Българинът и модерността: задачата (не)възможна?

Българинът и модерността: задачата (не)възможна?

© Юлия Лазарова"Дневник" публикува доклада на политолога Евгений Дайнов, изнесен на конференцията "Археология на властта" в Новия български университет в края на ноември.


Как ли би изглеждал нашият критичен оглед на ситуацията в България, ако се окаже, че българите никога не са били в модерността, никога не са били модерни? И че не е задължително изобщо някога да станат такива?


Не "исторически етапи", а "ситуации"
Да си представим, както са си представяли древните гърци, че в устройството на човешките дела няма време. Няма следователно и задължително за всички народи историческо развитие, минаващо през "етапи" – от по-примитивно към по-модерно състояние. Има единствено ситуации, които се сменят една с друга от зората на цивилизацията. Разпада се една ситуация (един начин на живеене заедно) и на нейно място се появява друга ситуация – друг начин на живеене заедно. Или – на неживеене.


Ситуациите на живеене заедно са, общо взето, две.


Едната: живеем заедно на принципа "вожд-племе". "Долу" са всички членове на племето, а над тях е вождът, който може да е един индивид (Хитлер) или колективен субект (Политбюро). Няма нужда от нищо, наподобяващо върховенство на закона, защото думата на вожда е законът.


Втората ситуация е ситуацията на равенство. Равните помежду си хора решават кои измежду тях да управляват останалите за известен срок от време. Щом са равни, те са свободни – всички са самодържци; но не се държат сами по силата на силата, а по силата на закона, който заедно изработват, за да регулира техните отношения, и на който всички в равна степен се подчиняват.


Има, разбира се, и трета възможност – неживеенето заедно, когато общността се е разпаднала и е настъпила война на всеки срещу всеки (Сомалия, "Ислямска държава", Донецк и пр).


Трите ситуации имат различни подварианти и смесени модели, но в крайна сметка хората се намират или в едната, или във втората, или в третата. Не живеят в някакъв филм на възходящо развитие – да речем, да са тръгнали от война на всички срещу всички, после да са минали през "етапа" на племенното живеене заедно, за да стигнат накрая до живеене във върховенство на закона.


Във всеки момент можеш да се окажеш във всяка от трите ситуации.


Констуирането на ситуации


Какво става с историята на Европа, ако няма възхождане през различни "исторически етапи"?


След Втората световна война, Западът се връща към равенството, а в Изтока властта е кодифицирана като изцяло вождистка. След 1989 година, някои от източноевропейските страни се преподреждат според върховенството на закона (Чехия, Полша), някои (Русия, Беларус) преминават от колективен вожд (Политбюро) към едноличен такъв (Путин, Лукашенко); а някои (Югославия) влизат във война на всеки срещу всеки (не-живеене-заедно). Днес унгарците се опитват да се преформатират по вождисткия модел, а бившите югославяни се напъват да установят върховенство на закона.


Няма никаква гаранция, че който и да е ще се придвижва "нагоре"; и никой не е имунизиран срещу това, да тръгне "надолу".


Изумителната способност на Запада (основно – на англосаксонския) да живее предимно в ситуацията на върховенство на закона се дължи на начина, по който е подреден животът в общностите, които го съставляват. В основата са принципите на равенство, независимост, инициативност и самодейност, в добрия смисъл на self-help.


На обратния полюс е, разбира се, Русия. При руснаците, пълната неспособност на малките общности да се оправят, със собствени сили, с рамката на живеенето-заедно прави, във всеки момент, особено вероятно битуването в ситуацията "вожд-племе".


Всички останали обитатели на "европейския културен ареал" сме някъде по средата.


Къде сме ние?


Да си представим сега, че и в общите дела на българите няма време. Да преформулираме всекидневния въпрос "Кога ще станем нормална страна?"като "Кога българите ще се окажат в ситуацията на модерно общество от западен тип?".


Краткият отговор е: най-вероятно – никога. Това обаче не означава, че не може у нас да се конструира ситуация, достатъчно близка до западната "норма", за да престанем да сме в ръцете на шайки, чиито апетити ни обричат на бедност и злост. Въпросът не е да станем САЩ, Англия или Холандия (най-"западните"). Въпросът е евентуално да се реконструираме като нещо по-скромно и провинциално – Португалия, да речем.


България не може да стане модерна страна, защото българинът не е модерно същество. Ще рече: не мисли своето живеене-заедно като положено в пейзажа на модерността.


Българинът и анонимните институции


Модерността, вече знаем (т.е. за разлика от преди четвърт век) не опира до урбанизация или индустриализация. Модерността не е хардуеър, а софтуеър; и основните й принципи са:


- Без-адресно, еднакво за всички налагане на закона (върховенство на закона). Законът важи в еднаква степен и за царя, и за пъдаря.


- Без-лично, еднакво за всички отношение на публичните институции. Не фаворизират никого и не пренебрегват никого.


Цялата тази анонимност е необходима, тъй като в подредбата на отношенията по повод властта се приема, че основната "клетка" е отделният индивид – свободен в решенията си и отговорен за последствията от тези решения. Всички индивиди са равни и затова, от гледна точка на закона и на властта, са без-лични – нямат лица.


Българинът, обратно на Запада, е по-склонен да вярва на необикновения познат човек (Бойко Борисов, Царя, Тодор Живков). Българинът вярва в необикновените хора, защото не вярва в себеподобните си – в обикновения човек. И вярва само на познати, на "свои"; непознатите носят опасност, тъй като са "не-свои".


Затова дори необикновените хора българинът дели на свои и не-свои – и ги припознава само, ако успее да ги опакова като "свои". Свой се оказва необикновеният Путин ("наше момче, братушка"), докато Обама, най-силният (т.е. най-необикновен) човек на света никога няма да стане "свой" – хем е американец, хем (за Бога!) черен...


Неспособността за вярване в непознатия лишава българина от способността да осъзнае, че България е член, наравно с останалите, на ЕС и НАТО. "Европа" и "Америка" не са "ние" – а са "те". Повече "ние" са различните регионални "братя" – сърби, македонци, руснаци.


Неспособността на българина да интернализира членството си в ЕС и НАТО е от същия порядък, от който е неспособността му да си представи анонимното върховенство на закона и без-личното, еднакво за всички функциониране на институциите.


Това се отнася както за българина, който е реципиент на закона и институциите, така и за онези българи, които налагат закона и работят в институциите. Затова и институциите, и законите работят на "лична" основа.


Това положение, разбира се, с един замах ликвидира самия операционален софтуеър на модерността.


Българинът и групите


За да се обозначи като "познат" – т.е. за да му бъде обърнато внимание – българинът трескаво търси групи от "познати", които да го припознаят като "свой". Опира се на разширени семейства, родове и кланове, както и на квази-родове, като съученици, съказарменици, съселяни и пр. При съдебно дело – търси братовчед-съдия. При търсене на услуга от администрацията – търси съселянин или познат на познат.


Оттук идва неговата неспособност да следва "правилата". Правилата са за ония, които нямат лица – за обикновените непознати.


Накратко: бидейки не-модерно същество (т.е. неспособен да живее в равенство и без-личие) българинът непрестанно си формира общества от не-равни – малки феодчета. У нас всеки иска да бъде монополист или поне – да има приоритетен и не-публичен (да не го гледат обикновените непознати) достъп до ресурси. Едни стават медийни монополисти, други – банкови, трети – енергийни, четвърти – търговски, пети – строителни, шести са по еврофондовете, седми – по обществените поръчки, осми – по тютюн, или компир и т.н.


Не, че "на Запад" няма общности и групи. И там има групов живот. Но и групите са модерни – т.е. не са свързани само с кръвно родство или териториален произход, както са пред-модерните (и българските) групи. Идеята е, че живеейки в рамките на обозрима група (каквито са т.нар. "местни общности"), равните помежду си хора имат задължения един към друг, отнасящи се до подредбата на рамката на живеенето-заедно. По-силните помагат на по-слабите. А всички заедно си решават възникващите на място общи за всички проблеми: поправка на покрива на училището; почистване на градинките; поддържане на църквата; събиране на средства и пр.


Съвременният българин не формира такива общности, защото не си представя света като населен от равни помежду си, обикновени и непознати хора.


Типичен е следният дискурс: Проблем: покривът тече пета година. Решение: "надяваме се на спонсори"; "общината да отпусне целеви средства"; "къде гледа държавата?".


Надеждата е да дойде някакъв необикновен човек и да оправи проблема. Никога, нито веднъж не съм чул решението, типично за обикновените хора, живеещи в общност: "Утре ставаме по-рано, хващаме инструмента и идваме тук всички заедно да го оправим, мамата му и покрив".


Могат, но не го правят. Защо? Защото, ако се появи някой необикновен, то със самата си поява той ще припознае местните като различни от обикновените, непознати хора. Ще ги произведе и тях от обикновени в необикновени. Затова седят и чакат. Повечето не дочакват. Какво обаче се случва, когато въпросният необикновен човек дойде и се захване да им решава проблемите? Дали стават щастливи, че ги припознава?


Не, разбира се. Защото самото търсене на подобно припознаване е търсене на неравенство – на начин да си нещо "по-така" от анонимната, обикновена маса. И така, когато се появи необикновеният, върху него започват да се изсипват претенциите на местните, всеки от които иска да бъде припознат като "по-така" от останалите.


Българинът няма нищо общо с равенството.
Напротив, той е радикално, фрапантно анти-егалитарен


Но трескавото търсене на неравенство, на особена собствена припознатост, няма никакъв логичен край. Това е безкрайно пътешествие, обричащо своите ентусиасти на перманента фрустрация – на онова прословуто "чакане да се оправим", което ни залива отвсякъде. А междувременно, докато чакат те да станат припознати като "по-така", истински оправните плячкосват всичко и оплитат всички в пипалата на модела #КОЙ.


Защото в обществото от неравни всеки взема нещо от останалите, а най-силните взимат най-много.


А сега накъде?


Да се върнем на покрива на читалището, който тече и ще продължи да тече, докато държавата (спонсора) не дойде да го оправи; а ако дойде, приносът на местните ще е да гледат, обсъждат и недоволстват.


Имало ли е, пита се, период в историята на българите, в който те самите са си оправяли течащите покриви? Защото, ако не е имало – няма никакви основания да смятаме, че българинът е способен да конструира ситуацията "модерност".


Имало е, обаче, такъв период. Българите не само са си правили покривите, но са си строили училищата, читалищата и църквите. Богатите – с пари. Бедните – с труд. И така е било до 1944 г. Едва след 1944, когато комунистите конструират съветски тип племенна ситуация, българите заживяват по начин, при който вместо равенство има сложна йерархия на зависимост и безпомощност.


Между другото, последното поколение на self-help българите, това на дядо ми (роден 1903г.) беше онази работна сила, която изхранваше останалите българи, заети с индустриализация, урбанизация и комунизация. Въпреки колективизацията и загубата на население, селата изхранваха градовете – до онзи момент, в който това поколение грохна.


След 1989 г. се оказа, че индустрията е била губеща – т.е. индустриализацията е била имитация. А урбанизацията не е произвела граждани – просто е натъпкала наличните селяни в панелни блокове. Част от огромното обществено усилие след 1989 беше опитът да си върнем онези, загубените белези на модерността и най-вече – равенството и самоорганизирането на общностите.


До към 2005 г., докато имаше финансиране за "гражданско общество", нещата вървяха сравнително добре. Хората се самоорганизираха и учеха на самостоятелност. После финансирането спря (дълга – и тъжна – история) и на мястото на ембрионалното модерно живеене-заедно се настаниха мутрите, монополите и феодалите. И изградиха племенния модел на зависимости и неравенства, който днес наричаме модела #КОЙ.


В последните години срещу този модел застанаха българи, които искат да го деконструират и на негово място да конструират ситуация на модерност, равенство и върховенство на закона. Тъй като в тези неща няма никаква предопределеност, единствено важният въпрос е: имат ли тези българи достатъчно сили да конструират ситуацията, която искат?


Ако следваме философията на ситуационистите, с които започнахме, засега нещата не вървят крайно лошо. Защото да си малцинство не е пречка, ако се занимаваш с активизъм. Активизмът постига своите цели чрез съпротива, бунт, провокация, публичност, влияние върху умовете и настроенията. Покрай Протеста повечето българи започнаха да повтарят, че искат "правила" – т.е. предпочитат сегашната племенната ситуация да бъде заменена с върховенство на закона и равенство (поне - при общуването с институциите и достъпа до ресурси).


Трайната конструкция на нова ситуация, обаче изисква политическо действие. А в политиката, за разлика от активизма, е необходимо конструирането на мнозинства.


Да видим. 1 Rowlands, Mark. The Philosopher and The Wolf. Pegasus Books 2009


2 В случая не правя алюзия (опазил ме Бог) към "ситуационистката" школа в психологията, а по-скоро препращам към философите от Ситуационисткия интернационал.


3 В случая следвам теоретиците на Ситуационисткия интернационал, макар да се налага леко да разширя дефиницията на "конструиране" спрямо тяхното определение (виж: Report on The Construction of Situations (1957)).


4 Имам предвид най-малкия общ знаменател – онзи българин, когото пращам моите студенти да изследват по кварталните кръчми, когато искам да чуят "гласа на народа". Този българин е фундаменталният образ – Le bulgar profond – който в някаква степен всички носим в себе си; и който постоянно ни говори отвътре. В чистия си вид, т.е. без всякакви модерни примеси, този фундаментален българин смята себе си за "народа", като например в изречението "никой не го е грижа за народа".


5 Попър, Карл. В търсене на по-добър свят. Калъс&Космополит, 2003


6 Ганев, Георги. 25 години от ноември 1989: преди и след в графики 1; http://www.cls-sofia.org/blog/?p=690&lang=bg


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (118)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 3 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2449 Неутрално

  Имало ли е, пита се, период в историята на българите, в който те самите са си оправяли течащите покриви? Защото, ако не е имало – няма никакви основания да смятаме, че българинът е способен да конструира ситуацията "модерност".
  ___________
  В началото на миналия век в центъра на София има десетки даже стотици сгради от италиански и световни архитекти !
  Сега модата се заключава с новата модерност никак не е трудно да питате КОЙ# строи с тенекия и стъкло молове, бакалии ,бензиностанции т.н. - сгради чиято обществена значимост усвоява парите на данъкоплатците по смисъла на ЗНИ Чл.2 ??? А даже и приоритетно се обгрижват и с транспортна инфраструктора?
  Разтягането на локуми относно дереджето на българите се превръща в модерен занаят !

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 4. 4 Профил на slq84014722
  slq84014722
  Рейтинг: 836 Неутрално

  Това е едно от най-сериозните струпвания на клишета, които господин Дайнов е успял да събере в един текст. Браво! Това не го може всеки.

 5. 5 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1533 Неутрално

  "България не може да стане модерна страна, защото българинът не е модерно същество."

  Това, и обясненията отдолу, е квинтсентенцията на причината хората да напускат България и да не се завръщат.

  Въртиме го, сучеме го - до там опира.

  Мат'ряла не е в час и не иска и да стане.

  И като така ще си се радва на Бойко Борисов, Иван Искров, Слави Бинев, Делян Пеевски и т.н.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 6. 6 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4118 Неутрално

  Next?

  "Комунистът и модерността: задачата (не)възможна?

  От комунист Евгений Дайнов"

 7. 7 Профил на meh
  meh
  Рейтинг: 1404 Неутрално

  От шест коментара по-горе четири мрънкания от хронични мрънкачи и една простащина. Много представителна демографска извадка, илюстрираща казаното в лекцията.

 8. 8 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2648 Неутрално

  До коментар [#7] от "oos19355380":

  Почти всички форуми отдавна НЕ са представителна извадка. Откакто комунистите пуснаха троловете с цел да отвратят нормалните хора. И до голяма степен успяха. Само в това "успяха".
  Лично аз пиша по-скоро на инат и без да обръщам внимание на чугуните.

 9. 9 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Комплексарите много рано са "налазили"...Доста народ май опитва да "свърши" (като #1) .

  Сжалявам, но това е най-слабият текст на г-н Дайнов, който съм чел.

 10. 10 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3855 Неутрално

  До коментар [#7] от "oos19355380":

  +++++++++++++++

  Spot-on!

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 11. 11 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 818 Неутрално

  Е. Дайнов Е. мамата на историческия материализъм и го замени с Дайновизъм. А къде е МАФИЯТА в "цялата схема", както се пееше в песента. Нали Дон Корлеоне държи в единия си джоб профсъюзите, а в другия съдиите и полицията! Няма място за закона! Най- силни позиции "Коза Ностра" има в Америка- "голямата демокрация", а "Дрангетата" в Италия , казват и от 25 години в България. Англия е друга работа. Там на управляващите още им държи топло урокът на Кромуел и масовото осъждане чрез декапитация (обезглавяване) на управляващите, като се почне от краля и т.н..Германците пък са още по- друга работа: те се страхуват един от друг да не бъдат издадени; всеки за всекиго е шпионин, майка и баща, грижат се и се надзирават един друг. Българският народ е "див и анархистичен", както е определен от немската преса по времето на Лайпцигския процес 1933. Руснаците са "бурлаки на Волге" от памти века. В днешно време Путин ги запраща далеч на изток при китайците и на юг при турците.Там ще хванат "мечката", която никога няма да ги пусне.По- тъпа политика световната история не познава. Колкото по- далеч са във времето от Петър Първи, толкова по- далеч остават от Европа!

 12. 12 Профил на zdra4
  zdra4
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Много вътрешно противоречив текст.
  Първата част говори, че обществото е ситуационно, а не историческо. Пък цялата втора част, обяснява, защо не може да сме модерни (може и да бъркам, но модерно е по-скоро историческо, отколкото ситуационно състояние), плюс баналностите са групите образувани на роднинско-махленски принцип.
  Не е лошо авторът да обясни, как ги връзва двете части.

 13. 13 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3855 Неутрално

  "След 1989 г. се оказа, че индустрията е била губеща – т.е. индустриализацията е била имитация. А урбанизацията не е произвела граждани – просто е натъпкала наличните селяни в панелни блокове."

  Нека някой червен трол се опита да оспори тази очевидна истина.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 14. 14 Профил на The Core
  The Core
  Рейтинг: 726 Любопитно

  Интересно защо "не-модерните българи" добре се вписват в по-модерните държави....

  Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас! Ницше
 15. 15 Профил на Батков-вън
  Батков-вън
  Рейтинг: 471 Неутрално

  Аман от това черногледство. Има все повече примери, че българите започват да стават "общество", тоест да се учат да живеят заедно, да се уважават и да зачитат правата на непознатия срещу тях. Това е модерността , за която Дайнов говори, и тя определено се развива. Спирането на пешеходна пътека, което в София вече е нещо съвсем обичайно, събирането на лайната на кучето, което също мнозинството вече правят и протест срещу политическо решение, което няма ефект на джоба, а по принципни причини - това са малките символи на тази голяма промяна. Тя няма как да стане за 17 години - за нея трябва повече време, но се случва. Да, хората над 50 трудно ще се променят, те ще са изгубеното поколение, но за по-младите промяната е възможна и се случва всеки ден по малко. Въпросът е ние, които имаме претенции да сме вече модерни хора, да се опитваме да променяме хората около нас - не като им обяснявавме колко са тъпи, а като се опитваме да им обясняваме защо едното е добро, а другото лошо.

 16. 16 Профил на WC1
  WC1
  Рейтинг: 474 Неутрално

  Граждани, които в петък си отиват на село за да прекопаят царевицата, да заколят една кокошка и да вземат яйца за седмицата. За каква модерност може да става дума? Живеят в панелни жилища, в каквито настаняват само бездомните в "белите" държави. Използват градинките за изхвърляне на боклук от терасите. Огледайте се и кажете дали искате да живеете така.

  ATX
 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 18. 18 Профил на bette
  bette
  Рейтинг: 726 Весело

  Явно писалият статията Евгени Дайнов е пропуснал, че освен демокрация в англосаксонския свят има и т.н. _Англосаксонско право_. С което те градят върховенството на закона. Същото е базирано много силно на християнските ценности за наказуемост, но не саморазправа. В това отношение ние сме провинция, ама по-скоро подобна на Дивия Запад, преди установяването на rule of law.

  Да се разчита само и единствено на демокрацията сама по себе си да наложи закона е доста странно решение, въпросното право, дори в секуларни държави е базирано на християнското разбиране за "правда" и справедливост, и въпросното е силно повлияло съвременното право, което като "кодификация", може да стъпва на римското право, но като норма и етика е повлияно от християнството.

 19. 19 Профил на bette
  bette
  Рейтинг: 726 Весело

  До коментар [#13] от "Norman Granz":

  ти отиди на село и виж какво е селянин и после говори за "селяните в София"

 20. 20 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Задачата, г-н Дайнов е възможна. За целта обаче са необходими две неща.
  1. Да се позагледате в младото поколение, което е родено след промените и е израснало комуникирайки с връстниците си от западните страни.
  2. Да изчакаме докато не "умре и последният роден в робство".
  За нас 40-тте години в които МОйсей е водил племето си из пустинята все още не са свършили.
  Манталитет се променя трудно. По -лесно е да се подменят носителите му.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 21. 21 Профил на meh
  meh
  Рейтинг: 1404 Неутрално

  [quote#13:"Norman Granz"]След 1989 г. се оказа, че индустрията е била губеща – т.е. индустриализацията е била имитация. А урбанизацията не е произвела граждани – просто е натъпкала наличните селяни в панелни блокове."

  Нека някой червен трол се опита да оспори тази очевидна истина.[/quote]

  Много са интересни и графиките от линка към CLS, показващи прословутите високи доходи и жизнен стандарт по времето на комунизма. В момента сме били най-бедни в ЕС и мурзилките ще ни проглушат ушите с това, а по времето на Тодор "Велики" се оказва, че сме били с абсолютно същия процент по-бедни от Западна Европа и то при наличието на евтини суровини и всякакви други форми на субсидиране от СССР, без тях не ми се мисли какво би било и съвсем закономерно при управлението на комунистите след разпада на СССР удряме дъното с гръм и трясък през 1997-ма.

 22. 22 Профил на Tom Sawyer
  Tom Sawyer
  Рейтинг: 411 Неутрално

  "Имало е, обаче, такъв период. Българите не само са си правили покривите, но са си строили училищата, читалищата и църквите. Богатите – с пари. Бедните – с труд. И така е било до 1944 г. Едва след 1944, когато комунистите конструират съветски тип племенна ситуация, българите заживяват по начин, при който вместо равенство има сложна йерархия на зависимост и безпомощност."

  За да се убедите в правотата на автора е достатъчно да живеете в панелка от 70 те, пълна със население 65+ и да сте присъствали поне на 1 общо събрание, което да разисква ремонт на някоя обща част.

  НЯМА такава дърта сволач! Не му капе - не го е*е! И вечното чакане, някой да дойде да (ги) "оправи". Мисленето им и начина на живот е такъв - "Някой да се погрижи за тях", както се е грижила държавата през годините, създавайки търтеи и роби от тях.

  За да се оправи държавата трябва да измрат поколенията до 78-80 година и чак тогава да може да се започне на "чисто".

  Реформаторски миражи. Оставка! If you don`t want to Democracy, Democracy will come to you.
 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 24. 24 Профил на Коки
  Коки
  Рейтинг: 525 Неутрално

  Каква модерност, когато търпим нискочелите комунистически дебили да ни "управляват" вече 70 години? Как да сме модерни?

 25. 25 Профил на Торбалан
  Торбалан
  Рейтинг: 655 Весело

  До коментар [#7] от "oos19355380":

  Както се казва: "Една публикация се счита за успешна, ако до седмия коментар се заговори за секс!" )

  Freedom is never more than one generation away from extinction. We didn't pass it to our children in the bloodstream. It must be fought for, protected, and handed on for them to do the same. Ronald Reagan
 26. 26 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1350 Неутрално

  Според мен темата е интересна и актуална, но не съм напълно съгласен с Дайнов, защото според мен, той влага доста голяма доза предпоставеност.
  И ние като страна и народ (популация), както и другте страни по света, имаме всякакви сегменти и прослойки (групи по смисъла на статоята) и при нас както и при всички други, преобладават и са мнозинство, хора, които последното нещо което ги интересува е модерност/немодерност и въобще въпросите поставени в статията. Болшинството от нас, за един най елементарен фиш или акт от КАТ, са в състояние да търсят връзки ( от групата де) да минат метър.
  В този смисъл и билогически и социално ние не сме ни повече ни по-малко от другите - и там болшинството от хората биха положили и вероятно полагат усилия да се "спасят" - чуваме и четем ежедневно за подобни примери. Въпроса е в наличието на ограничителни условия за тези мераци и органи и организация за осигуряване на тяхното спазване.
  Дали е българска фирма или е например Сименс, за постигане на по-голяма печалба и двете са еднакво готови на всичко, само че в Германия ги хващат и не ги пускат, а нашата, дето е известна на всички и я сочим с пръст, ако въобще се стигне до дело, дават го на Чиналова и тя го "решава". То между другото и другата нашумяла съдийка, М.Тодорова, дето го дава обидена, също го "решава", макар и по друг начин - не си пише мотивите достатъчно дълго, та да мине давностния срок.
  Та какво искам да кажа, че няма какво да чакаме, да ни узреят дебелите балкански тикви за т.н. "модерност", а да се понапънем, да размърдаме съдии и политици в тази посока и между другото и слава Богу, все пак този процес като че ли аха-аха ще започне и с това да се предвижим от т.А до т.Б.
  Не мисля, че ще е лесно или бързо, но ако си припомним чуждия опит, включително на споменатите от Дайнов англосаксонски държави, до петдесетте години на миналия век мафията в САЩ си беше в много печеливша позиция, офшорките не са българско изобретение ( не че не го ползваме), а в Италия само преди 20-30 години взривиха километри от магистрала, за да убият "лошия" съдия. Всъщност и до момента никой никъде не е приключил с тази тема и едва ли ще има приключване, но надеждата е, че процеса се движи в правилната посока и ние също да го следваме, защото понякога, под въздействието на съвсем не безобидни фактори, ние се движим и в обратната такава.
  Е, не можем да очакваме, че баш ние и нашата държава, която никога не е била кой знае какъв пример в това отношение, баш в тези преходни години, в които по-правило и силните държави "омекват" и какво остава за такава като нашата, само и благодарение на модерността си ( или нейната липса ние ще избегнем това, което ни е на главата.
  Но така или иначе, не трябва и през ум да ни минава, че те нещата са някакви такива обвити в карми, гени и други разни разлики, та затова може да вдигнем ръце - всичко, по един или друг начин зависи от нас, само не трябва да спираме.

 27. 27 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 675 Неутрално

  Много ме изкефи Евгени Дайнов.
  Мисля,че е фикция да се доближим до модела на модерността,защото модерността започва от промяната на съзнанието,а това е мисия невъзможна за хората , израстнали и живяли в соца.

  Tony
 28. 28 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2201 Весело

  До коментар [#13] от "Norman Granz":"След 1989 г. се оказа, че индустрията е била губеща – т.е. индустриализацията е била имитация. А урбанизацията не е произвела граждани – просто е натъпкала наличните селяни в панелни блокове." Нека някой червен трол се опита да оспори тази очевидна истина.
  Дайнов Повтаря лъжите на деснеещите - защо не каже , че преди 1989 индустрията е била губеща = защото НЕ беше губеща. Направиха я губеща зорлен след 1989 с далавери. ### Ние ГРАЖДАНИТЕ които направихме ПРОМЯНАТА 1989 г. бяхме елита на индустрията, селянтиите в панелките си плачеха за дядовите ниви взети в ТКЗС ... аз поне ги помня.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 29. 29 Профил на Петко Симеонов
  Петко Симеонов
  Рейтинг: 211 Неутрално

  "Няма следователно и задължително за всички народи историческо развитие, минаващо през "етапи" – от по-примитивно към по-модерно състояние."
  Препоръчвам на автора да хвърли едно око на "Прикованият Прометей" на Есхил.

 30. 30 Профил на rio_tinto
  rio_tinto
  Рейтинг: 514 Неутрално

  дайнов, вие като елит (старейшини) какво сте ни показали, какви идеи, визия, емоционалност, традиции сте формирали? нали затова сте там, да спускате поведение. как го правите? със слави бинев културата? колко си посредствен само не е истина.

 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 32. 32 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2201 Весело

  До коментар [#24] от "Коки": "Каква модерност, когато търпим нискочелите комунистически дебили"
  Нашето общество след соца е на далеч ПО-ВИСОКО стъпало от примитивната отживелица на капитализма който ни пробутват - все едно да те карат с кремък и прахан да палиш огъб, след като си произведал запалки с пиезокристали и да ти обясняват, че кремъка е модерност ... За това всички опити да се наложи фалвивата модерност на частното систематично пропадат в България . Няма начин инженери да "гледат офчо" по акъла на ГЕРБ

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 33. 33 Профил на meh
  meh
  Рейтинг: 1404 Неутрално

  До коментар [#32] от "dark'star":

  Имаш ли някакво обяснение защо тогава такава съвършена система като комунизма и то не само като идеология, а явно и като икономика, съдейки по изключително успешната ни според теб индустрия, се разпадна?

 34. 34 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Дайнов за некоя и друга стотинка такъв словесен каламбур е създал...чак изглежда правдиво.

 35. 35
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 36. 36 Профил на maginka
  maginka
  Рейтинг: 367 Неутрално

  като поглеждам към тази снимка си спомням за наредбата на казаанлъшките общинари за забрана за простиране на дрехи по балконите.не знам какво стана с тази наредба,но наистина в европейските държави няма такове нещо.

 37. 37 Профил на Danny
  Danny
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Каква модерност с 600лв заплата, две деца, стара кола с постоянни ремонти, малък заем и ток, който достига 250лв през зимата?? За какви глупости изобщо говорите, в тази държава става въпрос за оцеляване!

 38. 38 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2201 Неутрално

  До коментар [#33] от "oos19355380": "Имаш ли някакво обяснение защо тогава такава съвършена система като комунизма и то не само като идеология, а явно и като икономика, съдейки по изключително успешната ни според теб индустрия, се разпадна?"
  Имам обяснение разбира се - аз допринесох активно в политиката за разпада на фатмашкия модел на СССР реализиран селяндурски в България / и не е се е разпаднал целия комунизъм, а само съветския/ - другия комунизъм си е жив и здрав. Причините бяха много - комунизма НЕ е съвършенна система, а само временно обществено устройство за оцеляване на големи групи при война или бедствие. После трябва да се смени с по-либерална систена (НЕП като в Китай и Виетнам). Комунизма НЕ е за всички, а само за недъгавите живеещи в комуни /кибуци в Израел/. За другите има други форми на управление. Това не стана 1947 или 1954 и соца на СССР изтърва момента, а като свърши ВЯРАТА в СПРАВЕДЛИВОСТТА се срина закономерно.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 39. 39 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1811 Любопитно

  [quote#28:"dark'star"]че преди 1989 индустрията е била губеща = защото НЕ беше губеща. [/quote]
  А я вземи да сравниш един Некерман от онези години, с това, дето го е имало тук... "Нашият състезател е втори, а противниковия е предпоследен"... ама коментираш двубой бе, смешник. Голям прогрес, от полупроводници, минали на цели проводници... и с режим на тока при работещи мощности...
  Баси негубещата индустрия...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 40. 40 Профил на murttle
  murttle
  Рейтинг: 874 Неутрално

  [quote#14:"The Core"]Интересно защо "не-модерните българи" добре се вписват в по-модерните държави....[/quote]

  "Вписват се" в общества, изградени от някой друг. Неспособни или не искащи да мислят за това как да изградят тук подобно общество, просто се ползват от блага наготово - техният начин да търсят как да ги "обозначат като познати".

  "За да се обозначи като "познат" – т.е. за да му бъде обърнато внимание – българинът трескаво търси групи от "познати", които да го припознаят като "свой"."

 41. 41 Профил на lekapoleka
  lekapoleka
  Рейтинг: 213 Весело

  Дайнов как си подхвърля имена на страни, етикети, клишета и грамадни схеми без никакъв аналитичен материал... За журналистическа статия не е лошо, но не мога да повярвам, че това е било четено на научна конференция, пък била тя и в НБУ.

 42. 42 Профил на meh
  meh
  Рейтинг: 1404 Неутрално

  [quote#35:"dark'star"]Това е разликата = Аз БЯХ !!! Мога го и вече го направих ! Ти не го можеш, нямаш качества и никога няма да успееш - нито при соца, нито сега. За това злобееш и завиждаш. За теб е късно да се развиваш.[/quote]

  Ясно е кой злобее, също както е ясно на редовните посетители на форума кой не спира да реве, че е безработен, а за мен не знаеш абсолютно нищо, защото очевидно не съм толкова отчаян, че да си оплаквам съдбата в публични форуми за разлика от някои "преуспели представители на елита". Това последното просто не знам в колко кавички да го сложа.

 43. 43 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7201 Неутрално

  "Между другото, последното поколение на self-help българите, това на дядо ми (роден 1903г.) беше онази работна сила, която изхранваше останалите българи, заети с индустриализация, урбанизация и комунизация."
  Колко си прав само.Такова поколение вече никога няма да се роди в България.Поколение с ценности,вяра и родолюбие.

 44. 44 Профил на lekapoleka
  lekapoleka
  Рейтинг: 213 Весело

  Чуйте поне веднъж по същата тема Каприев... И пак ще си говорим.

 45. 45 Профил на The Shadow
  The Shadow
  Рейтинг: 1227 Любопитно

  До коментар [#15] от "Батков-вън":

  Браво! +++++++++++

  “In a world of 7 billion people, we, 500 million Europeans, will have to stick together, or European prosperity and values will both go down the drain” A.Merkel
 46. 46 Профил на meh
  meh
  Рейтинг: 1404 Неутрално

  [quote#38:"dark'star"]Имам обяснение разбира се - аз допринесох активно в политиката за разпада на фатмашкия модел на СССР реализиран селяндурски в България [/quote]

  За това спор няма, нискоквалифицираните и мързеливи кадри, назначени по отговорни позиции, за които те определено нямаха нужното експертно ниво и умения, допринесоха значително за разпада на комунизма.

  [quote#38:"dark'star"]и не е се е разпаднал целия комунизъм, а само съветския/ - другия комунизъм си е жив и здрав.[/quote]

  За пореден път, специално за теб, тъй като си от хората, на които трябва да се обяснява бавно и по няколко пъти - това в Китай, защото те знам, че за Китай ми говориш, не е комунизъм, а бесен капитализъм, в който такива като теб не биха оцеляли и една седмица. Радвай се, че не си китаец, че там най-вероятно дори не би имал и достъп до интернет, където да ревеш по цял ден.

 47. 47 Профил на Торбалан
  Торбалан
  Рейтинг: 655 Неутрално

  До коментар [#38] от "dark'star":

  Желязната лейди го беше казала най-точно:
  The problem with socialism is that you eventually run out of other peoples' money.

  Социализма е идея на преразпределението на благата. Изкуствено създаване на равенство като взимаме от работливите, инициативните, способните, успелите, спестовните... и даваме на "всички социално слаби". Проблема е че даваме докато благата свършат. Междувременно сме отгледали поколения мързеливци и готованци и сме убили всяка самоинициатива и мисъл за предприемачество. Благата свършиха, свърши и социализма!

  Freedom is never more than one generation away from extinction. We didn't pass it to our children in the bloodstream. It must be fought for, protected, and handed on for them to do the same. Ronald Reagan
 48. 48 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 939 Неутрално

  Как да се модернизираме, като и последните пари отиват в джоба на монополистите? Всевъзможни монополи, дкоарани кой от Р.ОВЧ, кой от баш демократите смучат и поседните левчета от джоба на българина! Вода-френски частен монопол! Ток-ЕРП-та, ВЕИ-та, частни иофшорни марици, загуби по "белене" и т.н.
  Топлофикацията-25 години ГУБЕЩ рекетьор!
  Чужди картели и монополи изтласкват родното производство! Банкови картели... Чуждестранна петролна рафинерия не плаща и лев ПРЕКИ данъци... Управляващите крадат на поразия! Публично частното партньорство е провал-каза го Стив Ханке, но е голяма далавера и кражбица, та политиците не могат без него...

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 49. 49 Профил на J.J.
  J.J.
  Рейтинг: 779 Неутрално

  До коментар [#20] от "rapidfire":

  Точно така, позитивен елемент: многото млади българи, които учат и живеят с години в едни от най-развитите части на света и получават много добро образование. Роден съм след 90-та и след близо 5 години навън, за мен ЕС и НАТО сме ние, а върховенството на закона върви ръка за ръка с демокрация, без едното просто не може да има другото. Важно е българското общество да се пребори да създаде условия десетките хиляди млади хора с добро образование да имат възможност да правят позитивни неща в България, точно както е било в началото на 20-ти век, когато редица водещи личности са се върнали с качествено западно образование в родината. Началните стъпки са важни, иначе ще се въртим надолу по спиралата.

 50. 50 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3855 Неутрално

  [quote#28:"dark'star"]защото НЕ беше губеща. [/quote]

  Верно ли бе? А защо компютроите "Правец" се продаваха само в Монголия и Куба, докато навсякъде другаде търсеха IBM, Toshiba, HP и т.н.?

  Защо мотокарите Балканкар не намериха пазар в реална конкурентна среда с Mitsubishi и Hyundai?

  Защо трамваите, произвеждани в "Шести септември", не могат да се сравняват дори с полските, а какво остава за Шкода?

  Един индустриален продукт си показва колко чини, когато го изправиш срещу конкуренцията. Същото важи и за хората - ето, ти вече 25 години не можеш да си намериш работа по професията. Ясно е, ерго, какъв си професионалист...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 51. 51 Профил на peaspiring
  peaspiring
  Рейтинг: 575 Неутрално

  До коментар [#11] от "bobhunter":

  Първите стъпки с демокрацията Англия прави с Магна Карта. Всъщност, дори и във феодална Европа важи правилото "васалът на моя васал не е мой васал". Което правила се отчиташе като голяма грешка в учебниците по история по време на соца, тъй като възпрепятствало централизираната държава. Абсолютизмът се цитираше като върхът на развитието при феодализма, а буржоазните демокрации - като деградация на държавата.

 52. 52 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1434 Неутрално

  Спиред мен текстът е интересен не със заключенията си, които самалко спорни, а със съдържащата се провокация в него, която ни предизвиква да поразсъждаваме по темата.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 53. 53 Профил на Valeria
  Valeria
  Рейтинг: 770 Весело

  [quote#4:"Отнесен"]Това е едно от най-сериозните струпвания на клишета, които господин Дайнов е успял да събере в един текст. Браво! Това не го може всеки. [/quote]

  Нали? Поглеждам долния балкон на снимката - този с гепените отнякъде елегантни елементи от ковано желязо, а зад тях виснали прани гащи и си мисля, че няма по-добра илюстрация за който и да е текст от този автор...

  https://goo.gl/8NG90J
 54. 54 Профил на v_l
  v_l
  Рейтинг: 369 Неутрално

  До коментар [#15] от "Батков-вън":

  Завиден оптимизъм. Да, има една част от обществото, която се развива в тази посока. Но има и една (за съжаление мнозинство), която съвсем откровено отрича този път на развитие.
  Тука не става дума за това кой е прави и кой крив ... просто тия хора не искат да живеят така, в което нямаше да има нищо лошо, ако все пак не бяха другите хора и опитите на страната да се приобщи към Европа.

 55. 55 Профил на У Чен
  У Чен
  Рейтинг: 1145 Разстроено

  "Българинът и групите

  За да се обозначи като "познат" – т.е. за да му бъде обърнато внимание – българинът трескаво търси групи от "познати", които да го припознаят като "свой". Опира се на разширени семейства, родове и кланове, както и на квази-родове, като съученици, съказарменици, съселяни и пр. При съдебно дело – търси братовчед-съдия. При търсене на услуга от администрацията – търси съселянин или познат на познат.

  Оттук идва неговата неспособност да следва "правилата". Правилата са за ония, които нямат лица – за обикновените непознати."

  Това е самата истина и основната причина да сме най-бедни в Европа! Искаме да има правова държава, но законите да важат за другите - не и за мен!

 56. 56 Профил на vesolr
  vesolr
  Рейтинг: 2338 Весело

  До коментар [#13] от "Norman Granz":

  Всекидневно реват за свидното Кремиковци, не ги предизвиквай!

  От клеветника https://goo.gl/QdmktQ
 57. 57 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1296 Неутрално

  Дайнов казва много верни неща и прави доста верни заключения, но очевидната му българофобия и нескритото презрение към българите, неспособни да живеят според "възвишените" представи на автора, ми идват малко в повече.
  Иначе, за много неща е прав, но не е избрал подходящ тон на анализа си и е пресолил "манджата" на няколко места, особено при сравненията с "висшите" западняци и "примитивните" българи. Което ме кара да мисля, че реално Дайнов не е срещал средностатистически западняци, не знае какви са, затова и ги е издигнал на пиедестал.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 58. 58 Профил на philipo
  philipo
  Рейтинг: 418 Неутрално

  [quote#22:"tom_sawyer"]За да се оправи държавата трябва да измрат поколенията до 78-80 година и чак тогава да може да се започне на "чисто". [/quote]
  На пръв поглед е така, истината обаче, за голямо съжаление, е малко по-друга.
  Още едно ново поколение израстна в условията на войнстваща чалгарщина, в среда отровена от простотии и дебилщини, насаждани от такива малограмотни и елементарни хорица като учиндолския селяндур и подобните му, и в мадийна среда, налагаща упорито и до втръсване лъжите за хубавия соц. и прекрасните времена на бае им Тошо Правешки, както и гьобелсовата пропаганда за "лошия Запад" и добрите "братушки".
  Опасявам се, че това поколение също е има сериозни увреждания, не по-лесно лечими от уврежданията на преобладаващата част от соц.-поколението.

 59. 59 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3855 Неутрално

  [quote#56:"vesolr"]Всекидневно реват за свидното Кремиковци, не ги предизвиквай![/quote]

  Моят приятел Сашо Божков беше пресметнал, че Кремиковци ще струва по-малко на държавата, ако всичките седем или незнам колко работници и служители в него бъдат ОСИНОВЕНИ ПОЖИЗНЕНО и получават пълна заплата, БЕЗ ДА РАБОТЯТ .

  За качеството на въздуха в София, като допълнителен принос, изобщо не ми се говори.

  Изобщо какъв трябва да си, за да построиш металургичен комбинат на хиляди километри от най-близкия икономически изгоден източник на руда, но за сметка на това пък - на 15 километра от столицата си,и то по посока на преобладаващите ветрове?

  Отговор: Комунистически плановик-управленец.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 60. 60 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3855 Неутрално

  [quote#59:"Norman Granz"]седем или незнам колко работници[/quote]

  Да се чете: седем или незнам колко ХИЛЯДИ работници

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 61. 61 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1296 Любопитно

  [quote#47:"Торбалан"]Социализма е идея на преразпределението на благата. Изкуствено създаване на равенство като взимаме от работливите, инициативните, способните, успелите, спестовните... и даваме на "всички социално слаби". Проблема е че даваме докато благата свършат. Междувременно сме отгледали поколения мързеливци и готованци и сме убили всяка самоинициатива и мисъл за предприемачество. Благата свършиха, свърши и социализма! [/quote]

  +++++++++++++

  Добре казано! Лошото е, че точно това същото, в момента се наблюдава в така прехваленият от Дайнов западен свят. Единствено може да се надяваме да не свърши по същият начин, както свърши на изток.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 62. 62 Профил на nocomnet
  nocomnet
  Рейтинг: 303 Неутрално

  До коментар [#8] от "deaf":

  Е да, обаче погледни все пак плюсовете и минусите на коментара ти: нормални хора четат и гласуват.

 63. 63 Профил на nocomnet
  nocomnet
  Рейтинг: 303 Неутрално

  До коментар [#14] от "The Core":

  Дали не е защото тези, които отиват в други държави, и тези, които остават в България, са по някакъв начин различни едни от други?

 64. 64 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 690 Неутрално

  ''...Имало е, обаче, такъв период. Българите не само са си правили покривите, но са си строили училищата, читалищата и църквите. Богатите – с пари. Бедните – с труд. И така е било до 1944 г. Едва след 1944, когато комунистите конструират съветски тип племенна ситуация, българите заживяват по начин, при който вместо равенство има сложна йерархия на зависимост и безпомощност...''
  Този пасаж дава отговор на много от поставените въпроси. На другите, отговори Жорж Ганчев преди няклоко години: ''БЪЛГАРСКИЯТ Е МАЛЪК, НО МНОГО ПРОСТ НАРОД!''

 65. 65 Профил на nocomnet
  nocomnet
  Рейтинг: 303 Неутрално

  До коментар [#41] от "lekapoleka":

  Да де, обаче той все пак успява да напипа много добър баланс между старателен анализ и достъпен език. Това не е никак лесно, нито пък са много тези, които го умеят.

  Затова не виждам що за критика е това.

 66. 66 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 690 Неутрално

  До коментар [#59] от "Norman Granz":
  +++++++++++!

 67. 67 Профил на nocomnet
  nocomnet
  Рейтинг: 303 Неутрално

  До коментар [#57] от "Barcelina":

  "Западняци" съм срещал много. Каквито и да са отделните индивиди, обществото им е много далеч от това, което може да се види в милата ни родина. За това точно иде и реч.

 68. 68 Профил на Торбалан
  Торбалан
  Рейтинг: 655 Весело

  До коментар [#50] от "Norman Granz":

  Една година вместо на стандартна лятна бригада бяхме "на стаж" в "Балканкар". Точно по това време "Работническо дело" тръбеше, че: "България произвежда 1/5 от световното производство на електрокари и мотокари и по производство на човек от населението заема първо място в света (ок 80 хил. годишно)".
  Сама по себе си тази статистика е впечатляваща, но всъщност почти всички от тях бяха предварително договорен износ за СИВ - 60 000 за СССР, 6 000 ГДР и т.н. и за износ за страни извън СИВ отиваха ок 4 500 бройки.
  По времето когато имах неземното щастие да се шматкам из цеховете на завода (всеки трети работник беше вносен - виетнамец) пропагандата таман подхващаше да раздухва как сме продали няколкостотин електрокара дори на Япония, която ни била много голям конкурент... Работниците разказваха как японците разтоварили цялата продукция, разглобили всички машини и разпределили детайлите за претопяване - били си направили сметката, че ще им е по-изгодно вместо руда и необработени суровини да си купят български електрокари
  После производството и митовете на комунистическата пропаганда умряха заедно със СИВ. (току някоя Мая Манолова възкреси някой за предизборни цели, после и тя го забравя)

  Freedom is never more than one generation away from extinction. We didn't pass it to our children in the bloodstream. It must be fought for, protected, and handed on for them to do the same. Ronald Reagan
 69. 69 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 690 Неутрално

  До коментар [#12] от "zdra4":

  Модата се мени, което означава, че е ситуационно понятие.
  Стилът е вечен. Ако говорим например за ''болшевишки'' стил, имаме предвид определено поведение в исторически план.

 70. 70 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3855 Неутрално

  [quote#68:"Торбалан"]Работниците разказваха как японците разтоварили цялата продукция, разглобили всички машини и разпределили детайлите за претопяване [/quote]

  Аз това съм го чувал, освен за Балканкар, и за сивлиевския завод за санитарна арматура "Стоян Бъчваров", преди да стане Видима-Идеал Стандарт. От Чехословакия пристигнала голяма поръчка за смесителни батерии, но НЕ ХРОМИРАНИ, а дюс месинг, както си излизат от леярната пещ. Когато директорите запитали защо, аджеба, ги предпочитат така, чехите отвърнали: снемането на хромовото покритие и трудоемък процес, свързан със загуби, предпочитаме направо от палетите да ги метнем за претопяване...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 71. 71 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 690 Неутрално

  До коментар [#68] от "Торбалан":
  Перфектен пример за ефективността на социалистическата ни икономика. За заводите, АПКта, ПАКове и петилетните планове, преизпълнени за три години. Фалш и имитация, за която леят сълзи апологетите на Червената зараза.

 72. 72 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3272 Неутрално

  Освен дето не е модерен българинът не обича свободата .
  За него тя е тежко бреме.

  klimentm
 73. 73 Профил на Captain Shakespeare
  Captain Shakespeare
  Рейтинг: 525 Неутрално

  До коментар [#14] от "The Core":

  Отговора е много прост:
  В подредените държави правилата не МОГАТ да бъдат Забиколявани
  Иначе ... куфара и обратно, ако няма и по-лошо.

  Правильно говорил Гоголь "В России две беды — дураки и дороги" причём первых ну очень много!!
 74. 74 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1618 Неутрално

  [quote#14:"The Core"]Интересно защо "не-модерните българи" добре се вписват в по-модерните държави...[/quote]Вписват ги. Просто там ако се правиш на тарикат бързо ти намират майстора.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 75. 75 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1618 Неутрално

  [quote#22:"tom_sawyer"]За да се оправи държавата трябва да измрат поколенията до 78-80 година и чак тогава да може да се започне на "чисто".[/quote]До 90-та. Щото първите 7 години формират, а България 1990-97 беше една посткомунистическа джунгла. А като имаме предвид, че продължителността на живота е по-голяма, то ще има да чакаме поне още 50 години.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 76. 76 Профил на nxo44693674
  nxo44693674
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Не, това с провинциалността на Португалия и най-западността на Холандия (която е сед най-ксенофобските държави) е много глупаво. иначе Дайов е от малкото смислени анализатори, но тази статия е расистка и твърде човеконенавистническа. Нищо лично.

 77. 77 Профил на mfs
  mfs
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Както и в други статии г-н Дайнов използва като ядро/идея за анализите си понятия, методи и подходи от определени теории на модерната антопологогия, психология, социология и др. опаковайки ги в ефектния изказ и българска конкретика, търсейки оригиналност. Дотук нищо лошо. Проблемът обаче е в стихийното му желание да обобщава и да остава далеч от същността на нещата. Поради тази причина, личното ми мнение, е че всичко казано в статията може да се изрази с думите: ние, както и другите балкански народи принадлежим към една друга цивилизация (много изследователи я определят като руско-славянска, различна от западната християнска) и това е достатъчно да обясним различията ни от тази "модерност", за която се говори в статията. Всъщност тази "модерност" е продукт на многовековно културно-религиозно и историческо развитие с различни морални ценности, институции и социални структури. И още, очевидно е че тази руско-славянска цивилизация е в дълбок упадък, въпреки усилията на сегашния руски елит да я трансформира в "евроазиатска общост" и че нашата воля като общество трябва да бъде насочена към решителен опит за спасение в западната цивилизация, която частично е била и е факаел за едно просветено българско малцинство. Но това едва ли ще се случи, особено след насилственото ни "комунизиране". Не е и вярно, че ние българите сме били съвсем различни до 1944 г.

 78. 78 Профил на InmoInvestments
  InmoInvestments
  Рейтинг: 778 Неутрално

  Това би станало единстврно, когато българина разбере и се усети, че живее в 21 век и е изостанал от развитието на света. И освен това когато разбере, че по света има определени норми, които трябва да се спазват !

  You can get much farther with a kind word and a gun than you can with a kind word alone. Al Capone
 79. 79 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1656 Неутрално

  Съгласен съм с Дайнов. Повечето българи се примиряват с неписаната йерархия и неписани "закони" на върхушката, като дори гледат да се впишат в системата, да сътрудничат, за да получат и те своята награда, била тя дребен бизнес, нова кола на старо или просто потупване по рамото, и даване на надежди за нещо повече. Това те наричат "адаптивност" и твърдят, че "навсякъде е така". Когато това виждане се комбинира и с клановите, родови нагласи и приоритети преобладаващи в България, се получава една мазна задушевна, по скоро задушаваща клоака, в която сбирщина от осакатени души се надпреварва в раболепие пред силните на деня, които "велокодушно" и с бащински поглед подхвърлят трохите от трапезата си на най усърдните. Чрез деградирането и корумпирането на обществото на всички нива, дори на ниските такива, се осъществява социален и икономически контрол и системата продължава да съществува, инсталирала и инфилтрирала "наши хора" надолу по пирамидата(социално икономическа мрежа), която стига чак до данъчния инспектор, кварталната бакалия, някой колега, че дори и по дълбоко. Ключовата дума тук е зависимост и то във всеки аспект. А "черните овци" сами са си виновни за "лошия късмет". Те просто са "неадаптивни".

  Заплаха за тази система е ЕС със свободното придвижване на хора, стоки и капитали, което подкопава системата от икономическа и социална гледна точка.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 80. 80 Профил на Ще върнем България в Европа
  Ще върнем България в Европа
  Рейтинг: 1562 Неутрално

  [quote#28:"dark'star"]че преди 1989 индустрията е била губеща = защото НЕ беше губеща. Направиха я губеща зорлен след 1989 с далавери.[/quote]
  Като не е била губеща, защо "Под тъмен мост, човек със прякор Лост се среща с ликвидатори"! Какво ликвидират и какво крият в тъмното под моста?

 81. 81 Профил на dj x2805
  dj x2805
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#28] от "dark'star":

  Не само губеща а ЗАГУБЕНА още на чертеж....

  www.soundcloud.com/x2805
 82. 82 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1656 Неутрално

  "Активизмът постига своите цели чрез съпротива, бунт, провокация, публичност, влияние върху умовете и настроенията. "

  Точно казано, но това се знае и от върхушката. Затова и червените тролове тук и в целия бг интернет още дълго ще се радват на заплати. А те са само видимата част на айсберга...

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 83. 83 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 373 Неутрално

  "За да се обозначи като "познат" – т.е. за да му бъде обърнато внимание – българинът трескаво търси групи от "познати", които да го припознаят като "свой""

  Да, българинът разчита на шурата, баджанака, братчеда и т.н., но никога на себе си. Характерно за българската народопсихология е шуробаджанащината. Това явление е почти непознато в развитите страни. Там назначават човека според качествата му, а тук - според връзките му.Това може би се дължи на факта, че сме малка страна и навсякъде срещаме, роднини, познати, съученици, колеги и т.н. В една голяма страна тази идилия е невъзможна. Както и да е, тази психологическа особеност не е в наша полза.

 84. 84 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 679 Любопитно

  [quote#8:"deaf"]Откакто комунистите пуснаха троловете с цел да отвратят нормалните хора.[/quote]
  Не комунистите, а болшевиките!!!
  Посочи един партизански отряд(партия) без тролове???
  Най-върлите комунисти станаха най-върли антикомунисти - къде ВИ е разликата?

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 85. 85 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1656 Неутрално

  До коментар [#84] от "Geoimg*":

  Разликата е, че едните искат да обвържат България с Русия и да унищожат демокрацията и гражданското общество(доколкото изобщо ги има), а другите по стечение на обстоятелствата са свързани и зависими от ЕС, и съответно способстват за навлизането на европейски ценности, практики и отношения в тази страна, както и за по нататъшното интегриране на България в ЕС.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 86. 86 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 679 Весело

  До коментар [#85] от "Boyant":
  КОИ са едните и КОИ другите!?

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 87. 87 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2386 Неутрално

  "Българинът и модерността: задачата (не)възможна?"
  Като чета такива уж анализи като на Дайнов, все повече се убеждавам, че "Българинът и рационалността са несъвместими понятия". Модерността все пак се мени и може по стечение на обстоятелствата да се попадне в "правилната" модерност. Но за рационалност и логика и дума не може да стане:
  "Всички индивиди са равни и затова, от гледна точка на закона и на властта, са без-лични – нямат лица." Целта на закона, дори от римско време, е била не да обезличи индивида, а да отсъди справедливо неговите прегрешения и съпричасността му към обществото като личност, а не като роб.

  "Но трескавото търсене на неравенство, на особена собствена припознатост, няма никакъв логичен край." Целта на "революцията" от 1989 г. не беше ли да отмени уровниловката, равенството при социализма!? Ако човек не търси "собствената си припознатост", никога няма да създаде нов продукт, модерен продукт. Светът, прогресът на света се развива именно чрез трескавото търсене на неравенства - да се създава продукт, който е по-качествен, по-ефективен, по-рационален от съществуващия, авторски със собствена припознатост.

  "Неспособността за вярване в непознатия лишава българина от способността да осъзнае"
  Буш ако вярваше в непознатия Хюсеин за наличието на химични оръжия, светът нямаше да даде половин милион безсмислени жертви. Дори ако Данов вярваше на своите студенти, нямаше да си направи труда да изтъква собствената си припознатост ... като уж по-умен опс модерен.

  Не мога да подмина и елементаризирането на ситуациите до "вожд-племе"; "равенство" и "всеки против всеки", защото са винаги следствие, компромис при нарушаване на рационалността, избор на най-доброто, въплатена в Закона. Ама не тия закони, де нашето Народно събрание на килограм приема и по два пъти в годината видоизменя.

  А баш ситуацията "равенство" точно ЕС, САЩ и НАТО са неспособни "да интернализират членството си" в Световната търговска организация.

  "Върховенството на закона" е трета тема. Баш в Западна Европа в "името на закона" (в началото Библията, после Кралят, после Конституцията) най-много глави са "отрязани" ... и продължават да се "посичат" на други места в света. Сиреч да се налага "собствената припознатост", собствената фантазия за "модерност". После Българинът бил крив, че се опитва да е модерен.

 88. 88 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1656 Неутрално

  БСП, ДПС, АТАКА и партийките - хумункулуси създадени с пари на проруската мафия са едните(ясно кои).

  Сегашните управляващи най вече в лицето на ГЕРБ се ползват с европейската подкрепа, поради липса на по добри.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 89. 89 Профил на cynicalistic
  cynicalistic
  Рейтинг: 367 Неутрално

  "Българинът" и всякакви такива стереотипизации са обречени да бъдат неточни. Познавам българи (и руснаци, с които работя), за които не важи абсолютно нищо от грубите щрихи, които г-н Дайнов е нахвърлил. Смея да твърдя, че не са и пренебрежимо малцинство. Гледат си семействата, работата, бизнеса, хобито и се опитват да бъдат социално отговорни и активни - по начинът, по който е отредено да бъде изразяване гражданска позиция.

 90. 90 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2386 Весело

  [quote#79:"Boyant"]Съгласен съм с Дайнов. Повечето българи се примиряват с неписаната йерархия и неписани "закони" на върхушката, като дори гледат да се впишат в системата[/quote]
  Дайнов твърди обратното, бе! Че Българинът не зачита никого освен себе си. Не иска да се впише в ситуацията "вожд-племе" или "равенство", а да стане вожд/избранник. Ей на, последния пример - Слави Бинев, хал хабер няма от куллтура и управление на култура, ама сака да е вожд на културата.
  Другият - и тия управляващи не щат да се примирят с "неписаната йерархия" и да закупят дъртите американски "фърчила", ами седнали да умуват (кат за покрива) за "свободно пазарно решение" на "небесната" сигурност.

 91. 91 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1656 Неутрално

  Според статията на Дайнов българите, поради своите особености, в крайна сметка живеят в положението "Вожд-племе". Така се получава в края на краищата. Аз просто допълних докъде се простира йерархичната структура, а тя стига дооста дълбоко в низините, което не се подозира от повечето. Всеки гледа да е "Вожд" на своето ниво в йерархията. Така че българинът идеално си се вписва, но не всички българи са такива, за щастие.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 92. 92 Профил на lol
  lol
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  дайнов трябва да избере дали да пише политически текстове или научни. Този е вестник и то с уговорки. Реално той е от хората които се възползват от ниското ниво на българина, на запад можеше и да избута до бакалавър с такива текстове, ама доцент.... ахахахаахахахаах

  Освен това трябва да взема да посети и друга държава освен Великобритания, че почна да се повтаря с англия та англия... светът е малко по-широк...

 93. 93 Профил на Slex
  Slex
  Рейтинг: 435 Неутрално

  [quote#68:"Торбалан"]Работниците разказваха как японците разтоварили цялата продукция, разглобили всички машини и разпределили детайлите за претопяване - били си направили сметката, че ще им е по-изгодно вместо руда и необработени суровини да си купят български електрокари[/quote]

  При положение, че японците имат разходи за заплати и капиталово оборудване, вероятно стойността на метала е не повече от 1/3 от стойността на крайното изделие (вероятно и по-малко). Това означава, че нашите електрокари трябва да са били поне със 70% по-евтини от японските, което ме съмнява. Българските стоки за износ са били по-евтини и често са продавани дори под себестойност, само и само да генерират валутни приходи, но такъв ценови марж е прекалено голям. Отделен въпрос е, че японците са можели просто да купуват метал от нас и щеше да им излезе много по-евтино, а и на нас - по-изгодно.

 94. 94 Профил на Slex
  Slex
  Рейтинг: 435 Неутрално

  "Имало е, обаче, такъв период. Българите не само са си правили покривите, но са си строили училищата, читалищата и църквите. Богатите – с пари. Бедните – с труд. И така е било до 1944 г."

  Понеже съм учил Алеко Константинов в училище, ще си позволя да не се съглася с Дайнов за идиличната картина на българското общество преди 1944 г. Има едно двутомно изследване на Румен Даскалов - "Българското общество 1878-1939" - предполагам, че Дайнов го е чувал, но не личи да го е чел. Авторът го е качил на сайта си за свободно изтегляне. И преди 1944, и след това, България е била държава в периферията на Европа (не само географски).

 95. 95 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2594 Неутрално

  До коментар [#21] от "oos19355380":

  [quote#21:"oos19355380"] и то при наличието на евтини суровини и всякакви други форми на субсидиране от СССР, без тях не ми се мисли какво би било и съвсем закономерно при управлението на комунистите след разпада на СССР удряме дъното с гръм и трясък през 1997-ма. [/quote]
  Мит е това за "евтините съветски суровини" и "загубените пазари на Изток" от времето на соца.
  Целият огромен износ на селскостопанска продукция към Москва бе на практика безплатен. В последните деситилетия от соца хората бягаха от земята и земеделието в градовете, защото означаваше да блъскат от зори до мрак и прекарат живота си в мизерия ако останат на село. Затова се налагаше масово човешка сила от градовете всяка година да работи ангария по полетата поне по един месец.
  Срещу това България получаваше суровини по контролирани цени (в полза на Москва, разбира се) и боклучави машини за индустрията си и потребление. Всеки, буквално всеки индустриален продукт от СССР в сравнение със западните си аналози беше боклук пробутан ни от "братушките" на скъпа цена. Никой не би им купил автомобилите, струговете, лампите дори на свободен пазар.
  Атомните централи и тежката индустрия, построени по соц време са на цени с пъти по-високи от аналозите си на Запад по същото време.
  И след като народа български бе докаран до оскотяване някъде през средата на соца, започнахме да изнасяме жива стока - роби за Сибир. Най-добрата и способна част от работната сила в България се радваше ако "може да се уреди" да сече дърва в Коми, където след 2 години къртовски труд можеше да си купи автомобил Жигули или Волга дори без да чака 15г. ред.
  Народ преживял ужаса под деситилетното управление на българските комунисти (най-тъпите и най-жестоките в целия Източен Блок) му трябва време да се оцефери и осъзнае ситуационно и исторически.
  Като казах "исторически", се сетих че точно този период все още не се изучава в българските училища.
  За каква ИСТОРИЧНОСТ си чешат езиците в НБУ?

 96. 96 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4118 Любопитно

  "правота на автора": мрънкащи манипулации.

  Пуста "демокрация"... пост тоталитаризъм...
  По-добре гуляхме при тоталитаризма.

  ...

  В такова "комунално" жилище ли живее авторът,
  каквото предлагате хипотетично, "tom_sawyer"?

  Едва ли.

  Нека авторът разкаже за своя икономически и битов "уровен" сега, при демокрацията.
  Или за през годините на тоталитаризъм БКП на КПСС.

  Нима сега живеят само бедни хора - в панелни "комуналки" ;
  и богаташи "олигарси" - в скъпи жилища??

  Съвсем не. Между двата полюса има голямо пространство на хора от "средна класа", или както и да бъде наречена.

  Ако авторът е българофоб или болен от ксенофобия или способен само да мрънка носталгира упреква или вменяво-обвинява - не е ли по-добре да се лекува или опита да публикува нещо по-истинско - дори положително, конструктивно?

  От името на средната класа.
  Ако е олигарх - от олигархическата класа.
  ...

  Има стари, както и съвременни автори, които припомнят
  "доброто старо време"... и сегашно... на трудолюбие.

  "Трудолюбие" не като самоцел или непременно като любов към трудности, аскетизъм или предизвикателства - или досадно поръчково, а като любов към едва ли не всяко нещо което човек прави "полезно" и/или по своя свободна воля. Включително, писане.

  Сетете се за един или друг Светъл текст от времето на Българското Възраждане или от която и да е година насетне
  до сега. Познавате такива.

  ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА

  ........................................................................

  Това обаче депресира

  "Българинът и модерността: задачата (не)възможна?"

  Типичен екстремистки похват - на екстремистки преувеличаващо обобщение.

  Типичен болшевишки похват:
  на екстремистко обезличаване, унифициране.

  Палитра от цветове... в чернобяло,
  а чернобялото... в екстремно сиво.

  Милиони човешки индивиди - без разлика на пол, възраст, занятие... здраве... или приход... независимо от безброй реални индивидуални различия и на Конституционни права да бъдат индивидуално различни...
  под 1 (един) етикет.

  За Теб се отнася - лично, сив и безличен Българино!
  Ако казвам, че си Лош - Лош си!

  Ако е за за обобщения, способът е мулти приложим:

  "Болшевикът и модерността: задачата (не)възможна?"

  "Руснакът и модерността: задачата (не)възможна?"

  "Турчинът и модерността: задачата (не)възможна?"

  "Европеецът и модерността: задачата (не)възможна?"

  ...

  За Ваше удобство, Template

  "..................... и модерността: задачата (не)възможна?"


  До коментар [#22] от "tom_sawyer":

  "Имало е, обаче, такъв период. Българите не само са си правили покривите, но са си строили училищата, читалищата и църквите. Богатите – с пари. Бедните – с труд. И така е било до 1944 г. Едва след 1944, когато комунистите конструират съветски тип племенна ситуация, българите заживяват по начин, при който вместо равенство има сложна йерархия на зависимост и безпомощност."

  За да се убедите в правотата на автора

  е достатъчно да живеете в панелка от 70 те, пълна със население 65+ и да сте присъствали поне на 1 общо събрание, което да разисква ремонт на някоя обща част.

 97. 97 Профил на Инспектор Стрезов
  Инспектор Стрезов
  Рейтинг: 519 Неутрално

  Дайнов потвърждава едно мое отдавнашно подозрение, че българската цивилизация е прецъфтяла и няма тор, който да я върне в разцвет.

  "Я з москалями не балакаю!"
 98. 98 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2022 Неутрално

  [quote#14:"The Core"]Интересно защо "не-модерните българи" добре се вписват в по-модерните държави....[/quote]
  Защото там не сме критична маса.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 99. 99 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 1847 Неутрално

  [quote#6:"dnevnikar"]Next?

  "Комунистът и модерността: задачата (не)възможна?

  От комунист Евгений Дайнов"[/quote]

  До коментар [#6] от "dnevnikar":

  Искам да ти задам един прост въпрос:
  Защо вие комунистите, като искате да обидите някого го наричàте комунист?

  Явно е доста гадно да си комунист, а dnevnikar?

  Но Евгени Дайнов яко е "нацелил" българина.

  "Не сме народ, а мърша" Петко Р. Славейков

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 100. 100 Профил на soft kill
  soft kill
  Рейтинг: 213 Неутрално

  До коментар [#14] от "The Core":

  Пхаха просто равенството на закона в циливизования свят принуждава множеството от източно-европейските диваци да живееят, до колото се може, според тамушните закони. Малцина, само най-интелигентните успяват да се интегрират.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK