Кой спечели от прехода в България

Кой спечели от прехода в България

© Георги КожухаровСпоред българите политиците и престъпниците са спечелили най-много от прехода. На трето място - те поставят и "нахалните, безскрупулните, нагаждачите, интригантите". Основните загубили са "обикновените хора".


Това е един от резултатите от голямо изследване на "Алфа рисърч", което беше представено на 9 ноември. То е част от инициативата "25 години свободна България" и национално представително проучване на общественото мнение за равносметката от  "25 години демократични промени в България". Проведено е сред 1 200 български граждани над 16 годишна възраст чрез пряко стандартизирано интервю по домовете*.  


От агенция "Алфа рисърч" отбелязват, че "екипът на проучването споделя виждането, че равносметката както за комунистическия режим, така и за прехода, не се свежда до и не се изчерпва с колективните спомени и нагласи в един определен отрязък от време. Тя може да бъде постигана само в цялостния анализ на архивните документи, конституционната и правна рамка, законодателството, икономическия модел, културните пластове, медиите и пр. през целия този период – анализ, който тепърва предстои да бъде направен. Настоящото проучване не казва "истината" за прехода, а откроява поредица от бели петна, диаметрално противоположни във времето нагласи и прочити на най-новата ни история, които търсят своето обяснение и повдигат тревожни въпроси." 
"Дневник" публикува едно към едно пълния текст на изводите и коментарите по данните от изследването, подготвен от "Алфа рисърч" като важни за бъдещи дискусии и търсене на отговори и решения. Заглавието е на редакцията. Оригиналното е "Преходът: Митове и памет, 25 години по-късно".


Основни изводи:


-  Двадесет и пет години след началото на демократичните промени в България, колективната памет за социалистическа България постепенно избледнява, а познанието за този период изчезва. 94% от най-младото поколение (16-30г.) споделят, че не знаят почти нищо за този период. 40% от тях не могат да посочат, дали краят на комунизма е белязан от рухването на Берлинската, Московската, Софийската или Китайската стена… 92% не познават нито в реален, нито в метафоричен смисъл границите на комунистическия блок. Познанията за епохата на комунизма се опират преди всичко на личните впечатления и разговори. Незначителен е делът на хората, които знаят за този период от книга 10%, филм, публицистично предаване (16%), училище или университет (10%).


- Липсата на дебат в медиите и публичното пространство, както и абдикацията на културните и образователни институции от темите за този период лишават новите поколения от познание за идеологическата и политическа същност на комунистическия режим, за неговия обхват и неговия крах. Така постепенно социализмът бива забравян, а неуспехите на прехода го митологизират и идеологизират. За значителна част от българските граждани големите политически фигури и събития от края на 90-те – Тачър, Кол, Горбачов, Валенса, рухването на Берлинската стена са изместени от битовите спомени. В края на 2014 г. обществото се лута между идеализацията на годините на младостта, "работата за всички", "безплатното здравеопазване", мозаечните спомени за "манифестациите", "дефицита на стоки", "ограниченията за пътуване", "липсата на свобода" и "репресиите над инакомислещите".


- На отстояние 25 години от края на социализма оценката за него е силно поляризирана и детерминирана почти изцяло от идеологическите убеждения на хората. Така например, хората с леви политически възгледи виждат в този период преди всичко спокойствието и сигурността. Липсата на безработица, безплатното здравеопазване, доброто образование и индустриализацията на страната са най-силните аргументи за позитивните оценки на този период, чийто изразител е основно най-възрастното поколение, при което левият и поколенческият прочит съвпадат.


За разлика от левия, десният прочит на комунизма е много по-критичен, но и по-хетерогенен: ограничения, безправие, липса на свобода, диктатура, цензура са основните му носещи елементи. За хората с десни възгледи, това е строй, при който са ограничавани основни права и свободи, период на утопия и обществени заблуди. И докато левият прочит не вижда никаква сянка върху социализма, десният "признава" наличието на някои социални постижения - достъпно здравеопазване, постижения в образованието и науката, ниска безработица, спокойствие и др.


- С течение на времето, равносметката за развитието на България в периода 1944г. – 1989г. се премества по подвижните пясъци на носталгията и преоценката. Крушението на много от надеждите за прехода "пренаписва" и оценката за социализма. Алфа Рисърч сравни оценките, които са давали българските граждани за периода 1944-1989 г. и за последния генерален секретар на ЦК на БКП - Т.Живков през 90-те години (в изследванията на НЦИОМ) и днес. Две години след падането на комунизма, докато е все още жива и релефна паметта за живота в този период, 76% от анкетираните от НЦИОМ пълнолетни граждани дават отрицателна оценка на Т.Живков, докато днес е налице рязко преобръщане и идеализация (55% позитивни оценки). Оставен на личните спомени, на носталгията по загубената сигурност и изчезващо знание за тъмните му страни, комунизмът постепенно губи политическата си оценка, продължавайки да подхранва стари и нови митове.


- Реконструкцията от днешна гледна точка на въпроса  "накъде след 1989-та?" очертава ясно петте кръга на представите за свободна и просперираща България – отваряне на границите и свободно пътуване (30%), повишаване на доходите и благосъстоянието (27%), развитие на пазарна икономика и нови възможности за работа (20%), повече човешки права и свободи (19%), връщане на частната собственост (18%), избор на управляващи чрез свободни избори (15%). Въпреки че, обективно погледнато, повечето от тези очаквания са факт – България е член  на ЕС и НАТО, пътуваме свободно, върната е собствеността, имаме многопартийна система и свободни избори и пр., субективните усещания са,  че очаквано и реално се покриват само в три направления – присъединяване към ЕС, свобода на пътуване и връщане на частната собственост. Едва 2% смятат, че са се сбъднали очакванията за върховенство на закона, 5% - за изграждането на демократични институции, 10% - за избор на управляващи чрез действително свободни и демократични избори.


- Ако отношението към комунизма е поляризирано и силно белязано от индивидуалните биографии и политическите ориентации, то равносметката за последвалия период на прехода е в големите си щрихи много по-еднозначна, хомогенна и с ясен с отрицателен знак: 50% от населението над шестнадесетгодишна възраст намира развитието на България след 1989г. за неуспешно, срещу 10% позитивни мнения. Същевременно, оценките в личен план са доста по-слабо песимистични – едва 29% смятат, че са загубили по време на прехода. Налице много ясна тенденция - колкото по-конкретен и обозрим е обсегът на оценката, толкова по-умерени и нюансирани са мненията. Хората отчитат и негативните, и позитивните страни в своя живот. Обратното, колкото по-високо е нивото на обобщение, толкова по-силни са присъдите за неуспех и провал на българския преход.


- Един от големите проблеми, с които се сблъскваме след 25 години промени е защо хората в личен план правят много по-нюансирана равносметка, отчитайки и придобивки, и загуби, но в обществен план виждат основно и предимно неуспехи? Отговорът, макар и на езика на всекидневието, може да се види в начина, по който българите определят спечелилите и загубилите от прехода: с опозицията "политици – обикновени хора". Т.е. въпреки разслоението през изминалите 25 години, тази опозиция не е икономическа, не е поколенческа, не е етническа, а чисто политическа – тя предава усещането за формирането на "класа на летящите в бързата лента", за които правила и закони не важат  и "класа на пешеходците", като тези две класи не могат да се срещнат помежду си. С нея  общественото мнение изразява своето усещане за фундаменталния проблем на прехода – провал на върховенството на закона, неефективни и корумпирани институции, осигуряващи и покровителстващи злоупотребата с власт.


- Масовата негативна оценка за прехода не е отрицание на целите на прехода. Изследването ясно показва, че хората не биха се отказали от достиженията на изминалите 25 години. По интуитивен всекидневен начин те са стигнали обаче до корена на проблема – не обвиняват конкретен политик или правителство, лява или дясна политика, а зле функциониращата държавност,  която се е усъвършенствала в изсмукването на ресурси от общността, вместо в механизмите, гарантиращи спазването на законността, професионализма и почтеността. Така, след 25 години промени, българското общество е изправено отново пред политическо предизвикателство – изграждане на ефективни и некорумпирани институции, осигуряващо върховенство на закона и на политическото представителство, което да бъде гарант за взаимното ограничаване на злоупотребата с власт, а не за взаимното насърчаване.


1. Двадесет и пет години след началото на демократичните промени в България – избледняваща и битовизирана колективна памет за социалистическа България


Трудно е да се каже дали има друг период в българската история, в който така бързо да се е стопявала не само паметта, но и да е изчезвало познанието за това какво е представлявал животът ни едва 25 години назад във времето. В края на 2014г. българското общество се лута между идеализацията на годините на младостта, "работата за всички", "безплатното здравеопазване", мозаечните спомени за "манифестациите", "дефицита на стоки" и "забраната за пътуване зад граница" и почти пълната липса на интерес и знание за границите в буквален и преносен смисъл на комунистическата система у най-младото поколение. Големите политически фигури и събития от края на 90-те – Тачър, Кол, Горбачов, Валенса, рухването на Берлинската стена са изместени от битовите спомени. За значителна част от общественото мнение политическата конструкция на "социалистическата епоха" не съществува или е останала във вестникарските заглавия от далечните 90 години. 


Днес 32% твърдят, че са много добре запознати с развитието на България в периода 1944-1989г. Почти същия (31%) е делът на онези, които твърдят, че изобщо не са запознати. Драматична е ситуацията при най-младото поколение – едва 6% от младите хора между 16 и 30 години твърдят, че знаят нещо за този период.


 

© Алфа рисърч


Самооценката е повече от точна. Днес, когато светът отбелязва 25 години от рухването на Берлинската стена, на 40% от българските младежи това не им говори нищо, а една трета не знаят, че преходът към демокрация в страните от Източна Европа започва през 1989г.


Драмата на липсващото познание става още по-силна, когато стане дума за знакови фигури от близкото миналото –  политиците, които със своето лидерство направиха възможна промяната, днес са неизвестни имена за мнозинството от завършващите училище, или университет. 68% от младежите на възраст 16-30 г. не знаят коя е Маргарет Тачър,  73% -  кой е Роналд Рейгън, 89% - Хелмут Кол, 76% - Михаил Горбачов, а 51% - дори Тодор Живков. Полша, Чехия, Унгария и Словакия се посочват като част от комунистическия блок от 65%, но с това се изчерпва възприятието на  границите този режим. За принадлежността към него на Куба (34%), и на бившите съветски републики – Грузия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Таджикистан и Туркменистан (16%) не се знае на практика нищо. 


 

© Алфа рисърч


Половината от децата на прехода, които знаят нещо за социализма, са почерпили познание основно от разказите на по-възрастните им роднини (36%), приятели или познати (18%). Епохата, пресъздадена от семейните разкази и преживявания неминуемо е по-битовизирана, откъслечна, пресъздаваща гледната точка на индивидуалния жизнен път. Този прочит е разбираем. Неразбираемо е обаче защо почти изцяло липсва систематизирано предавано знание за този период. Незначителна част от днешното младо поколение е придобило впечатленията си от публицистични предавания и филми (10% от запознатите ), или пък от статия, публикация или книга за този период (6%). Едва 14% споделят, че темата е била засегната по време на учебни занятия в училище или в университета. 


 

© Алфа рисърч


Нито една образователна или културна институция няма систематичен ангажимент да покаже и предаде ценностите, функционирането и идеологията на този строй. Медиите, училището, университета, музеите са се отдръпнали от темата, оставяйки младото поколение да черпи познание за социализма главно от тесния семеен кръг и спомените на по-възрастните, които с течение на годините биват преосмисляни, забравяни или променяни. Така, бавно, но сигурно, познанието за епохата на социализма потъва в разговора между поколенията. 


При по-възрастните поколения познанието за социализма естествено се базира на личното преживяване  - 73% при 31г.-60г. и 98% при тези над 60г. Както и при по-младите, делът на познанието, формирано посредством образователните институции и публицистиката е много нисък (между 6 и 15 на сто). Макар и да имат висока увереност в своите знания, и при "живите свидетели" историческата памет избледнява.


Така например, 46% от хората на възраст между 31г. и 60г. не знаят кой е Лех Валенса, 28% не разпознават Николае Чаушеску, 25% не знаят почти нищо за Фидел Кастро, а 44% не са чували за Георги Марков. Едва всеки втори над 30 годишна възраст знае, че Кавказките републики са били част от комунистическия блок, или е чувал, че Казахстан, Таджикистан и Туркменистан са принадлежали към СССР. Приблизително 20% се колебаят дали 1989г. поставя началото на демократичните промени в Източна Европа. 15% от поколението в зряла и по-висока възраст не може да посочи, дали края на социализма е белязан от рухването на Берлинската, Московската, Софийската или Китайската стена… 


 

© Алфа рисърчДвадесет и пет години след демократичните промени, българското общество е изправено пред избледняващо и ограничено в личните спомени познание за социализма. Липсата на дебат в медиите и публичното пространство, абдикацията на културните и образователни институции от тематизиране и проблематизиране на този период лишава новите поколения от познание за идеологическата и политическа същност на комунистическия режим, за неговия обхват и неговия крах. Така постепенно социализмът бива забравян, а неуспехите на прехода го  митологизират и идеологизират. 


2. Защо никой не обича 10 ноември? Поляризация между левия и десния прочит на комунизма. Носталгията и въпросителните около неговия крах: "спокойствие" срещу "ограничения"; "преврат" срещу "революция".


Оставен в значителна степен на забравата на времето, на избледняващите лични спомени и пренаписващи се разкази, в българското общество липсва консенсус за епохата на комунизма. Нейната оценка минава през личните и семейни биографии, които въпреки многобройните разлики в детайлите, оформят два сравнително консистентни прочита – ляв и десен. 


На отстояние 25 години от края на социализма хората с леви политически възгледи виждат в този период преди всичко спокойствието (12%), сигурността (6% )и "работата за всички" (11%). Това са трите най-силни асоциации, дадени в отговор на свободен въпрос. Другите, макар и по-рядко посочвани опорни елементи на възприятието за социализма в левия му прочит са – ред (4%), законност (4%), ясни правила (3%), благоденствие (5%), благополучие (3%) и просперитет (5%). Като цяло този поглед към социализма е кохерентен и праволинейно позитивен. Сериозно изключение от този единен възглед е сравнително честото споменаване на възродителния процес от 80-те години на 20-ти век (3%) и смяната на имената на българските турци (3%) - събития, оставили траен отпечатък върху съзнанието и колективната памет за социализма. 


 

© Алфа рисърч


Липсата на безработица (79%), безплатното здравеопазване (69%), доброто образование (57%) и индустриализацията на страната (47%) са  най-силните аргументи, формиращи положителната оценка за периода сред хората с леви политически възгледи. Неин носител е основно най-възрастното поколение, при което левият и поколенческият прочит съвпадат. Наслагването на романтиката на младостта със социалната политика на видимото равенство на фона на предизвикателствата, пред които е изправено днешното българско общество, обяснява в голяма степен силно изразените положителни оценки и носталгията към социализма. 


За разлика от левия, десният прочит на комунизма, изразен отново в спонтанните асоциации, е много по-хетерогенен, нефокусиран и критичен. Тук липсва доминираща характеристика, каквато е налице вляво.  Образът се изгражда около няколко носещи елемента – ограничения (6%), безправие (4%) , липса на свобода (4%), диктатура (5%), цензура (5%). Общото възприятие за периода 1944-1989 година е като за строй, при който са ограничавани основни права и свободи, период на утопия и обществени заблуди. Въпреки че позитивните асоциации са много по-рядко срещани, такива присъстват и са насочени най-вече към социалните измерения – достъпно здравеопазване (2%),  постижения в образованието и науката (1%), ниска безработица (3%), спокойствие (2%)  и др.


 

© Алфа рисърч


Въпреки отсъствието на единен вербален символ на комунизма сред дясно мислещите хора, различните акценти имат обща и най-вече ясно изразена ценностна основа - "не-свободата" във всичките й измерения: забраната да се пътува в чужбина (58%), задължителните манифестации, които трябваше да създават усещането за единство между народ и партия (57%), дефицитът на стоки, характерен за непазарните икономики (46%), силовата поддръжка на режима – държавна сигурност, милицията, репресиите (47%), привилегиите на членовете на БКП (41%).


На фона на икономическите реалности през последвалия 25 годишен преход, десните избиратели признават обаче и такива черти на социализма като липсата на безработица (49%) и безплатното здравеопазване (43%). Така, докато при левия прочит отсъства каквато и да било черна сянка върху социализма, то десният признава някои частични негови постижения. Социалните политики, без оглед на тяхната цена и налаганите ограничения за реализирането им, са онова устойчиво ядро във възприятието на комунизма, най-силно изразено сред левите избиратели, но споделяно и от по-широки социални слоеве. 


 

© Алфа рисърч


Картината допълнително се усложнява от факта, че едно огромно мнозинство от хора (приблизително 68%) нямат ясно изразени политически възгледи и по различните въпроси се лутат от едната крайност в другата. 


Аналогично е разделението в мненията и при оценката за началото на демократичните промени: революция или преврат е 10 ноември?


Коренно противоположните оценки за този ден също  се опират на първо място върху политическите биографии и ориентации на хората и на второ – на личните спомени за това време. Така например, при хората с леви политически предпочитания доминира усещането за преврат (30%) и заговор на външни сили (20%), докато хората с десни възгледи са поляризирани между преврат (27%), победа на демократичните ценности (19%) и освобождаване от комунизма (14%). 10 ноември остава обаче, "чужда" и "необичана" дата, без своя ясна символика. За левите – защото тогава е нарушена целостта на строя, в който са вярвали години наред, а за десните – защото тълкуват тази дата като вътрешно-партиен преврат и свързват основната фигура в него,  А.Луканов, с подмяната на демократичните процеси на един по-късен етап.   73% от младите хора между 16 и 35 годишна възраст нямат никакъв ориентир с какви процеси е свързана тази датата и естествено формират значителен дял от онези, които остават "без мнение". 


 

© Алфа рисърч


Като цяло обаче почти диаметралният прочит на комунизма от страна на хората с леви и с десни политически възглед, ясно показва липсващият консенсус в обществото относно близкото ни минало. Българското общество днес остава разделено в оценката си както за резултата от комунистическия строй, така за неговата същност.


3. Равносметката за развитието на България в периода 1944г. – 1989г. в подвижните пясъци на носталгията и преоценката 


Приблизително 69% от хората над шестнадесет годишна възраст се осмеляват да дадат категорична оценка за развитието на България във времето 1944г. – 1989г. Днес тази оценка е подчертано положителна – 44% намират този период за по-скоро успешен за страната, срещу 14%, за които той е по-скоро неуспешен. Почти една трета нямат формирано мнение, било поради незнание, липса на жизнен опит, или неориентираност какво точно се случва в този период. 


Имайки предвид разликата между левия и десния прочит на комунизма, не е учудващо, че именно политическите пристрастия са факторът, който в най-голяма степен влияе и определя мнението и отношението на хората към развитието на България в този период. Разбираемо позитивни оценки се наблюдават значително по-често при хората с леви политически предпочитания. За 78% от тях развитието на България в периода 1944г. – 1989г. е било успешно. Негативно настроените и скептиците сред тях са едва 14% (8% не могат да преценят). Това са обикновено представители на по-възрастното поколение (над 61г.), живеещи в по-малките населени места и селата.


Негативните оценки се наблюдават много по-често сред респондентите с ясно изразени десни политически възгледи. Най-често това са представители на средното поколение (31г.-60г.), живеещи в по-големите градовете и столицата. Паметта и оценката им е съществено различна от тази на левите симпатизанти – едва 27% от тях намират развитието на България в годините между 1944г. и 1989г. за успешно, като 36% посочват периода за неуспешен, а 29% виждат както позитивни, така и негативни моменти.


Извън политическите пристрастия, другият ключов фактор, който влияе върху оценката за социализма, са крушенията на надеждите за преход, в който България да постигне свобода, справедливост и икономически просперитет. Един от най-любопитните резултати от настоящото проучване е преобръщането на мненията и "преоценката" на личности и събития в светлината на задълбочаващата се тотална криза на обществено доверие в институциите, политиците, съдебната система и усещането за загуба на перспективи. 


Алфа Рисърч сравни оценката за развитието на България през периода 1944-1989 година през октомври 2014 г. с данни от аналогичен въпрос, зададен от НЦИОМ през 1992г. Ако преди 22 години  позитивните и негативните мнения са били почти в паритет, то днес негативните оценки за този период са спаднали двойно (от 30% на 14%), а позитивните са нараснали с 10 на сто. Така през 2014г., в съотношение  43%:14% доминира носталгично-идеализираният образ на комунизма. 


 

© Алфа рисърч


Още по-драматична е промяната в оценката дългогодишният и последен ръководител на БКП – Тодор Живков. Две години след падането на комунизма, докато е все още жива и релефна паметта за живота в този период, 76% от анкетираните от НЦИОМ пълнолетни граждани дават отрицателна оценка на Т.Живков. Днес отрицателните оценки падат до 25%, а положителните се покачват от 16% до 55%.  


 

© Алфа рисърч


От 80-те години на 20-ти век е останал преди всичко споменът за аварията в Чернобил и оставката на Т.Живков. Те съществуват обаче като две паралелни реалности без връзка помежду им - отговорността на ЦК на БКП и на генералния й секретар за скритата информация за ядрения облак и заразените храни отдавна е изчезнала от общественото внимание. На фона на трудностите на прехода, на неговите антигерои и отсъствието на ценностен дебат, днес обществените нагласи реабилитират личности и събития, от които съвсем неотдавна искаха да се оттласнат. 


Преоценка чрез идеализация – това е динамиката на общественото мнение за комунизма през последните 25 години. Левият и десният прочит показват две коренно различни лица на онзи строй, но оставен на личните спомени, на носталгията по загубената сигурност и изчезващо знание за тъмните му страни, той губи политическата си оценка, продължавайки да подхранва стари и нови митове.


4. Прочитите на прехода – между обедняването, икономическите шансове и проваленото върховенство на закона  


Ако отношението към комунизма и соц реалиите е поляризирано и силно белязано от индивидуалните биографии и съответните политически ориентации, то днешната равносметка за последвалия го период на преход е в големите си щрихи много по-еднозначна и хомогенна. И за жалост, с отрицателен знак.


 

© Алфа рисърч


Не само настоящото, но и всички проучвания от последните години сочат, че след 25 години промени, след избора на 9 парламента и управлението на 15 правителства, неизменно най-невралгични сектори остават: здравеопазване, съдебна система, сигурност, икономика, селско стопанство. Доколкото хората отчитат някакъв напредък и промяна към по-добро в сравнение с периода отпреди 89-та година, той касае основно развитието на медиите и инфраструктурата. Макар и да съществуват леки нюанси в оценките на отделните социални групи, като цяло мненията и присъдите са твърде сходни. 


Настанилият се като че ли трайно в обществото песимизъм и усещането за загуба в прехода почти напълно е заличил усещането за коренно различната обществена атмосфера в първите години на прехода. 


В изследванията на НЦИОМ през периода 1990-1997 могат да се открият поне три фундаментални разлики в сравнение с настоящите обществени нагласи:


- На първо място, налице е била широка подкрепа за преход към пазарно стопанство, конкуренция, икономически и политически реформи, дори и в направления, от които мнозинството са нямали пряк интерес.


Така например, поддръжниците на реституцията през 1992г. са 54%, срещу 19% против (27% не могат да преценят), въпреки че едва 9% от населението потвърждава, че към този момент е имало пряк интерес и лични ползи от тази реформа. Същевременно 63% са били за приватизацията под една или друга форма срещу 14% против (23% без мнение) и т.н. (НЦИОМ). Днес няма почти нито една сфера, в която необходимостта от реформи да среща толкова висока подкрепа. Така е, защото в редица от тях "реформите" се изхабиха, преди да се случат.


- На второ място, ако сред голяма част от симпатизантите на БСП са доминирали страховете – шок от бъдещето, шоковата терапия, обедняването, пазарната икономика, отказа от социализма, все широко популяризирани тези през онзи период,  то сред градските жители, по-млади и по-дясно ориентирани оптимистичните очаквания определено са вземали превес – конкуренция, свобода, инициатива, просперитет са ключовите думи за тази част от обществото ни.


- И на трето, но съвсем не на последно място, в първите години на прехода, независимо от всички фундаментални различия и острото политическо противопоставяне, съществува висока степен на доверие в представителните институции, в правителствата и политиците. Това може да се види както във високия процент гласуващи, в интереса и участието в политическия дебат, в проучванията от този период, които сочат нива на одобрение за  основни институции в рамките на немислимите днес 50%-60%. За сравнение, последните парламенти приключиха дейността си с едноцифрено число на одобрение. 


Макар и много от тези усещания и надежди да са избледнели или загубени, реконструкцията от днешна гледна точка на въпроса  "накъде след 1989-та?" очертават ясно петте кръга на представите за свободна и просперираща България – отваряне на границите и свободно пътуване (30%), повишаване на доходите и благосъстоянието (27%), развитие на пазарна икономика и нови възможности за работа (20%), повече човешки права и свободи (19%), връщане на частната собственост (18%), избор на управляващи чрез свободни избори (15%) и др.


Макар и в началото на 90-те значителна част от хората да се лутат в представите си как точно трябва да бъде постигнато бъдещото общество (нито обхватът на промените, нито начинът на осъществяването им са изглеждали ясни и последователни) от перспективата на изминалите повече от две десетилетия оценката за обществената енергия и желание за промяна в началото на прехода изглеждат единни и с ясно определена цел  – развитие на демократично общество и пазарни принципи в икономиката. 


 

© Алфа рисърч


Днес обаче, заслужено или незаслужено, повечето хора живеят с усещането за излъгани очаквания.  Погледнато обективно повечето от очакванията са факт – България е член  на ЕС и НАТО, пътуваме свободно, проведена е реституция, имаме многопартийна система и свободни избори и пр. Субективното усещане обаче е, че очаквано и реално се покриват само в три направления – присъединяването към ЕС, отварянето на границите и свободата на пътуване, връщането на частната собственост.


Качеството и начинът, по който се случват останалите очаквания, са в основата на трайния песимизъм на българите – най-силно се преживява, от една страна,  крушението на надеждите за повишаване на доходите и благосъстоянието, както и възможностите за намиране на работа, а от друга – надеждите за справедливост и добро управление. Едва 2% смятат, че са се сбъднали очакванията за върховенство на закона, 5% - за изграждането на демократични институции, 10% - за избор на управляващи чрез действително свободни и демократични избори. 


Сравнението между очаквания и реалности е в основата и на оценката за успехите и неуспехите на прехода. Резултатите очертават почти същата картина – успехи в отварянето на България навън, неуспехи в промяната на България навътре. 


 

© Алфа рисърч


Анализът на общественото възприятие за неуспехите ясно показва, че те се разделят на две големи групи:


- Икономически (безработица, инфлация, фалит на банки)


- Политически и институционални – корупцията, възходът на силовите групировки, овладяването на държавата от олигархията 


Различните социални групи акцентират донякъде на различни страни на неуспехите: хората с по-ниско образование, доходи и социален статус изтъкват преди всичко икономическите неуспехи и корупцията, а тези с по-високо образование и социален статус се спират отново на корупцията, но и на провала на държавата и институциите.


Въпреки това обаче, погледнати в своята цялост, те описват двете страни на една монета – проваленото върховенство на закона, рушащата се държавност и административната некомпетентност изсмукват и преразпределят обществен ресурс по начин, който не само не гарантира просперитет, но създава всеобщо чувство за неравнопоставеност и загуба на смисъл. 


Не е учудващо на този фон, че общата равносметка за прехода е също отрицателна:


50% от населението над шестнадесет годишна възраст намира развитието на България след 1989г. за неуспешно. Позитивно настроените са едва 10%, а 21% виждат както позитиви, така и негативи (19% не могат да преценят). 


 

© Алфа рисърч


Така, позитивните спрямо негативните оценки за прехода са в различно съотношение, от една страна,  при хората със свободни професии (23% към 47%), администрацията (17% към 47%) и частните собственици (12% към 42%), и от друга, при безработните (3% към 58%), пенсионерите (10% към 71%) и работниците (8% към 53%). 


Тези разлики в цялостните оценки съответстват като правило на личните и семейни траектории през тези 25 години. Така например, едва всеки десети респондент със свободна професия  или частен бизнес намира, че като цяло семейството му е загубило от прехода, докато всеки четвърти (24% за двете групи) се счита за спечелил. Коренно различна е равносметката за пенсионерите и безработните. При тези две групи считащите се за спечелили са рядкост (съответно, 6% и 1%) докато мнозинството от тях се позиционира категорично сред загубилите (48% и 41%). 


Прави обаче впечатление, че оценките на микро равнище, в личен план, са по-малко песимистични (29% смятат, че са загубили по време на прехода), отколкото тези в макро план (50% определят развитието на България за неуспешно). Различни мотиви могат да стоят зад това разминаване, но е налице много ясна тенденция - като правило, колкото по-конкретен и обозрим е обсегът на оценката, толкова по-умерени и нюансирани са оценките. Хората отчитат и негативните, и позитивните страни в своя живот. Обратното, колкото по-високо е нивото на обобщение, толкова по-силни са присъдите за неуспех и провал на българския преход. 


 

© Алфа рисърч


Не случайно, образователният, социален статус и професията водят до различия в оценките за прехода, докато политическите предпочитания – в много по-малка степен. Във всички случаи, идеологическите ориентации влияят върху цялостната равносметка за прехода много по-слабо, отколкото върху оценките за комунизма и върху очакванията в началото на 90-те. 


Така, един от големите проблеми, с които се сблъскваме след 25 години промени е защо хората в личен план правят много по-нюансирана равносметка, отчитайки и придобивки, и загуби, но в обществен план виждат основно и предимно неуспехи? Отговорът на общественото мнение на един от основните въпроси – спечелихме ли от прехода? -  определя, макар и на езика на всекидневието, корените на  усещането за провал. 


 

© Алфа рисърч


Основната опозиция, която хората определят в отговор на свободен въпрос: кой печели и кой губи от прехода, е: печелят политиците (41%) и на второ място, но също с висок дял (27%) – мафиотите, престъпниците, а губят обикновените хора, народа (54%). Въпреки разслоението и диференциацията през изминалите 25 години, тази основна опозиция не е икономическа (богати срещу бедни), не е поколенческа (млади срещу стари), не е етническа. Тази основната опозиция е политическа – усещането е за формирането на "класа на летящите в бързата лента", за които правила и закони не важат и "класа на пешеходците", като  тези две класи не могат да се срещнат помежду си. 


С опозицията "политици – обикновени хора" общественото мнение изразява своето усещане за фундаменталния проблем на прехода -  провал на върховенството на закона, неефективни и корумпирани институции, осигуряващи и покровителстващи злоупотребата с власт.


Поредица политически феномени от най-новата ни история показват следствията от този процес  – трайната и все по-нарастваща загуба на доверие в политиците и основните институции на представителната власт, политическата апатия, банализирането на купуването на гласове, усилващата се роля на популистките и инженерни проекти, които играят с неудовлетвореността на хората, доколкото тъкмо тя е тяхната хранителна среда.  


 

© Алфа рисърч


Убеждението и на леви, и на десни, и на хора с висок, и на хора с нисък социален статус е, че преходът е облагодетелствал преди всичко политиците и престъпниците. Поради това днес той е еднакво недолюбван и от ляво, и от дясно.


Масовата негативна оценка за прехода не е отрицание на целите на прехода. Изследването ясно показва, че хората не биха се отказали от достиженията на изминалите 25 години. По интуитивен всекидневен начин те са стигнали обаче до корена на проблема – не обвиняват конкретен политик или правителство, лява или дясна политика, а зле функциониращата държавност,  която се е усъвършенствала в изсмукването на ресурси от общността, вместо в механизмите, гарантиращи спазването на законността, професионализма и почтеността.


 

© Алфа рисърч


Ако обобщим, след 25 години промени, българското общество е изправено отново пред политическо предизвикателство – изграждане на ефективни и некорумпирани институции, осигуряващо върховенство на закона и на политическото представителство, което да е бъде гарант за взаимното ограничаване на злоупотребата с власт, а не за взаимното насърчаване. 


* Изследването е проведено сред 1 200 български граждани над 16 годишна възраст чрез пряко стандартизирано интервю по домовете. Използвана е стратифицирана по тип населено място извадка с квота по основните социално-демографски признаци – пол, възраст, образование.  


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (153)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 796 Весело
 2. 2 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2487 Неутрално

  Това не е преход,а разпад!

 3. 3 Профил на laundromat
  laundromat
  Рейтинг: 434 Неутрално
 4. 4 Профил на heatseeker
  heatseeker
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Всички спечелихме, просто не всеки е доволен от печалбата си.

  Свобода за Надежда Савченко!
 5. 5 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1036 Неутрално

  Просто през 1991 г простотиите на социалистическия режим бяха още пресни. Затова и 76% от хората тогава се изказваха негативно за него. И после 25 години хаотичен преход (отгоре са пак същите другари) доведоха до разочарование и естествени жалби за младостта. Доказано е че хората помнят хубавите неща (дори и само това да си бил млад тогава) и игнорират лошите спомени, обикновена психология и самосъхранителен рефлекс.

  А че комунистите продължават да промиват мозъците на хората колко е било хубаво и мълчат за хилядите престъпления и простотии само спомага на процеса. Затова трябва да се даде оценка на този период и да се говори за него и да се изучава в училище, за да не минават лъжите на камуняките.

  Няма шики-мики.
 6. 6 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 4860 Неутрално

  КОЙ спечели от прехода, това са комунистите в по висшите ешелони на властта и тези от тях които получиха червените куфарчета. следващите са кредитните милионери, които не върнаха нищо или само жълти стотинки. Следващите спечелили това са умни и находчиви хора, които с работа и умения си изкарват добри доходи и знаят как да ги умножат. Щото по време на соца може да си работиш само на една работа и една заплата.

 7. 7 Профил на shileto
  shileto
  Рейтинг: 1074 Неутрално

  Най вече комунистите и тези от тях които се боядисаха в демократи, те се оказаха и по вредни с лакомията си

 8. 8 Профил на popovski31
  popovski31
  Рейтинг: 1364 Любопитно

  Има нещо показателно за прехода.IT сектора се развива доста бързо и доколкото знам,дори наскоро е имало сделка,продажба на българска IT компания на чужда такава,на стойност около 250 млн. долара.
  Знам защо е така,защото мутрите и назначените и кредитните "милионери",са достатъчно тъпи,за да са в този сектор от иконимиката...
  Но като цяло спечелиха тези,тъпите,защото огромна част от другите,печелят,но в чужбина...

 9. 9 Профил на azural
  azural
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Как кой? Ми то се знае: #кой

  иновативни иновации
 10. 10 Профил на bullgar
  bullgar
  Рейтинг: 502 Неутрално

  Спечелиха много хора... безкрупулни крадци, убиващи в прекия и преносния смисъл обществото и държавата, налагайки този модел за успешен за десетилетия напред.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 11. 11 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1036 Неутрално

  До коментар [#4] от "heatseeker":


  [quote#4:"heatseeker"]Всички спечелихме, просто не всеки е доволен от печалбата си. [/quote]


  Абсолютно вярно. Но хората трудно си дават сметка за подобни неща. Бяхме овце в кошара и дори някоя да изблее понякога в тъмното, другите си мълчаха, да не се сърди касапина. Сигурността за която толкова блеят сега мурзилките беше имагинерна. Насилията и престъпленията на властта оставаха безнаказани и всички бяха свикнали с това. Накрая и сбърканата икономическа система рухна, въпреки млиардите долари и марки взети назаем от "гнилия" запад.

  Няма шики-мики.
 12. 12 Профил на Tod
  Tod
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Един от големите проблеми, с които се сблъскваме след 25 години промени е, че младите не четат...а чакат всичко да им се поднесе готово за "консумация"...включително и манипулативни анализи на нам кой си...

  Истината няма пресечна точка с популизма на БСП
 13. 13 Профил на townboy
  townboy
  Рейтинг: 534 Неутрално

  Спечелиха бившите номенклатурни кадри на БКП, висшите милиционери от ДС както и техните близки и наследници. Останалите просто вегетираме в тази враждебна за българите страна.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Too much цензура Баце.
 14. 14 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1074 Неутрално

  Спечели "тинята" на обществото /най-висок %/
  А историята.....не е важно кой я прави, а кой я пише.....

 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 16. 16 Профил на ostin22
  ostin22
  Рейтинг: 663 Неутрално

  Спечелиха мошениците, хамелеоните, мутрите, наглеците... Най-вече "демократите" които преизпраха червените куфарчета от тати и мама и станаха най-яростните десни капиталисти.. Знам доста такива..и това е именно мафията "Кой" в България...

  There is no way to happiness, happiness is the way!
 17. 17 Профил на Γαλλα
  Γαλλα
  Рейтинг: 1341 Любопитно

  "Кой спечели от прехода в България...?"

  Въпросът е нееднозначен...не мисля, че някой е спечелил целокупно от т.н. Преход...
  Ако едни спечелиха безобразно бързо, неизброими пари, то много от тях, загубиха живота си...други, които загубиха всичко, откриха своя "Клондайк" зад граница... междувременно, тук се разместиха доста надълбоко и необратимо пластовете в етнически разрез...така, че дали днешните печеливши, няма да се окажат в скоро време - тотални губещи и обратно..., предстои да разберем...ако не ние, то идващите поколения със сигурност...

  Писна ми от цирк, на път съм да умрЪ от смях...
 18. 18 Профил на Ментор
  Ментор
  Рейтинг: 763 Неутрално

  спечелили били политиците, престъпниците с, безскрупулните, нагаждачите, интригантите. Ами аз не съм в нито една от тия категории, но определено съм спечелил. Ако все още живеехме в комунизма, все още щях да живея при родителите си или при родителите на съпругата си, чакайки още десетина години да ми дойде реда за гарсониера в Люлин. Вероятно от няколко години щях да съм горд собственик на чакана двайсетина години Лада, и вече да имам здравословни проблеми от непрекъснатото лежане под нея. Въпреки образованието си, щях да си мечтая за доходите на барман, сервитьор или 'майстор', и няколко пъти в годината да купувам на децата си дрехи които няма да ги срам да носят, след като извърша тежкото престъпление 'спекула с валута'.
  Не, благодаря!

 19. 19 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 738 Неутрално

  Лесно е да ревеш за "спокойното" минало, когато всички бяха равни в мизерията си, с изключение на партокрацията. Лесно е да обвиняваш другите затова, че си лузър. Тези "обикновени хора" дето били загубили от прехода, за тези 25 години какво направиха?
  Повишиха ли си квалификацията?
  Научиха ли поне един западен език?
  Казаха ли "баста" на поне един роботодател-робовлалец?

  The best way to predict the future is to invent it.
 20. 20 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 738 Неутрално

  [quote#18:"Ментор"]Ами аз не съм в нито една от тия категории, но определено съм спечелил.[/quote]

  ++++ Това е правилния начин на мислене!

  The best way to predict the future is to invent it.
 21. 21 Профил на Thoth
  Thoth
  Рейтинг: 594 Любопитно

  Всички спечелиха.
  Но някои ужасно повече и незаслужено.

  “Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful.” - Seneca
 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 23. 23 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2542 Неутрално

  Кадърния човек печели винаги и по време на преходи и какъвто и да е режима !

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 24. 24 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 545 Неутрално

  Правилният въпрос е, КОЙ печели от прехода ...

 25. 25 Профил на ostin22
  ostin22
  Рейтинг: 663 Любопитно

  До коментар [#18] от "Ментор":

  Мдаа..я да ти припомня че собствено жилище в България имат 95% от населението - именно заради периода до 1989-та, че нови коли в България имат в момента 5% от населението, а на над 80% са над 15 годишни, а над 50% връстници на 89-та... Разцвет казваш?

  There is no way to happiness, happiness is the way!
 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 27. 27 Профил на stoiank
  stoiank
  Рейтинг: 1279 Весело

  Ето го един от най-печелившите. Представителна извадка, защо хората не са доволни, че получиха най-голямото богатство - свободата си и сами да определят живота си.
  Голямото предателство: Кой е Георги Гергов
  http://www.marica.bg/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B5-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2-news323636.html

 28. 28 Профил на man_un
  man_un
  Рейтинг: 523 Неутрално

  Една от големите радости на 10 ноем. беше, че вече няма да ни управляват селяни. В парламента влязоха икономисти, юристи, лекари, артисти, много от тях любимци на хората. Е? Това ли е начинът? Вероятно един от многото. Кой спечели? Кой спечели от откриването на Америка? Американците. Кой спечели от златната треска в Клондайк-търговците на кирки и лопати. Но въпросът беше кой спечели в България. Българите, разбира се, но не на тоя етап.

 29. 29 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1011 Неутрално

  Не че си даваме сметка,но мисля че привържениците на свободата спечелиха най-много,дори и да живеят бедно сега.Това се дължи на факта че привържениците на парата преследваха своето си с малко по-голям ентусиазъм и доста безпардонно,цинично и ,както се говори,незаконно.В края на краищата всеки получи своето.Не се наемам да твърдя кои са по-доволни.
  Недоволните вероятно трябва да се търсят измежду тези,които са очаквали пара,но са получили свобода,която за тях няма стойност.

 30. 30 Профил на Ментор
  Ментор
  Рейтинг: 763 Неутрално

  До коментар [#25] от "ostin22":

  не знам доколко верни са тия статистики, но аз имам две собствени жилища и няколко нови коли от след 1989-та. Изобщо имам всичко каквото пожелая и мога да си позволя- и го получавам веднага без да чакам с десетилетия, да раздавам подкупи и да искам подписи от партийни секретари. Но много по-важно е не какво имам, а че съм свободен сам да избера пътя си, а не това да правят мазни каскети вместо мен, и да се грижа сам за себе си вместо да чакам подаяния. Че мога да отида навсякъде когато поискам, не само в СССР, без да чакам позволение. И т.н.

 31. 31 Профил на 2029
  2029
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Нищо от това, което помня преди 89-а не ми липсва. Единствено младостта. А какво да кажа за младите. Светът е отворен за тях, така че всичко е в техните ръце.

 32. 32 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3825 Неутрално

  Престъпниците бяха използвани като маши от БКП за прокарване на собственните си интереси.Шефа на полицията в града в който живеех тогава, хвърли генералските пагони няколко седмици след 10 ноември.Видях го начело на малка група от контингента който трябваше преди това да лови,облечен с дълго кожено манто и куфар дипломат в ръка той отново беше генерал на тази малка армия от мутри и изобщо не се смущаваше от факта да се покаже пред очите на целия град!

  klimentm
 33. 33 Профил на ostin22
  ostin22
  Рейтинг: 663 Неутрално

  До коментар [#30] от "Ментор":

  Мдаа..ама все пак "ново" жилище закупено след продажба на старо/както прердполагам е при теб/ е нещо различно от ново закупено със собствени средства и печалби.. Та като сме на тази тема - как средна заплата в България купува 2 жилища след 1989-та?? Би ли споделил? А иначе свободата я има - в което няма лошо. Аз наблягам на кой спечели икономически и как парите/големите/ отидоха при едни десетина хиляди човека... А знаеш че рано или късно тези пари ще купят всичко и всеки - просто капитализъм - учи се в първият час по икономика..

  There is no way to happiness, happiness is the way!
 34. 34 Профил на stoiank
  stoiank
  Рейтинг: 1279 Неутрално

  [quote#33:"ostin22"]А знаеш че рано или късно тези пари ще купят всичко и всеки - просто капитализъм - учи се в първият час по икономика..[/quote]
  Прав си донякъде. Има разлика между "капитал" и "съкровище", ако могат да управляват тези откраднати пари ще "купят всичко", ако ги ползват за съкровище, много скоро ще са бедни като мишки. А тогава боли.

 35. 35 Профил на RED MAFIA
  RED MAFIA
  Рейтинг: 648 Весело

  Изследването е проведено сред 1 200 български граждани над 16 годишна възраст намиращи се в клубовете по интереси на БКП

  Когато стоиш достатъчно дълго до брега на реката и гледаш, ще видиш как пред теб по водата преминава трупът на врага ти
 36. 36 Профил на ostin22
  ostin22
  Рейтинг: 663 Любопитно

  До коментар [#34] от "stoiank":

  Е, не виждам как ще ги заболи.. Те си купиха хотелите, земята, акциите, те ти правят водопроводите, пускат тока, правят и поддържат магистралите... Сега като ходиш на море, купуваш си от магазина, гледаш мач по телевизията, караш колата.. все им даваш пари.. Та дори и препралите милиони и държащи ги в банка никак не ги боли като взимат лихвите....

  There is no way to happiness, happiness is the way!
 37. 37 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 716 Разстроено

  Попитали радио Ереван - какво щеше да е в България ако не се беше случил 10-ти ноември?
  "Министър председател щеше да е Сергей Станишев, син на члена на ПБ на ЦК на БКП Димитър Станишев, Главен прокурор щеше да е внукът на члена на ПБ на ЦК на БКП Борис Велчев и депутат щеше да е внучката на Генералният секретар на БКП Тодор Живков"!!!???

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 38. 38 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3277 Неутрално

  Много ми е неприятно да го кажа, но не сме нация, а стадо.

  Не мога да си представя как един човек, измъкнат от концлагера и телените мрежи и вкаран в Европейския съюз и НАТО е "загубил".

  Това е манталитет на хамстер, на канарче или папагал, който е изкаран от клетката си и се е загубил някъде из дворовете, където всеки момент ще го изяде някоя изгладняла котка.

  Защо не "загубиха" чехите, словениците, поляците, естонците?! Какъв е делът на хора в тези страни, които циврят по соца? Едва ли превишава 7-8 процента.

  Явно ще трябва да бягам нанякъде на стари години...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 39. 39 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3277 Неутрално

  [quote#30:"Ментор"]аз имам две собствени жилища и няколко нови коли от след 1989-та. [/quote]

  Първите 11 години след 1989 бях на Запад, но и аз живея във второ собствено жилище (400 квадратни метра) и карам автомобил за 40 хиляди евро.

  Това би било абсолютно немислимо при соца, дори да бях син на член на Политбюро.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 40. 40 Профил на accidental
  accidental
  Рейтинг: 527 Неутрално

  През комунизма имаше много ясни правила, просто всеки знаеше какво се изисква, към кого да се обърне или даде подкуп. След падането, поне в началото стана голяма анархия. Спомням си опашките и купоните, липсата на газ и петрол, протеста с тенджери и тигани и викове "Гладни Сме!", моя позната с рак която си умря първо казвайки и че има по-нуждаещи се за лекарство, а после че е твърде късно за лекрство. След падането на Жан Виденов, аз имах малко оптимизъм, но през 98 след като видях как се нагласяват търгове от Костовите замесник министри, просто приех първата оферта от запад и гласувах с краката си. Сега дори не разпознавам България, като моята България, тази от 80те, онази стара България която въпреки комунизма, аз все още обичам, и която аз помогнах да бъде рзарушена първо с протестите от 89г и студентски стачки, а след това изоставяйки я.

 41. 41 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 488 Неутрално

  "Кой спечели от прехода в България"-------------------------------------------------На спечелилите честито, дано се задавят! Но във всеки случай, не спечели българският народ! Ако бях само аз и още някакви мижави 2-3% неспечелилите , нямаше да го казвам, но процентите са 95- 96!

 42. 42 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 488 Неутрално

  [quote#40:"accidental"]България, като моята България, тази от 80те, онази стара България която въпреки комунизма, аз все още обичам, и която аз помогнах да бъде рзарушена първо с протестите от 89г и студентски стачки, а след това изоставяйки я.
  [/quote]
  ---------------------------------------------------------------------------- Има и почтени люде и вие навярно сте един от тях, но спомогнахте за унищожението на България?! Наскоро гледах някаква украинска телевизия и там припяваха един рефрен-хто не скачет, тот москаль!?! Много елементарно ви измамиха, а плодовете ги берем всички- горчивите и скапани! То други няма де!!! Спомняте си, как скачахте за да не ви наричат комунисти, а тези пък москали, но и на тях им разрушиха държават и доскоро без дългове и разрушения, ще им разкажат играта, като на нас!

 43. 43 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4074 Неутрално

  Радиостанция Алфа Атака

  Браво. Три Настоящи Алфа агитации днес!
  Нема нужда да идва на помощ Андрешкарайчовския
  Галъп интернашанъл...

  Преходът отдавна приключи... пак и пак.

  Който пичели - пичели.
  Който си можи - можи.

  Слава за антиправославните походи на ссср в БГ и всички под земни кълбета!

  Жив е той, жив е.
  Жив е Ленинизма.
  Жив е путлер, жив.
  Жив е Путлеризма.

  Мавзолей дорде е,
  Мумия докле е,
  "Сталин" е режимът.
  Вечен и сюблим.

 44. 44 Профил на Batko Mahno
  Batko Mahno
  Рейтинг: 701 Неутрално

  [quote#20:"Росфалитнадзор"]Това е правилния начин на мислене! [/quote]

  Айде, айде, я си признай ти какво си: политик, престъпник или нахален безскруполен интригант нагаждач?

  ПП: "За да успееш в настоящия обществен строй се изискват определени специални качества, уви, никой не споменава тази особеност, че въпросните качества от огромното мнозинство не се смятат за най добрите чери присъщи на хората." Казал го е един много умен българин, нещо рядко по тези ширини.

  Вечно молодой - вечно пьяный!
 45. 45 Профил на Batko Mahno
  Batko Mahno
  Рейтинг: 701 Неутрално

  [quote#39:"Norman Granz"]Първите 11 години след 1989 бях на Запад, но и аз живея във второ собствено жилище (400 квадратни метра) и карам автомобил за 40 хиляди евро.

  Това би било абсолютно немислимо при соца, дори да бях син на член на Политбюро. [/quote]

  Точно за това комунистическата номенклатура събори "строя", който уж градеше, защото не можеше да се възползва в достатъчна степен от привилегиите, които имаше. Най много да карат Волга, а искаха да карат Мерцедес... Точно и затова днес именно бившата комунистическа номенклатура се страхува най много от това да се върне онова време под някаква форма, защото така ще изгуби благата на привилегиите, които има днес, затова и всеки бивш комунист параноично вижда във всичко и всеки комунизъм и комунисти, които желае овреме да изобличи, че току виж му взели мерцедеса...

  Вечно молодой - вечно пьяный!
 46. 46 Профил на ostin22
  ostin22
  Рейтинг: 663 Неутрално

  До коментар [#40] от "accidental":

  Онази старата България от преди 89-та, та дори и тази от преди 97-ма я няма. Разбиха ни отвън окончателно с хиперинфлацията и продажбата на парче за лично облагодетелстване! Оттогава имаме един "сбиротък", който не може да се нарече нито нация, нито държава. И на мен ми е тъжно, но е факт! Има само алчни ползватели на остатъците от нея.За съжаление и най-истинските българи отдавна не са в нея

  There is no way to happiness, happiness is the way!
 47. 47 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3277 Неутрално

  [quote#41:"Гражданин"]не спечели българският народ![/quote]

  Първо, "народ"е напълно изпразнено отсмисъл понятие. Какво значи "народ"? Аз имам много повече общо с един представител на западноевропейската средна класа, отколкото с един бръснатоглав член на Атака, който зобе стероиди и пише със спрей лозунги против цигани и евреи.

  В България днес човек с прилични доходи може да живее аболютно пълноценно откъм материално благополучие. Това беше невъзможно при соца. Онзи, който не го бива за нищо, при соца е бил приравнен с кадърния и са взимали една и съща заплата - колкото да не умрат от глад.

  Не на мен тия Геновевини жалби.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 48. 48 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3277 Неутрално

  [quote#45:"Batko Mahno"]Точно за това комунистическата номенклатура събори "строя", който уж градеше, защото не можеше да се възползва в достатъчна степен от привилегиите, които имаше. Най много да карат Волга, а искаха да карат Мерцедес... [/quote]

  Разрешавам ти да ме смяташ лично за Владко Живков, ако това ти помага да понасяш мизерията си.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 49. 49 Профил на Grizacha ot Razgrad
  Grizacha ot Razgrad
  Рейтинг: 594 Весело

  [quote#39:"Norman Granz"] аз живея във второ собствено жилище (400 квадратни метра) и карам автомобил за 40 хиляди евро. [/quote]

  До коментар [#39] от "Norman Granz":

  Голямата работа сте и спестени към 2млн.евро..............................................Аз съм високо в планината,в една къщичка до една рекичка и малко езерце и имам много приятели и един кон за превоз.................................

 50. 50 Профил на ascendant
  ascendant
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Наистина е сложно за тълкуване и не е еднозначно.

  Например от това проучване излиза че Маргарет Тачър е супер популярна в България, поне сред тези които знаят за нея.

  Според мен хората са отговаряли първосигнално без политически
  и икономически мотиви, а и повечето нямат явно и познание по политика и икономика.

 51. 51 Профил на Batko Mahno
  Batko Mahno
  Рейтинг: 701 Неутрално

  [quote#48:"Norman Granz"]Разрешавам ти да ме смяташ лично за Владко Живков, ако това ти помага да понасяш мизерията си. [/quote]

  Ооо, най покорно благодаря за предоставената ми привилегия от ваша страна.

  ПП: Измерването на "успешността" чрез къщата и автомобила с които разполагаме само по себе си е мизерно (и типично соц, през който всичко се измерваше единствено и само чрез базисните потрбности), защото показва докъде се простира хоризонта в пирамидата на потребностите на използващия подобна оценка на успехите. Аз например не съм доволен от прехода просто защото не съм постигнал всички целеположени от мен цели, чиито вторичен ефект (но не цел) се явява това къде живея и каква кола карам.

  Вечно молодой - вечно пьяный!
 52. 52 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3277 Неутрално

  [quote#49:"mentra65"]Аз съм високо в планината,в една къщичка до една рекичка и малко езерце и имам много приятели и един кон за превоз...[/quote]

  Супер!

  Значи и ти си доволен от живота си, както и аз.

  Това щеше ли да е възможно при соца? Съмнявам се.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 53. 53 Профил на kikoni
  kikoni
  Рейтинг: 445 Неутрално

  Един ден млад комшия, роден малко преди 1989 г. ме запита: "Едно време, при социализма, вие какво правехте ?"
  Отвърнах: "Имахме девиз. Да построим за 100 години това, което другите народи са построили за 500 години. А вашия девиз какъв е?"
  Измъкна се с уклончив отговор: "Не мога да кажа в момента." - или нещо подобно.
  Мина време. Месеци. Но не е намерил своя отговор.

  Любознателните могат да проверят статистически годишници и съпоставят промяната на много обективни факти през годините. Примери:
  Превозени товари (тон километра) с БДЖ и товарни автомобили.
  Пропътувани (пътник километра) с автомобилен, БДЖ и самолетен транспорт.
  Брой глави едър и дребен добитък.
  Добив на зърнени храни (жито, ечемик, ръж, слънчоглед царевица - сумарно) - тона.
  Добив на зеленчуци - сумарно, тона.
  Добив на плодове - сумарно, тона.
  Товароподемност на произведените и внесените транспортни средства (кораби, камиони, ж.п. вагони) сумарно, тона.
  Пътнически места на произведените и внесени траспортни средства (коли, автобуси, пътнически и спални вагони, самолети) сумарно.
  Произведен цимент - тона.
  Произведени метали (мед, цинк, олово, желязо, злато) - тона.
  Дължина на ж.п. линиите (включително гаровите коловози) - километра.
  Годишната консумацията на ел. енергия в страната - МегаВатЧаса.
  Брой продадени билети (посетители) в театрите (куклени, детски, младежки, класически, читалищни, оперни, балетни) сумарно.
  Брой посетители в изложби, галерии, музеи - сумарно.

  kikoni
 54. 54 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1241 Неутрално

  Недоволствахме от онова време,
  а сегашното е непоносимо.

 55. 55 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 902 Неутрално

  първите 5 коментара са написани като реакция от заглавието.
  Не са прочели статията!
  Форумни плямпалници,преди всичко костовака,известен с нихилистичната си омраза към всеки и всичко.

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 56. 56 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4074 Любопитно

  Глупости...

  Марксисткият тоталитарен комунизъм е _сумашедшая_ идеология и практика (противоестествена, противоречива, параноична, налудничава, ако и "планова" ).

  Характеризира се с терористични борби за "диктатура на пролетариата" и кой да е "авангард на пролетариата",
  а като превземе държава...

  със Свръхцентрализирани Eднопартийни борби за власт,
  сред "международна реакция" под "братски" интернационализъм,
  според Диктаторски хрумки, ротации, "Нови" полит-икономически стратегии, тактики, планове и т.н.

  Подкупите се управляваха Централно Еднопартийно Тоталитарно.

  Такава простота ли улесняваше живота Ви?

  До някаква степен всеки човек (и всеки самоуважаващ се робот) цени простотата,
  защото всеки има ограничени умствени, материални и пр. възможности.

  Обаче, важна е Мярата.
  Важна е и Вярата.

  Отвъд вярна мяра -
  Нищета голяма!

  Простотия проста е
  и със низък ръст.

  Апропо, Марксизмът е (сбъркана и по други показатели) материалистична идеология опростачваща Качество само до Количество, с презумция, че повече количество непременно
  води до по-добро (положително) качество.

  Презумпцията е невярна. В ограничени видове случаи могат да се правят относително разумни прогнози, верни, които се сбъдват.
  В повечето случаи - не. Преобладаваща тенденция е,
  че количествени натрупвания (увеличения) са свързани някъде с дефицит, а другаде със свръх-наличност.

  Водят до Катастрофи - до крах в системи, "околна среда" или условия, които са били считани за стабилни или константни.

  До коментар [#40] от "accidental":

  През комунизма имаше много ясни правила, просто всеки знаеше какво се изисква, към кого да се обърне или даде подкуп

 57. 57 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 902 Неутрално

  До коментар [#28] от "man_un":

  Виждам,че не сте били съвременик на случката 10 ноември!
  Промени в Народното Събрание,които споменавате, сатанаха през следващата година.
  А последното Ви изречение ще допълня "Спечелиха НЯКОЙ българи" Всички не може да спечелят.

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 58. 58 Профил на oex13531876
  oex13531876
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Какъв преход ?!
  - паянтово продължение на комунистическата наглост и некадърно държавно управление.

 59. 59 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3519 Неутрално

  [quote#1:"charlesdegaulle"]Мафията...[/quote]
  С други думи Държавна сигурност.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 60. 60 Профил на Roi
  Roi
  Рейтинг: 285 Гневно

  Изводът от това изследване е, че "25 години години свободна България" не е имало и ако продължаваме по същия начин - няма и да има.За съжаление перспективите са негативни.В България властва безправието, неграмотността и арогантността така че...

 61. 61 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7366 Неутрално

  Народ,без памет за миналото,няма настояще и бъдеще.Това сме ние.Забравихме лагерите,забравихме невъзможността да пътуваме,забравихме вечните опашки и хроничния дефицит на стоки,забравихме активните борци и техните превилегии,които тайно псуваха всички,забравихме информационното затъмнение,на което бяхме подложени и жестоката цензура, и още и още,не мога да изброя всички ограничения и унижения ,на които бяхме подложени.Но ние нищо не помним.Затова ще стоим на опашката,ще подсмърчаме и ще гледаме другите далеч пред нас.

 62. 62 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4074 Неутрално

  Крупен частник, чифликия, собственик на недвижима собственост, движим кон, река и езеро

  Отшелник усамотен в Балкана.
  Препитава се с нерегламентирани добив и контрабанда на злато, скъпоценни камъни, дървен матeриал, нефт и газ.

  Страни от партийния колектив и мероприятията на народната власт.
  Дружи с нелоялни лица за часпром и оргии.

  Подозрителен (доволен от живота).

  ________________________________________________________
  часпром: частна промишленост Не благословена от Компартийна
  партия, правителство и държава

  До коментар [#52] от "Norman Granz":

  Аз съм високо в планината,в една къщичка до една рекичка и малко езерце и имам много приятели и един кон за превоз...

  - цитат на коментар #49 от “mentra65”

  Супер!
  Значи и ти си доволен от живота си, както и аз.

  Това щеше ли да е възможно при соца? Съмнявам се.

 63. 63 Профил на away
  away
  Рейтинг: 425 Любопитно

  този 25 годишен "преход" се оказа кошмарен за повечето честни българи ,единственото добро от него е ,че сега можеш да напуснеш територията свободно и да опиташ късмета си някъде другаде

 64. 64 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1233 Неутрално

  "Липсата на безработица" - Образно казано - една електрическа крушка беше завинтвана от трима души, за да се водят на работа. А на някои места, София примерно, неходенето на работа дни наред в някои ведомства се приемаше за нормално!?, "безплатното здравеопазване" - само сиренцето в капана за мишки е безплатно, "доброто образование" - Това не може да се отрече, образованието беше добро, но идеологизирано! След 1990 г. се влоши, поради поредица неадекватни министерски решения и далаверите с учебници. "индустриализацията на страната" - Папагалско повторение на случващото се в болшевишка Русия. Глътнало стотици невъзвръщаеми милиарди за 45 г. Как няма да сме бедни?

 65. 65 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4056 Неутрално

  Според българите политиците и престъпниците са спечелили най-много от прехода. На трето място - те поставят и "нахалните, безскрупулните, нагаждачите, интригантите". Основните загубили са "обикновените хора"

  Кратко ,точно и ясно!Това е самата истина за т.н. Преход у нас!И поради тази причина сме в такова окаяно състояние!

 66. 66
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 67. 67 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2463 Неутрално

  Роси Райчева е написала какво беше!
  Забравили сте, че пишещите машини бяха описани и закрепени поименно. Сега тези, които плачат за сигурният СОЦ пишат анонимно от КОМПЮТРИ!, многократно по-скъпи от Марица 1 2 3.
  За контрола над мнението над отделната личност ми е думата. Не за цената.
  Дано задушната атмосфера на онова време/бреме никога не се повтори!
  Съдбата до къде да се развиваш определяше кварталният, партийтият, окръжният!
  Безплатното здравеопазване, образование, почивка – заплатени през ниските заплати.
  Митове и легенди – повтарят ги хитри "партийци" и малограмотни българи!

 68. 68 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 674 Неутрално

  Има какво да прочете човек в статията, но ако няма излишно време за това, може да е сигурен, че печеливша бе само корпорация БКП/БСП/ДС/ КГБ, а губещ се оказа народа. Прост и български.

 69. 69 Профил на dearblue
  dearblue
  Рейтинг: 534 Неутрално

  комунистите гепиха парите и оставиха хората на улицата да се спасяват по единично кои как може
  не може 45 години да си работил в планова икономика и тоталитарно управвление и да си преходен тарикат

 70. 70 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 1203 Неутрално

  Спечели бившата номенклатура.

 71. 71 Профил на райничка цветкова
  райничка цветкова
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#19] от "Росфалитнадзор":Само че и за езикови курсове трабват пари.

 72. 72 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 1532 Неутрално

  Всички сме спечелили, защото животът не е само пари!

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 73. 73 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  Първият абзац от статията изчерпва въпроса

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити
 74. 74 Профил на igb
  igb
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Циганската престъпност и раждаемост, изцяло толерирани от държавата!!!

 75. 75 Профил на otg46594191
  otg46594191
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Според българите политиците и престъпниците са спечелили най-много от прехода.

  Е, то каква е разликата, между едните и другите?

 76. 76 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Непознаването на периода на социализма, изобщо историята на света след Втората световна война, от 16 -30 годишните, ми изглежда опасно за бъдещето.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 77. 77 Профил на greeneyes
  greeneyes
  Рейтинг: 2990 Неутрално

  [quote#46:"ostin22"]Онази старата България от преди 89-та, та дори и тази от преди 97-ма я няма. Разбиха ни отвън [/quote]
  А коя е "старата" България? И кой ни разби отвън? Каквото и да се опитват да преповтарят другарите за предимствата на комунистическата "задруга", не могат да скрият истината, че преходът ни беше преход на бандити, а бандитите са точно комунистите и качулките от мрачната Държавна сигурност. Така че при едни и същи господари по-добре да стоиш при телевизора Шарп, бананите и Реното втора употреба, отколкото да чакаш 15 години за Жигула и да се редиш на опашка срещу Нова година за кило зелени кубински портокали. Такива носталгии могат да стоплят само каскетите, построили за народа панелните коптори.

  Пазете се от доносника vesolr
 78. 78 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 1261 Неутрално

  Според диаграмата 73% от анкетираните над 61г. са наясно с развитието на страната в периода 1944-89г. Като разгледаме тезирезултати в контркста на факта, че 55% одобряват Тато, съмнявам се в обективността на резултатите?!

  I Want To Believe
 79. 79 Профил на otg46594191
  otg46594191
  Рейтинг: 648 Неутрално

  [quote#77:"GreenEyes"]Така че при едни и същи господари по-добре да стоиш при телевизора Шарп, бананите и Реното втора употреба, отколкото да чакаш 15 години за Жигула и да се редиш на опашка срещу Нова година за кило зелени кубински портокали. [/quote]

  Много точно казано!+

 80. 80 Профил на Simeon Borissov
  Simeon Borissov
  Рейтинг: 390 Неутрално

  Харесва ли ни, или не, това се случи тогава .
  Всички го искаха , очакваха......
  Много го въжделееха, хиляди го изстрадаха. Много не го дочакаха....
  Спечели обществото.
  Спечели народа ни.
  И да е проклет комунизма за винаги!

  Be3Al2(Si6O18)
 81. 81 Профил на kikoni
  kikoni
  Рейтинг: 445 Неутрално

  Уважаеми дами и господа,
  Вместо да цъкате "+" или "-" поровете статическите справочници. Намерете съпоставими данни и си направете една табличка с цифри за 1930, 1940 ... до 2010 г. за различни неща. Според мен това е начина да си съставите обективно мнение.

  kikoni
 82. 82 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  До [#75] филологична?

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити
 83. 83 Профил на Питащият
  Питащият
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Най-опасното е загубата на ориентация в ценностите и спиралата към дъното, микрофонията: "Поредица политически феномени от най-новата ни история показват следствията от този процес – трайната и все по-нарастваща загуба на доверие в политиците и основните институции на представителната власт, политическата апатия, банализирането на купуването на гласове, усилващата се роля на популистките и инженерни проекти, които играят с неудовлетвореността на хората, доколкото тъкмо тя е тяхната хранителна среда."
  Виждам го и в коментарите. Истината е ,че в момента няма левица и десница, че всички партии в парламента са ментета и продукт на прехода, развален продукт.

  Обичам да питам
 84. 84 Профил на zethron
  zethron
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Обидно е все още да се говори за преход. Не може да имаме период от 45 години комунизъм и преход към следващ строй 25 години. Преходътна 45 години може да е максимум 5-6-7 години.
  Това нашето е нова вълна. Преходът свърши 1998.

  Вече свикнах да ме трият без причина
 85. 85 Профил на azyty
  azyty
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Овцете плачат за овчаря

 86. 86 Профил на Rage Against
  Rage Against
  Рейтинг: 1021 Разстроено

  преходът е едно от най-благополучните събития в новата история на България.

  можеше да сме много по-напреднали в развитието си като съвременна демокрация и изграждането на борбено и напредничаво гражданско общество...

  нямаше как да напреднем повече, когато 50% от населението ни е тотален боклук. истински боклук и комунистическа измет:

  "Така например, 46% от хората на възраст между 31г. и 60г. не знаят кой е Лех Валенса, 28% не разпознават Николае Чаушеску, 25% не знаят почти нищо за Фидел Кастро, а 44% не са чували за Георги Марков."

  РЕФОРМИ !
 87. 87 Профил на zethron
  zethron
  Рейтинг: 381 Неутрално

  До коментар [#86] от "Rage Against":

  Хората в България в момента без значение на възрастта им не знаят не само кой е Лех Валенса, но и името на президента си не знаят. Те нищо не знаят и нищо не искат да знаят.
  Те искат пари. Оскотяването е на път да достигне дъното си.

  Вече свикнах да ме трият без причина
 88. 88 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  Леле колко сме аристократични тук някои персонажи - народът бил боклук за тях.
  Дет се вика, пази боже сляпо да прогледне...

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити
 89. 89 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  Валенса, хмък, ченгето. Голям праз като го знаят или не знаят...

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити
 90. 90 Профил на Орлин Данев
  Орлин Данев
  Рейтинг: 593 Любопитно

  До коментар [#23] от "EREBUS":
  [quote#23:"EREBUS"]Кадърния човек печели винаги и по време на преходи и какъвто и да е режима ! [/quote]
  Браво византиецо! Това наистина е едно от НАЙ-ТОЧНИТЕ определения за това което се случи по-време на прехода!
  Аз съм един от малкото,които са ти поставили "плюс" !

 91. 91 Профил на makadam
  makadam
  Рейтинг: 594 Любопитно

  [quote#11:"Костозомби заразено с костококи"]въпреки млиардите долари и марки взети назаем от "гнилия" запад.[/quote]
  А как обясняваш огромния дълг сега спрямо тогавашния?

 92. 92 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2115 Неутрално

  " Половината от децата на прехода са почерпили познание ..."


  Не лъжете хората ! НЯМА ПРЕХОД ! ИМА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ И ВЛИЗАНЕ В ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКО ВРЕМЕ БЕЛЯЗАНО ОТ МАФИОТСКА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ДОМИНИРАНЕ НА ДС-ЧЕНГЕТАТА ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ОБЩЕСТВОТО ! КОЙ И КЪДЕ ВИЖДА " ПРЕХОД " ?

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 93. 93 Профил на makadam
  makadam
  Рейтинг: 594 Весело

  [quote#86:"Rage Against"] когато 50% от населението ни е тотален боклук. истински боклук[/quote]
  Брато, не се обаждай от уличния контейнер, че боклучарката ще се сети да те прибере.

 94. 94 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 701 Неутрално

  Много интересно изследване-поздравления!
  Тъжното е,че много хора изпитват носталгия по миналото и дори са готови да бъдат НЕсвободни,само и само да живеят по-удобно и някой друг да решава вместо тях.Може би трябва да минат оше 25 год.,когато по-възрастната генерация по естествен път ще си отиде и тогава картината би била по-ясна.

  Tony
 95. 95 Профил на Rage Against
  Rage Against
  Рейтинг: 1021 Весело

  До коментар [#89] от "Николай Теллалов":

  Валенса е този, който със Солидарност наля цемент в ботушите на СССР и ви хвърли в пристанището на Гданск.

  или ти помниш други събития, червени кремълски удавнико?

  РЕФОРМИ !
 96. 96 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 659 Неутрално

  До коментар [#94] от "Free person":
  По възрастната генерация ще си отиде, но въпроси, като как със средна заплата се купува апартамент, или как почти всички са работили при почти 50% младежка безработица сега ще останат, всъщност като погледна голяма част от нашия квартал си е същата като при соца!

 97. 97
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 98. 98 Профил на Орлин Данев
  Орлин Данев
  Рейтинг: 593 Любопитно

  До коментар [#86] от "Rage Against":
  [quote#86:"Rage Against"]преходът е едно от най-благополучните събития в новата история на България. [/quote]
  Браво,колега! Това е един от малкото пъти,когато ти пиша"плюс"! За мен и моето семейство този "преход" беше
  благополучен,не мога да си кривя душата!
  За други мои познати и приятели-този преход не бе съвсем благополучен!
  Едните от тях в началото излетяха стремглаво,но изведнъж се спряха в Боянските луксозни гробища!
  Другите,не можаха да отлепят,-те телета си се бяха родили
  и явно волове ще си умрат!
  [quote#86:"Rage Against"]нямаше как да напреднем повече, когато 50% от населението ни е тотален боклук. истински боклук и комунистическа измет: [/quote]
  Колега,ти си голям нихилист! Защо обиждаш матр,яла?
  Ти също си част от него,да не би да си извънземен?!
  [quote#86:"Rage Against"]"Така например, 46% от хората на възраст между 31г. и 60г. не знаят кой е Лех Валенса, [/quote]
  Как да не знам бе,това е мустакът дето има 6 деца и първи тръгна да разбунва полските шляхтичи срещу комунягите,като
  създаде "Солидарност"!
  [quote#86:"Rage Against"]28% не разпознават Николае Чаушеску,[/quote]
  Айде,бе аз бях там в Букурещ,в тълпата-щурмувахме сградата на Телевизията,срещу нас стреляха от околните сгради,
  някакви арабски студенти и някакви цивилни,както и полу-униформени от Секуритатя!
  Тълпата беше обкръжена и от танкове! Хората от тълпата
  започнаха да викат"Армата е ку ной"(Армията е с нас!)
  Много хора от тълпата падаха уцелени от снайпери!
  Един военен излезе от люка на един от танковете и с мегафон
  се провикна към околните згради откъдето стреляха:"Секуристи,опряще фоку"(секуристи,спрете огъня!)-
  но ония продължиха да пуцат още по ожесточено!Тогава един от останалите танкове издумка яко с оръдието и отнесе половин етаж откъдето се стреляше!
  Аз съм голям авантюрист,пълно перде и бях на половин бутилка ракия цуйка,хич не ми дремеше,че се стреля!
  От Румъния си дойдох с една трикольорна лента на ръкава,
  едно румънско знаме с дупка в средата и един чифт кубинки
  (но по-високи от нашите),които ги отпънтих от краката на един от Секуритате,който тълпата го измъкна от едно мазе и го уби на улицата! Преди това той уби едно момиче и един възрастен човек,когато стреляше от прозореца на мазето!
  [quote#86:"Rage Against"]25% не знаят почти нищо за Фидел Кастро[/quote]
  Разгромил, контрасите подклаждани от САЩ в Залива Кочинос(залива на свинете)
  Той е и голям фен на нашата велика Йорданка Христова!
  Когато тя пееше,на него му се надървяше и брадата и кокардата на шапката!
  [quote#86:"Rage Against"]а 44% не са чували за Георги Марков." [/quote]
  За кой от двамата Георги Марковци става въпрос?
  За този дето го"боднаха"с чадъра,
  или за Агент Николай-
  този дето първо раздаваше"седесарски шутове",
  после стана конституционен съдия,
  а сега е велик гербер! Този втория го познавам лично!
  Стефан Савов не можеше
  да ни "диша"и двамата!

 99. 99 Профил на Valeria
  Valeria
  Рейтинг: 800 Неутрално

  [quote#92:"niksan1"] Не лъжете хората ! НЯМА ПРЕХОД ! ИМА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ И ВЛИЗАНЕ В ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКО ВРЕМЕ БЕЛЯЗАНО ОТ МАФИОТСКА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ДОМИНИРАНЕ НА ДС-ЧЕНГЕТАТА ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ОБЩЕСТВОТО ! КОЙ И КЪДЕ ВИЖДА " ПРЕХОД " ? [/quote]

  +!+!+!+!+!+!+!+!+!

  https://goo.gl/8NG90J
 100. 100 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 1942 Неутрално

  Според българите политиците и престъпниците са спечелили най-много от прехода. На трето място - те поставят и "нахалните, безскрупулните, нагаждачите, интригантите". Основните загубили са "обикновените хора".
  ________
  Единственото вярно е ,че са загубили обикновените хора!
  Никак не е трудно да се провери в имотния и търговски регистър и при нотариусите какво се случва.
  Политиците и тяхната шуробаджанащина с кръговете им само обраха трохите от масата на която пируват чуждестранните ни доброжелатели и техните олигополи !

  Libertarianism is just anarchy for rich people
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK