Пазарлъци за милиони в съдебната власт

Зинаида Златанова

© Надежда Чипева, Капитал

Зинаида ЗлатановаНай-новите бури в тъмната по правило зона на правосъдието с обвиненията към шефа на Софийския апелативен съд Веселин Пенгезов са на път да затрупат проблем, който заслужава специално внимание, защото е свързан с пари. И то с пари не на Европейския съюз, а - както казва изроненото от употреба, но вярно клише - пари на данъкоплатците.


На 3 април Висшият съдебен съвет с единодушно взето решение поиска от правителството 25 млн. лв., за да бъдат увеличени заплатите на съдии, прокурори и следователи и на съдебните служители с 6,73 процента. Заплатите на магистратите не са увеличавани от 2012 г. А Законът за съдебната власт (ЗСВ) обвързва минималните магистратски заплати със средните в бюджетната сфера, като минималната на магистрата трябва да се равнява на две средни бюджетни.


На 5 април министърът на правосъдието Зинаида Златанова коментира пред медиите несъгласието си: "Имайки предвид финансовата ситуация в страната като цяло, имайки предвид... недоверието на обществото към съдебната система, ми се ще да се захванем първо активно и всички заедно с подобряване на имиджа на съдебната система пред гражданите и след това ще подкрепя и 70% увеличение". На 12 април на семинар с медиите в Сандански министър Златанова повтори мнението си.
На 22 април министър Златанова промени диаметрално позицията си, а на интернет страницата на Министерството на правосъдието се появи проект за постановление на МС за "одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.".


Министър Златанова промени позицията си и за структурните промени на ВСС


На 1 февруари на семинар с медиите в Банско министър Златанова коментира, че е склонна да подкрепи идеята на Съюза на съдиите в България за разделянето на ВСС на две колегии по кадровите и дисциплинарните въпроси, което дори би могло да залегне в предстоящите промени в Закона за съдебната власт. Идеята за хипотетичната структурна промяна е съдиите да решават за кариерното развитие на съдии и същото да се отнася за прокурорите, за да се очертае ясна отговорност в съдебната система на представителите на двете основни нейни съсловия.


На 12 април на друг семинар с медиите министър Златанова изрази противоположно мнение - няма да бъдат внасяни такива промени в проекта за изменения на ЗСВ, тъй като няма консенсус сред съдии и прокурори. Известно беше, че Асоциацията на прокурорите, чрез която се смята, че говори главният прокурор (около когото във ВСС има вече формирано солидно мнозинство), се беше обявила категорично против промяната. В проекта за промяна на закона ще бъдат внесени само разпоредбите, необходими да започне въвеждането на електронното правосъдие, за да не загубим първите 40 млн. евро от ЕС, обещани за тази цел, това се разбра от думите на министъра на правосъдието. Трябвало само (този детайл е важен, запомнете го!)


 "да се изгладят противоречията с ВСС" по въпроса под чия шапка да се изгражда електронното правосъдие


"Не бих искала да внасям проекторазпоредбите през главата на ВСС", каза тогава министър Златанова, с което публично потвърди известното вече разминаване с ВСС под чия шапка да се изгражда прословутият проект за "Единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт", известен като електронно правосъдие. Големият препъникамък е "кой да държи сървъра", твърдят запознати със спора.


Преди да разсъждаваме върху


загадките на променените позиции и по двата въпроса

-  да видим как се е мотивирал ВСС за поисканите 25 млн. лв. В решението си съветът кой знае защо не казва пряко, че увеличението на заплатите е задължително, защото е заложено в Закона за съдебната власт.


(Простата истина е, че правителството /финансовия министър/ трябваше да включи тези пари  в бюджета на съдебната власт за тази година, но не го направи. Както не го направи и предишното правителство на ГЕРБ. Винаги  поради неизтребимия популизъм и отблъскваща демагогия на управляващите парламентарни партии, които и да са те /народът не харесва съдебната власт, нека да види че и ние не я харесваме!/. На заседанието на Правната комисия за бюджета на 3 ноември 2013 представителите на ГЕРБ се провикваха към БСП: "Вие блокирате реформата на съдебната система", пропускайки собственото си поведение през 2012, когато и те самите гласуваха за бюджет, също блокиращ реформата в съдебната система и поставящ магистратите в зависимост от прищевките на изпълнителната власт.)


Та вместо да се мотивира по закон, ВСС поиска 25-те милиона с позоваване на т.нар. Информационни табла на ЕС, в които са отразени сравнителните данни от наблюденията на съдебните системи в страните от Евросъюза, според които в България се отделят най-малко средства за съдебната власт - само по 30 евро на данъкоплатец. Докато в останалите европейски държави средната сума е 63 евро, а в някои по-богати държави достига и до 140 евро на данъкоплатец. Така цитирани от ВСС, числата означаваха единствено, че България е най-бедната страна в Европейския съюз и нищо повече. Защото ВСС премълча останалите данни от информационното табло, а именно: че България е страната в ЕС с най-голям дял от БВП, отделян за съдебната власт - 0,7% за 2011, 0,6 % за 2012 и 0,7 % за 2013 г. Докато процентът в останалите (богатите) европейски страни е около 0,3%. В същото време България е на предпоследно място по обществено доверие в съдебната система.


От ВСС се мотивираха също, че разходите за съдебната власт растат по-бавно от тези за останалите държавни системи. И това май не е вярно, ако съдим по данните, изнасяни периодично на уебсайта на институт "Отворено общество", който е една от организациите, наблюдаващи експертно съдебната власт. В исторически план - от 2001 до 2011 г. например, разходите за съдебната власт са нараснали с около 300 процента. Разходите за здравеопазването - със 150 %. За образованието - със 120 %.


Другият мотив на ВСС - че магистратите са изключително натоварени, заслужава отделен коментар, тъй като съветът все още няма изработени ясни критерии за натовареността и следователно няма обективна база, на която нито да планира бюджета, нито да уеднакви дисциплинарната практика, в която се проявява и най-възмутителният двоен аршин на кадровиците на съдебната власт.


Има ли вътрешни резерви съдебната власт за увеличение на заплатите?


На този въпрос председателят на комисията на ВСС по професионална квалификация и информационни технологии Румен Георгиев отговаря: Да, с увеличение на таксите, но дали е решение?


Не е решение - коментира неотдавна пред медиите зам.-министърът на правосъдието Сабрие Сапунджиева и се мотивира с обедняването на населението, което ще бъде още по-затруднено в достъпа си до правосъдие, ако скочат таксите за завеждане на дела и за другите съдебни услуги.


Има обаче гигантски резерви, ако ВСС управляваше парите на системата с дългосрочна визия и отговорност. И ако законодателната власт носеше своята политическа отговорност за хрумванията си.


Първо, в страната бездействат голяма част от съдиите в създадените 28 административмни съдилища, някъде се падат по 3-4 дела месечно на съдия. Когато преди 10 години се изграждаха тези регионални поделения на административното правосъдие, препоръката отвън - конкретно в Програмата за развитие на ООН, беше да са между 8 и 12 на брой за нашите мащаби. В Португалия по същото време се създадоха техните регионални административни съдилища - само десет. Популизмът на депутатите през 2005, всеки от които искаше в своя район да се хвали, че е издействал съд, обзаведе страната с 28 допълнителни съдилища.


Второ, когато постъпи, новият главен прокурор Сотир Цацаров каза, че е заварил огромен щат във Върховната касационна прокуратура - около 200 души, и не всички магистрати. Оттогава не сме чули да е предприет някакъв ход във връзка с този щат. Единствената стъпка, която ВСС отчете за първото тримесечие на тази година, е, че 5-те военни съдилища са намалени на 3. С уточнението, че магистратите и съдебните служители са преразпределени, тоест пари няма да бъдат спестени.


Ако продължа да изреждам, трябва да спомена и IT специалистите, за които е публична тайна, че шефовете на съдилища и прокуратури си ги водят със себе по-скоро като доверени лица - момчета за специални поръчения, знаещи как да контролират компютърната система, за да не бъдат никога документирани евентуалните волности на шефа в случайното разпределение на делата, отколкото като необходими експерти, без които съдебната власт не може да функционира...


Посочените вътрешни възможности за спестяване на средства, дори да са дискусионни, не се споменават от политическата власт в лицето на министър Златанова, не са убедителни и аргументите й защо в началото на февруари тя смята за възможно структурното разделяне на ВСС, а през април го отхвърля. Обратното -


нейната позиция еволюира към тази на ВСС - и за исканите 25 милиона, и против структурните промени на съвета


Зададохме чрез пресцентъра на МП два въпроса на министър Златанова. На първия  - какво наложи промяната в позицията й относно поисканите от ВСС 25 млн. лв., получихме отговор встрани от питането ни: "Все още продължава съгласувателната процедура, в правомощията на финансовото министерство е да каже дали е възможно увеличението на съдебния бюджет."


На втория въпрос - изгладиха ли се противоречията с ВСС за електронното правосъдие и скоро ли ще бъде внесен законопроектът със съответните промени на ЗСВ, получихме отговор: "Въпрос на време е да се случи."


На същия въпрос - за електронното правосъдие, председателят на комисията на ВСС за информационни технологии Румен Георгиев каза, че след като съветът е направил своите възражения, е имало нова дискусия и се е стигнало до позиция "за два електронни центъра" - очевидно и във ВСС, и в Министерството на правосъдието, ако правилно съм разбрала отговора на Георгиев.


Загадката остава и отключва хипотезите


Щом като спасяването на 40 млн. евро от европейската програма за електронно правосъдие зависи на първо време от приемането на разпоредбите в ЗСВ, а Министерството на правосъдието не иска да ги внася "през главата на ВСС", значи съпротивата на ВСС трябва да бъде на всяка цена преодоляна. А каква е цената? Като бъдат направени отстъпките пред онова формирано вече мнозинство на ВСС, което няма да допусне никаква промяна на статуквото, осигуряващо му властта да управлява, кадрува и наказва в съдебната система със своите си неведоми за обществените очи мотиви.


Това именно мнозинство, за да запази своята безотчетна власт, няма да позволи нито да бъде престуктуриран ВСС на две колегии, нито да му бъдат отказани 25-те милиона лева. И най-йезуитски ще се мотивира за пред хората, че и за двете цели се бори, за да не бъде позволена намесата на изпълнителната власт в съдебната  и да бъде гарантирана независимостта на правосъдието. Въпреки че от многобройните кадрови и дисциплинарни скандали, родени от ВСС, вече става все по-видимо, че независимостта на съдебната власт е предадена отвътре, и то от нейния управляващ орган. И няма никакво значение дали намесата идва от изпълнителната власт или от олигархични икономически кръгове; или от вътрешните котерийни, материални и властови интереси на магистратски лобита, които, както виждаме тези дни, вече открито се ръфат като чакали (по метафората на Росен Босев).


Затова министър Златанова е в незавидното положение да мени позицията си и да се чуди как да го обясни на медиите.


Който и да беше министър, щеше да се окаже в същото положение. Причината: липсата на воля на политическата власт в лицето на правителството и парламента да разчисти хаоса от интереси, блъскащи се с лакти на гърба на съдебната власт.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (30)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на manu_chao
  manu_chao
  Рейтинг: 581 Неутрално

  ВСС=публичния орган на Камората, пазител на мафиотското статукво в България!
  Всички доклади на ЕК, неправителствени организации и външни инвеститори, ни го казват под все по-малко завоалирана форма.


  Публикувано през m.dnevnik.bg

 2. 2 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1629 Неутрално

  Данъкоплатецът, не е доволен от съдебната власт.
  Не може да сме най-разграбената, най-разнебитената, най-не знам си какво ли още не в негативен план територия на Европа и за това да няма нито един осъден. Обяснения от рода, че доказателствата били не знам си какви, са за дечицата от малкия коментар.

 3. 3 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1794 Неутрално

  Поздрави на Петя Владимирова за поредния разобличителен материал.

  Толкова нещо има тук, да му стигне на човек за цял живот да види какви обори са в съдебната система.

  Тъжното е, че всичко това си го знаеме вече...и нищо не се променя...

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 4. 4 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2350 Неутрално

  Защо и са им въобще заплати на съдиите? Най-правилно е, те да плащат затова, че са пуснати на най-голямата хранилка!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 5. 5 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 852 Неутрално

  Много добра работа отново на Петя Владимирова!
  Повръща ми се вече от съсловни организации.От 9 кладенци вода носят за да придърпат чергата към себе си.

 6. 6 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1441 Любопитно


  Владимирова,

  да не би да си помислите, че
  може да предизвикате някакво недоволство или някакви промени в съдебният клозет ..... ??!!

  Вие имате лична заслуга за задушаване на недоволните гласове като насочихте внимание към Цветанов и прокурор Костов .....

  Тези мафиоти могат да бъдат "пробити" единствено отвътре - ако се изяждат един друг, ако бъдат разделени, ако се "топят" и се разделят на лагери. За това е нужно да бъдат "осветени" и да са под наблюдение (мониторинг) от нас и от ЕС.
  Цветанов поведе това фокусиране-насочване към съвсем знакови, очевидни и недоказуеми безобразия в клозетната. Маргарита Попова ги подхвана с тяхната каламбурна фразеология и започнаха да се случват неща немислими до момента.
  В първата година и половина вървеше с пълна сила и знаковите дела.
  Тогава започнаха и компроматите (флашки, "записи", "СРС-та", гнусни внушения и журналистически джихад)

  - Какво направихте Вие Владимирова и Вашата полу-журналистиката ?
  1. изживявахте се като съдийки
  2. изживявахте се като следователки
  3. изживявахте се като писателка на криминално-психологически-съдебен трилър описващ атмосферата в седебното помещение (мухи, шумолене, физиономии ....изказ)

  - Какво постигнахте Вие и полу-журналистиката в тази блудкава помиярска кампания ?
  1. налагане на опорните точки
  2. обезсърчаване на няколкото свестни прокурори по знаковите дела.
  3. сплотяване на мутрите в съдебната
  4. затъмнение вместо осветяване
  5. изместване на фокуса от обвиняемите към Цецо и прокурорите.

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 7. 7 Профил на Thermobee
  Thermobee
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  Най-накрая читава статия в Дневник. Като едно време...

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Не на ислямската инвазия в Европа!
 8. 8 Профил на Чърчил
  Чърчил
  Рейтинг: 669 Неутрално

  В годините П. Владимирова се изявява ,като най-компетентния репортер от кулоарите на съдебната власт.Настоящия материал го доказва.Отчетливо ,ясно с пунктуации на най-сериозните проблеми.

  ЗАВИСТТА ТРЯБВА ДА Я ЗАСЛУЖИШ.СЪЖАЛЕНИЕ ПОЛУЧАВАШ БЕЗПЛАТНО
 9. 9 Профил на SSS
  SSS
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  До коментар [#6] от "barcelonski":

  Гербаджийството също е диагноза. Споменаването на физкултурника като някакъв пример за справянето с проблемите в правосъдието е висша наглост. Да не напомням назначенията в съда с прякото или косвено участие на вифаджията. Непрекъснати нападки и кадруване в системата в стил ние ги ловим те ги пускат . Направо е умилително милиционерската шайка да бъде давана за пример.
  Жал ми е за феновете на герб, защото си мислят, че са реална алтернатива на комунистите.

 10. 10 Профил на bora bora
  bora bora
  Рейтинг: 1038 Неутрално

  До коментар [#8] от "Чърчил":
  [email protected]+
  Присъединявам се,с плюса,
  Щото много друса в автобуса!
  А по темата,някои взима ли на сериозно зузито?

 11. 11 Профил на t.rex
  t.rex
  Рейтинг: 409 Неутрално
 12. 12 Профил на hinhril
  hinhril
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#9] от "SSS":

  Докато не го изгонят тоя, и най-кадърните кадри да вземат в партията, няма как да ме убедят в доброто си намерение.

 13. 13 Профил на Thermobee
  Thermobee
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#6] от "barcelonski":

  Слава Богу, чумата Герб върви към излекуване.

  Не на ислямската инвазия в Европа!
 14. 14 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3303 Неутрално

  Хич не ѝ съчуствам на Златанова.Хванала се е за поста като удавник за сламка.Няма достойнство,няма мисъл!

 15. 15 Профил на ба'Йван
  ба'Йван
  Рейтинг: 581 Любопитно

  До коментар [#9] от "SSS":

  Как червените еничари ДПС прави избори в чужбина?
  Стотици са непотвърдени заявления досега, главно от името на български граждани, за които, ако се съди по имената, са с турски етнически произход.

  http://www.eurochicago.com/2014/04/kak-dps-pravi-izbori-v-tchuzhbina/

  The truth is like poetry - And most people fucking hate poetry
 16. 16 Профил на ба'Йван
  ба'Йван
  Рейтинг: 581 Весело

  До коментар [#13] от "Thermobee":

  тройната шайка : Гея - Бея - Злодея ..... "Светци" ???

  The truth is like poetry - And most people fucking hate poetry
 17. 17 Профил на WALL-E
  WALL-E
  Рейтинг: 565 Неутрално

  ВСС иска 25М, които спешно били необходими за заплати в системата... Хващам се на бас, че през Декември същия ВСС ще ни обясни, че ще раздаде примерно 20М като допълнително материално стимулиране (13-14-15 заплати), които видите ли няма да дойдат от бюджета а са налични в резултат на спестяване или "вътрешни икономии"

  Умен и красив жълтопаветник.
 18. 18 Профил на 451–1
  451–1
  Рейтинг: 409 Гневно

  Нищо същественно не ми казва тази статия!

 19. 19 Профил на moriarti
  moriarti
  Рейтинг: 868 Весело

  Много слабо, дУругарко Петя. Доста постна статийка изпод вашето "громящо" перо. Когато плюехте ГЕРБ, Б.Б., Цв.Цв. и прочие, отделените от Вас секрети можеха да потопят "Титаник", а сега… кротичко, по комуноидски тихичко… Зинаида туй, Зинаида онуй, ГЕРБ са лоши, разбира се. Ставало дума за милиони и то към прогнилата ни и корумпирана съдебна система. Горките ни магистрати! Как да не ги ожали човек!? А някакъв коментар от Вас - великата журналистка и правен експерт, за вчерашната присъда за убиеца на двама невинни? Хайде, холан, не се стискайте.

  "ДУМА" + "Дневник" = "ДУМНИК"
 20. 20 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1876 Неутрално

  Не мога да разбера за каква независимост става дума, когато правосъдната система е орган, назначен от нас, данъкоплатците, срещу едни добри за страната пари, да изпълняват нашата поръчка, да служат като арбитри между интересите на институциите, хората и бизнеса. Те очевидно и доказано не си вършат работата, а ние не само че не можем да ги уволним и изгоним, а трябва и да им плащаме допълнително.
  Златанова си била сменила мнението - изненадата е само за г-жа П.Владимирова - това цялото сламено правителство, барабар с премиера, ще си сменят мнението три пъти на ден, ако тези които ги докараха и ги държат все още на власт, им разпореждат. Под тези разбирам по-малко наши и повече източни важни клечки.
  Наистина е време за промяна на конституцията, намаляване на мандатите на магистратите и мажоритарни избори за възловите длъжности - та както са си независими, така и съвсем доброзорно да си ходят, като не вършат работата за която им плащаме.

 21. 21 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1616 Неутрално

  Поредният силен аналитичен материал на Петя Владимирова.

  Признавам си, на мен ми е трудно да следя всички взаимовръзки, взаимозависимости и направо престъпни пред- и зад- кулисни отношения, които битуват в съдебната система, текстове като този хвърлят светлина в тъмнината.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 22. 22 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3916 Неутрално

  Абе защо носът на тази прилича на екземпляр от набора на цирков клоун?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 23. 23 Профил на vania_03
  vania_03
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Страхотно! Поздравления за автора на статията!

 24. 24 Профил на Анализатор - ДЕМОКРАЦИЯТА Е КАЧЕСТВО НА ИЗБОРА!
  Анализатор - ДЕМОКРАЦИЯТА Е КАЧЕСТВО НА ИЗБОРА!
  Рейтинг: 696 Неутрално

  "...минималната на магистрата трябва да се равнява на две средни бюджетни."
  -------------------
  ??? Що за безумие? На фона на ширещата се престъпност в държавата, на фона на индикациите, че самата правосъдна система генерира престъпност??? А от друга страна на фона на това, че сме най-бедната нация в Европа, с окаяна производителност? И на всичко отгоре, за законовите безобразия, които магистратите вършат, са реално безконтролни и недосегаеми.
  Доколкото не ме лъже паметта, заплатите на магистратите в ред бели държави са обвързани с местните бюджети, а тези, които гласуват местните бюджети се съобразяват с нивото на престъпността и конкретните действия на местната съдебна власт...

  Банването в Дневник противоречи на текстове от Конституцията и Хартата за правата на човека
 25. 25 Профил на waterfall
  waterfall
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  Защо българите се чувстват нещастни, макар реално да не са?
  Горната статия на П.Владимирова хвърля светлина върху въпроса.
  http://www.blitz.bg/news/article/264924

 26. 26 Профил на mediator37
  mediator37
  Рейтинг: 524 Гневно

  мърши в тоги

  Има ли живот след демокрацията ?
 27. 27 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1640 Неутрално

  Време е за изринване из основи на съдебната система, която към момента е прогнила из основи и е пълна с некадърници, постановяващи политически решения само.

  Предразсъдъците са за ограничените.
 28. 28 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1640 Неутрално

  До коментар [#26] от "mediator37":

  Много точно!

  Предразсъдъците са за ограничените.
 29. 29 Профил на Minddestruction
  Minddestruction
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#4:"lz2"]Защо и са им въобще заплати на съдиите? Най-правилно е, те да плащат затова, че са пуснати на най-голямата хранилка![/quote]
  При сегашната ситуация съдиите и прокурорите трябва да са като келнерите в Америка, без заплата, само на бакшиш (т.е. подкуп). И когато някой напусне работа, да го назначат обратно след една година, а всички които останат по една година на работа - да ги пратят по затворите, или поне да ги задължат да извършват обществено полезен труд по 40 часа седмично (да речем метене на улици).

 30. 30 Профил на galeks
  galeks
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#20] от "tsvetko_51":
  Много добър коментар,дано да намерим сили и успеем да се обединим за да съборим тази изгнила и корумпирана съдебна система,...обслужваща само престъпни,партийни и олигархични кръгове

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK