Евроатлантизмът 2

Евроатлантизмът 2

© ReutersПрепубликуваме втора част на текста на Калин Янакиев от портал "Култура". Акцентите са на "Дневник". Първа част може да прочетете тук:


Първата стъпка към една по-дълбока интеграция на следвоенна Европа с отвъд-океанското й "произведение", създадено в столетията, последвали Великите географски открития (и което нарекохме "глобалната" или "негеографска" Европа) е извършена от Съединените щати, които след 1947 г. пред лицето на съветската заплаха трайно и окончателно се отричат от всякакви изолационистки и "панамерикански" визии за себе си, т. е. не оставят Стария континент в стагнацията на току що преживяната от него катастрофа. В лицето на президента Хари Труман Америка се отказва да присвои победата единствено за себе си, да остави Европа, както са се опасявали интелектуалците като Карл Ясперс, макар състояща се от "победили" и "победени" страни, да се окаже победена като цяло. Напротив, САЩ съзнателно приемат


триумфа над нацизма именно като един шанс на атлантизма да възтържествува в глобален евро-американски мащаб
Ето защо в обявената на 12 март 1948 г. "Доктрина Труман" Америка ясно декларира, че "политиката на САЩ трябва да бъде – да подкрепя свободните народи в Европа от въоръжени малцинства и външен натиск" и дори, че "Америка като най-великата свободна сила има морални, политически и идеологически задължения да пази свободните институции в целия свят, като за целта трябва да се въоръжи с военни средства, за да ги изпълнява". Въз основа именно на тази доктрина на 4 април 1949 г. във Вашингтон, САЩ, заедно с още 11 страни от Западна Европа, подписват Североатлантическия договор за военна защита (НАТО), а през същата година влиза в сила и плана "Маршал", с който САЩ се ангажират непосредствено с икономическото възстановяване на Европа. В резултат на всичко това само две години по-късно "желязната завеса" по думите на Пол Джонсън става граница освен между демокрацията и тоталитаризма, още и между изобилието и недостига.


Ето как въпреки толкова основателно изглеждащите песимистични визии след 1945 г. хищникът от изток, Й. Сталин, само няколко години подир това вижда срещу себе си не както си е правил сметката още през войната, една изтощена, разсипана и най-сетне подлежаща на пълно плячкосване "стара империалистическа Европа", а именно глобалното "произведение" на тази Европа, достигнало пълната си зрялост и консолидираност, впрочем и благодарение на неговата остра атакуваност отвън. Вижда новия свят на една единна Евро-Атлантика, не "смалила се", а напротив – уголемила се след кризата. Би могло да се каже дори, че вместо до маргинализиране между "мастодонтите" отвъд океана и Азия, кризата е довела, обратно –


до едно радикално историческо декапсулиране на Европа


От просто "старата метрополия" на еманципиралите се от нея отвъдатлантически "колонии", тя в дълбочина се трансформира в органична част от глобалния исторически свят, който е създала и не тъкмо "се разтваря" в него, а по-скоро най-сетне се възсъединява със самата себе си като изграден вече мондиален, не-географски "континент". Защото тя и е – отдавна вече –мондиална Европа, Европа като единен ментален политически и културен субект, имащ битието си еднакво върху територията на различни по географското си именуване земи. Ето защо и прословутата следвоенна "американизация" на Европа, за която толкова много и толкова критично говорят редица консервативно настроени интелектуалци от онова време, ми се струва твърде едностранчиво и по същество реактивно понятие. Това е така, понеже чисто исторически и самият "американизъм" не е нещо създадено напълно без връзка с менталните сили на родилните си територии. "Американизмът" е по-скоро креация на най-авантюрно предприемчивата, пионерно-офанзивната и "прозелитска" енергия на най-различни европейски културни менталности.


"Американизмът" е сплав едновременно на английската и ирландската готовност да се отдадеш на Божия Промисъл и подобно на Авраам да тръгнеш с него към "обетованата" си земя, от италианската фамилна солидарност в стопанските инициативи извън старото отечество, от полския стихиен "демократизъм" на шляхтата, в която всички са равно-благородни и затова не се големеят един пред друг, от испанската подвижност и от много, много други собствено европейски национално-ментални типове, срещнали се и "взаимонапаснали" се в една постоянно попълваща се отвън "нова родина". "Американизмът" сам е, значи, фермент на европейския глобален "прозелитизъм", който след евроатлантическата интеграция на западното човечество срещу съветския комунистически натиск се "връща" обратно в Европа, за да раздвижи нейните по-консервативни и по-неподвижни културни структури и така да създаде един синтез, който е


по-точно да се нарече не "американизация" на Европа, а атлантическа глобализация на Запада


Втората стъпка в разширяването на атлантическата солидарност срещу реактивния континентализъм в Европа е неподценима заслуга на големите политически фигури на следвоенна Германия, Италия и Франция. На Конрад Аденауер най-вече, Германия трябва да благодари за изцелението на нейната столетна "мономания" Европа да се превърне в германска, да стане Lebensraum на Германия. Тъкмо напротив, идеята на Аденауер (споделена от премиера християндемократ на дефашизирана Италия Де Гаспери и, за щастие на Запада, възприета от президента на "победила" Франция, Шарл дьо Гол) е Германия най-сетне да стане европейска и вместо да воюва за "свое" пространство, за своя – континентална и анти-атлантическа (анти-френска и анти-британска) Европа, да се присъедини към пространството на Евро-Атлантика. Да позволи, т. е., отначало чрез един "общ пазар" с Франция и страните от Бенилюкс (Белгия, Нидерландия и Люксембург), Европа на приокеанския Запад, която вече е "глобален континент", да включи в себе си и Германия.


Само по този начин според Аденауер и Дьо Гол вековната "клаустрофобия" на Германия на Стария континент ще бъде излекувана радикално. Германия ще престане да е "запушеният" от запад-северозапад "остатък" от "Свещената империя", изградена от Карл Велики през IX век, съперничеща с транс-географската, мултиконтинентална Европа от следколумбовата епоха и ще влезе в Lebensraum на тази последната. Наистина, самият Аденауер (а в още по-голяма степен Шарл дьо Гол) мислят епохалното помирение на Германия и Франция по-скоро като връщане към голямата "каролингска идея" за Европа на Франция, Германия и Италия, която да направи съюзените отново (след векове съперничество) земи на Карл Велики "център на сила, алтернативна както на СССР, така и на САЩ". Същностното обаче в идеите на Аденауер е не това първоначално и тъй да се каже инерционно "анти-англосаксонство", а онова, което канцлерът е предвидял още в своята политическа младост, когато през 1918 г. бидейки кмет на Кьолн е заявил за родния си Rheinland: "Тук, на Рейн, на древния международен кръстопът на Запада, през следващите десетилетия ще се срещнат германската цивилизация и цивилизацията на западните демокрации. И ако между тях не бъде постигнато истинско помирение, то лидерската роля на Европа ще бъде изгубена завинаги".


Ръководен именно от тази


фундаментална културно-политическа визия за помирението на Германия и западните демокрации


в старостта си Аденауер продължава да настоява, че "новата държава (Германия) трябва да бъде федерална, за да е готова за евентуалното създаване на Съединени европейски щати". Той дори държи "столицата на нова Германия да бъде там, където германските прозорци са широко отворени към Запада" (т. е. не в Берлин, а на Рейн). Единственият Drang (натиск), който Аденауер ще разреши на Германия, е икономическият. Не, т. е., Drang за разширяване на пространството (с война), а разширяване в пространството на Европа с производство. В резултат на това в годините на неговото управление старите, действително континентално самозасферени, готически по изгледа си германски градове и провинции натежават от богатство, набъбват от благоденствие като зърна в грозд, като запазват при това стария, достопочтен етос това благоденствие и това богатство да не "крещят" с разточителна показност, а да се артикулират със сдържания (старопротестантски) тон на деловия стопанин.


И тъй, след този епохален преврат на вътрешно-европейските визии, които до средата на 40-те години на XX век постулираха Европа като фундаментално разделена на приатлантически ("колониални") сили и ощетен откъм простор и жизнено пространство "германски свят", и независимо от чисто личния анти-американизъм на дьо Гол, изградената през изминалите четири века глобална Европа, която до този момент е строяла себе си най-вече в западна посока – като (англо-саксонска) Евро-Америка, започва да се разширява сега и в източна. Онова, което до този момент е било "вътрешна" (или "собствено") Европа, противопоставена на "атлантическа" (предимно британска) Европа, става също територия на Евро-Атлантика; става по равноразпроспростреният от двете страни на океана мондиален континент. Разширява, ако щете, територията си нейният "анклав" на източния бряг на Атлантическия океан. Този "анклав", който само традиционната оптика, наследена от XIX век, ни пречи да видим, защото го мисли като отделен от океана и Новия свят, фигуративно казано става по-дълбок. "Глобалният континент" се състои вече (или е готов да се състои) на западния бряг на океана от Съединени американски щати, а на източния – от Съединени европейски щати.  И най-вече – атлантическата "полоса" на Европа се разширява доста по-навътре в сравнение с изминалите от океанското "втурване" четири века. "Атлантическа" е вече цяла Западна Европа до Елба и горния Дунав.


Благородният, свидетелстващ за осъзната интегралност "план Маршал" както и създаването на Общия пазар, а по-късно на Европейската икономическа общност от новите, следвоенни лидери на Стария континент очертават, следователно, основните предпоставки и на следващия етап от задълбочаването на победата. Защото "офертата" на евро-атлантизма от края на 40-те години е отправена по същество към цяла Европа. И това че след началото на Студената война тя, поради окупацията на част от нея, не може да бъде приета от редица страни, не отменя нейната убедителност. Напротив, в десетилетията след края на войната тъкмо възпрепятстването тази "оферта" да бъде приета в окупираните страни на изток от Елба, се превърна в същински двигател на органичната им съпротива срещу натрапения "комунистически" проект.


Но ето защо крахът на този последния през 1989 г. отприщи в тези страни такъв ентусиазъм за присъединяване към изгубения "глобален континент", че никакъв, дори най-слабо скептичен към евро-атлантизма глас просто не можеше да бъде чут в тях.


Евро-атлантическата интеграция на бившите комунистически страни стана буквално първи приоритет на новото им, свободно битие


Припламващите тук-там в самото начало по-специфични, по-"местнически" проекти (напр. този за "пентагоналната група" държави, която да събере в един "централен" съюз страните от старото Хабсбургско пространство, или по-ограниченият и базиращ се на идеите на чешки, унгарски и полски интелектуалци-дисиденти от 60-те години проект за единство на централно-европейските нито просто западни, нито просто източни, култури) макар да бяха основани на лежащи в дълбочина стари исторически свързаности, бързо трябваше да отстъпят пред ентусиазма от толкова дълго фрустрираната "евро-атлантическа мечта". Така обаче близо половинвековният "епизод" със Студената война послужи само за щастлив катализатор на една още по-дълбока, непредвиждана дори от следвоенните строители на евро-атлантизма стъпка навътре в Европа.


И тъй, ако от началото на XVI до средата на XX век Европа на атлантическата мондиализация, Европа на трансокеанското себеглобализиране имаше на територията на Стария континент само страните на атлантическия й бряг и се създаваше като своеобразен нов "мултиконтинентален" свят преди всичко от тях, то след преломната криза от средата на XX век този "мултиконтинентален" свят (глобална или трансатлантическа Европа) вече обхваща всички западни страни на Стария континент, за да го превърне накрай – след 1989 г. – целия в източно-атлантически "анклав" на този глобален "континент" на Новото време.


Достоен за удивление е фактът, че в самото начало на XXI век този източно-атлантически "анклав" се разшири дотам, че премина на изток дори онзи рубеж, който далеч преди раждането на атлантизма бе разделял Европа на латинска и византийско-славянска, премина т. е. "границата Filioque" (според метафоричния термин на Ален Безансон) – граница, която мнозина историци и политолози (като Хънтингтън, например) смятаха за отделяща европейската цивилизация изобщо от цивилизации, които, макар фундаментално-религиозно и географски да лежат в този континент, все пак не са "европейски". С две думи, след епохалната си победа над германския "континентализъм" през XX век,


атлантизмът печели в началото на XXI век пълен реванш и срещу руско-съветското "евразийство"


Украйна е може би пиковата точка на този успех, която показва каква историческа мощ и заряд носи със себе си атлантизмът като собствения исторически проект на Европа през Новото време, впрочем, развил, надстроил и придал глобален мащаб на нейния първи, средновековен исторически проект – този за Christianitas ("християнското съобщество").


Дали тези главоломни и бързи (в исторически мащаб) успехи не "поизнежиха" по някакъв начин Евро-Атлантика? Дали тя не позабрави, че всички велики завоевания, колкото и да са дълговечни, трябва да бъдат пазени непрестанно и бдително?


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (66)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на grod
  grod
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Стига глупости и евтина пропаганда ! Европа си има своите нации и тези нации имат свои исконни интереси.

  Путин - враг номер едно на Тутраканска селищна система !
 2. 2 Профил на опа
  опа
  Рейтинг: 450 Неутрално

  ... много добър анализ !!!

 3. 3 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1131 Гневно

  "В лицето на президента Хари Труман Америка се отказва да присвои победата единствено за себе си, да остави Европа, както са се опасявали интелектуалците като Карл Ясперс, макар състояща се от "победили" и "победени" страни, да се окаже победена като цяло. Напротив, САЩ съзнателно приемат

  триумфа над нацизма именно като един шанс на атлантизма да възтържествува в глобален евро-американски мащаб"
  Дотук съм аз.Такава високо интелектуална глупост още в началото на статията!Възможно е нататък да има и по-големи глупости,но нямам нерви да продължа.

 4. 4 Профил на slq84014722
  slq84014722
  Рейтинг: 955 Неутрално

  Статията е ода за "вашингтоноцентристкия" геополитически модел, на който скоро ще е забранено да се противопоставим и наказанията ще бъдат смърт, включително масова. Слава на Демокрацията, Слава на САЩ!

 5. 5 Профил на Цензурата не спи
  Цензурата не спи
  Рейтинг: 547 Неутрално

  [quote#1:"grod"]Европа си има своите нации и тези нации имат свои исконни интереси. [/quote]

  Европа от Брюксел до Владивосток, няма евроантлантизъм!

  Т.е. докато го има ще сме васали на САЩ, от Германия до България всички се ослушваме да не накърним интереса на чичко САМ.

  А той за награда ни подслушва, Меркел тоже подслушвана, ама тя горката им е като омаян пудел!

  Демократка съм, не признавам двойните стандарти!
 6. 6 Профил на sto67nes
  sto67nes
  Рейтинг: 1336 Неутрално

  Всички знаят,че целта по скоро е била да превземат Европа след войната,превръщайки се в най големия кредитор на стара Европа,прикривайки се зад лозунгите за Евроатлантизъм.........мръсници.......

  Не питай управника,защо е простак,попитай себе си,защо е управник!
 7. 7 Профил на 00222
  00222
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Евроатлантизъмъ скоро ще застане редом с Холокоста и хората ще бъдат съдени, ако не го изповядват...

 8. 8 Профил на Цензуриран от антибългари.
  Цензуриран от антибългари.
  Рейтинг: 525 Любопитно

  Ква е тая шкембе чорба ?

 9. 9 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3935 Неутрално

  Няма друго бъдеще за България освен с Европа!
  Не на руския допотопен и мухлясъл панславизъм и догматични идеи!

  klimentm
 10. 10 Профил на Цензурата не спи
  Цензурата не спи
  Рейтинг: 547 Разстроено

  Биография на професора, истински комунист преди 10 ноември, след това бързо сменя позиции като ветропоказател >>>

  http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2


  Политическа кариера, костовист>>
  Член на националното ръководство на ДСБ (2007-2013).

  Политкоректен до мозък на костите си!

  Демократка съм, не признавам двойните стандарти!
 11. 11 Профил на damage_case
  damage_case
  Рейтинг: 492 Неутрално

  Това ми прилича на лекция, изнесена в някой колеж в Средния Запад, пред аудитория, за която Шарл де Гол е персонаж от "Тримата мускетари", а Конрад Аденауер е легендарен немски вратар.

 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 13 Профил на grod
  grod
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Тези възхвали, тези фанфари за евроатлантическата дружба приличат(вероятно) на дитирамбите по комсомолските събрания за дружбата между народите на СССР. ДСБ троловете могат да разкажат за тях, по това време лично аз не съм бил жив.

  Путин - враг номер едно на Тутраканска селищна система !
 14. 14 Профил на dissident
  dissident
  Рейтинг: 782 Неутрално

  Написано от човек който няма представа от това как всъщност са били нещата. Но все пак изпълнява добра роля за пропаганда.

 15. 15 Профил на Цензурата не спи
  Цензурата не спи
  Рейтинг: 547 Весело

  До коментар [#12] от "Bulgerman":

  Булгурман, точно в страни като Сърбия, Ирак, Афганистан, Либия и сега в Украйна му пада овчата маска на този военнен нападателен съюз!

  Разтичал се Вълчо да спасява агнето Украйна?

  Демократка съм, не признавам двойните стандарти!
 16. 16 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1131 Неутрално

  [quote#6:"sto67nes"]Всички знаят,че целта по скоро е била да превземат Европа след войната,превръщайки се в най големия кредитор на стара Европа,прикривайки се зад лозунгите за Евроатлантизъм.[/quote]
  Не всички го знаят това.Ето,Калин Георгиев не го знае.От писане няма време да прочете една книга по въпроса.
  Поне "Корона от тръни" да беше прочел.Там е написано:Цар Борис Трети сподела с бащата на Стефан Груев,че тази война няма да завърши с "победители" и "победени",а с "разпределители" и "разпределени".Така е и станало.Много лесно е да се разбере само ако се запита човек чий го търсеха 45 години в съветската орбита на влияние заедно Полша и Чехия от една страна,и България от друга?Тези всичките победители ли са,или са победени?Не ще да е този критерият.Разпределени са.

 17. 17 Профил на mar_x
  mar_x
  Рейтинг: 450 Неутрално

  [quote#3:"vjacho"]Дотук съм аз.[/quote]

  Еми ти си един истински българин. За к'во ги четеш тия неща. Пусни си порното.

 18. 18 Профил на dissident
  dissident
  Рейтинг: 782 Неутрално

  Гн Янакиев, ето как стоят нещата:
  НАТО е продължение на договора от Брюксел, който пък е продължение на договора от Данкърк.
  В Данкърк Англия и Франция сключват договор за обща защита от Германия след войната. В Брюксел се присъединяват и Белгия, Люксембург и Холандия.

  Европейският съюз е продължение на енергинйният съюз на страните от Бенелюкс.

  План Маршал е за подпомагане на засегнатите от войната е бил предложен и на руснаците, но те отказват. България също отказва.

 19. 19 Профил на koiot
  koiot
  Рейтинг: 604 Неутрално

  [quote#15:"Милена"]и сега в Украйна му пада овчата маска на този военнен нападателен съюз! [/quote]
  Е да ама за разлика от Вършавския договор го има........А какво стана със сесерето кой победи в студената война.

  писнало ми е от левичари
 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 21. 21 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1131 Неутрално

  [quote#9:"klimentm"]Няма друго бъдеще за България освен с Европа!
  Не на руския допотопен и мухлясъл панславизъм и догматични идеи![/quote]
  +++ Това е абсолютно вярно!Русия ще стигне дотам,докъдето са се разбрали със САЩ.

 22. 22 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1131 Неутрално

  [quote#17:"mar_x"]Еми ти си един истински българин. За к'во ги четеш тия неща. [/quote]
  Аргументирал съм се.В следващия пост.

 23. 23 Профил на dissident
  dissident
  Рейтинг: 782 Весело

  Автора дори е успял да въведе нова дума "мондиален континент"???
  Напомня ми на скеч по телевизията показан в Дания. Седи един и завърта глобус. Дания заема половината от земното кълбо!!!
  Не е лошо автора все пак да погледне един истински глобус, за да види дали случайно няма и други държави по света.

 24. 24 Профил на grod
  grod
  Рейтинг: 395 Неутрално

  [quote#19:"koiot"]Е да ама за разлика от Вършавския договор го има[/quote]

  Точно поради тази причина има и нестабилност в Европа. НАТО трябваше да отиде в историята заедно с Варшавския договор.

  Путин - враг номер едно на Тутраканска селищна система !
 25. 25 Профил на adam1966
  adam1966
  Рейтинг: 560 Неутрално

  Родните Сибирските "гълъби" яко ще го клъвнат Калин Янакиев !Те не могат да слушат нищо друго освен ИТАР ТААС/понякога гледат и ТВ "АЛ ВРАДЕЙРА/ ! Виж ако беше похвалил Евразийския съюз , дори можеше да кацнат в дланта му/ К.Янакиев/ !

 26. 26 Профил на koiot
  koiot
  Рейтинг: 604 Неутрално

  [quote#24:"grod"]НАТО трябваше да отиде в историята заедно с Варшавския договор.[/quote]
  Хайде бе ,за да може Русия да ни прегази ли.Недейте се заблуждава при първа възможност Русия ще ни унищожи.

  писнало ми е от левичари
 27. 27 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1131 Весело

  [quote#17:"mar_x"] За к'во ги четеш тия неща. Пусни си порното.[/quote]
  Искаш да кажеш че написаното е порно?А други колеги тука го наричат евтина пропаганда.Сигурно е и едното и другото,взети заедно.Който има нерви да го дочете ще каже на какво повече прилича.

 28. 28 Профил на dissident
  dissident
  Рейтинг: 782 Неутрално

  Ето и НАТО в света. Всеки може да каже колко от страните в сиво са прегазени или бомбардирани от Русия и колко от НАТО.
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:North_Atlantic_Treaty_Organization_(orthographic_projection).svg

 29. 29 Профил на Цензурата не спи
  Цензурата не спи
  Рейтинг: 547 Разстроено

  Не съм раждала и гледала деца, за да слугуват на евроантлантически идеи, да вадят горещите кестени на чичко Сам в Ирак или Афганистан!

  Не искам децата ми да са васали на богатите страни, ако един ден стигнем по стандарт Германия ще си сменя мнението!

  Демократка съм, не признавам двойните стандарти!
 30. 30 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1433 Неутрално

  Превъзходен анализ!
  България е ЗАПАДНА страна и това трябва да се отстоява.
  Алеко срещу Бай-Ганю - европейското разумно начало срещу азиатския тарикатлък, умът срещу хитростта, рицарската чест срещу подлостта и андрешковското подмолно оцеляване.

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 31. 31 Профил на Ixquick
  Ixquick
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Целта на НАТО според първия ѝ Ген.секретар е:

  "to keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down."

  Американците са още вътре в Европа, не смятат да се изтеглят, даже се разпростират на изток, а Германия е васал , и Европа захранва непрекъснато с мозъци САЩ.

 32. 32 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1812 Весело

  По-доброто от истината е ПОЛУистината.
  По-доброто от изказаното е полуизказаното.
  Най-доброто е завоалираното. Прикритото.

  На батко геополитичето янакиевско.

  Къде остана в тоз анализ дивен градчето Фултън е апостолът на "желязната ера" чичо Уинстън? Каква е тази странна "англофобия" на Калинчо-то? Да забравиш "майката" на евроатлантизма. Как така анализчето изобщо заличава империята над която слънцето не залязва? Точно тя е евроатлантическото пространство преди ВСВ. Останалите са само инструмент. Нима изчезва веднага след войната? И как така "изчезналата", успява да отмъкне Сирия от споменатия Дьо Гол, а след това и Аржир... Разпаднала се била. Предала била щафетата на своята бивша колония отвъд океана? Не на Канада разбира се...
  Защо ли Дьо Гол толкова стоически се стреми да не допусне "изчезналата" Англосаксия до споразумението за въглищата и стоманата? Какви шляхтичи ... какви сборни остатъци от Австроунгария... каква Украйна...
  Само мизансцен на геополитическото завладяване!
  Защо калинчо-то не отдаде заслуженото на най-внушителното постижение на геополитиката и новия световен ред - "Орднунгът" от Бретънууд!!!!!????
  А онази история с доларите на Дьо Гол на кораба в Новия град и обмяната им с еквивалента?! Да не би Генералът да е ... впрочем същият този велик французин не се поколеба да напусне нато и да изхвърли адептите на "новият атлантизъм" в Брюксел. Вероятно е бил комунист.
  Обърни внимание на Англия "глупако"! И на връзката с Федералният резерв ... в историята и в ... бъдещето.
  Имаше едни интересни опознавателни "лейбъли" в "добрата" стара Англия за лирата, долара юана и Банката HSBC.
  Полуистината е по-добра от истината ... като ОРЪЖИЕ!!!
  Геополитика!
  !

 33. 33 Профил на ramboto
  ramboto
  Рейтинг: 229 Весело

  И каква е ролята на Атлантида в туй нящо та са и забъркали името ? Направо са сащисах от тоз евросащинизъм .

 34. 34 Профил на damage_case
  damage_case
  Рейтинг: 492 Неутрално

  До коментар [#30] от "Торбеш":

  "....Алеко срещу Бай-Ганю - европейското разумно начало срещу азиатския тарикатлък, умът срещу хитростта, рицарската чест срещу подлостта и андрешковското подмолно оцеляване...."

  В "анализа" всъщност става въпрос за нещо съвсем различно, но явно музата на вестникарските лозунги е кацнала на рамото ти и опъва струните.

 35. 35 Профил на historian
  historian
  Рейтинг: 473 Неутрално

  Като чета днешния форум под една толкова сериозна тема на днешния Гергьовден се чудя, да се смея ли, да плача ли... Смее ми се, щото повечето нормални българи явно празнуват един от нашенските най-християнски празници (Честит Гергьовден особено за именниците!)... Плаче ми се, щото явно има и немалко българи, които разбрали-недоразбрали като чуят НАТО, атлантизъм, Америка че и Европа, почват да се пеняват, което лично за мен отново повдига екзистенциалния въпрос: заслужава ли България да е член на ЕС и НАТО, т.е. с модерния Запад на Европа и Северна Америка, където си свободен, но трябва всеки ден да се доказваш с много труд?... Или трябва да се върне към руската Евразия, където свободата ти се ограничава ежедневно, но си живееш като едно време - без особени умствени и физически усилия?...

 36. 36 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 882 Весело

  [quote#2:"опа"]

  ... много добър анализ !!! [/quote]
  -Като за доскорешен специалист по "отвъдното", захванал се да анализира връзката с "отвъдокеанското",ли?
  Цитат:"...една по-дълбока интеграция на следвоенна Европа с отвъд-океанското й "произведение",..."

 37. 37 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 882 Весело

  [quote#19:"koiot"]и сега в Украйна му пада овчата маска на този военнен нападателен съюз! - цитат на коментар #15 от “Милена”

  Е да ама за разлика от Вършавския договор го има......[/quote]
  -И Каин е надживял Авел и го е имало след него, нали ?

 38. 38
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 39. 39 Профил на adibo
  adibo
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#9] от "klimentm":

  Европа не съществува освен като география.
  А ЕС е уродливо отроче на транснационалните компании,т.е.
  транс+секс+наци

 40. 40 Профил на wallenstein
  wallenstein
  Рейтинг: 487 Неутрално

  Голяма каша в главата на автора. Сред екота на помпозни, но кухи понятия не разбрал, че между Европа и Америка съществуват непримирими противоречия, поне дотогава, докато Америка се опитва да заповядва.

 41. 41 Профил на wallenstein
  wallenstein
  Рейтинг: 487 Неутрално

  [quote#35:"historian"]където си свободен, но трябва всеки ден да се доказваш с много труд?... [/quote]

  Ти си противоречиш отвсякъде...щом трябва всеки ден да се доказваш с много труд, няма да си от много свободните.

 42. 42 Профил на slq84014722
  slq84014722
  Рейтинг: 955 Неутрално

  [quote#35:"historian"]Плаче ми се, щото явно има и немалко българи, които разбрали-недоразбрали като чуят НАТО, атлантизъм, Америка че и Европа, почват да се пеняват[/quote]
  Има много основателна причина да е така. Когато чуят "НАТО" 99 от 100 човека първо си представят това: http://www.monitor.bg/img/?id=163537&sz=0

 43. 43 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2480 Разстроено

  Този православен богослов по-добре да беше изяснил омразата на управляващия елит в САЩ към православието, а след това да пише дитарамби как най-големите европейци са американците.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 44. 44 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1292 Неутрално

  Ех,Ка-лин,ка Ка-лин,ка Ка-лин-ка Натова...

 45. 45 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2434 Неутрално

  Евроатлантизмът достигна своя апогей по време на Студената война, когато имаше идеологически враг срещу себе си, та действията на Путин сега току-виж възродили старата му сила.

 46. 46 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3935 Неутрално

  До коментар [#29] от "Милена":

  Друго е да изгорят( недай боже) за Рускста идея, така ли!

  klimentm
 47. 47 Профил на wwwwww
  wwwwww
  Рейтинг: 506 Неутрално

  България има много малко общо с евроатлантическите ценности . Би трябвало да се интересуваме от ценностите на Евразия където принадлежим.

  Да кажем не на педерастията!
 48. 48 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4284 Неутрално

  Не ми хареса анализа на автора! Европа има нужда да се оттърси от влиянието на САЩ във военната област! Икономически ЕС е най-силният съюз в света, по-богат и от САЩ. И време и във военно отношение да станем силни, като съюз създавайки общо европейски сили за отбрана, които да бъдат независими от САЩ! Обичам ЕС, но не приемам нашият съюз да бъде подчинен на янките атлантици!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 49. 49 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4284 Неутрално

  На всеки трябва да му е ясно, че НАТО е организация марионетка на САЩ, конците в НАТО се дърпат във Вашингтон... и това не бива да продължава повече! Просто трябва да се сложи край на тази зависимост!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 50. 50 Профил на Valeria
  Valeria
  Рейтинг: 825 Весело

  "Украйна е може би пиковата точка на този успех" - от статията

  Мдааа....

  https://goo.gl/8NG90J
 51. 51 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3935 Неутрално

  До коментар [#43] от "Julian Mall":

  Дреме им на американците за православието колкото за ланския сняг!

  klimentm
 52. 52 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2480 Любопитно

  До коментар [#51] от "klimentm":
  Май не си чувал за изказването на Бжежински че православието е комунизъм. Нали това беше идеологическото оправдание за войната която НАТО водеше срещу Сърбия.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 53. 53 Профил на damage_case
  damage_case
  Рейтинг: 492 Неутрално

  До коментар [#51] от "klimentm":

  "....Дреме им на американците за православието колкото за ланския сняг! "

  Според някой конспиративни теории, именно то е големият трън в очите на Дърпащите конците. Логиката ми убягва, но атаката срещу Православието е толкова масирана и целенасочена, че човек може да се озадачи.

 54. 54 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3935 Неутрално

  До коментар [#52] от "Julian Mall":
  До коментар [#53] от "damage_case":

  Разбирам сега ! Америка е уплашена от могъщото, пълно с нови идеи ,изключително напредничаво православие.Направо си е за страх.Не знам защо ми напомня манталитета на един в Кремъл?

  klimentm
 55. 55 Профил на damage_case
  damage_case
  Рейтинг: 492 Неутрално

  До коментар [#54] от "klimentm":

  Надали, но очевидно затриването му е фикс идея от векове. Иначе безспорно то е най-ретроградната и задръстена версия на Християнството.

 56. 56 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3935 Неутрално

  До коментар [#55] от "damage_case":

  Просто няма нищо подобно.Това е всичко.В самата Америка хората практикуват свободно всички възможни религии .С православие или без, света би останал същия.Исторически паралели с Византия пък стават само за театрални представления.
  Нова Византия е невъзможна .

  klimentm
 57. 57 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2480 Неутрално

  До коментар [#54] от "klimentm":
  Нещо не си разбрал. Става въпрос Европа да бъде плашена. Преди я плашеха с комунизма и съветската заплаха, днес с Русия и православието и както се вижда от изказването на Карл Билд заплахите хващат дикиш.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 58. 58 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 506 Неутрално

  следвоенна Европа с отвъд-океанското й "произведение",-Авторът-----------------------------------------------------Какъв специалист по всичко този човек бе-ХОМУС УНИВЕРСАЛИКУС?!? Това да не е окупация на Киевския университет?---------------------------------------Европа, става също територия на Евро-Атлантика; става по равноразпроспростреният от двете страни на океана мондиален континент.-----------------------------"Мондиален континент", как ви звучи това???

 59. 59 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 506 Неутрално

  [quote#55:"damage_case"]Иначе безспорно то е най-ретроградната и задръстена версия на Християнството. [/quote]--------------------------------------------------Бих ви повярвал на всяка една думичка, но никоя ПРАВОСЛВАНА страна не е правила, нито много и много милионно избиване на хора по света- разбирам колониите по Америка, Африка и Азия! Никоя православна страна не е правила ХОЛОКОСТ, нито Освиенцим, Дахау, Бухенвалд. И никоя православана страна не е избивала военнопленниците си! Да изброявам ли още неща от страните в които се спазват и досега ИСТИНСКИТЕ християнски ценности! Бандеровските фашизоиди в съвременната кървава история на Украйна са пак и отново КАТОЛИЦИ И ПРОТЕСТАНТИ!!!

 60. 60 Профил на damage_case
  damage_case
  Рейтинг: 492 Неутрално

  До коментар [#59] от "Гражданин":

  "....Бих ви повярвал на всяка една думичка, но никоя ПРАВОСЛВАНА страна не е правила, нито много и много милионно избиване на хора по света- разбирам колониите по Америка, Африка и Азия...."

  Обяснението за това може и да е чисто географско - православният свят не участва във Великите географски открития, просто защото не обитава Атлантическото крайбрежие. На по-късен етап обаче се включва активно, но епохата е съвсем различна. От друга страна, покоряването на Сибир е съпътствано естествено с ликвидирането на местото население. Но така или иначе, примерът ти не е удачен, защото морето определено не е стихията на славянина. И не се заблуждавай - в изродщините в Одеса участниците и от двете страни бяха православни (поне на книга), нито в Одеса, нито в Харков, откъдето бяха участниците, има католически, да не говорим пък за протестантски общности.

 61. 61 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3935 Неутрално

  До коментар [#57] от "Julian Mall":

  Прочети Николай Бердяев. Той описва в книгите си Руската идея и Съдбата на Русия как православието е повлияло на руската душевност и мироглед. Как то е повлияло на руските мислители и духовни лидери. Лошото е че неговите изводи за Русия са валидни и да ден днешен а от тогава са минали почти двеста години.Идеята че главния руски враг е Запада е много стара руска идея, тя изразява неспособноста руснаците да се справят със самите себе си.Православието е един от ключовете за разбиране на руската неспособност за съвместимост с ъс западната цивилизация .
  Заговор срещу православието обаче е смешна идея , само по себе си то е безпомощно и безобидно.

  klimentm
 62. 62 Профил на damage_case
  damage_case
  Рейтинг: 492 Неутрално

  До коментар [#61] от "klimentm":

  "....Заговор срещу православието обаче е смешна идея , само по себе си то е безпомощно и безобидно...."

  Това определено не е така, особено днес и мащабният комплот срещу Русия и Украйна го доказва. Да не говорим пък за 1917г., когато модернизираната и набираща сили Русия става жертва на най- мащабния заговор в историята въобще - Октомврийската революция. Не случайно човекът (или по-скоро лицето), което вдигна на крака поваления колос и го превърна в първостепенен фактор на полит. сцена - Сталин е най-демонизираната личност на всички времена. 63. 63 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2480 Неутрално

  До коментар [#61] от "klimentm":
  Ако православието беше толкова безпомощно нямаше да го атакуват толкова яростно и примитивно. Всъщност притеснението им идва от това че то е идеята която може да обедини и възроди Русия, а западните мизантропи и най-вече САЩ искат тя да е разделена и слаба за да бъде зависима от тях.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 64. 64 Профил на stefandk63
  stefandk63
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Възприемането на руското православие като пътеводна светлина за евразийството си е руска идея, не много обоснована, според мене - а по-скоро изкована в царските дворове.
  Не разбирам какво общо имаме ние с руското православие...
  освен дето сме го създали де...

 65. 65 Профил на ISTORIK
  ISTORIK
  Рейтинг: 1430 Неутрално

  За да решиш един проблем, трябва да промениш средата и хората. За да избегнеш един проблем, трябва да избегнеш средата (и хората). За да нямаш проблеми, трябва да си извън средата. Когато не си в средата, се намираш отсртани. Когато си отстрани. виждаш нещата от различен ъгъл и може да видиш и повече.

  Когато не харесваш нещо или някого, може да се опиташ да го промениш. Ако не можеш да го промениш, трябва да се опиташ да промениш себе си. Може да се опиташ да промениш средата. хората, нещата и себе си като промениш думите, словата.

  Ако мислиш за 1 година напред, посей ориз, ако мислиш за 10 години напред, засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - образовай населението!!!
 66. 66 Профил на scaliger
  scaliger
  Рейтинг: 229 Любопитно

  Проф. Янакиев се е поддал на изкушението на всеки хуманитарий да ПОЕТИЗИРА ИСТОРИЯТА и да привижда в нея някаква ТЕЛЕОЛОГИЯ. Боя се, че нещата са много по-стихийни и непредсказуеми — и в миналото, и днес. А и от Хънтингтън, уви, има много какво да научим…

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK