"Тука е така"

Георги Марков

© Дневник

Георги МарковПрепубликуваме с разрешение на редакцията есето на Георги Марков от портал "Култура", на който е предоставено с любезното разрешение на © г-н Любен Марков. Текстът се публикува за първи път.  Акцентите са на "Дневник". 


Приятели са ми разказвали, че до неотдавна някъде из планинските краища у нас, Родопите или Пирин, имало една особена кръчма. Върху фирмата на тази кръчма пишело "Тука е така". Човек не може да не остане възхитен от подобно име на кръчма, което ми звучи така автентично, както "Дивите петли" или "Куцото куче". Но в тази кръчма виното било отвратително, ракията винаги разводнена, храната лоша. И всеки път, когато някой турист или минувач, спрял случайно в кръчмата, се опитвал да протестира, грамадният кръчмар удрял по тезгяха и викал: "Иди отвън и прочети какво пише! Тука е така! Това е мойта фирма, това е мойта кръчма! Тука е така! Ако не ти изнася, много ти здраве!". И нещастният негодуващ клиент се смирявал, какво да прави, човекът го е написал черно на бяло над вратата и съществувало пълно единство между фирма и съдържание.


Сигурно тази история не е много оптимистично начало за каквато и да е тема. "Тука е така" – това очевидно е
девизът на безграничната тъпост, неотстъпчивост и отказ да се разберат нещата


"Тука е така" е нещо като Термопилите, където всеки може да отстоява докрай каквото си иска.


За голямо съжаление фирмата на тази кръчма би могла спокойно да замени името на не една държава в днешна Източна Европа. Народна република "Тука е така". Печалната разлика между кръчма и държава с подобно име е тази, че от кръчмата можеш да излезеш, а от "Народна република "Тука е така" – не можеш!


Всичко това ми идва на ум във връзка с Европейската конференция по сигурността и сътрудничеството, която се проведе в Женева. Централно място в дневния ред на конференцията заема така наречения въпрос за разширяване на човешките контакти между Източна и Западна Европа и по-свободна обмяна на идеи и информация.


Един въпрос, по който източните партньори в тази конференция са особено чувствителни, и който те приеха да включат в дневния ред по силата на необходимостта. Разбира се, още при първата фаза в Хелзинки, двете страни изясниха пределно какво разбират под тази точка. Докато за източните дипломати човешките контакти се изчерпват с размяната на футболисти и артисти, плюс оскъдни туристически екскурзии или нещо подобно, за западните им колеги човешките контакти означават точно това, което са – свободно пътуване за гражданите, както от Изток, така и на Запад, в двете посоки. Свободно пътуване, което значи край на телените мрежи, на граничарските кучета на автоматично стрелящите устройства. Което също значи, че всеки гражданин на Източна Европа ще придобие законното си човешко право да пътува, където и когато пожелае из света, и ще бъде третиран от собствената си страна не като половин човек.


Разликите в двете разбирания за "свободна размяна на идеи и информация"


са още по-категорични. Докато Западът настоява за пълно премахване на всички прегради и спиране на заглушаванията на радиостанциите, Изтокът продължава да настоява, че неговите граждани са полуумни същества, които леко могат да бъдат подведени от вредни идеи и неправилни информации, и следователно размяната трябва да бъде ограничавана до културно-научни обмени. Например българската телевизия ще снеме филм "Хамлет" (по Шекспир) и ще си го размени с английската телевизия. Или пък портрети на Ленин,  нарисувани от френски художници, ще могат да бъдат разменяни с портрети на Ленин, нарисувани от български художници. В добавък – трампосване на неизбежните оперни или естрадни певци. Или с две думи – това, което Западът иска, е: да се променят нещата, а това, което Изтокът иска, е: да не се промени нищо. Или както коментаторите казват:


комунистите искат да запазят статуквото.


Поводът да се спра на целия този сложен въпрос е една декларация, подписана наскоро от двайсет най-видни западноевропейски интелектуалци между които Гюнтер Грас, Йожен Йонеско, Бърнард Луис, Игнацио Силоне и други.


Мисля, че мога да нарека тази декларация израз на интелектуалната съвест на Европа. Тя е адресирана към Европейската конференция по сигурността и сътрудничеството в Женева и по тон, и по съдържание представлява документ, който историята ще съхрани като доказателство за чувство за отговорност и чувство за човешко достойнство в едно доста безотговорно и доста недостойно време. Тази декларация не е измиване на ръцете, нито евтина театрална поза, с която поетите наивно предупреждават политиците, а е плод на онзи най-чуден човешки дух, който заговори през устата на Емил Зола ("Аз обвинявам"), който бе и е в редовете на всички манифести, пропити с любов и грижа към обикновения човек, към онзи, който е вечната жертва на закона на "Тука е така".


В декларацията се заявява, че съществува опасност


жизнените принципи на интелектуална свобода в Европа да бъдат пренебрегнати


от Европейската конференция за сигурност и сътрудничество в Женева. Декларацията прави разлика между културните отношения между Източна и Западна Европа, и интелектуалната свобода, като намира, че решенията на конференцията ще засегнат дълбоко тъкмо интелектуалната свобода. Изтъква се абсолютно ясно, че спогодбите за научни и културни обмени ще допринесат съвсем малко за променяне на досегашното положение в Източна Европа, защото те не влияят съществено върху свободата на човека да мисли, чувства и живее като себе си. Или върху, нека цитирам: "свободата на мисълта, словото, публикациите, критиките, свободните връзки между учените, художниците, писателите и свободната та обмяна на идеи, знания, търсения".


В декларацията се казва, че близката история и настоящата политика на съветските и другите източноевропейски правителства не дават никаква надежда за постигането на тази свобода.


"Ами тука е така!" ще каже някой другар полковник, който служи ревностно на партията и народа, има артистка-любовница и взима рушвети, за да вади на приятелите си паспорти, та да идат на пазар в чужбина.


"Ами тука е така!" ще каже и някой български интелектуалец. "Че ние нямаме нужда от интелектуална свобода! Виж Гюнтер Грас има нужда, но ние нямаме, ние сме друг тип интелектуалци!"


И съответните комитети за културни връзки с чужбина също ще възразят. Зер, разменят се изложби и отвреме-навреме някой културен деец прекарва по няколко месеца в Париж, за да може като се върне в София да казва десет години наред като Хаджи Смион "Като бях в Молдовата…"


Всеки знае, че грамадна част от тази дейност е просто глупаво разпиляване на държавни пари, за да се отчитат въображаеми контакти. Вземете например опитите на издателството на чужди езици в София да продава на френските, немските или английските читатели произведения, които не могат да послужат дори за ограмотяване на маймуните. Но дори когато този обмен е сполучлив, нещо, което е извънредно рядко явление, той има чисто представително значение и не допринася почти никак за интелектуалната свобода. Организирано изпращаните културни дейци са ограничени от много фактори, за да осъществят действителни контакти с културни дейци от други страни, за да разширят сферата на своята интелектуална свобода.


Не искам да кажа, че съм против културния обмен между Изтока и Запада, а че решително възразявам срещу начина, по който това се прави. И смятам, че хиляди пъти по-добре би било, ако този обмен беше предоставен на личната инициатива и на конкурентоспособността на заинтересуваните дейци на изкуството. По силата на неизбежния естествен подбор, боклукът, който разните комитети се опитват да обменят на Запад, ще си остане за тяхна собствена консумация, а ще се стигне до реални успехи на ония, които действително имат таланта и правото на успехи. Свободно пътуващи и свободно живеещи източни художници или композитори сами ще си пробият път към галериите или концертните зали, както впрочем стана с някои оперни певци.


Но, както казах, това е само едната страна на въпроса. Другата страна, съществената, лежи


в характера на атмосферата зад строго охраняваните гранични бариери


"Ние се надяваме – се казва в декларацията на двайсетте западни интелектуалци – на постигането на истинско намаляване на напрежението. Но досегашните опити да се осъществи това в действителност са били съпроводени с влошаване на културната атмосфера в Източна Европа, както и на връзките на Изтока със Запада…"


С това се установява един вече многократно установяван факт. Че всеки път, когато външнополитическото поведение на източноевропейските държави омекне и стане по-търпимо, готово на известни компромиси, в същото време успоредно следва жестоко вътрешно затягане, което внася леден полицейски дух в и без това скованата вътрешна атмосфера.


Като че компромисите на политиците трябва да бъдат платени веднага с увеличената арогантност на цензорите.


Всеки си спомня, че при последното намаляване на външното напрежение преди няколко години на Изток възникна истеричния партиен лозунг за борба срещу идеологическата диверсия на Запада. Този лозунг, подет от органите на сигурността, в кратко време смаза зачатъците на интелектуална свобода – и мога да кажа – нанесе огромни поражения на българската национална култура.


И затова декларацията заявява пределно ясно:


"Интелектуалното сътрудничество и взаимно разбирателство (между Изтока и Запада) ще си останат празни приказки, ако не се създадат поне минимални условия за културна свобода във всички страни. Тази свобода трябва да включи свободен достъп до книги, свободно движение в чужбина, свобода на публикуване в чужбина без специално разрешение, свобода на словото и перото и никакви заглушавания на радио-телевизионните предавания".


Виждам как някои от слушателите се усмихват и си казват: "мили и наивни западни интелектуалци!"


Защото ние пак стигнахме до там, откъдето тръгнахме. Не може да става дума за каквото и да е интелектуална свобода, ако няма обикновената човешка свобода. Ако собствената държава на един гражданин не се отнася към него с най-високо уважение и зачитане, ако му отнема правото да мисли и действа, ако го третира като малоумник, който всеки миг може да извърши някаква глупост, ако не му вярва.


Може да се каже, че в цялата българска история никога преди обикновеният български гражданин не е бил така унизително третиран от собствената му власт.


Страх ме е да предричам, че тази деградация има и ще има ужасяващи последици върху целия национален характер.


Интелектуалната свобода е безкрайно далече от потисническия режим, защото тъкмо тя е най-пострадавшата от него. Фактът, че българските граждани не могат спокойно да се движат по света, в който живеят, фактът, че те не могат да четат свободно книгите, които биха искали да прочетат, фактът, че те нямат достъп до чуждестранни вестници – леви или десни, фактът, че им се отнема правото да слушат най-различна информация и да решават сами кое е вярно и кое не е – всичко това има осакатяващи интелектуални последици. Свят, който те държи захлупен под похлупак, изолиран от станалата част на планетата по силата на идеологическа ограниченост.


Така цяла една национална култура остава вън от нормалното общение със световната култура, независимо от това дали тя е Източна, Западна, Северна или Южна.


Не зная как ръководителите у нас отговарят на един въпрос: защо Западът никога досега не се е решил да заглушава предаванията на чужди езици, бълвани денонощно от източните радиостанции или да спре достъпа на комунистически вестници в западните страни? Не се ли бои този Запад от мощната комунистическа идеология? Или просто разчита на здравия разум на всеки човек?


Защо източните ръководители не опитат същото? Може би паническите им страхове да се окажат напълно неоснователни?


Не е ли време те да се проникнат от дух на по-голям реализъм и на по-голямо доверие в собствените им граждани?


Но съдейки по предварителните реакции в Хелзинки от страна на въпросните другари, които заявиха, че Западът се опитвал да се бърка във вътрешните им работи, стигаме неизбежно да кръчмата "Тука е така". Тоест, че Западът трябва да приеме и узакони съществуването на принципа "Тука е така" в домовете на източните съседи.


И декларацията на двайсетте западни интелектуалци показва напълно ясно, че независимо от компромисите, които политиците биха направили или не, никой нормален и уважаващ себе си човек не ще се примири със съществуването на режими и системи, които обезправяват други, напълно подобни нему човеци.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (123)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  Рейтинг: 773 Неутрално

  Аз познавам един партиен лидер (също член на БКП), който винаги започва с "АЗ". Аз разреших на моите, аз построих ... аз забраних. Та съжалявам, че Георги Марков не е сред нас, та да напише няколко реда и за него. Щеше да е много интересно.

  Глупостта е дар божи, но с него не трябва да се злоупотребява. /Ото фон Бисмарк/
 2. 2 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 1027 Любопитно

  Всичко 'убаво, ама нещо не ми се връзва...По времето на Марков нямаше "моя фирма/моя кръчма"...[quote#0:"статията"]грамадният кръчмар удрял по тезгяха и викал: "Иди отвън и прочети какво пише! Тука е така! Това е мойта фирма, това е мойта кръчма! [/quote]

  Някой по...в нещата би ли ми обяснил това, моля?

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 3. 3 Профил на tam17540965
  tam17540965
  Рейтинг: 636 Весело

  До коментар [#1] от "КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ":
  Тука /в ГЕРБ/ е така!

 4. 4 Профил на SSmart
  SSmart
  Рейтинг: 825 Весело

  Така е на всеки километър!!!

 5. 5 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3205 Неутрално

  До коментар [#2] от "Мойше! Толкоз!!!":

  Имаше една статия пак във вестник "Култура",(сега,не си спомням от кого),в която авторът описваше,че до към края на шестдесетте години в България настроенията са били...капиталистически! Самият Марков,(лека му пръст),казва че българският народ е смятал комунизмът за нещо временно.

 6. 6 Профил на Майндърбайндър
  Майндърбайндър
  Рейтинг: 1688 Любопитно

  До коментар [#2] от "Мойше! Толкоз!!!":

  Разрешаваха се малки обекти на близки до ДС,вероятно с цел наблюдение и проучване на "общественото мнение".Не съм сигурен,как е било юридически.

  ВЛАСТ ПОВЕЧЕ ОТ АКЪЛА ! ! ! МНОГО ПОВЕЧЕ.
 7. 7 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 1027 Весело

  До коментар [#1] от "КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ":


  [quote#1:"КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ"]Аз познавам един партиен лидер (също член на БКП)[/quote]

  Айде и ти с тази градска легенда Боко (както всички курсанти в Симеоново, и всички на по високи длъжности в която и да е система преди 89 са били членове на БКП, или БЗНС).

  Боко просто е използвал случая да се уволни от системата, запазвайки си всичките социални/пенсионни и др. права) като е отказал да се деполитизира. И после е спрял да плаща членски внос, и е престанал да бъде член на БКП, както и много други

  Ти мислиш ли че ако той е продължил да бъде член на БКП, до сега да не са му извадили ПОРОЙ от компромати, свързани с това?!? Е да ама не, само се говори че не си бил върнал формално парт' билета, за да остане в структурата на пожарната

  П.С. Да уточня: Не съм гербераст!

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 8. 8 Профил на mar_x
  mar_x
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Гениално и просто обобщение за живота в тотатитарните режими. Да го прочетат ония, които обясняват как пенсиите от 500 евро са по-важни от свободата и демокрацията.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 9. 9 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3794 Неутрално

  [quote#2:"Мойше! Толкоз!!!"]Всичко 'убаво, ама нещо не ми се връзва...По времето на Марков нямаше "моя фирма/моя кръчма"...[/quote]

  Не е точно така. Кръчмите из глухата провинция си бяха на практика частни. Вярно, снабдяваха се централно, отчитаха (някакви) приходи в републиканския бюджет, но ... нямаше никакъв контрол и кръчмарят си беше нещо като едноличен собственик.

  Такава беше, например, кръчмата "Трите смока" между Говедарци и Костенец; такива кръчми съм виждал в Северна България, такива имаше и в София - все с имена като "Сивия кон", "Куцото куче" и т.н.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 10. 10 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1378 Разстроено

  Да можеше тогава Запада да види до къде ще го докара либерастията - циганизация и ислямизация на Европа - друга дитирамба на свободата щеше да пее.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 11. 11 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3794 Неутрално

  [quote#8:"mar_x"]Гениално и просто обобщение за живота в тотатитарните режими. [/quote]

  Да, днешната кръчма "Тук е така" заема една седма от сушата и се нарича Русия. По времето на Йелцин имаше някакви плахи опити за въвеждане на демокрация и пазарно стопанство, но сега Путин открито предупреждава Запада да не се опитва да налага своите модели, които са дълбоко неприсъщи на руската душевност, защото ... "тук е така".

  Нищо - важното е руснаците (или 85% от тях) да са щастливи.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 12. 12 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 1027 Неутрално

  [quote#5:"deaf"]Имаше една статия пак във вестник "Култура",(сега,не си спомням от кого),в която авторът описваше,че до към края на шестдесетте години в България настроенията са били...капиталистически! [/quote]
  Живял съм в България до 68, и не помня "капиталистически настроения" Това че е имало разни толерирани "пълнители на химикалки/запалки" и "хващачки на бримки", или шивачи/чки работещи "на частно" след работно време, далеч не е "капиталистическо" Както и съществуването на "женския"(и други) пазар/и, "битака", заложните магазини, антикварните книжарници и др. Според мен де, ама може и да съм позабравил нещо
  До коментар [#5] от "deaf":

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 13. 13 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1292 Неутрално

  [quote#2:"Мойше! Толкоз!!!"]Някой по...в нещата би ли ми обяснил това, моля? [/quote]
  селските кръчми бяха държавни да, но на практика кръчмаря колеше и бесеше и реално работеше по любимия за комунистите начин ако има печалба е за мен ако няма си вземам заплатата а държавата поема загубите

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 14. 14 Профил на КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  Рейтинг: 773 Неутрално

  [quote#3:"цаки"]Тука /в ГЕРБ/ е така! [/quote]

  Не съм хейтър. Просто искам да видя до довечера, колко са герберите, които ще защитят вожда си.

  ПП
  В същност никъде в коментара не съм споменал име ..... ама гузен негонен бяга.

  Глупостта е дар божи, но с него не трябва да се злоупотребява. /Ото фон Бисмарк/
 15. 15 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 1720 Неутрално

  До коментар [#9] от "Norman Granz":
  Не е така. Всички кръчми, кафе-фургони, закусвални бяха в активите на РПК или АПК, най- често ги водиха към обществено хранене. Кръчмаря не е собственик, на заплата е....но по-оправните работиха като частници. Чел съм няколко пъти почти всичко от Г Марков, но никъде думата фирма не съм срещал! Това да ДС полковници и любовниците им в доста разказа го е коментирал.

  Русия- проказата на планетата Земя.
 16. 16 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 1027 Весело

  До коментар [#9] от "Norman Granz":


  [quote#9:"Norman Granz"]Не е точно така. Кръчмите из глухата провинция си бяха на практика частни. Вярно, снабдяваха се централно, отчитаха (някакви) приходи в републиканския бюджет, но ... нямаше никакъв контрол и кръчмарят си беше нещо като едноличен собственик. [/quote]

  За глухата провинция не знам, признавам си без бой Но в (и около) София, и по морето, всички кръчми бяха към някое ведомство: Наркооп, Балкантурист и пр. Знам го, защото работех през уикендите и ваканциите като келнер, и трябваше ВСЕКИ ПЪТ да мина през съответното ведомство за да почна работа в някоя кръчма, и да нося характеристика от предишните места. Е, бях завършил едни от първите курсове на Балкантурист за сервитьори, а и бях бая работлив, та нямах проблеми да си подбирам местоработата

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 17. 17 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3205 Неутрално

  До коментар [#12] от "Мойше! Толкоз!!!":

  България първа от соц. лагера започва да произвежда Кока Кола! Автомобилите "Булгаррено"...И т.н. Почти всичко е било немска техника. Трамваите,пощата в Перник...Но към края на 60-те Т.Живков внезапно сменя плочата,след посещение в Москва...Явно там са го "драли"(!),както се изразява самият той в един разговор с Георги Марков.

 18. 18 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3405 Неутрално

  До коментар [#10] от "Bulgarische Motoren Werke":

  Имаш грешка.Г.Марков го е казал: „Това ще има дългосрочни последици“ Може би нашите внуци ще са по-свободни...

 19. 19 Профил на man_un
  man_un
  Рейтинг: 744 Неутрално

  До коментар [#1] от "КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ":

  Октомври след изборите, живот и здраве, ще ви каже "Аз ви бих".

 20. 20 Профил на Чърчил
  Чърчил
  Рейтинг: 675 Неутрално

  За съжаление и сега в държавата ни член на ЕС "тука е така" .Тези като Г.Марков несъгласни с надписа на кръчмата заминаха за да не се взират в този надпис.И както написа "неизвестен" във форумите "Всички умни вече емигрираха. Тук останаха само остроумните"

  ЗАВИСТТА ТРЯБВА ДА Я ЗАСЛУЖИШ.СЪЖАЛЕНИЕ ПОЛУЧАВАШ БЕЗПЛАТНО
 21. 21 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3205 Весело

  До коментар [#16] от "Мойше! Толкоз!!!":

  Хе-хе...Ти си мой човек! Майка ми беше дълги години сервитьорка в ресторант! Хубави времена бяха! Изкарваше много пари. Особено при сватба. И редовно "носеше" я буца сирене,я шунка...А пък за морето ме снабдяваше с купони. И се издувах от ядене...

 22. 22 Профил на fpyyh
  fpyyh
  Рейтинг: 387 Неутрално

  До коментар [#2] от "Мойше! Толкоз!!!":

  прабаба ми използваше "фирма" в различен контекст от сегашното разбиране и това можеше да е просто една табела с име, която да се отъждестви и с обекта, като собствеността няма значение.
  след 89-та "фирма" придобива значение на частно търговско дружество

  за да разберете всичко за белодробния рак, продължавайте да пушите
 23. 23 Профил на КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  Рейтинг: 773 Неутрално

  [quote#17:"deaf"]България първа от соц. лагера започва да произвежда Кока Кола![/quote]
  Българското Marlboro беше страхотно. И може би само ние от соцлагера го произвеждахме.

  Глупостта е дар божи, но с него не трябва да се злоупотребява. /Ото фон Бисмарк/
 24. 24 Профил на navy
  navy
  Рейтинг: 852 Неутрално

  До коментар [#5] от "deaf":
  [quote#5:"deaf"]описваше,че до към края на шестдесетте години в България настроенията са били...капиталистически! Самият Марков,(лека му пръст),казва че българският народ е смятал комунизмът за нещо временно. [/quote]

  Глупости на търкалета!До края на шейсетте ............. капиталистически.Ако в ловните дружинки около Живков е имало такива може и да ги е усетил Марков.
  На осмия конгрес 1962 вече беха решили да ни построят комунизма най-късно до 1980.И народа не смееше да каже ни гък,ни мък.За къде по малки неща от всеко село и от всеки квартал е имало някой по лагерите.По старите си спомнят фразата :
  "Май ще ходиш да чукаш камъни 20дни!"
  А Марков в края на шейсетте пишеше сценария на "На всеки километър". С капиталистически настроения!
  Нямам нищо против човека ,сигурно е имал големи качества ,но стига с това идеализиране.

  Шлосер от ВМЕИ "Ленин" ТМММ - 8-ми разряд
 25. 25 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2727 Любопитно

  Цитат: ""Тука е така" е нещо като Термопилите, където всеки може да отстоява докрай каквото си иска."
  ... и по форумите " Тук е така !!! " ... всеки си отстоява някаква неадекватна позиция, често нямаща връзка с реалностите в България ... Всеки опит да се внесе реализъм води до изтриване на коментари и изпращане на "баня". Отделно липсва всякакво желание за диалог, а само примитивни тролски напъни да се наложи мнението само на едната страна, без оглед на факти и исторически дадености, които не им пасват на концепцията.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 26. 26 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 479 Неутрално

  [quote#2:"Мойше! Толкоз!!!"]Всичко 'убаво, ама нещо не ми се връзва...По времето на Марков нямаше "моя фирма/моя кръчма"...грамадният кръчмар удрял по тезгяха и викал: "Иди отвън и прочети какво пише! Тука е така! Това е мойта фирма, това е мойта кръчма! - цитат на коментар #0 от “статията”

  Някой по...в нещата би ли ми обяснил това, моля? [/quote]

  "Оркестър без име", ако можете да го издържите.

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 27. 27 Профил на КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  Рейтинг: 773 Неутрално

  [quote#19:"man_un"]Октомври след изборите, живот и здраве, ще ви каже "Аз ви бих". [/quote]
  Само да не вземе да се скрие в некоя болница с високо кръвно след време. Иначе, аз лично му пожелавам здраве и дълъг живот.
  И все така да ни забавлява!

  Глупостта е дар божи, но с него не трябва да се злоупотребява. /Ото фон Бисмарк/
 28. 28 Профил на navy
  navy
  Рейтинг: 852 Неутрално

  До коментар [#5] от "deaf":
  В коментар 24 не коментирам твоето мислене ,а ползвам цитата за развиване на коментара ми относно идеализирането на Скитник

  Шлосер от ВМЕИ "Ленин" ТМММ - 8-ми разряд
 29. 29 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 1027 Весело

  [quote#21:"deaf"]Хубави времена бяха! Изкарваше много пари.[/quote]

  Хубави...Това е нещо относително Е, който носеше на бачкане (а и си знаеше работата) в кръчмите печелеше КРАТНО повече от някой чиновник, изтупан с костюмче, който си правеше 10 пъти сметка може ли да покани гаджето на повеч от една боза+един сладкиш.

  Сирене и шунка не съм "носил в къщи", щото бях ученик и после студент, ерген. Ама винаги имах пари за кръчма (и други неща). И което беше МНОГО ВАЖНО за мен: Като "ценен кадър в общественото хранене" бях освобождаван от бригадите Даваха ми бележка от ведомството че "въпросният е единствения който знае чужди езици (освен руски де) и е крайно нужен в съответния ресторант. Бил съм само на две бригади, една като ученик и втората като студент, в нея от любопитство. След 3-4 дена ми писна, спретнах един цирк, и ме освободиха
  До коментар [#21] от "deaf":

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 30. 30 Профил на Bluesky
  Bluesky
  Рейтинг: 437 Неутрално

  Ужасяващите последици са налице. Сега гражданите четат всякакви боклуци, като им вярват или другата крайност - подозират зад всяка новина, че има някаква конспирация. Този народ не е научен да мисли, защото твърде дълго му е казвано какво трябва трябва да прави.

 31. 31 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3205 Неутрално

  До коментар [#24] от "navy":

  Почти всички от моя край след като се "отчетат" на държавната си работа,ходеха на село да си копат (частната) нива!

  И недей да плюеш по Марков! Той единствен се осъзна и опълчи срещу комунизмът! И плати със живота си за това!

 32. 32 Профил на Майндърбайндър
  Майндърбайндър
  Рейтинг: 1688 Любопитно

  [quote#19:"man_un"]"Аз ви бих".[/quote]
  Кой се интересува от частните битки на прелъстения и изоставен от бкп и ндсв главен секретар?

  ВЛАСТ ПОВЕЧЕ ОТ АКЪЛА ! ! ! МНОГО ПОВЕЧЕ.
 33. 33 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 1027 Весело

  До коментар [#26] от "carwindwrclir":


  [quote#26:"carwindwrclir"]"Оркестър без име", ако можете да го издържите. [/quote]

  "Издържах" го Бая псувах, бая се смеех, и тъжно ми ставаше чат пат. Радвах се че "изчезнах" (малко по рано от планираното, ама се оказа БАШ вовреме, преди "гостуването" в Чехословакия) та не съм бил длъжен да минавам подобни подобни перепетии цял живот

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 34. 34 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3794 Неутрално

  [quote#13:"stg"]на практика кръчмаря колеше и бесеше и реално работеше по любимия за комунистите начин ако има печалба е за мен ако няма си вземам заплатата а държавата поема загубите[/quote]

  Да, казал си го много точно.

  В селските кръчми се продаваше не само алкохол от "Винпром" (държавния спиртен монопол), ами и домашна ракия, и домашни мезета - луканки, туршии и пр., приготвени от булката на кръчмаря; освен това касови апарати нямаше, а се действаше "на чекмедже" - т.е. кръчмарят прибира дневния оборот и на края на месеца отчита, колкото сметне за нужно.

  Знам това от собствен опит, защото съм ходил (като войник на бригада пред уволнение, например) в точно такива кръчми м Монтанско - тогава Михайловградско.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 35. 35 Профил на navy
  navy
  Рейтинг: 852 Неутрално

  До коментар [#17] от "deaf":
  [quote#17:"deaf"]България първа от соц. лагера започва да произвежда Кока Кола! [/quote]

  Кока-кола беше за малко след световния младежки фестивал 1968 . В Перник/и не само/ по време на фестивала даже имаше автомати за кока-кола -на същия принцип като сегашните кафе-автомати.
  Капитализмът си замина заедно с групите!
  Найденов и ТЕКСИМ правеха някакви неща ,ама в общи линии капитализъм имаше само за номенклатура.За висшата повечко капитализъм,за дребната по-малко.

  Шлосер от ВМЕИ "Ленин" ТМММ - 8-ми разряд
 36. 36 Профил на p.i.p.
  p.i.p.
  Рейтинг: 423 Неутрално

  аднинистраторе! разкарай това нещо за някакви си избори дето ми закрива половината екран, щото да не взема да ти...

  НЕ ИСКАМ СЕ АБОНИРАМ!

  НЕ ИСКАМ!!!

 37. 37
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 38. 38 Профил на navy
  navy
  Рейтинг: 852 Неутрално

  До коментар [#31] от "deaf":
  [quote#31:"deaf"]И недей да плюеш по Марков! Той единствен се осъзна и опълчи срещу комунизмът! И плати със живота си за това! [/quote]

  Къде видя плюнка?Това за сценария ли?
  Както и друг път съм казвал -всичко което пиша се основава на факти.

  На всеки километър

  Режисьор
  Неделчо Чернев,
  Любомир Шарланджиев

  Сценарий
  Свобода Бъчварова,
  Евгени Константинов,
  Костадин Кюлюмов,
  Георги Марков,
  Павел Вежинов

  В ролите
  Стефан Данаилов,
  Григор Вачков,
  Георги Черкелов,
  Георги Георгиев-Гец
  Музика Атанас Бояджиев,
  Петър Ступел
  Оператор Емил Вагенщайн
  Разпространител Българска телевизия
  Студия за игрални филми
  Премиера 20 август 1969

  Шлосер от ВМЕИ "Ленин" ТМММ - 8-ми разряд
 39. 39 Профил на kartanomer7
  kartanomer7
  Рейтинг: 217 Неутрално

  [quote#36:"p.i.p."]НЕ ИСКАМ СЕ АБОНИРАМ!

  НЕ ИСКАМ!![/quote]


  Тук така!!!

 40. 40 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3205 Весело

  До коментар [#29] от "Мойше! Толкоз!!!":

  Виж,може би не се изразих правилно. Тогава бяха хубави времена в смисъл,че бях млад. Иначе комунизмът е античовешка гадост!
  И ходех на море винаги със самолет (на "Балкан"-20лв. билетът...
  Бригадите...хе-хе,и аз спретнах един цирк,като тебе и ме освободиха. Беше в едно русенско село берехме домати втора или трета реколта. Мъкнеш щайгата като изоглавен...После един месец не можех да погледна (любимите ми) домати...

 41. 41 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3205 Неутрално

  До коментар [#38] от "navy":

  Именно ТОВА е величието на Георги Марков,че той прозря истината за комунизмът и поде борба срещу него! И да,"На всеки километър" нямаше да бъде толкова успешен филм,ако сценарист не му беше Марков!
  А знаеш ли колко "интелектуалци" на Запад бяха фенове на комунизмът?! Просто ме е срам да цитирам имена...Срам заради тях самите...

 42. 42 Профил на Не ви вярвам !!!
  Не ви вярвам !!!
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#3] от "цаки":

  Ами затова отново ще гласуваме за ГЕРБ, яд ли те е гаден комунисте .

 43. 43 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2654 Неутрално

  Комунистите искат да запазят статуквото,това казва всичко.

 44. 44 Профил на navy
  navy
  Рейтинг: 852 Неутрално

  До коментар [#41] от "deaf":
  Нема лошо бе, човек!
  Хубаво прозрял ,борил се !
  Ама па велик?
  Е и за "На всеки километър" го величаеш -бил е в сценаристите на първите 3-4 серии .
  А да оставиме Марков щото верно ще трябва да пиша подозрителни неща/факти/ около житието и битието му .Най-добре е да си остане един идеал за някои и да не се опитват да го натрапват като морална категория.
  Всички на тая земя сме грешни !

  Шлосер от ВМЕИ "Ленин" ТМММ - 8-ми разряд
 45. 45 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1219 Неутрално

  До коментар [#42] от "Комунист = лъжлив крадец !":

  Гласувайки за ГЕРБ,гласуваш за комунистите-там са в изобилие.
  Не ги Ща!

 46. 46 Профил на apollo
  apollo
  Рейтинг: 481 Неутрално

  Георги Марков трябва да се изучава в българското училище!!!

 47. 47 Профил на Лаборанта ☺
  Лаборанта ☺
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#2] от "Мойше! Толкоз!!!":

  То по времето на Марков нямаше и "Тука е така"

  Надписа се появи на хижа Мальовица в Рила по време на тъмните демократично-мутренски години от края на миналия век.

  ”Аз съм толкова добър и мощен политик, че мога да обърна и най–върлите противници на една кауза, така, че те да работят за нея”- И. Костов
 48. 48 Профил на tam17540965
  tam17540965
  Рейтинг: 636 Любопитно

  До коментар [#42] от "Комунист = лъжлив крадец !":
  [quote#42:"Комунист = лъжлив крадец !"]Ами затова отново ще гласуваме за ГЕРБ, яд ли те е гаден комунисте .[/quote]
  Както изглежда Георги Марков е бил пророк. Затова го е свитнал Боковия наставник , Бай Тошо. Предугадил е появата на Боко.
  [quote#"Може да се каже, че в цялата българска история никога преди обикновеният български гражданин не е бил така унизително третиран от собствената му власт."
  Страх ме е да предричам, че тази деградация има и ще има ужасяващи последици върху целия национален характер.".[/quote]

 49. 49 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 1027 Весело

  [quote#36:"p.i.p."]аднинистраторе! разкарай това нещо за някакви си избори дето ми закрива половината екран, щото да не взема да ти...

  НЕ ИСКАМ СЕ АБОНИРАМ!

  НЕ ИСКАМ!!! [/quote]
  И аз не го искам това "нещо", ама както каза колегата :
  [quote#37:"kartanomer7"]„Като не харесваш, марш от тук! Тук е така!“!!! [/quote]

  И кАжи мерси че можеш да се измаршироваш от тук По време на соц'а пуцаха на месо, ако искаше да се чУпиш И се четеше само Дело, и още 2-3 казионни вестника. Единствено в Литературен фронт имаше чат пат нещо по различно, а във Вечерни новини соц'пропа беше бая по разреден

  До коментар [#36] от "p.i.p.":

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 50. 50
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 51. 51
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 52. 52
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 53. 53 Профил на Трол Седерюга
  Трол Седерюга
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Хе, дядо ми си пускаше след обяд Гласа на Америка и Радио Свободна европа по ВЕФа и го увеличаваше до дупка да чуели и съседите. Никога не е имал проблеми с властите за това. Е, заглушаваха го, но мисля, че е имало само ползи от това. Щото там за нашия живот пускаха все "мислители" като тоя на снимката. Е, сиго ги слушате нонстоп тия станции. И какво? Правят ли ви по-щастливи? Ако сте толкова щастливи, няма да кесите ден и нощ в тоя форум.

  Тролиш ли, тролиш ли, дядо попе?
 54. 54
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 55. 55
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 56. 56 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 1027 Весело

  [quote#53:"Трол Седерюга"]Хе, дядо ми си пускаше след обяд Гласа на Америка и Радио Свободна европа по ВЕФа и го увеличаваше до дупка да чуели и съседите. [/quote]
  ВЕрвам ти, вЕрвам тиА ти вЕрваш ли че аз (или някой друг живял през соц'а) ти вЕрва?!?

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 57. 57 Профил на Николай Ангелов
  Николай Ангелов
  Рейтинг: 378 Неутрално

  Една сутрин към 8 часа пред книжарницата между двата салона на кино "Култура" имаше голяма опашка - излизаше книгата на Георги Марков "Жените на Варшава"! Оттогава до ден днешен такова чудо с български автор не се е случвало! А иначе - всеки дебил може да се рови в житието-битието на писателя и да ги ръси, каквито си иска!

 58. 58 Профил на navy
  navy
  Рейтинг: 852 Любопитно

  До коментар [#53] от "Трол Седерюга":
  [quote#53:"Трол Седерюга"]Хе, дядо ми си пускаше след обяд Гласа на Америка и Радио Свободна европа по ВЕФа и го увеличаваше до дупка да чуели и съседите............. [/quote]

  А тонколони не туряше ли на балкона дядо ти?
  За да чуят Гласа на Америка и Радио Свободна европа и тия по-глухите ,де ?

  Шлосер от ВМЕИ "Ленин" ТМММ - 8-ми разряд
 59. 59 Профил на Трол Седерюга
  Трол Седерюга
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#58] от "navy":

  Единия ден псуваше комунистите, на следващия псуваше капиталистите. Няма угодия за човешката душа на тая земя. Но без частна собственост определено се живее по-човешки и малко по-щастливо.

  Тролиш ли, тролиш ли, дядо попе?
 60. 60
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 61. 61 Профил на navy
  navy
  Рейтинг: 852 Неутрално

  [quote#57:"vista2010403"]имаше голяма опашка - излизаше книгата на Георги Марков "Жените на Варшава"! Оттогава до ден днешен такова чудо с български автор не се е случвало[/quote]

  Ти виждал ли си опашка за "Хайка за вълци" ?
  Не си нали?
  Като апокрифна книжнина се разпространяваше от човек на човек ,само къде не са я преписвали.Хем беше бая късно за преустройство намекваха вече.

  Шлосер от ВМЕИ "Ленин" ТМММ - 8-ми разряд
 62. 62
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 63. 63 Профил на Индивидуален паметник на културата
  Индивидуален паметник на културата
  Рейтинг: 859 Весело

  Ами наистина тука е така. "Репресиран" от комунизма става пазвантин на Тодор Живков, после на царя, а междувременно се заиграва с трибуквени групировки.
  Пожарникар става главен секретар на МВР, а физкултурник министър.
  Бивши членове на бкп и агенти на дс, сега са най-десните политици.
  Един самозабравил се балкански субект заплашва, че ако няма пълно мнозинство ще предизвиква политически кризи и хаос в страната, докато не получи пълната власт...

  Мечтая за България, в която пожарникарите са просто пожарникари.
 64. 64 Профил на Николай Ангелов
  Николай Ангелов
  Рейтинг: 378 Весело

  До коментар [#61] от "navy":
  Не си добре, ама живей!

 65. 65 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 2644 Любопитно

  Имаше, имаше...

  Може да не е бил диктатор чак толкова живописен в своя периметър - като описвания, но имаше...

  частни парцели за земеделско самозадоволяване...
  партньорства на Партиятадържава с частници достойни за високото Й доверие - за управление на кръчми, ресторанти, барове и дискотеки.

  Всеки управленец (менижър) властва автономно в своя... рилм, защо не?

  Партията насърчаваше най-верната си номенклатура
  да отпочва малки и средни предприятия в НРБ и чужбина.

  Така марксистко-ленинският тоталитарно-държавен капитализъм,
  известен още като социалистически,
  се реформираше планово в държава за частен капитализъм,
  още преди немаловажните промени
  (които не прекъснали а продължили)
  след внезапна констатация на БКП през 1989,
  че социализмът се оказал недоносче.

  До коментар [#2] от "Мойше! Толкоз!!!":

  Всичко 'убаво, ама нещо не ми се връзва...
  По времето на Марков нямаше "моя фирма/моя кръчма"...

  грамадният кръчмар удрял по тезгяха и викал: "Иди отвън и прочети какво пише! Тука е така! Това е мойта фирма, това е мойта кръчма! - цитат на коментар #0 от “статията”

  Някой по...в нещата би ли ми обяснил това, моля?

 66. 66
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 67. 67 Профил на Meir
  Meir
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Десет хиляди публикации на тема смъртта и творчеството (антикомуняшкото, щото има и анти западно, заради което го убиха) на двойния агент Г.М, и едва 10-20 публикации на тема какво я свършихме и вършим в: Ирак, Авганистан, Сирия, Украйна, Косово, Либия и т.н.
  Западна Демосрация в действие...

 68. 68 Профил на mapto
  mapto
  Рейтинг: 1302 Неутрално

  Дали има кой да преведе тази статия на руски?

  Думите в един език са това, което е безкрайно и изисква най-много усърдие и постоянство. Затова направихме http://lexicum.net
 69. 69 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1292 Неутрално

  [quote#35:"navy"]Кока-кола беше за малко след световния младежки фестивал 1968 [/quote]
  ти пък кока кола си имаше през цялото време до 1989, друг въпрос е че я имаше основно по заведенията и рядко в магазините, освен това имаше разделение, давам пример във варненско имаше кока кола , в добричко(Албена) имаше пепси, пий каквото ти се пие по кръчмите като ползваш автобуса Златни Пясъци-Албена

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 70. 70 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1292 Неутрално

  [quote#42:"Комунист = лъжлив крадец !"]Ами затова отново ще гласуваме за ГЕРБ, яд ли те е гаден комунисте . [/quote]
  тоя па гласувай си за които комунисти искаш , кой ти пречи

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 71. 71 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 1945 Неутрално

  [quote#2:"Мойше! Толкоз!!!"]Всичко 'убаво, ама нещо не ми се връзва...По времето на Марков нямаше "моя фирма/моя кръчма"...
  грамадният кръчмар удрял по тезгяха и викал: "Иди отвън и прочети какво пише! Тука е така! Това е мойта фирма, това е мойта кръчма! - цитат на коментар #0 от “статията”
  Някой по...в нещата би ли ми обяснил това, моля? [/quote]

  Ами, Мойше, сигурно текста е "леко редактиран", а може би е преразказан, "автентично"

 72. 72 Профил на Индивидуален паметник на културата
  Индивидуален паметник на културата
  Рейтинг: 859 Неутрално

  До коментар [#66] от "kazbek_izmailov":

  Изобретението на Гилотен е за глави, не за тикви

  Мечтая за България, в която пожарникарите са просто пожарникари.
 73. 73 Профил на nigel
  nigel
  Рейтинг: 1063 Неутрално

  [quote#58:"navy"] За да чуят Гласа на Америка и Радио Свободна европа и тия по-глухите ,де ? [/quote]
  В казармата (!) в неделя следобед когато нямаше дежурен по поделение (запил се някъде или просто си отишъл до къщи) редовно пусках радиото на ротния с изнесена на прозореца колонка на румънската честота на "Свободна Европа" - имаше музикално предаване с последните хитове. Не съм имал проблеми с никого, никой (от повече от 100 души в района) не ме е натопил на спеца.
  Ако искаш вярвай, ако не - твоя си работа. Това ставаше през 78-ма - не бяха вече най-тъмните години, но и за "перестройката" още не бяхме сънували.

 74. 74 Профил на DaWolf
  DaWolf
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Хайде стига с тоя комунизъм бре хора. Приключи комунизЪма преди двадесет и пет години....вместо да продължавате да предъвквате някакъв разпокъсан труп и да повтаряте като латерни еднно и също ми кажете, защо доста точния анализ на Марков е 100% валиден и в момента?

 75. 75 Профил на navy
  navy
  Рейтинг: 852 Весело

  До коментар [#64] от "vista2010403":
  [quote#64:"vista2010403"]Не си добре, ама живей! [/quote]

  Не си виновен ,ама пиши!
  Баща ти е можело да те направи и космонавт, ама не имало късмет обществото.

  Шлосер от ВМЕИ "Ленин" ТМММ - 8-ми разряд
 76. 76
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 77. 77 Профил на DaWolf
  DaWolf
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#2] от "Мойше! Толкоз!!!":

  Под "Фирма" се има предвид тървоска марка/име...това беше смисъла на думата фирма преди 1989 година

 78. 78
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 79. 79
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 80. 80 Профил на navy
  navy
  Рейтинг: 852 Неутрално

  [quote#73:"nigel"]В казармата (!) в неделя следобед когато нямаше дежурен по поделение (запил се някъде или просто си отишъл до къщи) редовно пусках радиото на ротния с изнесена на прозореца колонка на румънската честота на "Свободна Европа" - имаше музикално предаване с последните хитове. [/quote]

  Знам бе човек!Слушал съм го/още от 1974/ щото освен това ,сръбските Мини-макс,Музички рели и македонското Три гонга читава музика не можеш да чуеш.
  За 1974 почваше така:
  "радио Уропа либера - мие нуа суте шаптезечи ши патру и т.н."

  Не казвайте само ,че е можело некой да слуша политическите коментари по Свободна Европа на български свободно.
  И гаврите на Велко Верин с комунизма.
  Баща ми слушаше всичко , но се криеше и не казваше на всеки щото не беше сигурен "колко му е приятел"

  Шлосер от ВМЕИ "Ленин" ТМММ - 8-ми разряд
 81. 81 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1543 Неутрално

  '' Изтокът продължава да настоява, че неговите граждани са полуумни същества, които леко могат да бъдат подведени от вредни идеи и неправилни информации''

  Ами, те и сега са си такива. . .

 82. 82 Профил на ръца пръца
  ръца пръца
  Рейтинг: 793 Гневно

  #kletamajkabalgaria

  птицата може да се влюби в риба, но къде ще живеят...
 83. 83 Профил на nigel
  nigel
  Рейтинг: 1063 Неутрално

  [quote#80:"navy"]Не казвайте само ,че е можело некой да слуша политическите коментари по Свободна Европа на български свободно. [/quote]
  Коментарите на "Свободна Европа" не обичах да слушам - звучаха ми толкова пропагандно колкото и тези на Радио София.
  Предпочитах българската програма на ББС, там нещата бяха доста по-фино организирани. Новините бяха почти без коментари, но беше интересно да се разбере как са организирани и поднесени, така че да те накарат да мислиш и си направиш сам изводите. Обаче тогава и самото ББС изглежда беше още относително независимо от правителството (както си е по документа за основаването му) и за нас беше интересно да чуем от държавно радио сериозни критики на политиката на собственото правителство.
  Тогава съм слушал и Георги Марков да чете "Задочни репортажи", също някаква негова радиопиеса която ми се стори доста слаба. Спомням си и Ани (не помня фамилията) когато обяви че Марков е починал и после когато се появи версията за чадъра.

 84. 84
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 85. 85 Профил на p.i.p.
  p.i.p.
  Рейтинг: 423 Неутрално

  До коментар [#49] от "Мойше! Толкоз!!!":

  всъщност какво ми казваш?

 86. 86 Профил на nage
  nage
  Рейтинг: 531 Неутрално

  няма как подобна кръчма да е имало в Родопите, такива хора са характерни само за македонския, северозападния или най-вече - за шопския край.

 87. 87 Профил на д р Чарли Мишкин от ГРУ
  д р Чарли Мишкин от ГРУ
  Рейтинг: 2202 Неутрално

  До коментар [#2] от "Мойше! Толкоз!!!":

  Моше, вица сигурно е за преди "9-ти септември", а?

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 88. 88 Профил на tak40309320
  tak40309320
  Рейтинг: 227 Неутрално

  Относно коментар 2 на "Мойше! Толкоз!!!" - както и DaWolf споменава - "фирма" е просто табела. Това е значението в случая.

  има хора с много профили, има и профили които се ползват от много хора
 89. 89 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Прекрасното есе на Георги Марков,като че ли е писано не сам за Народна Република България,а и за Република България.
  "Тука е така" звучи толкова актуално за чичковите червенотиквеничета,а иза хората,които изобщо не искат да излезат от зоната на собствения си комфорт и се примиряват....
  Навярно още поколения трябва да израстнат,за да се променят нещата......

  Tony
 90. 90 Профил на Не ви вярвам !!!
  Не ви вярвам !!!
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#48] от "цаки":

  Поне бат Бойко говори истината и не разбива бъдището на България, не е гонен позорно от никой(нито от Путин нито от Обама ...) както комунистите, подритвани като мъстийки от всички защото всеки знае какви са целите на БКП и създадената от тях (заради опасността от демократични избори) ДПС .
  Ай няма да лъжите хората че не сте некачествен генетичен материал А !!!

 91. 91 Профил на kartanomer7
  kartanomer7
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Проблемът на господина Маркова е не, че са го поили с топла бира и студени кифтета, а че е писал на хартия... прекалено много!!! А написаното остава! А ние, дето сме чели негови творения, когато врагове му бяха тези от кръчмата „Куцото куче“, помним. Няма да убеждавам форума, нито линкове да поствам, които иска, ще намери, какво е писал този плюещ по родината си мърморко...

 92. 92 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 851 Весело

  До коментар [#2] от "Мойше! Толкоз!!!":
  В интерес на истината през 50-те-60-те имаше понятие "моя кръчма", щото малките кръчмета от преди 9-ти бяха , като правило кооперирани в Наркооп и си ги управляваха старите сайбии....
  По големите ресторанти бяха дъравни, например на Балкантурист....
  На въпроса "Къде сме довечера?" Се отговаряше "В Пещерата при бай Здравко!!!
  Така че това не е кусур на есето на Георги Марков....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 93. 93 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 851 Весело

  [quote#48:"цаки"]Може да се каже, че в цялата българска история никога преди обикновеният български гражданин не е бил така унизително третиран от собствената му власт." [/quote]
  И това не вярно, времето на трите национални катастрофи и типичен пример на такова унизително "третиране" .......
  и наистина 60 години кобурги, глад, натягане, три нацинолани катастрофи, четири загубени войни, 250 000 убити, и накрая за десерт ... БКП на власт..... с благословията на Великите сили....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 94. 94 Профил на query
  query
  Рейтинг: 515 Неутрално

  [quote#93:"boby1945"]и накрая за десерт ... БКП на власт..... с благословията на Великите сили.... [/quote]
  Лъжеш Бопчо, само на една от тях, твоята истинска родина СССР.

 95. 95 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 2644 Любопитно

  има как... но такъв журналистически увод звучи малко... изкуствено.

  От студентските си години през 1970те в София помня,
  че на шега ползвахме и копирахме едни от други лафа
  "Тука е така", вкл. като надпис украса в студентски квартири.

  Влачеха се окачваха и други надписи, на шега:
  пътни знаци, табели с названия на улици и др.

  И сега някои студенти се шегуват така...
  вандалите им с вандали

  До коментар [#86] от "nage":

  няма как подобна кръчма да е имало в Родопите, такива хора са характерни само за македонския, северозападния или най-вече - за шопския край.

 96. 96 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 2644 Любопитно

  Медицинска праблема или Патологическая тоже?

  Некои фашета са способни да се унижават милиони пъти,
  да амнезират и унижават милиони пъти бившата си радина - само и само за да лъжат.

  Особено трогателна е фашистката им басня за великата между отечествена война, когато диктаторът самонарекъл се Генералисимус с прякор Сталин отново и отново бил поставян
  на тясно.

  Поставян бил така и малтретиран от злобния демократ Чърчил
  в Техеран, Ялта, Потсдам и Москва. По всички фронтове.

  Затова през 1944 диктаторът превъртял, нахлул и се спрял на сантиметри от Бялото море, Мраморно, Босфора и Дарданелите
  (Сталин - под ботуша на Чърчил).

  До коментар [#94] от "query":

  и накрая за десерт ... БКП на власт..... с благословията на Великите сили.... - цитат на коментар #93 от “boby1945”

  Лъжеш Бопчо, само на една от тях, твоята истинска родина СССР.

 97. 97 Профил на query
  query
  Рейтинг: 515 Неутрално

  [quote#92:"boby1945"]На въпроса "Къде сме довечера?" Се отговаряше "В Пещерата при бай Здравко!!! [/quote]
  Бряяя, от декамесето ще да са раздавали пари за кръчми по ония години. А аз мислех, че са се борили с пиянството.

 98. 98 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Убиха го комунягите! Осъдиха го за най голямото според тях престъпление: човек от тяхната черга да се еманципира и да стане честен, нормален човек. На всичко отгоре да пише и говори на народа, че това е възможно. Че може тук и да не е така!!!

  chavo64
 99. 99 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1132 Неутрално

  До коментар [#36] от "p.i.p.":

  Присъединявам се горещо към теб!!!

  И АЗ НЕ ИСКАМ ДА СЕ АБОНИРАМ!
  КЪДЕ МУ Е Х-а НА ТОВА НЕЩО?

 100. 100 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1132 Неутрално

  До коментар [#41] от "deaf":

  И сега има доста фенове, ама му викат социализъм, че комунизъм е компрометирана дума. Направо се чудя, ама съвсем сериозно го говорят и както им казвам, че сме го изпитали на гърба си и е невъзможно, те не ми вярват...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK