За гласуването в чужбина и външните гласоподаватели

За гласуването в чужбина и външните гласоподаватели

© Юлия ЛазароваПериодически изплува темата за гласуването в чужбина. Това обаче, не е точното определение на проблема. По-правилно е да се говори за външните гласоподаватели. Въпреки многото на пръв поглед дискусии не са анализирани различните аспекти на проблема. Ще се опитам по-долу да посоча само някои от тях с данни от Института за демокрация и подпомагане на избори (IDEA). Ще се опитам да не гледам на проблема от партийна гледна точка. Нека си отговорим на няколко въпроса:


Защо е нужно да се гласува в чужбина / външни гласоподаватели?


1. Първата причина е да се даде възможност на хората, живеещи извън страната си, да упражнят своите политически права за участие в управлението. Това разширява политическото представителство и степента на доверие в управлението, което изборите легитимират.
2. Свободата на придвижване и нарастващият брой на мигриращи работници създава една категория избиратели, които не могат да реализират политическите си права нито в страната, която са напуснали, нито в страната, в която са се установили. Това създава проблем със законността на избраната власт, с обществения контрол и устойчивото управление. Има проблем с представителството на тази категория граждани.


Каква е основата на спора за външните гласоподаватели?


Фундаменталните причини за дискусията се крият в разбирането на суверенитета и правната територия, на която той се упражнява. По отношение на правата на гражданите, които живеят в чужбина, има две противоположни гледни точки. Едната твърди най-общо, че след като народът е носител на суверенитета, а всички ние сме част от него, по силата на своето гражданство всеки един от нас носи до края живота си (или на гражданството си) частица от този суверенитет. Тази теория разглежда суверенитета като морално основание на правата, а не като териториално обвързано право. Образно казано, ние възприемаме това като рента, която си върви с нас и независимо къде сме и смятаме, че имаме правото да получим своя дивидент, който материализираме в своето право на глас на избори в страната / страните, на която сме граждани. Това е фундаментът на исканията на българите в чужбина и на някои партии в България (ДПС).


Другата теория, обаче, казва така – вярно е, че суверенитетът принадлежи на народа, вярно е, че ние сме частица от този народ, но този суверенитет и законодателството, което се произвежда от органите, които избираме, се реализира на конкретна правна територия. Това разбиране приема, че избирателното право може да бъде ограничено до хората, които живеят на тази правна територия. Тук може да се допълни  обстоятелството, че изборите са периодичен акт на промяна на властта и следователно освен на определена правна територия законодателството е предмет на промяна в съответствие на политическите програми на партиите в сравнително кратък период от време (мандат на изборните органи). Казано с други думи, право да избират трябва да имат тези, които имат принос (живеят и евентуално плащат данъци) в страната. И, нещо изключително важно, носят последствията от избора си. Този подход намира реализация в някои страни, които позволяват и на чужденци, постоянно или продължително пребиваващи да гласуват за законодателни органи и/или местна власт.


Особено внимание заслужава категорията "гражданство"


Колкото и еретично да звучи, това не е най-добрата категория за определяне на избирателните права. Тя просто е най-удобната за администриране и затова е широко приета. В много страни освен гражданството се прилагат и други категории – уседналост, тип на пребиваване, срокове на пребиваване, предварителна регистрация, начин на придобиване на гражданството. В казуса за двойното гражданство следва да се разгледат и различните форми на придобиване на това гражданство и реалната връзка на лицето със страната, сроковете на пребиваване в страната на придобитото гражданство и др. Следва да се разглежда и хипотезата за избирателните права на лица с множествено гражданство.


От гледна точка на тези разбирания за суверенитета правилата за провеждане на изборите в различни страни са някъде между двете крайни тълкувания.


По данни към 2007 г. от IDEA гласуването в чужбина е възможно в 115 държави и територии, в които се провеждат избори. В Европа те са 41. За отбелязване е, че Армения, в контекста на разрешаването на двойното гражданство от януари 2007 е премахнала гласуването в чужбина. И въпреки голямата арменска диаспора участието в избори е оценено като много ниско и без значение за крайните резултати.


Интересни са данните за страните и видовете избори, в които имат право да гласуват хората, които живеят в чужбина (външни гласоподаватели).


Най-многобройна е групата страни, в които външните гласоподаватели гласуват САМО за законодателен орган. Те са 31 между които Чехия, Германия, Белгия, Япония, Холандия, Турция, Обединеното кралство и страни като Лаос, Зимбабве, Лесото и др.


САМО за президент гласуват в 14 държави.


За президент и законодателен орган външните гласоподаватели гласуват в 20 държави между които България, Кабо Верде, Джибути, Румъния и Сирия.


Като цяло в 45 страни външните гласоподаватели гласуват само в един избор. Има само 6 държави в света, в които гласоподавателите в чужбина гласуват за всички видове избори вкл. референдуми – САЩ, Русия, Беларус, Того, Ирландия и Алжир.


Кои са основните групи външни гласоподаватели по категории и права


Този разрез на проблема показва, че практиката е доста разнообразна. Като компонент от анализа трябва да се включат и разходите по администрирането на процеса. Заради особеностите на гласуването за външните избиратели правата им не са същите като на живеещите в съответната страна.


Най-разпространеното ограничение е по тип на пребиваването. Един немалък кръг страни ограничава правата за гласуване в чужбина само до своите граждани, които изпълняват различни по вид дейности от името на държавата – дипломати, военни, служители в държавни и частни компании, студенти. Такива са Израел и Ирландия, които позволяват гласуване само на своите граждани, които изпълняват дипломатически или военни мисии зад граница.


Външни гласоподаватели по срок на пребиваване


Този разрез е много важен от гледна точка на преценката за степента на принадлежност и обвързаност на избирателя със страната. Като се има предвид, че изборите са периодични, логично е да се предполага, че избирателните права на задграничните избиратели могат както да се губят, така и да се придобиват. В някои страни като Австралия, максималният срок на пребиваване извън страната, след който се губят избирателни права е 6 години, но може да бъде поискано удължаване. В Гвинея е 19 години, в Германия 25 години, в Обединеното кралство е 15 години, а в Канада 5 години. Допреди последните промени в Турция срокът е бил 6 месеца. Особени правила в някои страни могат да обвържат правото на глас с намеренията за завръщане в страната. За съжаление този аспект на проблема изобщо не стои на вниманието на нашите сънародници. В дискусията при Омбудсмана преди 2-3 години една българка, която вече 31 години е свързала съдбата си с Германия, пледираше за избирателните си права.


С особено внимание следва да се анализира въпросът с гражданството на външните избиратели от гледна точка на придобиването му. Една значителна категория външни гласоподаватели са българските граждани, придобили българско гражданство от родителите си, но родени и израснали в чужбина. Голяма част от тях невладеещи български език и нямащи никакво намерение да се връщат в страната. Да не забравяме, че децата на изселниците и емигрантите от преди 1990 г. отдавна са на възраст, която им позволява да гласуват. Преценката за предоставяне на избирателни права на тази категория не е лесна поради изключителната формалност на гражданството и отсъствието на връзка със страната.


Този аспект на избирателните права на външните гласоподаватели в ключов за страни като България. Политическото представителство вътре в страната е свързано с политическата ориентация на голяма група външни избиратели, от съседна страна. Тези избиратели формират 50% от гласовете на всички външни избиратели на парламентарни избори. При цена на мандата 11 – 12 хиляди гласа, това са няколко мандата. Политическите пристрастия на компактния външен етнически електорат на практика значително се разминават с политическите предпочитания на вътрешните избиратели. В резултат на това от допускането до избори на този електорат се деформира политическото представителство. Поради изключителната хомогенност на политическите пристрастия на гласоподавателите в Турция на практика се изкривява/монополизира политическото представителство на външните избиратели. При тази етнически еднородна и затворена група не може да се говори за равнопоставеност на политическото състезание, за равен достъп на партиите в предизборната кампания.


Крайният резултат е производство на легитимност от чужда правна територия. И то без да има принос и без да се носят последствията на избора. Политическата партия, в случая ДПС, получава непропорционално голяма тежест и политическо представителство вътре в страната. Това представителство като брой мандати прави възможно разпределянето на ресурси (порции) в интерес на ограничена група хора. Прави възможно изнудването на останалите политически партии чрез блокиращи действия и овладяване на онези сектори в икономиката и администрацията, в които има пари и ресурси. Както и прави възможно дестабилизирането на страната.


Както констатира проф. Кръстьо Петков: - "Когато партиите в комбинация с олигархията превземат държавата, или я изместват от основни функции, или я подчиняват на своите интереси. Най-добре е овладяла този "занаят" партията ДПС- това е вън от съмнения, доказано е - и сега, и преди, когато участваха във властта като мандатодатели. Всъщност, това е и тяхната формула - приемат мандата, след което го отстъпват срещу сериозни "концесии" от страна на партньорите, били те социалисти, преди това - монархисти или някои други. Една проста аритметика показва, че ДПС контролира най-ресурсните министерства. По този начин те обслужват близки до тях олигарси или корпоративни мрежи. През последните години нашумя името на Делян Пеевски, но той не е единственият, макар да е най-активният, най-настъпателният и в голяма степен най-наглият. Но след като контролираш енергетиката, голяма част от министерството на земеделието, на околната среда и водите, редица агенции и фондове, това показва, че ДПС си е направило много добре сметката какво дава и какво взема срещу отстъпения мандат." Край на цитата.


Ако приемем, че горното е вярно, следва да се запитаме дали избирателните права на външните гласоподаватели наистина произвеждат представителство на техните интереси. Дали техните гласове се връщат при тях като политическа "стока и услуга".


Това важи и за онези вътрешни избиратели, които са обект на купен и контролиран вот. Но това е друга тема.


В следваща публикация инш Аллах, ще разгледаме някои специфични аспекти на проблема с външните гласоподаватели.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (44)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на A.K
  A.K
  Рейтинг: 771 Неутрално

  Дневник какво означава в материал на български да пишете иншаалах? Тоя анализ е пълна боза и със завършващото изречение сте като поклоници на мохамед.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 2. 2 Профил на Darth Чебуратор
  Darth Чебуратор
  Рейтинг: 638 Весело

  "В следваща публикация инш Аллах, ще разгледаме някои специфични аспекти на проблема с външните гласоподаватели."

  Тоя път автоматичната преводачка е дала фира. КОЙ спусна материала?

  Отново в бан за "нарушение" на прогербаджийската агитпроп линия на "Дневник"
 3. 3 Профил на DrAvalanche
  DrAvalanche
  Рейтинг: 1175 Любопитно

  До коментар [#1] от "A.K": До коментар [#2] от "Darth Чебуратор":
  Може би следващият материал е озаглавен "Инш Аллах". Всъщност само тава ли ви направи впечатление от целия материал?

  Just get on stage AND FOOKING AVE IT
 4. 4 Профил на Darth Чебуратор
  Darth Чебуратор
  Рейтинг: 638 Весело

  До коментар [#3] от "DrAvalanche":

  Да. Ако си спомняш, имаше един съфорумец тука, Уорни. И с неговото творчество беше така, от цялото му такова най-силно впечатление направи оня пост, в който беше препостил и инструкциите.

  Отново в бан за "нарушение" на прогербаджийската агитпроп линия на "Дневник"
 5. 5 Профил на DrAvalanche
  DrAvalanche
  Рейтинг: 1175 Неутрално

  [quote#0:"Статията"]Когато партиите в комбинация с олигархията превземат държавата, или я изместват от основни функции, или я подчиняват на своите интереси. Най-добре е овладяла този "занаят" партията ДПС- това е вън от съмнения, доказано е - и сега, и преди, когато участваха във властта като мандатодатели. Всъщност, това е и тяхната формула - приемат мандата, след което го отстъпват срещу сериозни "концесии" от страна на партньорите, били те социалисти, преди това - монархисти или някои други. Една проста аритметика показва, че ДПС контролира най-ресурсните министерства. По този начин те обслужват близки до тях олигарси или корпоративни мрежи. [/quote]Правилно. Добре би било редовите герберчета да се запитат какво е общавало тяхното слънце в замяна подкрепата на дпс.

  Just get on stage AND FOOKING AVE IT
 6. 6 Профил на Zurigo
  Zurigo
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Авторът говори за "външните гласоподаватели" и визира само тези на ДПС. Той пропуска два факта:

  - има още 1.5 милиона гласоподаватели в чужбина извън Турция, които са ключов фактор за бъдещето на България като ресурс от опит, знания и умения. В проекто-стратегията на България е залегнало като главна цел пълното приобщаване на тези български граждани в политическия, икономеския, социалния и културния живот на България.

  - тежестта на гласовете за ДПС от чужбина за техните мандати е едва няколко мандата. Истината е, че гласувашите за тях от чужбина намаляват, а ДПС разширява своята база ВЪВ България, а не извън нея.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Results are obtained by exploiting opportunities, not by solving problems. Peter Drucker
 7. 7 Профил на DrAvalanche
  DrAvalanche
  Рейтинг: 1175 Неутрално

  [quote#6:"Zurigo"]- има още 1.5 милиона гласоподаватели в чужбина извън Турция, които са ключов фактор за бъдещето на България като ресурс от опит, знания и умения. [/quote]И за които се прави и невъзможното да бъдат възпрепятствани да гласуват. За разлика от гласоподавателите от Турция, където се разкриват десетки секции по градове и села.

  Just get on stage AND FOOKING AVE IT
 8. 8 Профил на Darth Чебуратор
  Darth Чебуратор
  Рейтинг: 638 Неутрално

  [quote#7:"DrAvalanche"]И за които се прави и невъзможното да бъдат възпрепятствани да гласуват[/quote]

  Точно обратното е -- нищо не се прави, нито им се помага, нито им се пречи.

  Но процентът гласували в чужбина е много, много нисък, практически почти никой от живеещите в чужбина българи не се интересува от изборите достатъчно, за да гласува, при това данните са такива от много години.

  Много ме съмнява, че дори при по-добра организация това ще се промени.

  Отново в бан за "нарушение" на прогербаджийската агитпроп линия на "Дневник"
 9. 9 Профил на Mark Twain
  Mark Twain
  Рейтинг: 472 Любопитно

  Всичко е толкова просто. Всеки, който е живял и плащал ДОД на дадено място поне 12 месеца, следва да може да гласува за всичко, което се случва на това място. Както и обратното. Нищо друго няма смисъл. Емигрантите, особено над 3 г., очевидно не мислят да се връщат и нямат никакво право да определят съдбата на местните. Дори да имат адресни регистрации и имоти, които са дали под наем.

  "Мисленето е най-тежката работа и това, вероятно, е причината толкова малко хора да я вършат." Хенри Форд
 10. 10 Профил на maren
  maren
  Рейтинг: 542 Неутрално

  Милиони българи в чужбина се интересуват от всички избори(за български и европейски институции) в България и правят всичко възможно да не бъдат изключвани от основното им право по Конституция.
  В една страница на EvroChicago.com се вижда как стоят нещата с интереса на българите към изборите в България, от "другата страна" на България:
  http://www.eurochicago.com/?s=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%B2+%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0&x=0&y=0
  Поколение след поколение, правото на глас на живеещите в чужбина
  с българско гражданство по натурализация, се губи. Важно е да не се губи правото на гласуване, вследствие на права, произхождащи от това, че гласоподавателя е роден от българи. Българската държава трябва да е наясно, че 3 милиона БГ граждани с право на гласоподване са навън, в този смисъл България е навсякъде. И навсякъде българската държава трябва да създава условия за спазване на правото на гласуване по Конституция.

 11. 11 Профил на zakkwylde
  zakkwylde
  Рейтинг: 616 Весело

  Идеята на анализатора да лиши от избирателни права всички външни избиратели за да накаже само ДПС заради "изкривяването" на електоралните пропорции, показва пълното безсилие на политическия елит у нас да докара повече хора до урните. Затуй вместо да си смуче статистики от пръстите, авторът да снизходи в Сарая с дълбоки метани и бутилка сингъл малт, па барем научи как.

 12. 12 Профил на Любо
  Любо
  Рейтинг: 524 Неутрално

  За добрите намерения (на автора) и за пътя към ада...
  Много хубаво, че журналисти се интересуват от гласуването в чужбина. Много лошо, когато се изнасят неточни, да не кажем фалшифицирани данни. "Като цяло в 45 страни външните гласоподаватели гласуват само в един избор. Има само 6 държави в света, в които гласоподавателите в чужбина гласуват за всички видове избори вкл. референдуми – САЩ, Русия, Беларус, Того, Ирландия и Алжир." Автора е попаднал без да иска в категорията на почитателите на изборната система на Того и Белорус... хм, но пък кой знае защо не е цитирал примера на Франция, където в чужбина се гласува на всички възможни избори също: избори за парламент, за президент, както и за местни изборо. Гласува се с писмо, по Интернет, с пълномощно, а може и физически в посолството с бюлетина. Какво повече? Да приемем, че автора е бил подведен, с грешна информация от преди 7 години (макар че тя и тогава е била грешна). НОИ как да простим, че той не разбира най-важната причина, поради която гласуваме в чужбина? А тя е проста - гласуваме в чужбина, защото България има нужда от нас. А не защото трябва да се спазят някакви директиви, или пък някой много се е загрижил за нашите права. Българите в чужбина нищо не искат! гласуването в чужбина го има, защото такъв е българският национален интерес.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Любомир
 13. 13 Профил на Любо
  Любо
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Автора е забравил да коментира най-добре документираните избори: тези за европейски парламент? Впрочем, най-важните за емигрантите избори, тези за техни собствени представителни органи, напълно отсъстват от статията. Може би автора просто не знае, че такива има в Испания, Пртугалия, ИТталия, Франция? Изборни представителни органи на българите в чужбина? Звучи еретично, нали?

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Любомир
 14. 14 Профил на Zurigo
  Zurigo
  Рейтинг: 581 Неутрално

  За да гласуват българите в чужбина масово, са необходими две неща:

  - навременна и качествена информация за избора (такава липсва дори в България)

  - при сегашната изборна система - минимум 2000 (две хиляди) изборни секции, разположени оптимално спрямо българската диаспора.

  Не може да се отварят в Лондон само 2 секции през 2013, при условие, че на минали години там са гласували над 6000 души. Една изборна секция има физически капацитет. А и хора с малки деца не могат да чакат 4-6 часа под дъжда, за да упражнят правото си на глас.

  Секциите трябва да са разположени на удобно място за българите в чужбина. Така на Евроизбори 2014 в Атина се отвориха 3 секции, една от които - за пръв път - извън посолството (което е на неудобно място). В секцията в града гласуваха повече българи, отколкото в двете секции в посолството.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Results are obtained by exploiting opportunities, not by solving problems. Peter Drucker
 15. 15 Профил на Знам и Мога
  Знам и Мога
  Рейтинг: 810 Неутрално

  До коментар [#5] от "DrAvalanche":

  Напразни препоръки. Герберчетата гледат Бойко в устата и чакат да закапят бисери, след което да заблеят дружно "Долу БиеСиеПие, Пръмова е комунистка, не гласувайте за РБ".

 16. 16 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1319 Неутрално

  Живеещите в чужбина не са подложени пряко на тиранията и беднотията в страната и са чувствителни на популизма ,който достига до тях,без реално покритие.
  Неудачно е да ни стоварват нещастие,което няма да изпитат.

 17. 17 Профил на Zurigo
  Zurigo
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Българите в чужбина не само, че не се поддават на популизъм, но имат и съвсем ясна представа за посоката, в която България трябва да върви, за да се превърне в държава с демократично гражданско общество като това в държавите, в които се намират тези българи.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Results are obtained by exploiting opportunities, not by solving problems. Peter Drucker
 18. 18 Профил на Радиолокатор
  Радиолокатор
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Наистина, завършекът на статията е вчепатляващ.
  Ако е използван за литературен похват - означава, че човекът не се надява изобщо нещото да стане - тоест той ще си напише статията горе-долу на Куково лято.

  Тъй като статията е авторска, тоя път не плюем "Дневник".

  Интересно ми стана също какъв е тоя Институт за демокрация и подпомагане на избори (IDEA), вероятно е този

  http://en.wikipedia.org/wiki/International_Institute_for_Democracy_and_Electoral_Assistance

 19. 19 Профил на Радиолокатор
  Радиолокатор
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#17] от "Zurigo":

  Вече не съм съвсем сигурен каква представа имат. Маса народ са излезли преди 20 години и вече мислят като чужденци, а и не знаят какво става в тая държава и от какво се нуждаят хората в нея, забравили са колко е смачкан народът тука. Но въпреки това съм ЗА тяхното улеснено участие в парламентарни и председателски ("президентски" избори, поне докато по безумна причина някой дава гражданство на изселниците в Турция

 20. 20 Профил на DrAvalanche
  DrAvalanche
  Рейтинг: 1175 Неутрално

  [quote#8:"Darth Чебуратор"]И за които се прави и невъзможното да бъдат възпрепятствани да гласуват- цитат на коментар #7 от “DrAvalanche”
  Точно обратното е -- нищо не се прави, нито им се помага, нито им се пречи. [/quote]Да си гербераст май наистина е диагноза. Бойковчетата не можете да помните по-дълго от едно денонощие, или новите ви опорни точки са "подкрепяй новата коалиция с дпс". Помниш ли последните евроизбори, полското градче Лекница, секцията там и 100% вот за дпс?

  Just get on stage AND FOOKING AVE IT
 21. 21 Профил на Черен Гана студент
  Черен Гана студент
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#16] от "dedo pepo":

  Този път не мога да се съглася с теб, дядо Пепо. Съдейки по хората около мен, българите в чужбина се интересуват много повече от българите в страната. Или както казва жена ми - "ти четеш много повече новини за България, отколкото аз като бях там". Проблемът е че са малко избирателните секции или далече.

 22. 22 Профил на Darth Чебуратор
  Darth Чебуратор
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#14] от "Zurigo":

  Без да проверявам данните, ако гласуват 6,000, а има, както се говори, 40,000, избирателната активност е 15%.

  Такова отношение към изборите изобщо не си заслужава разходите.

  Отново в бан за "нарушение" на прогербаджийската агитпроп линия на "Дневник"
 23. 23 Профил на Zurigo
  Zurigo
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Два факта:

  1. Секциите в Лондон бяха
  - 4 през 2009, със средно 1700 души гласували на секция
  - 2 през 2013, със средно 1900 души гласували в секция

  За сравнение, в България гласуват под 500 души на секция. Избирателната активност в Лондон при такъв малък брой секции е физически ограничена и не може да бъде по-голяма.

  2. Разходите за провеждане на избори са
  - в чужбина около 6.30 лева/гласоподавател
  - в страната около 5.80 лева/гласоподател

  Разликата от 50 стотинки на гласоподавател въобще не може да бъде аргумент, една значителна част от българските граждани да бъдат лишени или физически ограничени да упражнят конатитуционнито си право на глас.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Results are obtained by exploiting opportunities, not by solving problems. Peter Drucker
 24. 24 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 1349 Неутрално

  До коментар [#8] от "Darth Чебуратор":

  Имам много приятели навън. И повечето не могат да гласуват. Основно по финансови причини. Трябва да пътуват два дни и да се охарчат бая... За тях просто трябва да има интернет гласуване. Или по пощата, с писмо. И не да въвежда задължително гласуване, а да се прави регистрация за гласуване. От чужбина - по интернет. С ЕГН и местожителство. Просто е. Не се прави, основно, защото тези които трябва да го гласуват в НС губят гласове. А и не могат да манипулират, както сега с гласовете фантоми в избирателните списъци. Разбира се, става дума за избори за президент и НС само. Местните са си избори по местожителство. Това е, просто като фасул...

 25. 25 Профил на Darth Чебуратор
  Darth Чебуратор
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#24] от "charlesdegaulle":

  Разбирам те, аз също пътувах на два-три пъти до Бг с главна цел избори поради липса на секция. Скъпо, неудобно, изморително.

  Проблемът с интернет гласуването, който още не е решен обаче е възможността за изборни злоупотреби.

  Няма напълно сигурен начин да гарантираш, че изборът е свободен или че гласува този, който има право -- нито виждаш, кой цъка, нито можеш да си сигурен, че някой не седи до него и не го проверява.

  Помисли си в коя общност на български граждани в чужбина тия два проблема ще се използват най-много.

  Отново в бан за "нарушение" на прогербаджийската агитпроп линия на "Дневник"
 26. 26 Профил на Zurigo
  Zurigo
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Чудесно казано, Шарл де Гол!

  С едно допълнение: регистрацията за изборите да не е по местоживеене, а по предпочитано място за гласуване. Така хем няма да си задължен да съобщаваш на държавата физическия си адрес в чужбина (психологическа пречка за регистрация), хем докато се приеме дистанционното гласуване по електронен път да има възможност за съставяне на изборните списъци в чужбина и изчистването на изборните списъци в страната от "фантомите" (= българите в чужбина).

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Results are obtained by exploiting opportunities, not by solving problems. Peter Drucker
 27. 27 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 1349 Весело

  До коментар [#25] от "Darth Чебуратор":

  Злоупотребите в тези групи са и ще бъдат! Дали у нас или в чужбина... Става дума за обикновения нашенец. Може и пощата с писмо.

 28. 28 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 1349 Весело

  До коментар [#26] от "Zurigo":

  Дано стане...

 29. 29 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1452 Неутрално

  Голямата разлика между емигрантите-българи и емигрантите български турци е, че първите са индивидуалисти и гледат да се интегрират в страната в която живеят, докато турците в много по-голяма степен остават затворени в своите общности. От там и разликата в мобилизацията при изборите - в затворените общности тя се извършва безпроблемно - не само е по-лесно да се организира изборна секция, но и явно не можеш да се "скатаеш". Това обяснява и 100%-вите резултати за ДПС в някои от секциите при условие, че голяма част от избирателите дори не са били наясно какво и кого избират. Именно заради тези културни различия за българите-емигранти е важно да имат дистанционен вот - т.е. да не зависят от това някой местен "тартор" да организира изборна секция. Защото при българите такива "тартори" няма.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 30. 30 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1452 Неутрално

  [quote#14:"Zurigo"]За да гласуват българите в чужбина масово, са необходими две неща[/quote]Само едно - да могат да гласуват дистанционно. Като гледам по интернет още дълго време няма да стане (не защото не може, а защото се търсят всякакви оправдания), но поне да стане възможно да се гласува по пощата - каквато практика има в повечето Западни страни от десетилетия насам.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 31. 31 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1319 Неутрално

  До коментар [#21] от "vodnokon4e":

  Би ми се искало ти да си прав,но за жалост реалността е друга.

 32. 32 Профил на Любо
  Любо
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Гласуването в ТУрция: е един напълно измислен проблем, който експлоатира първосигналните рефлекси на не до там добре информираните български граждани. Трябва да се разбере, че гласуването в Турция е даденост, която е невъзможно да се промени! ОЯсвен ако не станем като Белорусия, разбира се - но това не е опция. Легалният начин е промяна на Конституцията, което е невъзможно според сегашното (и бъдещо) настроение на гласоподавателите. Така, че - забравете това. Помислете за останалите българи в чужбина - от които България има нужда.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Любомир
 33. 33 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Статията очевидно е поръчкова, защото защитава, доста неумело, позиции, които par excelence са си изцяло антидемократични. Въпреки това щракнах един + като препоръка, защото повдига за коментар един особено важен проблем.

  Този проблем е съвсем елементарен. И има две страни: Правна и политическа.

  Правно проблемът е в това, че юрисдикцията на държавната власт се разпростира само върху нейната територия, в посолствата и консулствата с право на екстериториалност в чужбина, и на корабит, плуващи под нейния флаг. От което направо следва, че държавата може да организира изборни бюра само там: На територията на държавата, в екстериториалните национални образувания в чужбина и на корабите, пътуващи под нейния флаг. Защото само там тя може да проконтролира, дали нейните изборни закони се спазват или не.

  Много по-важен е проблемът от същностно–политическа гледна точка. Защото участието в избори е основен елемент на демокрацията и там, където няма избори, няма и не може да има каквато и да било демокрация. При демокрацията обаче, независимо дали тя е пряка или представителна, при избори се избира едно от двете: Или кой да управлява обществото, чийто членове участват в изборите, или някакво управленческо решение, което ще се прилага върху това общество. Следователно, демократично е само онова участие в избори, при което всеки от избирателите избира кой да го управлява. Или пряко решава как да бъде управлявано обществото, чийто закони са задължителни за него. Следователно, демократично е само онова гласуване, при което гласуващият избира кой да създава законите или да притежава власт, на които той е подчинен.

  Защото, помислете и кажете: На какво разумно основание и по каква имагинерна логика хора, които са се изселили в Турция преди повече от трийсет години и си живеят там, или които живеят и работят в САЩ или в Германия например, ще имат право да избират кой ще ме управлява или ще създава законите, на които аз съм подчинен, а те не са?

  Този принцип е по-прост и от гъбено семе, и на теория не би следвало по него да има противоречиви мнения. Но тъй като ГЕРБ (и РБ) има политически интерес да гласуват българите, емигрирали на Запад, а ДПС има политически интерес за него да гласуват емигриралите преди трийсетина години в Турция български турци (които, между другото, имат право да гласуват и как да се управлява Турция), в тяхна угода са приети изборни закони, в които има и такива безспорни правни кретенизми, като тези, турски граждани, които живеят постоянно в Турция, да гласуват как да бъде управлявана България.

  Рuorquоi, бе джанъм? Защо, по дяволите?

 34. 34 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1297 Неутрално

  "Крайният резултат е производство на легитимност от чужда правна територия. И то без да има принос и без да се носят последствията на избора. Политическата партия, в случая ДПС, получава непропорционално голяма тежест и политическо представителство вътре в страната. Това представителство като брой мандати прави възможно разпределянето на ресурси (порции) в интерес на ограничена група хора. Прави възможно изнудването на останалите политически партии чрез блокиращи действия и овладяване на онези сектори в икономиката и администрацията, в които има пари и ресурси. Както и прави възможно дестабилизирането на страната."

  Точно така е. Това обстоятелство, както и тънките сметчици, които си правят българите в останалата част от света какви вреди и пропуснати ползи биха имали от УСИЛИЕТО да намерят най-близката до адреса им избирателна секция, както и тяхното нежелание да вникнат в ситуацията вътре в страната, дължащо се отчасти на смътното усещане за превъзходството на успелия, за задоволеност от материална страна и колебания относно връщането си назад, поставят под въпрос и бъдещето на държавата. За България мислят само "неудачниците", където и да се намират - тук или по света. Държавата е разкъсвана между основните две политически стремления - проевропейско и проруско (евразийско), а в тази вътрешна борба загиват кълновете на всяка добра демократична идея. Хората, които са готови на жертви, за да сложат нещата по местата им, стават все по-малко, а останалите или се отдават на апатия, или се поддават на всякакви лъжи, поднесени от съмнителни личности със скъпи прищевки и примамливо луксозен живот, "загрижени" за общото добруване. Няма да имаме шанс да видим страната си просперираща и примамлива не само за туристите, а и за тези, отдавна напуснали я български граждани, на които, ако милеят за България, ЩЕ СЕ НАЛОЖИ да направят жертви, да претърпят щети или да пропуснат ползи, но да гласуват. Само така феодалните привички на Господаря от Сараите и силната привързаност на избирателите му от Турция към идеята за "права и свободи" няма да определят бъдещето ни.

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 35. 35 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 1804 Неутрално

  До коментар [#6] от "Zurigo":

  Отличен и всеобхватен коментар ! Оценявам го като работещ и живеещ в Германия !

  ++++++++++++++++++++

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 36. 36 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 1804 Неутрално

  До коментар [#8] от "Darth Чебуратор":

  Дано не съм груб , но всеки Ваш коментар намирисва ! Живеещите в чужбина специално се възпрепятстват,защото се знае,че 90% от гласовете ще бъдат срещу БСП ,ДПС и Атака ! По същия повод се правят всякакви гимнастики в и извън парламента за да се осуети Референдума който включва електронното гласуване което ще изхвърли зад борда цитираните по-горе партии и мафията ще се озове в някое незавидно ъгълче ! Всеки средно интелигентен българин и българка занят ,че Референдума и Лустрацията поставят България на крака и започва един абсолютно друг живот - започва най-накрая онова което което в белите държави се нарича ДЕМОКРАЦИЯ !!!

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 37. 37 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 1804 Неутрално

  До коментар [#9] от "Mark Twain":
  Емигрантите според Вас нямали никакво право... А според мен Вие или сте глупав и вреден или пишете глупости срещу заплащане ! Всички ние живеещи в чужбина ще гласуваме не само защото имаме конституционно право,а защото изпращаме в България около два милиарда евро годишно,което е почти три пъти повече от официалните инвестиции за страната ! И той като никой не ме е оторизирал да отговарям от името на всички българи в чужбина ,ще пиша само от мое име. Ще гласувам защото с парите заработени в Германия :
  1. Плащам данаците на къщата и колата си В България !
  2. Плащам медицинските си осигуровки В България !
  3. Плащам таксите за детските градини на двете си внучета В България !
  4. Защото с мойте пари близките ми правят оборот на търговската мрежа и подпомагат икономиката В България !

  И накрая,но не на последно място ще гласувам,защото съм МНОГО ПОВЕЧЕ БЪЛГАРИН ОТ МАСАТА МОСКОВСКИ ПОДЛОГИ НАПЪЛНИЛИ С ОТРОВА ФОРУМА НА ДНЕВНИК !!!

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 38. 38 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 1804 Неутрално

  До коментар [#14] от "Zurigo":

  Уважавам коментара Ви,но проблема с гласуването на българите в чужбина има много по-просто решение и то се нарича РЕФЕРЕНДУМ КОЙТО ВКЛЮЧВА ЕЛЕКТРОННИЯТ ВОТ !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 39. 39 Профил на Mark Twain
  Mark Twain
  Рейтинг: 472 Любопитно

  До коментар [#37] от "niksan1":

  Що се пениш, бе, пич? Кой те кара да плащаш данъци у нас, след като живееш другаде?! Щом имаш къща и кола, значи ползваш техните облаги и е нормално да им плащаш данъците, пък си живей където искаш. Но щом не си част от общността, не е коректно да определяш как общността ще живее. Държавата не се прави от къщи и коли, а от хора.
  А това на кого какви пари пращаш си е твоя работа, но държавата не е и пари.

  "Мисленето е най-тежката работа и това, вероятно, е причината толкова малко хора да я вършат." Хенри Форд
 40. 40 Профил на Darth Чебуратор
  Darth Чебуратор
  Рейтинг: 638 Неутрално

  [quote#36:"niksan1"]но всеки Ваш коментар намирисва ![/quote]

  Не си груб, просто не обичаш или не познаваш фактите, които понамирисват.

  [quote#36:"niksan1"]Живеещите в чужбина специално се възпрепятстват[/quote]

  Глупости. Гласовете от чужбина са толкова малко, че никога не са оказвали съществено влияние на изборите -- нито "турските", нито "нетурските". На парламентарни/ президентски избори традиционно гласуват между 75 и 100к човека, от които около половината - за ДПС.

  Проблемите, които ги има обикновено са от това, че българската държавна администрация по посолствата е свръхнеспособна. Където са по-окумуш, нещата горе-долу вървят, но това е рядкост. Какво да се прави, нац. особеност.

  Негласуващите в България са много повече и ако трябва да се наливат средства в решението на някакъв проблем, той е как те да се върнат тия хора обратно в изборния процес.

  Отново в бан за "нарушение" на прогербаджийската агитпроп линия на "Дневник"
 41. 41 Профил на Любо
  Любо
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Цари пълно неразбиране, за причините да има гласуване в чужбина. Мога да ви кажа как е при другите народи: гласуването в чужбина е средство за да се постигат и утвърждават националните идеали. Ако има такива, разбира се. Ако национаният идеал на България е да изчезне постепенно, пръскайки се по цял свят, тогава разбира се няма нужда от гласуване в чужбина. Напротив: интегрирането на българите в чужбина, тяхното отчуждаване и обезводняване трябва всячески да се окуражава. Включително с идиотски статистики и платени реклами, билбордове и т.н. Можем дори да получим европейски пари за това - европейците живо се интетересуват от нашата сравнително образована и лесно приспособяваща се работна сила. Пък след време, може и въобще да изчезне нуждата от гласуване.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Любомир
 42. 42 Профил на kirsner
  kirsner
  Рейтинг: 925 Неутрално

  Вместо непрекъснато да се разтягат локуми за Интернет-гласуване ( нещо, което нито американци, нито германци, нито японци или британци са въвели досега - поради технически и законови причини), нека първо в БГ се въведе машинно гласуване, което да намали фалшификациите и далаверите с разнасяне на чували с пликове от гласуването. Машинно гласуване в САЩ и в други страни има във почти всяка избирателна секция от десетилетия, не виждам технически пречки да не се въведе и в България ( или поне в по-големите градове). За селата и малките градчета е още утопия, но за поне 70% от избирателните секции това може да се направи.

 43. 43 Профил на stephan
  stephan
  Рейтинг: 471 Неутрално

  Познавам добре ажтора и сме говорили, по-точно спорили часове за позицията му.
  Която очевидно не споделям.

  Освен редица неточности и/или неактуалности в посочените примери, статията страда от класическия дефект на подобни проучвания и анализи - тя разгелжда моментната снимка на ситуацията към дадена дата. А очевидно е, че държави и примери има всякакви. Т.е. винаги може да се намерят страни , като Белорусия и Того, които да забраняват гласуването в чужбина или двойното гражданство или практикуват уседналост или "давност" на избирателните права и т.н.
  Оставам настрана , че едва ли Беларуската демокрация или тази в Того са пример за следване на България.

  При подобни анализи е важен "филмът" на динамиката - от къде тръгват страните и накъде отиват. Какви са тендецниите, какво целят те. Този динамичен анализ е труден. Не е достатъчно да се прегледат (остарялите) данни на IDEA Handbook един-два интернет сайта. Иска се задълбочена изследователска работа. Трябва да се анализра контекстът на всяка държава, да се търсят тези, които са примери на световно ниво или имат близка до българската реалия. Истината е, че през последните 30 години всички развити демокрации без изключение вървят в посока на отваряне към своите диаспори и тяхното приобщаване към националния живот чрез засилване на институционалниата им връзка с нацията е в т.ч. чрез активното и пасивно избирателно право.
  Държавите, които са забранявали гласуването в чужбина, започват да го практикуват, тези, които са разрешавали само на определни категории, го разширяват до всички, тези, които са въвеждали срок във времето, го прмеахват или облекчават. А най-напредналите в институционалната интеграция са въвели избирателен райони чужбина и избор на депутати от него (Франция, Италия, Португалия, Хърватска, Mакедония, Румъния и други).
  Днес , в съвременния гобализиран свят, нацията не спира на границата. Няма "вътрешни" и "външни" граждани. Гласуването в чужбина не е (само) за да се гарантира избирателно право на носителите на гражданство, нито легитимност на инстуитуциите. То е инструмент за провеждане на национална политика по задържане в националната орбита на големи части от нацията, избрали да живеят навън. И които могат да допринесат и допринасят за развитието на нацията. Т.е. от (само)цел , вотът в чужбина се е превърнал в инструмент на национална политика. 44. 44 Профил на stephan
  stephan
  Рейтинг: 471 Неутрално

  * за да не съм голословен, ще посоча само един елемент, който показва многопалстието на темата , с което не се правя представения от автора анализ .

  Авторът пише :
  "Най-многобройна е групата страни, в които външните гласоподаватели гласуват САМО за законодателен орган. Те са 31 между които Чехия, Германия, Белгия, Япония, Холандия, Турция, Обединеното кралство и страни като Лаос, Зимбабве, Лесото и др.
  САМО за президент гласуват в 14 държави. "

  Първо, не е ясен обхвата на извадката - целiq свят, подборка .... ( в света има май над 190 държави). Второ, очевидно е, че посочените числа са ирелевантни сами по себе си. Така например, далеч не всички държави имат избираем президент - могат да са монархии, или пък президентът се избира от парламента. Т.е. в тези страни збори за президент няма не само в чужбина, но и вътре в страната. Тогава какво изобщо значение има факта, че САMО (подчертано от автора) 14 държави гласували за президент в чужбина !?!

  А ето и релевантната извадка (по данни на Европейския съд за правата на човека), с която един изчрпателен анализ би трябвало да започне. (но далеч не и да свърши с нея)
  От 47 страни-членки на Съвета на Европа (да не се бърка с Европейския съюз - 28 членки), 38 предвиждат гласуване в чужбина, 8 не предвиждат такова (Албания, Андора, Армения, Азербайджан, Кипър, Малта, Черна гора, Сан Марино), 1 го ограничава силно (Ирландия - само до командировани от държавата служители).

  И много други...

  За интересуващите се, интересни статии и материли
  http://legalworld.bg/27638.institucionalno-predstavitelstvo-na-diasporata-frenskiiat-model.html

  http://globalbulgaria.eu/?p=405

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK