Минало несвършено: Русия, Украйна и Европа

Тимъти Снайдер

© Велко Ангелов, Капитал

Тимъти СнайдерПрепубликуваме лекцията на Тимъти Снайдер от портал "Култура". Тя беше изнесена в Центъра за култура и дебати "Червената къща – Андрей Николов" като част от поредицата Мемориални лекции ДЖУ, организирана от Центъра за либерални стратегии в памет на Юлия Гурковска (1945-2001). Акцентите са на "Дневник". 


В контекста на последните събития в Украйна и на пропагандата около тези събития си струва да мислим за естеството на историята, за това какво всъщност означава тя за нас. В контекста на тези събития ще говоря за историята на Украйна и за историята на Европа, а също ще размишлявам на глас какво представлява историята и каква е нейната функция. Докато ви разказвам историята на Украйна, ще мисля за историята като предмет на историята, за историята като проект, чрез който се опознаваме като исторически играчи, като представители на дадена нация.


Ние не просто приемаме историята, ние сме част от нея.
Историята е не просто миналото, тя е бъдещето


Когато си част от по-голяма общност – национална общност, европейска общност – ти мислиш за миналото, което минава през теб и върви към бъдещето. Историята е част от твоя живот, а животът ти е част от историята.


Разбира се, историята носи и поуки. Когато мислим за ХХ в. и неговата история, ние извличаме поуки и правим сравнения с настоящето, опитваме се да научим нещо от миналото. Докато ви разказвам историята на Украйна, ще размишлявам и върху тази цел на историята и ще задам въпроса в какъв преломен етап от историята се намираме. Уверен съм, че се намираме в преломен етап – за Украйна, за Русия, за Европа, както и за вас – и смятам, че природата на този преломен момент е до голяма степен свързана с това как избираме да мислим историята и как ще я мислим в бъдеще, през следващите дни, седмици и месеци.


Ще започна по конвенционален начин – с историята като такава, с простата история на Украйна. Голяма част от историята на Украйна ви звучи познато, това е историята на славяни, историята на  хора на словото, история на романтични и военни сблъсъци с Византия, история на колебанието дали да се премине към християнството, на колебанието между Изтока и Запада. В Украйна и Литва се е случило това, което се е случило и в България. Историята на България и на Украйна имат общо много повече, отколкото тези прости сравнения.


В някакъв смисъл Украйна е част от една история, която преминава през България


историята на Кирил и Методий и историята на славянската азбука, известна като кирилица. Това е част от един цивилизационен пакет, който придобива интересна форма именно в средновековната държава Киевска Рус. След покръстването кирилицата се използва в Киев не просто за целите на религията, но и за целите на правото. Киевска Рус има собствени правни кодекси, оцелели в продължение на 600 години. През XIII-XIV в. правото на Киевска Рус преминава във Великото литовско княжество и продължава да функционира в Полско-литовската държава чак до XVII-XVIII в.


Съществува приемственост на тази цивилизация – от Кирил и Методий през Киев и Вилнюс до Варшава. Това е важно по няколко причини. Първо, искам да подчертая тази последователност, тази приемственост, защото историята на Украйна често се разглежда като история на липсата на последователност, на прекъсванията и липсата на държава. Източно-славянската култура – особено по отношение на правото и политиката – е много по-последователна в Киев, отколкото където и да било другаде.


Второ, това е приемственост, която се простира от изток на запад. Съществува тенденция славянската цивилизация да се мисли като източна и западна, като източноевропейска и западноевропейска. Съществува тенденция да се смята, че ако нещо се случва в Киев, то не е чак толкова важно, колкото това, което се случва в Москва. Но това не е вярно. Украинските земи са обединени от Великото литовско княжество, след което се появява Полско-литовската държава и тази цивилизация оцелява до 1795 г. Този източнославянски цивилизационен пакет навлиза в един западноевропейски свят, какъвто е Полско-литовската държава, която има своите Ренесанс, Реформация и Контрареформация. Историята на Украйна има една интересната черта – тя е безусловно източна и идва от Кирил и Методий през България, но също така е и безусловно западна, защото е поела всички важни западноевропейски тенденции до XIX век.


Ще се фокусирам върху историята като субектност, като наше участие в света заедно с други хора, с други думи върху историята като национално движение. Този начин на възприемане на историята възниква през XIX век – вече не става дума само за крале, мъченици и хроники, историята се превръща в история на хората. Историческите книги проследяват опитите на една голяма група от хора да се превърне в елит, за да се създаде нация. Как това се случва в Украйна? От една страна, тя е типично европейска страна – като Балканите, Полша и Германия.


Превръщането на историята в национална история предполага романтизъм


да си представиш едно минало, в което всеки на дадена територия е участвал. В Украйна тази тенденция е известна като популизъм, както е и в Русия, и предполага историци, които са преместили фокуса на историята от държавата към обикновените хора. Най-важен от тях е Михайло Грушевски. Той е интересен пример за това как действа тази тенденция, като при всеки романтизъм и популизъм елитът се опитва да присъедини масите към историята. Грушевски е велик популистки историк. Той е много обичан и до днес, има негова статуя в Киев. Той е президент на първата Украинска република и е много важна фигура. Неговата майка говори полски, а баща му – руски език. Баща му е руски имперски чиновник, а майка му е полска благородничка. При романтизма и популизма елитите се опитват да присъединят масите към историята. Това се случва навсякъде. По-специалното при украинския популизъм е, че той има много врагове едновременно. Ако четете украинска популистка история или романтична поезия, например големия поет Тарас Шевченко, ще видите, че непосредственият враг не е Руската империя, непосредственият враг е полската аристокрация, която е собственик на земята.


През XIX в. за селяните в Украйна, които искат свобода и право на собственост върху земята, полските аристократи са много по-голям проблем, отколкото далечната Руска империя. Тогава украинското национално движение се изправя пред двойна опасност –  от една страна, непрекъснато настъпващата Руска империя, а от друга страна – полските феодали, които държат местните селяни като крепостни. Територията на Украйна не е част от една империя. Затова украинската история се различава от българската. В българската история през XIX в. има една империя, която е важна, и това е Отоманската империя. Останалите империи са външни играчи. Една голяма част от територията на Украйна е част от руската държава, но друга е част от Хабсбургската монархия и това усложнява нещата.


Интелектуално, украинската национална идея се ражда в Харков, след това стига до Киев и в края на XIX в. намира убежище в Лвов, Западна Украйна. Смята се, че украинската национална идея идва от Запад. Не, тя идва от Харков, от руския популизъм, от образователните институции в Източна Украйна и след това се разпространява на запад. Тя оцелява в Лвов, защото там условията са по-добри, тъй като в Хабсбургската монархия има либерализъм.


Решаващ момент в историята на Украйна е периодът от 1912 до 1922 г. – Първата световна война, Балканските войни, гражданската война в Русия и създаването на Съветския съюз. Това десетилетие е ключово, става дума за края на конвенционалните империи и създаването на националните държавни, както и за създаването на Съветския съюз през 1922 г. По правило през този период не е имало значение дали си се бил за национална държава – някои са се били и са я получили, други не са се били и също са я получили. Кое е интересното в украинския случай? По това време се провеждат две битки за украинска държава – на Запад и в Киев. В тези битки падат десетки хиляди жертви, включително цивилни, причинени са много щети. В Украйна се извършва огромно кръвопролитие, което обаче не поражда национална държава.


Ние смятаме, че борбите за национално освобождение водят непременно до национално освобождение.


Това не е задължително. Не е вярно, че Украйна няма история, защото никой не се е сражавал за нейната независимост. Много повече хора са се били за украинска независимост, отколкото за независимостта на Чехословакия, Румъния, България или Унгария. Тези хора обаче са били победени от сили, които ги надвишават – от полската армия на Запад и от Бялата и Червената армия на Изток. Те са изправени не пред една или две, а пред три армии, които не вярват в украинската държава. Общото между поляците, Бялата и Червената армия е, че те са против независимата украинска държава. В края на този много сложен период на гражданска война, през 1922 г. украинските територии са отново разделени – по-голямата част от тях остава в Съветския съюз, друга част остава в Полша.


Съветската република Украйна е до голяма степен център и ключ на съветския проект. Това е така, защото съветският проект е свързан с Европа – той обича Европа и мрази Европа. Обича я, защото тя е пример за това как се изгражда модерния капитализъм, докато съветският проект се опитва да превърне една назадничава селска държава в силно индустриална и модернизирана държава. В този смисъл Европа е модел, а моделът по дефиниция е добър. От друга страна, идеята е да се победи, да се унищожи капитализма и в този смисъл Европа е отрицателен пример. Това напрежение е вградено в целия съветски опит – напрежението да имитираш някой, за да станеш по-добър от него и да го унищожиш. За съветския проект Украйна е специална по две причини. Първо, тя граничи с Европа. Второ, този проект за модернизация и индустриализация зависи в много голяма степен от потенциала на украинския чернозем. За да бъдеш модерен, трябва да контролираш Украйна и нейната почва.


Управлявайки украинската култура през 20-те години, Съветският съюз се опитва да насърчи европейското. Знаете, че 20-те години са период на изключителен модернизъм и дори футуризъм в украинската култура. Няма друго толкова интересно десетилетие в украинската култура. Това е така заради съветските субсидии. Идеята е да се доближи украинската култура до тази на Европа, до модерността, до революцията и до Съветския съюз. Към края на 20-те години обаче съветското ръководство започва да изпитва известни съмнения. Украинските писатели започват да се изказват много позитивно за Европа като контрамодел на Съветския съюз. Някои се изказват положително за Полша като контрамодел на Русия и това е много опасно. По същото време започва колективизацията на земята, опитът частните ферми да се одържавят.


В Украйна, където желанието на селяните да притежават земята си е толкова силно, колективизацията се разглежда като второ крепостничество, като катаклизъм и апокалипсис. Тези хора уважават частната собственост и се съпротивяват. Между януари и март 1930 г. НКВД записва един милион актове на съпротива срещу колективизацията. Именно това е моментът, в който съветското ръководство и Сталин правят завой в отношението си към Европа и консолидират властта си. Това е моментът, в който Европа престава да бъде модел и се превръща в заплаха.


Провалът на колективизацията води до "Гладомор", при който умират от глад 7 млн. души. Трябва да има причина за този глад и тя не може да е в съветския проект, не може да е в другаря Сталин или колективизацията. Нужна е друга причина. Сталин отиграва ситуацията интелигентно, той казва: "Причината за глада е в украинските националисти и полските тайни служби". Освен това всеки, който говори за глада след 1933-1934 г., става агент на германските тайни служби. Европа се превръща не в общоуниверсален модел на развитие, а в източник на заплаха и конспирация срещу социализма. Това е част от разказа за историята на Украйна, но тук е и поуката. Случилото се през 30-те години е много подобно на това, което се случи през ноември и декември 2013 г. Много бързо Украйна се превръща от една близка до Русия държава в държава, която е проникната от капитализма и от Европа.


Тимъти Снайдер

© Велко Ангелов, Капитал

Тимъти Снайдер


Така идваме до оня момент през 1933 г., когато историята на Украйна става истински необичайна и специална. Основна тема в историята на Европа е деколонизацията. От гледна точка на Балканите и Полша това е самодеколонизация – вие се отървавате от империите. От гледна точка на Западна Европа – Великобритяния и Франция –  е загуба на територии. Украйна е главното изключение, в Украйна темата е колонизация и дори двойна колонизация. Първата колонизация е вътрешната колонизация, описана от другаря Йосиф Сталин: "Тъй като нямаме отвъдморски територии, трябва да се колонизираме сами".


Украйна е най-важната вътрешна територия, защото има най-богатата земеделска земя.


От гледна точка на Адолф Хитлер Украйна е също колонизационен проблем, понятието Lebensraum обозначава най-вече Украйна. Централната идея и на нацисткия колонизационен проект е, че ще придобие сила като контролира чернозема на Украйна. Така че нацистите напълно съзнателно се опитват да направят същото, което сталинистите направиха случайно. Те се опитват да създадат колективни земеделски стопанства, което води до глада през 1941 г. 30 милиона жители на Съветския съюз умират от глад, тъй като германците пренасочват запасите от храна от Украйна към Западна Европа.


През ХХ век Украйна има специална история – тя е европейска колония, при това двойна колония. Няма друга територия в Европа, която да е толкова ключова за европейските колониални сили. В резултат на това Украйна е най-опасното място на света между 1933 и 1945 г. По политическа линия тук са убити повече хора, отколкото във всяка друга държава в света. И това е резултат от съвпадането на тези два проекта – на съветския и на нацисткия. Когато през 1941 г. германците обявяват война на Съветския съюз, те обявяват война главно заради Украйна. Освен до война обаче съвпадането на интересите води и до създаване на съюзи. Има един по-ранен период – от 1939 до 1941 г. – когато нацистите и Съветският съюз са съюзници. Пактът "Молотов – Рибентроп" и периодът, в който той важи от 1939 до 1941 г., не е просто период, в който Сталин прави грешки. Ние се питаме как може Сталин да е направил съглашение с Хитлер, та той е знаел, че Хитлер ще нападне Съветския съюз.


Ключовото нещо тук е какво е смятал, че прави Сталин. Това е още една поука от близкото минало, на която не обръщаме внимание. Когато Сталин влиза в съюз с Хитлер през 1939 г., той си мисли, че обръща Германия срещу Франция и Великобритания. Мисли си, че няма да има германо-съветски конфликт, защото германската агресия ще се обърне срещу Франция и Великобритания и това ще доведе до ситуация, в която противоречията на капитализма ще се разкрият и западните сили ще се провалят. Какво прави той? Той се опитва да използва крайната десница в Европа, за да унищожи Западна Европа. И почти успява. Това не е чак толкова лош ход от негова страна. Той използва крайната десница, за да удари европейски структури. Това е почти буквален урок и ние можем да изберем да не го забележим и да не го научим, но руската политика днес прави точно това, тя се опитва да използва европейската крайна десница, за да унищожи ЕС.


Как приключва всичко това? Начинът, по който Украйна става субект на собствената си история, е много интересен. Преди всичко украинският национализъм е антиколониален, той прилича много повече на латиноамериканския или на африканския национализъм, а не на българския, германския или френския. Той е антиколониален заради неотдавнашния колониален опит. Обикновено възприемаме националистите като етнически обособени расисти. От гледна точка на украинците историята на ХХ век е история на колонизация, което значи, че националното определяне е антиколониално. Как стигаме от колониалния обект Украйна до политическия субект Украйна? Тук ключовото десетилетие е 70-те години на миналия век.


Това, което се случва в Украйна сега има връзка със 70-те години,


когато се създава интелектуалната рамка за това, което се случва сега. През 70-те години се раждат два конкурентни интеграционни проекта. Единият проект е проектът на неутопичния Съветски съюз. Историята на Украйна се мисли така – украинците стават част от Съветския съюз и след това се случва утопията, случва се светлото бъдеще. През 70-те години този разказ е по-прост – украинците трябва да станат съветски граждани, те трябва да станат част от Съветския съюз. Как става това на практика – през 70-те години украинските учебници изчезват от училищата, съветската идеология създава една съветска техническа и хуманитарна интелигенция, така че де факто образованите хора от Киев, Харков и където и да е, трябва да отидат в Москва, защото само така напредват.


От друга страна обаче започва да се формира европейският проект. Идеята, че можем да се обърнем към Европа, започва да придобива конкретни форми. Украинците също започват да мислят за потенциално европейско бъдеще. Най-важните взаимоотношения тук са между Полша и Украйна. Идеята за украинска национална държава не е била никога слаба, тя просто е имала повече врагове. През 70-те години тази ситуация за първи път започва да се променя. Украйна изведнъж се оказва без полския си враг. През Втората световна война, особено през 1943 г., силите на украинския национализъм са главно насочени към полското население. През 1943 и 1944 г. украинските националисти извършват най-голямото етническо прочистване сред полските граждани.


През 70-те години обаче една група полски политически анализатори вместо да се фокусира върху този епизод или върху пакта "Молотов – Рибентроп" прави интелектуалния ход да признае украинската държава в съществуващите й граници. Това е шокиращ ход. Знаем, че най-трудно се забравят кървавите кланета на собствения ви народ и загубата на територия. А точно това е историята на Полша през Втората световна война, тя губи половината си територия, извършено е прочистване срещу етнически поляци. Нормално би било поляците да си кажат: "Ние искаме да си възстановим загубите". През 70-те и 80-те години, около движението "Солидарност", се случва нещо много интересно, поляците правят различен ход. Тогава Полша не е суверенна държава, но те казват: "Ние ще си представим ново европейско бъдеще, в което и Полша, и Украйна ще са в Европа".


Ето това е утопичната част – ще си представим европейско бъдеще и в това европейско бъдеще националните граници няма да имат такова значение.


Те казват: "Това, което ще направим сега, е да признаем полско-украинската граница". Това е интелектуалният разговор, който се случва през 70-те и 80-те години, а през 90-те години се превръща във външна политика на Полша. През 1990 г., преди още Украйна да стане независима държава, Варшава признава своята граница със съветска Украйна. Това беше един много умен ход. На практика това премахна полския враг за Украйна и когато украинското национално движение се разви през 1991-1992 г., то се насочи почти изцяло към Москва, което е нещо ново в историята. Днес, когато гледаме руските наемници в Източна Украйна, смятаме, че този конфликт е много обичаен, но това не е така, той е нов.


Украинското национално движение, което е насочено към Русия, е нещо ново, това е ново явление. И това е важен момент от историята на Украйна като национален актьор. От 1990 г. нататък става възможно да се мисли за украинска държавност и тя бе постигната през 1991 г. От 1991 г. до 2013 г. украинската външна политика се колебае между Изтока и Запада, тя е като едно геополитическо бебе – първо на Изток, но ако не ти хареса това, отиваш на Запад, и това се повтаря с години, независимо от това какво правителство е на власт. До 2013 г. украинската вътрешна политика пък се колебае между един или друг олигархичен клан. Всичко това се променя през 2013 г.


В заключение искам да задам въпроса какво точно се промени през 2013 г. Защо внезапно през 2013 г. се случи нещо, което аз определям като лява национална революция, защо милиони хора излязоха на улиците? Отговорът на този въпрос е свързан по-малко с Украйна, а повече с историята и най-вече с Русия. И тук се връщам към основната си тема. В тази лекция се опитах да представя историята по три консервативни начина – като историк аз съм консерватор. Опитах се да представя историята като разказ, който тръгва от миналото и стига до бъдещето, историята като проект – как хора биват присъединявани към този проект, историята като източник на поуки. Този начин, по който се опитвам да представя историята, е конвенционален.


Но през 2013 г. се случи нещо, което  интелектуално е много любопитно, а политически е изключително опасно. Става дума за преизмислянето на историята по един четвърти начин, преизмислянето на историята по постмодерен начин. Стана така, че историята вече не е въпрос на приемственост, на последователност на проекти, на поуки, а се превръща в нещо като мол – влизаш вътре, там има блестящи неща, които са много интересни, и ти си взимаш от различните щандове каквото си искаш. Говоря за начина, по който се представя сега историята в Москва. Говоря за евразийското течение, което се свързва с някои крайнодесни мислители в Русия, и което се превръща в руска външна политика.


Това, което направи Русия през есента на 2013 г., е преосмисляне на историята като серия от консуматорски изображения: виж Сталин, виж Хитлер, виж Мусолини; Сталин може би не беше чак толкова лош, Хитлер и Мусолини също, ние ще експлоатираме по нещо от всеки и отвсякъде и ще ви дадем нова версия на това, което се е случило в миналото, за да оправдаем това, което се случва в настоящето. Това прие форма на атака срещу ЕС, в която Украйна е интересна, просто защото се е изпречила на пътя. Какво се случи на Майдана? Би било лесно да се каже, че протестиращите се изправиха срещу Русия. И това е вярно.


Можем да разкажем конвенционално тази история – Украйна щеше да сключи споразумение за асоцииране с ЕС, то бе спряно, това доведе до протести, протестите доведоха до насилие, оттам се стигна до революция, Москва ескалира насилието, режимът падна и сега има ново проевропейско правителство. Това до голяма степен е вярно. Да, Русия натисна прекалено, украинците реагираха, руснаците реагираха и нахлуха в Крим. Но това е само на повърхността. В по-дълбок смисъл се случи нещо по-важно и по-плашещо. Докато Русия се съпротивяваше на Майдана, тя разкри начина, по който гледа на Европа. Не знам колко от вас са гледали руска телевизия през ноември и декември 2013 г., но там Майданът се представяше не като Евромайдан, а като гей-Евромайдан. Искреното и съвсем просто желание на украинците да живеят в държава, която не ги краде, бе представено в Русия като конспирация на нацисти и гейове. Разбира се, тази конспирация е родена в Брюксел, но пък в Брюксел са марионетки на САЩ. По-дълбоките корени на тази политика е, че това е атака срещу ЕС.


Какво означава да си научим урока, вглеждайки се в историята на Европа през ХХ век и във Втората световна война? Урокът е, че демокрацията и либерализмът са нещо добро, че интеграцията е по-добра от дезинтеграцията. Евразийският проект е фронтална атака срещу всичко това. Според него демокрацията е лоша, либерализмът е лош, няма поуки, които да се извлекат от ХХ век, в него има само образи, само възможности. Няма проблем да се каже, както казват в "Известия", че Хитлер е разумен държавник, който е бил подложен на много силен натиск от Запада. Няма проблем да се каже, както се каза наскоро по руската национална телевизия, че евреите сами са си виновни за Холокоста. Няма проблем да се каже каквото и да било, което е полезно за момента, защото историята не е миналото, историята е само източник, който ни дава факти за настоящето. Начинът, по който руското ръководство представя Украйна, не е просто политическа пропаганда, а е по-скоро интелектуално преосмисляне на самата Европа.


Руското ръководство представя украинското правителство като фашистка хунта и ние можем да кажем, че това е грешка. Можем да кажем, че крайната десница събира много по-малко гласове в Украйна, отколкото в която и да е друга европейска страна. Можем да кажем, че революцията бе направена по-скоро от левичари, а не от десницата. И всичко това ще е вярно. Правителството на Украйна не е фашистка хунта. Сега то се управлява от един умерен производител на шоколад. Но не в това е въпросът. Това, което ни призовават да направим, е да влезем в един свят, където фактите, историята нямат значение, където историята като разказ, историята като проект и историята като поука нямат значение. Единственото, което има значение, е историята като източник на моментно вдъхновение. Ако сме вдъхновени от нещо, то е добро, ако сме вдъхновени от Хитлер, той е добър, ако сме вдъхновени, че евреите са си заслужили Холокоста – о кей. Това, което е особено обезпокоително, е как добре работи тази машина.


Обезпокоително е, че историята не може да се защити,


защото това е едно много голямо изкушение. Много хора наистина смятат, че правителството на Украйна е фашистка хунта. Това е проблем дори в Германия, проблем е и тук. Още по-притеснително е, че много хора в Германия са изкушени от този стил да хванеш един величав момент и да превърнеш историята в образ, а не в източник на поуки. Точно това се случва в света днес и аз бих го определил като фашизъм, като недвусмислен фашизъм. То е измислено от Жорж Сорел, който казва, че историята не е въпрос на поуки и  проекти, а е един чувал с митове, от които можем да избираме каквото си поискаме, за да мотивираме действията си в настоящето, а след като сме предприели тези действия, да можем произведем нови митове. Ако се вгледаме във фашизма, какво виждаме – отхвърлянето на историята, каквато я описах, и приемането й като източник на митове, които ни мотивират.


Струва ми се, че се намираме в преломен момент. Вие сте в политически преломен момент, защото ЕС вече има алтернатива. За добро или за зло, политиката на ЕС обаче е безалтернативна политика. Политиката на моята страна, на САЩ, е политиката на свободния пазар, която няма алтернатива. В ЕС безалтернативната политика е в това, че няма алтернатива на интеграцията. Ние всички сме си научили урока – няма алтернатива. И сега изведнъж се появява алтернатива. Ние сме така свикнали да няма алтернатива, че е много трудно да се изправим пред алтернативата и да признаем дори, че тя съществува. Мислим си, че единственото нещо, което може да се съпротивлява, е ЕС. Всъщност ЕС  е само едно нещо в света и в момента то има враг. Този враг вече работи усилено отвътре в ЕС. Евразийският проект – в него става дума не толкова за Русия и за Украйна, а за Европа.


Става дума за това да се развали целият този исторически контекст, който направи Европа възможна. Как евразийският проект навлиза в Европа е видимо от съюза между руската крайна десница и европейската крайна десница. Има две неща, по които в европейската крайна десница има абсолютно единодушие – никой крайнодесен в Европа не подкрепя Украйна и всеки крайнодесен в Европа подкрепя Путин. Това е така, защото европейската крайна десница е част от един по-голям проект за унищожаването на ЕС. Това има морални последствия и хората, които твърдят, че са патриоти, всъщност не са такива. Хората, които твърдят, че са против европейската интеграция, всъщност подкрепят друг тип европейска интеграция, но не си го признават. Защото ЕС има алтернатива. Фалшивата алтернатива е да се завърнем към националните държави. Това няма да се случи, то е невъзможно, или ако е възможно, би било кошмар.


Тази фалшива алтернатива е мечтата, която продават крайнодесните от Шотландия до Австрия. Но това няма да се случи, това, което може да се случи, е да бъде отслабен ЕС, за да се подсили евразийският проект, който се представя пред вас като свобода, като патриотизъм и като печалба за вашите елити. Това пък е материалната страна на всичко това и тя е простичка. Източникът на консервативната политика в моята страна са полезните изкопаеми – петрол и газ. Твърди се, че ние влизаме в други страни заради петрола. Полезните изкопаеми водят до ползи и в цялата тази прекрасна пиротехника и пропаганда на руския проект има една цел и тя е свързана с това, че руският режим зависи от продажбата на полезни изкопаеми в Европа. Най-вече в Европа. За руския режим би било много по-просто да продължи да продава тези полезни изкопаеми на Европа. Ако ЕС продължи да съществува, той ще изгради една обща енергийна политика. Ако той се разпадне, руснаците ще преговарят поотделно с Италия, Гърция, България. Тогава няма да има обща енергийна политика и хората, които изкарват милиарди от полезните изкопаеми в Русия, ще продължат да го правят.


Показах ви в идеологически смисъл колко интересна е евразийската алтернатива. Политически тя изобщо не е интересна. В политически смисъл вие сте в преломен момент. Имате две възможности – да се държите така, че да е лесно за една малка група хора да правят милиарди от петрол и газ, тогава ще загубите най-голямата общност на мир и благоденствие в света. Другият вариант е да затрудните тази шепа хора и да запазите тази общност на мир и благоденствие. Това са вариантите днес в София, както и на други места в Европа. Като казвам, че сме в преломен момент, нямам предвид само това, че трябва да се направи важен избор. Имам предвид нещо по-фундаментално. Това, което се случва е промяна в начина, по който се усеща и преживява самата история. В този свят, в който шепа хора правят милиарди от полезни изкопаеми, историята е история на консуматори, на грандиозни жестове и велики моменти. Другата история, тази за запазването на ЕС, е досадна изследователска история, от която трябва да се вадят поуки. Не съм сигурен коя от двете ще надделее. Първият тип история е привлекателна, а вторият тип трудно се защитава.


Опитах се в тази лекция да покажа тези два вида история, да кажа, че Украйна има история, и да покажа, че начинът, по който мислим за историята, има изключителни политически последствия за бъдещето. Това, което може да ни се струва много забавно днес, е да забравим за уроците, да не мислим за проектите и да се ентусиазираме. Тези неща могат да бъдат много, много опасни. Ние сме забравили, че вече сме преживявали тази опасност, ние сме виждали фашизма. Що се отнася до скучната история, тя изисква усилие, изисква труд, и не е чак толкова интересна.


Така че изборът не е само между Европа и Евразия и аз нямам никаква представа какъв избор ще направите. Но под този избор стои изборът как да мислим историята. Аз се изправям тук, за да защитя скучната история, и се надявам, че начинът, по който я защитих, не беше скучен.


Тимъти Снайдер (1969 г.) е известен американски историк, професор в Университета в Йейл. Изследовател на историята на тоталитаризма, комунизма и Холокоста. Най-известната му книга е: "Кървавите полета. Европа между Хитлер и Сталин" (Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin, 2010), преведена на 12 езика, в която той отделя много страници на глада в Украйна, предизвикан по заповед на Сталин, както и на подялбата на Полша между СССР и нацистка Германия.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (221)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Цензурата не спи
  Цензурата не спи
  Рейтинг: 514 Неутрално

  Голяма част от историята на Украйна ви звучи познато, това е историята на славяни, историята на хора на словото, история на романтични и военни сблъсъци с Византия, история на колебанието дали да се премине към християнството, на колебанието между Изтока и Запада.
  -----------------------------

  Когато е имало Византия Украйна не е съществувала, а Киевска Рус е сегашна Русия!

  Иначе много добра лекция!

  Демократка съм, не признавам двойните стандарти!
 2. 2 Профил на adam1966
  adam1966
  Рейтинг: 520 Неутрално

  Хубаво е да си припомняме историята и да се пазим от повторение на грешките допуснати в миналото !Народите на ЕС трябва да продължат общия си път напред и да не допуснат възтановяването на СССР за сметка свободните хора от бившите съветски републики !

 3. 3 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 951 Весело

  "Евразийският проект е фронтална атака срещу всичко това. Според него демокрацията е лоша, либерализмът е лош, няма поуки, които да се извлекат от ХХ век, в него има само образи, само възможности. Няма проблем да се каже, както казват в "Известия", че Хитлер е разумен държавник, който е бил подложен на много силен натиск от Запада. Няма проблем да се каже, както се каза наскоро по руската национална телевизия, че евреите сами са си виновни за Холокоста. Няма проблем да се каже каквото и да било, което е полезно за момента, защото историята не е миналото, историята е само източник, който ни дава факти за настоящето. Начинът, по който руското ръководство представя Украйна, не е просто политическа пропаганда, а е по-скоро интелектуално преосмисляне на самата Европа. "

  ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТОЧНО КАЗАНО!

 4. 4 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 951 Весело

  "Руското ръководство представя украинското правителство като фашистка хунта и ние можем да кажем, че това е грешка. Можем да кажем, че крайната десница събира много по-малко гласове в Украйна, отколкото в която и да е друга европейска страна. Можем да кажем, че революцията бе направена по-скоро от левичари, а не от десницата. И всичко това ще е вярно. Правителството на Украйна не е фашистка хунта. Сега то се управлява от един умерен производител на шоколад. "

  Отново ВЯРНО И ТОЧНО!

 5. 5 Профил на Цензурата не спи
  Цензурата не спи
  Рейтинг: 514 Любопитно

  [quote#4:"BlueWater"]
  Отново ВЯРНО И ТОЧНО! [/quote]

  А няколкото министри от Десен сектор, които са украински неонацисти? А главен прокурор от същата "фаланга"?

  Текат опити да се фалшифицира настоящето В Украйна, но на лъжата краката са къси!

  Демократка съм, не признавам двойните стандарти!
 6. 6 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2213 Неутрално

  Не искам да съм лош пророк и пак да позная както винаги... Украйна е бъдещето на Европа, ако по най-бързия начин не стане здрава Федерация или Конфедерация. Всяка световна сила (не винаги ще е една и съща) може да предизвика всякакъв сепаратизъм където си поиска. Хлабавата асамблея евротарикати не ще може да се противопостави - Европа ще затъне в огън.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 7. 7 Профил на опа
  опа
  Рейтинг: 418 Неутрално

  [quote#4:"BlueWater"]

  "Руското ръководство представя украинското правителство като фашистка хунта и ние можем да кажем, че това е грешка. Можем да кажем, че крайната десница събира много по-малко гласове в Украйна, отколкото в която и да е друга европейска страна. Можем да кажем, че революцията бе направена по-скоро от левичари, а не от десницата. И всичко това ще е вярно. Правителството на Украйна не е фашистка хунта. Сега то се управлява от един умерен производител на шоколад. " [/quote]


  Чисти лъжи ! Те фашистите само бяха използвани да стрелят със снайпери на майдан и да изгорят 40 души в Одеса ... иначе са малко и нямат подкрепа ... да не говорим за криминалното минало на умерения производител на шоколад ...

 8. 8 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 951 Весело

  "Полезните изкопаеми водят до ползи и в цялата тази прекрасна пиротехника и пропаганда на руския проект има една цел и тя е свързана с това, че руският режим зависи от продажбата на полезни изкопаеми в Европа. Най-вече в Европа. За руския режим би било много по-просто да продължи да продава тези полезни изкопаеми на Европа. Ако ЕС продължи да съществува, той ще изгради една обща енергийна политика. Ако той се разпадне, руснаците ще преговарят поотделно с Италия, Гърция, България. Тогава няма да има обща енергийна политика и хората, които изкарват милиарди от полезните изкопаеми в Русия, ще продължат да го правят."

  Това е ОСНОВНАТА ПРИЧИНА за действията на Цар пУТИН!

  ЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ И ПАРИ!

 9. 9 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 728 Неутрално

  Интересно четиво.Дълго,но увлекателно.

 10. 10 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2875 Неутрално

  Имам доста възражения срещу повечето твърдения на уважаемия професор Снайдер.Анализът му често навява мисъл
  за волни или неволни натъкмявания на историческата истина в полза на политическата конюнктура.Ще препоръчам на колегите
  написаното от Солженицин, който освен че е много по -запознат от Снайдер с нещата е и половин украинец:
  http

 11. 11 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 951 Весело

  "В политически смисъл вие сте в преломен момент. Имате две възможности – да се държите така, че да е лесно за една малка група хора да правят милиарди от петрол и газ, тогава ще загубите най-голямата общност на мир и благоденствие в света. Другият вариант е да затрудните тази шепа хора и да запазите тази общност на мир и благоденствие. Това са вариантите днес в София, както и на други места в Европа. Като казвам, че сме в преломен момент, нямам предвид само това, че трябва да се направи важен избор. Имам предвид нещо по-фундаментално. Това, което се случва е промяна в начина, по който се усеща и преживява самата история. В този свят, в който шепа хора правят милиарди от полезни изкопаеми, историята е история на консуматори, на грандиозни жестове и велики моменти."

  Отново много верни изводи!

  ОСТАВКА на нашите национални предатели!

 12. 12 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2213 Неутрално

  До коментар [#2] от "": "Народите на ЕС трябва да продължат общия си път напред и да не допуснат възтановяването на СССР за сметка свободните хора от бившите съветски републики !"
  Последният път когато "народите от Европа" бяха против СССР ... то " свободните хора от бившите съветски републики !" си забиха знамето върху Райхстага Да не допускаме същите грешки !!! Русия + ЕС е по добре от ЕС срещу Русия + Китай ...

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 13. 13 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2875 Неутрално

  http://rg.ru/2014/05/16/solzhenitsyn.html
  Ето един линк към избрани изказвания на писателят ,започвайки от тези,поместени в книгата"Гулаг",за която той получи нобела за литература.

 14. 14 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 951 Весело

  "Така че изборът не е само между Европа и Евразия и аз нямам никаква представа какъв избор ще направите. Но под този избор стои изборът как да мислим историята. Аз се изправям тук, за да защитя скучната история, и се надявам, че начинът, по който я защитих, не беше скучен."

  Браво!

  Отлична лекция по история!

 15. 15 Профил на Цензуриран от антибългари.
  Цензуриран от антибългари.
  Рейтинг: 470 Весело

  Тоя ни е главния пропагандист.

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 17. 17 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2875 Неутрално

  Много съм впечатлен от скоростта с която беше "прочетено"
  написаното от Солженицин и публикувано на постнатия преди минута от мен линк.Това ми напомня за всенародното осъждане в СССР,където казваха"Не читал,но осуждаю",в това число и на работите на Солженицин.

 18. 18 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Иначе много добра лекция! [/quote]

  По-скоро уки-лекция! Повърхностна като знанията в укипедия.

  Отделно ЕС и САЩ имали право да рушат Евразийския съюз, защото бил срещу тяхната идея, но Евразийският съюз нямал право да се занимава с нищо друго, освен собственото погребение.
  Избор между ЕС и Евразия има само в празните глави на политпропагадандатори на НПО-тата, щедро захранени от американски пари. Нито политически, нито технически е възможен такъв избор за която и да е държава от ЕС. Не случайно за Евразийския съюз в България говорят само от пишман десницата и НПО-тата, гачели там им е хвърлен пъпа, аз не съм чул нормален политик дори да споменава организацията. Търси се поредния призрак, който да заброди из Европа и сплоти олигархия и народ.

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 19. 19 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2875 Неутрално

  До коментар [#14] от "BlueWater":
  Прав си.Отлична лекция...по алтернативна история.Забавно е.

 20. 20 Профил на historian
  historian
  Рейтинг: 368 Неутрално

  Интересно, дори "чугуните" са впечатлени от обективната и професионална статия, ама пак си знаят тяхното...

  До коментар #1: Киевска Рус е по-скоро предшественичка на дн. Украйна, а Московското княжество, васално десетилетия на татарите - на дн. Русия - различна историческа съдба, повече или по-малко европейско влияние, различен манталитет...

 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 22. 22 Профил на трафоПОСТ
  трафоПОСТ
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#1] от "Милена -> не признавам двойните стандарти":

  Киевска Рус не е днешна Русия, вероятно името Ви заблуждава. Киевска Рус е обединение на различни княжества и народи, повечето от които имат в името си "рус" затова се нарича така. Московското княжество е само едно от тях. Това е и княжеството, което се отделя първо от Киевска Рус и решава да гради собствена държава. Именно Московското княжество е началото на днешна Русия. Ако, Вашата теза, че Киевка Рус е днешна Русия, излиза, че днешна Русия се е отделила от самата себе си.

  „Ако целенасочено се опитате да се провалите и успеете, какво сте постигнали – успех или провал?“ Иво Иванов
 23. 23 Профил на northatlantic
  northatlantic
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#10] от "тулса":

  Имаш доста възражения, а нито едно не сподели конкретно...Абе знаеш, че трябва да си несъгласен, ама не знаеш защо точно

 24. 24 Профил на Цензурата не спи
  Цензурата не спи
  Рейтинг: 514 Весело

  [quote#20:"historian"]Киевска Рус е по-скоро предшественичка на дн. Украйна[/quote]

  Ха, ха, украинците са почнали да крадат руска история, напушва ме смях, като се сетя за македонците, дето крадат българска история!

  Демократка съм, не признавам двойните стандарти!
 25. 25 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 951 Весело

  [quote#17:"тулса"]Много съм впечатлен от скоростта с която беше "прочетено"
  написаното от Солженицин и публикувано на постнатия преди минута от мен линк.[/quote]Очевидно много по-бавно от скоростта с която вие с ЛЕКОТА претеглихте и сравнихте познанията на Тимъти Снайдер професор по история в Университета в Йейл, изследовател на историята на тоталитаризма, комунизма и Холокоста, и Александър Солженицин, който е писател, драматург и публицист.
  [quote#10:"тулса"]Ще препоръчам на колегите
  написаното от Солженицин, който освен че е много по -запознат от Снайдер с нещата е и половин украинец: [/quote]

 26. 26 Профил на lone wolf
  lone wolf
  Рейтинг: 822 Неутрално

  До коментар [#10] от "тулса":

  Тулса,"Архипелаг ГУЛАГ" попадна в ръцете ми, и съответно я прочетох, 1976-та година в Кейптаун - Южна Африка! По това време в България вероятно само са чували за "Архипелаг ГУЛАГ".

  Не забравяйте че за разлика от нашия Сидеров, А.Солженицин е националист в добрия смисъл на думата!

  За мене има още една негова изключителна книга!
  "Русия в руини"!

  Да разлая троловете!!
 27. 27 Профил на historian
  historian
  Рейтинг: 368 Неутрално

  До коментар [#24] от "Милена -> не признавам двойните стандарти":

  Зависи от гледната точка - аз например, не смятам, че става дума за "крадене на история" - и украинците и дн. македонци имат много обща история - първите с московците, но и с поляците, литовците, немците, татарите...; вторите - предимно с България, но и с Византия, със сърбите, с албанците, че дори и с власите...

 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 29. 29 Профил на Schopenberg
  Schopenberg
  Рейтинг: 572 Неутрално

  До коментар [#5] от "Милена -> не признавам двойните стандарти":
  До коментар [#18] от "др. Иванов":
  До коментар [#21] от "dark'star":

  Като фанатични привърженици на ретроградната кремълска политика, защо не посетихте лекцията и не изложихте разбиранията си и себе си? Щяхте с очите и ушите си да разберете, колко хората отхвърлят заклинанията ви. Подобно преживяване са имали двамата ви съмишленици на срещата с Адам Михник в СУ.
  Рядко се случва учени от такъв ранг да са в България. Благодаря на организаторите. Да, ние сме много по-емоционални, когато се обсъжда близката чужбина. Но фактите са си факти и нашата оценка е най-вярна в изявленията на Президента Плевнелиев и Радан Кънев.
  Украйна стъпи на европътя и много скоро ще се докаже, като правилен избор.

  Navigare Necesse Est
 30. 30 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1484 Весело

  До коментар [#1] от "Милена -> не признавам двойните стандарти":

  Познанията ти по история са дори по-зле от тези на професора.
  При толкоз фактически грешки, и още повече пропуски, как да вярваш на нещо?

  Covid live matter. Stop the genocide.
 31. 31 Профил на adam1966
  adam1966
  Рейтинг: 520 Неутрално

  До коментар [#12] от "dark'star": Смисъла на ЕС е да интегрира народите в Европа и да живеят в една голяма общност без граници,национализъм и противопоставяне помежду си!Случая през ВСВ е точно обратен Германия сама напада съседните си народи , а после и СССР , така ,че знамето над Райхстага няма връзка с отношенията на РФ и ЕС в днешно време!Това именно има впредвид автора , да не се допусне повторение на грешките от времето когато Европа е била разделена и залята от национализъм.Колкото до РФ и Китай там има много неизвестни , но ще припомня една максима : Няма вечни приятели има вечни интереси. Интересите на РФ и Китай са различни/както м/у лъвовете , не могат да живеят заедно когато достигнат зрелост , за лъвиците е друга работа....

 32. 32 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1484 Весело

  До коментар [#5] от "Милена -> не признавам двойните стандарти":

  Що ще рече неонацист? И няма ли най-после да разберете, че фашисти и нацисти са различни неща? И като как национал-социалистите (накратко нацисти) станаха десни?

  Covid live matter. Stop the genocide.
 33. 33 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3110 Неутрално

  Много добър и точен анализ ! Всички приятели на Русия да я прочетат и осмислят днес и утре!
  В понеделник ще изпитвам!

  klimentm
 34. 34 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1484 Весело

  До коментар [#12] от "dark'star":

  Още едни забележителни познания по история. Туй да не е заразно? И да сте ги прифанали от професора?

  Covid live matter. Stop the genocide.
 35. 35 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1484 Весело

  До коментар [#24] от "Милена -> не признавам двойните стандарти":

  Миленче, изключително забавна си. Тез които в един момент ще се нарекат руснаци и държавата си Русия просто копират името на голямата и славна държава. Точно както и Свещенната римска империя. Или родния Симеон.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 36. 36 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1484 Неутрално

  До коментар [#26] от "lone_wolf":

  Солженицин отдавна стана съвсем краен националист.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 37. 37 Профил на meh
  meh
  Рейтинг: 1497 Неутрално

  Много добре е описан моментът, в който евразийският идеологически буламач се превръща в открита външна политика на Русия. ЕС дължи много на Украйна, благодарение на която стана ясно какви са истинските намерения на Русия спрямо него. В Русия нямат алтернатива на това да се опитват да налагат монопол на енергийния пазар в Европа като изнудват европейските държави поотделно или им предлагат примамливи сделки ако са твърде големи и мощни като Германия, за да си държат очите затворени, когато някой друг бива изнудван, но без конфликта в Украйна и гротескната и абсурдна пропаганда, която се изля от Москва от самото му начало, това нямаше да е толкова очевидно за политиците и обикновените граждани на ЕС, колкото е сега. Според мен ако конфликтът между ЕС и Русия се задълбочи, а той определено ще се задълбочи ако бъде основан еднинен енергиен съюз за ЕС, влиянието на крайно десните партии значително ще спадне, тъй като ще стане изключително трудно да се прикрие чии интереси те реално защитават.

 38. 38 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1484 Неутрално

  До коментар [#27] от "historian":

  Македонците са част от България до края на ПСВ. Не случайно Охридско гласува с над 2/3 да бъде включено в границите на Екзархията. Творение на Сърбия и Тито са.
  Е, ако им харесва сега могат да се броят за отделна нация. Което не означава, че трябва да оставяме без реакция потискането на хора с българско самосъзнание. Или малоумните им фалшификации на историята.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 39. 39 Профил на lone wolf
  lone wolf
  Рейтинг: 822 Неутрално

  До коментар [#36] от "Цецо":

  За мъртвите да пишем добро!

  Действително не успя да потисне руското у себе си!

  Да разлая троловете!!
 40. 40 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1484 Неутрално

  [quote#31:"adam1966"]Германия сама напада съседните си народи[/quote]

  Сори ама не е сама. СССР и помага. И напада напълно непредизвикано Полша в гърба. Съгласно договора си с нацистите. Братската социалистическа партия. И до 22.06.41 снабдява братята си с всичко необходимо. Че и доста повече. Че иначе великите немски армии щяха да спрат безславно поради липса на елементарни доставки. Е, след като съвместно разгромяват Полша, Германия и СССР започват самостоятелно да заграбват земи в договорените им сфери.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 41. 41 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1484 Неутрално

  До коментар [#39] от "lone_wolf":

  Честно казано не споделям това виждане. Истината е полезно нещо.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 42. 42 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3110 Неутрално

  До коментар [#13] от "тулса":

  Значи ако Солженицин е написол истината за комунизма всичко написано от него е истина? Той е известен националист и панславист истински дореволюционен руски интелектуалец. Известно е какво каза за Путин и Русия. И най големите имат заблуди и пристрастия !

  klimentm
 43. 43 Профил на historian
  historian
  Рейтинг: 368 Неутрално

  До коментар [#38] от "Цецо":

  Сигурно искате да кажете, че са част само от българския народ (защото между 1371-1912 са част от Османската империя)... За съжаление, по-голямата част (но не всички - вие сами давате 2/3 от Охридско към 1870) преди може да са се чувствали българи, но отдавна вече не е така... Всъщност, България е владяла по-големи или по-малки части от Македония само между 809-1018, 1197-1256 и след 1912 г...

 44. 44 Профил на dnda
  dnda
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Този може да разсипе човек от смях. Само вижте един пример:

  "Много повече хора са се били за украинска независимост, отколкото за независимостта на Чехословакия, Румъния, България или Унгария".

  Драги - хайде посочи колко точно хора са се били за украинска незивисимост и кога, и колко хора са се били за независимостта на останалите, които си посочил ?

 45. 45 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2213 Неутрално

  До коментар [#31] от "adam1966": "Случая през ВСВ е точно обратен Германия сама напада съседните си народи , а после и СССР"
  НЕеееее ... ! Невежеството граници няма ... Да си чувал за Остта ... За това ,че немците са били само 19% от "фашистките пълчища" ... за Финландия, за Италия, за Унгария, за Румъния, ... за България ... или останаха само немците вече ... Те другите фашета са невинни всичките - от усташите до бандеровците и РОА. И това е само в Европа - В Азия Япония воюва с Британия и също си има купчина марионетни "държави"

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 46. 46 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2213 Неутрално

  До коментар [#31] от "adam1966": "Смисъла на ЕС е да интегрира народите в Европа и да живеят в една голяма общност без граници,национализъм и противопоставяне помежду си!"
  ... и какво прави ЕС по въпроса ???? Не ми пей таз песен любовна , букета що ми даде - козата го изяде Аз съм твърдо за европейска федерация секунда по-скоро. Вече има враг на портите ... и то на всички порти по един враг ! Европа е заобиколена от безмилостни икономически титани или религиозни фанатици. Въпрос на оцеляване!

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 47. 47 Профил на pomnesht
  pomnesht
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#12] от "dark'star": Вие комунистите винаги слагате Русия + Китай абсолютна маниполация. Интересите на Китай са към увеличаване на жизненото пространство а такова има само в Русия. Китай дебне тази ниско технологична обезлюдяваща държава с огромна територия и само ядреното оръжие я възпира за момента. Както върви обаче едната да стои на технологично ниво от 20-ти век а другата върви напред, скоро Китай ще може да контролира пораженията от руските ракети и тогава или евразийски съюз под командване на Китай или огромни територии от Русия стават китайски.


 48. 48 Профил на dnda
  dnda
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#1] от "Милена -> не признавам двойните стандарти":

  Този очевидно си мисли, че е в някой бантустан, в които никой нищо не знае. Лекцията може да изнесе и един асистент и то без фактологическите грешки, които въпросният Тимъти прави.

 49. 49 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1524 Любопитно

  Красиво и елегантно. Доста вярно и доста митологизирано. Историята също е инструмент на политиката. Идеологически инструмент. Въпросът е да го използваш с ум.
  А по същност от всичко казано излиза есенцията - ИМА ЕДНА ГРУПИЧКА ХОРА, ПРАВЕЩИ ПАРИ ОТ НЕФТ И ГАЗ, И ИМА ДРУГА ГРУПИЧКА ХОРА, ПРАВЕЩИ ПАРИ ОТ НЕФТ И ГАЗ.
  Няма къде да ходите и трябва да избирате, на коя групичка да се отдадете, и от коя групичка да получите наритването.
  От тук нататък е въпрос на убеждение и на калкулация КОЙ МОЖЕ ДА НАРИТВА ПО-СИЛНО.
  Господин Снайдър елегантно ни казва ПОМАГАЙТЕ НА НАШАТА ГРУПИЧКА ОТ ХОРА И ПРЕЧЕТЕ НА ДРУГАТА ГРУПИЧКА ОТ ХОРА ЗА ПРАВЕНЕТО НА ПАРИ ЗАЩОТО .... ! Но това е елегантната част, психологията и метафизиката.
  В същото време от посолството на господин Снайдър нагледно се се подава материалността под формата на един текст със заплахи и един паметник на бомбардировки!
  Това също толкова елегантно, макар и НЕкрасиво.
  !

 50. 50 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2213 Неутрално

  До коментар [#29] от "Schopenberg": "нашата оценка е най-вярна в изявленията на Президента Плевнелиев и Радан Кънев."
  не сте ми първите носители на истини от последна инстанция които съм виждал как рухват
  С М Я Х !!!
  До коментар [#29] от "Schopenberg": "Украйна стъпи на европътя и много скоро ще се докаже, като правилен избор."
  #стъпи на мина и ние сме прекалено близо. УЖАС!

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 51. 51 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2875 Неутрално

  До коментар [#23] от "northatlantic":
  Ти първо ми кажи,прочете ли това,което Солженицин е писал по въпроса или ми лепна минуса на съвсем неутралното посочване на линк и споменаване на безспорния факт за нобеловата награда на писателя?

 52. 52 Профил на Югозомби. Безсрочен бан след модераторски произвол
  Югозомби. Безсрочен бан след модераторски произвол
  Рейтинг: 1017 Любопитно

  Изненадвам се до какви нива на изкривяване на академичната традиция може да достигне западната политически мотивирана пропаганда относно Украйна. Този текст представлява откровена псевдонаука. Защо:

  "Съществува приемственост на тази цивилизация – от Кирил и Методий през Киев и Вилнюс до Варшава."

  Много по-пълна и всеобхватна е приемствеността между Киевска Рус, средновековната руска държавност и модерния руски национализъм. От Киевска Рус води началото си дори самоназванието на руските държава и народност.

  "Украинските земи са обединени от Великото литовско княжество, след което се появява Полско-литовската държава и тази цивилизация оцелява до 1795 г."

  Съвременните територии на Украйна никога не са били изцяло владени от Полско-литовската държава. Източните и западните зони са били трайно извън нея.

  "Историята на Украйна има една интересната черта – тя е безусловно източна и идва от Кирил и Методий през България, но също така е и безусловно западна, защото е поела всички важни западноевропейски тенденции до XIX век."

  Това не може да се твърди за източните и южните части на днешната украинска държава, те са свързани повече със степните номадски вълни, Османската империя и руския експанзионизъм. През периода на Просвещението източните и южните зони на Украйна са овладени и трайно присъединени към Руската империя. Градовете Одеса, Херсон, Севастопол, Днепропетровск, Донецк, Луганск и други южни и източни центрове са основани в епохата на Руската империя. Културата в тях е традиционно свързана с руската, основен говорим език е руският.
  Мисля, мога да спра тук. Не е редно да се създава неправдоподобен исторически разказ чрез премълчаване на ключови събития, процеси и културни характеристики, посредством подмяна на цялото с негови преднамерено подбрани части. Резултатът на този род манипулативни операции е псевдоистория на украинския национализъм, силно напомняща за съвременните антибългарски пропагандни практики в Бившата югославска Република Македония.

  Модерацията системно трие критични към политиката на изданията коментари и налага бан на авторите им. Тази несвобода обезсмисля коментирането в "Икономедиа“.
 53. 53 Профил на pomnesht
  pomnesht
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#32] от "Цецо": Много добре, чугунените глави няма ли най после да разберат че нацист = националСОЦИАЛИСТ = на ляв.

 54. 54 Профил на Югозомби. Безсрочен бан след модераторски произвол
  Югозомби. Безсрочен бан след модераторски произвол
  Рейтинг: 1017 Любопитно

  [quote#52:"Югозомби"]Източните и западните зони са били трайно извън нея.[/quote]

  Неволна грешка, да се чете:

  "Съвременните територии на Украйна никога не са били изцяло владени от Полско-литовската държава. Източните и южните зони са били трайно извън нея."

  Модерацията системно трие критични към политиката на изданията коментари и налага бан на авторите им. Тази несвобода обезсмисля коментирането в "Икономедиа“.
 55. 55 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 418 Весело

  Ключовото нещо тук е какво е смятал, че прави Сталин. Това е още една поука от близкото минало, на която не обръщаме внимание. Когато Сталин влиза в съюз с Хитлер през 1939 г., той си мисли, че обръща Германия срещу Франция и Великобритания. Мисли си, че няма да има германо-съветски конфликт, защото германската агресия ще се обърне срещу Франция и Великобритания и това ще доведе до ситуация, в която противоречията на капитализма ще се разкрият и западните сили ще се провалят.
  ..............................................

  Горното твърдение е, меко казано, разсмиващо. Като се започне със смехотворната претенция за знаене какво си "мисли" Сталин и се свърши с пълното отсъствие на аргументация !
  А фактите са неумолими спрямо тезите на подобни смешковци - никакви илюзии за окончателно и безвъзвратно " обръщане" на Хитлер срещу Англия и Франция няма, Сталин гледа на договора от 39-а като на глътка въздух, която може да му осигури нужното време за да се подготви за неминуемата война с немците - има милиони документи, който доказват бесните темпове на въоръжаване на СССР в тои период, както и причините за това!

 56. 56 Профил на Realist
  Realist
  Рейтинг: 2935 Неутрално

  Мястото на Украйна е в ЕС, а мястото на режима на Путин е бунището на историята. Режимът на Путин е едно огромно недоразумение в Европа на 21 век и се крепи на първобитният популизъм финансиран от продажбатата на въглеводороди и изостаналостта на руският народ. Второто е главната причина Русия да прилича повече на Саудитска Арабия или Нигерия отколкото на една Норвегия например.

  Всяко чудо за три дни, както е казал народът, режимът на батюшката едва ли ще изкара и 30 години, което е вече мерило за история. Не му давам и 3 години още.

  Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
 57. 57 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2875 Неутрално

  Сега забелязвам,че Снайдер бил и специалист по история на Холокоста.Интересно тогава защо липсва упоминание за това,че войските на
  Хмелницки са изпоклали половината евреи на тогавашната територия на днешна Украйна.Да добавя и още нещо..Споменава се и даже" натъртва",че и бели и червени били притискали бедните украински патриоти.А да напише професора,че баш Ленин прилепва по една или друга причина към УССР области,които са исторически населени с руснаци?


 58. 58 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 418 Весело

  [quote#47:"pomnesht"]абсолютна маниполация[/quote]
  Помняга, предлагам ти преди да си спомняш за манипулациите, да се опиташ да запомниш как се пише думата!
  Успех

 59. 59 Профил на adam1966
  adam1966
  Рейтинг: 520 Неутрално

  До коментар [#45] от "dark'star": Велик си немците били само 19% от фашистките пълчища нападнали СССР , ние даже не сме били на източния фронт !,Румъния,Унгария и Италия + Финландия/огромна държава/ не са имали и 10% от войските на източния фронт!Много правилно казваш марионетни държави принудени от Германия ,точно за това е ЕС да приобщи немците и с помоща на САЩ да ги възпира от доминация на останалите ! Даваш ли си сметка ако янките махнат намордника/бази и армия/ от Германия и Япония/така наречените национално еднородни Булдога/какъв многополюсен свят са задава/нещо като времето след ПърватаСВ и двете имат да си връщат...И двете страни са икономически и технологични гиганти , но политически и военни джуджета сега , но до кога..?

 60. 60 Профил на pomnesht
  pomnesht
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#46] от "dark'star": Често чета написаното от вас и много рядко съм съгласен, но тук ако няма ирония съм съгласен с вас.
  Трябва европейска федерация и то незабавно!


 61. 61 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1484 Неутрално

  До коментар [#43] от "historian":

  Казвам, че доскоро са били българи. Какви са днес е въпрос на личностно самоопределение. Поради което и споменах, че не трябва да подминаваме натиска върху хората, които се самоопределят като българи. Факт е, че болшинството македонци и голяма част от българите имат общ предтеча до 3-то коляно. Айде вече 4-то.
  А за охридско казах над 2/3. Толкова е бил минимума изискван от султана за да може дадена област да се присъедини към екзархията. И охридско гласува и е единствената област присъединила се. Много други в днешна гръцка Тракия и Македония гласуват с над 50%, но това е недостатъчно.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 62. 62 Профил на Schopenberg
  Schopenberg
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Простичко казано:
  Простащината на Путин превърна кошмарите на Русия във факт. Много скоро ние (нато) ще сме я обкръжили и ще диктуваме газовите й доставки.

  Navigare Necesse Est
 63. 63 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1484 Неутрално

  До коментар [#44] от "angora_bg":

  Познанията ви по история са трогателни. Да сте чували за украинските части в австрийската армия през ПСВ? Явно не. Да сте чували, че украйна обявява автономия през 1917-та? И независимост през 18-та? Да не споменавам по-раншната история. И как точно Украйна е включена в състава на руската импреия.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 64. 64 Профил на трафоПОСТ
  трафоПОСТ
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#26] от "lone_wolf":
  Както и великата малка книжка "Един ден на Иван Денисович".
  Я цялата книга е описан само един ден на политически затворник в Сибир.

  „Ако целенасочено се опитате да се провалите и успеете, какво сте постигнали – успех или провал?“ Иво Иванов
 65. 65 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2213 Неутрално

  До коментар [#47] от "pomnesht": "Вие комунистите винаги слагате Русия + Китай"
  Ние комунистите по-добре от тебе си знаем какво искаме и кое къде да си слагаме ... В случая обаче САЩ ги слагат заедно Русия и Китай като евентуални цели за надемократезиране след Сирия и Иран ... само дето Украйна се пререди като каза че ще влиза в ЕАИС и спешно получи Майдан + преврат ... и гражданска война ... преврата беше зле подготвен и износа на револючия няма да мине с 0.9% подкрепа за фашистите. Забрави за Украйна.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 66. 66 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1484 Весело

  До коментар [#45] от "dark'star":

  Ой ма как ги изчисли на некакви 19%? Ба си. Германия го докарва до към 7-8 млн. армия. Викаш имало е към 35-40 млн съюзници?
  Ама в началото други е нямало. 39-та са подкрепени само от руснаците. И с тяхна помощ погазват Полша. И си я разделят. После по братски (нали са социалисти) си поделят Европа. Докато става тясна за мераците им.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 67. 67 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 418 Неутрално

  [quote#61:"Цецо"]И охридско гласува и е единствената област присъединила се.[/quote]
  Мисля, че грешиш - освен Охридската - Скопската, както и Битолската епархии гласуват с над 2/3 в Плебисцита от 1873-а!

 68. 68 Профил на northatlantic
  northatlantic
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#51] от "тулса":

  Никакъв минус не съм ти лепвал. Не виждам защо трябва да чета Солженицин за да ни кажеш какво точно не си съгласен с въпросния професор. Освен това е на руски - не виждам защо заключваш, че задължително трябва да разбирам руски. Абе защо за комунистите винагие трудно да бъдат конкретни? С много неща не бил съгласен, но не споменава нито едно...Винаги сте така.

 69. 69 Профил на Realist
  Realist
  Рейтинг: 2935 Весело

  [quote#65:"dark'star"] случая обаче САЩ ги слагат заедно Русия и Китай като евентуални цели за надемократезиране след Сирия и Иран ... [/quote]

  Ми хайде бийте ни бе фуражка на идеологическият фронт. Свободни сте да го направите, имате най- разточителната чужда телевизия в САЩ, нарича се РТ. Иранците, арабите имат също.

  Как така стана, че независимо от старателно отглежданата рубладжийска мафия в Украйна, поливана грижливо с петро- рубли украинският народ въстана и ви изгони слугите. Американците са платили за всичкото това 5 милиарда за 22 години по думите на другара ти Чуркин.

  Много ефективни тези американци бе, с 200 милиона долара на
  година капичват и най- голямата многомилиарда инвестиция на мАмашката в чужбина, Украйна.

  Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
 70. 70 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2213 Неутрално

  До коментар [#60] от "pomnesht":
  Аз съм социал-либерал и твърдо за Европейска федерация веднага. Няма майтап. Провери ми постове по въпроса от години ... Често защитавам (и то много успешно) леви и крайни позиции които трябва също да се вземат в предвид - все пак сме демокрация , а и тук липсват леви мнения = та за това компенсирам десни изцепки и сверявам часовници на прекалено оптимистична и с доста пропуски в познанията си младеж. Успех !

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 71. 71 Профил на northatlantic
  northatlantic
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#55] от "nenad":

  Ако има милиони документи, то поне един би трябвало да има в интернет. Ще може ли да дадеш някой линк, за да видим и ние за какво точно говориш. Благодаря предварително.

 72. 72 Профил на Realist
  Realist
  Рейтинг: 2935 Неутрално

  [quote#70:"dark'star"]Аз съм социал-либерал и твърдо за Европейска федерация веднага.[/quote]

  Европейската федерация ще се случи. По думите на интервюто на същият професор в Капитал, ЕС е млад съюз. САЩ на същите години не са имали обща валута и са били в гражданска война.

  Федерацията в ЕС ще се случи, за кратко като исторически период.

  Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
 73. 73 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1484 Неутрално

  До коментар [#67] от "nenad":

  Честно казано Охрид и Битоля ги карам в едно. А Скопие май си е в оригиналните граници на Екзархията.
  Имах предвид, че само в източната част от днешна Македония народът със смазващо болшинство гласува, че са българи. А западната е включена директно в Екзархията. Дори султана не е имал съмнения по въпроса.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 74. 74 Профил на Realist
  Realist
  Рейтинг: 2935 Неутрално

  Ето ви интервюто от капитал, който не го е чел, много е добро:

  http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2014/06/06/2317155_timuti_snaidur_rusiia_veche_ne_e_durjava_a_proekt/

  Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
 75. 75 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1484 Весело

  До коментар [#70] от "dark'star":

  Хубав девиз имаш. Не ти ли носи чести награди от модераторите?
  А пътя на ЕС минава през конфедерация. За съжаление доста отдалечена.
  и може ли да ми обясниш кое е ляво и кое дясно, че савсем се обърках.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 76. 76 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2875 Неутрално

  До коментар [#68] от "northatlantic":
  Предполагам,че разбираш украински...Не че Солженицин не е израснал в украинска езикова среда и че украински националисти не са лежали с него в лагерите, а после не са дискутирали лично или задочно с полуукраинеца и потомък на донски казаци.Ако говорим за обективност, знаеш ли нещо за линията Кързон или как се е наричал родния град на фантаста Станислав Лем?После ще обсъдим и влиянието и личните контакти на Солженицин с руския президент .

 77. 77 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 675 Неутрално

  [quote#70:"dark'star"]Аз съм социал-либерал[/quote]

  ХАХАХА
  Не си ли всъщност чугунен комунист?

  The best way to predict the future is to invent it.
 78. 78 Профил на northatlantic
  northatlantic
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#76] от "тулса":

  Да припомня: попитах от всички неща, с които "не си съгласен" с автора, можеш ли да посочиш поне едно. Можеш или не?

 79. 79 Профил на Realist
  Realist
  Рейтинг: 2935 Неутрално

  "Аз съм социал-либерал- цитат на коментар #70 от “dark'star”"

  [quote#77:"Позитаник потъна"]ХАХАХА
  Не си ли всъщност чугунен комунист? [/quote]

  От ДПС- то всички са такива!  Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
 80. 80 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2875 Неутрално

  До коментар [#73] от "Цецо":
  По въпооса за Македония и някои... смътни аналогии с Украйна
  очаквам компетентното мнение на Югозомби..Иначе и на мен прадядо ми Васил(имам снимка с него като бебе..) и прабаба ми по майчина линия Султана бяха от Битолско..

 81. 81 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2875 Любопитно

  До коментар [#78] от "northatlantic"
  Ти осъзнаваш ли,че си лост ин транслейшън?Как мога да се аргументирам пред човек,който е почти толкова повърхностно запознат с първоизточниците и с темата,колкото Снайдер?

 82. 82 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2875 Любопитно

  Как може да се дискутира с хора,които ми поставят минуси поради споделени факти за моята..генеалогия?

 83. 83 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Лекцията на това момче е "предпоследната" версия на ЦРУ,
  за "историята" на този регион
  между Европа и днешна Русия...
  С натрапчива, "хронологизирана еклектика",
  тя не ни казва нещо ново,
  а още повече, не предлага и полезни идеи,
  за работещи обобщения на случващото се...
  В тези дни, САЩ провеждат "одит",
  за резултатите от студената война,
  обявена на времето от Чърчил,
  и процеса на "капитулация" на Източния блок,
  стартирал в Полша преди 25 години...
  Обикновен империализъм, но вече с нови "учени слуги"...


 84. 84 Профил на northatlantic
  northatlantic
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#81] от "тулса":

  да де, човекът е само професор от Йейл - какво ли може да знае...Виждам, че нищо конкретно няма да кажеш. Не съм и допускал, че може да ме изненадаш де.

 85. 85 Профил на dnda
  dnda
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#63] от "Цецо":

  Е, и ? Защо ми задаваш тези въпроси ? Иди в първи клас и питай учителката по история. Тия май сега откриваш света ?!
  Нека онзи на снимката, който е дошъл тук и изнася лекции на кръчмарско ниво да даде точен отговор колко украинци са загинали за независимостта на Украйна и колко от другите държави, които той посочва ?

 86. 86 Профил на dnda
  dnda
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#52] от "Югозомби (прогонен от цензурата в "Икономедиа"":

  Като цяло въпросният Тимъти показва елементарно ниво. Но е загуба на време подробно, пункт по пункт, да се разкриват глупостите, които говори. Явно е той се е включил в някаква кохорта хора тръгнали да произвеждат история на Украйна.

 87. 87 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 630 Неутрално

  Страхотен анализ, само не ми стана ясно, кой изгори живи 43 души в Одеса?! И защо това не се случи в Крим, а се случва в Одеса?!?

 88. 88 Профил на АБПФК
  АБПФК
  Рейтинг: 1698 Весело

  Много преиначаване на историята от този пропагандистки професор!

  На прима виста:

  СССР НЕ са съюзници на Нацистка Германия! ПАКТ за НЕНАПАДЕНИЕ не е съюз.

  Германия НЕ обявява война на СССР, а вероломно го напада!

  Тимъти, изяж си дипломата, докторатурата и с каквото още там се кичиш.

  ☭ "Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы мой товарищ" ☭ — Эрнесто Че Гевара ✭ http://youtu.be/EC58ZjzejL0
 89. 89 Профил на Югозомби. Безсрочен бан след модераторски произвол
  Югозомби. Безсрочен бан след модераторски произвол
  Рейтинг: 1017 Любопитно

  До коментар [#80] от "тулса":

  Не желая да коментирам в "Икономедиа" по причините, изложени в ника и подписа ми. Направих изключение под тази статия заради особено отблъскващия й за мен характер. Ето пример за украинска употреба на класически за македонската пропагандна литература прийом, цитиране на исторически документи с подмяна на автентичните маркери на идентичността - в текста пише "Бугари", но в бележка под линия се напомня "читај Македонци". Преди няколко месеца в "Лента Ру" попаднах на обширно интервю с украинския историк професор Владимир Сергийчук, директор на Центъра за украинистика в Киевския национален университет "Тарас Шевченко" от 2000 до 2007 година. Показателен пасаж от него:

  "Есть документ Богдана Хмельницкого по этому поводу, и он там пишет, что граница украинцев и поляков должна быть по Висле, «как за давних князей руських», то есть украинских [!], и дальше по Карпатскому хребту."

  http://lenta.ru/articles/2013/11/15/ukraine/

  Модерацията системно трие критични към политиката на изданията коментари и налага бан на авторите им. Тази несвобода обезсмисля коментирането в "Икономедиа“.
 90. 90 Профил на northatlantic
  northatlantic
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#88] от "АБПФК":

  Малее, тия твои забележки направиха огромна разлика в основната идея на професора.

  Забелязал съм, че комунистите винаги ще се хванат за някаква подробност или дума, за да дискредтират твърдение, което не им се нрави.

  Това американците му викат "семантикс" - имат си конкретен термин да опишат хора, които в спора не излагат конкретни аргументи по основната идея, а просто се заяждат. Но нормално - логиката е на почит в американското общество, а както е видно от всеки интернет форум, в нашето е най-често отсъстваща. Стремежът да си аргументиран и релевантен у нас не само, че липсва при много хора, но и е умишлен похват от страна на комунягите.

  Случайно или не, от всички "възражения" на комунистите под тая статия само пост 55 и този сега говорят срещу нещо конкретно. Другото е просто квалификации без никаква конкретика.

 91. 91 Профил на northatlantic
  northatlantic
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#87] от "moreee":

  Ами май самички са се изгорили, поне последно това стана ясно. А връзката между изгорелите и казаното от професора е...А, да - няма такава

 92. 92 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1484 Неутрално

  До коментар [#85] от "angora_bg":

  Видимо ти имаш мнение. Неосновано на факти. А единствено на смътното ти желание да изкараш украинците верни овце на руската империя.
  Е, не е вярно.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 93. 93 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1484 Весело

  [quote#88:"АБПФК"]СССР НЕ са съюзници на Нацистка Германия! [/quote]

  А как се нарича съвместното водене на война срещу една държава (Полша по-конкретно)? Въпросният пакт за ненападение е съюзен договор описващ съвместните военни действия, сферите за заграбване и доста други съюзнически ангажименти. Много неприятно за продажната сган у нас. Но отдавна са известни всички негови подробности.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 94. 94 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1484 Неутрално

  До коментар [#89] от "Югозомби (прогонен от цензурата в "Икономедиа"":

  Примерът ти е съвсем неудачен. Киевска рус не е руска държава. От нейните отломки се появява и московското княжество. Което след векове ще вземе името на някога великата държава. Но по съвсе очевидни причини Киевска рус е предшественик на Украйна. Най-малкото защото ядрото и е в днешна Украйна.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 95. 95 Профил на АБПФК
  АБПФК
  Рейтинг: 1698 Весело

  То, освен датите на събитията, има ли нещо друго вярно в тази лекция? Бисер до бисера, мила моя майнольо:
  [quote#0:"Тимъти"]Идеята е да се доближи украинската култура до тази на Европа, до модерността, до революцията и до Съветския съюз.[/quote]Това май е само твоя идея. Как хем до Европа, хем до революцията и СССР. Че тя си е БИЛА СССР- УССР!

  ☭ "Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы мой товарищ" ☭ — Эрнесто Че Гевара ✭ http://youtu.be/EC58ZjzejL0
 96. 96 Профил на АБПФК
  АБПФК
  Рейтинг: 1698 Весело

  До коментар [#93] от "Цецо":

  А, как ще обясниш, че и Полша подписва подобен Пакт още през 1936г.?

  Влизането в Полша е друга бира. Ако бяха имали цел да я завладяват, защо после им върнаха териториите?

  То есть, няма нищо общо с мераците на Хитлер!

  ☭ "Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы мой товарищ" ☭ — Эрнесто Че Гевара ✭ http://youtu.be/EC58ZjzejL0
 97. 97 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2875 Неутрално

  До коментар [#89] от "Югозомби (прогонен от цензурата в "Икономедиа"":
  Е, с цензурата ще...флиртуваме умело като във време оно,ползвайки езоповския език.

 98. 98 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4106 Неутрално

  Много интересно и информативно четиво, от интересен автор.

  Но, никакъв "завой" в отношението си към Европа
  не е направил другарят му "Сталин".

  Дгугашвили е бил марксистки ленинистки терорист - като много други. Антиевропеец, антикапиталист, антимонархист, антитеист, антируснак и изобщо "анти". Кървав банков обирджия "за делото на революцията" (в Грузия) още преди разгрома на тогавашната Руска държава.

  Пръв експроприатор на чужди нефтени компании в Русия
  (на братята Нобел) и външен търговец след марксисткия преврат.
  Напомня за днешния енергиен император?

  Маркс, Энгелс, Ленин (и Сталин): това са главните култове в СССР и колониите от социалистическия лагер на СССР
  чак до 1989-1991, а май и насетне.

  Евразийската идеология и практика на ХХ век е:
  безбожен тоталитарен социализъм - антиевропейски, антицивилизационен, "антизападен", концлагерен, изолационистки.

  Не случайно Втората световна война започва официално с хитлеристка поцелуйковщина в Москва, Берлин и като апогей в Кремъл:
  със съюзнически пакт Молотов-Рибентроп, под благосклонния надвзор на Джугашвили, увековечен за всички "прогресивни" человечества с "современнейшая" (капиталистическа...) фотография.

  След точно един месец сталинистка и хитлеристка поцелуйковщина триумфира в Брест-Литовск над агонизиращата Полша. Междувременно, Англия търпи бомбардировки от Хитлер,
  защото е влязла във война в защита на Полша.
  А Сталин ликува "целият в бяло"...

 99. 99 Профил на Югозомби. Безсрочен бан след модераторски произвол
  Югозомби. Безсрочен бан след модераторски произвол
  Рейтинг: 1017 Любопитно

  До коментар [#94] от "Цецо":

  Първа и последна (!) моя реплика до Вас. В собствените й старославянски текстове Киевска Рус е била самоназовавана "Рус" и "Руска земя" (в средните векове понятието "земя" е означавало и страна, и държава). След упадъка на държавния център в Киев институциите, културните традиции и самоназванията са продължили да се развиват в бившите провинциални властови центрове, превърнали се в самостоятелни княжества. Прекъсване за векове не е имало. Встъпителните думи на "Повесть временных лет", разказваща за основаването на Киевска Рус:

  "Се повести времяньных лет, откуду есть пошла Руская зем[л]я, кто въ Киеве нача первее княжити, и откуду Руская земля стала есть." (Лист: л. 1 об.)

  http://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/_Project/page_Show.php

  Из "Първа новгородска летопис":

  "В лѣто 6837 [1329] Прииде в Новъгород на столъ князь великыи Иванъ Данилович, внукъ Александровъ, мѣсяца марта въ 26, на зборъ архангла Гаврила; бяху же с ними тфѣрьскыи князи Костянтинъ и Василии, и Александръ Суздалскыи, и иных много рускых князеи."

  http://krotov.info/acts/12/pvl/novg28.htm

  Из Кратка летописна повест за Куликовската битка от 1380 г., писана вероятно в Москва в самото начало на 15 в.:

  "Узнал об этом великий князь Дмитрий Иванович, собрал множество воинов и пошел против татар, чтобы защитить свои вотчины, за святые церкви и за правую веру христианскую и за всю землю Русскую."

  "А князь великий Дмитрий Иванович с другими князьями русскими и с воеводами, и с боярами, и с вельможами, и с уцелевшими русскими полками занял поле боя и возблагодарил бога и поклонился воинам своим, что крепко бились с иноплеменниками и твердо за него сражались, и в мужественном бою отстояли веру христианскую."

  "А сам Токтамыш пошел и захватил Орду Мамаеву и цариц его, и казну, и улус весь взял, и богатство Мамаево разделил между своими воинами. И послал оттуда послов на Русскую землю к великому князю Дмитрию Ивановичу и ко всем князьям русским, сообщая им о своем появлении и о том, как он захватил власть в Орде, и как победил своего противника и их врага Мамая, и сам сел на царстве Волжском. А князья русские послов его отпустили с честью и с дарами, а сами той же зимой и весной послали каждый своих послов с богатыми дарами к царю Токтамышу."

  http://www.ruistor.ru/bitvy_kulikovskaya_bitva_ist011.html

  Приемствеността между Киевска Рус, наследилите я руски княжества и Руското царство след средата на 16 в. е несъмнена. Отричането на тази връзка дори не е алтернативна история. То е псевдоистория.

  Модерацията системно трие критични към политиката на изданията коментари и налага бан на авторите им. Тази несвобода обезсмисля коментирането в "Икономедиа“.
 100. 100 Профил на Югозомби. Безсрочен бан след модераторски произвол
  Югозомби. Безсрочен бан след модераторски произвол
  Рейтинг: 1017 Любопитно

  До коментар [#94] от "Цецо":

  П. п. Пояснение. Споменатият в "Първа новгородска летопис" московски, новгородски и владимирски велик княз Иван I Данилович Калита (1288-1341) е внук на великия княз Александър Невски и син на княз Даниил Александрович, основател на московския клон на династията на Рюриковичи, създателите на Киевска Рус. Московският и владимиро-суздалски велик княз Дмитрий I Иванович Донски (1350-1389), за който разказва Кратката летописна повест за Куликовската битка, е внук на великия княз Иван I Данилович Калита и също принадлежи на династията на Рюриковичи.

  Модерацията системно трие критични към политиката на изданията коментари и налага бан на авторите им. Тази несвобода обезсмисля коментирането в "Икономедиа“.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK