Комунизмът редуцира личността

От изложбата на политически плакати от 1945-1953 г.

© Министерски съвет

От изложбата на политически плакати от 1945-1953 г.Портал "Култура" публикува "Спорът за 9 септември". По повод 70 години от преврата и от окупацията на България от съветската армия сайтът предложи няколко мнения на участници в конференцията "Деветосептемврийският преврат, тоталитарният режим и съвременна България". Инициативата беше организирана от Фондация "Конрад Аденауер", Фондация "Духовност и милосърдие" и Инициативен комитет "България 1944-2014″. "Дневник" препечатва днес гледната точка на философа проф.Калин Янакиев


Интересно е да се говори за метастазите на комунизма днес. Аз обаче бих искал да посоча три или четири основни, фундаментални черти на комунистическия тоталитаризъм. Макар да са правени много опити за очертаване на физиономията на този страховит феномен на ХХ век, ние сякаш все още – може би тъкмо поради многобройността на изтъкнатите черти – не сме успели да изградим един обобщаващ образ на този режим.


Според мен първата основна черта на комунистическия тоталитаризъм е
базисното отнемане на живота като право

Това съвсем не означава, че физически можеше да бъде отнет животът на всеки един поданик на комунистическата диктатура. Става дума за това, че базисното право на човека – неговият живот – по време на комунизма от право се превръща в ресурс, който държавата притежава. Животът се превръща в собственост не на онзи, на когото той е дарен от Бога, а на държавата.


Животът на човека е ресурс, собственост на държавата. Всеки човек е перманентно мобилизиран в комунистически условия. Всичко на всички е мобилизирано в полза на държавата. В изключителни случаи, в трагични моменти и една нормална държава би могла да мобилизира живота на своите граждани – например за защита на националната общност. Но никоя друга държава, в нито един момент на историята не е осъществявала тотална и перманентна мобилизация на живота на хората. Никоя държава никога не си е позволявала да превърне живота в свой собствен ресурс, в свое собствено притежание. Това е основна черта тъкмо на комунистическия тоталитаризъм.


Не просто животът като факт, но и всички негови жизнени отправления бяха мобилизирани от комунистическата държава и бяха неин ресурс. Основното жизнено отправление на човека – неговият труд, неговата работа не бяха както в нормалните обществени системи собственост на човека, с която той осъществява себеизявата си, благополучието си, гради собственото си достойнство. Не, за комунистическата държава


трудът и работата бяха повинност


Неслучайно политкоректният език на комунизма говореше за повинност и задължение за труд на човека. Всички бяха мобилизирани на трудовия фронт. И когато се казва, че при комунизма не е имало безработица, ние трябва на всяка цена да видим каква е другата страна. Всяко нетрудене бе криминализирано, бе дезертиране от строя. Тук не бива въобще да се заблуждаваме, че подобна мобилизираност не е била записана в конституционните и юридическите документи на държавата. Макар да не бе записана, всички трябваше да работят, издължавайки се на държавата.


Макар човек при комунизма да се раждаше в своето семейство, той обаче не се раждаше на своето семейство. Той се раждаше в семейството си като притежание на държавата от самото си раждане. Никой родител не можеше да реши да не даде сина или дъщеря си в пионерската, комсомолската и т.н. организация.


Човек изначално им принадлежеше, той бе техен


Мобилизирана по-нататък бе цялата материална собственост на гражданите. В нормалните държави човек има дом. В комунизма дом нямаше, имаше жилищна площ, притежание на държавата чрез организацията, например, на Отечествения фронт. Тази жилищна площ бе точно така мобилизирана, както по време на война се мобилизира техника. Това бе един постоянно мобилизиран държавен ресурс, с който държавата можеше да разполага, както си иска.По-нататък – с прословутото даване на правото на жените да работят, а всъщност тяхно задължаване да не бъдат домакини, и съпругът, и съпругата се отчуждаваха един от друг. Те можеха, на тях им бе разрешено да споделят единствено онези нередуцируеми функции, които държавата, уви, не можеше да им отнеме, а именно репродуктивността. Съпругът и съпругата принадлежаха не един на друг, а всеки един от тях на определено подразделение на трудовата армия. Симптоматично е, че социалистическата политкоректност в езика не обичаше да употребява думите съпруг, съпруга,


комунистите нямаха мъж и жена,
те имаха свой другар и своя другарка


Всеобщата мобилизираност следователно на всичко на всички е първата черта на комунистическия тоталитаризъм. Тя донася невероятни антропологични, онтологични девиации в обществото.


Първата от тях е, че частното във всички свои направления, частният живот представлява не първа реалност, както е в нормалните общества, а девиация на публичността. Частното в състояние на всеобща и пермаментна мобилизираност е мястото, в което човек може да дезертира – потенциално опасното, потенциално противообщественото място, там, където човек може да се измъкне от своята мобилизираност.


И поради тази причина


всяко частно беше под подозрение


По-яркото облекло бе израз на това, че демонстрираш отчуждение от нормативната самоотдаденост. До такава степен, че дори личността, която по понятията на класическия християнски, европейски разум е ентелехията, цветението на човешката природа, се смяташе за мястото на опасността.


Личността е там, където човек не може да бъде подчинен, мястото на неподчинеността и неподчинимостта му. Поради тази причина комунизмът не обичаше ярката личностност във всичките й изяви.


Спартакиадата бе може би естетическият идеал на комунизма


– безлико, бедно облечено, нееротично, несвоебразно, потопено в масовката лице.


Преобръщането на порядъка на публичното и частното, превръщането на частното, което се съобщава, в общество, в девиация на публичността нанася изключително тежки антропологични последици. Личността става нещо, което трябва да се крие, нещо, което трябва да редуцираме, защото нормативното е да си самонепринадлежим, да сме самоотдадени като ресурс на онзи, който ни притежава, който притежава всичко на всички, тоталитарната държава. Това е първата черта на комунистическия тоталитаризъм, която според мен е фундаментална.


Втората черта произтича от първата – за да се поддържат подобна всеобща мобилизираност, подобно превръщане на човешкия живот от ултимативно и първо право в ресурс, трябва да се възпитава и подгрява един непрекъснат жертвено-героичен етос.


Етосът на жертвената героичност


бе идеологически първенствуващ в комунистическия режим. Цялата история във всичките й три дименсии бе стилизирана по този етос. Миналото винаги представляваше територия на нестихваща битка, разделена онтологически от барикада, и всички обитавали миналото винаги бяха ситуирани от едната или от другата страна на тази онтологична барикада.


Нито едно от действията, извършвани в миналото, не би могло да бъде неутрално. Целият социум – от самото му зараждане до момента на идването на власт на комунистическата държава – е територия на перманентната война, той е територия, която не може да бъде населена от неутрални люде, а само от герои или гадове… Ако това е било цялото минало, моментът на комунистическата победа е кайрос, съдбовният момент, в който вековната битка е спечелена и тя трябва да се доведе докрай. Което оправдава всеобщата мобилизираност за в бъдеще.


Този героично-жертвен етос водеше също до невероятни антропологически девиации. През 60-те, 70-те години в България имаше истинска епидемия от т.нар. тъкачки многостаночнички и никой не можеше да разбере какъв е резонът на подобно безумно и безсмислено себеизразходване. Там е работата обаче, че това трябваше да се поддържа на всяка цена, за да се обоснове първата черта – всеобщата мобилизираност изисква като свое условие внедряването на жертвено-героичен етос.


Третата черта – внедряването, разпалването, симулирането на подобен жертвено-героичен етос изисква нещо, което е много тънко, това е


своеобразната идеологическа ювенилност на комунизма


Комунизмът имаше някаква особена театрализирана младежкост. Младият човек, безразсъдният, героичният млад човек бе основният герой на комунизма. Комунизмът бе геронтократичен едва в своя залез, в началото, особено в първите години на Съветския съюз, комунизмът е отчетливо бастардски.


Симтоматично е, че се разрушава, за да се разруши старото, и се строи ново, просто защото е ново. Бащите и синовете биват противопоставени, както се противопоставят ретрогради на новатори. Тази особена ювенилност бе чисто идеологическа, защото обществото не може да бъде населено само от млади хора, а и не е естествено младият човек да бъде стопанин на живота… И понеже младият, радикалният, способен на непрекъснат жертвено-георичен етос човек не може да изпълва цялото общество, неговото място се заемаше от човек на зряла възраст, който има качества на безразсъден млад човек, сиреч на глупак. Което означава, че


комунизмът бе и общество на структурната глупост,
на идеологически нормативният идиотизъм


Тези три черти на комунистическия тоталитаризъм може да не ви се виждат достатъчно ярки, но те са довели до невероятни антропологични девиации. Ще завърша с още една – след като тези три черти са достатъчно здраво внедрени в обществото, комунизмът се изправя пред изкушението да извършва радикални деструктивни действия от типа на окончателно решение.

Тъкмо защото държавата се вижда за първи път в цялата история притежател на всичко на всички, тя е изкушена да извършва неща, които никоя друга държава никога не би си позволила да прави. Подобни радикални действия водят до подкопаване на самото основание на обществото. В ранния Съветски съюз, когато все още ръководна длъжност в компартията заема Леон Троцки, той е имал следната идея за тотално преобразуване на обществото – за да се повиши ефективността и мобилността на труда, Троцки решил, че трябва на всяка цена да се изтрие базисната ретроградна очевидност, че хората живеят в определени населени места, в селища и градове, в постоянни агломерации. Защо е необходимо това, когато би могло цялата съветска страна да бъде опасана с жици, подобни на тези на електропроводите, на тях да бъдат качени вагонетки, в които да има легла, по една маса и по няколко стола, и по този начин целокупното съветско население да бъде превърнато в радикално мобилна работна сила. Където възникне необходимост, струпват по-голяма част от вагонетния товар, хората слизат, започват да строят и да работят, а след това се разсредоточават или съсредоточават на друго място. Слава Богу, този проект не е осъществен, но той показва при подобен ресурс, който получава държавата в собствените си ръце, до какъв идиотизъм въобще може да се стигне.


Най-важното в случая е, че ако този проект или подобни проекти би могъл да бъде осъществен, те подриват самото основание, заради което се извършва подобна работа. Добре, питам аз, цялото население ще бъде превърнато в товар, който ще бъде струпван, съсредоточаван и разсредоточаван, за да се повиши ефективността на производството? Но питам за кого и за какво ще се повиши ефективността на производството? Нали всяко производство има за последно основание обществото и хората? Ако си превърнал обществото и хората във вагонетъчен товар, за какво ти е да повишаваш производителността и ефективността? За кого ще работят тази повишена ефективност и производство, за самата идея? Нали вече няма хора, нали вече няма градове, нали вече няма постоянни съобщества и агломерации, всички са превърнати във вагонетен товар, всички са превърнати в минимално квалифицирана работна сила.


Подобно изкушение от радикално-мащабни действия, деструктивиращи традиционното общество, биха могли да доведат до абсурд. В историята


комунизмът е редукция до абсурд,
историческо редуциране до абсурд


Ако това биха могли да бъдат три от основните черти на комунистическия тоталитаризъм, освободили ли сме се ние от комунистическия тоталитаризъм? Да, ние не живеем вече в такова общество. И трябва да отдадем заслуженото на всички, които и може да не са се борили достатъчно активно, но съдействаха за това този зловещ феномен да изчезне от лицето на планетата. Ние вече не сме мобилизирани, нашият живот не е ресурс. Никой отдавна не ни принуждава да живеем в жертвено-героичен етос. Ние сме стигнали даже до другата крайност – свръхиндивидуализъм и хедонизъм. Никой вече не ни принуждава към театрализирани ювенилни тикове. Ние спокойно можем да бъдем и аскетични, и еротични, улиците ни са пълни с красиви лица на личности.


Да, комунизмът има своите метастази


Тези метастази трябва да бъдат изследвани. Ние трябва да видим в какво се превърнаха онези, които превърнаха живота ни в свой ресурс. Трябва да воюваме с тях. Но трябва да имаме и самочувствие. Ние се освободихме от тоталитаризма. Ние се борим с мафия, олигархия, с подли люде, със задния отряд на комунистическите господари, с доносниците, с офицерите от ДС, но вече не се борим с тоталитаризма. Казвам това, рискувайки да си навлека гнева на някои от вас, но го казвам, защото изключително ме притеснява смачканото ни самочувствие често пъти. Комунистите продължават да ни владеят, ние продължаваме да бъдем техни жертви, ние продължаваме да бъдем парии на предишния режим. Това не е добре за нашето самочувствие. Не можем да се борим с метастазите на този режим, ако продължаваме да се изживяваме като жертви, ако продължаваме да се изживяваме като хора, които нищо не са направили. Не, направихме. Мнозина от нас в тази зала също го направиха, така че не бива да загърбваме това.


Проф. дфн Калин Янакиев е преподавател във Философския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", член на Международното общество за изследвания на средновековната философия (S.I.E.P.M.). Автор на книгите: "Древногръцката култура – проблеми на философията и митологията", "Религиозно-философски размишления", "Философски опити върху самотата и надеждата", "Диптих за иконите. Опит за съзерцателно богословие", "Богът на опита и Богът на философията. Рефлексии върху богопознанието", "Три екзистенциално-философски студии. Злото. Страданието. Възкресението", "Светът на Средновековието", "Res Vitae. Res Publicae. Философски и философско-политически етюди от християнска перспектива".


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (222)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на dame
  dame
  Рейтинг: 512 Неутрално

  Няма свобода, докато и последния живял в робство не умре.

  dame
 2. 2 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3434 Неутрално

  Струва ми се,че до голяма степен комунистическият тоталитаризъм е тъждествен с този на фараоните от Древен Египет. И тогава животът на отделният човек е бил собственост на фараонът.

 3. 3 Профил на Baizuo
  Baizuo
  Рейтинг: 1270 Неутрално

  Редуцира не е точната дума.Морален и личностен геноцид подхожда повече.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  muncho: "Няма защо да се отричат очевидните и статистически доказани факти, че мнозинството жени не стават за шофьори"
 4. 4 Профил на man_un
  man_un
  Рейтинг: 645 Неутрално

  Комунизмът променя хората. Тук се споменават спартакиадите, аз ще добавя младежките фестивали. Не знам по какви сценарии са се провеждали/ затова полека лека замряха/, но когато се правеше фестивала в София, войниците бяха затворени в казармите, белким да не "направят" нещо на някоя другарка от Северна Корея или Куба, макар да съм сигурен, че не биха имали нищо против. Капитализмът също променя хората. Просто вървиш напред и нагоре-от финикийците до сега.

 5. 5 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  толкова простотии на едно място как да се коментират?
  ще опитам с първите три:
  1) базисното отнемане на живота като право - комерсиалната система на здравеПОГАЗВАНЕ е най-добрата илюстрация... но за съжаление към автора, не е белег на "комунизма";
  2) трудът и работата бяха повинност - да, за простолюдието, партийно-чиновническата върхушка можеше да си клати краката; я! ами че то и сега е така!
  3) Човек изначално им принадлежеше, той бе техен - точно така ДНЕС мислят и работодателите за работниците си; също така мисли държавата - гражданинът е НЕИН данъкоплатец, електорална единица, роб на законите, които политиците измислят противно на всички свои предизборни обещания.

  отделно - продължават недоразуменията с термина "комунизъм". Ами даже по дефинициите на самите марксисти, не е имало такъв. Нещо повече - комунистическите партии ДОРИ НЕ СЕ ОПИТВАХА да изграждат такъв, защото:
  -- ще трябва да премахнат държавата;
  -- ще трябва да се разделят с партийните си привилегии;
  -- ще трябва наистина да работят, а не само да командват
  и така нататък.
  Следователно, не са били комунистически. Даже и фашистки не бяха, защото фашизмът (на теория!) обещаваше да налага "справедлив класов мир" (да озаптява недоволството на работниците и да потиска лакомията на работодателите). Ама "комунистическите" партии (както и фашистките на практика) с желание озаптяваха населението, но не и лакомията на "елита".

  Откъде иде това терминологично недоразумение? Това е дълга тема, но специално в случая с тази статия - от желанието на автора да описва удобен за критикуване "комунизъм". И по този начин да напомпа самочувствие.

  властта ражда паразити
 6. 6 Профил на lone wolf
  lone wolf
  Рейтинг: 920 Любопитно

  "Какво е тук някаква си личност?"

  Н.Вапцаров: "Борбата (за кокала) е безмилостно жестока"!

  Да разлая троловете!!
 7. 7 Профил на Consumer
  Consumer
  Рейтинг: 581 Весело

  Комунизмът унищожава личността и спъва развитието на всяка една държава, в която е бил наложен.

  Every time you spend money you're casting a vote for the kind of world you want
 8. 8 Профил на Станислав Генов
  Станислав Генов
  Рейтинг: 658 Неутрално

  всъщност това беше и най-страшното - държавата не гледаше на гражданите си като граждани, а ги експлоатираше безогледно - 8 милиона роби - с един куп ограничения - не можеш да излизаш зад граница. не можеш да ходиш където си поискаш в собствената си страна - имаше открити листове. Слънчев бряг, Златните, Боровец, Пампорово - не бяха за простосмъртни - бяха за да мъкнат тук изпаднали англичани с цел набавяне на чужда валута - и до ден е така. и до деин днешен държавата се държи като мащеха с нас.

 9. 9 Профил на Станислав Генов
  Станислав Генов
  Рейтинг: 658 Неутрално

  И най-лошото от всичко беше, че цалата тая експлоатация беше завоалирана под формата на "грижа за човека"

 10. 10 Профил на lone wolf
  lone wolf
  Рейтинг: 920 Неутрално

  До коментар [#5] от "Николай Теллалов":

  За да промениш нещата, се иска дупце!

  Исках промяна, 1994-та напуснах БМФ!
  За тия 20 години, смених три корабни компании, като във всяка започваш от нула! И в последната (третата), вече работя единадесета година!

  Имаше един филм с реплика: "За да получиш - трябва да дадеш!"
  Трябва да дадеш част от себе си! Да не искаш да си само получател! Това се усеща много бързо! И не се задържаш дълго!
  В големите проспериращи компании, няма понятие "лична преданост"! Изисква се принципност!

  Да разлая троловете!!
 11. 11 Профил на Dorian Gray
  Dorian Gray
  Рейтинг: 867 Неутрално

  Много хора са едно голямо нищо, освен ако не говорят за комунизъм.

  Използват всякакви удобни случаи да громят старият ред, само и само за да напомнят за себе си.

  Истинско недоразумение е, защо този болшевик преподава на млади хора.

  МОЛЯ, ИЗИСКВАЙТЕ ФИСКАЛЕН БОН !!!
 12. 12 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#5] от "Николай Теллалов":

  Много ти се иска да си на нивото на автора, ама не ти се получава. Аналогиите ти, освен че са грешни, са нерелевантни - сами по себе си не опровергават казаното от него.

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 13. 13 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3217 Неутрално

  Комунистите искаха да ни превърнат в мравки и не успяха .Сега сме в другата крайност /и това е нормално/ прекалени индивидуалисти.Това е последица от тоталитаризма.Който е живял тогава знае,че имаше разговори и теми ,по които не се говореше навън.„Внимавай какво говориш!“

 14. 14 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3217 Неутрално

  До коментар [#11] от "Dorian Gray":

  Още нищо не е казано за комунизма.Историята ще се пише от следващите поколения.Разговорът сега започва.

 15. 15 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4952 Неутрално

  [quote#5:"Николай Теллалов"]но за съжаление към автора, не е белег на "комунизма[/quote]

  [quote#5:"Николай Теллалов"]я! ами че то и сега е така! [/quote]

  [quote#5:"Николай Теллалов"]точно така ДНЕС мислят и работодателите за работниците си[/quote]
  Абе, всички са маскари.

  Gunter glieben glauchen globen
 16. 16 Профил на Dorian Gray
  Dorian Gray
  Рейтинг: 867 Неутрално

  До коментар [#14] от "Трябва съдебна реформа":

  Тоя не е следващите поколения. Не съм го видял да напише нещо градивно. Винаги громи комунисти. Затова и тайно обича комунизма защото с него ще изчезне и той.

  Сигурно не смее и да продума за новите капиталисти.

  МОЛЯ, ИЗИСКВАЙТЕ ФИСКАЛЕН БОН !!!
 17. 17 Профил на RED MAFIA
  RED MAFIA
  Рейтинг: 696 Разстроено

  [quote#14:"Трябва съдебна реформа"]Още нищо не е казано за комунизма[/quote]
  А ми, комунизма не е свършил, продължава си в поредната мистификация псевдо демокрация под ръководството на БКП

  Когато стоиш достатъчно дълго до брега на реката и гледаш, ще видиш как пред теб по водата преминава трупът на врага ти
 18. 18 Профил на roum
  roum
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Перфектна дисекция на Калин Янакиев!
  С такава лекция трябва да започва всяка учебна година в българските училища и университети!

 19. 19 Профил на new_ghost
  new_ghost
  Рейтинг: 466 Разстроено

  "..за комунистическата държава трудът и работата бяха повинност..." - цитат от статията.
  А какво е сега в "България" - около 50% безработица и мизерия. Осигурено право да мизерстваш, ако не си намериш работа в чужбина.
  25 по-бедни години.

 20. 20 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4952 Неутрално

  [quote#16:"Dorian Gray"]Винаги громи комунисти.[/quote]
  Ами те комунистите са си за громене.
  [quote#16:"Dorian Gray"]Сигурно не смее и да продума за новите капиталисти[/quote]
  Новите капиталисти са старите комунисти.

  Gunter glieben glauchen globen
 21. 21 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3217 Весело

  До коментар [#16] от "Dorian Gray":

  Вие ли/комунистите/ определяте кой да говори? Я се огледай! 2014 г. е вече.

 22. 22 Профил на Безименен
  Безименен
  Рейтинг: 1441 Разстроено

  толкова време е изгубено, за да се напише този памфлет. за това време можеше да се помогне на някой гладен да е сит.

  Времето е наркотик, много от него убива.
 23. 23 Профил на millton
  millton
  Рейтинг: 578 Неутрално

  Няма значение дали комунизмът е добър или лош, въпросът е, че той е противоестествен, противоречи на човешката природа и развитие. Борбата за и налагането на изкуствено равенство води до снижаване на качеството и до изплуване на "по-равни", което компрометира и изражда цялата идея (за повече информация "Фермата на животните"...Равнопоставеност пред Бог и Закон (нещо абстрактно, обективно, но във всички случаи извън хората) снижава вероятността за злоупотреби....
  И друго - всичко беше в полза на държавата, да, и да не забравяме, че държавата всъщност беше Партията (по Конституция), Партията е изградена от хора, което е предпоставка за развитие на:
  - самозабрава на последните и злоупотреба с власт;
  - стремеж да се достигне до тези хора, било за да получиш, било за да избегнеш - корупция;
  - размита отговорност, ниско самочувствие, прехвърляне на грижата/причината за собственото ти състояние на друг;

 24. 24 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#16] от "Dorian Gray":


  [quote#16:"Dorian Gray"]Сигурно не смее и да продума за новите капиталисти. [/quote]

  Ама сигурно...Тия толкова опасни дейности са оставени само за малцината смелчаци като тебе.

  Това скудоумие на някои българи, минаващи за интелигентни, винаги ме е същисвало. Но то не е просто така, не е случайно. То е изкуството да очерниш някого без да кажеш нищо съществено, да посееш семката на съмнението, да компрометираш човека с нерелевантни брътвежи, само защото знаеш някъде дълбоко в себе си, че не ти харесва това, което казва.

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 25. 25 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 996 Неутрално

  До коментар [#5] от "Николай Теллалов":
  Другарю Теллалов,
  Не се правете на наивни като защитавате комунизма с неговите подразделения на комунизъм и социализъм. Паяртията беше комунистическа, идеалът беше комунистически, идеите - също, моралът беше комунистически, верността към заветите - комунистически, критиката на комунистическите идеи е най-голямото прегрешение и т. н. Следователно "комунизъм" е лайтмотивът на т. нар. социалистическо общество.Разграничението на последното от комунистическото е теоретичен въпрос за "посветени". Всички ние живеехме еднозначно под комунистическите знамена и комунистически ботуш. Не се прави на ощипана мома.

 26. 26 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 996 Неутрално

  До коментар [#11] от "Dorian Gray":
  А пък какво нищо са самите комунисти, ако им отнемеш привилегията, дадена от чл. 1 на тогавашната конституция, замисляш ли се?

 27. 27 Профил на Банчо
  Банчо
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Без да има връзка с темата (а може би има .
  Интересно как обществото оценява обществената дейност на проф. Калин Янакиев на избори?
  Колко гласа събра професора за РБ (ДСБ) на последните избори в Ловеч?
  Повече или по малко от предходните избори, когато водач на листата беше богослова-политолог Петър Николов (преди от ДСБ, сега отишъл при Кунева)?
  http://www.lovechpress.info/index.php?option=com_content&task=view&id=13731&Itemid=0

 28. 28 Профил на Dorian Gray
  Dorian Gray
  Рейтинг: 867 Неутрално

  Тезите на Янакиев са пропити от омраза и от несбъднати желания.

  Не се гради ново поколение на базата на омраза към комунизма.

  В момента в който обектът на ненавист избледнее, човекът който е свикнал да мрази ще намери друг обект на омраза.

  Резултатите ги виждаме всички: дълбоко разслояване на обществото, непоносим език на политическо говорене, никаква коалиционна култура, никаква толерантност и диалигичност.  МОЛЯ, ИЗИСКВАЙТЕ ФИСКАЛЕН БОН !!!
 29. 29 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3442 Неутрално

  "От всекиго според възможностите, всекиму според потребностите".Абсолютна комунистическа тъпотия.Когато хората разбрали,че колкото и да се бъхтиш не получаваш според потребностите си,а според заслугите към Партията,било късно.

 30. 30 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4952 Неутрално

  [quote#28:"Dorian Gray"]Не се гради ново поколение на базата на омраза към комунизма[/quote]
  Така е. Затова вие градите ново поколение на базата на любов към капитализма. Стига вие да сте капиталистите.

  Gunter glieben glauchen globen
 31. 31 Профил на soave
  soave
  Рейтинг: 1212 Неутрално

  Комунизмът няма нищо общо с човешката природа. Той убива прогресът чрез унищожаването на личната инициатива и стремеж към създаване. Държавата уеднаквява и преразпределя благата, като не дава възможност на личността да развие алтруизма и да отдава към другите, което и смисълът на нейното существуване

  "Лъжата е обиколила половината свят преди истината да има възможност да си обуе гащите." Уинстън Чърчил
 32. 32 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 862 Неутрално

  Този текст трябва да се изучава в ВУЗ. Авторът е направил философски разрез на периода променил нормалното развитие на обществото. Както паталога извършва аутопсията за да се разберат причините за смъртта на човек, така и Калин Янакиев е синтезирал основните причини, днес да сме на опашката на цивилизованата част от света.

 33. 33 Профил на latsy
  latsy
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Според проф. дфн Калин Янакиев човекът е механично същество, който се редуцира или раздува в зависимост от идеологията.

 34. 34 Профил на yu22
  yu22
  Рейтинг: 1216 Неутрално

  ..."Когато си на 20 години и не си комунист - нямаш сърце, но когато си на 40 и все още си такъв /комунист/ - НЯМАШ ГЛАВА"...!!!

  Като идея - равенство, братство, работа...Да, ма НЕ !!!

  мнoгoниковият турист, имам 3-4 акаунта и 22 НИКА...
 35. 35 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 2153 Неутрално

  До коментар [#5] от "Николай Теллалов":

  Покажете неудобния за атакуване комунизъм, след като като считате, е описания е специално сътворен от автора, за да развие тезата си.
  Аз също мисля, че има малко повече емоция от необходимото, но същината е тази. Вие не сте ходил на бригади ( при това въобще не става дума за желание, а абсолютно задължение), не сте ходил на манифестации, въобще нещата си бяха ОК.
  При това, коментираме за ежедневните и "нормални" за времето отношения между власт и човек.
  А какво да кажем за умишлено влошените отношения между властта и тези които по една или друга причина бяха посочени, дори не и за врагове, а просто за несигурни поддръжници.
  И друго, което не е маловажно, днес всеки има право на избор и хората го правят, да живее тук или там, включително извън страната, да си търси мястото под слънцето там, където счита че ще бъде по-добре, за разлика от тогава, където имаше разпределения, имаше жителства и влезеш ли в черния списък си го закъсал напълно.
  Да, тогава парчето хляб беше в една или друга степен гарантирано, но нормално човешко развитие...през крив макарон.

 36. 36 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4376 Весело

  Човека се надяваше на съчувствие...

  До коментар [#20] от "Blood Red Skies":

  Винаги громи комунисти.
  - цитат на коментар #16 от “Dorian Gray”

  Ами те комунистите са си за громене.

  Сигурно не смее и да продума за новите капиталисти
  - цитат на коментар #16 от “Dorian Gray”

  Новите капиталисти са старите комунисти.

 37. 37 Профил на Dorian Gray
  Dorian Gray
  Рейтинг: 867 Неутрално

  До коментар [#30] от "Blood Red Skies":

  Кои сме ние бе, другарю?

  Аз бях 2-ри клас като си отиде комунизма. Нищо не ми донесе 25 години омраза и плюене. Защото това отнема градивната енергия.

  Радвам се, че имах възможността да поживея на запад, та да се науча на толерантност и най-вече да не мразя.

  Омразта е за вас, неосъществените. Продължавайгте да мразите, а оставете на по-младите да си намерят ново вдъхновение.

  Омразата към БКП няма да ни движи вечно и затова моля професора да вдъхва надежда, а не омраза.

  МОЛЯ, ИЗИСКВАЙТЕ ФИСКАЛЕН БОН !!!
 38. 38 Профил на Банчо
  Банчо
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Резултати за ДСБ:
  Избори за Национален Парламент 2013 - 1172 гласа (1,8%)

  Резултати за РБ в Ловеч:
  Избори за Европейски Парламент 2014 - 1704 гласа (3,95%), водач Петър Николов (политолог, бил в ДСБ, сега в ДБГ)
  Избори Национален Парламент 2014 - 3983 гласа (6,3%), водач на листата прф. Калин Янакиев (ДСБ).

 39. 39 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1631 Любопитно

  Този път адмирации за Янакиев. Въпреки че за други писания съм го поставял на място, заслужено.
  Адмирации особено за признанието, че онтологичните и девиантни метастази на комунизма са антропологично имплантирани в сегашното битие и съ-битийност!
  Да се огледаме, да започнем с неистовото желание днес да се въвеждат УНИФОРМИ за децата;
  да преминем към днешния неистов стремеж за тотална МОБИЛНОСТ на работната ръка(!) в полза на бизнеса;
  да разберем неистовият ДИКТАТ гражданите ДА СЕ ПОДЧИНЯТ на кадровите необходимости на ПАЗАРА с перманентна пре-професионализация, налагана чрез държавата;
  да прозрем същността на реализиращата се в момента яростна ДЕЛБА на млади и стари, работещи и "хрантутени" пенсионери;
  да отбележим прокламираният и неистово защитаван разпад на семейството в безбрачно съжителство;
  да стигнем до радикално налаганото аксиологическо дефиниране на богатия като красив и морален в противовес на "гнусния" мизерник;
  и да продължим с още и още....

  Политкоректно казано: културно-идеологически особености на модерния "посткомунистически" комунокапитализъм.

  Адмирации за всички нас!
  !

 40. 40 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#28] от "Dorian Gray":


  [quote#28:"Dorian Gray"]Тезите на Янакиев са пропити от омраза и от несбъднати желания. [/quote]

  Като ще говорим с твоите въздухарски аргументи, по-скоро твоите тези изглеждат като да са продукт от някакво неудачно битие и носталгия по миналото. Така изглежда, както е и логично да се заключи.

  Представям си германците къде ли щяха да са, ако не бяха отхвърлили нацизма категорично. Ако смятаха разбирането към този период от историята им за необходимо да постигнат консенсус и съгласие в обществото. Тезите ти са толкова рехави, че няма накъде повече. Няма никакви доказателства, че липсата на консенсус се дължи по някакъв начин на отричането на комунзима. Големите ни политически играчи така или иначе имат консенсус по този въпрос. И изобщо, тезата ти е абсурдна - едва ли не, "нека не изговаряме истината, щото някои като мен може да не им е приятна и ще се разсърдя"- ето това е единственото, което казваш всъщност.

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 41. 41 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 478 Неутрално

  До коментар [#17] от "RED MAFIA":

  Да, комунизмът е жив. Не е това, което беше като фасада. Но вътрешно е това, което е в основата на идеята: да се вземе властта и после -собствеността. И да се държат тези двете с цената на всичко!

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
 42. 42 Профил на dali_da
  dali_da
  Рейтинг: 466 Гневно

  До коментар [#26] от "авторът":

  Не оспорвам идиотщината на 45-те години на БКП!
  Но чл. 1 си съществува и сега само, че под друга форма!
  Под благовидното було на "демокрацията" властта е реално деспотична и демагогска и се осигурява и гарантира от Изборния кодекс, Закона за политическите партии, както и от този за участие на гражданите в управлението! Управляват ни насила, а и се пишат демократи! Резултатите се виждат вече 25 години!
  Все някога ще се признае и отчете!

 43. 43 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#39] от "AzDebil":

  Само не мога да разбера защо тук всички комуно-податливи се изреждате да плюете настоящето, сякаш това по някакъв начин ще направи любимият ви комунизъм по-хубав. Или кво викаш...ти да си кажеш думата, пък дали има връзка с темата, кяо значение има. Важното е да се троли!

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 44. 44 Профил на bora bora
  bora bora
  Рейтинг: 1037 Неутрално

  [quote#37:"Dorian Gray"]Нищо не ми донесе 25 години омраза и плюене. Защото това отнема градивната енергия. [/quote]
  Първо - статията не е мразене и плюене, точна дисекция на това, как те владееше системата.
  Второ - Това което комунизма отне на 2-3 поколения трябва да се помни и казва.
  Трето - Нищо не се дава даром
  [quote#10:"lone_wolf"]За да промениш нещата, се иска дупце! [/quote]
  [quote#10:"lone_wolf"] "За да получиш - трябва да дадеш!" [/quote]

 45. 45 Профил на Dorian Gray
  Dorian Gray
  Рейтинг: 867 Неутрално

  До коментар [#40] от "stupid_american":

  Кажи бе, проферсоре, каква е ползата от това постоянно леене на омраза по един строй който отдавна го няма и скоро българите няма да помнят?

  Защо не казва професора, че старите комунисти са още тук? Защо не ги нарече с имената им?

  Защото е страхливец. Иска като един Дон Кихот да се бие с вятърните мелници, но не забелязва колко е смешен.

  МОЛЯ, ИЗИСКВАЙТЕ ФИСКАЛЕН БОН !!!
 46. 46 Профил на Dorian Gray
  Dorian Gray
  Рейтинг: 867 Неутрално

  До коментар [#43] от "stupid_american":

  Ти още не разбираш. Няма никаква носталгия към комунизма.

  Тя е само в тези които не могат да виреят без да плюят по него.

  И Янакиев прави точно това което посочваш ти:

  Опитва се да направи днешната картинка по-добра оплювайки комунизма. Ми не му се получава.

  МОЛЯ, ИЗИСКВАЙТЕ ФИСКАЛЕН БОН !!!
 47. 47 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1631 Весело

  До коментар [#43] от "stupid_american":

  Не знам дали си американ, но останалата част от ника ти е вярна. Както и думичките за троленето са блестящо присъщи за твоето писание.
  Впрочем как адмирациите ги разбираш като плюене?
  Новоезик?

 48. 48 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#45] от "Dorian Gray":


  [quote#45:"Dorian Gray"]Кажи бе, проферсоре, каква е ползата от това постоянно леене на омраза по един строй който отдавна го няма и скоро българите няма да помнят?
  [/quote]
  Правиш невярно допущане, върху което градиш тезите си. Няма постоянно леене на омраза. Има лекция, която е безкрайно правдива и с конкретен повод. Твоята емоционална характеристика на тази лекция е безкрайно субективна и...емоционална В смисълът, в който влагаш, ВСЯКО едан негативна оценка на ВСЯКО едно явление може да бъде наречено "омраза", само защото на някого не му се нрави. Само че аз в текста виждам конкретни примери и факти. Виж, твоето си е просто омраза - никакви факти, само емоционални оценки.
  [quote#45:"Dorian Gray"]Защо не казва професора, че старите комунисти са още тук? Защо не ги нарече с имената им? [/quote]
  Хм...ами вероятно защото това не е предмет на лекцията му. Има едно такова нещо като свързаност с темата. Пробвай го и ти

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 49. 49 Профил на metalogy
  metalogy
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Личността се деформира от чувството за несправедливост, която няма начин да пребориш, нито поне да заклеймиш. Живееш с нея и това те смазва. Освен ако не се гръмнеш.
  Сега всеки може да напусне страната. Добре е, че не сме затворени против волята си тук.

  колко е стабилен финансовият сектор у нас, ако не се говори за него
 50. 50 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 478 Неутрално

  [quote#39:"AzDebil"]
  Да се огледаме, да започнем с неистовото желание днес да се въвеждат УНИФОРМИ за децата[/quote]
  Невярно - това не е от днес, а стара традиция, дошла от Европа. Ученическите униформи, с номера на ученика, зашит на ръкава(за контрол на поведението на обществени места и на спазването на вечерния час), съществуват в България от докомунистическо време и съществуваха и след това. Отмяната им в последния период е една от грешките на реформите. В последните години, от снобски пориви, някои частни училища въвеждат униформи, за да се подчертае класовата и социална значимаст на заведенията и възпитаниците им.
  Но има и друг аспект на униформата:
  Неофициалната униформа. Тя почва от модата. В днешното българско училище, в общностите ноа учениците свирепства, незабелязвано от педагози, родители и общество, жестоко правило за униформеност. Там се насажда с всички средства - от присмеха до побоя униформеност в облеклото, вкусовете и навиците.

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
 51. 51 Профил на Dorian Gray
  Dorian Gray
  Рейтинг: 867 Неутрално

  До коментар [#44] от "Да бе да":

  Много хубаво ми цитираш. За да получиш, трябва да дадеш!

  И какво даде професора? Даде омраза!

  Знае ли професора как да излезем от положението? Защото не съм го видял да предлага нищо. Има ли дупе той да говори за всички комунисти около него? Няма.

  Като един истински страхливец действа на принципа:

  "Бий самара, да се сети магарето"

  МОЛЯ, ИЗИСКВАЙТЕ ФИСКАЛЕН БОН !!!
 52. 52 Профил на Dorian Gray
  Dorian Gray
  Рейтинг: 867 Неутрално

  До коментар [#48] от "stupid_american":

  Когато говориш за негативизъм, имай предвид, че професора е този с негативните оценки. Оценката ми за него не е базирана само на това писание. Неговите тези са все едни и същи: комунизма това, комунизма онова. И винаги отъждествява комунизма с БСП, защото за повече няма топки.

  Ето какво ще му кажа като контратеза на професора:

  Тури му пепел вече на тоя комунизъм. Без да го заровим в земята никога няма да погледнем към друга посока. И гледайки към трупа на комунизма, какво очкаваме да се роди, освен омраза?

  МОЛЯ, ИЗИСКВАЙТЕ ФИСКАЛЕН БОН !!!
 53. 53 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#47] от "AzDebil":

  Убеден съм, че ехидното отношение към анти-комунизма, което демонстрирате, е проблем за нашето общество. Де факто няма нито един обективен, рационален аргумент против анти-комунситическата риторика. ОПитите си да облечете емоциите си в някакви основателни аргументи са прозрачни. Пък вие си се правете на голям тарикат и остроумник с номера от селска вечеринка. Шегата е и на ваш гръб, както обикновено се случва в БГ.

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 54. 54 Профил на bora bora
  bora bora
  Рейтинг: 1037 Неутрално

  [quote#51:"Dorian Gray"]И какво даде професора? Даде омраза! [/quote]
  Омраза има в теб, защото ти я разпознаваш и идентифицираш в статията!

  А всички онези които са го изживели знаят ,пред каква бездна се изправя човек, ако усеща в себе си потенциал, че може да върви напред- пътя минаваше единствено през членство в Партията!
  Т.е. зачеркваш човека в теб, за да се издигнеш!

 55. 55 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1631 Любопитно

  До коментар [#50] от "Free_Mason":

  И вярно и невярно. Историята е такава. Същността е деконструиране на Личността. При комунизма - универсализиран принцип. При нас реминисценции на желанието за универсализиране на принципа.
  А доминацията на модата е реализация на субкултурни структури. Характерно за всяка група и обществени системи.
  !

 56. 56 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1631 Весело

  До коментар [#53] от "stupid_american":

  Защо изобщо е необходим какъвто и да е било аргумент срещу каквато и да е било реторика?

 57. 57 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#52] от "Dorian Gray":


  [quote#52:"Dorian Gray"]Неговите тези са все едни и същи: комунизма това, комунизма онова. И винаги отъждествява комунизма с БСП, защото за повече няма топки.
  [/quote]

  Може би е редно да прочетеш статията, под която която коментираш. Чувал съм, че помага

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 58. 58 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8390 Неутрално

  "Ние трябва да видим в какво се превърнаха онези, които превърнаха живота ни в свой ресурс."
  Виждаме ги,всеки ден и час-капиталисти,олигарси,мафиоти.И няма отърване от тях,после ще дойдат децата и внуците им.

 59. 59 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 478 Неутрално

  Обсъждането на темата за комунизма явно изнервя голяма част от публиката. Професорът се спира само на един аспект от голямата тема. И се справя по свой професионален и личен начин.
  Дежурните щатни могат да продължат по своя неповторим начин да отричат всичко неподвластно на модела, който защитават за момента.
  А които от читателите имат способността да мислят и преценяват, ще забележат и правилното, и погрешното.
  Осакатяването на личността от комунизма си е факт, който оказва негативно влияние върху цели народи и държави. Германците и до днес не могат да превъзмогнат различието помежду си, независимо от всички усилия на федералните власти да уеднаквят развитието на източната и западна части на страната. Това е факт и у нас.
  Отричането на комунистическите идеи от самата комунистическа партия предизвика истинска деморализация на народа. И се отприщи злото, присъщо на човешката природа. Озлоблението и бедността, чувството за ограбеност и безсилие са двигатели на поведението на много хора и днес. Вярата на хората в добрите комунисти, жертващи себе си за добруването на народа в един бъдещ спараведлив строй бе срината брутално.

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
 60. 60 Профил на apollo
  apollo
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Комунизмът е човеконенавистна система. Слава богу ,че доживях да видя началото на разпада и.

 61. 61 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 478 Неутрално

  До коментар [#55] от "AzDebil":

  Историята ли е сила, която деконструира личността? Едва ли. Не е ли целта на подобни изказвания да се сложат под един етикет комунизмът и историята въобще? Ако е така, то произходът и целта на това мъдруване са ясни - обелить коммунизм и коммунистов. Да се изчистят лицата им.

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
 62. 62 Профил на block
  block
  Рейтинг: 1093 Неутрално

  До коментар [#22] от "Безименен":
  [quote#22:"Безименен"]толкова време е изгубено, за да се напише този памфлет. за това време можеше да се помогне на някой гладен да е сит.[/quote]
  ето този пост ме зарадва. по принцип колекционирам бисери на глупостта предимно от боби45 или другаря иванов и още няколко професионалисти. но мога да ви похваля, скъпи господине, че вие прескочихте квалификациите и ударихте челната петица одма.

  да анализираме малко поста ви
  "толкова време е изгубено, за да се напише този памфлет"
  от тук ние предполагаме, че:
  а) вие точно сте определили стила като "памфлет", но всичко ме кара да мисля, че сте употребили думата в негативната и конотация а без да искате сте улучили - памфлет е кратко публицистично произведение в което силно се изобличава нещо
  б) времето нужно да се напише това произведение. вероятно вие имате някаква бегла представа от начина на работа на проф янакиев. скоростта на мисълта му и на писане. изхождайки от това вие давате някаква количествена оценка за това време.

  "за това време можеше да се помогне на някой гладен да е сит"
  това е по интригуващото изречение защото зачеква един много древен проблем. дали да помогнеш на гладния като му дадеш храна или да му помогнеш като му дадеш уменията да се сдобие с тази храна?
  с голяма доза на вероятност мога да предположа, че усвояването на някакъв занаят или умение може да отнеме години и този вариант отпада поради краткостта на текста на професор янакиев
  насочвам се към вариантът - да се даде на гладния храна и така да му се помогне да е сит
  понеже нямам вашите знания за методите, писането и прочие на проф янакиев аз изхождам от скромните си умения и предполагам, че написването на този текст може да се измери с времето нужно ми да приготвя вечеря официална вечеря за четирима да речем с повече от шест ястия и прилежащите им питиета - горе долу един ден.

  само не разбрах кой трябва да храни гладния....?

  беше ми изключително приятно да се поразровя в бедната ви интелектуална почва

 63. 63 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 478 Неутрално

  Който има Библията под ръка, може да я отвори на Притчи , глава 1, стихове 10 - 16.
  В този стар текст се намира описание на комунистическата идея.
  Между другото, претендиращото да е наука учение е вид религия, насаждана с промиване на мозъците и насилие.
  Затова комунизмът така ожесточено се бори против религията - тя му е конкуренция!

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
 64. 64 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4376 Неутрално

  Dorian,

  подменяте тематата на доста обективен, неемоционален и добър анализ
  (публикацията на професора - според Вас "червен",
  с измислена Ваша си борба срещу "плюене" и "омраза".

  Нещо като комунистическа цензура срещу Истини.
  С днешна дата.

  Не много различна от времето на тоталитаризма по отношение,
  например, изследователската книга на д-р Желев "Фашизмът" известна още като "Тоталитаризмът", която към 1968 г. не е допусната печат от монопола БКП на КПСС,
  а е разпространявана като "самиздат".

  Сега няма точно такъв проблем, но според Вас такива книги трябва да бъдат забранени или отречени?

  Анализът на Калин Янакиев е общо взето много точен.

  Бих добавил, че Марксисткият комунизъм,
  каквито разновидности са били ленинизмът и сталинизмът,
  още с базовата си идеология за

  "Безкласово Общество и Държава на Компартийна Диктатура на Пролетариата"

  предписва план за екстремистки централизиран, престъпен, противоречив и малоумен тоталитаритарен фашизъм.

  Марксизъм навсякъде по света води до "същото" престъпно безумие.

  По "план и график" Марксизмът е агресивен тоталитарен милитаризъм - атресивен срещу "поданици" вътре в своя лагер,
  и срещу потенциални вън - нови "придобивки".

  Идеята на Троцки е била екстремистка, фашистка и безумна,
  но подобни масово престъпни планове са били реализирани и без Троцки от диктаторите Ленин, Сталин, Мао и т.н.

  ЗА ЛУСТРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ОТ ТОТАЛИТАРНИ КАДРИ НА БКП И БИВШАТА КПСС.

  ДА БЪДЕ ЩАСТЛИВА ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ.

  До коментар [#46] от "Dorian Gray":
  До коментар [#43] от "stupid_american":

  Ти още не разбираш. Няма никаква носталгия към комунизма.

  Тя е само в тези които не могат да виреят без да плюят по него.

 65. 65 Профил на block
  block
  Рейтинг: 1093 Неутрално

  До коментар [#28] от "Dorian Gray":
  [quote#28:"Dorian Gray"]Не се гради ново поколение на базата на омраза към комунизма. [/quote]
  ами аз като се опирам на личния си опит мога да ви опровергая - имам ново поколение и сравнително доволен живот въпреки, че мразя комунизма и уча децата си да избягват и да не вярват на соцносталгици и залитнали по "чудесата на комунизъма"

  [quote#28:"Dorian Gray"]В момента в който обектът на ненавист избледнее, човекът който е свикнал да мрази ще намери друг обект на омраза. [/quote]
  Човек винаги е способен да мрази. Не съществува човек който само да обича. По важно от омразата обаче е превенцията - като се полагат ВСЯКАКВИ (в рамките на закона разбира се) усилия комунофеновете да се разкарат от ръчките за управление в държавата

  [quote#28:"Dorian Gray"]Резултатите ги виждаме всички: дълбоко разслояване на обществото, непоносим език на политическо говорене, никаква коалиционна култура, никаква толерантност и диалигичност. [/quote]
  резултатите ги виждаме всички. десетилетия загубена политическа култура вследствие на човеконенавистното управление на бкп води до липса на диалогичност и разслояване и прочие. разбира се това ще се оправи с времето. например моят дядо Бог да го прости смяташе за напълно разумна идея да се обесят едно количество комунисти, аз от своя страна пък съм по толерантен - просто да не ги допускаме посредством гражданска активност и образование до лостовете на властта. децата ми ще са още по толерантни - например няма да ги псуват на майка и тн.
  времето лекува както се казва.

 66. 66 Профил на block
  block
  Рейтинг: 1093 Неутрално

  До коментар [#40] от "stupid_american":
  [quote#40:"stupid_american"]Представям си германците къде ли щяха да са, ако не бяха отхвърлили нацизма категорично. [/quote]
  гигантска грешка на обществото (световното, не само българското) беше, че не се приравниха идеологиите на комунизма и фашизма като еднакво вредни и посочени като причина за гибелта на милиони хора. комунистите и фашистите са просто двете страни на една и съща монета - тоталитарното управление

 67. 67 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1631 Весело

  До коментар [#61] от "Free_Mason":

  Софизми уважаеми.
  Но аз не съм Сократ, а и в теб не виждам негова реинкарнация.
  Нямаш какво да противопоставиш.
  Безкрайност на диалога няма да се получи.
  !

 68. 68 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3693 Неутрално

  Съвършено ясно за всички, закачили макар и малко от комунизма, е, че той се основаваше на принуда и насилие над личността. Единствено така могат да се обяснят безумните приумици на властта - от "манифестациите" на комунистически празници, през бригадите и "ленинските съботници", та до социалното инженерство на панелните комплекси.

  Независимо дали властта изкарваше хирурзи от Пирогов да вадят моркови с голи ръце, или пращаше студенти от филологиите да строят монумента "1300 години България" на Шуменското плато, или наблъскваше ватмани, цигани и стари буржоа в една и съща панелна грозотия, тя го правеше не поради някаква икономическа целесъобразност, а за да докаже, че МОЖЕ да го направи.

  Бил съм на бригада в селското стопанство точно с хирурзи от ИСУЛ или Александровска болница, не съм напълно сигурен. Разбира се, те не похващаха нищо - би било безотговорно към пациентите им да наблъскат ноктите си с кал! - но висяха там унило като бръснарски каиши, а някакъв дедик от текезесето току минаваше, злобно захилен, и подхвърляше нещо от рода на: "Айде, и вие гражданите да видите отдека иде лебо!"

  Допускам, че въпросният дедик е успял да предаде на потомството си колко е било арно при соца, та внуците му да тролят по форумите като Дориан Грей по-горе.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 69. 69 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3693 Неутрално

  До коментар [#62] от "blockblock":  Евала, напълни ми душата!

  ++++++++++++

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 70. 70 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3693 Неутрално

  [quote#68:"Norman Granz"]социалното инженерство на панелните комплекси.[/quote]

  Тази тема ми се иска да я развия малко.

  Преди двайсетина години един икономист беше доказал с формули, че е много по-неефективно (ресурсоемко) да се построи блок с 200 апартамента, отколкото 100 двуфамилни къщи от типа semi-detached. За останалите - естетически, екологически, ергономически и пр. - "предимства" на панелното строителство едва ли си струва да се дебатира. И въпреки това ВЛАСТТА строеше панелни блокове дори в селата - в населени места като Ябланица, например, има по няколко панелни блока, които стърчат като развалени зъби над покривите на селските къщурки.

  Това се правеше, да за може индивидът да забрави какво е това ДОМ - едва ли някой и след 40 години живот в панелка (горе-долу на толкова са първите панелни жилища) би могъл да нарече номерираната си бетонна кутийка "дом". А домът е нещо извънредно важно за добруването (well-being) на индивида, на свободния човек.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 71. 71 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 955 Неутрално

  Чудя се този господинчо нормален ли или страда от синдрома на Мюнхаузен характерен най- вече за детската възраст. Хората при комунизма нямали семейства, били собственост на държавата, издължавали се на държавата, нямали право да не работят, мъжете и жените не били съпрузи, а другари и другарки!!!!.... Пълни измишльотини и простотии. Но най- лошото е, че всички тези небивалици и дивотии се четат от хора, от младежи, които никога не са живели при социализма, не знаят какво е социализъм, социалистическа държава и социалистическа организация на обществото. Днес младежите не са собственост на държавата,нито на семействата си, но тъй като в природата празно няма , много често стават собственост на МАФИЯТА!

 72. 72 Профил на Rozalina
  Rozalina
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Вече ми се струва, че метастазите на комунизма са неизлечими
  Вчера гледах поредния филм за нацистите в Германия. Стореното-сторено, всички са осъдени, имуществото им е конфискувано и безчинставта им служат за сценарии на филми.
  Най-важното - всички се срамуват от този период. Дори и тези, които не са ги подкрпяли.
  Тук ежедневно слушам и чета всевъзможни аутсайдери, "величия", средна класа и пр. да подсмърчат жално по бай ти Тошо.

  Socialism is the philosophy of failure, the creed of ignorance and the gospel of envy.
 73. 73 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3693 Неутрално

  [quote#72:"Rozalina"]всевъзможни аутсайдери, "величия", средна класа и пр. подсмърчат жално по бай ти Тошо.[/quote]

  Нали знаеш какво е определението за комунист на Никола Гомес Давила:

  Човек, който СЕ БОРИ държавата да му осигури статус на среден буржоа.


  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 74. 74 Профил на pelovski
  pelovski
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Интересно е, че видните специалисти по комунизъм са хора, които през целия си живот са на бюджетна заплата като Калин Янакиев и хора, които са на западни хранилки под формата на НПО.
  Статията е доста елементарна и може би е логично да е такава като се има предвид, че е пише един кабинет човек и при това човек, който обича да се прави на интересен. Помните ли скандала с руския свещеник в руската църква в центъра на София, които бе забранил българи да влизат там ? Да, държането на свещеникът е скандално, но там отново цъфна К. Янакиев. Забележете - бил възмутен, че не го допускали да се моли в тази църква, но кой знае защо той пък е решил точно в нея да отправя молитви. Като че ли в София няма други църкви.
  Сега тръгнал да разсъждава за комунизма, но защо не разсъждава на тема "Борисов" ? Много съм любопитен какво ще каже по тази тема ? Защо интелектуалци като него мълчат или говорят хубави неща за Борисов ? Като напр. Ал. Кьосев, който преди дни направи леки метани към човек, който е завършил школата на ДС и произлиза от тъмните среди.
  Когато беше Орешарски премиер такива като Янакиев и Кьосев скачаха като ужилени, а сега си трайкат и прави метани.
  Интелектуалци, та дрънкат.

 75. 75 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#35:"tsvetko_51"]Покажете неудобния за атакуване комунизъм[/quote]
  моля - Кропоткин. Текстовете без проблем се свалят от библиотеката Флибуста.нет
  На български препоръчвам Рудолф Рокер и Георги Константинов (може и Георги Хаджиев, но с него внимателно).

  [quote#35:"tsvetko_51"]Вие не сте ходил на бригади[/quote]
  сериозно? 1967 набор съм. И не само в България на бригади съм бил, но и в тогавашна съветска Украйна, където учех между 1981 и 1984.

  [quote#35:"tsvetko_51"]коментираме за ежедневните и "нормални" за времето отношения между власт и човек. [/quote] тези отношения НИКОГА не са били "нормални" - откакто се е появила държавната форма на обществена организация (заробване) преди 60 века.

  [quote#35:"tsvetko_51"]днес всеки има право на избор[/quote]ограничен от размера на доходите и начина на придобиването им; което се отразява и върху т.нар. "личностно развитие".


  [quote#25:"авторът"]Паяртията беше комунистическа[/quote]не, просто така се казваше, за да баламосва хората. Ето, вас ви е забаламосала необратимо и нелечимо.

  [quote#25:"авторът"] т. нар. социалистическо общество.[/quote] именно - ТАКА НАРЕЧЕНО. Повече социализъм имаше и продължава има в скандинавските страни и в Швейцария. Та дори и в една Шотландия (един от мотивите й за отделяне беше самостоятелна политика за снижаване и премахване на социалното неравенство).

  [quote#25:"авторът"]Другарю [/quote] очевидно не съм ви другар, нито другар на болшевиките и прочая марксисти (вкл пребоядисаните в синьо и други шарении)

  [quote#15:"Blood Red Skies"]Абе, всички са маскари.[/quote]да, властниците са маскари. Добрата новина е, че може да се живее и без тях.


  [quote#12:"stupid_american"]Много ти се иска да си на нивото на автора[/quote]о, и това ще стане - когато започна да изкуфявам от старост, ще падна до неговото сегашно ниво.
  Гаранция!
  (но поне няма да изкуфея на тема религиозност)


  [quote#10:"lone_wolf"]За да промениш нещата, се иска дупце! [/quote]
  и топки.

  властта ражда паразити
 76. 76 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#74:"andru"]Сега тръгнал да разсъждава за комунизма[/quote]
  и като се сетя какво са ми говорили за него негови студенти ПРЕДИ и СЛЕД, нещата стават направо комични!

  Андру, язък че само един плюс дават да ти сложа на мнението...

  властта ражда паразити
 77. 77 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#70:"Norman Granz"]ВЛАСТТА строеше панелни блокове[/quote]
  същото се прави в градовете на Запад - виж Париж, виж Ню-Йорк, виж Лондон.

  властта ражда паразити
 78. 78 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4952 Любопитно

  [quote#52:"Dorian Gray"]имай предвид, че професора е този с негативните оценки. [/quote]
  Нима има позитивни оценки на комунизма? Би ли ги дал?
  ПП. Всичките ти коментари са изпълнени с негативизъм, а същевременно се възмущаваш от него.

  Gunter glieben glauchen globen
 79. 79 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#68:"Norman Granz"]комунизма, е, че той се основаваше на принуда и насилие над личността[/quote]днес на какво се разчита? на убеждаване и съгласуване?

  това, което наричате "комунизъм", беше ДЪРЖАВЕН КАПИТАЛИЗЪМ. И, щом е капитализъм, естествено че ще се основава върху принуда и насилие.

  властта ражда паразити
 80. 80 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4952 Неутрално

  [quote#74:"andru"]хора, които са на западни хранилки под формата на НПО[/quote]
  Това е най-големия човешки грях, нали, другарю? А нещо да кажеш за газпромските и атомстройекспортските хранилки? Те са хилядократно по-големи от "западните" и на тях се дължи сегашното ни дередже на опашкари в ЕС. Но те не те впечатляват. Явно и ти блажиш от тях.
  [quote#74:"andru"]Статията е доста елементарна [/quote]
  Разбира се, за такъв задълбочен познавач на комунизма като теб.

  Gunter glieben glauchen globen
 81. 81 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4952 Любопитно

  [quote#77:"Николай Теллалов"]същото се прави в градовете на Запад - виж Париж, виж Ню-Йорк, виж Лондон[/quote]
  Нима?

  Gunter glieben glauchen globen
 82. 82 Профил на pelovski
  pelovski
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#76] от "Николай Теллалов":

  Опростенчият му поглед върху миналото дори е комичен. На приказките му могат да се вържат само 20 годишните, които не са били съвременници на оня строй. Да, имаше диктатура, но нали 45 години хора са работили, женили са се, правели са деца, сватби и т.н. Животът по онова време съвсем не изглежда толкова глуповато както го описва Янакиев. Има полутонове. Пък и при капитализма какво е ? И там в огромната си част бачкат като луди в крайна сметка за да поддържат един читав стандарт. Има едно писмо на Г. Марков до Д. Бочев, в което блестящо описва какво представлява Запада.
  И нека не забравяме, че това благоденствие, което го има на Запад в немалка степен се дължи на факта, че има страни, които в продължение на столетия са ограбвали други народи. А ние пет века не сме имали държава.
  И в крайна сметка както социализмът и капитализмът са две форми на робство. Бил свободен работникът при капитализма да прави това и онова ? И каква му е свободата ? Досега е слугувал на един, утре - на друг, а след седмица - на трети. Голяма свобода, няма що. Можел да избира на избори - и какво от това ? Той си остава слуга на някой. Всичко е тингири-минтири. Маса нашенци, които отидоха на Запад го разбраха. Слугуват та ушите им пукат, заради що-годе някакъв стандарт, който не могат да имат тука.

 83. 83 Профил на berillo
  berillo
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Проклет да е комунизма!

  Be3Al2(Si6O18)
 84. 84 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#66:"blockblock"]не се приравниха идеологиите на комунизма и фашизма[/quote]
  идеологията на МАРКСИЗМА в болшевишко изпълнение и без приравняване е идентична с фашистката: култ към държавността.
  Ето защо болшевиките веднага след като взеха властта (чудейки се до последния момент), тутакси нападнаха онези политически сили, които бяха за незабавно залагане на основите на комунистическото (бездържавно!) общество - анархистите и левите есери (социалисти-революционери, смятали за свои идеолог Бакунин).

  властта ражда паразити
 85. 85 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#82] от "andru":
  щеше да бъде комичен, ако не се радваше на овчедушна популярност. С това хората ментално си отрязват път към социален прогрес, след като заклинанието "ау, това е комунизъм!" ги стряска дотолкова, че са готови да търпят несправедливостите на капитализма, понеже "по-добро не било измислено, това е най-доброто възможно" (скапано хегелианство!).
  Не, комичен е за теб, за мен, ама за повечето този мракобес е ОПАСЕН.

  с удоволствие чета и препрочитам Г.Марков, но си давам също така сметка, че той се е движел в определени среди, без много да наблюдава житието-битието на обикновения лондонски пролетарий
  (е, все пак Марков е нива над персонажи като Солженицын де... харесвахме Александр Исаевич докато пишеше "против", ама когато научихме "за" какво призовава той, стана акано...)

  властта ражда паразити
 86. 86 Профил на Цензуриран от антибългари.
  Цензуриран от антибългари.
  Рейтинг: 577 Весело

  1. Не е имало комунизъм.

  Оттам нататък...верни или неверни, твърденията са безпредметни, понеже са на базата на нещо, което го е нямало.

  2. "комунизмът е отчетливо бастардски"

  За тва нямам думи.... Кво е "бастардски" ? Това на български език ли е г-син Професор ?

 87. 87 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#82:"andru"]ние пет века не сме имали държава[/quote]и затова Възрожденското образование роди милиционери, а онова под шапката на образователното министерство - царедворци...

  всъщност, имаше държава. Верски и езиково чужда. ОБАЧЕ! От 1860-70 все повече българи служат в османската администрация, та дори и КАТО ОФИЦЕРИ (тиловаци, лекари, не бойни командири, разбира се - идеята на Мидхад паша не се прихвана тогава). Неслучайно Левски пише: "ако ще се бием за собствен цар, имаме си сега султан"...
  Но какво получи народът от реставрацията на българската държава (и то не република, а МОНАРХИЯ)? Поредица войни за амбициите на политиците и двореца. Вместо заптиета и башибозук - българска жандармерия; вместо аги - "родни" чорбаджии.
  А за съвсем друго беше вдигал въстания...

  властта ражда паразити
 88. 88 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#81:"Blood Red Skies"]Нима?[/quote]
  питай гугъл

  властта ражда паразити
 89. 89 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#87:"Николай Теллалов"]милиционери[/quote]тю, революционери, какви милиционери... набутаха ми в главата простотии тия коментарни ваши реплики

  властта ражда паразити
 90. 90 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 2016 Разстроено

  Ох, стива вече с този комунизъм!

 91. 91 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#80:"Blood Red Skies"]А нещо да кажеш за газпромските и атомстройекспортските хранилки?[/quote]
  и те са "грях". И не измиват другите "грехове".

  властта ражда паразити
 92. 92 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#63:"Free_Mason"]Който има Библията под ръка[/quote]да се бие с нея по главата.
  Защото комунизмът там е описан в Новия завет, в някои пасажи от проповедите на Христос.
  Вярно, става дума за чисто потребителски комунизъм, но преписвачите през вековете са се погрижили да редактират казаното в полза на църковните тартори, дето не само пуснаха търговци в храмовете, но и самите станаха БИЗНЕСМЕНИ.

  властта ражда паразити
 93. 93 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#61:"Free_Mason"]обелить коммунизм и коммунистов. Да се изчистят лицата им. [/quote]
  не, да се внесе яснота кое е редно да наричаме комунизъм, а кое се е прикривало с тази идея, бидейки нещо съвсем друго.
  Истинските комунисти нямат нужда от лицепочистване.
  Докато партийните "комунисти" - и до кокал да ги изтъркаш, все е мръсотия. В най-добрия случай - глупост и малодушие.

  властта ражда паразити
 94. 94 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#53:"stupid_american"]ехидното отношение към анти-комунизма[/quote]защото и антикомунизъм не е.

  властта ражда паразити
 95. 95 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#46:"Dorian Gray"]Няма никаква носталгия към комунизма.
  Тя е само в тези които не могат да виреят без да плюят по него. [/quote] за мен това е най-добрият коментар от всички, ама ВСИЧКИ останали.

  властта ражда паразити
 96. 96 Профил на Стоян Крумов Рахнев
  Стоян Крумов Рахнев
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Напълно съм съгласен автора проф. Янакиев. Само, че защо ми се струва, че и той се присъединява към тези, които днес помагат за очернянето на политическите субекти с лява насоченост. Защо 25 г. обаче не се възстановяват напълно взаимоотношенията между хората от преди 9 септември 44-та. Може ли авторът да анализира периода 1918-1944 г. и да каже имало ли е официална фашистка и антисемитска идеология. Кои ценности оттогава би трябвало да съществуват и днешно време.

  Stoyan Rahnev
 97. 97 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#41:"Free_Mason"]в основата на идеята: да се вземе властта и после -собствеността.[/quote]
  всъщност, това е тезис на марксизма, на болшевизма, но не и на комунизма като идея, с чието заглавие си послужи Маркс - и за което е бил много критикуван от революционните работнически профсъюзи.
  Впрочем, самият Маркс по времето на І Интернационал повече не се връща към тезисите от Манифеста. Ни ги потвърждава, ни ги отрича. А реално в него е формулирал принципите на тоталитарната държавност - в противоречие със смисъла на понятието "комунизъм" (за който самият той пише, че е БЕЗДЪРЖАВНО и БЕЗКЛАСОВО общество), появило се като описание на първоапостолските християнски братства в края на Ренесанса.

  властта ражда паразити
 98. 98 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#96:"Стоян Крумов Рахнев"]Може ли авторът да анализира периода 1918-1944 г.[/quote]
  това наистина би било интересно.
  И ми се струва, че би предизвикало по-ожесточени спорове от този под тази статия.

  властта ражда паразити
 99. 99 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#32:"yorddj"]Този текст трябва да се изучава в ВУЗ[/quote]
  ами той тъкмо такива бози налива в главите на студентите си ОТДАВНА.
  После се чудете на дипломираните специалисти отгде бръмбари им бучат в кратуните...

  властта ражда паразити
 100. 100 Профил на Dorian Gray
  Dorian Gray
  Рейтинг: 867 Неутрално

  До коментар [#65] от "blockblock":

  За последен път ще кажа, защото не ми се щрака повече:

  Бихме могли да постигнем повече като забравим комунизма, а не да си дрънкаме колко е лош. Ами лош е я! Забравете го вече!

  Според мен посттоталитаризма нанесе по-големи вреди върху нацията, отколкото самият комунизъм.

  Не комунизмът изгони 2 000 000 българи в чужбина.

  Агресията, омразата и самоубийствата също не са част от комунизма. Те се появиха след това, с подмяната на прехода и предадените надежди и отчаянието.

  Не искам вече антикомунизъм. Искам повече демокрация и хуманитаризъм.

  МОЛЯ, ИЗИСКВАЙТЕ ФИСКАЛЕН БОН !!!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK