Четвъртата република е възможният изход от кризата

Преподаватели демонстрираха в края на 2013 г. срещу действията на полицията при антиправителствените протести с Конституцията

© Юлия Лазарова

Преподаватели демонстрираха в края на 2013 г. срещу действията на полицията при антиправителствените протести с КонституциятаИзразът "Четвъртата република" като най-характерен символ за радикални промени в политическата организация на обществото, реализирани посредством промени в Конституцията на дадена държава, е взаимстван от политическата история на модерната демокрация (Четвъртата република - цялостна промяна на Конституцията. В България са действали до момента три републикански Конституции - бел. авт.)


За духа на закона


Франция като европейска родина на съвременните републикански управления има най-дълъг опит в стремежа към усъвършенстване на политическото си устройство чрез конституционните промени: преминала е не през една, а през цели "Пет Републики". Разбира се, сравнението на историята на Франция с тази на България е може би най-успешно описано в знаменитата фраза на П. Славейков, произнесена при предложението на консерваторите новият български парламент да се състои от две камари. Тогава той цветущо опонира, сравнявайки българския и чуждестранен институционален подход с примера
"като да туриш телешко на леща"


От дистанцията на времето и от придобитото познание на демократичните политически системи можем със сигурност да твърдим, че привнасянето на готови модели на управление не успява да постигне желаните резултати и дори напротив – разрушава доверието в демократичните процедури и действия. България след 89-та година е типичен пример за провал на демократичните практики, независимо че съществуват всички повърхностни белези на парламентарната демокрация.


Стоян Михайловски формулира ситуацията в следосвобожденска България по следния начин: ".. всяка ненавременна свобода е лъжесвобода и всяка лъжесвобода е пречка за развоя на истинската свобода." Всъщност истината е, че и тогава и сега, а можем да кажем и през цялото това столетие от написването на тези слова до днес, че разбирането на българина за свобода не се е променило много.


Великата френска революция, която променя отношението между държавата и гражданина и поставя началото на модерната юрисдикция, започва с три сакрални за демокрацията думи: "Свобода, равенство, братство". Днес, в нашата родина интерпретацията на този символ на либерализма е свит до тясната рамка на "свобода" – разбирана като възможност за доминация на силния над слабия, "равенство" – като изравняване на мизерията между всички членове на обществото и "братство" като неразбран лозунг, остатък от Коминтерна.


Истината е, че още в началото на миналия век реакционните тоталитарни режими успешно приватизират и деформират тези основни ценности на либералната демокрация, които в западната политическа традиция имат съвсем различно тълкуване. Точно тези три ценности стоят в основата на създаването на модерната правна доктрина, изградила демократичните конституционни модели през последните двеста и повече години.


Две са основните линии в


ДНК-то на демократично-правовия ред


който като резултат от демократичните преобразувания замества законодателството на феодалните абсолютистки режими. От една страна това е разбирането, че поради множеството интереси в обществото властите (институциите) в държавата трябва да бъдат разделени с цел тяхното "самовъзпиране". Това разбиране се превръща и в институционалния принцип на либералната демокрация: формално-правният аспект на конструкцията. Другата паралелна линия засяга разбирането за "духа на закона" – издигането на естествените права на индивида като основание, апотеоз на правната норма на държавата, т.е. държавата е устроена за да защитава и служи на личността, а не обратното. Механизмът, който позволява тези две основни линии да работят ефективно са политическите права, изискващи участието на всеки член на обществото в обществено-политическия живот.


Дотук можем да спрем с теоретичната част. Но достатъчно ли е?! Опитите да бъде "обяснена" демокрацията в България продължават вече повече от четвърт век и част от казаното се е превърнало в банално клише, което никой вече не желае да чува. В крайна сметка можем да кажем със сигурност, че 25 години след падането на комунистическия режим разликата между българската и западните демокрации е очевАдна. Гласувалите в полза на горното с краката си са вече близо 2 милиона българи!


Кой е виновен?


Основите са винаги интелектуални, а думите са образи, които носят наситено послание за изразителите им.


Според една от най-натрапваните медийни мантри българинът е неспособен да се самоуправлява ерго и да прилага демокрацията поради своя егоизъм, завист, мързел, липса на солидарност и изобщо поради всички възможни грехове на човечеството. Още от времето на Алеко Константинов самобичуването се превръща в национална традиция с катастрофални последици върху душевния мир на всеки българин. Единственото, което образът на Бай Ганьо постига наистина, е обобщаването – обратната страна на Западното персонализиране. Не Гошо, Ставри или Димитричка са лоши. Не! Всички българи са лоши и това са черти, дори направо и родилно клеймо на националния ни характер. По този начин общественото мнение не осъжда конкретно някой от горните герои, а всички вкупом.


Дълбокото християнско разбиране за погрешимостта на човека, за неговата изначално натоварена с несъвършенство природа не се приемат тук – няма прошка! Инициативата за постигане на лично щастие е натоварена с тежкото проклятие на "интересчийството". Грешката е постоянна и повтаряна с рецидивна упоритост.


Кой народ би могъл да притежава нужното самоуважение, за да заживее с достойнството, свободата, равенството и солидарността, ако в продължение на повече от век е обвиняван целокупно във всички най-страшни грехове??! Затвореността на съзнанието, допълнително подсилено от ефекта на желязната завеса, ни кара да се вглеждаме още по-дълбоко в пъпа си, търсейки "абсолютната истина" за причините за човешкото несъвършенство.


Тези и множество други комплекси , за които няма да стане дума тук, ни свалят на най-ниското ниво на социалната интеграция. Ето защо и индивидуалните права и свободи се разбират единствено като материално оцеляване на гърба на другия или на гърба на държавата. Чувството за общност е взривено отвътре поради нежеланието на индвидите да си сътрудничат, срамувайки се от произхода си и от белезите, които ги обединяват. Но демократичната държава представлява точно това - обединение на интересите на личностите и общностите с цел собственото им добруване. Без постигане на съгласие за основанията й тя няма силата да съществува като обществен договор, а единствено като доминация на организираните малцинства над гражданите под формата на надвиснала над тях деспотична политическа структура.


От своя страна това означава, че тимотичното усещане на индивида е сведено в границите около нулата. Възможно ли е тогава да определим рамката на човешкото достойнство за самите себе си, след като не се чувстваме достойни да се самоопределим и да припознаем своята идентичност? Как може да тълкуваме границата на свободата си, ако смятаме за недостойни тези, които следва да я притежават в същия рамер като нас? Та нали последното е основно, за да може да съществува базисна справедливост в обществото? Може ли солидарността да съжителства с презрението към другия?


Разбира се, че не!


И тук трябва ясно и отчетливо да заявим и да настояваме, че нескопосаният обобщен образ на българина изграден от А. Константинов не е истинският наследник на хилядолетната национална традиция. Най-малкото защото ако това беше истина, той не би оцелял физически. Истината е, че можем да открием истинските български черти много повече в Чудомировите герои, в Йовковите и в героите на Елин Пелин: несъвършени, като всички хора по тази грешна земя, със своите страсти и изкушения, провали и геройства, но истински, по обикновено човешки.


"[8:7]  А като настояваха да Го запитват, Той се поизправи и им рече: който от вас е без грях, нека пръв хвърли камък върху нея." (от Иоана Свето Евангелие)


Този цитат от Евангелието не е призив за обръщане към ортодоксалната религиозна практика, а само щрих от светогледа, изградил съвременния демократичен свят като смесица от християно-юдейски дух, демократизиран от лаическите просвещенски конструкции на модерната социално-политическа система. В основата на тази конструкция стоят естествените права на индивида и тяхната юридическа трактовка и интерпретация, която следва общочовешките принципи на нашата цивилизация - неотменното достойнство на човека, свободата, равенството и солидарността.


Аргументът, че правата на гражданина трябва да стоят като фундамент на държавното устройство е, че


индивидът трябва да бъде защитен от злоупотребата с власт от страна на държавата


Точно с тези четири базисни ценности е изградена архитектурата на съвременния Западен свят след Втората световна война, когато идеологическите клишета на тоталитарните управления се сгромолясват в пепелта на разрушенията и кръвта на милионите невинни.


Тук бих искал да включа не само фашизма, нацизма и комунизма, но и капитализма от началото на 20-ти век. Някой може би ще попита, какво общо имат тези "ценности" с правото и изобщо с Конституцията? Преди всичко те, посредством Хартата за правата на човека, редефинират централната роля на личността в основанията на държавата. Истината е, че следвоенните Конституции изграждат цялостната доктрина за държавата върху себе си и върху своето тълкуване. Като резултат от това юридическите концепции на различните клонове на правото възприемат техните императиви за пряко действащи в обикновеното законодателство.


Какво общо има всичко това с българския казус?


На първо място това е интерпретацията на Конституцията - правен акт, служещ за фундамент на държавата и на цялостната й правна доктрина: "Конституцията е основен закон на държавата и обществото, който регулира основните, най-значими обществени отношения и


съответства с интересите и волята на господстващите политически сили


Ако някой си мисли, че това е цитат от трудовете на Маркс или Ленин дълбоко греши. Това е част от учебник по Конституционно право от 1993 г., по който са учили всички настоящи, а за съжаление и много бъдещи български юристи, магистрати и политици. Възможно ли е да изградите справедлива държава, основана върху "интересите и волята на господстващите политически сили"?! Разбира се, че "да" - това е България в момента.


Може ли да става дума за неотменното човешко достойнство, за свободата на личността, за равенството пред закона, за солидарността като морална спойка на обществото при такъв род дефиниции, залегнали в анализите на основния закон на държавата?! Разбира се, че "не"!


Риторичните въпроси от рода на: "Възможен ли е демократичен обществен договор, основан на господството?"; "Къде е мястото на човека в тази конструкция – като гражданин или като поданик?"; "Възможно ли е равенство на правните субекти и недопускане на монополни и открито антидемократични практики?"; "Възможни ли са политически свободи, основани върху доминацията на управляващите?"; "Възможна ли е икономическа свобода в условията на политическа доминантност?";.... и още много подобни въпроси, които всички български граждани преживяват лично и изпитват на гърба си през последните 25 години.


Конституцията от 1991 г. е конструирана погрешно


и като резултат от това цялата правна концепция и практика са обърнати с главата надолу – разполагаме не с държава на гражданите, а с граждани на държавата. Епиричните доказателства представляват безкрайна върволица от последователни погроми над личностите и общностите през последните 25 г.


Конституцията по своята същност е експресия на това какви сме, как възприемаме света около нас и поради това в нея следва да бъдат заложени ценностните оценъчни възприятия за достойнството на личността, за свободата и равенството, за солидарността и хуманността, които създават усещането за справедливост. Без тях държавата не може да съществува. Съвпадението между морални и юридически норми предизвикват онази спойка в обществото, която създава реда. В просвещенското разбиране за юрисдикцията правото не създава реалност, а само я стилизира, рамкира общоприетите възприятия за "добро" и "зло". Жан Жак Русо твърди, че не може да съществува право, ако то не отразява морално-етичните нагласи на обществото, на което служи.


В българския вариант на обществен договор държавата съществува независимо и отделно от гражданите си, защото тя самата се е превърнала в основание, а не е следствие. Ето защо


това не е обществен договор


а юридическа рамка за налагане на постоянен тормоз върху гражданите.


Това е и причината и до ден днешен възприемането на комунистическия режим да не бъде осъдено като античовешко, а напротив: да поражда носталгия по двата вида евтин сладолед и по мизерната почивка в мухлясало бунгало в Кранево. Отношението ни към изброените ценности може да ни покаже, че не финансирането на "братските" африкански партии е най-голямото престъпление срещу българските граждани, а задължителната партийна атестация за обучение в университет или започване на работа – т.е достойнството и свободата на човека.


От друга страна ако тези ценности бяха станали основата на новоприетата Конституция, със сигурност можем да твърдим, че едва ли приватизацията щеше да доведе до такива тежки социални сътресения, защото в основата си тя трябваше да има за цел не пазарнизма /политикономическа философия, в която пазарът играе роля на ексклузивна матрица на човешкото развитие. Познат е и с наименованието "Неолиберализъм" и "Пазарен фундаметализъм" -бел. авт./, нито държавата и бюджета й, а "общото благо", ерго добруването на гражданите – справедливост и солидарност. И много моля не ми казвайте, че съм комунист! В своята първата програма на Християндемократическия съюз Конрад Аденауер поставя в центъра точно тази политическа цел – Bonum comune. И най-съществената насока в нея е защитата на личността и нейните права от диктата на държавата и злоупотребата на монополите – политически и икономически.


Всичко написано по-горе не цели разрушаване на държавата, напротив точно обратното - в нейна защита е! Но е в защита и на демократичната правова държава, която всяка демокрация има за своя цел. Ето защо България трябва да завърши своето ценностно-юридическо упражнение по идентичност, намирайки в корените на хилядолетната си история онези морално-етични основания, които винаги са я правили част от Европейската цивилизационна култура.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (70)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1553 Весело

  Определено трябва да сложим край на третата Република. Така е! Ама кой да го направи - тия , които изградиха третата република ли ?

  15.02.1989 - 07.02.2018
 2. 2 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 982 Неутрално

  Четох с голям интерес чак до момента, в който се прави опит за анализ на сегашната Конституция. И там изведнъж текстът започва жестоко да куца. Няма нито един пример, нито един аргумент, който да е подкрепен. Сигурно примери има много, но аз не ги прочетох в статията. Разочароващо.

  Доброто е заразно
 3. 3 Профил на ivanasenov2
  ivanasenov2
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Най-важни конституционни промени:
  - ликвидиране на етническите партии
  - поставяне на партиите и лидерите им в равностойно положение с останалата част от населението.
  - задължително гласуване
  - промени в съдебната система:
  -- едноинстанционен съд
  -- пълна независимост на съдебната система
  -- засилване на всички видове наказания в НК
  - промени в МВР
  -- защита на населението от крадци, лъжци и други измамници
  да е главната задача на МВР
  -- никаква политика в МВР
  -- всички задачи по охрана на държавата свързани с извъннационални контакти и политика да се поемат от друга институция
  - защита на населението от монополите. Кански наказания за лъжите на белите якички

 4. 4 Профил на Атлантик
  Атлантик
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Разбира се, че съм съгласен със статията, самият аз постоянно пиша коментари в същия дух. Не мога да се съглася обаче с обобщаването за алековия Бай Ганьо..В никакъв случай Алеко Константинов не е целял и не е създавал героя си с цел да вмъкне всички българи в този образ...Та в произведението му навсякъде присъстват и интелигентни, образовани българи, защо тогава хващаме единия Ганьо Балкански и го туряме за обобщаващ образ. Как и защо го решихте това?
  Със сигурност той обобщава определена част от обществото тогава и сега, такива части има навсякъде, но не описва всички българи! Обобщаването е белег за липса на задръжки в това отношение, обобщаването не почива на морал и този смисъл е антицивилизационно, разединяващо.
  Много трябва да се внимава, когато се пише за морал, прекалено лесно се вадят очи вместо да се изписват вежди..

  "Ако имаме милост към себе си и състрадание към другите, можем да минем и без щастие в тоя живот". /Калин Терзийски/
 5. 5 Профил на sto67nes
  sto67nes
  Рейтинг: 1384 Неутрално

  "съответства с интересите и волята на господстващите политически сили".....ето това звучи ,като чл.1....(знаете от какво)....За какво говорим.........???

  Не питай управника,защо е простак,попитай себе си,защо е управник!
 6. 6 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2010 Неутрално

  Цитат от коментар #0:"В своята първата програма на Християндемократическия съюз Конрад Аденауер поставя в центъра точно тази политическа цел – Bonum comune. И най-съществената насока в нея е защитата на личността и нейните права от диктата на държавата и злоупотребата на монополите – политически и икономически."

  Мъдростта идва с времето, но само при този който я търси!
  Защо толкова лесни на пръв поглед неща, са толкова трудни за осъществяване?

 7. 7 Профил на ivanasenov2
  ivanasenov2
  Рейтинг: 466 Разстроено

  Още от дълбока древност владетелите са разбирали, че за да върви държавата им трябва законност. И самите владетели са налагали законността със сила.
  В БГ, никой не иска законност, и населението и управляващите...
  Даже чужденците от цивилизованите държави веднага се променят, когато видят беззаконията тук..
  Откъде да дойде просперитета?
  Може ли нацията да сътвори Конституция, която да наложи законността като основа на отношенията в държавата.
  Аз лично се съмнявам. Повече от 70 години, в т.ч. и последните 23-24 години гледаме точно обратното.

 8. 8 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2387 Неутрално

  [quote#2:"dogwoman"]Четох с голям интерес чак до момента, в който се прави опит за анализ на сегашната Конституция.[/quote]
  И аз така! Конституцията е голям трън за либертарианските върколаци и техните зомбита реформатори !
  Конституцията подчертава българския език като официален и традиционната религия?
  ________________
  "Чл. 2. (1) Република България е единна държава с местно самоуправление. В нея не се допускат автономни териториални образувания.

  (2) Териториалната цялост на Република България е неприкосновена.

  Чл. 3. Официалният език в републиката е българският."
  ________
  Нека криптоюдейте и ердогановите мекерета да обяснят какво точно не им харесва и какво точно искат да променят ?
  Кои точно са гражданите които имат нужда от промени ? И какви да са те???

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 9. 9 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3606 Неутрално

  [quote#7:"ivanasenov2"]Може ли нацията да сътвори Конституция, която да наложи законността като основа на отношенията в държавата.
  Аз лично се съмнявам. [/quote]
  Твърди се, че Търновската Конституция е една от най-добрите конституции. Как и кой мислиш я е създал?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 10. 10 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2010 Неутрално

  До коментар [#7] от "ivanasenov2":"Може ли нацията да сътвори Конституция, която да наложи законността като основа на отношенията в държавата. "

  Мисля че проблема не е толкова в Конституцията, колкото в законите които са създадени да обслужват определени "кръгове" в обществото ни.

 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 12. 12 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2387 Неутрално

  [quote#7:"ivanasenov2"]Даже чужденците от цивилизованите държави веднага се променят, когато видят беззаконията тук.. [/quote]
  Лено ще стигнеш до прозрение ако сравниш какво става във всички силово или нежно "демократизирани" страни !
  Липсата на държавност и законност е основна цел на агресивните либертарианци и техните реформиращи зомбита за да могат да черпят природен ресурс , да покваряват "интелигенцията" и да контролират пазарите на стоки,енергия и услуги в колонизираните територии!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 13. 13 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 982 Неутрално

  До коментар [#8] от "comandante": Не мисля, че се имат предвид тези текстове в Конституцията. За друго става дума.

  Доброто е заразно
 14. 14 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1639 Любопитно

  До коментар [#3] от "ivanasenov2":
  [quote#3:"ivanasenov2"]- промени в съдебната система:
  -- едноинстанционен съд
  -- пълна независимост на съдебната система
  -- засилване на всички видове наказания в НК[/quote]

  Верно?
  Ужас...
  А присъдите ще се изпълняват ли в рамките на 24 часа, или ще се изчаква поне седмица преди разстрела?

  Ecrasez l’infâme
 15. 15 Профил на kimba3
  kimba3
  Рейтинг: 1269 Разстроено

  Политика се прави за нещо което го има , а не за нещо , което го няма!!! Дом се гради , за човек с бъдеще , а не за човек на смъртен одър!!! За човек на смъртен одър се гради гроб и се прави надгробен камък с епитафия!!! България се намира в демографска катастрофа , която 'и гарантира летален изход!!! След смъртта 'и , на нейната територия ще се обитава от всякакви други , но не от българи , за съжаление!!! Колата за съжаление се е обърнала. Българите се гърчат в предсмъртни конвулсии. Политика ще се прави , за следващите обитатели на тази територия от политици , които НЯМА ДА СА БЪЛГАРИ!!!!

 16. 16 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 982 Неутрално

  [quote#4:"Атлантик"]Не мога да се съглася обаче с обобщаването за алековия Бай Ганьо..[/quote] Напълно подкрепям твоето мнение. В разказите за Бай Ганьо фигурират около десетина млади българи, които се чувстват засрамени от това му поведение, тоест съотношението е 10 към 1, да речем. Друго е, че нито един от тях не е "колоритен" колкото него.

  Доброто е заразно
 17. 17 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 982 Неутрално

  [quote#3:"ivanasenov2"]-- едноинстанционен съд [/quote] Това пък откъде излезе, вярно? Какво чудесно виждаш в едноистанционен съд???

  Доброто е заразно
 18. 18 Профил на nando
  nando
  Рейтинг: 581 Неутрално

  "Конституцията е основен закон на държавата и обществото, който регулира основните, най-значими обществени отношения и съответства с интересите и волята на господстващите политически сили
  Ако някой си мисли, че това е цитат от трудовете на Маркс или Ленин дълбоко греши. Това е част от учебник по Конституционно право от 1993 г.,"
  Това е и сегашния учебник, по който учат студентите по право и през 2014 година. ТОва за мен е т.нар. ОБЪРНАТ марксизъм - не диктатура на пролетариата, а ДИКТАТУРА НА ОЛИГАРХИЯТА. Така навремето в КГБ и ДС са си представяли перестройката и ПРехода - като процес, при който обръщат пирамидата на Маркс, Енгелс и Ленин и на основата на частната собственост новите Олигарси стават ГОСПОДСТВАЩА КЛАСА. По-важно обаче е извода на Автора на Учебника - че ЗАКОНИТЕ СЕ ПИШАТ в ИНТЕРЕС НА ГОСПОДСТВАЩАТА КЛАСА, а не както се ЗАБЛУЖДАВАЛИ Русо, Монтескьо и тн в името на ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС. Всъщност Обществения интерес е интереса на ГОСПОДСТВАЩАТА КЛАСА. Сега мисля, че повече хора разибрат и Андрей Райчев, който казва, че капитализма е виновен за недоволството на хората. За Марксистите нещата са ясни, те просто отричат Френската революция и нейните мисилители.

 19. 19 Профил на kimba3
  kimba3
  Рейтинг: 1269 Любопитно

  До # 9 - Храбър - Търновската конституция , копира една от най-модерните за времето си конституции , а именно белгийската!!! Така , че са я създали БЕЛГИЙЦИТЕ!!! Правилният ти въпрос би бил:"Кой я е изплагиатсвал?"!!! А аз бих добавил:"И кака я е прилагал?"!!! Защото опирайки се на нея , българските политици стовариха върху главата на българите ТРИ НАЦИОНАЛНИ КАТАСТРОФИ!!!!! Човек , може да стигне от София до Бургас и с калпаво Трабантче , но може да се претрепе и още на Вакарел и с прекрасен Мерцедес , НАЛИ???

 20. 20 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2387 Неутрално

  [quote#13:"dogwoman"]Не мисля, че се имат предвид тези текстове в Конституцията. За друго става дума. [/quote]
  за какво точно ?

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 21. 21 Профил на oex13531876
  oex13531876
  Рейтинг: 466 Неутрално

  А последният оптимист няма да умре като такъв. И вероятно ще се самоубие.

 22. 22 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1296 Неутрално

  Според мен, е нужен цялостен "рестарт"-нова Конституция, дори нови партии, нови синдикати. Почти всички институции са дискредитирани. Къде са сега "бащите" на тази конституция, която ни доведе до сегашното състояние на съдебната система. Гордеят ли се

 23. 23 Профил на kimba3
  kimba3
  Рейтинг: 1269 Разстроено

  До # 10 - batzdravo- И в отказът на магистратите ни хотелиери , да прилагат , дори и калпавите закони , а вместо това , срещу рушвет , да издават индулгенции!!! НЯМА ЗАКОН ПО СВЕТА , та бил той и НАЙ-КАЧЕСТВЕНИЯ , който да бъде приложен от КОРУМПИРАН МАГИСТРАТ!!! Именно тогава и НАЙ-КАЧЕСТВЕНИЯТ ЗАКОН се превръща във "врата в полето"...

 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 25. 25 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2387 Неутрално

  [quote#18:"nando"]Това е и сегашния учебник, по който учат студентите по право и през 2014 година. ТОва за мен е т.нар. ОБЪРНАТ марксизъм[/quote]
  И сега какво ако не ни харесва учебника на свикаме Велико Народно Събрание и да напишем нова конституция ли ?
  Направо и да променим името на НС с "реформаторско сборище" което да се свиква от топ 20 на чуждестранните "инвеститори" и чуждестранните посолства от "демократични страни"?

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 26. 26 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1297 Весело

  [quote#3:"ivanasenov2"]- поставяне на партиите и лидерите им в равностойно положение с останалата част от населението. [/quote]
  Това сигурно доста време сте го обмисляли.

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 27. 27 Профил на traveler1
  traveler1
  Рейтинг: 912 Неутрално

  Въобще не съм убеден, че републиканската форма на управление е подходяща за народ с манталитет и култура като нашия. 70г републикански експерименти, мисля го потвърдиха убедително. Но щом искате, продължавайте да опитвате да направите невъзможното. Както се казва, "луд омора няма, само се пОти"

  ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 29. 29 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1639 Неутрално

  Очевидно, не в Конституцията е проблемът, а в манталитета. Дори и "консерваторът" Василев се възхищава едновременно от Аденауер и от либералът П. Славейков.
  Еле пък и от популизма му. Народняшкият, с примес на кулинария.
  Телешко с леща се е получило, но такъв е интелектуалния ни "елит".
  Все пак, понеже Конституцията ни има кусури, да ги споменем.
  Първо, тя позволява скоростно и с оглед на личността законодателстване. Едва ли при двукамерен парламент щяхме да се сблъскаме с феномена Пеевски, а описанието на актовете с които се правят изменения и допълнения в действащото законодателство са комична демонстрация на "правната" пързалка, върху която стои обществото.
  Проблемни са функциите и взаимовръзките на трите власти, ролята на пряко избрания президент, странното съжителстване на прокуратурата със съдебната власт, функциите на местните власти.
  Да, след близо двадесет години действие на Конституцията на третата Република има широко поле(агора) за дебат около това, днешният основен закон да се променя. Страх ме е обаче, че насред тази общност у полето ще стане страшно. Заради манталитета, не за друго.

  Ecrasez l’infâme
 30. 30 Профил на traveler1
  traveler1
  Рейтинг: 912 Неутрално

  [quote#29:"Graf"]Страх ме е обаче, че насред тази общност у полето ще стане страшно. Заради манталитета, не за друго. [/quote]
  А беше толкова лесно да копираме швейцарското законодателство, което през далечната 1990г ни предлагаха съвсем безплатно от там. Но не би, товаришите твърдо защитиха тезата, че ние сме толкова специфични(щото имаше над 60 млрд за краден!?!), че е по-добре да зъгърбим швейцарския 250г опити и да творим, да творим закони, дотогава.... докато я докараха до тук до където сме сред нищото.

  ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
 31. 31 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1052 Неутрално

  До коментар [#3] от "ivanasenov2":


  [quote#3:"ivanasenov2"]-- едноинстанционен съд
  -- пълна независимост на съдебната система [/quote]Що е то "едноинстанционен съд" ?!Нещо като в Дивия Запад,където местния съдия решава за 5 минути и после шерифа изпълнява присъдата?!А що се отнася до "пълната не зависимост на съдебната система" -че тя сега е напълно не зависима и не подлежи на контрол от никого.Затова и сме в това положение.

 32. 32 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1052 Неутрално

  До коментар [#29] от "Graf":


  [quote#29:"Graf"]Очевидно, не в Конституцията е проблемът, а в манталитета. [/quote]Един от редките случаи да се съглася напълно.Сигурен съм,че поне 80% от искащите нова конституция не са чели сегашната.По мнението на доста специалисти,сегашната не е лоша.Може само да има промени в областта на съдебната система,но такива промени могат да станат и чрез обикновено НС.Приемането на нова конституция ще доведе до пълен хаос за 2-3 години,в който ще се заметат следите на Прехода.После бития бит,а такования такован.

 33. 33 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1639 Неутрално

  До коментар [#30] от "traveler1":

  Мисля, нещата са по-сложни.
  Някои ни предлагаха да ставаме Швейцария на Балканите, но това носеше съвсем друг смисъл от онзи, който у местното поле си представяха.
  Не значеше шоколад Милка и мултифункционални ножове, нито швейцарски стандарт на живот, а неутралитет, невключване в никакви съюзи, военни блокове и признаване на този статут от Великите сили.
  Нещата тръгнаха в друга посока, а с една консервативна Конституция още щяхме да обсъждаме членство в НАТО и в ЕС. Да не говоря за транспонирането на европейското законодателство у местните ширини. Таз щеше да отнеме десетилетия.

  Ecrasez l’infâme
 34. 34
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 35. 35 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1052 Неутрално

  До коментар [#22] от "daam":


  [quote#22:"daam"]Според мен, е нужен цялостен "рестарт"-нова Конституция, дори нови партии, нови синдикати.[/quote]А нови граждани от къде ще си внесем?!Какво мислиш,че ще стане,когато така желаните от теб нови партии и синдикати се запълнят от старите хора?!Ще ти кажа-ще стане абсолютно същото.Докато самите хора не се променят,докато не станат по-взискателни когато избират управници-нищо няма да се промени.

 36. 36 Профил на Чавдар Михов
  Чавдар Михов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  "Това, което другите народи са постигнали за столетия, ние трябва да постигнем за няколко петилетки." За по-младите читатели ще припомня, че това е една от "гениалните" мисли на Георги Димитров, жестоко опровергана от практиката. Няма как за 23 години да навксаме демократичните практики, които народите са изграждали през вековете. Трябва да работим в тази насока бавно, стъпка по стъпка, но упорито и неотклонно напред. Всякакви радикални действия са противопоказни. Революциите, независимо от техните наименования, никога не са донесли нищо добро. http://www.chavdarmihov.com/bg/home.php

  Чавдар Михов
 37. 37 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1326 Гневно

  [quote#35:"yanne"]докато не станат по-взискателни когато избират управници[/quote]

  И когато бъдещите управници престанат да лъжат и мамят предизборно....

 38. 38 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 982 Неутрално

  До коментар [#29] от "Graf": Прочетох с интерес написаното, обаче отново стигаме до чипове, материали и т.н. Сегашната Конституция има кусури, според мен най-вече свързани със съдебната власт и изборните закони. Споменаваш местната власт. Какво за нея?

  Доброто е заразно
 39. 39 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 602 Неутрално

  До коментар [#22] от "daam":

  Не бива да плашим хората с "цялостен рестарт" на прехода...
  Простичкото послание на промяната, от която се нуждае системата на общият ни живот е,
  "За повече Общество в собствено Политиката !"
  Аргументите на автора са ювелирни,
  Искаме или Да, нашето Общество влиза в самостойната,
  Политическа фаза на своя преход към демокрация, а нейният изключителен смисъл е в консенсусното ни, основано и на Опита, най-отговорно разбиране за нея, като нелек Преход към Модерна система на Политическа демокрация ...
  Благодаря от сърце, г-н Йордан Василев,
  Дъвча тази "дъвка" от 6-7 години насам...

 40. 40 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 602 Неутрално

  До коментар [#38] от "dogwoman":

  Драги, Колега,
  Плуг-риголвач от разпилян разсад не отбира, а и не се налага...

 41. 41 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  [quote#22:"daam"]Според мен, е нужен цялостен "рестарт"-нова Конституция, дори нови партии, нови синдикати[/quote]
  Мда. Дори нови синдикати. Чак пък до там да стигнем? Хе-е! Съвсем се заразихме с рестартови клишета. Нещо по-просто трябва да е май. Нещо от рода на елементарното "законност" ще свърши работа.

 42. 42 Профил на Лимонетко
  Лимонетко
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Много чуждици използваш майсторе! Не ставаш по-умен с това, а само мога да си помисля, че не знаеш добре български език!

 43. 43 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1460 Неутрално

  До коментар [#40] от "dimko":


  [quote#40:"dimko"]Плуг-риголвач[/quote]
  Риголването в държавното устройство не бива да ни плаши, за добро ще е.

 44. 44 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 723 Неутрално  [quote#39:"dimko"] Аргументите на автора са ювелирни,
  Искаме или Да, нашето Общество влиза в самостойната,
  Политическа фаза на своя преход към демокрация, а нейният изключителен смисъл е в консенсусното ни, основано и на Опита, най-отговорно разбиране за нея, като нелек Преход към Модерна система на Политическа демокрация ... [/quote]
  ++++++

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 45. 45 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1639 Неутрално

  До коментар [#38] от "dogwoman":
  [quote#38:"dogwoman"]Сегашната Конституция има кусури, според мен най-вече свързани със съдебната власт и изборните закони. Споменаваш местната власт. Какво за нея?[/quote]

  Изборните закони не са конституционен, а манталитетен проблем. Това, по отношение на чиповете, мат'ряла и т.н.
  Виж, скоростта с която се "пръкват" законите и техните промени е проблем. Конституционен. В този смисъл една горна камара ще забави и затормози таз' законодателна вакханалия. В края на 2012 гербаджиите се похвалиха, че за годината са приели или изменили над 120 пъти разни актове(законови), през 2011 пак толкова и нагоре, а аз изпаднах в ужас от този правен нихилизъм.
  Местната власт?
  Ми у парламента, като горна камара.
  Шефовете на общински съвети - депутати, па законите да минават хем у долната депутатска камара, хем и през местните вождове.
  Може и по друг начин.
  Мажоритарно избрани депутати у горната камара, на база общинското делене на страната. Да защитават местническия патриотизъм и интерес.

  Ecrasez l’infâme
 46. 46 Профил на Иван55
  Иван55
  Рейтинг: 427 Неутрално

  "Възможно ли е да изградите справедлива държава, основана върху "интересите и волята на господстващите политически сили"?! Разбира се, че "да" - това е България в момента."

  Браво!

  "В просвещенското разбиране за юрисдикцията правото не създава реалност, а само я стилизира, рамкира общоприетите възприятия за "добро" и "зло"."

  Механизмите за определянето на общоприетите възприятия за "добро" и "зло" също са ясни. Остава да ги конституираме.

  Към "Власт власт възпира" чрез пряка демокрация.
 47. 47 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 982 Неутрално

  До коментар [#45] от "Graf": Схванах ти "мислата", благодаря. Сега трябва да я обработя, ама на спокойствие. Има си резон, само трябва да се обмисли дали такова нещо не може да се побългари моменталически. Щото ако може... няма сми.

  Доброто е заразно
 48. 48 Профил на Сотир Методиев Пеевски
  Сотир Методиев Пеевски
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Стоян Михайловски формулира ситуацията в следосвобожденска България по следния начин: ".. всяка НЕНАВРЕМЕННА свобода е лъжесвобода и всяка лъжесвобода е пречка за развоя на истинската свобода."
  Питам се, искаше ли, беше ли готово обществото '89г да посрещне свободата? Струва ми се, че не. Ето защо успешно ни пробутаха лъжесвобода и ни поставиха в условията на фасадна демокрация...И така цели 25 години!!! Искаме ли, готови ли сме ДНЕС да бъдем СВОБОДНИ?! Не знам. Вече 8месеца "управляващите" почти всеки ден БЕЗНАКАЗАНО произвеждат политически, икономически, дипломатически скандали, а народът-спи...

  "ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЕЛИТ" в БГ - ПРЕСТЪПНИ ГРУПИРОВКИ, МАСКИРАНИ КАТО "ПАРТИИ"
 49. 49 Профил на balkantourist
  balkantourist
  Рейтинг: 739 Неутрално

  Поляците по времето на братята Качински също говореха за 4 Република. Проекта им се провали с гръм и трясък.

 50. 50 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1126 Неутрално

  Накратко: Държавата е враг на народа!

  И как няма да е така като е държавата ни е под чужда власт (контрол), като се водят политики за прогонването на кадърните млади българи и безконтролното размножаване на маргинални групи чрез помощи, детски и всякакви обратно-дискриминационни средства?
  Въпросите които трябва да си зададем е КОЙ има интерес от това? КОЙ има интерес територията на България да се изпразва? КОЙ има интерес от залагането на етнически бомби? КОЙ има интерес от лумпенизирането и чалгизирането на изконното българско население? И т.н.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 51. 51 Профил на ivanasenov2
  ivanasenov2
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#14] от "Graf":

  Едноинстанционен съд не означава мигновенна присъда.
  Сега като се заточат делата по 10 години по-хубаво ли е?
  За всяко решение на съда следва обжалване, и второ обжалване и сгрешил прокурора, и се разболял адвоката ..... Времето тече и присъди на практика няма.....
  Това приемливо ли е за Вас?

 52. 52 Профил на Коки
  Коки
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Комуняги - там е заровено кучето!

 53. 53 Профил на Firefly
  Firefly
  Рейтинг: 925 Неутрално

  Както четях и се се замислих къде ни е проблема.А то е много ясно.В България всички са специалисти по всичко.Почти всеки работи това,за което не е учил.А тези дето не са учили,те най-много знаят.Как тогава човек,като Бисер Петното,ще тръгнат да искат да управляват?Та те не разбират от бюджет,икономика,външна политика,от нищо.Петното не е прочел и една книга.
  Но има хора,които биха гласували за тях,без дори да мислят дали могат да ги оправят.

 54. 54 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 2314 Неутрално

  До коментар [#33] от "Graf":

  Ако бяха сложили за президент последния истински социал демократ Петър Дертлиев, а не последният антифашист, да антифашист, Желю Желев може би щяхме да се доближим дотози стандарт.

 55. 55 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2010 Неутрално

  До коментар [#23] от "kimba3":
  Спазването на законите тръгва от гражданите, санкциите за неспазването им, от Съдебната власт. За корумпираните магистрати съм съгласен, но не мислиш ли,че трябва някой да ги
  корумпира?

 56. 56 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2010 Неутрално

  До коментар [#54] от "сидер":"Ако бяха сложили за президент последния истински социал демократ Петър Дертлиев, а не последният антифашист, да антифашист, Желю Желев може би щяхме да се доближим дотози стандарт."

  Може би си забравил, че Желю Желев е "либерал"? Мисля знаеш, че социалдемокрацията не е либерализъм! А това не бе "удобно" за тогавашните "реформатори"!

 57. 57 Профил на Cherrie
  Cherrie
  Рейтинг: 1097 Неутрално

  До коментар [#27] от "traveler1":
  Уж нашия народ, пък говориш за "вие"
  Ти нещо за по - долна каста ли имаш българите?
  Какво искаш? От диктатура да се телепортираме в демокрация автоматично,я иди виж прословутите западни демокрации колко време са имали, за да станат такива и сетне плюй по българите.
  И каква форма на управлнение предлагаш, монархия, нова диктатура,военен режим, теокрация?Да имаш повод пак да плюеш после.

  Всеки път,в който отговоря на Norman Granz и Hawaii постовете ми се изтриват светкавично,дори да е късно следобяд,доста често и през почивните дни. Изводи? :D
 58. 58 Профил на kirsner
  kirsner
  Рейтинг: 925 Неутрално

  "Конституцията от 1991 г. е конструирана погрешно
  и като резултат от това цялата правна концепция и практика са обърнати с главата надолу – разполагаме не с държава на гражданите, а с граждани на държавата."

  И до тук спира анализа на Конституцията от 1991. Не се правят конкретни изводи какво точно е погрешно конструирано.

  Погрешно констуирани в Конституцията от 1991г. са няколко неща:
  1. Безконтролна роля и неадекватна конструкция ( раздут щат от 12 човека и феодални мандати от по 9 години) на Конституционния съд . Едно от най-абсурдните неща в досегашнатта конституция е даденото на КС право да тълкува конституцията. В повечето държави ролята на КС е да тълкува законите - дали те са съобразени с конституцията. А не самта конститиция. По този начин КС се яви пречка за радикални конституционни промени в България.
  2. Възможност да се политизира и манипулира избора на Висш съдебен съвет (ВСС) чрез преголямата парламентарно-партийна квота и непреките избори на магистрати от съдебната квота. Това води и до възможността да се политизират и манипулитрат изборите за ръководители на всички нива в съдебната система. Като резултат в България трудно може да се намери некорумпиран магистрат от председател на градски съд или градска прокуратура нагоре.
  3. Трудното, на практика политически подкрепено, сваляне на имунитета на народните представители и невъзможността да се отстраняват народни представители ( дори когато в 95% от времето не стъпват в парламента).Липса на възможност да се търси отговорност у народните представители чрез механизмите на отзоваването.
  4. Така нареченият пълен функционален имунитет на магистратите ( съдии, следователи и прокурори). Няма правна възможност да се търси наказателна отговорност от магистрат заради напълно неадекватни от правна гледна точка решения, довели до големи морални и материални щети.
  5. Ограничените възможности на гражданското общество, дадени от сегашната конституция. Например гражданите чрез подписка не могат да сезират КС, нито пък могат да предизвикат избори за обикновено или Велико народно събрание, дори да съберат и 3-4 млн. гласа. Само политическата класа има тези права. Така тя си е създала конфортна безконтролност.

 59. 59 Профил на Атлантик
  Атлантик
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#58] от "kirsner":

  Излиза, че Конституцията от 1991г. е не на Втората Република, а на Четвъртата монархия, щото е повече феодална, отколкото републиканска!...

  "Ако имаме милост към себе си и състрадание към другите, можем да минем и без щастие в тоя живот". /Калин Терзийски/
 60. 60 Профил на traveler1
  traveler1
  Рейтинг: 912 Неутрално

  [quote#57:"Cherry"]Уж нашия народ, пък говориш за "вие"
  ...[/quote]

  Точно по изброените причини от тебе, една камара други, както и поради това, че руснаците непрекъснато ни бърникат държавичката, смятам, че републиканската форма на управление тук е неподходяща основно заради не носене на отговорност, и аз не смятам да участвам в поредните безмислени експерименти на тези "вие", които искат 4-та република. Докато се получи каквото и да е, живота ми ще мине, пък и този на детето ми, в съзерцаване на безкрайни спорове, караници, грабежи, скандали и на практика нищо креативно с перспектива за поне 10 години напред(изключвам ЕС и НАТО)
  Дано да съм бил ясен защо има разлика между "нашия народ" и "вие".

  ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
 61. 61 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 837 Гневно

  Четвърта,Пета,Шеста република!Идиотизъм!Простотии в прослава на 9-ти септември и "завоеванията" на народната власт.Мозъци скопени,днес се навършват 52 години от встъпването в брак на Негово Величество Цар Симеон Втори и Царица Маргарита.

 62. 62 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 837 Неутрално

  [quote#27:"traveler1"]Въобще не съм убеден, че републиканската форма на управление е подходяща за народ с манталитет и култура като нашия. [/quote]
  Но пък е изключително подходяща за неговите душмани-един куп непотребници,нароили се като хлебарки вследствие революционните промени от 1945 година.

 63. 63 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 851 Неутрално

  [quote#61:"vjacho"]Мозъци скопени,днес се навършват 52 години от встъпването в брак на Негово Величество Цар Симеон Втори и Царица Маргарита. [/quote]

  И квооо? Да си удряме дупетата в тавана ли?

 64. 64 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 851 Неутрално

  [quote#61:"vjacho"]Мозъци скопени,днес се навършват 52 години от встъпването в брак на Негово Величество Цар Симеон Втори и Царица Маргарита. [/quote]

  И квооо? Да си удряме дупетата в тавана ли?

 65. 65 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 851 Неутрално

  [quote#54:"сидер"]Ако бяха сложили за президент последния истински социал демократ Петър Дертлиев[/quote]

  А ако бяхме дали втори мандат на Иван Костов??
  В политиката няма "ако". Бития бит...

 66. 66 Профил на canuck99
  canuck99
  Рейтинг: 686 Неутрално

  "От друга страна ако тези ценности бяха станали основата на новоприетата Конституция, със сигурност можем да твърдим, че едва ли приватизацията щеше да доведе до такива тежки социални сътресения"
  Оттам се тръгна, защото конституцията бе направена от стари юристи реститутки които я написаха за да облагодетелстват себе си и съсловието си.

  За #58 Кирснер +++++++++++++++++

 67. 67 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 602 Неутрално

  До коментар [#58] от "kirsner":

  Това се знае, Колега,
  Има реална съпротива срещу налагащата се Дълбока промяна !!!
  Говори необходимото за нейното, Решително преодоляване...
  Трябва да приключим с "констатациите", най-важно е...

 68. 68 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 602 Неутрално

  Странен иде "прочита" на постинга ми под №39, Авторе...
  Към днешна дата, трябва да мислим и за Читателя,
  Твърде вероятно е, хобективното невежество да го "затваря"...
  Самоубийствен Обективизъм, подобното ми е познато...

 69. 69 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 602 Неутрално

  До коментар [#65] от "petyo9":

  В коя "политика", Колега ?...
  Не ставай смешен, теле да търсиш под ... другите...

 70. 70 Профил на Никола Йорданов
  Никола Йорданов
  Рейтинг: 2015 Неутрално

  На крива ракета космосът й виновен. Авторът използва аргументи от правото, литературата, теологията, социална психология ... по първите три не съм специалист, но доводите му от четвъртата сфера са наивни.
  Така и не става ясно кое в конституцията като променим какъв дефект ще бъде поправен и какъв ефект ще бъде постигнат.
  Нямам нищо против да се промени конституцията.
  Просто смятам за грешка опозицията на сегашната власт да излиза с идея за промяна на конституцията като основна мярка.

  Никола Йорданов
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK