В какво се превръщат мечтите (за Женския пазар)

Сега

© Юлия Лазарова

Сега
"Дневник" препечатва статията от сайта "Маргиналия". Павел Янчев е архитект и урбанист, завършил е катедрата по градоустройство в УАСГ (2007) и Master of  Human Settlements в KU Leuven (2012). Работил е с фирма СТОА в София и Москва, с архитектурните студия ZOOMStudio в София, ARTER и Art&Build в Брюксел. Паралелно, заедно с Орлин Манолов, работят по алтернативни методи за продуциране на публична архитектура, организирайки пленера UURRBBAANN (2008) и конкурса за Метростанция 20 в София (2011). Янчев и Манолов са и куратори на SofiaArchitectureWeek 2013. Павел Янчев е бил автор на архитектурното списание AbitareBulgaria, а в свободното време пише в блога си View.point (pavel-yanchev.blogspot.com).

 

"Някога живеехме във време, в което ни обещаваха светло бъдеще и то никога не идваше. Градът има нужда от незабавна модернизация, която да бъде усетена от гражданите сега." Това е едно от ключовите послания на главния архитект на София Петър Диков, което той не пропуска да спомене в почти всяка дискусия на градската среда. Следвайки този принцип, в последните 7-8 години общината инициира мащабни промени на градския пейзаж в София, които засегнаха и преустройството на един от най-старите пазари – Женския пазар. Мечтите на политиците и на част от софийските граждани за чистота, модерност, европеизация и тотална промяна вече почти напълно унищожиха един от най-старите и устойчиви социални процеси в историята и културата на София – открития пазар в центъра на града.


Пазарът и градът
В книгата си Hungry City (Гладният град) британският архитект Каролин Стийл е направила интересен анализ на градското развитие през призмата на храната и ролята й в обществото. Изхранването, казва Стийл, е едва ли не една от основните причини хората да се установят да живеят в рамките на една територия и да формират градове. В достатъчно плодородните региони на света, където хората са започнали да зависят от цикъла на производство на зърнените култури, още от древността всеки град е бил неизменно свързан с региона около него, защото от околните земеделски земи е идвала храната. Такъв е случаят до появата и разпространението на железниците в средата на XIX в., които позволяват изхранването да не бъде вече политическа отговорност на местната власт, а храната започва да пътува хиляди километри по света, докато стигне до хората. През цялото това време пазарът в града е публичното пространство за размяна и дистрибуция, откъдето всеки гражданин набавя храната си. Пазарът в този смисъл е едно от структурните места, около което градът се образува, установил връзката между гражданина и селянина посредством размяната на храна и стоки. Така е и в София – уличните пазари са пространствата, където селяните от Шопско продават стоката си, местата, които социално и икономически свързват града с региона и дават на региона допълнителна устойчивост.


Поглеждайки всеки град на възраст повече от 200 години – от Западна и Южна Европа, през бившия социалистически блок, Близкия изток, Средна Азия и Африка, виждаме, че пазарът е едно от централните, най-живи, посещавани и добре работещи публични пространства в града. В историята на градовете пазарите са пряко свързани с други важни градски функции – в древните градове често храната се разпространява в религиозния храм, в ренесансовия град пазарът е около църквата или кметството. Традицията на балканския град през XIX в. разпростира пазарищата из улиците на цяла София. Модернизацията и хигиенното прочистване на града през 1904 г. събира всички пазари на мястото на сегашния Женски пазар на бул. "Драгоман" (после "Георги Кирков", а сега "Стефан Стамболов").


Въпреки отмиращата роля на уличните пазари да изхранват града поради появата на по-хигиенични и привлекателни места (Централни хали, след 1944 появата на държавната система за дистрибуция на храна, а след 1990-те и масовото навлизане на частни хранителни вериги от супермаркети) Женският пазар не изчезва. Дори напротив – той се развива през различните политически конструкции на държавата и заема нова роля на място за икономическа еманципация и консуматорска алтернатива на жителите на София и региона в моментите на политически и финансови трусове.


Не случайно при отварянето на държавните граници кварталът става привлекателен както за емигранти от Близкия изток, така и за хора с ограничени финансови възможности – пенсионери от всички краища на града, хора, търсещи работа. Това прави пазара до разрушаването на голяма част от него през 2013 г. най-посещавания в София, както и мястото, където, по думите на много хора, буквално "можеш да намериш всичко". Пазарът е това особено градско място, където доскоро присъстваха всички социални слоеве, където най-бедните намираха своята алтернатива на моловете и скъпите търговски вериги, където почти всеки би могъл да си намери работа, ако няма такава, където дори расово малцинствените групи (цигани, мигранти) бяха истински и естествено интегрирани в градския живот на София.


Трябва ли ни реконструкция на пазара


За да избегнем прекаленото романтизиране на Женския пазар, трябва да споменем и проблемите, които се бяха натрупали. Животът в бедност на определени малцинствени групи около пазара представлява тъжна битка за оцеляване между неформални кредитни отношения, търсене на препитание и отглеждане на деца. Но при такъв проблем би трябвало ако не се решава през социални програми, поне да не се пречи на хората да се еманципират икономически.


Отделно от това десетилетията неподдържане на сергиите, павилионите, улиците и тротоарите въпреки нелошата печалба на общината от пазара беше довело до крайна деградация на качеството на публичното пространство. Липсата на политика за почистване на пазара и хаотичният достъп на автомобили допълваха сюрреалистичната картина. Това са и причините инициативен комитет от живеещите на квартала да поиска цялостна реконструкция на пазара, а много граждани на София да привидят бедните и малцинствени групи на пазара като основен виновник за проблемите там. Знаете, че малцинствата във всяко общество имат тенденция да бъдат превръщани в обвиняем за общите социални проблеми – в Западна Европа са имигрантите, в Щатите – афроамериканците и мексиканците, в предвоенна Европа – евреите. В България обикновено вечните виновни са циганите, а отскоро и бежанците.


Членове на общинския съвет от групата на ДСБ, подкрепени от главния архитект на София, видяха гражданските искания като шанс да реконструират зоната и да се отърват от нелицеприятните страни на Женския пазар веднъж и завинаги. Визията на Женския пазар не се вписваше в политическата им амбиция центърът на София да се превърне в привлекателно място без "цигания", "наркомани", "проститутки" и "престъпност".

По време на ремонта

© Надежда Чипева, Капитал

По време на ремонта


Проектът за реконструкция има за цел да изгони неудобните, бедни хора, представяйки това като устойчиво решение за града. "Започне ли изпълнението на проекта, бъдете сигурни, че ще започне изнасянето на тия хора. Няма крастави жаби, където е чисто, само в блатата", казва тогавашният кмет на район Лозенец Прошков на среща с граждани, жители на квартала около пазара. Общината съзнателно и целенасочено избира да бъде политическо представителство на едни граждани за сметка на други – да представлява гражданите, способни да се самоорганизират и комуникират с политиците, и да изгони проблематичните маргинали.


През 2011 г. Никола Венков започва може би едно от най-детайлните изследвания на пазара и проекта за реконструкция. Той гледа пазара през темата за "гражданското общество" като панацея срещу непрозрачната политика на Прехода. Но практически в този случай гражданското общество представлява само една от заинтересуваните от реконструкцията на пазара групи хора. "Маргиналните групи (търговци, цигани, имигранти, пенсионери) … не успяват да генерират репрезентиращ ги извън групата дискурс. … В този смисъл те са изключени от участие при определяне на съдържанието на общественото благо. Тъкмо напротив, общественото благо в разглеждания тук случай предполага тяхното допълнително маргинализиране", твърди Венков. Проектът за реконструкция наистина успява единствено да се плъзне по повърхността на социалните проблеми на софийския център без да ги решава в дълбочина с интегрирани политики.


Проектът и мечтите


Всички тези идеологически проблеми, заложени в идеята за реконструкция на Женския пазар, с течение на времето постепенно се материализират в урбанистичната форма на новия пазар и модела му на функциониране днес.


За архитектурата не бих отделил толкова време. Оставям на вашите усещания за естетика да прецените дали естествената дървесина, металът и стъклото се вписват адекватно в пейзажа на тази част на София, както и за успеха на стъклените козирки в ролята им да ви предпазят от лятното слънце. Настилките са може би една от най-успешните архитектурни интервенции в пазара, които успяват да обединят пространството на булеварда. Сега те наистина дават възможност както за равен достъп за хора с редуцирани способности за движение, така и за поддържане на хигиена в градската среда. Но това е и единственият истински успех на проекта.


За мен по-важна в случая е градската форма. Тази градска форма, която превърна един по своята природа предимно открит градски пазар, достъпен до голям спектър от търговци и потребители, в павилионен тип търговия с лъскави, на места двуетажни сгради, която предполага много внимателен избор на стоки. Стоки, които не са мръсни и по-скоро привличат туристите, но значително намаляват разнообразието и достъпността на най-големия пазар в София. Съответно политиката за настаняване в павилионите, където началните цени за наемане са два пъти по-високи от тези на сергиите, не допуска търговците, продавали на пазара преди реконструкцията. Комисиите на пазарната управа правят прецизна селекция на новите търговци, като те вече са предимно по-големи хранителни вериги с по-привлекателни търговски методи. Това, както се досещате, са стъпки към постепенното джентрификиране (в лошия смисъл на думата) на пазара и превръщането му от достъпно за всички пазарище, в мол на открито.

След ремонта

© Юлия Лазарова

След ремонта


Молът като градска структура има своите предимства, когато е извън града, но в случаите на София моловете постепенно заместиха липсата на успешни градски пешеходни и търговски открити пространства, които общината с години отказа да създаде за сметка на тежка автомобилна инфраструктура. Моловете и големите хипермаркети в града успяха да убият всяка възможност за дребна икономическа инициатива в кварталите на София. Освен това животът в мола създава имагинерно впечатление, че социални проблеми в града няма – в мола няма бедност, няма социални конфликти, няма некрасиви градски пейзажи, няма проблеми. Прекарвайки повече време в мола, отколкото в града, хората забравят, че основна задача на политиците е да предоставят равни шансове за развитие на съгражданите си. Това са първородните грехове и в новата реконструкция на Женския пазар.


Новият проект за Женския пазар със сигурност не докосна проблемите с бедността на гражданите на София. Особено проблемите на пенсионерите, за които Женският пазар е мястото, където те намираха всичко изключително евтино, въпреки недостойните си пенсии. Дори ги задълбочи, унищожавайки разнообразието в града. Проектът не засегна лечението на наркоманите, не даде алтернатива на проститутките, не засегна интеграцията на малцинствата, не прекрати контрабандата на цигари, не излекува язвата – всички тези неща, сочени от политици, медии и граждани като истинските проблеми на пазара. Политическите обещания дори не се целеха толкова високо. Такъв проект трябваше да засегне положително тези хора и проблеми и да добави малка стъпка към решението им. Вместо това мечтите и амбициите бяха просто да ги покрие с естетическата обвивка на новия градски дизайн или да ги премести от центъра на София някъде другаде, където блуждаещият любопитен поглед на туристите няма да ги забележи. Въпрос на време е да видим доколко тази стратегия ще успее. Аз лично се съмнявам.Хронология на Женския пазар


Края на XIX в.
Множество улични открити пазари са пръснати из целия център на тогавашния малък град София. Женският пазар е един от най-големите и най-посещавани. Името му идва от факта, че освен много и най-различна храна, там момичета и жени от околните села са идвали да търсят работа като прислужници в къщите на софийската буржоазия.


1904 г.
Модернизацията и новият план на София налагат премахване на всички улични открити пазара в центъра на града и събирането им на мястото на днешния Женски пазар. По това време тяхна алтернатива стават и Централните хали.


1960-те – 1989 г.
Женският пазар (тогава пазар "Георги Кирков") е алтернатива на държавната система за разпространение на храни по времето на комунистическа България. Кооперативи от околностите на София се организират и продават продукцията си. Това е една от формите на частна търговска инициатива въпреки държавната политика.


1990-те
Пазарът се разраства, появяват се евтини източни продукти, фалшиви маркови дрехи, но и традиционните храни, грънци, железарии, битови стоки и услуги. Пазарът се запазва ролята си на място за икономическа еманципация, където почти всеки може да започне търговия и да се опита да излезе от бедността и безработицата в началото на Прехода.
След отварянето на границите, кварталът около пазара се населва и с мигранти от Близкия изток (Сирия, Ливан, Палестина), които отварят малки магазинчета със стоки от арабския свят, месарници, ресторанти.


2000-2004 г.
Пазарът в частта си между бул. "Сливница" и ул. "Кирил и Методий" е реконструирана по проект на арх. Росица Никофорова. Създадени са навес, нови сергии и сграда за управата на пазара.


2006 г.
Инициативен комитет от живеещи около пазара се организират и искат от общината премахването на част от сергиите по тротоарите (500 от общо 800 сергии), които пречат на достъпа до сградите по бул. "Стефан Стамболов". Желанието им е изпълнено.
През 2006 г. има и архитектурен конкурс за цялостна реконструкция на пазара, спечелен от автора на предишната реновация арх. Росица Никофорова.


2008 г.
Инициативният комитет от граждани-собственици и живеещи на пазара подкрепят проекта на арх. Никофорова и искат от общината пазарът да бъде цялостно реконструиран и превърнат в модерна пешеходна зона с кафенета и ресторанти, които да привличат туристи. Общински съветници от ДСБ се заемат с по-бързото прокарване на проекта през общинската администрация. Започва и медийна кампания срещу състоянието на пазара, като пазарът е описван като "селяния", "цигания", "рекет", "хаос", "язва в центъра на София" и все по-често се чува граждани да говорят за премахване на пазара, какъвто го познаваме.


2010 г.
След като проектът за реконструкция става все по-публичен, той намира и своите опоненти сред гражданите на София. Проектът е критикуван и от част от архитектурната колегия, че е прекалено модернистичен и че премахва един от най-автентичните социални процеси в София.


2011 г.
Следва втори архитектурен конкурс, обжалван дълго време и спечелен от консорциума А.Д.А. и арх. Никифорова. Архитектурните активисти от Група Град организират дебат на проекта на самия пазар, но представители на общината и проектантите не се появяват.


2012 г.
Излиза един от най-задълбочените текстове, описващ казуса на пазара на антрополога Никола Венков "За гражданското общество и Женския пазар".


2013 г.
Пазарът е напълно разрушен в частта си между ул. "Кирил и Методий" и ул. "Екзарх Йосиф". Подменена е настилката, построени са нови затворени павилиони, сградите в средата на булеварда в някои части са вече двуетажни. Очаква се новите търговци-наематели да са различни от хората, продавали досега на пазара.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (76)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на stantheman0327
  stantheman0327
  Рейтинг: 450 Гневно

  " Това, както се досещате, са стъпки към постепенното джентрификиране... - а това какво е? Задавам въпроса си към автора, който може и да поназнайва английски, но е забравил българския. Да му припомня, че такива като него според Отец Паисий са неразумни и юроди! Подобрение мили Павелчо, подобрение, а не gentrification!

 2. 2 Профил на Peter Vasilev
  Peter Vasilev
  Рейтинг: 395 Неутрално

  "Проектът не засегна лечението на наркоманите, не даде алтернатива на проститутките, не засегна интеграцията на малцинствата, не прекрати контрабандата на цигари, не излекува язвата..."

  Авторът е забравил да допълни, че проекта не е засегнал и войната в Украйна и Ирак, расовата дискриминация в САЩ, бедността в Индия, правата на жените и гейовете и борбата за мир.

  "Маргиналните групи (търговци, цигани, имигранти, пенсионери) … не успяват да генерират репрезентиращ ги извън групата дискурс. … В този смисъл те са изключени от участие при определяне на съдържанието на общественото благо. Тъкмо напротив, общественото благо в разглеждания тук случай предполага тяхното допълнително маргинализиране", твърди Венков."

  А??? Кво речи? Ако можеш да обясниш на циганите, имигрантите и пенсионерите какъв точно репрезентативен дискурс не могат да генерират без да ти теглят един бой за думичките - ОК.

  Изобщо цялата статия е едно псевдоинтелектуално словоблудство с теза "Развалиха хубавия Женски пазар със циганите, имигрантите и мърсотията - такава романтика имаше там".

 3. 3 Профил на dragozow
  dragozow
  Рейтинг: 782 Неутрално

  Не разбирам как някой очаква реконструкцията на пазара да реши приблемите на пенсионерите или да излекува наркоманите. В предишния си вид пазара не беше пазар, редно е сега там да има само зеленчукови производители и тези с цигарите да ги гонят с тояги.

  Сложете бутон "редактирай" на собствените комeнтари.
 4. 4 Профил на КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  Рейтинг: 791 Неутрално

  Е, след ремонта не е такава ромщина, каквато беше.

  Глупостта е дар божи, но с него не трябва да се злоупотребява. /Ото фон Бисмарк/
 5. 5 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1712 Любопитно

  Още ли има балами, които да пазаруват в този коптор?

  Предразсъдъците са за ограничените.
 6. 6 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2721 Неутрално

  Не мога да разбера текста - това носталгия по ужасяващата мръсотия на бившия женски пазар ли е?
  Реалните производители се брояха на пръстите на едната ръка.
  Измамата те преследваше на всяка крачка - килограмът измерен вкъщи - около 700 грама. С малко повече късмет - 900!
  Имаше препитание за малцинства и емигранти, но платено от наивни пенсионери.
  Е, и?
  Като заключение на автора - ДСБ виновно, доколкото разбрах!

 7. 7 Профил на moriarti
  moriarti
  Рейтинг: 838 Весело

  Бахти и проблема пък сега! Що "Женския пазар" не е социално ангажирана институция?! Операта в Сидни също така го дава "у лево" по тази линия. Бе защо хората само търсят под вола теле? Крави бол.

  "ДУМА" + "Дневник" = "ДУМНИК"
 8. 8 Профил на SSS
  SSS
  Рейтинг: 825 Неутрално

  Изключително префърцунена статия, от която трудно става ясно, че авторът не харесва Женския пазар.

 9. 9 Профил на SELECT * FROM DUAL;
  SELECT * FROM DUAL;
  Рейтинг: 455 Неутрално

  Женския пазар беше тотална клоака и язва насред центъра на София! Джебчии, контрабандни цигари, крадени вещи, хранителни стоки със съмнителен произход, удряне в кантара, смрад, мръсотия... какво му е хубавото на всичко това в една европейска столица поне по карта, претендираща и за столица на културата 2019-а? Искрено се надявам покрай стягането и промяната на визията на пазара околните сгради също да започнат да се реновират и грейнат в истинския си архитектурен блясък. Района има тъжна история, но голям потенциал и заслужава много повече от преобладаващо населяващите го сега маргинализирани мърлячи.

  Veni.Veneri.Vamoozi or Veni.Vermini.Vomini? That is the question...
 10. 10 Профил на Кирето
  Кирето
  Рейтинг: 1336 Весело

  "... Особено проблемите на пенсионерите, за които Женският пазар е мястото, където те намираха всичко изключително евтино, въпреки недостойните си пенсии..."
  ========
  Да, бе, да.
  А като ги треснат в кантара и цената става, като на останалите пазари. На Женснкия няма случай да ти се разреши, като клиент, да си избереш сам стоката...
  Между другото, нарочно минах от там след ремонта. Всичко си е по старому, само дето е много по-чисто, а това не е малко. Преди беше един коптор...
  "...където блуждаещият любопитен поглед на туристите няма да ги забележи..."
  ======
  То Женския си беше първа туристическа атракция, всеки чужденец първо там отиваше...

  Научих "God Save the Queen".........е, струва си....
 11. 11 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1379 Неутрално

  Станал е много красив.Даже в някои по-нетърпеливи магазинчета върви търговията

 12. 12 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1153 Неутрално

  До коментар [#6] от "Alexander97":
  Това е политически пасквил, който се стреми да неутрализира евентуалните политически дивиденти, които могат да извлекат онези, които са реконструирали пазара. Накратко: всичко добро, което са направили нашите политически опоненти, е лошо. Предполагам, че публикацията е платена от една партия, която черпи сила от циганията и лшпсото но пирспиктиви.

 13. 13 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1153 Неутрално

  Поправка: "липсата на перспективи"

 14. 14 Профил на teridan
  teridan
  Рейтинг: 844 Неутрално

  "Настилките са може би една от най-успешните архитектурни интервенции в пазара"

  Не знам дали са "успешна архитектурна интервенция", но като строителна интервенция са пълен провал. По традиционна побългарена технология е хвърлен малко пясък и отгоре са редени настилките. Това трае не повече от 2 години, след това няма да има никакви настилки, както няма тротоари почти никъде в София. Обикновено на други места под настилките се полага около 20 см. бетон след което една настилка може да издържи над 30 години. В България е важното настилките да могат да издържат до отрязването на лентата, а и това не е много сигурно, защото минах през пазара и там вече виждам извадени павета, а сигурно са слагани преди дни.

 15. 15 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2608 Неутрално

  До коментар [#8] от "SSS":

  Сигурно е отпаднал на конкурса и сега е обиден.Ще му мине.

 16. 16 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 948 Весело

  [quote#6:"Alexander97"]Реалните производители се брояха на пръстите на едната ръка. [/quote]
  Имало е и такива?!? (емотиконка-силно изненадан!)
  [quote#6:"Alexander97"]Измамата те преследваше на всяка крачка - килограмът измерен вкъщи - около 700 грама. С малко повече късмет - 900! [/quote]

  Може и да е така, не съм проверявал теглото на малкото неща купени там, веднъж на 2-3 месеца.

  Измамата беше друга: Подбират се най свестните плодове и зеленчуци, и се поставят отпред и отгоре на сергията. Отзад е боклукът който ти го поставят в купата за кантара

  Понякога казвах на майтап на продавача-тези от пред мога ли да купя на двойна цена? Реакциите бяха от културно "не" до...цялата останала гама

  Но в интерес на истината далеч не всички са така. Има и свестни продавачи със свестна стока, които понякога ти дават пликче сам да си го пълниш, за стар чесън, кромид и корнишони, например (това купих там преди 2 седмици, като бях за нещо друго в района).

  До коментар [#6] от "Alexander97":

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 17. 17 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1153 Неутрално

  До коментар [#14] от "teridan":

  Провал за кметството и тържество на комунистическия идеал?!

 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 19. 19 Профил на Mark Twain
  Mark Twain
  Рейтинг: 453 Любопитно

  Винаги е имало различни мнения, но разликата е, че сега го пускаш в интернет и изведнж има чуваемост. Няма как да се угоди на всички, след като е проведен конкурс със състезателен принцип. Така че това е просто едно мнение, да не прекаляваме с оценките.

  "Мисленето е най-тежката работа и това, вероятно, е причината толкова малко хора да я вършат." Хенри Форд
 20. 20 Профил на stenlyaka
  stenlyaka
  Рейтинг: 2207 Неутрално

  От тази статия става ясно , първо че на автора не му е работа да пише статии и второ , че коментаторите под статията са значително по-адекватни от автора !

 21. 21 Профил на teridan
  teridan
  Рейтинг: 844 Неутрално

  [quote#17:"авторът"]Провал за кметството и тържество на комунистическия идеал?![/quote]
  Глупаво е във всичко да се влага някаква идеология, пазара ми харесва във новия му вид, само казвам, че изпълнението на настилките е лошо и няма да трае дълго. Такива са всички тротоари в София, а може би и в страната. Живял съм доста време в чужбина, там не се прави така. Слага се стабилна бетонова основа, отгоре се редят плочките. След това всеки ден отгоре се движат камиони, които зареждат магазини и плочките не мръдват в продължение на много години. У нас упорито не искат да го направят така, че да трае. Срещу мен направиха чисто нови тротоари преди около 3 години - ела и виж сега какво е - не тротоар, а бедствие.

 22. 22 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Ако срещнете архитект, който не участвува в изготвянето на даден проект, който да каже добра дума или поне не хвърли унищожителна критика на "чуждия" проект, моля посочете го.
  В конкретния случай, с много думи, включително с опит да направи оценка и от съвсем не архитектурна гледна точка (социални, та дори и проблема с наркоманията), ни се поднася поредната критика, дори с претенцията това да е нещо като защита на бедните.
  Има ли решение, което да се приеме от всички с положителна реакция - това е абсурд. Следователно всяко решение, по някакъв начин разделя хората. Но старото положение на пазара, не само от живеещите в близост, но и за всеки посетител и минаващ оттам човек, не може да се нарече добро.
  Може да се каже същото за всяка станция на метрото, за какво ли не и предлагам да не се поддаваме на удобния, критикарски тон, а ако имаме въпроси, да бъдат по-същество.
  Колко например ни струва този проект - много, малко- това са нашите пари.
  Конкурса по ЗОП, има ли въпроси около него или не?
  И т.н.
  А така, с общи приказки всеки може да критикува, всеки от нас има вкус и не носим едни и същи "правилни", не караме еднакви коли" и няма как всички да харесаме или не ларгото, Витошка и какво ли не. Но че става по-чисто, по-достъпно отговаря на интереса на всички които живеят или посещават града.

 23. 23 Профил на КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  Рейтинг: 791 Неутрално

  Това, както се досещате, са стъпки към постепенното джентрификиране
  =================================

  Тоя ми създаде комплекс с тая дума. Ама и тълковният речник не я знае. Явно и двамата сме прости. Или авторът е много сложен.

  http://talkoven.onlinerechnik.com/duma/%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5

  Глупостта е дар божи, но с него не трябва да се злоупотребява. /Ото фон Бисмарк/
 24. 24 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Само да добавя, че наскоро бях във Виена и един от големите (може би единствен) пазар, който въпреки че беше доста по-доре от нашия Женски пазар, но имаше и сродни белези, че дори и продавачи", беше променен. Не знам и не съм изследвал реакцията на виенчани, но посещаемостта си беше същата.

 25. 25 Профил на teridan
  teridan
  Рейтинг: 844 Неутрално

  До коментар [#23] от "КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ":

  Джентрификация - урбанизационен процес при който едновременно се променя бедното население на даден район с по-заможно и едновременно с това се подобрява облика му. Всъщност и аз за първи път чувам думата, намерих го в чужд речник.

 26. 26 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Отдавна не посещавам Женския Пазар.За мен той ще остане нещо като ориенталска смесица,а сега с тази реновация,както и с цялостната на Лъвов мост ми е просто невъзможно да направя оценка на съжденията на Павел Янчев.

  Tony
 27. 27 Профил на Туриста
  Туриста
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#1] от "stantheman0327":

  Gentrification = облагородяване? Термина на англиски има значение отвъд прекия превод, най вече отрицателно. Това е облагородяване с цел махане на по бедните наематели, купувачи или търговци. Но често пъти то води до опустяване, а не привличане на по заможни хора.
  Един хубав филм по темата: https://www.youtube.com/watch?v=R6G4B9Z27yA

  Съгласен съм че специалистите в една област трябва да превеждат вместо да изплюват термини от другите езици.
  Все пак имаме влакове а не тренове, войници вместо солдати. По съвременен пример: прашки вместо... тонги или?

 28. 28 Профил на teridan
  teridan
  Рейтинг: 844 Неутрално

  Градовете се развиват. Не бива да ставаме жертва на глупава носталгия. Иначе София би изглеждала така.
  http://www.lostbulgaria.com/?p=2891

 29. 29 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2721 Неутрално

  До коментар [#21] от "teridan":


  Живял съм доста време в чужбина, там не се прави така. Слага се стабилна бетонова основа, отгоре се редят плочките.[/quote]

  Няма нужда от дълго време в чужбина, за да знаеш, че се прави подложка и в плочките се слага освен пясък и цимент!
  У нас цимента присъства само в обещанието по време на конкурса и фактурата !
  ББ като кмет обвини паркиращите автомобили за рошавите тротоари, но НИКОГА производителите на тротоарни плочи!
  Имах идея да направя фото-галерия с тротоари, които никога не са газени от коли- така си и остана- идея. Всички виждаме какво става в страната - напр. Варна и Добрич - площади с безумни плочки след година време и софийски тротоари1

 30. 30 Профил на Туриста
  Туриста
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Как да се промени женския пазар в София? Ами много просто: така че да привлича ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ а не прекупвачите. Това трябва да бъде отправната точка на архитектите.

 31. 31 Профил на teridan
  teridan
  Рейтинг: 844 Неутрално

  До коментар [#29] от "Alexander97":

  Трябва да има някакъв механизъм за търсене на отговорност за това в какво се влагат обществени пари (нашите пари). Защото в много случаи не се строи, а се усвояват пари. Не може всеки две години да се налага да правиш ремонт на едно и също или пък да го правиш наново и след това да се чудиш защо няма пари. Така излиза ужасно скъпо, много по-скъпо отколкото да го направиш качествено веднъж за десетилетия напред. Може би в начинът на използването на обществените средства е ключът на българската мизерия.

 32. 32 Профил на Батков-вън
  Батков-вън
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До сега няма един коментар в подкрепа на автора-интелектуалец, борещ се за правата на продавачите на цигари без бандерол.... Това е достатъчно ясна оценка.

  Колкото до коментар 21 - по-важно е колко са дебели плочките. Обичайно СО слага 4-5 см, което е като за частен двор. На запад на публични пространства слагат мин 8 см, каквито са и тези на женския. А там където ще се движат коли са гранитни павета 10см , които са практически вечни

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 33. 33 Профил на alray
  alray
  Рейтинг: 515 Неутрално

  И кво? Трябва да сваляме звезди на ДСБ и Прошко и да им благодарим.. Забравих, че от 12-13 години сините не са помирисвали кметско място на избори, дори Кадиев излиза нспред. А Дневник да си сложат една рекламна лента сега за изборите на РБ и ДСБ

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 34. 34 Профил на stenlyaka
  stenlyaka
  Рейтинг: 2207 Весело

  До коментар [#27] от "Туриста":

  а, примери много ...и всичките звучат идиотски
  брекети , сникерси ( става дума за спортни обувки ) , т-шърти , йогурт ..........не е лошо на дечурлигата редовно и превантивно да им се сгряват вратовете за подобно ''рейпване/мисбраухване'' '' на българския ''ленгуидж ''

 35. 35 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 1641 Неутрално

  Този прекрасен автор в България ли живее, или се е появил и изпитва носталгия по мръсотията, циганията и измамите на тази част, която преустроиха? Поне заприлича на нещо, а не на клоаката, каквато беше. Винаги може да има различни мнения, но трябва да се отчете и хубавото. А намесата на ДСБ е показателно за нивото на автора.

 36. 36 Профил на teridan
  teridan
  Рейтинг: 844 Неутрално

  [quote#32:"Батков-вън"]Колкото до коментар 21 - по-важно е колко са дебели плочките.[/quote]

  Така го правят хората в по-нормалните страни:

  https://www.youtube.com/watch?v=U_QY3pWgAr8

  https://www.youtube.com/watch?v=yqpUF8cDZh0

 37. 37 Профил на hmc12310991
  hmc12310991
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Грехота е да наричаш крастави жаби хора,каквито и да са те.Всъщност крастава жаба е Прошко хамелеона.

 38. 38 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1052 Неутрално

  Колко дълго и досадно писане. А на хафтура ако му е жал за циганията е отделен въпрос.

  Няма шики-мики.
 39. 39 Профил на aleko
  aleko
  Рейтинг: 677 Неутрално

  В Италия подобни пазари работят от 6 до 14 ч. и после затварят, защото се счита, че зарзаватът, преседял на сергиите повече от 6-7 часа, вече е увяхнал и негоден за продаване. Ако и тук го направят така, ще го посещават само купувачи, а не по цял ден да висят цигани и арабели в района.

 40. 40 Профил на petergriffin
  petergriffin
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Натискам бутона "не препоръчвам".Статията е "много напън за нищо"

  The things you own end up owning you
 41. 41 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1510 Неутрално

  "почти напълно унищожиха един от най-старите и устойчиви социални процеси в историята и културата на София – открития пазар в центъра на града."

  Всъщност може би се унищожава най-новия социален процес,който изцяло е изместил "старите и устойчиви процеси" - шпалира от мургави сънародници ,които през метър и половина шептят (и не толкова шептят,защото полицията е заета да пази народните избранници от любовта на народа) заветната дума "цигарки". Що се касае до старите социални и особено културни процеси, от тях няма и помен, значи не са толкова устойчиви.
  На мен лично написаното ми прилича на епистолярна изява на завист, че пишещият не е бил член на екип по обновяването.

 42. 42 Профил на kashpirovska
  kashpirovska
  Рейтинг: 506 Весело

  [quote#40:"petergriffin"]бутона "не препоръчвам".[/quote]
  Подкрепям идеята Ви! Такъв бутон ми беше нужен за горната "статия"

  Дневник-токсичният сайт
 43. 43 Профил на idiot_idiotov
  idiot_idiotov
  Рейтинг: 443 Неутрално

  Може ли някой да преведе статията на български...

 44. 44 Профил на Христо Илиев
  Христо Илиев
  Рейтинг: 893 Неутрално

  Принципно обичам да чуя и различни от моето мнения, но тая статия си беше буквално загуба на времето! Категорично несъгласен съм с автора! Радвам се, че не е успял да повлияе и попречи на ремонта на Женския пазар!

  Viva EU
 45. 45 Профил на Thoth
  Thoth
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Провал или не, хората започнаха да обръщат внимание на пазара. А това е най-важното случило се нещо. Жалко че авторът е неразсъдлив, за да го напише.
  Неприятното е, че, както за всичко останало, българите сме търпеливи(евфимизъм) до степен на полудяване и за да се очисти пазара от всички неприятни елементи, трябва да се случи нещо крайно неприятно, което да не може да се игнорира.

  “Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful.” - Seneca
 46. 46 Профил на zo
  zo
  Рейтинг: 829 Неутрално

  Авторът многократно споменава пенсионерите, но явно надянал розовите очила така и никога не е успял да види, че именно те беха най-мамените от продавачите на „евтини“ стоки на въпросния пазар.

  ITV: Saudi Arabia Uncovered https://www.youtube.com/watch?v=NLtLeK7YLGY
 47. 47 Профил на parallelepiped
  parallelepiped
  Рейтинг: 563 Неутрално

  Смешен плач на автора.
  Може би СО с реконструкцията на тази клоака, освен многобройните социални проблеми, трябваше да реши и ред световни проблеми с войните, глада, неравенството, бедността и т.н. по света?
  Глупости на търкалета...

 48. 48 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 893 Неутрално

  много добра статия ,за съжаление малко закъсняла ,доказателство че в България все още съществуват и независимо мислещи хора

 49. 49 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1279 Неутрално

  ЖЕНСКИЯТ ПАЗАР стана нарицателно име на НЕОКОМУНИЗЪМ в действие пред очите на цялото гражданство на столицата.

  Така характерното пропагандно и популистко пакетиране на проблемите, в уж "подходяща" за възприемане опаковка, под която личи и знаем, че има гнила стока за обществено ползване се легализира отново и отново.

  От инерцията на едно престъпно предишно идеологемно управление на анормалност, трудно се убягва.

  Още по-трудно това става, когато общината се управлява по инерция и НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ от незнаещи неокомунисти как да променят това. Родом от присъединени бивши села край София ( Банкя и Самоков).

 50. 50 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1525 Неутрално

  Единственото ясно от статията е, че авторът не знае български. Или по непонятни за мен причини го е срам да го използва.
  Разбира се всеки има право на мнение, но след като обвинява другите в налагането на идеология в градоустройството самият той хич не се свени да го прави.
  Но все пак да го попитам. От къде прави извода, че моловете и хипермаркетите ликвидират дребните квартални магазинчета? Щото личните ми наблюдения не потвърждават тази чуждоземска теза. И отделно защо това трябва априори да се приема за лошо?

  Covid live matter. Stop the genocide.
 51. 51 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1279 Неутрално

  До коментар [#50] от "Цецо":

  МОЛОВЕТЕ нямат място в големите градове, навсякъде те се правят извън тях, за да се запази атмосферата на градското пространство, но тъй като на идеята за "градско пространство" не се свързва с хората още от "онова" недалечно минало, а с идеите за популизъм на една мозъчна неадекватност и идеологемност,

  Нещата днес вече са необратимо изгубени и изхабени от популизъм, неокомунизъм и антипрофесионализъм

 52. 52 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1525 Неутрално

  До коментар [#51] от "convince":

  Айде сега. Нямало било големи магазини в градовете. Това къде по-точно е така? Дори и в презастроените градове в западна Европа има. А новите се строят в покрайнините там където няма подходящи терени (което е факт на много места).
  ЦУМ, ГУМ и сие какво са? И този вид магазини не са измислени от комунистите. Копирали са ги.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 53. 53 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1279 Неутрално

  До коментар [#52] от "Цецо":

  ГОЛЕМИ магазини е едно, съвремените молове е нещо съвсем друго, те не са големи магазини, а обществено-популистки центрове с определено социално влияние, те унищожават прилежащата и създавана с годините автентична градска среда.

  Но тъй като в София тази среда е основана на огромните квартални панелни градски гета, нещата си идват на място.
  Столицата ни е изкуствено раздута като застрояване и обитаване на панелни жилища, за да се създаде "работническа класа" главна опора и страж на комунистическите идеали, челен отряд на БКП и популистка лумпенизирана маса от подържници и клакьори на едно анормално обществено битие, създадено изкуствено и по поръчка.

 54. 54 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1279 Неутрално

  ЧРЕЗ застрояването на МОЛОВЕ в градската сърцевина градът губи от атмосферата и лицето си и става неподходящо и чуждо място за човекообитаване.
  НЕОКОМУНИЗМЪТ в стремежите си за социално адаптиране е готов на всичко, подобно на престъпните си възходящи предшественици.

 55. 55 Профил на Nan_Kurunir
  Nan_Kurunir
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  Ооо я стига тъпотии..София е европейска столица и такова отвратително и смърдящо място няма място тук.Псевдоинтелектуалците ги тресе носталгия по тоя коптор,обаче не ги виждам да пият боза до щандовете с мухлясала карантия,а предпочитат "Мохито" и "Лонг Айлънд" в КЕВА,"Архитектите" и "Мементо" на "Раковска".

  "Представи си,че не съществуваш и бъди свободен!"- Омар Хаям
 56. 56 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1279 Неутрално

  До коментар [#55] от "Nan_Kurunir":

  Безлтернативния, тук става дума за обитаващите на т.н. "околна среда", в случая градска, а не за самата среда, превърната в опаковка на проблемите.
  Защото те са като подвижни пясъци и течения, които утре ще избият на друго място със същата сила...

 57. 57 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1279 Неутрално

  До коментар [#55] от "Nan_Kurunir":

  АРХИТЕКТУРАТА не е самоцелно опаковане на проблемите и подигравка с ландшафта и обитателите му, а начин за тяхното адекватно и удобно приспособяване към обитаниване.

  Достатъчно са стотиците "паметници" станали ненужни и чужди, защото са били направени на принципа на ликвидацията, чрез опаковане, а не чрез истинското им естествено приспособяване на решения взети от нуждите на обитателите и ползващите пространствата за това.

 58. 58 Профил на Сава Мутафов
  Сава Мутафов
  Рейтинг: 566 Весело

  Кратко резюме:
  Сега Женски пазар се превърна от една градска клоака в силно джентрификирано и дори джентрифицирано място. Единствената му слабост е, че като една вече джентрификакната част от столицата, то престава да бъде пазар и от названието му следва да отпадне тази дума.
  Авторът подчертава, че старите постройки около Женски следва също да се джентрифинакакат.

 59. 59 Профил на e.coli
  e.coli
  Рейтинг: 395 Неутрално

  На ора завършили КАТЕДРА, неам никва вера. И ги не четем. Урбанисти ниедни!!!

 60. 60 Профил на shileto
  shileto
  Рейтинг: 1114 Неутрално

  Ще имат лъскави офиси от "Джипси табак"

 61. 61 Профил на the_flea
  the_flea
  Рейтинг: 1214 Любопитно

  Е, хубаво, ама женски.... То, вярно, че по тъмно става женски, ама...... не можеше ли да е просто "Лъвов мост"....?

  Истината НЕ Е въпрос на гледна точка! Истината е истинна! А е А!
 62. 62 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3051 Неутрално

  Този Павел Янчев сигурно е участвал в конкурса за пазара, ама не го е спечелил!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 63. 63 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3051 Неутрално

  Оставете пазара на спокойствие господин Янчев. От тук нататък той ще се развива и променя сам за себе си. С времето сам ще се "опакова" и социално, и икономически.

  п.п. По-скоро фасадите на старите сгради, които заобикалят пазара, трябва да се подновят. Така и цялостния замисъл би се осъществил.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 64. 64 Профил на arhitekt
  arhitekt
  Рейтинг: 395 Неутрално

  [quote#48:"Stewie"]много добра статия ,за съжаление малко закъсняла ,доказателство че в България все още съществуват и независимо мислещи хора[/quote]
  Нищо подобно. Вижте коментар 12. Там е казана истината за статията и мотивите тя да бъде написана. И затова е толкова объркана и неубедителна всъщност.

 65. 65 Профил на arhitekt
  arhitekt
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#53] от "convince":

  Да, прав сте, ама да не ми сервират молове на "Оборище". Защото мол "Сердика" не само съсипа средата, а съсипва и живота на всички живеещи там с идеите на провинциалните си пиари - дискотеки по покрива, шум, вой, ревящи некачествени турски климатици, колите на клиентите им изпогазиха всичко наоколо. Това е проблемът, а не че най-после оправиха женския пазар.

 66. 66 Профил на lemonadejoe
  lemonadejoe
  Рейтинг: 282 Неутрално

  До коментар [#1] от "stantheman0327":

  Първо - хубав е отговорът [#27] от "Туриста".

  Второ - за "stantheman0327" - не бива човек да е толкова горд с това, че не знае нещо - в случая английски.

  Какво значи "може и да поназнайва английски"? Ако самият "stantheman0327" си мисли, че знае английски, да види wikipedia:

  "Gentrification is a shift in an urban community toward wealthier residents"

 67. 67 Профил на ikar_01
  ikar_01
  Рейтинг: 663 Весело

  До коментар [#23] от "КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ":

  Не сте търсили на правилното място. В Гугъл-преводача под "джентрификейшън" /на англ.ез./ ответната дума е "облагородяване". Нож е друго да се пише с по-сложни думички, някак си по-научно изглежда.

 68. 68 Профил на ikar_01
  ikar_01
  Рейтинг: 663 Неутрално

  Поправка, не е "нож", а "но,".

 69. 69 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 729 Любопитно

  [quote#3:"dragozow"]редно е сега там да има само зеленчукови производители [/quote]
  И кой ще снася!?

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 70. 70 Профил на Iron Maiden
  Iron Maiden
  Рейтинг: 775 Гневно

  До всички вас, хлебарки от офисите, бели англосаксонски гниди, синьокръвни потомци на прости цървули, изпълзяли по-горе, ПОМНЕТЕ:

  Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.

  Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.

  Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.

  Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.

  Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори.

  а също така и вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
 71. 71 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1273 Неутрално

  Често тук се появяват мнения на разни ...... "творци" срещу ремонта на пазара. Засегнати интереси ?
  писна ми от това хленчене на самовлюбени , "джентрификирани"........ "творци"

 72. 72
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 73. 73 Профил на znayko84
  znayko84
  Рейтинг: 535 Весело

  Текстът поставя добри въпроси. Дават се доста пари, но резултатите определено не са добри. Яд ме е когато минавам пред МС. Какви са тия кафяво - жълти плочки, които са настлали всичко? Толкова голямо пространство по този ли начин трябваше да бъде решено, като се покрие с керамика с цвят на сещате се какво. Ние всички знаем, че тези плочки с този цвят са най-евтини - все пак това е естественият цвят на глината, от която са произведени, но все пак освен да се усвояват средства трябва да се прави и нещо красиво, смислено и най-вече отговарящо на околната градска архитектура. Да, Женския пазар е в пъти по-добре от клоаката, в която го превърнала общината, която чрез съответната си търговска структура Пазари незнам какво си експлоатираше мястото десетки години без да вложи и един лев. Обаче е твърде спорен въпросът дали новият облик е това, от което имаше нужда точно това място. Защото подобен пазар на открито изпълнява много функции сред които и социални, културни и т.н. а не е само средство за повишаване приходите на общината.

 74. 74 Профил на Таня Цветанова
  Таня Цветанова
  Рейтинг: 5 Гневно

  Дневник, пропуснали сте да споменете, че именно на женския пазар корабокрушираха и НГДЕК (класическата гимназия)...

 75. 75 Профил на stennn
  stennn
  Рейтинг: 229 Неутрално

  "Маргиналните групи (търговци, цигани, имигранти, пенсионери) … не успяват да генерират репрезентиращ ги извън групата дискурс"
  Абе, ти Нормален ли си бе, Авторье!

 76. 76 Профил на keipax
  keipax
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Чета и не мога да разбера, дали автора нарочно изпуска факта, че пазара ГО ИМА.

  В частта от ул. Кирил и Методи до Сливница, пенсионерите, а и не само те продължават да могат да си намират всичко от канелки и бидони за зелето до пресни плодове и зеленчуци.

  Етикетите "селяния", "цигания", "рекет", "хаос", "язва в центъра на София" са чиста форма ефемизъм за горната част на пазара, преди да я реконструират.

  Без да крия омразата си към Диков и керкенитения ужас (Витошка, централен вход Ю. парк, ларгото и др.), който той вкара в София, с ръка на сърцето мога да заявя, че сегашния вид на пазара е хиперскок в пространството напред и то в добрия смисъл на думата.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK