За изборните наблюдатели и партийната подлост

Изборните правила, станали известни като кодекса на Мая Манолова, бяха приемани близо година

© Юлия Лазарова

Изборните правила, станали известни като кодекса на Мая Манолова, бяха приемани близо годинаАко преди евроизборите някой ми беше казал, че ще мисля за ограничаване на непартийното наблюдение на изборния процес, щях да му се изсмея. Камо ли пък да напиша нещо по тая тема. Сега обаче се налага да мислим и по това. Съзнавам, че долните редове ще се сторят на някого глупави, идеите - дискриминационни, изобщо вредни за демокрацията. Поемам риска да бъда оплют, но искам някой да започне да мисли и по тази тема.


Непартийното наблюдение на изборния процес е ключов въпрос на общественото доверие. И двете му форми – международно наблюдение и непартийно наблюдение от национални организации, са описани в дебели методики, регулирани са в кодекси за поведение, декларации за принципите на независимото наблюдение. Провеждат се стандартизирани обучения. Има няколко международни института, които се занимават с тази проблематика.


Предишната уредба в стария Изборен кодекс не беше добра. Тя ограничаваше прозрачността, изключваше значителни периоди и дейности на изборната администрация от публичен независим контрол на независими обучени наблюдатели. В сегашния кодекс това беше драстично променено и това е безспорен плюс. За съжаление
партиите опорочиха този инструмент на гражданския контрол


и сътвориха тази свинщина с формално непартийните наблюдатели от партийни НПО-та. Това е такова безобразие, че дори и експертите не можахa да си го представят и да предложат мерки. Партийните подлеци и помияри, които организираха купуването на гласове под формата на непартийно наблюдение, заслужават единствено презрението на избирателите и на експертната общност.


Трябва да е кристално ясно обаче, че вината за тази подлост и за злоупотребата с измислените изборни наблюдатели на партиите е на самите парламентарни партии, които приеха кодекса. Още при обсъждането му членове на обществения съвет към ЦИК поискахме в секциите да има само един застъпник на листа. Партиите вкараха в кодекса и фигурата партиен представител. С това те на практика си осигуриха значителен брой законно купени избиратели. Като се добавят и партийно номинираните членове на секционни изборни комисии (СИК) на пропорционален принцип в раздутите до 9 души СИК, то става ясно, че


големите партии всъщност законно си купуват 50–60 хиляди избиратели


В някои секции е имало дори застъпници от различни партии, които всъщност са в коалиция и логично е да има само един застъпник на листата. С това сумата на законно купените или партийно мотивирани гласове става още по-голяма. При парламентарните избори това става ключов фактор. При цена на един депутатски мандат около дванайсет–тринайсет хиляди гласа излиза, че парламентарните партии законно си купуват през длъжностните лица в изборния процес поне 4–5 мандата.


Логично беше да се очаква, че новите и старите играчи, ако имат пари, ще потърсят подобна техника за заобикаляне на ограниченията за застъпниците. Така и стана – финансовото цунами на ББЦ и ДПС си купи гласове под формата на наблюдатели. Аз лично се срамувам, че не го предвидих. За съжаление, ако не се променят правилата за наблюдателите на парламентарните избори, ще настъпи вакханалия при купуването на гласове.


Ще станем за смях и ще влезем в учебниците


Има ли решение? Ако партийните брокери си мислят, че няма лекарство срещу маймунски номера, много се лъжат. Ако има макар и минимален шанс да се промени нещо, то аз бих предложил той да се използва и да се направят промени, с които да се ограничи ефектът от купените "наблюдатели". На първо време може да се предложи на експертната общност да обсъди и излезе с предложение, което няма да навреди на прозрачността, ще даде достатъчна информация за анализ и в същото време няма да позволи на партиите да злоупотребяват със закона. Такава експертна общност в България има и тя може да се постави над партийните пристрастия и обвързаности.


Като първа мярка може да се ограничи броят на организациите, на които ЦИК дава право (акредитация) да наблюдават изборния процес. Дали ще са 10, 15 или повече, е въпрос на дискусия. Аз считам, че десетина добре структурирани организации могат да покрият страната с качествено наблюдение и анализ. Това, разбира се, могат да бъдат и консорциуми от организации, в т. ч. и местни НПО-та, които са се сдружили за тази цел, и малки организации със специфични интереси към определени таргет групи от електората.


Втората мярка може да бъде ограничаването на максималния брой наблюдатели, които една организация може да акредитира. При общоприетата практика един наблюдател или екип от двама души да наблюдава по 10–12 секции в изборния ден, общият брой наблюдатели от една организация може да бъде не по-голям от 10% от броя на избирателните секции. Нека са 15% или 20% даже. Така една пропартийна организация може да "продаде" на партията майка не повече от 1200 до 1800 или 2400 купени гласа. Но не и 30 хиляди, които при ниска активност са 3 мандата!


Третата мярка може да бъда насочена към капацитета и присъствието на наблюдателската организация на територията на страната. Би могло да се иска от всяка организация, която наблюдава президентски или парламентарни избори, да акредитира наблюдатели в поне 10 многомандатни избирателни района. Подобна уредба да се прилага и на местните избори, като се допуснат и местни/регионални наблюдателски организации. Това ще стимулира сдружаването на наблюдателските организации за постигане на общи цели.


Както вече споменах, общоприета практика е един наблюдател или екип от двама души да наблюдава 10–12 изборни секции, като престоят на един наблюдател в изборното помещение е не по-малко от 30-40 минути. Смята се, че това е достатъчно да се придобие информация за процеса. Прави се не само "гледане" на процеса, но се разговаря с членовете на СИК по стандартизиран въпросник, за да се осигури еднотипна информация за анализ. Плътното присъствие през целия изборен ден във всички секции е работа на партийните застъпници и на практика не се прави от независими наблюдателски организации поради високата цена и огромния необходим ресурс за анализ. При липса на държавно финансиране на НПО-та, които наблюдават изборния процес, много съмнително е някой да реализира пълномащабно наблюдение с целодневно присъствие в секциите. Видя се, че подобно наблюдение всъщност е продължение на партийното застъпничество.


От тази гледна точка е допустимо да се въведе ограничение престоят на наблюдателите в изборното помещение да е до 1-2 часа, като това не се отнася за процедурите в края на изборния ден и броенето на бюлетините и за наблюдението на процедурите в РИК и ЦИК. Подобно ограничение ще намали степента, в която уж независимите наблюдатели въздействат на избирателите чрез сплашване, агитация или заблуждаване на избирателите.


Организациите, които са допуснати за наблюдение на изборите, следва да предоставят доклади за резултатите от работата си на ЦИК. Тези доклади да се публикуват на сайта на ЦИК и да са публични.


Ясно е, че ограниченията не са най-желаният подход. Те могат да предизвикат негативни коментари по отношение на гражданския контрол. Но да се използва добрата воля на законодателя за прозрачност, за да се купуват гласове и да се насищат секциите с партийни активисти, които плашат избирателите или пък откровено ги лъжат как да гласуват, е недопустимо.


Що се отнася до Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и други международни наблюдатели, аз не съм убеден, че ще ни се скарат. С тези експертни мисии трябва да се води интензивен диалог по време на тяхната работа, за да бъдат те максимално потопени в контекста и в мотивацията на едно или друго решение. Тези ограничения по никакъв начин няма да ощетят прозрачността на изборите и способността на гражданския сектор да анализира процеса и да предлага промени.


При тези избори се открои и един


стар проблем със събирането на подписите за регистрация на партиите в ЦИК


Въпреки промените и на тези избори имаше нарушения в събирането на подписи. Даже и при намаления брой искани подписи (2500) партиите не си направиха труда да ги съберат почтено.


По идея подписките са едно доказателство за обществената значимост на дадена партия и предотвратяват в известна степен задръстването на системата. Ако се прецени, че тези подписи следва да останат като условие за регистрация, трябва да се търси елегантно решение, което ще елиминира измамите и злоупотребата с бази данни. То се основава на факта, че дадената подкрепа на партия с участие в подписката е индивидуална воля, която се декларира писмено, но все пак може да бъде конфиденциална пред работодатели и други заинтересувани.


На последните президентски избори в Египет кандидатите събираха подписи по следната технология в няколко елементарни стъпки: избирателят декларира подкрепата за партията пред нотариус. Нотариусът изготвя документ по образец в два екземпляра. Единият отива директно в ЦИК, вторият се дава на избирателя и той го предоставя на партията, която подкрепя. Партията, която е получила подкрепата на дадения избирател, предоставя на ЦИК копията, които е получила от подкрепящите я избиратели, при подаване на документите за регистрация. ЦИК поверява избирателните права на подкрепилите дадена партия, сравнява копията, получени от партиите, с копията, които е получила от нотариусите. При съвпадане регистрира партията.


Възможно е тази процедура да бъде предоставена на общинските администрации. Както ГРАО по места издаваше (2013) удостоверенията на наблюдателите, за да могат те да гласуват на друго място. Там могат да се проверят и избирателните права на избирателите, които подкрепят партиите.


И нещо много важно – ако партиите искат да докажат национално присъствие и значимост, то за президентски и парламентарни избори подписите в подкрепа на регистрацията трябва да са събрани поне в две трети или поне в половината от многомандатните избирателни райони.


Ако сме разумни и добронамерени хора и ако в парламента има разумни и добронамерени хора, то


има достатъчно време за промени


Нека да се съберат експертите от гражданския сектор, които имат утвърдено име и опит в наблюдението на избори, да обсъдят предлаганите изменения и да ги поискат от отиващия си парламент. Ако това не стане, то на предстоящите избори ще има повече наблюдатели и застъпници, отколкото избиратели. Отвращението от измамите ще е още по-голямо, рибарите и гъбарите още по-много. Ще трябва да отваряме избирателни секции по плажовете на родината, по родопските язовири и една-две на Седемте рилски езера.


Авторът е изборен експерт и наблюдател.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (28)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Митко Василев
  Митко Василев
  Рейтинг: 661 Любопитно

  Спокойно, деца.
  Това няма скоро да се повтори. Мангизлиите стоплиха за две неща.
  Първо - не могат да контролират изчадията си.
  Второ - който дава пари за глупости бива национализиран

  това, че казваш даден факт, не означава, че непременно го харесваш. въпреки че за 95% от аудиторията значи точно това
 2. 2 Профил на danvan
  danvan
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Време за промени може и да има, но желание у управляващите не се забелязва. Оставка !!!

  Ние сме малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
 3. 3 Профил на Митко Василев
  Митко Василев
  Рейтинг: 661 Любопитно

  Почти съм сигурен, че оня артист с палтените "наблюдатели", на изборите за НС няма да успее да достигне броя на гласовете от евровота.
  Ако изобщо участва.

  това, че казваш даден факт, не означава, че непременно го харесваш. въпреки че за 95% от аудиторията значи точно това
 4. 4 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1165 Неутрално

  "Ако сме разумни и добронамерени хора и ако в парламента има разумни и добронамерени хора, то има достатъчно време за промени"

  Още един наивник. Нищо няма да променят. Маяма защо си игра една година да сътвори такъв ИК и защо си назначи собствен ЦИК, ако смята да играе честно? Хубавото е, че пак бяха наказани, правят си сметката винаги без кръчмаря.

  Няма шики-мики.
 5. 5 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 2442 Неутрално

  Ще се промени, ама друг път. С тези изроди, както се пееше в една песен "че промяна не може да има".

 6. 6 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 399 Неутрално

  Колкото и да е ядосан автора съм сигурен, че има и друга, вежлива форма на формулиране, различна от епитетите "свинщина", "партийни подлеци" и "помиари"!

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 7. 7 Профил на Иван55
  Иван55
  Рейтинг: 400 Неутрално

  "партиите опорочиха този инструмент на гражданския контрол
  и сътвориха тази свинщина с формално непартийните наблюдатели от партийни НПО-та."

  Друго не съм и очаквал. Колко му е да преместиш няколко НПО-та от правителствената софра на кръглата маса за "граждански контрол"? Истинският граждански контрол е в мажоритарните избори и отзоваването, другото е бошлаф.

  Към "Власт власт възпира" чрез пряка демокрация.
 8. 8 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 3171 Разстроено

  "" Даже и при намаления брой искани подписи (2500) партиите не си направиха труда да ги съберат почтено.""
  ---------------------
  "". . почтено. ""
  ========================

  Почтеност в партиите ? ! ? !

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 9. 9 Профил на джендър дебне в храсталака
  джендър дебне в храсталака
  Рейтинг: 3150 Неутрално

  Авторът добре предлага,но не виждам как този парламент и Мая кюстендилска ще го гласуват

 10. 10 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1336 Неутрално

  Каквито са ни гражданите,такива са им партиите.
  Партиите са непочтени,остава нечленуващите да са почтените.?!

 11. 11 Профил на today
  today
  Рейтинг: 1294 Неутрално

  Нещата ще се оправят когато се появи европейска директива. Нали не се заблуждавате, че нашите политици ще променят нещо в полза на обществения интерес, а не в полза на личния си интерес?

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 12. 12 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 3454 Неутрално

  До коментар [#6] от "socialen":

  А пък аз съм сигурен, че изрази като ,, свинщина", ,, партийни подлеци " и ,, помияри " са абсолютно точно употребени от автора ! А иначе по - вежливи определения са Референдум и Лустрация ! Това май няма да Ви хареса, но пък вашето мнение и мнението на вашите съпартийци в случая не е важно ! Временно спряхте Референдума , но само временно ...

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 13. 13 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 3454 Неутрално

  До коментар [#9] от "hodounski":

  Аз също не виждам как това ще стане в този парламент , но в следващия и с присъствието на Мая това ще бъде ФАКТ !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 15 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4070 Неутрално

  От петилетка или две се появяват европейски директиви
  и "нашите" ги насочват в каналния си ред...

  Крайно време е за ОСТАВКА и Европейски Борд.

  До коментар [#11] от "today":

  Нещата ще се оправят когато се появи европейска директива.

  Нали не се заблуждавате, че нашите политици ще променят нещо в полза на обществения интерес, а не в полза на личния си интерес?

 16. 16 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 399 Неутрално

  До коментар [#12] от "niksan1":

  Аз не съм го спрял!

  Фалшифицираните от Г"Е"РБ подписи го спряха.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 17. 17 Профил на dali_da
  dali_da
  Рейтинг: 455 Разстроено

  Партиите в България произвеждат само корупция и демагогия с цел лично обогатяване на лидерите и техните приближени!
  За целта нямат мандатност на ръководните си органи!
  Останалото е практика!

 18. 18 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 1530 Неутрално

  Мажоритарни избори! Всичко останало е пунта мара.

  ДЕПУТАТИТЕ ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ ВОЛЯТА НА 2.5 МИЛИОНА БЪЛГАРИ ГЛАСУВАЛИ С "ДА" НА РЕФЕРЕНДУМА СА ЕДНИ ПРЕВРАТАДЖИИ. ТЕ ВЕЧЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ САМО СЕБЕ СИ.
 19. 19 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 2222 Неутрално

  Нямам нищо против тезата, че партиите които са мобилизирали ненормално висока брой наблюдатели използват това като официална законова възможност за купуване на гласове. Но автора би могъл да даде точните количества и партии, за да се видят отличниците - така написано звучи точно според внушението всички са маскари. Това не е така.
  Да не говорим за другия номер с корпоративния и директно купения вот - личи от километри и няма нужда да си голям анализатор, за да видиш кой в кои места и колко е напазарувал.
  Що се отнася до новия кодекс и сагата на Мая около неговто изработване това си беше пак техния трик с отклоняване на общественото внимание в удобна за тях посока и бавене на топката - признавам реализирано успешно.
  Това че накрая собствения им кодекс е пак лош за тях си е техен проблем, но и това не е новост, на тях всичко им пречи - суща/дъжд, зима/лято, световния империализъм и отделно САЩ и ЦРУ))

 20. 20 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8665 Неутрално

  Бареков има около 22 000,другите са по скромни.

 21. 21 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 3454 Неутрално

  До коментар [#16] от "socialen":
  Известно е , че комунетата се подписваха на няколко места за да опорочат подписката , но по-важно е , че БСП и ДПС са в паника и се изприщват само при мисълта за Референдум . Нищо мога да ги успокоя , че сега като паднат от власт други ще направат необходимото по въпроса .

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 22. 22 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 399 Весело

  До коментар [#21] от "niksan1":

  Един вид са опорочили Референдума на члена на БКП Бойко Борисов и на леля ти Цецка Цачева, която завърши РабФак-а с отличие и беше главен секретар на градския комитет на БКП в Плевен ли?

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 23. 23 Профил на Иван Винаров
  Иван Винаров
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Говори се за купуване на гласове и отрицателни практики, правилно се споменават имената на някои политически формации, но ни то веднъж не видях да пише ГЕРБ! Страшно обективен материал, няма що...

 24. 24 Профил на gl_avatar
  gl_avatar
  Рейтинг: 777 Неутрално

  Маевщини. Делянщини, Ахмедщини.
  И т.н.

 25. 25 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2349 Неутрално

  Все повече и нови измами ще са необходими на комунистите за да ограничат приближаващият ги разгром! След фиаското на банката им и спирането на фондовете обаче това ще стане много трудно. А и децата ни не са толкова наивни като нас...Долу БКП...

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 26. 26 Профил на mils5656
  mils5656
  Рейтинг: 460 Неутрално

  До коментар № 22:"socialen" "Един вид са опорочили Референдума на члена на БКП Бойко Борисов и на леля ти Цецка Цачева, която завърши РабФак-а с отличие и беше главен секретар на градския комитет на БКП в Плевен ли? "
  Престани да се излагаш с това напомняне ,че са били партийни членове !!! Важното е, че сега не са и правят опит да скъсат с миналото си, доколко успешен, това е друг въпрос !!! А червените кхмери, начело със Сергей Дмитриевич син на идеолога на БКП Димитър Станишев и сие дори се гордеят с родословието и наследството си - родово и партийно !!! Вече и в Русия никой не се гордее че е бил член на КПСС !!! Това е извратеност - да се гордееш че си член на БКП/БСП !!! Те открито си признават, че не искат да се променят !!! Точно затова трябваше да има забрана и лустрация на ръководните кадри на тази партия !!!

 27. 27 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 704 Неутрално

  Наивно е да се мисли, че някакви правила ще попречат на изроденият изборен процес, който от години формира управленческия ''елит'' у нас. Практиката показва, че закона е ''врата у поле''. До тук се стигна планирано и целенасочено. Тези хора , които днес фабрикуват правилата, са последните дето искат нещо да се промени.

 28. 28 Профил на timtim
  timtim
  Рейтинг: 519 Неутрално

  Няма напълно непробиваема система. Винаги ще се намери начин да се опорочат нещата. По тази причина е необходимо политиците да имат минимум морал.
  БСП и ДПС го нямат!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK