Синдбад на пътя: съд и прокуратура в България

"Прокуратурата страда от тежка патология. Тя се нуждае от оздравяване повече от съда. Нещо повече, тя е патогенен фактор за съда", пише адвокат Маргарита Илиева в коментара си.

© Анелия Николова

"Прокуратурата страда от тежка патология. Тя се нуждае от оздравяване повече от съда. Нещо повече, тя е патогенен фактор за съда", пише адвокат Маргарита Илиева в коментара си.Миналата седмица Асоциацията на прокурорите в България в общо становище с Българска съдийска асоциация се противопоставиха на други неправителствени организации за предложенията за актуализиране на стратегията за реформа на съдебната система. Конкретно се обявиха срещу разделянето на Висшия съдебен съвет на колегия на съдиите и на колегия на прокурорите, като посочиха, че такава стъпка ще изолира прокуратурата от съдебната власт и ще улесни подчиняването й от изпълнителната власт. Същото становище изрази и в интервю по БНТ главният прокурор Сотир Цацаров. Нито той, нито Асоциацията на прокурорите дадоха аргументи за страховете си.  Адвокат Маргарита Илиева от Българския хелзинкски комитет вече веднъж коментира активността на двете съсловни организации и поиска Цацаров да уточни как разделянето на ВСС на колегии ще доведе до изваждане на прокуратурата от съдебната власт. Публикуваме допълнителен коментар на адвокат Илиева по темата за съпротивата срещу реформаторските предложения.


За да преценим съпротивата, да започнем от това: има пълен консенсус, че съдебната система се нуждае от реформа; едва ли ще се намери и един политик, който да каже, че съдебната система и така си е добре и няма нужда от промяна. Дори и главният прокурор, Цацаров (да, "не е" политик), няма да го каже. Отделно, нуждата от промяна е институционализирана наднационална истина, последователно закрепена в многобройни оценъчни доклади на Европейската комисия (ЕК):


насъщно унижение, от което отдавна сме зависими. 
Значи всички сме съгласни, че трябва промяна. Кой обаче предлага конкретна промяна? Има един източник на идеи за това каква да е промяната: Съюзът на съдиите в България (ССБ) и организациите в обществен интерес, които го подкрепят. Няма политици, които да са източник на професионални предложения за реформа, няма властимащи, няма и други организации, които да формулират начини за постигане на целта – независим съд и здрава прокуратура. Нищо не предлагащите обаче критикуват това, което идва от единствения източник - ССБ и партньорите му - НПО. Тези отрицатели не предлагат алтернативни решения; те критикуват заради самата критика. Техните позиции се свеждат до "не". А на какво казват "да"? 


Доколкото нищо не предлагат, те практически отричат нуждата от промяна. Същевременно, както казахме, на думи всички са съгласни, че трябва реформа. Да, но на думи е едно, а на дело - съвсем друго. Да се отричат на практика проблемите чрез отказ да се действа, като се отхвърля нужното действие, за да се бездейства, е типично за страхуващите се от промяна. Ще разгледам по-долу възможните страхове на тези лица и групи. 


Да видим първо самите отрицатели, т.е. страхуващите се. Най-активно и организирано се страхуват прокурорите – главният прокурор, неговите заместници, Асоциацията на прокурорите. Знаем всички, че прокуратурата страда от тежка патология. Тя се нуждае от оздравяване повече от съда. Нещо повече - тя е патогенен фактор за съда. Но колкото повече се нуждае от оздравяване организмът, толкова повече се съпротивлява неговата болест срещу това и толкова по-мобилизирано противопоставя на здравите телца своята организация в лицето на болестоносителите. Това е така, защото болестта се храни от болния организъм и, ако той оздравее, тя ще изгуби своя източник на препитание. Затова аспектите на системата, които въплъщават болестта и са нейни агенти, се борят да не загубят ползите си от статуквото; за тях е въпрос на оцеляване. Болестта е властна, тя не губи лесно. Ще бъде грешка да не държим сметка за нейната морбидна виталност.


В действителност, когато е осъзната нужда от реформи, настава ожесточена конкуренция между жизнените сили на тялото – в случая съдебната система, и насочената към застиване, към непомръдване, към смърт, в този смисъл, енергия на патологията. Ако противоположните сили равнодействат, може да се стигне и до десетилетен застой. В такъв именно застой сме ние, българите, и нашият съд.


За да помръднем, първо трябва да схванем положението.


Схващането му може и да не се удава лесно на всички, защото патологията е специализирана в маските и предрешаването. Тя си служи с измама неподозирано умело и като в театър на сенките представя на публиката противоположностите на нещата за самите неща. Ние, хората, обаче имаме зрение и фокусирането му помага, за да отграничим действителността от симптомите на болестта.


Ако се промени Висшият съдебен съвет (ВСС) така, че прокурорите да бъдат извадени от решенията за съдебните кадри, главният прокурор вече няма да може да участва в кадруването на шефовете на съдилища. Това е загуба на голям ресурс: един от симптомите на нездравото в съда е сенчестото влияние на председателите на съдилища. Тези лица дърпат доста конци и който ги кукловоди, вижда влиянието си умножено като в обратна пирамида. 


Колкото по-голяма е загубата, естествено, толкова по-голяма и съпротивата срещу нея. Да, но какво по същество да каже съпротивата?


Имам изгода от болестта и затова съм против лечението? Зле ще звучи.


Рационални доводи обаче няма и затова какво, какво – проектира пред зрителите плашещи сенки от голословие. Ще извадят прокуратурата от съдебната власт… 


Кой друг е носител на самоцелната контра на промяната? Асоциацията на прокурорите. Който познава съдебната система, знае, че прокурорите съвсем основателно ги е страх от тежки форми на саморазправа от страна на прокуратурата чрез дисциплинарните дела срещу тях. Те виждат като единствен начин да избегнат такава саморазправа гласовете на съдиите във ВСС. Ако от дисциплинарните решения относно прокурорите бъдат извадени съдиите, както го предполага разделението на ВСС на колегии, прокурорите се виждат готови жертви на неограничен произвол. Съдиите знаят, че това съвсем не е без резон. Затова е и предложението на ССБ дисциплинарните наказания да се налагат от Върховния касационен съд, за да се освободят прокурорите от този страх. Това обаче се нуждае от конституционна промяна, защото дисциплинирането на магистратите е конституционно правомощие на ВСС. 


И остава нерешен проблемът с пасивното, уплашено прокурорско тяло, което се преживява като безпомощно без съдиите. Твърде зле.


А може би е нужно да останат сами, за да се катализира криза сред тях, та да се породи възможност за развитие в прокуратурата: да имплодира блокажът на стагнацията, за да стане пробив. А, както е сега, да сме чули Асоциацията на прокурорите да вземе проактивно, независимо становище по проблемите на съдебната власт, да разкрива недъзите в прокуратурата, да изобличава механизмите на патологията, да генерира идеи за напредък, да се позиционира като дисидент, като реформатор? 


Сещам се една история за Синдбад мореплавателя – как помогнал на едно старче да премине река, като го пренесъл на гърба си. Като стигнали отсрещния бряг обаче, старчето не искало да слезе от раменете му. Вкопчило се във врата му и Синдбад не могъл да се отърси от него. Наложило му се да го носи на гърба си, където и да ходи, а старчето до такава степен не се пускало, че дори се изхождало на врата му, след като взимало от храната му. Не се сещам как свършваше историята. Толкова за вкопчената в съда прокуратура. 


Кой друг е носител на самоцелния отказ от промяна?


Българска съдийска асоциация (БСА). Какво са направили те досега за независимостта на съда и обществения интерес? Без съмнение, за да се легитимира една организация, трябва да се види приносът й. Не е достатъчно тя само да си сложи име, за да си присвои значение. Последното е, което наричат самозванство. Въпросът за приноса на тази организация го поставям като риторичен; даже риторически. Да погледнем друг въпрос, за представителността й - наистина ли е съдийска тя. БСА, изглежда, е организация не толкова на съдии, колкото на (заместник-)председатели на съдилища, а за този вид функционери казахме по-горе, каквото има да се каже. БСА е формално създадена през 2006 г. под името "Съдии за единна Европа" (СЕЕ). Дотогава ССБ е единствената гилдийна организация и се занимава с остра критика срещу корумпираната кадрова дейност на ВСС. ССБ е и единственият вътрешен за съдебната система критик на бившия главен прокурор Никола Филчев и неговото обкръжение. 


Управлението на СЕЕ през 2006 г. се състои предимно от съдебни шефове: тогавашната заместник-председателка на Върховния административен съд (ВАС), Венета Марковска, заместник-председателя на Пловдивския апелативен съд, Юлиан Русинов, председателката на Апелативен съд – Пловдив, Виолета Бояджиева, на Окръжен съд – Благоевград, Красимир Аршинков, на Софийски градски съд, Светлин Михайлов, на Окръжен съд – Кърджали, Деян Събев, на Окръжен съд – Велико Търново, Даниел Минов, на районния съд в Плевен, Любомир Кръстев, на апелативния съд във Велико Търново, Любка Чобанова и на Софийския районен съд, Иван Колев. 


Повечето от тези имена говорят сами за себе си дори на широката общественост, не само на запознатите с жълтата книга на съдебната власт, а какво говорят, няма да превеждам, защото говорят на български. Освен това с толкова шефове в организацията човек се пита за мотивите на записалите се за членове съдии, техни нисшестоящи. И действително, когато през 2011 г. СЕЕ се задейства, тя се сдобива с 38 членове, от които 34 са административни съдии, т.е. на подчинение на Георги Колев, председателя на ВАС (преди това председател на СГС) и един от учредителите на СЕЕ. Колев, както е добре известно, разполага(ше) с подкрепата на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов. 
От друга страна, не е ясно въобще колко и кои са членовете на СЕЕ/БСА - никъде, включително на сайта им, не е публикувано това. 


От началото СЕЕ/БСА е добре свързана с властимащите; тя не е дисидентска като ССБ. На учредяването присъстват тогавашните членове на ВСС Радка Петрова (бивша шефка на Апелативен съд - Пловдив) и Панайот Генков. Подкрепа им оказва и тогавашният заместник главен прокурор Христо Манчев, фаворит на Никола Филчев. Сегашната председателка на БСА, също шефка, заместник-председателка на СГС, Богдана Желявска в интервю от юли 2014 г. хвали предходния, тежко компрометиран състав на ВСС: "Трябва да отчетем огромната работа, която върши ВСС. Преди година и половина се създаде Граждански съвет към ВСС и ние сме негови активни членове. […] Този състав на ВСС беше критикуван от кого ли не, а всъщност направи много […]. Всъщност ВСС свърши доста добра работа." Управителният съвет на СЕЕ/БСА определя като част от дневния им ред: "10. Да се потърси съдействие и подкрепа за сдружението като неправителствена организация от властимащите. 11. По някакъв повод да бъде поканен консул[а] на САЩ във връзка с финансирането."


Мисленето, че "неправителствена" организация може да бъде "подкрепяна" от властта, е под критика. Това се нарича GONGO. 


Както признава Желявска, макар БСА да е създадена през 2006 г., тя функционира от 2011 г. А какво става през 2011 г.? Това е годината, в която критичната дейност на ССБ доведе до безпрецедентна гражданска мобилизация срещу корупцията на ВСС и властта в отговор подложи на политическо преследване тогавашната председателка на ССБ. Защо се активизира БСА точно тогава? Желявска: "Искахме и работим за повишаване доверието на обществото в магистратите на фона на всичките тези скандали и проблеми, които виждаме в съдебната система, инспирирани от всякакви хора и раздухвани по всякакъв начин. На преден план се изнасят само отрицателните примери и се компрометира системата, което за всички нас като граждани на тази държава е много лошо." С други думи, БСА служи за пиар на системата, чиито недъзи ССБ излага на показ, за да ангажира обществото с тях. 


Защо е създадена БСА (СЕЕ) през 2006 г.? Станалата по-късно ноторно известна Венета Марковска, тогавашна председателка на "СЕЕ/БСА: "Ние ще дадем алтернатива на тези, които не са намерили представителство в ССБ." Значи БСА съществува изначално, за да бъде контрапункт на ССБ. Още през 2006 г. СЕЕ прави заявка не за еманципация на съда от прокуратурата, а за още по-голямо срастване с нея: Марковска споделя планове за преговори с Асоциацията на прокурорите, за да се създаде "единен профсъюз на магистратите".


Та, какво е БСА? Организация-симптом, създадена от овластените от статуквото, за да служи в негова полза за контра на реформаторския ССБ.


Българските властници обичат модела "протестиращи - контрапротестиращи".


Нейното предназначение е да делегитимира в очите на широката общественост, за която съдебната система тъне в неясни сенки, ССБ като представител на съдиите и носител на реформаторство. Един вид "не е само ССБ организация на съдиите, ССБ не представлява всички съдии и, ето, не всички съдии са съгласни със ССБ, няма нужда да се обръща внимание какво предлага ССБ". Да, бе (както казват младите хора). Заявява го и самата Б. Желявска:


"Наистина трябва да напомним на всички, че МАГИСТРАТСКАТА ОБЩНОСТ НЕ СЕ СЪСТОИ САМО ОТ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА НА СЪДИИТЕ И КРАЙНО ВРЕМЕ Е И УПРАВЛЯВАЩИТЕ И ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО ДА ГО РАЗБЕРАТ И ДА СЕ ФОКУСИРАТ ВЪРХУ ИСТИНСКИТЕ НИ ПРОБЛЕМИ."


Та, ако БСА е предназначена да бъде просто контра на ССБ, няма защо да се учудваме, че тя и нищо повече от това не е. Когато ССБ каже нещо, тя казва "не" и дотам. Може да се каже, тя е


негативният, самосаботиращ глас на системата,


която колкото иска, толкова и не иска да оздравее.
Но да не бъдем наивници, както призовава главният прокурор, да не се лъжем. Българската съдебна система - това сме ние, българите. Тя отразява нас. Главният прокурор е един от нас. Докогато нямаме воля в страната ни да се носи, а ако не – налага, отговорност, съдебната власт ще крета и залита под бремето на болестта. Съдът поначало съществува в света, за да налага отговорност. Ако ние не искаме това да става, то и няма да става; колективната ни съпротива ще задушава съда. Бягството от отговорност, което ние, българите, така обичаме, ще продължава. Ще продължаваме по пътя, който не води в Рим. 


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (27)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Haflinger
  Haflinger
  Рейтинг: 420 Неутрално

  Явно метода "Барон Мюнхаузен" не работи.
  Опитайте с изборност. Поне няма да навреди.
  То и накъде повече...

  “Който заменя свобода за сигурност, накрая губи и двете” Б. Франклин
 2. 2 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1570 Любопитно

  Пази се от гнева на търпеливия. (народна поговорка)

  Апокалипсисът апокалиптичен
 3. 3 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3042 Неутрално

  Първо трябва ДПС да излезе от съд. система.

 4. 4 Профил на Ivan Hristov Minov
  Ivan Hristov Minov
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#3] от "излез и гласувай 7":
  Гласувайте, гласувайте, ние сме избрали! :р Не ви ли писна от тъпите им „избори” - БЕЗ ИЗБОР? ТИ гласуваш, ТЕ избират - 25 години - с "меню" от ментета, затворени медии, броене без граждани в РИК и ЦИК, неравни правила за независими кандидати и т.н./. И да не гласуваш – същото. „Системата” им те елиминира. Верният избор при лъже-избори е „гласуване” с краката на площада - БУНТЧЕ, мирно, но всенародно /засега успешно го блокират с лъже-протести/ - става с договаряне на желаните промени МЕЖДУ ВСИЧКИ - на повсеместни открити за всеки събрания, НЕ в затворени "щабове” с подстригани искания. Лъже-изборите, лъже-протестите и лъже- "алтернативите" са част от лъже-демокрацията. Истината е в теб – когато като граждани станем автономна сила, тогава ще има ИЗБОРИ. Сега няма. facebook.com/groups/pulenkontrol

 5. 5 Профил на man_un
  man_un
  Рейтинг: 527 Неутрално

  Аз ще довърша историята за Синбад и дано финалът има някаква поука: приказката се случва на необитаем остров, а старчето е бил самият морски дявол. Симбад се оттървал с хитрост, напил натрапника с младо вино и като заспал и отхлабил хватката, го свалил от раменете си и го убил. По-късно, когато разказвал приключенията си, един старец му казал:
  -Сам Аллах ти е показал правия път за успеха, сине, тоя дявол е затрил много души.

 6. 6 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1848 Весело

  Да задушим негативния, самосаботиращ глас на системата за да имплодира блокажът на стагнацията и да завършим отимистично, даже оптимистически, вместо под бремето на патологията да се гърчим риторично; даже риторически.

 7. 7 Профил на Петър Самсонов
  Петър Самсонов
  Рейтинг: 3612 Неутрално

  [quote#1:"Haflinger"]Опитайте с изборност. Поне няма да навреди. [/quote]
  Може да опитат и с ваканцуване при бай Ставри... Много здравословно ще им се отрази.

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 8. 8 Профил на Ivan Hristov Minov
  Ivan Hristov Minov
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Пряк избор и отзоваване от гражданите на покурори, съдии и "шерифи" - това ще им "хареса" на тия "риформатори"! Изядоха народа си, долни твари! Само ГОЛЯМА МЕТЛА оправя работата, не измислени НПО-та. Свързване на всички граждани за съвместни действия - преди всякакви посредници - в повсеместни събрания, открити за всеки. Останалото е моабет под масата. facebook.com/groups/pulenkontrol

 9. 9 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1270 Неутрално

  "Българските властници обичат модела "протестиращи-контрапротестиращи"

  Този модел видимо се провали и измислилите го се чудят как да избягат от това, което сътвориха. В съдебната система господарите й - ДПС и мафията, също не са добре поставени, заради елементарността и незнанието на протежетата си. Нужно е 1- нов главен прокурор; 2 разчистване на цялата съдебна система

 10. 10 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2603 Неутрално

  Ха! Първата птица на промяната?! За пръв път виждам толкова смелост в писанията на един съдия, нищо че почва с леко накланяне на везните... Георги Колев е човек на Цветанов? А преди това не беше ли човек на някой друг? Сигурно е по-удобно да се сече дървото през средата, че нито да се навеждаш, нито да се протягаш. Нали, г-жо съдия? Намерихте си виновници за състоянието на съда, до което го доведохте самите вие... Е, с активната помощ на всички властници от 44-та насам... В кабинетите ви винаги е имало "червени" телефони, винаги сте били "избирани" и "назначавани" с връзки и заслуги. Най-изявените от вас пък са още по-специални - те командват изпълнителната власт и, като Сидеров, искат полицаите да им козируват (случая "Марковска". Нели Куцкова си позволи публично да изкряка, че Цветанов "трябва да се моли, ама много да се моли", за да попадне на някой от вас, който ще гледа безпристрастно делата му. Подадоха ви ръка да посочите "главен съдебен инспектор", а вие притичахте до кабинетите на БСП и ДПС. Пак! Сега, още преди да са станали нещо, пак напомняте за Цветанов... Що така? От какво ви е страх или разбутването на кочинката, в която прасетата са малко, за разлика от плъховете, няма да се състои? Това ли Ви се иска?
  Иначе, поздравления за смелостта да кажете нещо. Продължавайте! "Делото на давещите се - дело на самите давещи се!"

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
 11. 11 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 741 Неутрално

  В основата на днешното състояние на нещата е неработеща в полза на гражданите съдебна система, която съвсем УМИШЛЕНО бе превърната в тържище.'' Правосъдие'' в България има, но само за този, който може да си го купи. Чуете ли някой да произнася репликата '' ...ние сме правова държава и оставете органите да си свършат работата'', знайте, че той е клиент на тържището.

 12. 12 Профил на adenauer
  adenauer
  Рейтинг: 571 Гневно

  Никакви идеи за изборност или други АЛА-БАЛА по комунистически няма решат проблемите в съдебната система и КС ако не се извърши Декомунизация и Лустрация на 15 хил.неграмотници и свързани с корупцията агенти на ДС и доносници.Системата се състои от 100 % членове на БКП и техните наследници ,както и в МВР.Затова в България нищо не е наред.От български комунистически възпитаник и наследник може да излезе само едно престъпник,крадец,мошеник,далавераджия и убиец,което се подтвърждава от живота ни вече 70 г.Всички други ,които приложиха Германският модел на ликвидиране на комунистите и комунизма като система са далеч напред по всичко.Само България замръзна в комунистическо безвремие.

 13. 13 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Много точен и обективен анализ! Браво! Разбулени са и са разконспирирани сложните и оплетени взаимоотношения между кукловодите и техните марионетки в съдебната система по безупречен начин.
  Все пак с две тези (не че се заяждам) не съм съгласен. Едната е че:

  "едва ли ще се намери и един политик, който да каже, че съдебната система и така си е добре и няма нужда от промяна"

  Има (поне) един политик който го изрече на всеослушание - г-н Бойко Борисов заяви това на публичната среща между ГЕРБ и Реформаторският Блок. Очевидно ТАЗИ съдебна система Му върши доста добра работа и евентуална промяна би нарушила комфорта му.

  Другата теза е, че:

  "Няма политици, които да са източник на професионални предложения за реформа"

  Г-жа Илиева има отличен поглед върху ставащото в съдебната система (което си личи от прекрасния материал), но очевидно не посещава партийните сайтове. Преди много време ДСБ, а по-късно вече от името на РБ предложиха
  "Радикални реформи във фундамента на държавата" -
  http://dsb.bg/bg/blogs/article/3830
  А масово не се знае и предложението още от 2002-ра -
  "24 идеи които ще спасят България"
  Става въпрос за 24 идеи за промяна на Конституцията на Република България,
  http://dsb.bg/bg/blogs/article/3610
  от които ДСБ, а сега и целият РБ не само не са се отказали, но и с нов ентусиазъм са подхванали с желание да ги доведат до успешно осъществяване.

  Така че има. Има политици и (поне) една политическа сила - източник на професионални предложения за реформи. Реформаторски Блок.

 14. 14 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1505 Неутрално

  Отдавна не ми се беше случвало, да прочета толкова стегнат и кристално ясен анализ на ситуацията в правосъдната система и причините за това.
  Поименно, както се казва са определени и виновните за това състояние лица и началствуващи групи. Не е пропусната и доста стртанната тишина от страна на политическите сили.
  Така че, трябва да подкрепим ССБ и НПО-тата, които работят в това направление и да принудим, тези партии и коалиции, които ние подкрепяме, да работят и постигнат консенсус, по въпроса за необходимите промени в тази система, дори и ако става дума за промени в Конституциятя.
  Забележете, че за нас, от гледна точка на граждани и позватели на услигите на системата, без абсолютно никакво значение дали сме десни или леви, сини или червени, националисти или космополити, НАШИЯ граждански интерес е да имаме добре работеща правосъдна система.
  Така че това е тема, която трябва да ни обединява, е вроятно не и с Ццаров.

 15. 15 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 909 Неутрално

  Този модел на съдебната система е комунистическо творение, чрез конституцията. Създателите му към онова време са разчитали, че системата е под контрол, и така беше дълго време. Напоследък обаче "детето" порастна, създателите му остаряха и леко оглупяха, а гл. прокурор стана най-важния човек в държавата. Понеже това е неприемливо за обществото във всичките му слоеве, въпрос на време е положението да се промени - не само защото трябва, а просто защото така не може !
  В правилна посока ли ще е промяната ?
  Повече или по-малко ДА, защото сме 2014/15-та, а не 1990-та, и защото сме в ЕС и НАТО !

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 16. 16 Профил на atanas_atanasoff
  atanas_atanasoff
  Рейтинг: 8 Неутрално

  " Управителният съвет на СЕЕ/БСА определя като част от дневния им ред: "10. Да се потърси съдействие и подкрепа за сдружението като неправителствена организация от властимащите. 11. По някакъв повод да бъде поканен консул[а] на САЩ във връзка с финансирането."

 17. 17 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Много точна картина на съдебната ни система а вертикалната структура на Прокуратурата направо няма място в нея.
  Цацаров ОСТАВКА !

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 18. 18 Профил на dali_da
  dali_da
  Рейтинг: 458 Гневно

  Отделянето на прокуратурата е правилно и добре аргументирано.
  Ясно е, че гл. прокурор ще загуби власт и за това е против!
  Но трябва да се отиде по - нататък - пряк мажоритарен избор на всички ръководни длъжности в съда и прокуратурата!
  Със сегашната изборна система България умира!

 19. 19 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1303 Неутрално

  "Ти си го избра"...
  Оправдан избор.

 20. 20 Профил на Р. Дражев
  Р. Дражев
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Кристално ясна картина !
  Да влизат РЕФОРМАТОРИТЕ...

  Happy face says, adios !
 21. 21 Профил на mils5656
  mils5656
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Всяка държава , система, общество или човек се оценяват по крайния си продукт !!! В България крайния продукт е като продукта на отделителната система у хората- за нищо не става !!! Това най-много важи за съдебната система-от нея са недоволни всички у нас- и леви и десни, осъдени и потърпевши, от Европейските институции и най-вече целия български народ !!! А от това дори не им пука на онези с тогите- нагли и надменни същества, с тлъсти заплати и хонорари а насреща- НИЩО или грижа за престъпниците !!! Затова се нуждаят от цялостна и съществена реформа- да има изборност от народа и всяка година да се отчитат пред избралите ги, и ако последните са недоволни- още на годината да им бият шута !!! И да имат рейтинг всяка година , като той да е определящ за възнаграждението на магистратите !!! Никакви имунитети и никаква безотчетност повече на магистратите !!! Трябва да работят за държавата и народа си , а не само за себе си !!!

 22. 22 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 740 Весело

  [quote#20:"r.drazhev"]Кристално ясна картина !
  Да влизат РЕФОРМАТОРИТЕ... [/quote]

  ... които нищо не са реформирали още

  Радан взе гласовете и каза - ще видим.

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 23. 23 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Статуквото по дефиниция е изгодно, затова е и такова каквото е - то е резултат от интереси и сили, които надделяват - и в нашия случай тези на олигарсите.

  Реформата ще се проведе едва тогава, когато общественият интерес надделее.

  Какво като прокуратурата е независима, когато прокурорите са зависими от парите на олигарсите? Примерно. Прокуратурата в България на практика е независима само от държавата, но е подчинена, чрез индивидуалните зависимости на олигарсите.

  Прокуратурата просто трябва, също като в САЩ, да мине на подчинение на изпълнителната власт. Едва тогава ще можем да търсим сметка на политиците, че престъпниците са на свобода. Едва тогава факта, че Галевите офейкаха ще се отрази в изборния резултат на една или друга партия, а съдът ще се мобилизира срещу произвола на изпълнителната власт, също като избирателите.

  Кой може да се мобилизира срещу произвола на прокуратурата днес? Никой.

  Статията е умно написана, но по никакъв начин няма да помогне да се реши проблема, а той е политически.

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 24. 24 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4153 Неутрално

  Събитията в последните няколко месеца показаха че който владее съдебната система владее всичко.
  Няма политическа воля за промени, това е!

  klimentm
 25. 25 Профил на vigilo_confido
  vigilo_confido
  Рейтинг: 438 Неутрално

  Май реформите трябва да се правят с булдозери които да изринат всичкия боклук който се е събрал в правосъдната ни система. Много тежко изпитание за следващите на власт.

 26. 26 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 696 Неутрално

  [quote#25:"vigilo_confido"]Май реформите трябва да се правят с булдозери които да изринат всичкия боклук[/quote]
  Заради това ми импонира Реформаторският блок с идеите си за нова Конституция на Република България. Това е булдозерът.

 27. 27 Профил на lulinfromshaolin
  lulinfromshaolin
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Независима прокуратура = ПЪЛЕН АБСУРД. Адвокатът е зависим от клиента си, който може да го смени по всяко време, ако не се справя. Прокурорите са адвокати на държавата, т.е. на всички нас, на практика работят за престъпниците, а ние не можем да им кажем копче. Това е най-голямата язва на обществото ни. Затова такива уродски партии като БСП и ДПС ни ограбват периодично. Просто нямат страх, че някой въобще може да им потърси отговорност. Реформата ще бъде трудна, но тя е НЕИЗБЕЖНА.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK