1001 въпроса към ДАНС

Момент от операцията

© ДАНС

Момент от операцията"Това не е клетка на "Ислямска държава", но можеше да бъде".


Заключението е на председателя на ДАНС Владимир Писанчев на пресконференция на 26 ноември, докато обяснява мащабността на провела се ден по-рано акция, в която са участвали 40 прокурори и следователи, над 70 агенти на ДАНС, маскирани служители на специализирания отряд за борба с тероризма и около 300 служители на МВР.


Каква е била обосновката за такава показна и тежка акция на ДАНС?
Дали не можеше по друг начин, наложителна ли бе в този й вид?
Каква стратегия следва ДАНС и има ли въобще централно управление в борбата срещу тероризма и радикализацията?
Приемливо, стратегически разумно и обосновано ли е разузнавателната ни агенция да мобилизира почти 400 въоръжени служители на принципа на вероятността?
И последно - дали има служители в ДАНС, анализиращи какви биха били вероятните последствия от такива акции?
Няколко са фактите, които будят притеснение след тази акция. Единият е твърдението на Писанчев, че операцията трябва да се приеме "като генерална превенция". Друг е публичността на акцията. Освен при неотложност или при наличието на сигурна оперативна информация този тип операции би трябвало да се извършват безшумно и далеч от полезрението на обществото, за да се избегне напрежение и страх у хората. Проследявайки обаче разпространените в интернет видеоматериали, виждаме бронирани коли, маскирани жандармеристи с оръжия, уплашени деца от близкото училище, гневни мъже и жени, неразбиращи случващото се.


Да предположим, че не това е била целта на ДАНС, а по-скоро официално обявената от самите тях: "недопускане развитието на процеси на радикализация на отделни лица на територията на България". Подобно на превенцията радикализацията е също комплексно понятие, а двете често биват използвани заедно.


Но какво постига ДАНС с "генералната превенция" на "процесите на радикализация" в ромските квартали?


Не много. С тези си непремерени и непропорционални действия (над 300 въоръжени!) ДАНС не само че се оказва много далеч от противодействието на радикализацията, но рискува да се превърне и в част от причините за нея.


В ромския квартал "Изток" през последните години са се извършвали няколко операции. Не е известно досега обаче Ахмед Муса или някой друг от квартала да е оказвал съпротива. Събраните този път доказателства са най-вече салафистка литература и интернет филмчета, илюстриращи интерес към идеологията на "Ислямска държава".


Защо тогава над 300 полицаи?


Прекалената показност и мащабност се оказват непропорционални за целите на операцията, от една страна. От друга страна, идва обяснението на Владимир Писанчев, че ДАНС не може да се справи сама и че са нужни структурни и институционални промени на национално ниво, както и променено законодателство, за да се противодейства на тероризма и радикалния ислям.


Логичен е въпросът: тези заключения не бива ли да се правят "превантивно" и нужна ли е такава военизирана, дълго планирана акция (т.е. не неотложна, продиктувана от конкретна оперативна информация), провокираща само страх и негативизъм, за да се стигне до тях?


В същото изказване Писанчев допълва, че "цялата държава трябва да направи анализ на ситуацията и стратегия за това какво правим между две кризисни точки, защото България започва да заема доста стратегическо място в Черноморския басейн". На теория Писанчев е абсолютно прав.


Но какво се случи със звеното на ДАНС, чиято основна цел трябваше да бъде именно изготвянето на анализи?


През април 2014 беше обявено създаването на нов антитерористичен център в ДАНС, който да координира взаимодействието между отговорните институции, да обобщава и анализира цялата текуща информация за рисковете пред националната ни сигурност. Именно въз основа на такива анализи би трябвало да се формират политика и стратегия за противодействие на тероризма и радикализацията. Така поне се случва в страни като Холандия, Германия, Белгия, Франция и Великобритания. Оповестено бе също, че през месец май български екип от специалисти от ДАНС ще бъде изпратен в САЩ на обучение.

ДАНС показа кадри на иззетата литература

© ДАНС

ДАНС показа кадри на иззетата литература


Защо Писанчев не споменава нищо за функционирането на този – да предположим – вече създаден център/звено с обучени зад океана специалисти?
Или – ако той не е създаден, какво стана със специалистите, които не би трябвало да са оперативно ангажирани, но пък вече обучени в събирането, анализирането и координирането на информация?


Или причината отново ще бъде търсена в смяната на правителството, приоритетите му и пр. Но директорът на ДАНС е същият, поел ангажимента и - да предположим - осъзнал необходимостта от създаването на такъв антитерористичен аналитичен център.


Не е ясно дали такъв център вече съществува, но не функционира пълноценно, защото набира тепърва скорост и е лишен от подкрепата на другите институции, или такъв център въобще не съществува въпреки официалното му обявяване и изпратените на обучение специалисти. И в двата случая резонно напира въпросът:


не подценява ли ДАНС противодействието на тероризма като комплексност от мерки?


Начинът, по който заплахата от ислямски тероризъм в последно време се развива в глобален мащаб, показва, че би било погрешно борбата с тероризма да се изолира от други проблемни области. Не случайно в Холандия, Белгия, Германия и Великобритания водещ е т.нар. широк подход - съвкупност от мерки: политически, социални, административни, разузнавателни и наказателни средства и инвестиции в превенция. Изключително важно е да се отбележи обаче, че акцентът пада именно върху нея. И тук не става въпрос за превенция чрез жандармерия.


Това от своя страна предполага отговорност към материята, познаване на идеологията на радикалния ислям и радикализиращи се общности в страната (и чужбина), информация за масовата миграция и факторите, които влияят радикализиращо на "новите малцинства" (сирийци, иракчани и други бежанци), разбирането на процесите и търсенето на корените на екстремизма, както и (ре-)интеграцията на ромите в българското общество. Именно тяхната общност се оказва важен фактор в последните операции, както в Пазарджик, така и в другите градове. И седемте задържани – включително и Ахмед Муса – са от ромски произход. Учудващо или не – това звучи логично.


И не поради етнически опасното и обществено-несправедливо клише, че "ромите са ни виновни за всичко", а поради логически закономерното социално явление, а именно: изолирани от обществото, бедни, често неграмотни, по презумпция често определяни като "хора втора ръка", единственото, което им остава е да се капсулират още повече и – вместо да бъдат въвлечени в обществения живот – да се обърнат навътре. В такива ситуации, такава общност се оказва много по-лесна за рекрутиране към идеите на радикалния ислям, особено ако имамът в съседната джамия е красноречив и завладяващ в проповедите си. Много по-трудно може да се радикализира един традиционен мюсюлманин отколкото да се въвлече новоприел исляма в неговата салафистка интерпретация. А опитите за неглижиране на тези процеси или за решаването им чрез жандармерия са както опасни, така и краткосрочни.


Рисковете се неутрализират с балансирана вътрешна политика


която е насочена към обединяването, а не разпокъсването на обществото. Това също е превенция. Възможно е - с подобно изостряне на междуетническите отношения да бъде злоупотребено от крайната десница, от една страна, и радикални организации на етно-религиозен характер, от друга. Коя инстанция в България се ангажира с прогнозиране, анализиране и превенция на процесите, застрашаващи единството на обществото? Това със сигурност не е в полето на ДАНС, но има ли въобще осъзната необходимост от един по-широк подход за противодействие на тероризма, включващ и тази проблематика? Не може единствено с (правни) рестрикции и генерални превенции, разбирани като операция с над 300 въоръжени служители...


Мерките трябва да са на социализация и дерадикализация, както и предлагането на т.нар. "анти-пропаганден метод" (counter narrative method). "Анти-пропагандния метод" или "контра-разказът" е вече десет години успешно заложен и ползван в антитерористичната стратегия на Холандия и Великобритания и се характеризира с това, че съдържанието е съобразено с вида разказ, на който се опитва да се противопостави, предлагайки морални, религиозни, социални или политически контра-аргументи. Така - съдържателно и конструктивно - се противодейства на фалшивия героизъм и примамки на радикалния ислям, без радикализиращите се индивиди или групи да се чувстват обвинени за изолацията и негативността си към иначе общоприетите демократични норми и правила.

Още от иззетите от ДАНС материали

© ДАНС

Още от иззетите от ДАНС материали


Разбира се, този метод е приложим само за индивиди и групи, които са в процес на радикализация и е неефикасен за вече крайно радикализирали се такива. Именно затова е изключително важно тези процеси да бъдат наблюдавани и още в ранен стадий да бъдат повлияни. За да успее адекватно да противостои на процесите на радикализация, обаче, държавата трябва да разполага с необходимия инструментариум. Единствената позитивна страна на последната акция на ДАНС е именно осветяването на липсата на такъв. И е позитивна само, ако предположим, че ще бъде последвана от преосмисляне.


Как да се продължи от тук нататък?


Стратегически отговор на правова дължава като България би бил първо промяна в Наказателния кодекс, създаване на Закон за тероризма и паралелно с това - дискусии и кампании. Неободима е ясна дефиниция какво е тероризъм, терористичен акт, радикален ислям, на криминализиране на участието в терористични групировки и на ясно определяне кое действие е противозаконно и кое – не. В съда трябва да има сериозни доказателства. Готовността за участие в радикален ислям не е правна категория, за разлика от страни като Холандия, Великобитания и Германия, където вече и това е регламентирано и наказуемо.


Липсата на ясни критерии за обвинения в случаите на "салафизъм" и хаотичното боравене с този термин – без да се доуточнява за какъв тип салафизъм става дума - води до усещането за полицейски произвол. В допълнение – въпреки, че салафистката идеология не се съвместява с принципите на демокрацията и на правовата държава, то една много малка част от салафистите биват причислени към радикалните ислямисти, проповядващи насилие и джихад. По тази причина, в няколко поредни доклада на Холандския национален център за противодействие на тероризма присъства и заключението, че – с изключение на няколко радикализирали се индивида – салафистите не формират като цяло заплаха за демократичния ред и националната сигурност на страната.


Именно с цел да се избегне генерализиране, или социално-религиозно нагнетявание, е важно да се определи кое тяхно действие е допустимо или забранено от закона и е заплаха за правовата държава.


Носенето на фанелка с надпис "покланяй се само на Аллах" - заплаха ли е или не е?


Пртитежанието на салафистка литература и пасивното споделяне на а-политическия салафизъм – е ли или не е?
Снимки от "Фейсбук" профилите – е ли или не е?


Отговорно е и с оглед на по-дългосрочни действия да се определи кое подлежи на санкция, иначе се заражда съмнението, че живеем в полицейско своеволие и беззаконие, при което първо се действа, а после се мисли какво точно да е провинението.


Важно е още ДАНС или съответния център за противодействие на тероризма да използва т.нар. "пръстеновиден модел", при който се прави разлика между общността, симпатизанти, съмишленици и терористи.


Не трябва ли да се създаде и списък с това кои организации България официално обявява за терористични?
Не е ли наложително "Ислямска държава" да се определи като терористична и да бъде забранена, както и пропагандата за тази организация, по подобие на някои държави от ЕС?
Разполага ли ДАНС въобще с такъв списък, определен от правителството на България или ползва обявения от ЕС списък с терористични организации?


Списъците на отделните държави могат да се различават от общия списък на ЕС и да съдържат организации, имащи отношение към страната. Това би трябвало да е информация с обществено достояние и да е обявена на страницата на ДАНС, а такъв списък на нея не може да бъде открит в момента.


Но, да допуснем, че това е един от последните елементи в редицата от антитерористичните мерки. Всички останали – от диалога до налагането на наказание – са обект на преоценка и изискват политическа и социална воля. Необходима е също ангажираност от повече инстанции, но за по-голяма ефективност – координация от една. Тази роля на координиращ фактор бе заета формално от ДАНС, но остава неясно дали само на думи. И тук не става дума за координация на жандармерия и бронирани коли.


За организациите и индивидите, които пресичат границата между радикализма и тероризма - безспорно - няма място за нюанси и България би трябвало да следва международно приетия репресивен и рестриктивен курс. Бидейки правова държава, обаче, България не може да продължи този курс без адекватен законодателен гръбнак. Другата възможност са протакващи се във времето мъчителни дела, липса на доказателства, неиздържани повдигнати обвинения и в резултат – принципа на бумеранга, при който идеята ще се върне в точката, от която е произлязла. Но още по-негативна и още по-радикална.


Наложително е


да се търси и съдействието на Главното мюфтийство


което да застане зад идеята за структурно и национално противодействие на радикализацията, идеологията на Ислямска държава и призивите за джихад. Това би имало положителен социално-политически ефект. Така мнозинството мюсюлмани ще се убедят, че техните официални институции остро и открито осъждат всякаква терористична идеология и пропаганда, от една страна, а от друга страна – немюсюлманите ще усетят, че не всички мюсюлмани са свързани с интерпретацията на исляма в посоката, избрана от фундаменталистите.


Наистина е време да си изработим по-адекватно разбиране за сложността на (анти)тероризма като проблематика и въз основата на информация и анализ да се работи върху стратегия за противодействие.


Изповядващите ислямския радикализъм и тези прекрачили прага на насилието и тероризма не са водени от желанието за бърз успех, те действат в светлината на вечността. Практиката сочи, че България като държавна политика действа в светлината на днешния ден. А това - в областта на антитероризма – могат да се окажат тъмните порти на остър социален проблем.


Проблем, зареден с мощен конфликтен потенциал, който със сигурност не може да бъде разрешен не с една, а с няколко генерални превенции на ДАНС и нейната жандармерия. Защото превенцията не се изразява в силови методи. Необходимо е преосмисляне.

 
Заглавието е на редакцията. Авторът Ивелина Карабашлиева-Дундакова е бивш стратегически съветник към Националния Координатор за борба с тероризма и за националната сигурност (NCTV) към Министерството на Правосъдието - Хага, Холандия


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (47)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на sto67nes
  sto67nes
  Рейтинг: 1384 Неутрално

  Трябва да се вземат мерки навреме,щото после е късно.....

  Не питай управника,защо е простак,попитай себе си,защо е управник!
 2. 2 Профил на Beyond
  Beyond
  Рейтинг: 1154 Любопитно

  Това, да не можеш да разбереш какво си говорят помежду си и какви ги мъдрят една тумба цигани!

  Ама не искат, щото току виж се окаже, че не са такива, каквито "трябва" да бъдат.

  Голям театър. Само да не си неволен участник.

  TAKE THE RED PILL!
 3. 3 Профил на today
  today
  Рейтинг: 819 Неутрално

  И на всички отговора е един.
  КОЙ.
  Кой създаде ДАНС в този вид, кой назначи там тия шефове, и кой ги търпи, защото на него така му е удобно.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 4. 4 Профил на Beyond
  Beyond
  Рейтинг: 1154 Любопитно

  А, тук във форума, има хора, на които ако ДАНС им каже, че те самите са членове на "Ислямска държава", ще се замислят дали пък не е вярно.

  TAKE THE RED PILL!
 5. 5 Профил на aleko
  aleko
  Рейтинг: 696 Неутрално

  За да анализираш, трябват всякакъв вид опит и знания, включително житейски. Обаче там пенсионираха всичко, дето е над 45 години... Та така... кой да го прави?

 6. 6 Профил на itt123
  itt123
  Рейтинг: 8 Неутрално

  A г-жа Карабашлиева-Дундакова е вероятно 1002-ят експерт по национална сигурност. И щеше да е много смешно, ако не беше опасно. Защо мислите , че знаете всички факти около тази, а и не само, операция? И че Медиапул или която и да е друга медия е мястото, в което да се дискутира чувствителна или класифицирана информация? Или данни за което и да е съдебно дело, прокурорска проверка или предварително производство? За да си чешете езика, че имате достъп до информация, която априори не следва да е обществено достъпна? Знаете ли в момента с това говорене от подобни квазиексперти като Вас самата каква вреда причинявате на всички хора, които следва да придобиват информация в качеството си на служители на ДАНС? И, много моля, спестете си квалификациите от сорта на ‘тия нищо не работят’, ‘щото същото би могло да се каже за Вас самата. Не знам какво и колко списвате на седмица, дали Ви плащат на брой символи, щото май не е на смислов и качествен критерий. И май 1001 въпроса ще е всичко, което ще чуем от Вас до след Коледните празници. Мир Вам, и пази Боже хора като журналистите да са последната преграда пред джихадистите.

  Ивелина Карабашлиева-Дундакова

 7. 7 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1041 Неутрално

  Такава ни е държавата, такъв е матРялът, такива са кадрите, такава е ДАНС!
  Настрадин Ходжа биел децата преди да направят пакост, за да правят по-малко пакости. Звучи смешно, но това е единственото, коеот може да се направи срещу ислямските екстремизъм и радикализъм, както и срещу спящият(в момента) сепаратизъм. Агенти на терен няма! Доносници няма! Най-големият провал на българските служби се казва Ахмет Доган. В тези среди държавата не просто НЯМА лоялни агенти, а няма НИКАКВИ агенти! Напротив, ДПС има свои хора в ДАНС... Политиката е изкуство на възможното!!!!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 8. 8 Профил на Иван55
  Иван55
  Рейтинг: 446 Неутрално

  1001 въпроса към ДАНС и един отговор: Камионите с двойни дъна...

  Към "Власт власт възпира" чрез пряка демокрация.
 9. 9 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1041 Неутрално

  Политиката е изкуство на възможното!!!!
  В Русия Путин може да разпореди екпулсирането на 16 000 мюслюмани от Санкт Петербург, само по информация за готвен атентат. Тук сме демокрация, и така не можем. И ще си сърбаме демократичната попара до край! 4-те милиарда от държавата след КТБ са само началото...

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 10. 10 Профил на paf
  paf
  Рейтинг: 646 Неутрално

  Този ДАНС се лута между задълженията си и желанията си да защитят своето място. А или не знаят, или не могат да правят това, което им е вменено по конституция.

 11. 11 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 868 Неутрално

  хохохо. литературата е от Ибн Таймия и хадисите на Абу Дауд. смешки. да я дадат на нашенските "експерти", тая литература я има у един бюлюк мюсюлмани.

  нелош анализ, най-после. нямаме никакви дефиниции, научни или правни, в резултат на което се приземяваме в пълен произвол. и рискуваме да пропуснем наистина важни процеси и хора.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 12. 12 Профил на veno
  veno
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#9] от "Съсел и други натикаха държавните пари в КТБ!":

  Ами точно заради тази пуста демокрация, утре някой политик не може да реши, че му пречиш и трябва да бъдеш изпратен в Белене, примерно.

 13. 13 Профил на emi1ian
  emi1ian
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Не съм специалист, но такава показност и помпозност не виждам как може да е полезна.
  ДАНС както политиците ни изглежда иска да е постоянно в новините и по телевизията.
  Изглежда и ДАНС както Прокуратурата е бухалка за политически и други задкулисни поръчки.

 14. 14 Профил на Amoravis
  Amoravis
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Т.е. и да не са знаели за ислямска радикализация в кв. Изток, вече знаят

 15. 15 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 753 Неутрално

  Така е,ДАНС действаше показно,с което всъщност засегна обикновените друговерци.
  На България ни трябва закон за борба с тероризма,а не изказвания като на Писанчев:В България няма клетки на.....,но би могло да има.Все едно да кажеш Земята е плоска,ама би могла да бъде кръгла!Смешно!
  И повтарям ПОКАЗНО!

  Tony
 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 17. 17 Профил на ivo
  ivo
  Рейтинг: 237 Неутрално

  тези няма ли да ги закрият вече

 18. 18 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1302 Неутрално

  До коментар [#7] от "Съсел и други натикаха държавните пари в КТБ!":

  I nakraq vmesto da izpishem vezdi...

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 19. 19 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1302 Неутрално

  Edinstveniqt dobyr izhod e miusulmanite u nas sami da saprotiv radikalite. Tova znachi da se dejstva posledovatelno, no s mqrka i uvazenie kym vqrata i tradiciite

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 20. 20 Профил на enero
  enero
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Цялата тая пушилка с "акцията" на ДАНС я пуснаха, за де се отклони медииното внимание от ИСТИНСКИТЕ проблеми в държавата:
  1. Тефтерчетата
  2. НЕслучайното разпределение на делата в съда.

  Тези два скандала са толкова масивни, че са седнали на маса и след един Брейн Сторм са решили да "тупнат агите".

  Елементарно до болка.
  ...но гледам някой са се хванали. жалко!

  .
 21. 21 Профил на enero
  enero
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#16] от "vinetu":

  Ама, ти не знаеш ли, че Прокопиев е талибан!
  Сутрин се бръсне за пред хората - вечер си пуска пак брада.
  Джихадист!

  .
 22. 22 Профил на Veli
  Veli
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#6] от "itt123":
  Сигурно нещо работят, но толкова глупаво и неефективно, че по-добре в този вид да ги няма. Преди 2 години 3ма служители и шофьор, който ги чакаше пред кооперацията се опитваха да ме убедят, че в кооперацията живее опасна престъпничка (имотни измами), защото "някой им бил казал, че са я видели да влиза във входа". Губих си времето с тях като домоуправител, който живее от много години и познава всички живущи, а пък и да е влязла, това нищо не означава - има 2 адвокатски кантори и геодезична фирма и заден вход...Не та не, тя има офис в сградата....Жалка работа, ако така си правят всички разследвания. После ми досаждаха няколко пъти по телефона със същото настояване - има офис.

 23. 23 Профил на marto76
  marto76
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Аз ще задам 1002 въпрос към ДАНС: кога ще бъде върнат в България - Цветан Василев?

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 24. 24 Профил на Рамзан Кады́ров
  Рамзан Кады́ров
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Пълни простотии. България изобщо нехае за собствените си граждани, били те християни или мюсюлмани. А после защо едните се радикализират?

  Пълен смях и със събраните "доказателства". Тия книги от кашона можеш да ги купиш от всеки супермаркет в Турция. На базата на това ли ще водят дело? Тези нещастници една кражба на селски кокошки не могат да разследват, тръгнали да борят Ислямска държава...

 25. 25 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2270 Неутрално

  Писано, писано.....на кого пишеш моме, на шефа на ДАНС? Та той ако имаше акъл да чете и разбира...нямаше да прави този цирк! Шефа на МВР? Ами предния го върнуваше само как жена му да лапне банка Виктория....и май успя! Сегашния....още не си е подредил бюрото, а Главатаря на прокурорите след Костинброд, тефтерчета, Лясковец.....броиш ли го за човек?

  Русия- проказата на планетата Земя.
 26. 26 Профил на WWIII
  WWIII
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#12] от "veno":

  Но пък могат да натикат цал народ в мизерията. То цяла България се превърна в концлагер за идиоти. Ако си по-умен получаваш еднопосочен билет на запад. Тея горе ще ги е яд само за данъците които няма да платиш, но ще си ги прихванат от другаде, някоя банка например...

 27. 27 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Далече съм от идеята да ставам адвокат на ДАНС. Но въпросите са зададени некоректно и на неправилния адрес. ДАНС е аналитична организация и няма никакви оперативни функции. Акцията е дело на МВР, НСС и прокуратурата. ДАНС може да подаде данни и направи анализи и предположения и толкова. Исканата информация за списъци и разузнавателни действия е без право на обществен достъп. Социалните проблеми на определени групи хора и решаването им са в компетенцията на парламент и правителство и нямат отношение към работата на ДАНС.

  chavo64
 28. 28 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 868 Неутрално

  "ДАНС може да подаде данни и направи анализи и предположения и толкова."

  да. като гледам по резултатите какви "данни", "анализи" и "предположения" са направили...

  בני אתה אני היום ילדתיך
 29. 29 Профил на Една Другарка
  Една Другарка
  Рейтинг: 729 Неутрално

  ДАНС е беззъба баба.

  ДАНС е партийна хранилка за бездарници и безделници.

  ДАНС, ако си гледа работата - няма да я огромната по размери икономическа престъпност, която се шири по високите политически етажи, в енергетиката, строителството, здравеопазването - навсякъде, където има обществени поръчки.

  НЕ Е работа на ДАНС да разследва доставчик на храни за детска градина заради цени, по-високи от пазарните.

  Затова ли държавата осигурява такива огромни - материални, финансови и човешки ресурси - за да разследваме кварталните бакалници?!

  Във форумите на Икономедиа е пълно с хленчещи конформисти. В много голям процент от случаите изразите, ЗАПОЧВАЩИ с: "Аз мисля..."; "Аз считам..."; "По мое мнение..."; "Според мен.." - ЗАВЪРШВАТ с някакви чутовни глупости, резултат от "мисловния" процес.
 30. 30 Профил на irons
  irons
  Рейтинг: 685 Неутрално

  Каквита са ни ислямистите, такива са ни и антитерористите.

 31. 31 Профил на mils5656
  mils5656
  Рейтинг: 478 Неутрално

  Тонове мастило се изписва и никакъв ефект ! Проблема трябва ясно да се назове - а той е НАЛИЧИЕТО НА НЕПРЕКЪСНАТО НАРАСТВАЩА МАСА ОТ КАЛПАВ ЧОВЕШКИ МАТЕРИАЛ, КОЙТО Е В ОСНОВАТА НА 95% ОТ ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ В СТРАНАТА ! ЦИГАНИТЕ- ВЪРХУ ТЯХ ТРЯБВА ДА СЕ УПРАЖНИ ДЪРЖАВЕН НАТИСК ЗА СПИРАНЕ НА МАСОВОТО ИМ РАЗМНОЖАВАНЕ, ЗА СПАЗВАНЕТО НА ЗАКОНИТЕ ОТ ТЯХ, ДА СЕ ОБРАЗОВАТ И ДА СИ ПЛАЩАТ СМЕТКИТЕ ! ТРЯБВАТ МЕРКИ В ТАЗИ НАСОКА НЕЗАБАВНО ! Иначе държавата загива !

 32. 32 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1984 Неутрално

  Не трябва да се подценява проблема, но решението не е и не може да минава през подбни акции, особено когато са толкова неподготвени или прибързани, че повече бият на хвърляне на пясък в нашите очи.
  Но това е стила на Йовчев, това е и на приемника му Писанчев и "водещите" задкулисни фигури са същите - Доган и хора стоящи зад Доган.
  И на фона на очевадния провал с КТБ ( ако е провал, а не планирана операция), днес Писанчев и стоящите зад него имитират дейност - кога някой селски кмет, кога някой мургав пазарджиклия, важното е пушилка да се дига.

 33. 33 Профил на vinetu
  vinetu
  Рейтинг: 469 Неутрално

  До коментар [#21] от "enero":

  Бих искал да чуя поне едно обосновано мнение по въпроса, но както обикновено най-силния аргумент са минусите

  https://sites.google.com/site/demokraturailidictatura/
 34. 34 Профил на vanillaeyes
  vanillaeyes
  Рейтинг: 509 Неутрално

  "Друг е публичността на акцията. Освен при неотложност или при наличието на сигурна оперативна информация този тип операции би трябвало да се извършват безшумно и далеч от полезрението на обществото, за да се избегне напрежение и страх у хората. "

  тука спрях да чета. Госпожата изглежда е по-голям експерт и от Бакалов, щом така безстрашно използва "сложни" термини като неотложност и оперативна информация. А истината е, че подобна публичност не създава напрежение и страх у хората, а точно обратното - има превантивен характер върху колебаещи се единици с подобни намерения и демонстрира държавна сила и решителност. Но когато пишем анализи по зададена задача така се получава. "Експертите" си лаят, керванът си върви...

 35. 35 Профил на subaru
  subaru
  Рейтинг: 805 Неутрално

  До коментар [#34] от "vanillaeyes": +++
  До коментар [#6] от "itt123": +++

  Уникално некомпетентен и очевидно манипулативен материал. Но така е в държава, в която едни и същи социални антрополози, ветеринарни лекари, социолози, културолози, певци, миски, недоучили журналисти, и дежурните всичколози абонирани за радио и ТВ студията от сутрин до вечер се упражняват да покажат компетеност и експертиза по най различни теми, които ОЧЕВАДНО не притежават.
  Ето само един елементарен пример в това писание:
  "Приемливо, стратегически разумно и обосновано ли е разузнавателната ни агенция да мобилизира почти 400 въоръжени служители на принципа на вероятността?"
  На авторката очевидно трябва да се обърне внимание, че агенцията е контраразузнавателна а не "разузнавателна".
  "ДАНС и нейната жандармерия" - уникално! Но това разбира се е дребнотемие. Тя е "над тези неща".


 36. 36 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 868 Неутрално

  не съм съгласен. епитетите, прикачени към коментара Ви, не придават аргументативна стойност. зер ако заменим "разузнавателна" с "контразузнавателна", акцията на ДАНС и прокуратурата ще стане по-смислена?

  въпросите са напълно адекватни. никой друг досега не ги зададе публично. лошото е, че отговор няма да има, нито от "разузнавачите", нито от "контра-" такивата.

  и между другото, някоя запита ли се защо този смешен кашон книги на снимките, всички от които могат да се купят на капалачаршъ в истанбул, например, са на турски, а не на арабски? какво прави турска литература у български цигани, които следват "салафизма"?

  בני אתה אני היום ילדתיך
 37. 37 Профил на Ще върнем България в Европа
  Ще върнем България в Европа
  Рейтинг: 2297 Неутрално

  До коментар [#35] от "subaru":
  Безсмислено е да се търсят грешки когато прокуратурата разиграва сценка - влачи на верижка ДАНС за да замаже ефектно скандала и задаването на въпроси за изчезналото тефтерче на Златанов.

 38. 38 Профил на Green Day
  Green Day
  Рейтинг: 636 Неутрално

  До коментар [#32] от "tsvetko_51":
  Описаното от теб преди всичко е стила на ЦЕЦО. И докато "силовите ни структури" не се отърсят от модела Цецо, който представлява точно "акции, толкова неподготвени или прибързани, че повече бият на хвърляне на пясък в нашите очи", привличащи огромен медиен шум, но с нулев - клонящ към отрицателен - реален ефект - тежко ни! Ако утре истински тероризъм се заформи в България, сме загинали. "Защитниците" ни ги бива единствено да дрънкат цинизми пред камерите и да подслушват телефоните на училищни директори и провинцилани гинеколози!

 39. 39 Профил на koko65bg
  koko65bg
  Рейтинг: 1216 Неутрално

  Наложително е
  да се търси и съдействието на Главното мюфтийство
  което да застане зад идеята за структурно и национално противодействие на радикализацията, идеологията на Ислямска държава и призивите за джихад. Това би имало положителен социално-политически ефект.

  Тук авторката на статията има пълно право. ДАНС се държи като слон в стъкларски магазин - не знам дали това е нарочно или поради некадърност.

 40. 40 Профил на itt123
  itt123
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Не ми се вярва някой разумен човек да вярва, че тази литература в кашона материализира единствените доказателства по случая. Който се заиграва по тази тема, явно не е стъпвал в съдебна зала. Пропускате да коментирате споделеното от главния прокурор за прихванати прихванати транзитни квартири за укриване на хора, преминаващи от Западна Европа към Близкия Изток и ИДИЛ, както и друга информация, указваща наличието на достатъчно данни за престъпна дейност именно по упоменатите текстове от НК /колкото и архаични и непълни да са те/.
  Няма да задълбавам и по въпиющата неграмотност по отношение на правомощията на службите за сигурност, непознаването на дейността по АНАЛИЗ и ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ и разграничаването й от дейността по ЗАДЪРЖАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ и т.н.
  Пропускате да споменете и за координираните действия на други служби – немска , австрийска, проведени с мащабното участие на части за задържане, жандармерия , специализирана полиция и пр. и пр. Те явно не са любители на демократичните ценности както нас. Или смятате, че може да се отиде на задържане на групи и лица, за които се смята, че са екстремисти, радикални екстремисти с кварталния полицай и една патрулка?
  Думата ми е хайде всеки да си гледа работата, от която си получава левчетата.

  И дано съдът да продължи да се държи адекватно и навременно да произнесе присъда.

 41. 41 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1208 Неутрално

  Не мога да оценя ефекта от конкретната акция, но тя беше абсолютно наложителна. Недопустимо е хора, които до преди няколко години са били "ревностни" евангелисти, днес са "ревностни" защитници на шериата, а утре, срещу съответното по-високо заплащане ще запашат открито насилието, да не бъдат поне предупредени; насилие, което ще се намери кой да плати.
  Не се заигравайте с огъня. Не ме интересува, какво са намерили в кашоните и компютрите, аз и цяла България видяхме кадрите на брадата подивяла тълпа тичаща из гетото, включително деца. Абе, вие върху какво се упражнявате. Държавата незабавно да си застане на мястото.

 42. 42 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Какво е ДАНС? #иронично....

 43. 43 Профил на Marin Pavlov
  Marin Pavlov
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Акцията на ДАНС е по нареждане на сараите, за да стегне редиците на ДПС и да могат да кажат - без нас ще има етническо напрежение.

 44. 44 Профил на Goblin
  Goblin
  Рейтинг: 527 Неутрално

  Много евтина и пошла статийка, но напълно в духа на шампиона по политическа коректност и основен радетел за промотиране на "етническо разнообразие" в българското медийно пространство - Дневник, респ. Икономедия.

 45. 45 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 868 Неутрално

  а пък всички чакат на форумните епитети, за да се почувстват осмислени. смешки.

  това е най-ясната и съдържателна статия по въпроса, която въобще се появи в българските медии.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 46. 46 Профил на turnika50
  turnika50
  Рейтинг: 247 Неутрално

  ДАНС не е самостоятелна институция!Тя е държавна такава.И след като това е безспорно,то тя работи по поръчка на държавата!Тоест,държавата трябва да даде ясни задачи по които агенцията да работи.Ако не работи както трябва,тогава се сменят шефовете.Защото за работата на всяка структура отговаря този който е поставен начело!Не е толкова сложно.Сложното е в това,че няма кой да постави ясните задачи,а като няма такива и работата няма как да е такава каквато обществото иска!

 47. 47 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3887 Неутрално

  Благодаря,няма какво да се добави!

  klimentm
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK