Екзотичният образ на българина в чужбина

Георги Марков

© Дневник

Георги МарковПрепубликуваме с разрешение на редакцията есето на Георги Марков от портал "Култура", на който е предоставено с любезното разрешение на © г-н Любен Марков. Текстът е бил четен по радио "Дойче веле" през 70-те години на миналия век, но досега не е излизал. Вътрешните акценти са на "Дневник". 


Трябва да си призная, че никога преди да напусна България и да започна живот в чужбина, не можех да си представя, че националната принадлежност на един човек има някакво съществено значение при новите познанства или приятелства, които му предлага непознатият свят. Нещо повече, съвсем бях изненадан да открия, че визитната картичка на националността в някаква степен предопределя поне първото отношение на новия познайник-чужденец. Може би това произтича от присъщата на западните интелигентни граждани необходимост да притежават известно определено познание или информация за по-непознатите или отдалечени сфери на света сред който живеят, а може би е нещо като детската любознателност на драгалевчани да имат свои мерки за непознатите земни величини. Много пъти аз бивах смайван от това, че думата "България" или "българин" произвеждаше незабавно определена реакция, сякаш в енциклопедията, която всеки човек носи в главата си, се отваряше твърде обемна статия с живописни илюстрации.


Вярвам, че
всички като мен, които идват от относително малки и непознати народи, са особено чувствителни спрямо вниманието, което се оказва на тяхната националност


Но същевременно нека подчертая, че може би колкото народът е по-малък и по-непознат, интересът да е по-голям. Ако в една страна, да речем като Белгия, кажете, че сте германец, англичанин или италианец, това едва ли би произвело някакво впечатление и би предизвикало силен интерес. Ако кажете, че сте чех или поляк, вашите шансове за интерес са по-добри. Но българин…? Това е друго нещо. Това е провокация към склада на познанието, към енциклопедията в главата. В моя дневник съм отбелязал, че почти три четвърти от англо-американците, които съм срещал, на обяснението, че съм българин, моментално са реагирали с една и съща фраза – "Хау фасинейтинг!", което би могло да се разбира като "Колко очарователно". "Колко невероятно интересно!". "Колко любопитно!". Разбира се, една част от тези възклицания човек може да отдаде на човешката учтивост, но зад повечето от тях вече надничаше някаква готова представа за българина и България.


Всеки може да разбере чувствителността и любопитството ми към образа на собствената ми нация в очите на обикновени чужденци, непредубедени от исторически, политически или расови предразсъдъци. Защото колкото и настойчиво да твърдят някои софийски журналисти, че светът се прекланя всекидневно пред българското социалистическо изкуство и култура, истината е, че нашата страна продължава относително да се намира някъде на края на географията. Гърция например продължава да бъде една от най-популярните страни в света и това е напълно разбираемо предвид огромното значение на древната елинска култура и на голямото историческо значение на стара Византия. По подобни причини Турция и турците са силно име в съзнанието на мнозина съвременници. Югославското работническо шестване из света също допринесе за популяризиране образа на югославянина. Но образът на българина – това е наистина нещо друго. И според мен толкова по-ценно.


Може би поради вече вроденото чувство за свобода и лична независимост западните граждани, които аз срещах, не отдаваха голямо значение на вестникарски мнения, на пропагандни материали и тем подобни, нито пък се смятаха задължени да следват отношението на политическите течения и партии, към които принадлежаха, а подчертано предпочитаха своето лично впечатление, своето лично мнение. В този смисъл моите изненади продължиха с откритието, че участието на България в Първата или Втората световна война е играло значително по-малка роля при изграждането на представата за нея, отколкото личната среща или познанство с някакъв характерен, интересен българин.


Дали българският режим е комунистически или капиталистически – за много от тези обикновени хора се оказваше по-незначително от срещата на чаша мастика в прашен къмпинг


някъде из Източна Европа. Понякога потръпвах като разбирах колко лесно един мой сънародник може да предопредели отношението на някои чужденци към целия наш народ. В същото време предполагам, че пак учтивостта на чужденците ми спестяваше изчервяването за някои подвизи на мои сънародници и щедро ми предоставяше другата, приятната, ласкателната и може би преобладаващата страна на познанството им с българи.


Съвсем неотдавна бях на концерт  в "Албърт Хол", когато приятели ме запознаха с един концертиращ английски пианист.


"Наистина ли сте българин!", извика той развълнувано, сякаш откриваше у мен изчезналия си брат.


"Нали познавате Митко…?"


Въпросният Митко беше известен български музикант, когото бегло бях виждал, но за когото, струва ми се, сега мога да напиша половин книга. Набързо бях замъкнат в някакъв дом, където възпълничкият пианист ме представи с думите:


"Той е българин. И той познава Митко."


С удивление видях как всички лица се раздвижиха, как много приятна и възбуждаща вълна премина през тях и като че вратите широко се разтвориха. Оказа се, че на едно международно музикално състезание всички присъстващи са били очаровани от този странен, чудат и изключително духовит Митко. От отделни епизоди, възклицания, усмивки и смях пред мен се появи образа на дързък и властен български младеж, който по най-сърдечен и непосредствен начин се бе свързал, бе влязъл в живота на тази група чужденци, залутани в непозната столица. В свят, където никой не се трогва много за съдбата на другите, Митко бе проявил отзивчивост и внимание, които бяха оставили дълбоки следи. Когато групата загубила финалното състезание, той бил единственият, който се появил с букет цветя и ги завел да се почерпят, повтаряйки им, че "всеки знае да печели, малцина са тези, които могат да губят!" И ето че на мен бе съдено да приема признателността и възхищението на тия хора от този Митко.


За тях цяла България беше населена с Митковци и цяла България означаваше един чувствителен, чудесен млад българин


И мисля, че дори хиляда неприятни наши сънародници, хиляда анти-Митковци не биха могли да изличат тази представа.


"Вие сте голям народ!" – твърдяха те за мое, предполагам и за ваше удоволствие, защото дори да не е точно така, толкова приятно е човек да го чуе.


Почти същото чувство на идеализиране на цял народ чрез един-единствен негов представител, но този път от съвсем друга обществена категория ми беше демонстрирано на големия пазар в Рим зад църквата "Санта Мария Маджоре". Чувайки, че съм българин, един от амбулантните търговци, човек на около 55 години, се хвърли да ми подарява куп пуловери, шалчета и фланели, което мисля, че не е често явление на италиански пазар. И пак зад този жест стоеше друг силен български образ. Италианецът ми разказа с трагикомични възклицания и жестове, че в гладните години след войната се намерил в един затвор с някакъв български Генади. В затворническия комарджилък италианецът проиграл дрехите си и когато дошла заповедта за освобождаването му, той просто не можел да напусне затвора, защото бил само по… гащета. И докато всички го взимали на подбив и никой не искал да му помогне, Генади се съблякъл (в жесток студ) и му дал дрехите си. "Ун гранде амико" викаше просълзен амбулантният продавач. Но какво било изумлението му, когато след няколко дни отишъл обратно да върне дрехите и заварил Генади облечен като лорд. Ядосан от цялата история въпросният Генади седнал да играе карти и насъбрал цял гардероб от дрехи.


За един романтичен аптекар от Брайтън, горе-долу на годините на баща ми,


България представляваше красиво младо момиче с големи кадифени очи


което било на работа в един хотел в Кайро преди около 30 години. Тази наша Цветанка, която аптекарят произнасяше твърде мило като Светанка е имала годеник, който заминал за някаква арабска страна и трябвало да се върне. В същото време тя била обградена от панаир от поклонници, готови на всичко за любовта й. "Знаете ли, продължаваше аптекарят, че тя би могла да има само с един жест едни от най-богатите и интересни хора, които съм виждал. Знаете ли, че един от нашите секретари беше луд по нея. Господи, аз не съм чувал за такава вярност. Това българите трябва да са много особен народ!"


Искам да му кажа, че за съжаление не сме толкова особени и че вероятно особена е била тази Светанка, която не е имала практическите помисли на някои нейни сънароднички. Но защо трябваше да посягам върху романтичния спомен на брайтънския аптекар. В края на краищата споменът за Светанка беше повод за една чудесна вечер край морето. При много други случаи и все по-подчертано имах впечатлението, че западняците, особено англичаните, сякаш умишлено се опитваха да виждат екзотичната страна на българския образ и точно екзотиката ги привличаше най-много. Преди години например някъде в Бирмингамско се бил появил друг един странен представител на нашия народ, който поканен на някакво парти с голям огън на поляна, се събул бос и танцувал върху жаравата нестинарски танци. Ами кой от присъстващите е могъл да забрави до края на живота си това зрелище. Едва ли среща с Мохамед Али или японския император би им направила по-силно впечатление от чудатия българин, чиито боси пети подскачали върху тлеещите въглени. За тях това е съчетание на мистерия и магия. Все пак аз бях щастлив, че от мене не очакваха подобни подвизи.


Сигурно културните размени и туризмът имат своето значение за разкриването на образа на българина и българското. Но пак нещата вървят по странна, екзотична линия. Помпозните претенции за велики културни постижения едва ли правят някакво сериозно впечатление. Много се лъжат онези български пропагандатори, които мислят, че новите блестящи хотели или представителни сгради взимат акъла на чужденците или пък музейните експонати. Всичко това си е в реда на нещата и всяка страна го предлага на туристите. Но срещата с двама средногорски старци и едно магаре някъде около Баня, Карловско, чашката ракия с малко салата и езикът на пръстите са изпълнили с умиление двойка журналисти, прекосяващи България.


"В лицата на тези хора имаше такава огромна доброта и вътрешно чувство за приятелство, което никъде другаде не сме срещали!"


Верният, земен ритъм на живота, невинното, почти детско любопитство към света и смислената тежест на думите плюс дълбоко органичният оптимизъм спрямо изпитанията в живота – ето ви друг образ на българина.


Не искам да се впускам в задължителните туристически атрибути на българската екзотика от киселото мляко и таратора до несполучливите опити да се пие боза, нито имам време да се спирам на въздействието на изложби, концерти и други културни размени. Колкото и характерни да са, те са в реда на онова, което всяка страна предлага на чуждите любопитни очи. Въпреки това не мога да отмина въздействието на един български филм – "Крадецът на праскови", защото за една моя позната англичанка, редакторка в голямо издателство, образът на България – това е красивата история на Емилиян Станев, а главната героиня като че носи душата на цялата страна. Това е пак екзотичен образ, но този път наистина близък до действителността.


На няколко пъти образът на България като че се е преплел с добри и сериозни студенти, лекари, специалисти. Прекосявайки Германия с влак, слушах твърде приятната история за български лекар, който учил и завършил в Хайделберг и бил човек със завидни способности. Моите спътници бяха двама престарели немски лекари. На оперния фестивал в Глайндбърн всички, с които говорих, бяха очаровани от работата на българския оперен режисьор, който вече няколко пъти гостувал там, докато в Лиеж ми разказваха за нявгашен български инженер, който бил прословут със своята точност. Абсолютно невероятно ми звучеше фактът, че са казвали "бъди точен като българина". Господи, наистина ли?


Струва ми се, че може би най-слаба е историческо-политическата асоциация в съзнанието на западните граждани. Три или четири пъти, когато ме представяха и споменаваха, че съм българин, следваше: "А-ха, помним вашия цар Борис!" Веднъж попаднах на възрастен шотландец, чийто живот се бе преплел с този на цар Фердинанд и който изглежда знаеше куп интимности от живота му. А при друг случай човекът, с когото се запознах, се представи за един от ония студенти, които по време на Лайпцигския процес са събирали подписи за Георги Димитров. Но това бяха далечни любопитни факти, които едва ли допринасяха нещо за образа на българина. Една от най-приятните ми изненади беше неотдавна, когато бях поканен на вечеря у познато семейство край Лондон. И там известен английски дипломат ме заговори за процеса на преминаване на старата българска култура в Русия и за узаконяването на старобългарския език като църковнославянски. Трябва да кажа, че знанията на моя събеседник ме удивиха, особено чисто езиковата страна на въпроса. Не смятам, че познавам много българи, които биха могли да говорят с такава компетентност по тази тема. Но най-ласкателното във всичко това беше преклонението на моя събеседник към творческия гений на нашите пра-прадеди. И тук е мястото да отбележа нещо, което би изненадало мнозина българи при срещата им с интелигентни западни граждани. Извънредно често, първата асоциация, с която хората ни свързват са… богомилите. Никога няма да забравя представянето ми на една вечеря, когато от другия край на масата един възкликна: "Хелоу поуп Богомил!" Установих, че при изучаването на манихейството мнозина бяха изследвали подробно богомилството. И нека кажа, че от всички други образи, този, богомилският, макар да е също екзотично не съвсем верен, ми е най-приятен,


защото ни поставя легендарния ореол на бунтарството, на непокорството


Случвало ми се е неведнъж музиката на нашия език сама за себе си да предизвика силен интерес. Разни събеседници са ме карали да говоря български и са твърдели, че музиката на езика им казвала за нашата страна повече, отколкото предполагаемото съдържание.


И искам да завърша с тази мисъл, с която започнах, а именно, че националността предопределя поне първото отношение, че тя наистина отваря собствената енциклопедия на съответната буква, и че е много приятно човек да чуе, че преди него някой вече е бил записан там с хубави и достойни думи. В края на краищата всеки българин си е една малка пътуваща България и иска или не иска винаги ще бъде свързан с нейния образ. 


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (100)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 834 Неутрално

  Това клише с богомилите много ме дразни... Ама какво да ср прави. Една позната наскоро разправя за някакъв датчанин, който "разбрал кода на българите в богомолството"... Отврат... Дето е приказката анархо-комунисти и в червата били българите;)

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 2. 2 Профил на znaesht
  znaesht
  Рейтинг: 522 Неутрално

  Какъв талантлив публицист са убили само червените изверги!

  П.С. Тъжно е да си представя, че ако беше доживял до наши дни галерията му от типажи и образи на сънародници би била с огромно превъзходство на наследниците на Алековия герой или Андрешковци и просто нискочели примитиви. Червената чума и ганьвската традиция са се допълнили взаимно и резултатът е на лице. Въобще мисля, че "Победилият ни социализъм" беше еманация на Ганьовския дух и морално естетически ценности.....

 3. 3 Профил на desen
  desen
  Рейтинг: 540 Неутрално

  "В края на краищата всеки българин си е една малка пътуваща България и иска или не иска винаги ще бъде свързан с нейния образ."
  ---
  Това казва всичко и по какъв начин ще представим България в чужбина, а и в България - зависи от самите нас.
  Нека никога не забравяме, че засрамвайки себе си, засрамваме и Родината си. Но във всяко стадо има и .....

 4. 4 Профил на v_vendeta
  v_vendeta
  Рейтинг: 675 Весело

  Поздравления, Дневник, за прекрасния текст!
  Бих добавил само думи приписвани на Колумб: "Ние носим рая и ада със себе си, където и да идем."

  the more we learn, the more we die...
 5. 5 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1006 Неутрално

  Голям. Добре е всички да го прочетат просто за удоволствие. И да престанат да квичат от мъка, че някой някъде не харесвал българите. Или че някой българин някъде направил нещо лошо. Толкова комплексарска и потисната нация като нашата едва ли има. Бъдете хора и това е достатъчно, няма нужда да се свиваш или пък да се биеш в гърдите, че си българин. Хората са си хора и тук и там. Както и говедата са говеда и тук и там.

  Няма шики-мики.
 6. 6 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1240 Неутрално

  До коментар [#1] от "Федор Венедиктович Езерский":

  Това е така българите са комуно екстравертни, още като се почне преди Ботев и Благоев, това е много преди Ленин и Маркс.
  Затова допринася и османският гнет, който прави населението да гледа на всеки използващ ресурсно определен труд да бъде смятан за негодник, чужд и поробител.
  Българинът става индивидуалист и егоцентрик гледащ единствено да спаси себеси и семейството си от унищожение.
  Това важи и до днес, но без да осъзнава, че нещата много са се променили и историческото му поведение е закъсняло въпреки, че в развитието си той търпи едва 136 години, което е само миг от развитието на Европейската културологична цивилизованост, от която той е само една малка част, но важна и градивна, както и приета за такава от всички, но трудна като съдба, за да повярва той сам, в самата нея...

 7. 7 Профил на SStan
  SStan
  Рейтинг: 418 Неутрално

  А сега какъв ли ни е образа пред Европа? Май всички знаем!

 8. 8 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Майстор на разказа, публицистиката ..
  Тънка ирония , самочувствие,разказ за българи - извън комуно лагера ..
  Позагубени национални черти на характера , български ..
  Сега , може би , щеше да е велик писател от новото поколение ..
  Как да не бъде убит от шумкарите болшевики ??
  Те, червените , знаеха как да се разправят с личности , превъзхождали ги ...

  BIG AL
 9. 9 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  [quote#1:"Федор Венедиктович Езерский"]клише с богомилите много ме дразни[/quote]

  Богомилите всъщност играят отрицателна роля в историята на българското средновековно царство...

 10. 10 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 778 Неутрално

  [quote#9:"dobrich"]Богомилите всъщност играят отрицателна роля в историята на българското средновековно царство... [/quote]
  Те представляват реакцията на господстващата класа в СССР, която се стреми към разрушаване на прогресивните идеи на Църквата у нас, свързани с идеята за това колко е богоугодно да има бедни и богати и как точно поповете трябва да са от богатите. Долу реакционно - болшевишките идеи на богомилите. Да живее международното положение.

 11. 11 Профил на За европейските граждани ГЕРБ e БСП
  За европейските граждани ГЕРБ e БСП
  Рейтинг: 473 Разстроено


  "В края на краищата всеки българин си е една малка пътуваща България и иска или не иска винаги ще бъде свързан с нейния образ."

  Прочетох го и ми натежа на сърцето.
  Повече от два МИЛИОНА "малки Българии" са пръснати по света!

  Защото комуснитите СА ТУК, те не са напускали никога!
  И като пиявици смучат от Родината НИ!
  "Социални" "национални" "граждани" за "права, свободи" и "европейско" "развитие" с и "без цензура"...

  ПРОКЛЕТИ ДА СА ВСИЧКИ!

  Прост охранител в СИК не било мутра,а професия? От такова КОЙ направи премиер,а пък от БКП - ГЕРБ/БСП/ДпС! Борисов:Вие сте прости и аз съм прост - разбираме се.
 12. 12 Профил на Yuri Dobrev
  Yuri Dobrev
  Рейтинг: 521 Неутрално
 13. 13 Профил на петро
  петро
  Рейтинг: 521 Разстроено

  Четейки написаното, разбираме какво направиха от българина след 9-септ. 1944 г. група ощетени духовно "хора" и решили, че животът е крадене и неморалност!

  И сега има такива морално запазени БЪЛГАРИ в чужбина, но за съжаление голяма част е измет-кражби, измами...

  И ентусиазираните изказвания за българина стават все по-рядки!
  ((((

 14. 14 Профил на дурак
  дурак
  Рейтинг: 521 Весело

  [quote#8:"BIG AL"]Как да не бъде убит от шумкарите болшевики ??
  Те, червените , знаеха как да се разправят с личности , превъзхождали ги ...[/quote]

  Георги Марков е Емблема , литературен Стандарт.....
  .изобщо каквото и да кажем за него , ще е малко

  има обаче и нещо с което трудно мога
  да се съглася , а това е общоприетата догма

  че са го убили "от службата на Приятните"..

  Неговият случай поразително прилича на стрелбата по Папата , на убийството на Александър Литивненко , на стрелбата по Владимир Костов.....прекалено лесни обяснения ни предложиха..

  в този "занаят" Очевидното е Очевидно грешно..
  лесното е за обяснение пред пролетариата....
  и прекалено НЕлогично

  не че "службата на Приятните" не са правили гадости..
  .но това минава здравия разум..

  Готовите,поднесените Истини са за хора които нямат своя истина и които не знаят ,че зад всяко следствие стои Причина
  .......
  консуматорите на " готови истини " родиха и съотв. Глупост от сорта:

  "Рейгън - враг № 1 на тутраканската селищна система"
  ........
  така беше във времето на "студената война" ..
  но ние още така си я караме...
  с готови истини , "Нов внос"

 15. 15 Профил на Йоаникий
  Йоаникий
  Рейтинг: 678 Неутрално

  [quote#5:"Daniel Defoe - БСП капут, Хитлер гиби"]Толкова комплексарска и потисната нация като нашата едва ли има.[/quote]
  Всеки ден с отвращение слушам под път и над път "Ами то такова нещо само у нас го има", или "Все пак да не забравяме, че живеем в България", или пък "Какво да очакваме - условията са си български, знаем как е в България"....
  И т. н. и т. н..... до безкрай!
  Смея да твърдя, че именно поради такива приказки и най-вече нагласи сме на тоя хал... Всеки ден общувам с какви ли не чужденци, на много от които през ум не им минава да мразят българите така, както други ... българи.
  Проблеми имаме всички, проблеми има навсякъде, но докато не проумеем, че взаимното уважение е задължително, няма да ни бъде! Индустриални и финансови кризи е имало и ще има, но кризата в доверието и в общуването е ужасяваща!
  Или започваме да се отнасяме един с друг просто ... човешки (ама всички), или - жална ни майчица (на всички)...
  Приятен уикенд!

  Най-високите препятствия са тези, които сами си поставяме.
 16. 16 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1240 Неутрално

  До коментар [#14] от "Евлоги Пеев...":

  ДЕФАКТО , Пеевски, ако бе избран за ръководител на ДАНС щеше да унищожи треторазрядният клон на неокомуноидите от ГЕРБ от корен и безпрекословно.
  В този смисъл той би бил полезен, но доколко това би било от полза за да се установи отново една преобладаваща социалистическа и протурска политика на тотално влияние, това е друг въпрос, въпреки, че би била приветствана като едно обвързване и обръщане към Русия, което е също една свързаност без гаранции за развитие поради естествената ретроградност и недоверие към ставащото и произхождащото от едно такова пренасочване, което е без обезпечение дори и 50%.

 17. 17 Профил на blockhead
  blockhead
  Рейтинг: 371 Неутрално

  А освен екзотичния, какво ще кажем и за езотеричния образ на българина в чужбина, бай Ганя ала бала, Алеко го е написал преди време, ми се струва, всичкото, което може да се каже за българина в чужбината, чак до Чикаго е стигнал, в търсене на това животно по света и неговите прояви там.

 18. 18 Профил на омбре
  омбре
  Рейтинг: 675 Неутрално

  [quote#2:"znaesht"]
  Какъв талантлив публицист са убили само червените изверги!

  Ако беше доживял до днес ,щеше да има картонче като агент на Държавна сигурност какъвто всъщност е и бил.За мен Марков е трагедията на разочарован комунист.

  НЯКОЙ НЕ ГИ БИВА ЗА НИЩО...НО СА СПОСОБНИ НА ВСИЧКО
 19. 19 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1240 Неутрално

  До коментар [#15] от "Йоаникий":

  По-горе обясних, че това е невъзможно , поне на този ранен етап от нашето европейско развитие, защото са минали само 136 години, от които половината са КОМУНООРИЕНТИРАНИ целенасочено, желано и с надежда, която бе попарена от жестоки истини и разочарования допринесли за още по-голямо свиване в тесногръди разбирания както и стопиране на развития в почти всички социално-икономически и политически действия.

 20. 20 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1234 Неутрално

  [quote#9:"dobrich"]Богомилите всъщност играят отрицателна роля в историята на българското средновековно царство... [/quote]
  Българската държава никога не успява да се възстанови от богомилството, което води и до разпада и следствие на което е че една смешна ислямска орда успява да завладее балканите

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 21. 21 Профил на дурак
  дурак
  Рейтинг: 521 Весело

  [quote#16:"convince"]ДЕФАКТО , Пеевски, ако бе избран за ръководител на ДАНС щеше да унищожи [/quote]

  Пеевски не можеше да унищожи нищо

  Нищото е неунищожимо , има термин "аберацио иктус"..
  демек удар в нищото

  до 8.09.44 имаше Държава ,
  след 09.09.44 Държавата стана територия...
  а в териториите никой нищо не може да унищожи ...Няма Какво да се унищожи

  сменят се актьорите но сценарият е един и същ.....
  вече 70 год

 22. 22 Профил на омбре
  омбре
  Рейтинг: 675 Неутрално

  ПП Това което знаем за смъртта му не е кой извършителя ,а факта ,че името му послужи и бе употребено за знаме на антисоциализма в Бг

  НЯКОЙ НЕ ГИ БИВА ЗА НИЩО...НО СА СПОСОБНИ НА ВСИЧКО
 23. 23 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#14] от "Евлоги Пеев...":

  Евлогииии, ако си слушал есетата , репортажите , от някои радиостанции, преди да бъде убит, ...не само Тошо - а и всички ОКОЛО него- искаха да го убият..Виждаха се като нищожества - пред Тошо, ловните дружинки и целият им фалшив 'строй" ..)
  Все пак радио Лондон се слушаше НЕ само в цяла България ..Освен това , за неговото убийство- не е било и нужно да се иска разрешение от КГБ..Това си е било - наша , вътрещна работа - на Тошо правешки..Тук не става дума за папата , все пак , нали ??
  А и на рождения ден на Тошо - един ден, от 365 дни в годината и точно на него - да получиш "сачмата " - прекалено много '"случайности " , а ???
  Познаваше ги ОТВЪТРЕ..Беше сред тях - зна еше и пишеше какви нищожества са, каквикарукатури и едновременно с това - самозабравили се съветски агенти и злобни , мръсни диктаторчета ..
  Да ти показват истинското лице - тяхното - на строителите на комунизЪма - това ги вбеси..И всеки простак , би вбесило ..
  Благородния и умен човек, знаещ качествата си , би подминал тези подигравки и сатира ..
  Но , тези - селяците на власт , отмъстителните убийци на десетки хиляди СЛЕД 1944 година , без Съд и присъда , ТЕЗИ не подминаваха такава сатира ..
  Злобните и жалки човечета- тошовците , бяха отмъстителни ..
  Техният идол беше Сталин- а той , идолът им и за по- малко убиваше ...Милиони , даже ..
  Никой друг нямаше интерес Георги Марков да бъде убит, освен Тошо и бандата му ...
  Комуно диктатор НЕ понася сатира за себе си ..Това не са и не бяха западни политици ...))
  Цял живот например Де Гол - гледаше ВСЕКИ ден карикатури с ГОЛЕМИЯ си нос - и писания против него :) Но за това - не е убил никой , или поне аз не знам :)

  BIG AL
 24. 24 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1291 Весело

  И време е за хокея :))

  BIG AL
 25. 25 Профил на дурак
  дурак
  Рейтинг: 521 Весело

  [quote#23:"BIG AL"]Евлогииии, ако си слушал есетата , репортажите , от някои радиостанции, преди да бъде убит, ...не само Тошо - а и всички ОКОЛО него- искаха да го убият.[/quote]

  Слушал съм ги , брато

  чел съм машинописни негови творби... литературните му качества му са безспорни

  както и факта че е бил Главен сценарист на "На всеки километър" а оргиите му с Първите също не са за забравяне , както и приключенията му на "масата със зелено сукно" !

  той НЕ бяга- просто Излиза...
  помниш ли Кои Излизаха ???
  никой не го е обичал след като става радиоводещ , Тато - най-малко ,
  --------
  комунистите бяха мръсници но Не и глупаци , по това време Андропов ръководи КГБ...

  Героите/антикомунисти се "произвеждаха" на друго място..

  А не в жк "Борово" и на "Любянка" ........

  както се казва в този занаят :
  "Ако не можеш да ги убедиш - Объркай ги , те сами ще сгрешат "

 26. 26 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 954 Неутрално

  [quote#18:"омбре"]Ако беше доживял до днес ,щеше да има картонче като агент на Държавна сигурност какъвто всъщност е и бил.За мен Марков е трагедията на разочарован комунист. [/quote]
  По всяка вероятност си прав Според мен ако беше доживял "прехода", той би се самолюстрирал. Както го направи един друг журналист, Инджев...Ифандиев...Съжалявам, днес "синагогата" беше бая интензивна, не си спомням името му

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 27. 27 Профил на apollo
  apollo
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Крайно време е Георги Марков да се изучава в българското училище!

 28. 28 Профил на postbot
  postbot
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Майстор на перото но и на манипулацията е Георги Марков. Колко по-голяма стойност щяха да имат всички негови точни описания в Задочните репортажи, ако бе започнал със разкаяние за собственото си съучастие в престъпната комунистическа система.

  Изобщо не мога да си представя как братството може да бъде въведено със закон, ако свободата не е разрушена със закон и правосъдието не е потъпкано със закон.
 29. 29 Профил на mrtosh
  mrtosh
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Вълнуващо есе-разказ. Очаквах да е по-дълга история, за съжаление свърши.

 30. 30 Профил на дурак
  дурак
  Рейтинг: 521 Весело

  [quote#28:"postbot"]Колко по-голяма стойност щяха да имат всички негови точни описания в Задочните репортажи,

  ако бе започнал със разкаяние за собственото си съучастие в престъпната комунистическа система.[/quote]

  "Комунистът кръв повръща , но разкаяние и пари не връща"

  Андрей Луканов

 31. 31 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 954 Весело

  [quote#7:"SStan"]А сега какъв ли ни е образа пред Европа? [/quote]
  За сега не знам Мога да кажа нещо (от личен опит) за от "онези години" до сега в Израел. Тогава не трябваше да казвам че съм "българин", личеше ми по акцента И като такъв "минавах метър" в такива бози (които "не са за пред хората", че сам не вярвах И в по късните години, когато вече се бъзиках да говоря иврит с няколко акцента (руски, грузински, южноамерикански или англосаксонски), кажех ли че съм "българин"-веднага печелих 6-7 от 10 "възможни" точки

  И това не беше само с мен Няколко пъти съм бил свидетел на "бози" в които имаше замесени български гаст'арбайтери. Те ВИНАГИ минаваха по леко от румънци, турци, да не говоря за африканци

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 32. 32 Профил на петро
  петро
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#27] от "apollo":
  [quote#27:"apollo"]Крайно време е Георги Марков да се изучава в българското училище![/quote]
  =========
  Мисля, че късно!
  Трябвало е да се учи най-малкото от родителите на сегашните деца. И много от дядовците им е трябвало да го учат.
  Сега живеят хора, които не знаят какво е Свободна Европа и Лаксемберг, жестоко заглушавани от бащите и дядовците на сегашните управляващи! Тези наследници на най-тъмното в нашата история, макар и учели в престижни училища, остават наследствено обременени мързеливи гамени и крадци!


 33. 33 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1240 Неутрално

  До коментар [#21] от "Евлоги":

  Може и така да е, но що народ е изпратен на посещение в преизподнята за тези 70 години...Много голям % незаслужено, но и не малко заслужаващи.

 34. 34 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1240 Неутрално

  До коментар [#32] от "péro":

  То е така, но ще вземат пропуснатите уроци от внуците, защото ще учат заедно. Така, че не е късно, но вината се приемат само с мезета, убийството му не е доказано, нито е признато. Следствието приключи по давност и всичко се покри.

 35. 35 Профил на дурак
  дурак
  Рейтинг: 521 Весело

  [quote#33:"convince"]Може и така да е, но що народ е изпратен на посещение в преизподнята за тези 70 години...Много голям % незаслужено, но и не малко заслужаващи.[/quote]
  историята е като кур**та - прави ти всякакви услуги

  факт е ,че можем да станем световен производител и износител на роби , глупаци и предатели..
  останалото са "услуги от Историята"

  а крайното ни класиране развенчава митовете , че сме в добрия отбор

  както казва по такива поводи жена ми:

  Истината не е комплимент, свободата не е спокойствие а разумът е скъпа стока

 36. 36 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#25] от "Евлоги":

  Пак не си прав :) Всеки има право на илюзии, но да са поне временни :
  СПИРАТ му , на цензорното , първо представление пиесата, / май беше в сатиричния ,мисля че беше "Аз бях той "..
  Всичко е ясно - до тук е с творчеството му и с 'повея " към нещо по- свободно :)
  Мрачни лица му казват - няма да я бъде ..Даже може и да чакаш нещо....
  И той решава - тръгва с един паспорт - издаден му ПРЕДИ -и минава с колата си Югославската граница - митничарите гледали некъв мач..))
  Докато по тези години , друг един голям писател -Димитър Димов- го правят на маймуна - и той си ПРЕРАБОТВА романа няколко пъти !!??? И не емигрира , например ..
  А Марков се решава на тази стъпка и се маха .
  Няма да работи по постулатите на БКП и Тошо !!!
  И 'социалистическия" реализъм , например ..
  Затова заслужава уважение , един ТВОРЕЦ..
  Не може и не трябва НИКОЙ да му казва - какво и КАК да пише !!
  Основен принцип ,на всеки заслужаваш уважение автор :)

  BIG AL
 37. 37 Профил на grinda
  grinda
  Рейтинг: 462 Неутрално

  40 години по-късно няма особена промяна. Екзотични сме за останалата Европа почти колкото албанците.

  http://grinda.se/
 38. 38 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#37] от "grinda":
  Така е. Екзотични сме, непознати сме.
  Една шепа хора сме, но всеки срещнат чужденец познава по един българин, а всеки втори е бил в България на почивка.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 39. 39 Профил на 4itatel
  4itatel
  Рейтинг: 507 Неутрално

  Благодаря на Дневник за този прекрасен текст!

  4itatel
 40. 40 Профил на znaesht
  znaesht
  Рейтинг: 522 Неутрално

  До коментар [#32] от "péro":

  Всичко добре, ама по-добре да беше споменал Гласът на Америка Немска вълна, ВВС отколкото почти само музикалния "Лаксембърг"...

 41. 41 Профил на znaesht
  znaesht
  Рейтинг: 522 Весело

  До коментар [#38] от "Lady Zeppelin":

  за всеки 2ри посмали малко...

 42. 42 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#41] от "znaesht":
  Така е думата. Винаги се учудвам колко много чужденци са идвали в България още по времето на социализма.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 43. 43 Профил на grinda
  grinda
  Рейтинг: 462 Любопитно

  До коментар [#38] от "Lady Zeppelin":

  Зависи в коя част на Европа. Има места, където България е просто част от Източна Европа, "là-bas", нито повече, нито по-малко. А тъй като сме много по-малоброен народ от поляците и румънците, не е странно, че понякога си първият българин, с когото събеседникът ти общува.

  http://grinda.se/
 44. 44 Профил на postbot
  postbot
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#31] от "Мойше! Толкоз!!!":

  Като си българин (а в това нямам съмнение), що си дирил в Израел?

  Хората, за които Г.М. разказва са били граждани на Царство България и независимо от произхода си -- български, еврейски, арменски -- са били качествени българи. Комунистите първо с качествените българи са се разправили. Така се умъртвява държава, не за друго.

  Изобщо не мога да си представя как братството може да бъде въведено със закон, ако свободата не е разрушена със закон и правосъдието не е потъпкано със закон.
 45. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 46. 46 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 954 Весело

  [quote#42:"Lady Zeppelin"]Винаги се учудвам колко много чужденци са идвали в България още по времето на социализма. [/quote]
  3-4 сезона работех на Златните Пясъци по соца (до 67), та знам кои бяха тогава "западняците" там: Членове на френската и 'талянската ком'партии/проф'съюзи, и чат пат някои проф'съюзни активисти от Великобритания. И австрийци, до които беше неразумно да се приближаваш. А, имаше и "ориенталски западняци" -разни "братски" араби.

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 47. 47 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1503 Неутрално

  Прекрасен текст, истинско удоволствие!
  Наскоро бях писала тук в един коментар, че аз лично, се чувствам като един вид посланик на България, когато съм зад граница и се старая да бъда достоен посланик, защото съм наясно как хората си изграждат първоначалното мнение , а доста съфорумци ми нащракаха минуси тогава.
  Българи, бъдете достойни посланици на България, това е от полза за всички ни!

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 48. 48 Профил на петро
  петро
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#40] от "znaesht":
  Може да "znaesh", но не знаеш, че "Голос Америки" основно беше предназначен по тематика за ссср, ббс-също.
  Сигурно си по-млад, но единствено по ЛаксембЪрг можеше да се чуе как вървят нещата, за които биеха и стрижеха.
  Слушал ли си фоно-картички, които не ги хващаше механиката на грамофона и трябваше да се изкривяват някои неща от него!
  Не искам внуците ми да чуват за бкп(дс)! Направил съм всичко възможно да са далеч от тия изроди, без да забравят, че са българи с род и язик!!!

 49. 49 Профил на znaesht
  znaesht
  Рейтинг: 522 Неутрално

  Тематиката си е една и съща за всички които бяха под похлупака Имаха си предавания на български и покриваха и българската тематика Ако не те е интересувало какво става наоколо и особенно в другите страни поразени от червената чума си е твой проблем, но това не говори за особен интелект. Когато заглушаването беше яко спокойно слушах следващото предаване на сръбски или руски които криво ляво разбирах и получавах долу горе пълна информация. Те бяха достатъчно прости да заглушават предимно програмата на Бг език. Не ми е кеф да се хваля с възраст, но мога и сега да напиша ръководство как се слушат "вражески" радиостанции от 60те та до 80те. Благодаря на дядо ми и старият му довоенен Телефункен от които усвоих тънкостите в началото.

 50. 50 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 954 Любопитно

  До коментар [#44] от "postbot":

  [quote#44:"postbot"]Хората, за които Г.М. разказва са били граждани на Царство България и независимо от произхода си -- български, еврейски, арменски -- са били качествени българи. [/quote]
  Май не си чел всичко което Георги Марков е писал за българите в чужбинаНе всички са били емигранти от царско време, имало е и други
  [quote#44:"postbot"]Като си българин (а в това нямам съмнение), що си дирил в Израел? [/quote]
  Дълга история 'Ма да те питам-ти КАК ТОЧНО дефинираш "българин"?

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 51. 51 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1130 Неутрално

  "Хау фасинейтинг!"
  Надали вече думат така

 52. 52 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1553 Неутрално

  Не е много актуален този текст вече. На мене ми беше скучен за четене.

 53. 53 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1553 Неутрално

  [quote#51:"daam"]"Хау фасинейтинг!"
  Надали вече думат така [/quote]

  Думат, думат - когато нямат какво друго да кажат или когато въобще не ги интересуваш.

 54. 54 Профил на PavelCZ
  PavelCZ
  Рейтинг: 1722 Неутрално

  Много добър публицист. Жалко, че го очистиха, защото не можеха да понесат да ги критикува човек, отраснал в тяхното котило. Но той затова ги критикуваше, защото ги познаваше добре.

  Относно образа на Българина, ще ви разкажа една събирателна история - в смисъл анонимизирана и "осреднена" от няколко подобни си истории. Няколко мои пациентки, жени над 65 годишна възраст са ми правили подаръци - една ми веза гоблен (виси на стената в къщи), една ми плете пуловер, друга ми плете покривчица на една кука и така... Една дори ме издебна и в момент на мое невнимание ме целуна по бузата.
  И всеки път чувах следния разказ :
  "България...каква страна, господин докторе, имате ! Бяхме с мъжа на почивка, децата бяха още малки. Ах, Златните Пясъци (Албена, Слънчев Бряг, Созопол...) Какви сочни праскови и дини на корем и то за стотинки (халери). Какви спасители на всеки плаж ! Вечерта слагаме децата да спят в хотела (бунгалото, палатката) и отиваме с мъжа ми на кръчма. То се напиваше яко и отиваше да спи. Аз продължавах до зори със спасителите.." (овлажнени очи).

  E PLVRIBVS VNVM
 55. 55 Профил на postbot
  postbot
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#50] от "Мойше! Толкоз!!!"

  Българинът е преди всичко български патриот -- човек, който милее за родната си страна и отечество и хората в него.

  Мой пример е една персона от еврейски произход, която е най-големият българския патриот, който аз съм виждал -- милее за българите и го показва с действия. Надали би се подвел да спасява някакво "отечество" отпреди 2000 години.

  Друг пример ми е един учител, български турчин, който случайно видях как се грижеше за учениците си -- българчета, които беше завел на екскурзия в Турция. Беше много ясно за какъв се смята той.

  Тези хора са много повече българи от мен, а аз не знам да имам друга етническа примесица в рода освен българската.

  Стана ли ясно какво имам предвид?

  Изобщо не мога да си представя как братството може да бъде въведено със закон, ако свободата не е разрушена със закон и правосъдието не е потъпкано със закон.
 56. 56 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 954 Весело

  [quote#55:"postbot"]Стана ли ясно какво имам предвид? [/quote]
  Да Ако съм те разбрал правилно-Хора които милеят за родната си страна и за хората в нея. 'Еми тогава и аз съм "българин" по твойта дефиниция-милея за България и хората живеещи тук И нищо лошо не съм им направил, наопъки.

  Което не ми попречи преди 40 и кусур години "да изчезна" от "соц' рая" и да заживея в Израел, съзнателно (имах и други опции) Барабар со 'сичките трудности (лични и общи) следствие от това ми решение И за секунда не съм съжалявал за това ми решение, наопъки!

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 57. 57 Профил на apolitichna
  apolitichna
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Личи си, че текстът е писан преди много години. Вече никой не се очудва, като му кажеш, че си българин, особено в градове като Чикаго и Атланта, където българската диаспора е многолюдна. Дали те възприемат добре или зле не винаги е ясно, но поне са наясно кои са българите.

 58. 58 Профил на blaueaugen
  blaueaugen
  Рейтинг: 470 Неутрално

  [quote#26:"Мойше! Толкоз!!!"]самолюстрирал[/quote]

  След гениалното понятие за "самоизключване", изобретено от съселя, сега пак ли нови думи да уча? Спрете се бе, хора!

 59. 59 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 954 Неутрално

  [quote#26:"Мойше! Толкоз!!!"]самолюстрирал[/quote]

  [quote#58:"fatoumata"]След гениалното понятие за "самоизключване", изобретено от съселя, сега пак ли нови думи да уча? Спрете се бе, хора! [/quote]
  Добре де Как би трябвало да опиша накъсо това коеето онзи журналист каза за себе си, към година след "прехода": Да, аз бях агент/доносник на шестаците, съжаляввам, извинявам се, разкайвам се...

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 60. 60 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 834 Весело

  До коментар [#31] от "Мойше! Толкоз!!!":

  Хаха, това за метъра ))) Вярно си е. Между другото същото е и в Петербург ))) Е, украинците, белорусите и прибалтийските имат предимството, стига да говорят на руски, след това сме ние. И то без значение за какви става дума - дали ще си помислиш да скръцнеш със зъби на някое от ченгетата им или да попаднеш на запой на "болейщици" на Зенит А поляците какъв бой ядат, завалиите...

  За статията, какво да го коментирам Георги Марков. Супер си го е написал. Просто това клише с богомилите ме дразни. Незнам от него ли е тръгнало, или е по-ранно, но просто ме дразни

 61. 61 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2768 Неутрално

  Есето е прекрасно и напълно актуално като послание. Не е важно, че в САЩ и държавите от западна Европа вече живеят предостатъчно българи, които могат да оформят противоречиви оценки. За англичаните "екзотичен" не е комплимент. Това, което ме спечели и мога да потвърдя от лични впечатления е, че културните хора по целия свят си приличат. Те предпочитат да ти кажат нещо мило, да запомнят странния чужденец с нещо хубаво и Георги Марков е го е разказал в характерния си емоционален стил. Много бих се радвала, ако повече хора прочетат внимателно това есе!

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 62. 62 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1514 Неутрално

  До коментар [#60] от "Федор Венедиктович Езерский":

  Не "болейщици", а "болельщики"
  Язък ти за руския ник.


  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 63. 63 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1514 Неутрално

  До коментар [#61] от "etty1":

  Не знам колко е актуално.
  С развитието на туристически дестинации като Слънчев бряг и Банско, българите се научиха да гледа на чужденците като на ходещи касички, в най-добрия случай като на досадници, от които само гледат как да изстискат някое евро, по честен или нечестен начин.
  Животът стана гаден и хората се овълчиха оцелявайки.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 64. 64 Профил на murttle
  murttle
  Рейтинг: 851 Неутрално

  Парадоксално или въпрос на среда, но излиза, че българинът по времето на соца е имал по-добър образ в чужбина, отколкото сега. Изкуството ни също.

  За богомилите - не мисля, че в Европа ги отъждествяват толкова с бунтарство и свободолюбие, колкото с еретизъм и нечисти практики. Те са смятани по-скоро за заплаха, отколкото за пример за подражание или обект на възхищение.

 65. 65 Профил на Хелиана
  Хелиана
  Рейтинг: 1007 Неутрално

  [quote#63:"rapidfire"]С развитието на туристически дестинации като Слънчев бряг и Банско, българите се научиха да гледа на чужденците като на ходещи касички, в най-добрия случай като на досадници, от които само гледат как да изстискат някое евро, по честен или нечестен начин. [/quote]
  Странно е, че нашите хора така и не научиха, че проявявайки интерес и грижа за клиентите си (хората, които им плащат) всъщност ще печелят много по-добре. На всеки му е приятно да бъде там, където хората са сърдечни и проявяват интерес и загриженост към другите, и ще се връща отново там.
  Иначе аз с удивление открих, че примерно холандските спортисти минават на обучение за това как да излъчват приятелство и когато губят, реакциите им да демонстрират класа. На тези, които ще кажат, че това е лицемерие, мога само да отговоря, че макар това и да е вярно в началото, се оказва, че след време хората и вътрешно стават такива. Та дали не е време да си проведем един национален курс "Готина нация" ?

 66. 66 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 2728 Неутрално

  Както под всеки текст на великия Георги Марков,
  от мен Поклон! Най-големият български майстор на перото в последните 50 години.

  На комплексирания болшевик vesolr с безразличие
 67. 67 Профил на damage_case
  damage_case
  Рейтинг: 429 Неутрално

  До коментар [#66] от "GreenEyes":

  Зеленооки, без да поставям под съмнение литературния ти вкус, патосът ти е меко казано нелеп. Марков е доста посредствен автор, за който, ако беше умрял от цироза например, а не по този мистериозен начин, никой нямаше да е чувал. А каква фурнаджийска лопата трябва да си, за да пишеш едновременно "Задочни репортажи" и безумните сценарии на "На всеки километър", въобще не ми се говори.

 68. 68 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 2728 Неутрално

  До коментар [#67] от "damage_case":

  Георги Марков написа най-изобличаващия документ за времето на тиранията им и те го гръмнаха.
  За кво друго ставаше въпрос?

  На комплексирания болшевик vesolr с безразличие
 69. 69 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 2728 Неутрално

  [quote#67:"damage_case"]Марков е доста посредствен автор, за който, ако беше умрял от цироза например, а не по този мистериозен начин, никой нямаше да е чувал. [/quote]

  Истината е нещо субективно - за убиецът от Норвегия е една, За Хитлер друга, за червените чугуни - трета. Истина, сигурно е:
  - че Георги Марков не можел да пише, защото написал упътването за ваксата,
  - умрял от сепсис, следствие от котешко одраскване - може, но в Средновековието или само в някои мозъци от времената на инквизицията,
  - че британските СС измислили версията за бг чадър, а сетне продали ноу-хауто на французите, които одраскали с тяхна котка другия коментатор от РСЕ - Владо Костов.

  Разбира се, може още толкова глупости да се напишат, колкото само един генератор на текстове може да натвори.

  На комплексирания болшевик vesolr с безразличие
 70. 70 Профил на damage_case
  damage_case
  Рейтинг: 429 Неутрално

  До коментар [#8] от "BIG AL":

  Иха-а....А изпод чие "остро перо" излезе сценарият на "На всеки километър" - пропагандният връх на същите тези шумкари? Друг ентусиаст пък иска да изучават Марков в у-ще ?! Ебаси култът към милиционери и двойни агенти.

 71. 71 Профил на damage_case
  damage_case
  Рейтинг: 429 Неутрално

  До коментар [#69] от "GreenEyes":


  ...Истината е нещо субективно...

  Както и критериите за добра литература - Г. Марков не покрива моите. Твоите обаче явно удовлетворява. Виж обаче моралните критерии са нещо друго. И ако този слагач покрива твоите си е за теб.

 72. 72 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 2728 Неутрално

  [quote#71:"damage_case"] И ако този слагач покрива твоите си е за теб. [/quote]
  Сигурно защото е бил "слагач" комунистите са го ликвидирали. Другарите колкото и неграмотни да са, все пак са разбирали туй-онуй...

  На комплексирания болшевик vesolr с безразличие
 73. 73 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 2728 Неутрално

  [quote#61:"etty1"]Есето е прекрасно и напълно актуално като послание. [/quote]
  Всички есета на Г.Марков са актуални. От време на време препрочитам части от Репортажите и винаги се удивлявам колко вечни и валидни за нашето всекидневие и политика са думите на Георги Марков. Най-великия български писател на нашето съвремие. За съжаление, защото използва гения си, не за да опише нещо красиво, а точно обратното - именно калния животец на няколко поколения. Винаги съм се удивлявал на невероятната му прозорливост и смазващия талант, с който разкри и остави на бъдещето картините на тази грозота.

  На комплексирания болшевик vesolr с безразличие
 74. 74 Профил на damage_case
  damage_case
  Рейтинг: 429 Неутрално

  До коментар [#72] от "GreenEyes":

  Това е нелепо. Както и коментираната персона.

 75. 75 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 2728 Неутрално

  [quote#74:"damage_case"]Това е нелепо. Както и коментираната персона.
  [/quote]
  Кое е нелепо? Истината? Аз бих казал, че е нелепо комунистите да се правят на разсеяни, когато им кажат за извършени от партийните им дружки престъпления. Сигурно те смятат за нелепи и фактите за убийството на 30 хиляди българи от същите тези антибългарски комунисти непосредствено след 9-ти септември 1944г., или пък нелеп е факта за взривяването на църквата Света Неделя(213 убити и 500 ранени) и че това е най-големият терористичен акт в световната история до началото на новото хилядолетие?

  На комплексирания болшевик vesolr с безразличие
 76. 76 Профил на damage_case
  damage_case
  Рейтинг: 429 Неутрално

  До коментар [#75] от "GreenEyes":

  Нелепо е бащата на майор Деанов и Митко Бомбата да е с ореол на дисидент. Нелепо е се величае посредствеността. Нелепо е да героизират готови на всичко за постигане на облаги и лукс типове.

 77. 77 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 2728 Неутрално

  До коментар [#76] от "damage_case":

  Пак повтарям въпроса си, като е "нелепо", защо комунистите го убиха?

  На комплексирания болшевик vesolr с безразличие
 78. 78 Профил на damage_case
  damage_case
  Рейтинг: 429 Неутрално

  В годините на Студената война подобна смяна на господаря се тълкува като предателство и се наказва. Едва ли си малко дете (просто вкусът ти към литература е такъв) и може би ги помниш тези времена. Надали са го очистили (ако въобще са го) защото са се ужасявали от разобличителната му мощ. Сигурен съм, че и в Лондон гнусливо са бърчили нос от този мултиталант.

 79. 79 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 2728 Неутрално

  [quote#78:"damage_case"] Надали са го очистили (ако въобще са го) защото са се ужасявали от разобличителната му мощ. [/quote]

  И отново повтарям за червените небългари....

  [quote#69:"GreenEyes"]Истината е нещо субективно - за убиецът от Норвегия е една, За Хитлер друга, за червените чугуни - трета. Истина, сигурно е:
  - че Георги Марков не можел да пише, защото написал упътването за ваксата,
  - умрял от сепсис, следствие от котешко одраскване - може, но в Средновековието или само в някои мозъци от времената на инквизицията,
  - че британските СС измислили версията за бг чадър, а сетне продали ноу-хауто на французите, които одраскали с тяхна котка другия коментатор от РСЕ - Владо Костов. [/quote]

  Ако има още фантасмагории, то те ще са част са от новите опорни точки на Буруджиева и Моника.

  На комплексирания болшевик vesolr с безразличие
 80. 80 Профил на kas.
  kas.
  Рейтинг: 1413 Неутрално

  Дневник, благодаря ви за този текст.

  Животът е като руло хартия - дълъг е, но го хабиш за задници
 81. 81 Профил на damage_case
  damage_case
  Рейтинг: 429 Неутрално

  Уфф-ф..... Късно е, лягай си. Пусни си за приспиване "Мъже", по сценарий на хипер таланта, който коментираме - филм с 5-6 "Оскар"-а. Но всъщност по-добре недей, ще се превъзбудиш от дълбочината и непреходността на темите, които засяга.

 82. 82 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 2728 Неутрално

  Всичко, което е писал Георги Марков е истина и пророческо. Той дори предсказа как родната кал ще го окаля, как ще го изкарват "слагач" на 2 заплати, некадърник, пропаднал, "наш" човек. Как децата на измамници, убийци и крадци няма как да са по-различни. За всичко това той обвинява Съветския съюз и болшевиките, първо в матушката, а после и у нас. Има безкрайно читави българи, пише Марков , но целенасочената няколко десетилетна обратна селекция ще даде именно резултата, който виждаме днес.
  Интересното, обаче е друго, защо тази селекция дава сходни резултати само в България, а резултатите са други в останалите страни от московската орбита. Предположението ми е, видно като пример и от този форум, че болшевизмът пасна съвсем точно на масата - крадлива, мързелива, завистлива, склонна към разруха, алчна и най-вече абсолютно непригодна за общи действия, освен една обединена омраза. Именно комунизмът е нейната доктрина. Комунизмът е само средство, а материалът, бъдете сигурни в това, винаги си намира средство да се изрази.

  На комплексирания болшевик vesolr с безразличие
 83. 83 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 2728 Неутрално

  [quote#81:"damage_case"]Уфф-ф..... [/quote]

  С едно "Уффф" аргументите заспаха, не че ги имаше въобще.

  На комплексирания болшевик vesolr с безразличие
 84. 84 Профил на damage_case
  damage_case
  Рейтинг: 429 Неутрално

  100% това прозрение го е осенило по време на лов с Правешкия сатрап и свитата клакьори, на която е член е, или на партия бридж с други ДС-та.

 85. 85 Профил на gl_avatar
  gl_avatar
  Рейтинг: 563 Неутрално

  Благодаря за прекрасния текст!

 86. 86 Профил на oziris
  oziris
  Рейтинг: 1499 Неутрално

  Прекрасен разказ. Наистина какъв талант са затрили комунистите. Бездарието не търпи талантливи хора.
  Като емигрант мога да потвърдя, че и днес има интерес към страната ни от чужденците. Екзотично им звучи наистина. Често учочнявам, че е на север от Гърция. Един път една корейка ме смая, като ми каза, че е била в България и се впечатлила от В. Търново.

 87. 87 Профил на д р Чарли Мишкин от ГРУ
  д р Чарли Мишкин от ГРУ
  Рейтинг: 2181 Неутрално

  [quote#25:"Уондърфулски"]че е бил Главен сценарист на "На всеки километър" а оргиите му с Първите също не са за забравяне , както и приключенията му на "масата със зелено сукно" ! [/quote]

  До коментар [#25] от "Уондърфулски":

  Ти да не би да си комунист?
  Ако ме попиташ защо ти задавам този въпрос, отговора ми ще бъде много семпъл.
  Установил съм, чè само комунистите се опитват да "омаскарят" противниците си като им казват, че и те са били ... (прочети собствения си коментар).
  Това е някакъв вид шизофрения - всеки от нас ако е бил комунист и е правил нещата които е правил Георги Марков, но после е останал верен на комунистическата идеология - то ние сме "герои", нали?

  #Червен ùгун.

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 88. 88 Профил на query
  query
  Рейтинг: 536 Неутрално

  [quote#82:"GreenEyes"]За всичко това той обвинява Съветския съюз и болшевиките, първо в матушката, а после и у нас. [/quote]
  Ето това е истинската и единствена причина да бъде убит!!!
  За това и до ден днешен нашите болшевики моментално реагират при всяка публикация от и за Георги Марков, точно като кучето на Павлов, с обилно слюноотделяне. Даже нямат нужда от опорни точки, защото защитават своята родина, матушката им расия.

 89. 89 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Разкошен текст - благодарности на редакцията, че ни даде възможност да започнем деня си с него!

 90. 90 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  Разказът на Георги Марков е на нивото на Задочните репортажи. Това е един документ за епохата, който за съжаление е актуален и днес.
  Все пак живеем по-скоро в късния социализъм, с издигната шперплатова фасада с надпис "Демокрация".
  Соц-версия 2.0,
  с монополното положение на Партията с главно "П", представена с четири фракции, но едно и също по същество,
  с монополната медийна среда,
  с монополите за храна и енергия,
  с недосегаемия "елит" със същите фамилии като "елита" от първата скапала се версия,
  със съдебна система, подчинена на "елита" - аналогиите са безкрайни.
  Днес Соц-2.0 иска да убие Георги Марков отново, да забравим за него, като ни навират в очите Митко Бомбата и Майор Деянов, ловните излети с правешкия сатрап и дружинката му...
  Ние обаче няма да забравим Георги Марков и ще го четем и препрочитаме.
  Той е нашият Солженицин, нашият Хавел.
  Той каза истината и с това уби соца.
  Защото ни отвори очите.

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 91. 91 Профил на дурак
  дурак
  Рейтинг: 521 Весело

  [quote#87:"Чарли"]Ти да не би да си комунист? [/quote]
  Колегата "postbot" е дал най-обективния прочит на Истината

  Марков е бил Прагматик .. , А не двупосочник

  вземал е най-доброто от живота към оня момент , (Жени, алкохол, КОМАР , лов с Първия)
  но е бил "НеКаноничен" и това му е носело опр. негативи-следствие които се е чувствал недооценен и ЗАМИНАВА на запад -
  той не е беглец а Пътник..
  попитай възрастните - кои Пътуваха на Запад свободно и тогава слагай метафори

  Несъгласните ходеха в Белене и Куциян а не ставаха Главни сценаристи на "На всеки километър"
  *********
  Двупосочници винаги е имало,има и ще има..
  това са хората на крайностите - от "Осанна" до "Разпни го"
  ******
  колкото до убийството му..никой не знае детайлите но такива операции винаги имат и Компроментиращ ефект -

  не приемай най-лесната и удобна теза ...подвежда !!!

  Истината Винаги е по средата  [quote#28:"postbot"]Майстор на перото но и на манипулацията е Георги Марков. Колко по-голяма стойност щяха да имат всички негови точни описания в Задочните репортажи, ако бе започнал със разкаяние за собственото си съучастие в престъпната комунистическа система.[/quote]

  postbot" -
  взех ти поста като най-конкретен за реплика ...
  макар че нищо не се дава насила,ефектът вероятно ще е нулев

 92. 92 Профил на goshogoshev
  goshogoshev
  Рейтинг: 514 Неутрално

  До коментар [#23] от "BIG AL":

  Нали си чел Репортажите на Марков Е и къде видя толкоз страшни неща че да го убиват ,а и да ти кажа той така се изказва за Живков, дето нито един от придворните ласкатели не успял така да го направи . Случая с Марков няма нищо общо с творчеството му Много ми прилича като на работата с Папата а и с В Костов

 93. 93 Профил на radetski
  radetski
  Рейтинг: 379 Неутрално

  благодаря на Дневник и Култура за публикацията. Сигурно всеки има своя галерия с екзотични образи на българина от случайни срещи,която да добави към описаната кам Георги Марков преди 40 години. За мен, наи- приятната изненада ми беше поднесена наскоро от възрастната двойка която ме заговори в евростар България, да! Георги Марков, беше забележителен човек !..

 94. 94 Профил на accidental
  accidental
  Рейтинг: 499 Неутрално

  Като кажеш че си Българин в Ню Йорк, или ти разказват пиянска история от Механата, за съжаление аз ги разочаровам защото въпреки че съм бил в Механата, никога не съм слизъл в ICE CAGE
  където ти дават руска юниформа и неограничено количество водка, или те питат къде е България, или те питат за Стоичков, Бербатов или Димитров, или се оказва че са работили с друг Българин и ти по подразбиране трябва да като него.
  Един познат на парти, ми наду главата с "На всеки километър" и дори ми изпя песента с виетнамски думи.
  Но е много интересно като попаднеш на почитатели на Българските народни танци, това е цяло скрито общество в Америка почти във всеки университетски град има такива клубове, които се събират веднъж седмично и танцуват Балкански танци с българска и македонска доминация, жалко е че България не обръща внимание на тези клубове.

 95. 95 Профил на oziris
  oziris
  Рейтинг: 1499 Неутрално

  До коментар [#94] от "accidental":
  В тия клубове българи и македонци имигранти ли участват или има и американци? А иначе БГ държава на българите у нас не обръща внимание, за тия зад граница - съвсем. За култура и такива неща - забрави. Затова гърците са окупирали една камара неща - като сиренето Фета, киселото мляко и т.н. Всичко е гръцко.

 96. 96 Профил на accidental
  accidental
  Рейтинг: 499 Неутрално

  До коментар [#95] от "oziris7":
  В тези клубове почти няма българи, или са много малко,
  предимно са Американци, много е сладко да видиш Американци да празнуват Гергьов ден или Еньов ден, напълно организирани от американци, а в Бруклин има веднъж годишно Голдън Фест, също организиран от американска група наречена Златне Усте, където два дена от 17 до 2 през ноща на 4 сцени, с около 2000 поситетители, балкански ритми, песни и танци, става страхотно шоу.

 97. 97 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1553 Неутрално

  [quote#54:"PavelCZ"]"България...каква страна, господин докторе, имате ![/quote]


  [quote#67:"damage_case"]А каква фурнаджийска лопата трябва да си, за да пишеш едновременно "Задочни репортажи" и безумните сценарии на "На всеки километър", въобще не ми се говори. [/quote]

  Хе, хе, това е точно по системата 'и вълкът сит, и агнето цяло', за която самият Марков някъде казва, че не стои в основата на истинското изкуство. По този начин, без сам да се усети, си е сложил диагнозата.

 98. 98 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1553 Неутрално

  "България...каква страна, господин докторе, имате !- цитат на коментар #54 от “PavelCZ”


  Правилното е 'имахте', защото всичко, за което с умиление си спомнят тези жени, отдавна не съществува; България от техните спомени е само един спомен и нищо друго.

 99. 99 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1553 Неутрално

  [quote#61:"etty1"] че културните хора по целия свят си приличат. [/quote]

  И едно от нещата, по които си приличат културните хора, е че не съдят никого според националността му, както и че се отнасят към всички хора любезно, без да се интересуват от социалния им произход.

 100. 100
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK