Как синдикът Панайот Велков е завземал управлението на фирми

Как синдикът Панайот Велков е завземал управлението на фирми

© Юлия ЛазароваЗаради огромното обществено внимание към работата на съда по делата за несъстоятелност, и конкретно на Софийския градски съд, публикуваме анализа на "Съдебни репортажи" по проверката на Министерството на правосъдието за действията на синдика Панайот Велков. Заглавието е на "Дневник". 


Панайот Велков, чието име стана известно след като френският посланик отправи обвинения към съдия Румяна Ченалова, че участва в схема за кражба на две дъщерни дружества на компанията "Белведере груп", буквално е похищавал фирмите, на които е бил назначен за временен синдик от съда. Именно той е избран от съдия Ченалова за временен синдик на "Белведере дистрибуция" и "Домейн Менада". Велков се е месел в управлението на дружествата и е надхвърлял правомощията си, като е издавал заповеди да му оказват съдействие, сключвал договори, ограничавал контактите, кореспонденцията и търговската дейност на дружествата.


Всичко това обаче няма как да се случи без съдействието на съдиите по делата
Такъв извод може да се направи от писмото, публикувано на сайта на Министерството на правосъдието (МП), с което му се искат обяснения във връзка с проверката на дейността на синдика по няколко сигнала срещу него.


На сайта на МП е публикуван и отговорът на синдика, постъпил в хода на проверката.


Оттам уточняват, че причина да публикуват информацията е "изостреното обществено внимание към извършваната от Министерството на правосъдието проверка на дейността на синдика Панайот Велков по търговски дела на Софийския градски съд, обстоятелствата, при които тя беше възбудена, свързани с широко разпространени в медиите съмнения за накърнена независимост на съда, както и разрастващото се недоверие към дейността на държавните органи, които имат правомощия да проверят различните аспекти от твърденията за допуснати нередности при администриране на делата и нарушения на задължения".


В съобщението е посочено, че Министерството на правосъдието намира, че доминиращият обществен интерес изисква всички действия, които извършва в рамките на проверката, да бъдат публични.


"Действително, предмет на проверка са действия на г-н Панайот Велков в качеството му на временен синдик в обезпечително производство, предхождащо производството по несъстоятелност, което не е публично достъпно. В случая обаче, вече повече 10 дни в различни средства за масово осведомяване се публикуват разнопосочни твърдения и данни във връзка с обстоятелствата, които подлежат на изясняване от Висшия съдебен съвет и Министерството на правосъдието. За да се предотвратят възможните спекулации и манипулации и за да не се оставя впечатлението, че извършваната проверка е формална, незадълбочена или тенденциозна, се налага да бъде ефективно гарантирано правото на обществото на информация чрез пълна публичност на действията на Министерството на правосъдието и на съдържанието на всички постъпили сигнали и обяснения", сочат от МП. И допълват, че в конкретната ситуация, при която фактически вече е нарушена тайната на съдебните производства, публичността е в защита както на проверявания синдик, така и на заинтересованите от хода на делата правни субекти.


Велков влиза в списъка на синдиците през май тази година, а скромният му опит се изчерпва с назначаването му по пет дела в Софийския градски съд – две на доклад на съдия Румяна Ченалова, две на доклад на командирования съдия Ивайло Родопски, и едно – на командирования съдия Петър Петров.
Едва по две от делата Велков е работил по същество, но се оказва, че думите на съдия Ченалова по негов адрес – "има агресивен стил на работа" (така съдийката се опита да обясни пред членовете на Етичната комисия на ВСС защо е избрала да работи с него), съдържат притеснителна доза истина.


Според закона


правомощията на временния синдик се изчерват до това той да упражнява контрол върху дружеството, за да пази имуществото от разпиляване


Назначаването на временен синдик е част от обезпечителните мерки в предварителното производство преди съдът да пристъпи към производство по несъстоятелност, и цели да обезпечи бъдещите вземания на кредиторите.


С писмото на Министерството на правосъдието Велков е уведомен, че срещу него е постъпил допълнителен сигнал, свързан с делото "Белведере", и са му зададени конкретни въпроси във връзка с действията му като временен синдик. В документа на практика се потвърждават данните, че синдикът е


иззел кореспонденция между двете дъщерни дружества, фирмата-майка и адвокатската кантора, която ги е обслужвала


и я е разпространил до съдия Румяна Ченалова. Тя, както "Съдебни репортажи" писа, на свой ред прочете части от нея пред членовете на ВСС в опит да ги убеди, че е действала правомерно по делото, тъй като имало данни, че фирмите готвят атака срещу нея и синдика и търсят правни съвети от адвокатска кантора. Всичко това е грубо нарушение на Конституцията и Закона за адвокатурата, според който


всякаква кореспонденция между защитник и клиент е защитена и не може да се ползва като доказателство


От въпросите на правосъдното ведомство към синдика става яно, че временният синдик е имал еднакъв "агресивен подход" спрямо дружествата "Домейн менада", "Белведере дистрибуция", "ТВ Седем", "Балкан българска телевизия" (сега Нюз7), "БДЖ Трансимпекс" – изисквал е инвентаризация на цялото имущество на фирмите, информация за паричните вземания, данни за длъжниците, справка за висящите дела, по които дружествата са страна, справки за сключените договори.


Велков е изисквал да има негово разрешение за всяко плащане по вече сключени договори, а от обясненията му се разбира, че е приемал, че всяко плащане представлява нова сключена сделка. Ако това е така, то излиза, че в докладите му до съдиите се съдържат неверни данни  (съдия Ченалова напоително цитира негови доклади, в които се твърди, че двете дъщерни на френската компания дружества са сключвали нови сделки без негово разрешение, заради което в крайна сметка съдът отнема контрола на дружествата от ръководството им).


Освен това Велков е сключвал договори за сериозни суми – в началото на декември синдикът е


поискал от съдия Ченалова да бъде ангажиран адвокат по договор за сумата от 10 хил. лв.


Няколко дни преди това, пак с молба, е поискал да ангажира счетоводна фирма и по-конкретно "Активи плюс". От правосъдното ведомство изискват обяснения и


защо по всяко от делата Велков е сключвал договор с охранителната фирма "Делта гард",


свързана с депутата от ДПС Делян Пеевски (и дружеството, по чиято молба е открито производство срещу БДЖ Трансимпекс), както и какви са отношенията му с дружеството "Ноу фрейм медия България" (които поименно са го посочили за синдик на "ТВ Седем").


Според въпросите на МП Велков е отишъл и по-далеч – поискал от "ТВ Седем" ЕАД да прекрати наемните си правоотношения с х-л "Радисън" (където се намират студиата на телевизията) и уведомил телевизията, че след 4 юли няма да има достъп до имуществото си в хотела.


Велков разпоредил на дружеството да прекрати договори за лизинг на коли и трудови договори със служители. Или


с други думи изцяло завзел управлението на фирмата


Това става ясно и от следващите въпроси, според които два дни преди да наеме охранителната фирма, синдикът изготвил Правилник за пропускателен режим, с които забранил в извън работно време да се допускат служители и работници на телевизията. Нещо повече – наредил на охранителната фирма да събира и "задържа пощенската кореспонденция на длъжника".


Ден, след като сключва договора за охрана, Велков подписва и анекс към него, с който задължава "ТВ Седем" ЕАД с клауза за неустойка. Оказва се, че заради невъзможност на телевизията да плати уговорената от синдика цена върху сметките на дружеството длъжник е наложен запор върху банковите му сметки в размер на 954 120 лв. по издадена обезпечителна заповед. Две седмици след подписване на анекса синдикът (чрез баща му ) получава нотариална покана от "Делта гард" да изплати сумата.
Юристи, с които "Съдебни репортажи" разговаря обясниха, че


временният синдик няма никакво право да получава нотариални покани


Нещо повече – поканата е била изпратена на бургаския адрес на Велков (въпреки че трябва да е адресирана до управителния съвет на дружеството), което е индикация, че целта е била именно той да я получи.


Като синдик на ББТ Велков сключва отново договор за над 21 хил. лв. (а по-късно и анекс за неустойки) със същата фирма за охрана на имуществото,


което е напълно необяснимо предвид факта, че двете телевизии се помещават на едно място


С други думи – веднъж Велков сключва договор за охрана на помещанията на "ТВ Седем" с "Делта гард" и още веднъж със същата фирма по друго дело – на "ББТ", знаейки, че телевизията ползва същите помещения, където вече има охрана. Според въпросите на МП и двата договора са на стойност 21 500 лв.


Междувременно Велков започва да изисква всякаква информация от НАП, от регистъра на особените залози, както и дела, по които фирмите са страни, и запечатва офисите им.


Всички тези действия той предприема в рамките на обезпечителни производства и подава множество доклади до съдиите Ченалова, Петров и Родопски.


Отворен остава въпросът защо съдиите са ги толерирали


Отговорът му до МП пък застъпва вече разказаното от съдия Румяна Ченалова пред Етичната комисия на ВСС – че дружествата са правили опит да саботират дейността на съда и синдика.


В рамките на 14 страници Велков подробно описва действията си, изброява плащания, които, според него, са направени без негово съгласие. Основната му теза е, че дружествата са били на загуба, а той се е опитвал да запази имуществото им. По думите му всички негови действия са били предприети след санкция на съда. Велков категорично заявява, че не е сключил договор за охрана на двете дружества с фирмата "Делта гард" за 30 000 евро – договорът бил без цена и "всеки (chaque), който твърди обратното е лъжец". Писмото му завършва със следното: "Заявявам пълна отговорност и дори настоявам за изслушване и в присъствието на Министъра на правосъдието и на г-н посланика на Франция, който за мен лично е "rotten, bad fruit" (изгнил, лош плод – б.а.)."


Това е прекратка към думите на френския посланик, който заяви, че в съдебната система има "гнили ябълки".


Проверката на МП ще приключи, след като Велков депозира обяснения по допълнителните въпроси към него в 14-дневен срок.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (45)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на today
  today
  Рейтинг: 1107 Неутрално

  Ужасно нагла мафия!!! А точно за служителите в съдебната система би трябвало да има много тежки наказания, след като те не спазват закона и си правят мафии, то очевАдно няма как държавата да е ОК.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 2. 2 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3502 Неутрално

  Обирджия като циганите,ама заради образованието си постига по мащабни успехи.

 3. 3 Профил на adam1966
  adam1966
  Рейтинг: 560 Неутрално

  Този синдикт/съдебен комита , ще излезе по голям комита и от Панайот Волов !Мани , мани какви комити шетат из съдебната система..?!

 4. 4 Профил на Tom Sawyer
  Tom Sawyer
  Рейтинг: 431 Неутрално

  Законът трябва да е най-суров точно към магистратите при извършване на служебни престъпления. Заради тяхни золуми, се повлича цяла държава.

  Реформаторски миражи. Оставка! If you don`t want to Democracy, Democracy will come to you.
 5. 5 Профил на Georgi Yordanov
  Georgi Yordanov
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Наглостта, безпардонността, безочието, антихуманизма са издигнати в култ ..... към постигането на “благоденствие“ за всеки докоснал се до властчица!!!
  Как да станем държава?

  Да правим каквото трябва, пък да става каквото ще!
 6. 6 Профил на alg57373608
  alg57373608
  Рейтинг: 1024 Неутрално

  Нищо ново не са измислили. Братският челен опит се въплъщава в живота. Само че мащабът е по-малък, но съответен на по-малкия ресурс на по-малката страна. Инак, наглостта и беззаконието са същите.

 7. 7 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2240 Неутрално

  Тоя не мога да го броя и за мафиот! Доста тъпи действия и тъпо ще свърши!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 8. 8 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2009 Неутрално

  Преди живеехме в Партия-държава. Сега живеем в Мафия държава. Това се хора от горната камара на мафията, нищо не можете да им направите.

  Русия- проказата на планетата Земя.
 9. 9 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Има ли някой,който да смята,че няма нужда от съдебна реформа?
  Тя е неизбежна!

  Tony
 10. 10 Профил на forza
  forza
  Рейтинг: 709 Любопитно

  До коментар [#2] от "chicago514":

  [quote#2:"chicago514"]Обирджия като циганите,ама заради образованието си постига по мащабни успехи.[/quote]

  Образование, образование - колко да е образование?!
  Завършил Бургаския свободен с няма и Добър 4 - три и нещо. Колос на правната мисъл, отвсякъде!

 11. 11 Профил на emi1ian
  emi1ian
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Ще доживеем ли ден на възмездие за такива дела?

  Както казва Омдусмана на РБ г-н К. Пенчев, всички знаем, "гнилите ябълки", гражданите, полиция, ДАНС, прокуратура... но, нищо не се случва.
  Парадокс.

 12. 12 Профил на Р. Дражев
  Р. Дражев
  Рейтинг: 450 Гневно

  Този защо още не е арестуван?
  Какво чакат още!?!?!?!

  Happy face says, adios !
 13. 13 Профил на Михаил Марков - Прост народ, слаба държава!
  Михаил Марков - Прост народ, слаба държава!
  Рейтинг: 431 Любопитно

  И този ли е циганин сега, щото нали само циганите крадяха в тая държава и те са най-голямото зло по тия географски ширини.

  ГЕРБ и БСП+ДПС не са двете страни на монетата, а едната! Гражданското общество е другата! С тези политици, Русия не е част от Европа и цивилизования свят!
 14. 14 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2240 Неутрално

  [quote#10:"forza"]Завършил Бургаския свободен с няма и Добър 4 - три и нещо. Колос на правната мисъл, отвсякъде! [/quote]

  Със "среден" 3.33 !

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 15. 15 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 893 Неутрално

  Интересно, откъде Ченалова е знаела за "агресивния" стил на този синдик, като не е работила с него преди ?
  Всъщност, какво му е интересното - така й разпоредили, така разпоредила ...

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 16. 16 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2240 Неутрално

  [quote#13:"Михаил Марков - Прост народ, слаба държава!"]И този ли е циганин сега, щото нали само циганите крадяха в тая държава и те са най-голямото зло по тия географски ширини. [/quote]
  Не е циганин, но прави цигански работи!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 17. 17 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1710 Неутрално

  Баф тоя зор, тоя и от комунистите повече краде! В комплект със тримата съдии и под тяхна протекция!

  Предразсъдъците са за ограничените.
 18. 18 Профил на paf
  paf
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Тоя е бая набъркан. Ама и нагъл!

 19. 19 Профил на oex13531876
  oex13531876
  Рейтинг: 450 Гневно
 20. 20 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1278 Неутрално

  Има начини, - пълна конфискация на имуществото и затвор. Като се приложи това, към 30 - 40 такива убавци, ще видим дали ще продължават така.

 21. 21 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 3060 Неутрално

  [quote#2:"chicago514"]Обирджия като циганите,ама заради образованието си постига по мащабни успехи. [/quote]
  Абе като синдиците на Костов и закона за ликвидация дадоха за жълти стотинки 2000 предприятия тогава това си беше реформа !
  Сега като няколко чужди фирми като изпаднаха в несъстоятелност сидиците стаха айдуци , комити и пирати !
  Оня посланик да си си обира крушите и гнилите ябълки или да предостави пълномощия и акредитация от френското правителство които да го оправдават ,че си вре гагата във вътрешни работи на България които не са му от компетенциите !


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 22. 22 Профил на ugi
  ugi
  Рейтинг: 563 Неутрално

  До коментар [#7] от "lz2":

  Тъпо ще свърши, защото се намеси френския посланик. Ако си беше някоя нормална българска фирма никой нямаше и да разбере. А колко ли още такива има като него дето съсипват бизнеса на разни хора дето цял живот са се трепали да го създадат.
  За такива престъпления в съдебната система трябва да се предвиди наказание по НПК - затвор, минимум 3 години, без право на условни присъди, поради особената обществена значимост на престъплението, което е извършено от представител на съдебната власт. След това с такова съдебно минало да няма право да заема никакъв държавна длъжност до живот.

 23. 23 Профил на ugi
  ugi
  Рейтинг: 563 Неутрално

  До коментар [#21] от "comandante vs либертарианци и корпокративисти":

  Нека вре, даже повече. Явно в България докато не се намесят чужденци да раздухат нещо - нищо не се случва. Искам надзор на местната прокуратура и съд от германци, скандинавци и американци - постоянен.
  Какво значи изпаднала в несъстоятелност фирма - 20 и няколко хиляди просрочени задължения (за които има съмнение доколко са реални) на фирма с активи за около 30 млн. И при погасяването на задълженията синдиката отнема правата на управителния съвет?!? Нали затова е целта на този надзор.

 24. 24 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  Мафия.
  Повсеместна и безскрупулна!

 25. 25 Профил на BiGman1
  BiGman1
  Рейтинг: 2121 Неутрално

  Белите якички крадат яко...а обвиняват, че циганите крадели само в тая държава...

 26. 26 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 917 Неутрално

  Абе синдика го оставете. По ме интересува как квестирите завзеха банка и я разпродадоха с цесии ;)

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 27. 27 Профил на Соколов
  Соколов
  Рейтинг: 395 Неутрално

  И какво стана? Реваха срещу посланика, включително Болен, а се оказа, че човека не само бил прав, ами цяла мафия се вихри!

 28. 28 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 917 Неутрално

  Квесторите де.... Гражданското общество не се ли интересува от този наболял въпрос?

 29. 29 Профил на s1lv3r
  s1lv3r
  Рейтинг: 554 Неутрално

  Имам един въпрос! Е ли е господин Велков в ареста или НЕ Е ?!
  И за каква Държава говорим ако НЕ Е?! След толкова налична информация ако този човек е на свобода, значи аз да излизам да грабя и вандалствам по улиците, защото не виждам да има един закон, който да се спазва в България!

 30. 30 Профил на pentuer
  pentuer
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Друг начин да се открадне фирма....

 31. 31 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 3060 Неутрално

  [quote#23:"ugi"]Искам надзор на местната прокуратура и съд от германци, скандинавци и американци - постоянен. [/quote]
  Нали се сещаш ,че на тях не им дреме нито за българите нито за твоите права ....френския посланик се показва като промоутърка с къса пола пред мола по поръчение от определени фирми или банки !?


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 32. 32 Профил на ugi
  ugi
  Рейтинг: 563 Неутрално

  До коментар [#31] от "comandante vs либертарианци и корпокративисти":

  Ами това му е работата - да защитава правата на гражданите и фирмите от неговата държава в съответната страна. Да не е като нашите мърлячи, заради които наши сънародници гният и в затворите без съд и присъда, защото нашия посланик си чопли носа. Да не говорим за някакви по-дребни неща.

 33. 33 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1522 Неутрално

  Един от неписаните закони в България:

  Само мафията(държава) има право да печели добре. Мафията си запазва правото да унищожи всички индивиди, които не се подчиняват на това правило и да присвои техния бизнес.

  Има и много други неписани закони.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 34. 34 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5489 Неутрално

  Напълно законно си е присвоявал фирмите според нашето правосъдие, щом до сега не е арестуван и не е в затвора.

 35. 35 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1157 Любопитно

  [quote#1:"today "]Ужасно нагла мафия!!! А точно за служителите в съдебната система би трябвало да има много тежки наказания, след като те не спазват закона и си правят мафии, то очевАдно няма как държавата да е ОК. [/quote]
  Мафията си има държава. С всичките нейни държавни институции. Това е положението и едва ли някога ще излезем от него с тоя "ЕЛИТ" начело...

 36. 36 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4083 Неутрално

  Това е все едно да назначиш вълка да пази стадото.

  klimentm
 37. 37 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1006 Гневно

  Как вие се сетихте за него ЕДВА СЕГА! Това не е поръчкова журналистика, а такава, коато си затваря очите, докато някоя чужда фирма не бъде засегната!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 38. 38 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7654 Неутрално

  И като научихме за всичките им безобразия,какви ще са последствията за тези двамата.Кой знае колко фирми са съсипали,преди френския посланик да ги разобличи.Ще чакаме инвестиции на куково лято.

 39. 39 Профил на Петър
  Петър
  Рейтинг: 397 Неутрално
 40. 40 Профил на Elena Dimitrova
  Elena Dimitrova
  Рейтинг: 704 Неутрално
 41. 41 Профил на marker
  marker
  Рейтинг: 744 Неутрално

  До коментар [#4] от "tom_sawyer":

  [quote#4:"tom_sawyer"]Законът трябва да е най-суров точно към магистратите при извършване на служебни престъпления.[/quote]
  Съгласен съм, само че Чл. 132. от Конституцията пише:
  "(1) При осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер."
  А ходи доказвай "умишлено престъпление"!

 42. 42 Профил на roum
  roum
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Защо Прокуратура и Следствие все още не са започнали разследване срещу тази отрепка като член на организирана престъпна група с протекции и подпомагане в Съда - чрез заобикаляне и лавиране със Законите от страна на определени съдии, да нанася щети за милиони - освен случая с френската фирма, показателна е и злоупотребата на този тип със служебното му положение за рекетиране и фалиране на ТВ7 с подписване на договор за 1 милион лева с охранители ?

 43. 43 Профил на Tom Sawyer
  Tom Sawyer
  Рейтинг: 431 Неутрално

  До коментар [#41] от "marker":

  Може би нарочно е така предложен и приет и поради тази причина се чувстват недосегаеми. Променят ли го, да видим какво ще е.

  Реформаторски миражи. Оставка! If you don`t want to Democracy, Democracy will come to you.
 44. 44 Профил на SorryLol
  SorryLol
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Само да уточня една малка подробност - съдията назначава синдика по предложение на кредитора, а не по собствено усмотрение
  Така че не Ченалова е избирала Велков за синдик. Все пак като цяло е ясно, че кредиторите по тези дела са си избрали "случаен" съдия, който набързо да парафира назначението и в последствие и разграбването на фирмите

 45. 45 Профил на скруч
  скруч
  Рейтинг: 506 Весело

  До коментар [#10] от "forza":тези правни техникуми в бургас варна горно куково и голямо мисирково не биха съществували при един изискан закон за образованието.а в българия отдавна няма правна система-има метастази на вишински хрумвания.

  за чиста и свята република-но не с този народ
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK