Съветските митове (I)

Скулптура на Сталин, музей на социалистическото изкуство

© Николай Николов

Скулптура на Сталин, музей на социалистическото изкуство "Дневник" препечатва от портала "Култура" първата част от "Съветските митове" на  Робърт Конкуест -  един от най-известните съветолози в годините на Студената война, критик на комунистическите режими и техните привърженици на Запад.


ГОЛЯМАТА ГРЕШКА: СЪВЕТСКИТЕ МИТОВЕ И ЗАПАДНИТЕ ЗАБЛУДИ


1.
Лековерието към съветския феномен, проявено от западните интелектуални и близки до интелектуалните среди през 30-те години, а в известна степен и след Втората световна война, е казус, който заслужава специалното внимание на изследователите на мисловните отклонения.
Отдавна, а в известен смисъл и до днес, фактологичните доказателства и разумните аргументи се сблъскват в стената на предварително създадените концепции не само по отношение на Съветския съюз и неговите производни държави, но и по отношение на цяла поредица свързани въпроси.


Заблудите на наивниците от Великобритания, Америка и други страни, повярвали в съветските митове, са описани в задълбоченото изследване на Пол Холандър, както и в други книги (макар и материалът да е толкова богат, че за него да може да бъде съставена малка енциклопедия). Затова намерението ми тук е само да покажа как и защо се стигна до това отклонение, да опиша различните му проявления и да задам един важен въпрос – дали този феномен или друг, подобен на него, е възможно да се повтори отново и така да постави под въпрос нашето бъдеще?


Вече разгледахме атмосферата на неуместен романтизъм и неуместен рационализъм, които – заедно или поотделно – създадоха основата за този подход към съветския феномен.


По отношение на рационализма Джордж Оруел дава пример с ранното мнение на Бърнард Шоу за руската революция. Воден от своя "безчувствен рационализъм", Шоу вижда в Ленин и неговите последователи единствено разумни хора с добре обмислена програма, което става причина да обвини Чърчил във фалшивото им демонизиране, тъй като те не били нищо по-различно от делови и рационални човешки същества. Оруел коментира това мнение с думите, че независимо дали човек ги приема като ангели или демони, единственото сигурно нещо е, че те не са били разумни същества.


По-романтичната, но не по-малко разрушителна мотивация за тези самозаблуди често е плод на добри намерения, което е пословично грешен подход. Носителите на тази самозаблуда приемат социализма като средство за постигане на по-добро и по-хуманно общество. Но те не обръщат внимание, че социализмът не е синоним на хуманност, а конкретен социален и политически механизъм за създаването на това общество.


Така удобната дума "социализъм" се превърна в огромен мисловен капан. За три или четири последователни поколения тя означаваше политическа и икономическа система, свободна от вина. За тях обществото, а не отделната личност, трябваше да ръководи (и ръководеше) съветската икономика. И по-точно, тъй като обществото не може да прави това, ръководството трябваше да бъде поверено на държавата. Във всеки случай резултатът трябваше да бъде краят на "капитализма". Ленин, Сталин и техните последователи настояваха, че са носители на "социализма". Защото те произхождаха отчасти от старото социалистическото движение. До средата на 30-те години капитализмът и частната собственост наистина бяха разрушени в Съветския съюз. А какъв друг можеше да бъде този нов некапиталистически ред, ако не социализъм? Това схващане се наложи в съзнанието на мнозина на Запад през следващите тридесет или четиридесет години.


Този етически аргумент, ако може да бъде наречен така, имаше следната логика:


1. В капитализма съществува голяма несправедливост;


2. Социализмът ще сложи край на тази несправедливост;


3. Следователно всичко, което насърчава социализма, трябва да бъде подкрепяно;


4. Включително и всяка несправедливост.


Идеята за социализма се настани трайно в съзнанието на много хора от предишните поколения. Дори те да не приемаха неговата марксистка версия, дори да не се основаваха на ясна идеологическа теория, в своите по-малко догматични версии тази идея си остана повлияна от марксизма, наложен в цялостната интелектуална атмосфера. По-конкретно тази идея се основаваше на мнението, че социализмът е не само по-добър и справедлив социален ред, но е също по-модерен, по-напредничав и представлява по-висок исторически етап. Привържениците на съветското общество на Запад бяха хора, убедени в нехуманността на техния собствен икономически и социална ред и повярвали във възможността по-доброто общество да бъде изградено чрез държавната мощ. Те виждаха в съветската система едновременно антикапиталистическа и общоприемлива формула за социална реорганизация. Навсякъде Съветският съюз и комунистите като цяло бяха приемани като част от "левицата". Така възникна разделителната линия между тези, които подкрепяха "системата" – консерватори, социалдемократи ("реформисти") и други подобни, и привържениците на нейното събаряне. (Когато Хитлер, от друга радикална гледна точка, протяга ръце към властта, той разделя своите опоненти на привърженици на das System и на външни врагове – по-конкретно комунистите). Хората, загрижени за хуманността, започнаха да възприемат "социализма" като нейно олицетворение, а по-късно, когато първоначалната цел вече беше изчезнала, започнаха да приемат цялата структура като нещо необходимо. (…)


Така се създадоха предпоставките за един трудно обясним мисловен скок от критиката на недостатъците на капитализма към приемането на Съветския съюз за модел за подражание. Линкълн Стефънс беше един от най-непримиримите критици на политическата и финансовата корупция в Съединените щати. Как стана възможно той да отиде в Русия през 20-те години и да каже: "Видях бъдещето и то съществува" по отношение на един терористичен режим, който в този миг едва оцеляваше? Демократичните медии, разбира се, са призвани да критикуват собственото си правителство, да изобличават грешките и провалите на собствената си страна. Но когато това стане причина за пренос на лоялност към една далеч по-лоша и напълно враждебна култура, или поне за нейната почти безкритична защита, включително за възприемане на стандартите на тази култура, това вече се превръща в тежко бедствие.

Робърт Конкуест

© Портал "Култура"

Робърт Конкуест


През 30-те години атмосферата в тези кръгове беше доминирана от отричането на сбърканата и изтощена, според тях, западна политическа и икономическа система ("капитализма"), която по това време бавно се възстановяваше след кризата.


Съществува мнението, че една мислеща личност не дължи лоялност на своята страна или култура, защото е чиста случайност, че личността се е родила в тази култура. Напротив, тя трябва да може да се издигне над тези предразсъдъци, да използва силата на независимото си съждение и преценка, за да открие най-достойната кауза или страна в света, на която да посвети своята лоялност.


Днес вече е известно, че този чисто абстрактен мотив, това изтръгване от корените, се случва много рядко. Както отбелязва Албер Камю по отношение на френските съветофили, те не толкова харесваха руснаците, колкото "чистосърдечно презираха част от французите". Като цяло хората не могат да се изтръгнат от корените си, макар и да си мислят, че са го направили.


Много от тези хора, които пренесоха своята вярност към Съветския съюз, могат да бъдат описани като предатели на своите страни и на демократичната култура. Но тяхната най-сериозна грешка беше още по-дълбока. Въпреки че се приемаха за носители на независима мисъл, способни на свободни избори, те пренебрегваха собствените си критерии. Те не приеха многобройните доказателства, които през 30-те години вече бяха достъпни, за реалността на комунистическите режими. От тази гледна точка те се превърнаха в предатели на човешкия разум.


2.
Вярно е, че западните общества са имали и продължават да имат множество недостатъци. Но фетишизирането на комунистическия ред пропуска, както казва Лешек Колаковски, че комунистическите общества притежаваха повечето от нашите собствени недостатъци, но в по-остра форма, а твърденията (например) за по-добро здравеопазване бяха измислица. И преди всичко, че в по-широка перспектива недостатъците в западното обществено тяло, колкото и да са тежки, са само видими и неприятни белези по кожата, а не рак, поразил жизнените органи, каквито те бяха в съветското общество.


Съществуват и други причини или по-скоро извинения. Комунистите бяха, или се представяха, за най-непримирите опоненти на нацизма и за най-твърдите поддръжници на демокрацията по време на Испанската гражданска война, което предизвика симпатиите (макар и естествено не пълното им приемане) на либералите, социалистите и умерените хора из целия Запад. Комунистите разполагаха с подкрепата на мрежа от международни контакти, между които и много западни журналисти, докато привържениците на Франко имаха ограничена публика, както и анархистите, левоцентристите от Работническата партия за марксистко обединение и тази част от мадридското правителство, която беше настроена подозрително към комунистите и беше подложена на натиск от тях (местните комунистически лидери, макар и често против волята си, бяха принудени да следват указанията на своите съветски "съветници"). Така че потискането на некомунистическата левица в Барселона през 1937 г. беше прието в Америка и Европа почти изцяло от комунистическа гледна точка. А видимата подкрепа на Съветите за демокрацията и свободата в Испания напълно отклони вниманието от пълното потъпкване на всичко, наподобяващо демокрация или свобода в самия Съветски съюз.


Другият фактор, който не може да бъде пренебрегнат, е модата. Макар да е с неясна концепция, тя съответства на цялостната атмосфера, осмяна по-късно като "радикален шик". Адептите на тези идеи бяха възприемани като по-съвременни, в крак с модата, за разлика от простолюдието – част от тази мода беше радикалното отхвърляне на "буржоазията" и на всичките й прояви.


Така съветофилията се превърна в екстравагантен пример за радикалните догми, които се разпространяваха през 30-те години в страните със свобода на словото и печата. Необходимо е да се напомни, че по същото време психоанализата се наложи като единствено и неоспоримо обяснение на човешкото поведение. Всъщност, макар марксисткият и фройдисткият възглед да са логично несъвместими, по това време много образовани хора успяваха да вярват и в двете или поне в отделни техни концепции. И двете притежаваха характеристиките на мисловна система или претендираха за система, която задоволяваше жаждата за сигурност – и двете твърдяха, че са научни и задълбочен. И двете доктрини настояваха, поотделно или заедно, че несъгласието с тях се дължи на предразсъдъци, вкоренени в съзнанието на техните опоненти, от сили, които могат да бъдат обяснени от избраните.


Разбира се, фройдизмът не може да бъде винен за комунизма, а и в Съветския съюз фройдизмът беше отхвърлен като буржоазно отклонение. И въпреки това, колкото и да е иронично, комбинацията между фройдистки и марксистки убеждения лесно може да се проследи в прокомунистическата и антизападна литература, включително и в някои от стиховете на Одън. Тя представя западната буржоазия или управляващата класа като цяло не толкова като достойна за презрение, а като застаряваща, декадентска, изчерпана и осъдена, а (наред с всичко останало) и като импотентна. В известна степен този възглед продължи да съществува и след Втората световна война. Един ляво ориентиран журналист, мой познат, подпийнал по време на прием, се обърнал към един херцог, някъде от Севера, с думите: "Каква е ползата от теб?". И най-много се ядосал на твърдението, изказано от един общ познат: "Казват, че е добър в леглото".


3.
Друга причина за тези самозаблуди беше обикновеното тесногръдие. Хората просто не можеха да повярват в ужасите на сталинизма. Много по-лесно беше тези разкази да бъдат приписани на реакционната мисъл – дори и когато стотици свидетели на тези ужаси започнаха да пристигат на Запад. Както по-късно отбеляза носителят на Нобелова награда, поетът Йосиф Бродски, мнозина на Запад не можеха да проумеят обхвата на съветския терор и репресии и предпочитаха да насочат моралното си възмущение към по-малко ужасните "мустакати полковници". Тесногръдието повлия и западната академична общност, която продължи да създава изследвания, които в най-лошия случай приемаха Съветския съюз за разумна политическа система, не много по-различна от нашата. А тази експертиза оправдаваше мнението на просъветските среди у нас, които търсеха не реални събития и реални хора, а още по-малко реални реформи или мирен прогрес. Те искаха да сведат реалността до психодрама. За тях целият свят беше сцена, по-скоро амфитеатър, в който те самите изпълняват ролята на императора и неговата свита, а всички останали бяхме обикновени гладиатори или християни.


Тази мисъл ме кара да си спомня за просталинистките духовници, които се срещаха тогава, а и по-късно – като Хюлет Джонсън, настоятелят на църквата в Кентърбъри, който по някакъв начин успя да помири вярата си с лениновия възглед, че "всяка религиозна идея, всяка идея за Бог, дори всеки намек за идеята за Бог, е немислима клевета… зараза от най-отвратителен вид. Милиони грехове, лоши дела, физическо насилие… са далеч по-малко опасни". Авторът на тази книга имаше възможността да види "червения настоятел", докато той се шляеше из Балканите след Втората световна война. Той създаваше впечатление за огромна суета, с която искаше да каже: "Вижте ме, свободен съм от буржоазните предразсъдъци".


Този свещеник не беше изключение. Отношението на голяма част от представителите на западните църкви към Съветите заслужава обстойно изследване – като например дейността на Световния съвет на църквите, който непрекъснато осъждаше нарушаването на човешките права по целия свят, с изключение на тези в комунистическите държави, въпреки всички опити на разумните делегати. По въпроса за Съветският съюз тези конференции приемаха линията, прокарвана от наложените от режима представители на тези църкви (почти всички, от които след това бяха идентифицирани със съответните псевдоними като агенти на КГБ).


Суетата беше особено видима в случаите като този на Бърнард Шоу (описан по-късно като "най-лекомисления епизод в историята"), когато в апогея на сталинския глад той се завърна от Съветския съюз и оповести, че населението е добре нахранено. Както и в този с приеманата за по-сериозна личност на Х. Дж. Уелс – друг член на фабианското движение, който беше враждебно настроен към комунизма и определяше Сталин като диктатор. Когато през 1934 г. Сталин му даде аудиенция, Уелс беше спечелен – предоверяването на собствената му преценка за хората го накара да каже за Сталин, че никога не беше виждал "по-прям, честен и достоен човек", приписвайки тези качества на "неговото забележително влияние в тази страна, в която никой не се страхува от него и всички му вярват". Уелс е забележителен пример за предоверяването на собствената интуиция, която го накара, подобно на мнозина други, да постави своята немалка публична тежест в услуга на Сталин. Това стана възможно благодарение на ласкателството към големите западни интелектуалци, на които им беше устройвано бляскаво посрещане, а към тях се отнасяха като към ВИП персони (което един ветеран комунист веднъж описа пред мен като "банкетна политика"). Така или иначе всяка измама изисква измамник и лековерник. Много от тези лековерници успяха да не забележат това, което виждаха, или по някакъв начин да превърнат неприятните гледки в нещо приемливо. Малкълм Мъгъридж разказва за квакерите, които аплодират парадите, за феминистките, въодушевени от гледката на жени, прегънати под тежестта на въглищата, за архитекти, изпаднали в екстаз от току-що построени, но вече рушащи се сгради. Много от посетителите на Съветския съюз са пристигали там с вече вградени в сетивата си потьомкински села. Думата мисловна нагласа е твърде силна, по-скоро става дума за мозъци като желе, готови да приемат формата, наложена от техния господар.


Както отбелязва Джордж Оруел: "Огромни събития като глада в Украйна от 1933 г., довели до смъртта на милиони хора, останаха напълно незабелязани от английските русофили". И беше прав, че това беше огромно и непростимо интелектуално и морално престъпление.


4.
Сталин е бил последовател на Макиавели. Той се възползва от принципа, описан от някои изтънчени наблюдатели на човешкото поведение и предаден в английската литература от Хенри Филдинг в "Джонатан Уайлд", чийто главен герой следва принципа, че "добродетелите са като скъпоценните камъни – лесно се фалшифицират, радват своя притежател, а малцина са тези, които могат да различат фалшивите от истинските". В английската литература могат да се открият и други предупреждения срещу впечатлението, което Сталин създава пред Уелс и другите. "Някой може да ти се усмихва и пак да е злодей". Много хора не проумяха нито една от тези мъдри мисли.


Заблудата и самозаблудата са съставните части на това опасно изкривяване на реалността и първото не можеше да се случи без второто. Тази заблуда понякога е била много груба – интересен е примерът с френския политик Едуард Ерио, два пъти министър-председател на своята страна, посетил Украйна през 1933 г. и след това отрекъл там да има какъвто и да било глад. Приготовленията за посещението на Ерио бяха описани от един посетител на Киев. В деня преди неговото пристигане хората били принудени да работят от 2 часа през нощта, за да почистят улиците и да украсят домовете си. Центровете за разпределение на храна били затворени. Опашките били забранени. Бездомните деца, просяците и гладуващите хора изчезнали. Местен жител добавя, че витрините на магазините били отрупани с храна, но полицията разпръсквала и дори арестувала гражданите, които се приближавали твърде много (а купуването на храна било забранено). Улиците били измити, в хотела на Ерио били донесени нови мебели, а служителите там получили нови униформи. Същото се случило и в Харков, където бил заведен да посети детски център. Разгледал музея на Шевченко и завод за трактори, участвал в срещи и банкети с украинските партийни лидери. А неговият (и на останалите) опит от провинцията бил ограничен до "образцови" колективи – като "Червена звезда" в околностите на Харков, където всички "селяни" били подбрани членове на комунистическата партия и на комсомола, добре нахранени и с хубави домове, където добитъкът бил добре нахранен, а навсякъде се виждали трактори.


Сталин и цялото му обкръжение познавали човешката слабост, от която големите западни личности се смятали за освободени – "Какво страхотно падане, о, братя…!"


5.
Сблъсъкът между съветската реалност и западните представи стана особено остър през 1933 г. Както видяхме, официалната съветска версия беше, че глад няма. От президента Калинин надолу всички твърдяха, че съобщенията за него са измислици на емигрантски, фашистки или буржоазни кръгове, които така се стремят да отвлекат вниманието на собствените си работници от тежкия им живот. Но съветската версия беше подкрепена от цяла поредица западни кореспонденти и наблюдатели на СССР. Най-влиятелен сред тях беше кореспондентът на "Ню Йорк Таймс" Уолтър Дюранти (който вероятно е бил изнудван от тайната полиция на хомосексуална основа).


В частни разговори с Юджин Лайънс и други Дюранти оценява жертвите от глада на 7 милиона души. Доказателство за противоречието между това, което той е знаел и това, което е съобщавал, се съдържа в телеграма от 30 септември 1933 г. от британския шарже д’афер в Москва: "Според г-н Дюранти населението в Северен Кавказ и по Долна Волга през последната година е намаляло с три милиона, а населението на Украйна с четири до пет милиона. Украйна е напълно обезкръвена. Според оценката на г-н Дюранти е напълно възможно през последната година до 10 милиона души да са загинали като пряко или косвено следствие от недостига на храна в Съветския съюз".


Но американската публика научава не това, а заключението, че "всички съобщения за глад" са "преувеличение или вредна пропаганда". А влиянието на неговите фалшиви кореспонденции е огромно и трайно.


Дюранти беше удостоен с наградата Пулицър за своите "безпристрастни и задълбочени кореспонденции за събитията в Русия". Наградата му беше присъдена с мотива, че кореспонденциите му се отличавали със "задълбоченост, безпристрастност, категорични заключения и изключителна яснота," което ги нареждало сред "най-добрите примери за кореспонденции от чужда страна". Сп. "Нейшън" включи "Ню Йорк таймс" и Уолтър Дюранти в годишния си "списък на славата", като ги описва като "най-вдъхновяващите, безпристрастни и четивни новини от една голяма световна държава, публикувани в някои от вестниците по света".


На прием в хотел "Уолдорф Астория", организиран по повод установяването на дипломатическите отношения между СССР и САЩ, бил прочетен списък с имена, всяко от които било аплодирано учтиво от присъстващите, докато споменаването на името на Уолтър Дюранти – както отбелязва Александър Уолкът в "Ню Йоркър" –  "предизвика взрив от продължителни аплаузи… Човек оставаше с впечатлението, че в този миг Америка е признала не Русия, а Уолтър Дюранти".


По същото време редица кореспонденти като Малкълм Мъгъридж предават реалните събития от първа ръка. Така западният свят се изправи пред два фактически напълно противоположни разказа за глада (както и за другите сталински жестокости). Защо интелектуалната класа в голямата си част предпочете да повярва на фалшивите? Това трудно намира разумно обяснение. Приемането на информация по въпрос, по който съществуват ярки противоречия, без това да предизвика изследване, е акт, който не може да бъде обяснен рационално.


За хора, които твърдят, че използват разума си, може да се каже, че е дълг, морален дълг, да изследват по-внимателно наличните данни.


6.
В дългосрочна перспектива академичните среди могат да имат дори още по-трайно влияние от хора като Уолтър Дюранти за разпространението на фалшиви истини, дори и само заради твърдението им, че притежават експертно познание и са безпристрастни търсачи на истината. Още повече, че те са приемани насериозно от политиците, медиите и обществото, а през целия съветски период всеки зле информиран човек на Запад, който се занимаваше с политика или беше редактор на издание, поддържаше поне по един т. нар. експерт, който подкрепяше неговите собствени предварително създадени мнения.


През 30-те години, точно когато съветската система се намираше в най-тежкия си период, за пръв път западните академици с най-високи позиции придадоха достоверност и прикриха истината за огромна група фалшификации.


Най-големите звезди, разбира се, бяха Сидни и Беатрис Уеб, доайените на западната социална наука, ръководителите на фабианското общество, основателите на Лондонското училище за икономика. Мотивацията на семейство Уеб е сравнително ясна и тя може да бъде разделена на две основни части, които под различна форма могат да бъдат проследени в цялото лишено от логика описание на Съветите на Запад. На първо място за тях, а и за останалите, "социализмът" беше обществото на бъдещето, в което правителството от името на народа ще изгради планова икономика с благотворни резултати. Те смятаха, че в СССР са видели социализма и, разбира се, това беше вярно. И това ги накара, както често се случва с академичните самозаблуди, да извинят някои от недемократичните реалности и да отрекат останалите. В резултат трудът им по жанр се доближаваше до литературата – това беше утопична фантазия, с която никога досега не беше описвана реална държава.


Втората мотивация на семейство Уеб продължи да съществува съвсем доскоро в някои академични кръгове – те приеха за истина фактите и цифрите, публикувани от самите комунисти. Мислеха, че избирателната система, профсъюзите и кооперативите съществуват реално, докато всъщност те съществуваха само на хартия.


Книгата на Уеб, възприета от сериозни западни учени като последна инстанция, е с обем от почти 1200 страници, написана е въз основа на продължителни проучвания, всички от които напълно излишни. Тя беше озаглавена "Съветският комунизъм. Новата цивилизация?", но въпросителният знак триумфално отпадна във второто издание – то излезе през 1937 г., точно когато режимът беше в най-тежката си фаза на мрачен и всеобхватен терор.


Те обясняваха изселването на милиони семейства на "кулаци" с това, че "съветското правителство трудно би могло да действа по друг начин", като добавиха възхищението си от това "колко силна трябва да е била вярата и решителността на тези хора, които в интерес на това, което смятат за обществено благо, са способни на такива решения". Представят масовия глад като недостиг на храна на определени места – причина за който, така или иначе, бил "саботажът" от страна на селяните. За показните процеси в Москва те твърдяха, че самопризнанията на обвиняемите се дължали на "тяхното нормално и разумно поведение, както биха се държали и англичаните, ако тяхната сложна юридическа система не ги караше да следват рутината, която е полезна за обвиняемите, само когато съществува някакво съмнение във фактите", че западните наблюдатели на процесите били убедени, че самопризнанията са доказателство за съществуването на реални заговори и че това е впечатлението, което оставя четенето на протоколите от процесите. В своята "безпристрастна и философска интерпретация" те стигат толкова далеч да твърдят, че и в Англия, и във Франция от векове имало заговори, че руските революционери по природа били заговорници и че Ленин предсказал още през 1922 г., че занапред ще има продължителен период на съмнения, несигурност, подозрения и предателства – "прогноза, чиято вярност московските процеси от 1937 г. доказали напълно". Твърдят, че след революциите "по спорни въпроси е подходящо свободата да бъде ограничена", като правят сравнението, че след Английската революция от 1688 г. католиците били лишени от избирателни права. Някой би могъл да възрази, че това все пак не е същото като масовото избиване.


За стотиците разстреляни заради убийството на Киров те твърдят, че тези хора "без съмнение били виновни за нелегално внасяне на бомби", въпреки че единственото доказателство за това е официалното съобщение (наскоро всички тези хора бяха реабилитирани).


Книгата на Уеб съдържа подзаглавия като: "Възникване на комунистическото съзнание", "Призванието на лидерството", "Етичният прогрес в СССР", "Увеличаване на благосъстоянието", "Успехът на колективното земеделие". Те говорят за "чувството за свобода и равенство" сред съветската нация.


Друг британски учен, влиятелният професор Харолд Ласки, споделя същото мнение за процесите, като особено възхвалява зловещия сталински прокурор Андрей Вишински, който правил това, което "щеше да прави и идеалният министър на правосъдието, ако имаше такъв човек във Великобритания".


Забележително е, че както семейство Уеб, така и Ласки, имаха слаби познания по история и подхождаха към фактите от гледна точка на аналитичната социална и политическа наука. По-късно ще посочим и други примери за подобен подход, който води до продължителни и изтощителни, но по същество напълно безполезни, изследвания.


Друг водещ британски учен от този период не може да бъде извинен за такова арогантно невежество. Сър Бърнард Пеърс, един от водещите британски познавачи на Русия, отначало е противник на Съветите, но променя мнението си след като пристига в Москва през 1935 г., когато изведнъж усеща, че болшевиките "са Русия". Той също възприема съветската версия за съдебните процеси, като прави собствен принос към тази нелепица – "множеството дословни цитати при всички случаи бяха впечатляващи". И причината отново е невъзможността му да допусне, че официалните документи могат да бъдат пълна лъжа – ще видим, че това мнение продължава да съществува и през 90-те години.


Семейство Уеб не бяха марксисти, но те бяха ветерани на фабианската идея, която проникваше и променяше общественото мнение. Те бяха въодушевени от идеята за държавен контрол над икономиката и за социалистическо-интелектуален контрол над държавата – така че когато привържениците на Беатрис Уеб установиха контрол над Градския съвет в Лондон, лейбъристите в него бяха поставени под много по-строга дисциплина от колегите им в Камарата на общините. Тя, подобно и на друг социалист-фабиан Х. Дж. Уелс, по-рано също се беше изказвала положително за евгениката, макар и да не стигна толкова далеч, колкото Уелс, който изказа мнението, че неевропейските раси нямат бъдеще. Този позитивистки и авторитарен подход виждаше в СССР много неща, достойни за възхищение.


Какво може да се каже в заключение? Ясно е, че хора като семейство Уеб се възхищаваха на способността на Съветите да налагат идеите си. За тях, както и за много други, важи забележката на Оруел, че те винаги говорят как ще живеят хората под социализма – под тях, които ще бъдат отгоре. Те бяха по-слабо загрижени за хуманността на изповядвания от тях социализъм (въпреки че го видяха в СССР), отколкото за модерността, ефективността и другите характеристики на едно бъдещо общество. По отношение на "модерността" Русия наистина си беше (макар и това да не се дължеше на нейния нов господар) една изостанала държава. Но тя се опитваше – чрез плакатите, възхваляващи предимствата на трактора пред коня, чрез акронимите от ерата на телеграфа – да представи този прогрес за истински.


Дори съществувала специална операция, чиято цел била да представи живота в съветските затвори като нещо привлекателно – например затворът-образец в Болшево и крилото в затвора в Ленинград. Те предизвикваха ентусиазираните коментари на хора от Запада като Ленка фон Кьобер, написала книгата "Съветска Русия се бори с престъпността". Семейство Уеб, Д. Н. Прит, Харолд Ласки и други известни британци приветстваха идеята за подобно прогресивно отношение към един стар социален проблем. Тези операции са били високо оценени по високите етажи на Кремъл. В публикувани наскоро документи от времето на късния сталинизъм се вижда как Политбюро, в пълен състав, изслушва доклад за "посещението на английската делегация от обществото на квакерите в индустриалната трудова колония под администрацията на Министерство на вътрешните работи в Московска област на 27 юли 1951 г.". Един от тези прогресисти, Йежи Гликсман, изказал се позитивно за Болшево, по-късно се оказва в значително по-показателен за съветската практика лагер, който описва в своя книга след това.


В интелектуално отношение е отрезвяващо да разгледаме как някои от най-уважаваните имена в областта на философията, литературната критика, науката, изпадат във фундаментално опростенческа политическа схоластика, а твърде често и в мисловната идиотия на чистата съветофилия. Дори само това е достатъчно, за да бъде дискредитирано всяко твърдение, че концепциите, налагани в която и да било епоха от определени кръгове от интелигенцията, трябва да бъдат приемани сериозно, а не като симптоми, които изискват лечение.


7.
Всичко това доведе до пристрастяването на мнозина, в една или друга степен, към марксизма (не мисля, че "пристрастяване" е прекалено силна дума – би било добре някой да обмисли възможността да създаде терапевтична асоциация "Анонимни марксисти"). По тази причина мнозина започнаха твърдо да вярват на поредицата фалшификации за маркистките държави и особено за Съветския съюз.


Но нека първо отбележим, че е възможно да имаш радикални социалистически възгледи, без да бъдеш заблуден за съветския режим, или дори ако временно си бил заблуден, скоро да се освободиш от тези заблуди. Сред левицата анархистите никога не са виждали смисъл в марксистко-ленинската диктатура. Вярно е и обратното – че има хора с десни убеждения, които успешно са били заблудени от тези фалшификации – пример за това е американският посланик в Москва милионера Джоузеф Дейвис.


Но повечето от тези, които разпространяваха сталинисткия мит на Запад бяха – независимо дали комунисти или не – част от аморфната прогресивна интелигенция. Комунистическите партии на Запад не бяха единствените носители на радикалните социалистически идеи. Те обаче бяха най-добре организираните, както и най-добре финансираните. Най-добре финансирани благодарение на масираната съветска помощ. Най-добре организирани, защото възприеха ленинския квазимилитаристичен принцип на "демократичния централизъм".


Но на Запад имаше хора, в една или друга степен привърженици на сталинисткия режим, които отидоха далеч отвъд членството в Комунистическата партия. Те произхождаха предимно от образованите класи – което само по себе си е доказателство за невъзможността на образованието да предпази своите възпитаници от абсурдни грешки. Що се отнася до учените, "политическата наука" не взима в достатъчна степен под внимание другите възможни причини за политическите заблуди – суетата, лековерието, изтънчеността във всичките им възможни комбинации и разновидности.


Но цялостната интелектуална атмосфера беше просмукана в по-голяма или по-малка степен от екстравагантни и погрешни концепции дори извън средите на тези, които вярно подкрепяха сталинската линия и виждаха фалшивия, а не реалния образ на Съветския съюз.


Трябва да отбележим колко рядко в миналото се е срещало това, което сега на Запад се смята за нормално човешко поведение. Хората на Запад често изключваха самата възможност за масовия сталински терор в Русия. Те не можеха да си представят, че една истинска държава може да стигне толкова далеч.


Превод от английски: Момчил МетодиевРобърт Конкуест (роден на 15 юли 1917 г.) е един от най-известните съветолози в годините на Студената война, критик на комунистическите режими и техните привърженици на Запад. Завършва образованието си в Колежа Уинчестър, Университета в Гренобъл и Колежа Магдалин в Оксфорд, където защитава докторат по история на Съветския съюз и става член на Комунистическата партия на Великобритания. В началото на Втората световна война постъпва в армията и след като през 1943 г. изучава български език, през 1944 г. е изпратен в София като офицер за свръзка с българската армия. След това започва работа в британския Форин офис, откъдето отново е изпратен на работа в британското посолство в София. Свидетел на налагането на комунистическата власт, Конкуест напълно губи младежките си увлечения по комунизма и през следващите години се превръща в един от най-активните критици на Съветския съюз и сателитните му режими, както и на повлияните от комунизма западни интелектуалци. В края на 50-те години за кратко работи като първи секретар в британската делегация към ООН, а в началото на 60-те години става писател на свободна практика. През 1968 г. публикува книгата си Големият терор, посветена на сталинистките чистки през 30-те години (преведена и на български, ИК Прозорец). Тя е последвана през 1986 г. от изследването му за сталиновата колективизация и глада в Украйна, озаглавена Реколта от печал. Съветската колективизация и терора на глада (The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivisation and the Terror-Famine). Съветник на Маргарет Тачър, той е автор на някои от нейните речи, включително на първата й реч, спечелила й прозвището "Желязната лейди". През 1981 г. се премества в САЩ,  работи като изследовател в Института Хувър към Университета Станфорд, какъвто е и до днес. Публикуваното тук есе е част от една от последните му книги – Размишления за едно разорено столетие (Reflections on a Ravaged Century, 1999), в която наред с критиките към западните леви интелектуалци, той не скрива скептицизма си към западната образователната система и към бъдещето на Европейския съюз. През целия период Конкуест запазва интереса си към България, като в същата книга разказва за познанството си с Георги Марков, а в началото на 90-те години отново посещава България. Наред с историческите си изследвания Конкуест е автор на редица поетически книги.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (100)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 753 Неутрално

  "Сблъсъкът между съветската реалност и западните представи стана особено остър през 1933 г. Както видяхме, официалната съветска версия беше, че глад няма. От президента Калинин надолу всички твърдяха, че съобщенията за него са измислици на емигрантски, фашистки или буржоазни кръгове, които така се стремят да отвлекат вниманието на собствените си работници от тежкия им живот. "

  Не виждам особен напредък 80 години по-късно.

  The best way to predict the future is to invent it.
 2. 2 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 753 Неутрално

  [quote#0:"статия"]Лековерието към съветския феномен, проявено от западните интелектуални[/quote]

  Освен заблудата, много вероятно е имало и финансово стимулиране от Масква на избрани западни интелектуалци....

  The best way to predict the future is to invent it.
 3. 3 Профил на emilm13
  emilm13
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Вместо да разглеждат социализма като рожба на 19-ти век - да се вгледат в социално-религиозните възгледи на евреите при излизането им от Египет и последващите им комуни. Връзките са очевадни! Проследявайки историята на социализма, на принципа "виж кой печели от далаверата" - манипулацията е ясна.

 4. 4 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 753 Неутрално

  [quote#0:"статия"]Бездомните деца, просяците и гладуващите хора изчезнали. Местен жител добавя, че витрините на магазините били отрупани с храна, но полицията разпръсквала и дори арестувала гражданите, които се приближавали твърде много (а купуването на храна било забранено)[/quote]

  Става въпрос за Украйна. През 1933, по време на гладомора. Руснаците да не се чудят защо украинците така ги "обичат".

  The best way to predict the future is to invent it.
 5. 5 Профил на Митко
  Митко
  Рейтинг: 880 Неутрално

  Хипернаглостта на руснаците излиза извън обхвата на разума и сетивата на западния човек. В Европа просто не могат да асимилират подобно поведение и попадат в неговия капан.

  Също както обикновения човек не може да чуе ултразвуците от прилепите.

  "горко ми! загинах! защото съм човек с нечисти уста, и живея сред народ с нечисти уста" Исая 6:5
 6. 6 Профил на Инспектор Стрезов
  Инспектор Стрезов
  Рейтинг: 579 Неутрално

  Това е дефолиант за мурзилки и русофили.

  "Я з москалями не балакаю!"
 7. 7 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 925 Неутрално

  Да благоговееш пред и за хора (Ленин, Сталин, Берия, Дзержински, и т.н.), които са избили милиони невинни мирни граждани е не просто глупост, а заболяване и то нелечимо на мозъка.

  Да благоговееш пред идеология като комунизъм/социализъм, в чието име са избити милиони, а са поробени стотици милиони е не просто глупост, а израз на бездуховното и отказ да използваш мозъка си.

  Комунизъм/социализъм трябва да се изучават като фашизмът и радикалният ислям, като човеконенавистни доктрини за унищожение и/или в най-лошият случай за робско подчинение на индивида.

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 10. 10 Профил на .......
  .......
  Рейтинг: 466 Весело

  [quote#3:"emilm13"]Вместо да разглеждат социализма като рожба на 19-ти век - да се вгледат в социално-религиозните възгледи на евреите при излизането им от Египет и последващите им комуни. Връзките са очевадни! Проследявайки историята на социализма, на принципа "виж кой печели от далаверата" -

  манипулацията е ясна. [/quote]

  къде е по-различно ??

  ето ти един виц:

  "стар арменец, на смъртен одър дава последни наставления към синовете си.

  Всекиму след конкр. инструкции поръчва - Пази евреите!!

  последният пита баща си:
  татко-защо да пазим евреите ??

  Защото сине,избият ли евреите - ние,
  арменците ще сме следващите

  Виновници за Човешката Глупост"

  След КТБ Накъде Ли.....ДАНО е само КТБ !!!
 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 12. 12 Профил на Митко Василев
  Митко Василев
  Рейтинг: 688 Весело

  [quote#2:"Росфалитнадзор"]Освен заблудата, много вероятно е имало и финансово стимулиране от Масква на избрани западни интелектуалци....[/quote]
  Най-вероятно е имало доста от това, което не изключва и наличието на голямо количество безплатни идиоти. Той комунизъма е много хубав, ако го гледаш от хиляди километри разстояние

  това, че казваш даден факт, не означава, че непременно го харесваш. въпреки че за 95% от аудиторията значи точно това
 13. 13
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 14. 14 Профил на Митко Василев
  Митко Василев
  Рейтинг: 688 Весело

  [quote#13:"КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ"]Колега, чичо Сам къде изплаща хонорарите и по колко върви едно антируско коментарче?[/quote]
  И ти слагаш = между руснаци и комунисти

  това, че казваш даден факт, не означава, че непременно го харесваш. въпреки че за 95% от аудиторията значи точно това
 15. 15 Профил на Митко
  Митко
  Рейтинг: 880 Неутрално

  До коментар [#3] от "emilm13":

  Абе тия евреи защо само руснаците и китайците успяха да излъжат с техния социализъм. Явно това в Русия и Китай не е нещо еврейско, а по-скоро нещо азиатско. Защото дори след като руснаците избиха всички влиятелни евреи продължиха да мултиплицират варварството на Ленин.

  За Китай пък съм чувал, че много лесно разпознавали евреите и затова нито един от тях не е допуснат до властта.

  А еврейската история макар и наситена с много отстъпления от Истината свидетелства за нещо съвсем Друго.

  "горко ми! загинах! защото съм човек с нечисти уста, и живея сред народ с нечисти уста" Исая 6:5
 16. 16 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1320 Весело

  [quote#2:"Росфалитнадзор"]финансово стимулиране от Масква на избрани западни интелектуалци.... [/quote]

  Не в рубли....

 17. 17 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 753 Неутрално

  [quote#13:"КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ"]Колега, чичо Сам къде изплаща хонорарите и по колко върви едно антируско коментарче?[/quote]

  В ЦРУ, "колега".

  The best way to predict the future is to invent it.
 18. 18 Профил на Митко Василев
  Митко Василев
  Рейтинг: 688 Любопитно

  [quote#15:"Митко"]избиха всички влиятелни евреи[/quote]
  А после им направиха Еврейска република. Не се майтапя, още я има.

  това, че казваш даден факт, не означава, че непременно го харесваш. въпреки че за 95% от аудиторията значи точно това
 19. 19 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 753 Неутрално

  [quote#12:"Митко Василев"]Той комунизъма е много хубав, ако го гледаш от хиляди километри разстояние[/quote]

  Много е лесно да си модерен ляв млад интелектуалец, осигурен доживот от империалистическото си семейство

  The best way to predict the future is to invent it.
 20. 20 Профил на S.P.Q.R.
  S.P.Q.R.
  Рейтинг: 409 Гневно

  [quote#7:"ironhorse"]Да благоговееш пред и за хора (Ленин, Сталин, Берия, Дзержински, и т.н.), които са избили милиони невинни мирни граждани е не просто глупост, а заболяване и то нелечимо на мозъка.[/quote]
  докато русия не признае истината за човеконенавистния див азиатски режим, който не само наложи над собствения си народ, но и над половин европа, не се извини на народа си и на поробените от нея народи за зверствата на този режим и не поеме отговорността за тези зверства за тях няма шанс.
  нацизмът е причинил огромни злини на човечеството (макар, че според е мен да избиваш собствения си народ както правят комунистите е възможно най-голямата злина), но в Германия го признаха за престъпен режим, понесоха и понасят историческата отговорност за неговите действия.
  25 години след падането на стената от русия ни вопъл ни стон. там чудовището сталин продължава да бъде национален герой, мумията на ленин си стои на червения площад а новите злодеи в кремъл отново си позволиха да прекрояват границите на Европа.
  Този път русия трябва да бъде натикана в ъгъла и да бъде принудена да си понесе първо старата отговорност - тази за 50-те години комунизъм в Европа, а след това и новата - тази за евроазиатщината, която се опитва да пробутва днес.

  zenrus.ru
 21. 21 Профил на Митко Василев
  Митко Василев
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#19] от "Росфалитнадзор":

  Именно

  това, че казваш даден факт, не означава, че непременно го харесваш. въпреки че за 95% от аудиторията значи точно това
 22. 22 Профил на S.P.Q.R.
  S.P.Q.R.
  Рейтинг: 409 Весело

  [quote#13:"КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ"]по колко върви едно антируско коментарче[/quote]
  по обменния курс за този час е някъде към две кила рубли

  zenrus.ru
 23. 23 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1594 Любопитно

  Ето ви още един "мит".

  https://www.youtube.com/watch?v=ROGvXWApIEE

  Апокалипсисът апокалиптичен
 24. 24 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 753 Неутрално

  [quote#20:"статия"]Комунистите бяха, или се представяха, за най-непримирите опоненти на нацизма[/quote]

  Путин още играе на тази струна, ама не е разбрал, че тя отдавна в скъсана... https://www.youtube.com/watch?v=GQoe-3Va2oU&feature=youtu.be

  The best way to predict the future is to invent it.
 25. 25 Профил на abee
  abee
  Рейтинг: 409 Весело

  Весело, още първият мит наистина е мит с твърдението, че частната собственост е било унищожена в СССР. Вървете четете и ще откриете, че това наистина е мит, частна собственост е съществувала до времето на Хрушчов, който я унищожава.

 26. 26 Профил на КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  Рейтинг: 837 Неутрално

  [quote#4:"Росфалитнадзор"] Руснаците да не се чудят защо украинците така ги "обичат". [/quote]

  [quote#14:"Митко Василев"]И ти слагаш = между руснаци и комунисти[/quote]
  Не бе, чета ... руснаци, украинци, лека омраза.

  Глупостта е дар божи, но с него не трябва да се злоупотребява. /Ото фон Бисмарк/
 27. 27 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 753 Неутрално

  [quote#23:"Bulgarische Motoren Werke"]Ето ви още един "мит".

  https://www.youtube.com/watch?v=ROGvXWApIEE[/quote]

  Документальный фильм (СССР, Леннаучфильм, 1977)

  The best way to predict the future is to invent it.
 28. 28 Профил на sophia_gr
  sophia_gr
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#2] от "Росфалитнадзор":

  Да ти кажа, не знам. Като гледам съвременната западноевропейска младеж как всички са луднали по марксизма и му проповядват идеите (и носят само беди), по-скоро се дължи на глупост и наивност. Нали тези дето дойдоха да ни събарят оградата също бяха леви, интернационалисти. На Запад е бъкано с тях сред хората под 30 г.

 29. 29 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3503 Неутрално

  Претенциозна, но не много умна критика на държавния капитализъм от гледната точка на частния. По сщество самата комунистическа идея в некастрираната й от Маркс и последователите му версия изобщо не е спомената.
  И Сталин все пак наистина е макиавелист, поне не виждам други държавници да са били по-близо до Мкиавели от него.
  Наивността на западните интелектуалци също е лесно обяснима с фондовете първо на Коминтерна, после и от другите болшевишки организации за идеологическа диверсия, а още по просто казано, за подкупване на полезни идиоти.
  Авторът сщо е полезен идиот, но с обратен знак.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 30. 30 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3503 Неутрално

  Лудването по марксизма не бива да учудва, защото Маркс създава идеология за УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ на капитализма, като именно тотално монополистичния капитализъм провъзгласява за социализъм. Нещо, за което Бакунин едва се е сдържал да не го нашамари.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 31. 31 Профил на meh
  meh
  Рейтинг: 1537 Неутрално

  Накратко, русофил е диагноза.

 32. 32 Профил на S.P.Q.R.
  S.P.Q.R.
  Рейтинг: 409 Неутрално

  [quote#28:"sophia_gr"]Като гледам съвременната западноевропейска младеж как всички са луднали по марксизма и му проповядват идеите (и носят само беди), по-скоро се дължи на глупост и наивност. Нали тези дето дойдоха да ни събарят оградата също бяха леви, интернационалисти. На Запад е бъкано с тях сред хората под 30 г.[/quote]
  Ако на 20 години не си либерал, значи нямаш сърце.
  Ако на 40 години не си консерватор, значи нямаш разсъдък.
  -- Уинстън Чърчил

  zenrus.ru
 33. 33 Профил на toffeetwr
  toffeetwr
  Рейтинг: 409 Любопитно

  До коментар [#9] от "Каишков - Гласът на Америка":

  [quote#9:"Каишков - Гласът на Америка"]Накрая главния редктор обаче замина да живее в САЩ за заслуги пред "демокрацията". [/quote]

  Имаш в предвид като наследниците на Сталин и Брежнев, или тези на Путин?!?!?

  Ваша великорусская мечта, сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть Русизм
 34. 34 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 982 Неутрално

  [quote#8:"Митко Василев"]Бахти дългата кретения [/quote]
  Не е кретения, но в другото си прав-прекалено дълга статия за форум като този.

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 35. 35 Профил на Митко Василев
  Митко Василев
  Рейтинг: 688 Весело

  До коментар [#34] от "Мойше! Толкоз!!!":

  Ако не може да го събере на една страница, по-добре да си мирва въобще. Тва да не е едно време с хартиения буламач - 1 страница съдържание и 10 плява за издателя

  това, че казваш даден факт, не означава, че непременно го харесваш. въпреки че за 95% от аудиторията значи точно това
 36. 36 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1519 Весело

  1.В Америка бият негрите
  2. Путин си го мести от единия крачол в другия

  15.02.1989 - 07.02.2018
 37. 37 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1218 Неутрално

  До коментар [#13] от "КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ":
  Отиди в Новосибирск да си купиш календарче с лика на Путин. И най-добре за теб ще е да го ползваш на място.

 38. 38 Профил на civis_eu_sum
  civis_eu_sum
  Рейтинг: 581 Весело

  Никой не отрича, че този модел и тези общества бяха сбъркани и трябваше да изчезнат. Непонятното е колко време и усилия се хвърлят за да се вади на умряло куче нож, при положение че от четвърт век няма нито Стена нито СССР, а единственият социализъм (наистина) съществува само в Куба и в Северна Корея (донякъде).

  ЕС не е пансион за социално слаби от третия свят, нито благотворителна организация.
 39. 39 Профил на abee
  abee
  Рейтинг: 409 Весело

  Ето ви една думичка да я пуснете в търсачките и да почетете малко, за да ви се изясни, че частна собственост върху средствата за производство е съществувала, и какъв е бил нейният дял в народното стопанство на СССР преди войната и по време на войната. Думичката е

  артель

  Затова и първият мит в статията е само мит за мита.

 40. 40 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1218 Неутрално

  До коментар [#38] от "civis_eu_sum":
  Благодаря, ти изказа още един мит, родил се след 1989 г.: вече няма комунисти.
  Комунизмът след годините на революцията започва да се топи като идеология и да се превръща в технология на властта. И точно това остава от него след 1989 г.
  Причините за появата на този експеримент са доста дълбоки за хора като теб и опасност от появата на подобни експерименти продължава да има.

 41. 41 Профил на abee
  abee
  Рейтинг: 409 Любопитно

  До коментар [#40] от "авторът":

  А случайно да знаеш кога е възникнал комунизма, и къде?

 42. 42 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1218 Неутрално

  До коментар [#39] от "abee":
  Кого заблуждаваш? Артель е доброволно обединение на хора за съвместна работа, което намира висш израз в колхоза. У нас хората също си помагаха взаимно при строежа на къща, прибиране на важна реколта и пр. Всичко това са останки от традиционното общество, а не част от системата на комунизма.

 43. 43 Профил на .......
  .......
  Рейтинг: 466 Весело

  [quote#30:"Николай Теллалов"]Маркс създава идеология за УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ на капитализма[/quote]

  Безусловна Истнина

  Законите на Диалектиката са най-добрите парадигми за човешкия просперитет......

  http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC


  Дефиницията на Ленин за класите - Фундамент

  http://www.septemvri23.com/Lenin_opredelenie_za_klasite.htm

  Законите на Карло Чипола - Баш Фундамент

  http://www.manager.bg/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0
  ...........

  и срещу всичко това - Съветски митове

  След КТБ Накъде Ли.....ДАНО е само КТБ !!!
 44. 44 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1594 Неутрално

  [quote#27:"Росфалитнадзор"]Документальный фильм (СССР, Леннаучфильм, 1977) [/quote]

  Е, именно. Не че имам големи надежди, че ще го гледаш, камо ли да го разбереш.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 45. 45 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1218 Неутрално

  До коментар [#41] от "abee":
  Препоръчвам ти книгата The Rise & Fall of Communism.

 46. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 47. 47 Профил на abee
  abee
  Рейтинг: 409 Весело

  До коментар [#42] от "авторът":

  ти заблуждаваш защото си с недостатъчно познания по темата


 48. 48 Профил на S.P.Q.R.
  S.P.Q.R.
  Рейтинг: 409 Неутрално

  [quote#38:"civis_eu_sum"]единственият социализъм (наистина) съществува само в Куба и в Северна Корея (донякъде). [/quote]
  в куба и северна корея има комунистически тоталитаризъм. нищо общо със социализъм.

  zenrus.ru
 49. 49 Профил на abee
  abee
  Рейтинг: 409 Любопитно

  До коментар [#45] от "авторът":

  Не ми препоръчвай а отговори на простичкия въпрос щом си толкова "знаещ", кой е бащата на комунизма като теория и кога Маркс се приобщава към комунистическото движение. къде се е зародил комунизма.

 50. 50 Профил на civis_eu_sum
  civis_eu_sum
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#48] от "S.P.Q.R.":

  Еми добре, и в СССР е нямало социализъм а комунистически тоталитаризъм. Не е врат - шия е.
  Апропо, Северна Корея официално не е ком/соц а а под аурата на Джуче идеологията.

  ЕС не е пансион за социално слаби от третия свят, нито благотворителна организация.
 51. 51 Профил на abee
  abee
  Рейтинг: 409 Весело

  До коментар [#42] от "авторът":

  Викаш в блокирания Ленинград се събрали едни хора в артель да си помагат и произвеждали автомат Судаев. Боже, боже, каква неграмотност. Или първите радио, грамофони и телевизори също се събрали в артель и докато си помагали ги произвели? И че точно Хрушчов, когато идва на власт ги унищожава.

 52. 52 Профил на abee
  abee
  Рейтинг: 409 Любопитно

  До коментар [#42] от "авторът":

  Как ли ще ти прозвучи тогава такава статистика към момента на смъртта на Сталин, че:
  Было 114000 (сто четырнадцать тысяч!) мастерских и предприятий самых разных направлений – от пищепрома до металлообработки и от ювелирного дела до химической промышленности. На них работало около двух миллионов человек, которые производили почти 6% валовой продукции промышленности СССР, причем артелями и промкооперацией производилось 40% мебели, 70% металлической посуды, более трети всего трикотажа, почти все детские игрушки. В предпринимательском секторе работало около сотни конструкторских бюро, 22 экспериментальных лаборатории и даже два научно-исследовательских института. Более того, в рамках этого сектора действовала своя, негосударственная, пенсионная система! Не говоря уже о том, что артели предоставляли своим членам ссуды на приобретение скота, инструмента и оборудования, строительство жилья.

  Ало автора нещо да коментираш, че това всичкото се е произвеждало на принципа на помощ без съответно оборудване?

 53. 53 Профил на S.P.Q.R.
  S.P.Q.R.
  Рейтинг: 409 Неутрално

  [quote#50:"civis_eu_sum"]Еми добре, и в СССР е нямало социализъм а комунистически тоталитаризъм[/quote]
  факт

  zenrus.ru
 54. 54 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 638 Неутрално

  "Както отбелязва Албер Камю по отношение на френските съветофили, те не толкова харесваха руснаците, колкото "чистосърдечно презираха част от французите"

  И нашите "русофили" мразят сънародниците си, но за разлика от френските не просот харесват руснаците, а се изживяват като такива

  Birds of a feather flock together.
 55. 55 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  Ами , много добра статия ..Истинна..
  През 30-те години , дядо ми отишъл да посреща с приятели , изгонени или измъкнали се от Съветска Русия - потомци на българи ..На Централна гара- пристигнали вагоните..Посрещнали ли ги с погача и сол - както си му е редът ..
  Хората, пристигащите , слизали от вагоните ,се РАЗПЛАКВАЛИ , плачели и само повтаряли :
  Бельий ХЛЕБ, бел хлеб, бел хлеб , ....Боже ....

  BIG AL
 56. 56 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  По времето на най- големите зверства , на най- големият масов убиец , в Историята на света- сталин , в българските кина си можел да гледаш звездата на сталин - Любов Орлова и филми , като 'Трактористи"....Какъв 'щастлив" живот бил показван във филмите - пееш нон стоп , и ореш с тракторите ..И едни хубави момчета , и колхознички - само пеят , докато работят :)
  Разбира се, тогава не е имало телевизия, НЕТ или свободна преса в ссср- и е било възможно всичко това , което е описано в статията ..Фалшивата показност , фикцията , абсурдната пропаганда ,измислиците, лъжите , измамата на болшевишката пропаганда , наистина е въздействала върху много хора , тогава ...
  Но , защо и ДНЕС ?? :)))

  BIG AL
 57. 57 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 466 Неутрално

  И кого излъгаха - себе си . Но , явно не се отказват .
  Упоритост не им липсва . Сочи , Световно по футбол ...

 58. 58 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  Интелектуалците са били и заблудени и са се самозаблуждавали по отношение на СССР.
  20 000 италианци заминават в СССР да строят комунизма. Единици оцеляват.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 59. 59 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1320 Неутрално

  [quote#54:"rldkfl"] нашите "русофили" харесват руснаците и се изживяват като такива
  [/quote]

  Но карат западни коли, синовете им са по Западна Европа или Новия свят. Справка - Тед Влад Живков е професионален играч на покер във Флорида, децата на Станко Тодоров са в Австралия, Балевите отроци и хиляди знайни и незнайни наследници на номенклатурата....

 60. 60 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1326 Неутрално

  Сблъсъкът на различностите.
  Трябвало е да се изживее,за да се провери кой къде би могъл да се развие.

 61. 61 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1218 Неутрално

  До коментар [#49] от "abee":
  Идеята за комунизма познава много превъплъщения, преди Маркс да я превърне в оръжие за освобождаване на едни и насилие над освободените. Затова ти препоръчах да се върнеш близо 2 хилядолетия назад.

 62. 62 Профил на Rozalina
  Rozalina
  Рейтинг: 581 Неутрално

  "недостатъците в западното обществено тяло, колкото и да са тежки, са само видими и неприятни белези по кожата, а не рак, поразил жизнените органи, каквито те бяха в съветското общество"
  Рак с метастази, които вече имам съмнения дали ще успеем да излекуваме. Плаши ме атавизма, завладял русия. Не мислех, че е възможно в 21 век да се спират вестници и телевизии, да се отнемат паспорти и да отиваш в затвора без съд, но ето че е налице завръщането към най-отвратителната, човеконенавистна политическа система.

  Socialism is the philosophy of failure, the creed of ignorance and the gospel of envy.
 63. 63 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1218 Неутрално

  До коментар [#52] от "abee":
  Това в най-добрия за теб случай е само форма на избягване на производството под контрола от държавата. Това не показва колко далновидни са били ръководителите на съветския съюз.

 64. 64 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3072 Неутрално

  До коментар [#2] от "Росфалитнадзор":

  Moсква до скоро финансираше леви партии и движения на запад, сега се прехвърли към националистите.Национализмът е последното убежище на комунизма.

 65. 65 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 753 Неутрално

  [quote#64:"Трябва съдебна реформа"]Moсква до скоро финансираше леви партии и движения на запад, сега се прехвърли към националистите.[/quote]

  Сутринта слушах по радиото, че "националистите" в Полша провалят четвърто поред честване на деня за независимостта на Полша. Тук определено има руска намеса.

  The best way to predict the future is to invent it.
 66. 66 Профил на abee
  abee
  Рейтинг: 409 Весело

  До коментар [#61] от "авторът":

  Автора досега ли се рови из wiki и пак не си намерил информация, кога е създадена комунистическата теория и от кого, е откъде го измисли, че Маркс я превърнал в оръжие. Вземи прочети и Маркс малко, че то бива неграмотност
  Да ти подскажа, обърни поглед към Франция


  До коментар [#63] от "авторът":

  Нещо не се разбира от коментара ти, имало ли е или не е имало частна собственост върху средствата за производства? Простичко отговори с Да или Не.

 67. 67 Профил на abee
  abee
  Рейтинг: 409 Весело

  Това, че Ленин както му приписват е взел анализа на Маркс и го е преработил в марксисъм-ленинизъм е друго. Дори самият Маркс приживе е смятал, че комунизъм ще настъпи в развитите за тогавашната епоха държави, а не в Русия или друга изостанала.
  Това съвременната образователна система все такива екземпляри ли плюе на пазара. Тежко на света.

 68. 68
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 69. 69 Профил на Ixquick
  Ixquick
  Рейтинг: 647 Неутрално

  Освен съветски митове има и американски митове.
  Последните изследвания за Голямата депресия и жертвите на глада в САЩ показват , че те са между 5 и 7 милиона, в периода 1929 и 1933г, горе долу по същото време като в СССР.
  И това е в една богата Америка, която не е преживяла тогава гражданска война и революция.
  Или последствията от глада в САЩ и СССР по време на колективизацията са сравними.
  Но никой не прави Рузвелт , „Newdealer“ и банкерите отговорни за жертвите на глада.
  Анализът на Голямата депресия показва, че тогава настъпва същото обезземляване на фермерите, дефарминг, земята отива при банките, защото не могат да си платят кредитите. Всеки 6 фермер е засегнат от глада.
  А по същото време американското правителство спазва стриктно американските пазарни правила, непродадената храна се унищожава, не се раздава на гладните, за да не правят загуби концерните, изгаря се реколта, разорава се в полето(над 10млн.ха) или изхвърля в морето, цитира се унищожаването тогава на над 6,5млн. свине.
  Така наречената публична обществена работа въведена от Рузвелт, The Public Works Administration (PWA), е спасила много малка част.
  Изпратените безработни да работят по строежи на канали, пътища, мостове в далечни и опасни области, малария, получават 5$ за месец, при условия, които могат да се сравнят с тези, при които са работели затворниците в лагерите Гулаг.

 70. 70 Профил на otg46594191
  otg46594191
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Комунизмът, социализмът, или както искате там си го наричайте, на първо място игнорира човешката индивидуалност и свободната воля на индивида. Неслучайно, дори и крайно левите анархисти се оказват врагове на комунягите. Факт. Социализмът би работил само в общество, съставено от роботи, а не от нормални и живи хора. Социализмът е материалистично учение, т.е., поставя търбуха над ума. Затова неговите привърженици са предимно хора примитивни, чиято висша цел и смисъл на живота е, да се нахранят. И размножат. Това са хора, в чиито глави ако случайно се появи някоя умна мисъл, тя ще умре от самота.

 71. 71 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1101 Неутрално

  В интелектуално отношение е отрезвяващо да разгледаме как някои от най-уважаваните имена в областта на философията, литературната критика, науката, изпадат във фундаментално опростенческа политическа схоластика, а твърде често и в мисловната идиотия на чистата съветофилия. Дори само това е достатъчно, за да бъде дискредитирано всяко твърдение, че концепциите, налагани в която и да било епоха от определени кръгове от интелигенцията, трябва да бъдат приемани сериозно, а не като симптоми, които изискват лечение.

  Няма шики-мики.
 72. 72 Профил на abee
  abee
  Рейтинг: 409 Весело

  До коментар [#71] от "Костозомби заразено с костококи":

  Викаш, колко е по-лесно и добре да не се мисли и разсъждава върху устройството на света и отношенията в него, а просто да приемаш за даденост нещата, и да вярваш без критика във всичко, което ти спуснат медиите.

 73. 73 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4248 Неутрално

  Лошото е че всичко това продължава и сега по отношение на Русия. СССР бавно възкръсва от гроба ама всички се правят че не го виждат .

  klimentm
 74. 74 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1101 Неутрално

  До коментар [#72] от "abee":

  Викам, че камуняките се правите на умни и възвишени и лъжете хората.

  Няма шики-мики.
 75. 75 Профил на teridan
  teridan
  Рейтинг: 887 Неутрално

  "1. В капитализма съществува голяма несправедливост;

  2. Социализмът ще сложи край на тази несправедливост;

  3. Следователно всичко, което насърчава социализма, трябва да бъде подкрепяно;

  4. Включително и всяка несправедливост."

  Игрички с думи.

  1. В социализма съществува погазване на демокрацията и демагогия.

  2. Капитализма ще сложи край на това.

  3. Следователно всичко, което насърчава капитализма трябва да бъде подкрепяно.

  4. Включително и погазването на демокрацията и демагогията.

 76. 76 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#75] от "teridan":

  втора точка никой никога не е обещавал, даже непрекъснато се говори за това, и от там нататък всичко ти се чупи.

  Birds of a feather flock together.
 77. 77 Профил на andreas_hofer
  andreas_hofer
  Рейтинг: 1248 Любопитно

  Невероятно добър анализ! Конкуест е наистина историк титан! Жалко, че повечето мурзилки нито ще го прочетат, нито ще го разберат ако го прочетат. На Запад е пълни с митове за комунизма, които всеки от нас, който живеее на Запад от Калотина трябва да разбива колкото може.

  Комунизмът и неговите мутации са проклятието на съвременна България
 78. 78 Профил на dedoliben
  dedoliben
  Рейтинг: 1717 Любопитно

  До коментар [#36] от "Фалирала мурзилка":

  Страшна гордост те изпълва от факта че Путин напук на целият свят и нормалните човешки добродетели си го мести.
  Е и какво друго прави той с което да се гордееш май нищо.
  Той е един глупак по тъп и от нашите червени.
  Те поне изчакаха да се счупи поне една картуна на Орлов мост и нададоха вой.
  А местача можеше да изчака поне един човек да загине от подла фашиска ръка за да присъедини "доброволно" Крим.
  Тогава щеше да има силна позиция.
  А той тъпанара даде 15 милиарда и като ги загуби тръгна да си връща.

  "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
 79. 79 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 546 Неутрално

  Конкуест за мен е най-добрият автор на тема Сталин. И за разлика от феновете на комунизма борави с факти и документи, а не със сайтове за конспирации и кемтрейлс.

  Левичар, на когото му идва акъла, като вижда какво се случва в НРБ.

  Титан.

 80. 80 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 755 Неутрално

  Чудесен и полезен текст. Малко закъснял, но доказващ теоритично несъстоятрлността на червената утопия. Защото живота я обрече, дори и в България, където масата не чете, а и не разбира подобни философии.

 81. 81 Профил на Консерватор
  Консерватор
  Рейтинг: 459 Неутрално

  Същият анализ и изводите от него на 100% са в сила и за либерализма!
  Днешният либерализъм възприема всяка критика като предразсъдък, ретроградност, опортюнизъм или престъпна враждебност!

  Днешният либерализъм е диктатура!!!
  Диктатура не по-малко тоталитарна, не по-малко зловеща от диктатурата на пролетариата!

  При така наречените модерни "интелектуалци" разумът се изражда в шизофренично безумие!... "Сънят на разума ражда чудовища!"

  Да оцелем ни предричат/и в бъдещето-чудеса!/Но тез,след нас,ще са различни:/Кой знае, как ще се наричат/и българи дали ще са?!... ... Коректно за права милеем,/в уж гражданското "общество"./Тъй в холивудската Еея/пърформанско ще оскотеем,/че ще си кажем:"И какво/щом чужд байрак над нас се вее?!..." Превърнахме се в население,/- но не в народ! -, което в прения,/през поводи-причини бол,/- за да няма угризения! -,/поредното си унижение,/ще срешнем пак със хляб и сол!... NB: Еея - островът на магьосницата Цирцея, която превръщала хората в свине; Омир, "Одисея" ===== РОДОТСТЪПНИЧЕСТВОТО Е ПЪРВОТО УБЕЖИЩЕ НА НЕГОДНИКА.
 82. 82 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2754 Неутрално

  [quote#4:"Росфалитнадзор"]Руснаците да не се чудят защо украинците така ги "обичат".[/quote]Ти и още поне 70 човека не правите явно разлика между руснак и комунист...Да не уточняваме за пореден път, че жертви на глада е имало в Руската империя и преди, а по време на голодомора( не хохломора..) и други райони са засегнати значително...Какъв е смисълът да се борим с едни заблуждения, налагайки други?

 83. 83 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2754 Весело

  Един ляво ориентиран журналист, мой познат, подпийнал по време на прием, се обърнал към един херцог, някъде от Севера, с думите: "Каква е ползата от теб?". И най-много се ядосал на твърдението, изказано от един общ познат: "Казват, че е добър в леглото".
  .......
  Ей като прочета нещо подобно в изследване на уж големия съветолог и почвам да се съмнявам в общовалидността на тезите му.

 84. 84 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2754 Неутрално

  [quote#54:"rldkfl"]И нашите "русофили" мразят сънародниците си, но за разлика от френските не просто харесват руснаците, [/quote]
  Определено има и такива..,но най агресивната и примитивна група се тази на американофобите националисти.Последните виждат в Русия на макиавелиста Путин единственото противодействие на американския хегемонизъм.Според моите наблюдения, повечето представители на горната група са слабо запознати с руската култура и език, докато най отявлените русофоби са..знатоки

 85. 85 Профил на ramboto
  ramboto
  Рейтинг: 237 Неутрално

  ОК, комунизма е бил безумна, нечовешка, коренно погрешна идеология. Това значи ли, че днес всичко, "4. Включително и всяка несправедливост.", трябва да бъде подкрепяно в името на "демокрацията"? Великите капиталистически сили експлоатират ресурсите на нашата иначе богата държава, ограбват ни, и за да не ни се и карат че ни бил лош бюджета, теглим външен дълг. А забравихме, че например превзетия от демокрацията Ирак ни дължи над $3милиарда. Трябва да се наблегне на цифрите и фактите и какво е полезно за държавата и народа, а не да се чудим на коя идеология да слугуваме.

 86. 86 Профил на man_un
  man_un
  Рейтинг: 536 Весело

  Спорят американски и руски генерали кои войници са по-добри. Решили да ги поставят на тест. Извикал американецът адютанта си и му поръчал на всяка цена да намери бутилка уиски.
  -Трябва да почерпим руския колега, Джон. Затова се постарайте и по-бързичко.
  Джон козирувал и изчезнал. Американецът погледнал хронометъра си и казал:
  -В момента Джон тича по стълбите...сяда в джипа. Спира на центъра и разпитва хората...те го насочват към известен черноборсаджия, намира го, пазарят се, плаща...пали джипа обратно, тича по стълбите, вече е пред вратата...
  Почукало се и Джон влязъл с бутилка шотландско. Руснакът бил впечатлен и решил да отвърне със същото. Извикал своя човек и го пратил да търси водка. И почнал наизуст като американеца.
  -Сега се екипира, пали мотора, търси казан в покрайнините...намира трудно, но все пак му наливат....и т.н., сега чука ...
  Влиза Витя с празни ръце. Началникът му го гледа смаян, а той рапортува.
  -Товариш генерал, не мога да си намеря левия ботуш...

 87. 87
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 88. 88 Профил на lone wolf
  lone wolf
  Рейтинг: 902 Любопитно

  До коментар [#84] от "тулса":

  Значи вие мислите, че "макиавелиста Путин" ще смачка "американския хегемонизъм"?
  Натоварвате с прекалено големи очаквания от един човек!
  Не ви ли се вижда поне малко странно? Ами след Путин?
  Да спрем да се уповаваме на личности, а да заложим на система!

  Да разлая троловете!!
 89. 89 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2754 Весело

  До коментар [#88] от "lone_wolf":Не съм казал, че " мисля " подобно нещо.Едва ли ще споделя, че се числя към подобна "агресивна и примитивна група" .Следващия път очаквам по ..адекватен прочит на постинга си.

 90. 90 Профил на oex13531876
  oex13531876
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Религия на слепите и глухите, извън всякакво нормално възприятие на заобикалящата ги среда.

 91. 91 Профил на Izmirliev
  Izmirliev
  Рейтинг: 240 Неутрално

  "Така западният свят се изправи пред два фактически напълно противоположни разказа за глада (както и за другите сталински жестокости). Защо интелектуалната класа в голямата си част предпочете да повярва на фалшивите."

  Защото ако беше повярвала на истинските, трябваше да направи нещо и то щеше да е трудно.

 92. 92 Профил на S.P.Q.R.
  S.P.Q.R.
  Рейтинг: 409 Весело

  [quote#88:"lone_wolf"]Значи вие мислите, че "макиавелиста Путин" ще смачка "американския хегемонизъм"?
  Натоварвате с прекалено големи очаквания от един човек! [/quote]
  ще го смачка с една ръка, гол до кръста, докато с другата ръка вади амфори от дъното на океана

  zenrus.ru
 93. 93 Профил на S.P.Q.R.
  S.P.Q.R.
  Рейтинг: 409 Любопитно

  [quote#84:"тулса"]знатоки[/quote]
  би ли превел?

  zenrus.ru
 94. 94 Профил на bgpatriot
  bgpatriot
  Рейтинг: 685 Неутрално

  [quote#86:"man_un"]Спорят американски и руски генерали кои войници са по-добри. Решили да поставят тест. Извикал американецът адютанта си и му поръчал на всяка цена да намери бутилка уиски. ..Джон козирувал и изчезнал. Американецът погледнал хронометъра си и казал: -В момента Джон тича по стълбите...пали джипа, тича по стълбите, вече е пред вратата... [/quote]Уви, в моята версия вица завършва иначе: Руския генерал го прекъсва: Да, ама в момента моя Витя удря твоя Джон по главата, взима му бутилката и я носи! По отговаря на путинисткия стил! Като сами не могат -крадат вкл. А-бомб.

 95. 95 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3379 Неутрално

  До коментар [#57] от "vhv":


  [quote#57:"vhv"]И кого излъгаха - себе си . Но , явно не се отказват . [/quote]Най-големият риск за мошеника и лъжеца е да почне сам да си вярва на лъжите.Видно е какви са последствията в Русия...

 96. 96 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 466 Неутрално

  При нас беше същата картинка. Спомням си един тъпанар (беше дребен началник в напреднала възраст при нас) , като каза за правешкия гений - А аз толкова му вярвах .- Това след като го заклеймиха неговите .

  Виж сега станишев какви лъжи и глупости говори .

  Тия от малки им оперират чувството за достойнство .

 97. 97 Профил на juzeppe
  juzeppe
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#67] от "abee":

  Пардон за моето невежество, но като изключим личните пререкания с "авторът" за това кой е по- веж или невеж на 100, 200 или 200 метра марксизъм, комунизъм и т.н., нещо по написаното по-горе есе и компетентността на автора му (1917 набор), имате ли да кажете?

 98. 98 Профил на juzeppe
  juzeppe
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Адмирации и искрено уважение към текста на есето от г-н Р. Конкуест. Отдавна не бях чел нещо подобно (като текст)! Вълнуващо, като се вземе предвид и "западния произход" на автора.

 99. 99 Профил на demos
  demos
  Рейтинг: 487 Неутрално

  За съжаление,западът твърде късно ревизира романтичното си увлечение по комунизма,започнало през 20 век.Част от тези заблуди-все още виждаме в европейските социалисти.За нашите комунисти,нарекли се за една нощ-социалисти,да не говорим,те,направо са слуги на агресивна Русия?!

 100. 100 Профил на Хакуна Матата !
  Хакуна Матата !
  Рейтинг: 625 Неутрално

  Само на мен ли ми се струва , че Дневник целево избира материалите си ? Разбирам, стойностните неща винаги имат предимство, но горното четиво не е от тях. Този факт само показва предпочитянията на медията , а наличието на такива се нарича - лош професионализъм. Меко казано...

  Stupid people make me sick
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK