"История на комунизма в Румъния" - учебник

"История на комунизма в Румъния" - учебник


Докато у нас преподаването на историята на тоталитарния период продължава да е тема за спорове, в Букурещ вече има учебник за гимназиите "История на комунизма в Румъния". Той е съставен от Института за изследване на престъпленията на комунизма в Румъния. Авторите са Михай Стаматеску, Ралука Гросеску, Дорин Добринку, Андрей Мурару, Ливиу Плеша, Сорин Андрееску


"Дневник" представя учебника с помощта и в превода на Ванина Божикова - преподавател по специалността румънска филология в Софийския университет "Св. Климент Охридски".


Разгърнете един необичаен учебник
Предговорът е написан от д-р Мариус Опря - председател на Института за изследване на престъпленията на комунизма в Румъния:


В момента отваряте един необичаен учебник. Въпреки че е написан от някои от най-добрите (и млади) специалисти в тази област – научни изследователи и преподаватели, служители или сътрудници на Института за изследване на престъпленията на комунизма в Румъния – с идеята да бъде учебно пособие, настоящият труд е нещо много повече от това. Той възстановява и систематизира в достъпна форма близкото минало: условията, при които се раждат и живеят вашите родители и голяма част от преподавателите ви. Както вече съм казвал,


комунизмът за съжаление не е само една идеологическа фикция


Той е среда и начин на живот в един леден свят. В името на комунизма загиват хора, заради страха от него не се раждат деца, в негова чест се е ляла потта на вашите родители. В този свят е имало и радостни моменти, които трябва да оценявате и разбирате като такива. Самите вие сте последният и най-важният от тях, като първото поколение, родено в свободния свят. Именно затова с този учебник се опитваме да отворим за вас, но и за вашите родители, един прозорец към миналото, без омраза и пристрастност, без гняв или примирение.


От началото и до падането на режима в Румъния обикновеният човек е подложен на непрестанна агресия, на прекомерен контрол дори на личния живот, нещо, което в наши дни вие, които не сте живели в онези години, е трудно да си представите. Обикновеният човек прекарва живота си между работното място и стените на дома, а щастието означава парче месо, купено след цели часове чакане на опашка. В условия на постоянна липса на необходимото за един достоен живот, стабилността на режима се гарантира от един истински репресивен триъгълник, в основата на който стоят решенията на партията, подкрепяни от една страна от действията на Милицията и на Секуритате /Държавна сигурност в Румъния - бел.ред./, а от друга страна – от комунистическото правосъдие.


В този истински триъгълник на смъртта се рушат съдбите на хора,
чиято единствена вина е, че трудно се отказват от свободата


и също толкова трудно понасят бедността и лишенията. Подчинението спрямо режима първоначално се осигурява чрез насилие, а след това – чрез обедняване на населението в името на едни идеали, в които продължават да вярват единствено комунистическите лидери, а използваната суровина е страхът, чрез който се упражнява контрол над обикновените румънски граждани. Достатъчна е обаче една-единствена искра, за да рухне цялата постройка. Агресивно потушените прояви срещу режима на Чаушеску през декември 1989 г. се коренят именно в спецификата на комунистическия режим в Румъния, в пълното му отрицание на всякакви реформи, в афинитета към диктаторските практики.


Сега ще ви разкажа един малко познат момент от историята на комунизма в Румъния, който обаче ми се струва емблематичен. На 10 декември 1987 г. непознати лица в знак на съпротива подпалват огромната статуя на Ленин, която по онова време се намира пред Сградата на свободната преса (бивше седалище на вестник "Скънтея" /официозът на Румънската комунистическа партия. – бел. прев./). В своята смела проява те изписват върху постамента на статуята: "Върнете ни страната обратно!". Историята обаче ни учи, че боговете и вярата в тях не умират с изгарянето на статуите. Не случайно настоящият учебник, първият посветен на историята на комунизма в Румъния, се появява почти 20 години след падането на режима.


Все още живеем в един свят, който се страхува да говори открито за миналото


Искаме да ви откъснем от този свят.


Тъй като вече сме свободни. Вече можем или да си припомняме комунизма, да опишем основните му действащи лица, или да продължим да се съгласяваме с мълчанието. Всяко изразено отношение има своята цена. Институтът за изследване на престъпленията на комунизма в Румъния поема отговорността да го припомни на всички заинтересовани. Включително чрез тази книга, която не замислихме единствено като проста последователност от уроци по история. Опитахме се да ви предложим нещо повече от час-два отегчение на седмица. Искаме да ви отворим този прозорец към миналото, през който да можете да го погледнете и да размислите за себе си.


 Съдържанието


В 12 глави е събрана историята на периода:


1. КОМУНИЗМЪТ В МЕЖДУВОЕННИЯ ПЕРИОД
- Комунистическата идеология от Маркс и Енгелс до Ленин и Сталин
- Основаване на Румънската комунистическа партия /РКП/ и нейното развитие до 23 август 1944 г.


2.ЗАВЗЕМАНЕТО НА ВЛАСТТА (1944-1947)
- 23 август 1944 г. Вътрешен и международен политически контекст
- Румънското общество на 23 август 1944 г.
- Политическият режим


3. РУМЪНСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (1948-1989)
- Кратка история на РКП
- Организационни структури и демографска политика на РКП
- Взаимоотношения в рамките на партията


4. ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (1948-1989)
- Партията-държава
- Репресивните структури


5. ОБРАЗЪТ НА "ДРУГИЯ" ПО ВРЕМЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ 
- "Новият човек" 
- Малцинствата 


6.РАЗРУШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО. ПОЛИТИЧЕСКАТА РЕПРЕСИЯ
- Разрушаване на политическата опозиция и на гражданското общество
- Светът на местата за лишаване от свобода


7. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЯТ МОНОПОЛ
- Налагане на новата идеология
- Идеологията в "Епохата на Чаушеску"


8. ИКОНОМИКАТА
- Механизми на действие
- Индустриализацията
- Външноикономически отношения  


9.ЕЖЕДНЕВИЕТО
- Личният живот
- Общественото пространство 


10.ВЪНШНА ПОЛИТИКА
- Външната политика на Румъния по времето на Георгиу-Деж
- Режимът на Николае Чаушеску от дисиденството до дипломатическата изолация


11.СЪПРОТИВА И ДИСИДЕНТСТВО ПО ВРЕМЕТО НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ 
- Антокомунистическата въоръжена съпротива (1944 – началото на 60-те години)
- Дисидентството през 70-те и 80-те години
- Работническите движения през 70-те и 80-те години
- Други форми на съпротива 


12. 1989 ГОДИНА
- Събитията в Румъния
- Комунистическото наследство през 90-те години


Урокът за партията-държава


От "Държавата съм аз" на Луи XIV до "Държавата сме ние" на Ленин изминават почти три столетия. Каква мислите, че е разликата между АЗ и НИЕ? Или между абсолютистката средновековна държава и тоталитарно-комунистическата държава на ХХ-ти век? В края на този урок със сигурност ще можете да отговорите на тези въпроси.


Великото Народно Събрание


След падането на монархията през декември 1947 г. РКП започва да изгражда институциите, специфични за "народната демокрация", като приема модела на политическата система на Съветския Съюз. Съгласно Конституцията от 1948 г. Румъния става Народна Република (през 1965 г. наименованието се променя на Социалистическа Република Румъния), а върхновният орган на държавната власт е Великото Народно Събрание (ВНС). Законодателен орган, ВНС всъщност е комунистическият парламент, но има единствено формална роля и се свиква само по няколко пъти годишно в рамките на кратки сесии, за да приеме законите, вече одобрени от партията. Теоретично избирани чрез общонародно гласуване, депутатите от ВНС на практика се подбират от органите на РКП/Румънската Работническа Партия (РРП) и избирането им от електората е чиста формалност...


Правителството


Партията-държава предвижда също така контрол на РКП върху изпълнителната власт, а именно върху Министерския Съвет (Комунистическото правителство). Той управлява страната от административна гледна точка и има правомощието да издава нормативни документи. Връзката му с РКП/РРП е изключително тясна, което в политическа система с еднопартийна власт означава изпълнение на решенията, взети на върха на единствената йерархия в страната: Комунстическата партия. В началото на 70-те години се създават органи с двойно подчинение на партията и на държавата, като целта на тяхната поява е нарастване на прекия контрол на РКП върху изпълнителните власти в държавата. На местно равнище на Министерския Съвет отговаря Изпълнителният комитет на Народния съвет.


Правосъдието


Партията-държава налага и подчинението на Правосъдната система на интересите на Комунистическата партия. През целия период 1948-1989 г., съдебната власт изпълнява двойна функция. От една страна, както във всеки политически режим, тя предотвратява и наказва престъпления от общ характер: кражба, убийство и т.н. С разглеждането на тези случаи като цяло се занимават прокуратурите и гражданските съдилища. От друга страна, Правосъдието се превръща в оръжие срещу онези, които се противопоставят на комунизма. В тези случаи отговорността пада в най-голяма степен върху военните прокурори и съдилища. Въпреки това, през 80-те години многобройни политически "престъпления" се скриват зад обвинения от общ характер, като най-често предявяваните са в "спекула" и "незаконно притежание на валута". По този начин гражданските съдилища осъждат множество представители на политическата съпротива като обикновени престъпници...


За учениците - анализ и проучвания


Към всеки урок е посочена литература. Упражненията включват анализ на източниците.  


Има и идеи за проучвания, които учениците могат да направят:


- Направете проучване във вашия град за начина, по който са се провеждали изборите в комунистическия период в сравнение в изборите след 1989.


- Посочете кметовете на вашето населено място в комунистическия период и паметните събития, с които се свързват техните мандати.


- Напишете есе, като се позовавате на твърдението на Ленин: "Държавата сме ние".

Учебникът и на DVD

Учебникът и на DVD


Урокът за репресивните структури


Всяка диктатура се осланя на репресивен апарат и активната работа на политическата полиция. При тяхното отсъствие не би могъл да се упражнява "пълен" контрол върху обществото, нито да се разкриват и потушават опозицията и протестните движения. Кои са били репресивните институции на румънската комунистическа държава? Как са работели те? Как са променяли методите си в различните периоди?


Секуритате


Какво е Секуритате? Сърцето на Партията, което бие, бие, бие...


Ето как е дефинирана Секуритате във виц от 80-те години.


Основана през 1948 г. по съветски модел, основната цел на Секуритате е да пази социалистическия ред и да унищожи потенциалните "врагове" на територията на държавата и извън нея.


Още в първите години на своята работа, в името на "класовата борба" и под внимателното наблюдение на съветските наблюдатели, офицери от КГБ, Секуритате използва открито агресивни методи, за да въведе сталинисткия начин на управление: диктактура на единствената партия, изостряне на класовата борба, унищожаване на старите политически и културни елити, както и на всяка опозиция, включително в рамките на Партията. Под ръководството на хора като Александру Николски, Георге Пинтилие, Владимир Мазуру или Александру Драгич са извършени стотици арести, депортации в трудови лагери, изпълнени с насилие следствени дела и не на последно място – масови убийства. През 1949 г. създаването на военните части на Секуритате укрепва силата на репресивния апарат. Ролята им е да поддържат обществения ред и да потушават всяка съпротива срещу колективизацията на селското стопанство и национализирането на частната собственост. През 50-те години тези военни части са мобилизирани, за да потушат съпротивата на борещите се срещу режима, намерили убежище в планините /горяните/ и са използвани при охраната на трудовите лагери.


Същевременно Секуритате основава дейността си и върху така наречени "мирни операции" като наблюдение на кореспонденцията, проследяване, обиски или създаване на информативни мрежи (виж речника), като това са текущи практики, които имат за цел следенето на голяма част от населението.


След смъртта на Сталин през 1953 г. репресиите намаляват и в Румъния, а между 1956 и 1959 г. страхът на Правителството в Букурещ от потенциалното влияние на опозиционните движения в Унгария и Полша предизвиква нова вълна от арести сред интелектуалците и селяните.


Едва през 1964 г. общата амнистия на политическите затворници бележи края на открития терор. Секуритате обаче продължава да присъства навсякъде в румънското общество.


Секуритате в годините на управление на Чаушеску


Поемането на властта от Николае Чаушеску е последвано от реформиране на Секуритате. През 1968 г. той осъжда някои злоупотреби и престъпления, извършени от Секуритате по времето на Георгиу-Деж, без обаче да бъде наказан нито един виновен...


Усилията да се подобри представата за Румъния в международен план води до отказ от терористичните мерки, прилагани до 1965 г., или тяхното скриване от обществото. Така в годините на управление на Чаушеску, Секуритате съсредоточава дейността си основно върху създаването на широка мрежа от информатори, внедрени във всички държавни институции; във фабрики, болници и училища. На практика нито една институция не избягва наблюдението. Също така, телефоните на гражданите периодично се подслушват по сигнал, а в домовете на онези, за които се подозира, че имат критично отношение спрямо режима, са инсталирани микрофони. С помощта на тези подслушвателни средства се изготвят досиета за информативно наблюдение на лицата, които са считани за опасни.


Въпреки привидно законната си дейност, агресивните практики на Секуритате продължават и в периода 1965-1989 г., без обаче да стигат до крайностите от годините на управление на Деж...


Представена е и структурата на Секуритате.


Казус: Методи за вербуване на информаторите


Към тази глава като източници са посочени и архивни документи. Има речник на термините, с които са боравели тайните служби. Ето обяснението за Проследяване – "форма на тайно или открито наблюдение, осъществявано от специализирани кадри, имаща за цел да идентифицира лицата, да следи движението, посещаваните адреси и техните лица за връзка, включително заснемане с фотоапарат или филмиране на някои моменти или ситуации, които биха могли да представляват интерес за Секуритате"


Обяснено е, че по времето на комунистическия режим информаторът играе важна роля за разкриване на "вражеските" нагласи срещу режима. Мрежата от информатори постепенно се разраства и през 80-те години се превръща в основното средство за наблюдение на населението.


Отново има задачи за учениците. Една от тях е да посочат причините, които са карали хората да станат информатори. Друга - да изразят гледната си точка към начина, по който следва да се отнасяме към различните видове информатори.


Препоръчва се да напишат есе на тема Секуритате и правата на човека, да направят проучване за начина, по който се е гледало на Секуритате в града им.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (345)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Р. Дражев
  Р. Дражев
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Вече стана така, " как ще ги стигнем ..румънците..."

  Happy face says, adios !
 2. 2 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3515 Неутрално

  Не само е нужно историята на комунизма - в опозиция и на власт - да се изучава от всички, ами и всякакви опити той да бъде идеализиран, възхваляван, оправдаван или истината за него потулвана или изопачавана, трябва да бъдат криминализирани по НК.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 3. 3 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Ние също имаме подходяща книга "Задочни репортажи за България" на Георги Марков. Чел съм я на 16 години, така че не е е проблем да бъде възприета от учениците.

  The best way to predict the future is to invent it.
 4. 4 Профил на Цензуриран от антибългари.
  Цензуриран от антибългари.
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Когато се учи История, се учи ЦЯЛАТА история, а не само избрани моменти.

  И няма нужда например нехаресваните моменти от историята или неудобните да са написани в отделен учебник.

  Но такова ни е образованието...такива са ни "будителите"...

 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 6 Профил на damned
  damned
  Рейтинг: 229 Неутрално

  До коментар [#1] от "Р. Дражев":

  ++++ Ама точно това веднага ми изкочи и на мен като мисъл: Кога ще ги стигнем .... румънците?!?!

 7. 7 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2672 Неутрално

  това е начина за истинска декомунизация .не става с ясни знаци и прочее клишета от комсомолски и партийни секретари и цапотене със спрей . до тогава продължаваме с " кой не скача е червен "

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 8. 8 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 2964 Неутрално

  Нашите учени тикви изопачиха дори периода за Турското робство ...пардон , присъствие в учебниците , вие искате истината за комунизма !

  Еми , няма да стане - как тогава зависимите от партията кадри (все още на ръководни позиции по университети,БАН,учреждения и т.н.) ще манипулират гласоподавателите си чугуни !!!

 9. 9 Профил на ppopov_67
  ppopov_67
  Рейтинг: 605 Неутрално

  Да се въведе изучаване на румънски в нашите училища.
  И този учебник да е Букварът.
  Това изглежда е единственият начин истината за комунизма да достигне до младото ни поколение.
  При тези наши "управляващи".

 10. 10 Профил на calypso
  calypso
  Рейтинг: 447 Неутрално

  Не мислех, че ще дойде време да завиждам на румънците!...

 11. 11 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 1951 Неутрално

  Браво на румънците.И тука ще стане,може да е по бавно,но ще стане.Децата на България ще започнат да учат за болшевишките убийци и техните концлагери и репресивен апарат,за съветската телевизия,за националния празник на България ВОСР.За тържествените вечери зари където редом до героите за освобождение на България от турско робство се четяха имената на комунистически бандити.За 45 години подменени ценности и вместо -Плачи! Там близо край град София
  стърчи, аз видях, черно бесило,
  и твой един син, Българийо,
  виси на него със страшна сила,на Ботев да е нашата гордост,че сме имали такива българи,не не беше това.Нашата гордост трябваше да бъде изкукуригалия от алкохол -пръв учител Димитров и някакви други лица от тая редица Ленин,Сталин,Хрушчов.Нищо не е забравено,ще се учи всичко.

 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 13 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 714 Неутрално

  [quote#4:"Търкай здраво! Да не изтървеш нещо !!!"].такива са ни "будителите"...[/quote]

  Ето какво казват будителите:
  "Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка!" Захари Стоянов
  "Всякога проклета Русия, когато е имала бой с Турция, лъгала е бедните простодушни българи, че уж тях иде да освободи! Но нейната цел всякога е била да им разори милото Отечество и да ги преселва малко по малко в земите си. Нейната злобна политика се познава твърде отдавна и от това, щото тя ни в един си договор с Турция нищо добро не е споменала за Българи, ако и да е имала най-добри удобства за това." Г.С. Раковски
  “Русия, тази развратница и мнима защитница на славянството, тя употреблява още по-радикални средства, за да затрие от лицето на земята българските колонии!” Христо Ботев
  "Ние, българете, обичаме руссите, но още повече обичаме сами себе си; ние са радваме на русските успехи и на русското величие, но в това също време желаеме да бъдем свободни и независими; най-после, ние сме готови да защищаваме общеславянските интереси, но желале би по-напред да защитиме сами себе си." Любен Каравелов

  The best way to predict the future is to invent it.
 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 16. 16 Профил на Цензуриран от антибългари.
  Цензуриран от антибългари.
  Рейтинг: 497 Весело

  [quote#15:"Росфалитнадзор"]Гледам двама национални предатели са сложили минуси на цитати на Ботев, Каравелов, Раковски, З. Стоянов.... [/quote]

  Тия "цитати" къртят всички мифки. Отде ги взе ?

  Особено за "българските колонии" направо изкърти целия фаянс

 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 18. 18 Профил на tanton
  tanton
  Рейтинг: 274 Неутрално

  За да пишем история на комунизма, комунизма трябва да е история.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 19. 19 Профил на man_un
  man_un
  Рейтинг: 514 Неутрално

  Всички соцръководители бяха различни от нашите по отношение връзките със СССР. Чаушеско на Румъния и Тито на Югославия имаха собствена политика, без да се съобразяват с руснаците. В страните Унгария, Чехия и Полша имаше бунтове против соца. Единствено ние бяхме послушните, учехме руски, карахме москвичи и се целувахме с Брежнев. Дали тая книга ще е се учи с интерес? Но ще бъде полезна.

 20. 20 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1366 Любопитно

  Браво на Румънците а тук КОГА ?
  ==============

  ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН

  Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.  Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
  Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска работническа партия /комунисти/) идва на власт на 9 септември 1944 г. с помощта на чужда сила, обявила война на България, и в нарушение на действащата Търновска конституция.
  (2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г., довело страната до национална катастрофа.


  Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
  Чл. 2. (1) Ръководствата и ръководните дейци на Българската комунистическа партия са отговорни за:
  1. целенасоченото и преднамереното унищожаване на традиционните ценности на европейската цивилизация;
  2. съзнателното нарушаване на основните човешки права и свободи;
  3. безпрецедентната разправа с народните представители от ХХV Народно събрание и всички невинно осъдени от така наречения "Народен съд";
  4. моралния и икономическия упадък на държавата;
  5. установяването на централизирано директивно управление на икономиката, довело я до разруха;
  6. погазването и отмяната на традиционни принципи на правото на собственост;
  7. рушенето на моралните ценности на народа и посегателството срещу религиозните му свободи;
  8. провеждането на непрекъснат терор срещу несъгласните със системата на управление и срещу цели групи от населението;
  9. злоупотребата с възпитанието, образованието, науката и културата за политически и идеологически цели, включително мотивиране и оправдаване на изброените по-горе действия;
  10. безогледното унищожаване на природата.
  (2) Комунистическият режим е отговорен за това, че:
  1. отнемаше на гражданите всяка възможност за свободна изява на политическата воля, като ги принуждаваше да крият своята преценка за положението в страната и ги принуждаваше да изразяват публично съгласие за факти и обстоятелства с пълното съзнание за тяхната невярност и дори това, че те представляват престъпления; това то постигаше чрез преследване и заплахи от преследване към отделната личност, нейното семейство и близки;
  2. системно нарушаваше основните човешки права, като потискаше и цели групи от населението, обособени по политически, социален, религиозен или етнически признак, въпреки че Народна република България още през 1970 г. се присъедини към международни актове по правата на човека;
  3. нарушаваше основните принципи на демократичната и правова държава, международните договори и действащите закони, като с това поставяше интересите на комунистическата партия и нейните представители над закона;
  4. при преследванията срещу гражданите използваше всички възможности на властта, като:
  а) екзекуции, нечовешки затворнически режим, лагери за принудителен труд, мъчения, подлагане на жестоки насилия;
  б) освидетелстване или настаняване в психиатрични заведения, като средство за политически репресии;
  в) лишаване от право на собственост;
  г) възпрепятстване и забрана за получаване на образование и упражняване на професия;
  д) възпрепятстване на свободното движение във и извън страната;
  е) лишаване от гражданство;
  5. безнаказано се извършваха престъпления и се предоставяха незаконни предимства на лица, които вземаха участие в престъпления и преследвания на други лица;
  6. подчиняваше интересите на страната на чужда държава до степен на обезличаване на националното достойнство и практическа загуба на държавен суверенитет.


  Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
  Чл. 3. (1) Посочените в чл. 1 и 2 обстоятелства дават основание да се обяви комунистическият режим в България от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. за престъпен.
  (2) Българската комунистическа партия е била престъпна организация, подобно на други организации, основаващи се на нейната идеология, които в дейността си са били насочени към потъпкване на човешките права и демократичната система.


  Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
  Чл. 4. Всички действия на лица, които през посочения период са били насочени към съпротива и отхвърляне на комунистическия режим и неговата идеология, са справедливи, морално оправдани и достойни за почит.
  -------------------------
  Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 26 април 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

  http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134920192

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 25. 25 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1366 Весело

  [quote#5:"Росфалитнадзор"]Мурзилка и кога по-точно в България се е учила история на комунизма?[/quote]

  История на комунизма не се е учило но се учеше задължително " Основи на комунизма '' мисля, че тухлата учебник беше писана от Ангел Балевски и влизаше даже в бала на дипломата за средно образование мисля, че още се изчислява при кандидатстване понеже не съм чул или чел да е отменено а в моята диплома си седи едно среден 3 за да не е твърдо 2.

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 27. 27 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2377 Неутрално

  На един тавански етаж населен от студенти имаше обща тоалетна. Вместо тоалетна хартия висяха трудовете на Ленин. Просто това беше най-изобилната хартия, най-евтина е най-достъпна. Освен това човек можеше да се похвали с коя точно мъдрост на водача е запознал задните си части.

  подпис
 28. 28 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2377 Неутрално

  До коментар [#24] от "Търкай здраво! Да не изтървеш нещо !!!":
  "Комуниста вика - дръж комуниста ! "

  Мили мой! Комунистите ги познавам само като ги видя от разстояние. За мен строителя на комунизма разпознаването на комунистите беше животоспасяващо, защото всеки от тях можеше да ти съсипе живота. Ако човек пропуснеше да сподели нещо с комунист последствията бяха ужасяващи.
  Може да изглежда невероятно но и сега като видя политик по телевизията, който не познавам от преди, веднага оценявам дали е комунист. Почти никога не греша.

  подпис
 29. 29 Профил на Цензуриран от антибългари.
  Цензуриран от антибългари.
  Рейтинг: 497 Весело

  [quote#28:"Иван К"]Ако човек пропуснеше да сподели нещо с комунист последствията бяха ужасяващи. [/quote]

  Да не сте живели в лагер ? Нямам такива премеждия. Никой не ми е заповядвал да споделям каквото и да било за каквото и да било. Явно сте се мъчили да се тикате някъде по върховете.

 30. 30 Профил на Цензуриран от антибългари.
  Цензуриран от антибългари.
  Рейтинг: 497 Весело

  Не знам агитката на "демократите" какво не и харесва да се изучава ЦЯЛАТА история та така ме оплюха. Значи нещо искат да скрият.

  А под "будители" имам предвид сегашното Министерство на образованието и учителите.

  Явно "демократската комунистическа класа" все нещо не и е удобно някак и все нещо недоразбира. Все иска да бъде както тя каже.

  Бетер комунисти...

 31. 31 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Това е чиста антикомунистическа пропаганда. С История няма нищо общо.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 33. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 34. 34 Профил на Дани Борисов
  Дани Борисов
  Рейтинг: 551 Неутрално

  До коментар [#4] от "Търкай здраво! Да не изтървеш нещо !!!":
  Какъв е този учебник за "цяла история"? В кой клас ще можеш да учиш "цяла история"?

 35. 35 Профил на opey_hrona
  opey_hrona
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Социализмът беше най-благословеното време за България и българите. Честити ония, които имахме щастието да живеем оня човешки живот.

  Само двама човека сме наясно какво става- аз и Опей Хрона. Опей Хрона знае всичко за всичко. Аз зная останалото.
 36. 36 Профил на Дани Борисов
  Дани Борисов
  Рейтинг: 551 Неутрално

  До коментар [#16] от "Търкай здраво! Да не изтървеш нещо !!!":

  Аааааа, ясно. Сега видях останалите ти коментари. Просто го играеш опортюнист. Приятна роля, троле!

 37. 37 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 994 Разстроено

  Историята на комунизма в България още се пише и това ще продължава докато не се направи ЛУСТРАЦИЯ!

 38. 38 Профил на himler
  himler
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Кой ще напише историята на комунизма в България? Какви са Меглена Пръмова, Бойко Борисов, Михаил Миков, Волен Сидеров, Валери Симеонов, Касим Дал, Агент Гоце -- все комунисти (е уж се водят бивши). Каква е съпругата на Иван Костов?
  Само в България беше избран за председател на парламента Георги Пирински, чийто баща от всичко на света най-много е мразел държавата България и българите в астност! Баща му се е наричал македонец по народност (той е един от хората измисляли новия македонски език) и гражданин на Югославия!
  В България така наречените комунисти са преди всичко антибългари и после са русофили!

 39. 39
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 40. 40 Профил на himler
  himler
  Рейтинг: 531 Неутрално

  До коментар 33.
  Като лъжеш къде гледаш? Седми ноември си беше празник, както 9 и 10 септември! Когато бъах малък имаше един идиотизъма наречен 200 ленински дни! Тогава 200 дни ни говореха само за ленин и даже имаше виц: Колко е висок Ленин? Иванчо отговаря ами около метър и 55! защо? Ами баща ми казва, че ленин му идва до гушата, което е метър и 55!

 41. 41
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 42. 42 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2757 Гневно

  [quote#15:"Росфалитнадзор"]
  Гледам двама национални предатели са сложили минуси на цитати на Ботев, Каравелов, Раковски, З. Стоянов....[/quote]

  Защото обичат Русия повече от родителите си, камоли България!!!

 43. 43 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2475 Неутрално

  Засега у нас се учи "История на БКП". Ама и тя не е истинската.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 44. 44
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 45. 45 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 2125 Неутрално

  До коментар [#5] от "Росфалитнадзор":

  За него Историята е само "История на ВКП/б/ и КПСС".

  "Големият проблем на цитатите в интернет е, че повечето хора вярват в тяхната автентичност." Иван Вазов
 46. 46 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3444 Неутрално

  според цитираното съдържание - сериозна работа;
  според цитираните откъси - с пропаганден уклон, който вреди на научната стойност на учебника.
  На мен ми липсва (чисто мое мнение) съпоставка на болшевишкия режим с режима на Антонеску и по-ранни периоди. Както и справки в какъв международен контекст става всичко това.
  Изобщо, хубаво е при описанието на един период от историята да се хвърлят котви и котвички към други периоди, към съвременността. Читателят (и ученикът) получава по-ясна представа.
  Но, без да видя този учебник подробно, не бива да казвам нещо повече.


  леееко извън темата:
  Преди време бях се сдобил с вузовски учебник по математика (май произведение на физмата към МГУ, някъде 1988 издаден в сравнително скромен тираж), който бе структуриран исторично - практически история на математиката, с постоянни примери как даден метод се използва днес и за какво.
  Ако такива бяха школските учебници, щеше да има в пъти повече математици по света.

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 47. 47 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1254 Неутрално

  И в това отношение им "дишаме праха" на румънците. Те, също са въвели религия в училищата още в началото на 90- те.

 48. 48 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3444 Неутрално

  [quote#13:"Росфалитнадзор"]Ето какво казват будителите: [/quote]
  ама пусни го и в темата за будителите де!

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 49. 49 Профил на tequila_sunrise
  tequila_sunrise
  Рейтинг: 388 Неутрално

  История на комунизма в Румъния" - учебник

  Това, че е учебник го разбрахме.

  А има ли "История на комунизма в България " - помагало )

 50. 50 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 2125 Неутрално

  До коментар [#19] от "man_un":

  Не е точно така. Първия антикомунистически бунт е в България - през май 1953 г. в Пловдив. Това е няколко месеца преди събитията в Германия. При потушаването му другаря Пръмов заповядва да се стреля на месо. След това следват горяните, генерал Анев...
  Тъй като продължават да ни управляват комунисти, за тези събития се знае много малко.

  "Големият проблем на цитатите в интернет е, че повечето хора вярват в тяхната автентичност." Иван Вазов
 51. 51 Профил на Consumer
  Consumer
  Рейтинг: 3082 Весело

  До коментар [#25] от "Танас":

  Мисля, че автор е покойния лакей на Т.Живков - М.Балев, Балевски се е занимавал с технологии за металите, даже е патентовал нещо.

  Every time you spend money you're casting a vote for the kind of world you want
 52. 52 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1257 Неутрално

  И за това ни изпревариха румънците.

 53. 53 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2475 Неутрално

  [quote#50:"mitko11"]следват горяните[/quote]
  Горяните са преди това. Цв. Анев и Горуня са в началото на 60-те. Горяните мисля са николапетковисти.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 54. 54 Профил на Consumer
  Consumer
  Рейтинг: 3082 Весело

  До коментар [#31] от "socialen":

  Аз единствените държави, в които има прокомунистическа пропаганда и се сещам са КНДР, Венецуела и Куба.

  Every time you spend money you're casting a vote for the kind of world you want
 55. 55 Профил на man_un
  man_un
  Рейтинг: 514 Неутрално

  До коментар [#50] от "mitko11":

  Съгласен. Не споменах за горяните, защото тяхното движение беше локално и бързо ликвидирано от милицията. За мой късмет чешките събития приключиха преди да вляза в казармата. Имаше доста жертви там. Когато делиха Германия със стената също.

 56. 56 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1366 Весело

  [quote#33:"opey_hrona"]В България 7 ноември си беше най-обикновен работен ден.[/quote]

  Бил е друг път обикновен работен ден.
  Манифестацията беше задължителна а ако се чупиш преди да минеш пред мавзолея ставаш '' вражески елемент ''

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 57. 57 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 660 Неутрално

  [quote#44:"opey_hrona"]7 ноември си беше работен ден, с изключение на случаите, когато съвпадаше със съботата или неделята. [/quote]
  В един момент (не си спомням точно кога) май през 80-те години 7-ми ноември стана официален празник. Това бе част от подготовката ни да станем 16-та република.

 58. 58 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Въпреки, че що-годе съм запознат с комунизма от личен опит като дете, някакси прочитайки историята така деконстуирана и детайлизирана ме кара да се чудя как е възможно да сме живели така? Започвам също така да се радвам на настоящето и да осъзнавам колко много сме постигнали и колко много път сме извървяли. Помислете само колко в днешно време приемаме за даденост някои свободи, които изобщо не бяха да дневен ред преди само 25 години. Четейки историята на комунизма наистина оставаш същисан от него, дори и да си живял в него. И точно тук се крие причината за инатото нежелание на някои хора да има подобни учебници за комунизма и в България. Те чувстват много добре, че един учебник тотално ще погребе така милата им система и животът им ще отиде напразно.

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 59. 59 Профил на heatseeker
  heatseeker
  Рейтинг: 1366 Весело

  То пък... Тя Румъния си няма собствена история, какво остава за комунизЪма в нея...

  Свобода за Надежда Савченко!
 60. 60 Профил на Цензуриран от антибългари.
  Цензуриран от антибългари.
  Рейтинг: 497 Весело

  [quote#34:"Дани Борисов"]Какъв е този учебник за "цяла история"? В кой клас ще можеш да учиш "цяла история"? [/quote]

  Явно не сте ходили на училище.
  За по-малките има съкратена история с най-важните факти...

  От "демократски" напъни съвсем сте престанали да мислите самостоятелно.

 61. 61 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2800 Весело

  Комунизма трябва да се изучава като исторически период - безпристрастно и с отчитане на постигнатите успехи и съпътстващите недостатъци на системата. Тази част от историята ще бъде мерило за благоденствие и просперитет векове наред - за нашите общества изкачили се на по-високо еволюционно стъпало от капитализма тази тема ще е репера и мярката за всеки и всичко.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 62. 62 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 442 Неутрално

  [quote#39:"opey_hrona"]Споко, момчетия, иде новият 9 септември.[/quote]

  Интересно. Наскоро и друг форумец говореше със същата мистична зловещина за нов 9-ти септмври. Явно нещо се мъти в кръжоците. Не ме разбирайте погрешно - нито за миг не си представям, че в подобно предсказание има нещо реалистично. Просто ми е интересно докъде се стига с нивото на пропаганда. Но разбира се, не може яслите да са съвсем празни - гурутата трябва да обещават на благоверните и бъдеща победа, злобата сама по себе си храни само до време. Трябва да има и надежда.

  Иначе, че нов 9-ти септември няма да има е ясно, понеже и самите му уж организатори не го искат. В момента комунистите се мобилизират и организират именно посредством даровете, които демокрацията, дори и квази-демокрацията у нас, им е дала. Парадоксално, но дори и самите те съзнават, че да искат да въдворят комунизъм наново е като да се прострелят в крака. Там и ще си остане левичарството - в една виртуална среда за изява на заблудени младежи и огорчени старци

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 63. 63 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 442 Неутрално

  [quote#61:"dark'star"]Комунизма трябва да се изучава като исторически период - безпристрастно и с отчитане на постигнатите успехи[/quote]

  Да. Така е. Много е важно да бъдем безпристрастни и да не пропускаме да отбележим, че успехите бяха нулеви.

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 64. 64 Профил на S.P.Q.R.
  S.P.Q.R.
  Рейтинг: 388 Неутрално

  [quote#2:"Norman Granz"]Не само е нужно историята на комунизма - в опозиция и на власт - да се изучава от всички, ами и всякакви опити той да бъде идеализиран, възхваляван, оправдаван или истината за него потулвана или изопачавана, трябва да бъдат криминализирани по НК.[/quote]
  Аналогично както е в момента с нацизма в Германия и Австрия.
  Съгласен съм напълно.

  zenrus.ru
 65. 65 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3444 Неутрално

  [quote#53:"Николай Колев"]Горяните мисля са николапетковисти. [/quote]
  всякакви са били.
  Но доста от тях стават жертви на активни мероприятия на ДС - провокатори обявяват за формиране на чета, хората идват... и там на място са ги разстрелвали.
  Имало е и анархисти от ФАКБ, оцелелите това разправят.

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 66. 66 Профил на S.P.Q.R.
  S.P.Q.R.
  Рейтинг: 388 Неутрално

  [quote#33:"opey_hrona"]В България 7 ноември си беше най-обикновен работен ден. [/quote]
  лъжеш долно

  7-ми ноември в България беше официален празник, почивен ден.

  Цитат:

  "Официални празници в Народна република България са : 1 януари- Нова година ; 1 май – Ден на международната солидарност на трудещите се, като за почивен ден е приет и 2 май; 24 май- Ден на славянската писменост и на българската просвета и култура; 9 септември- годишнина от Социалистическата революция в България - национален празник на НРБ, за почивен ден е приет и 10 септември, 7 ноември- годишнина от Великата октомврийска социалистическа революция."

  zenrus.ru
 67. 67
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 68. 68
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 69. 69 Профил на S.P.Q.R.
  S.P.Q.R.
  Рейтинг: 388 Любопитно

  [quote#61:"dark'star"]Комунизма трябва да се изучава като исторически период - безпристрастно и с отчитане на постигнатите успехи [/quote]
  кои са точно постигнатите успехи, че не се сещам...
  може би двата национални фалита, режима на тока и водата или купонната система?

  zenrus.ru
 70. 70 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1720 Неутрално

  А у нас Тиквата направи музей на социализма със сувенири и точно сувенирите говорят ,че това не е музей заклеймяващ комунизма като тези в Унгария и Чехия, а просто български СталинЛенд за болни социалистически носталгици...
  А такъв учебник няма да има скоро в българските училища. Комунизмът продължава в нови извратени мутантни форми , а някои на това му викат демокрация и даже обявяват ‘Ето ви демокрацията. Нали искахте демокрация.’ Дотам стигнаха комунистите в наглостта си. Ама така е с 'мирния преход'. А в една инфекция няма мирен преход . Просто един ден тя ще те унищожи.


  http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3712408729/
 71. 71 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3444 Неутрално

  [quote#37:"BlueWater"]Историята на комунизма[/quote]
  впрочем, как може да има история на нещо несъстояло се?
  Имаше държавен капитализъм с авторитарно (на периоди тоталитарно) еднопартийно управление.
  Комунизъм, даже според дефинициите на Маркс и Ленин (чиято линия продължи Сталин), не се получи още на старта.
  По простата причина, че болшевиките избиха онези, които бяха започнали да залагат основите на комунизма (автономни местни съвети, заводите - на работниците, земята - на селяните) - анархистите и левите есери.
  На дело болшевиките са антикомунисти и контрареволюционери. Не ги слушайте какво приказват (ама ги слушате - и привържениците им, и противниците, на всичко отгоре ИМ ВЯРВАТЕ)!

  (аз да подсетя само, че под "комунизъм" следва да се разбира "болшевизъм", че съвсем оглупяхме с тоя оруеловски новояз, използван както от болшевиките, така и от буржоазната пропаганда)

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 72. 72 Профил на S.P.Q.R.
  S.P.Q.R.
  Рейтинг: 388 Любопитно

  [quote#38:"himler"]Само в България беше избран за председател на парламента Георги Пирински, чийто баща от всичко на света най-много е мразел държавата България и българите в астност![/quote]
  аз мисля, че България държи световен рекорд по брой министър-председатели, които са чужди граждани (предимно руски)

  zenrus.ru
 73. 73 Профил на S.P.Q.R.
  S.P.Q.R.
  Рейтинг: 388 Гневно

  [quote#33:"opey_hrona"]В България 7 ноември си беше най-обикновен работен ден.[/quote]
  ето най-неоспоримото доказателство за това, че лъжеш:
  снимка на календарче от 1983-та година. 7 ноември е отбелязан в червено, както останалите празници
  http://auction.bg/uploaded/1/001833/1833215/1833215_1.jpg?lm=1401658929

  zenrus.ru
 74. 74 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 442 Неутрално

  [quote#70:"Dr_Doolittle"]Комунизмът продължава в нови извратени мутантни форми[/quote]

  Комунизмът просто се изроди в антиамериканизъм. Един политик от Кремъл има огромна полза от тая работа. А случайно ли е, че популярността на този политик съвпадна с интернет ерата? Защото, наред с всичко останало, какво е интернет? Най-плодотворната почва за лъжи, манипулации, изкревяне на истината. Манна небесна за новото поколение комунисти.

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 75. 75 Профил на yu22
  yu22
  Рейтинг: 1153 Неутрално

  До коментар [#13] от "Росфалитнадзор":

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++

  мнoгoниковият турист, имам 3-4 акаунта и 22 НИКА...
 76. 76 Профил на marrad
  marrad
  Рейтинг: 605 Неутрално

  До коментар [#44] от "opey_hrona":

  ''...7 ноември си беше работен ден, с изключение на случаите, когато съвпадаше със съботата или неделята.''

  Без коментар:


  http://www.socbg.com/2013/11/7111983.html

  Прочие, денят 7.11. 1983 е ПОНЕДЕЛНИК. Който се съмнява може да провери.

 77. 77 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3907 Неутрално

  Ден на Будителите

  Така е, "социален".
  Пиши я информационна пропаганда против ссср...

  Антиклеветническа пропаганда.
  Антипаразитическа.

  Само че с цялостни факти. Обективно.

  Браво на румънците.
  Много качествен учебник, според публикуваното в Дневник.
  Ще се разпространява ли в превод?

  Такъв обективен учебник е нужен и за българските училища,
  за изучаване историята на комунизма в България.

  Истината...

  "В името на комунизма загиват хора, заради страха от него не се раждат деца, в негова чест се е ляла потта на вашите родители.

  В този свят е имало и радостни моменти, които трябва да оценявате и разбирате като такива.

  Самите вие сте последният и най-важният от тях, като първото поколение, родено в свободния свят.

  Именно затова с този учебник се опитваме да отворим за вас,
  но и за вашите родители, един прозорец към миналото,
  без омраза и пристрастност, без гняв или примирение."

  коментар [#31] от "socialen":

  Това е чиста антикомунистическа пропаганда.

 78. 78 Профил на yu22
  yu22
  Рейтинг: 1153 Разстроено

  Естествено ще повторя няколко коментара, но както пееше Т.Колев - "Кога ще ги стигнем американците"...

  Ние да стигнем румънците, първо...

  мнoгoниковият турист, имам 3-4 акаунта и 22 НИКА...
 79. 79 Профил на S.P.Q.R.
  S.P.Q.R.
  Рейтинг: 388 Любопитно

  [quote#76:"marrad"]Прочие, денят 7.11. 1983 е ПОНЕДЕЛНИК. Който се съмнява може да провери.[/quote]
  виж по-горе съм поствал линк към снимка на едно джобно календарче точно от 1983-та, 7-ми ноември, понеделник, е отбелязан в червено.

  zenrus.ru
 80. 80 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2800 Весело

  До коментар [#69] от "S.P.Q.R.": "кои са точно постигнатите успехи, че не се сещам"
  Историята не изисква точно ти да я признаваш или точно ти да я одобряваш, а ако имаш проблем с паметта - това не е обект на историята. Щом само при споминаване на достиженията и общото благоденствие при соца особено в сравнение с нищетата и мизерията сега ви хваща бяс - трябва да се обясни защо при соца живеехме по-добре от сега, къде сбъркахме? Няма бягане от този въпрос

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 81. 81 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 544 Неутрално

  задължителна точка в програмата на новото правителство да бъде до новата учебна година такъв учебник да бъде написан и въведен за преподаване и у нас - другото е чалга и латиносериали - дори КТБ!

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 82. 82 Профил на S.P.Q.R.
  S.P.Q.R.
  Рейтинг: 388 Неутрално

  [quote#74:"stupid_american"]Комунизмът просто се изроди в антиамериканизъм.[/quote]
  комунизмът, в своята си същност, винаги е бил антиамериканизъм. просто Америка и основната ценност, която Америка олицетворява - свободата на индивида да живее както намери за добре - е коренно противоположна на комунистическата доктрина

  zenrus.ru
 83. 83 Профил на S.P.Q.R.
  S.P.Q.R.
  Рейтинг: 388 Любопитно

  [quote#80:"dark'star"]трябва да се обясни защо при соца живеехме по-добре от сега,[/quote]
  аз твърдя и мога лесно да докажа чисто статистически, че хората в България сега живеят по-добре, отколкото по времето на руското робство (т.нар. соц)

  zenrus.ru
 84. 84 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#80] от "dark'star":

  Ама интересно - говориш, говориш, но НИТО ЕДНО постижение не споменаваш конкретно. Конкретиката е голям враг на комунистите, съм забелязал.

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 85. 85 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 442 Неутрално

  [quote#80:"dark'star"]трябва да се обясни защо при соца живеехме по-добре от сега, къде сбъркахме? Няма бягане от този въпрос[/quote]

  Това не е въпрос. Това е манипулативно внушение. Моля правете разлика.

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 86. 86 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1371 Неутрално

  До коментар [#80] от "dark'star":
  защо при соца живеехме по-добре от сега, къде сбъркахме?
  ................
  Зависи "Кой".
  Номенклатурата живееше и по време на соца и сега супер гот.
  Булгар, по време на соца бе затворник в килия, хранен с руски нефт, научен да мързелува и да се лигави. Накратко да си губи времето и да се прави че живее, с никого да не може да сподели какво мисли по политически теми, лицемерие и подмазване. Превърнаха гордият български народ в една паплач от лакеи и нагаждачи. Не, спосибо.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 87. 87 Профил на marrad
  marrad
  Рейтинг: 605 Неутрално

  До коментар [#79] от "S.P.Q.R.":


  "...виж по-горе съм поствал линк към снимка на едно джобно календарче точно от 1983-та, 7-ми ноември, понеделник, е отбелязан в червено...."

  Около 4 години чета това-онова в ''Д.'', но на по-нагла и безочлива лъжа като тази от # 44 не бях попадал.
  С много от пишещите във форума не споделям позициите им по някои теми - да не си кривя душата, и с много от писаното от тебе под тази тема не съм съгласен ( зарад липса на време няма да се конкретизирам ), но подобен нескопосан лъжец като писалия # 44 срещам за сефте...

 88. 88 Профил на andreas_hofer
  andreas_hofer
  Рейтинг: 1260 Неутрално

  До коментар [#23] от "Росфалитнадзор":

  А от мен винаги получаваш: ++++++++++++++++++++++++

  Такъв учебник е отчайващо необходим и в България и определено има хора, които могат да го напишат, но докато властта е пълна с бивши бодигардове на Тошко Правешки, ДС агенти и бивши партийни и комсомолски секретари, това няма как да се случи.

  Комунизмът и неговите мутации са проклятието на съвременна България
 89. 89 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 442 Неутрално

  [quote#80:"dark'star"]Историята не изисква точно ти да я признаваш или точно ти да я одобряваш, а ако имаш проблем с паметта - това не е обект на историята.[/quote]

  Тавариш, не мисля, че да се позовавате на историята е във ваша полза. Нека ви обясня нещо, което явно сте пропуснал: нормалните, цивилизовани хора смятат комунизма за нещо зло, от което не произлиза нищо добро. Вие, тавариш, сте на страната на ненормалните. И действително, замислете се: вие винаги трябва да убеждавате, че това, което виждате, не е обозримо за останалите, нали така? Всички са овце, само вие сте сред малцината "богоизбрани", които са осъзнали истината, примерно фалша на Запада. Замислете се, че вашата риторика е по съществото си едно константно оправдаване. Ето и сега, след като целият свят е отрекъл комунизма, вие сте се заел с нелеката задача да го оправдавате, да ни отворите очите, видиш ли. Абе тавариш, я се ощипете по бузата. Хората празнуват, повтарям ПРАЗНУВАТ 25 години от падането на Берлинската стена.

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 90. 90 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1426 Неутрално

  До коментар [#2] от "Norman Granz":

  Абсолютно съгласен. Така както в Германия и най-горещите почитатели на Хитлер и фашизма, не смеят на публично място да му споменат името, така и у нас трябва да се постъпи горещите почитатели на комунизма.
  А е жалко, че изоставаме дори от съседите и поне да си вземем пример - защото нашия закон за комунизма е съвършено недостатъчен.

 91. 91 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2800 Весело

  До коментар [#89] от "stupid_american": "след като целият свят е отрекъл комунизма"
  Тоя виц другаря Ци Дзинпин ли ти го каза
  = кажи "половината свят" и ще се съглася
  Побързай ! Нещата се променят не в твоя полза

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 92. 92 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2800 Весело

  До коментар [#84] от "stupid_american": "Ама интересно - говориш, говориш, но НИТО ЕДНО постижение не споменаваш конкретно."
  Кое по-напред - сега повече космонавти ли имаме ... или повече компютри произвеждаме от соца ? ! Не исках да ви унижавам сравнявайки конкретно

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 93. 93 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#92] от "dark'star":

  Хората и без комунизъм произвеждаха компютри и космонавти. Разбирате ли, тавариш? Нямате НИТО едно постижение на комунизма, което да не е постигано и без него и да не е постигано по-добре.

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 94. 94 Профил на vesolr
  vesolr
  Рейтинг: 2024 Неутрално

  Колкото по-бързо се напише подобен учебник, толкова по-малко млади хора има опасност да се вържат на пропагандата на активисти като др. Иванов, социален, боби45 и други активни борци против капитализЪма.

  От клеветника https://goo.gl/QdmktQ
 95. 95 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#91] от "dark'star":

  [quote#91:"dark'star"] Тоя виц другаря Ци Дзинпин ли ти го каза
  = кажи "половината свят" и ще се съглася
  Побързай ! Нещата се променят не в твоя полза[/quote]

  Не съм забелязал тенденция някое развито общество да иска да заприлича на китайското. Но виж, тенденция китайското общество да прилича на западното има. То вас ако ви питаме, нещата се променят във ваша полза от 70 години. Аз ви написах по-долу, тавариш: ощипете се по бузата. Това, че хората празнуват падането на Берлинската стена би трябвало да ви подскаже, че вече историята се е произнесла по казуса. Умрял кон налагате, тавариш

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 96. 96 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3515 Неутрално

  [quote#92:"dark'star"]Кое по-напред - сега повече космонавти ли имаме ...[/quote]

  Колко космонавти сме имали при соца бе, тъпанар?! Един единствен, дето не успя да се скачи с модула и се върна като на***н долу, след като се наложи да претопяват цели тиражи на вестници и списания, възхвалили (леко преждевременно) "успешното" скачване...

  Като идеализираш комунизма, поне си кажи, че го правиш, защото това е единственият строй, в който и за некадърник като теб се е намерила някаква работа някъде си, колкото да не пукнеш от глад.

  Ако си работил така, както писателстваш, представям си какви вреди си нанесъл на предприятието.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 97. 97 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 827 Неутрално

  До коментар [#83] от "S.P.Q.R.":
  А аз знам дори и имената на хората, които сега живеят по добре. Точно статистически, били обяснил защо не можем да купим пет нови самолета, или се чудом откъде да си платим дълга с падеж 2015!

 98. 98 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 827 Неутрално

  До коментар [#94] от "vesolr":
  Като се имат предвид великите достижения на българския капитализъм, скоро младите хора в бг няма да могат да четат, пък камо ли да четат история на комунизма!

 99. 99 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2800 Весело

  До коментар [#93] от "stupid_american": "Хората и без комунизъм произвеждаха компютри и космонавти."
  а ние си ги правехме дори при комунизъм
  ... а при частниците нищо, ама нищо НЕ се получава
  Тръшкайте се , пенете се, това са фактите !

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 100. 100 Профил на Gordon Freeman
  Gordon Freeman
  Рейтинг: 551 Любопитно

  [quote#29:"Търкай здраво! Да не изтървеш нещо !!!"]Да не сте живели в лагер ? Нямам такива премеждия. [/quote]
  А вие да не сте живели в друга държава, или, по-вероятно, сте дете на семейство от комунистическата номенклатура, тати носи, мама меси, да живей труда.

  Ceterum censeo Russianem esse delendam
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK