тони Шнайдера":
  "Еднополюсният свят, винаги ще бъде най-голямата заплаха за свободата на народите - независимо дали този полюс е в Кремъл, Вашингтон, Пекин, или в Скопие. "

  Иди го обясни на форумния дИмократ дето сънува разпад на Раша и се бори срещу комунизма там 25 години след рухването на Империята на злото.
  Дебелия Кимчо плаши горките корейчета със Злия Запад, форумния демократ е уплашен от Злата Русия
  ЕДна и съща пропагандна матрица използват и комунизъма и димократизъма.

  Всеки път,в който отговоря на Norman Granz и Hawaii постовете ми се изтриват светкавично,дори да е късно следобяд,доста често и през почивните дни. Изводи? :D
 89. 90 Профил на 1Sion1
  1Sion1
  Рейтинг: 675 Весело

  Кокото и да се напъвате , Путин си остава незаобиколим фактор..Ресурсен придатък били , нецивилизовани били , бля , бля..Путин бил джудже , плешив , деца хапвал на закуска...

  "Форбс" класира най-влиятелните личности в света

  На първо място е руският президент Владимир Путин, следван от американския си колега Барак Обама и лидера на китайската комунистическа партия Ши Джинпинг

  Живота е това, което се случва, докато ние правим планове за бъдещето
 90. 91 Профил на Телурократия
  Телурократия
  Рейтинг: 462 Неутрално

  До коментар [#79] от "Cherry":

  Панславянизмът не е решение на проблемите ни. Това е остаряла идея за славянско обединение, на което се противпоставя от край време запада. Борбата е повече по перифериата, в чехия, словакия, хърватско, сърбия и полша, отколкото при нас. ако изпуснем от 20 години македонските ни братя, на които се опитват да им наложат в главите, че са гърци.
  Русия съзнава и отчита този факт. Затова начело с Путин през 2003 махна панславянската идея от доктрината си. На тази основа няма какво да се добави. Но това, че сме славяни е ясно на всеки. Даже 25 години след падането на стената в берлин, енциклопедиите ни представят като славяни. медиино се опитват да ни изкарат турци или други народи. чиста пропаганда за младежите.
  не съм рускиня.
  нямам и руски корени.
  даже зет ми е австриец, но фамилното му име е Ягода. колко е австриец или колко е славянин, само господ знае.
  Не мисля, че имам друга гледна точка, която да ме различава от масата. Но ме е яд много на изкривяване на действителността.

  IMAP (iPad) (IP 85.125.247.50)
 91. 92 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 514 Неутрално

  Доколкото знам, Кръстев е влиятелен политолог и десните у нас се съобразяват с мненията му. Едно от обясненията за нищетата на българското дясно е, че десните у нас се съобразяват с мненията му. НА него, на Дайнов и на други подобни. Кръстев става за писане на политически статии за Плейбой и Космополитън, но ако го вземаш насериозно, не можеш да бъдеш вземан насериозно.

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 92. 93 Профил на Венко Пройков
  Венко Пройков
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#83] от "Тони Шнайдера":

  Риспектфули, светът не е на полюси, а е пирамидален. Някои са отгоре, други - отдолу. Чиърс.

  Пушач (пуша лула и пури, никога цигари)
 93. 94 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#65] от "HEISENBERG":

  Братчед, колегата нарича другаря Сталин "способен" ръководител. Нищо повече. Независимо от нашите симпатии и антипатии, едва ли някой би отрекъл този факт. Освен това, Сталин е бил "харесван", не само от руснаците, но и лично от Рузвелт, който се е възхищавал от него. Дори старият носорог Чърчил е признавал, че Сталин притежава магнетично възвействие. В този смисъл, можем да кажем, че освен харесван, Сталин е бил и "уважаван" - не само от световния пролетариат, но и от Чърчил. Неслучайно и той, и Рузвелт, припкаха да се снимат, редом с него. Освен това, Сталин е бил доблестен и честен съюзник на Англия и Америка - нещо, което не може да се каже за тях.

  /не се чете/
 94. 95 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 514 Неутрално

  [quote#91:"trinxy"]Но това, че сме славяни е ясно на всеки.[/quote]

  Колега, ако Вие сте славянин/ка, аре ако обичате да не ни натрапвате болезнения си родов опит на останалите!

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 95. 96 Профил на Cherrie
  Cherrie
  Рейтинг: 983 Весело

  До коментар [#90] от "1Sion1":
  Koмунист такъв...как можа да кажеш,че Путя не яде деца и бил незаобиколим фактор...

  Всеки път,в който отговоря на Norman Granz и Hawaii постовете ми се изтриват светкавично,дори да е късно следобяд,доста често и през почивните дни. Изводи? :D
 96. 97 Профил на simo87
  simo87
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#11] от "oldie":

  Глупости. Русия я е имало и преди Путин, ще я има и след него. Определено е силна личност и след авторитарното му управление ще има сътресение. Въпросът е кой път ще избере Русия - демокрация или тоталитаризъм? Всеки тоталитарен режим рано или късно става или тоталитарен, или демократичен.

 97. 98
  ****

  Мненията на потребителя Кентавър бяха изтрити поради системно и целенасочено нарушаване на <a href="http://www.economedia.bg/forum/">правилата за форумите</a>.

 98. 100 Профил на 1Sion1
  1Sion1
  Рейтинг: 675 Весело

  [quote#97:"simo87"]Всеки тоталитарен режим рано или късно става или тоталитарен, или демократичен. [/quote]
  Нещо не схванах тук...

  Живота е това, което се случва, докато ние правим планове за бъдещето
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK