България винаги е била с две лица - източно и западно. Кое избираме?

Ангела Меркел и Владимир Путин (архивен кадър)<br />

© Reuters

Ангела Меркел и Владимир Путин (архивен кадър)Препубликуваме част от лекцията на политолога  проф. Огнян Минчев от портала "Култура". Тя е произнесена като част от цикъла лекции на Висшия институт за изследвания "Балкански-Паница" на тема: "Европа, Украйна и българският стратегически избор". Заглавието и акцентите са на "Дневник". 


Бих искал да кажа няколко неща, които за България са изключително важни. Първо – за мястото и ролята на Русия. Днешна Русия се държи по отношение на своите западни съседи по един съвършено неправомерен начин и това е най-очевидно в Украйна. През 2008 г. това бе очевидно и в Грузия, и както вървят нещата, това няма да са единствените прецеденти, когато Русия отново ще демонстрира, че не е задължена да спазва тези правила, които са задължителни за всички други в международната общност.


През десетилетието след края на Съветския съюз Русия имаше пред себе си три възможни пътя на развитие. Първата възможност беше
да се преизгради, да се преконституира като една мощна и голяма национална държава


На мястото на разрушената Съветска империя да се появи поредица от нови национални държави, така както това се случва в останалата част на света в продължение на предходните 100-150 години. Русия направи опити да се конституира като национална държава през 90-те години, но това се оказа изключително трудно поради следните причини – първо, огромната географска протяжност, второ, етническото многообразие и трето, липсата на реален потенциал за национална интеграция на това пространство в една единна национална държава. Начинът, по който по времето на Елцин бяха направени реформите в руската икономика и в руската институционална система, показа, че за Русия ще бъде изключително трудно да се преконфигурира и преизгради като национална държава.


Втората възможност за развитие на Русия беше възможността тя да се самоосъществи във формата на демократична федерация. Подчертавам демократична, защото ако хвърлите, макар и бърз поглед върху модерната история на света, ще видите, че няма успешни федерации, които не са демократични. Имаше федерация Съветски съюз, имаше федерация Югославия, имаше и други федерации, изградени върху презумпцията за федерализъм, но авторитарен или тоталитарен федерализъм, които се провалиха. Успешният федерализъм е федерализмът на САЩ, на Бразилия, на Швейцария. Демократичното устройство е предпоставка за успешен федерализъм.


Можеше ли Русия да осъществи такъв демократичен федерализъм?


Историята на 90-те години и началото на XXI век показа, че това е много трудно осъществимо. Спомняме си опита на Елцин да даде на бившите съветски и съставящите Руската федерация републики и области колкото се може повече пълномощия. Той им каза да вземат толкова власт, колкото могат, защото много добре знаеше, че единствената и най-важна гаранция за възстановяването на диктаторския тип управление в Русия е концентрацията на властта. Тоест колкото повече власт можете да вземете, толкова в по-голяма степен ще предотвратим завръщането на диктатурата, толкова в по-голяма степен ще изградим Русия като една демократична федерация.


За съжаление на практика това не можа да се осъществи поради същите причини и поради факта, че радикални опити за отцепване от Русия – в Чечения, например, – създадоха много бързо завръщане към този тип имперска политика на потискане на националните импулси на съставните републики и общности в Русия. Това превърна демократичната федерация като форма на преучредяване на Русия в нещо твърде трудно или почти невъзможно за осъществяване. В началото на ерата на Путин, още в началото на XXI век, опитите Русия да се развива като истинска демократична федерация бяха преустановени с изграждането на вертикалата на властта, която започна с премахването на свободния избор на губернаторите на отделните области. Губернаторите се назначават от Кремъл.


Третата посока, в която можеше да се развива Русия след края на Съветския съюз, е възраждането на империята.  Проблемът беше в това, че


Русия след 1990 г. нямаше ресурса за изграждане на империя


Тя имаше ресурса – и до този момент продължава да има такъв ресурс – за осуетяване на свободното национално суверенно развитие на своите бивши сателити. Хвърлете един поглед върху постсъветската карта от 90-те години и до ден днешен и вижте кои са приятелите на Москва в околните територии – Абашидзе в Абхазия, Кокойти в Южна Осетия, Янукович в Украйна. Всички тези хора, които бяха изразители на руските интереси и на гледната точка, че съответната страна или област трябва да бъде максимално интегрирана с Русия, бяха хора от криминалния контингент, хора с изключително нисък интелектуален и морален статус. Русия нямаше потенциал да изгради каквато и да имперска конструкция, аз се съмнявам, че има този потенциал и днес, макар да има нарастващи апетити в тази посока. Русия имаше потенциал само да препятства развитието на своите доскоро подопечни територии по посока към независими национални държави.


Проблемът обаче е в това, че развитието на независими национални държави не е нещо, което е въпрос на политическа стратегия, не е нещо, което е въпрос на идеологическа цел на един или друг политик или политически елит. Създаването на модерните нации е обективен процес на развитие на модерното общество. Това е процес, който протече през XIX и XX век във всички части на света – започна в Северозападна Европа, разпространи се по цялата останала територия на Европа, излезе от Европа в Америка, Африка, Азия през ХХ век. Днес на практика говорим за криза на националната държава, но тази национална държава е основния ингредиент на международната система навсякъде по света.


Има само едно пространство почти до края на ХХ век, което


не бе подвластно на този процес на изграждане на независими национални държави и това бе пространството на бившия СССР


Руската империя, преучредена като Съветска империя след 1917 г., задържа максимално бързо създаването на независими национални държави. Именно това е процесът, който протича сега в постсъветското пространство и на мен ми се струва, че на територията на самата Русия много скоро ще набере скорост същият този процес.


Този процес не е приключен и в страни като България от бившата съветска периферия, защото нашата собствена модернизация, нашето собствено учредяване като национална държава, макар и имащо зад гърба си повече от 130 години история, все още не е приключило. Ние се намираме в сложен период от своето развитие, имаме една слаба държава със слаби институции, със слабо самоопределение, със слаби граници във всяко едно отношение – не само териториално, но и икономическо, институционално, политическо и пр. Нормите, границите на нашия национален живот не са защитени.


В епохата, в която преживяваме глобализация от една страна, и възраждане на традиционната културна идентичност от друга, в нашия регион, в региона на бившия Съветски съюз и бившата комунистическа система ние преживяваме процес на закъсняло учредяване на национални държави. Това закъсняло учредяване на национални държави е най-мощният процес, който протича в нашия регион. В нашия район, разбира се, има влияние и глобализацията, има влияние и възраждането на традиционната идентичност, но основният процес, който характеризира развитието му, е именно създаването на независими национални държави от бившата Съветска империя и нейната източноевропейска периферия.


Днес имаме една Русия в епохата на Путин, която в най-голяма степен се явява противник, антагонист на това национално развитие в своята амбиция да възроди Руската империя, просто защото няма друг модус за своето съществуване. Русия като национална държава не можа да бъде осъществена. Русия като демократична федерация не можа да бъде осъществена. Това, което


може да бъде възродено в Русия е възраждане на някакъв тип имперска конструкция


И тази имперска конструкция търси своята легитимация срещу процеса на национална еманципация на прибалтийци, на грузинци, на украинци и т. н.


Коя е легитимацията на новата имперска доктрина в Русия? Тя се корени именно в този процес на завръщане на традиционната идентичност, който дава основание на хора като Александър Дугин и Путин да твърдят, че Русия не подлежи на този тип модернизация, която е протекла на Запад, която е създала съвременните национални държави и съвременната демократична система. Русия е особена цивилизация, Русия е цивилизация, която ще трябва да се развива по своя собствена логика и всеки, който приближава границите на Русия, било с разширение на ЕС, било с разширение на НАТО или с ислямистка експанзия от юг, осъществява процес на нападение, на реално отричане на правото на Русия да поддържа своята цивилизационна общност.


Знаете, че от гледна точка на Русия ние също принадлежим към този цивилизационен ареал. но България избра нещо друго. Тя избра да се присъедини към една друга общност, която изгражда своята идентичност на друго основа. Това е европейската общност на нациите, чийто изходен пункт са огромните изключително травматични конфликти на Европа по време на Първата и на Втората световна война. Една общност, която счита, че може да създаде нов просперитет и ново развитие на европейския континент чрез постнационални дефиниции на живота на европейските народи. Взаимната обвързаност между европейските народи е на първо място това, което може да смекчи конфликтите помежду им, да направи интересите на една страна тясно обвързани с интересите на друга страна и по този начин постепенно да създава нова идентичност.


България избра да се присъедини към тази общност след своята еманципация в началото на 90-те години


Този избор не беше случаен, макар че бе основан на редица митове от типа на цивилизационна идентичност, завръщане в Европа и т.н.


Европа никога не е била единна в степента, в която да се осъществи подобно завръщане. Но аз мисля, че България направи съвършено свободен избор на своята принадлежност към тази Европа, въпреки че по темповете на своето развитие, по приоритетите на своето развитие и по характера на своята иднетичност, България все още не принадлежи към това ниво на развитие на Европа, което прави възможна една постнационална Европа. България е страна, която все още има да разрешава национални проблеми, и от тази гледна точка нейното присъединяване към Европа има редица аспекти, които трябва да бъдат разглеждани не просто в смисъла на догонване, а в смисъла на паралелно осъществяване на различни приоритети на общественото развитие на България – приключване на модерното национално развитие, интеграция в постнационалната общност на Европа и т.н.


Когато в Киев, в началото на тази година, хората излязоха на централния площад, там се проля кръв. Кръв се проля под знамето с 12-те звезди на ЕС.


Наистина ли стремежът на Украйна да се присъедини към Европа беше мотивацията на тези хора да жертват живота си?


Не мисля, че това беше точно така. Защо излязоха хората на Майдана? Не просто, защото Янукович отказа да подпише споразумението за асоцииране с ЕС, а защото алтернативата на това споразумение беше присъединяването към т. нар. Митнически съюз или Евразийски съюз с Русия, което за голямата част от украинците беше символ на нова загуба на национална идентичност. Присъединяването към този доминиран от Русия Евразийски съюз за Украйна означаваше край на новопридобитата свобода, край на новопридобития суверенитет, колкото и номинален да е бил той през последния четвърт век. Затова кръвта, която се проля под европейското знаме, беше кръв, пролята за националната независимост на Украйна. И това е една нова дефиниция на днешна Европа.


Днешна Европа не може просто да бъде постмодерна


Тя не може просто да бъде постнационална, не може просто да бъде това, в което тя се превърна в десетилетията след Втората световна война, когато имаше Желязна завеса и когато Европа беше един добре, надеждно охраняван от свръхсилата Америка остров, на който можеше да протече този експеримент на обединение. Днес Европа е нещо съвършено различно. Освен този постмодерен успешен път на развитие, Европа днес присъедини множество други страни, които са на различен етап от своето развитие. Страни като България и Украйна са абсолютно легитимна част от съвременна Европа със своите цели, със своите приоритети.


Днес Европа, освен постанционална, е също така национална, тъй като тя трябва да подкрепи, трябва да легитимира стремежа на тези народи да изградят свои силни национални институции, преди да могат да станат част от обединена Европа. Защото без силни национални институции ние станахме ли част от обединена Европа? От 1 януари 2007 г. сме член на ЕС, станахме ли пълноценна част от обединена Европа? Мисля, че отговорът е очевиден. Ние не можем да станем пълноценен член на обединена Европа преди да изградим своите национални институции, своята национална идентичност като демократична индентичност в такава степен на ефективност, че наистина да направим необходимите крачки за пълноценно присъединяване към наднационалната общност на съвременна Европа.


Ние


живеем в сблъсъка на тези две изключително мощни и несъвместими идейно-политически общностни реалности


От една страна е претенцията на Русия да бъде радикална алтернатива на Западна Европа чрез своята евразийска самодефиниция, а от друга страна – претенцията за изграждане на една нова Европа, която включва в себе си основните етапи на модерно развитие, но също така гледа отвъд тях, гледа към възможността свободните нации доброволно да се обединят в наднационална общност, изграждаща съвременна Европа.


Сблъсъкът между тези две реалности през 90-те години и първото десетилетие на XXI век не беше изразителен. Русия беше слаба, Европа беше със самочувствие. Днес Европа е подложена на много сериозни процеси на промяна, породени и от това многообразие на нейната нова тъкан чрез присъединяването на толкова много нови страни. От друга страна, Русия е една все по-убедена в своята правота авторитарна сила, която иска да наложи един модел на развитие, който за Европа е далечно минало, тъй като почива върху една частична парадигма на идентичност – православие, цар, държава, авторитаризъм. Ние живеем в този сблъсък  и трябва да намерим своето място, тъй като сме на границата на този сблъсък. От трета страна – по силата на обстоятелството, че имаме мюсюлманско малцинство в България – ще изпитваме и тези напрежения, които се генерират от динамичния процес на развитие на съвременния ислямски свят.


Как ще пласираме себе си в цялата тази нова и динамично променяща се рамка? Кои сме ние? Какво искаме? Дебатираме ли тези въпроси? Искаме да станем част от Евразия заедно с Волен Сидеров, искаме да останем част от Европа, искаме да останем един буфер, искаме да останем уникални, затворени в себе си, доминирани от възела на това, което Бойко Василев нарича "пазарджишки национализъм" – кой е нашият път? Не виждаме в условията на съвременна България достатъчно сериозен и ангажиран дебат.


Ние винаги сме били страна с две лица – източно и западно


Винаги разликите между Изтока и Запада са преминавали през плътта на българската нация, но днес разликата с 80-те и 90-те години на XIX век е, че тогава тези разлики са били обект на изключително динамична дискусия, на изключително динамичен спор. Къде е днешният дебат, кой защитава днес една или друга теза за бъдещето на България? Какво получаваме в единия и в другия случай? Българското общество е свръхманипулирано от платените политически реклами, които трябва да ни тласнат в една или в друга посока. "Газпром" направи понятието шистов газ мръсна дума в България. Евразийският съюз стана в някои среди мощен символ на алтернатива на едно статукво, което не е прието дори от тези, които желаеха България да тръгне по този път. Ние буквално биваме лашкани от вълните в едната или в другата посока. Днес ще строим "Южен поток", утре ще се откажем от него, ще строим 7-ми блок на АЕЦ "Козлодуй" с "Уестингхаус" или ще се откажем от него, днес ще говорим за единия Голям брат със или без кавичики, утре ще говорим за другия Голям брат със или без кавички.


Ние сме народ с изключително богата история и култура, ние сме народът, от който е тръгнала една от основните културни вълни на европейската история, ние сме дали това, което представлява наследството на Кирил и Методий на света. Къде виждаме една оценка на това? Какво ни дава това като място в Европа или в света? И много други въпроси…


Нашият геополитически дебат е на нивото на Ганковото кафене


Имаме нужда да бъдем по-малко идеолози и в по-голяма степен задълбочено да интерпретираме това, което сме и можем да бъдем. Геополитическата система не е абстракция, тя е организираното историческо битие на един народ, на една нация, на една група от нации. Тя е това, което ни дава възможност да се самоопределим, да решим какво сме и какво не можем да бъдем, за да намерим своето място във всички тези вълни на промяна.


Ще завърша с една метафора. Какво казва Европа на Москва в последните 20 и повече години. Европа казва на Москва следното: "Вижте ни, ние живеем в един хубав, красив парк. В този парк няма вече хищници, отдавна сме изгонили хищниците и всички живеем дружно. Ние сме вегетарианци, ходим да берем цветя, берем гъби, правим пикници, защо не се присъедините към нас, толкова е хубаво, нима не ви харесва колко добре сме направили всичко?". От другата страна стои Владимир Путин и истински се вбесява, защото смята, че му се подиграват, че го лъжат в очите, тъй като той живее в един свят, който може да бъде оприличен на тъмна и доста страшна гора, населена с едри хищници. Опитът на европейците да го накарат да тръгне без пушка на рамо в тази гора той оценява като автентична подигравка или лицемерие.


От тази гледна точка е


невъзможно той да бъде убеден да стане част от Европа, нито Европа може да бъде убедена


да се декласира до тази степен на примитивизъм, до която е слязъл идеологическият дискурс на новоконструиращата се Руска империя. Това са реалности, които нямат допирни точки помежду си, колкото и радушно да общуват на тема газ, нефт или някои други неща.


Ние трябва да направим своя избор преди всичко между тези две реалности, трябва да се определим към коя от тези две реалности искаме да принадлежим и да защитаваме своя избор, защото в противен случай, ако се оставим да бъдем размити на границата между тези две несъвместими реалности, това наистина ще бъде краят на една геополитическа система, която е оцеляла и се е развивала през много по-страшни предизвикателства и препятствия, които е срещала в своята история.Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (167)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Darth Чебуратор
  Darth Чебуратор
  Рейтинг: 583 Весело

  Единственото, което ни липсва от много ганьовско лицемерие е чисто наше си лице. От това си и патиме.

  Отново в бан за "нарушение" на прогербаджийската агитпроп линия на "Дневник"
 2. 2 Профил на zo
  zo
  Рейтинг: 924 Неутрално

  Дали наистина Б-я винаги е била с две лица или просто винаги у нас е имало чуждопоклонни родоотстъпници и рубладжии?!

  ITV: Saudi Arabia Uncovered https://www.youtube.com/watch?v=NLtLeK7YLGY
 3. 3 Профил на КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  Рейтинг: 780 Неутрално

  До коментар [#2] от "zo":

  Бе и доларджийте не са малко. Що куфари се изнесоха през 1990 година.

  Глупостта е дар божи, но с него не трябва да се злоупотребява. /Ото фон Бисмарк/
 4. 4 Профил на Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Рейтинг: 995 Неутрално

  Аз избирам ДЯСНОТО ! На ляво за леваци !

  Русофилите живеят в ЕС и посмъртно не биха живяли или пратили децата си в Русия. Обаче прoдават България на Русия. Неграмотност и Шизофрения?
 5. 5 Профил на Darth Чебуратор
  Darth Чебуратор
  Рейтинг: 583 Весело

  До коментар [#4] от "Радко":

  Леви-десни, леви-десни, раз-два-три. Аман от строеваци, държавата е в перманентно биполярно разстройство от това начално военно обучение.

  Отново в бан за "нарушение" на прогербаджийската агитпроп линия на "Дневник"
 6. 6 Профил на zo
  zo
  Рейтинг: 924 Неутрално

  До коментар [#3] от "КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ":

  И най-интересно е, че най-големите рубладжии бяха точно и тези доларджии, за които говориш. Като почнаха да публикуват документи, намерени в палата на Янукович имаше едно искане за „дарение“ от фондацията му до руска банка за 3 милиона долара... а защо не сумата в рубли?!

  ITV: Saudi Arabia Uncovered https://www.youtube.com/watch?v=NLtLeK7YLGY
 7. 7 Профил на Jeremy Irons
  Jeremy Irons
  Рейтинг: 479 Неутрално

  България трябва да има собствено лице, нито западно, нито източно, а такова което да произвежда родолюбива политическа класа ангажирана с проблемите на хората. И разбира се по-малко продажници които се опитват да ни слагат източна или западна маска.

 8. 8 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 897 Неутрално

  Не съм съгласна със заглавието. Винаги, когато е имало България като държава, тя е била обърната с лице на запад (казано символично, като цивилизационна принадлежност). Проблемът е, че когато лицето ти е на запад, откъм изток остава друга важна и незащитена част. Изводът е, че като се обърнеш с лице нанякъде, трябва да внимаваш какво става и зад гърба ти.

  Доброто е заразно
 9. 9 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 897 Неутрално

  До коментар [#7] от "Jeremy Irons": Точно!

  Доброто е заразно
 10. 10 Профил на Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Рейтинг: 995 Неутрално

  До коментар [#5] от "Darth Чебуратор":

  Нещо си се объркал пич . Явно казармата ти се е отразила зле . Съжалявам но немога да ти помогна . Матушка Россия те зове , отдай и се , не се съпротивлявай тя те обича !

  Русофилите живеят в ЕС и посмъртно не биха живяли или пратили децата си в Русия. Обаче прoдават България на Русия. Неграмотност и Шизофрения?
 11. 11 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4060 Неутрално

  Няма две лица.
  Има ЗАХРАНВАН С РУБЛИ ЕЛИТ,поддържан във властта именно С МНОГО,АМА МНОГО РУБЛИ ОТ РУСИЯ.
  Впрочем,вчера другарят Таско Ерменков - висш партиец от БСП изтропа една,на пръв поглед абсурдна,но съдържаща истини ОПОРНА ТОЧКА.
  Др.Таско изтрещя,че,видите ли,Европа била за Южен поток,само дето Еврокомисиите били против.
  Без да иска,другарят ни Таско каза това,което РУБЛАДЖИИТЕ на Позитано отдавна знаят.
  БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ СА ЗА ЕВРОПА И ЗА европейски стандарт на живот.
  Единствено РУБЛАДЖИЙСКИЯТ ЕЛИТ,поддържан с РУСКИ РУБЛИ КАТО ТАКЪВ Е ПРОТИВ.

 12. 12 Профил на ck2013
  ck2013
  Рейтинг: 845 Неутрално

  младите избраха запада и бъдещето е ясно, но докато не си отидат 60+ годишните ще страдаме още дълго. националните предатели за които русия им е майка си отиват.

  “I am sorry for the length of my letter, but I had not the time to write a short one.” Blaise Pascal
 13. 13 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2068 Неутрално

  ами понеже най големите комунисти постоянно лелеят за Русия ,трябва да видим децата им къде учат и къде живеят ,а и парите и имотите им къде са , с удивление ще установим ,че не са в Русия ,а на запад ,следователно те са си направили изводите и изборите , какво остава за нас обикновените хора ,разбира се че запада ,Русия не може да произведе о свен оръжия нищо друго ,дори клечки за зъби ,не виждам за какво да се прехласваме по тях и изобщо има ли избор

 14. 14 Профил на forum_terrorist
  forum_terrorist
  Рейтинг: 531 Неутрално

  До коментар [#1] от "Darth Чебуратор":

  Тва е тъжно, по дяволите, не весело...

  You can fool some people sometimes, But you can't fool all the people all the time!
 15. 15 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 1827 Неутрално

  [quote#12:"ck2013"]младите избраха запада и бъдещето е ясно, но докато не си отидат 60+ годишните ще [/quote]

  Като чета "Истанбул" на Орхан Памук, София от днес има същите проблеми като Истанбул от 60-те. Тъй като нито се разпознават, още по-малко решават, закъснението може да стане и 100 години.

 16. 16 Профил на karak
  karak
  Рейтинг: 374 Неутрално

  "България винаги е била с две лица - източно и западно."

  едното не е лице, а маскиран задник.

 17. 17 Профил на Darth Чебуратор
  Darth Чебуратор
  Рейтинг: 583 Весело

  До коментар [#10] от "Радко":

  Ти гледай да може да си помогнеш сам, че не е като да нямаш нужда, "десен". Може ли да питам, колко си десен?

  Отново в бан за "нарушение" на прогербаджийската агитпроп линия на "Дневник"
 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 19. 19 Профил на mseven
  mseven
  Рейтинг: 419 Неутрално

  Това е все едно да кажеш - имам два крака, кои от тях избирам.

  Но като полит-пропаганда О. Минч. безспорно се е потрудил.

 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 21. 21 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1236 Неутрално

  Най-интересното обаче е, че рубладжиите крадат долари и бягат в Америкааа.

 22. 22 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 851 Неутрално

  Въпросът е кой начин на живот по ни харесва - подреденият, предвидим, спретнат, прогнозируем живот основан на законност и постоянна работа. Или разюздан, изпълнен с опасности, непредсказуем, разпилян, ден за ден хайдутлушки бабаитлък с моментни изблици на "трудов героизъм".
  Може би все пак, повечето хора у нас, биха предпочели първия. Той обаче трудно ни се отдава, защото за да го приложим трябва да се променим. Трябва да променим мисленето си, оттам държанието си, да се движим от разума си, а не от моментните настроения. Това, засега, трудно ни се отдава, а и не сме много склонни към такова волево, всекидневно усилие. Поради което се мятаме насам-натам и се чудим кое как да подредим.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 23. 23 Профил на Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Рейтинг: 995 Весело

  До коментар [#17] от "Darth Чебуратор":

  Мнооооого съм десен ! А ти колко си лев ?

  Русофилите живеят в ЕС и посмъртно не биха живяли или пратили децата си в Русия. Обаче прoдават България на Русия. Неграмотност и Шизофрения?
 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 25. 25 Профил на Darth Чебуратор
  Darth Чебуратор
  Рейтинг: 583 Весело

  До коментар [#23] от "Радко":

  Ма колко много? Кой е по-десен, ти или Моника Станишева?

  Отново в бан за "нарушение" на прогербаджийската агитпроп линия на "Дневник"
 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 27. 27 Профил на Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Рейтинг: 995 Весело

  До коментар [#25] от "Darth Чебуратор":

  Ееее , почна да сипеш руски глупости Чебурашка . Недей , тъкмо почнах да те заобичвам !

  Русофилите живеят в ЕС и посмъртно не биха живяли или пратили децата си в Русия. Обаче прoдават България на Русия. Неграмотност и Шизофрения?
 28. 28 Профил на Darth Чебуратор
  Darth Чебуратор
  Рейтинг: 583 Весело

  До коментар [#27] от "Радко":

  Що глупости, какво повече си направил за "дясното" от Моника? Тя спаси плоския данък, а ти?

  Отново в бан за "нарушение" на прогербаджийската агитпроп линия на "Дневник"
 29. 29 Профил на mseven
  mseven
  Рейтинг: 419 Неутрално

  Как лошото управление на Путин аз 15 години покачи заплата в Русия от 100 на близо 1000 долара?

  И как същото "лошо" управление доведе до 5-6% безработица?

  И до стабилността на днешна Русия сравнено с хаоса по времето на така обичния от Запада Елцин?

 30. 30 Профил на mseven
  mseven
  Рейтинг: 419 Неутрално

  90-те години като промер колко е калпава икономиката на Русия даваха за пример, че размера и е колкото Холандия.

  Сега след 15 години на Путин руската икономика е колкото 3 Холандии, и надмина размера на Италианската икономика.
  Най-вероятно след 3-4-5 години ще надмине по размер и Френската и Англииската икономика.

  Всъщност това са причините за атаките на които САЩ, и част от Европа(УК особено) подлагат Русия през последните 5-6 години
  Никой не иска конкурент, а предпочита слаб и безволев партньор, а най-добре - сателит.
  Просто и ясна логика, от как свет светува.

 31. 31 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1513 Неутрално

  Източното ни лице - платено или натрапено,
  западното - потискано.

 32. 32 Профил на Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Рейтинг: 995 Весело

  До коментар [#28] от "Darth Чебуратор":

  Добре де защо не казваш колко си ляв ? И какво толкова лошо има в плоския данък ? Колкото до Моника , тя си е за затвора , но КОИ ще я Осъди а ?.

  Русофилите живеят в ЕС и посмъртно не биха живяли или пратили децата си в Русия. Обаче прoдават България на Русия. Неграмотност и Шизофрения?
 33. 33 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1513 Неутрално

  До коментар [#30] от "milenmilenov":
  До коментар [#30] от "milenmilenov":
  Колега, послъгвате.
  Изкуствено създавате тенденция в развитието на Русия като тръгвате от 90-те. Фактите опровергават такава тенденция:
  http://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank_historical_list_of_ten_largest_countries_by_GDP
  Освен това този показател в Русия се дължи в огромната си част на износ на суровини, при това монополизиран от шепа олигарси. Това придава трагичен отенък на претенцията за прогрес в икономиката на Русия. Горките обикновени руснаци - още едно поколение няма да разбере в кое време живее!

 34. 34 Профил на pinkpearl
  pinkpearl
  Рейтинг: 471 Неутрално

  На някого тук не му ли хрумва, че си имаме българско лице или просто Дойнов е много красноречив?

 35. 35 Профил на Darth Чебуратор
  Darth Чебуратор
  Рейтинг: 583 Весело

  До коментар [#32] от "Радко":

  Понеже ти започна темата, моля да обясниш в какво се изразява твоята "дясност". Интересно ми е, не познавам много истински десни нашенци, които се нуждаят да изтъкват своята "дясност".

  Затова питам -- какво те определя като "десен" в твоите очи?

  Отново в бан за "нарушение" на прогербаджийската агитпроп линия на "Дневник"
 36. 36 Профил на Неделчо Атанасов
  Неделчо Атанасов
  Рейтинг: 374 Неутрално

  "Вижте ни, ние живеем в един хубав, красив парк. В този парк няма вече хищници,.."

  А ние сме в парк, в който хищниците се разхождат и плячкосват на свобода. И когато се появи някой, който да ги притисни, като Дянков /ДДС измамници, митници и т.н./ или Цветанов /Ал. Петров, килъри ит.н./ надигаме вой - рекет над бизнеса, полицейщина и т.н.

 37. 37 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 851 Неутрално

  До коментар [#30] от "milenmilenov":


  [quote#30:"milenmilenov"]Сега след 15 години на Путин руската икономика е колкото 3 Холандии, и надмина размера на Италианската икономика.[/quote]

  Да де, но причината за това не е Путин, а цената петрол и газта. Когато Путин взе властта цената на петрола беше около$18, а в момента е $103.47. Капиш?

  Аз не зареждам в Лукойл.
 38. 38 Профил на Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Рейтинг: 995 Любопитно

  До коментар [#35] от "Darth Чебуратор":

  А аз за първи път си пиша с Ляв който не знае колко е ляв или по скоро ЗА лев ! И изобщо нямам нуждата да се пъча ,че съм десен но не съм и ФАШИСТ като Путин и Путинци ! Достатъчно ми е да знам , че не съм комунист и никога ама НИКОГА няма да бъда !.

  Русофилите живеят в ЕС и посмъртно не биха живяли или пратили децата си в Русия. Обаче прoдават България на Русия. Неграмотност и Шизофрения?
 39. 39 Профил на Darth Чебуратор
  Darth Чебуратор
  Рейтинг: 583 Весело

  До коментар [#38] от "Радко":

  С една дума, не знаеш точно защо си "десен", но всички други са леви. Имаш чудесна идеология, браво.

  Отново в бан за "нарушение" на прогербаджийската агитпроп линия на "Дневник"
 40. 40 Профил на Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Рейтинг: 995 Неутрално

  До коментар [#39] от "Darth Чебуратор":

  Не , не е така но си личи ,че имаш време за губене . Манипулативно не отговаряш на въпроса колко си за левО и същевременно лансираш тезата си , че десните не знаят защо са десни А ? Мисли си , че е така ! Приятен ден . Да не прегрееш от Мислене !

  Русофилите живеят в ЕС и посмъртно не биха живяли или пратили децата си в Русия. Обаче прoдават България на Русия. Неграмотност и Шизофрения?
 41. 41 Профил на Darth Чебуратор
  Darth Чебуратор
  Рейтинг: 583 Весело

  До коментар [#40] от "Радко":

  Не можа да отговориш и тръгна по стъпките на братя Избегалеви. Оревуар, "десен", който не знае какво му е "десното".

  Отново в бан за "нарушение" на прогербаджийската агитпроп линия на "Дневник"
 42. 42 Профил на Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Рейтинг: 995 Неутрално

  До коментар [#41] от "Darth Чебуратор":

  И ти не отговори колко си ляв ! Така ,че не се сърди Леваче .

  Русофилите живеят в ЕС и посмъртно не биха живяли или пратили децата си в Русия. Обаче прoдават България на Русия. Неграмотност и Шизофрения?
 43. 43 Профил на Darth Чебуратор
  Darth Чебуратор
  Рейтинг: 583 Весело

  До коментар [#42] от "Радко":

  Напротив, аз отговорих още във втория ми коментар, но явно на тебе ти е трудно да четеш и искаш всичко да ти го поднесат сдъвкано.

  Айде, чао вече сериозно, че мойто свободно време не е колкото твойто

  Отново в бан за "нарушение" на прогербаджийската агитпроп линия на "Дневник"
 44. 44 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1513 Неутрално

  До коментар [#42] от "Радко":

  Отдалече се вижда, че той е ляв, колкото са му платили.

 45. 45 Профил на Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Рейтинг: 995 Весело

  До коментар [#43] от "Darth Чебуратор":

  Чао Чебурашка , сериозните разговори не са за форуми !

  Русофилите живеят в ЕС и посмъртно не биха живяли или пратили децата си в Русия. Обаче прoдават България на Русия. Неграмотност и Шизофрения?
 46. 46 Профил на iak
  iak
  Рейтинг: 983 Неутрално

  Според мен избора е категорично направен, че дори и от нормалните руснаци, колкото и малко да са те. Всеки който е ходил в западна Европа и русия знае че сравнението е като м/у Запорожец и Мерцедес

  Всеки който има възможност си изпраща децата на запад а ако може си купува и имот там, а той самия остава в "мизерията" за да прави още пари за децата си.

  Разбира се винаги има една група идиоти които вярват в Евразия докато в същото време татенцето Пу@ин им краде от парите.
  Аз лично мисля че дори България е по-добре от русия, какво остава за западна Европа
  русия е
  1. Най-богатата на ресурси държава - със стандарт по нисък от този на най-бедната държава в ЕС - България (статистически 20% по висок доход на глава от населението но повече от 20% не стигат до хората, защото отиват за армията, войните на Москва и за плащане като на корупционни партии като в БГ )
  http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_Bruttoinlandsprodukt_pro_Kopf
  2. Анексира територия от независима държава в 21 век
  3. Никаква правосъдна система - там все още вилнеят бухалките
  4. Управление от 17 век - Цар Путинин и помешчици (олигарси) на които принадлежи всичко в Русия - собствеността, живота и честта на обикновенните хора. (опитай да не дадеш каквото са ти поискали)
  5. Държавата от която се краде най-много в световен мащаб
  6. Никаква инфраструктура - между двата най-големи града няма магистрала
  7. Огромен процент (не знам дали е на първо място в света) алкохолици и наркомани завършващи живота си вследствие на свръхдоза.
  8. Никакво конкурентно производство (80% от БНП износ на суровини)

  .....и заселването на руснаци в България го потвърждава. (в същото време никой българин не е тръгнал да се заселва там). До една две години ще ги изпреварим по БНП на глава от населението, а всичко друго ни е по-добро ниво от тяхното.

  И най-глупавия руски трол не би заменил, най-бедната част от Европа, за което и да е място в Русия. И в същото време - несъзнателно, прави всичко възможно България да прилича на примитивната и деградирала Русия.
 47. 47 Профил на Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Рейтинг: 995 Любопитно

  До коментар [#44] от "авторът":
  Да така е . На няколко пъти употребих ляв и лев , но той не се усети !

  Русофилите живеят в ЕС и посмъртно не биха живяли или пратили децата си в Русия. Обаче прoдават България на Русия. Неграмотност и Шизофрения?
 48. 48 Профил на Darth Чебуратор
  Darth Чебуратор
  Рейтинг: 583 Весело

  До коментар [#45] от "Радко":

  Чао, "десен", дано някой ден проумееш в какво се изразява твоята "дясност", а не заприличаш съвсем на авторът.

  Отново в бан за "нарушение" на прогербаджийската агитпроп линия на "Дневник"
 49. 49 Профил на iak
  iak
  Рейтинг: 983 Неутрално

  До коментар [#30] от "milenmilenov":Виж коментр 46

  И най-глупавия руски трол не би заменил, най-бедната част от Европа, за което и да е място в Русия. И в същото време - несъзнателно, прави всичко възможно България да прилича на примитивната и деградирала Русия.
 50. 50 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1223 Неутрално
 51. 51 Профил на Irina
  Irina
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#50] от "dedo pepo":

  ++

 52. 52 Профил на katpuh99
  katpuh99
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Грузия и Украйна ..ни лук яли, ни лук мирисали

 53. 53 Профил на espoir_amour
  espoir_amour
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Браво за статията,един от малкото прозорливи,интелигентни,ерудирани журналисти в България!Респект пред господин Минчев.А на коментиращите от Позитано само бих казала-изпитвам към вас истинско съжаление,че нямате капацитета да научите нещо,да се ограмотите,да се образовате.Цял живот страдание и мрак ви чакат.Наслука!

  ''Communists and socialists are the most shameless people in the world.''
 54. 54 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1423 Неутрално

  Много добър анализ, макар с някои детайли да не съм съгласна.
  Но се питам, колко хора ще го прочетат и колко ще се замислят? Дали можем го да очакваме от избирателите на Станишев, Доган, Бареков?!

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 55. 55 Профил на slq84014722
  slq84014722
  Рейтинг: 895 Неутрално

  [quote#0:"Огнян Минчев"]
  когато Русия отново ще демонстрира, че не е задължена да спазва тези правила, които са задължителни за всички други в международната общност.
  [/quote]
  Да, всички са длъжни да спазват международното право, с изключение на водещите членове на НАТО. Ето, в Дневник няма нито един прозападен коментатор, който да е против нарушаването на международното право от страна на САЩ.

 56. 56 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3690 Неутрално

  Русия доказа че няма и не може да се промени! Русия още живее в 18 век, не може да сме обърнати с лице към подобен анахронизъм ! Трябва да стоим далеч от отровното им влияние!

  klimentm
 57. 57 Профил на wallenstein
  wallenstein
  Рейтинг: 460 Неутрално

  МИнчев живее и мисли с понятията на националната държава, факт сам по себе си не лош. В подобно мировъзрение нямаше да има нищо осоебено, ако беше прокарано до края и не всичко бе изкривено от конюнктурните интереси и нагласи на автора. Значи, според Минчев, България трябва да завърши националното си обособяване, каквото и да означава това. Като импереиално образувание Русия е враг на подобно развитие,НО ЕС също е тип империално обединение, НО тук МИнчев не вижда никаква заплаха.

 58. 58 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 688 Весело

  Избираме източното - живее се по лесно, някой друг носи отговорност за тебе,
  живее се в светлото бъдеще, миналото е задължително мрачно, всеки покрадва от държавното без затруднения -пълна демокрация, бащицата в Москва ни пази от лошия Запад/т.е., да не избягаме от кошарата/, всички са еднакво бедни с "малки изключени".
  Този който гледа в чинията на "малките изключения" бива удрян през пръстите, така че да остане без пръсти.
  Въобще веселба...

 59. 59 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3861 Разстроено

  "Успешният федерализъм е федерализмът на САЩ, на Бразилия, на Швейцария."

  Този сказчик се опитва да проумее демокрацията,
  но произведе мега зелен хайвер с интернашенски прикус.

  На "БРИК" и Краснославна ос Масква - Дилма Русев...

  Защо Близката, малка, скромна и богата Европейска Швейцария
  е избутана на заден план??

  Федерация или не, защо модел прекрасен да не е,
  на Преден?

  Високо Просветени Български Възрожденци
  прозряли още през 19 век вярната посока за
  България, Балканите, Европа и света:

  "Чиста и Свята Република
  по примера на Швейцарските кантони
  и Съединените американски щати".

  Федерация, разбира се, като друг след-тогавашен пример: Германия.

  Тезата, че ЕС е или e естествено да се обединява
  като федерация, е очевидна.

  Изкуствено да се раздробява държава за целите на федерация
  (эвразийскатата идея за "обединяване" на Украйна) - Не.
  Противоестествена е.

 60. 60 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 2972 Неутрално

  Яаааа!
  Пореден, вече трети или даже четвърти!, смислен текст в рубриката?
  Най-после, че Дневник беше позабравил, меко казано, тази си добра традиция.

  А иначе по въпроса - да за Минчев, който го поставя.
  И не на Минчев, който го поставя в такъв ракурс.
  Изборът си е наш, изцяло вътрешен, и не бива да се влияе от Русия като страшилка. Защото полза няма, ако заради едното "шубе" се пробва нещо, което е вътрешно неприсъщо. Защото после неминуемо каруцата се обръща ...
  А в случя няма и защо, Минчев. Българите, подчертавам - българите!, са си направили в масата си основният избор. И той е европейският. При това отдавна и дотам, че дори през Соца не е разрушен. Изборите също го показаха и доказаха, въпреки, а може би благодарение?, че се опитаха да го пуснат това във фокуса на дебата. От тук нататък сега остава да се "изпълни със съдържание", както се казва в клишето.
  И не вкарвайте българите в схемата "Украйна", която е цивилизационен и военностратегически разлом. България не е!
  Затова, например, за България имаше само селфи на Расмусен с Плевнелиев, а за Полша и Румъния - среща с Обама и военно разполагане. Поне малко вяра имайте поне в лидерите на Запада, че не са идиоти, плз!
  И да се върнем на цивилизационния избор, защото той е в основата. Е, те' това трябва да се изчисти!
  Започвайки от това що е "Европа" и що е "Запада" и освобождавайки ги от клишето, което мощно се тиражира на "Голям брат", който "дава" и "раздава", я шамари, я в копанката. Следва поставяйки и предпоставяйки собствените си граници, кое, как и доколко може да остане и кое, как и доколко да се промени, та да се знае българчето кой е и за да може от тези, вече поизчистени позиции, да си върви с останалите. Всичко друго е от Лукаваго и внася само шум и измества въпроса.
  Да започнем от там, че както казва Хънтингтън - Западът е не бургера, а Магна Харта ... От а-бе-то бе, Минчев!

 61. 61 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 2972 Неутрално

  До коментар [#8] от "dogwoman":
  ... Не съм съгласна със заглавието. Винаги, когато е имало България като държава, тя е била обърната с лице на запад (казано символично, като цивилизационна принадлежност) ...
  Ммм ...
  Има си, има двойнственост. Заради Православието.
  Точно заради него трябва да се внимава и да не се набутва БПЦ с руската Църква, която е според мен доста спорно дали се вписва в Православието или си върти, при това от някъде времената на Иван Грозни, та досега, някакъв си техен си "вариант".

 62. 62 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 688 Любопитно

  №61, Хващам се за БПЦ. Страна , която е принудена, централният й православен храм , да носи името на чужд пълководец-Александър Невски, който няма нищо общо с българската история, при това /!/, самите руски историци спорят дали Невски е бил изобщо християнин? И сега, модерната версия , че " той приема християнството на смъртния си одър". И още, нашият светец-символ Васил Левски не е канонизиран от БПЦ защото е убил човек, което не прече, чужденецът Александър Невски, убил много хора, да стане партон на катедралния ни храм.
  Чудя се какво да изпитвам ,повече - срам , недоуменияе , гняв...

 63. 63 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 2972 Неутрално

  До коментар [#62] от "Петър Иванов":
  Въобще не става дума за такъв частен случай. При това изключително спорен като пример.
  В масовото съзнание такъв подсъзнателен "линк" към Русия и руското просто не съществува.

  По темата Православие разбирах главно "присъдружността" към някаква "цивилизация", разбирай още "световъзприемане".
  Това е в същият този контекст на границите, които си поставяме сами, та да има база, от която да се изхожда за всичко останало.
  Е, точно затова трябва да си изчистим въпроса с Православието ни и в коя дружинка от православни Църкви играем. Ясно, еднозначно и на висок глас. Дали с Вселенския патриарх и Църквите около него или с Московската патриаршия и групичката около нея.
  Патриарх Неофит и Светият синод неизбежно трябва да направят такъв избор не само заради историческия момент, а и заради сегашните групирания и прегрупирания по предстоящия Вселенски събор, където бяха заявени доста чувствителни, да ги наречем така политкоректно, въпроси.

 64. 64 Профил на wallenstein
  wallenstein
  Рейтинг: 460 Неутрално

  До коментар [#63] от "xm...":

  Мисля, бъркате две неща, Православието като светоусещане, философия, което се изразява и на подсъзнателно ниво като духовна нагласа, манталитет дори и Православието като институционализирана църква, която има у нас маргинално значение.

 65. 65 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3861 Неутрално

  "България винаги е била с две лица - източно и западно.
  Кое избираме?"

  Хулнически и подвеждащ въпрос... като да е от Болен Лидеров!

  Факт: от дълбока древност България твърдо е 100% в Европа,
  100% е в Запада. Впрочем, в още по-дълбока древност
  Западът е започвал веднага на запад след западната граница
  на ИндоКитай.

  Напоследък България твърдо е член на ЕС и НАТО.

  Важното е, че винаги е била неразделна част от Евроатлантическия Запад - за разлика от Южна америка и евразийски Южен поток.

  Ако някоя голяма страна е 20% в Европа и 80% в Азия,
  прилапва чужди територии и е вероломен другар,
  там е проблемът.

  Там има много място за проблеми.
  Има много място за източници на проблеми...

 66. 66 Профил на makadam
  makadam
  Рейтинг: 583 Разстроено

  "България винаги е била с две лица - източно и западно.
  Кое избираме?"
  Труден въпрос при толкова много въртящи се задници.

 67. 67 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 2972 Неутрално

  До коментар [#64] от "wallenstein":
  Двете страни на една монетка все пак ...

  Православието е фундаментално са самоопределението на българите и не мисля, че може да бъде отхвърлено. Та остава да си изясним въпроса "какво Православие". Тук може да търсим заигравката "източно-западно".
  Чисто "българско" не може да има, все пак не сме северни корейци, та да се метнем в някакво чучхе И вече на това, "реалистичното" остава да се позиционира Църквата, а тя е Символът. Пък затова, че мат'рялът не знае да се кръсти, че се кръсти за щяло и нещяло като магия вещерска, и че бърка светиите, та дори и празниците с някакви варварско-шамански "народни обичаи" - това е вторично. Прочее въпросните омешване и подмяна с "народните обичаи" е характерна точно за руското т.нар. православие. Ако се позиционира правилно Символът, то спрямо него неминуемо ще се позиционира и мат'рялът. Т.е. би трябвало да е по-малко подвластен на шаманизма в мирогледа, от където да спре да се мЕтка подир врачки и Месии и тем подобни. Както сега, когато явно е сбъркан Символът в позиционирането, та от там се освобождава възможност за избуяване на първобитно-общиннните шаманизми и вЕрвания.

 68. 68 Профил на makadam
  makadam
  Рейтинг: 583 Любопитно

  когато Русия отново ще демонстрира, че не е задължена да спазва тези правила, които са задължителни за всички други в международната общност.
  - цитат на коментар #0 от “Огнян Минчев”
  Че това важи с пълна сила за САЩ. Да сте чули САЩ да приемат европейските ценности и да прилагат указанията на Брюксел или да са заплашвани с наказателни процедури?

 69. 69 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 1491 Неутрално

  До коментар [#3] от "КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ":


  [quote#3:"КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ"]Бе и доларджийте не са малко. Що куфари се изнесоха през 1990 година. [/quote]Само,че тези куфари ги изнесоха не "доларджии" ,а рубладжии.Огнян Дойнов не можеш да го наречеш доладржия.

 70. 70 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3861 Любопитно

  Съжалявам, сложих минус, но клоня към мнението на wallenstein.

  По начало - според Първоапостолски Евангелия,
  Христовата Църква е Вярата на хората в Един Господ Божия син Исус Христос.

  Не (толкова) църковни администрации и ритуали,
  а християнските Вяра... светоусещане... мироглед... поведение... дела.

  Като никога по-рано, Християнският универсален морал е насочен към реалността на права и отговорности на Индивидуално човешко ниво в житейските "рационални" човешки отношения и в духовен смисъл, под Един Неведом и Всемогъщ изначален ориентир Господ Бог.

  Без индивидуално светоусещане... би било някаква друга религия или.. механичен... колективизъм.

  Други култури са имали или имат множество култове,
  или един, например към Слънцето, но като философия и практика
  търсещи баланс между индивидуално светоусещане,
  светоусещане на друг или други човешки същества,
  и на един неведом и вездесъщ универсален Ориентир,
  не се сещам за друга.

  До коментар [#64] от "wallenstein":
  До коментар [#63] от "xm...":

  Мисля, бъркате две неща,

  Православието като светоусещане, философия, което се изразява и на подсъзнателно ниво като духовна нагласа, манталитет дори

  и Православието като институционализирана църква, която има у нас маргинално значение.

 71. 71 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Ето къде е скрит ключа от палатката:
  "Руската империя, преучредена като Съветска империя след 1917 г., задържа максимално бързо създаването на независими национални държави. Именно това е процесът, който протича сега в постсъветското пространство и на мен ми се струва, че на територията на самата Русия много скоро ще набере скорост същият този процес."

  Да повторим : "и на мен ми се струва, че на територията на самата Русия много скоро ще набере скорост същият този процес."

  Та-тааааа!!!

  Тука напоследък е набрал сила терминът "опорни точки". Та ще го поползвам и аз. Та значи опорните точки са разпарчетосване на територията на РФ на малки национални държави. Нещо като древноруски княжества може би. Защото исторически, точно в този период руската територия е била превзета (без Новгородското княжество, ама и то е било васал по едно време на монголския хан, но пък е понабило и шведи и тефтонци, а него го такова... приобщава де, към Московска Русия вуйчо ви Ваньо Грозния, опа Страшния тоест. Тя датата на похода срещу Новгород се смята за начало на руския империализъм, ама нейсе.)
  Но да се върнем на темата.
  Къде в международните договори и съглашения фигурира разпарчетосването на една държава? ООН е създадена баш за да коституира межд. обществен ред и да не допуска точно такива действия.
  И как биха могли да се оценят призивите за подобни действия? А-ла автора стайл блиц крик ама по-бавно.
  Такива действия, бихме могли да кажем, са характерни за едни режими, дет се вика не особенно демократични. Едни такива, търсещи жизнени пространства за сметка на унтерменш, такива, които искат да се вее знамето на едно изгряващо слънце, насам натам, накъдето го вятъра (въх камикадзе, да не думаш!) отнесе по света, и не на последно място едни такива режими дето се борят с класови врагове (особенно с ония изроди от 5-ти "В" клас, много се борят с тях ви казвам).
  За горните, това национална цялост, това национален суверинитет, са думи мръсни, като обект на описанието на Франсоа Вайон, тъй ше река!
  И как става така, че критикуваме подобни действия, я Крим, я Ирак, я Донецк, а Сирия, я Грузия, я Либия (щото ако си мислите, че свалянето на самолет от последните е по-забравено действие от стрелянето с минохвъргачки през границата, че и зад границата, жестоко се лъжете! Анибал, манибал, три Пунически войни може да се инсталират, ама Картаген ще бъде разрушен и толкоз! Хм, последното сравнение, дори и мен ме изуми с географската си аналогия...)

  Та така, да оставим международното положение настрана. Ами я ми кажете, какво да отговарям сега на тези "неандерталци" от степите и тундрата, с ушанките и валенките, непоправимите алкохолици, които чатят в интернет форумите ползвайки азбуката на Морз, почуквайки с приклади по кората на брезови дръвчета (Всяка брезичка, антена срещу агресора! И после - "Отчего так в России берёзы шумят? Отчего белоствольные всё понимают? ... Отчего так печальные листья летят, Под рубахою душу лаская?" Как няма летят, бе?!!? Ти знаеш ли какво облъчване прави една такава берьозка, не листья, ами епилация до живот получава оператора на берьозата. А! Сега разбрах що му викат Космос...).
  Та викам, каато ми кажат - Запада и САЩ искат да разпарчетосат Русия, и аз им отговарям - Абе, пълни глупости са това!
  Сега , какво да им кажа, а?!
  Та това ми е въпроса на кратко.
  Исторически кратко.
  ОК, археологически кратко.

 72. 72 Профил на Lelja Agatha
  Lelja Agatha
  Рейтинг: 531 Любопитно

  [quote#12:"ck2013"]докато не си отидат 60+ годишните ще страдаме още дълго. националните предатели за които русия им е майка си отиват. [/quote]
  Шпицкомандите на Волен всички са на по 60+

 73. 73 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 1491 Весело

  До коментар [#13] от "tur671":


  [quote#13:"tur671"]ами понеже най големите комунисти постоянно лелеят за Русия ,трябва да видим децата им къде учат и къде живеят[/quote]Тук да не забравим Достена Лаверн,която беше готова да защитава лявата идея в Париж или Брюксел или Ню Йорк,но не спомена Москва или Астана например.Да не забравим и къде е щерката на Р.Овч-Хаваи или как вилня Румен Петков,когато му отнеха визата за САЩ или къде му купиха апартамент на синчето на Гоце...

 74. 74 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 1491 Весело

  До коментар [#21] от "442":


  [quote#21:"442"]Най-интересното обаче е, че рубладжиите крадат долари и бягат в Америкааа. [/quote]Нашите рубладжии искат да сбъднат руската мечта,а мечтата на руснака е да осъществи американската мечта.Та затова се получава така-нашите другари просто са твърдолинейни...

 75. 75 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 1491 Неутрално

  До коментар [#22] от "simval":


  [quote#22:"simval"] Или разюздан, изпълнен с опасности, непредсказуем, разпилян, ден за ден хайдутлушки бабаитлък с моментни изблици на "трудов героизъм". [/quote]Това накратко е описанието на т.н.р "широка славянска душа" ...

 76. 76 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1316 Весело

  Aбе..., май лицето на България е на Запад,
  ама ду...цито и се е вирнало на Изток и плякса с бузки и намига игриво на
  дядо Иван , хаха.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 77. 77 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 1491 Неутрално

  До коментар [#29] от "milenmilenov":


  [quote#29:"milenmilenov"]Как лошото управление на Путин аз 15 години покачи заплата в Русия от 100 на близо 1000 долара? [/quote]нали можеш да провериш как са се движили цените на суровините за тези години?!Русия има такива ресурси,че по доходи трябва да я сравняваш с Бахрейн или Катар.Ама няма да е полза на Русия...

 78. 78 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3861 Любопитно

  Не сме чули фюрер на ЕС да е анексирал САЩ
  и наложил в новата си придобивка
  култ към фюрера.

  Или еврото (или рубла) като транс национал-федерална
  парична единица.

  А ти, Лачко?

  До коментар [#68] от "lachko":

  Да сте чули САЩ да приемат европейските ценности и да прилагат указанията на Брюксел или да са заплашвани с наказателни процедури?

 79. 79 Профил на nikolayvelichkov
  nikolayvelichkov
  Рейтинг: 14 Любопитно

  Според мен трябва да се проведе референдум по този въпрос (ЕС или извън ЕС), за да разберем в крайна сметка къде живеем и за какво се борим в тоя живот и в тая страна. Не мога да прогнозирам резултата, но съм сигурен, че референдумът е най-доброто средство за съгласие в тази България, съставена от разнородна, гневна и упорита маса от човешки индивиди.
  Отделно искам да кажа, че моите впечатления от българските мюсюлмани са, че те са преди всичко българи и тук не трябва да има притеснения от страна на автора или на който и да е друг относно залитане към проблеми, които според мен въобще не касаят тези хора.
  И трето, последно - хареса ми коментара относно Кирил и Методий. Да, те са повод за гордост и споменът за това трябва да бъде пазен, почитан и да е част от всеки официален българо-руски разговор.

 80. 80 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 1491 Неутрално

  До коментар [#30] от "milenmilenov":


  [quote#30:"milenmilenov"]Всъщност това са причините за атаките на които САЩ, и част от Европа(УК особено) подлагат Русия през последните 5-6 години
  Никой не иска конкурент, а предпочита слаб и безволев партньор,[/quote]Сега остава да посочиш в какво изобщо Русия е конкурент на Запада!Коли ли произвежда,бяла техника ли,черна ли,текстил ли,луксозни стоки ли,хранителни ли?!В какво е конкурент?!Дори военните кораби им ги прави Франция(и ще има даже топла вода-ти да видиш!) Русия е толкова конкурент,колкото е С.Арабия или Нигерия-просто износител на суровини.Виж Китай наистина се превръща в конкурент на Запада,но Китай произвежда ,докато Русия нищо не произвежда-изнася суровини.

 81. 81 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 1491 Любопитно

  До коментар [#34] от "oakleaf":


  [quote#34:"oakleaf"]На някого тук не му ли хрумва, че си имаме българско лице [/quote]Имаме,но нашето лице по-скоро прилича на това на южноевропейците,от колкото на руснаците(дори чисто антропологически) .

 82. 82 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 5382 Неутрално

  България ще стане просперираща държава много бързо. Само трябва веднъж завинаги да се освободи от задушаващата зловонна прегръдка на руската мечка.

 83. 83 Профил на wallenstein
  wallenstein
  Рейтинг: 460 Неутрално

  [quote#79:"nikolayvelichkov"]И трето, последно - хареса ми коментара относно Кирил и Методий. Да, те са повод за гордост и споменът за това трябва да бъде пазен, почитан и да е част от всеки официален българо-руски разговор.[/quote]


  Повод за гордост са не Кирил и Методий, двама византиеца, а българските граматици, които доразвиват глаголицата и СЪЗДАВАТ кирилицата.

 84. 84 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#25] от "Darth Чебуратор":

  "Ма колко много? Кой е по-десен, ти или Моника Станишева?"
  Съдейки по капитала и собствеността върху средствата за производство, мисля , че отговора е очевиден!

 85. 85 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 1491 Неутрално

  До коментар [#46] от "iak":


  [quote#46:"iak"]Според мен избора е категорично направен, че дори и от нормалните руснаци, колкото и малко да са те. [/quote]Не са малко-просто много от тях не са в Русия,а на Запад.Във всеки голям американски град има малка Одеса или Малка Русия.Това е-хората са гласували с краката си как искат да живеят.Всички наши сънародници,избрали да живеят на Запад,а не в Русия или Куба са показали как искат да живеят и ни показват каква трябва да направим нашата държава!Ако искаме нашите деца и внуци да останат тук трябва да направим нашата държава като държавите,където те отиват да живеят.Толкова е просто.

 86. 86 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 1491 Неутрално

  До коментар [#50] от "dedo pepo":


  [quote#50:"dedo pepo"]Избирам двете! [/quote]Искаш Европа дава пари,ама ние тук да си ги харчим както си искаме(крадем) нали!Ами няма да стане!

 87. 87 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 1491 Весело

  До коментар [#64] от "wallenstein":


  [quote#64:"wallenstein"]Православието като светоусещане, философия, което се изразява и на подсъзнателно ниво като духовна нагласа, манталитет [/quote]От кога комунистите станахте православни теолози?!Това все едно Александър Льильов го е писал...

 88. 88 Профил на wallenstein
  wallenstein
  Рейтинг: 460 Неутрално

  До коментар [#87] от "yanne":

  Останете си в дупчицата и не се занимавайте с въпроси, които в пъти надминават способността ви за съждение.

 89. 89 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 5382 Неутрално

  [quote#87:"yanne"]От кога комунистите станахте православни теолози?[/quote]
  Откакто Добри Джуров влезе със свещ в храма.

 90. 90 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#67] от "xm...":

  +
  Макар, че Символът не е Църквата, а Троицата. Дори църквата не е институцията, а събранието на вярващите. За шаманизма си убийствено прав.

  Ето го и Символа на вярата:

  Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.
  И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца,и чрез Когото всичко е станало; Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария, и стана човек; и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда, и бе погребан; и възкръсна в третия ден, според Писанията; и възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца; и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.
  И в Духа Светаго, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.
  В една света, съборна и апостолска Църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин.

 91. 91 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#70] от "dnevnikar":

  +++

 92. 92 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 2972 Неутрално

  До коментар [#90] от "anarhochristian":
  Имам предвид Символ на самоопределение в масовото обществено съзнание, оттам и ориентация, а не Символа на вярата.
  Както си личи и от контекста

 93. 93 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 583 Неутрално

  [quote#83:"wallenstein"]Повод за гордост са не Кирил и Методий, двама византиеца, а българските граматици, които доразвиват глаголицата и СЪЗДАВАТ кирилицата. [/quote]

  За забравилите, първите 5 ученика на Кирил и Методи, заедно с учителите си се наричат седмочисленици и се казват - Климент (за който се твърди, че е създал Кирилицата, като ученик на Кирил и Методи, а после ръководител на Охридската книжовна школа, наследен от Наум), Сава, Гораст, Наум (съосновател на Преславската книжовна школа) и Ангеларий.

 94. 94 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 1491 Весело

  До коментар [#88] от "wallenstein":


  [quote#88:"wallenstein"]Останете си в дупчицата и не се занимавайте с въпроси, които в пъти надминават способността ви за съждение. [/quote]Мерси за съвета-добре е и Вие да се възползвате от съветите,които ръсите..

 95. 95 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#87] от "yanne":

  Пич, сигурен ли си , че знаеш, какво е християнство, Христово учение, християнска философия и т.н.?

 96. 96 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#92] от "xm...":

  ОК, заради главната буква съм се подвел. Нали знаеш, че в християнството главните букви имат особенно значение.
  В такъв случай съм напълно съгласен без "ако" и "но".

 97. 97 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 1491 Неутрално

  До коментар [#95] от "anarhochristian":


  [quote#95:"anarhochristian"]Пич, сигурен ли си , че знаеш, какво е християнство, Христово учение, християнска философия и т.н.? [/quote]Сигурен съм че,когато чуя православието да се ползва за политически цели от русофилите,както и "славянството" и то от доказани комунисти(поне такива са се покзали,като пишещи в този сайт) изпитвам истинска погнуса и отврат.Нещо като да гледам Велислава Дърева да защитава клира на БПЦ-истинска погнуса...

 98. 98 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 2972 Весело

  До коментар [#96] от "anarhochristian":
  Емчи ... к'во да напрая, та да отлича какво имам предвид, когато в последните месеци не, ами година даже, ни заливаха, чак потоп беше от ясни знаци и силни сигнали. Та турнАх една главна буква, белким отлича от мейнстрийма първосигнален политикански.
  Нейсе ...

 99. 99 Профил на makadam
  makadam
  Рейтинг: 583 Любопитно

  [quote#82:"Blood Red Skies"]Само трябва веднъж завинаги да се освободи от задушаващата зловонна прегръдка на руската мечка. [/quote]
  Па тя нали се прегръща два пъти с Германия / първа и втора световни войни/, защо не спечели?

 100. 100 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 2814 Неутрално

  Като оставим за малко България настрана, я да видим двете лица на азиатската сатрапия в миналото. Най-интересното в стремежа на руснаците да се изкарат равностойни потомци на Запада е да се формулира дебело, че всъщност концепцията "Москва е третият Рим" е залегнала и в идеологията на Петър Първи. Така например, титулът "Император" в съчетание с "Баща на отечеството" и "Велики" отчетливо препраща към римската традиция и едновременно къса с руските титули. "Посланието" на Спиридон-Сава и "Повесть о князех владимирских" пък свързват Рюрик с с потомството на Прус, братът на Август Римски. Иван Грозни пък в посланието си до шведския крал Йохан III пише: " Мы от Августа Кесаря ведемсся, а ты усужаешь нам противно богу".
  Парадигмената бъркотия от руските идеи дори обединява противопоставянето от една страна на допетрова Москва със самия "Папежен" Рим срещу Петербург - истинския град на Свети Петър! Ей такива работи.
  И още една заключителна подробност: "Само русите наричат своя Цар земен Бог", пише П.Мелников-Печорски ( XII, с. 367)
  К.Леонтиев пък пише:"За да бъде силна, Русия се нуждае от византизма, и онзи, който , който подронва авторитета на византизма, без може би сам да разбира това, подронва и основите на руската държава".

  Пазете се от доносника vesolr
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK