Задължително гласуване? Дали да не опитаме

Задължително гласуване? Дали да не опитаме

© Юлия Лазарова, 123RF.comХубаво е човек да ходи на протести. Среща приятели, които не идват редовно в кръчмата, защото жените им не ги пускат. Но пък идват на протести. Там ги пускат. И там, на кенче бира, човек може с умните си приятели да дискутира световните, националните и изборните дела. И когато приятелите ти са умни хора, то дискусията е мехлем за разума и катастрофа за портфейла.


Пациенти или граждани


Тъй като за изборните дела в следващите дни ще си говорим много, пък и президентът постави няколко въпроса за референдум, ще се опитам да разкажа за някои аспекти на изборите. Бих се радвал, ако повече хора като будни граждани си направят труда да обяснят разбираемо различните елементи и алтернативи на изборния процес. Не за друго, ами да се формира такова доверие, че да не ни мързи да отидем и да гласуваме. Защото, запомнете, независимо дали вие лично гласувате или не, тези, които влязат в парламента, ще определят колко пари ще получавате, колко ще плащате, за какво те ще ги харчат и коя част от общите ни имоти на кого ще продадат.
Луксът да не гласуваме ще си го платим през цените на стоките, през заемите за "Белене", през кражбите по жп релсите, през обезлюдените села, през бетонираната Странджа, през социалните помощи и купените гласове на контролирания вот.


Луксът да не гласуваме и досега си го плащахме през бандитските застраховки, корумпираната приватизация, бетонираното Черноморие, фалшивите пътни ремонти, откраднатите детски градини, стимулираната ромска раждаемост, закритите болници и др. Ако не разбираме връзката между участието си в изборите и горните безобразия, значи сме пациенти, а не граждани.


Така... Сега за задължителното гласуване...


В книгите пише, че първата страна, въвела задължителното гласуване, е Белгия. Станало е през 1892 г. После е въведено в Аржентина и Австралия. Най-много страни със задължително гласуване има в Латинска Америка и Европа. В Азия са две - Тайланд и Сингапур. В момента Австралия е типичен пример за задължително гласуване.


В основата на спора "за" или "против" задължителното гласуване е противоречието между степента на легитимност на законодателната (или друга избираема) власт и обхвата на решенията, които тя взема. Казано по-просто: парламент, избран с малко гласове, определя данъци, които трябва да се плащат от всички жители на страната (правната територия) или се разпорежда с гори, планини, плажове и други ресурси, които се смятат за общо притежание на голямата общност (народа) или на малката общност (общината, града, селото). Същата власт, избрана с малко гласове, вменява граждански задължения на всички, като военна служба например, задължително образование, солидарни или индивидуализирани социални системи. Това противоречие поражда и аргументите в спора.


Аргументи "за"


Основният аргумент е, че решенията на изборните органи имат по-висока легитимност, когато те са избрани от по-голяма част от избирателите. Най-добре - от всички. Смята се, че степента на обществено съгласие е по-висока и нараства толерантността към интересите на различни обществени групи.


При задължителното гласуване се наблюдава по-голяма ангажираност на населението в обществените дела, стимулира се гражданският диалог и разбирането на механизма на функциониране на властта. Избирателната активност е по-висока с около 15%. Някои анализатори твърдят, че политическите партии нямат нужда от значително финансиране (мехлем за душата), защото не се налага да агитират населението да гласува.


При разбиране на демокрацията като управление на народа по подразбиране това трябва да е управление на целия народ. Следователно всеки отделен избирател е длъжен да направи избор, като прехвърли своята свободна индивидуална воля на свободно избран представител или партия.


Важен аргумент в полза на задължителното гласуване е, че то елиминира възможността малки, силно мотивирани групи да избират властта, която после да изсмуква обществените ресурси в полза на същите или други групи или на олигархични мрежи.


Особен случай на задължителното гласуване е включването на маргиналните групи. По принцип то е в техен интерес. В случая на България обаче маргиналният вот е обект на купуване и други форми на въздействие, при което той става част от силно мотивираните малки групи и пропорционалното му влияние нараства. Като резултат този вот става неприемливо значим, особено на фона на ниския принос на маргиналните групи към създаване на обществените блага. Носителите на този вот се възприемат като консуматори и паразити.


В подобен контекст може да бъде разгледано и гласуването в чужбина. В местните и в парламентарните избори, когато се гласува за власти, които управляват ресурси, активността е много висока в един етнически и териториално обособен електорат. Той формира половината от задграничния вот, въпреки че е в пъти по-малък от останалата част български граждани зад граница. И като резултат произвежда непропорционална легитимност (депутати).


Аргументите против задължителното гласуване


Основният аргумент против задължителното гласуване е разбирането, че то не е в съответствие с възприемането на свободата като присъща характеристика на демокрацията. Защитниците на тази теза не приемат, че гласуването е вътрешно присъщо задължение и прилагането на такъв закон би било ограничение на свободата като право, което се свързва с демократичните избори. Стига се дотам, че задължителното гласуване може да намали интереса към обществените дела и ще се приеме като насилие от тези, които не желаят да гласуват.


Противниците на задължителното гласуване изтъкват факта, че в страните, където се прилага, рязко нараства броят на невалидните гласове или празните бюлетини. Въпросът за степента на легитимност на избраната власт при участието в гласуването против волята на хората също няма еднозначен отговор.


Смята се, че в резултат от задължителното гласуване нараства "случайният избор". Безразличните избиратели могат да гласуват за първите имена в бюлетината. За тях изборите нямат значение, а само фактът, че са спазили закона и са отчетени като гласували. Възниква въпросът каква легитимност произвежда такъв вот, който не подлежи на измерване. Този феномен на избиране на първите имена е в основата на нежеланието на партиите да допуснат гласуване със задължителна множествена преференция при пропорционалното гласуване, но за това друг път.


Как е по света? Закони, санкции и приложение


Задължителното гласуване присъства в много законодателства, но неговото прилагане не е еднозначно. Все пак съществуването на подобен закон има ефект върху гражданите и може да бъде дори частично прилаган. Такъв е случаят с Австрия, където е прилаган в два района до 1992 г. и в тези райони е отчетена по-висока избирателна активност в сравнение със средната за страната. В много страни хората над 70 години са освободени от задължително гласуване и не им се налагат санкции.


Неприлагането на задължителното гласуване, дори когато формално присъства в законодателството, е свързано и с разходите за организиране и контрол. В тези случаи се разчита, че законопослушните граждани все пак ще изпълнят това задължение и без да се налагат стриктно санкциите за негласуване.


На практика целият кръг въпроси за неспазването на закона за задължително гласуване, евентуалните санкции при негласуване, налагането им, освобождаването от санкции и други трябва да се разглеждат в контекста на отделните страни и навиците на избирателите.


В много страни, Австралия например, ако избирателят представи приемливо обяснение защо не е гласувал, то се приема за основание да не се налага санкция. Подобни "вратички" се прилагат в много страни със задължително гласуване – бележка от личния лекар, пътуване над определено разстояние от секцията за гласуване, пътуване в чужбина. В случаите, когато страната поддържа изборен регистър, задължението може да се отнася само за тези, които са се записали в този регистър. А това записване е доброволно.


Тук искам само да отбележа, че една от причините да се поддържат изборни регистри е опазването на избирателните права от злоупотреба. Регистрите се основават на съзнателно заявеното и периодически потвърждавано желание за реализиране на индивидуалното избирателното право на всеки.


Какви санкции могат да се налагат?


Глоба. Както е добре известно, по нашите ширини глобата е добро средство за налагане на закона. Размерът на глобите е различен и когато в Швейцария (само в един кантон) са се налагали глоби, те са били 3 швейцарски франка. В Австрия са били от 300 до 3000 австрийски шилинга до 1992 г., и то само в два района. Предполагам, че и за България една неголяма глоба би имала стимулираш ефект, ако се приеме задължителното гласуване. В Белгия се представя обяснение за негласуването. Ако то не е приемливо, глобата за първия път е от 5 до 10 евро, за втория - между 10 и 25.


Затвор. Има го като санкция, но няма писмени сведения да е била прилагана. Има обаче подобна санкция, и то прилагана за двойно гласуване и за двойна регистрация в изборен регистър. Това е обаче друга тема.


Лишаване от избирателни права. Такъв е случаят в Белгия, където може да загубите избирателните си права, ако не сте участвали в гласуване на поне 4 избора през последните 15 години. Ако в Белгия сте държавен служител, може да получите и други санкции и да бъде спряно израстването ви кариерата. В някои страни като Сингапур, ако не гласувате на избори, отпадате от регистъра, за да гласувате отново, трябва да поискате включване в регистъра, като дадете разумно обяснение защо не сте гласували.


Лишаване от публични услуги и др. Подобни санкции се срещат и могат да бъдат както формално вписани, така и да имат характер на обществено осъждане. В Белгия може да не получите работа в обществения сектор, ако не сте гласоподавател, в Италия може да не се доберете до детска градина. В българските условия подобни санкции могат да бъдат свързани с помощите за отопление, предоставяне на ваучери за някакви услуги или с даване на предимства за детска градина и др.


Това накратко е прегледът на темата "задължително гласуване".


Дали България да въведе задължителното гласуване
е трудно решение


Апатията, настроенията срещу политическите партии, убеждението, че изборите не решават нищо, са все фактори, които отблъскват гражданите от обществените дела. Да се разчита, че гражданската енергия на сегашните протести ще доведе до висока избирателна активност и адекватно представителство на интересите, е твърде оптимистично.


Може би наистина е време да се въведе задължителното гласуване за поне три избора от всеки вид (парламентарни, местни, президентски и за Европейския парламент), за да се направи оценка на въздействието им върху политическата представителност в страната, налагането на върховенство на закона и доверието в политическата почтеност на изборните власти.


Авторът Стоил Стоилов е изборен наблюдател. Член е на обществения съвет към парламентарната комисия, която обсъжда новия изборен кодекс, както и на съвета към предишната временна парламентарна комисия, която изготви черновата на закона.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (184)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Грант мотивиран, правоверен либерал
  Грант мотивиран, правоверен либерал
  Рейтинг: 537 Неутрално

  Народа има право да реши... ВСИЧКИ които вият срещу предложения от Президента референдум се страхуват от гласа на народа!

  Дневник - рупор на демократичната цензура. "Правилата" на форума - СПОРЕД ФИНАНСОВИЯ ИНТЕРЕС НА СОБСТВЕНИКА :)
 2. 2 Профил на 42
  42
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Ако гласуването е задължително, направо да дават властта на Светльо Витков, ха ха ха!

  След комунистите най-много мразя антикомунистите!
 3. 3 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3714 Неутрално
 4. 4 Профил на Къти
  Къти
  Рейтинг: 627 Неутрално

  НИКОГА!!!

  Всичко, за пресъпленията на ядрената мафия единствено и само тук: http://gikotev.blog.bg
 5. 5 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5788 Неутрално
 6. 6 Профил на galio
  galio
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Ще се наложи да опитаме, ако си искаме държавата обратно.

  https://www.youtube.com/watch?v=-vMgXV26PQM
 7. 7 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1256 Неутрално

  Ето едно предложение и от мен: Изборите да се правят в СРЯДА. Който е гласувал получава почивен ден, който не е му се удържа една надница.
  Така и привнесения вот от Турция ще намалее, или поне на ДПС-то ще им излезе прекалено скъпо.

 8. 8 Профил на Freedom of Speech
  Freedom of Speech
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Наясно ли сте с целият абсурд, за който от ГЕРБ, па и Росен!, пропагандират? Онези, които се правят на най-големите демократи искат да смажат правото на свободен избор?!
  Какво ще постигнат с това задължително гласуване? Нищо! Купените пак ще са си купени, а купуват всички!!!
  И запомнете: по-малкото зло също е зло, така че да ми говорите тъпотии от сорта "Гласувайки за ГЕРБ ти гласуваш против БСП!" не ми минават - нито искам комунисти повече, нито искам боядисани комунисти!
  СВОБОДЕН СЪМ ДА ГО НАПРАВЯ ИЛИ ДА НЕ ГО НАПРАВЯ!

  Езикът е машина и не бива да се допуска пружините й да скърцат.
 9. 9 Профил на ilinko
  ilinko
  Рейтинг: 837 Неутрално

  Ако се въведе задължително гласуване, то трябва да се въведе и електронно.

 10. 10 Профил на t_o_m_o_v
  t_o_m_o_v
  Рейтинг: 451 Неутрално

  Избирателните регистри при задължителното гласуване е възможно да решат мистерията около т.н. 'мъртви гласове', особенно ако има елемент на налагане на глоба (макар и символична).

 11. 11 Профил на clutch
  clutch
  Рейтинг: 684 Неутрално

  ЗА !!!!
  Това е начина да им се скапят сметките и да се охарчват за нещо, което не е сигурно.

  Бил съм крайно груб към идиотите? Хъм, имам и разрешително за оръжие :)
 12. 12 Профил на Freedom of Speech
  Freedom of Speech
  Рейтинг: 684 Неутрално

  [quote#2:"42"]Ако гласуването е задължително, направо да дават властта на Светльо Витков, ха ха ха! [/quote]

  Айде нема нужда Бриго Аспарухов да ни управлява - имаме си Бойко, Гоце, Сергей и Доган!

  Езикът е машина и не бива да се допуска пружините й да скърцат.
 13. 13 Профил на скруч
  скруч
  Рейтинг: 515 Весело

  До коментар [#7] от "442":аз предлагам да е в понеделник щото така и депутатите да поработят.

  за чиста и свята република-но не с този народ
 14. 14 Профил на anni_geo
  anni_geo
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Президентът иска да се въведе електронно гласуване, но по този начин може много лесно да се изманипулира вота и като нищо ГЕРБ да се върнат на власт, може би това е целта на Плевнелиев, но не и нашата.

 15. 15 Профил на galio
  galio
  Рейтинг: 684 Любопитно

  До коментар [#8] от "Freedom of Speech":

  Как точно се смазва правото на избор?

  Очевидно е, че тежестта на купените гласове ще падне драстично.

  https://www.youtube.com/watch?v=-vMgXV26PQM
 16. 16 Профил на purple_rain
  purple_rain
  Рейтинг: 458 Любопитно

  До коментар [#7] от "442":

  Това е много по-добро предложение от задължителното гласуване и доста по-добър стимул.Не мога да разбера как хора имащи себе си за демократи могат да си помислят,че с принуда ще постигнат нещо хубаво.Не е ли доказано с толкова много години опит и примери,че стимулите са много по-ефективни от забраните и принудата?

 17. 17 Профил на Гьонсурати на Едноличния Ръководител Борисов
  Гьонсурати на Едноличния Ръководител Борисов
  Рейтинг: 1191 Любопитно

  Против задължителното гласуване съм, но за референдума! Дали да не опитаме да повишим нивото на избирателна активност без тоталитарни предложения...

  "В сърцето на тирана,аз отворих такава люта рана, която никога няма да заздравее." Георги Бенковски
 18. 18 Профил на fortunes
  fortunes
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Най-добре да пробваме с лишаване от избирателни права, а? Гъбарите съвсем ще ги откажем тогава. И 5 лева такса става.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 19. 19 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3714 Неутрално

  [quote#1:"Little Wing"]Народа има право да реши... [/quote]
  Правилно.
  Но ... да реши информирано!
  А не защото така му е скимнало, след като са го подвели ...
  Защото проблемът са политиците и политиките, т.е. КОЙ избираме, а не КАК избираме. Със задължителното гласуване ще бъдат "избрани" пак същите, но вече на всичкото отгоре няма да са с мижави гласове, а с масово гласуване. И ще са абсолютно легитимни отвъд чисто правните и формални правила!

  А по същество ....
  Един простичък въпрос към защитниците на тезата за задължителното гласуване:
  Със задължително гласуване вие правите упражняването на едно фундаментално право - задължение. Добре.
  Тогава, по същата логика, трябва да се глобяват и безработните, защото те не упражняват фундаменталното си право на труд.
  А по логиката на предложението, О, Господи!, да се "награждават" гласувалите с по 20 лева - трябва да се дават и по 20 лева тогава на всеки работещ, че си е упражнил правото на труд! И на учащите се, че си упражняват правото на образование ...
  Пък ако си тежко болен и не можеш да гласуваш - какво? Ще трябва да доказваш, че си бил в такова положение, та да не те глобят?

  Абе, вие наистина ли не вдявате в какъв абсурд се пъхате?

 20. 20 Профил на Freedom of Speech
  Freedom of Speech
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#15] от "galio":

  Сега ще ти кажа: вие, по-младите и неразбиращи, не знаете, ама едно време който до обяд не беше гласувал, пред тях спираше една милиционерска лада и те караше до избирателната секция за да пуснеш вот за бай Тошо.
  Не можеш да се правиш на демократ, а да искаш да задължаваш и налагаш воля, мнение и позиция.
  Ясно ли ти е сега?

  Езикът е машина и не бива да се допуска пружините й да скърцат.
 21. 21 Профил на phill11
  phill11
  Рейтинг: 507 Неутрално

  [quote#8:"Freedom of Speech"]СВОБОДЕН СЪМ ДА ГО НАПРАВЯ ИЛИ ДА НЕ ГО НАПРАВЯ! [/quote]
  Че кой ти отнема тази свобода? Не гласуваш, плащаш си глобата и дотам, или пък го правиш с недействителна бюлетина. И данъците не са доброволни, но си ги плащаш, предполагам?

 22. 22 Профил на stanimir62
  stanimir62
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Подкрепям задължителното гласуване (в територията на страната). Мисля, че ще има положителен ефект в този период на изборна апатия. Но не със стимули, а със санкция. И 5 лева глоба са достатъчни да изкарат повечето хора да гласуват. А които са над 70 години или болни да не са длъжни да гласуват.

 23. 23 Профил на marker
  marker
  Рейтинг: 796 Неутрално

  Смятам, че възможността за електронно гласуване е по-важна от задължителното гласуване. Впрочем дискусиите са много полезни, но ще имат ефект само ако се проведе референдум. Народът трябва да реши. Иначе е само чесане на езиците. Политиците обаче априори са против задължителното и електронното гласуване, защото им ограничава възможностите за манипулации и маневри.

 24. 24 Профил на shileto
  shileto
  Рейтинг: 1134 Неутрално

  До коментар [#2] от "42": Искаш да кажеш на Бриго Аспарухов , тъста му

 25. 25 Профил на Гьонсурати на Едноличния Ръководител Борисов
  Гьонсурати на Едноличния Ръководител Борисов
  Рейтинг: 1191 Неутрално

  До коментар [#21] от "olly":


  [quote#21:"olly"]Не гласуваш, плащаш си глобата и дотам[/quote]

  Знаех си, че накрая ще излезе наяве и меркантилната страна на тази идея...

  "В сърцето на тирана,аз отворих такава люта рана, която никога няма да заздравее." Георги Бенковски
 26. 26 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2822 Неутрално

  Ще гласувам за ГЕРБ на следващите парламентарни избори,но за нищо на света няма да гласувам на общинските избори в моя град,за кандидата на ГЕРБ за кмет. Защото знам,че той първо ще си напълни гушата,а после каквото остане...
  Тия не разбират ли,че задължителното гласуване,ще вбеси и най-кроткият човек,и той е много вероятно да пусне бюлетина срещу собствената си партия,(демек срещу себе си),само и само да я накаже заради това нагло насилие над волята му!

 27. 27 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Отчитайки политическата ситуация и народопсихологията, според мен е най-добре да се направи еднократно, за да се видят резултатите и ефекта.

 28. 28 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2431 Неутрално

  Блазни ме мисълта за "задължително гласуване!"
  - ама после да няма и "задължително празнуване" , задължително присъствие по манифестации, по събрания на управляващатата партия , и други ЗАДЪЛЖЕНИЯ да си ползвам ПРАВОТО ?! Страх ме е!

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 29. 29 Профил на phill11
  phill11
  Рейтинг: 507 Неутрално

  [quote#26:"deaf"]Ще гласувам за ГЕРБ на следващите парламентарни избори,но за нищо на света няма да гласувам на общинските избори в моя град,за кандидата на ГЕРБ за кмет.[/quote]
  Ами гласувай за друг, може пък да има и по-добър кандидат, защо свеждаш всичко до ГЕРБ?

 30. 30 Профил на Γαλλα
  Γαλλα
  Рейтинг: 1416 Любопитно

  - Защо задължителното гласуване е нежелано от някои среди...???

  - Защото ще девалвира цената на предизборните кебапчета, наливната бира и двайсетолевките в пликчета...

  Писна ми от цирк, на път съм да умрЪ от смях...
 31. 31 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2396 Неутрално

  Задължителното гласуване е най-сигурният начин комунистите и турската партия да бъдат изпратени в историята! Нека народът си каже мнението по този въпрос на референдум.

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 32. 32 Профил на galio
  galio
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#20] от "Freedom of Speech":

  "Шокирана от ниската активност на изборите през 1922 година - само 58 процента , Австралия въвежда закон за задължителното гласуване след парламентарна дискусия, продължила не повече от 90 минути. Около 80 процента от австралийците и днес поддържат задължителното гласуване. "

  Явно така се създават устойчиви навици.

  https://www.youtube.com/watch?v=-vMgXV26PQM
 33. 33 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2304 Неутрално

  Да на референдума.
  По отношение на гласуването, ще можем да отговорим, ако има референдум.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 34. 34 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2453 Неутрално

  Абе какво има да се чудим. Голяма работа че народът ще си мръдне задника за да излезем от летаргията. Ние сме толкова затънали в блатото, че само нещо колосално и радикално може да ни извади оттам. Ако още две-три години протакаме подобни решения накрая ще вземем да се изпозаколим. Чакаме Филанкишията и Неволята да ни решат проблемите.

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ДА РАЗБЕРЕМ КОЙ КАКВО НАИСТИНА МИСЛИ И ЗА ДА ОТСВИРИМ ТВЪРДИТЕ ЯДРА НА ПАРТОКРАЦИЯТА ДОКАРАЛА НИ ДО ДНЕШНИЯ НАЦИОНАЛЕН СРИВ.

  Заглавие в Дневник: "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" Е ГОТОВА ДА УПРАВЛЯВА С БСП" (ЛЪЖИТЕ БЯХА ДОТУК)
 35. 35 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3063 Неутрално

  По-добре гласуването да е в работен ден. С предварителна регистрация и загуба на избирателни права, ако не гласуваш на 3 избора. И задължителна преференция!

 36. 36 Профил на ATR
  ATR
  Рейтинг: 451 Гневно

  До коментар [#8] от "Freedom of Speech":
  Хайде стига с тая опорна точка! Задължителното ходене до избирателната секция НЕ Е равно на задължително гласуване. Винаги можеш да пуснеш празна или невалидна бюлетина. От ДПС ли го прихванахте това, всичко което не ви изнася да се обявява за отнемане на права?

 37. 37 Профил на Другари, дамските въшки са срам за комсомолките!
  Другари, дамските въшки са срам за комсомолките!
  Рейтинг: 515 Неутрално

  образователен ценз! Не можеш да четеш и пишеш - не може да управляваш превозно средство и да рискуваш живота на другите!
  Не можеш да четеш и пишеш - не може да определяш и рискуваш живота на другите!
  90% от гласуващите за ДПС отпадат! Така и отпада възможността им да определят живота на Българите и бъдещето на България!

  "Единственото хубаво нещо, което идва от изток, е слънцето." - финландска поговорка.
 38. 38 Профил на deymus
  deymus
  Рейтинг: 703 Неутрално

  До коментар [#11] от "clutch":

  Точно така!

 39. 39 Профил на hunin
  hunin
  Рейтинг: 483 Неутрално

  Ей такава веселба ще настане..., гласуването задължително и ако може и електронно..., партиите ще ударят дупето в тавана. Хващам един лаптоп и тръгвам по села и паланки.... Само какъв бизнес, 10 лв. за гласуване..., пред заплахата да ги глобят примерно 50 лв. И какво ? В момента нито една партия не ме кефи (всички са маскари), но ще трябва да гласувам и естествено на бюлетината ще им нарисувам ".!."... какъв е смисал бе хора?

 40. 40 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 902 Весело

  Задължителното гласуване противоречи на Конституцията и с това всичко е казано..... на практика е като пляскане с ръце по водата...
  Още повече че където се прилага, например Гърция, политическия батак и далаверапса още по яки.....
  Да си играем на рИформи заради рИформите просто няма смисъл!!!

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 41. 41 Профил на peshistiya
  peshistiya
  Рейтинг: 853 Неутрално

  [quote#31:"Рим"]Задължителното гласуване е най-сигурният начин комунистите и турската партия да бъдат изпратени в историята![/quote]
  И какво ви пречеше да го направите досега? Фактът, че гласуването беше право а не задължение?
  Като стане задължително гласуването за кого ще гласува стадото, че да се случи тая работа?

 42. 42 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 902 Весело

  До коментар [#39] от "hunin":

  Няма да се случи, това е просто поредната партека за разлайване на обществото... и претакане от пусто в празно....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 43. 43 Профил на Гьонсурати на Едноличния Ръководител Борисов
  Гьонсурати на Едноличния Ръководител Борисов
  Рейтинг: 1191 Любопитно

  До коментар [#30] от "Γαλλα":

  Аз пък искам да се конкурират за гласа ми, а не да се успокояват, че така и така ще отиде при някого. Така съвсем лениви ще станат всички партии и формации... А ако сметна на дадени избори да не гласувам, какво... някой ще налага глоби, и в която секция има най много негласували ще си раздават бонуси ли...

  "В сърцето на тирана,аз отворих такава люта рана, която никога няма да заздравее." Георги Бенковски
 44. 44 Профил на calc
  calc
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Едно е сигурно, ако има задължителното гласуване ДПС отива у ряката. Демек дръндарският циганин ще се отдаде спокойно на алкохола

 45. 45 Профил на millton
  millton
  Рейтинг: 565 Неутрално

  Задължително, за да се спре цикъла БСП-ДПС в управлението през 3, 4 години...колкото и да уверяват, че сега са още по-добри, те са на власт по-дълго от коя и да е партия (и то след 89-та), а резултатът е ОЧЕВИДЕН....

 46. 46 Профил на gogo2011
  gogo2011
  Рейтинг: 1118 Неутрално

  До коментар [#8] от "Freedom of Speech":

  Стига с тия глупости за ГЕРБ и в чий интерес било задължителното гласуване! Пак ще си останеш свободен да го направиш или не - може да гласуваш, може да не го направиш, а може и невалидна бюлетина да пуснеш.

 47. 47 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 451 Неутрално

  Задължителено дап гласуваме за да си изберем "играчи на кворум", които да влизат/излизат в/от пленарна зала поради тактически съображения. И за депутатите трябва да има санкция, като например 1 ден затвор за едно безпричинно неприсъствие в пленарната зала на НС и 5 дни затвор когато е пропуснато гласуване.

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 48. 48 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2822 Весело

  До коментар [#36] от "ATR":

  Тогава защо да задължаваме хората да гласуват,когато тези които така или иначе не искат да гласуват,ще пуснат бяла бюлетина?! Мисли,преди да пишеш...

 49. 49 Профил на BiGman1
  BiGman1
  Рейтинг: 1678 Неутрално

  Страх ги тресе всички болшевики от задължителното гласуване защото знаят, че тия които не гласуват никога няма да гласуват за тия които ограбиха страната...

 50. 50 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Ами да опитваме - още 25 години ...
  Шо е жИвот- все е пред нас ..
  Нищо е Бъгария не беше РАДИКАЛНО , затова сме ТУК / в блатото / и сега , и преди , и в бъдеще ...

  BIG AL
 51. 51 Профил на phill11
  phill11
  Рейтинг: 507 Неутрално

  [quote#48:"deaf"]тези които така или иначе не искат да гласуват,ще пуснат бяла бюлетина?! Мисли,преди да пишеш... [/quote]
  Да и този им вот ще бъде отчетен, без да повлияе на резултата. А дали наистина ще пуснат празна бюлетина, ще се види когато го пробваме. Аман от пророци!

 52. 52 Профил на gogo2011
  gogo2011
  Рейтинг: 1118 Неутрално

  До коментар [#19] от "xm...":

  Спирането на червен светофар как ти се вижда? Какво е това задължение дето ти го вменяват, че даже и ограничение на скоростта има? Стига с този рев за отнетата свобода! Щели да бъда по-легитимни избраните. Да не би сега да се приемат за нелигитимно избрани, въпреки многомесечните протести?

 53. 53 Профил на Γαλλα
  Γαλλα
  Рейтинг: 1416 Любопитно

  [quote#43:"Велислав"]Аз пък искам да се конкурират за гласа ми[/quote]

  Именно...идеята, че купените гласове пада относително, спрямо общият обем гласове, ще девалвира "досегашните деривати", така да ги наречем...
  Гласовете доста ще поскъпнат, ми се струва...

  Писна ми от цирк, на път съм да умрЪ от смях...
 54. 54 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3714 Неутрално

  [quote#27:"Доби велкоВ"]Отчитайки политическата ситуация и народопсихологията, според мен е най-добре да се направи еднократно, за да се видят резултатите и ефекта. [/quote]
  Това е като оная руска поговорка:
  Ще си извадя едното око, та да има тъщата кьорав зет!

  Доби, ама вие още ли си мислите, че такива фундаментални изменения могат да бъдат "еднократни", дори ако ефектът е отрицателен? Че то при отрицателен ефект още повече ще ги бетонират!

  Езоп има една приказка за вълка, коня и човека. Тука я припомнях покрай прокарването на законите за подслушванията, ама явно трябва пак и пак ...
  Та тормозел вълка и човека, и коня, който си препускал волно. И отишъл човекът при коня и му рекъл:
  - Коньо, вълкът ни тормози и двамата. Но аз не мога да го стигна, та да го убия, а ти няма с какво да го убиеш. Та да се съюзим, да те яхна, да го настигнем и да го убием.
  Конят се съгласил, турил му човекът седло и юзда, взел копието, настигнали вълка и го убили. И рекъл коня:
  - Човече, добра работа свършихме. Сега слез и да си вървим всеки по своя път.
  А човекът се засмял, дръпнал юздата, смушкал го с крака в ребрата и само подвикнал:
  - Ти чуваш ли се? Я, диийй, коньо!

  Та така ... С "еднократното" за да "пробваме" ...

 55. 55 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2431 Неутрално

  До коментар [#21] от "олли": " Че кой ти отнема тази свобода? Не гласуваш, плащаш си глобата и до там"
  ? Чуваш ли се какви ги плещиш ???
  По тая идиотска логика : "минаваш на червен светофар, плащаш си глобата и до там. Кой ти отнема свободата"
  ... залагането на идея за измама на системата - пускане на невалидни бюлетини си е направо антисистемна агитация. То и това си е ПРАВО !

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 56. 56 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2453 Неутрално

  До коментар [#8] от "Freedom of Speech":

  Приятелю, ти който си против задължителното гласуване досега пропуснал ли си едни избори? Като гледам кой вятър те носи ми се струва че не си. Тогава пога ли да те попитам защо толкова си се загрижил че масовият българин може поне временно да бъде изваден от постоянната си летаргия и михлюзлък и да се мръдне да каже иска ли тая държава да се оправи и как. Защото както знаеш ДЕЛОТО НА ДАВЕЩИТЕ СЕ Е ДЕЛО НА САМИТЕ ДАВЕЩИ СЕ.

  Заглавие в Дневник: "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" Е ГОТОВА ДА УПРАВЛЯВА С БСП" (ЛЪЖИТЕ БЯХА ДОТУК)
 57. 57 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2453 Неутрално

  ДЕЛОТО ПО СПАСЯВАНЕТО НА ДАВЕЩИТЕ СЕ Е ДЕЛО НА САМИТЕ ДАВЕЩИ СЕ

  Заглавие в Дневник: "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" Е ГОТОВА ДА УПРАВЛЯВА С БСП" (ЛЪЖИТЕ БЯХА ДОТУК)
 58. 58 Профил на gogo2011
  gogo2011
  Рейтинг: 1118 Неутрално

  До коментар [#48] от "deaf":

  Така е. Но ще има и такива, които по принцип не гласуват, а ще отидат до урните. Пък там дали бяла и друга бюлетина - каквото сабя покаже. Но голяма част от тях все пак ще дадат своя вот, а той вероятно няма да бъде за БСП или ДПС. Какво безобразие, а!

 59. 59 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4373 Любопитно

  "Задължително гласуване? Дали да не опитаме!"

  Ами, нека да опитаме! Аз лично съм "ЗА" задължителното гласуване!

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 60. 60 Профил на phill11
  phill11
  Рейтинг: 507 Неутрално

  [quote#55:"t' Ankus"]? Чуваш ли се какви ги плещиш ???
  По тая идиотска логика : "минаваш на червен светофар, плащаш си глобата и до там.[/quote]
  Много тъпа "опорна точка", странни аналогии, нормално!

 61. 61 Профил на mi6kro
  mi6kro
  Рейтинг: 404 Неутрално

  Еееее, нека опитаме, ама ще има някои които ще отнесат глобички, а други "привилегировани" - не.

  Задължителното гласуване ще ЛЕГИТИМИРА държавни преврати от типа на 13 май 13.

  Дневник, представяйте автора като защитник на тезата "за", а не като обективен коментатор. В България това е дефицит.

  Местан да се извини за "РИТОРИЧЕСКИ" ! #236 едно-мандатни региона за страната + 4 едно-мандатни района за чужбина
 62. 62 Профил на Гьонсурати на Едноличния Ръководител Борисов
  Гьонсурати на Едноличния Ръководител Борисов
  Рейтинг: 1191 Неутрално

  До коментар [#53] от "Γαλλα":

  Не си ми разбрала коментарът... А иначе тези, които изобщо не са заинтересовани от изборите, защо смяташ че няма да хванат първата оферта за гласа си, която им попадне... А самото задължение да се гласува, го смятам за мярка от миналото.

  "В сърцето на тирана,аз отворих такава люта рана, която никога няма да заздравее." Георги Бенковски
 63. 63 Профил на spiro2000
  spiro2000
  Рейтинг: 458 Весело

  Да се гласува задължително, но да се отварят много секции, че последния път като гласувах имаше такива опашки... Много мразим да висим на опашка

 64. 64 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3714 Весело

  До коментар [#52] от "gogo2011":
  ...Спирането на червен светофар как ти се вижда? Какво е това задължение дето ти го вменяват, че даже и ограничение на скоростта има?...

  Тая логика на бакшиш или перничанин с Голф отде я извади?

  И се пънете да стане на вашата с такива разбирания?
  Ти му викаш бачо Иване, то гледа ...

 65. 65 Профил на peshistiya
  peshistiya
  Рейтинг: 853 Неутрално

  Задължителното гласуване е условен рефлекс при гербавите останал от комунизЪма. Като всяка комунистическа порядка, гербавите я подкрепят с тайната надежда, че тези които не гласували "никога нямало да гласуват за комунистите" и ще гласуват за гербавите "антикомунисти"!

 66. 66 Профил на gogo2011
  gogo2011
  Рейтинг: 1118 Неутрално

  До коментар [#42] от "boby1945":

  За претакане не знам, но протакането от страх да не се случи започна. Много ги страхуват този референдум червените и ДПС-арите.

 67. 67 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Мъката е огромна и повсеместна. И при масово гласуване няма да има партия, която самостоятелно да може да състави правителство. Гаранция. Упражнението е безсмислено.

 68. 68 Профил на galio
  galio
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#40] от "boby1945":

  Дадох пример с Австралия.

  По времето, за което милееш, също е било задължително, мисля?

  https://www.youtube.com/watch?v=-vMgXV26PQM
 69. 69 Профил на gogo2011
  gogo2011
  Рейтинг: 1118 Неутрално

  До коментар [#64] от "xm...":

  Коя е нашата, боецо за права на гражданите? Плямпате заучени фрази откак се появи идеята за референдума. Все едно ще ви вземат имотите, секвестират житцето, запорират заплатата и бутнат в кауша! Ех, свободата... ма как ще ме задължат да гласувам!

 70. 70 Профил на Гьонсурати на Едноличния Ръководител Борисов
  Гьонсурати на Едноличния Ръководител Борисов
  Рейтинг: 1191 Неутрално

  До коментар [#48] от "deaf":


  [quote#48:"deaf"]Мисли,преди да пишеш...[/quote]

  Не искаш ли прекалено много от някои хора... В последно време модата във форума е, ако накараш някой да мисли, веднага ти изпяват репертоар, че имаш "опорна точка"... Което е по различно от неговото "мнение" е опорна точка, няма как иначе...

  "В сърцето на тирана,аз отворих такава люта рана, която никога няма да заздравее." Георги Бенковски
 71. 71 Профил на Tom Sawyer
  Tom Sawyer
  Рейтинг: 451 Неутрално

  До коментар [#2] от "42":

  Че какво му е на момчето? Това че, пее простотии не го прави прост коу'е'га.

  Реформаторски миражи. Оставка! If you don`t want to Democracy, Democracy will come to you.
 72. 72 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2431 Неутрално

  От коментарите до тук съдя ... че единствената цел е помпане на напрежение за някакъв протестен вот ... все едно за какво и ясно в полза на кого = за това се хвърлят всевъзможни предложения. Никакви ПРАВА и никаква ДЕМОКРАТИЧНИ принципи НЕ ви интересуват, а само да се докопате до повод да крещите ''оставка" ... защото НЕ ви стигат СИЛИ да си вземете властта на избори, и се чудите как да манипулирате ... "Такива мисли до много мрачно място ще ни отведат" и "демокрацията умира с гръмки аплодисменти" ... (мъдрости на Йода)

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 73. 73 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 902 Весело

  До коментар [#68] от "galio":

  Никога гласуването не е било задължително освен един път в 1919 (Стамболийски и то условно) ако се не лъжа.....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 74. 74 Профил на mi6kro
  mi6kro
  Рейтинг: 404 Неутрално

  До коментар [#34] от "emil":

  Приятелю, работата е там, че предложението не са стойностни.

  Кои са маргиналните групи и що е то маргинална група спрямо вота. Нима ромската активност не е сред високите. Маргиналните групи не са ли "буржоата" и "плащащите данъци"?
  Маргинална социална група= малцинство- няма нищо общо с маргинална група при гласуване.

  После за санкциите: "В българските условия подобни санкции могат да бъдат свързани с помощите за отопление, предоставяне на ваучери за някакви услуги или с даване на предимства за детска градина и др."

  Тоест, чрез санкциите ще се принудят да гласуват тези, които си гласуват и в момента. Разлика със сегашната ситуация= НИКАКВА.

  Нима "плащащият данъци" не е способен да си плати 50лв глоба?

  Местан да се извини за "РИТОРИЧЕСКИ" ! #236 едно-мандатни региона за страната + 4 едно-мандатни района за чужбина
 75. 75 Профил на blame
  blame
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Прочетох два пъти, внимателно. Под този текст мога а се подпиша.

  Както и под други статии съм коментирала, да си против референдум, според мен, означава да кажеш на народа си: "Я млъквай, бе! Ти какво разбираш? Да не си по-умен от Мая Манолова?" Аз смятам, че дори страхът за кокала, не оправдава подобен цинизъм.

  Към задължителното гласуване имам отношение като към сироп за кашлица - отвратителен е, но без него кашляш с месеци и като нищо можеш да си спечелиш пневмония. Да, задължението да гласуваш е ограничаване на свободата, но пневмонията в държавата вече е очевидна. Още колко време ще стоим и ще гледаме как България се разпада, тюхкайки се за фасадното си право да не поемаме отговорност?

 76. 76 Профил на Гьонсурати на Едноличния Ръководител Борисов
  Гьонсурати на Едноличния Ръководител Борисов
  Рейтинг: 1191 Неутрално

  До коментар [#65] от "peshistiya":

  +++++++
  Много точен коментар. Аз съм за референдума и за е-гласуването, обаче отдавна се опитвам тук да обясня, че задължителното гласуване е тоталитарен признак... Ама явно е станало модерно във форума да пишат "на количество", и така смислените коментари по-трудно да се забележат.

  "В сърцето на тирана,аз отворих такава люта рана, която никога няма да заздравее." Георги Бенковски
 77. 77 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1416 Разстроено

  До коментар [#54] от "xm...":

  Провокирах.
  Ти реагираш правилно. Само ти.
  Не ми харесва бройката, обаче.

  пп. Продължавам изследването...

 78. 78 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3714 Весело

  До коментар [#69] от "gogo2011":
  Ъхъм.
  както и предположих - явно си от Пернишко!

 79. 79 Профил на gogo2011
  gogo2011
  Рейтинг: 1118 Неутрално

  До коментар [#72] от "t' Ankus":

  В полза на кого боли, да ни светнеш?
  Аз виждам само вреда за някого.

  [quote#72:"t' Ankus"]... защото НЕ ви стигат СИЛИ да си вземете властта на избори, и се чудите как да манипулирате ...[/quote]
  Нали за избори говорим, де? Точно на такива искаме да проверим легитимността на самопровъзгласилите се за избрани от народа. А пък те, въпреки, че твърдят това, ама много ги е страх точно на избори да отидат.

 80. 80 Профил на manu_chao
  manu_chao
  Рейтинг: 571 Неутрално

  До коментар [#7] от "442":

  +++++++++

 81. 81 Профил на jabababa
  jabababa
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Хм, насила хубост не става...

  Още; политиците ще се "профилират" в битка за нерешилите - зона, в която не важат принципите на политическото говорене, а просто на харесването. Политиката съвсем ще се обърне на реклама, цирк.

 82. 82 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2431 Весело

  До коментар [#7] от "442": "Изборите да се правят в СРЯДА. Който е гласувал получава почивен ден, който не е му се удържа една надница."
  ... Ти още по байТошово време ли живееш ?
  Кой ЧАСТНИК ще ти плати надница .... защото си ходил да се развяваш по избори и НЕ си си изкарал надника ... от къде ЧАСТНИКА ще вземе парите, че да ти ги даде? От Профкомитета или от Партията?

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 83. 83 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3714 Весело

  До коментар [#77] от "Доби велкоВ":
  Ха! Нима мислиш, че това тук е представителна извадка?
  Отнюд и сакън, Доби!
  Извадката е само "типопредставителна" ...

 84. 84 Профил на gogo2011
  gogo2011
  Рейтинг: 1118 Неутрално

  До коментар [#78] от "xm...":

  Перничани не са лоши хора. Но не съм от тях.
  Ъхъм. Мъдрец си.

 85. 85 Профил на peshistiya
  peshistiya
  Рейтинг: 853 Неутрално

  [quote#21:"olly"]Не гласуваш, плащаш си глобата [/quote]
  Демек, имаш право да бъдеш глобен. Къде ви измислят такива?

 86. 86 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Добра информационна статия и нищо повече :)
  Писали сме го ...

  Като МЛАДА демокрация , трябва да го приложим, приемем..
  Авторът , обаче ,е пропуснал , неистовите опити и успешни , на БКП- да направи повече от половината народ- стадо- на което беше забранено да мисли индивидуално, свободно или не дай си Боже - противопартийно , антикомунистически ..
  Отттам трябваше да започне :) Ние сме на доста ниско ниво в индивидуалното гражданско мислене ..) Следователно всяко сравнение с други държави е излишно ..:
  Може би ,само с бившите соц. страни ...
  Когато половината народ е отучен да мисли за горните неща - данъци , закони , приватизации, договори международни , членство на България и т.н., започваш да му
  ОБЯСНЯВАШ тези неща - като в първи клас- ученето на буквите :) Нещо, което определени ПАРТИИ- не искат, не желаят , саботират .Трябва им стадо - за по две кебабччèта или 20-30 лева ..)
  И опак опираме до началното образование , култура , понятия , участия в обществото и т.н..
  НЕЩА , които бяха умишлено ограничавани от диктатурата на комунистите ..45 години ...
  Задължителното гласуване , ще бъде една стъпка , в опита да бъде НАКАРАН даден гражданин, чòвек , да МИСЛИ :, да решава КОЙ и защо да го управлява :
  При комунизЪма , имаше , там, ЕДНИ ОРА -високо и далече , които "решаваха , вместо ТЕБ .., махаха ти периодично от мавзолея и толкова ..ТЕ решаваха ...)
  Най- трудното сега е някои да разберат , че ТЕ - с гласа си , решават :
  Това е проблема , елементарен , български :)
  А българите толкова мразим , да мислим :))

  BIG AL
 87. 87 Профил на Nacho Libre
  Nacho Libre
  Рейтинг: 684 Неутрално

  [quote#72:"t' Ankus"] повод да крещите ''оставка" ... защото НЕ ви стигат СИЛИ да си вземете властта на избори, и се чудите как да манипулирате ...[/quote]
  Да бе,не разбират писмен текст,дорде не се събере КРИТИчНАТА МАСА - нищо няма да стане...
  /мъдростта на кашнатата смокиня/

  Homo ludens sum
 88. 88 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1416 Весело

  До коментар [#83] от "xm...":


  [quote#83:"xm..."]Извадката е само "типопредставителна"[/quote]
  Точно такава ме интересува. Много е съотносима към грамотност и устойчивост на убежденията. Голям майтап...

 89. 89 Профил на Nacho Libre
  Nacho Libre
  Рейтинг: 684 Неутрално

  [quote#82:"t' Ankus"]... Ти още по байТошово време ли живееш ? [/quote]
  Там,точно там живей
  и партизански песни пей-
  за заводските кУмини стройни
  като руски цеви бойни.
  Там живей съдбата клета,
  и реве душата на поета.

  Homo ludens sum
 90. 90 Профил на galio
  galio
  Рейтинг: 684 Весело

  До коментар [#73] от "boby1945":

  До коментар [#20] от "Freedom of Speech":

  Я се разберете двамата, че нещо разминаване в опорните точки съзирам.

  https://www.youtube.com/watch?v=-vMgXV26PQM
 91. 91 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 902 Весело

  До коментар [#66] от "gogo2011":

  Не начинът на гласуване е проблем днес, а тоталната криза и беднотия на "Прехода" в която се озовахме българите ....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 92. 92 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1303 Неутрално
 93. 93 Профил на PlamenVarna
  PlamenVarna
  Рейтинг: 1416 Весело

  Нямат измиране комундетата. Че и нови се пръкват. Абе с пъпкуване ли се размножавате бе? Или с делене, кат амебите ?
  Боядисвате се с какви ли не "десни" бои, но отдолу комуиндерщината ви лъсва всеки път.
  Кънтят ли кънтят в комунистическите чугунени кратуни "залповете на аврора" . Дрънкат ви в тиквите сърпове и чукове.
  Болест нелечима е туй нещо левичарщината, особено ако се каращиса с леващина.
  Тръгнали пак задължителни избори да правят псевдодесните общественици. И от сто кладенеца вода мъкнали. Чааак от австралийските кенгура пример довлякли.
  През соца комунетата са поставяли в паспортите печати "гласувал" и съответните дати.
  Понеже сега на личните карти няма как да ръгате печати комуненца ощавени, що не наченете да удряте печати "гласувал" на челата на електората бе, комундери лицемерни, дясно-изживяващисе.
  И който няма печат - санкции:
  - Един месец да не може да ползва обществена баня, а след изтичане на едномесечния период, до края на мандата да не може да ползва теляк, сам да са търка, да му дойде акъла;
  - Да бъде бойкотиран съответния негласувал несъзнателен елемент в кварталната бакалия и да не му се продава сиренье, яйца, кибрит, газ и респективно - шишета за газена ламба;
  - Особено злостните отклонили се от 2 (словом ДВЕ) поредни гласувания, респективно 3 (словом ТРИ) референдума, да бъдат качени на влакова композиция и айде у Северна Корея на превъзпитание. Той Кимчо ше ги научи да гласуват. Ако и там не влазат у пътя - да ги фърля на кучетата тия вредители.

  Заб.
  На всички избори винаги съм гласувал, с изключение - когато трябваше да се избира между комундето Калфин и комундето Плевнелиев.

  ДОНОСНИК, ИЗПЯ ЛИ СИ "КРАТКИЯ ДОКЛАД" НА МОДЕРАТОРА ? НАТЕГАЧ, НАТЕГНА ЛИ СЕ ПО СТАР КОМУНДЕРСКИ НАВИК ? ЦЕНЗОРЕ, И БАН-а НЕ МОЖЕ ДА ВИ ПРИКРИЕ ИЗЛАГАЦИИТЕ
 94. 94 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2431 Неутрално

  До коментар [#79] от "gogo2011": " Нали за избори говорим, де? Точно на такива искаме да проверим легитимността"
  ... Имаше подписка за Нови избори и се подписах
  Нали знаеш как става това !? Гласува се вот на недоверие и като съберат 121 гкаса се завърта парламентарната рулетка ... ако не направят ново правителство се назначава служебно от Президента и се отива на избори. Тънкия момент е , че БСП+ДПС ... се опасяват от ТОВА Служебно правителство назначено от президент = гербер ... и при администрация пълна с техни калинки.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 95. 95 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 902 Весело

  До коментар [#20] от "Freedom of Speech":

  Не си измисляй глупости, никакви лади и никакви задължения за гласуване нямаше....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 96. 96 Профил на ivobog
  ivobog
  Рейтинг: 233 Неутрално

  има няма около 9 страни са цитирани в текста че прилагат задължително гласуван, ако включим и Гърция ще станат 10. Всички подръжници на задължителното гласуване се позовават на определението "в много страни по света е въведено задължителното гласуване". Много, много, колко много да е, цитирайте ги всички тези страни да ги видим какъв % са от тези над 150 страни (не знам колко са в дейстителност, но са горе долу толкова, ако не и повече).

 97. 97 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 902 Весело

  До коментар [#1] от "Little Wing":

  Още малко и ще ти повярвам че Росенчо е гласът на народа.... може би е глас на живеещите с него в "затворения" ресорт чорбаджии, ама на народа, едва ли!!!
  Той Бат Бам не е ако и да го слушат и в тоалета какво говори, та Росенчо ли??

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 98. 98 Профил на gogo2011
  gogo2011
  Рейтинг: 1118 Неутрално

  До коментар [#94] от "t' Ankus":

  Тц, това с вота на недоверие не работи.
  Калинките са на БСП и ДПС - администрацията в момента се е заринала от такива "наши читави"! Дупе да им е яко на следващите как ще ги изкореняват!

 99. 99 Профил на gogo2011
  gogo2011
  Рейтинг: 1118 Неутрално

  До коментар [#91] от "boby1945":

  Съгласен. Но как да стигнем до промяната? Да запазим старата избирателна система и да търпим още 100 години същите експерименти? Всъщност ние и 500 години можем да почакаме, това го знаем.

 100. 100 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3714 Неутрално

  До коментар [#95] от "boby1945":
  ....Не си измисляй глупости, никакви лади и никакви задължения за гласуване нямаше....

  Ъъъъ ... Фифти-фифти ...

  При соца наистина нямаше чак лади и милиционери. Но имаше "задължения". Наричаха се "социалистически съревнования" коя секция и район ще гласува най-бързо и най-масово.
  "Закъснелите" и ослушващите се наистина ги тормозеха по къщите. Но бяха дребни ОФ-активисти и редови партийци от най-долните нива. А в казармата отговаряха политофицерите и ВКР-тата.
  Глоби нямаше, но всеки знаеше, че тези "активисти" пишат отчети и дават "характеристики" за щяло и нещяло, които обаче си стояха в досието и не се знаеше кога ще те "препънат", та даже и "халосат" за нещо. А това си беше заплаха къде-къде по-страшна от някаква си глоба.
  Тогава си имаше и лаф за системата - зорноволно

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK