Прочит на историята: Цар Борис III в българската народна памет

Прочит на историята: Цар Борис III в българската народна памет

© Lostbulgaria.com"Цар Борис III в българската народна памет" е докладът, който доц. д-р Веселин Тепавичаров представи на научната конференция "Цар Борис Трети и неговото време", в която участваха учени от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и от БАН. Конференцията беше на 30 януари по повод 120 години от рождението на българския монарх.


Цар Борис III е една от знаковите политически фигури в новата българска история. Като присъствие в нашето национално битие той обаче надхвърля границите на политическото. Неговата персона отдавна е митологизирана и именно това обстоятелство обуславя величието на неговото име в българската народна памет. Това може да се забележи навсякъде в страната, стига да стане въпрос за някоя политическа злободневка. Споменът за него вече повече от половин столетие продължава да живее в съзнанието на млади и стари, на образовани и неграмотни български граждани и дори в паметта на хора, които никога не са се интересували от историята и политиката. Единствено сред привържениците на комунистическите идеи и между някои привърженици на БЗНС могат да се намерят лица, които не са подвластни на тази митологема.


Едва ли има място в България, където местните жители да не разказват случки от живота на "цар Борис", в които той е истинският, легитимният и идеализираният държавник, народният модел за политическия лидер и народен водач. В района на селата Българи и Кости в Странджа местните жители и досега разказват една
история за "царя и местен граничар", който не го познал и го арестувал


тъй като "Негово величество" се разхождал сам из забранената за посещения гранична зона "по погрешка", "...царят нищо не казал. Подчинил се на войника, вдигнал ръце и така и двамата пристигнали в заставата. Като видял кого е арестувал, командирът на заставата веднага се скарал на войничето и тръгнал да се извинява на цар Борис за простотията на своя подчинен. Царят веднага възразил и наредил на капитана да възнагради войника затова, че е постъпил като истински граничар и е изпълнил своя войнишки дълг. И така казал цар Борис :"Щом има заповед да не се допускат хора до граничната зона, това се отнася и за царя."


Такива истории съм слушал в с. Български извор /Ловешко/, в с. Брусен, Община Етрополе, в гр. Ябланица /Ловешко/, в с. Левски /Варненско/ и на много други места. Тук не е важно дали тези случки са били реални, измислени или доста поукрасени. Те доказват


митологичния характер на спомена за цар Борис III


а това присъствие в паметта на хората е знак за нещо извънредно, нещо сакрализирано, нещо, превърнало се в свещен монумент, в упование и надежда.


Фотогалерия: 120 години от рождението на цар Борис Трети >


Тук искам да направя едно малко отклонение, отнасящо се до понятието мит и митотворчество.


Обикновено понятието "мит" се използва в публичната сфера като синоним на преднамерена лъжа, на нещо неистинно и дори на резултат от клюки и субективизъм. В академичните среди също няма теоретична яснота по този въпрос, доколкото понастоящем за мита съществуват няколко водещи интерпретации. Аз съм привърженик на версията на Марсел Дьотиен, който не разглежда митовете като нещо невярно, измислено и откъснато от въжделенията на големи групи от хора. Митовете според този автор винаги се основават на реален исторически факт и/или личност, които се оказват избрани от определени групи хора, за да се превърнат в свещена субстанция и респективно в тяхно упование и надежда. Митовете не се създават случайно. Те се формират в определени епизоди от историята на хората, когато в профанния свят смъртните са безсилни срещу определени явления и процеси, които нарушават и дори разрушават техния стремеж за щастие, достойнство и благоденствие. Тогава общностите, изложени на такива нещастия, изработват свой свещен модел на свят, където исканите оттях неща се случват и така задоволяват своите желания и потребности, немъзможни в реалния живот.


Класически в този порядък е митът за Крали Марко, а понястоящем сме свидетели как големи групи хора в България митологизират фигурата на Тодор Живков и неговото време, след като не са способни да се приспособят към потребностите и изискванията на сегашното "демократично" време. Крал Марко, синът на крал Вълкашин, е избранникът на много балкански християни за митологичния герой и победител над османските турци, след като в реалността не са били способни да противодействат на военната мощ на завоевателите-друговерци.


Тези два примера ни подсказват, че


историческият факт или личност се обработват от народното съзнание и техните образи се изчистват и приспособяват за нуждите на митологемата-надежда


По този начин Крали Марко в продължение на няколко века ще бъде упованието и надеждата на християните, че освобождение от властта на мюсюлманите все пак ще се състои, след като в свещенното пространство това вече се е извършило. В този смисъл митовете са продукт от колективното творчество на нуждаещите се общности и са естествен, а не програмиран резултат от процеса, който тук наричаме митотворчество.


Тези няколко абзаца според мен бяха необходими, за да се разбере митът "Цар Борис III". В духа на версията за митотворчеството на М. Дьотиен ще се опитам да обясня защо цар Борис III е избранникът на българите след Деветосептемврийския преврат през 1944 г. Защото митологизирането на неговата фигура няма да се разбере, ако ние не се взрем в характеристиките на времето, извикало на преден план необходимостта от надеждата, олицетворявана от "народния цар".


Ще започна с факта, че Борис III е легитимният български монарх в тревожните две десетилетия между двете световни войни и в разгара на Втората световна война, когато българското общество за пореден път е изправено на кръстопът. За огромното мнозинство от българи, живеещи предимно по селата и все още не излезли от дебрите на традицията, тъкмо монархическата институция е на върха на властовата пирамида, тя отговаря на патерналистическите разбирания за власт и държавно устройство. Неслучайно в годините на т.нар. класически български капитализъм от Освобождението до Втората световна война тази институция никога не изпада в криза независимо кой е нейният носител. Тук може би ще може да се опонинира с детронацията на княз Александър I, но нега не забравяме, че тази детронация е режисирана отвън и не е толкова резултат от вътрешни политически процеси. Същото може да се каже и за детронирането на цар Фердинанд, което е добре описано в историческата литература. В този ракурс можем да разглеждаме и надмощието на Двореца в политическите процеси в България, независимо от характера на времето и външните влияния.


Личните режими на цар Фердинанд и на неговия син Борис след 1935 г. не са толкова резултат от субективни нагласи на самите монарси, макар че и това не бива да се изключва, а са преди всичко


резултат от патернализма в българската политика


по това време и особено в такива съдбоносни времена като тези на двете световни войни.
Тук бих добавил и Личния режим на Тодор Живков, който до голяма степен има същите корени. Неслучайно и днес едно голямо мнозинство от българските избиратели търси Спасителя, който да раздаде справедливост и да задоволи желанието на тези хора за порядък, щастие, законност и благодентсвие.


Затова искам да отговоря на един въпрос, който понякога се е поставял сред гилдията на професионалните историци: Защо след "Девети" не се митологизира фигурата на такъв изтъкнат демократ и политически герой като Никола Петков. Защо той не стана избранникът-митологема? Неговата фигура не се вписва в патерналистическото разбиране на държавник и Лидер. Той не е подходящ за избранник, защото олицетворява многопартийната демократическа система и републиката, които по принцип не включват идеята за Лидерът-баща. Освен това за много хора той не е "чист" поради съюзяването с комунистите, макар и за известно време. Той също така е избранник на някои велики сили, а това обстоятелство наред с горепосочените вече го отдалечава от митотворческия център, макар и загинал като истински народен водач. А най-вече, Никола Петков не само не е цар, той е и противник на институцията, в която болшинството българи виждат легитимността на държавната власт.


Друго твърде важно обстоятелство, създало предпоставки за митологизирането на фигурата на цар Борис III, е съдбовното време на Втората световна война. Казвам "съдбовно" не от гледната точка на геополитическия избор на България или в ракурса на Националния въпрос, касаещ българското обединение.
Тук ключовата дума се отнася до дихотомията дали България ще се спаси от хитлериската военна машина, или ще последва съдбата на окупираните от германските армии европейски страни.
Със сигурност този въпрос има изключително значение за митологизирането на цар Борис III. Навсякъде хората повтаряха и повтарят едно и също изречение: "Цар Борис пусна германците да минат през България, но не им даде войска да воюва извън българските земи. Това ни спаси. Иначе щяхме да останем три милиона заедно с циганите и турците."
От дистанцията на времето това заключение може да звучи и като компромис и дори като липса на национално достойнство, но в контекста на войната за обикновения български гражданин друго спасение едва ли е съществувало. Животът на близките е най-ценното нещо в нашето ежедневие и именно в това е разковничето за оценяването на политиката на цар Борис III през тези години. България избегна ужасите на войната и огромното мнозинство от гражданите на страната винаги ще останат благодарни за това решение на Короната.


Тук няма да разберем драматизма на събитието, ако не вникнем в битовизма на българското ежедневие. Поговорката


"Всичко ще изтърпим, само да няма черни забрадки"


като че ли най-добре обяснява благодарността на обикновените хора за спасяването им от германската военна машина. А това показва, че самият монарх е мислил като българин и е разбирал страховете на своите поданици. Със сигурност тези стереотипи са имали значение за неговото упорство постоянно да отклонява исканията на Хитлер за едно по-активно участие на България във войната, разбирано като изпращане на български войници по фронтовете на военните действия. С тези мисли хората обясняват и смъртта на цар Борис III - отровен от германците заради отказа да даде войска в полза на Райха.


Тези интерпретации много добре се вместват в разбирането, че държавникът "трябва да мисли за доброто на хората и да управлява съобразно тази философия." Поне за цар Борис III мнозинството от българските граждани и понастоящем са убедени, че неговото управление е било подчинено на тази народна философия въпреки масираната в годините на комунистическата тоталитарна диктатура и постоянно тиражирана версия за "царското мракобесие" .


Преждевременната смърт на монарха също е съществена предпоставка за неговото митологизиране.


Извънредната смърт по принцип се възприема със знака на ненормалното, белязаното и сакралното. Особено когато става въпрос за високопоставени и популярни личности. А в случая значение има и самото време, неговият контекст и предизвикателства. В народното съзнание цар Борис умира в името на народното благополучие и спасение, не позволявайки неговия народ да бъде въвлечен в една ненужна и кръвопролитна война. "Какво е зависело от нас ? Защо да се намесваме в боя между атовете ? Само ненужни жертви да даваме. Па и защо да воюваме срещу Русия ? От нея нищо лошо не сме видели. Та тя ни е освободителката !" Така и в този случай цар Борис ще се окаже съмишленик на обикновения българин, но за разлика от него той ще заплати с живота си отказа да подпомогне с войска Германия. В този смисъл той е и жертва, изкупила със своята смърт ненамесата във войната и респективно осъществила народния стремеж да се опази живота на българите.


Скромността на монарха,


неговото умение да се показва такъв, какъвто го искат хората


и осъщественото макар и за няколко години национално обединение също не трябва да се пренебрегват като фактори, повлияли за митологизирането на цар Борис III.
Въпросът е твърде комплексен, за да може да се изчерпи в тези няколко минути.


Царят е избран като митологема и заради усещането през първите 15-20 години от диктатурата на БКП, че хората са безсилни да противодействат на комунистическия терор и въобще на комунистическите реформи. Затова в годините на тоталитарния социализъм той ще е основната опозиция на всичко онова, което представя комунистите. Ще го противопоставят на Тодор Живков на всички нива и форми, които обикновеният човек ще може да формулира. Скромният антураж на царя ще е опозицията, при това с положителен подтекст, на огромните ескорти от мерцедеси, чайки и охранители, съпътстващи публичните прояви на Живков. Патриотизмът на царя ще бъде противопоставян на просъветското поведение на комунистическата върхушка и превръщането на България в най-опозорения съветски сателит. "Селското" в изказите на Живков ще се сравнява с интелигентността на Борис III... И т.н. Така


в годините на тоталитарния социализъм Митът "цар Борис III" ще се утвърди като основната опозиция на комунистическото


по същия начин, както вярата в митологичната сила на Крали Марко ще носи упование и надежда на българите, попаднали под властта на османските турци.


Това е било добре известно на висшите комунистически функционери и много е вероятно тъкмо поради опасения от митопоклонничество да са се погрижили да изчезне тялото на погребания монарх от неговия гроб в Рилската обител.


Митът "Цар Борис III" все още не е изчерпал своите функции. И днес много хора имат основания да вярват в него и да чакат Личността, която ще осъществи техните стремежи към щастие и благоденствие. Това са хора с десни по български убеждения, отчаяни не толкова от социално-икономическите язви на Прехода, а от пълното господство на бившата комунистическа партия и нейните производни в настоящата политика.


Митът "цар Борис III" и понастоящем продължава да е упование и надежда на тези хора, че "един ден и на нашата улица ще изгрее Слънцето, както това стана в останалите бивши комунистически страни". В много отношения техните надежди типологично си приличат с надеждите на т.нар носталгици по социализма. С тази разлика, че червените митотворци виждат своята надежда за щастие и благоденствие във възстановяването на провалилата се тоталитарна система.


Раждащият се мит за Тодор Живков и неговото време


в много отношения повтаря митотворчеството за цар Борис III, така че двата мита вече формират основната политикомитологична дихотомия в контекста на Прехода. За това противопоставяне в митологичното пространство допринасят и множеството спомени и пролятата българска кръв от 1923 г. насетне.
С други думи: политическата дуалност от реалността се е пренесла и в отвъдното, откъдето двете противостоящи групи черпят надежда и упование за своите житейски и политически проекти.


Те обаче са в единомислие по един въпрос: Преходът не обслужва нито едните, нито другите. Времето след 1989 г. не е отговорило на очакванията и на двете политически общности, което в единия случай обяснява жилавостта на мита за цар Борис III, а в другия - защо се обработва и изчиства като икона образът на Тодор Живков, който преди 10 ноември 1989 г. беше най-одумваният и ненавиждан държавен и партиен ръководител.


Митотворчеството продължава и във века на комуникационната революция, ще продължава и занапред. Очакваме да видим кой ще бъде избраникът на Прехода ???


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (258)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1211 Разстроено

  Хоби на Цар Борис ІІІ са били локомотивите и влаковете. Тази му страст е била толкова силна, че народът я обобщава в изречението "Кой кара влака?" От тогава насетне всеки иска да кара влака, като очевидно по онова време е царят, а в днешно време - не се знае кой!!!

 2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4615 Неутрално

  До коментар [#1] от "Дедо Либен":

  +++

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 3. 3 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1179 Неутрално

  За мен Цар Борис е бил велик държавник, обичащ България. За съжаление, не мога да кажа същото за сина му, който се е продал за няколко имота

 4. 4 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 739 Гневно

  Та какво стана с Третото българско Царство,дами и господа,другари и другарки?Не се правете на разсеяни!Харизаната ви от съветската армия република е вредна и противопоказна за народното добруване.Удобна е само за един куп безсрамници и родоотстъпници.

 5. 5 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1554 Неутрално

  За цар Борис нищо няма да кажа, защото съм некомпетентен по темата, но не може да не ме възмути, че след 15 години в странство и неминуемо влошен Български език на мен ми направи впечатление употребата на "опование", от един доцент в България.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 6. 6 Профил на SSmart
  SSmart
  Рейтинг: 1301 Неутрално

  Борис трети е този ,който присъедини България отново към страната на губещите! Това е достатъчно за да убие всичките му добродетели ,каквито той несъмнено има като държавник и човек!

 7. 7 Профил на postbot
  postbot
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#6] от "SSmart":

  "Страната ни губещите", която цар Борис е "избрал", по това време е била и страната на комунистите. В София са се появявали надписи, писани от комунистически агитатори и призоваващи за присъединяване на станата на Германия. Е, скоро след това комунистите стават най-големите "антифашисти" и получават пълна амнезия за доскорошната си подкрепа, но това се наблюдава и сега.

  Изобщо не мога да си представя как братството може да бъде въведено със закон, ако свободата не е разрушена със закон и правосъдието не е потъпкано със закон.
 8. 8 Профил на traveler1
  traveler1
  Рейтинг: 695 Неутрално

  Няма начин на фона на 70 годишната работническо селска диващина, лика и скромния живот на Цар Борис III да не се митологизира.
  Уви дори и подсъзнателно, народът ни знае кое е добро и кое е лошо за страната.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
 9. 9 Профил на USSR
  USSR
  Рейтинг: 415 Неутрално

  "За огромното мнозинство от българи, живеещи предимно по селата" .... и дойде СССР и извади от селата мнозиствоТО и им даде образование, безплатна медицина, театри и им даде 8 часов работен ден и станаха хултурни и образовани -тА днес теХните деца и внуци да пишат по форумите как е било лошо тогова ... и всичките ТЕ са внуци на капиталисти ,банкери , промишлники .... .
  А през 1941-44 г по магазините не е имало нищо -освен едни платове !!!!
  Интересно , а защо отново е пуснат материал за Борис 3 -преди 2-3 дена имаше много хубава статия и фотогалерия за цар Борис 3 ? (просто ми е интересно -ако някой знае да сподели )

  pacta sunt servanda
 10. 10 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3490 Неутрално

  [quote#4:"vjacho"]Харизаната ви от съветската армия република е вредна и противопоказна за народното добруване.Удобна е само за един куп безсрамници и родоотстъпници.[/quote]
  Не съм сигурен, че идеята за такова долно предателство към България е била още от началото в мислите на голяма част от червените родоотстъпници. Поне не в мислите на редовите действащи лица.
  Но в мислите на Г. Димитров и В. Коларов тази е била основна идея. Все още се помнят думите на Г.Д. за...."дружбата със СССР и нейната необходимост за България...". И всичкото това след редицата зловредни към България действия от страна на Русия в годините непосредствено преди Втората световна война.
  Напълно сигурно е, че такава предателска към родината ни идея е била инспирирана от страна на СССР, а в последствие действията по нея са били последователно проверявани.
  Личности предали под влияние на СССР доброволно Македония на Сърбия не могат да бъдат наричани българи.
  В тази връзка, целият този продължаващ стремеж на БСП и кръгове около нея към обвързване на родината ни с Русия е подсъден и трябва да бъде наказан.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 11. 11 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2538 Весело

  [quote#5:"Боби Колев"]Български език на мен ми направи впечатление употребата на "опование", от един доцент в България. [/quote]
  От либератарианските лаборатории започнаха да излизат все по-често такива текстове ОПОВАВАНЕТО си е криптирана соросоидна форма на УПОВАНИЕ но така или иначе не се съмнявайте ,че писача на такива текстове спонсорирани от АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ и още няколко на вид безобидни фондации ,ще добие скоро титлата "професор". Имаме си поне още 5-6 такива !

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 12. 12 Профил на postbot
  postbot
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#9] от "USSR +":

  И дойде СССР и направи от цялата държава един концлагер. И докато страните по света преживяваха невиждан икон. подем и бейбибум, тук бил небивал глад и купонна система. И до 70те години гордост на комунистите била да надмина 43та година по икономически показатели. Та реши КГБ да разтури успешната си система и всички червени станаха банкери и бизнесмени. И капитализмът им като комунизма.

  Изобщо не мога да си представя как братството може да бъде въведено със закон, ако свободата не е разрушена със закон и правосъдието не е потъпкано със закон.
 13. 13 Профил на SSmart
  SSmart
  Рейтинг: 1301 Весело

  До коментар [#7] от "postbot":

  Добрютру!

 14. 14 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3490 Неутрално

  [quote#9:"USSR +"]Интересно , а защо отново е пуснат материал за Борис 3 -преди 2-3 дена имаше много хубава статия и фотогалерия за цар Борис 3 ? (просто ми е интересно -ако някой знае да сподели )[/quote]
  Интересно какъв е този преувеличен интерес към проблемчетата на една партия! Нима БКП/БСП е единствената партия в България!?
  Колко статии около махленския спор в тази ужпартия проследихме само за почивните дни? А в колко медии слушаме непрекъснато плачовете, клюките и сплетните на нейни членове!?
  "..Интересно.....(просто ми е интересно -ако някой знае да сподели )"

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 15. 15 Профил на Sabbath
  Sabbath
  Рейтинг: 1050 Любопитно

  Нещо не мога да разбера,как може доцент,да направи в едно изречение две грешки-"тъй като "Негово величество..."-Хем титлата е в кавички,сякаш не се касае за цар,а за прякор на някой далавераджия,хем втората й част е с малка буква.От друга страна,има и редактор,но явно и той е взел диплома си с връзки,вероятно и с пуйка.

 16. 16 Профил на ne
  ne
  Рейтинг: 426 Неутрално
 17. 17 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2208 Неутрално

  Ех голям зор да бъде натрапен на народната памет Борис III !

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 18. 18 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2538 Неутрално

  [quote#6:"SSmart"]Борис трети е този ,който присъедини България отново към страната на губещите![/quote]
  Абе хора престанете с тези анализи !
  България е правила чудесни пари като съюзник на Германия и обявяването на независимост си е било чисто самоубийство !
  А пък германците какво винаги се у@ират въпреки ,че са давали вид на по-умни така и втората световна са направили голяма грешка ,че тръгнали срещу Русия а не са превзели на блиц британския остров както франсетата !
  Българската армия при мобилизация е стигала до 1 милион въоръжени до зъби готови да се бият срещу всеки друг.

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 20. 20 Профил на Sabbath
  Sabbath
  Рейтинг: 1050 Любопитно

  [quote#12:"postbot"]И до 70те години гордост на комунистите била да надмина 43та година по икономически показатели. [/quote]
  Не е вярно.Сравняваха се с 1939г.Не може да се отрече,в някои отношения,направо разбиваха монархо-фашистката икономика.Например,ярък е контрастът в производството на телевизори-народната власт произвежда всяка година стотици,докато броя на произведените в България приемници през 39г.клони към нула!

 21. 21 Профил на ne
  ne
  Рейтинг: 426 Неутрално

  "... да отклонява исканията на Хитлер за едно по-активно участие на България във войната, разбирано като изпращане на български войници по фронтовете на военните действия. "
  Кой наш управник би се изправил срещу най-могъщата сила в съвремието ни и да защити интересите на българите!?
  За съжаление не виждам такъв.
  Нашите мъже могат да показват мускулите си само на самотните моми...

 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 23. 23 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1211 Весело

  До коментар [#20] от "sabbath":

  Преди 1944 г. България е произвеждала годишно по 100000 чифта гумени цървула, а след това - по 200000 гумени джапанки. Разликата в бройките е очевидна, а икономията на материал - безспорна! Да живее БКП-то и неговите наследници - БСП-то и АБВ-то!!!!

 24. 24 Профил на greeneyes
  greeneyes
  Рейтинг: 2753 Неутрално

  [quote#6:"SSmart"]Борис трети е този ,който присъедини България отново към страната на губещите! [/quote]

  Неправилно казано - по-точно е, спаси България от нацистко разорение. Защото, ако Царят беше послушал комунисти и русофили, германците щяха да ни прегазят за 48 часа и щяха вероятно да избият стотици хиляди невинни българи, вкл. твоите дядовци и баби, а ти нямаше да си роден. Ерго, нямаше да пишеш в този форум.

  Пазете се от доносника vesolr
 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 26. 26 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1554 Неутрално

  До коментар [#11] от "comandante":

  Честно казано аз връзка с Америка не виждам, нито пък индикация, че това е поръчкова статия.

  Което не значи, че не е, разбира се.

  Но и интересът, и потенциалният ефект от нея едва ли би заслужил парите на Сорос.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 27. 27 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3490 Неутрално

  До коментар [#25] от "Бенк-Бенк":
  Смешник! Наръчниците са ваше изобретение!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 28. 28 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2538 Неутрално

  До коментар [#10] от "Храбър":
  Не забравяй ,че България е страна която е загубила война и армията ни е изведена от нашите си земи които са населени с етнически българи в пределите на сръбска Македония и Гърция а Борис се е надявал след войната България най-после да се обедини !
  Могли сме да загубим и още 1/3 от територията си след края на войната!
  Либертарианците писачачи омаловажават щетите от бомбардировките и масовите убийства на цивилни в София от британците и американците ,пък за осакатените деца от играчките бомби съвсем нищо не се говори !

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 29. 29 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1211 Весело

  До коментар [#22] от "EREBUS":

  "EREBUS", кажи и за Престъпленията, които допуска да прави армията в окупирана Гърция и как македонците станаха наследници на Халександра и целия антички свет????

 30. 30 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2208 Неутрално

  До коментар [#28] от "comandante":
  [quote#28:"comandante"]Могли сме да загубим и още 1/3 от територията си след края на войната! [/quote]

  Ако не беше комунизма и авторитета на Георги Димитров щяхте да загубите поне 1/3 от днешните теритирии на България !

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 31. 31 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3490 Неутрално

  До коментар [#28] от "comandante":
  Какво е отношението на България от онова време към Румъния, та е трябвало и на нея да дава земи?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 32. 32 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1211 Неутрално

  До коментар [#6] от "SSmart":Борис трети е този ,който присъедини България отново към страната на губещите! "

  -Тогава не е изглеждало така,а и съвсем малко фаталности са попречили.
  А ако тази беше спечелилата страна,представяте ли си какво би представлявала България сега?
  Нямате толкова фантазия дори.

 33. 33 Профил на aralambi
  aralambi
  Рейтинг: 583 Неутрално

  [quote#24:"GreenEyes"]Защото, ако Царят беше послушал комунисти и русофили[/quote]

  Всъщност ги е послушал. Договорът с Тристранния пакт е подписан на 1 март 1941. Тогава СССР и Германия са били в прекрасни отношения. В България е имало лозунги, писани от членовете на БКП "Другарите Сталин и Хитлер - вождове на световния пролетариат". Чак след 22 юни '41 БРП(к) обръща пропагандата срещу германците.

 34. 34 Профил на ne
  ne
  Рейтинг: 426 Неутрално

  "... смъртта на цар Борис III - отровен от германците заради отказа да даде войска в полза на Райха"
  И той най-вероятно е предполагал за какво викат германците ...

  Кой наш съвременен политик би тръгнал срещу смъртта в името на българите!!!!!!!???????????

 35. 35 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2538 Неутрално

  [quote#26:"Боби Колев"]Но и интересът, и потенциалният ефект от нея едва ли би заслужил парите на Сорос. [/quote]
  Разгледай активността му от гуглето , аз не виждам нито едно случайно в внушение от нещата които е писал бъдещия професор !

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 36. 36 Профил на Цензуриран от антибългари.
  Цензуриран от антибългари.
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Поредния драскач, налагащ ни неговите си "виждания".

  "Споменът за него вече повече от половин столетие продължава да живее в съзнанието на млади и стари, ..."
  Младите са се споминали повечето...какво остава за старите...

  "Митолигизирането" е проста работа за прости хора. Не случайно още върви поговорката Бог - високо, Цар - далеко...
  Като се има предвид Цариград...
  Простия народ се кланя на де що имат пари и власт и ги величаят и измислят случки ... Няма значение царя дали е в София или Цариград... цар им дай и ги остави да си измислят легенди...

 37. 37 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2208 Неутрално

  До коментар [#29] от "Дедо Либен":

  За кое първо да кажа ?
  За забраната на гръцките училища и език ?
  За забраната гърците да правят търговия и осъждането на хората на глад ? Ако не са знаели български не са можели да пазаруват.
  По този начин около 90000 поемат пътя на юг.
  Повече от 20000 граждани са избити.
  Да спомена ли и за смяната на имената по гробовете ?
  Основното обаче което трябва да се помни е,че около Вардар правите най-големите мизерии.....не в Гърция ! Направихте ги окончателно македонци.

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 38. 38 Профил на greeneyes
  greeneyes
  Рейтинг: 2753 Любопитно

  "Със сигурност тези стереотипи са имали значение за неговото упорство постоянно да отклонява исканията на Хитлер за едно по-активно участие на България във войната, разбирано като изпращане на български войници по фронтовете на военните действия."

  Айде сега комунистите да обяснят кой е по-голям фашист - Цар Борис Трети или теоретика на БКП - Тодор Павлов.
  Ето един пример, който е много показателен. Тодор Павлов се скъсва да се възхищава на Хитлер и германските националсоциалисти. "Академик" Тодор Павлов пише панагерици за германските другари националсоциалисти между 1939 и 1941 г. Хвалбите са дотам несдържани,че Гешев го вика при себе си в полицията ,за да го предупреди ,че "все пак България е неутрална държава и такива хвалби само ни злепоставят и подлагат на съмнение нашия неутралитет". Между другото след 09.09.1944 г. с тези панагерици Тодор Живков държеше на въженце "академика ".

  Пазете се от доносника vesolr
 39. 39 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3490 Неутрално

  До коментар [#32] от "dedo pepo":
  Той би трябвало да се замисли какво би станало с България, ако се беше опънала на Хитлер. Да му се припомни какво е станало с Полша.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 40. 40 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2538 Неутрално

  [quote#15:"sabbath"]Нещо не мога да разбера,как може доцент,да направи в едно изречение две грешки[/quote]
  Щото съвременните модели на кариеризъм не е важно как пишеш е за какво пишеш за да станеш доцент или професор !
  Направо е отвратително при какви начетени дръвници децата трябва да учат !

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 41. 41 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Борис присъединява страната към губещите, но това й спестява стотици хиляди жертви и дълга и изтощителна война с Германия от която е нямало да получи нищо.
  Последствие на власт идва ОФ (не комунистите) и България излиза от съюза без никакви жертви, защитена от Сталин, който преди това ни дарява и окупираната от Румъния Добруджа.

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 42. 42 Профил на Цензуриран от антибългари.
  Цензуриран от антибългари.
  Рейтинг: 479 Весело

  [quote#39:"Храбър"]Да му се припомни какво е станало с Полша. [/quote]

  Ми кво е станало с Полша... Ми Полша е един от победителите във ВСВ. Това е станало. Пък ние сме откъмто победените. Туй е станало. Затва на Полша и поляците вратите навсякъде са отворени. За разлика от на нас.

 43. 43 Профил на jalal_al_din
  jalal_al_din
  Рейтинг: 460 Весело

  слабо пише Веселин.

  има някаква идея, но стилът не може да се откъсне от миналото му на партиен секретар. Сега е тъмносин и пръв подръжник на "окупациите".

  Такива докладчета минават само пред ученици до 8-ми клас

 44. 44 Профил на greeneyes
  greeneyes
  Рейтинг: 2753 Неутрално

  [quote#33:"aralambi"]Всъщност ги е послушал. Договорът с Тристранния пакт е подписан на 1 март 1941. [/quote]
  Всъщност не ги е послушал, Сталин е настоявал за договор за взимопомощ с България, а ако беше подписан такъв нещата щяха да станат трагични за България когато Германия напада СССР, защото чичко Сталин не можеше да си поеме дъх в първите месеци на войната, камо ли да изпраща войски зад граница. За 48 часа германците щяха да ни обрулят като презряли круши, а за след това - всеки може сам да се досети.

  Пазете се от доносника vesolr
 45. 45 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2208 Неутрално

  До коментар [#42] от "bluescreen":

  Точно така ! ++

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 46. 46 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1211 Любопитно

  До коментар [#37] от "EREBUS": По този начин около 90000 поемат пътя на юг.

  Пък леля Деспина и леля Елена със семействата си тръгват на СЕВЕР и бяхме доби комшии с тях и децата им през годините на соца!!!

 47. 47 Профил на millton
  millton
  Рейтинг: 526 Неутрално

  До коментар [#5] от "Боби Колев":

  Може би според автора "опование" идва от "опора", но не е точно така....колкото и да не ми се иска да съм дребнав някои грешки се набиват на очи.
  Иначе анализът е интригуващ....

 48. 48 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3490 Неутрално

  До коментар [#8] от "traveler1":
  Явно не си чувал какво са казвали съвременниците му, та пишеш наизуст.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 49. 49 Профил на yu22
  yu22
  Рейтинг: 1136 Неутрално

  "Всичко ще изтърпим, само да няма черни забрадки"

  1/ Малка България /зле въоръжена/ едва ли е могла да се противопостави на немците, които минават през България. 2/ България НЕ е окупирана. 3/ Много важно - Царят НЕ допуска изпращане на български войски на Източния фронт...!!!

  Мисля, че това е достатъчно...

  мнoгoниковият турист, имам 3-4 акаунта и 22 НИКА...
 50. 50 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2538 Неутрално

  [quote#30:"EREBUS"]Ако не беше комунизма и авторитета на Георги Димитров щяхте да загубите поне 1/3 от днешните теритирии на България ![/quote]
  Слагам ти 1+ но всъщност нищо не е зависело от нас а от "великите сили" те са си начертали картата на Европа и те са преценили кои територии да са "демокрацията" и кои на СССР .

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 51. 51 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#9] от "USSR +":

  Мда, ако не беше съвеЦкия сАюз, сега България щеше да е един остров - цяла Европа има обрзование, здравеопазване и т.н. - цивилизация с две думи.
  Само България щеше да е още на положението от 1939...

  смешни и тъпи комунистически манипулации

  Birds of a feather flock together.
 52. 52 Профил на gl_avatar
  gl_avatar
  Рейтинг: 529 Неутрално

  Добър анализ.
  П. Семерджиев има интересна теза,
  Че сталин е убиеца на царя чрез двама души персонал във Врана или двореца вербувани от Антон Иванов

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 53. 53 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 740 Неутрално

  [quote#37:"EREBUS"]За забраната на гръцките училища и език ?
  За забраната гърците да правят търговия и [/quote]
  Е имало е от кого да се учим - от славните гръцки политици и обикновени гърци, които искаха да забранят България, ама нямаше как и забраниха само езика и народността в подарените им от англичаните български територии. Та чак досега.

 54. 54 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#17] от "EREBUS":

  Не може да се сравни със зора на съветските другаре да го заличат, дори един "Народен съд" не спретнаха.
  А, между другото съм републиканец, ама не от сАвецки тип

  Birds of a feather flock together.
 55. 55 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 740 Неутрално

  [quote#52:"gl_avatar"]Че сталин е убиеца на царя чрез двама души персонал във Врана или двореца вербувани от Антон Иванов [/quote]
  Сигурно Сталин е убил и Никола Вапцаров обаче заради конспирация на присъдата пишело "В името на цар Борис Трети"...

 56. 56
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 57. 57 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#56] от "Каишков - Гласът на Америка":

  няма го щото се осраха окончателно, ама на тръгване ни остави затрупани с гюбрето

  Birds of a feather flock together.
 58. 58 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1554 Неутрално

  До коментар [#47] от "millton":

  Чак интригуващ не бих го нарекъл, но все пак го изчетох.

  Изказът е излишно усложнен и основната теза е твърде разтеглена.

  Но не е лишена от логика.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 59. 59 Профил на navy
  navy
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#22] от "EREBUS":
  [quote#22:"EREBUS"]Престъпленията които допуска да прави армията ви в окупирана Македония окончателно правят тамошните българи.......македонци ! [/quote]

  Айде, мани тия глупости!
  Гошо Тарабата /тоя същия къде го споменаваш по-долу/ и поръчителите им от Коминтерна ги направиха!
  Мани друго ,ама и тукашните българи с малце кютек /и малце лагери/ ги написаха македонци.
  Даже и може би най-българския писател Димитър Талев е вкаран в лагер само защото е искал да си остане българин ,а не да го направат македонец.

  Шлосер от ВМЕИ "Ленин" ТМММ - 8-ми разряд
 60. 60 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3490 Неутрално

  [quote#56:"Каишков - Гласът на Америка"]По скоро сега изглеждаме като африкански бантустан отколкото преди като го имаше.[/quote]
  Ми нали пак заради руските имперски интереси сме на този хал.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 61. 61 Профил на navy
  navy
  Рейтинг: 838 Любопитно

  До коментар [#9] от "USSR +":
  [quote#9:"USSR +"]...........А през 1941-44 г по магазините не е имало нищо -освен едни платове !!!!................ [/quote]

  Е ,ти що искаш да е имало ?
  Смартфони и лаптопи ли?

  Мани друго ,че това е време на война , та реално в цела Европа нищо не е имало освен купони и дажби .

  Шлосер от ВМЕИ "Ленин" ТМММ - 8-ми разряд
 62. 62 Профил на millton
  millton
  Рейтинг: 526 Неутрално

  Това имах предвид под "интригуващ" - логична и интересна гледна точка. За изказа съм напълно съгласен - тежък, твърде научен стил, както се изисква от един доцент....усложненост, която е излишна, според мен.

 63. 63 Профил на russian78
  russian78
  Рейтинг: 469 Неутрално

  До коментар [#28] от "comandante":

  Би било добре, преди да "громиш" либертарианството, да знаеш какво представлява то, защото в основите му са индивидът и неговата свобода, а не вярата в митологизирани "лидери", независимо, дали се казват Борис, Живков или Стамболийски. За либертарианеца сред изброените няма положителни герои, защото всеки от тях има заслуги в потъпкването на индивидуалните свободи в името на фалшиви идеали.

  "Squash is a sport that represents the future, not the past." - N Ramachandran (President of WSF)
 64. 64 Профил на millton
  millton
  Рейтинг: 526 Неутрално

  До коментар [#58] от "Боби Колев":

  Това имах предвид под "интригуващ" - логична и интересна гледна точка. За изказа съм напълно съгласен - тежък, твърде научен стил, както се изисква от един доцент....усложненост, която е излишна, според мен.


 65. 65 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2754 Неутрално

  "Ще ги познаете по делата им". Цар Борис е нашият цар-спасител. Без неговото дело може би България нямаше да е същата, а и част от нас нямаше да ни има. И затова заплати със живота си. Неговата саможертва му отрежда едно от първите места в нашата история, може би наравно с Ботев и Левски. А по значимост първото място, защото успя да запази страната си невредима в най-унищожителната война. Да се чуди човек как може да има такава разлика между баща, син и внук.

 66. 66 Профил на toffeetwr
  toffeetwr
  Рейтинг: 374 Весело

  Комунист като почне да ти говори за образование и наука и ти става много смешно... Усиране, Усиране


  [quote#11:"comandante"]От либератарианските лаборатории започнаха да излизат все по-често такива текстове ОПОВАВАНЕТО си е криптирана соросоидна форма на УПОВАНИЕ [/quote]

  [quote#18:"comandante"]А пък германците какво винаги се у@ират [/quote]


  Ваша великорусская мечта, сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть Русизм
 67. 67 Профил на iliander
  iliander
  Рейтинг: 565 Неутрално

  "Точка н а пречупване" е тази про-царска пропаганда-издаването на юбилейни марки и книги на тема "Цар Борис III",ни навежда на въпросът "комшийте на юг и юго-изток" по-добри републиканци ли са ??
  Ще рухне ли изведнъж "Прояденият от термитите" много "вековен Бор".
  Не всичко е пари ,приятелю-ислямът влезе в страната ни с делата за "царските имоти" -гори,дворци-по-добре бедни,но свободни!

  В България,ако не те смачкат циганите ,психиатрите те правят на парцал!
 68. 68
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 69. 69
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 70. 70 Профил на Sinergy
  Sinergy
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#9] от "USSR +":

  [quote#9:"USSR +"] и дойде СССР и извади от селата мнозиствоТО и им даде образование, безплатна медицина, театри и им даде 8 часов работен ден и станаха хултурни и образовани -тА днес теХните деца и внуци да пишат по форумите как е било лошо тогова ... и всичките ТЕ са внуци на капиталисти ,банкери , промишлники .... .[/quote]

  Не говори глупости - да не би в нормалните държави където СССР не е стъпвал да нямат театри, образование, безплатно здравеопазване и т.н. Разликата е, че в тези държави не е имало народен съд, репресии и 50 години комунизъм, които да изтрепят интелигенцията и да поставят именно простите селяни на чело на държавата.

  [quote#9:"USSR +"]А през 1941-44 г по магазините не е имало нищо -освен едни платове !!!![/quote]

  По време на война какво очакваш? Даже САЩ са направили дървен Оскар заради нуждата от метали...

 71. 71 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1208 Весело

  [quote#30:"EREBUS"]Ако не беше комунизма и авторитета на Георги Димитров щяхте да загубите поне 1/3 от днешните теритирии на България ![/quote]

  Дрън, дрън, мантри....Ако не беше комунизЪма, щяхме да бъдем при другите.....Мислиш ли, че те щяха да допуснат да ни отрежат 1/3 от територията?!

 72. 72 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  И наскочиха всички вкупом да плюят. Ако темата беше за Раковски, Стамболов или Цанков, същите хора щяха да кажат същото.

  България е древна и заслужава много повече!
 73. 73
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 74. 74 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1208 Неутрално

  [quote#7:"postbot"] В София са се появявали надписи, писани от комунистически агитатори и призоваващи за присъединяване на станата на Германия[/quote]

  Така е. Полицията е привиквала комунистически аактивисти, да ги предупреждават да не агитират за съюз с Германия....Това е отразено в архивите.

 75. 75
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 76. 76 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2208 Неутрално

  До коментар [#68] от "toffeetwr":

  Не е важно какво казвам аз пич.Виж Mazower,Miller,Charles Shrader, Loring Danforth и много много други !
  За Павлос Мелас си прав.Били сте врагове......толко просто !
  Разбира се винаги пропускате да кажете,че най-изявените гръцки андарти са били славофони !

  [quote#69:"toffeetwr"]По заповед на краля палехме всички български села, защото българите запалиха красивите градове Серес, Нигрита и няколко гръцки села. Ние се показахме далеч по-жестоки от българите..." [/quote]

  Какво не си схванал ?

  Защо винаги отбягвате да говорите за погромите на гръцкото население в Източна Румелия които стават ПРЕДИ борбата за Македония и преди Балканските войни ?

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 77. 77 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Но някои не обичат да знаят за своя български род, а се обръщат към чужда култура и чужд език и не се грижат за своя български език, но се учат да четат и говорят по гръцки и се срамуват да се нарекат българи. О неразумни и юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш, и не говориш на своя език? Или българите не са имали царство и държава? Толкова години са царували и са били славни и прочути по цялата земя и много пъти са взимали данък от силни римляни и от мъдри гърци. И царе, и крале са им давали своите царски дъщери за съпруги, за да имат мир и любов с българските царе

  България е древна и заслужава много повече!
 78. 78 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  [quote#76:"EREBUS"]За Павлос Мелас си прав.Били сте врагове......толко просто ! [/quote]
  Дори и канибалите в Нова Зеландия ще се удивят от гръцката и римската логика .... И след като ни избиете до крак на кого ще викате диваци и варвари?

  България е древна и заслужава много повече!
 79. 79 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1208 Любопитно

  [quote#37:"EREBUS"] забраната на гръцките училища и език ?
  За забраната гърците да правят търговия и осъждането на хората на глад ? Ако не са знаели български не са можели да пазаруват.
  90000 поемат пътя на юг.
  20000 граждани са избити[/quote]

  От къде имаш тия данни? Дай линк?

 80. 80 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  [quote#76:"EREBUS"]Защо винаги отбягвате да говорите за погромите на гръцкото население в Източна Румелия които стават ПРЕДИ борбата за Македония и преди Балканските войни ? [/quote]
  Поредна нагла лъжа. Няколкостотин жертви по време на война НЕ СА ПОГРОМ! Всяко твоя дума е чиста отрова.

  България е древна и заслужава много повече!
 81. 81 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1208 Любопитно

  [quote#76:"EREBUS"]погромите на гръцкото население в Източна Румелия [/quote]

  Линк?

 82. 82 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#79] от "dobrich":

  По същата логика, с която румънците обявиха, че асимилираме румънци. За да могат те спокойно да направят къде по-гнусни неща. А колко румънците са румънци е извън темата за митовете и легендите, въпреки че е тясно свързана смислово.

  България е древна и заслужава много повече!
 83. 83
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 84. 84 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#9] от "USSR +":

  За пореден път обяснявам, другарю. Програмата за обновление на селата е немска, започната през 20-те, разришерана от Хитлер, но продължаваща до ден днешен. НЕ Е КОМУНИСТИЧЕСКА ИДЕЯ!
  Ако не вярваш си купи билет до немско, с рейс е около 200 евро. Даже има обикалящи такива. После сравни със страни като Украйна, Полша или Сърбия.

  България е древна и заслужава много повече!
 85. 85 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3490 Неутрално

  До коментар [#79] от "dobrich":
  До коментар [#80] от "flagellumdei":
  Не му се връзвайте на този!
  Най-малкото защото отклонява темата заради тъпата си гръкомания..

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 86. 86 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Заради гръцката отрова един велик народ е паднал толкова ниско ..... Естествено е накрая гърците и гъркофилите да лъжат и обиждат, нищо друго не може да направят.

  България е древна и заслужава много повече!
 87. 87
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 88. 88 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#85] от "Храбър":

  Налива отрова. Има малка разлика между отрова и разводняването. Прекалено дълго сте облъчвани колко жалка е България. Стига толкова.
  Едва ли съм единственият, който знае, че гърци са направили концентрационни лагери за българи, но съм единственият, който в такива случаи започва да говори за това. Или за град Воден. Гърците са диваците и варварите. Крадци, лъжци и измамници.

  България е древна и заслужава много повече!
 89. 89 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#87] от "toffeetwr":

  Карнегиевата комисия е създадена от победителите. И единственото, което прави е да прикрива техните военни престъпления. Не само на Балканите.

  България е древна и заслужава много повече!
 90. 90 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2208 Весело

  До коментар [#86] от "flagellumdei":

  За трети път:

  Винаги си на много по-ниско ниво от ситуацията която създаваш.От нуждата история не става !

  [quote#80:"flagellumdei"]Няколкостотин жертви по време на война НЕ СА ПОГРОМ![/quote]

  Хахахаха.......пак си загуби хладнокръвието !
  Каква война в Източна Румелия,с кого ?
  С братовчедите от пустинята Такламакан ?
  Хахахаха..........!
  Хайде лек ден !

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 91. 91 Профил на toffeetwr
  toffeetwr
  Рейтинг: 374 Любопитно

  До коментар [#76] от "EREBUS":

  Хахахааха, от всички цитати ти взе само този, не си и смешен, направо си трагичен.

  Трябва само да обясниш какво е станало в Сяр при положение, че там българите са мнозинство и защо ще трябва да бъде пален, да не говорим че след освобождението на града се създава смесен българо-гръцки комитет и там българска армия е нямало.

  За Нигрида е дадено по-долу избили сте 1200 човека "славофонни", не е имало вече за какво да се прикривате...

  Ваша великорусская мечта, сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть Русизм
 92. 92 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Виждате ли колко са жалки гъркоманите? А още е пълно с тях. Особено в Пловдив.

  България е древна и заслужава много повече!
 93. 93 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Заради гръцката отрова ние ставаме подчинени на византийци, османци, германци, руснаци, а вече и на всички.

  България е древна и заслужава много повече!
 94. 94 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Гърция създава първият концлагер в Европа към 18 юни 1913г. Той е специално предназначен само за македонски българи от гражданското население и пленени български войници. Това е лагерът на о. Трикери, където само за 3 месеца са унищожени според различните изследвания между 1000 и 7000 българи. През октомври 1913г. военнопленниците са освободени, но съдбата на останалите българи е неизвестна. Сведения за този лагер дава чехът Владимир Сис, който през 1914г. посещава острова и намира масовите гробове на избитите българи и ги фотографира.

  България е древна и заслужава много повече!
 95. 95 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Концлагери в Гърция

  Гърця открива най-зловещия си и най-голям концлагер в пролетта на 1947г. на о. Макронисос. Той е затворнически комплекс от лагер за интернирани, военен затвор, казарми и т.н. През него по различни оценки са репресирани от 50 000 до 100 000 души, много от които са македонски българи. В 1960г. комплексът е окончателно закрит и дейността му постепенно е поета от военните затвори.

  България е древна и заслужава много повече!
 96. 96
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 97. 97 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Поради мрачната му история островът е считан за паметник за Гражданската война и всякакви промени по него са забранени.

  Непростимо е, че сега, за да бъде забравен концлагерът на Макронисос, мястото се рекламира като дестинация за морски туризъм, което е все едно Аушвиц да бъде лансиран на туристическия пазар като място за развлечение.

  България е древна и заслужава много повече!
 98. 98 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#96] от "toffeetwr":

  Не съм видял западняк историк да обсъжда пускането на водопадите над град Воден. Нито веднъж. Изпускат изцяло избиването и асимилицията. Говорят за славянско говорящи гърци .............. ПФУ!

  България е древна и заслужава много повече!
 99. 99 Профил на murttle
  murttle
  Рейтинг: 917 Неутрално

  До коментар [#5] от "Боби Колев":

  Същото мисля и аз. Това "опование" така ме стресна, че ми се отщя да се задълбоча в текста.
  Но едва ли и е нужно, от самото начало личи конюнктурната трактовка на темата. Поредният "научен" труд, целящ да подплати политически внушения.
  С това не давам оценка на цар Борис, не зная достатъчно за него, за да го правя. Колкото до монархията, не мисля, че такава форма на управление има някакъв шанс у нас ( и това ме радва).

 100. 100 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Парламентарната Монархия е "инструмент". Но това изобщо не значи че този подход е универсално работещ, или универслано валиден. Бг монархически модел не успя да направи от Бг стабилна и просперираща държава. Нито след 1878, нито до 1944.
  Дори и Борис не бе фактор на стабилност до 1944 в степен, в каквато бихме очаквали.

  Написаното по-горе като статия е несвързвано, плитко, некохерентно. На места - смешно-глупаво. Несвързани брътвежи се менят с лирични "отклонения" вместо да се направи добра и дълбока историческа оценка на личността. Да се вкарва в цялата тази рамка пък простака Живков, или цялата комунистическа плебейщина ( дори и като "лирично отклонение" си е чиста профанщина от най-традиционен Бг тип.

  Всъщност, текста по-горе показва плачевното ни интелектуално състояние като нация и интелектуален елит в частност.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK