За правото да казваш какво мислиш

Георги Марков

© Дневник

Георги Марков



Публикуваме текста на Георги Марков от портал "Култура", на който е предоставено с любезното разрешение на © г-н Любен Марков.  Той е бил четен по радио "Дойче веле" през 70-те години и се публикува за първи път. Акцентите са на "Дневник". 


Да си призная откровено все по-рядко чета български вестници и списания, не защото нямам желание да ги чета, а защото там няма много нещо за четене. Нормално страниците са затлачени от някакво индустриално ударно производство на думи, чиито съчетания рядко имат смисъл. Добрите и талантливи автори не са чести гости върху тези страници. А и когато публикуват нещо, човек, който ги познава, вижда през какви усилия са преминали, за да кажат в края на краищата, че две и две е четири. Затова четенето между редовете предлага много повече, отколкото внимателно обмислените фрази. Неотдавна един гражданин беше написал статия, в която изразяваше своите безпокойства по отношение развитието на младежта. Господи, този човек е трябвало да съобрази хиляди положения, да направи безброй уговорки и неговият опит да изрази някакво мнение всъщност бе урок по съобразителност, който завърши с това, че не бе изказано никакво мнение.


Далеч съм от всякаква ирония, защото познавам добре ритуала на всякаква критика, познавам този езически обичай човек да се поклони на четирите посоки, да отдаде дължимото на боговете на водата, огъня, дивеча, млякото и вълната и едва тогава да се осмели да каже, каквото е искал да каже. Винаги ми се е струвало, че у нас




ние изразяваме капка истина с море от думи, така че само Дяволът знае какво точно сме искали да кажем


Колко пъти словесното наводнение помага и удавя истината, заради която сме почнали да приказваме? Колко пъти в процеса на говорене нещата се сменят? Колко пъти започваме да критикуваме, за да завършим с раболепно хвалебствие? Колко пъти нашето обвинение се превръща магически в оправдание? Колко пъти в процеса на изразяване на истината ние снишаваме гласа си, не толкова от страх, колкото от чувството, че няма смисъл тя да се казва? Години наред ние свикнахме да носим нашите истини дълбоко заключени в нас, да не им позволяваме да излязат, да укротяваме по-буйните от тях, да оставяме най-опасните да изтлеят и умрат. И само понякога, в миг на пиянско откровение или внезапна експлозия да отключим желязната врата на автоцензурата и безотговорно да излеем нещо от онова, което отдавна се е насъбрало у нас. И след този акт на импулсивен героизъм ние треперим дълго време от страх и разкаяние. Но дори и когато имаме възможност, дори когато (много рядко) сме поканени да кажем мнението си и когато съществува рядката възможност истината да бъде изразена и разбрана, тогава инстинктът за самосъхранение безславно ни тласка по пътищата на заобикалките, уклончивите, преобмислени мнения, в създаване на мъглата, чрез която винаги можем да се измъкнем.


Както момчето от толкова поучителната приказка за "Цар Траян с козите уши" изпитва убийствена нужда да изкаже истината, която носи в себе си, така и ние боледуваме от невъзможността да кажем онова, което сме заключили дълбоко у себе си, без значение колко вярно или колко погрешно е. Много пъти съм си мислил


каква огромна печалба би била за българския комунистически режим или за всеки друг подобен режим, ако хората имаха правото да казват това, което мислят


И не само правото, но и възможността. Колко заблуди, грешки, нарушения, злоупотреби и престъпления биха се избегнали, колко чудесни нови идеи биха намерили място в живота на хората. В края на краищата словото е едно от главните неща, които отличават човека от животните. И никой на този свят не може да ме убеди, че отнемайки правото на свободно изказване, не принизява човека до положението на другите млекопитаещи. Има нещо дълбоко порочно и подло в това да смятаме за враг всеки, който не мисли като нас. Знам, че понякога е твърде неприятно, че хората не мислят като нас, че често пъти човек остава сам на позициите, които отстоява, но толкова по-великолепно е, когато другите дойдат при нас чрез собственото си убеждение, а не защото са принудени. От човешката душевност до свободата на мисълта има една голяма крачка, от свободата на мисълта до свободата на словото – още една, по-голяма крачка, а и от свободата на словото до свободата на действието – трета още по-голяма крачка. Така че


свободата всъщност е трикратен скок, който изисква духовна сила


Но ако за обикновения гражданин свободата да казва каквото мисли е естествена, първична необходимост, то за онези, които претендират да са духовен елит на един народ, за писатели, за журналисти, дейци на изкуството – тя е абсолютна необходимост. Никой у нас не чете втората страница на който и да е вестник, нито пък огромната част от безличните материали, написани от всевъзможни имена, защото те не отразяват тази необходимост. Ако погледнете "Литературен фронт" или "Народна култура", вие рядко ще намерите зад един или друг материал личност, която е написала въпросния материал от осъзнатата необходимост да изрази своето мнение.


Материал има, но мнение няма, защото то представлява ехото или хилядократния рефрен от една и съща изтъркана плоча. Целта на написването няма нищо общо с човешката необходимост да се изрази нещо, а просто с друг вид необходимост, нека я наречем – хонорарна необходимост. Винаги съм твърдял, че от момента, когато се обяви у нас, че писателите не ще получават никакви хонорари, нито каквито и да е облаги за това, което пишат, че ще трябва сами да издават работите си – 95 на сто от сегашните членове на Съюза на писателите моментално ще се преквалифицират. От останалите 5 на сто вероятно четири процента ще продължат да пишат от суета и не повече от 1% ще пишат, защото у тях гори нещо, което те трябва да изкажат.


Когато се говори за пълна корупция на изкуство на този свят, не мога да посоча по-добър пример от този на нашите дейци на изкуството. Или както един мой колега някога се изрази:


"На нас ни се плаща, за да не пишем"


Но ако от една страна, човек може да си преживее живота добре като се откаже от човешкото си право и задължение на свободно изказване, то от друга страна, всеки смел опит да направи трикратния скок може да му навлече куп неприятности. Примери колкото щете – и у нас, и навред по света. От Солженицин до Константин Павлов. Но онова, на което искам да се спра по-ясно, е взаимоотношението между свободата на изказване и заплащането. От повече от четвърт век у нас и в подобните страни се заплаща изключително на дейците на изкуството и културата тъкмо отказа им да имат собствено мнение, отказът им да имат свои лица и свой глас, отказът им не само да направят трикратния скок, но въобще да се помръднат.


И нека кажа най-категорично, че никой никъде на този свят не плаща по-добре, отколкото се плаща у нас. Почти 99 на сто от моите пишещи колеги в България не само не биха получили никакви пари в целия свободен свят, но и не биха могли да напечатат нищо, единствено защото това, което пишат и казват, няма какъвто и да е смисъл, не представлява някакъв интерес, нито пък изразява нещо. Вероятно от момента, когато някои от тях започнат да пишат и говорят като себе си (талантливи хора има навсякъде), те ще бъдат платени, но далеч по-малко, отколкото са платени сега. Може би само някой изключителен гений да намери материално признание, но историята ни учи, че това става много рядко. Тъкмо за това е обяснимо раздразнението, в което изпадат най-корумпираните ми събратя по перо, когато се опитват да твърдят, че всички ние, които по един или друг начин сме получили щастливата възможност да казваме какво мислим по вестниците, сцените или радиостанциите на свободния свят – сме били купени с американски долари или някаква друга валута. Тъкмо факта, че самите те са платени обилно и преобилно, било чрез пари, било чрез привилегии – ги кара да настояват, че на всички се плаща, или по-точно – че всички се продават.


Една моя близка, посетила неотдавна Запада, ме обвини, че съм бил работил за пари и че всички ние тук сме работили за пари, защото за самата нея е трудно да повярва (тя е също добре платена културна деятелка), че може да бъде съвсем различно. Нека най-дебело и най-категорично подчертаем, че в това отношение между мен (и хората като мен тук) и пишещите другари оттатък има две огромни разлики: ПЪРВАТА Е: че никой до ден-днешен нито в Дойче веле, нито където и да е ми е казал какво да пиша и каква позиция да заема, както никой не си е позволил да поправи и измени съдържанието на това, което казвам. Сигурно много пъти съм казвал дълбоко субективни неща, сигурно много пъти позицията ми е била съвсем различна от позицията на съответната страна, сигурно много пъти съм се увличал, но ВСЕКИ ПЪТ съм бил аз самият! Било е моето собствено честно и искрено мнение.


Онези от вас, които слушат предаванията, са чули колко пъти мненията ми са далече от тези на важни и авторитетни личности. Следователно мога само да бъда щастлив, че Дойче веле ми е дало възможността да казвам това, което мисля. Що се отнася до заплащането, то е много далеч от специалните хонорарни тарифи, по които се плащат известни автори у нас, още по-далеч от всякакви привилегии и властни позиции. На мен и на всички като мен се плаща точно толкова, колкото се плаща на всеки обикновен сътрудник. И никой никога досега не ми е предложил пари или каквото и да е, за да напиша статия против или за когото и да е. Никой до ден-днешен не е дошъл да ми предложи да се присъединя към някаква специална организация, зад която стои някакъв богат фонд, който да финансира някаква специална дейност, каквито за нещастие у нас доста ги има. Така че нека отдам дължимото на измислиците, които хора със съмнителни съвести у нас разпространяват за небивали потоци от пари. Никой не плаща повече, отколкото се плаща у нас! Нещо повече – за правото да казвам това, което мисля, трябваше, както всеки друг, да заплатя с горчивината на принудителна раздяла с хора и неща, които съм обичал и обичам.


Някой от моите колеги от Съюза на писателите би ми възразил, че на него също му се плаща за това, което той мисли. Познавайки ги добре, аз трябва да отговоря, че в такъв случай той или не мисли (което не вярвам), или просто търси оправдание. Защото дори и най-фанатичните, най-лоялните спрямо режима писатели много пъти е трябвало да стискат зъби, за да кажат това, което искат да кажат. И в най-правоверното същество идват мигове на съмнение, на въпроси, на отчаяние, в които мигове то се опитва да заглуши звука на собствения си глас… в името на парата.


Така че нека определя още веднъж:


продажността започва от онзи момент, в който ви се заплаща, за да си затворите устата или да си изкривите душата


И това определение ме води към един от нашумелите спорове на Запад – случая със списанието "Континент". Както ви е известно, на Запад има твърде силна по състав интелектуална емиграция от Източна Европа. Пресаждането на големи творчески личности от родна земя в чужда е твърде мъчителен процес. Всички тия хора живеят с проблеми и интереси малко или много чужди на западното общество и всички те биха искали да пишат за онова, което е останало зад гърба им. Затова от дълго време се чувстваше необходимостта от сериозно списание, където цялата разнолика интелектуално свободна Източна Европа би могла да намери себе си. Това бе всъщност идеята за създаването на "Континент", който бе оглавен от руски писатели в изгнание като Максимов и Синявски с редовното сътрудничество на Солженицин, Йонеско, Милован Джилас и още куп имена. Може да се каже, че това списание цели да бъде трибуна на хората, които нямат трибуна. Финансово в Германия списанието бе подкрепено от концерна на Аксел Шпрингер, известен със силно десничарските си позиции. Поканен да напише няколко думи за първия брой, видният германски писател Гюнтер Грас отвърна със силно писмо до Синявски и Солженицин, че той не може да приеме да има каквото и да е общо с Шпрингер, когото той окачестви като черна сила, равна на съветската Държавна сигурност. Грас упрекна двамата руски писатели, че са се свързали със западни реакционни сили, които по същество представлявали почти това, срещу което Синявски и Солженицин са се борили в Русия. Синявски отвърна на писмото на Гюнтер Грас, изтъквайки, че Шпрингер има права по отношение издаването на списанието в Западна Германия, но никакви права да се меси в редактирането, в което писателите имат пълна свобода. Той отхвърли твърденията на Грас като каза, че е пресилено да се слага знак за равенство между Шпрингер (който им дава правото да казват каквото мислят) и съветските власти, които отричат това право.


Разбирайки много добре позицията на толкова уважавания от мен Гюнтер Грас, от една страна, както жаждата за истинска трибуна на писателите от Източна Европа, от друга, аз искам да кажа, че би било наистина жалко ако свързването с Шпрингер доведе до създаването на едностранно обществено-литературно списание, което би се превърнало в отражение на осакатените издания отвъд. Но ако списанието наистина гарантира правото на всичките му сътрудници да казват това, което мислят, без някой да направлява мислите им, тогава всички ние бихме се радвали, че в този объркан, мътен свят все пак може да съществува едно истински свободно списание, в което да звучат свободни гласове на свободни хора.


Защото какъв смисъл има да се бориш срещу една черна сила, ако ще служиш на друга черна сила?


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (73)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Страхотен текст, както всичко останало от Георгки Марков. И колко актуално звучи! Неведнъж съм казвал, "Задочни репортажи за България" трябва да влезе в ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА програма за изучаване в училище. Аз съм я чел 16 годишен и я разбрах, така че за учениците днес няма да бъде проблем.

  The best way to predict the future is to invent it.
 2. 2 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 714 Неутрално

  "продажността започва от онзи момент, в който ви се заплаща, за да си затворите устата или да си изкривите душата"

  Рублофили, повтаряйте си този текст преди лягане. Може и да станат хора от вас!

  The best way to predict the future is to invent it.
 3. 3 Профил на mathilda
  mathilda
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Дали се е променило нещо, всъщност?

 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 5 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1033 Неутрално

  "Да си призная откровено все по-рядко чета български вестници и списания, не защото нямам желание да ги чета, а защото там няма много нещо за четене. Нормално страниците са затлачени от някакво индустриално ударно производство на думи, чиито съчетания рядко имат смисъл."

  Сега е по-зле. Добре, че не можеш да прочетеш днешните вестници. Все същата пропаганда и добавена простотия. За жълтата преса да не говорим. Едно блато, една гигантска клоака биха били по-чисти от нашата преса.

  Няма шики-мики.
 6. 6 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1033 Неутрално

  Винаги съм твърдял, че от момента, когато се обяви у нас, че писателите не ще получават никакви хонорари, нито каквито и да е облаги за това, което пишат, че ще трябва сами да издават работите си – 95 на сто от сегашните членове на Съюза на писателите моментално ще се преквалифицират. От останалите 5 на сто вероятно четири процента ще продължат да пишат от суета и не повече от 1% ще пишат, защото у тях гори нещо, което те трябва да изкажат.

  Палче нагоре и шапки долу.

  Няма шики-мики.
 7. 7 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 931 Весело

  [quote#0:"статията"]Да си призная откровено все по-рядко чета български вестници и списания, не защото нямам желание да ги чета, а защото там няма много нещо за четене. [/quote]
  За Марков не знам какво е търсил по време оно в българската преса Което аз търсех-намирах: Чудесно лекарство против носталгия

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 8. 8 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 707 Неутрално

  " Нещо повече – за правото да казвам това, което мисля, трябваше, както всеки друг, да заплатя с горчивината на принудителна раздяла с хора и неща, които съм обичал и обичам."
  Както и да платиш с живота си.
  Дано поне следващото поколение да изучава живота и творчеството на, за мен един велик Българин!

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 9. 9 Профил на Tod
  Tod
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  За правото да казваш какво мислиш...
  ------------------
  Алоуу,модераторите,прочетете какво е писал Марков...èтете внимателно и м/у редовете...

  Истината няма пресечна точка с популизма на БСП
 10. 10 Профил на Firefly
  Firefly
  Рейтинг: 877 Неутрално

  Има нещо дълбоко порочно и подло в това, да имаме за враг всеки, който мисли различно от нас.


  Много мъдър. И го забелязвам в някои от съфорумците за съжаление. Бързат да раздават с лека ръка определения и да нагрубяват само, защото някой е дръзнал да мисли различно от тях. За минусите няма да коментирам.

 11. 11 Профил на bedniaka
  bedniaka
  Рейтинг: 388 Любопитно

  Хареса ми статията!
  Има доста реални мисли във нея!!!
  Дано да има някаква файда от това!!!
  За нас обикновенните хора, де!!!
  Иначе като започна да използвам малко по-щекотлив език и веднага ме банват- модомутрите(пазителите на свещеният Граал) !!!

  Светът е достатъчно голям за да удовлетвори нуждите на всеки човек,но твърде малък за да удовлетвори човешката алчност! - Махатма Ганди
 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 13 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3515 Неутрално

  "Тъкмо за това е обяснимо раздразнението, в което изпадат най-корумпираните ми събратя по перо, когато се опитват да твърдят, че всички ние, които по един или друг начин сме получили щастливата възможност да казваме какво мислим по вестниците, сцените или радиостанциите на свободния свят – сме били купени с американски долари или някаква друга валута."

  ++++++++++++++

  В днешно време свободните умове биват наричани от ратаите на духа "соросоиди", "либерасти" и "фашета" - нищо не се е променило, чугунът е чугун, независимо дали червен или "православен".

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 14. 14 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2737 Неутрално

  До коментар [#10] от "Фенерия":

  Не точно "порочно" и "подло",а дълбоко изостанал манталитет. Преди стотици и хиляди години,човек е трябвало със сила да налага мнението,ако изобщо иска да го чуят. И в някой хора,(като чугунените у нас),им е останал този първобитен инстинкт.

 15. 15 Профил на bedniaka
  bedniaka
  Рейтинг: 388 Любопитно

  [quote#13:"Norman Granz"] чугунът е чугун[/quote]

  Основни външни характеристики на чугуна!
  Цвят - сив и безличен!
  Структура - пореста и нееднородна!
  Якост - голяма!
  Но има една слабост - крехък е и не търпи деформация!!

  Светът е достатъчно голям за да удовлетвори нуждите на всеки човек,но твърде малък за да удовлетвори човешката алчност! - Махатма Ганди
 16. 16 Профил на 1_chrome.
  1_chrome.
  Рейтинг: 1311 Неутрално

  "Нещо повече – за правото да казвам това, което мисля, трябваше, както всеки друг, да заплатя с горчивината на принудителна раздяла с хора и неща, които съм обичал и обичам"

  С това казва всичко.

 17. 17 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 713 Неутрално

  До коментар [#2] от "virakocha":

  Грешиш, когато си мислиш, че това са заблудени хора, които един ден може и да прогледнат. Те не са заблудени, те много добре разбират положението. Тяхната позиция е техен съзнателен избор. Те са избрали продаждността съвсем целенасочено.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 18. 18 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 931 Неутрално

  [quote#4:"pipon"]Вижда ми се лицемерно предвид цензурата и системата за модерация на страниците на ДНЕВНИК , да се говори за правото на свободно изразяване , пък било и за капацитет от ранга на Марков Благодаря ви[/quote] Марков говори за хора, които имат нещо да кажат. Останалото може да се пише по стените на тоалетните. И аз благодаря.

  Доброто е заразно
 19. 19 Профил на bedniaka
  bedniaka
  Рейтинг: 388 Неутрално

  [quote#17:"simval"] Те не са заблудени, те много добре разбират положението. [/quote]

  Казваш - на хляба мекото и на работата лекото!

  Светът е достатъчно голям за да удовлетвори нуждите на всеки човек,но твърде малък за да удовлетвори човешката алчност! - Махатма Ганди
 20. 20 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 931 Неутрално

  [quote#11:"bedniaka"]Дано да има някаква файда от това!!! [/quote] Каква точно "файда" очакваш от статията?

  Доброто е заразно
 21. 21 Профил на acd30520326
  acd30520326
  Рейтинг: 605 Неутрално

  Четете ли, червени боклуци, четете ли?! Замислете се, ако можете и вижте докъде е падението ви! Знаем, че нямате духовност, нямате вяра и страх от Бога, та не схващате, че сте слуги на дявола! Или това е вашият избор? Тогава ще си понесете и последствията от този избор!

  "Ти какво пожертва, за да има и утре България?" ИЛИЯ МИНЕВ
 22. 22 Профил на bedniaka
  bedniaka
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#20] от "dogwoman":

  Примерно, да спрат да филтрират и да редактират писанията на хората!
  Не знам да ли ви е направило впечатление но, според мен толкова деликатно променят смисъла на определени изречения че, всичко започва да звучи по-друг начин! На мен лично това ми се е случвало четири-пет пъти! Напиша нещо и го запомням на файл. Виждам че, в публикуваното има промяна. Която не е направена от мен! Защо така??

  Светът е достатъчно голям за да удовлетвори нуждите на всеки човек,но твърде малък за да удовлетвори човешката алчност! - Махатма Ганди
 23. 23 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 6930 Неутрално

  А тука нищо не се е променило от времето на Георги Марков.

 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 25. 25 Профил на bedniaka
  bedniaka
  Рейтинг: 388 Любопитно

  [quote#21:"glas"]Тогава ще си понесете и последствията от този избор![/quote]

  Не знам кой! Те безбожните или ние стадото все отнасяме последиците! Май все вторите!!!

  Светът е достатъчно голям за да удовлетвори нуждите на всеки човек,но твърде малък за да удовлетвори човешката алчност! - Махатма Ганди
 26. 26 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1336 Неутрално

  Наистина Георги Марков трябва да се учи в училище и то задълбочено.
  Не за да получат подрастващите представа за комунизма, а за да оформят ценностната си система, да различават добро и зло. Това би било една малка крачка към създаване на личности със собствено мнение.

 27. 27 Профил на bedniaka
  bedniaka
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#24] от "loremipsum":

  А дано!!!

  Светът е достатъчно голям за да удовлетвори нуждите на всеки човек,но твърде малък за да удовлетвори човешката алчност! - Махатма Ганди
 28. 28 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Сериозен Въпрос към всеки от нас,
  За феномена на Империализма...
  Някой ще каже, че е за "добрите" ?...
  Има право,
  но ще трябва да мери твърдението си и
  по неговата дистанция спрямо общата Истина, на хората...
  Става дума за критичната ни дистанция, спрямо нея...
  Украйна днес е класически повод,
  да сетим Империализма в нейният Проблем,
  но сещането му ще ни струва доста Време,
  колкото на нашия "преход",
  с неспиращо клатуркане и без ясна посока...

 29. 29 Профил на panzerino
  panzerino
  Рейтинг: 768 Неутрално

  [quote#2:"virakocha"]"продажността започва от онзи момент, в който ви се заплаща, за да си затворите устата или да си изкривите душата" [/quote]
  Важи с пълна сила и на Изток, и на Запад.
  Но тук става въпрос за Г.Марков- ето един чудесен анализ за Марков от Бг живеещ в чужбина:

  http://stephen-kid.blogspot.gr/2010/09/blog-post.html

 30. 30 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1464 Неутрално

  Страхотно. Хубаво е, че Дневник ни припомня есетата на Марков.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 31. 31 Профил на portocala
  portocala
  Рейтинг: 388 Неутрално

  [quote#26:"Мондиана"]трябва да се учи в училище и то задълбочено...за да оформят ценностната си система, да различават добро и зло.[/quote]
  Горките ни предци! Не са имали начин "да оформят ценностната си система, да различават добро и зло". И ето ние вече го открихме.

 32. 32 Профил на chudomor
  chudomor
  Рейтинг: 672 Неутрално

  " Има нещо дълбоко порочно и подло в това да смятаме за враг всеки, който не мисли като нас."
  Само това ми допада , ама не е оригинално.
  И феновете му да не ме питат чел ли съм го, щото съм.

  От идиоти отговор не чакам
 33. 33 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 551 Весело

  До коментар [#1] от "virakocha":

  Допусках,
  че по тези въпроси,
  всичко ти е светнало още в ранните младини, Колега...
  Желая ти успешно да преодолееш тийнейджърството...

 34. 34 Профил на acd30520326
  acd30520326
  Рейтинг: 605 Неутрално

  Комунистическият режим ЗАБРАНЯВАШЕ свободата на словото, заменяше истината с лъжа, убиваше вярата и духовността, унижаваше личностите, издигаше посредствените...,а днешните комунисти продължават позорните дела на бащите си и ни връщат години назад...

  Гласувайте за демократична, европейска България! Не ходете за гъби!
  Защото ,когато се връщате от гъби може да заварите неканени гости, дошли да освобождават България от нас самите!

  "Ти какво пожертва, за да има и утре България?" ИЛИЯ МИНЕВ
 35. 35 Профил на NYHC
  NYHC
  Рейтинг: 442 Неутрално

  мехлем

  Global Genocide Forget Heaven
 36. 36 Профил на tak40309320
  tak40309320
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Фре-дълга стария, фре, дори и от Геотги Марков.
  Но ценна - чети фри български чит.

  има хора с много профили, има и профили които се ползват от много хора
 37. 37 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 931 Неутрално

  До коментар [#22] от "bedniaka":
  [quote#22:"bedniaka"]деликатно променят смисъла на определени изречения че, всичко започва да звучи по-друг начин! На мен лично това ми се е случвало четири-пет пъти! Напиша нещо и го запомням на файл. Виждам че, в публикуваното има промяна. Която не е направена от мен![/quote]
  За този форум ли става дума, или за друг. Щото не помня да са ми променяли коментар-трият направо Би ли дал пример, ама със скрийншот на оригиналния комента и линк към "редактирания", моля Следващият път като това ти се случи

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 38. 38 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1336 Неутрално

  [quote#31:"portocala"]Горките ни предци! Не са имали начин "да оформят ценностната си система, да различават добро и зло". И ето ние вече го открихме. [/quote]

  Щастливите ни далечни предци не са преживели съветския комунизъм, упражняван от родните ни селски бандити, за да им се помага да си оправят ценностната система.

 39. 39 Профил на bramasole
  bramasole
  Рейтинг: 3225 Неутрално

  "Защото какъв смисъл има да се бориш срещу една черна сила, ако ще служиш на друга черна сила?"

  Колко актуално звучат думите на Георги Марков и днес. С думите и житейския си път творецът е пример за това как правото да казваш каквото мислиш е в "комплект" с отговорността да аргументираш своите мисли.

  "Най-големият враг на познанието не е невежеството, а илюзията за познание." Стивън Хокинг
 40. 40 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 931 Неутрално

  [quote#24:"loremipsum"]ДА НАЕБЕМ ДЕЦАТА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА МАФИЯ! [/quote]
  Бъркаш свободата на словото със слободията да пишеш...простотии ли да го нарека, идиотщини ли, неуместна вългарност...
  ТОЗИ форум има ясни правила. Не че модераторите винаги се придържат към тях СТРИКТНО, но това е друга тема. Не съм по малко цапнат по устата от теб, и със сгурност знам много по цветисти ругатни (и на повече езици и от теб). Въпреки това съумявам да кажа всичко което искам, и достатъчно ясно, и без да съм в бан 3-4 пъти месечно.

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 41. 41 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 931 Неутрално

  [quote#31:"portocala"]Горките ни предци! Не са имали начин "да оформят ценностната си система, да различават добро и зло". [/quote]
  Повечето от предците ти са умеели да четат между редовете, и да обръщат внимание на малките детайли. И са си оформили ценностна система, всеки за себе си, индивидуално. Нещо друго е пречило на не малко от тях да споделят ТОГАВА ценностната си система. Все пак е било много по удобно да се придържаш към "линията на партията"

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 42. 42 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 2125 Неутрално

  До коментар [#3] от "mathilda":

  Че какво да се промени? Същите комунисти, децата им и внуците им ни управляват. Вместо Димитър Станишев - Сергей Станишев...

  "Големият проблем на цитатите в интернет е, че повечето хора вярват в тяхната автентичност." Иван Вазов
 43. 43 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Човекът със свободен дух и полет на мисълта - Герги Марков - колко актуално е всичко онова,което каза тогава по Дойче Велле!
  Горда съм,че Георги Марков е българин с главно Б.
  Срам ме е,че бе убит Скитникът от онези,които искаха той да замлъкне.
  Срам ме е,че и до днес никой не иска да знае ИСТИНАТА за неговото убийсво,че никой не иска Джери да бъде изучаван в училищата.....

  Tony
 44. 44 Профил на Peter Stoychev
  Peter Stoychev
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Кой от нас е мислел,4е ще може напише свойто мнение без да страхува!!!Така ни бяха ни полирали мозаците и до днес нещо от вътре ни казва ВНИМАВАЙ пред кога и какво говориш!!!!

 45. 45 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5226 Неутрално

  До коментар [#44] от "peter1946":

  вярно е , и вие сте като мен , от времето на априлския пленум и петилетките .

 46. 46 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Г. Марков е прав за времето, в което живее. Оказа се обаче, че освен да можеш да кажеш какво мислиш, трябва да има и кой да чуе. А тук нещата станаха трудни по две причини: първо, много хора просто не искат да възприемат мнение, различно от тяхното; второ, в жълтия шум се губят малкото наистина разумни неща.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 47. 47 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2706 Неутрално

  [quote#2:"virakocha"]

  "продажността започва от онзи момент, в който ви се заплаща, за да си затворите устата или да си изкривите душата" [/quote]
  Е то за това малко се говори за Никола Николов , който също едва ли е убит от комунистите за това което е писал !

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 48. 48 Профил на трафоПОСТ
  трафоПОСТ
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Хм, и накрая позицията на Гюнтер Грас, по онова време все още пазено в тайна принадлежността му към хитлеровия СС.

  „Ако целенасочено се опитате да се провалите и успеете, какво сте постигнали – успех или провал?“ Иво Иванов
 49. 49 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 931 Неутрално

  До коментар [#42] от "mitko11":
  [quote#42:"mitko11"]Че какво да се промени? Същите комунисти, децата им и внуците им ни управляват. Вместо Димитър Станишев - Сергей Станишев... [/quote]
  Промени се това че сега можеш да не избереш станиШЕФ младши-все пак имаш избор. Друг е въпроса защо комунярите и тяхните мутации са на власт вече 25 г' след 89. С едно кратко прекъсване за 4 г, по времето на Костов.

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 50. 50 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 931 Весело

  До коментар [#48] от "трафоПОСТ":
  [quote#48:"трафоПОСТ"]Хм, и накрая позицията на Гюнтер Грас, по онова време все още пазено в тайна принадлежността му към хитлеровия СС. [/quote]
  Членството в Хитлер'югенд, особенно по времето на ВСВ, принципно е не много по различно от членството в комсомола по времето на соц'а Освен факта че към края на ВСВ хитлер'югенд са воювали, и рискували живота си.

  За разлика от комсомолчетата, които са рискували (понякога) душевното си безпокойство. Щото ако не си комсомолец, не можеш да следваш висше образование.

  Това го казвам от личен опит, щото до последния клас(всъщност "курс" ) на Киро съумях да не членувам в ДКМС, по причината "не съм достоен". И бях обект на завист от всичките ми съученици като се изнизвах от комсомолските събрания Ама в 5ти курс станах комсомолче (с едни препоръчители като от филмите), щото иначе нямаше да ми приемат документите за кандидат' студент

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 51. 51 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 2125 Неутрално

  До коментар [#49] от "Мойше! Толкоз!!!":

  То един огромен избор!
  Българска комунистическа партия, представена от:
  ГЕРБ
  БСП
  БКП
  Атака
  Българската левица
  ДПС
  Съюз на комунистите в България

  ИЛИ коалиция на БКП в състав:

  Реформаторски блок - снахата Пръмова
  България без цензура и без граждани
  Коалиция за България
  КОД Червено – Антония Първанова, Ил.Раева – ОБ, НДСВ, СДП
  АБВ

  "Големият проблем на цитатите в интернет е, че повечето хора вярват в тяхната автентичност." Иван Вазов
 52. 52 Профил на Нина Цачева
  Нина Цачева
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Мисля , че истината за това кой ликвидира Джери се крие в ,,Достопочтенните шимпанзета ,, , написано от него с убийствена критика за лицемерната демокрация на ,, свободния ,, Запад. Ако не се лъжа , е една от последните му творби.Не мисля , че Т. Живков ще заповяда убийството му и то на рождения си ден- доста разобличаващо .Преди да го ликвидират Г. Марков е прогледнал за истината на живота в Англия и т.н. демократични страни.

 53. 53 Профил на Нина Цачева
  Нина Цачева
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Извинявам се - книгата е ,, Достопочтенното шимпанзе ,,

 54. 54 Профил на gl_avatar
  gl_avatar
  Рейтинг: 597 Неутрално

  " в началото бе словото" - във вярата,
  Но и в семейството, обществото държавата.
  За мисълта и действията и не отварям дума.

 55. 55 Профил на iniesta
  iniesta
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#52] от "neeeeeeee":

  то4но !!!! о4истен е от двойни агенти ....Сигурен съм 4е още след 2 работни дни в " Дой4е Веле-то " , е разбрал 4е и на запад има цензура..и не може да пише и говори каквото си иска

 56. 56 Профил на Kiril Vitqnov
  Kiril Vitqnov
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#32] от "chudomor":

  Това ,че не ти харесват фактите които описват комунизма е съвсем нормално...кой би харесал такъв живот..живот на добиче...

 57. 57 Профил на Kiril Vitqnov
  Kiril Vitqnov
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#18] от "dogwoman":

  това не е цензура,ако не го пуснат тук ще го пуснат ВЪВ В-К "дУМА"НО ВИНАГИ ИМАШ ТРИБУНА..

 58. 58 Профил на Kiril Vitqnov
  Kiril Vitqnov
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#7] от "Мойше! Толкоз!!!":

  Той говори за времето в което е чел българските вестници в чужбина и дообясняваше смисъла по свободните радиостанции.През цялото време на престоя си в странство (до неговата смърт)не преставаше да се вълнува от проблемите на България."Задочни репортажи за България"трябва да бъде настолна книга на всеки българин който не иска да се върне диктатурата в какъвто и да е вид...

 59. 59 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 707 Неутрално

  [quote#43:"Free person"]
  Срам ме е,че и до днес никой не иска да знае ИСТИНАТА за неговото убийсво,че никой не иска Джери да бъде изучаван в училищата...[/quote]
  Истината е отдавна ясна. Но това няма да го върне, нали? И докато нашите, в лицето на ДС прекратиха по "давност"(!!!) разследването, то Скотланд Ярд продължават. КГБ и ДС си го поръчаха и унищожиха "врага". Не му простиха, въпреки че реална заплаха нямаше. Но словото е по-силно от оръжията им.
  И днес, и за бъдещите поколения Георги Марков победи. Дори от отвъдното е по-силен от жалкия им "рицинов чадър".

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 60. 60 Профил на chudomor
  chudomor
  Рейтинг: 672 Весело

  До коментар [#56] от "kirilvitanov":

  Ако твърдиш, че литературата на Марков е подходяща за добичета, няма да споря...

  От идиоти отговор не чакам
 61. 61 Профил на HAGBARD
  HAGBARD
  Рейтинг: 551 Неутрално

  За текста на Марков няма какво да кажа. Той говори сам за себе си, жалкото е, че много малко се е променило. Но относно коментарите по повод модерирането на форума на Дневник, ще кажа, че това не е ограничаване на правото на изразяване на мнение, а на начина да се прави това. Няма нищо лошо едно издание да държи да запази качеството си и принципите си, също и по отношение на коментарите. И засега горе- долу го постига. Достатъчно е да се сравнят форумите на други сайтове. В крайна сметка аудиторията се възпитава да се изразява аргументирано и толерантно.

 62. 62 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1254 Неутрално

  Звучи много актуално

 63. 63 Профил на ddemi
  ddemi
  Рейтинг: 442 Неутрално

  до pipon - №4 -
  Вижда ми се лицемерно предвид цензурата и системата за модерация на страниците на ДНЕВНИК

  Възможно е да греша, но от моя личен опит Дневник цензурира мой коментар за неуважително изказване към наш БГ политик. Не че той не заслужаваше моето неуважение, но има стил, към който читателите на Дневник трябва да се придържат. Достатъчно е да проследите вълните от коментари на русофилите по професия за да се убедите, че Дневник не налага цензура на различно мнение, а единствено на неуважителен език.

  С уважение

 64. 64 Профил на block
  block
  Рейтинг: 811 Неутрално

  До коментар [#47] от "comandante":
  [quote#47:"comandante"]Е то за това малко се говори за Никола Николов , който също едва ли е убит от комунистите за това което е писал ![/quote]
  ммм сещам се за въпросния николов - един съсед на баба ми, доста промита фуражка му имаше всички книги и идваше да рецитира. рядко малоумна личност ми се видя този николов след като позачетох една от книгите му.

 65. 65 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2706 Неутрално

  [quote#64:"blockblock"]ммм сещам се за въпросния николов - един съсед на баба ми, доста промита фуражка му имаше всички книги и идваше да рецитира. рядко малоумна личност ми се видя този николов след като позачетох една от книгите му. [/quote]
  Ще да е доста улав този Никола Никола обича Америка ,обича американците единствения му недостатък е ,че мрази само финансовите инсекти!




  Libertarianism is just anarchy for rich people
 66. 66 Профил на hmc12310991
  hmc12310991
  Рейтинг: 442 Неутрално

  То не се знае със сигурност дали Сергей Станишев е син на Димитър Станишев.Последният,макар и сатрап е защитавал българските интереси и бил принципен човек(така съм чувал).Синчето го бива само да кара матора под наставленията на Доган и Моника и да продава страната,която не му е родина.

 67. 67 Профил на inadilov
  inadilov
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Изключителна статия.....

  "Да си призная откровено все по-рядко чета български вестници и списания, не защото нямам желание да ги чета, а защото там няма много нещо за четене."

  "Странни същества са хората. Откраднеш пет долара и ще си мръсен крадец. Откраднеш ли обаче хиляди долари, ще си герой или правителство."
 68. 68 Профил на biss Mark
  biss Mark
  Рейтинг: 1845 Разстроено

  " Има нещо дълбоко порочно и подло в това да смятаме за враг всеки, който не мисли като нас."

  Тук някои съфорумници изказаха мнението че нищо не се е променило. Има разбира се разлика. Едно време журналистиката беше цензурирана и се налагаше на по-будните и дръзките да пишат "между редовете". А днес им се плаща да пишат и подкрепят дадена теза. Така журналистиката е по-мотивирана да даде всичко от себе си в защита на платената теза.

  А по форумите разбира се всеки си мисли че е свободен ум, а другите са седерасти, соросоиди, комунета или рубладжии., а има и по-стряскащи квалификации издаващи по-скоро състоянието и капацитета на авторите им от колкото на обекта.

  А! Щях да забравя, че напоследък основен аргумент в спора е "бягай за нови опорни точки"

  Crede quod habes, et habes. Sed etiam melior, puto.
 69. 69 Профил на biss Mark
  biss Mark
  Рейтинг: 1845 Неутрално


  "Защото какъв смисъл има да се бориш срещу една черна сила, ако ще служиш на друга черна сила?"

  Crede quod habes, et habes. Sed etiam melior, puto.
 70. 70 Профил на омбре
  омбре
  Рейтинг: 714 Неутрално

  [quote#1:"virakocha"]
  Страхотен текст, както всичко останало от Георгки Марков. И колко актуално звучи! Неведнъж съм казвал, "Задочни репортажи за България" трябва да влезе в ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА програма за изучаване в училище. Аз съм я чел 16 годишен и я разбрах, така че за учениците днес няма да бъде проблем.[/quote] За твое сведение статията не е хвалебствие към Георги Марков .Трудно ти е да разбереш защото си едностранчив и ограничен човек.Най важното е казано във два реда и то в самият край и то гласи..........."Защото какъв смисъл има да се бориш срещу една черна сила, ако ще служиш на друга черна сила?" Та заключението ми крайна сметка е ,че ако марков се е борил срещу една черна сила ти служиш вероятно за пари на другата черна сила.

  НЯКОЙ НЕ ГИ БИВА ЗА НИЩО...НО СА СПОСОБНИ НА ВСИЧКО
 71. 71 Профил на омбре
  омбре
  Рейтинг: 714 Неутрално

  До коментар [#68] от "biss Mark": Кой разбрал разбрал ++++++++++

  НЯКОЙ НЕ ГИ БИВА ЗА НИЩО...НО СА СПОСОБНИ НА ВСИЧКО
 72. 72 Профил на inadilov
  inadilov
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#69] от "biss Mark":

  х10

  "Странни същества са хората. Откраднеш пет долара и ще си мръсен крадец. Откраднеш ли обаче хиляди долари, ще си герой или правителство."
 73. 73 Профил на ръмжо
  ръмжо
  Рейтинг: 636 Неутрално

  [quote#69:"biss Mark"]"Защото какъв смисъл има да се бориш срещу една черна сила, ако ще служиш на друга черна сила?" [/quote]-------------------------------Абе хер канцлер, то на всички ни е ясно това!Я Ама другото, по важно не е казано в статията, защо нас човеците ни разкарват, като мечки със синджир в носа, от едното черно зло, после в другото и все ние потърпевшите и виновните?!





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK