Референдум за гласуването в чужбина

На европейските избори 2014 г.

© Юлия Лазарова

На европейските избори 2014 г.Статията е продължението на  "За гласуването в чужбина и външните гласоподаватели".
По повод коментарите във форума на "Дневник" авторът уточнява: Отнасям се с огромно уважение към българите, гласуващи в чужбина. Убеден съм, че част от тях имат изключителен интерес към ставащото в България и заслужават да гласуват много повече от купения местен електорат. Когато разсъждаваме по темата, обаче, трябва да си дадем сметка коя България управляваме с гласовете си. Онази въображаема България с 10, 12 или 13 милиона население. Или тази България, в която живеят между 6 и 7 милиона и която влиза от една криза в друга…


Основен въпрос при гласуването е принципът на формиране на политическото представителство.


В България отдавна се дискутира
дали да има отделен избирателен район "Чужбина"


или гласовете от чужбина да се разпределят както сега. Решението дали да има отделен многомандатен избирателен окръг за външните гласоподаватели следва да се базира на анализ на структурата на този електорат. Ако в него преобладават мигриращите работници с краткосрочна визия за пребиваване в чужбина (студенти, строителни работници, берачи на плодове и др.), които издържат близките си в България, то няма основание да се прави отделен избирателен окръг. Ако, обаче, външните гласоподаватели са уседнали в страната-приемник, правят кариера, живеят там със семействата си от години, интегрирани са в местните общности, то е логично да се мисли за отделен избирателен окръг. Тази категория може да има специфични интереси цели (български училища, културни центрове, пенсии, социални и здравни права и др.). Тук не разглеждам бежанците като специфичната категория избиратели,които гласуват в чужбина, тя няма отношение към България.


Какви решения се прилагат в различни страни
за реализиране на политическото представителство
на външния електорат?


В Европа първи формират избирателен окръг "Чужбина" в Португалия през 1976. Формирани са всъщност два избирателни окръга с по два мандата – един окръг за португалските външни избиратели, които живеят в Европа и един за живеещите в останалата част на света или 4 мандата от общо 230 (1.7%). Франция формира едномандатни избирателни окръзи за външните си гласоподаватели през 1983г. като в момента в тях избират 11 мандата от общо 577 (1.9%). Италия има 4 многомандатни избирателни окръга с по 3 мандата и външните избиратели гласуват за 12 мандата от общо 630 (1.9%). Пример за плаващи мандати е Хърватия. Броят на мандатите в окръг "Чужбина" се определя по квотата на Хеър от гласовете, подадени на националната територия, но не може да е по-голям от 12 мандата. Това поставя представителството на външните избиратели зависимо от броя действителни гласове, дадено от вътрешните избиратели. Такъв подход на практика отразява по-адекватно политическата представителност като изравнява тежестта на гласовете.


Като цяло преобладават страните, в които външните избиратели се прикрепят към избирателни окръзи в страната. Този подход също има своите проблеми. При многомандатните избирателни окръзи ако външните избиратели се концентрират в определи окръзи, те неминуемо изкривяват политическото представителство (Полша, Латвия). Макар и по-лесен за управление, този вариант е уязвим, защото изкривява или подменя вътрешния вот. Вторият вариант е външните избиратели да гласуват по адреса на последното си местоживеене или последния постоянен адрес. Това по принцип не би трябвало да изкривява резултатите, но в случая с България монополизира властта в регионите с етнически вот. Не е изключено да се манипулира вота чрез адресната регистрация. Може да се разглежда и практиката, прилагана в Русия (1999), външните гласоподаватели да се разхвърлят в избирателни окръзи като броят им не може да е по-голям от 10% от общия брой гласоподаватели в съответния избирателен окръг.


За България отдавна се води дискусия.


Експертите са на мнение,
че при сегашната избирателна система
трябва да се обособи МИР "Чужбина"


Смятам, че дори да се въведе изцяло или частично мажоритарно гласуване, такъв отделен избирателен окръг/окръзи следва да съществува.


Особено внимание заслужават въпросите, които възникват от факта, че гласуването се извършва на чужда територия. Най-общо те могат да се групират така:


От гледна точка на политическите партии: Има ли равнопоставеност на политическите партии при предизборната кампания в различните страни, в които има външни гласоподаватели? Има ли равна възможност за срещи с избирателите, работа на застъпниците на различните политически партии и наблюдателите? Как е уредено разпространението на агитационни материали, разяснителната кампания сред избирателите? Има ли зависимост на партиите от предпочитанията на местните власти, прозрачност на предизборната кампания и избирателния процес?


От гледна точка на изборната администрация: Има ли еднакви условия във всички страни за провеждане на изборите? Приемливо ли е правото на избор на българските граждани да се да се поставя в зависимост от страната на пребиваване и така едни избиратели да са облагодетелствани, а други ограничени? Интересен е случаят с Турция и Германия за изборите през юли, 2011г. Поради отказ на Германия да съдейства за организиране на гласуването на своята територия, турският Върховен изборен борд (ЦИК), постанови, че ако турските граждани в чужбина не се поставени при равни условия, то гласуване в чужбина няма да се провежда. Гласуването се проведе в продължение на един месец преди датата на в изборите в урни на изходните митници.


Много важен е и въпросът е дали има ефективен контрол на българските национални власти за нарушения от различен характер - финансиране на кампании, купуване на гласове, възможен административен натиск на местните власти и т. н.зад граница при избори в чужбина. Има ли контрол дали чужди организации финансират ?


От гледна точка на съдебния контрол: Кой разследва изборните престъпления на чужда територия? Каква е подсъдността, например, за купуване на гласове на чужда територия, за фалшифициране на изборни протоколи? Какво става ако чужда организация мотивира по някакъв начин българските външни избиратели? След като уж-ясния случай "Костинброд" се точи повече от една година и то на българска територия, колко би се проточил случаят "Ленгница", ако някой изобщо има намерение да се занимава с него. Изключвам, разбира се, журналистите…


Гласуването в чужбина поражда проблем с легитимността на избора и общественото доверие сред вътрешните избиратели. Знаем ли колко наистина струва политическото представителство на външния електорат? Готови ли са вътрешните избиратели да платят тази цена. Мантрата за демокрацията като скъпо удоволствие за много избиратели е само повод за раздразнение.


В дискусиите за гласуването в чужбина широко се спекулира, че участието в изборите е мотив за живеещите в чужбина да поддържат връзки със страната си, да чувстват принадлежност към нея и др. подобни обяснения. Те не са лишени от основания, но е неприемливо да заемат основно място в дискусията. Ако вземем факта, че до 70-тата си година човек гласува минимум десетина пъти за парламент, още толкова пъти за президент и за местна власт, то става ясно, че на изборите не може да се гледа като на някаква съдбовна декларация на принадлежност към нацията, страната, държавата и др. Това е нелепо.


Изборите не са референдум за избор на държавна религия или държавно устройство. Символният характер на Президента, например, е основание да се пледира за максимално широко допускане до гласуване на президентски избори на външните избиратели. Съвсем друг би следвало да бъде подходът при изборите за законодателната власт в парламентарната република. В крайна сметка се избира законодателен орган за ограничен период от време. В този смисъл въвеждането на различни критерии за правото на гласуване и особено на уседналост е напълно приемливо. Още по-ограничителен трябва да е подхода на местните избори. Остро негативен пример са местните бизнес-партии, местенето на избиратели и т. н.


Има една група мотиви, които външните гласоподаватели изтъкват в полза на неограниченото гласуване на външния електорат. Парите, които те внасят в страната са акт, имотите, които евентуално притежават и др. материални интереси. Разбира се, това е част от личния интерес на гласоподавателите, но не може да бъде самостоятелно основание за избирателни права доколкото това са материални интереси, който е присъщ на широк кръг лица. Поставянето му като аргумент за избирателни права би поставило финансовите инвеститори, китайските ресторантьори и руските и английските собствениците на имоти, например, в неравностойно положение. Те също имат значими материални интереси и биха могли да искат избирателни права, за да ги защитават. Има страни, в които се дават избирателни права на чужденци, които живеят определено време в страната. Основание за това е именно факта, че е налице продължителното пребиваване, приносът във формирането на ресурса на страната и носенето на последствията от избора. Тоест, налице е цялост/съвкупност на интересите.


Не е неприемлив и аргументът, че външните гласоподаватели имат близки в страната. Изборите са индивидуален акт и се основават на принципа "един човек – един глас". В този смисъл близките, които са в страната могат да реализират правата си със своя глас. В такъв контекст не е приемливо външните гласоподаватели да са патерица на интересите на своите близки.


И в заключение:


Въпросът с избирателните списъци
продължава да виси със страшна сила


и да руши доверието в изборния процес. С особена сила това се отнася за външните избиратели. При бъдещо детайлизиране на правата на външния електорат, евентуалното въвеждане на уседналост (срок на пребиваване извън страната), следва да се уреди влизането и излизането от избирателните списъци и придобиването или загубата на правото на гласуване при наличие на критерий за уседналост.


Напоследък често се коментират техниките на дистанционното гласуване. Канада и някои европейски страни позволяват гласуване само в посолствата и генералните консулства или гласуване по пощата. Гласуването по Интернет би могло да бъде алтернатива, но засега не е широка практика по света. И да се приложи, това трябва да стане ограничено и то само ако друг начин не е възможен. Някои членове на ЦИК вече говорят за възможността да се гласува по пощата. Техниката е ясна и може бързо да се приложи, ако има добра воля. Може да се гласува и с пълномощно. Има такава практика в Холандия. Тези варианти, обаче, предполагат висока степен на доверие в изборната администрация, висок морал на политическите партии, и висока степен на гражданска ангажираност. Все неща, които ги няма и няма скоро да ги има.


Това е сравнително обстоен преглед на проблемите, които съществуват при гласуването зад граница. Сигурно има и други. Може предложението ми за въвеждане на уседналост за външните гласоподаватели да е спорно. Някои политически партии вече се надяват как с алтернативните методи на гласуване (интернет, поща и др.) ще мобилизират 1.5 милиона гласа на външни гласоподаватели. С това се надяват да се размие компактния турски етнически вот в самата Турция, който е 50% от целия външен електорат. Това ли искаме? Други се надяват, че с ударно раздаване на българско гражданство ще си докарат хиляди гласове от външния електорат.


Ще има ли, обаче, обществено доверие в справедливостта на процеса и легитимността на законодателната власт, ако външните избиратели определят в непропорционална степен законите, по които ние живеем и харчим обществения ресурс, който сме произвели и платили със своите данъци на правната територия на България? Не е ли това достатъчно значим въпрос за провеждане на референдум?


Аз нямам верните отговори, но искам да мислим по тях…


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (85)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на SSmart
  SSmart
  Рейтинг: 943 Неутрално

  И да има референдум практиката у нас вече е решенията му да не се спазват!!!

 2. 2 Профил на Mark Twain
  Mark Twain
  Рейтинг: 463 Разстроено

  Колко много глупости на едно място! Няма никакъв смисъл да гласуваш за нещо, което се случва на хиляди километри от теб и за което не плащаш данъци. Всеки, който иска да гласува, да мине през общината (сайта) и да си се регистрира за гласуването по местоживеене. Това е толкова просто, лесно и решава толкова много въпроси.

  "Мисленето е най-тежката работа и това, вероятно, е причината толкова малко хора да я вършат." Хенри Форд
 3. 3 Профил на Митко Василев
  Митко Василев
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Идеята за отделен избирателен район е от една срана добра, но от друга е малко трудна за реализация. Трудна е, защото е неясен броят на гласуващите в чужбина, което е пречка за пропорционалното разпределение на мандатите.
  От друга страна, ако бъдат премахнати избирателните райони, а се гласува с така наречената национална листа, както например е в случая с изборите за ЕП, то тогава цялата тази нужда отпада.
  Няма пречка последното да се направи, тъй като по конституция представителите са представители на всички български граждани, а не само на избирателите от съответния район.

  Добре е да се мисли в тази посока и като цяло за опростяване на изборните правила.

  това, че казваш даден факт, не означава, че непременно го харесваш. въпреки че за 95% от аудиторията значи точно това
 4. 4 Профил на 123
  123
  Рейтинг: 515 Неутрално

  1. Европа е единна и всички, живеещи на нея, имат правото и дълга да гласуват.
  2. Българите в чужбина (около 2млн) наливат свръх много пари в България.
  3. Изметта, която смята, че трябва на българите, които не живеят в България да им се отнемат гражданските права, има КОНСТИТУЦИЯ, моите патенца, така че няма как да стане.

  Kолко българи са нужни, за да завинтят една крушка? Трима. Един, който да я смени и двама, които да спорят колко старата е била по-добра.
 5. 5 Профил на navy
  navy
  Рейтинг: 902 Неутрално

  До коментар [#4] от "Никола Георгиев":

  Още един задграничен "бареков"!

  Шлосер от ВМЕИ "Ленин" ТМММ - 8-ми разряд
 6. 6 Профил на PavelCZ
  PavelCZ
  Рейтинг: 1822 Неутрално

  Българските граждани в чужбина не могат да бъдат лишени от каквото и да е тяхно право по Конституция, защото това би бил повод за сезиране на съда в Страсбург.
  Още повече, че тези хора образуиват голяма част от икономически активните граждани, които произвеждат някаква добавена стойност, която поне частично отива в страната, докато в самата България голяма част от избирателите са :
  1. старци
  2. дълготрайно безработни

  Мисълта защо да нямали избирателни права чуждите собственици на имоти и бизнес в България е правно неиздържана, защото те нямат гражданство, а само то осигурява пълни конституционни права на личността.
  Относно идеята да се обособи МИР "Чужбина"- с нея съм напълно съгласен.

  E PLVRIBVS VNVM
 7. 7 Профил на lechevalier
  lechevalier
  Рейтинг: 478 Неутрално

  Доста печатни грешки, които съвсем реално затрудняват разбирането на някои изречения. Четете текстовете по-внимателно, моля!

  Глупаво ми се струва да се свръзват право на вот и материален интерес. Именно материалните интереси водят до политически уродства, защо да им приписваме по-голямо значение?

  България прогони толкова много от гражданите си в чужбина. Ако им отнеме и правото да гласуват не виждам по каква причина те изобщо ще се интересуват от нея. Сметката с количеството избори до 70 години е грешна. Избори има на всеки две години, понякога дори по-често, и лично за мен те са средство да направя България отново страна, в която искам да живея.

 8. 8 Профил на lechevalier
  lechevalier
  Рейтинг: 478 Неутрално

  До коментар [#3] от "Митко Василев":

  Избирателните райони са една идея хубава само на хартия. Поради простата причина, че листите в тях се редят от националните ръководства на партиите, а не от местните организации, съществуването им е напълно окарикатурено. И аз съм за единна листа за цялата страна (както и за отпадане на прага за влизане в НС).

 9. 9 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3160 Неутрално

  Накратко; да забраним на успелите в чужбина да гласуват и да разчитаме за законорателната власт на купените ,корпоративните и феодалните гласове тук.Аз предлагам да забраним на глупаците да гласуват.

 10. 10 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 986 Неутрално

  [quote#0:"статията"]да се размие компактния турски етнически вот в самата Турция, който е 50% от целия външен електорат. Това ли искаме? [/quote]

  За другите не знам какво искат. Пък 'мен ми се иска ТОЧНО ТОВА:
  да се размие компактния турски етнически вот в самата Турция, който е 50% от целия външен електорат.

  Защото това са НАЙ НАЙ ПО купените гласове! "По купени" и от теези на мургавите ни ссъграждани за кебапче с бира+50 кинта. Те поне получават нещо материално.

  А онези в Турция НИЩО не получават (парите ги получават местните "комисари", само ги плашат к'во ще им се случи ако не гласуват за Д(п)С!!!

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 11. 11 Профил на Captain Shakespeare
  Captain Shakespeare
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Глупости на търкалета...
  Видяхме как се провежда референдум.
  Дори и да се проведе, реалната му реализация се отлага доста далече във времето, поради особености в Българската Конституция...

  Правильно говорил Гоголь "В России две беды — дураки и дороги" причём первых ну очень много!!
 12. 12 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 986 Неутрално

  До коментар [#9] от "излез и гласувай":


  [quote#9:"излез и гласувай"]Аз предлагам да забраним на глупаците да гласуват. [/quote]
  Няма законен начин Може да се намали тяхното влияние ако всички останали отидат да гласуват в изборния ден.

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 13. 13 Профил на Not Fun
  Not Fun
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Излагането на един куп проблеми без решение е безполезно. Хората в чужбина са важни и трябва да гласуват и колкото е по-улеснено, толкова по-добре. Който е изгубил интерес към България просто няма да отиде да гласува. Много хора са спряли да си мислят за връщане, като гледат безумията, които се случват.

 14. 14 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3160 Весело

  До коментар [#12] от "Мойше! Толкоз!!!":

  Няма значение, че е невъзможно.Искам референдум!

 15. 15 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3160 Неутрално

  До коментар [#12] от "Мойше! Толкоз!!!":

  Нали виждаш как в подобни писания ,леко се подменя темата.Вместо ел.гласуване ,да забраним да се гласува.Вместо засилен мажоритарен елемент,единна листа. Бла-бла....докато забравим какво всъщност искаме.

 16. 16 Профил на kykyyy
  kykyyy
  Рейтинг: 535 Неутрално

  Българската държава има ангажимент не само към населението на България, ами и към всички български граждани и етнически българи без гражданство зад граница. Най-демократично и справедливо е решението в Хърватска - мандатите са пропорционални на броя на гласовете от определен регион. Това е и много по-добро от единен МИР "чужбина", който би бил изцяло обсебен от ДПС. Същият принцип трябва да важи и за всички райони в страната.

  Или да се премине на национална листа без избирателни райони. Много просто решение, което вече се прилага на евроизборите.

 17. 17 Профил на sophia_gr
  sophia_gr
  Рейтинг: 458 Неутрално

  По-скоро трябва да се замислим как да спрем гласуването на малограмотни и неграмотни граждани на България, както и на тези, които не плащат данъци (мисля, че става ясно кого имам предвид в двата случая). Проблемът е, че разните измислени организации за правата на човека не биха ни го позволили. А това е далеч по-голям проблем от гласуващите в чужбина. Макар че притеснителни са и неговорещите български от южната ни съседка, които се втурват да гласуват на български избори.

 18. 18 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2296 Неутрално

  До коментар [#17] от "sophia_gr":

  Вие не разбирате ли,че ви отвличат вниманието?! Проблемът е купуването на гласове,а не малограмотните граждани! Много се съмнявам тъпите и/или корумпирани хора,като процент да са повече сред неграмотните,отколкото сред грамотните!

 19. 19 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1373 Неутрално

  [quote#10:"Мойше! Толкоз!!!"]За другите не знам какво искат. Пък 'мен ми се иска ТОЧНО ТОВА:
  да се размие компактния турски етнически вот в самата Турция, който е 50% от целия външен електорат.[/quote]
  На всички се иска но не съм сигурен че нещо ще се получи.

  Първо, турците успяват да накарат хората си да гласуват с желязна организация, спомнете си за онова полско градче с 100% гласове за ДПС. Смятате ли че нашите ще го направят? Второ, те имат само една партия а нашите са се разделили на 100 и всяка плюе срещу другите, смятате ли че това ще мотивира избирателите? Трето, въобще някой правил ли е проучвания какви са настройките за гласуване на българите по чужбина, готово ли е мнозинството да се вдигне на 500-1000км да гласува за страна която отдавна вече е само някакъв спомен? Аз редовно пращам на приятели мейли с описания на текущото ни положение, всяка година отзивите стават все по-малко докато почти престанаха. Тези хора си имат други грижи.

  Може би само гласуването по Интернет е в състояние да направи нещо защото просто натискаш клавиша и с това всичко свършва. Да, но същото е и за турците, като се има предвид колко заминаха през Голямата екскурзия някой може ли точно да каже съотношението българи:турци по света? Но гласуването по Интернет има много път да извърви още докато стане реалност, просто погледнете има ли го и колко по света. На този етап според мен ситуацията е патова.

  И последно, изглежда се вторачваме във второстепенен въпрос а не виждаме това което е под носът ни. От чужбина ДПС през изборите 2013г е получил само 54,353 гласа. Много повече е получило чрез купеният вот на циганите, вижте и как през годините то превзема район след район тук в България, места където преди го е нямало.

  И отново компактният турски вот, българските партии са получили от чужбина 56,279 гласа, повече са от ДПС но са разбити между 45 партии. ДПС ли ни е виновно, че сме разединени, то ли ни е виновно че трите основни български партии не се обединяват около идеята да не го пускат във властта, че не правят почти нищо за да интегрират турците в себе си и така да го обезсилят? Да погледнем първо собствените си кривици вместо да търсим "оръжието чудо". За него се хващат тези които губят войната.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 20. 20 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1373 Неутрално

  [quote#8:"lechevalier"]И аз съм за единна листа за цялата страна (както и за отпадане на прага за влизане в НС).[/quote]
  Подкрепям. И освен това половината места мажоритарни на 2 тура за да се формират по-стабилни мнозинства. Евентуално частични избори на 2 години заедно с местните и ротация за да им пари на партиите през цялото време под задните части и да внимават какви ги вършат.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 21. 21 Профил на galio
  galio
  Рейтинг: 705 Неутрално

  До коментар [#10] от "Мойше! Толкоз!!!":

  Няма да стане.

  В момента имаме ЕМАНЦИПИРАНЕ НА ТУРСКАТА ЕТНИЧЕСКА ОБЩНОСТ ОТ НАЛОЖЕНИЯ Й ФАЛШИВ БЪЛГАРСКИ ЕТНИЧЕСКИ МОДЕЛ, отбеляза Мендерес Кунгюн.

  http://bolgari.net/erdogan_s_podkrepa_i_otkym_kyrdzhali-n2-8903.html

  https://www.youtube.com/watch?v=-vMgXV26PQM
 22. 22 Профил на hinin37
  hinin37
  Рейтинг: 571 Неутрално

  Какъв референдум!? Гласуват само намиращите се в границите на България при правилото за отседналост. Всички намиращи се навън в изборния ден - спортисти, дипломати, командировани, на временна работа - не гласуват. Просто и без тарикатлъци от вида: демокрация сме...Онези там, от чужбина ли ще ни казват накъде да сме...

 23. 23 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2296 Неутрално

  До коментар [#19] от "Fred":

  Проф.Михаил Константинов доказа със статистически ФАКТИ,че гласуващите в чужбина българи изобщо не са помогнали на нито една партия,(включително и ДПС!),да спечели и задържи властта! С тях или без тях е било все тая...Гласовете на българите от чужбина са без абсолютно никаква тежест като количество.

 24. 24 Профил на kykyyy
  kykyyy
  Рейтинг: 535 Неутрално

  До коментар [#22] от "hinin37":

  Това от опорните точки ли?

 25. 25 Профил на Иван55
  Иван55
  Рейтинг: 423 Неутрално

  "Референдум за гласуването в чужбина"

  Първо референдум за изборните правила!
  Някак си много бързо се подминават резултатите от социологическите проучвания от началото на годината, според които сериозно мнозинство, 60-70% по памет, от избирателите предпочитат мажоритарни избори /и отзоваване/.

  Към "Власт власт възпира" чрез пряка демокрация.
 26. 26 Профил на dali_da
  dali_da
  Рейтинг: 458 Гневно

  До коментар [#23] от "deaf":

  Да, а ако се забрани на българите в чужбина да гласуват, съвсем няма да имат тежест!
  Ще тежат само гласовете на купените цигани и на зомбитата в България!
  Партиите точно това искат!

 27. 27 Профил на Ментор
  Ментор
  Рейтинг: 796 Неутрално

  гласуване в чужбина трябва да е разрешено само в ЕС, за да не може да се гласува в Турция.

 28. 28 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1577 Неутрално

  Един факт във връзка с темата не ми дава покой - не е никак редно държавата, който е виновна за изгонването на толкова много българи извън пределите и, да иска да им се отнемат изборните права. Нека първо осигури нормални условия за работа и живот в страната и тогава да стига до такива крайни решения, които, както един съфорумец правилно отбеляза, са на всичкото отгре и противоконституционни.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 29. 29 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#2] от "Mark Twain": ≪Колко много глупости на едно място! Няма никакъв смисъл да гласуваш за нещо, което се случва на хиляди километри от теб и за което не плащаш данъци.≫

  Статията е навременна, но непъла и затова манипулативна. Защото не е разгледана основната алтернатива – тази, която е подсказана от коментар #2. Защото това именно е основният проблем, а не псевдополитическите, изцяло партийни проблемчета за това, как да гласуваме в чужбина. Разбира се, това се обосновава с твърдението, че било недемократично български гражданин да няма право да гласува при определени условия. Което отново е чиста манипулация.

  Защото най-основният от всички основни принципи на демокрацията не е този, според който всички правоспособни граждани на държавата да имат право на глас. Всъщност точната формулировка на този принцип е: Същността на демокрацията се състои в това, управляващите да се избират от тези, които ще бъдат управлявани от тях. Ще бъдат управлявани те, избиращите, а не тези, които плащат данък, имат второ българско гражданство или нещо друго от този род. Всяка друга формулировка, която противоречи на тази, е невярна, антидемократична и антинародна.

  Нещо повече: Една държава трябва да организира избори само там, където се вее националния флаг. Тоест, ако е извън територията на държавата, само в посолствата, консулствата и на корабите, плуващи под нейния флаг. Защото само там са в сила нейните закони и само там тя може наистина да проконтролира дали и доколко се спазва законността при провеждането на изборите. И мисля, че точно или приблизително така провежда своите избори Германия.

  А сега РБ иска право на глас за емигрантите, включително и на тези с двойно гражданство, защото нейните симпатизанти извън границите на България са сравними по брой с тези, които са тук, в България. ГЕРБ – защото БСП има по-малко неживеещи в България симпатизанти от него, от ГЕРБ. ДПС – по същата причина като РБ. Макар че е пълен политически кретенизъм един български турчин, емигрирал преди 25 или 30 години в Турция и имащ право да гласува за турския меджлист, да има право да избира и кой да ме управлява: Мене, а не него.

 30. 30 Профил на Dr.Jotker
  Dr.Jotker
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#21] от "galio":

  това не е точно така.
  Ердоган е недолюбван в западна Турция, Истанбул и Анкара.
  За него гласуват повече селяните от централна Турция.
  На Изток са кюрди и също не го подкрепят.
  Българските изселници също не гласуват за Ердоган.
  Как си представяте живял в България да гласува ЗА забрана върху варене на ракия и санкция затвор?
  Ердоган не е Турция, макар и да представлява по-голямата част от нея.
  Едно е сигурно, насаждането на омраза води до капсулиране на Турция и следователно експорт на повече опасности за България.

 31. 31 Профил на Иван55
  Иван55
  Рейтинг: 423 Неутрално

  [quote#29:"glog"]Защото най-основният от всички основни принципи на демокрацията не е този, според който всички правоспособни граждани на държавата да имат право на глас. Всъщност точната формулировка на този принцип е: Същността на демокрацията се състои в това, управляващите да се избират от тези, които ще бъдат управлявани от тях. [/quote]
  +x10! Точно! Гласоподаватели или Избиратели???

  Към "Власт власт възпира" чрез пряка демокрация.
 32. 32 Профил на kki
  kki
  Рейтинг: 515 Неутрално

  До коментар [#19] от "Fred":

  аз лично пътувам всеки път 600км, за да гласувам. От 10 години не съм в България, но все повече ми се иска да се върна и да работя там. Всяка година се връщам поне за 1 месец. Гласувм упорито, защото искам нещо да се промени. И променям и давам на България каквото мога от тук - опитвам се да нося добрите неща от другите култури, пращам и харча пари в България, помагам на семейството и приятелите там и т.н. И познавам много други българи в чужбина, които са високо квалифицирани и искат да се върнат. Но, повярвайте ми, зле ми става, когато видя българин в България да мърси, да кара пиян като Фитипалди, да плюе по държавата за щяло и нещяло и да обяснява как няма смисъл да се подават сигнали до общините... ами как ще променим нещо? Нямало нормални тоалетни пред народния театър - ами, писах писмо на общината и си платих на заведението да ползвам неговата тоалетна, но не се изпиках в градинката, където утре ще играят нашите деца. Вота от чужбина няма да реши проблемите с манталитета и културата ни. Ще дам един пример от преди 3 седмици в Созопол. Един човек на около 50 години се изпика посред бял ден, пред децата, до люлките на мидения плаж в стария град. Направихме му забележка, а той отговори: "Ти на мъж ли ми се правиш, бе?!?". Ето това е вечния отговор - вместо да се извини, той ще намери начин да извърти така нещата, че да те злепостави и да те заплаши. Е, с този начин на мислене България по-скоро ще изчезне и ще се превърне в територия на Турция и Русия, защото и малкото нормални хора останали там ще се изнесат. Та, с избори в чужбина или без тях, все едно е, след като българите в България не искат да гласуват и не се възползват от демократичните инструменти да подобрят средата.

 33. 33 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3858 Неутрално

  В изборите за ВНС имаше отделен избирателен район " чужбина"
  Електронното гласуване би помогнало много да се почуства тежеста на вота на избирателите в чужбина.
  Некоректни са сравненията между чужди инвеститори и българи живеещи зад граница. Просто смешно.

  klimentm
 34. 34 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1283 Неутрално

  Трябваше да има референдум с поставените във внесената подписка въпроси. Ако, те бяха решени - задължително гласуване, електронно, образователен ценз, много от поставените в статията въпроси щяха да са безпредметни

 35. 35 Профил на Mark Twain
  Mark Twain
  Рейтинг: 463 Любопитно

  [quote#7:"lechevalier"]Глупаво ми се струва да се свръзват право на вот и материален интерес. [/quote]

  Не е глупаво, а е единственото смислено.

  Ние плащаме данъци и избираме управляващи. Плащаме им заплати с нашите данъци и очакваме съответния управленски труд за това. (Дали е качествен този труд е отделна тема). Няма как някой, който не плаща заплатата на управляващите, да има право да казва кои да ни управляват и какво да правят. Това важи както за българите в чужбина, така и за местните неплащащи данъци (да, имам предвид и безработните, които не работят, независимо от обявените свободни работни места). Съответно, ако плащам повече данъци, следва да имам повече тежест на гласа (може да се регламентира разумно, има как).

  "Мисленето е най-тежката работа и това, вероятно, е причината толкова малко хора да я вършат." Хенри Форд
 36. 36 Профил на PavelCZ
  PavelCZ
  Рейтинг: 1822 Неутрално

  До коментар [#29] от "glog":

  Всеки, който има определено гражданство е зависим от държавата, на която е гражданин. Ако живее навън зависимостта става по-малка, но никога не е нулева. Т.е. и за емигрантите е важно кой ще управлява. Ако управлението е добро, някои биха се завърнали, ако е калпаво, ще избягат много повече. А за по-добро управление има отговорност всеки избирател - кого избира.

  И за малко по-лека атмосфера, ще ви припомня стар виц от бай Тошово време :
  Тодор си взел за втора съпруга Маргарет Татчер. Лежат те първата брачна нощ в резиденция Бояна и Меги го глади по плешивото теме :
  - Тоше, Тоше беее...
  - Кажи, Меги
  - Имам една голяма мечта, Тоше - да отворим границите между нашите два народа...
  - Ах, хитрушка си ми ти, Меги, насаме искаш тука да си останем, нали ?

  E PLVRIBVS VNVM
 37. 37 Профил на bgpatriot
  bgpatriot
  Рейтинг: 717 Неутрално

  не трябва някои избиратели да се лишават от важното избирателно право - ПРЕФЕРЕНЦИЯТА - тя е един важен мажоритарен елемент - гласуваш за партия заради позициите й но и за личност от листатата!
  трябва да има 2 избирателни район а
  - в турция ( ако можеше да няма -ОК, ама няма как! Уви!)
  - в ЕС&САЩ & всички други!
  Така в листите за Турция ще е както е Кърджали, ама в Европа&САЩ & всички други! - съвсем друго!
  И разбира се - Активно гласуване!

 38. 38 Профил на kamenpavlov
  kamenpavlov
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Познавам десетки имигранти, в десетки пъти по-добре запознати с положението в страната, които изпращат в България в пъти повече средства от изработените в нея, плащат данъци и закупуват земи и имоти, за да осигурят себе си и семействата си. На тези хора ли ще забранят да гласуват? За хората с двойно гражданство може да се помисли по една единствена причина - те са граждани и на друга държава, докато ако си гражданин само на България, до голяма степен си зависим от законодателството й в много отношения.

 39. 39
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 40. 40 Профил на vesolr
  vesolr
  Рейтинг: 3929 Неутрално

  До коментар [#32] от "kki":
  +++
  Ако повече хора мислят и действат като Вас, има шанс!

  От клеветника https://goo.gl/QdmktQ
 41. 41 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 1311 Неутрално

  Преди избори винаги става актуална темата *гласуване*,а тя ще стане излишна при въвеждане на :
  - образователен ценз;
  - имотен ценз;
  - уседналост.
  Всеки с всички може да спори и да извади своите аргументи *за* и *против* тези три,нека да ги наречем с модерния сега термин *опорни точки*,но ви е бедна фантазията да си представите колко различно и СТРАШНО е положението само на 30/ТРИДЕСЕТ/ километра от,например, гр.Пловдив.
  Пак ще повторя - бедна ви е фантазията докъде е стигнало оскотяването на народа български.
  Не говоря нито за турци,нито за цигани.

 42. 42 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1373 Неутрално

  Отново повтарям, отвличат ни вниманието с дребен проблем. Ето данните за парламентарните избори 2013г - общо гласували в страната 3 632 174 души, в чужбина са 115 737, т.е. гласовете в чужбина са 3.18% от тези в страната от тях на ДПС са 1.5% от гласовете в страната. Смятате ли че това е основният проблем?

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 43. 43 Профил на danid
  danid
  Рейтинг: 536 Неутрално

  Живеейки в чужбина си оставам български гражданин. Нито съм избягала, нито съм абдикирала от проблемите на близките ми (със средства и др.) или българската държава, дори плащам данъци в РБ. Но когато се прибирам или гледам новините, чета Дневник, няма как да не ми е мъчно за положението в страната. Няма как да не се страхувам, че на тези избори ще се повтори резултатът от предишните, т. е. задънена улица и поредни изгубени години.
  Именно зради това всеки път, всеки път, отивам да гласувам с надеждата, че нещо в България ще се промени към по- добро. Ако тезата, че всеки глас е важен, то правото на глас на всички извън България не бива да се отнема.
  Освен това в чужбина вече живеят много интелигентни хора, които са ценни именно заради възможността, макар и минимална, да променят статуквото.
  Проблемът, който изниква и заема централно място винаги при избори е разбираем предвид наличието на етническа партия, но съотношението в страната също не е обнадеждаващо!

 44. 44 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1373 Неутрално

  До коментар [#32] от "kki":

  Виж какво съм написал в #42. Хората са различни, ти пътуваш 600 км, други стоят по 4ч на опашката трети пък не си мърдат пръста и не се интересуват. Има факти и те са, че от чужбина гласуват общо 115,000 българи при емиграция от около 2 млн от които минимум половината, т.е. 1 млн са избиратели. И от тези 115,000 гласували в чужбина на ДПС са 54,000.

  Нямам нищо против българите в чужбина да гласуват ако искат, правилно се забеляза че те освен че са български граждани са и важен икономически фактор следователно имат значение и не са си загубили връзката поне с родителите и семейството. Нямам нищо против гласуването по Интернет и всякакви други начини за да се улесни гласуването макар че лесно е да се каже но докато стане няма никак да е толкова лесно колкото изглежда.

  Изпитвам съмнения обаче, че българите в чужбина масово ще тръгнат да гласуват дори да е улеснено, просто съдя по това което гледам тук в страната. Едни и същи българи сме, с еднакъв манталитет. Училището е точно на 50м от дома ми и рядко постигаме 60% активност и това в София.

  Всеки си има някаква теория с която се оправдава че "Всички са маскари" докато при турците гласуването е 100%. Но пак нямаше да има значение ако самите български партии не се подлагаха на ДПС.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 45. 45 Профил на danid
  danid
  Рейтинг: 536 Неутрално

  [quote#42:"Fred"]Смятате ли че това е основният проблем? [/quote]
  ++++
  Не, не смятам. Обаче винаги при избори той ни се навира в очите и вината се хвърля върху гласувалите в чужбина...

 46. 46 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Има един-единствен начин да се спазят конституционните права и в същото време да се ограничи влиянието на малограмотната платена безотговорност, която има сериозно влияние във вота: въвеждането на високотехнологично електронно гласуване, което създава условия за елминиране на едноклетъчните, готови срещу порция кебапчета да пуснат която и да е бюлетина в урната.

 47. 47 Профил на Любо
  Любо
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Исторически кадри от гласуването за или против Изборен район - чужбина в предишното Народно събрание. Важно за всички българи в чужбина (пък и не само)
  http://www.youtube.com/watch?v=5tVf9oQgEMg&feature=em-upload_owner

  Любомир
 48. 48 Профил на Любо
  Любо
  Рейтинг: 515 Неутрално

  До коментар [#42] от "Fred":

  ами ти само с основни проблеми ли искаш да се занимаваме? В една държава ВСИЧКИ проблеми трябва да се решават (освен ако не сме във война, разбира се).

  Любомир
 49. 49 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1373 Неутрално

  [quote#27:"Ментор"]гласуване в чужбина трябва да е разрешено само в ЕС, за да не може да се гласува в Турция.[/quote]
  Няправено е за евроизборите, за останалите няма законова формулировка която да не може да бъде атакувана и съответно отменена. Освен това по този начин лишаваш от глас намиращите с в Америка и още доста държави по света.

  Повтарям, забили сме се в един статистически незначим въпрос подлъгани от идеята че така ще се намали влиянието на ДПС. ДПС управлява по съвършено друг начин, не с броят на депутатите си. С много по-малко депутати от БСП то просто ги направи на маймуни, самите те вече не могат да се търпят. Обръчите, той Доган си го каза ясно.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 50. 50 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2955 Весело

  До коментар [#4] от "Никола Георгиев":

  И после, моето пиленце, да не ревеш, когато от чужбината "изнесените баби" пак гласуват на 100% за БСП; а техните "деца на демокрацията" се възползват от правото да не гласуват и да отидат на работа или да спестят някое евро, долар, паунд и т.н., оставайки си вкъщи в изборния ден, 'щото урната им е на неколкостотин километра (а бабето е гласувало там още при отварянето на секцията).

  Иначе и аз съм чел конституцията - право на глас има всеки - и умния и малоумния имат право на един глас - умните са рядкост (и аз не съм от тях), така че у нас печели мнозинството.

  Образованието е от ключова важност - по университетите им ще ги познаете развитите демокрации, от картофените такива.

 51. 51 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1373 Неутрално

  [quote#48:"Любо"]ами ти само с основни проблеми ли искаш да се занимаваме?[/quote]

  Човек си прави подреждане по важност и не си губи времето с дреболии. Защото тогава няма да му остане време и енергия за истинските проблеми. Нито пък търси решението там където го няма.

  Ако искате говорете си, ваше право. Но ако си мислите, че с тези 50,000 турски гласа от чужбина ще катурнете ДПС жестоко се лъжете. Ако си мислите, че тези 56,000 българи гласуващи в чужбина като ги отделите в отделен район ще станат повече и вместо 500 км разстоянието да избирателният пункт ще стане 5 км се лъжете още повече. Вие първо си помислете за тези 1.5 милиона българи тук в България които въобще не гласуват ако наистина искате нещо да промените. Или за тези поне 300-400,000 цигани от които 200,000 дават гласът си за БСП и още 200,000 за ДПС. Там са решенията.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 52. 52 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2955 Неутрално

  До коментар [#9] от "излез и гласувай 7":

  Подкрепям - тест за интелигентност под строг контрол и колкото точки изкараш, толкова да ти тежи гласа. Едно електронно гласуване или защитен сертификат с оценката от теста, биха спомогнали доста за това.

 53. 53 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1373 Неутрално

  До коментар [#50] от "Deaddark":

  По някакъв странен начин там едни в масата си доста глуповати народи си избират най-умните да ги управляват. При нас е точно обратното.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 54. 54 Профил на СВОБОДЕН
  СВОБОДЕН
  Рейтинг: 538 Неутрално

  КОЙ ВИ ПЛАЩА ЗА КУПИЩАТА БЕЗМИСЛИЦИ .?????

  ГЛУПАЦИТЕ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ УЧЕНИ ДА ЧЕТАТ И ПИШАТ. РОДИТЕЛИТЕ АКО ИСКАТ НЕКА ГИ УЧАТ НО ДЪРЖАВАТА , НЕ .!!!!!!!

  25 г. ТАКИВА СЕ ДОКОПВАТ ДО ВЛАСТТА .
  А ГЛУПАКА ПО ПРАВИЛО Е И МОШЕНИК.!!!!!!!!!!!

  БЯГАЙТЕ ДЕЦА ,А АКО СА ОСТАНАЛИ НОРМАЛНИ ВЪЗРАСТНИ , БОЙКОТ НА НАЙ ОРГАНИЗИРАНОТО , НАЙ МАСОВО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ НАРЕЧЕНО ИЗБОРИ .

  СВОБОДЕН
 55. 55 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1373 Неутрално

  [quote#52:"Deaddark"]Подкрепям - тест за интелигентност под строг контрол [/quote]
  Като човек от висшето образование ще ти кажа, че ще бъдеш неприятно изумен от резултата. Някъде 1995г благодарение на един блестящо реализирал се наш колега дойде англичанин да вземе хора за фирмата. Теста беше базови знания по физика и математика, нещо от рода на "две тръби вливат в басейн от една се излива". И втората част по английски. Половината ги скъсаха на басейна другата половина на английският. Най-беше, че колегата беше държал същият тест за басейна, поне в това можехме малко да им дадем аванс.

  Сега положението е МНОГО по-лошо, невероятно лошо. Половината от гимназистите са функционално неграмотни, четат но не разбират написаното. А в университетите вече се приема след кратко събеседване, на практика всеки и пак има сериозни специалности с по 1-2 кандидати.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 56. 56 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2955 Весело

  До коментар [#53] от "Fred":

  [quote#53:"Fred"]По някакъв странен начин там едни в масата си доста глуповати народи си избират най-умните да ги управляват.[/quote]

  Поредната гнусна опорна точка от комунизма - като студент се запознах със студенти от САЩ, Англия и Германия (и други), и бях удивен колко са интелигентни. Знам, образованието струва пари, не случайно я има поговорката "Бедният умира глупав".

 57. 57 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#36] от "PavelCZ": ≪Ако живее навън зависимостта става по-малка, но никога не е нулева. Т.е. и за емигрантите е важно кой ще управлява. Ако управлението е добро, някои биха се завърнали, ако е калпаво, ще избягат много повече.≫

  Най-напред благодаря за вица. Беше неочакван за мен и ми повиши настроението.

  А сега по проблема. Прав си, че дори когато е емигрирал и има вече чуждо гражданство, човек продължава да има интереси и у нас. Знам го от опит, тъй като имам близки в друга държава. Но не интересите са тези, които определят кой трябва да има право на глас. Някакъв мултимилиардер без да е българин и без дори да е стъпвал в България, може да направи инвестиция у нас, така че неговите интереси в България да са за десятки милиони. Но това не е достатъчно, за да има право да гласува. Защо тогава един българин, дори ако все още има българско и само българска гражданство, да има право да гласува, когато неговият интерес от това, което става в България, е многократно по-малък от интереса на този мултимилионер?

  Казваш, че ако положението тук се подобри, емигрантът може и да се върне. Но може и да не се върне, нали? По времето на Тодор Живков при покръстването около 300000 български турци емигрираха в Турция и много от тях имат като второ българското гражданство. Живеят в Турция, нямат намерение да се връщат и гласуват в Турция за избиране на депутати. А имат право сега да гласуват и у нас за нашето народно събрание. Помисли, логично ли е това? На какво основание някакъв емигрант, който е натурализиран в Турция и няма намерение да се връща, първо, ще има право да гласува при избори на управленчески длъжности да гласува в две държави, в едната от които няма никакви или има някакви минимални интереси?

  Колкото за българските емигранти, като искат да гласуват, ами да стоят тука и да гласуват! А така те ми избират кой мен да ме управлямва, но на когото те няма да се подчинени. Не е ли това по-несправедливо, отколкото би било тяхното лишаване от право на глас?

  Между другото: Моите близки от чужбина при един разговор на тази тема още преди да знаят какво мисля по въпроса, защитиха моята теза. Питал ли си се колко българи в чужбина , взети като процент, искат непремченно да им се даде право на глас? И колко български турци в Турция участват в тези изори?

  Стига толкова.За съжаление не се сещам за някакъв виц, за да ти върна любезността, която прояви в своя коментар.

 58. 58 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2955 Весело

  До коментар [#55] от "Fred":

  Аз запомних една глупост от студент от ВХТИ - Силициевият диоксид е отровен газ... И един ме бе питал какво е това Si. А все пак аз учих икономика и ги знаех.

  И да не се чудим 'що Бареков гони 10%.

 59. 59 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2955 Весело

  До коментар [#57] от "glog":

  В САЩ получават 5000 долара, за данъци дават 1000, за нужди 2000, къде харчат останалите 2000, правителството не го интересува.
  В Германия получават 3000 евро, за данъци дават 500, за нужди 1500, къде харчат останалите 1000, правителството не го интересува.
  В България получават 500 лева, за данъци дават 100, за нужди 800, откъде вземат останалите 400, правителството не го интересува.

 60. 60 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1373 Неутрално

  [quote#56:"Deaddark"]като студент се запознах със студенти от САЩ, Англия и Германия (и други), и бях удивен колко са интелигентни. [/quote]
  Правиш ли разлика между масовото население и студенти? Все пак в изборите не участват само студентите и те съвсем не са мнозинство. Отделно жестокото сито през което минават през 1-2 курс за разлика от нашата система.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 61. 61 Профил на hinin37
  hinin37
  Рейтинг: 571 Неутрално

  До коментар [#54] от "СВОБОДЕН":
  Ей такива докарват бедите на държавата ни и тези, дето купуват изборите...Това са от БСП и ДПС...Колкото по-малко гласуват, толкова по-вече депутати ще имат тези две партии...Ама, българите-тарикати- не разбират това...

 62. 62 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2955 Весело

  До коментар [#60] от "Fred":

  Правя, разбира се - ама ако ще сравняваме, да сравняваме по категории - техните студенти са по-умни, в средното също, в основното нямам инфо.
  Тук у нас сравняваме някой наш отличник с незавършил основно янки, и се тупаме в гърдите колко сме умни, а те глупави.
  Пример от строителството: Трябва да се използва добавка за бетон 0.2кг.
  Аз - претеглете двеста гр.
  Стр. работник - абе, ей (епитет), 0.2кг са двайсе грама.
  Аз - Колко по 200гр. прави литър?
  Стр. работник - Май си прав.

 63. 63 Профил на PavelCZ
  PavelCZ
  Рейтинг: 1822 Неутрално

  Тъй като става въпрос за конституционни права, а те са принципни, не е особено важно точно колко е интересът на някава група.
  Конституциите след 1789 престават да различават класови права и привилегии и именно по това се отличава гражданинът - независимо към коя класа принадлежи, независимо какъв имотен ценз има, независимо от расовата, народната и религиозната принадлежност (след 1910 започват да вземат под внимание и други характеристики - например пол) - има абсолютно еднакви права и задължения като другите граждани.

  Ако минем от общото към частното - в демократичните общества има право на свободна уседналост и не се изисква определено жителство. Жителството е форма на закрепостяване и е типично за тоталитарните и за авторитарните общества. Значи за упражняване на конституционните граждански права в демократично общество не може да се изисква недемократично по същността си ограничение, като уседналост или жителство. Интересен е опитът на държави, които имат номадски групи граждани, но са демокрации. Те нямат уседналост, но ходят на избори, ако желаят. Най-типичният пример е Индия, която има парламентарна система пряко наследена от Великобритания, но има няклолко десетки номадски народности (най-известни са циганите, но има и други).

  Относно поставения въпрос, дали някой емигрант ще се върне, дори само един да го направи, правата на всеки един трябва да са защитени равноценно.

  E PLVRIBVS VNVM
 64. 64 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 1928 Неутрално


  Голямата истина е,че,ако има електронно гласуване,БСП и ДПС отиват в канализациятв !
  И друга истина - нас гласуващите в чужбина, НЕ МОГАТ ДА НИ КУПЯТ ГЛАСОВЕТЕ ,ЗАЩОТО НЕ СМЕ ГОЛИ И НЕОБРАЗОВАНИ ЦИГ... РОМИ !

  Всичко друго е не търсене под вола теле,под телето вол !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 65. 65 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 2151 Неутрално

  [quote#35:"Mark Twain"]Няма как някой, който не плаща заплатата на управляващите, да има право да казва кои да ни управляват и какво да правят. [/quote]
  Всъщност пращат едни пари от чужбина на роднините си в България, които пари влизат в бюджета като ДДС, такси и акцизи още с първото пазаруване в магазина или на бензиностанцията. Та тези българи, също плащат данъци тук, като едновременно крепят стандарта на живот на роднините си. Все пак, говорим за над два милиона в чужбина, и то хора в трудоспособна възраст.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 66. 66 Профил на 5149mich
  5149mich
  Рейтинг: 1153 Неутрално

  Българите в чужбина наливат годишно повече пари в държавата отколкото избирателите плащат като данъци. Изводъд да си го прави всеки.

 67. 67 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 1928 Неутрално

  До коментар [#19] от "Fred":

  Има истина в това което пишеш,но,ако се въведе гласуването по интернет,ще видиш за каква активност става въпрос ! Когато президента предложи Референдума с трите точки,комундерите и ДпС скочиха като ужилени ! ЗАЩО ? След това при събирането на подписите,същите тези се редяха на опашки за да се подпишат по няколко пъти и да компрометират подписката ! ЗАЩО ? След което докарваха от девет планини вода за да поставят нови и нови пречки ! ЗАЩО ?
  На всички мой въпроси има два кратки отговора :
  1. Ако се проведе Референдума,комундерите и ченгесарията трябва незабавно да забравят властта !
  2. Гласуващите в чужбина са грамотни и заможни хора и никой не може нито да ги купи, нито да упражни какъвто и да било натиск ! Да ти припомня ли за евровота през м. май и поставените в безизходица миньори на Ковачки ? Ето това е немислимо в чужбина и точно от това се страхуват комундерите и ченгетата ! Ако десните получат мнозинство,както се очаква и направят Референдума и се отрегулира по законов път електронното гласуване - ГАРАНТИРАМ ИМ ТРИ ПОРЕДНИ МАНДАТА !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 68. 68 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 1928 Неутрално

  До коментар [#23] от "deaf":

  "Гласовете на българите от чужбина са без никаква тежест като количество "

  Разбира се,че ще бъдат без " тежест", след като НЯМА КЪДЕ ДА ГЛАСУВАТ ! От 1.5 милиона гласоподаватели в чужбина,са упражнили правото си на глас САМО около 56 000 !
  Тези манипулативни изказвания на професори, на мен да ми ги обяснят !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 69. 69 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 1928 Неутрално

  До коментар [#44] от "Fred":

  Фреди,не мога да те позная тази вечер ! Не искаш ли да разбереш,че българите в чужбина НЯМА КЪДЕ ДА ГЛАСУВАТ ТОЧНО ПО ТАЗИ ПРИЧИНА ГЛАСУВАТ САМО ОНЕЗИ КОИТО ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ? Мама му стара на теб ли да обяснявам,че Референдума е ключа към доброто на българия ? Напомням за Референдума,защото той ще даде възможност на всички нас от чужбина да гласуваме,без да пътуваме стотици километри,а с едно натискане на бутона у дома !
  Не,наистина тази вечер не мога да те позная !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 70. 70 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1373 Неутрално

  До коментар [#69] от "niksan1":

  Че нали точно това обяснявам, че с никакви отделни избирателни окръзи и безброй лупинги няма как да променят факта, че един българин трябва да пътува по 500-600 км и да стои 4 часа на опашка за да гласува! И това в западната система с безмилостните и изисквания към работоспособността.

  Имам приятел който ми водеше с две обиколки в пиенето тук в БГ но в Америка не смееше да глътне 50г уиски вечерта да ми прави компания. И обяснението му винаги беше "Утре трябва с
  да съм работоспособен. Може от 600 души да уволнят само един но не искам да съм аз". Нищо чудно за такава предпазливост при системата на ипотеките където на практика си вързан за шията.

  Докато не се въведе електронното или друго гласуване за да могат българите извън България да не бият път по 500-600км за да гласуват и стоят по 4 часа на опашки всички разговори са безсмислени и удари във въздуха. Кога и как може да стане е наистина много труден въпрос. И че и тогава ще остане апатията също е вярно, но поне от 1.5 млн емигранти ще гласуват 700 хил а не 100 хил както сега. Иначе останалите български проблеми си остават и те са много големи но статията не е за тях.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 71. 71 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1373 Неутрално

  До коментар [#69] от "niksan1":

  Искам като човек доста запознат с компютрите да ти кажа, че това "с едно натискане на бутона" никак не е толкова елементарно колкото ти изглежда. Като начало си помисли за хакерите, подкупни програмисти или комисии и още много неща. Просто ми дай за пример страна където то е масово, обясни ми защо не е преобладаваща стандартна практика и ще ме убедиш.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 72. 72 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#59] от "Deaddark": ≪В България получават 500 лева, за данъци дават 100, за нужди 800, откъде вземат останалите 400, правителството не го интересува.≫

  Deaddark, това, което сте написали, е долу-горе наистина така. Някога, още някъде около 1960 година, ако не и доста по-рано, имаше един виц, в който се казваше почти същото, което сте казали вие във вашия коментар. Но не виждам логческа причинна връзка между това, което казвате, и правото или отказът да гласуваш в случаите, когато на практика не си част от държавата, която избира кой да я управлява. Не си част, защото този, когото изберат, няма да те управлява, защото си извън неговата юрисдикция или неговия суверенитет. А не е ли логически , па и морално, по-правилно и по-демократично управляваните сами да си изберат кой да ги управлява?
  à è ѝ ò „” –

 73. 73
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 74. 74 Профил на Мултикултиджендър-Ариец
  Мултикултиджендър-Ариец
  Рейтинг: 1079 Весело

  [quote#44:"Fred"]Всеки си има някаква теория с която се оправдава че "Всички са маскари" докато при турците гласуването е 100%.[/quote]
  Ами ето сам прецени: турците гласуват на 100% и са 54000 от 1 милион минимум избиратели. Ако гласуват 60% дори ето ти 600000 и колко процента е това от 3 632 174? 16.5 %?

  In a time of universal deceit telling the truth is a revolutionary act
 75. 75 Профил на whiterabbit
  whiterabbit
  Рейтинг: 579 Неутрално

  На теория повечето изложени съображения заслужават внимание. С някои съм съгласен, с други не. По важно е обаче какво се случва на практика. Единстваните външни гласове, които имат някакво реално отражение върху изборните резултати са тези на българските турци живеещи в Турция. В момента не си спомням точните цифри, въпреки че съм ги следил през годините. Но общо взето това са няколкостотин хиляди гласа, които осигуряват на ДПС 2-3 или 7-8 мандата според случая. Без да са решаващи може би, тези мандати гарантират на турската партия известен комфорт, с който всички знаем кака тя злоупотребява. От останалите милион и половина българи навсякъде по света, гласуват още няколко десетки хиляди, чиито гласове се разпиляват по поне десетина други партии, без каквото и де е отражение върху крайния резултат. Изводът е че българите в чужбина или не искат или не могат да гласуват. И в двата случая трябва да се търсят конкретни решения и теоретични дискусии са излишни. Ако обаче статията визира турския вот, нещата се усложняват и тогава ше трябва да се търси политическа воля и обществен консенсус.

 76. 76 Профил на скруч
  скруч
  Рейтинг: 547 Весело

  До коментар [#9] от "излез и гласувай 7":е тогава не остават избиратели

  за чиста и свята република-но не с този народ
 77. 77 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  Неведнъж съм изразявала позиция за гласуването от сънародниците ни в чужбина. Съгласна съм, че те живеят с до някаква степен идеализирани представи за случващото се тук. Може и да чуват нещата от близките си, може да са съпричастни, може да са дори родолюбци, които някой ден може би ще се върнат... но си остават чужденци - далеч и пълни с мечти за бъдещето на децата и внуците си, които няма да се върнат тук. Съдя по писанията на няколко от най-изявените форумци - те имат представи как да се оправи държавата ни, но не са готови да се върнат тук, да кажем на 5-ти октомври, и да си пуснат бюлетината в България. Да, някои ще пътуват 500 или 1000 километра до секцията си в чужбина, ще жертват пари, свободно време или работа, за да го направят... Но колко са те? Да бяха близо 2 милиона, колкото отсъстват, да се замислим...А то... петдесетина хиляди! Питам се, дали българските граждани в Македония, надхвърлящи 150 000 (ако не бъркам) си правят труда да отидат да гласуват... По-вероятно е да стискат радостно българските си паспорти по някое от европейските гранични гишета... Какво ги интересува кой управлява България, дали и каква бюлетина ще пуснат, ако си направят труда да пропътуват няколко километра до най-близката избирателна секция зад границата с Македония. Разберете ме правилно, българи-чужденци! Организирайте се, лишете се от нещо, но отидете да пуснете бюлетината си. Станете милиони и ни спасете от космически организирните секции в Турция, където 300 души могат да гласуват само за няколко минути! Колкото и депутати да се осигуряват на Д(п)С от Турция... МНОГО са!

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 78. 78 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3160 Весело

  До коментар [#76] от "скруч":

  Оставаме да гласуваме само аз и ти!

 79. 79 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3160 Любопитно

  До коментар [#77] от "непукистка":

  Стах ли ви е от успелите? Те са по-информирани от нас.Тук информацията е доста изкривена.Трябват 2-3 източника ,за да получиш реалната картина.Журналистите са поръчкови.Виж по-долу.

 80. 80 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1249 Весело

  [quote#79:"излез и гласувай 7"]Стах ли ви е от успелите? [/quote]
  Като не можеш да разбереш нещо, не е задължително да се включиш с обичайното си жилене.
  Не, не ме е страх. От нищо. Щом съм тук, значи съм безстрашна.

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 81. 81 Профил на kki
  kki
  Рейтинг: 515 Неутрално

  До коментар [#44] от "Fred":

  така де, няма спор. казваме горе-долу същото само дето 115000 гласа са си 6-8 места в парламента ако гласуват около 4млн. лошото е, че отиват в ДПС.

 82. 82 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1373 Неутрално

  До коментар [#81] от "kki":

  Половината, т.е. 3-4 депутата отиват в ДПС защото техните са 50,000 гласа. Можеш да бъдеш сигурен, че тук в БГ за ДПС гласуват поне 100-150,000 цигани и това е доста по-важен въпрос. Но още по-важният въпрос е, че ДПС е едно кръгло НИЩО ако българските партии не му се надупваха така. Включително тези които се водеха анти-ДПС.

  Не е проблема в ДПС или в турците, а че ДПС е партията на МАФИЯТА. Тази мафия спокойно може да си създаде друга партия, например националистическа, антиевропейска или каквото си искаш и отново да ни държи за гушата. Не е нужно да има пълната власт, просто да държи стратегическата височина. Просто в лицето на Доган мафията намери един наистина перфектен организатор, който използвайки особеностите на турският етнос създаде железен юмрук.

  Знаейки мизерното положение на циганите аз ти гарантирам, че на тяхната основа може да се създаде още по-желязна партия от ДПС. Защото сега те могат да бъдат купени само с порция кебапчетата. А ако се създаде партия която да не ги купува директно а да почне да се грижи по-дългосрочно за тях? Като се има предвид популацията им знаеш какво ще последва.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 83. 83 Профил на danid
  danid
  Рейтинг: 536 Неутрално

  До коментар [#54] от "СВОБОДЕН":

  Масовата необразованост (и даже неграмотност) ни доведе до това дередже и ще ни съсипе. В интерес на държавата е населението да е поне грамотно, образовано още по добре. В наш общ интерес е.

 84. 84 Профил на danid
  danid
  Рейтинг: 536 Неутрално

  [quote#77:"непукистка"]Съгласна съм, че те живеят с до някаква степен идеализирани представи за случващото се тук. Може и да чуват нещата от близките си, може да са съпричастни, може да са дори родолюбци, които някой ден може би ще се върнат... но си остават чужденци - далеч и пълни с мечти за бъдещето на децата и внуците си, които няма да се върнат тук. [/quote]
  И е вярно и не. От друга гледна точка случващото се в България изглежда направо нелепо(с това май са съгласни и някои живущи в страната). Понякога от страни нещата се виждат по- ясно. Особено сравнявайки с достиженията на по- развити страни. Няма лошо да искаш и в РБ да бъде по- добре. Няма лошо и малко идеализъм да има. При промените имаше голяма доза идеализъм, благодарение на него се случи все пак промяна! Нали срещу примирението беше всичко.
  Права сте за това, че хората зад граница са различни, някои се чувстват чужденци, но някои не, някои използват само правата на БГ паспорта, но някои си вадят такъв без да им трябва.
  При мен не стои въпросът дали ще се върна или не в БГ. Аз винаги пътувам (връщам се). В днешно време какво значи да се върнеш?!
  А иначе за живеене, което имате предвид, причините са чисто икономически от една страна- с какво да се изхранвам и от друга несигурността, мутризацията, нерешените проблеми от чисто битов характер, здравеопазване, пенсии, правосъдие и т.н. и т. н. В този смисъл не ми е все едно как се управлява страната (оставям на страна роднините ми в РБ).
  Мисля, че това разделение на живущи извън РБ и обратното е глупаво и проблемът се преекспонира. Струва ми се нарочно се разбунват страстите в хода на предизборните кампании, а решението е от технически характер. По конституция всички имат право на глас и това е. И, според скромното ми мнение, не бива да се отнема заради каквото и да било.
  Работа на партиите и др. формации е да привличат електорат, нека се стараят и да не разчитат на стара слава или магически мантри. Работа на властите е да предотвратят купуване на гласове и манипулации.

 85. 85 Профил на скруч
  скруч
  Рейтинг: 547 Весело

  от 1994 не съм гласувал-така че оставаш сал ти

  за чиста и свята република-но не с този народ
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK