Есе за словото

Буква от проекта за 30 "скрити" в София букви по случай 24 май днес

© Юлия Лазарова

Буква от проекта за 30 "скрити" в София букви по случай 24 май днесПрепубликуваме с разрешение на редакцията есето на Георги Марков от портал "Култура", на който е предоставено с любезното разрешение на © г-н Любен Марков. Текстът е бил четен по радио "Дойче веле" през 70-те години и се публикува за първи път.  Акцентите са на "Дневник". 


Вчера един английски филолог ме попита: "Вярно ли е, че на български можете да употребявате прилагателните като глаголи, че можете да кажете например: "Небето синее"? "Да", казах, ние можем да кажем: "Небето синее". Той се усмихна и отвърна тъжно: "А ние с нашия изумително богат език не можем да кажем: "The sky blues". И това беше повод да му разкажа за преградата, в която вероятно всички преводачи от български са се сблъскали, за онова, което е може би най-голямото богатство и очарование на българския език – глаголните времена. Тези наистина невероятни глаголни времена, които определят не само времето на протичане на действието, но и разстоянието на действащото лице от него – били ли сте там, когато действието е протекло, или не сте били там. Всичките ми европейски преводачи, някои от които с великолепна квалификация, издъхнаха при опита да преведат онзи стар български гробищен надпис: "И да те е имало, пак те е нямало". Да не говорим за музиката на фразата, за нейната неземна усмихваща се тъга, нито за огромната мъдрост.


Просто се вслушайте в това "ло" – "И да те е имало, пак те е нямало"
На кой език – на френски, на немски, на италиански или на английски можете да преведете това наистина съвършено звучене на мисъл и дума?


Далеч съм от всякаква патриотична екзалтация, която да отнема правото на всички езици на света да бъдат еднакво красиви, но съм в правото си да се възхищавам на магията на родния си език, толкова повече, че на него се изразявам най-добре. Някой беше казал, че няма грозни думи, а има грозни мисли. Бих възразил веднага – както има грозни мисли, така има и грозни думи. Колко пъти ми се е случвало да видя красиви мисли и чувства, облечени с отвратителните дрехи на невъзможни думи, и обратното – красиви слова, маскирали уродливите тела на своята същност. Понякога така ми се е искало хората да онемеят или от устата им да излизат красиви звуци, или всеки да бъде някакъв оригинален свирач на собствените си гласни струни, но тогава съм разбирал, че всъщност не се сърдя на словото, а на приказването.


Колко пъти приказването ме е убеждавало в несъвършеното ни владеене на словото, в неспособността ни да изразяваме вярно мисли и чувства, колко пъти избраната дума не само не може да поеме ясното си съдържание, но безпощадно го смачква и поднася полумъртви изроди. Колко пъти сме се измъчвали в търсене на несъществуващата дума, в намиране на единствения и неповторим звук, който да отрази единствена и неповторима мисъл. И колко пъти е трябвало да стоим неми, неспособни да кажем с думи това, което има в нас. И най-лошото –


колко пъти произволът на думите ни е тласкал към произвол на мислите и на делата


защото това е измамата на приказването – че съдържанието остава неопределено.


Но словото? "В началото беше словото!"


При друг случай преводачи от български се спънаха в друг израз. "Той е сбъркан човек". Те трябваше да се лутат между "побъркан", "разстроен", "странен", "сбъркал" и какви ли не по-близки и по-далечни синоними, защото се оказа безкрайно трудно да се намери в език като английския дума, която да означава, че този човек е сбъркан по рождение, че той е сбъркан по съдба, че "сбъркването" в случая не е нито полудяване, нито объркване, нито грешка, нито излизане извън релсите, а противоречието между характер и съдба, вътрешният трагизъм на човека.


И в двата цитирани случая ние сме далеч от дълбоко провинциалната езикова красота, защото смисловата сила и на двата израза е огромна, а оттам и тяхното звучене.


А тия дни, като прелиствах случайно един от последните броеве на "Пламък", едно доста нещастно литературно списание, с изненада видях стихотворение на млад, непознат на мене поет, в което като дивен рефрен вървеше стихът:


"Тича, тича Луда Тича
Тича, тича Луда Тича…"


Прочетох стихотворението няколко пъти и бях поразен от чувството за езикова красота, която младият поет изтръгваше от течението на Луда Тича.


Не зная точно законите, по които живот и език са свързани и как точно те си влияят. Но безспорно връзката и влиянието съществуват. Сигурно е, че посредствеността на нравите води до опростачване на думите. Ако вземете стотиците български пиеси, изпонаписани в последните години и се взрете в диалога, вие ще се удивите на безкрайната употреба на "бе" – "Стига, бе", Иди, бе", "Недей, бе", "Как си, бе?", "Дай, бе", "Бе, ти ли си, бе?", "Здрасти, бе!".


Някои критици сигурно биха нарекли това почти животинско "бекане" суровата проза на живота, а аз бих казал, че то е израз на просташка фамилиарност, зад която обикновено стои ужасяваща посредственост. Спомням си мечтата на един млад български режисьор – да постави българска пиеса без "бе". (Хайде, бе?)


И същевременно, ако искате да почувствате най-недвусмислено езиковата пропаст, издълбана в повече от четвърт век в историята на един народ, прочетете отново писателите от началото на века и тия от последните две петилетки. Без да се усмихвате, вземете "Епопея на забравените" на дядо Вазов или каквото искате от Яворов и сравнете палитрата на думите от онова време с тая, която ви поднасят набедените казионни писатели и журналисти. Сравнете само словото. Сравнете почти приказното очарование на бележките на Яворов от Франция с каквото искате днес. Но нека не се позовавам само на един голям поет. Можете спокойно да вземете много от по-обикновените писания от същото време,


за да видите грижата и любовта към словото


които показват удивителната интелигентност и музикална чувствителност у онова поколение, времето, когато пощенските раздавачи в България имат най-красивите почерци.


Да не говорим за прелестта на дядо Влайковото слово, на страстната и пъстра реч на Захарий Стоянов, Йовковата или Пелинова реч…


А сравнението със словото, което се произнася от разните видове оратори или това на вестници и списания, още по-категорично подчертава пропастта. Вгледайте се в начина на говорене на мнозина български днешни държавници (нямам предвид ония, които говорят с руски акцент). Почти невъзможно е да чуете истинско, хубаво, българско слово. Или ще е най-банална и стандартна реч от хвалби и самохвалства, или ще е доста ъглеста, насочена срещу някого и нещо. Чувствате, че думите не са се раждали в овала на човешкия мозък, а в квадратното пространство на сметачната машина с твърде ограничен регистър. Плюс непоносимата неистинност на отделни думи или пълната им обезцененост. Например,


как ви звучи "другарю"?


При Захарий Стоянов тази дума е пълна със смисъл, с живот, с красота. При неговите днешни потомци тя не е повече от грозна безсмислица, от печат за безразличие спрямо смъртта на нейното огромно съдържание.


Някога сам Вълко Червенков казваше, че му се повдигало, когато четял български вестници. Червенков си отиде, но вестниците, от които на всеки нормален човек се повдига останаха. Струва ми се, че едно от най-ужасните наказания, на които човек в България днес може да бъде подложен, е да го накарат да чете или да му бъдат четени български вестници, при това и ония, които имат литературни претенции. Това е най-крещящата, най-невъобразимата манифестация на непобедима неграмотност. Това са пороища от безсмислено употребени думи, това е наводнение, потоп от думи, които накрая образуват сивото море, в което се дави не само цялата национална литература, но и националният интелект. Кощунство е дори да се цитират пасажи от "Работническо дело" или кой да е друг вестник. Познавам един български писател, който реши да колекционира по-очебийните вестникарски глупости. В скоро време той запълни с изрезки кабинета си, след това хола, целия апартамент и накрая трябваше да спре своето занимание. Защото


в стремежа си да колекционира глупостта, не му остана жизнено пространство


Слушали ли сте изказвания на български спортисти след завръщането им от поредни състезания в чужбина? Човек може само да сведе глава от неудобство, че особено онези от тях, които постигат световни резултати, не могат да кажат две човешки думи, а произнасят някакви ужасни, механически скалъпени слова, че "скачали и се борили" с името на партията в уста. И при това всеки вижда на лицата им, че те сами не вярват в това, което казват. Кой превръща тези млади и сигурно добри младежи в раздрънкани високоговорители?


Пак в един от последните броеве на "Пламък" има поместени вече традиционните цитати от кандидатстудентски работи. Картината като че си остава обречено потискаща. Защото не става дума за езика на неколцина младежи, които не блестят с особена интелигентност, а въпросът е за огромното поражение, нанесено от злоупотребата с езика от страна на вестници, радио, телевизия, оратори, беседчици, пропагандатори, писатели и най-вече неграмотните учители по литература, ония нещастни служители в просветното ведомство, които засипват с купища от словесна смет природното чувство за красота на словото, което имат учениците им. Сигурно има вече стотици решения и постановления как образованието да се подобри и как това или онова да се премахне, а в действителност и това е игра на безсмислени думи – никакви решения и постановления, издадени от една посредственост срещу друга посредственост, не могат да излекуват болестта. Защото, както казах, тя не е болест на думите, а болест на съдържанието, на живота, на отношенията. И затова диалогът с "бе" носи на пиесите успехът на достоверността. "Стига, бе" е по-достоверно от "Стига", "Иди, бе" е по-достоверно от "Иди". Някога Толстой каза: "Език мой – враг мой". Но очевидно Толстой е имал предвид все пак искреното отношение между мисъл и дума, докато в случая на българската словесна действителност въпросът е дълбокото отчуждение на дума и мисъл.


Но колкото и отчайващи да са примерите на тази действителност, те не са и не могат да бъдат причина за унищожението на един език. Те могат да забавят за известно време развитието му, могат да помрачат красотата му, могат да изтощят съдържанието на много думи, но не могат да унищожат разковничето на живота в него. Тъкмо защото


словото е животът


И ако този живот е посредствен на нивото на своята вестникарска повърхност, то това съвсем не значи, че някъде отвъд площадите и високоговорителите той не съществува в цялата си огромна дълбочина, с цялото си живо, естествено и самородно творчество, което създава и живия, естествен и самороден език. Фактът, че от времето на Кирил и Методий, през двеста години гръцко робство, през петстотин години турско робство и през разните други робства, древни и съвременни, българският език се е самосъхранил и е запазил непокътнати красивите си форми – е най-убедителното доказателство, че ще премине и през това наводнение на сивата посредственост. И сега отвреме-навреме, макар и много рядко, внезапно някой улови тази заглъхнала музика на словото и я застави да прозвучи, за да напомни за себе си. Не мога да скрия очарованието си от чудесния български език на новелата "Последно лято" на Йордан Радичков. Мисля, че това е един от най-хубавите написани български разкази, едно от наистина редките явления в нашата по-нова литература. Преди време Тодор Павлов се опита да разкритикува Радичков. Но Боже мой, как един възрастен човек, който не знае български се осмелява да критикува словото на един от малцината писатели, които знаят български. Казват, че посредствеността винаги се е опитвала да удави онова, което стои вън от нея. Щастие е, че рядко е успявала, защото както историята ни показва, от посредствеността нищо не е останало, а онова продължава да живее. И благодарение на това, за разлика от други народи, ние имаме привилегията да казваме: "Небето синее".


Толкова по-чудно е, когато чуеш непознат глас на непознат поет да пее:


"Тича, тича Луда Тича…"

Коментари (35)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4601 Неутрално

  Дано небето посинее наистина!
  Честит празник на всички приятели!

  klimentm
 2. 2 Профил на Питанка
  Питанка
  Рейтинг: 1460 Неутрално

  [quote#0:"статия"]посредствеността на нравите води до опростачване на думите. [/quote]

  "Въпросителната" е просто уморена "Удивителна!"
 3. 3 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1442 Неутрално

  Вярно е нашите глаголи са изумителни,особени приложени в стихове.
  ..например ..всичко трепти, блести и съпричаства,вместо...всичко трепти,блести и иска да бъде съпричастно

 4. 4 Профил на krummm
  krummm
  Рейтинг: 689 Неутрално

  Дано утре посинеят и урните!

 5. 5 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1467 Неутрално

  "Последно лято" на Йордан Радичков.Преди време Тодор Павлов се опита да разкритикува Радичков.
  ..........
  И филмът сякаш не е лош:
  "Награда за най-добър чуждестранен филм, Атланта, 1974 * Златен медал за мъжка роля на Григор Вачков, Сан Ремо, 1974 * Специална награда на журито на МКФ на младото кино, Тулон, Франция, 1975 * Сертификат за класиране сред най-добрите филми, Лос Анджелис, 1975"
  http://filmi.novabg.eu/?page_id=318
  "Тодор Димитров Павлов е български марксистки философ, политик и журналист, виден деец на Българската комунистическа партия, регент на България (9 септември 1944 - 15 септември 1946)."

  nemo malus felix, minime corruptor.
 6. 6 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1467 Неутрално

  Интересно, че в "Последно лято" Радичков описва съдабата на едно село, което е потопено под вода, на негово място е изграден язовир.Новелата е писана в края на 60-те.
  "Калиманица е историческо село в Област Монтана, съществувало до 1984 г.
  Жителите му, заедно с жителите на съседното село Живовци, са изселени във връзка с построяването на открития през 1986 г. язовир Огоста.
  В Калиманица е роден писателят Йордан Радичков."

  nemo malus felix, minime corruptor.
 7. 7 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 704 Неутрално

  "В началото беше словото!"
  -----------------------------------

  Това в библията на Сорос ли го прочете авторът?

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 8. 8 Профил на anitamihaylova
  anitamihaylova
  Рейтинг: 413 Неутрално
 9. 9 Профил на Хит®ата Св®ака ;)
  Хит®ата Св®ака ;)
  Рейтинг: 585 Любопитно

  Преди години ни накараха да преведем литературно на английски казармения афоризъм "Хем почивайте, хем камъчки събирайте!"

  Отсрамих се с "Comeon guys do your best: pick-up pebbles while you rest!"

  Mафията е опасна за Вашето здраве!!! Мафията убива!!!
 10. 10 Профил на Гьонсурати на Едноличния Ръководител Борисов
  Гьонсурати на Едноличния Ръководител Борисов
  Рейтинг: 1228 Неутрално

  Чудесно есе, благодаря Ви, "Дневник"! Не е излишно да се четат такива смислени и силни текстове, особено пък в деня на българската просвета и култура.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  "В сърцето на тирана,аз отворих такава люта рана, която никога няма да заздравее." Георги Бенковски
 11. 11 Профил на Sofia Markarian
  Sofia Markarian
  Рейтинг: 587 Неутрално

  Прекрасен текст! Честит празник!

 12. 12 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1382 Неутрално

  И да ме е нямало,пак ме е имало.

 13. 13 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1363 Неутрално

  Добре че не е жив Георги Марков да чуе сегашната българска реч, когато няма комунизъм, обаче има Бареков в ролята на тв-журналист

 14. 14 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1701 Весело

  Хайде сега да внеса доза мръснишки найтап - едиственият език, който има универсален глагол - "таковам" Да не се използва в баня и обществена тоалетна!
  В който има двойно положително отрицание - "да, да!"
  Бъдеще евентуално в миналото - "щял съм бил да работя"
  и минало незапомнено - "бил съм се бил напил и съм се бил бил"
  Последната главоблъсканица е заикляла системата на не един чужденец, който се бил в гърдите, колко добре знае български.
  Честит празник, с език свещен на нашите деди!
  Ползвайте си го натюр, не го забравяйте зад граница, не го замърсявайте с купешки думички и, в името на всички богове, не говорете на pigeon english - логвам, тагвам, пингвам, адвам, скролвам, буквам и прочие х.ни.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 15. 15 Профил на petranica
  petranica
  Рейтинг: 471 Неутрално

  [quote#13:"luda_krava"]

  Добре че не е жив Георги Марков да чуе сегашната българска реч, когато няма комунизъм, обаче има Бареков в ролята на тв-журналист [/quote]

  Какво няма?!

  Любов и светлина!
 16. 16 Профил на andthensome
  andthensome
  Рейтинг: 467 Весело

  До коментар [#14] от "rapidfire":

  Глупости на търкалета

  1. yeah, yeah с подходяща интонация значи точно "да, да"
  2. would have been going to work
  3. това е граматически неправилен български език

  "бил съм се бил" нещо е грешен начин да кажеш "бил съм се нещо"

  the society that puts equality before freedom will end up with neither. the society that puts freedom before equality will end up with a great measure of both.
 17. 17 Профил на andthensome
  andthensome
  Рейтинг: 467 Весело

  "И да те е имало, пак те е нямало"

  even if you have been there, you were not there

  много сложно бе, направо се изпотих

  the society that puts equality before freedom will end up with neither. the society that puts freedom before equality will end up with a great measure of both.
 18. 18 Профил на andthensome
  andthensome
  Рейтинг: 467 Весело

  или може също

  even when you have been there, you were not there

  зависи от нюанса, на който се набляга.

  the society that puts equality before freedom will end up with neither. the society that puts freedom before equality will end up with a great measure of both.
 19. 19 Профил на andthensome
  andthensome
  Рейтинг: 467 Неутрално

  И все пак Честит празник!

  the society that puts equality before freedom will end up with neither. the society that puts freedom before equality will end up with a great measure of both.
 20. 20 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4124 Неутрално

  До коментар [#2] от "Питанка":

  Когато думите загубят значението си, хората губят свободата си.
  (Конфуций)

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 21. 21 Профил на Питанка
  Питанка
  Рейтинг: 1460 Неутрално

  До коментар [#20] от "Norman Granz":

  В днешно време всеки променя значението на думите както му е угодно.
  Справка: "Вежлива азбука"

  "Въпросителната" е просто уморена "Удивителна!"
 22. 22 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1467 Любопитно

  Няма по-богат език от българския. За това отдавна няма спор:
  1. Кажете, има ли някой език на тази планета, на който да има дума, означаваща нещо средно между "капе" и "тече"? Няма такъв. Аз съм проверил специално. А на български има - "църцори".
  2. Има ли някой език, на който да има 4 степени на сравнение - няма. А на български има - далече, по-далече, най-далече, на майната си. Или - готина, по-готина, най-готина, бафмааму.
  3. Има ли език, в който да има минало незапомнено време? Хе хе - няма. А на нашенски има - Бил съм се напил.
  4. Имате ли вие бъдеще евентуално време в миналото? Нямате. А ние имаме - щял съм бил да работя.
  5. Колко начина имате по заобиколен начин да кажете "не знам", когато ви питат нещо? Общо взето всичките се свеждат до един: "I don't know" "No idea" "I got no clue". А вижте ние колко по-заобиколно можем да го кажем: "Казва ли ти някой!", "А сега де!", "ебеш ли му мамата!", "а - сега ме хвана!"
  6. И накрая, господа - хайде кажете - има ли език, в който да има една такава дума, която да може да замести всяка друга дума в този език? Няма! А на Български има - това е думата "такова".

 23. 23 Профил на id5
  id5
  Рейтинг: 410 Неутрално

  'Струва ми се, че едно от най-ужасните наказания, на които човек в България днес може да бъде подложен, е да го накарат да чете или да му бъдат четени български вестници ... Това е най-крещящата, най-невъобразимата манифестация на непобедима неграмотност.' за 40 години почти нищо не се е променило ...

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 24. 24 Профил на Ralev.com
  Ralev.com
  Рейтинг: 413 Весело

  Те - тук, те - на!
  _

  Right here, right now Fat Boy Slim

  WiFi монетизация за големи обекти > WIFI.BG
 25. 25 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1701 Весело

  До коментар [#16] от "economic hitman":

  До коментар [#17] от "economic hitman":
  До коментар [#18] от "economic hitman":

  Драги ми смехурко, разбирам ... поклонничеството ти да го наречем, ама поне като пишеш да би поназнайвал езика в който се кълнеш.
  Англосаксонците казват вместо "Да, да!" не "Yeah, yeah", a "O, yeah?" Което като смисъл е същото, но като граматика е съвсем различно.
  Ако си имаше малко понятие от езици, щеше да знаеш, че буквален превод няма и изкуството на преводача е да намери тази идиома, която да предаде смисъла и нюанса, а не да просто да наредиш некви думички, които да останат неразбираеми или трудносмилаеми за четящите.
  Айде като си толкова отворенгяс преведи това - "все е било да е било, ама такова не е било."
  Или великия бисер от Шопландия - " Кое си требе, оно си сака, кое си сака, оно си требе."
  Ако изобщо можеш да му вденеш смисъла и на български, де.
  Според скромното ми мнение, дървените шопи са развили някаква местма версия на Дзен.
  Успех

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 26. 26 Профил на joro112
  joro112
  Рейтинг: 8 Неутрално

  България има писатели , като Иван Вазов и Чудомир . Терминът "вазов език" и символ на разговорния език ! Разказът на Чудомир за учителя с кокошката /нагледно средство/ , "Под игото", "Радини вълнения" са пример на преподаване, на отношенията между учители и ученици! Защо нямаме разбираеми учебници ? Защо българското образование не е качествено ?Нямаме разбираеми изпитни тестове за водачите на МПС?България има около три пъти повече жертви от ПТП на милион жители в сравнение с други страни от ЕС?

 27. 27 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1701 Неутрално

  До коментар [#26] от "joro112":
  Защото списувателите на учебници ги правят чрез copy-paste от монографиите си напсани на неразбираем високонаучен жаргон.

  Да обясниш нещо сложно на прост език е изкуство, което не е достъпно за всеки.
  Справка спортната министЕрка.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 28. 28 Профил на andthensome
  andthensome
  Рейтинг: 467 Весело

  До коментар [#25] от "rapidfire":

  Не е вярно това за yeah, yeah...

  During a lecture the Oxford linguistic philosopher J. L. Austin made the claim that although a double negative in English implies a positive meaning, there is no language in which a double positive implies a negative. To which Morgenbesser responded in a dismissive tone, "Yeah, yeah."

  Нямам време да се занимавам с другите глупости...

  the society that puts equality before freedom will end up with neither. the society that puts freedom before equality will end up with a great measure of both.
 29. 29 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1701 Весело

  До коментар [#28] от "economic hitman":

  "Нямам време да се занимавам с другите глупости... "

  Това на български е другият начин да кажеш "не мога да се справя". Което междувпрочем, като отговор напълно ме задоволява.
  Пък като смяташ, че родният ти език е глупост, гОвори си на английски, не ми пречиш....

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 30. 30 Профил на andthensome
  andthensome
  Рейтинг: 467 Неутрално

  До коментар [#29] от "rapidfire":

  Не, наистина нямам време за глупости да превеждам диалекти и граматично неправилни неща. Български също говоря перфектно, мерси.

  the society that puts equality before freedom will end up with neither. the society that puts freedom before equality will end up with a great measure of both.
 31. 31 Профил на maikl
  maikl
  Рейтинг: 238 Неутрално

  Even if there were you there were no you.

 32. 32 Профил на stefko987
  stefko987
  Рейтинг: 5 Неутрално

  Имах един приятел от НДРЮЙ и един път говорих по телефона с мой познат (дом.телефон, преди 30 години).След като оставих слушалката Насър ми сподели,че не е разбрал с кого съм говорил!Попитах го какво има за разбиране?Отговори ми,че там в Йемен при същата тази ситуация той разбирал с кого говоря:с дете,с приятел,с възрастен мъж или жена,с млад или стар,били много вариантите.Така,че езика ни не е много от богатите,всичко друго е величаене на БГ-то.За музиката им-имали полутонове на нашите полутонове и за това някой "големи"музиканти се изказвали,че арабската музика била фалшива.Хайде стига със сравнения и кой е по-по-по най.

 33. 33 Профил на Константинъ
  Константинъ
  Рейтинг: 244 Неутрално

  Какви хубави думи от Георги Марков! Един наистина забележителен автор, за когото малко българи знаят нещо, освен историята с "убийството с чадъра".

  Красив е българският език, или по-точно би могъл да бъде красив, но за жалост на мнозинството от хората речникът им се състои от много ограничен набор от думи. Само "бе", "абе", "абре", "брато̀", "бате" и пр. по цял ден. То това си е и отражение на голямата първичност в начина, по който се общува. Кой казва вече "моля", "ако обичате", кой говори на "Вие"?

  Много не са и пипали книга от дълго време, което също така не помага. Още повече пък ги мързи да си сложат дори кирилица на компютъра, въпреки че не е никак трудно за един среднограмотен човек. За какво слово и за какъв 24-ти май говорим...

 34. 34 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2493 Неутрално

  "посредствеността винаги се е опитвала да удави онова, което стои вън от нея. Щастие е, че рядко е успявала, защото както историята ни показва, от посредствеността нищо не е останало, а онова продължава да живее"

  Повечето хора не знаят кой е критикуващият, но повечето хора знаят кой е Йордан Радичков. Поетична справедливост!

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 35. 35 Профил на тамара вацева
  тамара вацева
  Рейтинг: 5 Неутрално

  Щом "културтрегерите" ни се стараят да опростачат народа български, какво искате?! Гледах в театър София една отвратителна порнография "Любовна нощ,".... Навсякъде чалга изкуство! И телевизията не остава назад!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK