"Сегашната деспотско-тиранска система да заменим с демократска република"

"Сегашната деспотско-тиранска система да заменим с демократска република"

© Lostbulgaria.com"Дневник" припомня писма и документи на Васил Левски по повод 141-годишнината от обесването му.


Днешният век е век на свободата


Г-не, днешният век е век на свободата и равноправието на всички народности. Днес всеки притеснен и потиснат, всеки, комуто тежат робските синджири на врата и който носи жалостното и срамно име роб, е напънал всичките си сили - и нравствени, и физически - и търси случай да отърси от себе си по какъвто и начин да би било робското тегло, да разкъса робските вериги и да отстрани далеч от себе си името роб. [Всеки] иска да живее свободно и да се наслаждава на божията природа, [всеки] иска да бъде човек. Роби сме и ние българите. В нашата татковина върлуват турски разбойници и еничери и нашите долини ечат от робски въздишки и охкания. Но и ние търсим случай да разкъсаме робските вериги, да изгоним далече от земята си турските кеседжии, да подигнем и изградим храма на първата свобода и да дадем всекиму своето.
Левски до богат българин във Влашко
6.10.1871 г.


Сегашната деспотско-тиранска система да заменим с демократска република


П о д б у д а. Тиранството, безчовещината и самата държавна система на турското правителство на Балканския полуостров.


Ц е л. С една обща революция да се направи коренно преобразуване на сегашната държавна деспотско-тиранска система и да се замени с демократска република (народно управление). На същото това място, което нашите прадеди със силата на оръжието и със своята кръв [са] откупили, в което днес безчовечно беснеят турските кеседжии и еничери и в което владее правото на силата, да се издигне храм на истината и правата свобода. И турският чорбаджилък да даде място на съгласието, братството и съвършеното равенство между всички народности. Българи, турци, евреи и пр. ще бъдат равноправни във всяко отношение: било във вяра, било в народност, било в гражданско отношение, било в каквото и да е било. Всички ще спадат под един общ закон, който по вишегласие на всички народности ще се изработи.


За извършването на такава революция са нужни:
1) уреждане [организация], 2) пари, 3) хора, 4) оръжие и други бойни потреби.


За да се приготви всичко това и се извърши самата революция, наредиха се хора, избрани със съгласието на по-голямата част от българския народ, [които] съставиха Централен български революционен комитет.


Из "Нареда [проектоустава] на работниците за освобождение на
българския народ" - подбуда и цел.


Ще имаме едно знаме, на което ще пише: "Свята и чиста република"


Бай Каравелов,


Вие като честен и свободен български вестникар, такъв Ви показва и листът "Свобода", който издавате, [се борите] без разлика за всеки народ, който би показал, [че иска] да живее [свободно].


Ние, българите, бяхме честити чак сега да се сдобием с напълно свободен вестник, [който] дава право на всекиго да представи народното ни мнение пред света. И ние сме хора и искаме да живеем човешки: да бъдем напълно свободни в земята си, там гдето живее българинът - в България, Тракия [и] Македония. От каквато и народност да живеят в този наш рай, [те] ще бъдат равноправни с българина във всичко. Ще имаме едно знаме, на което ще пише: "Свята и чиста република".


Същото желаем и на братята сърби, черногорци, румънци и пр. да не остават след нас [и] в едно и също време да дадат гласа си. Време е с един труд да спечелим онова, което са търсили и търсят братята французи, т.е. млада Франция, млада Русия и пр. Колко скъпо и с какви загуби? Брат брата, син баща, бащата сина си да убива? Сега е време да преварим това зло. [Защо да водим] втора борба? Сега е лесно и можем с малко материал да се спасим от това гнусно и невярно тиранство, сто пъти по-назад от нас във всичко. Неговите топове, неговите игленки пушки са в нашите ръце. Само ни трябва още мъничко време да поработим [няколко] години. Но [само] тогава [след като поработим], бай Каравелов, както ви пиша в писмата с братя Марина [п. Луканов] и Иван [Драсов], с Божя воля ще съсипем гнилата и страхлива държава, та да съзидаме друга многотрайна по новото зидане. Да съсипем, казвам, гнилата и беззаконна държава, но не хората, не жените и децата им. [Стига] само да се покорят на горните свети закони, [те ще са на] равно с българина.


Бай редакторе, чрез вестника Ви или както намерите за по-добре, да питаме братята сърби: ще ли ни подадат ръка против общия ни враг в едно време, или не? Нека ни кажат искрено, та да знаем какво да работим и ние, и те, щото да не проливаме много кръв. Срамно е ние да сравняваме силата си с такива гламавци, каквито са турците... Когато неприятелят ми е по-гламав от мене, той е в ръцете ми с всичкия си материал.


Питаме: сега, когато искаме да вървим към правия живот и свобода, кой мойе да застане на пътя ни, ако не иска барим гласа си да даде за доброто? Мисля никой [няма] да смее.


[Трябва] да се даде правото на всеки народ, па и на всеки човек, който иска да живее почтено и свободно. И ние, българите, отдавна се напъваме с всичката си сила да викаме към човечеството и свободата. Всекидневните ни убийства, потурчванията на грабнатите ни невръстни деца, обезчестяването на девойките и жените ни от турците са били всекидневно оплаквани с кървави сълзи пред европейските консули. На нашия прегракнал глас - никакъв отзив, отникъде помощ, напротив, стават учители против нас. Тогава где остава тяхното образование и човещина? И все тъй ли ще се оплакваме и ще се надяваме на техните лъжи? Не, наместо сълзи, сега леем куршуми, а надеждата ни е на Правосъдния и на нашите мишци. Ето че идем, господин редакторе, чрез вестника Ви да представим народното мнение пред света.


Дописка на В. Левски до в. "Свобода", писана през втората половина на 1870 г., публикувана в "Свобода" на 13.02.1871 г.


Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме


За първото, което Вие предлагате и го искате по-скоро, та чрез Н.М.Тошкова да помолите негово високо императорско величество за помощ, за което сте уверени, че и без друго ще помогне. Дай Боже да помогне и да подпише барем за нашата република, ако техните републиканци гони и наказва до смърт. Брате, тук за тоя ми предмет да не падате в съмнение, че аз противостоя на мнението Ви. Не, но няма да Ви отговарям, докато са не забележите именно кои са и отде са тамкашните ни родолюбци, които дават глас за тоя най-деликатен и важен предмет, който е като център на всички други наредби. Като се предложи [реши], води и всички други [въпроси] след себе си и сме в ръцете на прегледвача.


Брате, ние не отказваме помощта и от дявола, но имаме си предначертание. Затова и Вие побързайте, както Ви пиша по-горе, та да побързаме и ние към Вас с нашето мнение. Ако ли някой не подпише, както казахме, и останеш ти сам, тогава има пак какво да приказваме.


Сега ида за втория ни предмет, който не е да се реши между теб и мен, а остава за [най]-подирния ден да се реши по вишегласие от БРЦК в България с Вас заедно: зиме или лете?


В първото си писмо дадох мнението си, че трябва зимно време. Като съм убеден твърдо за мене си, пресмятали сме и тук-таме пред няколко още наши по-разумни и [те] са казвали истината тогава, [че зимата] е време. Но ние не смеем да кажем решително, ако да сме убедени, че тогава е спасението ни, защото губи значението си, [тъй като] Централният ни комитет трябва да подпише. В първото си пък писмо, гдето аз изрекох на Вас, е срещу писмото Ви на г-н Йованица Пишмиша в Т.Магуреле, в което излагате да пренесете триста хиляди пушки от Одеса във Влашко, че да премините през лятото за в Балкана. Право ли е да решавате сами, като знаете, че и в Българско се работи? Мисля, не!


Ето сега ми казвате в писмото си, че сте дохождали в разговор с някои си родолюбиви българи и на въпроса Ви отговаряли защо в 67 [1867 г.] и 68-мо [1868 г.] не взеха българите участие с четите? Ето че те си остават глупави на това питане, а българите направиха много хубаво, че не се измамиха подир четите. Обязаността бе не да бунтуват народа, но да свикват от градовете и селата умни хора да им показват как трябва да се приготвят, че като им се даде знак за революция - да бъдат всички готови. Това, брате Филипе, ако си забравил, [то] да им кажеш на горните господиновци.


Аз имам и закона в пазвата си от 67-мо [1967 г.]. А и всичките войводи изпълниха ли, както им налагаше законът? То не ни е засега работата да говорим, а искам да докажа на горните ни родолюбци, че българите, ако бяха се повлекли след четите, щяха да принесат полза на руския цар, пък за тях си щяха да изгубят най-добрите си юнаци, ръцете на кои[то] стои българската свобода. Пък тогава нека отсвирюва [нека тегли] България един век още. Това така доказвам на нашите родолюбци, щото да престанат ония бърборения. С факти имам да докажа, че с руски агенти съм имал да работя, без да знам, в 69-то [1869 г.], единия препоръчан от одеските българи, пък не излезе така. Уловихме няколко шартанлъци и хайде - отдето е дошъл. Кога стане нужда, ще го кажем с всичките му работи. Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме.


Брате Филипе, чакам на това писмо отговора Ви, че тогава ще се разберем как и какво ще работим.


Левски до Филип Тотю, 18.04.1871 г.


Размислете хубаво, че доста сме се лъгали


Ако Сръбското правителство не е вече таквоз, каквото е било досега срещу нази, тогава ще им опростим всичките погрешки и сме вече братя. Това да излезе така, т.е. да ни подадат братска ръка, пак трябва да бъдем предварително що-годе подготвени отвътре в Българско. Защото на истинното не трябва да вярваме, чак докато се не турим в действие на бойното поле, както не вярваме и на самите наши дейци във всичко чак до оня ден... Братя, размислете се пак хубаво, че доста сме се лъгали от хората, па и от помежду назе си и отлагали от година на година. Сега сме се заловили, както трябва на работа, нека се сдобием и с пари, че тогава ще видим какво ще работим. Парите са водител на всичко, тогава знаем и за какво да приказваме.


Левски до Д. Хр. Попов,
11.04.1871 г.

По "Свята и чиста република" - Писма и документи на Васил Левски


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (39)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Чавдар Михов
  Чавдар Михов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  "На същото това място, което нашите прадеди със силата на оръжието и със своята кръв [са] откупили, в което днес безчовечно беснеят турските кеседжии и еничери и в което владее правото на силата, да се издигне храм на истината и правата свобода."
  Ако заменим "кеседжии" с "депесари" и пред "еничери" поставим уточнението "социалистически", ще получим съвсем точна картина на сегашната действителност. За съжаление, век и половина след смъртта на Апостола,"святата и чиста република" си остава утопия.
  http://www.chavdarmihov.com/bg/home.php

  Чавдар Михов
 2. 2 Профил на Цензуриран от антибългари.
  Цензуриран от антибългари.
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Дам.

  "Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме"

  Веднага след Освобождението сме тръгнали да дирим ЦАР, че да му се кланяме.
  И оттогава насам се търсим да се кланяме някому. И все намираме най-погрешния.

 3. 3 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2347 Неутрално

  "Българи, турци, евреи и пр. ще бъдат равноправни във всяко отношение." Това пишман-патриотите да си го запишат на Челата. Защото според обърканите им представи Левски би бил "либераст, толераст, соросоид, Член на антибългарския хелзински комитет" и т.н.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 4. 4 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4432 Разстроено

  Много хубаво е, че от "Дневник" публикуват именно днес тези писма и документи писани от Левски!

  Четейки ги за сетен път се убеждавам, че Левски е велика личност, мъдър и просветен човек! Желаел е всички етноси населяващи България да бъдат равнопоставени, а България да бъде демократична РЕПУБЛИКА!!! За съжаление нашите малоумни политици от онова време може би и под чуждестранен натиск от Великите сили са направили държавата ни монархия! Това е било историческа грешка.... жалко!

  П.П.
  Поклон пред великата личност на героя Левски!!!

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 5. 5 Профил на krasimiren
  krasimiren
  Рейтинг: 524 Неутрално

  ...НЕ МОГА да коментирам ДУМИТЕ НА ЛЕВСКИ.....и моля колегите съфорумци, да не го правят ....

 6. 6 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 982 Неутрално

  Аз пък мога да коментирам. И питам, защо още нямаме "....едно знаме, на което ще пише: "Свята и чиста република"??????

  Доброто е заразно
 7. 7 Профил на Consumer
  Consumer
  Рейтинг: 3241 Разстроено

  Тъжното е, че по-малко от век по-късно се установява нова деспотско-тиранска система, чийто проявления се наблюдават и в днешни дни.

  Every time you spend money you're casting a vote for the kind of world you want
 8. 8 Профил на скруч
  скруч
  Рейтинг: 524 Гневно

  турците преди 141 година обесиха ЛЕВСКИ и го канонизираха .българските политици всеки ден го обесват-и днес ще поискат индулгенция пред паметника му.

  за чиста и свята република-но не с този народ
 9. 9 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 982 Неутрално

  Благодаря на Дневник, задето ни напомни. Сега си позволявам да сложа тук първата публикувана редакция на "Дякон Васил Левски" (сега с друго име), както са го прочели във в. "Нова България" на 5 май 1876 г. Заедно с последната строфа, и с такава пунктуация, в която (може би за съжаление на поколения учители по литература) "виси със страшна сила" звучи различно.
  О, Майко моя, родино свята!
  Защо тъй горко, тъй скръбно плачеш?
  Гарване и ти, птицо проклета,
  над чий там гроб тъй грозно грачеш?

  О, зная, зная, ти плачеш, майко,
  затуй, че ти си черна робиня;
  затуй, че твоят свещен глас майко,
  е глас без помощ, глас във пустиня!

  Плачи! Там близо до град София
  видя аз стърчи черно бесило.
  И твоят един син Българио,
  виси на него... Със страшна сила

  зимата пее свойта зла песен.
  Вихрове гонят тръни в полето
  и студ, и мраз – плач безнадежден
  навяват на теб, теб на сърцето!

  Гарванът грачи грозно, зловещо,
  псета и вълци вият в мъглата;
  старци се Богу молят горещо,
  жените плачат, пищят децата!

  Умря той вече! Юнашка сила
  твойте тирани скриха в земята!
  О, майко моя, родина мила,
  плачи за него, кълни съдбата!

  Доброто е заразно
 10. 10 Профил на дурак
  дурак
  Рейтинг: 581 Неутрално

  [quote#5:"krasimiren"].НЕ МОГА да коментирам ДУМИТЕ НА ЛЕВСКИ.....и моля колегите съфорумци, да не го правят ....[/quote]
  Прав си , Левски не се коментира ...
  Той се Следва

  [quote#6:"dogwoman"]Аз пък мога да коментирам.

  И питам, защо още нямаме "....едно знаме, на което ще пише: "Свята и чиста република"?[/quote]

  няма заинтересован от такова знаме

  племе което роди кандидат студентският бисер на тема турско робство :

  "Всички българи искали да се освободят от турско робство-
  но Нямало Кой да ги освободи".......................

  никога няма да има Знаме , символ...
  ще има нови седла,камшици,белезници...мотики..

 11. 11 Профил на clutch
  clutch
  Рейтинг: 696 Разстроено

  Денят, в който лицемерието на политиците се извисява до недостижими висини.
  По мое мнение НИКОЙ български политик НЯМА НИКАКВО ПРАВО да се изправи до паметник или портрет на Левски и да бръщолеви лицемерни думи.
  НИКОЙ!

  Бил съм крайно груб към идиотите? Хъм, имам и разрешително за оръжие :)
 12. 12 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 982 Неутрално

  "Ние, българите, бяхме честити чак сега да се сдобием с напълно свободен вестник, [който] дава право на всекиго да представи народното ни мнение пред света." Освен ако не е говорил за Интернет, не мога да сетя това да сме го постигали? Актуален с всяка своя дума. Винаги съм се чудила какъв би бил Левски, ако можеше изобщо да бъде, днес?

  Доброто е заразно
 13. 13 Профил на Птеродактиль Северномонгольский
  Птеродактиль Северномонгольский
  Рейтинг: 1339 Неутрално

  Поклон пред делото на Апостола!

 14. 14 Профил на дурак
  дурак
  Рейтинг: 581 Неутрално

  под статията за Апостола има 13 коментара

  под статията за КИЕВ....... има 57 коментара

  явно Дневник се чете от хора- жадни за зрелища

  докато се гледа в чужда паница...нашата ще е все празна

 15. 15 Профил на matera
  matera
  Рейтинг: 696 Неутрално

  оставаш ням пред словата на Апостола,но не и глух!

 16. 16 Профил на npiatanasov
  npiatanasov
  Рейтинг: 466 Неутрално

  "Ако допуснете утре, когато сте вече свободни да ви управляват днешните турски мекерета и разните му лихвари и чорбаджии, които и днес ви грабят най-безжалостно, то по-добре да си останем под сянката на султана." "Не се полъгвайте, че тези които държат парите държат и бъдещето ви, защото тези пари те са ги взели от вас, а вие им се кланяте и ги въздигате, като слънце пред очите си. Те няма да се поколебаят да посегнат към властта, а вие ще трябва да ги възпрете и да им поискате сметка, кой с какво е помогнал за освобождението ни, и давал ли е пари или казвал нека да стане па тогава."
  Велика мъдрост! Крайно време е Българите да си припомнят заветите на Левски и тогава може би ще тръгнем напред!

 17. 17 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1774 Разстроено

  141 години по-късно още не сме изпълнили завета на Апостола и не сме заменили сегашната деспотско-тиранска система с демократска република.

  Предразсъдъците са за ограничените.
 18. 18 Профил на npiatanasov
  npiatanasov
  Рейтинг: 466 Неутрално

  И още велики цитати от Апостола:
  Та тези, които покажат разписките с печата на Централния комитет, те нека живеят свободно в отечеството ни, а другите презрете и отсечете алчните им ръце желаещи властта само за да ви грабят.
  За такива злоупотребяващи с народни пари, наказанието е само едно Смърт , смърт и пак смърт, както гласи и уставът ни.
  За тези, които петнят името на отечеството ни наказанието е Смърт, смърт и пак смърт.
  За тези, които се възползват от непросветеността на народа ни и го грабят, уж били по-умни и учени, а всъщност лукави и хитри наказанието е Смърт, смърт и пак смърт.
  За тези, които насаждат омраза между хората живеещи в нашето мило Отечество, било на етническа или верска основа, с цел докато се избивате по-между си, те да трупат богатства, наказанието е Смърт, смърт и пак смърт.
  За тези, които обещават много, само и само да ги изберете да ви управляват, а после се отметнат от думите си, като кажат, че времената били трудни и те видите ли не предполагали че такова е положението, наказанието е конфискуване на имуществото и изгнание извън пределите на Отечеството ни.
  За тези, които под булото на родолюбието, градят закони, а самите те не ги спазват или пък ги използват с цел своето облагодетелстване, наказанието е Смърт, смърт и пак смърт.

 19. 19 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 982 Неутрално

  До коментар [#18] от "npiatanasov": Къде точно е публикувано това писмо, кой го е открил? Не туряй думи в устата на Левски!

  Доброто е заразно
 20. 20 Профил на PavelCZ
  PavelCZ
  Рейтинг: 1845 Неутрално

  Всяка година си спомням тази дата. Никога думите на Левски не са стигнали до сърцата на политиците ни - нито от епохата на монархията, още по-малко на републиката, която е чиста като стара леконравница и свята като престъпница.

  Иначе, в думите му има много масонска символика. Бил е иницииран в Белград по време на Първата Българска Легия със съдействието на брат (!) Г.С. Раковски

  E PLVRIBVS VNVM
 21. 21 Профил на npiatanasov
  npiatanasov
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#19] от "dogwoman":

  Еми потърси малко. Що, нещо невярно ли е написано?!

 22. 22 Профил на thenomad
  thenomad
  Рейтинг: 438 Неутрално

  [quote#2:"bluescreen"]Веднага след Освобождението сме тръгнали да дирим ЦАР, че да му се кланяме.
  И оттогава насам се търсим да се кланяме някому. И все намираме най-погрешния.[/quote]
  Първо не е цар а княз. Освобождението ни, както би трябвало да знаеш, е резултат на руско-турската война 1877г.-1878г. и е договорено между великите сили. Княз Александър Батенберг също е една компромисна фигура между тези сили. Нали не смяташ, че изобщо е било възможно да имаме република по онова време? За съжаление много малко е зависело от българите тогава.

 23. 23 Профил на StanDim
  StanDim
  Рейтинг: 466 Неутрално

  "...но да свикват от градовете и селата умни хора да им показват как трябва да се приготвят, че като им се даде знак за революция - да бъдат всички готови." Коя от партийте инвестира най-много в младите и умни хора?

 24. 24 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 982 Неутрално

  До коментар [#21] от "npiatanasov": Разбира се, че не вярно написано! Това циркулира в Интернет и няма нито един документ, който да го доказва! Да не би Левски да го е постнал във ФБ? Авторът му просто можеше да каже, че според него Левски би написал това и това, а не да се фалшифицира историята.

  Доброто е заразно
 25. 25 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1343 Неутрално

  "Питаме: сега, когато искаме да вървим към правия живот и свобода, кой мойе да застане на пътя ни, ако не иска барим гласа си да даде за доброто? Мисля никой [няма] да смее.
  [Трябва] да се даде правото на всеки народ, па и на всеки човек, който иска да живее почтено и свободно. И ние, българите, отдавна се напъваме с всичката си сила да викаме към човечеството и свободата."
  Народе????

 26. 26 Профил на mi6kro
  mi6kro
  Рейтинг: 416 Неутрално

  До коментар [#1] от "Чавдар Михов":

  Чистата и свята република живее в СЪРЦАТА ни!

  Айде на бунището старите мекерета....

  Местан да се извини за "РИТОРИЧЕСКИ" ! #236 едно-мандатни региона за страната + 4 едно-мандатни района за чужбина
 27. 27 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 982 Неутрално

  Моля Дневник отново да сложи тези цитати от Левски в каретата най-горе. Има по-маловажни неща там в момента.

  Доброто е заразно
 28. 28 Профил на palitza
  palitza
  Рейтинг: 753 Неутрално

  [quote#3:"7777"]"Българи, турци, евреи и пр. ще бъдат равноправни във всяко отношение." Това пишман-патриотите да си го запишат на Челата. Защото според обърканите им представи Левски би бил "либераст, толераст, соросоид, Член на антибългарския хелзински комитет" и т.н.[/quote] Нека пишман-демократите да не четат Левски както дявола Евангелието. В цитата има една важна дума - РАВНОПРАВНИ. А не малцинствата да се ползват с повече права като квоти, предимства, безплатни жилища, които да опустошат като бл. 20 в Ямбол, и опрощаване на дълговете за вода и ток.

  Една българка
 29. 29 Профил на palitza
  palitza
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#9] от "dogwoman":
  Браво! Всеки уважаващ себе си учител по литература изтъква на учениците си този факт. "Със страшна сила" е част от следващото изречение. И още една подробност: в първия куплет всъщност има рима между "свѣта" и "проклета", защото тогава изговорът на Е-двойно (ѣ) не е бил фиксиран както сега, а е варирал според диалектните особености. Вазов е предвидил рима според западнобългарския изговор - не "свЯта", а "свЕта".

  Една българка
 30. 30 Профил на PavelCZ
  PavelCZ
  Рейтинг: 1845 Неутрално

  До коментар [#28] от "Палица (Жертва на ЛГБТ терор)":

  И с вашето мнение не може да не се съгласи човек. Пред закона трябва да сме равни. Привилегиите са недопустими за никой - нито за властващите, нито за подвластните. Но сега се злоупотребява с криво разбрана толерантност, която само прикрива гузното ни съзнание.

  E PLVRIBVS VNVM
 31. 31 Профил на palitza
  palitza
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#18] от "npiatanasov":
  Тези цитати със "смърт, смърт и пак смърт" обаче не са от Левски, а от гадния фалшификат на Бъзикилийкс от 2008 г. Звучат като Левски, ама не са от него. Той не е проповядвал смърт.
  Ето откъде плъзнаха и още има хора, които все едно не виждат какво пише вдясно на страницата с дребния шрифт.
  http://neverojatno.wordpress.com/2008/11/23/pismo/

  Една българка
 32. 32 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4432 Любопитно

  [quote#22:"thenomad"]Нали не смяташ, че изобщо е било възможно да имаме република по онова време? За съжаление много малко е зависело от българите тогава. [/quote]

  През 1878г. може би малко е зависело от българите, но по-късно, когато България става по-независима държава е можело да се направи тази промяна в модела на управление на държавата... (през 1878г. мисля, че Франция е република) До колкото знам след края на ПСВ в "Земеделската партия" е имало много привърженици за промяна на конституцията и преминаването към републикански модел на управление, за съжаление обаче се прави преврат срещу земеделското правителство през 1923г.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 33. 33 Профил на PavelCZ
  PavelCZ
  Рейтинг: 1845 Неутрално

  До коментар [#32] от "Иво":

  то не че щяхме да прокопсаме от земеделско-комунистическа коалиция, де...

  E PLVRIBVS VNVM
 34. 34 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4432 Любопитно

  До коментар [#33] от "PavelCZ":

  Само можем да гадаем за това, между другото в края на управлението на БЗНС 1922-1923 г. земеделците са гонели и биели българските комунисти... по това време комунисти и земеделци са били врагове. Проблемът е, че земеделците настройват срещу себе си и останалите български партии от това време.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 35. 35 Профил на Камен
  Камен
  Рейтинг: 1255 Неутрално

  Жалко, че са толкова малко българите като Левски.
  Макар че аз не можах напълно да разбера свободата и равенството ли са по-важни за него, или правото на по-силния? Ето какво е родината по думите на самия Левски:
  "това място, което нашите прадеди със силата на оръжието и със своята кръв [са] откупили"
  Е, нима турците не са я завладели също с оръжие и кръв и не са я владели 500 години? Ако по силата на някакво висше право е трябвало да им я отнемем, то не е ли трябвало по същото това право да я върнем на византийския император?
  Ето как закона на джунглата всъщност е по-важен от свободата и равноправието. То винаги така си е било по света - и сега, и по времето на древните гърци. Един цитат от Ксенофон: "Право на силния е да вземе това, което слабия не може да опази".

 36. 36 Профил на jamm
  jamm
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#31] от "Палица (Жертва на ЛГБТ терор)":

  Да, ето и едно професионално становище за тях:
  http://mc.government.bg/newsn.php?i=1&n=2468

 37. 37 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1559 Неутрално

  "Българи, турци, евреи и пр. ще бъдат равноправни във всяко отношение: било във вяра, било в народност, било в гражданско отношение, било в каквото и да е било. Всички ще спадат под един общ закон, който по вишегласие на всички народности ще се изработи."

  Колко напред в мисленето си е бил Апостолът, все едно той е писал основните принципи върху които се изгражда Европейския съюз.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 38. 38 Профил на lyubos
  lyubos
  Рейтинг: 413 Неутрално
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK