България наистина е царството на посредствеността

Път Вълчедръм

Път ВълчедръмПрепубликуваме есето на Георги Марков от портал "Култура". То е прочетено по "Дойче веле" през 1974 и се публикува за първи път сега с разрешението на © г-н Любен Марков. 


Заглавието и акцентите са на "Дневник". 


Има един категоричен факт, който никой не може да отрече, а именно, че България отпреди тридесет години е коренно различна от съвременна България. Или с други думи - през тези тридесет години наистина е извършена промяна в живота на българския народ. И тази промяна е много по-значителна, отколкото изисква процесът на нормалната промяна на живота на една страна в съответствие с развитието на цивилизацията. Тази промяна не се изчерпва със смяната на един обществен строй с друг, нито със замяната на едни господари с други. Ние виждаме подобни промени навред из света, но в повечето случаи те не засягат корените на живота или пък му влияят съвсем повърхностно.
Дотук изглежда, че аз съм в пълно съгласие с лозунгите, които скандира огромната българска агитка на вестници, радио, кино, литература. Но аз не ще потърся доказателствата за промяната в нарастването на производствените проценти, нито в абсурдните съотношения с 1939 г. като: компютри – нула процента, днес – сто милиона процента. Аз не ще потърся промяната в това, че през 1939 г. в България не е имало нито един телевизор, а сега има повече от милион, нито в тонажа на българския търговски флот или гражданското въздухоплаване.


Не ще и дума, че потъналите в прахоляци, несъществуващи български шосета през 1944 г. сега са заменени с модерни асфалтови пътища. Не ще и дума, че родният пейзаж се е променил значително. Но когато говорим за огромните блокове, погълнали някогашните малки нивички, не трябва да забравяме за изчезналите чудни български гори, безогледно опустошени днес, и за красивите кътове, превърнати в грозни картини. Безспорно най-модерна земеделска техника изхвърли ралото и плуга, безспорно огромна част от населението от селата се прехвърли в градовете и заживя с индустриалния въздух на века. Безспорно жизненият стандарт на значителна част от народа е повишен и държавата хвърля огромни средства за образование и културни мероприятия, които, разбира се, са част от пропагандната машина на режима. Няма съмнение също, че


партията е демократизирала живота до такава степен, че е спестила на гражданите всяко право на избор


което също е голяма промяна в сравнение с буржоазното време, когато всеки трябваше сам да се напъва да избира. Но аз не искам да говоря за "материалните и духовните промени в бита на българския народ", както се изразяват високоговорителите у нас, а за онази наистина огромна коренна и може би фатална промяна в българския национален характер. Искам да говоря за ония черти от този характер, които стъписват всеки по-наблюдателен чужденец, които сякаш създават облика на нашия народ и са повод да ни се казва: "Вие сте това и това." Нарасналият брой на училищата е твърде положителен факт, ако не съществуваше въпросът какво се преподава в тях. Увеличената производителност е също положителен факт, ако не съществуваше въпросът как се използва тя. Увеличеното заплащане е неоспорим плюс, ако нямаше въпросът какво можеш да си купиш и можеш ли да идеш, където си искаш. Трудовият ентусиазъм на народа би бил най-хубаво нещо, ако не съществуваше въпросът щастливи ли са хората?


И така, въпросът


не е за промяната на декора, а за промяната на пиесата, на действащите лица, на конфликтите


на атмосферата, на проблемите.


И ако се върнем в епохата преди тридесет години било по памет, било документално, ние не можем да избегнем първия белег на промяна в характера на българския народ и живота му. Пред нас днес се изправя огромният, исполинският призрак на СТРАХА. Страхове винаги е имало в нашата история, малко или повече хората са били плашени, но


никога преди Страхът не е бил превръщан в основно чувство на живота на всеки гражданин


– от председателя на Държавния съвет до последния работник. Страхът е онова, което от пръв поглед се открива върху лицето на всеки български гражданин. Дори зад безогледността на някои граждани, облечени със специална привилегия на властта, човек открива изкривеното лице на страха.


Страх, който действува от всички посоки. Страх от всичко и за всичко. Може ли някой от по-възрастните да си спомни отпреди тридесет години израз като този: "Внимавай, че нещо може да ти се случи!". Може ли някой да си спомни компютърното съобразяване и пресъобразяване на всяка дума, на всяко действие. Може ли някой да си спомни подобно безчестно бягство от всякаква отговорност? Може ли някой да си спомни такава ужасна страхопъзльовщина да не смееш да кажеш собственото си мнение, да не смееш да извисиш глас, за да изразиш онова, което наистина вярваш. Страх за работата, страх за жилището, страх за бъдещето на децата, страх за собствената ти сигурност, страх от това, че всеки около тебе е таен агент, страх да не сбъркаш, страх да не разсърдиш някого…


И ако


първата голяма промяна идва от СТРАХА, втората голяма и логична промяна идва от ЛЪЖАТА


Никога в цялата тази история от 13 века в България не се е лъгало повече. Ако мнозина българи от предвоенна България все пак смятаха лъженето за сериозен грях, то днес практически не се прави разлика между лъжа и истина. Партията е узаконила лъжата като свой официален метод. Лъжливи са отношенията между общество и индивид, лъжливи са отношенията между индивид и индивид, тъй като лъжата е мощно средство за отбрана и нападение, за кариера, за успех. Лъжата се поощрява по всички линии, цяло едно псевдоизкуство съществува, за да се лъже по отношение на минало, настояще и бъдеще. Правдивостта, истинността са изхвърлени в задния двор на днешния български живот. Част от лъжата са лицемерните отношения между отделните хора, които са пуснали дълбоки корени в българската земя, така че образите на Вазовите "Чичовци" или на Йовковските българи днес ми изглеждат като образи на светци. И което е още по-тъжно – съвсем малко са донкихотовците, които дръзват да се изправят срещу вятърните мелници на огромната лъжа.


Положително в тържествените доклади за тридесетгодишнината на комунистическата власт у нас не ще намерят отражение данните на прокуратурата за нарастването на престъпността и в частност на кражбата. Ето още една значителна промяна. Ако човек вземе предвид делата срещу кражбите у нас, почти изключително за сметка на държавата, ще види, че никога в цялата наша история не се е крадяло повече. И това е само законно признатата кражба. Един народ, който винаги е бил пословичен с честността си, след тридесет години успешен социализъм е създал огромен процент крадци. Разбира се, краде се на дребно, краде се, за да се преживее, краде се, защото всички крадат и защото от всекиго е откраднато нещо. Така че краде се за възмездие.


Четвъртата промяна, която също няма да бъде упомената при тържествата, е отрицателният прираст на българското население. Един селски народ, който векове е имал дълбоки корени в земята, който е преживял жестоки исторически времена, но неотстъпно, упорито, непреклонно е размножавал корените си, сега внезапно се е отказал от бъдещето си. Никаква статистика, стъкмена с помощта на турското и циганското малцинство, не може да скрие жестокия факт за съхнещата жизненост на нашия народ. Народ, който не желае да има деца, въпреки безспорните опити на партия и държава да го насърчи. Обясненията на този тъжен факт не са материалните несгоди, нито е липсата на чувство за отговорност, а


огромното преобладаващо чувство за безсмислено бъдеще


това смазващо чувство, което е изпепелило всякакви народни, обществени и лични идеали. И според това е най-голямата промяна в характера на народа ни.


Оттук не сме далече до още една явна промяна – националното самочувствие. Трябва да кажа, че няма нищо по-тъжно от среща с български туристи в чужбина. Виждали ли сте как ходят от витрина на витрина, виждали ли сте потиснатите им лица, виждали ли сте боязливите погледи, когато говорят помежду си или с чужденци, виждали ли сте как се озъртат по пет пъти, преди да кажат нещо, което може би не е точно по каноните. Нямам предвид пътуващата байганьовщина на стояндаскаловци, която е сквернословие с името на България, нямам предвид криминалната наглост на разни търговски или дипломатически тарикати, а онези обикновени чисти българи, които угнетено съзнават, че са вън от света.


Липсата на национално самочувствие особено се подчертава от липсата на личности, на народни водачи. Когато турците са завладели България, първата им работа е била изтребването на водачите на народа. И въпреки поголовното изтребление петте века са ни оставили галерия от велики българи, от незабравими образи на големи личности. И след освобождението на България имаме своите личности – големи и по-малки. Класическият български учител бе личност. Личностите имаха своето обаяние, имаха своите последователи, създаваха се течения, имаше движение в духа на българския народ. Политици, писатели, учени, общественици. Спомнете си фигурата на един Пенчо Славейков или на професор Златаров. Днес България няма или почти няма никакви личности.


Бихте ли ми казали кой от ръководителите на партията е личност?


В най-добрия случай срещаме безличното лице на чиновника. Езерото от личностите е заменено с блатото на чиновниците. Какви духовни искри идват от хората на върха у нас или от академиците, или от разните чиновници, председатели на чиновнически съюзи – писатели, художници или артисти? Нищо. Липсва жестът на личността, липсва красотата на позицията, липсва драмата на стълкновението. При най-добро желание човек не може да види мащабите на мъничките личности у нас – днес по-големи от един кафеджийски салон. Защото личностите нямат трибуна, защото им е отречено правото на съществуване, защото те трябва да вървят в крак като представителна рота. Днес разказите за личностите преди тридесет години звучат като легенди.


И логично стигаме до още една значителна промяна. Посредствеността.


България наистина е царството на посредствеността


както я нарече един южноамерикански член на Политбюро на комунистическата партия. Това е един мъничък дребнобуржоазен свят, изграден върху посредствени отношения. Принципът на правене на нещата "пет за четири" е особено валиден за човешките връзки. Би могло да се каже: "Живее се пет за четири." Принцип, който ражда мижитурщината, преклонението, угодничеството, защото наистина няма нравствени критерии. Един от елементите на посредствеността е свеждането на нещата до два цвята. Спектърът плаши посредствениците, както ги плашат противоречията. Когато говорим непрекъснато за сива литература и сиво изкуство, трябва да кажем, че сивият цвят, това е цветът на посредствеността. Прави всичко еднакво, униформено, да ти е мирна главата.


Посредственост, която се изразява в липса на инициативи, в липса на поемане на отговорност, в липса на рискове, в липса на движение. Истинският цвят на партията не е червеният, защото това е най-жизненият цвят в природата, а сивият – цветът на празното, ялово небе – без слънце и без черни облаци.


И за да бъде завършена картината на един истински тридесетгодишен отчет, нека се спрем на


още една жестока истина – края на идеалите


Може ли някой днес да каже в името на какво съществува съвременна България? Може ли някой да каже къде са идеалистите, мечтателите за по-красив, по-достоен, по-смислен бъдещ живот? Само преди тридесет години България повече от всичко друго бе страна на идеалисти. Немалко от тях платиха за идеалите си. Във всяко село имаше будни глави: комунисти, социалисти, анархисти или просто мечтатели за друг свят. Какво има днес? Къде са днес?


Днес няма идеалисти, защото няма идеали. Защото другият свят се оказа жестока измама. Най-непоносимата и смазваща гавра, която времето изигра на идеалистите. Като че върху всеки по-чувствителен дух у нас днес тегне съзнанието за обреченост, което сковава или направо убива всеки възможен идеал. Вместо борците идеалисти отпреди тридесет години ние имаме непоносимото стадо на борците кариеристи. Вместо чистата ненавист и борба за свобода, справедливост и прогрес ние имаме равнодушното примирение с феодални порядки, дълбоки неправди, корупция и лъжа. Преди тридесет години същите обществени недъзи биха предизвикали идеалистична експлозия, може би спонтанна революция. Днес те предизвикват било унили, било цинични усмивки.


Това са големите, бих казал, наистина историческите промени в живота на българския народ, които няма да влязат в тържествения доклад по случай тридесетгодишнината на 9 септември.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (154)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на alg57373608
  alg57373608
  Рейтинг: 494 Неутрално

  За съжаление, такава и си остана до днес. И колкото по-горе в елитите, толкова по-посредствени са хората.

 2. 2 Профил на today
  today
  Рейтинг: 785 Неутрално

  Много е бил прав,
  "Партията е узаконила лъжата като свой официален метод. Лъжливи са отношенията между общество и индивид, лъжливи са отношенията между индивид и индивид, тъй като лъжата е мощно средство за отбрана и нападение, за кариера, за успех. "

  Точно така беше, всичко беше лъжа и измама, това е жизненоважно за съществуването на социализма.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 3. 3 Профил на paf
  paf
  Рейтинг: 610 Неутрално

  "огромното преобладаващо чувство за безсмислено бъдеще"
  И още много цитати от това есе.
  Натъжи ме.
  Трябва да се замислим! За да ни бъде.

 4. 4 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 810 Неутрално

  Изключителна статия, както и всичко друго от Георги Марков.

  The best way to predict the future is to invent it.
 5. 5 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Вижте кой е "премиер" и коя е най-голямата "партия", и става ясно.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 6. 6 Профил на away
  away
  Рейтинг: 428 Любопитно

  'България наистина е царството на посредствеността' че това е всеизвестен и неоспорим факт

 7. 7 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2979 Неутрално

  Това трябва да го прочетат всички носталгици по тошово време. Не да ми обясняват,че демокрацията била виновна.Демокрацията и свободата на словото само оголиха и изнесоха на показ всичко това.

 8. 8 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1042 Неутрално

  Времето след 1944 г и управлението на БКП унищожиха духът на българина. Унищожиха вярата му, подкопаха идеалите му и стремежът му към държавност. Сбърканият преход е естествено продължение на 45 годишната гавра с народа, мнозинството от хората вече са тотално увредени.

  Няма шики-мики.
 9. 9 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2745 Неутрално

  Да Страхът,все още хора обаче живеят и сега с него.Спомням си в спорове с комунистически чугуни които с блеснал поглед в очите ми обясняваха,как Партията строи и изучава народа,как без Партията ще загинем им отговарях-Добре де в САЩ като нямат комунистическа партия,кой им прави инфраструктурата и кой им изучава децата?Отговора беше-"Внимавай, че нещо може да ти се случи!".Така ми говореха родените от червеното знаме и умиращи като малки червени звезди.Радостно е,че стават все по малко въпреки миризмата която идва от мавзолея на Ленин в Масква.

 10. 10 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2979 Неутрално

  До коментар [#8] от "Костозомби заразено с костококи":

  Унищожиха християнския морал

 11. 11 Профил на mimeto71
  mimeto71
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Той човека бог да го прости и други работи е писал,ама тук е ясно,че никога няма да ги отпечатат,защото Марков ги е написал след преминаването на желязната завеса и доста добре описват "демократичната посредственост" в която живеят хората там в обетования запад.Това нашето недоносче комунизма отдавна умря и писането за него е като постоянно вадене на нож на умряло куче и хвърляне на прах в очите,за да не виждаме жалката реалност в която живеем.

 12. 12 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2904 Неутрално

  Георги, Георги!
  Ако днес беше публикувал това есе като съвременник, щеше да те обсипят с хули и ругатни – та българите са втори след евреите, та ние печелим олимпиади...
  Да, печелим олимпиади и спечелилите ги остават в големите концерни, фирми и софтуерни гиганти, защото там се оченяват по реална стойност.
  Така България пак остава без качествен ген фонд!
  И посредствеността избира себеподобните да я управляват!

 13. 13 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2904 Неутрално

  [quote#12:"Alexander97"]"оченяват"[/quote]
  оценяват!!!

 14. 14 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1016 Неутрално

  [quote#0:"статията"]Един селски народ, който векове е имал дълбоки корени в земята, който е преживял жестоки исторически времена, но неотстъпно, упорито, непреклонно е размножавал корените си, сега внезапно се е отказал от бъдещето си. [/quote]

  Напротив, в това отношение социализма беше с 200 г напред. Идеята беше да се постигне устойчиво общество, със стабилен брой на населението, самоподдържаща се система. Защото като ти отеснее къщата поради голямата челяд, какво правиш? Почваш да ламтиш за земята на съседа, а това неминуемо води до войни. Тая попара тепърва ще я сърбаме с арабите и други цигани, които се размножават като африкански скакалци. Познайте един ден накъде ще тръгнат. И тоя ден не е много далеч.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 15. 15 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3750 Неутрално

  България наистина е царството на посредствеността"
  мдаа, а сега на къде . и без Г.Марков .

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 16. 16 Профил на ostin22
  ostin22
  Рейтинг: 665 Любопитно

  Малко доооста философски погледнато... Е, аз като говоря с немци, англичани, холандци, ирландци... те също ги не виждат "идеалите и смисленото бъдеще".. В какво се изразяват те?? В по-малко дупки по асфалта или по-голям БВП?? В повече и по-бързи чипове и процесори? Къде и какво е това прекрасно бъдеще и "поривите" на цялото народонаселение към него..В коя държава? Всичко "смислено" по северна и западна Европа днес е да работиш колкото може по-малко, да имаш колкото се може повече пари, да се напиваш/може и напушваш/ редовно с приятели в петък и събота и да стоиш безкрайно дълго в интернет пишейки например безсмислени коментари във Фейсбук, гледайки розови сайтчета, играейки игрички на плейстейшъна или напомпвайки те с реклами по тивито../Това е 95% от животът и "смисълът" на поколението до 30 години с които имам контакти тук/... Та тези 95% западняци няма дори да разберат и осъзнаят що за нонсенс е написано в този материал...

  There is no way to happiness, happiness is the way!
 17. 17 Профил на Р. Дражев
  Р. Дражев
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Звучи като писано днес!

  Happy face says, adios !
 18. 18 Профил на putlernopassaran
  putlernopassaran
  Рейтинг: 542 Неутрално

  До коментар [#12] от "Alexander97":Е, за разлика от времето на Марков сега имаш избор - ако Бге не ти харесва - пътища много! Сега можеш да гласуваш с краката си. Сега можеш да протестираш, сега можеш да кажеш мнението си открито и свободно. Я се опитай да свършиш тези неща при Живкови и ще видиш къде ще свършиш. Друго ми е интересно - какво би написал Марков за комунистическата мафия сега и как да се справим с нея....

 19. 19 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 768 Неутрално

  в сравнение с буржоазното време, когато всеки трябваше сам да се напъва да избира.
  ==================================
  Да избира или да работи на капиталиста по 12 часа за колкото пари му кажат а най добре за без пари или да стои беден и безработен. Да избира дали да се притеснява всеки ден да не развали кефа на "боса" като каже нещо против "най добрия капиталист" или да си мълчи, докато го крадат и лъжат щото иначе ще изпадне от "пазара на труда", който обаче никой не е виждал поне в "демократична" България. Голям избор, направо екзистенциален.

 20. 20 Профил на Р. Дражев
  Р. Дражев
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#7] от "Трябва съдебна реформа":

  Иронията е, че тъкмо комунистите направиха "демокрацията."

  Happy face says, adios !
 21. 21 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 877 Неутрално

  Има 2-3 коментара по-горе, които са ярко доказателство за това, колко тъжно прав е Г. Марков ...

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 22. 22 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 768 Неутрално

  [quote#18:"putlernopassaran"]Сега можеш да протестираш, сега можеш да кажеш мнението си открито и свободно.[/quote]
  Т.е. беден и маргинализиран , но горд "протестър". Е страхотно. Аз например искам свободно да отида в САЩ ама искат някакви визи, хем знаят че съм открито-свободно по мненията.

 23. 23 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1016 Неутрално

  [quote#0:"статията"]огромното преобладаващо чувство за безсмислено бъдеще

  това смазващо чувство, което е изпепелило всякакви народни, обществени и лични идеали. И според това е най-голямата промяна в характера на народа ни.[/quote]

  Аха, затова хората масово си настроиха къщи по на два-три ката. За усмихнатите и безгрижни хора, сигурността в утрешния ден, игрите до късно на улицата и т.н. какво да говорим?

  И като стана дума, нека да споменем и урбанизацията, която често се дава като една от големите грешки на социализма. Само че като погледнем развитите западните страни, какво виждаме? И там със земеделие се занимават 3-5% от населението. С други думи, това са естествени процеси (обусловени от други фактори), независещи от комунизЪма или капитализЪма.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 24. 24 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1369 Неутрално

  Голямото прозрение за идеалите...
  Това е. Когато няма национален идеал, няма към какво да се стреми нацията.

 25. 25 Профил на Realistka
  Realistka
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#22] от "Каишков - Гласът на Америка":
  [quote#22:"Каишков - Гласът на Америка"]Аз например искам свободно да отида в САЩ ама искат някакви визи, хем знаят че съм открито-свободно по мненията. [/quote]
  Петракиева,
  не се прави на ударена. По времето на соца трябваше да имаш не само виза от приемащата страна, но и изходна виза.
  С други думи: Америка можеше и да те приема, но докато местната партийна секретарка не ти дадеше разрешение (с подписа си), визата от Щатите беше едно нищо!

  The best way out is always through Robert Frost
 26. 26 Профил на zabejko
  zabejko
  Рейтинг: 551 Неутрално

  благодаря ти сталин ! МОЧА над софия во веки веков ! амин.

  veni vidi fugi
 27. 27 Профил на gotze
  gotze
  Рейтинг: 442 Неутрално

  70 години стигат!
  Крайно време е!!
  За метеж!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 28. 28 Профил на turnika50
  turnika50
  Рейтинг: 236 Разстроено

  Много от нещата звучат тъжно и сега,40 години след тези 30 за които става дума!Обезлюдените стотици села,хилядите декари пустееща земя!Ще се оправим,когато създадем такива условия за живот,че да се завърнат стотиците хиляди млади хора,които напуснаха страната ни!

 29. 29 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1468 Неутрално

  Убийствено точно.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 30. 30 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2545 Неутрално

  Някои си мислят,че нещата са така заради комунизма.Съвсем не е така ! Много преди Георги Марков българската литература е описала по-подробно от него общата картина.

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 31. 31 Профил на генка стефанова
  генка стефанова
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Не знам... Живял съм по това време. Не бях нито отчаян, нито страхливец, нито тъжен, нито ве надежда за утре. Успях и да не стана член на БКП, за разлика от автора, близък ловен авер на Тодар Велики... Бях щастлив, бях спокоен и прираста на България ми беше последната грижа( между другото, прираст като на всяка бяла християнска държава, само в САЩ белите семейства са били някаква конкуренция на мюсюлманските многолюдни фамилии). Жалко, че не съм чел тогава Г. Марков да разбера в какъв "ад" живея и колко съм прост и несъвършен... Виновен! Точно за днес май е писана статията, не за 74" та- сега умря българското село, сега Лъжата и Кой? са на власт, сега няма деца и сега хората не спят от притеснение и безпокойство не даже и за бъдещето, а за самото утре. Между другото, след като поживя малко в лелеяния Запад, Марков почна да пише много по- критични статии от тази и за битието и обезценката на човека като индивид и личност там, но... Но такава статия тук няма да се публикува, защото на следващото раздаване на стимули от ... НПО економедиа ще бъде пропуснато!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 32. 32 Профил на andreas_hofer
  andreas_hofer
  Рейтинг: 1040 Любопитно

  Чудесна статия, а към лъжата бих добавил и тоталното лицемерие. Ето и до ден днешен всички български комунисти се кълнат в любов и вярност към партията и Масква, но или пишат от САЩ, Канада или Западна Европа или децата им живеят там и/или там искат да идат, пък било и на екскурзия. Руските тавариши са същите. Всеки ден антизападна пропаганда от Путин, Лавров и сие, а едната дъщеря на Путин в Германия, другата в Нидерландия, на Лавров в САЩ. Все във вражеските страни. Да се чуди човек защо не си стоят в Масква, Магадан, Пхенян, Хавана, Пекин...

  Комунизмът и неговите мутации са проклятието на съвременна България
 33. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 34. 34 Профил на teridan
  teridan
  Рейтинг: 860 Любопитно

  Чудя се какво ли би казал Георги Марков за лъжата днес.

 35. 35
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 36. 36 Профил на andreas_hofer
  andreas_hofer
  Рейтинг: 1040 Неутрално

  До коментар [#33] от "kihano":

  Образование и култура, като например западни езици само в езиковите гимназии със силно ограничени паралелки и идеологически правилни учебни програми. Във всеки учебник цитати от Ленин, Димитров и Маркс за щяло и нещяло. Дори инженерите с предмети като научен комунизъм и история на комунизма. Библиотеки пълни с партизански книжки и навсякъде сърпове, чукчета и червени звездички. Едни и същи технологии 30 години, 1-2 вида обувки по магазините, 10 години за кола чакане, толкова може и за домашен телефон... Идилиш викаш. Ти какво си мислиш, че подобна пропаганда ще мине с млади хора?! Ами не, все пак архивите са живи. От всеки соц. български филм дори лъха това - мизерия, диктатура, липса на избор. Никога повече комунизъм!!! Баста!

  Комунизмът и неговите мутации са проклятието на съвременна България
 37. 37 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2012 Неутрално

  Ехааа още едно яко !
  А сега старците чиито деца бришат западни старци а теса оставени тук в мизерия не е страх а?
  Страха ,че хората имат проблеми да си купят елементарни храни и лекарства не е ли страх ?
  Да живее демократурата !!!
  [quote#22:"Каишков - Гласът на Америка"]Аз например искам свободно да отида в САЩ ама искат някакви визи[/quote]
  Може да искаш ама това се случва само ако си лауреат за награда от НПО или някоя "по-добра" фондация иначе нямаш никакви шансове!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 38. 38 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#33] от "kihano":

  Разбира се , НИКОЙ не може да се срявнява с Пеко, тано , Начо или Тошо , по отношение на тяхната нравственост, култура , духовност и поглед в бъдещето ..Влажни и слугински погледи и очи , насочени само към Масква и Кремъл..Единствената опора , на въпиющата посредственост и неграмотност , която управляваше България ..
  Едно пропускат другарите - и ДНЕС виждаме СЛЕДСТВИЕТО на тази любов към Империята на злото ..Децата им , руските агенти - са живи и днес , почти , управляват, раздават морал или 'ум " ..Те , наседниците на сталинските главорези- робите , крепостните на масква ...
  Те- извадили България от нормалния Европейски път на развитие !!!

  BIG AL
 39. 39 Профил на andreas_hofer
  andreas_hofer
  Рейтинг: 1040 Неутрално

  До коментар [#37] от "comandante vs либертарианци и корпокративисти":

  "Може да искаш ама това се случва само ако си лауреат за награда от НПО или някоя "по-добра" фондация иначе нямаш никакви шансове!"

  Хайде пак пропаганда. Защо не се поинтересуваш колко български студенти отиват да учат в САЩ или на студентска бригада всяка година и колко българи - най-обикновени хора: готвачи, дърводелци, шофьори, а не някакви лауреати или работещи в Отворено общество, получават 10-годишни американски визи?! Не сме 1970 сега и подобна пропаганда не минава.

  Комунизмът и неговите мутации са проклятието на съвременна България
 40. 40 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Дърта и продажна БКП номенклатура , съветските агенти , добре поживели си на НАШ гръб, в крепостна България , ДНЕС говорят за морал, православие , справедливост и т.н. , СЛЕД като обраха България няколко пъти !!
  Справка : мултимилионерите по списъка на ЦК на БКП и ДС ...))

  BIG AL
 41. 41 Профил на Poli Karpos
  Poli Karpos
  Рейтинг: 399 Неутрално

  дълбок поклон пред паметта му, проницателноста, будния дух и честноста на Марков.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 42. 42 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Робът или крепостният селянин в България , безмисловния , винаги е бил доволен - да има нещо в купанката, два ката дрехи годишно, БКП- конгреси, радио и телевия - една , и цял живот да му КАЗВАТ - кое е добро и кое грешно..
  Защо да мисли робът ???
  Грешката е , че ги ОСТАВИХМЕ 25 години, с малки изключения , ВСЕ ОЩЕ да управляват България !!!
  Не Демокрациятя е винопвна , че не живеем , добре , а че ТЕЗИ кримита от БКП-ДС-още са фактор - в България !!!
  Те , просто си живеят пак добре , на наш гръб ...

  BIG AL
 43. 43 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2012 Неутрално

  До коментар [#39] от "andreas_hofer":
  Брей и какво ??? Сега сте възхвалявали робския труд на студентите в САЩ ! Едно време тук поне на студентските бригади се работеше половин ден а през останалото време си беше веселба!
  Я да цитирам една медия :
  http://www.dnevnik.bg/sviat/2012/12/11/1966255_studenti_ot_bulgariia_i_ukraina_sudiat_kompaniia_v/

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 44. 44 Профил на Realistka
  Realistka
  Рейтинг: 1366 Весело

  До коментар [#33] от "kihano":

  Защо демокрацията ти е виновна, драги?!
  Та нали по време на демокрацията вече имаме "моцартови вечери" в Правец и правешките граждани, след като издоят кравите, отиват на концерт!
  Нали правешките крави могат да трупат "купчинките" си върху мраморния площад на Правец, където беше разположена и социалистическата "Валентина", за да бъде задоволен изискания вкус на правешките гражданки.
  А сега четох, че местният интелектуал - Валентин Златев - бил купил на новата си булка рокля за 250 000 лева (или евро).
  В това време Катрин Мидълтън (обикнтовено английско момиче, женено за принца на Англия) си купува тоалет за 600 паунда! Каква огромна разлика! Англичаните се пукат от завист! И ний сме дали нещо на света. Без съмнение.

  The best way out is always through Robert Frost
 45. 45 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Най - големите щети, които нанесе социализмът върху хората, са пораженията върху морала.
  Мижитурството, лъжата, лицемерието, посредствеността, доносничеството бяха "качествата", които се поощряваха. Хората, които ги владееха, бяха издигани на ръководни постове.
  А кой посредствен човек ще допусне развитието на способен колега?

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 46. 46 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1366 Любопитно

  [quote#0:"статия"]Принцип, който ражда мижитурщината, преклонението, угодничеството, защото наистина няма нравствени критерии. Един от елементите на посредствеността е свеждането на нещата до два цвята. Спектърът плаши [/quote]
  Нострадамус!+++++ Туй копие е на съвременните гербери наши))))))

 47. 47 Профил на zxe00613919
  zxe00613919
  Рейтинг: 662 Любопитно

  Георги Марков е посочил в статията, че най-силно свободата се ограничава тогава, когато истината не може да бъде оповестена, лъжата властва, а страхът охранява статуквото. Дали свободата не е утопия и може ли да бъде частична! За мързеливият, необходимостта от труд е отнемане на свободата. Престъпникът отрича Закона в името на свободата. Религиозни и атеисти непрекъснато се обвиняват взаимно в ограничаване на свободата си. Ако приемем, че най-цивилизованите рамки, в които може да се разположи едно развито общество, са спазването на Закона и зачитане на човешките права, как мислите, кое и кои ни отнемат свободата? Поне за мен: тези, които нарушават законите на страната, независимо от формата; тези, които налагат заблуди чрез манипулация и търгуват с постигнатия резултат; тези, които тъпчат личността; и тези, които „бият тъпаните” по поводи, които категорично не са всенародни, както празника на катедралния храм Св. Александър Невски и тласкат нацията към робство в две направления: икономическа зависимост от Руската църква и респективно държава от една страна и от друга - подчинение чрез налагане на догматизъм. Искаме да сме свободни, но някак все си затваряме очите пред съвременните поробители. А те са безпощадни!

 48. 48 Профил на wallenstein
  wallenstein
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#4:"Росфалитнадзор"]Изключителна статия, както и всичко друго от Георги Марков.[/quote]

  Вярно е, че статията е добра, но тя пряко касае вас и подобните ви.

 49. 49 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 535 Неутрално

  "не трябва да забравяме за изчезналите чудни български гори, безогледно опустошени днес"
  Като че ли днес не се опустошават и изсичат горите. Изсичат се и то безогледно, без дори да се залесява след тях. А за щастието на хората да не говорим. Огромният брой самоубийства е достатъчно красноречив.Пък за лъжата е направо смехотворно да се твърди, че сме я изкоренили. Политическата класа се крепи само на лъжи, измами и празни обещания. Така че не виждам никаква промяна към по-добро за този четвърт век.

 50. 50 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1255 Разстроено

  Посредственост, която се изразява в липса на инициативи, в липса на поемане на отговорност, в липса на рискове, в липса на движение. Истинският цвят на партията не е червеният, защото това е най-жизненият цвят в природата, а сивият ..... Въпрос може би на мимикрия и инстинкт за оцеляване, но е станало втора природа, а сега "цветните хора" ни напускат

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 51. 51 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 714 Неутрално

  До коментар [#35] от "socialen":

  Това е така. Западната демокрация е фасадна демокрация или ограничена демокрация до рамките на нищожно богато малцинство. Хората не могат да схванат, че не може да има икономическо неравенство и същевременно политическо равенство. Икономическото неравенство води до политическо неравенство. Затова западната демокрация, както почти всички западни "ценности" са фалш.
  Ама народа, вкл. т.нар. "интелигенция" не разбира дори какво е икономическо равенство, та камо ли свобода и демокрация.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 52. 52 Профил на pourquoi
  pourquoi
  Рейтинг: 768 Неутрално

  [quote#23:"Bulgarische Motoren Werke"]С други думи, това са естествени процеси (обусловени от други фактори), независещи от комунизЪма или капитализЪма. [/quote]

  Всъщност, това са процесите, които без значение от режима, е трябвало да станат, за да влезем в що-годе модерния свят. Не може 20% от работоспособното население (да не говорим за повече) да копе малки нивички, с остарели средства, с несъществуваща организация и да има държава с висока ефективност на производство, високи нива на образование и т.н.

  Изобщо това е толкова далече от причината за това, че България може да се нарече и днес посредствена, че няма накъде.

  След като живях повече от десетилетие в една от най-развитите и богати държави в света се върнах в България, само за да видя, че в България няма НИЩО и най-вече НИКОЙ, който иска да направи нещо ново, да има сремеж към откриване, към перфекционизъм.. никакво отворено съзнание към света, към най-последни тенденции, които да бъдат подобрявани.

  Обичам България, но подредствеността е в кривото разбиране на това, което е в останалия свят и каква трябва да е България, а ако го има (разбирането), то не искаме да платим цената.

  Обширна тема, но ми е смешно, че са ти сложили минуси, при положение, че си изказал само една проста истина.

  Ако има път към рая, то има магистрала към ада.
 53. 53 Профил на pourquoi
  pourquoi
  Рейтинг: 768 Неутрално

  До коментар [#50] от "qvb21311044":

  Съгласна съм, но не смятам, че САМО партията е виновна, а че този режим само е задоволил нещо, което си имаме по принцип и като добавим, че не е довел до "появяването" на нещо ново... и имаме сегашния резултат.

  Но докато търсим причините в "комунизма/демокрацията", в "лошите" от Запад/Изток (всеки спрямо разбиранията си), в Османската империя или нещо друго, а не си погледнем собствения живот, няма да има промяна.

  Ако има път към рая, то има магистрала към ада.
 54. 54 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2105 Неутрално

  До коментар [#33] от "kihano":

  ми то социализма кога си е отивал бе брато ,то не си е отивал ,просто някои от тях се писаха ,че са демократи,па дадоха на хората малко права ,който не му харесва да се маха ,който му харесва да остава и така ,но социализма като строй никога не се е сменял от 1944 насам ,даже хората са все още едни и същи ,я ела на село извън големия град и кажи ,че си демократ или си син , ще те изядат с парцалките .

 55. 55 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1420 Неутрално

  Дългът на писателя е да анализира човешката душа и обществото, да се опитва да ги успокои, да им предложи вяра. Бивайки съвременник на онова общество, Г. Марков това е направил - с отговорността си на гражданин, честно и искрено, точно както го е усещал. Да, причинените от комунизма поражения в душите на хората, са точно такива.

  Обаче в днешно време като че ли липсва най-важното: да се обяснява просто, но убедително кое именно в идеологията на комунизма е коренът на това зло, кое е същностното, неизбежно водещо до пораженията, описани от Г. Марков. Макар комунизмът от първия си ден да е обречен на провал, винаги трябва да се напомнят заблудите, мамещи хората да му вярват. Накратко - обществото никога не бива да допуска реализация на най-красивите, но за сметка на това най-пагубни постулати на тази идеология: 1) насилствено одържавяване на частната собственост /за да нямало "експлоатация на човек от човека"/ и 2) насилствено налагане на еднопартийна система - тази на съответната комунистическа партия /за да се ликвидира съпротивата на "буржоазията"/. Допуснат ли се тези самоубийствени нагони в обществото, резултатите никога не закъсняват и никога няма да са по-различни - тотално опустошение на човешкото съзнание и битие. Видяхме го.

 56. 56 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#51] от "kihano":

  +

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 57. 57 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7634 Неутрално

  Ако отгоре не пишеше 1974 година,можехме да си помислим,че описва днешната реалност,с някои корекции в понятията.

 58. 58 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 2927 Неутрално

  [quote#57:"rosiraycheva50._"]Ако отгоре не пишеше 1974 година,можехме да си помислим,че описва днешната реалност,с някои корекции в понятията. [/quote]
  Затова и много хора нареждат Георги Марков до имената на най-великите български писатели.

  Пазете се от доносника vesolr
 59. 59 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 714 Неутрално

  До коментар [#36] от "andreas_hofer":

  Това не е вярно. В средните училища след 8 клас требваше да си избереш един западен език, англ. нем. или фр. и да го изучаваш. Идеологизацията в учебните програми не беше много и не беше натрапчива. Предполагам , че в сегашните учебници идеологизацията е повече. Освен това, ако разбираше малко от "оная" идеология, като минимум щеше да ти е ясно, че комунизъм не е имало никъде. А ако разбираше повече щеше да ти е ясна цялата световна и нашенска картинка. Щото на мястото на "оная" идеология се настани чисто невежество!
  Що се отнася до киното и литературата - е бяха на светлинни години над това което е сега. Българското соц кино и театър имат шедьоври, които и до сега се гледат и които въобше не са идеологизирани. Виж сегашното кино е доста по-идеологизирано. Младите "режисьори" кой знае зашо смятат, че непременно трябва да наплюят социализма и да утвърдят европейските "ценности". Сигурно защото не разбират от човешки ценности. А артистите декламират като ученици от основно училище. И това е без дори да споменавам културтрегери като Азис, Глория, Биг Брадър, разни сървайвъри, фактори и прочее, както и нахлуването на западната култура на секс насилие и нихилизъм.
  Да, разбообразието на стоки по соца беше по-малко, но затова пък бяха по-качествени. Особено храните. Днес сирене, кашкавал, салами ... 100 вида. Всичките боклук.
  Соца може да се развиваше бавно технологически, но се развиваше. А сега деградираме тотално. С какво ще си плащаме тия вносни продукти на високите технологии би ли обяснил? Не можеш. Е, ще ти кажа - с външен дълг ще ги плащаме и с мизерията на бедните. Ама частен бил външния дълг, ами какъв да е? Нали икономиката е частна и дългът е частен. Вече е над тру пъти този на "фалиралата" държавна икономика от 89-та.
  И нека те светна. По соца нямаше бедност нямаше мизерия, нямаше самозапалващи се от немотия, нямаше клошари, нямаше и престъпност. Хората бяха спокойни и нормални. А сега навсякъде невротици. Оня ден убиха човек за паркоместо! Чудесно , нали? Социализма беше по-етична система и затова връщането към по-неетична система води до деградация на населението. Не сме можели да излъжем младите? Та ако ти си млад вече си излъган. Старите не можеш де излъжеш, тия дето са живели по онова време и помнят. Младите ги лъжат както си искат.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 60. 60 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 714 Неутрално

  До коментар [#38] от "BIG AL":

  Бик Папа, Шляпа или както там са ти задали името. Има една приказка - "по резултатите ще ги познаете". По повод на 25 години от черната дата имаше две изследвания, едно на Галъп http://www.gallup-international.bg/bg/Публикации/71-Publications/208-25-years-later и второ на Алфа Рисърч http://alpharesearch.bg/bg/socialni_izsledvania/socialni_publikacii.html и други две в дир.бг и всичките са с положителна оценка за социализма и Тодор Живков и отрицателна за "прехода".
  Така че хората не се лъжат лесно. Ако беше толкова зле соца, то до сега всички щяха да са го забравили и въобще нямаше да е необходима нито тежката антикомунистическа пропаганда нито нашия спор. Само че по соца се живееше по-добре! Факт, който населението на страната отчита!

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 61. 61 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1271 Неутрално

  'България наистина е царството на посредствеността'

  -Вече и на изостаналостта,безнадеждността...

 62. 62 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 2927 Неутрално

  [quote#23:"Bulgarische Motoren Werke"]Аха, затова хората масово си настроиха къщи по на два-три ката. За усмихнатите и безгрижни хора, сигурността в утрешния ден, игрите до късно на улицата и т.н. какво да говорим? [/quote]
  Ако смяташ, че сигурността на овцете в кошарата е по-ценна от свободата на хората и желанието им сами да избират начина, по който искат да изживеят живота си много подценяваш аудиторията на този форум. След като всичко беше толкова хубаво и сигурно, защо "идилията" се срути като пясъчна кула? Преди двайсет и четири години на митинга на на Орлов мост се бяха събрали над 1 милион души от Университета до х.Плиска, и тогава всички тези хора вярваха в идеята, че умира едно "едно недоносче" и се ражда нашето бъдеще. Хората искаха промени, те искаха свобода да се събират, да изкажат мнението си, ако трябва даже и да рикуват сигурността си. После комунистите отново прекараха българите и ни докараха опашките в три сутринта през Лукановата зима за една кофичка кисело мляко с купони, спирането на тока през 6 часа, километричните опашки за бензин с купони и великото разрешение да си купиш през 1990-та година 20 долара годишно, опашките за хляб с купони през 1996 година, заплатите за по 30 долара. И докато хората гладуваха и мръзнеха, другарите грабеха с пълни шепи. За да дойде време комунистите и техните рупори по форумите, да ни напомнят за "сигурността и къщите на два ката". Вие другарите, обаче, не отчитате един прост факт - ние живем в 21 век, образовани сме, информирани сме и можем да си направим сметката колко е две плюс две. Днес всеки гледа по сто програми, слуша сто радиостанции, държи в ръка скъп ай-фон с интернет, говори по скайпа с Патагония в същата секунда, кара съвсем приличен западен автомобил, влиза в магазина и вижда сто вида сирене и сто вида колбаси, двайсет вида току що опечен хляб и отрупани щандове със стоки. Жалкото в случая е, че на много хора им се иска да се забрави онова неудържимо желание на милиони българи за промени и ако може да стоим по домовете си, да не гласуваме, да се оплакваме от съдбата си. Иска им се да се забрави за идеята, която промени живота ни и ни извади от железния капан на комунистическия мрак. Но просто няма как да стане, няма как да се забрави.

  Пазете се от доносника vesolr
 63. 63 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 714 Неутрално

  До коментар [#44] от "Realistka":

  Демокрация няма. Виж моя пост #51. После, остави я Кейт мидълтън, погледни който и да е сериал, например Далас или оня още по простия "Мерзост и тъпота". Там тоалети за по 500 евро ли показват? А тоалетите на говорителите по телевизията за колко мислиш че са? Скромността беше социалистическа ценност. Показността и демонстрацията на платежоспособност са капиталистически ценности.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 64. 64 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 714 Неутрално

  До коментар [#62] от "GreenEyes":

  Защото лъжата се оказа по-силна от тоягата.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 65. 65 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 714 Неутрално

  До коментар [#54] от "tur671":

  Отиде си социализма, момче, отиде си. Отиде си с приватизацията. И ти не си внимавал едно време по идеологическите дисциплини.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 66. 66 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Между другото, нека напомня на цъкашите минуси, че с цъкането на минуси няма да променят фактите. Освен ако не разчитат на сентенцията "една лъжа казана 100 пъти ..."

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 67. 67 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 471 Неутрално

  До коментар [#11] от "mimeto71":

  Не е вадене на нож, нито пък на умряло куче!
  Има нужда от махането на розовите очила, които БКП иска да стоят пред погледа към нея и управлението й, което и сега се осъществява под други форми.
  А проповядването на "примирение" е все едно да те нападзнат, изнасилят и ограбят, а после да ти кажат:
  "Да забравим и да сме приятели!
  "

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
 68. 68
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 69. 69 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1729 Неутрално

  [quote#11:"mimeto71"]Той човека бог да го прости и други работи е писал,[/quote]
  Като за липсата на свобода на словото в ББС
  Но някак си не е политкоректно и не е в съзвучие с евроатлантическите ценности да се напомня това.

  В Русия съм! В Русия съм!
 70. 70 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 471 Неутрално

  До коментар [#54] от "tur671":

  Абе то както и да го нарекат - социализъм, комунизъм, диктатура на пролетариата; народна власт; народна република, култ към личността;режим на Живков - все същото огкровено потисничество на една престъпна организация, която, както и да се преименува, има една истинска цел: властта и богатството в страната за бандата или глутницата.
  Днес искат да се прикриват като винаги, но властта и собствеността са техни.

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
 71. 71 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1729 Весело

  [quote#25:"Realistka"]Америка можеше и да те приема, но докато местната партийна секретарка не ти дадеше разрешение [/quote]
  Тя пък щото напира да ги приема!
  Кастро като отвори границата и какво стана? Я ми припомнете кой отказа да приема кубинци?
  А по тошово време кой спря турците да напуснат от България? Кой затвори границата?
  Лицемерите само се правят на щедри, ама като трябва наистина да приемат всички и нещооо окапват,а?

  В Русия съм! В Русия съм!
 72. 72 Профил на Farragut West
  Farragut West
  Рейтинг: 605 Неутрално
 73. 73 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1729 Неутрално

  [quote#36:"andreas_hofer"]навсякъде сърпове, чукчета и червени звездички.[/quote]
  А сега навсякъде европейското "знаме", което така и не е официално признато за такова.
  И отделно "евроатлантическите ценности"
  Повръща ми се!

  В Русия съм! В Русия съм!
 74. 74 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1729 Неутрално

  [quote#37:"comandante vs либертарианци и корпокративисти"]Ехааа още едно яко !
  А сега старците чиито деца бришат западни старци а теса оставени тук в мизерия не е страх а?
  Страха ,че хората имат проблеми да си купят елементарни храни и лекарства не е ли страх ?
  Да живее демократурата !!! [/quote]
  И да допълня: а сега момичето от Перник дето се самоуби от отчаяние? Същото дето неотдавна в спешна помощ откзали да и извадят кърлеж, щото нямала 10 лева?
  Демокрация до демокрация мила моя майно ле!

  В Русия съм! В Русия съм!
 75. 75 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1729 Гневно

  [quote#38:"BIG AL"]Влажни и слугински погледи и очи , насочени само към Масква и Кремъл[/quote]
  Заради тях 39 години хапваше и пийваше повече отколкот изработваше! После Горбачов като спря субсидиите и се живя още 6 години с дългове се видя кой е подкрепял България истински и кой само може да дава ясни знаци, силни сигнали и да плещи глупости от чужбина!

  В Русия съм! В Русия съм!
 76. 76 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 471 Неутрално

  До коментар [#68] от "kihano":

  Мизантропията? Днес в Украйна си припомнят гладния мор/голодомор / от 1932-1933г.г. Кой ли е бил мизантропът тогава? В същото време и в Казахстан е бил приложен същия метод - гледах документален техен ТВ филм. Беше кошмар! А ние нищо не знаем за това! Да не говорим за репресиите до началото на Втората световна война и след нея! Да не се връщаме към времето на репресиите от 1944 - 1989 в България? Както и в другите, съвременни диктатури?
  Филантропи ли са били, бяха и са шефовете на тоталитарните режими?
  Не си играйте със значението на думите като всички представители на пропагандистите на фашисти, комунисти, ПЕС-ове и други играчи, залагащи на наивността на бедните слоеве и фалшивите вярвания, че е възможно всички да станат свободни, богати и щастливи! Още Роберт Михелс в началото на 20 век е предсказал в "Железният закон за олигархията", че демокрацията без контрол става олигархия, което и Христо Смирненски е описал в "Приказка за стълбата"!

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
 77. 77 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 1407 Неутрално

  "Ако мнозина българи от предвоенна България все пак смятаха лъженето за сериозен грях, то днес практически не се прави разлика между лъжа и истина."

  25г. след 10/11 нещата стигнаха до "изуй гащи", в смисъл че понятието грях стана напълно неопределимо... Съвсем нормално, при положение, че в атеистична държава, каквато беше социалистическа българия, грях малко или повече си беше табу!

  I Want To Believe
 78. 78 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 471 Неутрално

  Георги Марков е един от малцината съвестни хора около всесилната номенклатура на БКП и добрият дядо Тошо на Жени /откъде да знае момичето истинския, другия образ?/.
  Рискува си живота за каузата да информира света и българите за действителността в България - и му го отнеха!

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
 79. 79
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 80. 80 Профил на Мартин Akakka
  Мартин Akakka
  Рейтинг: 605 Неутрално

  Най долната политическа прослойка са комунистите , минали настоящи и бъдещи .

 81. 81 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 471 Неутрално

  До коментар [#73] от "Веселин Дечев":

  Затова ще отидем в Евразийский экономический союз, на РФ, Казахстани Беларусь, към който се присъедини от октомври 2014 и Армения!
  Други кандидати: Киргизия.
  Възможни кандидати: Таджикистан - ПРОУЧВА ВЪЗМОЖНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
 82. 82 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 2927 Неутрално

  [quote#59:"kihano"]В средните училища след 8 клас требваше да си избереш един западен език, англ. нем. или фр. и да го изучаваш. [/quote]
  ТрЕбваше?
  [quote#59:"kihano"]Щото на мястото на "оная" идеология се настани чисто невежество! [/quote]
  Мдаааа, няма нужда от коментари за невежеството на другарите - и тогава и сега.

  Пазете се от доносника vesolr
 83. 83 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 2927 Неутрално

  [quote#73:"Веселин Дечев"]А сега навсякъде европейското "знаме"[/quote]
  Правилно, иначе щеше да се вее сърпа и чука, или руското знаме, което е все тая. Съжалявам, но това е реалността и вие другарите не може да я промените. Пишето писмо на руския султан.

  Пазете се от доносника vesolr
 84. 84 Профил на През прокуракура ми е
  През прокуракура ми е
  Рейтинг: 250 Неутрално

  Гениален Георги Марков! Но трябва ли сега всички да повторим колко сме посредствени, или можем да се преборим?

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 85. 85 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 471 Неутрално

  До коментар [#77] от "2.5":

  Грях беше да кажеш или сториш нещо, което не е в унисин с "линията на партията".
  А по въпроса за морала, комунистическата теория го разглежда като сума от правила, които зависят от интересите на обществото или класата. Затова нямало общочовешки норми на морала, нямало универсална морална норма, както твърдели религията и буржоазната философия. От всичко това произтичаше липсата на морал въобще. Комунистът и партията му считат за морално онова, което е изгодно.
  Винаги Партията е права - "дори когато съгреши", както беше написал един от придворните поети. И винаги другарят вожд има право. Силата на некадърните и мързеливите е в тяхното единство!

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
 86. 86 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 471 Неутрално

  До коментар [#84] от "pulchinela":

  Ако той е имал съвест и доблест да каже истината, е достоен да бъде почитан.
  Глупостта и робското самосъзнание са естествени врагове на остатъка от този народ. При национално-освободителните въстания на балканските народи гърците и сърбите са доказали, че имат право да са свободни - освободили са се. Затова и един българин, особено почитан, поне на думи, е казал, че народ, който не може сам да се освободи, не заслужава свободата си. Горчива истина, но истина!

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
 87. 87 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 471 Неутрално

  До коментар [#79] от "Кремена":

  Да напомня: малко преди да бъде убит, Марков изнасяше серия беседи по Радио "Свободна Европа" на тема "Русификацията на България". Кому е било във вреда? А днес не се ли интензифицира изпълнението на този план?

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
 88. 88 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#60] от "kihano":
  ........................................................
  Комунистите , КАТО ТЕБ , клатиНОМЕНКЛАТУР , бяха една банда, която с помощта на ЧУЖДА държава, окупирала България за ТРИ години , взеха властта в България и след като разстреляха и Никола Петков, не посмяха НИКОГА да проведат свободни избори..
  Мафиотска групировка , досущ като мафията в Италия- там няма избори, споровете с конкуренцията се решават с убийства и т,.н, но в Италия мафията не успя да вземе властта и да наложи ДИКТАТУРА ) Докато БКП - мафията , успя в България !!!
  А срещу мафията - БКП - след 1989 година , имаше само една мерка - СЪД на политбюрото и някои други от ДС- руските агенти - за насилствено налагане на ДИКТАТУРА и пандиз- до края на жалкия им живот ...
  Но червената , ТЯХНАТА съдебна система - не пожела и не проведе тези процеси - под най- смешни поводи ..Те си бяха техни, червени агенти ...
  Така ,че България не успя да се разплати с диктаторите- съветските агенти - наложили тоталитарната система у нас - и всичко след това е следствие на тази ЛИПСА на Правосъдие- каквото заслужава ВСЕКИ диктатор в 20- тия век..
  Вместо това , по БНТ- си гледаме внучката на живков- при пъпеша- и тя ни обяснява , колко добър е била дядо и- УБИЕЦ или отговорен за УБИЙСТВА на стотици, хиляди хора - след 9- ти и по лагерите ..
  Един масов убиец- ТОШО , сега и днес , някои аборигени му се възхищават.
  Подобно на мафията - те се убиваха и помежду си. И с убийства наложиха Диктатурата в България ..
  СЛУГИ на ЧУЖДА ДЪРЖАВА !!??
  И позабравения лозунг : "БКП е МАФИЯ" , отново ще излезе на светло ..Защото това е истината ...

  BIG AL

  BIG AL
 89. 89 Профил на solipsist
  solipsist
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Добре че не е жив да види сега какво е...

  "Евала, на това му се викат демократични ценности!" След 5 мин-> Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни...
 90. 90 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1016 Неутрално

  [quote#62:"GreenEyes"]След като всичко беше толкова хубаво и сигурно, защо "идилията" се срути като пясъчна кула? [/quote]

  Банално, но заради предателство. Уж щяхме да се преустройваме, а то какво стана - взеха че ни дръпнаха килима изпод краката или дали не беше нож в гърба? После бяхме разфасовани и разграбени на парче. Плячкосани с една дума.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 91. 91 Профил на pinkpearl
  pinkpearl
  Рейтинг: 489 Неутрално

  "Не ще и дума, че потъналите в прахоляци, несъществуващи български шосета през 1944 г. сега са заменени с модерни асфалтови пътища."

  Да-ам. За 1974 става дума в цитата, да не си помислите.

 92. 92 Профил на makadam
  makadam
  Рейтинг: 605 Разстроено

  [quote#9:"chicago514"]Добре де в САЩ като нямат комунистическа партия,[/quote]
  Па я глеам у Сомалия, Сиера Леоне или в Сенегал, дето немат комунисти, колко добре се я докарали под любовния поглед на западните демократизатори. Направо да им завидиш.

 93. 93 Профил на pinkpearl
  pinkpearl
  Рейтинг: 489 Неутрално

  " ... да забравяме за изчезналите чудни български гори, безогледно опустошени днес, и за красивите кътове, превърнати в грозни картини."

  Ай, ай, ай, ай, колко относително е всичко. И ако Георги Марков е намирал горите изсечени преди 40 години, какво ли би казал сега?
  А ако можеше сега да посети местата по Черноморието и планините, където като писател по онова време е можел да се емне, когато го стегне шапката, и да си почива почти безплатно в разните почивни станции за писатели и творци, какви ли щеше да ги напише за "красивите кътове, превърнати в грозни картини"? Особено си спомням как описва дългите си замечтани престои в Боровец.

 94. 94 Профил на pinkpearl
  pinkpearl
  Рейтинг: 489 Неутрално

  "Нарасналият брой на училищата е твърде положителен факт, ако не съществуваше въпросът какво се преподава в тях."

  Малий, броят на училищата нараснал по времето на тоталитаризма. За 25 години демокрация броят им се сви наполовина, а какво се преподава в тях, да не говорим.

 95. 95 Профил на pinkpearl
  pinkpearl
  Рейтинг: 489 Неутрално

  "Безспорно жизненият стандарт на значителна част от народа е повишен ..."

  Дневник, вие решително сте сбъркали с тази статия на Георги Марков.

 96. 96 Профил на pinkpearl
  pinkpearl
  Рейтинг: 489 Неутрално

  "Вместо чистата ненавист и борба за свобода, справедливост и прогрес ние имаме равнодушното примирение с феодални порядки, дълбоки неправди, корупция и лъжа."

  Това кога е писано?

 97. 97 Профил на pinkpearl
  pinkpearl
  Рейтинг: 489 Неутрално

  До коментар [#2] от "today ":

  Защо "беше"? Защото партиите се размножиха ли?

 98. 98 Профил на makadam
  makadam
  Рейтинг: 605 Неутрално

  Бре, като чета статията и разбирам колко лошо съм живял преди десети. Ма то ме било страх, нямал съм перспектива, нямало банани и партийния секретар ме командвал против волята ми. Дори разбрах чак сега , че комунистите заради пропаганда са ми дали възможност да завърша МЕИ и да стана инженер.
  Добре че дойдоха демократите. И сега разбрах как са ме използвали комунистите да ходя на работа само 8 ч., всяка година на море да ходя и да си построя вила /вече я няма, взеха я и я разрушиха/. Те нарочно са го правели за да ме е страх от тях.
  Бре, бре, знаете какво ви мисля , ама няма да го напиша

 99. 99 Профил на Трифон Трифонов
  Трифон Трифонов
  Рейтинг: 11 Гневно

  Георги Марков - ярката Българска звезда, която не може да бъде убита от сивата бездна на комунистическата посредственост.

  Трифонов
 100. 100 Профил на pinkpearl
  pinkpearl
  Рейтинг: 489 Неутрално

  До коментар [#31] от "zorzaman":

  Съгласен съм с вас.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK