Интернет гласуването - толкова ли е лесно и просто?

Кадърът е от експерименталното електронно гласуване на парламентарните избори през 2009 г.

© Красимир Юскеселиев

Кадърът е от експерименталното електронно гласуване на парламентарните избори през 2009 г.Ще се опитам да разсъждавам по темата за дистанционното гласуване чрез използване на интернет. За краткост ще го наричам интернет гласуване, за да го различаваме от електронното гласуване на машини или терминали в избирателните секции, което ще наричам машинно гласуване.


Основните въпроси, преди да решим искаме ли или не интернет гласуване, са няколко, но техните отговори винаги предполагат избор между различни възможности. Първият въпрос е кое е по-важното за нас в процедурата за избор. Възможните отговори за мен се свеждат до два.


Първият отговор - важна е процедурата и технологията, при която всички сме поставени в еднаква контролирана среда (изборното помещение), и чрез еднаквата технология на избора произвеждаме резултат. Приемаме този резултат, защото сме се разбрали за правилата, поставени сме при равни условия, разбираме технологията, наблюдаваме я, защото е прозрачна. Това го имаме сега.
Вторият отговор – важен е резултатът независимо каква технология е използвана и независимо при какви условия е поставен всеки от нас. Достатъчно е да сме се разбрали за правилата, да има някакви гаранции, че всеки глас е свободната воля на един гласоподавател.


Ключовите думи тук са свобода на избора,
доверие, тайна на гласа


Свободата на избора е основен стандарт на изборите, за да бъде една власт легитимна. За много анализатори, за партиите и за голям процент избиратели при интернет гласуването свободата на избора не е гарантирана в достатъчна степен. Фактът, че избирателят не е в контролираната среда на изборно помещение, се възприема като потенциална заплаха за свободния избор. Изтъква се, че при гласуването от дома или от друго място избирателят може да бъде под някаква форма на въздействие, което манипулира свободната му воля (заплаха, подкуп, традиционно подчинение, изнудване, групов натиск). Тази недостъпност на средата за публичен контрол поражда недоверие.


Вторият аспект на този проблем е свързан именно с доверието. В изборите доверието не е резултат само на техническите решения, а на възприемането на процеса като разбираем, прозрачен, контролируем и защитен от недобросъвестно въздействие на силно мотивирани участници. За съжаление спецификата на интернет гласуването не предполага висока степен на прозрачност и разбиране от голям брой избиратели. Наблюдението на такова гласуване е невъзможно за широк кръг неспециалисти. Разчита се на сравнително малка общност от експерти, които разбират процеса и гарантират за неговата надеждност. Тези гаранции може да са съпроводени с независим одит и сертификация. Въпреки това съмненията в надеждността не могат да се преодолеят и във всички случай се предполага наличието и на друга изборна технология.


Според достъпни данни


само Естония, Канада, Франция и Швейцария
са прилагали дистанционно интернет гласуване


за различни избори, като само Естония го прави достъпно за всички гласоподаватели. Дори и в самата Естония, която е единствената страна, която прилага интернет гласуване на всички избори, по този начин гласуват между 17% и 25% от гласоподавателите. Останалите страни са в етап на експерименти или са се отказали. В това число и страни с добра инфраструктура за дистанционно гласуване, които позволяват и гласуване по пощата или дори гласуване с пълномощно.


В този ред на мисли е редно да имаме предвид характера на гласоподавателите. В същата тази Естония имаме малко на брой гласоподаватели (1.5 млн.) от два етноса. При това и двата етноса имат еднакво образователно равнище, сравнително еднакви етнокултурни ценности. Тези особености правят интернет гласуването прието с висока степен на обществено доверие. Въпреки това в системата е заложена възможност да се променя многократно вотът в определен период от време, да се отмени и да се гласува традиционно, за да се намали ефектът на потенциалното въздействие върху избирателя в момента на подаването на гласа.


Третият ключов проблем е тайната на вота, която също е основен международен стандарт. Това е двукомпонентен принцип. Първият компонент - тайната на гласа, трябва да се гарантира в момента на гласуване. Вторият - никога в който и да е бъдещ момент да не може тя да бъде разкрита. За съжаление този компонент не се възприема като достатъчно гарантиран при интернет гласуването.


Сравнението с електронното банкиране е некоректно поне на 50%


При банкирането наистина се осигурява висока надеждност срещу проникване и манипулиране на процеса, но основният принцип, на който са изградени системите, е идентификацията и проследяемостта. Всяка транзакция, през колкото и банки да мине, е проследяема. В това число може да бъде проследена и идентифицирана личността на наредителя, най-общо казано. Не говорим за основанието на транзакцията, а за следите, които остават в системите. Това са другите 50%, които са некоректната част от сравнението. Именно тази възможна проследяемост и последваща идентификация пораждат недоверие.


Възможно е това да бъде използвано за сплашване на избирателите, независимо дали е технически допустимо, вероятно като мотивация или не. Фактът, че се възприема като такова, е достатъчен.


Особена интерпретация се прави в самата Естония. Защитниците на интернет гласуването изтъкват един сериозен аргумент в негова полза. Накратко казано, те считат, че свободата и тайната на вота следва да се гарантират от държавата и това става чрез процедурата на традиционното гласуване. Това следва да е неотменно на разположение на избирателите. Степента обаче на конкретната степен на защита следва да е право на избор на конкретния избирател.


Ако той не се притеснява от разкриване на тайната на гласа си при интернет гласуването, то следва да има законова и техническа възможност да го направи


В такъв ракурс може да се разглежда и гласуването по пощата. То е приемлива форма за дистанционно гласуване, практикува се в някои страни и е допустимо по критериите за достатъчна сигурност и тайна на гласа.


Особена група проблеми при интернет гласуването възниква в отношенията на всички страни в изборния процес. Като се започне от стратегиите на партиите за общуване с електората и се стигне до гаранциите за безпристрастност на изборната администрация и наблюдението на процеса. Не е за подценяване и неравният достъп до интернет. Проблеми може да има и с доверието във фирмата, която реализира интернет технологията за гласуване. В каква степен служителите са безпристрастни…


В България може да се направи реално гласуване по интернет
за част от външните гласоподаватели


Би могло да се започне с тези, които имат трудности в традиционното гласуване поради разстоянията от изборните секции или поради високата цена да бъде организирано традиционно гласуване. Интернет гласуването е и форма, която може да се приложи в страните, които не позволяват на тяхна територия да се провеждат избори на друга държава. Особено важно е избирателите да са наясно с потенциалните рискове от гласуването по интернет и да ги приемат. При всички случаи трябва да се анализират в детайли плюсовете и минусите и да се вземе мотивирано решение за бъдещето на тази форма на дистанционно гласуване.


Каквото и да е решението при едно допитване по тази тема, трябва да е ясно, че нито един компонент от изборите не може да се прилага самостоятелно, без да се променят другите проблемни области – избирателни списъци, изборна география, уседналост и други.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (131)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1097 Весело

  Моля, запознайте се как една от най-богатите страни в света прави референдуми. Ще научите много полезни и интересни факти.

  Особености на швейцарския национален референдум

  Българи, емисари на родна неправителствена организация, наблюдаваха всички етапи на свещенодействието "пряка демокрация" в кантон Берн
  http://www.segabg.com/article.php?issueid=903&sectionid=5&id=00003

 2. 2 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1097 Весело

  Ако се вземат резултатите от парламентарните избори от секции само в чужбина, то Парламента щеше да изглежда корренно различно. Ето данните:

  ..................ГЕРБ..!БСП.!ДПС.!Атака.!ДСБ, БДФ
  Великобр.: 50.4%!8.4%!1%...!2.7%...!..0.3%
  САЩ.........: 54.2%!9.7%!0.2%!2%......!.11.2%
  Испания...: 59.7%!6.8%!4.4%!4.5%...!..2%
  Кипър.......: 66.6%!6.6%!2.4%!2.8%...!..1.3%
  Германия..: 38.1%!8.3%!2.8%!2.5%...!.12.3%
  Турция......: 0.7%..!0.3%!83.4%!0.2%!..0.3%

  Брой действителни бюлетини и секции
  Великобр.: 5519 .......................11
  САЩ.........: 3359 .......................11
  Испания...: 9516 .......................24
  Кипър.......: 3304 ........................6
  Германия..: 4216 ........................5
  Турция......: 62093....................86

 3. 3 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1097 Весело

  Брой на българските граждани в чужбина по държави – по численост общо над 2 000 000:

  Турция – 500000
  Гърция – 300000
  САЩ – 300000
  Испания – 250000
  Великобритания – 100000
  Италия – 100000
  Германия – 74869
  Канада 70000
  БЮРМ 50000
  Кипър 35000
  Русия 32265
  Франция 30000
  Молдова 20000
  ЮАР 20000
  Белгия 18000
  Австралия 15000
  Португалия 15000
  Сърбия 15000
  Полша 14000
  Нидерландия 12340
  Австрия 12000
  Израел 7500
  Швейцария 4500
  Дания 4200
  Швеция 4000
  ОАЕ 3500
  Чехия 3206
  Ирландия 3000
  Унгария 2800
  Аржентина 2500
  Румъния 2000
  Норвегия 1800
  Словакия 1800
  Словения 1500
  Сирия 1200
  Йордания 1000
  Палестинска автономия 1000
  Финландия 1000

 4. 4 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1097 Весело

  Петър Стаматов, редактор на най-цитираното българско издание в САЩ "eurochicago.com", пред Агенция “Фокус”.

  Петър Стаматов: Основните искания, около които се обединяват българите в чужбина, според направените от нас допитвания, са:
  - за дистанционно гласуване (за гласуване по интернет),
  - за улесняване на разкриването на секции в чужбина,
  - за създаване на избирателен район “Чужбина”.
  http://www.eurochicago.com/2010/11/ps-izboren-kodeks/

 5. 5 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1097 Весело

  Данни за броя градове с избирателни секции за някои държави :

  САЩ
  2013 : 11
  2011 : 14
  2009 : 18
  2005 : 44

  Франция
  2013 : 8
  2011 : 4
  2009 : 6
  2005 : 3

  Великобритания
  2013 : 10
  2011 : 3
  2009 : 3
  2005 : 11

  Испания
  2013 : 24
  2011 : 23
  2009 : 19
  2005 : 31

  Италия
  2013 : 3
  2011 : 2
  2009 : 3
  2005 : 9

  Германия
  2013 : 5
  2011 : 3
  2009 : 6
  2005 : 7

 6. 6 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1097 Весело

  Френско - български форум
  http://bg.asso.free.fr/

  Експертен доклад

  Избори в чужбина 2001 - 2011 г. :
  изборни статистики и еволюция на законодателството, критики и препоръки
  http://www.math.univ-toulouse.fr/~gavrilov/bg/Izbori_2001_2011ekspertendoklad.pdf

 7. 7 Профил на sadparrot
  sadparrot
  Рейтинг: 546 Неутрално

  Сега ако наложиш теоретичните резултати от гласуване по Интернет в изброените от теб страни с резултатите по партии от последните избори, при средна избирателна активност 50%, ще се получат доста интересни числа. Прибави тези числа към последните резултати по партии за последните избори, и ще се получи коренно различна картинка от сегашната.

  Само не мога да разбера, ГЕРБ защо не се напънаха да го въведат докато бяха на власт, в момента тази система би работила в тяхна полза. Те цигани и турци дали ще гласуват контролирано в секция или на лаптопа на местния велможа, все една и съща бройка ще са.

 8. 8 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1212 Неутрално

  Електронното преброяване на населението през 2011 г от НСИ е факт и улеснение за над 40% от възползвалите се.
  Щом официално са приети като брой население,не виждам защо гласуването по същият начин да не се осъществи.

 9. 9 Профил на nix1130
  nix1130
  Рейтинг: 496 Весело
 10. 10 Профил на asparuhkanchov
  asparuhkanchov
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Масово електронно гласуване означава измитане на БСП и ДПС от властта ЗАВИНАГИ.
  Требва да се търси начин как да се въведе интернет гласуване, как то да стане лесно и удобно за да бъде масово и как да не бъде манипулирано от БСП/ДПС. Това са трите единствени въпроса върху които дървените и останалите философи требва да разсъждават, а не като в статията и коментарите.

 11. 11 Профил на dragozow
  dragozow
  Рейтинг: 868 Неутрално

  А толкова ли е трудно? Страх ги е комунистите, защото тези които ще гласуват електронно няма да гласуват за тях. Въпрос на желание е да се направи система за гласуване. Тогава и много хора ще се възползват. Сега имат изгода да българите да гласуват на 25%, а циганите на 95%...знаете за кого.

  Сложете бутон "редактирай" на собствените комeнтари.
 12. 12 Профил на Freedom of Speech
  Freedom of Speech
  Рейтинг: 696 Любопитно

  До коментар [#7] от "sadparrot":

  И аз това се чудя - защо?
  Аз много се интересувам от политика и тясно следя всичко свързано с нея.
  Ясно си спомням, че в началото на управлението, всички партии, които бяха с ГЕРБ - "Синята коалиция", РЗС, Атака (да, драги - Атака!!!), най-много говореха за нов Изборен кодекс. Каквото да стана, но нов Изборен кодекс трябва, та да борят машинациите.
  И какво стана? Какъв беше Изборният кодекс на Фидосова? За народа ли беше направен той, или за тях? И друго - схващате ли откъде идат притесненията и страха от ИК на Манолова? Защото той, господа, копира почти изцяло ИК на Фидосова, а както онзи е бил в угода на тогавашната власт, така и този сега ще бъде в угода на тази власт.
  Пък те нека си обещават, че ще борят корупция и престъпност, нека си викат, че ще осигуряват работни места, нека се кълнат, че ще работят за България.

  Езикът е машина и не бива да се допуска пружините й да скърцат.
 13. 13 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 1978 Неутрално

  До коментар [#3] от "BlueWater":

  Та значи живеещи в чужбина българи които повечето (огромното мнозинство)никога няма да се върнат,да решават за тези които са останали в България ! Браво ! Ти си един безотговорен гражданин...вреден за страната си.

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 14. 14 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1965 Неутрално

  Само интернет гласуването може да промени или поне да разклати сериозно мафиотската система в България. И в този смисъл е достатъчно то да се въведе като начало само за чужбина.
  Важно е да започне сериозен дебат по този въпрос. Този материал ми изглежда едно добро начало.
  Но преди всичко трябва да искаме изчистване на избирателните списъци! Нещо, за което непрекъснато се говори, а нищо не се прави.

 15. 15 Профил на asparuhkanchov
  asparuhkanchov
  Рейтинг: 409 Неутрално

  [quote#10:"asparuhkanchov"]да се търси начин как да се въведе интернет гласуване[/quote]
  Само референдум е начина. Скоро БСП и ДПС нема да паднат от власт, дори да има избори. С тия патерици нема как да стане. Лесно интернет гласуване + задължително гласуване е решението. Но управляващите ще опитат да извъртят нещата и да го усложнят, за да може по-малко хора да гласуват онлайн. Затова опозицията требва да намери решение на тоя проблем.

 16. 16 Профил на eyewitness
  eyewitness
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Където има воля, има и път.

 17. 17 Профил на pe6kata
  pe6kata
  Рейтинг: 409 Разстроено

  Изобщо не трябва да се допуска български граждани, които живеят постоянно в чужбина да гласуват. Отишъл да живее в САЩ и ще ми определя в България какво да е правителството! От къде на къде? Работи в САЩ или Канада, изпълнява техните закони, плаща данъци там, пък ще ми определя на МЕНЕ, който живея ТУК и плащам данъци ТУК, кой да ме управлява! Децата му не знаят български, пък той бил българин!
  Ако е дипломат, ако е командирован от фирма и ще се върне да живее в България, то да гласува в посолството или консулството.

 18. 18 Профил на Freedom of Speech
  Freedom of Speech
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#17] от "pe6kata":

  Подкрепям те напълно!

  Езикът е машина и не бива да се допуска пружините й да скърцат.
 19. 19 Профил на АмброзСП
  АмброзСП
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  До коментар [#1] от "BlueWater":


  До коментар [#2] от "BlueWater":


  До коментар [#3] от "BlueWater":
  и.т.н. до 7 коментар

  За мен това са официални данни,
  аз така ги възприемам.
  Задавам си простият въпрос:
  Защо това не излиза в медиите,
  защо социолози,политолози и
  незнайно още колко лапачи не
  го коментират?


  Има три вида истина-моята,твоята и ИСТИНАТА
 20. 20 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 2895 Неутрално

  [quote#14:"Мондиана"]Само интернет гласуването може да промени или поне да разклати сериозно мафиотската система в България. И в този смисъл е достатъчно то да се въведе като начало само за чужбина. [/quote]
  Мондиана, това е кауза пердута! Един приятел, който е в чужбина поиска едни данъци да си плати по интернета и пак не стана, а ти се надяваш на интернет гласуване. В България държавата работи срещу гражданите си, прави максимално трудно, дори невъзможно почти всичко, което е свързано с администрация или участие на гражданите в някаква по-директна комуникация с държавни органи и институции. Целта е да се обезмисли и затрудни всякаква гражданска инициатива, да се покаже на българите, че са роби и най-вече да им се вземат парите чрез всякакви такси, налози и пр.

 21. 21 Профил на asparuhkanchov
  asparuhkanchov
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#17] от "pe6kata":

  Излишно философстване. Емигрантът може да иска с гласа си да промени България към по-добро и да се върне. Защо да не гласува. Факт е че процентът на гласуващи за БСП и ДПС в чужбина (с изключение на Турция) е минимален, така че с гласуването си наистина допринасят за по-доброто бъдеще на страната. Ако има онлайн гласуване това ще стане по-масово.

 22. 22 Профил на Freedom of Speech
  Freedom of Speech
  Рейтинг: 696 Неутрално

  [quote#21:"asparuhkanchov"]Емигрантът може да иска с гласа си да промени България към по-добро и да се върне.[/quote]

  Кой е този, дето се е устроил в чужда държава, в която има истински закони, и ще иска да се върне в България? КОЙ?
  Милен Велчев, Симеон Дянков? Те ли? Ако са те - не, мерси!

  Езикът е машина и не бива да се допуска пружините й да скърцат.
 23. 23 Профил на tashko1
  tashko1
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#17] от "pe6kata":
  Значи първо направи сметка колко пари изпращат тези имигранти тук и ще разбереш, че допринасят много повече от самият теб за икономиката на България. С гласуването си те безплатно внасят примера по който искат да живеят техните роднини и сънародници тук. Иначе е много лесно за БСП само чукундурите в България да могат да гласуват и така докато останем 1,5 милиона.

  Не чета отговори на коментарите си :)
 24. 24 Профил на tashko1
  tashko1
  Рейтинг: 409 Весело

  До коментар [#22] от "Freedom of Speech":
  Виж горният ми коментар, отнася се и до теб.

  Не чета отговори на коментарите си :)
 25. 25 Профил на snafuracer
  snafuracer
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Разбира се, че е лесно чисто технически. Въпросът е, че комунетата пак ще опорочат начинанието давайки поръчката на някой наш човек. Иначе гаранциите се осигуряват лесно с международни наблюдатели (одитори) и толкова.
  Та, като има желание, начин се намира. Другото си е чисто оправдание.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 26. 26 Профил на asparuhkanchov
  asparuhkanchov
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#22] от "Freedom of Speech":

  Ами умнико, нали затова написах "да промени България към по-добро и да се върне". Ако се промени към по-добро нема ли да има и истински закони? Над 90% от емигрантите ще се върнат ако България стане нормална държава.

 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 28. 28 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1097 Весело
 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 30. 30 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 4206 Неутрално

  Браво на автора. Най-после някой да направи разграничаване на интернет гласуване от електронно гласуване.
  И какво правим с въпроса президентски уважаеми съфорумци, за който говоря откакто е излязъл? Колко пъти да пиша, че не е правилен? Защото гласуване по електронен път не значи непременно чрез интернет...

 31. 31 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1097 Весело

  [quote#19:"ambrozia"]За мен това са официални данни,
  аз така ги възприемам.
  Задавам си простият въпрос:
  Защо това не излиза в медиите,
  защо социолози,политолози и
  незнайно още колко лапачи не
  го коментират? [/quote]Данните съм ги изтеглил в суров вид от тук: http://results.cik.bg/pi2013/csv.html

  След това направих само елементарна обработка с "MS Excel", за да получа информацията за коментар №2

 32. 32 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 1646 Неутрално

  Естествено че има рискове, но според мен плюсовете са многократно повече!

  Доброто е заразно
 33. 33 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 1440 Неутрално

  Стига с тая тайна на вота бе! Който иска да е тайно да върви да гласува зад паравана.

  На мен не ми пука, ако ще и цяла България да разбере за кого ще гласувам! Аз не се срамувам от избора си! Нека ми дадат възможност да гласувам явно и дистанционно. Когато е явно, няма да има възможност и за фалшификации, всички могат да проверят как съм гласувал, включително аз самия.

 34. 34 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 1646 Неутрално

  До коментар [#31] от "BlueWater": Вземи ги обобщи в нещо като статия и изпрати до дневник или др. сайт, това е много интересно!

  Доброто е заразно
 35. 35 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1965 Неутрално

  [quote#20:"GreenEyes"]Целта е да се обезмисли и затрудни всякаква гражданска инициатива, да се покаже на българите, че са роби и най-вече да им се вземат парите чрез всякакви такси, налози[/quote]
  Така е, но все пак се надявам. Колкото и да сме обезверени, това не трябва да ни спира да опитваме...

  Впрочем, хората от летните протести също знаят това (от цитата), но въпреки това излизаха всеки ден...

 36. 36 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 1646 Неутрално

  До коментар [#17] от "pe6kata": Не съм съгласна с това, трябва да могат да гласуват българите зад граница и то спокойно и масово.

  Доброто е заразно
 37. 37 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 1978 Неутрално

  До коментар [#28] от "BlueWater":

  Ясно ми е защо си весел !

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 38. 38 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1326 Неутрално

  До коментар [#18] от "Freedom of Speech":Подкрепям те напълно! "

  -И аз още по-пълно!

 39. 39 Профил на karak
  karak
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#27] от "Freedom of Speech":

  [quote#27:"Freedom of Speech"]"Умнико", ти не можеш да направиш ЕЛЕМЕНТАРНА разлика между емигрант и имигрант, а си тръгнал да тълкуваш закони?! [/quote]
  Разликата наистина е толкова елементарна, че да се чудиш как може да се бъркат двете значения.
  Като напуснеш страната си ставаш Емигрант от гледна точка на тия, които остават в нея . За хората от страната, в която си отишъл да живееш, си Имигрант.
  asparuhkanchov е употребил Емигрант, т.е. правилната дума.
  Упс!

 40. 40 Профил на АБПФК
  АБПФК
  Рейтинг: 868 Неутрално

  Не е въпоосът колко е лесно/просто, а какви са защитите срещу купуване на гласове и под строй гласуването в частни фирми!

  ☭ Нас червеното знаме роди ни...☭ http://youtu.be/EC58ZjzejL0
 41. 41 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 1511 Неутрално

  [quote#14:"Мондиана"]Но преди всичко трябва да искаме изчистване на избирателните списъци! Нещо, за което непрекъснато се говори, а нищо не се прави. [/quote]
  Това може да се направи чрез т.н. "активна регистрация" за изборите. Което за живеещите в България може да стане много лесно, без загуба на време. Поне веднъж в годината (всъщност много по често, поне веднъж на месец) човек контактува физически с община, Изи Пей (и другите фирми за плащане на сметки) с банка, или с пощите. Всичките те са регистрирани по закона за личните данни. Държавата им плаща по лев-два, и те попълват на място формуляр с твойте данни за активна регистрация в изборите, подписваш го, и формуляра се изпраща до...който се занимава с актуализирането на избирателните списъци.

  Така че в тези списъци попадат реални, живи и функциониращи, хора! И баба Гинка от Сусурлево, и дядо Реджеп от Делиормана/Източни Родопи може да се регистрира! Лично, като си получава пенсията. Или чрез пълномощник-този който има пълномощно да им взима пенсията от пощата.

  Същото важи и за по мургавите Айше и Мехмет, които ма'ат метлите по улиците няколко часа на ден, за да се квалифицират да получават детски помощи.

  Ама някой плащал сметките за цялото си семейство, и булката/родителите му не ходели до банки/общини? Ами веднъж през живота си и другите членове на семейството му да си мръднат "оная работа" извън къщи за 1/2 час, и да се включат в избирателните списъци.
  До коментар [#14] от "Мондиана":

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 42. 42 Профил на Гражданин Н
  Гражданин Н
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#2] от "BlueWater":Ако дадеш данните за предишните избори, сигурно за Костов за гласували над 60%, за царя- над 70% .Какво следва от това? Българите ч чужбина "познават" страната от медиите, които отразяват реалностите в страната както им платят.
  Затова е добре както беше писал един съфорумник- мажоритарни избори, при които да има два избирателни района за чужбина- един за Турция и един за останалия свят.Хем българите в чужбина да имат представителство в парламента, хем да не влияят на резултатите в един отделен избирателен район.

 43. 43 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 1511 Неутрално

  [quote#19:"ambrozia"]За мен това са официални данни,
  аз така ги възприемам.
  Задавам си простият въпрос:
  Защо това не излиза в медиите,
  защо социолози,политолози и
  незнайно още колко лапачи не
  го коментират? [/quote]
  Защото това е МНОГО неприятна истина, която може да побутне по инертните да се активизират. А на бУлгаристанските политиканци им е удобно никой да не прави вълни в блатото

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 44. 44 Профил на pe6kata
  pe6kata
  Рейтинг: 409 Неутрално

  [quote#23:"tashko1"]Значи първо направи сметка колко пари изпращат тези имигранти тук и ще разбереш, че допринасят много повече от самият теб за икономиката на България.[/quote]

  Сериозно? Вярно ли?
  Да приемем че са внесли 1 милиард евро. Някой написа 806 милиона, ама да го речем милиард. Или 2 милиарда лева.
  Брутния вътрешен продукт за България е 78 милиарда лева, а брутния доход (кажи го печалба от труда) е 34 милиарда. Та живеещите ТУК допринасят 17 ПЪТИ повече. Разбра ли?

  Който иска да гласува, да се върне в България. Никакви посолства, никакви консулства, никакви задгранични изборни бюра. Само за командированите на временна работа там. И без това броят на турците, които гласуват извън България е по-голям от броя на всички други.

 45. 45 Профил на АБПФК
  АБПФК
  Рейтинг: 868 Неутрално

  Гледайте беседата на Мая Манолова с (тъмно) сините работници в шоуто на Слави. Вече го няма в ЮТуб, но все още го има на страницата на Шоуото.

  ☭ Нас червеното знаме роди ни...☭ http://youtu.be/EC58ZjzejL0
 46. 46 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1097 Весело

  [quote#44:"pe6kata"]Който иска да гласува, да се върне в България. Никакви посолства, никакви консулства, никакви задгранични изборни бюра. Само за командированите на временна работа там.[/quote]Толкова сте озлобени към вашите сънародници в чужбина, много от които са били принудени икономически и психологически да направят това!

  Защо не кажете и за кого сме ДЛЪЖНИ да гласуваме, че да ви олекне.

 47. 47 Профил на pe6kata
  pe6kata
  Рейтинг: 409 Неутрално

  [quote#46:"BlueWater"]Толкова сте озлобени към вашите сънародници в чужбина, много от които са били принудени икономически и психологически да направят това! [/quote]

  Не съм озлобен бе.
  Погледни резултата от парламентарните избори , гласуването в чужбина.
  За ДПС - 61%
  За ГЕРБ - 22%
  Кой гласува масово в чужбина? Турците. Това е.

 48. 48 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 1511 Весело

  [quote#40:"АБПФКД"]какви са защитите срещу купуване на гласове и под строй гласуването в частни фирми! [/quote]
  Това и сега го има, к'о ти пука че и с гласуване чрез интернета ще го има, АМ?!?

  А, сетих се-тогава ще гласуват много повече хора, които не са контролирани от местните им дерибеи/работодатели, и от шефа на катуна. Нали?

  Невалидна опорна точка, тАваришч, проб'ай пак!

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 49. 49 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 1511 Неутрално

  До коментар [#47] от "pe6kata":
  [quote#47:"pe6kata"]Погледни резултата от парламентарните избори , гласуването в чужбина.
  За ДПС - 61%
  За ГЕРБ - 22%
  Кой гласува масово в чужбина? Турците. Това е. [/quote]

  Това е така при сегашните правила: Правиш изборна секция и влачиш всеки гласуващ до нея. В Турция работи перфектно!

  Ама ако се гласува чрез нета, при 50% участие, от "другите" чужбини ще гласуват 500-750,000 НОВИ избиратели (от Турция ще гласуват почти съшия брой, малко повече може би). Които НОВИ избиратели едва ли ще гласуват за Д(п)С, или БКП. Което ще намали драстично депутатите им в НС.

  Това не е тайна, за туй мекеретата от БКП и Д(п)С са против гласуване чрез нета.

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 50. 50 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 1978 Неутрално

  Нещата са прости.Не нужен вота на хора които са дълече от България за да се променят нещата.Ако живеещите в страната са по-активни,вота за ДПС и този на ромите няма да тежи както сега.

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 51. 51 Профил на naka2911
  naka2911
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Електронното гласуване си е много добър вариант,но трябва да си върви комплект със задължителния вот за да се намали влиянието на купен или контролиран вот.А такъв ще има,особенно в малките населени места,където хората зависят от работодателя и всички се познават.И трябва да е съчетан със страховити наказания за подобни опити.Примерно конфискация на имуществото в общината,където е станал опита за въздействие в/у избирателите и забрана за развиване на бизнес в района.Без подобни мерки кой би свидетелствал срещу човек,който единствен в този район осигурява работа?
  Големите градове не са такъв проблем,там по няма как да се упражнява подобно влияние.
  Но иначе съм твърдо "за"електронното гласуване.То иначе и след 200г. пак ще има доста аргументи против.Означава ли това,че никога няма да мръднем и една крачка напред?

 52. 52 Профил на pe6kata
  pe6kata
  Рейтинг: 409 Неутрално

  [quote#49:"Мойше! Толкоз!!!"]Ама ако се гласува чрез нета, при 50% участие, от "другите" чужбини ще гласуват 500-750,000 НОВИ избиратели (от Турция ще гласуват почти съшия брой, малко повече може би).[/quote]

  Това са фантазии. Нали всеки избирател, който иска да гласува по интернет, ще трябва ЛИЧНО да получи от официален орган на българската държава, срещу документ за самоличност някакъв електронен ключ, сертификат или удостоверител. С две думи, пак ще трябва да се разходи до дипломатическо представителство. Та оня, който пасе крави в Монтана, едва ли ще се вдигне да отиде до Вашингтон.

 53. 53 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1097 Весело

  [quote#47:"pe6kata"]Погледни резултата от парламентарните избори , гласуването в чужбина.
  За ДПС - 61%
  За ГЕРБ - 22%
  Кой гласува масово в чужбина? Турците.[/quote]"Ама че си глупава", както се казваше в сериала "Ало, ало".
  Моля, обърнете внимание че тези "%" в Турция са от 86 секции близко до 500 000 избиратели, а при над 700 000 избиратели САМО във Великобритания, САЩ, Испания, Кипър и Германия има ОБЩО 57 избирателни секции разположени в посолства и консулства ДАЛЕЧЕ от избирателите!
  [quote#2:"BlueWater"]Брой действителни бюлетини и секции
  Великобр.: 5519 .......................11
  САЩ.........: 3359 .......................11
  Испания...: 9516 .......................24
  Кипър.......: 3304 ........................6
  Германия..: 4216 ........................5
  Турция......: 62093....................86[/quote]

 54. 54 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Ще доведе до това, че хора ще бъдат заплашвани и изнудвани да си дадат паролите, за да могат други да гласуват с тях.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 55. 55 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Така силови групировки като Г"Е"РБ ще имат възможност със заплахи да взимат паролите и да гласуват вместо хората за Банановия Генерал.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 56. 56 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1097 Весело

  [quote#50:"EREBUS"]Нещата са прости.Не нужен вота на хора които са дълече от България за да се променят нещата.[/quote]Точно обратното!

  Нещата са сложни, защото олигархията и водените от нея политици, НАРОЧНО не дават възможност на българите в чужбина, не облъчени от пропагандата и лъжите на пеевските медии, да гласуват!

  Психолозите са доказали, че хората се влияят подсъзнателно от стократното и хилядократно повтаряне на ЛЪЖИ по адрес на неудобни на властта политици. В същото време се отвлича вниманието от важните въпроси като "От къде и какво е финансирането кампанията, имотите и т.н. на бареков и BG WC?".

 57. 57 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#52] от "pe6kata":

  Като отидат хората от силовая групировка Г"Е"РБ, които и без това заплашват хората да гласуват за тях, то ще им вземат цертификата и дори ще гласуват от техните компютри за Банановия Генерал.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 58. 58 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Гласуването по интернет не трябва да се прави, защото силовата групировка Г"Е"РБ, която все още владее големи територии в провинцията, ще вземе на хората цертификатите и ще гласува с тях за себе си.

  Сигурно ще сложат и един компютър с интернет в централата си по место и ще доведат под строй хората да гласуват на този компютър. А може и само да им съберат цертификатите и да фалшифицират подписите им.

  Сигурно и най-вече в регионите контролирани от Г"Е"РБ всички хора ще "искат" да гласуват само с цертификати по интернет поради горно споменатите причини.

  За Г"Е"РБ това е най-важната точка от целия референдум на техния президент, защото няма да е нужно повече да печатат фалшиви бюлетини и няма да има опастност да ги фанат, а ще могат с гласуването по интернет директно, при гласуващия, да контролират вота на гласуващите.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 59. 59 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Това със силовото опорочаване и фалшифициране на вота през интернет чрез изнудване и заплахи от страна Г"Е"РБ е известно на всички демократични партии и затова са против това, с изключение на Г"Е"РБ и техния президент, които се борят и са единствените с Реф. Блока които го искат.

  СДС-то, пардон Реф. Блокът, го иска, за да могат симпатизантите им в Лос Анджелис и Торонто, които живеят там от 1989, да могат да гласуват за тях.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 60. 60 Профил на Put in, put out
  Put in, put out
  Рейтинг: 305 Неутрално

  До коментар [#52] от "pe6kata":

  Броят на моите приятели, които искат да се установят извън България завинаги е нищожен в сравнение с тези, които искат да се върнат. Живея в чужбина 8 години и се връщам съвсем скоро... Всеки човек има различни причини да излезе извън страната и не е отговорен или виновен пред никой за взетото решение. Това е личен избор. Този, който не се чувства българин, отдавна е сменил гражданството си или ще го смени и ни най-малко не го интересува как и какви избори ще се провеждат в България.

  От друга страна хора като мен, които си остават българи и искат да си останат такива имат пълното право да гласуват за съдбата на страната си. Мислите си, че не следим какво се случва? Не знаем как се живее? Не знаем как се оцелява в мизерия? Пълни глупости, които сигурно ще минат на събиране с аверчетата Ви на по ракийка.

  За съжаление виждаме как хората, които останаха в България "променят" страната на избори. От 100 години нищо не се е променило...не виждам и да се промени скоро. Избори с висока активност е имало, не е като да е нямало...

  Кажете как Вие променихте страната със стоенето си в нея? Защото по мои спомени освен в Турция, в никоя друга държава българите не са имали възможност да променят нещо с мизерния брой избирателни секции, които се откриват. Трудно ми е да си обясня пенявенето Ви по въпроса с интернет гласуването и как хора живеещи в чужбина не трябва да определят битието Ви.

 61. 61 Профил на Георгиев
  Георгиев
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#2] от "BlueWater":

  На изборите от 1990 до 1997г. българите в чужбина гласуваха за БСП, през 2001 и 2005г. - за царя, през 2009 и 2013 г. - за ГЕРБ. Това показва, че те изобщо не са в час за ставащото в България. Привърженик съм на идеята да се забрани гласуването в чужбина.

 62. 62 Профил на koly
  koly
  Рейтинг: 459 Неутрално

  Вие знаете ли , че през 19 век е било забранено движението на автомобили. Когато се е налагало, е трябвало един човек да върви пред автомобила и да размахва флг за опасност..... ВЯсичко това е в Англия. Толкова деградирало е мнението и на този "автор".

 63. 63 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1097 Весело

  [quote#61:"Георгиев"]На изборите от 1990 до 1997г. българите в чужбина гласуваха за БСП, през 2001 и 2005г. - за царя, през 2009 и 2013 г. - за ГЕРБ. Това показва, че те изобщо не са в час за ставащото в България.[/quote]Ще подкрепите ли с доказателства това лично ваше мнение или очаквате да ви вЕрваме безрезервно както комунистите на всичко което им казва любимата БСП или Д(П)С?

 64. 64 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 3195 Гневно

  До коментар [#17] от "pe6kata":
  "От къде на къде? Работи в САЩ или Канада, изпълнява техните закони, плаща данъци там, пък ще ми определя на МЕНЕ, който живея ТУК и плащам данъци ТУК, кой да ме управлява! "

  Вие червените на плащате данъци, а от нашите данъци получавате социални помощи.

  подпис
 65. 65 Профил на АБПФК
  АБПФК
  Рейтинг: 868 Неутрално

  До коментар [#48] от "Мойше! Толкоз!!!":

  Абе, Моше, колко хора имат компютри, че да гласуват от дома?

  ☭ Нас червеното знаме роди ни...☭ http://youtu.be/EC58ZjzejL0
 66. 66 Профил на Майндърбайндър
  Майндърбайндър
  Рейтинг: 1544 Любопитно

  До коментар [#63] от "BlueWater":

  Ако направим парламент само с гласовете на "външните" български граждани,получаваме следното разпределение:
  1.ДПС-143 мандата
  2.ГЕРБ-61 мандата
  3.КП Център-23 мандата
  4.БСП-13 мандата
  Това ли чупи статуквото?

 67. 67 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1097 Весело

  [quote#66:"Майндърбайндър"]Ако направим парламент само с гласовете на "външните" български граждани,получаваме следното разпределение:
  1.ДПС-143 мандата
  2.ГЕРБ-61 мандата
  3.КП Център-23 мандата
  4.БСП-13 мандата [/quote]Това свободно съчинение от къде го преписахте и на какви данни евентуално се основава то?

 68. 68 Профил на Майндърбайндър
  Майндърбайндър
  Рейтинг: 1544 Неутрално

  До коментар [#67] от "BlueWater":
  Веднага! Влизат само първите 4,защото имат над 4% и се преизчислява елементарно.

  http://results.cik.bg/pi2013/rezultati/32.html

 69. 69 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1097 Весело

  [quote#68:"Майндърбайндър"]Веднага! Влизат само първите 4,защото имат над 4% и се преизчислява елементарно.

  http://results.cik.bg/pi2013/rezultati/32.html[/quote]Забравяте една МАЛКА подробност, че от 227 избирателни секции в чужбина 86 или над ЕДНА ТРЕТА са били в Турция.
  От тези 86 секции
  24 са в Бурса,
  15 са Истанбул,
  9 са в Измир,
  6 са в Чорлу

  В целия останал свят извън България за 1 500 000 българи е имало 141 секции и в НИТО ЕДИН град не е имапо ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА СЕКЦИЯ!
  Какво ще стане при възможност за дистанционно гласуване и/или задължително гласуване?

 70. 70 Профил на Майндърбайндър
  Майндърбайндър
  Рейтинг: 1544 Любопитно

  До коментар [#69] от "BlueWater":

  Нищо няма да стане! Няма работещо решение как да бъдат санкционирани длъжните,но негласували у нас,а вие ще задължите и отсъстващите.И каква ще е санкцията,ако не гласуват? Да им изядем десерта? За дистанционното пък отговаря статията.Може,но със загуба на тайната.Аз,лично го предпочитам.
  По другия въпрос със секциите,импровизирате.Фактите са това,а какво би станало,дали,как и кога са само разтривки.

 71. 71 Профил на ivko
  ivko
  Рейтинг: 409 Весело

  Дневник, да не би нещо да се сменя редакционната политика!?!?

 72. 72 Профил на ДЗВЕР
  ДЗВЕР
  Рейтинг: 1038 Неутрално

  ... поредна мантра- електронното гласуване шА опра'и рабУтата... мечти-и...

  опозиция на всяка власт, отпор на всяка тъпота...
 73. 73 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 4206 Гневно

  До коментар [#64] от "Иван К":


  [quote#64:"Иван К"]Вие червените на плащате данъци, а от нашите данъци получавате социални помощи. [/quote]
  А стига пляска глупости, а? Нали ше ходиш да живееш в Украйна при жена си, кво си се разпенявил за тука...
  Аман от "патриоти" женчовци...

 74. 74 Профил на Медунчо
  Медунчо
  Рейтинг: 466 Неутрално

  "Първият отговор - важна е процедурата и технологията, при която всички сме поставени в еднаква контролирана среда (изборното помещение), и чрез еднаквата технология на избора произвеждаме резултат. Приемаме този резултат, защото сме се разбрали за правилата, поставени сме при равни условия, разбираме технологията, наблюдаваме я, защото е прозрачна. Това го имаме сега."

  Не - това го нямаме сега. Фактът, че си даваш гласа, не означава, че не е подменен. Освен това има възможност в края на изборния ден, хората от комисията да пускат гласове от името на всички, които не са гласували (не последните изобри имаше секции със 100% изборна активност на фона на не много активни гласоподаватели из страната). Това което имаме сега е пускане на бюлетини без да сме сигурни какво се случва след това. Смея да твърдя, че една система за гласуване през интернет може да се направи много по-сигурна и надеждна от комисиите пред урните.

  Тази статия е писана от човек, който не е наясно с модерните технологии!

 75. 75 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1097 Весело

  [quote#70:"Майндърбайндър"]Фактите са това,а какво би станало,дали,как и кога са само разтривки.[/quote]Разтривки са вашите "изводи", а фактите и експертните оценки ( http://www.math.univ-toulouse.fr/~gavrilov/bg/Izbori_2001_2011ekspertendoklad.pdf ) показват ЦЕЛЕНАСОЧЕНО затрудняване на българските граждани в чужбина да упражнят конституционното си право на глас, с изключение на българските граждани в Турция които са облекчавани, насърчавани и транспортирани за да участват на избори. Вие лично, много добре осъзнавате какъв ще е резултата при наличие на възможност за дистанционно гласуване, но се правите на "ударен с мокър парцал".

 76. 76 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 1408 Весело

  До коментар [#2] от "BlueWater":

  Ами така е, има ли нужда да тепаме мечката? Това НС няма да си мръдне пръста, защото губи.

 77. 77 Профил на tak40309320
  tak40309320
  Рейтинг: 243 Неутрално

  Авторът се е опитал да изопачи нещата до крайност. Той намеква неявано, че онлайн гласуването ще е единствена и задължителна форма. Това, разбира се, не е вярно.
  Това гласуване облекчава българските граждани в чужбина, които имат право на глас. Ако те пречат на някого - то си има някакви законови правила, които определят кой има право на глас. Да променят тях.

  Тайната на вота, когато са намесени компютри, не е ясна, макар и гарантирана. Аз подкрепям, но не бих галсувал така, защото живея тук. Хората в чужбина явно нямат особени страхове.
  Излиза, че авторът се страхува точно от това - липсата на страх.

  има хора с много профили, има и профили които се ползват от много хора
 78. 78 Профил на foure
  foure
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#14] от "Мондиана":

  Напротив ще я затвърди. Които има повече финансии и икономически лостове ще печели - с 2 думи олигарсите. Представи си събуждаш се един ден и хоп направили идеална непробиваема и непроследима платформа за гласуване, и въвели дистанционното гласуване. На изборите какво се случва - бай мангау в редичка при тартора, при тартора услушливо доставен лаптоп и купчинка с пари. В Турция нещата са ясни, ще спестят едни пари за екскурзии. По разни фирми, фирмички, заводи и заводчета всички в редичка при меринджея за да си запазят работата (сега поне могат да го втъкнат на работодателя, като гласуват точно на обратно) Тук някой спомена ГЕРБ колко искали нов ИК???? Ум не ми го побира на Мамин Ваньо клипа от изборният ден още се върти в тубата - що мангала си накупиха....засрамиха и ДПС-то

 79. 79 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 1408 Неутрално

  До коментар [#33] от "niakoi_si":

  ++++! Тайната на вота, според буквата на закона, е право, не е задължение...

 80. 80 Профил на fec32306340
  fec32306340
  Рейтинг: 412 Неутрално

  До коментар [#75] от "BlueWater": И по какво съдите, че българските граждани в Турция са облекчавани?

 81. 81 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1097 Весело

  [quote#80:"fec32306340"]И по какво съдите, че българските граждани в Турция са облекчавани? [/quote]Съдя по ФАКТИТЕ, а те са:

  [quote#69:"BlueWater"]ЕДНА ТРЕТА са били в Турция.
  От тези 86 секции
  24 са в Бурса,
  15 са Истанбул,
  9 са в Измир,
  6 са в Чорлу

  В целия останал свят извън България за 1 500 000 българи е имало 141 секции и в НИТО ЕДИН град не е имапо ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА СЕКЦИЯ! [/quote]

 82. 82 Профил на fec32306340
  fec32306340
  Рейтинг: 412 Неутрално

  Да направим оценка на броя на българските граждани в чужбина. През 1989-та населението беше 9 милиона, сега е 7,2 милиона. От тези 1,8 милиона намаление поне 800 000 се дължат на отрицателен естествен прираст. От останалите 1 милион поне 300 000 са в Турция. Числа от сорта на 1 500 000, милиони и т.н. са легенди.

 83. 83 Профил на fec32306340
  fec32306340
  Рейтинг: 412 Неутрално

  До коментар [#81] от "BlueWater": А кой им пречи на българските граждани в САЩ, Испания и т.н. да си направят секции? Редът е еднакъв за всички.

 84. 84 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1097 Весело

  До коментар [#82] от "fec32306340":

  Точно "вашите" числа са легенди, докато не ги докажете с факти.

  Факт е примерно, че вие от 29 април 2013 коментирате предимно статии за България и усилено пишете "+" или "-" на чуждите коментари. Ето доказателството:
  http://id.capital.bg/fec32306340

 85. 85 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1097 Весело

  [quote#83:"fec32306340"]А кой им пречи на българските граждани в САЩ, Испания и т.н. да си направят секции? Редът е еднакъв за всички. [/quote]Можете да прочетете подробно описание кой и как пречи тук:
  http://www.eurochicago.com/2010/11/ps-izboren-kodeks/

 86. 88 Профил на fec32306340
  fec32306340
  Рейтинг: 412 Неутрално

  До коментар [#85] от "BlueWater":Абсолютно същият изборен кодекс важи и за българските граждани в Турция.

 87. 89 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1902 Неутрално

  [quote#7:"sadparrot"]Само не мога да разбера, ГЕРБ защо не се напънаха да го въведат докато бяха на власт, в момента тази система би работила в тяхна полза. [/quote]Проблемът беше, че реформата на изборното законодателство беше поверена на Фидосова, а тя нямаше интелектуалния капацитет и загуби четири години основно в удари по вътрешно-партийни врагове.

  Но не е само ГЕРБ, който сглупи - преди това подобна грешка направи и Костов. Той можеше да въведе гласуване по пощата за българите в чужбина. Ако беше го направил крадлив Дедо никога нямаше да може самостоятелно да сформира правителство.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 88. 90 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1902 Неутрално

  [quote#20:"GreenEyes"]Един приятел, който е в чужбина поиска едни данъци да си плати по интернета и пак не стана[/quote]НАП вече приема данъчни делкарации по интернет, както и електронни плащания на данъците. Необходим е електронен подпис - и много хора вече имат такъв.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 89. 91 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1097 Весело

  До коментар [#87] от "fec32306340":

  Това е за първите две числа в коментар №82, а с какво ще докажете другите ВАШИ числа

  [quote#82:"fec32306340"]От тези 1,8 милиона намаление поне 800 000 се дължат на отрицателен естествен прираст. От останалите 1 милион поне 300 000 са в Турция.[/quote]

 90. 92 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1097 Весело

  [quote#90:"Николай Николов"]НАП вече приема данъчни делкарации по интернет, както и електронни плащания на данъците.[/quote]Един българин дори успя да подаде данъчна декларация от средата на Атлантически океан докато правеше преход с яхта от САЩ до България.

 91. 93 Профил на fec32306340
  fec32306340
  Рейтинг: 412 Неутрално

  До коментар [#91] от "BlueWater": Третото се получава от първите две, от 1,8 милиона общо намаление на населението като извадим 0,8 милиона отрицателен прираст остават максимум 1 милион емигранти. За броя на българските граждани в Турция официални данни нямам.

 92. 94 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1097 Весело

  [quote#91:"BlueWater"]Това е за първите две числа в коментар №82, а с какво ще докажете другите ВАШИ числа [/quote]Освен това по лично вашите недоказани "сметки" излиза, че от 1989г. до 2014г. нито една българка в чужбина не е родила нито едно дете. Напомням ви, че по закон децата на български граждани родени в чужбина могат да получат българско гражданство и документи за самоличност. Те също са български граждани.

 93. 95 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1097 Весело

  [quote#93:"fec32306340"]като извадим 0,8 милиона отрицателен прираст[/quote]Това число от къде го взехте?

  Освен това забравяте, че много българи са емигрирали в чужбина и ПРЕДИ 1989г. Те също имат избирателни права, но вие не ги броите и не знаете колко са на брой.
  [quote#93:"fec32306340"] За броя на българските граждани в Турция официални данни нямам. [/quote]Тоест споменатите от вас
  [quote#82:"fec32306340"] 300 000 са в Турция[/quote]не са доказани.

 94. 96 Профил на fec32306340
  fec32306340
  Рейтинг: 412 Неутрално

  До коментар [#94] от "BlueWater": Е как недоказани, дадох линкове, а изваждане се учи в първи клас.
  Прирастът на българските граждани в чужбина вероятно е отрицателен, максимум 0. Освен това много деца не вземат българско гражданство, така че нещата са още по зле.

 95. 98 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1097 Весело

  До коментар [#97] от "fec32306340":

  В този цитат от "Уикипедия" има мнооого числа, но точно
  [quote#93:"fec32306340"]0,8 милиона отрицателен прираст[/quote] го няма. Бъдете така добър да не ме карате аз да правя сметки, за да доказвам ваши съмнителни твърдения.

 96. 99 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1097 Весело

  [quote#96:"fec32306340"]Прирастът на българските граждани в чужбина вероятно е отрицателен, максимум 0. [/quote]Пак голословни твърдения, които НЕ могат да бъдат доказани защото няма как да имате статистика за ражданията на българи в над 200 държави по света.
  [quote#96:"fec32306340"]Освен това много деца не вземат българско гражданство[/quote]Пак допускане основано само на предположения.
  Всички тези допускания, числови еквилибристики и опити за манипулации ще станат безсмислени, когато се даде РЕАЛНА възможност на българите в чужбина да гласуват дистанционно, както това могат да правят примерно гражданите на САЩ.

 97. 100 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 1511 Неутрално

  До коментар [#65] от "АБПФКД":


  [quote#65:"АБПФКД"]Абе, Моше, колко хора имат компютри, че да гласуват от дома? [/quote]
  Ано нямат много хора лпмпютри, к'о си застанал на задни лапи и джафкаш срещу гласуване чрез интернета?

  Колкото имат (и искат) толкоз. През 2011, 40 % се преброиха чрез нета Което доказва че не са малко хората които ползват компютри.

  Пич, търси НОВИ опорни точки, сегашните ти са нефелни

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK