Евродокладът: между редовете и отвъд

Вътрешният министър Цветлин Йовчев (вляво) и главният прокурор Сотир Цацаров

© Красимир Юскеселиев

Вътрешният министър Цветлин Йовчев (вляво) и главният прокурор Сотир ЦацаровВ голямата си част вчерашният доклад на еврокомисията напомня паноптикум на провалите в реформата в областта на правосъдието и борбата с корупцията. Изрично или между редовете на препоръките се правят тежки констатации за резултатите от работата на новия ВСС, Инспектората към него, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, на специализираните съд и прокуратура, на БОРКОР. 


Регистрирано е безславното фиаско на много шумно започнали "дела от особен обществен интерес". Разбира се, със стоическа бюрократична вежливост са отбелязани и всякакви "стъпки" и области на "прогрес" ("крехък"). Но дори там, където протоколно се дава кредит на доверие за поредните "усилия" в начална фаза, като че не липсват отсенки на ирония. За действия, които в предходния доклад бяха отбелязани в същия предпазливо позитивен дух или тактично пропуснати, сега се припомня в откровено негативен ключ и това не оставя съмнение за перспективите в областите, за които днес се казва, че се "очакват резултати".


Като червена линия през доклада минава темата за назначенията. Те са отразени както в споменаванията на конкретните скандални процедури, така и в констатациите за провалите на съответните ръководни състави, до които се е стигнало, точно защото са успели да "минат" тихо. В тази област се правят и голям брой важни препоръки и очевидно са съсредоточени очаквания за значителна работа. В годината, в която предстоят над 100 назначения за председатели на съдилища и практически ще се извърши
презареждане на огромна част от съдебната номенклатура


това е особено важна тема. Още повече като се има предвид, че предстои избор и на нов председател на Върховния касационен съд – нещо, което докладът подчертава. 


В пестеливите критични бележки относно текущата процедура за избор на главен съдебен инспектор се открехва врата за римейк на казуса "Марковска", ако парламентът упорства да стигне докрай с тази поредна спазарена между мнозинство, опозиция и с лобита в съдебната номенклатура номинация (и ако имаме късмета някой по-решителен говорител на ЕК да е на смяна). 


Изключително


сериозна е присъдата, че ВСС не се справя с реформата и не защитава независимостта на съдебната власт


Това по същество са двете основни конституционни задачи на този орган и заедно с изброяването на всички области на управлението на съдебната система, в които той търпи провал, тези постановки в доклада се приближават опасно до бламирането му.  Припомнянето на порочния начин на неговото избиране както заради упорития отказ да се въведе пряк избор на професионалната квота, така и заради откровените инсценировки в Народното събрание при излъчване на парламентарната квота (с активното участие на тогавашната опозиция), дава и ясна индикация за политическия генезис на банкрута и на този състав на съвета.


На този фон читателят е оставен сам да се сети, че изходът е в структурната реформа на ВСС, след всички дългогодишни призиви и констатации за нейната неотложна нужда, както и при наличието на ясни международни стандарти и авторитетни препоръки в това отношение (ПАСЕ, Венецианската комисия, Съдът в Страсбург). ЕК дори не си прави труда да припомни няколкократната си препоръка за необходимостта от реформа изоснови на съвета.


Кратката препоръка за създаване на нов антикорупционен орган по същество е


епитафия на всички бомбастични дела, мерки и органи


които всяко правителство в последните години плодеше в тази област. Започваме от нула.


Същевременно липсата на конкретика в тази част на доклада рискува в София да се разгърне още някаква илф-и-петровска буфосинхронада в стил БОРКОР или да се залитне в поредната конституционна аберация. Опитът сочи, че най-вероятно ще видим коктейл от двете. Отсъства достатъчно ясна критика на състоянието на МВР и службите, но това традиционно е най-слабата част от докладите. В този най-тежък сектор на борбата за изграждане на модерни институции, подчинени на обществения интерес и под граждански контрол, сме сами на себе си.


С вкус към неразбираемата бюрократична романтика комисията, изглежда, открива някакъв дълбок смисъл в поредната вълна от преструктурирания, прегрупирания, пермутации и вариации в неизброимите отдели, сектори и други дипли на държавното обвинение. Напомнянето за проблемите при избора на новия главен прокурор и внимателните формулировки по отношение на поредната порция "знакови дела", с които обвинението захранва медиите, говорят обаче, че зад протоколната любезност в първата година от мандата няма истинска дълбочина.


Проправителствената пропаганда се уви като с триумфален флаг с констатацията


че настоящите управляващи знаят как да упражняват нужното им влияние в съдебната власт и без да прибягват до саморазобличаващите словесни изстъпления на г-н Цветан Цветанов.  В своята цялост обаче докладът ясно показва нарастващо осъзнаване, че в корена на всички проблеми е именно задушаването на независимостта на съда от влиянията на политическите лобита. Това личи както от извеждането на безпокойството за съдебната независимост в самото начало на текста, така и от анализа на проблемите с назначенията, включително по отношение на текущата процедура за главен съдебен инспектор.


Както винаги, докладът по Механизма за сътрудничество и проверка (МСП) е повече от това, което може да се очаква от бюрократичен документ, чиято задача е да фиксира фактическото положение "балансирано" и доста по-малко от желаното в София. При цялата наситеност на констативната част в нея отсъстват теми, които макар и системно важни, са се сторили на някой по йерархията рисковани от доказателствена гледна точка (напр. необходимостта от анализ на статута на председателите на съдилищата или на състоянието на ВАС от гледна точка на потенциалните корупционни рискове). Чакаме следващата реколта от скандали….


Макар и значително повече като брой от досега, някои от препоръките са далеч от нужното ниво на конкретика, което да ограничи възможността за "оглушки" в София, а в други важни области - такива направо липсват. Както е обичайно, в текста се съдържат както достатъчно основания да се прогласи поредният "унищожителен доклад", така и опорни точки за неговото опаковане в розово от проправителствената пропагандна машина.


В по-общ план


този доклад отразява периода на междувластие, в който се намираме


В София зад декора на този кабинет текат процеси на дълбоко преструктуриране на политическата система в опит на олигархичните мрежи да укрепят влиянието си. На европейската сцена освен изборите за нов Европарламент и предстоящата смяна на комисията се очаква консолидация около нова следкризисна посока на европейския проект, която ще се изрази в нови институционални реформи и промени в основополагащите договори.  


Така


заклинанието за наличие на политическа воля у властите в София този път не успява да си пробие път в текста


и вместо него като лайтмотив се повтаря необходимостта от сътрудничество със сериозните неправителствени организации в процеса на реформи. Същевременно въпреки своята съдържателност докладът всъщност не прави концептуална крачка напред в оценката на ситуацията в София и пътищата за нейното разрешаване. Това личи както във въздържането от вземане на отношение по общата дълбока криза на демокрацията и институционалния ред, която лъсна с такава брутална яснота през тези месеци, така и в отказа от изграждане на една сериозна матрица от препоръки, които с европейски авторитет да запълнят концептуалния вакуум по въпроса какво следва да се прави, който заплашва да ескалира до нови нива на криза у нас. Вместо това докладът препраща към стратегии, които това управление следва да изготви при цялата криза на своята легитимност и при всичкия печален опит за съдбата на подобни орнаментални документи у нас. 


Въпросът за това какво да се прави с България е политически и остава в полето на страните членки и ръководството на следващата комисия. В това отношение, както е обичайно в последните години, отново изниква въпросът за бъдещето на мониторинговия механизъм. Докато различни представители на кабинета в София предъвкват опорни точки за нуждата от неговото премахване, той не само че не надживял времето си, но и вероятно ще търпи развитие. 


Важни индикации в това отношение дойдоха тези дни в София както от председателя на ЕНП г-н Жозеф Дол, който заговори за


изграждане на сериозен общоевропейски институционален капацитет за справяне с проблемите на правосъдието


(а не на поредния инструмент за дистанционно наблюдение), както и от британския посланик, който вчера е отворил въпроса за възможността да бъдем отделени от Румъния и да останем сами в тази своеобразна карантина. Още идната в седмица в холандския парламент ще има изслушване по докладите, което показва, че тази проблематика не губи актуалност за опонентите на нашето присъединяване на основата на "технически" критерии към шенгенската зона на най-голяма сигурност и взаимно доверие. 


Нищо чудно България да се окаже по отношение на изграждането на европейски правоохранителен капаците, това, което бяха Гърция и Кипър за общата финансова рамка: огнище на криза, което обосновава следващ етап на институционална интеграция. Вероятните вектори на такъв сценарий включват, от една страна, сериозно засилване на институциите с правоохранителни задачи, които в момента се планират и, на първо място, изграждане на адекватна европейска прокуратура по начин и с правомощия да се справи с проблемите в София, а не с двоуменията в Лондон.


Същевременно това може да доведе до усилване на капацитета на самия МСП и превръщането му от временно явление със сезонен характер в сериозен инструмент за дълбоко сканиране и комплексна диагностика. Това е нужно не само в България, но и по цялата източна фронтера, към която с началото на преговорите в Белград и със сътресенията в Киев ЕС се отваря и из която има и други институционални бунища, където върлуват и по-сериозни от нашите кланове, препитаващи се с връщане на вторични суровини на държавността и бъдещето на гражданите си. 


Разбира се, когато става дума за всички тези сценарии, никога не бива да забравяме, че те също опират до въпроса за наличие на политическа воля, но този път в Брюксел и другите европейски столици. Както и че безпринципните сделки, в които политическите фактори в ЕС и страните членки, влизат с нашата върхушка,  все повече стават ежедневие. В този смисъл съдебната реформа и ренационализацията на правоохранителните органи са въпроси, които трябва да бъдат решени у нас и от нас самите.


В това отношение текстът на доклада е важна отправна точка, а мониторингът ще продължи да бъде източник на ценна подкрепа и два пъти повече очаквания. 


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (37)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на galia66
  galia66
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Цацров кво стана с бюлетините от Костинброд а с загубените секретни документи от мушморока Станишев сам ще го глобиш.

 2. 2 Профил на Веселин
  Веселин
  Рейтинг: 714 Неутрално

  От доклада се вижда, че продължаваме да тънем в пост комунистическото блато на корумпирани съдии и управляващи които не искат реформа!

 3. 3 Профил на Гьонсурати на Едноличния Ръководител Борисов
  Гьонсурати на Едноличния Ръководител Борисов
  Рейтинг: 1149 Любопитно

  [quote#0:"Статията"] е оставен сам да се сети, че изходът е в структурната реформа на ВСС, след всички дългогодишни призиви и констатации за нейната неотложна нужда[/quote]

  Казвайте ги по ясно и конкретно тези неща, че оставянето сами да се сетят "управляващите", им дава повод да "отбият номера"...

  "В сърцето на тирана,аз отворих такава люта рана, която никога няма да заздравее." Георги Бенковски
 4. 4 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 788 Неутрално

  Май дипломатическите усуквания не помагат на нашите политици да разберат какво се иска от тях. Не че те искат да разберат, но дипломатическата вежливост само им помага да се ослушват.

 5. 5 Профил на SeoKungFu
  SeoKungFu
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Изцръцкъньаченценца и изцръцкъняци !
  Говнермент !

  ╠╩╦═╬♥∩♥{(::○::SeoKungFu::○:::)}♥∩♥╬═╦╩∞
 6. 6 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3479 Неутрално

  Когато искат да замажат очите на ЕС ,нашите или правят някоя излишна структура в стил БОРЧВОР или набързо гласуват някой закон недоносче. Този път май няма да мине номера. И понеже правителството е абсолютно импотентно ,трябва бърза ОСТАВКА!

 7. 7 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1299 Неутрално

  Всъщност, каквото и да кажат в доклада, ефект никакъв. Самозабравилите се сатрапи, които ни управляват ще продължат, както досега

 8. 8 Профил на Димитър Тотев
  Димитър Тотев
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Да Ви обърна внимание, че мнението на Георги Пирински (интервю в :Труд" е: "Евродокладът дава на БСП и ДПС импулс за евровота". Яко е!

  Димитър Тотев
 9. 9 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Етиката, етиката - каква мека дипломатична дума - за гнилата ни съдебна система ..:
  Това значи честност и почтеност , спазване САМО на Закона , решения въз основа за Закона, равенство на ВСИЧКИ пред Закона , липса на корупция или пристрастност, семейственост и връзки на партия- знаем коя , мафиотските похвати при изборите , и т.н...
  ТУК , бих казал , НЕ независимостта е най- важна ..:))
  Толкова са "независими", че САМО от мафията , червената са зависими :)
  Използвайки "независимостта" си - служат верно на тези , които са ги монтирали там :) Без контрол от когото и да било друг - най- вече от нормалните граждани :
  Казвал съм го и друг път :
  ПАРТИЯТА им е дала възможност , да учат / рабфаци / , тя им е дала ВЛАСТ , софийско жителство, апартаменти и имоти , КАРИЕРА , формална власт да са независими от НЕЯ, държи им компроматите , грижи се и за семействата им и т.н..
  ЗАТОВА ТЕ са и задължени и благодарни за цял живот и затова , какво тук значи някакъв си Закон , щом Патията иска да го неглижираш , неспазваш, заобикаляш, неприлагаш :)

  BIG AL
 10. 10 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1366 Весело

  Те са независми от НАС- гражданите , но са потомствено зависими от Патията - едната и вечната :)
  И докато не започнем НИЕ да ги избираме , така ще е ..
  Ще си имаме пенсионирани милионери - прокурори и съдии..
  И това ще е единствената ни .."полза" :)

  BIG AL
 11. 11 Профил на NYHC
  NYHC
  Рейтинг: 445 Неутрално
 12. 12 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 9630 Неутрално

  да там е въпросът , че политическа воля няма в това правителство , защото е от най-корумпираното до сега .

 13. 13 Профил на bawarec
  bawarec
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Хубав текст. Само дето прекалява с чуждиците. Защо фронтера, а не граница не ми става ясно. Целта е да станем румънци ли?
  Не звучи по-научно и убедително като е наблъскано с чуждици.

 14. 14 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 1073 Неутрално

  От 2001г. до днес всички управлявали нещастната ни държава са откровенни комунисти или подставени от тях лица. С дружни усилия успяха да бетонират мафиотски обръчи в цялата палитра на политическия, икономическия и обществен живот/ ако въобще това е живот/. Системата работи безотказно и пладнежкия грабеж остана безнаказан. Влизането ни в ЕС също бе част от плана. На другарите от търбуха на'' Троянския кон'' силно им се крадеше от еврофондовете. И от там смъкнаха не малко. ЕС ги усети, ама късно. Те самите вече не вярват, че комунистите имат воля за нормалност , че с препоръки и доклади ще превъзпитат крадливата шайка.

 15. 15 Профил на matera
  matera
  Рейтинг: 707 Неутрално

  пропастта между управляващи,политици,институции и народ е толкова голяма и ще става още по-голяма,ако едните или другите не се вземат в ръце и да се променят из основи.управляващата класа,която създадохме и възпроизвеждаме вече 25-та година и народ,който не иска да проумее,че от него зависят нещата,а не да заема поза на просител,умолител и очаквател.народ,който не кове сам съдбините си,ще живее във вечно робство!

 16. 16 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 2314 Неутрално

  "сериозна е присъдата, че ВСС не се справя с реформата и не защитава независимостта на съдебната власт"

  Какво ти не справяне, каква борба за независимост, след като Красьо и събратята му редят пасианса, членовете му, уж изтъкнати юристи, си затварят очите за придобиването, продаването и екплоатирането на очевидно ненормални по своята стойност имоти от техните колеги и ги прикриват зад формално изправни сделки, но невъзможни за обяснение от гледна точка на нормалната човешка логика и обичайните доходи, придобити от дейността им.
  Това котило трябва да се разбута, да се разчисти и тогава (може би), ще започне да се усеща нещо като справедливост.
  Даже днес научаваме, че с юридически хватки, оправдания поради прокурорски "грешки" М.Николов е на път, след съдийски "грешки" да налапа няколко милиона - това ли е системата за която ние плащаме и която трябва да ни служи?

 17. 17 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 567 Неутрално

  До коментар [#8] от "Димитър Тотев":

  БСП възприема евровота, като Световна революция,
  Сега или никога, другарки и другари !!!...

 18. 18 Профил на Владимир Йосифов
  Владимир Йосифов
  Рейтинг: 1366 Любопитно

  Проблем са анонимните юристи !
  Докога прокурори и съди ще бъдат анонимни ???
  Анонимен прокурор сключил сделка с убиец ...
  Анонимен съдия осъдил убиец условно ...

  Sofia, streetphotography, streetjournalist, оценка местоположение на имоти
 19. 19 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3719 Неутрално

  [quote#8:"Димитър Тотев"]"Евродокладът дава на БСП и ДПС импулс за евровота". [/quote]

  Навремето (преди повече от 30 години) се подигравахме на един спортен коментатор, който беше коментирал мизерната загуба на българския национален отбор с 3 гола разлика от някакъв чужд отбор с тезата, че понеже разликата била минимална (4:1), тя АВТОМАТИЧЕСКИ се превръщала в победа...

  И червените са като хипопотама - затънали в тинята, а уста метър на метър отворили.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 20. 20 Профил на jorosrabskia
  jorosrabskia
  Рейтинг: 442 Весело

  Каде си Боби 1945 да дадеш малко акъл на "нефелните брюксески зелки" ?

 21. 21 Профил на apolitichna
  apolitichna
  Рейтинг: 442 Неутрално

  "заклинанието за наличие на политическа воля у властите в София този път не успява да си пробие път"
  Да, няма никаква воля за промяна на съдебната система според европейските норми. Просто искат да замажат нешата, да прикрият пропуските, да забаламосат европейските си партнъори и да запазят статуквото. Цялата политическа класа много се плаши от всякакви реформи и бяга от промените като дявол от тамян. С новите назначения в съдебната система, които предстоят през 1914 година, статуквото ще затвърди позоцооте си и няма да станем свидетели на никакви реформи.

 22. 22 Профил на apolitichna
  apolitichna
  Рейтинг: 442 Неутрално

  "заклинанието за наличие на политическа воля у властите в София този път не успява да си пробие път в текста"
  Да, няма воля за промяна на съдебната система според европейските норми. Има само стремеж за маскиране на истината и запазване на статуквото. При предстоящите назначения в съдебната система няма да видим никакви реформи, промени или подобрения. Всякакъв опит за промяна ще потъне в посттоталитарното блато, в което сме затънали.

 23. 23 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 714 Весело

  На съдебната хунта не й пука от доклади - навързали са се като свински черва. Къде са осъдените за корупция съдии, прокурори, следователи, адвокати? Нема ги. ЦвЦв арестува двама прокурори, сега му спретнаха 4 дела а съдебната власт реши изборите в полза на триглавата коалиция. И така, с шеги, доклади и закачки България бавно умира.

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 24. 24 Профил на mils5656
  mils5656
  Рейтинг: 442 Неутрално

  #2:"Веселин"
  "От доклада се вижда, че продължаваме да тънем в пост комунистическото блато на корумпирани съдии и управляващи които не искат реформа!"
  Точно казано !!! Липсата на навременна лустрация в началото на прехода, позволи на бившите комунисти да се маскират, да откраднат парите на държавата и да натикат трайно народа в тресавището на мизерията, от което излизане няма !!! И само имитират на думи някаква демокрация, която на практика си е леко подобрен тоталитаризъм !!! Нищо в тази скапана държава не функционира нормално !!! Затова да ни спират плащанията по всички европрограми, та дано тези наглеци се изметат от властта и отворят път за нов опит за промяна към по-добро !!!

 25. 25 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 877 Весело

  Поредното интензивно дрънкане на теме Бла-Бла.... аман!!!

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 26. 26 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 857 Неутрално

  Европата трябва да престане да докладни4и ,а просто да обяви вси4кото съдия,следовател , прокурор и висопоставено 4енге за персона нон грата на територията на европейските страни.Презрението трябва да се изрази твърдо и категори4но.А ако им блокират смет4иците по 4уждите банки ло6о няма...А то хем ги ма4кат по доклади,хем ги канят по разни конференции,симпозиуми,съвети и др. подобни...Като 4е ли са нормални магистрати и полицай...Да им помпат кухото само4увствие,техната...

 27. 27 Профил на kempes
  kempes
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Четох доклада и да - хората много вежливо ни казват че за шест години не сме прогресирали изобщо в нито едно от звената споменати там. Има по две изречения за политики, от които се ЧАКАТ добри резултати, но те не са дошли още. Може би трябва да започнат като начална учителка да ни обясняват. Хвана ме срам от тези десет страници.
  П.С. Интересно ми е Станишев и Орешарски какво мислят за доклада. Нещо не им се коментира много май?

 28. 28 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3650 Неутрално

  Наистина ли вярвате, че евробюрократите внимателно и прецизно наблюдават и са наясно с процесите в Б-я? Нито имат време, нито желание, нито възможност да проучват нещата детайлно и да правят обективна оценка. Просто следят медиите ни и записват всякакви негативни явления и ги отразяват в докладите. Затова нашите медии трябва да внимават с публикациите на изобличаващи държавата ни материали.

 29. 29 Профил на aboto
  aboto
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Не знам ,точно какво са имали в предвид в доклада по назначението на Пеевски и неговите медии ,но аз съм ДОВОЛЕН от новия стил на медиите му!
  Преди имаше някакво замисляне у мен като се информирах от тях ,докато сега всичко ме е ясно и безапелационно .Когато чета ,или чуя нещо от неговите медии ,аз ЗНАМ ,УБЕДЕН съм ,че трябва да разбирам точно обратнато ,съмненията ми изчезнаха.Всяка тяхна информация трябва да се разбира обратно и истината ЛЪСВА.
  Благодаря ,Ви Другарю Пеевски ,сега вече съм информиран !!!

 30. 30 Профил на Captain Shakespeare
  Captain Shakespeare
  Рейтинг: 601 Неутрално

  До коментар [#20] от "jorosrabskia":

  А др.Иванов?

  Правильно говорил Гоголь "В России две беды — дураки и дороги" причём первых ну очень много!!
 31. 31 Профил на Captain Shakespeare
  Captain Shakespeare
  Рейтинг: 601 Неутрално

  До коментар [#26] от "aramissss":

  Управи си клавиатурата и се научи да пишеш на БЪЛГАРСКИ!

  Правильно говорил Гоголь "В России две беды — дураки и дороги" причём первых ну очень много!!
 32. 32 Профил на ergen4ev
  ergen4ev
  Рейтинг: 442 Неутрално

  кервана си върви куетата си лаят

 33. 33 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3906 Неутрално

  [quote#28:"judjuk"]Просто следят медиите ни и записват всякакви негативни явления и ги отразяват в докладите.[/quote]
  А посланиците за чий ч.п са тук? За да се възхищават на Сидеров и билбородвете му?
  Френд, маймунджолъците на местния т.нар. "елит" вече е толкова дразнещ, че в Брюксел им се повдига от всеки един от сегашното управление, включ. и от "опозицията" на ГЕРБ.

 34. 34 Профил на lyubos
  lyubos
  Рейтинг: 397 Неутрално

  Докладът не е оценка, а моментна снимка: няма друг адресат освен държавата като цяло и ако някой се припознае, толкова по-зле за него!
  http://stefanovl.wordpress.com/2014/01/24/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BC/

 35. 35 Профил на Боян Павлов
  Боян Павлов
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Ясно е , че без желанието на самата съдебна система да се обнови, промяна няма да има.
  Изглежда, че принципното устройство на правораздаването у нас е "сбъркано" по удобен за самата гилдия и за ненаситната олигархия начин.
  По някакъв абсурдна логока "независимата" съдебна власт стана несменяема преди в действителност да се е деполитизирала. Така генетичната зависимост на магистратурата от политическото статукво преди промените получи възможността да се смовъзпроизвежда в още по-уродлива форма.
  Фасадната демокрация е функция на фасадното правораздаване. Чувството за липса на справедливост разяжда доверието в устройството на държавата и е предпоставка за постоянно, политическо напрежение и институционален разпад.
  Ако нуждата от преучредяване на държавата – чрез решителни промени в конституцията, обхващащи на първо място съдебна реформа – не се осъзнае, ще трябва да приемем, че България съществува само формално.
  Защото справедливостта е сърцевината на усещането за общност, а без усещането за общност няма държава.

 36. 36 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3597 Неутрално

  [quote#23:"bibian"]Къде са осъдените за корупция съдии, прокурори, следователи, адвокати?[/quote]
  НАИСТИНА КЪДЕ?
  Решенията им са не само под всякаква критика, те са очевадно политически повлияни и добре парично подплатени.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 37. 37 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3597 Неутрално

  [quote#28:"judjuk"]Наистина ли вярвате, че евробюрократите внимателно и прецизно наблюдават и са наясно с процесите в Б-я? Нито имат време, нито желание, нито възможност да проучват нещата детайлно и да правят обективна оценка. [/quote]
  Пред магарешкия инат на управляващите (БКП/БСП/ДПС) са били прекалено дълго на власт) трудно може да се устои. Те са глухи, мънкащи, тъпи, некадърни и незаинтересовани от каквито и да е промени в полза на целия народ. Интересуват се единствено от себе си!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK