От ДС до ДАНС: реорганизации вместо реформи (и все с политически цели)

В архива на Комисията по досиетата

© Цветелина Николаева

В архива на Комисията по досиетатаМария Дерменджиева изследва архивите на бившата политическа полиция и заедно с Момчил Методиев е съставител на сборниците "ДС и краят на тоталитаризма" и "Държавна сигурност срещу граждански организации (1988-1990г.)" - издание на Комисията по досиетата. 

"На 17.10.1990 г. приех на ръководство от кап. Св. Джамбов агент "Николов"..." Така започва рапорт от същата дата на майор Ив. Станков до началника на отдел 10 на Националната служба за защита на конституцията (НСЗК).


Агентът съобщава, че представител на "Амнести интернешънъл" по време на пребиваването си в България е поставил задача на Веселин Петков от Независимото дружество за защита правата на човека (НДЗПЧ) "да събира данни за служители от МВР, прокуратура и съда, които са взели участие в "репресирането" на български граждани – борци за демокрация, като за тази дейност му е обещал възнаграждение от 100 долара на месец. Задачата е възложена за период от една година". А на 18 октомври 1990 г. в клуба на СДС на бул. "В. Левски" 78 щяла да се проведе учредителна сбирка на "Сдружение за борба с тоталитаризма", което според "Николов" е с крайно дясна насоченост и било регистрирано в съда (?).


На агента е поставена задача да се сближи с вдъхновителите на това движение, като проучи кои са членовете на ръководството му и кои организации възнамеряват да привлекат. Сред планираните мероприятия се предвижда върху "Сдружението за борба с тоталитаризма" да бъде установено оперативно наблюдение, а Веселин Петков да бъде взет на оперативен отчет за неправомерно възнаграждение с чужда валута (чл. 250 от НК).
Друг документ от 21 септември 1990 г. свидетелства, че членове на НДЗПЧ изготвяли списъци на служители от бившата Държавна сигурност, участвали в репресии. Вече готовите списъци били предадени в Посолството на САЩ, но събирането на такива данни продължавало, като основен инициатор бил Веселин Петков от НДЗПЧ. Резолюцията до "Св. Джамбов" на този документ гласи: За изясняване на данните и доклад!" Отдолу ръкописно е добавено: "Очаквало се в скоро време да бъде проведена обединителна конференция на трите дружества за правата на човека. Р. Воденичаров щял да бъде официално отстранен от работа и членство в дружеството."


От следващо сведение на майор Станков от 26 октомври 1990 г. става ясно, че събирането в клуба на СДС се е състояло, но не е взето конкретно решение. Обсъждането "за създаване на движението за борба с тоталитаризма" щяло да продължи "с присъствие на хора от провинцията". Поставена е задача на агент "Николов" да посети сбирката за учредяване на Движението за борба с тоталитаризма и да разкрие ролята на д-р Тренчев в създаването и ръководството му. Освен това той трябва да установи и по какъв начин Веселин Петков събира данни за служителите на МВР, участвали в "репресиране" (кавичките са в оригинална – б.а.) на хора след 9 септември 1944 г.


И след 1990 г.


Няколко интересни извода могат да се направят от описаните документи, които са част от архива на Комисията по досиетата. Те са създадени през втората половина на 1990 г., след първите свободни избори у нас, когато вече месеци наред официално не съществуват контраразузнавателните поделения на ДС в лицето на Второ главно управление, Четвърто и Шесто управление. На тяхно място е учредена Националната служба за защита на конституцията, която използва агентура за наблюдение на представители на напълно законни организации.


Зад привидно благовидната цел да се защитава държавата от евентуални действия на десни екстремисти и да следи за извършване на някакви престъпления от страна български граждани – в случая неправомерно добиване на валута. Всъщност обаче става съвсем ясно, че интересът на служителите на НСЗК се концентрира върху две неща: ще има ли "движение за борба с тоталитаризма" и кой, как и защо събира информация за служители на бившата Държавна сигурност, нарушавали човешките права до 10 ноември 1989 г. Страх от възмездие ли прозира в този интерес? Напълно нормално.


В НСЗК работят офицери от закритата ДС. Те са лоялни към БКП/БСП. Дори самото поставяне на думата "репресиране" в кавички ги издава, че не признават съществуването на такива действия срещу български граждани по време на Живковия режим.


Агентите на новата служба


Агент "Николов" не се ограничава само с горепосочените сведения. Водещият му офицер го среща през този период много често и получава информация за намеренията на независимия профсъюз "Подкрепа" да обяви национална стачка и на студентите да окупират Ректората на Софийския университет, ако правителството на Андрей Луканов не подаде оставка.


"Николов" съвсем не е единственият сътрудник, използван от новата служба за събиране на сведения за легитимната вече политическата опозиция. "Стоянов", "Нина" и "Темелко" още в първите месеци след 10 ноември 1989 г. информират за настроенията и намеренията на лидерите на НДЗПЧ, за конфликта между Илия Минев и Румен Воденичаров и последвалото разцепление на Дружеството. Активно се работи, включително и през 1991 г., по профсъюза "Подкрепа" и лидера му Константин Тренчев с помощта най-вече на агент "Мишо", но сведения дават и "Русев" (за връзките между "Информационно общество 365", КТ "Подкрепа" и "Гражданско неподчинение"), "Иванов" (за изострените отношения между отделните федерации и синдикати и Изпълнителното бюро на конфедерацията, за поведението на Тренчев след пожара на Партийния дом), "Вихър" (обядвал с Тренчев и разбрал от него, че разполага с документи, изобличаващи много владици и митрополити в сътрудничество с ДС, и по-точно с Отдел 06 на Шесто управление)...


С "Мишо" работи ст. лейтенант Ст. Арнаудов също от Отдел 10 на НСЗК. От информацията, която му дава този секретен сътрудник, е видно, че принадлежи към доверените кръгове на ръководството на "Подкрепа". На 1 септември той информира Анраудов за становището на КТ "Подкрепа" за пожара в Партийния дом. В края на октомври го уведомява за намеренията да се организира синдикат "Подкрепа" в армията. На 20 ноември 1990 г. донася, че Координационният съвет на КТ "Подкрепа" е взел решение да прекратят контактите със стачкуващите студенти, за да не се свързва името на конфедерацията със студентската стачка. Разказва и за зачестили срещи на служители на МВР с ръководители на опозицията, включително и на "Подкрепа", на които те декларират готовност да работят за правителство на СДС. На 7 декември 1990 г. съобщава, че разпространяваната от Тренчев информация за досието на Петър Берон всъщност е изтекла от Желю Желев, а самият Тренчев не разполага с доказателства.


За отдел 12 на НСЗК работи и агент "Янков", който на 30 август 1990 г. съобщава за изнесени по време на пожара на Партийния дом документи. А бившият агент Трифон или Трифонов дава сведения за оперативно интересни лица, свързани с "Града на истината".


В крайна сметка оперативните данни, събрани в този период от различни отдели на НСЗК за КТ "Подкрепа", са обобщени в строго секретна справка от 16 ноември 1990 г., която носи подписа на Полковник П. Ангелов и отново е резолирана за ст. лейтенант Арнаудов. Може би той е водел литерното (информационното) дело "Подкрепа". Предположението е на границата на шегата...


От всички примери, а и от други документи, намиращи се в архива на Комисията по досиетата, обаче може да се заключи, че НСЗК използва агентура, "наследена" от закритите поделения на Държавна сигурност. Факт е, че през 1990 г. се провежда "прочистване" на агентурния апарат и онези сътрудници, които по една или друга причина не могат да бъдат използвани, се свалят от отчет, а делата им отиват в архива или са унищожени. Факт е също така, че за немалко от разкритите сътрудници на ДС в решенията на комисията по досиетата е записано, че разполагат с документи за това, че работата им за органите за сигурност е продължила и след 10 ноември 1989 г. Оттук насетне остава да станат публично достояние имената на реалните лица, скрити зад псевдонимите Мищо, Иванов, Николов, Янков и прочее.


Реформирано ли е българското контраразузнаване след 1990 г.


Лаконичният отговор е не. Не се реформира, а постоянно и само се реорганизира. Та и досега.


От първите дни след 10 ноември 1989 г. никой не говори за реформиране: необходима е "решителна, дълбока, всеобхватна реорганизация" на системата на МВР като цяло и на всички нейни поделения, за да се отговори на обществените промени.


И така, реорганизирана – с ограничени функции, "които изключват работата срещу неформалите, интелигенцията и т.н." (ген. Атанас Семерджиев), НСЗК обаче за краткото време на своето съществуване работи абсолютно лоялно в услуга на БКП/БСП. Това най-ярко личи в справките за оперативната обстановка на службата, включително и около първите демократични избори през юни 1990 г. Те са явно пристрастни. Въпреки департизирането и деидеологизирането на служителите й сякаш единствено представители на опозиционните партии и организации попадат в полезрението им под предлога, че ги подозират в "екстремизъм" и трябва да защитят държавата от тях. Опозицията е обвинявана, че контактува с чужди посолства, които подпомагат нейната предизборна кампания.


Този метод впрочем също е "усвоен" още по времето на Държавна сигурност, която успешно изпълнява задачата да компрометира т.нар. неформални сдружения още при появата им. Лидерите на Клуба в подкрепа на гласността и преустройството са определени като хора "обидени, недооценени и с кариеристични стремежи", а активистите на НДЗПЧ са заклеймени като "фашисти". И до днес в дъното на много "компромати", целящи очерняне на политическия опонент, стоят именно информации от контраразузнавателните ни служби.


Дори миналата година, месец след избухването на протестите заради избора на Делян Пеевски за шеф на ДАНС, министър-председателят Орешарски заяви, че разполага с достатъчно информация "кой инспирира тези настроения [срещу правителството му] и след години, когато тази информация излезе, ще бъде интересно четиво".


"Външните, вътрешните и нашите сили"


Та думата ми беше за НСЗК, приела в редиците си уж "по-младата половина от служителите на ДС, тези, които са имали възможност да формират в себе си мироглед и качества, сходни с идеята за ненасилствен преход към демократично общество"... Цитатът е от представянето на задачите на НСЗК, направено на 20 април 1990 г. на инструктивно съвещание от тогавашния заместник-министър на вътрешните работи Красимир Саманджиев, който до края на март всъщност е директор на НСЗК. И продължава така: "Новото мислене изисква от нас и ново отношение към различните потоци от информация, които касаят дейността ни. Слуховете за нови съкращения, за закриване на органите в предизборния период, за това, че отделни служители са преминали към СДС и др., са определено действия на заинтересовани външни и вътрешни сили за разкол и демобилизация на нашите сили, които са защитник на нацията и българската държава."


Много странно звучи това деление на "заинтересовани вътрешни сили" и "нашите сили" – всъщност направо има политическо звучене, особено като се добавят и посочените примерни слухове... Почти сходно твърдение защитава и генерал Семерджиев като министър на вътрешните работи още през януари 1990 г. на среща със служителите на ВГУ, Четвърто и Шесто управление на ДС. "Очевидно действията на реставрационните сили в ГДР, Чехословакия, Унгария и другите страни спрямо органите на сигурността служат като модел за действие на чужди сили и у нас. За съжаление голяма част от нашата опозиция се включва в тази кампания срещу органите на сигурността."


А току-що е поел ръководството на НСЗК, ген. Саманджиев развива идеята за начина на противодействие поне на "вътрешните" сили. Аргументирайки се, че иска в новата служба да влязат и звена, които да водят борба с криминалната и стопанската престъпност, той заявява: "Редица от тези обекти, които сега създават настроенията, които искат да демонтират нашия социалистически строй и нас, преди всичко са криминален, стопански и т.н. контингент. Ние не можем с политически средства на ДС да се занимаваме с тях, защото автоматически попадаме под ударите. А ние трябва да ги търсим като криминални, като стопански престъпници и като такива да ги разобличаваме."


И с тази цел да разобличава политическия опонент (независимо кой е той във времето) с "неполитически средства" работи не само НСЗК, но и нейните приемници – Националната служба за сигурност (НСС) и Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС), кога превръщайки се в инструмент в ръцете на управляващите партии, кога превръщайки самите партии и политици в свой инструмент.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (27)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 986 Неутрално

  ГадостИзненадани няма, нали?

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 2. 2 Профил на foxa5
  foxa5
  Рейтинг: 985 Неутрално

  От Протестна мрежа:
  "‪#‎ДСБ‬ Тролят и ползват същата фирма, която обслужва ‪#‎БСП‬ ...
  Има ли дъно, ДРУГАРИ?
  ‪#‎Оставка‬ !"
  Ако и това е вярно, не знам накъде отива тази държава, след бат Петър Стоянов, сега и това. Ужас!

 3. 3 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 721 Неутрално

  Друго не би и могло да се очаква.

 4. 4 Профил на today
  today
  Рейтинг: 914 Неутрално

  Със стари К. нов бардак НЕ СТАВА!

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 5. 5 Профил на popovski31
  popovski31
  Рейтинг: 1869 Неутрално

  Имаме крещяща нужда от лустрация....

 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 7. 7 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 1096 Неутрално

  [quote#6:"Каишков - Гласът на Америка"]Информацията, която се използва (и тогава и сега) е обаче само от определени източници, а самата статия трябва да носи някакво "прогресивно -изобличаващо послание".[/quote]
  -Няма я ДС! Ама как иначе някои "строители на Нова България"щяха да си оправдават политическата си импотентност?-Докато цялото т.н. обществено мнение го манипулират,за да се вторачва в миналото на държавата се изтървава и настоящето,и бъдещето й. Периодичното раздухване на тази тема 24 години след поемането по "новата пътечка" служи за прикриване кривините на "пътечкостроителите" й.Щеше ли някой 24 години след 9.09.1944 г.,през 1968-69 г.да възприеме сериозно евентуални оправдания за несполуки в обществено-държавното развитие с подмолна дейност на служителите и агентите на Никола Гешев? Едва ли,ама това оправдаване-с ДС действа на матр'яла и днес.И така вината на съгрешилите,на престъпилите законите по време на прехода,на истинските далавераджии се прехвърля от тяхната глава върху несъществуващата днес ДС.А това-да се крият мошениците зад митовете за ролята на ДС е единствено в тяхна полза.И служи,за да се оправдава политическото безхаберие и/или правното безсилие да се изобличат и накажат от законите истинските виновници.Отделно дето някои „активни борци“ срещу ДС направиха кариера и ще се пенсионират като щатни "ловци на митове".
  Ами няма,я! ДС бе организационна и институционална структура. Вярно е,че част от хората,които са работили там,все още ги има. Защо ли!? Има ги само защото "демократично“ мислещите вождове в седесерковските партии-СДС,ДСБ и техните клонинги не посмяха да приложат към тези хора "окончателно решение". Каквото се опитаха да приложат нацистите в хитлеристка Германия. Това им е болката на „демосратите“,че има останали живи хора от бившата ДС. И ако не беше тази примитивна мантра,която гъргорят вече четвърт век нямаше да има с какво да забавляват „интелигентните избиратели“. Не случайно,повечето от тях ги напуснаха.-Справка изборите на 12 Май т.г. . И,ако реанимирането на седесарщината и в т.н. "Реформаторски блок" продължи опитите да събира активи с плювни по 45-год. минало на БГ,с русофобията и с мантрите за невидима и ,както "Божията,всесилна“, ръка на несъществуващата ДС ги чакат още по-малко %% на следващите избори. Успех по пътя,който са си избрали. Може да пратят репортажи за това, как изглежда дъното на пропастта,към която са се упътили.

 8. 8 Профил на Urkobozambo
  Urkobozambo
  Рейтинг: 442 Неутрално

  От ДС до ДАНС: реорганизации вместо реформи (и все с политически цели)..

  - ДС, може да я няма .. но , агентите и стоят
  - Народа, ряпа да яде ..
  - Всичко " сделано ", ..до сега
  облагодетелства .. синове и внуци,
  на "Активните борци против капитализма"

  urkobozambo
 9. 9 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3378 Весело

  Ако ти кажат екстремист ,ти не се разграничавай,това не значи комунист!

 10. 10 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3378 Неутрално

  До коментар [#2] от "foxa5":

  Правил го е П.Прошков когато е бил кандидат кмет.Впрочем тогава ДСБ издигна П. Москов ,но той загуби на вътрешните избори.Дали са били честни?

 11. 11 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1257 Гневно

  МВР и всички негови структури са най нереформираните ведомства в сравнение с всички останали....Смениха табелата милиция с полиция и......нищо друго!?

 12. 12 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  [quote#5:"popovski31"]
  Имаме крещяща нужда от лустрация....[/quote]

  +++++++++++ при това ПЪЛНА ЛУСТРАЦИЯ навсякъде.

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 13. 13 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8719 Неутрално

  И това е част от задкулисието.Изненада!

 14. 14 Профил на frequentflyer
  frequentflyer
  Рейтинг: 442 Разстроено

  и къде е новината тука?

 15. 15 Профил на Сотир Методиев Пеевски
  Сотир Методиев Пеевски
  Рейтинг: 523 Неутрално

  В ДАНС цари пълно безхаберие и некомпетентност. И нищоправене. Дейност има само когато става въпрос за техните си игрички.

  "ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЕЛИТ" в БГ - ПРЕСТЪПНИ ГРУПИРОВКИ, МАСКИРАНИ КАТО "ПАРТИИ"
 16. 16 Профил на roum
  roum
  Рейтинг: 442 Неутрално

  ОСТАВКА!
  ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ за НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
  ПЪЛНА ЛУСТРАЦИЯ!

 17. 17 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4519 Неутрално

  След като отвориха досиетата се оказа че шефа на предизборния щаб на СДС за избори на ВНС през 1990 е бил сътрудник на ДС.
  В града в който живеех тогава той беше известен като умен човек ,друг пък кандидат за народен представител от БЗНС също след това се оказа с досие.
  Били сме обградени от тях без да си даваме сметка ,и за колко още много не знаем нищо ,просто е невъзможно да знем всички.
  Статията хвърля макар и мимолетен поглед на станалото тогава.

  klimentm
 18. 18 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 1096 Любопитно

  [quote#15:"mlu666"]В ДАНС цари пълно безхаберие и некомпетентност. И нищоправене. Дейност има само когато става въпрос за техните си игрички. [/quote]
  -Тези твърдения,в резултат на "поглед отвътре" ли са? Там ли работиш та си толкова запознат с дейността му? Или просто си насъбрал повече слюнка за "аргументиране"!

 19. 19 Профил на ДЗВЕР
  ДЗВЕР
  Рейтинг: 620 Весело

  [quote#18:"Бенк-Бенк"]В ДАНС цари пълно безхаберие и некомпетентност. И нищоправене. Дейност има само когато става въпрос за техните си игрички. - цитат на коментар #15 от “mlu666”-Тези твърдения,в резултат на "поглед отвътре" ли са? Там ли работиш та си толкова запознат с дейността му? Или просто си насъбрал повече слюнка за "аргументиране"! [/quote]
  ... и тоА притежава "висока експертност"...

  опозиция на всяка власт, отпор на всяка тъпота...
 20. 20 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 1392 Неутрално

  До коментар [#17] от "klimentm":

  СДС беше създадено от ДС. В смисъл доста добре инфилтрирано... Ако евентуално спечели избори, да е зависимо. Както и стана. Запознах се с един от ДС в Младост, работеше за СДС и открито признаваше, че е от ДС! След изборите 1990 просто изчезна. Вероятно ще има лустрация за държавни служители и изборни длъжности. Погледнете икономиката, всички богати и собствениците на жизнени фирми са били с пагони!! Който плаща, поръчва музиката, така че театрото ще продължи с пълен ход. Царя се оказа прав. Трудни е да им се противопоставим. Той апелира за това всеки да си създаде малък бизнес. 800 дни са достатъчни бизнеса да се стабилизира. Отпусна и удобен кредит за това. При достатъчен брой, тази бизнеси хранят народа и поддържат държавата. Така поне можеше поне да се ограничи влиянието на ДС бизнеса.

 21. 21 Профил на Иван К
  Иван К
  Рейтинг: 3037 Неутрално

  Вълкът козината си мени но нравът не

  подпис
 22. 22 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 1096 Любопитно

  [quote#20:"charlesdegaulle"] Запознах се с един от ДС в Младост, работеше за СДС и открито признаваше, че е от ДС! След изборите 1990 просто изчезна. [/quote]
  -Този ДС-ар да не бил със зелена кожа и с летяща чиния ли изчезна?
  п.п. Прочети в книгата "Голямата промяна" на Петко Симеонов, колко психически болни са се въртели в онези дни около СДС-то. А някои даже ги интервюираха по ТВ-таТа от удобните журналисти фенове на СДС. Като онзи,който твърдеше. че под Мавзолея до БНБ и Партийния дом има тунели пълни със злато,оръжие и боеприпаси.Оръжието било там, за да се утрепа "народа". Чудни как това "оръжие и боеприпаси" не избухнаха при взривяването на сградата на Мавзолея!

 23. 23 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  ... ДС,ДАНС-Сбирщина от безполезни и вредни за обществото лапачи на държавна сметка...Свестни хора не могат да проникнат вътре.Самоназначават се като мафиотите-единствено по кръвнородствена линия.Затова пишлемето Пеевски им е толкова скъп.Родил се е в ДС среда,расъл е пред очите им и е станал завършен ДС урод,който никога няма да тръгне срещу тях...

 24. 24 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 870 Весело

  Какво се чудите, разузнаването обикновено работи за тези дето са на власт, или тези за които мисли че ще дойдат на власт ... нал тъй?

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 25. 25 Профил на kiki2000
  kiki2000
  Рейтинг: 246 Неутрално

  Имаше една песничка в зората на демокрацията: "...9 милиона мишлета изкарват се взаимно ченгета, а котараците подхвърлят досиета и си пият кафето..." Пълна глупост е законът за досиетата: да се разкрият агентите, заемащи публични държавни длъжности... Истинските гробари на държавата, които я източиха отдавна НЕ заемат публични държавни длъжности, а си въртят частния бизнес с откраднатите капитали. И докато на народа периодично му хвърлят прах в очите с досиета на попове, професори и журналисти, далаверите си вървят, а ние се обвиняваме взаимно и си разтягаме локуми за реформи и лустрация!

 26. 26 Профил на Urkobozambo
  Urkobozambo
  Рейтинг: 442 Неутрално

  От ДС до ДАНС: реорганизации вместо реформи (и все с политически цели)..

  - Няма реформи, няма промени, ..
  .. има желание за мъст и отмъщение ..
  - Няма да повярвам, че във България има
  демокрация, до като не видя, ..мафиотският
  кръг, около циганина , Ахмед Доган, в затвора.
  - Експеримента , на ЦК на БКП , ДС и ПГУ,
  наречен - ДПС, .разработен от "другарите "
  Димитър Стоянов, Димитър Станишев
  и Тодор Генов ., със псевдоним (Михайлов ),..
  е заплаха, .. за националната ни сигурност
  .. и трябва да приключи..

  urkobozambo
 27. 27 Профил на Vesselin Petkov
  Vesselin Petkov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Ами аз съм Веселин Петков от НДЗПЧ (отдавна нефункциониращо) за когото агенти разни донасят това онова и оттук разбирам, че са искали да завеждат "оперативно дело" и понеже тотално съм се дистанцирал от БГ медии и политика от далечната 2000 г., едва сега по случайност попадам на тази статия. Ще помоля журналистката-авторка на материала да се свърже по емайл с мене защото тука има публикувани неверни неща - да бъде така добра да внесе корекции или поне моята позиция по нещата, които се излагат. Първо, никой не ми е поставял "задача". Мога да разкажа подробно как се развиха нещата с Питър Бененсън. Второ, събирах имена на т.нар. следователи по държавна сигурност, това са следователи към следствието и едновременно офицери от ДС, който бяха водили делата най-вече за шпионаж и тероризъм срещу етнически турци в периода на възродителния процес 1984-1989 г. - тези, за които по време на следствието им подследствените и осъдени твърдяха, че са прилагани методи, които влизат в категорията "изтезания и друго нехуманно третиране". Това са престъпления и по силата на нашето законодателство. Един от тези герои беше станал депутат от БСП и стигна до зам. председател на Народното събрание, а друг до ключов пост в Централната Избирателна комисия и впоследствие Върховния съд.


  "Представителят на Амнести Интернешънъл" всъщност отдавна се беше оттеглил от организацията - това е основателят на Амнести Питър Бененсън и с него сме реализирали проект свързан с неговата група "Християни срещу изтезанията" по който ми плащаше. Целта - свидетелства за ползване на изтезания да се съберат и пратят в българската прокуратура - което беше направено. Така съдебната ни система беше подложена на тежък удар - или да започне следствие срещу ДС и нагоре по йерархията или да откаже и да се компрометира като маша на продължаващия неокомунистически режим, както аз го дефинирах по онова време. По повод този проект, както и много други, аз съм бил обект на безчислени активни мероприятия, проучвания и няколко заплахи за живота, които прецених, че няма да бъдат осъществени именно поради връзките ми с Амнести, Съвета на Европа, Бененсън, както и представители на английското и американско посолства. Ако аз нямах тези контакти, животът ми нямаше да струва и две стотинки.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK