Показно: Пореден избор на председател на съд без алтернатива

Показно: Пореден избор на председател на съд без алтернатива

© Надежда Чипева, КапиталВ четвъртък (6 февруари) предстои Висшият съдебен съвет (ВСС) да направи пореден важен избор - на председател на Варненския апелативен съд  (ВАпС) - най-натоварения апелативен съд след Софийския. Този избор е и първият сериозен кадрови текст за ВСС след доклада на ЕК, в който беше критично анализирана дейността на кадровия орган в тази насока. Тревогата идва от това, че конкурсите за шефове в съда, прокуратурата и следствието изглеждат предизвестени, тъй като месеци преди официалните процедури медиите и външните наблюдатели са способни да посочат фаворитите. А въпросителните по отношение на личните и професионалните качества на кандидатите не получават достатъчно категоричен отговор от ВСС.


Поради голямата обществена значимост на темата препубликуваме със съкращения анализа от сайта "Съдебни репортажи". Акцентите и вътрешните заглавия са на "Дневник".


Конкурсът за шеф на ВАпС очертава всички онези негативи в кадровата политика на ВСС, посочвани нееднократно както от съдийската организaция и неправителствения сектор, така и отразени в доклада на ЕК:
- ясен фаворит месеци преди процедурата, което неизменно води до отказ на съдиите да участват в конкурса, който има победител независимо от това кои са другите участници,


- липса на категорични отговори по етични въпроси, възникнали около кандидата и проформа проверки на Етичната комисия,


- създаване на съдебна номенклатура,


- затваряне на очите за проблемите около случайното разпределение на делата.


Завинаги шеф


Кандидатите да оглавят втория по натовареност апелативен съд в страната са двама – сегашният председател на Варненския окръжен съд (ВОС)– Ванухи Аракелян, чиито амбиции за поста са известни още преди обявяването на конкурса, и редовият съдия от ВАпС Вилиян Петров, чиято кариера е протекла основно в този съд.


И двамата са оценени високо от Комисията по предложенията и атестирането към ВСС. Петров получава най-високата оценка "много добра" и максимален брой точки за редови съдия – 100. Впечатление прави коментарът на Помощната атестационна комисия, която е оценявала съдията: "Отличава се с оригинално мислене, което съчетано с практическия му опит му позволява, при постановяване на съдебните актове, да даде предложение за нетипично разрешаване на някой от казусите". Какво се крие зад израза "нетипично разрешаване" на делата не става ясно, но източници на "Съдебни репортажи", запознати с работата на Петров коментираха, че решенията на съдията са по-скоро непредсказуеми, което не е качество на правораздаването, а недостатък.


Ванухи Аракелян пък е оценена с най-високата оценка за административен ръководител – тя е получила максимален брой точки – 150. В атестацията са отразени сериозни суперлативи за работата й като шеф на ВОС, а положителни становища за нея са изразили от двата университета във Варна, неправителствената организация Програма за развитие на съдебната система, както и Окръжния прокурор в града Владимир Чавдаров.


Аракелян ръководи ВОС вече два мандата и няма право да се кандидатира за трети път. Преди това, от октомври 1996 г. е съдия в Окръжен съд – Варна, негов зам.-председател и ръководител на Търговско и фирмено отделение. Кариерата й е преминала предимно като административен ръководител – явление, което успешно бе дефинирано от члена на ВСС Калин Калпакчиев като създаване на съдебна номенклатура.


Ако Аракелян бъде избрана за шеф на ВАпС (и изкара мандата си), тя ще може да се похвали, че е била начело на съд без прекъсване 15 години. Макар и не по същия повод, в доклада на ЕК това явление също търпи критики. Комисията отбелязва, "изборът на квотата на съдебната власт пострада от решението да не се позволява пряк избор на кандидатите от всички магистрати". "Това съсредоточи прекалено влияние в ръцете на съществуващото ръководство на съдилищата, като по този начин ограничи възможностите за ново начало".


А кадровата политика на ВСС до този момент ясно показва, че произвеждането на едни и същи административни ръководители, не само не представлява проблем за съвета, а е превърнато в устойчива практика. За пример могат да бъдат посочени издигането на Христо Динев от районен в градски прокурор на София, избирането на шефа на Районния съд в Пловдив Веселин Хаджиев за председател на Окръжния съд в града, повишението на Иван Калибацев от административен ръководител на Районния съд в Асеновград до шеф на Районния съд в Пловдив и т. н. Във всички тези случаи ВСС игнорира обстоятелството, че кандидатите са "външни" на конкретната структура, която искат да оглавят – също както в конкурса за шеф на ВАпС.


И още една малка подробност, подобно на Веселин Хаджиев, и съдия Аракелян е член на Форума на българските съдилища, организация, в която активна роля играеше Сотир Цацаров, преди да бъде избран за главен прокурор. Форумът стана известен с конференцията си на 6 март 2012 г. в София, на която председатели на съдилища от цялата страна бяха поканили като официален гост тогавашния вътрешен министър и настоящ подсъдим Цветан Цветанов. (Любопитна подробност за медиите беше, че Цветанов закъсня с 20-тина минути и организаторите забавиха откриването на събитието до идването му.) Съдия Аракелян бе един от докладчиците.


От чист по-чист


Въпреки публичните предупреждения на Съюза на съдиите, че формалните проверки на Етичната комисия създават усещане за индулгенция на определени магистрати (извод, направен и в доклада на ЕК), предстоящият избор на председател на ВАпС ще премине под знака на съмненията за конфликт на интереси по отношение на съдия Ванухи Аракелян. През ноември вестник "Капитал" публикува информация, че председателят на ВОС е взела изключително изгоден кредит от Корпоративна търговска банка (КТБ), която поначало не работи с физически лица (става дума за кредитиране - бел.ред.), три месеца, след като е преместила сметките на съда от "Уникредит Булбанк" в КТБ. Съвпадението на събитията и необичайно изгодните условия за кредитополучателката (нисък процент лихва и гратисен период от 8 години) създават съмнение за конфликт на интереси и за нарушаване на етичните правила на магистратите.


Тези факти обаче не бяха достатъчни на Етичната комисия да се самосезира и мълчанието й по казуса продължи близо три месеца. Макар на пръв поглед действията на Аракелян са в разрез с нормите на Етичния кодекс на магистратите и по-конкретно – "в обществените и официалните си контакти магистратът няма право да се възползва от служебното си положение или да използва правомощията си с цел извличане на лична облага".


В крайна сметка, без да влиза в подробности по случая, от ВСС формално заключиха, че съдия Аракелян е действала по правилата, тъй като била отразила кредитите в декларациите си по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. С тази подмяна на проблема ВСС си спести необходимостта да се произнесе дали е прилично в очите на гражданите председателката на съда да бъде третирана изключително благоприятно за нея от банката, в която са внесени от нея сметките на съда – с лихва в размер, какъвто не се предлага на пазара, и с дълъг гратисен период на кредита, който е направил безпредметна и без друго минималната лихва.


Също толкова формално кадровият орган на съдебната власт провери и друг случай, в който изниква името на другия кандидат. Както "Съдебни репортажи" писа, по търговско дело, разглеждано от ВАпС, съдът е постановил две коренно противоположни решения – едното в полза на ответника, другото в полза на ищеца, като и двете са били връчени на страните. И в този случай ВСС действа по установената схема – повърхностна проверка на обстоятелствата, възложена на председателката на състава, и заключение, че проблем не съществува. Практика, която също получи еднозначна оценка от страна на ЕК – "Можеше да се очаква комисията за професионална етика да следи за безупречния интегритет на магистратите, но ВСС не е превърнал професионалната етика в свой основен приоритет".


И един друг щрих около конкурса, който предизвика недоумение в юридическата общност. В средата на януари съдия Ванухи Аракелян се явява на изпит за юридическа правоспособност в Министерството на правосъдието, пише "Капитал", макар да е действащ магистрат от от 1991 г.  Явяването й чак сега означава само едно – съдия Аракелян иска да се презастрахова срещу всички възможни пречки за поста – независимо дали са основателни или не. Факт, който показва амбиция – съдия Аракелян е готова на повече презастраховане в този конкурс, отколкото в практиката си като съдия (иначе досега да се е сдобила с удостоверението срещу същите хипотетични упреци, че е незаконен съдия!). Късното явяване на изпит обаче поставя в неловка ситуация ВСС – нещо трябва да каже - дали това удостоверение е нелепо или не, защото стотици магистрати и адвокати практикуват без такова!


Нито дума за случайното разпределение на делата


Бегъл поглед върху концепцията на двамата кандидати за председател на ВАпС показва почти пълна идентичност между двете. Почти 2/3 от концепциите на Ванухи Аракелян и Вилиян Петров преповтарят буквално отчетния доклад на ВАпС за 2012 г., като в първата вниманието е средоточено върху постигнатото през двата управленски мандата на съдия Аракелян. Става ясно, че председателят на ВОС има намерение да използва вече постигнатото и да го копи-пейстне и във ВАпС, като основен акцент е поставен на усъвършенстването на съществуващите деловодни системи в съда, 


В презентацията си до ВСС съдия Аракелян изобщо не споменава темата за случайното разпределение на делата, макар тематичните проверки на Върховния касационен съд за периода 2011-2012 г. да откриват сериозни недостатъци в организацията на съда. Проверките констатираха, че заради малкия брой съдии, сериозното профилиране на дела и ограничения брой съдебни зали почти не съществува случаен избор или той е силно ограничен.


По данни на "Съдебни репортажи", проблемът във ВАпС е дори по-сериозен - отново заради малкия брой съдии, което налага често наказателните дела да се разглеждан от граждански съдии, което е видно от отчетния доклад на съда. В някои случаи се изчерпва целият състав на съда и е невъзможно да се формира състав", се сочи в доклада. Въпрос, който е от компетенцията на ВСС, действително, но пък е в ръцете на административния ръководител да му обърне сериозно внимание и да предложи решение.


По въпроса за случайното разпределение на делата в концепцията на Вилиян Петров се предлага строг контрол, прозрачност чрез поддържане на архив и отпечатване на протокол за случайно разпределение по всяко дело и липса на "възможност за техническа манипулация на избора", отразяване на всяка "намеса в разпределението". Как ще бъдат изпълнени тези мерки от концепцията на кандидата не става ясно, тъй като те само са изброени.


От кандидатите за поста обаче се изисква конкретен отговор как ще спрат заобикалянето на случайното разпределение на делата поради няколко причини – освен че, ако бъдат избрани, ще ръководят втория по натовареност апелативен съд в страната, и двамата са търговски съдии, а именно по търговски дела хитрините на страните да си избират съдия-докладчик са отдавна известни в системата. Освен това явлението е регистрирано и в Окръжния съд във Варна. Както "Съдебни репортажи" писа , два акта на Инспектората към ВСС установиха, че в подопечния на съдия Аракелян съд заобикалянето на случайния принцип на разпределение на делата чрез множество искови молби или образуване на дела без да е платена държавна такса е факт, въпреки че Гражданско-процесуалният кодекс дава ясни указания как да се предотврати това. Вярно е, че след констатациите на инспектората съдия Аракелян издава заповед как да се третират еднаквите искови молби, както и правила за разглеждане на молбите за спиране на производство в Търговския регистър. Дали организацията е дала резултат няма данни ВСС да се поинтересувал.


Всички тези въпроси би трябвало да получат отговори в четвъртък, ако членовете на ВСС са разбрали, че докладът на ЕК е хроника на техните провали, които са видими вече не само за българските граждани.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (24)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на гарата
  гарата
  Рейтинг: 582 Гневно

  Пускайте подписката за референдума веднага!
  Всеки ден забавяне е в ползва на тройното зло!

 2. 2 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5545 Неутрално

  До коментар [#1] от "гарата":

  ++++++++++++++++++++++++++

 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 4. 4 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1102 Неутрално

  Сега Цецо ли е виновен, Боко или ГЕРБ. Или съдебната система си е такава. Кво пише в опорните точки, нали използвахте атаките на Цветанов по съда за да плюете и истерясвате. А Цецо е на молитвена закуска при Обама, явно американската администрация не се впечатлява от плюнките на комунистите и опорните им точки.

  Няма шики-мики.
 5. 5 Профил на Веселин
  Веселин
  Рейтинг: 753 Любопитно

  До коментар [#4] от "Daniel Defoe - Аз ходя на протест. А ти?":


  [quote#4:"Daniel Defoe - Аз ходя на протест. А ти?"]Цецо е на молитвена закуска при Обама[/quote]
  Верно ли, и за какво ще му се моли на Обама на закуската?

 6. 6 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1102 Неутрално

  До коментар [#5] от "Веселин":

  Наистина я. Молитвата е следната, може да повтаряш след мен "Отче наш, гроздето е кисело"

  Няма шики-мики.
 7. 7 Профил на Веселин
  Веселин
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#6] от "Daniel Defoe - Аз ходя на протест. А ти?":


  [quote#6:"Daniel Defoe - Аз ходя на протест. А ти?"] може да повтаряш след мен "Отче наш, гроздето е кисело" [/quote]
  Смешник, заради точно такива като теб които не виждат по далеко от носа си в дясното никога няма да има обединение!

 8. 8 Профил на Чичи (Ice Man's fan)
  Чичи (Ice Man's fan)
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#4] от "Daniel Defoe - Аз ходя на протест. А ти?":
  Ясен факт. Но съдейки по броя на минусите, доста хора са потопени в опорните точки. Нищо. Нека си лаят.

  Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει
 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 11. 11 Профил на pipistrella
  pipistrella
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Не знам какво толкова ви изненадва, че кандидатите са само двама и то познати лица, това са хора които са минали през цялата йерархия на съдебната система и са добре познати в тези среди. Ако тръгнем да търсим сензацията, то кандидатурата за председател на ВАС е само една - тази на Тинка Косева. Истината е, че няма много мераклии да нагазят в блатото и да отнасят само критики. Същата беше и историята с избора на съдебен инспектор.

 12. 12 Профил на machinarium
  machinarium
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Тези избори за съдии са толкова опорочени, че няма накъде! Абсолютно всичко за миналото на съдиите излиза наяве и това до известна степен е много грозно. А това дали има конфликт на интереси не може да го решава някаква медия, а само компетентните лица.

 13. 13
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 14. 14 Профил на SSS
  SSS
  Рейтинг: 944 Неутрално
 15. 15 Профил на kalina_v
  kalina_v
  Рейтинг: 516 Неутрално

  Защо никой не тръгна по следите на сметките на съдиите от ВСС, някои от тях имат дългогодишно сътрудничество с ПИБ и доста солидни суми с неясен произход, който едва ли е само тлъстите раздаващи се бонуси. Други магистрати се облажиха покрай ЦКБ заради небеизвестни дела, къде са разследванията?!
  Каквото и да си говорим проблемите на съдебната система не са от сега, а хората, които са по високите й етажи са все едни и същи креатури, които угодно прислугват на всяка власт и всяка власт си слага своите пионки във ВСС, КС... За това отговорност носят правителство, президент, главен прокурор и пр.

 16. 16 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 913 Неутрално

  Доколкото знам, прокурорско место доскоро струваше 200 000 евро. За съдийско нямам информация. Може ли някой сведущ да каже колко е?

 17. 17 Профил на choss
  choss
  Рейтинг: 638 Неутрално

  [quote#3:"lady_garga"]А, и какво Дневник - докато Ванухи Аракеляне имала сметки в Уникредит банк не е била интересна на редакцията? Що ли?[/quote]
  Щото от Уникредит не са ѝ дали личен кредит с 8 год. гратисен период при подценена лихва.

 18. 18 Профил на choss
  choss
  Рейтинг: 638 Неутрално

  [quote#4:"Daniel Defoe - Аз ходя на протест. А ти?"]Сега Цецо ли е виновен, Боко или ГЕРБ. Или съдебната система си е такава.[/quote]
  Съдебната система е от много години е корупционна среда.
  Цоко и Боко са виновни и отговорни дотолкова, че през мандата на ГЕРБ не се направи нищо в посока промяна на средата и реформиране на системата. Това е тяхната вина - с бездействието си спомагат на сегашните управляващи да си кадруват в съдебната система по същите непрозрачни корупционни механизми.

 19. 19 Профил на choss
  choss
  Рейтинг: 638 Неутрално

  [quote#6:"Daniel Defoe - Аз ходя на протест. А ти?"]Наистина я. Молитвата е следната, може да повтаряш след мен "Отче наш, гроздето е кисело"[/quote]
  Разликата, пич, е, че когато Костов беше на власт, Клинтън му идваше на крака да му пее в молитвата "Господи, ти, който си на небето и си Българин .....помогни ни да спечелим войната в Косово ..."

 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 22. 22 Профил на zigi
  zigi
  Рейтинг: 221 Неутрално

  До коментар [#15] от "kalina_v":

  Всеки път като се отвори дума за избор на съдии и се почва с ровенето в биографията им; ама не мисля, че точно справките в коя банка имали сметка, сътрудничество или както го наричате е от някакъв интерес за обикновения гражданин - всички имаме сметки в някоя банка, някои и в няколко различни банки, най-малко сметката, на която се превежда заплата, пенсия, детски...Колкото за отговорността на правителството и президента... моля те. Просто се огледай кое ни е правителството в момента и колко авторитетен ни е президента

 23. 23 Профил на gilermos
  gilermos
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Всички тези въпроси би трябвало да получат отговори в четвъртък, ако членовете на ВСС са разбрали, че докладът на ЕК е хроника на техните провали, които са видими вече не само за българските граждани.

  Е, очаквано, не получиха отговори. ВСС не иска да дава отговори. Иска да заобикаля въпроси. И много се дразни, когато медиите вземат да поставят някакви такива. Припомням, че в този случай /а и не само/ съдиите също настояха ВСС да даде отговори, но той - не. Това е положението.
  Очевидно г-жа Аракелян бленува да работи като....председател. И така ако може цял живот. И няма да ме учуди, ако след малко се засили да стане председател и на ВКС.
  Настойчиво се питам: какъв може да е мотивът, на което и да е човешко същество да председателства през целия си професионален живот! И все си мисля, че какъвто и да е, не може да говори положително за такъв амбиционер.

 24. 24 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1702 Неутрално

  мално за .

  Предразсъдъците са за ограничените.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK