Михаил Неделчев за първия СДС и уникалното в историята

Михаил Неделчев за първия СДС и уникалното в историята

© Str, АрхивЛитераторът и един от основателите на Съюза на демократичните сили (СДС) проф. Михаил Неделчев разказва пред Слав Оков за ранните години на десницата, споровете и вътрешните врагове, утопиите и прагматизма в политическия живот преди четвърт век. И настоява, че историята на създаването на СДС трябва да бъде написана от участниците в събитията от 1989 г.


Разговорът в основата на този текст е дни след конференция от 9 септември 2014 г. "Дясна перспектива за България", посветена на 25-годишнината на СДС. "Технологизирането на политиката, прекомерното й прагматизиране не може да увлича общности така, както го правеше първият СДС. С този език може да се говори експертно, може да се ползва за най-различни нужди, но ни липсва голямото философско политическо послание", каза на конференцията проф. Неделчев.


Трябва отново и отново да се връщаме към първата история на първия СДС. Защото при създаването и възстановяването на организациите, партиите, движенията, малките клубове, които съставляваха съюза, имаше много спонтанност - израз на трупана дълго време енергия за политическа и социална активност, която във времената на комунизма, особено в застойния брежневски период и в късните Живкови години, абсолютно не можеше да се разгърне.
Тази енергия, този стремеж на българското гражданство към автономия на личността, свобода, възможност за истинско сдружаване на хората беше нещо, което и досега остава уникално в историята на България. Мисля, че такъв тип спонтанност на организирането всъщност не е имало никога в новата българска история, може би като изключим спонтанността на различните събития по време на Априлското въстание и на Съединението. Събирането на хора и самоорганизирането на общностите е нещо изключително ценно. Непрекъснато говорим за гражданско общество, но точно това са процесите на създаването му.


Съюз на политически общности


И в първия СДС, в партиите, в организациите имаше различни тенденции, различни стремежи. Имаше стремеж да се съграждат нови политически формации съвсем на чисто, например Зелената партия. Имаше стремеж да се подражава на образци, съществуващи в Западна Европа, като например християндемократически център.


Имаше и ретроутопия, тя беше много мощна, много силна. Пример беше стремежът на земеделците, и то на истинските, не на "оранжевите", купените от комунистическия режим земеделци, отново да се изявят като мощна политическа формация. В СДС бяха николапетковистите, включително хора, преживели невероятни страдания особено в ранните години на комунизма, когато в България се унищожаваше ранната опозиция. Там бяха и истинските социалдемократи на д-р Петър Дертлиев.


Там бяхме и ние, радикалдемократите, защото познавахме историята на тази партия и искахме да възкресим в политическото поведение в България модел, съобразен с модерните тенденции на либерализма. Но не на крайния икономически либерализъм, а на онзи, в центъра на който стои култът към автономната личност. Т.е. политическо участие и действие с акцент върху уважението към отделната личност.


Това беше много пъстра картина и този, който не я разбира, не знае нейната история и не иска да знае как всичко това действително създаваше многообразие на политическите участия и действия, бърка.


След това се появи тенденцията да се претопи този СДС в една "синя партия". И до голяма степен спонтанността на това многообразно сдружаване беше убита.


Най-активните бяха изместени


През 20-те и 30-те години в България има социални и политически психолози, има книги, които много се занимават вътрешната психология на партиите. Хората създават специфична култура в рамките на партията. Тя може да е малка, но там те обичат да се събират, да са заедно именно защото получават някаква нова идентичност на най-различни равнища на своето битие.


Действително такава психология беше развита в отделните формации на първия СДС. И когато пътувахме из страната и се срещахме с местните координационни съвети, можехме почти безпогрешно да разпознаем по говоренето, че някой е например социалдемократ или радикалдемократ. Тези хора се учеха някак не да говорят по един и същи начин, шаблонно, а да създадат единство, което има и външни изрази в говоренето, но става и вътрешно присъщо.


Имаше стремеж да се претопи цялата тази пъстра картина. Най-активните хора бяха в голямата си част прогонени, а тяхното място заеха някои от вторите, третите, четвъртите редици, които станаха активни в следващите политически цикли. Докато на другите някак си се уби ентусиазмът. Това беше една от най-големите трагедии на българския политически живот в последните 25 години - и лична, и на гражданското общество. Тези самоорганизиращи се общности бяха разгонени.


Не казвам кой е виновен – имаше логика, разбира се, в това СДС да се стреми да създаде мощна, единна синя партия. Да, тя взе властта, но бързо се видя, че вътре има и кариеристи, и службогонци, а и хора, които просто търсят възможност за личностно обогатяване, т.е. да се превърнат в сини олигарси.


Както знаем, с идването на царя всичко това беше пометено в голяма степен.


Споровете в десницата


Днес Реформаторският блок за мен е привлекателен освен с друго именно със своята пъстрота и дори със своите вътрешни напрежения и противоречия, които са неразбираеми за широката публика. Хората ги отдават единствено на личния егоизъм на лидерите, на стремеж към себеизтъкване, към доминиране. Не, не е само това. Това са и културни различия вътре в рамките на тези формации, които намират израз в противоречия при оформянето на общи решения.


Има нещо, което мен лично много ме притеснява при една голяма част от новите политици, активни сега. Те слушат нас, възрастните, които вече сме се оттеглили от активна политическа дейност, но не ни чуват много. Притеснява ме неразбирането на социалната и политическата психология. Т.е. има един стремеж да се моделират институции, да се направят правилници, да се "разпишат" някакви норми. (Много я мразя тази дума "разписване". Тя е някакъв идиотски идиом от висшата администрация. И много други думи и изрази мразя.)


Но това не е библия, която започва с "В началото бе словото". Това общество вече е родено, вече е направено, така че е неразумно да се мисли, че то може да бъде моделирано, и чрез социално инженерство да се правят проекти за това. Трябва да се разбират и възможностите, и опасностите, които произтичат просто от събирането на много хора на едно място.


Ако се върна към първия СДС, годините 1990 – 1994, ние успявахме да достигаме до общи решения въпреки противоречията. Е, имаше един труден момент - те да станат задължителни, т.е. да се работи по взети решения. Защото някои, независимо че оставаха в малцинство, продължаваха да си работят за "невзетите" решения.


Вътрешните врагове в СДС


В СДС нямаше страх от вътрешни врагове. Те се виждаха, бяха ясни. Кой не е знаел, че секретарят на Националния координационен съвет Стефан Гайтанджиев е внедрен, сложен там? А той като един много знаещ човек беше в някакви моменти полезен, можеше да организира хаоса. От цялото това сборище от амбициозни хора, които искат непрекъснато да се изказват, умееше да създаде ред. Т.е. в някакъв смисъл беше функционален, но беше ясно, че е внедрен. Имаше и други такива хора – и в "Екогласност", и на други места. Бяха провокатори. Дали са били субективни или обективни, т.е. дали са сложени при нас, за да вършат деструкции, или по своя темперамент и вътрешна нагласа са обичали да развалят играта на другите, това е трудно да се докаже.

Синьото лъвче - емблемата на младия Съюз на демократичните сили

© Юлия Лазарова

Синьото лъвче - емблемата на младия Съюз на демократичните сили


Малко е трудно да се каже и какво е "вътрешен враг". Пример - един човек няма енергия да стане лидер, но, от друга страна, вече е влязъл в малкото "политбюро", в Изпълнителния съвет. И хем няма амбиция, хем участва във вземането на решения и започва вътрешна съпротива, която той трудно може да си обясни, започва напук да действа като хейтър в рамките на групата. А в началото не е бил такъв.


Познавам такива личности, които след това направиха всичко възможно вътре да вършат деструкция, а преди това са били убедени партийци. Казват си "Гледай го пък този Михаил Неделчев пак се прави на депутат, возят го из страната, дава интервюта, появява се по телевизията". А него, ако го покажеш по телевизията, няма да може пет приказки да каже.


И всъщност той се превръща във вътрешен враг, защото не може да издържи. По времето на комунизма е мълчал и сумтял, а сега се оказва, че отново не може да излезе на авансцената и стои в масовката. А да излезе напред няма потенциал. Политиката е "азова работа", излизаш напред и казваш "Аз съм".


Политизираният и политическият човек


Има два типа участници в политиката – едните хора са политизирани, другите са политически. Политизираният човек преживява силно каузата, в която е убеден - например на СДС, на Реформаторския блок или на ДСБ. Той сам става ДСБ, преживява ДСБ. И е изпълнен с огромен морален патос от своята кауза, още повече ако е влюбен в лидера. И не може да рационализира нещата.


Политическият човек е някъде в йерархията. Може да е на върха, в малкото, в голямото ръководство. Той работи за формирането и изпълняването на решения. Отказва се частично от абсолютния си суверенитет, вече не е свободен, подчинен е на нормите на организацията си.


Човек просто трябва да прецени за какво става, когато участва в политиката. Най-смешното нещо е просто да викаш "Аз съм лидер".


Всичко това изисква едно непрекъснато мислене за политиката и наблюдаване и участие в общностите – един сложен процес. И много се дразня, когато хора отвън, които хал хабер си нямат от тази проблематика, казват: "Тия пак се скараха." Ами да, скараха се по някакви причини! Не безпричинно. Казват: "Не се карайте, сдобрете се!" Как да не се карат, като има напрежение, вътрешни противоречия. Ако си истински войник на съответната политическа формация, ще се опиташ да разбереш за какво става въпрос.


Как се промени ролята на ДПС за последните 25 години


Това е процес, който заслужава огромно внимание. ДПС се превърна във важен фактор. Дали е легалното лице на мафията, дали мафията има своето леговище в лицето на ДПС, е въпрос, на който трябва да се отговори.


Една от големите грешки на СДС беше, че навремето не сключи споразумение, такова, каквото сключват в Германия. При първото клатене на правителството на Филип Димитров имаше предложение от страна на ДПС – те искаха един заместник министър-председател, един министър на правосъдието и двама заместник-министри.


Тогава се каза, че в България има настроения срещу турците, затова не трябва да има споразумение и трябва да останем на негласни договорки. И тези негласни договорки доведоха до никъде.


Много ми е трудно да кажа дали ДПС щеше да е удържано в рамките на нормалното политическо поведение, ако това споразумение беше сключено. "Корумпирането" на ДПС е един сложен и дълъг процес и е голяма загадка как въпреки очевидните обръчи от фирми там обикновените, бедни турци продължават да поддържат една почти феодална върхушка. Каква е магията, която упражнява? Какво си говорят помежду си? Плашат ли ги наистина, че българите ще искат пак да им сменят имената? Как става така, че поне веднъж турците не се разбунтуваха срещу начина, по който ДПС очевидно доста задкулисно играе на българската обществена сцена? Това също е дълъг процес, който трябва да бъде описан.


ДПС не беше такова в началото. То беше непроницаемо. Ние имахме много малко информация какво представлява.


Сегрегацията, крепостничеството и новите общности


За съжаление много малко от българите познаваха турците, своите собствени съграждани. Българското общество в комунистическите времена нарочно беше сегрегирано.


Край София имахме на практика един голям град – "Кремиковци". Хората там бяха съзнателно насъсквани срещу интелигентите от жълтите павета. И тези хора, между тях имаше много умни, много интересни, търсеха себе си в тази конфронтация. Българското общество не се познаваше, отделните съсловия не се познаваха едно друго.


Като дойдеш в "Кремиковци", като работиш 5 години, обещават ти софийско жителство. Разбира се, те го бавят. Като работиш 10 години, от общежитие те местят в едностаен апартамент. Междувременно ти си се оженил, родили са ти се две деца, този едностаен апартамент, най-често боксониера, вече ти е малък. Започваш да мислиш за двустаен апартамент. Всичко това става с бележки от партийните секретари, профсъюзите и т.н. Те превръщаха тези хора в крепостни селяни чрез тези уж привилегии, които не бяха никакви привилегии. Човекът си е работник, тези неща би трябвало да ги получи по нормален начин.


Всичко това бяха примамки. Тези хора ги манипулираш. Ясно е, че този човек не може да бъде с нормално работническо самосъзнание. Не може да бъде автономен работник. Това работничество не се самоорганизира.


Новите политически процеси преди 25 години бяха интересни и с това, че хората започнаха да се опознават. Ние тръгнахме из страната и се запознавахме с хора в градове, села, от различни социални групи. Разбира се, подбираш за партията си определени хора, но там идват и такива, които са непредвидими – не можеш да ги изгониш. Дали са провокатори, дали разбират за какво сме се събрали – това беше въпрос и ние трябваше да го решаваме. Когато отидехме в малко градче, търсехме лидерите на малки социални групи. Тях привличахме, някои познавахме, а те ни казваха вече кого да съберем.


Други партии – социалдемократи, демократи, се стремяха колкото се може повече хора да съберат. Така също ставаха изцепки.


Защо всички тези общности не се запазиха?


Много са причините. Това също трябва да се мисли и опише и всяка от тези общности би трябвало да разкаже за себе си. Защото първите зелени активисти знаят за себе си какви са вътрешните им отношения, социалдемократите знаят своята история.


Добре ли беше за социалдемократите това, че д-р Петър Дертлиев беше един прекомерно амбициозен лидер или не? Добре ли беше, че той непрекъснато изтъкваше своята лична трагическа участ на човек, който дълго време е бил по затвори и лагери? Не знам. Знам, че за БСП имаше опасност д-р Дертлиев да привлече към себе си много хора. И наистина той се амбицира да привлече голяма част от членовете и симпатизантите им, да ги "социалдемократизира". И комунистите се уплашиха и се постараха да го объркат, да го омешат със себе си. И това беше много тъжно и неприятно. Но трябва да бъде описано от социалдемократите.


Рано ли е?


Някои смятат, че е твърде рано тези процеси да бъдат описани от историците. Това е абсолютно погрешна теза. Големият преврат, който направиха историците от школата "Анали" в края на 30-те години, ни насочи към няколко възможности, които понякога си противоречат.


Те настояваха на първо място да се мисли за постоянните структури, longue durée.


Втората възможност е да се прави история на обикновените хора, на всекидневието. Т.е. историята да се мисли не само чрез описване на високите, елитни структури, а чрез структури на всекидневието.


Третата – история на всекидневния, на малкия човек. Описание на неговата биография. Описваме го като централен персонаж, но не го патетизираме, а го описваме в бита му.


Четвъртото – история на близкото минало. Т.е. възможността да се пише история веднага. Не да коментираш близкото минало политически, а да го описваш. История на съвремието. Съвременната историография се отрече от тезата за необходимата дълга дистанция.


Периодизация на прехода


Най-естествената периодизация сякаш е традиционната за политическата историография – например според това кое правителство е управлявало в определен период. Тя обаче трябва да се сблъска с други тенденции, масови психози, промяна на манталитетите, на ценностните нагласи. Един пример:


Сред нашите собствени депутати само петима посмяха да кажат "Дайте да влезем в НАТО". Един от тези, които ни се присмяха тогава и ни казаха "Ама вие сте луди", беше Стефан Савов. "Недейте, само дразним комунистите по този начин", казваше той. А аз настоявах да се започне отнякъде, за да може тази идея да набира сила.


Това също трябва да бъде описано – по какъв начин хората, научени, че НАТО е враг, бяха убедени в обратното. Самата идея, че трябва да има професионална армия, и досега среща критики. Някои казват, че не е лошо даже и жените да минат през военно обучение, и в това също има логика – не от гледна точка на НАТО и на армията, а от гледна точка на вътрешната принадлежност към държавната общност.


Някои явления на прехода, които историята трябва да опише


Процес, който трябва да бъде описан, е кога на българите им хрумна в главите, че трябва да отидат в чужбина. Това е идиотия. Ти тук си имал едно социално битие, захвърляш го и отиваш в САЩ да миеш чинии. И какво? Ставаш маргинал. В Щатите е пълно с маргинали. Произведохме едни хора, които тук са хейтъри, изнасяме ги, отиват там да се реализират, бачкат като луди. А там е пълно с нереализирани хора, които тук все пак са имали някакъв статут, а в чужбина никога не могат да го придобият.


Напуснали са еди-колко си българи – това е история! Както е история, когато италианците тръгват към Америка в резултат на неудовлетворение както от начина, по който се е обединила Италия, така и от самия процес на обединяване. Вследствие на което се вдигат от хубавата Италия и отиват в мрачната Америка. Както знаем, италианските емигранти са шерпи, те са част от най-некачествените слоеве на американското общество.


Друга история – нагонът за развлечение. Никой не се занимава с това, че огромна част от младите хора в България нощно време не спят. Това е проблем. Много добре помня Полша по времето на късния социализъм - по "Маршалковска" имаше киоски, на които се продаваше бира и които работеха почти денонощно. И около тях се въртяха денонощно пияни хора. Сега не е така. Защо? Защото те тръгнаха да работят, защото имат перспективи да се осъществяват. Цялото това пиянство от безперспективност отпадна като феномен. Това е история.


История на прехода е и битовото пиянство, в което масово са затънали хората в България - стоят в кръчмите по селата, докато земята пустее наоколо. Това са големи деформации, които трябва да бъдат описани.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (45)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на mtmvb1111
  mtmvb1111
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Седесарите от 90-тте трябва да поемат отговорността за проваления преход, за това, че не разконспирираха внедрените агенти,
  за това, че ги водеха за носа,
  за това, че не се извършваха реформи,
  за това, че не унищожиха болшевишката върхушка и партия,
  за това, че сбъркаха подхода,
  за това, че допуснаха хиляди службогонци и реваншисти по места
  и за още много други неща....

  Руското влияние убива България! "Дневник" също....
 2. 2 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 6464 Неутрално

  Вярно е че се нагърбиха с нещо ново и непознато и НЕ позволено до 89 г. но по пътя на прехода се объркаха нещата и зациклиха.Не са виновни и те...

 3. 3 Профил на Митев
  Митев
  Рейтинг: 1207 Неутрално

  Много е дълго това и ми е скучно да го чета, защото е претоплена манджа. Още първите два абзаца ми бяха достатъчни...

  Единствено ми навяха спомен от 90-та, когато се бях оказал "на маса" със солидна почерпка заедно с Мишо Неделчев, който като "вкара малко ноти" до малките часове не спрая да говори на руски, да разказва руски смешки и да пее руски песни и частушки за Горбачов...

 4. 4 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Истинската история на СДС трябва да носи заглавието "Как ДС добави едно С пред името си". Г-н Неделчев може да рони носталгични сълзи по "самоорганизиращия се наивен ентусиазъм", ала значимата за обществото ни истина е, че докато народът крещеше по митингите до прегракване, хлебарките на ДС оплетоха кошницата на българската "демокрация". Името на тази кошница бе СДС.
  Истинската история, на истинската демокрация в България ще започне от момента, в което поколението на сегашните 50+ окончателно слезе от политическата и обществената сцена. Това са хора дълбоко увредени от соца, формирани по крив начин и доказано неспособни на позитивна промяна. Калпави по дефиниция, творящи "деомкратически" идиотизми с размера на идиотизмите на комунизма . Докато не си отидат - никаква значима промяна няма да настъпи и демокрацията у нас все ще е това, което е днес - пълна имитация на демократичните ценности и практики!
  Това е положението.

 5. 5 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 845 Неутрално

  Сред нашите собствени депутати само петима посмяха да кажат "Дайте да влезем в НАТО". Един от тези, които ни се присмяха тогава и ни казаха "Ама вие сте луди", беше Стефан Савов. "Недейте, само дразним комунистите по този начин", казваше той.
  ...............................
  Това е един от много силните примери - Савов /Бог да го прости/ се водеше истински, оригинален демократ, председател на НС, Демократическа партия, големи приказки по телевизора, и какво - като дойде време да се действа - няма го !
  Помня за подобен случай и с д-р Дертлиев, светла му памет ...
  Милионите тогава си казвахме - ето, тези двамата са гаранция, че нещата са тръгнали, че промяна ще има ... и нямаше, и няма и до днес ... има ли поука ?
  Може би - всяко време си иска хората, които не просто говорят хубави неща, а ги правят, или поне се опитват ... другото, с държавния мерцедес и телевизора, го гледаме 25 години ...

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 6. 6 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2491 Неутрално

  Истината е,че до поредния фалит на държавата докаран болшевишката банда и под зорките съвети на болшевиките от Москва през 1996-1997г,-СДС беше на власт само десет месеца.Бъкаше от откровени комунисти и милиционери в СДС които си свършиха чудесно своята работа и успяха да разбият СДС.Истината е,че и народа си представяше някакъв идеализиран образ на демокрацията.Не дадохме никакъв шанс на новата демократична коалиция.СДС беше изправена срещу политическа сила запазила своите идеологически,политически,силови центрове на управление.Бързахме и докарахме мадридския мошеник.Дали СДС е правил грешки,ами разбира се,като всеки неопитен човек.Затова сега честитя празника на СДС и успех на РБ.

 7. 7 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 920 Неутрално

  "Както знаем, с идването на царя всичко това беше пометено в голяма степен."
  Ох,завалията!Че изгонете го!Сега експроприирате имотите му,после вижте и с него какво там,можете да направите.
  Когато идваше в Созопол да редиш СДС-то,какво правеше??-ма души по желание за Радикалдемократическата партия,2-ма души по желание-за Демократическата партия,2-ма по желание за Консервативната партия.Социалдемократи имате ли си?Добре.А земеделци-никола петковисти?Добре.Ето,готови сте.Чакайте нареждания!И онзи с бялата престилка,от Либерален Конгрес на Янко Янков,няма да го слушате!Нищо че е забил пръв знамето.

 8. 8 Профил на Реформатор Пръмов
  Реформатор Пръмов
  Рейтинг: 479 Неутрално

  "...В СДС нямаше страх от вътрешни врагове. Те се виждаха, бяха ясни. Кой не е знаел, че секретарят на Националния координационен съвет Стефан Гайтанджиев е внедрен, сложен там? А той като един много знаещ човек беше в някакви моменти полезен, можеше да организира хаоса. От цялото това сборище от амбициозни хора, които искат непрекъснато да се изказват, умееше да създаде ред. Т.е. в някакъв смисъл беше функционален, но беше ясно, че е внедрен. "
  =======
  =======
  Това е най-тъпото нещо, което съм чел.

 9. 9 Профил на Враждебен дух от яката вяра
  Враждебен дух от яката вяра
  Рейтинг: 479 Разстроено

  СДС беше чиста и свята идея. оказа се обаче, че змията само се е скрила в дупката си и главата на тази змия още не е смазана.

  Това ни погуби всички седесари.

 10. 10 Профил на Вальо
  Вальо
  Рейтинг: 531 Неутрално

  До коментар [#1] от "mtmvb":

  +++++++++++++

 11. 11 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  При първото клатене на правителството на Филип Димитров имаше предложение от страна на ДПС – те искаха един заместник министър-председател, един министър на правосъдието
  ...............
  С други думи задачата на ДПС е била още през 1992 г да овладее правосъдната система и да разпъне чадъра над бойните групи на БКП, по-известни като "мутри" т.е. осакатяващи инициатинвите и предприемчиви "несвои" като ги принуждава да отдават 50% от оборота си, обезмисляйки по този начин идеята на пазарната икономика.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 12. 12 Профил на Γαλλα
  Γαλλα
  Рейтинг: 1316 Любопитно

  "...Много я мразя тази дума, "разписване". Тя е някакъв идиотски идиом от висшата администрация. И много други думи и изрази мразя..."

  Пи*комерец...???

  Писна ми от цирк, на път съм да умрЪ от смях...
 13. 13 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2519 Весело

  "Има два типа участници в политиката – едните хора са политизирани, другите са политически. "

  В нашата политика има два вида участници-тези, които стават и тези, които не стават. Поради силно преобладаващото мнозинство на последните, те служат като фон, инструмент, а понякога и параван на първите. Понякога се опитват да сменят категорията, на някои дори им се удава за известно време. Но след това всичко си идва на мястото-и в политиката естественият подбор си казва думата.

 14. 14 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 727 Неутрално

  ..." Кой не е знаел, че секретарят на Националния координационен съвет Стефан Гайтанджиев е внедрен..."
  С такива лидери, като М. Неделчев, такива резултати! Ужас! Значи, вие сте знаели, че Гайтанджиев и подобни са внедрени в СДС, и въпреки това сте мълчали. Още по лошо, избирахте ги на ръководни постове, давахте им възможност да прокарват политиката на БКП/БСП за което са били внедрени. Вие не сте по различни от тях. Така с общи усилия докарахте нещата под кривата круша. 2% одобрение! За нас обикновенните хора, които ви вярвахме е остава огорчението, че сме гласували за подобни типове. Но ние, за разлика от вас не знаехме!

 15. 15 Профил на Реформатор Пръмов
  Реформатор Пръмов
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Хората, свикнали десетилетия да им набиват в главите, че светът се дели на добри/социализъм/ и лоши/капитализъм/ се юрнаха като отприщени, когато падна стената.
  И някакси автоматично приеха, че истината е точно обратно.
  Демократ щом е господина - значи е честен, добър и безгрешен.
  Комунист ли е - мръсник е на 100%.
  Обаче животът поднесе голямата изненада.
  Хората останаха изумени, виждайки истинското лице на довчерашните кумири. Потресени бяха от факта, че тези, които считаха априори за борци за свобода и честност се оказаха 100 пъти по-алчни и непочтени дори от бившите партийни велможи.

 16. 16 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 426 Неутрално

  [quote#8:"Нов морал - смениха ''Кой'' със ''Свой''"]Това е най-тъпото нещо, което съм чел.[/quote]
  Не е тъпо, а показателно. Преведено, този текст звучи така - "Всички знаехме, че лицето СГ е ченге, но никой не се притесняваше от този факт. Защото бяхме колеги!".
  Изключително ценен текст, според мен. Обяснява напълно защо "демокрацията" у нас се случи толкова уродливо. Просто няма как ченгета, които са катастрофирали в строителството на "комунизма", да се окажат кадърни строители на демокрация. Каквото и да направят едни вече тотално провалили се хора, то пак ще е провал!
  Това е голата истина, каквито и лозови листа да й лепят замесени в този провал хора, като МН.

 17. 17 Профил на joro4900
  joro4900
  Рейтинг: 751 Неутрално

  Хе, хе, и тоя ка--тил сДС-ар се изокал...мръсно и гадно ченге, което провали лустрацията в Конституционния съд...

 18. 18 Профил на ДЗВЕР
  ДЗВЕР
  Рейтинг: 583 Неутрално

  ... хм, пристаналиА на ГЕРБ седесар, ми припомня нЕк'ви свои трепети... Спестя'ам ви на к'во сАм бил свидетел през '92... Службогонци, са пишат демократЕ.

  опозиция на всяка власт, отпор на всяка тъпота...
 19. 19 Профил на Иван55
  Иван55
  Рейтинг: 408 Неутрално

  Литератор, или литературен критик? За мен разликата е огромна, чете се и в материала.

  Към "Власт власт възпира" чрез пряка демокрация.
 20. 20 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 426 Гневно

  Кой не е знаел, че секретарят на Националния координационен съвет Стефан Гайтанджиев е внедрен, сложен там? А той като един много знаещ човек беше в някакви моменти полезен, можеше да организира хаоса. От цялото това сборище от амбициозни хора, които искат непрекъснато да се изказват, умееше да създаде ред. Т.е. в някакъв смисъл беше функционален, но беше ясно, че е внедрен
  ..............................................

  Пак да подчертая - уникално ценен текст. В който един кретен директно признава съучастието си в операцията "формиране на СДС от службите на ДС". Всички знаели, че СГ е ченге, ама бил много полезно ченге, защото умеел да "създава ред".... Да ги организира. Как ли би могъл един човек на ДС да организира кохортите от новоизлюпени демократи?
  И това се пише от човек, който очевидно не може да стопли, че с тези си свидетелски думи обяснява на читателите начина, по който ДС е форматирала българските "десни". И съучастието, НЕДОПУСТИМОТО съучастие на тези набедени "десни" в манипулацията!
  Всичките тези "знаещи" - на БУНИЩЕТО!

 21. 21 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 1422 Неутрално

  "Друга история – нагонът за развлечение. Никой не се занимава с това, че огромна част от младите хора в България нощно време не спят. Това е проблем."

  Мишо неделчев явно го твърди, като човек, страдащ от старческо безсъние...
  😄

  I Want To Believe
 22. 22 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2519 Разстроено

  До коментар [#1] от "mtmvb":

  "Седесарите от 90-тте трябва да поемат отговорността за проваления преход"

  От създаването си до неговия разгром от Костов СДС беше под контрола на ДС. А самият разгром беше предизвикан, когато се появиха признаци, че СДС започва да се изплъзва от този контрол, сигнал за което бяхя засилените критики към костов.

 23. 23 Профил на hasmokar
  hasmokar
  Рейтинг: 969 Неутрално

  Къвто първия таквиз и последвалите го...без транзитиран ГАЗ !
  ''Я не сакам на мене да ми е добре, сакам на Вуте да му е зле ..''

 24. 24 Профил на nxo44693674
  nxo44693674
  Рейтинг: 374 Любопитно

  Жалка история, нелепо, плачевно и безсмислено. (С)ДС се оказа едното острие на политическата полиция на Живков. Дори и прехвалваният Костов сключи сделка с милицията с цел власт. Без да му отричам известните заслуги, след целия фарс мога да кажа, че т. нар. СДС заедно с медии като вашата и откровените милиционерски такива носят тежката отговорност за пълния провал на прехода.

 25. 25 Профил на acd30520326
  acd30520326
  Рейтинг: 583 Неутрално

  сДС ,в съюз с братската компартия на великия и нерушим ссср, постави началото голямата измама - от диктатурата на комунизма кьм диктатурата на мутренската демонокрация, под рьководството на скрити и явни комуноиди!!
  Дереджето на което сме, го доказа!

  "Ти какво пожертва, за да има и утре България?" ИЛИЯ МИНЕВ
 26. 26 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1224 Неутрално

  Да,горе беше вината.
  Ние по регионите бяхме по-чистите,по идейните,по активните-организирахме,формирахме исканията и необходимостите,настоявахме,разкривахме подставените,подкупните и се изумявахме на обърканите пазарлъци и договорености на по-горните,на разнопосочните указания и неправилни постановки.
  Грешки,пропуски ...или по-лошото-предателство за лични облаги.
  Струва ми се,че съм го изживял и примирил,но като видя как я мислехме и до къде са докарани нещата-боли!

 27. 27 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2806 Неутрално

  Според мен СДС-то е такова, какъвто е българският народ. То не е внесено по второ направление (макар да има много заемки по първо), а си е наше, родно. Т.е. нефелно. Не е чешко, например. Защото чехите са нация. Докато ние сме народ. И като такъв сме доказано неспособни да се организираме за постигане на обща цел, от озеленяването на градинката пред блока до изгонването на руската агентура от ключовите места в държавата, съдебната система, медиите и пр. Затова дори в сегашното, уж дясно, уж ендорсирано от ЕС правителство има национални предатели и майцепродавци, които продължават да повтарят като малоумни, че Южен поток не е приключил, че все още има интерес да бъде "спасен" "националният интерес".

  Знаейки това, Путин атакува от Анкара нас. Понеже сме слабото звено. Понеже колективно ни е страх да не "врътне кранчето". Понеже презпочитаме да си топлим задниците на "газТа на Путин", отколкото да изринем подлогите му от държавното управление (а ако някоя се подзхлъзне и се набоде на нещо остро - толкова по-добре).

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 28. 28 Профил на andreas_hofer
  andreas_hofer
  Рейтинг: 972 Любопитно

  Дълъг, но интересен текст. И доста показателен. Сетих се за детството си в началото на 90-е, когато на 11-12-13 години ходех на седесарски митинги с родителите ми. А, какво се оказва, зад тази наистина свята идея на СДС, да се възстанови България от комунистическия вирус, са стоели сред няколкото идеалисти много кариеристи и откровени ДС агенти и червени провокатори. Много от идеалистите само са говорели, а не са вярвали, че България реално може да се присъедини към НАТО или към ЕС, а най-лошото е, че, оказва се, хора като Михаил Неделчев са знаели поне ншкои от провокаторите и внедрените агенти и нищо не са направили за да ги изолират и отстранят. Наистина тъжно и жалко.

  Комунизмът и неговите мутации са проклятието на съвременна България
 29. 29 Профил на razlichen123
  razlichen123
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Истината е една.
  Бяха вкарани много зависими хора, които провалиха синята идея! Промениха ценностите, посоката и желанието за промяна, като безсмислено усложняваха нещата и обезверяваха народа, че нещо може да се промени и подобри.
  Не малка вина за това има и нашата адвокатска мафия, която под претекст, че ще влизаме в Евросъ"за и че трябва да се променя и уеднаквява законодателството, натвори едни изродени и злоумишлени закони, които дадоха възможността да се формират всичките тези мафиотски организации, да се даде възможност за обогатяване на определени групи, да срасне престъпността с икономиката, след това с политиката, след това с медиите, не без участието на съд, прокуратура и полиция, за да не кажа с тяхно активно участие!
  Това е нашата тъжна история и истина!

 30. 30 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1101 Неутрално

  [quote#3:"Митев"]Много е дълго това и ми е скучно да го чета, защото е претоплена манджа[/quote]
  Претоплена манджа, но многословният Неделчев е с претенции за незабавно отразяване на историческите му заслуги.

 31. 31 Профил на andreas_hofer
  andreas_hofer
  Рейтинг: 972 Любопитно

  И още нещо това как българите имигрирали в САЩ миели чинии и си оставали маргинали както и "Както знаем, италианските емигранти са шерпи, те са част от най-некачествените слоеве на американското общество." наистина ме подразни. Що за комунистическа логика от един от уж основните антикомунисти в България?! В САЩ има всякакви българи и миячите на чинии не са основния контингент. Аз лично имам 2 бивши съученички в САЩ - едната с докторат по генетика, работи в център по ракови изследвания, а другата е счетоводител. Имам и приятел, който работи като инженер, както и двама познати програмисти. Все миячи на чинии с други думи. Ралица Василева, която работеше 20 години в СНН и тя чинии е миела там, а в България ако беше останала щеше да се реазлизира. Колкото до италианците, що за глупост?! Да, първото поколение са били полуграмотни миньори и други черноработници, но наследниците им са едни от строителите на САЩ. Инженери, изобретатели, доктори, спортисти, кметове, сенатори, актьори, какво нямат италоамериканците, че да ги обяви Неделчев за "най-некачествените слоеве на американското общество"?!

  Комунизмът и неговите мутации са проклятието на съвременна България
 32. 32 Профил на monk007
  monk007
  Рейтинг: 1466 Разстроено

  [quote#29:"razlichen123"]Истината е една.
  Бяха вкарани много зависими хора, които провалиха синята идея! Промениха ценностите[/quote]
  Наистина много жалко , синъото лъвче не успя да израсте.

 33. 33 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1103 Неутрално

  [quote#31:"andreas_hofer"]И още нещо това как българите имигрирали в САЩ миели чинии и си оставали маргинали[/quote]
  Наистина много тъпо, от моите познати всички работят по специалността с заплащане над $100,000 годишно, поне трима в световно известни изследователски центрове /например единият е в Los Alamos/, другият с който сме работили 10г в една стая след като мина няколко световни фирми и направи 64 американски патента в момента е със собствена фирма работеща с оборот десетки милиони долари...

  Михаил Неделчев е типичен пример на тези които бяха по върховете на СДС, доста елементарни но с надуто самочувствие, твърде заети да се задържат на мястото на което случайно са се озовали и много уплашени да не го загубят защото ясно осъзнават, че нямат качествата за него.

  Всичките боричкания които отвратиха хората от СДС бяха това, елементарни хора случайно озовали се на върха и опитващи се да останат там където не им е мястото.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 34. 34 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 426 Гневно

  Днес имаме азбучен пример за нашата невменяемост, като народ: под статията за вътрешните изтребления в болшевишката партия на СССР отпреди близо 80 години за часове се вихрят страсти в стотици постове, а тук, под свръхскандален текст, който се отнася до съвсем близката ни национална история, която пряко се отразява в нашето собствено съвремие - тридесетина вяли коментара...
  Тотални боклуци сме!

 35. 35 Профил на usero
  usero
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Кокетна си сега, флиртуваш
  и искаш брака да спасим,
  но аз си зная колко струваш
  под тази маска и без грим.

 36. 36 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3516 Неутрално

  Сега е лесно след 25 години да обявим че прехода беше манипулиран от службите .Тогава обаче почти всичко беше приемано за чиста монета и малко се знаеше за това до каква огромна степен са проникнали те в живота ни.
  Друго което ме смущава е това че тези служби успяха в България но не успяха в останалите държави като Чехия,Полша,Унгария и прочие,така ли само нашите служби се оказаха най кадърни и можещи?!
  За мен най важният пропуск на прехода беше липсата на истински морален коректив,стожер на прехода който да обедини всички около себе си .Такива личности като Хавел
  или Валенса са невъзможни в България където никой не е пророк.

  klimentm
 37. 37 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3516 Неутрално

  До коментар [#34] от "nenad":

  Няма нищо странно историята ни е свързана с Русия и СССР от Освобождението чак до ден днешен.

  klimentm
 38. 38 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 959 Неутрално

  Кой каквото ще да каже, аз си мисля, че целия преход беше с цел да станем Троянския кон на Русия в ЕС. ДС инфилтрира всички партии. И капитализира добре... Вижте кои са собствениците (някои скрити и покрити...) на големите фирми у нас! Колко са от БСП и ДПС? Всеки който пречеше, беше просто изолиран. С малки изключения, днес у нас няма партии, има рубли...

 39. 39 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 426 Гневно

  [quote#37:"klimentm"]Няма нищо странно историята ни е свързана с Русия и СССР от Освобождението чак до ден днешен.[/quote]
  Напротив, напълно странно, та чак до степен на перверзия е българи да се дърлят като за последно в стотици постове за събитие, което се е случило на хиляди километри от страната ни и в съвършено друго време, а под текст, който пряко засяга всички ни, обясняващ как "демократите" от началото на прехода са се ашладисвали с всеизвестни ченгета и не намират и до ден днешен нищо лошо в това, понеже ченгетата имали "добър организационен опит" и много хубавичко ги изорганизирали да създадат този урод, който днес малоумно наричаме "българска демокрация" - е, под такъв РАЗТЪРСВАЩ текст-признание има само прозявки. Това е ДЕБИЛНО, БЕЗОТГОВОРНО поведение на хора, които са си заслужили да ги яхат Лукановци, Борисовци, Биневци, Догановци и Пеевци!

 40. 40 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2519 Разстроено

  До коментар [#39] от "nenad":

  "Напротив, напълно странно, та чак до степен на перверзия е българи да се дърлят като за последно в стотици постове за събитие, което се е случило на хиляди километри от страната ни и в съвършено друго време, а под текст, който пряко засяга всички ни...."
  И аз съм гневен, но най-много на себе си! Нямам оправдание,че така се оставихме да бъдем излъгани - като си помисля, всичко е било като на длан, но ние сме били слепи. Мъча се да се оправдая с нашата наивност и неопитност, но нищо не излиза-чувствам се пълен глупак! Особено като си спомня грандиозния митинг на Орлов мост, участието в който и досега смятам за най-значителното събитие в живота си, въпреки трагичното развитие на нещата след това. Тогава за пръв (и за последен-в интерес на истината) път почувствах истинска,спонтанно обхванала ме гордост,че съм българин!

 41. 41 Профил на Totyu Totev
  Totyu Totev
  Рейтинг: 8 Неутрално

  ОЩЕ ТОГАВА ВСИЧКО БЕШЕ ОБРЕЧЕНО.
  80% ОТ СЪЗДАТЕЛИТЕ БЯХА АГЕНТИ НА ДС, КГБ И ЩАЗИ, А ОСТАНАЛИТЕ КУПЕНИ .....

  T.Totev
 42. 42 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3516 Неутрално

  До коментар [#39] от "nenad":

  Мисля че познаваш достатъчно човешката психология за да знаеш че е по лесно да съдиш другите от колкото себе си,себепознаването е най трудно .

  klimentm
 43. 43 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1440 Неутрално

  Много е лесно от днешна гледна точка да съдим тогавашните млади демократи. Ясно е, че бяха без опит и че грешките бяха неизбежни. Иска се историческо време, за да се избистрят идеите, а учейки се в движение, да се приложат на практика.
  Така че, нямаше как при онези обстоятелства и изходни позиции да очакваме нещо повече. Би било нереалистично.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 44. 44 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 426 Весело

  [quote#42:"klimentm"]по лесно да съдиш другите от колкото себе си,себепознаването е най трудно .[/quote]
  Мъдро. Само дето си се опитал с тази принципна мъдрост да компенсираш липсата на конкретни контрааргументи по темата. Комичен опит да затвориш устата на опонент, без да имаш с какво друго, освен с темата за себепознанието....
  Като си спомня колко охотно и крайно съдиш другите в други теми, умирам от смях. Още по-смешно е, че в темите за Русия и пр. имитираш краен антикомунизъм. А тук, пред разголените самопризнания на едно псевдосиньо същество, което чистосърдечно си признава колко добре му е било да го организира ДС, веднага сваляш маската и започваш отчаяно да защитаваш този нахален претендент за "историческа" личност, човек пряко отговорен за блатото в което бе натикано българското общество в последните 25 години.
  Няма как да прикриеш соц-промития си мозък, деде. Айде, улево!

 45. 45 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 426 Неутрално

  [quote#43:"Jessika"]Така че, нямаше как при онези обстоятелства и изходни позиции да очакваме нещо повече. [/quote]
  Глупости на търкалета!
  Поляци, чехи, унгарци и още толкова други, които бяха в нашето положение, постигнаха ПЪТИ повече от нас, а изходните условия бяха същите. И го постигнаха, защото техните демократи не се гордеят с това, как другарите от ДС много им помогнали да се организират като опозиция, а с това, че първата им работа бе да натикат хлебарките от комунистическите тайни служби в кучи гъз! А мекерето по-горе се гордее със съучастието си на ДС има наглата претенция историята да му се поклони заради националното предателство, в което е съучаствал....
  Аман от дъртофели с промити червени мозъци в този форум!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK