За края на "втората окупация". Свидетелско

За края на "втората окупация". Свидетелско

© Юлия ЛазароваПрепубликуваме текста на Калин Янакиев от портала "Култура". Вътрешните заглавия са на "Дневник":


Макар обикновено да не го правя, този път се чувствам длъжен да дам едно кратко лично обяснение за действията си от началото на миналата седмица.


Става дума за разговора, който (заедно с още двама мои колеги-преподаватели и четирима студенти) водих в късната вечер на 27 януари с участниците в т. нар. "втора окупация" на СУ Св. Климент Охридски (и в резултат на който въпросната окупация бе снета още на другата сутрин – 28 януари 2014 г.).
Последният факт (защото това е фактът) още на следващия ден бе интерпретиран по два начина, които намирам за дълбоко некоректни и принуждаващи ме да реагирам. Първата интерпретация бе направена в изявлението на ректора на Университета проф. Иван Илчев. Може би желаейки да припише на своите усилия по-голямо значение отколкото те имаха в действителност, г-н ректора информира на 28. 01. сутринта медиите за някакви "сценарии", които предния ден бил "разработил" за справяне със ситуацията и в които набързо вписа и нашия разговор. Във в-к "Преса" прочетох дори, че "преподаватели, студенти и служители на реда били действали в синхрон" като "планът (т. е. за убеждаването на "окупаторите" да напуснат – б. м.) бил координиран даже с вътрешния министър Цветлин Йовчев и главния прокурор Сотир Цацаров". Твърдението на г-н ректора обаче няма нищо общо с истината, най-малкото защото


идеята да се срещнем със студентите дойде от самите нас


– от преподавателите (и нека да отбележа – от преподавателите, които от края на октомври подкрепяме общността на т. нар. "ранобудни студенти") някъде към 19,30 ч. на 27 януари; бе споделена от нас със заместник-ректора на СУ доц. Милена Стефанова и именно тя я е представила на проф. Илчев. Неговото изрично разрешение да бъдем допуснати от полицията, обсадила подстъпите към Университета (може би тъкмо въпросната обсада е била "сценарият", съгласуван с прокурора и полицейския шеф), бе получено едва около час преди 21 ч., когато групата ни влезе в сградата.


При това, длъжен съм да свидетелствам, до последния момент аз и моите колеги бяхме държани на студа, многократно проверявани, записвани от полицаите, а на студентите с нас бях взети личните документи (те се намираха в ръцете на органите на реда през цялото време докато бяхме в сградата). Единственото, което лично аз помолих г-н ректора в телефонен разговор с него, когато стана ясно, че е разрешил да бъдем допуснати в СУ, бе в свои бъдещи евентуални заявления да опровергае злостните клевети по мой адрес, отправени от определени журналисти в предаването "Часът на Милен Цветков" същата вечер, че съм едва ли не вдъхновител на терористични действия. Съгласуване между мен г-н вътрешния министър е принципно невъзможно, тъй като на всички е известно, че от месеци насам заедно с хиляди български граждани аз настоявам (и) за неговата оставка. 


Втората интерпретация, която прибързано направиха в интернет пространството някои хора, към които иначе храня определена симпатия, бе че проведените от групата ни разговори с окупиращите студенти, са представлявали "оказване на натиск" върху тях и "предателство" спрямо каузата на протеста. Истината тук е, че – за разлика от университетското ръководство и полицията – нито аз, нито някой от колегите ми въобще разполагаме с какъвто и да било ресурс за "оказване на натиск". Окупиращите студенти (надявам се) биха имали доблестта да признаят, че разговорът ни онази вечер бе напълно равноправен и приключи с уговорката, че


решението за бъдещите си действия те ще вземат сами


Действах, заявявам следователно, по съвест и по убеждение, при това като говорител на общността на преподавателите (няколко стотин души), подкрепящи студентските протести и чиито виждания в този случай в голямата си част съвпадаха с моите. Защото макар че съм твърд поддръжник на протеста срещу това управление в целия спектър от негови форми, намирам че точно тази – "втора окупация" на СУ – бе необмислена, зле преценена и обречена акция, която – и това за мен е най-важното – заплашваше да нанесе удар и да компрометира протестното движение като цяло. Смятам така защото:


- тази акция бе извършена от съвсем малка група хора (ако при първата в 272 аудитория на СУ постоянно се намираха над 200 души, а поне още толкова на други места в сградата, то този път те в нито един от трите дни не надвишиха 30 души).


- акцията въобще нямаше план за развитието си във времето и – това стана ясно почти тутакси след започването й – не генерира обществена подкрепа за себе си.


- бе поведена в началото от хора, които в самия процес на окупацията по необясними причини и по недопустим начин започнаха да я напускат и да изчезват (във всеки случай ние не ги заварихме онази вечер в Университета). Но с това свое поведение те показаха на медиите, следящи окупацията, че групата по-скоро се топи, отколкото да нараства. Което пък допълнително я компрометира в очите им (и без друго недобронамерени от самото начало).


- атакуем стана фактът (който нямаше как да бъде скрит), че сред препоръчващите се за "лидери" на окупацията бяха хора, които формално не принадлежаха към Университета и студентството въобще.


- групата, осъществила втората "окупация", със сприхавата си инициативност допусна да излезе наяве и още от началото


да се демонстрира пред всички недоброжелатели факта на едно разделение в самата протестираща студентска общност


Както окупиращата група, така и неприсъединилите се към нея "ранобудни студенти" встъпиха в събитието като си размениха публични нападки, публични "разграничавания" едни от други, а с това позволиха общността им като цяло да бъде "стигматизирана" като вече разделена на "партии". А това пък най-сетне позволи тя да "олекне" за обществото, в което само месец преди това запазваше широки и определени симпатии (срв. социологическите сондажи на "Алфа-Рисърч").


- окупацията бе извършена (абсолютно несъобразително) в момент на очевидно за всички настъпила обща умора и депресия в протестното движение като цяло. Дори да приемем, че тя имаше за цел (за по-опитните – безспорно утопична) да преодолее въпросната депресия и да "отключи" улицата – много бързо стана ясно, че тази цел не се постига. Хората не излязоха, граждани почти не се трупаха покрай Университета, както през октомври-ноември. Поради това, следователно, акцията от "активизатор", тутакси след започването й се превърна в свидетел на умората – преподчертаваше я, направо я сочеше с пръст.


- групата на студентите (по-късно ще кажа нещо за нея в личен план), бидейки изключително малобройна и без лидерство, този път не открои лица, допусна да бъде оставена от противниковите медии анонимна и безсловесна (а значи, нямаща капацитет да се бори за обществена подкрепа). Това създаде впечатление (подчертавам – създаде такова впечатление) за интелектуална немощ и генерира допълнителна антипатия към нея.


- и чисто "технологично" моментът за окупацията този път бе избран крайно неподходящо. Да попречиш на лични и служебни дела на голямо множество хора (студенти в сесия, студенти-задочници и т. н.), което една окупация предполага, можеш (а можеш по принцип – въпреки лъжите окупациите са част от историята на много европейски университети) само ако гласовете и съображенията на онези, на които "се пречи" потъват в един масов "хор" на обществено недоволство, ако големи групи от обществото са решени да се борят точно в този момент срещу състоянието си. Ако обаче – както и беше – такава ситуация отсъства, да възпрепятстваш "непротестиращи" е и контрапродуктивно, и стратегически пагубно за протестното движение като цяло.


- в страната наближават избори. Предизборната ситуация по принцип (това е политическо правило) извежда на преден план партиите, за които, в края на краищата, ще се гласува. Това от своя страна означава, че радикални граждански акции, ако не са предизвикани от нещо особено скандализиращо по-скоро поставят партиите (партиите от опозицията) в неловкото положение да бъдат атакувани заради проявения радикализъм и да трябва да се оправдават.


Радикалността на гражданските движения по правило има своето място след (веднага след) избори, а не преди (непосредствено преди) избори


Необмислени, непопулярни акции като "втората окупация" могат само да затруднят една предизборна борба, като единствения най-легитимен начин за справяне с едно неудовлетворяващо хиляди граждани положение.


Ако всичко казано дотук са моите съображения (именно като подкрепящ протестите срещу това управление) да преценя като контрапродуктивна и обречена акцията на студентите и затова да реша да разговарям с тях на 27 януари вечерта, то накрая бих искал да кажа и нещо по-скоро съвсем лично.


По време и след приключването на окупацията много медии се опитаха да стилизират десетината младежи едва ли не като някаква бойна група терористи. Всеки по-внимателен читател ще трябва да забележи, че този път въпросните медии систематически избягваха да наричат участниците "студенти". Напротив – клеймяха ги непрекъснато с определението "окупатори", като в последните броеве на в-к "Преса" те вече са дори "окупаторчета", при това "окупаторчета с неясни занимания" (статията на някой си Николай Големанов). Всички действия по отношение на тях – в това число и разговорът, който проведохме с колегите – по характерен начин биваха описвани като "операции" и "преговори" водени с отчаяни и опасни престъпници. От тона, с който е представено дори нашето влизане в сградата на 27 януари, може да се остане с впечатлението, че ние сме представлявали някаква група криминални психолози, отишли в "бърлогата на звяра".


Ще трябва определено да подчертая, че това е абсолютна манипулация. Макар да признавам, че групата бе изключително малобройна и да продължавам да твърдя, че акцията й бе необмислена, аз съм последният човек, който – именно след разговора с младежите – ще произнесе лоша дума за тях като личности. Първо – всичките бяха студенти и въпреки политическата си, чисто политическата си наивност – хора и чистосърдечни, и движени от чисто нравствени мотиви.


Ако имаше нещо радикално в тях, то бе радикализмът на възмущението им


И знаеха много, много за да са така възмутени. Едно момиче (да, от Благоевград) бе прекарало Нова година, заключено в сградата на Югозападния университет (отвън, от неговия ректор – помните това безобразие, нали). Друго момче, определено от "свръхинтелектуалния" (и стеснителен тип), ме порази с перфектната си морална логичност и безспорните си научни познания.


Ние спорихме – да, дълго, почти три часа спорихме, но спорихме като единомишленици – при това както рядко ми се случва да дискутирам дори на семинари с докторанти. И определено, ако постигнахме нещо, бе защото заедно се убедихме в него, а не защото се надлъгваме.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (46)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Freedom of Speech
  Freedom of Speech
  Рейтинг: 648 Разстроено

  Абе, чета сега, че "будителят" Динев е напуснал "Ранобудните студенти".
  Въй, въй, въй!

  Езикът е машина и не бива да се допуска пружините й да скърцат.
 2. 2 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 754 Неутрално

  Едно момиче (да, от Благоевград) бе прекарало Нова година, заключено в сградата на Югозападния университет
  =====================================
  Е кой му е виновен на момичето? Или според другаря Янакиев протеста си е протест само в работно време и не по празници.

 3. 3 Профил на Мильо Лудия
  Мильо Лудия
  Рейтинг: 65 Неутрално

  Мисля, че след тая издънка Калинчо Янакиев няма място в СУ и е редно да си попаде оставката.

 4. 4 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 854 Весело

  Явно на някои преподаватели и студенти, с и без кавички, не им е ясно понятието обществен ред..... ще е добре да им се припомни по подходящ и ефективен за запомняне начин!!!

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 5. 5 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 541 Неутрално

  А, софийското даскалче и то се почуствало засегнато!
  Но за това кой ще приеме отговорност за изпитаното от студентите - "единомишленици" унижение /и за първата и за втората окупация/ - ни дума, ни вопъл, ни стон.
  Така е по - удобно. За един умен, красиви интеличентен даскал - ни лук чл, ни лук мирисал

 6. 6 Профил на cup_of_tea
  cup_of_tea
  Рейтинг: 594 Весело

  "И знаеха много, много за да са така възмутени. Едно момиче (да, от Благоевград) бе прекарало Нова година, заключено в сградата на Югозападния университет (отвън, от неговия ректор – помните това безобразие, нали)."
  --------------------------------------------------------


  Ама направо безобразие и половина - ректорът да не му занесе погача и пържола, какъв безчовечен тип.

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8 Профил на Марко
  Марко
  Рейтинг: 545 Неутрално

  [quote#5:"ПРОРОК ИЛИЯ"]софийското даскалче[/quote]
  Охо, мараба, провинциални титанино на мисълта!

  Не съм магаре;-)
 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 10. 10 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 541 Любопитно

  До коментар [#8] от "Марко":
  За ваше сведение:
  С думите "провинциален даскал", г-н т.н. "професор по разделение на готини и смотани", се обръщаше публично към към обществено известни и значими личности. С цел, да уязви и злепостави хора, които явно не харесва - което лесно може да се провери в портала незнайно защо наричан "Култура". В който списва софийското даскалче

  Така, че каквото повикало - такова се обадило

 11. 11 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1710 Неутрално

  Интересно защо Дневник е решил да се изживява като рупор на т.нар. портал Култура!?

 12. 12 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1234 Неутрално

  Калине,хайде вече по-смирено и без упреци и омраза,а?!

 13. 13 Профил на Цензуриран от антибългари.
  Цензуриран от антибългари.
  Рейтинг: 488 Весело

  Нищо не разбрах !
  Извинявате ли се нещо ?

  Между абзаца :
  "- атакуем стана фактът (който нямаше как да бъде скрит), че сред препоръчващите се за "лидери" на окупацията бяха хора, които формално не принадлежаха към Университета и студентството въобще."

  и

  "Първо – всичките бяха студенти и въпреки политическата си, чисто политическата си наивност – хора и чистосърдечни, и движени от чисто нравствени мотиви."

  Съществува някаква дълбока, непреодолима пропаст.

 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 15 Профил на matera
  matera
  Рейтинг: 648 Неутрално

  о ,червените влъхви са във вихъра си,ще дойде и вашия край на политическата сцена !

 16. 16 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1278 Разстроено

  "Ако имаше нещо радикално в тях, то бе радикализмът на възмущението им.
  И знаеха много, много за да са така възмутени. Едно момиче (да, от Благоевград) бе прекарало Нова година, заключено в сградата на Югозападния университет (отвън, от неговия ректор – помните това безобразие, нали). Друго момче, определено от "свръхинтелектуалния" (и стеснителен тип), ме порази с перфектната си морална логичност и безспорните си научни познания."
  Тази територия не си заслужава децата!И затова ще остане само с дъртляци и неграмотници в различни цветове.

 17. 17 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  [quote#0:"статия"]При това, длъжен съм да свидетелствам, до последния момент аз и моите колеги бяхме държани на студа, многократно проверявани, записвани от полицаите[/quote]
  Тъй, тъй! Антиправителствени елименти такъви! Сибир за тех!

 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 20. 20 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2826 Любопитно

  До коментар [#11] от "svoboden":

  А ти какви искаш?Портал Чалга?

 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 22. 22 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Калине, като не можеш да изкараш хорото до края, не се хващай. Мислех, че....абе,.....карай...

 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 25. 25 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3136 Неутрално

  Свидетелско. И ... свидетелство ...

  Мога само да благодаря на Калин Янакиев за изложеното и на "Дневник" за тиражирането му.
  Колко много неща е казал, (дори и особено с отричанията), че направо изречение по изречение може да се щудира. Кой и как възприема нещата и такива ми ти работи ...
  Нелицеприятни ...

 26. 26 Профил на mi6kro
  mi6kro
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Всъщност падането на първата окупация и Ранобудните дискредитираха много повече протеста.

  Поздрави.

  Местан да се извини за "РИТОРИЧЕСКИ" ! #236 едно-мандатни региона за страната + 4 едно-мандатни района за чужбина
 27. 27 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 594 Неутрално

  "Радикалността на гражданските движения по правило има своето място след (веднага след) избори, а не преди (непосредствено преди) избори"

  Я пак??!!
  Аз наивника все си мислех, че протестите / както и изборите/, като реакция на изменения от икономически характер, довели до съответните изменения в социалния характер на едно общество, водят до промени в политическото представителство и пространство, а от там чрез законодателната власт и в нормативната уредва на една държава. Не съм ги разбирал нещата правилно аз. От сега нататък, преди избори ще правим всенародни празници, манифестации с подкрепа на управляващите и софри, а след избори, без значение от резултата, протести, погроми, безредици, абе все вълни от национална самобитна радост и веселие ще да заливат милата ни родина/отечество...

 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 29. 29 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2082 Неутрално

  Оценявам честността. Винаги.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 30. 30 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2520 Неутрално

  До коментар [#11] от "svoboden":

  Защото общо взето само "Култура" остана като остров,сред морето от чалга и простащина в духовната България!

 31. 31 Профил на Хелиана
  Хелиана
  Рейтинг: 1860 Неутрално

  [quote#4:"boby1945"]Явно на някои преподаватели и студенти, с и без кавички, не им е ясно понятието обществен ред..... ще е добре да им се припомни по подходящ и ефективен за запомняне начин!!![/quote]
  Фасулчо..пардон, бобчо, ако още не си разбрал, вашите подходящи и ефективни за запомняне начини ги изхвърлихме вече на бунището на историята, там, където е мястото и на всички платени партийни тролчета.

 32. 32 Профил на Хелиана
  Хелиана
  Рейтинг: 1860 Неутрално

  От целия вой и писък под тази статия разбирам, че много хора предпочитат да им се говорят блудкави сладникави лъжи, отколкото честно и откровено да се назоват нещата с истинските им имена. Дълъг и криволичещ е, уви, пътят на едно интелектуално, духовно, и политическо съзряване, и шорткъти трудно се намират.

 33. 33 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 719 Неутрално

  Не малко знаменити политици по света са правили идиотски грешки в зората на жизнения си път. Но не виждате ли? Свърши апатията! Истински се развълнуваха, при това младите! Идат наистина новите. Без никакво касателство с ДС и ней подобни служби. Млади, напористи, образовани! Това са те. Силен е не онзи който не прави грешки (такъв е само един), а този който намира сила да се изправи след провал и поучил се от грешките си - да успее. С вас съм, младежи! Вярвам във вас! Вие можете! Дерзайте!!!

 34. 34 Профил на aroved
  aroved
  Рейтинг: 445 Любопитно

  Каква концентрация на четящи един текст през криво огледало...и самочувствено ''коментиращи''.

  den
 35. 35 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1460 Неутрално

  Може би едно важно уточнение на К.Янакиев е тази статия.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 36. 36 Профил на Durruti
  Durruti
  Рейтинг: 541 Неутрално

  В началото на текста този дракулоподобен индивид признава, че поне някаква част от въпросните окупатори нямат нищо общо с Университета и студенстството; в средата на текста дори ги обвинява, че са се изнизали, превръщайки акцията в нещо анонимно и обречено; в края на текста обаче настоява, че те всички били студенти и се възмущава как ги наричали медиите. Ами не са студенти, не бяха и по време на първата окуация, в коят също участваха, макар и размити сред някои малко по-достоверни лица. Пък Янакиев безспорно е активист на ДСБ, който има огромна заслуга за превръщането на първата студенстска стачка в партийно мероприятие. Пак той има своята отговорност за подхранването на делюзиите на тези нагли индивиди, което в крайна сметка очаквано изби в тази татална нелепица, наречена "втора окупация" (а на практика - обикновено взломаджийство)

 37. 37 Профил на ivan_v
  ivan_v
  Рейтинг: 332 Неутрално

  интересно на кого му пука за вълненията на професора?

 38. 38 Профил на Nyama Znachenie
  Nyama Znachenie
  Рейтинг: 509 Неутрално

  [quote#30:"deaf"]До коментар [#11] от "svoboden":

  Защото общо взето само "Култура" остана като остров,сред морето от чалга и простащина в духовната България![/quote]

  Да, така е, обаче коментиращият 11 има предвид "Портал Култура" - добавения на общ сайт идеологически пазвантин на
  в. Култура... всъщност, икономедиите много рядко препечатват нещо от същинската Култура...

 39. 39
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 40. 40 Профил на Nyama Znachenie
  Nyama Znachenie
  Рейтинг: 509 Неутрално

  Мисля, че е нормално и достойно авторът да публикува тази инфо за събитията, в които е бил участник.

  Едновременно с това, като оставим настрана хронологията, този текст не ни оставя и най-малката илюзия за "спонтанността" на студентските протести, още от първата окупация, без да поставям под съмнение, че голямата част от тези млади хора искрено се включиха в тях.

  Обаче поведението на преподавателите им, аплодиращи и подстрекаващи в началната еуфория, пък после цинично отвърнали се "по целесъобразност" след неуспеха - се характеризира само с една дума - непочтеност...

 41. 41 Профил на greeneyes
  greeneyes
  Рейтинг: 3114 Неутрално

  "може би тъкмо въпросната обсада е била "сценарият", съгласуван с прокурора и полицейския шеф"

  Абсолютно точно - милицията действа отново в нарушение на Закона за автономията на ВУЗ-овете и в услуга на превратаджиите от юни 2013 г., тоест в услуга на комунистическите антибългарски олигарси.

  Пазете се от доносника vesolr
 42. 42 Профил на Васик
  Васик
  Рейтинг: 638 Неутрално

  От витиеватите обяснения на Янакиев става ясно, че историята въобще не е тази, която беше представена пред обществото. Първата окупация е започнала след договорка със самия ректор, докато втората не е била одобрена от самия ректор и затова Янакиев тича в късна доба да оправя нещата, за да си запази благосклонността на Илчев. Янакиев дори не смее да предположи, че полицията е ограничила достъпа точно по заповед на Илчев, но понеже веднъж вече описа МВР като орки, сега Янакиев се прави, че не разбира за какво става дума.

 43. 43 Профил на Васик
  Васик
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Въпреки всичко не очаквах от Янакиев да възприеме табиетите на Яне Янев, главно откъм повратливостта. Това същият човек ли е, който по телевизията тропаше с юмрук и изпаднал в истерия викаше "Оставка"?

 44. 44 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3927 Неутрално

  [quote#40:"petrov9"]Обаче поведението на преподавателите им, аплодиращи и подстрекаващи в началната еуфория, пък после цинично отвърнали се "по целесъобразност" след неуспеха - се характеризира само с една дума - непочтеност..[/quote]
  Като че ли имаш право.

  klimentm
 45. 45 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3927 Разстроено

  Уважавам проф. Янакиев и мисля че е честен и открит човек,точно такъв от които държавата ни има нужда сега.
  Въпреки всичко след прочитането на обяснението останах с чуството за нещо недоизказано .За мен нещата около втората окупация си остават загадка .

  klimentm
 46. 46 Профил на pinkpearl
  pinkpearl
  Рейтинг: 480 Неутрално
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK