Послание за надежда

Послание за надежда

© Reuters"Дневник" препечатва обръщението на папа Франциск пред Европейския парламент от 25 ноември от портала "Култура". Преводът е на Момчил Методиев. Акцентите са на "Дневник":


Г-н председател и заместник-председатели,
Членове на европейски парламент,
Служители на тази институция,
Скъпи приятели,


Благодаря за поканата да направя обръщение пред тази институция, която е от фундаментално значение за живота на Европейския съюз, благодаря за възможността чрез вас да се обърна към повече от петстотин милиона граждани от двадесет и осем страни-членки, които вие представлявате. Благодарен съм Ви, г-н президент, за топлите думи, с които ме посрещнахте от името на целия парламент.
Посещението ми днес се случва повече от четвърт век след това на папа Йоан Павел ІІ. Много неща се промениха оттогава в Европа и в света като цяло. Вече не съществуват противостоящите блокове, които разделяха континента, постепенно се превръща в реалност надеждата "Европа, надарена със суверенни и свободни институции, едни ден да достигне географските граници, отредени й от историята, и дори повече от тях".


Докато Европейският съюз се разширяваше, светът също се промени и стана по-сложен; той е все по-обвързан и глобален, и като следствие от това – по-малко "евроцентричен". Макар Съюзът днес да е по-голям и по-силен,


Европа създава впечатлението, че е застаряваща и измъчена
и все по-малко прилича на главно действащо лице


в един свят, който често се отнася с отчуждение и недоверие към нея, а понякога дори с подозрение.


Заставайки днес пред вас, бих искал като пастир да ви представя своето послание за надежда и поощрение до всички граждани на Европа.


Това е послание на надеждата, базирано на увереността, че нашите проблеми могат да бъдат превърнати в могъщи сили за единение в работата по преодоляване на страховете, които Европа – заедно със света – изпитва в момента. Това е послание за надежда в Господа, превърнал злото в добро и смъртта в живот.


Това е послание за поощряване на завръщането към твърдото убеждение на основателите на Европейския съюз, които предвиждаха бъдеще, основано на способността за съвместна работа за преодоляване на различията и за постигане на мир и братство между всички народи на континента. В сърцевината на този амбициозен политически проект стоеше увереността в човека – не толкова като гражданин или икономически агент, а в човека, в отделните мъже и жени като отделни личности, надарени с трансцендентно достойнство.


Чувствам се длъжен да обърна внимание на близката връзка между тези две думи: достойнство и трансцендентно.


Достойнството беше основна концепция в процеса на възстановяване след Втората световна война. Близкото ни минало беше доминирано от стремежа за защита на човешкото достойнство в отличие от многобройните примери на насилие и дискриминация, случили се в хода на историята, включително в Европа. Осъзнаването на важността на човешките права стана възможно в резултат на дълъг процес, вследствие на много страдания и жертви, в хода на който се оформи съзнанието за уникалната ценност на всяка човешка личност. Това съзнание се основаваше не само на историческите събития, но преди всичко на европейската мисъл, която е формирана от обогатяващи срещи и чиито извори са "много и древни и произхождат от Гърция и Рим, от келтските, германските и славянските източници, както и от християнството, което им оказва дълбоко влияние" и по този начин насърчава самата концепция за личността.


Днес насърчаването на човешките права заема централно място в стремежа на Европейския съюз за осигуряване на достойнство за отделната личност, както в рамките на Съюза, така и в отношенията с другите страни. Този стремеж е ценен и похвален, тъй като и днес продължава да има твърде много ситуации, в които човешките същества са третирани като обекти, чийто концепции, мислене и полезност могат да бъдат програмирани, а след това – изхвърлени, когато станат ненужни заради слабост, болест или старост.


Накрая, възможно ли е достойнство без правото за свободен израз на религиозна вяра? Възможно ли е достойнство без ясна юридическа рамка, която да ограничава правото на силата и да осигурява върховенството на закона над силата на тиранията? На какво достойнство могат да се радват мъжете и жените, когато са подложени на различни видове дискриминация? На какво достойнство може да се надява една или друга личност, лишена от храна и основни неща за своето оцеляване или още по-лошо – когато е лишена от работа, която носи достойнство?


Утвърждаването на достойнството на личността означава признание, че човекът има неотменими права, от които никой не може да го лиши по своя воля, още по-малко в името на икономическия интерес.


В същото време е необходимо да се положат усилия да не се изпада в


грешки, които се появяват от неразбирането на концепцията за човешките права
и от злоупотребата с нея


Тенденцията днес е да се настоява за още по-широки индивидуални права – изкушавам се да кажа индивидуалистични; това е следствие от развитието на концепцията за човешката личност като отделена от социалния и антропологическия контекст, сякаш тази личност е "монада", която е все по-слабо свързана с другите "монади" около нея. Също толкова същностната и необходима концепция за дълга вече изглежда отделена от концепцията за правата. Това води до утвърждаване на правата на индивида, без да се има предвид, че всяко човешко същество е част от социалния контекст, а неговите или нейните права и задължения са свързани с тези на останалите, както и с общото благо на самото общество.


Вярвам следователно, че от жизнено значение е развитието на културата на човешките права, която по мъдър начин обвързва индивидуалния или по-точно персоналния аспект с общото благо, с "всички нас" – индивиди, семейства и свързани групи, които заедно съставляват обществото. Всъщност ако правата на всеки индивид не са хармонично съотнесени към по-великото благо, тези права в крайна сметка започват да бъдат приемани като безгранични и да се превръщат в източник на конфликти и насилие.


Когато говорим за трансцендентно човешко достойнство, трябва да се позовем на човешката природа, на вътрешната ни способност да различаваме добро от зло, на този "компас" в нашето сърце, дарен от Бог на всяко творение. Преди всичко това означава да се отнасяме към човешките същества не като към абсолюти, а като към същества във връзка. Мисля, че


една от най-често срещаните болести в Европа днес е самотата,
от която страдат тези, които са лишени от връзка с другите


Това важи с особена сила за възрастните, които често са изоставени на собствената им съдба, както и за младите, лишени от ясни точки за съотнасяне и от перспектива за бъдещето. Тя е видима и сред мнозина бедни, които живеят в нашите градове, както и сред лишените от ориентири имигранти, идващи тук в търсене на по-добро бъдеще.


Тази самота става още по-остра заради икономическа криза, която продължава да причинява трагични последици в живота на обществото. В последните години, докато Европейският съюз се разширяваше, се увеличи и недоверието от страна на част от гражданите към институциите, приемани като чужди, като заети със създаването на правила, приемани като безчувствени към отделните хора, ако не и като откровено вредни. В много страни се сблъскваме с общото усещане за умора и застаряване, за Европа, приемана като "баба", която вече не е плодоносна и жизнена. Великите идеи, които някога вдъхновяваха Европа, днес изглежда са загубили своята привлекателност и сякаш са изместени от бюрократичната технология на нейните институции.


Наред с това се сблъскваме с егоистични стилове на живот, характеризирани с излишество, което вече не може да бъде поддържано и често се отнася с безразличие към света около нас и особено към най-бедните сред бедните. За наше изумление виждаме как икономическият дебат е доминиран от технически и икономически въпроси вместо от истинската загриженост за човешките същества. Има опасност мъжете и жените да бъдат сведени до обикновени зъбни колела от машината, към тях да се отнасят като към консумативни единици, за да може да бъдат експлоатирани, а резултатът от това – очевиден вече в цялата си трагичност – е, че когато човешкият живот е безполезен за тази машина, той е изхвърлян почти без скрупули, като в случая с терминално болните, възрастните, които са изоставени без грижа, и децата, убивани още в утробите.


Това е велика грешка, която става възможна, когато "технологията вземе връх", а резултатът е "объркването на целите със средствата. Това е


неизбежната последица от "културата на изхвърлянето"
и на безконтролното консуматорство


Подкрепата за достойнството на личността означава да бъде призната ценността на човешкия живот, който е свободен дар и затова не може да бъде обект на търговия или обмен. Като членове на този парламент вие сте призвани да изпълните велика мисия, която понякога може да изглежда безсмислена – да се грижите за нуждаещите се, за индивидите и народите. Грижата за нуждаещите изисква да бъдат проявени сила и загриженост, усилия и щедрост в среда на функционалистичен и частен светоглед, който неизбежно води до "културата на изхвърлянето". Грижата за индивидите и народите в нужда означава да бъдат защитени паметта и надеждата, да бъде поета отговорност за настоящето в ситуации на пълна маргинализация и болка, означава да си способен да дариш достойнство.


Как тогава да бъде възстановена надеждата в бъдещето, за да може, започвайки с младите поколения, да бъде преоткрита увереността, необходима за преследване на великия идеал на обединена и мирна Европа, на Европа, която е креативна и действена, която уважава правата и съзнава своите задължения?


За да отговоря на този въпрос, ми позволете да се позова на една картина. Една от най-известните фрески на Рафаело се намира във Ватикана и на нея е нарисувана т. нар. "Атинска школа". В центъра са Платон и Аристотел, пръстът на Платон сочи нагоре, към света на идеите, към небето, към рая, бихме могли да кажем. Аристотел е насочил ръката пред себе си, тя сочи към зрителя, към света, към конкретната реалност. Намирам това за подходящо изображение на Европа и на нейната история, която се състои в постоянното взаимодействие между небето и земята, тъй като откритостта към трансцендентното, към Бог винаги е отличавало народите на Европа, а земята е символ на практическата и конкретна способност на Европа да се справя с различни положения и проблеми.


Бъдещето на Европа зависи от възстановяването на жизнената връзка между тези два елемента. Европа, която вече не е открита към трансцендентното измерение на живота, е


изправена пред опасността да изгуби душата си и този "хуманистичен дух",
който тя продължава да обича и защитава


Взимайки за отправна точка тази откритост към трансцендентното, бих искал да утвърдя централното място на човешката личност, която в противен случай се оказва изоставена на произвола и прищевките на силите на деня. Намирам, че от фундаментално значение е не само наследството, което християнството е завещало в миналото в процеса на социалното и културно формиране на континента, а преди всичко приносът, който християнството желае да даде днес и в бъдеще за израстването на Европа. Този принос не е заплаха за секуларния характер на държавите или за независимостта на институциите на Европейския съюз, а по-скоро източник на богатство. Това се вижда от идеалите, формирали Европа в самото начало – мира, субсидиарността, реципрочната солидарност и хуманизма, основани на уважението към достойнството на човешката личност.


Бих искал да потвърдя готовността на Светия престол и на Католическата църква, чрез Комисията на Епископските конференции в Европейския съюз (COMECE), да вземе участие в съдържателен, открит и прозрачен диалог с институциите на Европейския съюз. По същия начин съм убеден, че Европа, способна да оцени религиозните си корени и да осъзнае тяхната плодотворност и потенциал, ще бъде по-добре имунизирана срещу различните форми на екстремизъм, разпространени днес по света, не на последно място в резултат на вакуума в идеалите, който съществува сега на Запад, тъй като "именно забравата на Бог от човека и неговата неспособност да Му отдава слава открива пътя за насилието".


Тук не мога да не припомня множеството примери на несправедливост и преследване, от което всеки ден страдат религиозните малцинства и особено християните в различни части на света. Общности и индивиди днес са обекти на варварски актове на насилие – гонени от домовете и родните им места, продавани като роби, убивани, обезглавявани, разпъвани и горени живи – станали възможни заради срамното и удобно мълчание на много хора.


Мотото на Европейския съюз е Единство в многообразието. Но единството не означава униформеност в политическия, икономически или културния живот, в начина на мислене. Всяко автентично единство се основава на различието, което го формира – в известен смисъл то прилича на семейството, което става все по-единно, когато неговите членове са свободни да бъдат изцяло себе си. Европа е семейство на народите, които ще почувстват близостта на институциите на Съюза, когато успеят по мъдър начин да комбинират желания идеал на единството с различието, характерно за всеки народ, който следва собствени традиции, признава своята история и нейните корени и е свободен от множество манипулации и фобии. Утвърждаването на централното място на човешката личност означава преди всичко възможност за свободен израз на индивидуалността и креативността, както от страна на отделния човек, така и на народите.


Същевременно конкретните способности на всеки един са автентичен източник на богатство, доколкото са поставени в служба на другите. Структурата на Европейския съюз трябва винаги да бъде уважавана като основана на принципите на солидарността, за да може да бъдат постигнати взаимната подкрепа и прогреса въз основа на взаимното доверие.


Госпожи и господа, депутати в Европейския парламент, в рамките на тази динамика на единството и спецификата на вас се пада задължението да опазите жива демокрацията за народите на Европа. Не е тайна, че концепцията за единството, разбирано като униформеност, атакува жизнеността на демократичната система, отслабва богатото, плодотворно и конструктивно взаимодействие между организации и политически партии. Подобно разбиране крие опасност от съществуване в свят на идеите, на думите, на образите, на софистиката… и в крайна сметка води до изместване на реалността на демокрацията от нов политически номинализъм. Опазването на  демокрацията в Европа жива изисква избягване на множеството глобализиращи тенденции, които замъгляват реалността: ангелски чистите форми, диктатурата на релативизма, празната риторика, различните видове аисторичен фундаментализъм, лишените от доброта етични системи или лишените от мъдрост интелектуални дискурси.


Опазването на демокрацията жива е
предизвикателството на настоящия исторически момент


Не бива да се допуска истинската сила на нашата демокрация – разбирана като израз на политическата воля на народите – да се разпадне под напора на мултинационални интереси, които не са универсални, които отслабват демокрацията и я превръщат в униформена система на икономическа сила, поставена в служба на невидими империи. Това е едно от предизвикателствата, които историята е поставила днес пред вас.


Да дадем надежда на Европа означава нещо повече от това да признаем централното място на човешката личност, то изисква и поощряване на дарбите на всеки отделен човек. Това означава да се инвестира в личности и в структури, които формират и стимулират техните таланти. Със сигурност на първо място в това отношение стои образованието, начевайки от семейството – фундаменталната клетка и най-ценната структура на всяко общество. Семейството – единно, плодотворно и неделимо, притежава фундаменталните елементи за насърчаване на надеждата в бъдещето. Без тази солидна основа в крайна сметка се оказва, че бъдещето е построено върху пясък, а социалните последици са трагични. Поставянето на акцента върху семейството дава посока и надежда не само на следващите поколения, но и на мнозина от по-възрастните – често изоставени и принудени да живеят сами, тъй като вече я няма семейната топлота, която може да съпровожда и подкрепя.


Освен семейството с това са натоварени различни образователни институции, училища и университети. Образованието не може да бъде сведено до преподаването на техническа експертиза. То трябва да насърчава по-сложния процес на развитие на човешката личност и израстването й в нейната цялост. Младите хора днес имат нужда от подходящо и пълноценно образование, което да им позволи да гледат в бъдещето с надежда, а не с разочарование. В Европа има толкова големи възможности за научни изследвания, някои от които все още не са използвани пълноценно. Можем да помислим, например, за алтернативните източници на енергия, чието развитие ще спомогне за опазването на околната среда.


Европа винаги е била в авангарда на усилията за насърчаване на екологията.


Земята ни се нуждае от постоянна грижа и внимание


Всеки от нас носи лична отговорност за творението, то е ценен дар, поверен ни от Бог. Това означава, от една страна, че природата е на наше разположение, за да ни носи радост и полза. Но то също така означава, че ние не сме нейни господари. Пазители, но не и господари. Вместо да обичаме и уважаваме природата, "често сме водени от горделивото желание да доминираме, притежаваме, манипулираме, експлоатираме, и тогава ние не "пазим" земята, не я уважаваме, не се отнасяме към нея като към дар, за който се изискват грижи".  Уважение към околната среда означава нещо повече от това просто да не я рушим, то означава да я ползваме за добри цели. Мисля преди всичко за селското стопанство, което поддържа и прехранва човешкото семейство. Непростимо е милиони хора по света да умират от глад, докато всеки ден от трапезите ни биват изхвърляни тонове храна. Уважението към природата изисква също така и признанието, че самият човек е фундаментална част от нея. Заедно с екологията на околната среда


се нуждаем и от човешка екология, която включва уважението към личността


върху което исках да акцентирам в днешното си обръщение.


Втората сфера, в която се разкриват талантите на хората, е трудът. Време е за създаване на политики, които създават заетост, но преди всичко е необходимо да бъде възстановено достойнството на труда чрез създаване на подходящи условия за работа. Това означава да бъдат намерени нови начини за възползване от гъвкавостта на пазара заедно с осигуряване на стабилност и сигурност за работниците, което е от първа необходимост за тяхното човешко развитие. Освен това включва изграждането на подходящ социален контекст, основан не на експлоатацията на хората, а такъв, който именно чрез труда подпомага способността им да градят семейства и да образоват децата си.


Също така се нуждаем от намирането на единен отговор на проблема за миграцията.


Не можем да допуснем Средиземно море да се превърне в голямо гробище!


Лодките, които всеки ден пристигат по бреговете на Европа, са пълни с мъже и жени, които имат нужда от подкрепа и приемане. Липсата на взаимна подкрепа в рамките на Европейския съюз крие опасност от насърчаването на частични решения на този проблем, решения, които не взимат под внимание човешкото достойнство на имигрантите и така допринасят за робския труд и за поддържане на социалните напрежения.


Европа ще успее да се изправи пред проблемите, свързани с имиграцията, само когато успее ясно да утвърди собствената си културна идентичност и прокара подходящо законодателство, което защитава правата на европейските граждани и осигурява приемането на имигрантите. Когато успее да предприеме честни, смели и реалистични политики, насочени към подкрепа за социалното и политическо развитие на страните, от които идват имигрантите, и по този начин подкрепи усилията им за решаване на вътрешните конфликти – основната причина за този феномен – а не политики, които са мотивирани от собствения й интерес и подхранват подобни конфликти. Трябва да вземем мерки срещу причините, а не само по отношение на следствията на този проблем.


Г-н председател, Ваши превъзходителства, Госпожи и Господа,


Съзнанието за собствената идентичност е необходимо условие и за участие в позитивния диалог с държавите, които са пожелали да станат част от Съюза в бъдеще. Мисля предимно за страните на Балканите, за които членството в Европейския съюз може да бъде отговор на желанието за постигане на нарушения от конфликти в миналото мир в региона. Съзнанието за собствената идентичност е неделимо и от връзките със съседните държави, особено тези по границата на Средиземно море, много от които страдат от вътрешни конфликти, натиска на фундаментализма и реалността на глобалния тероризъм.


На вас като законодатели се пада отговорността да защитите и подхраните идентичността на Европа, за да могат гражданите да обновят доверието си в институциите на Съюза и в неговия проект за мир и братство. Воден от съзнанието, че "колкото повече расте могъществото на хората, толкова повече се разпространява и разширява тяхната индивидуална и колективна отговорност", ви призовавам


да работите за това Европа да преоткрие най-доброто в себе си


Един анонимен автор от II век пише, че "за света християните са това, което душата е за тялото". Функцията на душата е да подкрепя тялото, да бъде неговата съвест и историческа памет. Европа и християнството са свързани от две хиляди години история. Тази история не е лишена от конфликти и грешки, от грехове, но е мотивирана от желанието за работа за доброто на всички. Това се вижда в красотата на нашите градове, още повече в красотата на многобройните благотворителни дела и в конструктивното сътрудничество между хората на този континент. Тази история, в голямата си част, все още предстои да бъде написана. Тя е нашето настояще и нашето бъдеще. Това е нашата идентичност. Европа изпитва остра нужда да открие истинските си черти, за да израсне, съгласно искането на своите основатели, в мир и хармония, тъй като тя все още не е лишена от конфликти.


Скъпи депутати в Европейския парламент, време е заедно да положим усилия за


съграждането на Европа, посветена не на икономиката,
а на свещеността на човешката личност и на неотменимите ценности


За съграждането на Европа, която смело прегръща миналото си и гледа уверено към своето бъдеще, за да може пълноценно да изпита надеждата на настоящето. Време е да се откажем от идеята за Европа, обзета от страх и вглъбена в себе си, за да успеем да съживим и насърчим Европа като лидер, съкровищница на науката, изкуство, музиката, човешките ценности, както и на вярата. Европа, която е вгледана в небесата и преследва висши идеали. Европа, която се грижи, защитава и пази човека, всеки мъж и всяка жена. Европа, която сигурно и уверено пази земята, необходимата точка на съотнасяне за цялото човечество.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (48)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4593 Любопитно

  Браво, хубаво реч на папа Франциск!

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 2. 2 Профил на grayeagle
  grayeagle
  Рейтинг: 739 Неутрално

  Ако бях депутат бих науснал при такава обидна реч. Другарю Франциск, ЕС приема стотици хиляди като вас от всички краища на света. Дали е стара и дали е изхабена, си е само нейна работа. Защо пъплите с кораби, влакове и самолети към нея, сащ, австралия и канада и после забравяте да се приберете по великите си родни огнища. Защо например не обвинихте и вашата Аржентина, която пак ще фалира всеки момент и ще подгони чедата си по широкия свят, а е една пропаднала престъпна държава, но с природния потенциал на една Австралия. Другарю Франциск- не можем да ви поемем всички, а и е неморално да сядате на маса на чужди хора и да искате да живеете в техния дом за постоянно. Достойно е да проповядвате да се оправят останалите държави, ама там има диктатори и ви е страх да им говорите по подобен начин. Европа приема и храни, но вие не го правите. Нямате елементарна програма за работа и подслон на бедни, а имате възможност- дворците и манастирите ви са празни, напълнете ги с нуждаещи се и ще ви повярвам. Правите пари от туризъм, банки и наеми, ама не давате нищо на другите. Папа популист и полуанархист не ни е нужен. Срам ме е от башето нахалство и безочие. Религията ви в момента е куха , ненужна за нъждаещите се и само с външна помпозност.

 3. 3 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1070 Неутрално

  Хубава реч, ама доста дълга. Можеше и с по-малко думи да се поднесе това послание.
  От себе си какво мога да кажа освен, че Европа трябва да остане за еропейците. Европа трябва да остане бяла и про-християнска/научно-атеистична.
  Мюслите и негрите да си стоят по земите, които Всевишния и природата/климата са определили за тях - Азия и Африка.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 4. 4 Профил на angevins
  angevins
  Рейтинг: 728 Неутрално


  Наистина страхотна реч. А това мисля са най-главните теми:

  ''На какво достойнство могат да се радват мъжете и жените, когато са подложени на различни видове дискриминация? На какво достойнство може да се надява една или друга личност, лишена от храна и основни неща за своето оцеляване или още по-лошо – когато е лишена от работа, която носи достойнство?


  Също толкова същностната и необходима концепция за дълга вече изглежда отделена от концепцията за правата. Това води до утвърждаване на правата на индивида, без да се има предвид, че всяко човешко същество е част от социалния контекст, а неговите или нейните права и задължения са свързани с тези на останалите, както и с общото благо на самото общество.

  Мисля, че

  една от най-често срещаните болести в Европа днес е самотата,
  от която страдат тези, които са лишени от връзка с другите

  Това важи с особена сила за възрастните, които често са изоставени на собствената им съдба, както и за младите, лишени от ясни точки за съотнасяне и от перспектива за бъдещето. Тя е видима и сред мнозина бедни, които живеят в нашите градове, както и сред лишените от ориентири имигранти, идващи тук в търсене на по-добро бъдеще.

  Тази самота става още по-остра заради икономическа криза, която продължава да причинява трагични последици в живота на обществото.

  Наред с това се сблъскваме с егоистични стилове на живот, характеризирани с излишество, което вече не може да бъде поддържано и често се отнася с безразличие към света около нас и особено към най-бедните сред бедните. За наше изумление виждаме как икономическият дебат е доминиран от технически и икономически въпроси вместо от истинската загриженост за човешките същества. Има опасност мъжете и жените да бъдат сведени до обикновени зъбни колела от машината, към тях да се отнасят като към консумативни единици, за да може да бъдат експлоатирани, а резултатът от това – очевиден вече в цялата си трагичност – е, че когато човешкият живот е безполезен за тази машина, той е изхвърлян почти без скрупули, като в случая с терминално болните, възрастните, които са изоставени без грижа, и децата, убивани още в утробите.

  Не бива да се допуска истинската сила на нашата демокрация – разбирана като израз на политическата воля на народите – да се разпадне под напора на мултинационални интереси, които не са универсални, които отслабват демокрацията и я превръщат в униформена система на икономическа сила, поставена в служба на невидими империи. Това е едно от предизвикателствата, които историята е поставила днес пред вас.

  Да дадем надежда на Европа означава нещо повече от това да признаем централното място на човешката личност, то изисква и поощряване на дарбите на всеки отделен човек. Това означава да се инвестира в личности и в структури, които формират и стимулират техните таланти. Със сигурност на първо място в това отношение стои образованието, начевайки от семейството – фундаменталната клетка и най-ценната структура на всяко общество. Семейството – единно, плодотворно и неделимо, притежава фундаменталните елементи за насърчаване на надеждата в бъдещето. Без тази солидна основа в крайна сметка се оказва, че бъдещето е построено върху пясък, а социалните последици са трагични. Поставянето на акцента върху семейството дава посока и надежда не само на следващите поколения, но и на мнозина от по-възрастните – често изоставени и принудени да живеят сами, тъй като вече я няма семейната топлота, която може да съпровожда и подкрепя.

  Младите хора днес имат нужда от подходящо и пълноценно образование, което да им позволи да гледат в бъдещето с надежда, а не с разочарование. В Европа има толкова големи възможности за научни изследвания, някои от които все още не са използвани пълноценно. Можем да помислим, например, за алтернативните източници на енергия, чието развитие ще спомогне за опазването на околната среда.

  Европа винаги е била в авангарда на усилията за насърчаване на екологията.

  Земята ни се нуждае от постоянна грижа и внимание

  Всеки от нас носи лична отговорност за творението, то е ценен дар, поверен ни от Бог. Това означава, от една страна, че природата е на наше разположение, за да ни носи радост и полза. Но то също така означава, че ние не сме нейни господари. Пазители, но не и господари. Вместо да обичаме и уважаваме природата, "често сме водени от горделивото желание да доминираме, притежаваме, манипулираме, експлоатираме, и тогава ние не "пазим" земята, не я уважаваме, не се отнасяме към нея като към дар, за който се изискват грижи". Уважение към околната среда означава нещо повече от това просто да не я рушим, то означава да я ползваме за добри цели. Мисля преди всичко за селското стопанство, което поддържа и прехранва човешкото семейство. Непростимо е милиони хора по света да умират от глад, докато всеки ден от трапезите ни биват изхвърляни тонове храна. Уважението към природата изисква също така и признанието, че самият човек е фундаментална част от нея. Заедно с екологията на околната среда

  се нуждаем и от човешка екология, която включва уважението към личността

  върху което исках да акцентирам в днешното си обръщение.

  Освен това включва изграждането на подходящ социален контекст, основан не на експлоатацията на хората, а такъв, който именно чрез труда подпомага способността им да градят семейства и да образоват децата си.

  Също така се нуждаем от намирането на единен отговор на проблема за миграцията.

  Не можем да допуснем Средиземно море да се превърне в голямо гробище!

  Когато успее да предприеме честни, смели и реалистични политики, насочени към подкрепа за социалното и политическо развитие на страните, от които идват имигрантите, и по този начин подкрепи усилията им за решаване на вътрешните конфликти – основната причина за този феномен – а не политики, които са мотивирани от собствения й интерес и подхранват подобни конфликти. Трябва да вземем мерки срещу причините, а не само по отношение на следствията на този проблем.''

  ...ЕвОлЮцИЯ а Не РеВоЛюЦиЯ...
 5. 5 Профил на elevation04
  elevation04
  Рейтинг: 616 Весело

  Този папа нещо взе да става много активен и леко досаден...на всяко гърне е меродия и компетентен по всичко....

 6. 6 Профил на ancho66
  ancho66
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#4] от "angevins":

  Имате много лицемерни становища. Прави Ви чест, че искате да оправите света и да го подобрите, но нямате успех и по този начин няма да постигнете нищо. Това, което пишете си остава добро, но чисто поетично и фиктивно пожелание. Само прилежната работа прави човека щастлив. И релацията да има за работника малко повече, а за работодателя малко по-малко.

 7. 7 Профил на angevins
  angevins
  Рейтинг: 728 Неутрално

  До коментар [#6] от "ancho66":

  Ти прочете ли статията въобще, за да разбереш за какво иде реч??

  ...ЕвОлЮцИЯ а Не РеВоЛюЦиЯ...
 8. 8 Профил на ancho66
  ancho66
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Днес Папата е на посещение при Ердоган. Преди да посрещне Папата, Е. е казъл, че западните държави вредят много на турския и на арабския свят, искат да видят тамошните хора мъртви, след като са ги ограбили много сериозно.
  В кой вестник или уебсайт е цитиран Ердоган????
  КЪДЕ СА ЖУРНАЛИСТИТЕ

 9. 9 Профил на ancho66
  ancho66
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#7] от "angevins":

  'На какво достойнство могат да се радват мъжете и жените,..."
  В германската конституция се казва, че достойнството на човека е неоспоримо. Това означава, че достойнството е заплашено действително, но е УЖАСНО ТРУДНО да се защити от нападки и унижения. Най-голямото задължение на индивида е да защитава достойнството си сам, или да търси партии, групировки и култура, изкуство и наука, чрез която да осъществи това свое задължение. Религията дава само отчасти и при това само фиктивна помощ при наличието на истинските несъвършенни закони, които царят и управляват обществото.

 10. 10 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1070 Неутрално

  До коментар [#8] от "ancho66":

  Това сериозно ли? Източник?
  Иначе не ме учудва такава новина. Тоя Ердоган все повече губи ума си и скоро може да стане луд за връзване.
  А всъщност е точно обратното - мюслите са вдигнали мерника на Европа и кроят планове да я превземат и плячкосат.
  А Запада е виновен в това, че им купува кирливия нефт срещу стотици милиарди долари. Без нефта арабите ще се върнат в пясъчната ера.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 11. 11 Профил на elturco
  elturco
  Рейтинг: 574 Неутрално

  [quote#3:"Bulgarische Motoren Werke"]Мюслите и негрите да си стоят по земите, които Всевишния и природата/климата са определили за тях - Азия и Африка. [/quote]
  Природата и климата са опрелелили на негрите Африка а за мюсюлманите Близкия Исток и северна Африка. С веркове наред белия християнин е грабил природните и човешките ресурси на тези земи и все още продължава. Нещо по тази тема?

 12. 12 Профил на ancho66
  ancho66
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#4] от "angevins":

  "На какво достойнство може да се надява една или друга личност, лишена от храна и основни неща за своето оцеляване или още по-лошо – когато е лишена от работа, която носи достойнство?"
  Живея в едно село по южното черноморско крайбрежие, където няма работа, освен даване стая под наем, ако имаш такава в повече през лятото. Има десетина души (от 200). които отглеждат овце, кози, коне, крави, биволи свине, кокошки, зайци, пчели и др. и се изхранват тихомълком, без да протестират. Има и десетина жени, които правят сирене или са продавачки в 2-3 магазина. Разбира се, че са недоволни, но си приюнават, че са глупави. Умните са си направили бизнес и кретат някак си. Макар, че държавата не наказва крадците, виж как окрадоха КГБ, ПРОДЪЛЖАВАТ да я крадат, два милиарда лева няма да им стигнат.

 13. 13 Профил на ancho66
  ancho66
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#11] от "elturco":

  "Нещо по тази тема?"
  Да всеки граби винаги, колкото се може повече. Това е човещката природа. И за социализма като желано общество, човекът не беще още дорасъл, т.е. самите комунисти го осраха и развалиха, така че сега всеки ги мрази. Няма морал, ще те ограбят и тебе и мене, ако не се защитаваме.
  Но не по този начин като джихадистите и ислямската "държава"

 14. 14 Профил на ancho66
  ancho66
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#10] от "Bulgarische Motoren Werke":

  Информацията ми е слухова, идва от телевизия "n24" на фирмата RTL, казаха го в 8, в 10 и в 12часа. Бих искал да го видя написано

 15. 15 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1070 Неутрално

  [quote#11:"elturco"]С веркове наред белия християнин е грабил природните и човешките ресурси на тези земи и все още продължава.[/quote]

  Белия човек много е вземал, но и много е давал. Култура и цивилизация преди всичко. Такъв е реда в природата - знаещия да учи незнаещия и можещия да учи неможещия.
  А какво е дал исляма на света освен кланета на неверниците и варваршина?

  Апокалипсисът апокалиптичен
 16. 16 Профил на angevins
  angevins
  Рейтинг: 728 Неутрално

  До коментар [#12] от "ancho66":

  Време е да попитам:

  1. Защо се заяждаш?

  2. Какво не ти харесва от съветите на папата. Да не обръщаме внимание, че е религиозен водач. Вън от този факт, неговите доводи са доста актуални и правилни.

  ...ЕвОлЮцИЯ а Не РеВоЛюЦиЯ...
 17. 17 Профил на elturco
  elturco
  Рейтинг: 574 Неутрално

  [quote#15:"Bulgarische Motoren Werke"]Белия човек много е вземал, но и много е давал. Култура и цивилизация преди всичко.[/quote]
  Иди във Африка и ще ти се доплаче от култура и цивилизация.

 18. 18 Профил на elturco
  elturco
  Рейтинг: 574 Любопитно

  [quote#15:"Bulgarische Motoren Werke"]А какво е дал исляма на света освен кланета на неверниците и варваршина? [/quote]
  Много страни в света въпреки че са били западноевропейски колонии ПО СВОЯ ВОЛЯ са приели ислама. Като пример Индонезия, Малазия и някои африкански страни. Аджаба защо?

 19. 19 Профил на ancho66
  ancho66
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#16] от "angevins":

  1. Не се заяждам. Убеден съм, че това което пиша е истината. Нямам никакъв кяр да лъжа. Ръководя се не от религията а от т.н. 'ЧОВЕШКА ПРАКТИКА''. Тя е за мен бог. Тя има по принцип положителни нюанси и въжделения, но си признава, че в пазарното стопанство, което сега се е наложило, всичко не е съвършенно, има много издънки и несправедливост. Те ти дават повод да се оплакваш, а на мен ми дават повод да се преборя с тях, толкова, колкото мога, за да се оправя сам.
  2. Съветите на Папата са половинчати. Практиката показва, че хората не спазват съветите на Папата. Ако хората ги спазваха, всичко щеше да е на ред, но не е така. Значи Той дава съвети, които не се спазват. Няма шанс да се спазят, понеже тежат на гърба на този, който ги спазва. Става лицемерие. По принцип слагам рамо на някой, който е закъсал, но не чак толкова, колкото иска Папата. Просто не мога. А тези, които могат не го правят и няма да го правят, дори и Папата да им го е казъл. Той само служи на човешкия морал и то фиктивно. Толкова е просто.
  3. Повтарям, че не се заяждам с теб. Проповядвай си твоето, то не ми пречи много, желая ти успех. Аз обаче си проповядвам моето. За мен то е малко по-различно, това е причината да се обаждам.

 20. 20 Профил на ancho66
  ancho66
  Рейтинг: 395 Неутрално

  [quote#4:"angevins"]
  "Мисля, че една от най-често срещаните болести в Европа днес е самотата,....."
  В една нова, актуална книга "Една невероятна история" е описано не само твоето твърдение за самотата (и нищо повече), но и най-важното, т.е. решението на въпроса. Продава се на пл. Славейков на сергия срещу фастфуд ресторанта, но от страната на трамвая.

 21. 21 Профил на angevins
  angevins
  Рейтинг: 728 Неутрално

  До коментар [#19] от "ancho66":

  Извинявай, ама ти въобще ама въобще не си вникнал в това което казва папата.

  1. Той не проповядва просто да се взима и помага на бедните и ощетените в ущърб на по богатите.
  А идеята му е да се създаде по справедливо общество, в което всеки индивид ще бъде полезен както за себе си, така и за цялото общество.

  2. На световно ниво се наблюдава процес на крайно разслоение между бедни и богати. Един ден това ще доведе до социални вълнения и войни. Примери в историята колкото щеш.

  И след като казваш, че живееш на село в което няма друго освен туризъм и земеделие, които не са на много високо ниво в България. Не би трябвало да реагираш толкова консервативно.

  ...ЕвОлЮцИЯ а Не РеВоЛюЦиЯ...
 22. 22 Профил на ancho66
  ancho66
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#4] от "angevins":
  Цитат:
  "Младите хора днес имат нужда от подходящо и пълноценно образование, което да им позволи да гледат в бъдещето с надежда, а не с разочарование."
  Да, така е, но има нещо много много по-важно от това. Съмнявам се дали от теб ще го научат. Нещото се нарича предприемачество, работа, риск и отговоност и можене. Да имаш смелост да инвестираш в нещо, а след това да можеш да си върнеш парите, пък и да вземеш (по задължение!!!) някаква печалба.
  На 10.юли 1990 година отидох на курорт в с. Черноморец в частна къща, където се събирахме на лаф под асмата. След седмица едва ме попитаха какво става в источна Германия, откъдето пристигнах. Имало там западни пари, какво значело капитализъм? Казах им, капитализъм значи да отвориш тук веднага магазин за месо, понеже такъв тук няма. Вчера бях с колата в Бургас в супера, но и там каймата беше свършила. От 1945 до 1990 година на юг от Бургас няма месарница никъде, а идват стотици хиляди туристи. Капитализъм значи даже и да ти стАВА ЛОШО ОТ ГЛЕДАНЕ НА КРЪВ, ТИ НЯМАШ ДРУГ ШАНС, ТРЯБВА ДА ОТВОРИШ МЕСАРНИЦА И ДА ПРОДАВАШ МЕСО, в селото тук има кравеферма , но трябва да има и свинеферма.
  НИКОЙ ТОГАВА НЕ МЕ РАЗБРА, КАКВО ИМ КАЗАХ!
  В 2011 година отвориха в Ахтопол месарница за прясно месо. Казах им, че е станало най-голямото чудо на света. Вече има на юг от Бургас месарница за прясно месо. Надявам се много СЕГА някой да ме разбере.

 23. 23 Профил на ancho66
  ancho66
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#21] от "angevins":

  Да, така е, но има нещо много много по-важно от това. Съмнявам се дали от теб ще го научат. Нещото се нарича предприемачество, работа, риск и отговоност и можене. Да имаш смелост да инвестираш в нещо, а след това да можеш да си върнеш парите, пък и да вземеш (по задължение!!!) някаква печалба.
  И ПАПАТА ИМ ПРЕМЪЛЧА ТОВА НЕЩО!
  Не да го казва на отговорните хора.
  Да научи всеки един поотделно от овчиците си. Той това не прави, а отправя ялови апели към филанкишията, към политиците, които си затварят ушите
  Тогава за какво говорим???

 24. 24 Профил на ancho66
  ancho66
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#15] от "Bulgarische Motoren Werke":

  Цитат: "Белия човек много е вземал, но и много е давал. Култура и цивилизация преди всичко. Такъв е реда в природата - знаещия да учи незнаещия и можещия да учи неможещия.
  А какво е дал исляма на света освен кланета на неверниците и варваршина?"
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 25. 25 Профил на angevins
  angevins
  Рейтинг: 728 Неутрално

  До коментар [#22] от "ancho66":

  Не се заяждал пък започнахме с лични нападки. Пак ще кажа абсолютно нищо не си разбрал от статията, защото не си си направил труда да я прочетеш, цялата !!!

  ...ЕвОлЮцИЯ а Не РеВоЛюЦиЯ...
 26. 26 Профил на ancho66
  ancho66
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Цитирах ти от статията всяко изречение и го коментирах и дадох повече съдържание, отколкото има в статията. Статията на папата я зная наизусt още преди да се появи във Дневник.
  Ти се заяждаш, затова няма да говоря повече с теб.
  Цитирах Папата и теб много пъти дословно и показах, че съм Ви разбрал добре. Но не се съгласявам с вас, не съм длъжен!!! Имам си свое мнение, което защитавам усърдно. Ти не си разбрал моето мнение, не си ме цитирал. Ти защитаваш консервативно само своето собствено мнение. То е известно на хората, няма нищо ново в него. Как няма да го зная и да не съм си направил труда да прочета статията на Папата, след като ти казвам, че по този негов начин няма напредък в света. Ако бях прочел нещо по-важащо, щях да кажа да, евала така биха станали хубавите неща. Да каже Папата на младите нещо за месарницата в Черноморец??? Виж книгата "Една невероятна история" и ще говорим тогава пак, ако искаш, преди това не е нужно да говорим, излишно е.

 27. 27 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3803 Неутрално

  Чудесно и много човешко обръщение на папата. Мисля че човечеството се намира на прага на едно позитивно преосмисляне на ценностите и целите на цивилизацията. Папата изразява много добре необходимите стъпки които трябва да се направят.

  klimentm
 28. 28 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3803 Неутрално

  [quote#3:"Bulgarische Motoren Werke"]Мюслите и негрите да си стоят по земите, които Всевишния и природата/климата са определили за тях - Азия и Африка.[/quote]
  Не знаеш ли че хомо сапиенс произлиза от Африка?

  klimentm
 29. 29 Профил на iSiktir
  iSiktir
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Поздравления за тази реч, наистина впечатляваща интелигентност има папа Франциск.
  В сравнение от дописките в последните дни тук, това се извисява като Еверест над Голо Бърдо.

  Путин - враг номер 1 на тутраканската селищна система
 30. 30 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3861 Неутрално

  ЕВРОПА

  Почит и поздравления.
  Много съдържателно слово наистина.

  След Европейския парламент,
  папа Франциск е на посещение в Турция - при президента Ердоган, патриарх Бартоломей, в Анкара и Истанбул.

  http://edition.cnn.com/2014/11/28/world/europe/turkey-pope-visit/index.html?hpt=hp_t3


 31. 31 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3861 Неутрално

  Моного ясно и добре отмерено го е казал папата
  и отговорни хора в ЕП адмирират:

  Човешко достойнство на първо място.
  Технологиите и икономиката са важни,
  но като средство.

  Само че... чукча "предприемач инвеститор"
  писател-нечитател.

  Наумил си е да спами с "рогите напред"
  и КРЕЩИ С КРЕЩЯЩИ БУКВИ

  До коментар [#23] от "ancho66":
  До коментар [#21] от "angevins":

  Да, така е, но има нещо много много по-важно от това. Съмнявам се дали от теб ще го научат. Нещото се нарича

  предприемачество, работа, риск и отговоност и можене.
  Да имаш смелост да инвестираш в нещо, а след това да можеш да си върнеш парите, пък и да вземеш (по задължение!!!) някаква печалба.

  И ПАПАТА ИМ ПРЕМЪЛЧА ТОВА НЕЩО!
  Не да го казва на отговорните хора.

 32. 32 Профил на laundromat
  laundromat
  Рейтинг: 450 Весело

  До "ancho66"
  Човече, не е лошо да се позамислиш за "чипа" си! Сегашният ти е неубедителен!

 33. 33 Профил на ancho66
  ancho66
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#31] от "dnevnikar":
  До коментар [#32] от "laundromat":
  Живея в Германия от от 1961 година досега вече 53 години. (в последните няколко години по за 6-7 месеца през лятото на село в област Бургас).
  В Германия важи много стабилно в живота, първата точка на Германската конституция, която гласи: "Човешкото достойнство е неприкосновенo" Не отричам, че това ми е помогнало в живота. Но другите неща, които вие не искате да чуете са ми помогнали стотици и хиляди пъти повече да стана човек и семейството ми и децата ми да бъдат много добре материално задоволени. Това не става на Запад от самосебе си, и чрез съветите на папата. Там трябва много да се трудиш и да избереш и НАМЕРИШ правилния път , за което помага само ЧОВЕШКАТА ПРАКТИКА. Тези неща не ги споменава папата.
  Дипломиран инженер съм по радиовълнова техника, значи, че съм си учил и усвоил материята и съм дал добра работа. Но на младите хора трябва да се каже ДИРЕКТНО само една дума: Предприемачество. А за старите хора има написана книга срещу самотата: "Една невероятна история", пл. Славейков, млад търговец на книги от Перник. Повярвайте ми, че папата не познава съдържанието на книгата, значи, че първо трябва да я прочете, а после да помисли какво да каже. И че хилядите варианти на предприемачеството са по-важни за ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО на човека, отколкото проповедите вътре и извън църквата. Вие чухте, че папата говори за "Човешко достойнство на първо място." и се разкапахте от кеф. Аз това го зная и го изпитвам лайф от повече от половин век, но то не ми е помогнало съвсем. Имало е случаи, когато за да успея е трябвало да се унижавам (не чак толкова много, но все пак, ...то си има за всичко граница) Това папата не го знае, ще ви го премълчи и вие ще изпуснете много важни и полезни неща, които друг път няма да имате шанс да преживеете и да се възползвате от тях. Добре, за вас папата е най-важният човек, пратеник от господа, нямам нищо напротив.
  Това всичко ми напомня на един журналист който попитал Мик Джегар в 1977 година "Вие рокаджия ли сте?" Отговора е бил: "Йе?" С въпросителна.

 34. 34 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1070 Неутрално

  [quote#17:"elturco"]Иди във Африка и ще ти се доплаче от култура и цивилизация.[/quote]

  Аа, зорлен гюзелик олмаз.

  [quote#18:"elturco"]Много страни в света въпреки че са били западноевропейски колонии ПО СВОЯ ВОЛЯ са приели ислама. Като пример Индонезия, Малазия и някои африкански страни. Аджаба защо? [/quote]

  Защото религията е малко като музиката - всеки слуша това, което му импонира и съответства на неговото ниво на съзнание. Или казано с други думи, според акъла и религията.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 35. 35 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 584 Неутрално

  Дано Светият Отец произнесе това слово пред всичкия ни Парламент и съставите на англосаксонските посолства в София .
  С брутално натрапваната й американска "душевност", Европа би могла да "твори" самостойното си и суверенно бъдеще,
  само като ... Храм-музей на християнската цивилизация ...

 36. 36 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3861 Неутрално

  Уважение за което...

  Разминаването ни е в ценка по публикувания текст.
  Намирам тексът (публично слово на папата)
  за изключително съдържателен и уместен,
  предвид сложността на темата, време и аудитория.

  Посланието е до "всеки и всички",
  но Не е "обикновена" религиозна проповед насочена непосредствено на сравнително индивидуално човешко ниво: работи, труди се, помагай, надявай се и т.н.

  Предназначена е първо за разнородни професионални "бюрократи" в европейско светско общество - за хора религиозни или не - с разнообразни човешки, политически, икономически и пр. възгледи.

  В след 3 или колкото са страници текст (храна за наистина много размисъл) няма как да не остане и нещо "премълчано" - според Вас, според мен или хиляди или милиони други човеци.
  Не едно "премълчано", а хиляди такива неща. От хиляди индивидуални гледни точки.

  Хайде да не търсим телето под вол

  До коментар [#33] от "ancho66":

  Живея в Германия от от 1961 година досега вече 53 години. (в последните няколко години по за 6-7 месеца през лятото на село в област Бургас) ............................................................................................................................................

 37. 37 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 584 Неутрално

  До коментар [#33] от "ancho66":

  Доста бодро текат обобщенията ти, "германецо"...
  Прочети и изучи "Немска идеология" на младия Мордохай и тогава се върни в днешната своя дискусия с Папа Франциск ...
  Засега, Негово Светейшество е изправен - ти също, но на челна стойка...

 38. 38 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3861 Неутрално

  Храм духовен
  ти не сбъркай
  с материалистическа изложба.

  Дух световно неделим в света
  "заложен" е.

  Агит светвай си с нахалство ментора.
  Зер другото не вдява... азийска амбасада.

  До коментар [#35] от "dimko":

  Дано Светият Отец произнесе това слово пред всичкия ни Парламент и съставите на англосаксонските посолства в София .
  С брутално натрапваната й американска "душевност", Европа би могла да "твори" самостойното си и суверенно бъдеще,
  само като ... Храм-музей на християнската цивилизация ...

 39. 39 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 700 Неутрално

  [quote#22:"ancho66"]
  На 10.юли 1990 година отидох на курорт в с. Черноморец в частна къща, където се събирахме на лаф под асмата. След седмица едва ме попитаха какво става в источна Германия, откъдето пристигнах. [/quote]

  [quote#33:"ancho66"]
  Живея в Германия от от 1961 година досега вече 53 години. (в последните няколко години по за 6-7 месеца през лятото на село в област Бургас). [/quote]
  Ако съм ви разбрала правилно, то вие живеете от 1961г. в иСточна Германия. Доста впечатляващо е, че само за няколко години и то за по 6-7 месеца сте успял да проумеете проблемите на предприемачите-месари по южното черноморие.

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 40. 40 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3561 Неутрално

  Папата още като си избра името трябваше да се наострят уши.
  Защото папите си избират имената според визията, която приемат за своя мисия. Свети Франциск е повече от намек ...
  После издаде и книга, която в китна ни България мина по терлици, за жалост. Сега и тази реч ...

  Адмирирам папа Франциск още от самото начало точно за това, че връща акцента и дебата точно там, където му е мястото. И не се страхува да застане с ясна теза и послание отпред ...

 41. 41 Профил на ancho66
  ancho66
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#39] от "Кремена":
  "Ако съм ви разбрала правилно, то вие живеете от 1961г. в иСточна Германия. Доста впечатляващо е, че само за няколко години и то за по 6-7 месеца сте успял да проумеете проблемите на предприемачите-месари по южното черноморие."
  Съжалявам много, но не сте разбрала абсолютно НИЩО. Това е много показателно. Хората не могат да разберат и най-най-простото нещо. Но вече нищо не ме учудва. Не съм разбрал изобщо, не съм успял да проумея проблемите на предприемачите-месари по южното черноморие, както Вие казвате. Това не ми е било целта, тези проблеми. Те сега изобщо ги няма като проблеми. Има месарници и се продава на много места (там където е преценено, че има клиенти) ПРЯСНО месо и се консумира.

  Моето съобщение е съвсем друго ПО СМИСЪЛ. Този смисъл липсва при папата, а именно младите хора да слухтят и да се напъват да открият, НИШАТА, АВАНТАТА. И колкото тя да е мръсна и противоречива на човешкото достойнство, те да се втурнат в нея, да заграбят шанса и ревностно да работят.
  Писах че:
  "На 10.юли 1990 година отидох на курорт в с. Черноморец в частна къща, където се събирахме на лаф под асмата. След седмица едва ме попитаха какво става в источна Германия, откъдето пристигнах. Имало там западни пари, какво значело капитализъм? Казах им, капитализъм значи да отвориш тук веднага магазин за месо, понеже такъв тук няма. Вчера бях с колата в Бургас в супера, но и там каймата беше свършила. От 1945 до 1990 година на юг от Бургас няма месарница никъде, а идват стотици хиляди туристи."
  Това става на 10 . юли 1990 година. Живеех в къщата на директора на голямата кравеферма в селото и той ме разведе гордо в предприятието си. Само, че не каза, че трябва да има и кланица, ветеринарен лекар и месото да отива директно и прясно към десетките хиляди туристи в Созопол, Дюни, Черноморец, къмпингите Златна Рибка, Градина и др. ((Тогава комунистите имаха разпределителен проблем с месото, изнасяха го в чужбина за долари. В Полша активисти на Валенса заваряваха влака пълен с месо за назапад за релсите, а съм виждал как домакините полякини правят шествие с празни тенджери и тропат с лъжици в тях.)))
  Точно това няма да ти каже папата. И не го казва символично в статията. Аз това си позволих да кажа на моите събеседници под асмата. И да се пазят от мафията, след като си направят месарнцата мафията ще я развалят или ще си я присвоят и т.н. Това също не казва папата.

 42. 42 Профил на ancho66
  ancho66
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#39] от "Кремена":
  Познавах универсттетски професор, който караше кооптакси в София. Папата ще каже, че той нарушава своето човешко достойнство на професор. А професора се радваше. Аз карах кооптакси по 500 (петстотин) километра на ден по развалени пътища, пълни с дупки и бабунки, че да си счупиш колата. Тогава папата може да ме посъветва да не карам такси при тези условия, знам ли го, а аз се радвах, че карам такси.
  Единствено аз сам се насърчавах да карам такси. Моите колеги и съседи, които бяха набожни и слушаха папата, ми се смееха и ми се подиграваха, че карам такси, понеже имало пътници-инвалиди, които с бастуна си щели да ми надраскат колата.
  Племеницата ми завърши компютърен дизайн в столицата на една голяма провинция в Германия. Следва от 1999 до 2005 година. Първата й работна задача-поръчка беше уебсайт за хомосексуални. Родителите й в София не бяха много въодушвени от това задание, докато не им казах какво съм проповядвал средата на юли в село Черноморец: "даже и да не можеш да гледаш кръв, трябва да отвориш месарница. ((А не да е доста впечатляващо, че само за няколко години и то за по 6-7 месеца ще съм успял да проумея проблемите на предприемачите-месари по южното черноморие.))
  Сега е същата работа, разликата е, че са хомосексуални. Папата няма да посъветва племеницата ми да прави уебсайт на педераси, понеже ги мрази. И аз ги мразя, но правя допустим компромис. Той мълчи и не прави на тази тема нищо, а хората искат да знаят.
  В съседство с мен живееше едно семейство българи с двама синове, които играят добре футбол. Майката е чистачка по богатите къщи. Мъжът й й помага, но веднаж една работодателка му казала да обере плужеците от пътеките на градината. Той дойде при мен в къщи видимо и ужасно обиден и озадачен, как можело той да събирал плужеци.? Казах му историята с месарницата в Черноморец и че няма шанс да не ги събира със щипки и ръкавици за 100 западни марки. Ако не прави това, ще умре от глад. И папата няма да може да му помогне. Но папата си е папа, а моят хубав съсед българин изчезна, отиде да събира по пътя златни монети някъде, а не плужеци.Той и папата няма да му позволи да ги събира, нали и те, плужеците, са чада божи.

 43. 43 Профил на ancho66
  ancho66
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#2] от "grayeagle":

  Цитат: "Нямате елементарна програма за работа и подслон на бедни, а имате възможност- дворците и манастирите ви са празни, напълнете ги с нуждаещи се и ще ви повярвам."
  Ето на! Трябва ли да прибавям нещо? Не, всичко е казано.

 44. 44 Профил на ancho66
  ancho66
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#42] от Анчо66
  Забравих да кажа нещо важно. Моят съсед, който бяха го помолили да събира плужеците, ме помоли да му дам 20 евро на заем. Не му ги дадох. Ако беше ми казал, че е събирал плужеците и е взел 100 лева, но ги е изхарчил, и му трябват още пари, щях да му дам 20 евро. И ако не беше ги върнал, нямаше да ме е яд, знаейки, че се е научил да работи. Но аз не вярвам, той да е направил това.

 45. 45 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 2019 Неутрално

  Думите на папа Франциск звучат като обръщение към целия свят, към всички хора.
  Дано думите му да стигнат до повече сърца!

 46. 46 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 700 Неутрално

  Не е точно по темата, но е свързано все пак с Надеждата и с Вярата.
  ПО ВЪПРОСА ЗА РОДИНАТА

  Вие България ли търсите?
  Елате с мене да я видите.
  Но първо да ми се прекръстите,
  за да прогоним самодивите.

  Вие Надеждата ли търсите?
  Елате в Брягово да видите:
  едното гробище за мъртвите,
  едното гробище за живите.

  В деня ми черно слънце пръснато,
  в съня ми – лястовици бели.
  Вие България ли търсите?
  Боя се, че сте закъснели.

  Райчо Русев

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 47. 47 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 2019 Неутрално

  До коментар [#4] от "angevins":
  До коментар [#1] от "Иво":


  По време на посещението си в Истанбул, папа Франциск е помолил патриарх Бартоломеос да благослови него и католическата църква и патриархът го е сторил.
  Турски журналисти попитаха говорителя на Ватикана, как да се тълкува това. Ватикана отговорил, че в последните десетилетия на сближаване на двете църкви това се е случвало вече няколко пъти, но все още няма какво да бъде съобщено офицялно. Повечето турски вестници поместиха новината.

 48. 48 Профил на ancho66
  ancho66
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#46] от "Кремена":

  Стихотворението много добре е описало картинката, дава огледален образ, НО само на едната страна на медала. Ужасно тъжно и трагично. Положението в стихотворението е такова, каквото е, понеже хората слушат папата. Това е резултатут от възпитанието от папата и други подобни инстанции като соросоиди и хелзински идиоти, които си търсят правата. Самите те се обогатяват, а части от народа продължават да тънат в мизерия. По-изгодно им е, да слушат папата и хелзинчаните, по-лесно им е било, когато почна да става мизерията.
  Ако бяха послушали моите съвети, щяха да са от другата страна на медала, духовно и душевно и материално богати, без да са използвали непозволени и неморални хватки, привички и действия. Всичко по реда си, понеже така е даже по-лесно. Нещо направено с връзки, корупция, незаконни работи е несравнимо и невъзможно за правене за мен, отколкото нормалното. Но кое е нормалното? то е месарниците, събиране на плужеците срещу заплащане, кооптакси, купуване изгодно на парцел земя, или жилище и стотици други такива неща, събрани от мен в понятието ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ТРУД
  Виждам съпротивата ви и несъгласието ви с мен. Тогава останете в едната страна на медала. Аз съм в другата.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK