Изгубеното в превода на либерализма I

Изгубеното в превода на либерализма I

© Associated Press"Дневник" публикува анализа на Даниел Смилов от портал "Култура".


Преди 25 години един либерален политически модел получи шанс за развитие у нас. Този модел, заложил на достойнството, избора и енергията на отделния индивид (за разлика от традиционното упование на нация, класа и държава), днес обаче е в опасност. Тя идва както от нарастващата гласовитост на неговите опоненти, така и от учудващото неразбиране и догматичност на мнозина негови привърженици.


Враговете на либерализма в България образуват шарена коалиция. На единия край са соц-носталгиците, за които "либерализацията" от началото на 90-те години сложи край на любимия строй, без според тях да го замени с нещо по-добро. След тях са левите, за които "либералните реформи" през прехода доведоха до бедност, маргинализация и сериозно разслояване на обществото, при което се загуби идеята за солидарност. След тях биха се наредили по-центристките критици на "либералната неангажираност" на държавата по отношение на изкуствата, културата и религията, което според тях води до сериозна загуба на ценност и направо до масово оглупяване. И най-накрая – на другия край на спектъра – ще се открият, разбира се, националистите и популистите, които громят индивидуализма и защитата на малцинствата. Напоследък тази линия получи развитие както в борбата на путинофилите срещу "еврогейовете", например, така и в политическите закачки срещу всеки, който би си помислил, че не е добра идея да се спират линейките за ромските гета.
Ясно е, че с толкова разнородни врагове либерализмът в България има трудна, да не кажем непосилна, задача. Това, което помага за разрешаването й, са основно две неща. Първо, въпреки разнородните критики, либералната демокрация днес се е превърнала в основен, безалтернативен модел поне за развитата част от света. Тази демокрация съчетава два принципа: народовластие (избори, референдуми) и защита на конституционализма (правата на човека, разделението на властите, правовата държава). Доколкото у нас никой сериозно не предлага отклонение от тези два принципа, споровете, които имаме, са вътре в рамките на самата либерална демокрация. (Това не означава, че в нея трябва да управляват само либерали: напротив, либералните демокрации могат да са и развити социални държави, като Германия, например, както и по-либертариански модели, като САЩ.)


На второ място, като член на ЕС и НАТО, България се включи в общности със силно развита либерална култура. Страната не може да бъде интегрирана пълноценно в тези общности без интернализацията на тази култура: примерът с Виктор Орбан, който се заиграва в ролята на "лошото момче", ясно показва точно това. Обърнете внимание, тук не става дума за някакъв чужд "либерален" диктат: никой няма да се занимава с облагородяването на българската политическа култура. Напротив, доколкото самите ние поне от два века насам силно искаме да сме част от семейството на европейските народи, би трябвало да сме достатъчно мотивирани да правим крачките, които ни интегрират по-добре в него.


Част от проблема с интернализацията на базови либерални идеи идва и от тяхното неразбиране обаче. В този текст ще се спра на лявата критика срещу "либерализма", която го обвинява в липса на социална чувствителност, базова солидарност, грижа за бедните. Че става дума за някакво неразбиране и загубване в превода, става ясно, когато се види, че в много утвърдени демокрации либералите са по-скоро в ляво, или поне в центъра: в САЩ, Великобритания, Германия и т.н.


John Rawls: либерализъм и социална солидарност


В много части на Източна Европа се е наложило – погрешно – разбирането, че либерализмът се свежда до комбинация от три възгледа:


– Отрицание на всякакви егалитарни идеи и принципи на социалната справедливост, които надхвърлят формалното равенство пред закона;


– Отрицание на всяка преразпределителна функция на държавата, заради свободата на пазара;


– Отрицание на всякаква държавна намеса в повечето сфери, заради защитата на индивидуалната свобода.


Не е чудно, че представен по този начин, политическият либерализъм започва да губи масова популярност. Тези мантри го представят като радикален социален експеримент, способен да затрие всяка общност. В този смисъл може да се каже, че враговете на либерализма са спечелили първата голяма битка, като са го свели до една карикатурна форма, непривлекателна за мнозинството.


Дори и бегъл, повърхностен прочит на основните либерални автори на нашето съвремие показва, че нито една от горните мантри не е необходима, а дори може да бъде противопоказна за създаването на един реалистичен либерален модел. За да илюстрирам тезата, в този текст започвам с теорията на Джон Ролс, а по-нататък ще продължа с Роналд Дуоркин, Джоузеф Раз, Кас Сънстийн и др. По-късно ще се върна и към Кейнс и мястото му в тези дебати.


Джон Ролс е безспорно ключовият либерален автор на нашето съвремие. Книгата му Теория на справедливостта, излязла през 1971 г., променя коренно характера на политическия дебат в капиталистическите демокрации. Дотогава ключови за времето си либерали като Айзая Бърлин, например, са смятали, че в капиталистическата демокрация са заложени неразрешими конфликти на ценности като този между свободата и равенството, ненамесата на държавата и равните възможности за всички и т.н. Според Бърлин оправдаността на демокрацията като защитник на свободата трябва да се приеме, дори и тя да е в нерешим конфликт с принципите на социалната справедливост. (Между другото, знаменитата разлика между позитивна и негативна свобода на Бърлин всъщност е заемка директно от Хайек. От нея следва: който е за негативна свобода, да забрави за позитивната!)


Ролс е първият, който скъсва с това мислене, и се опитва да обоснове справедливостта на основните институции на пазарната демокрация. За него не е достатъчно само, че тези институции водят до обществено развитие и дават свобода на действие на индивида. Защо това е така? Защото, ако хората ги смятат за по принцип несправедливи, тези институции или не биха били приети или гражданите биха се разделили с тях при всеки удобен случай. Основната цел на Ролс е да покаже как всъщност всеки по собствена воля би избрал институциите на пазарната демокрация, ако тези институции действат съобразно два сравнително прости принципа.


Първият е защитата на свободата (разбирана като негативна свобода – ненамеса от някой друг в собствените ви работи): всеки трябва да се ползва с възможно най-широкия кръг от свободи, съвместим с този на всички останали. Вторият принцип е на равните възможности и е по-интересен за нашата дискусия, защото директно отхвърля и трите мантри, изложени по-горе. Според един от неговите елементи (който се нарича принцип на допустимата разлика), всяка политика, водеща до задълбочаване на социалните и икономическите неравенства и различия, е оправдана и приемлива само доколкото е от полза и за социално най-слабите в дадената общност. Разбира се, този принцип не води до материално или социално равенство, но той отхвърля идеята, че всеки резултат, до който пазарът достигне, е приемлив. Казано просто, от принципа на разликата следва, че една общност не може да забогатява като цяло за сметка на някои свои членове, както и не може общото забогатяване да не е от полза за тези, които са материално най-зле.


Според Ролс никой разумен човек не би отхвърлил една пазарна демокрация, която съблюдава двата принципа на справедливостта, стига хората да се абстрахират от конкретната си социална позиция. Така, ако бъде поставен зад едно було на незнание (veil of ignorance), което да скрива информацията за конкретното му материално състояние и талант, всеки рационален човек би избрал модела на Ролс, за да защити интересите си. Въпреки че една такава ситуация e хипотетичен мисловен конструкт, тя не е много по-различна от приемането на дългосрочни конституционни правила в една общност: всеки би действал така, че да защити своите интереси, в случай че късметът му изневери и се окаже в групата на губещите и социално слабите.


Теорията на Ролс показва, че може да има силни либерални аргументи, базирани на социална справедливост: освен чисто икономически аргументи за ползата от образованието за икономическия растеж, трябва да се вземат под внимание и изискванията на справедливостта в подобни конфликти по доходите. Ако политиците по-често правят това, между тяхното говорене и обществените настроения няма да зее все по-разширяваща се пропаст.


И още нещо, Ролс ни кара да се замислим за тези, които наистина са материално най-зле. У нас части от средата на обществото (юристи, учители, лекари, журналисти и т.н.) традиционно се представят за най-ощетени или загубили от прехода. Това не е особено трудно, тъй като тези групи имат ресурси, достъп до медии, образование, за да изложат по убедителен начин аргументите си. Това са и групите, които най-много се сравняват със своите събратя в много по-развити общества, поради способността си да пътуват и наличието на информация. Все пак, едва ли тези групи са сред най-нуждаещите се за задействането на Ролсовия принцип на допустимата разлика обаче. Все пак да не забравяме, че сме общество на гета и трайно маргинализирани малцинства. В този смисъл принципът на различието е един разумен ограничител на егоизма на средния избирател, който иска и ще иска все по-сериозно преразпределение в собствена полза.


Политически поуки


Мнозина български либерали се самоизолират и поставят в сектантска позиция, твърдейки, че единственото политическо решение, което либерализмът познава, е пазарът. Да, безспорно ефективността и свободата на пазарните решения трябва да се използва максимално, да се създава широка социална база от предприемачи, средна класа, хора, независими от общественото преразпределение. Но решенията, които се предлагат, трябва да бъдат атрактивни и за останалите: те също трябва да са убедени, че политическият модел се отнася с уважение към техните права и интереси. Ролс дава не само език, дава и механизми за създаването на общество, чиято справедливост не е непрестанно поставяна под въпрос. А едва ли някой се съмнява, че в момента ние не сме такова общество.


Основният извод, която Ролсовата философия налага, е, че едно легитимно управление изисква загриженост и подобряване на ситуацията на тези, които са най-уязвими, най-слаби в обществото. Сравнете това с познатата мантра: "първо обществото трябва да забогатее като цяло и едва тогава да се подобрява положението на тези, които са най-зле". За Ролс двете задачи трябва да се решават едновременно, да няма изпаднали зад борда. Възможно ли е това? Опитът на развитите демокрации, към които се стремим, доказва че е възможно.


Въпрос на политически дебат е как най-ефективно да се решават тези задачи едновременно: каква да е данъчната система, какъв да е доходът на най-слабите, какви да са стимулите за предприемачите и пр., и пр. Важното е обаче, че всеки политически модел, който претендира за елементарна справедливост, трябва да има отговори на тези въпроси. Либерализмът определено ги има, но част от тях са се загубили в превода му на български.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (52)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2162 Неутрално

  Либерализма е нещо много хубаво! Но и той напоследък залита към социализма и това не вещае нищо хубаво!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 2. 2 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2826 Неутрално

  Комунистите са се усъвършенствали в изкривяването на истината, а хората не четат. Много е лесно да изтъкнеш само негативните страни. Да кажеш „либерасти“ или „реститутки“ и половината работа е свършена. Всъщност за да има демокрация ,трябва да има критична маса образовани хора, а у нас дори и тези ,които се смятат за образовани са „отчайващо неграмотни“

 3. 3 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Каква да е данъчната система, как да се грижиме за слабите, какви да са стимулите за предприемачите не е задача за българските политици, заели роля на "зяпачите". Направете просто копи-пейст на достиженията на янките, за да си спестите неудачите!

 4. 4 Профил на Γαλλα
  Γαλλα
  Рейтинг: 1341 Любопитно

  "...Либерализмът определено ги има /отговорите/, но част от тях са се загубили в превода му на български..."

  Вината е на "преводачите", които са се самопровъзгласили за единствените "лицензирани" да превеждат Либерализма...

  Писна ми от цирк, на път съм да умрЪ от смях...
 5. 5 Профил на lol
  lol
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  То между либерализъм и либертарианизъм, разликата е както Австрия и Австралия... Авторът бая е поомешал нещата в статията.. Така като поставя нато и ес едно до друго, нерде САЩ нерде Дания, според мен и той не знае какво иска освен, че му се пише...

 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 7. 7 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2982 Неутрално

  Даже и не ми се коментира този бълвоч на либерал-ентусиазмът!
  Всеки човек с нормална ценностна система който вярва в демокрацията е нормално да отхвърля либерастията като идеология и финансов модел за терор на цели държави!
  Ако написаното беше вярно китайските комунисти нямаше да приемат либералния модел в икономиката си !?

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 8. 8 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2982 Неутрално

  До коментар [#6] от "sam_vimes":
  Нормално ,спомоществователи на либералните стратези са в симбиоза с тях са и големите корпоративни рекламодатели и приближените им медии!


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 9. 9 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2487 Неутрално

  Либералното пространство у нас е напълно оголено. Стигна се дотам, че в европейския парламент наш представител в АЛДЕ е партия като ДПС, известна със субсидиите за тутуна, купения вот, подддържане на политическо едноумие сред националните малцинства, ширене на едър корпоративен бизнес чрез държавно преразпределение. Навсякъде по света либералната мисъл обединява най-светлите умове на нациите - писатели, журналисти, изобретатели, архитекти, музиканти, адвокати, лекари, артисти, компютърни специалисти, търговци, глобализираното предприемачество и други хора със свободни професии. Когато тази прослойка няма думата в държавното управление, накрая гледаме това, което се предлага и в момента. Една и съща етатистка простотия, само където леви и десни се редуват, кой ще я кара по-ударно с конските дози. 500 хиляди души излезнаха да гледат авиационното шоу и показаха какво чакат от военния министър, но да не мислите, че псевдореформаторът Ненчев ще изхвърли половината артелчици и писарушки, за да купи за първи път от 25 години някакво съвременно пушкало, поне колкото за гергьовденския парад? Глупости, човекът първо хукна за Враца, да уверява "местната общественост", че ще се намери остатъкът от 17-те милиона за възстановяването на закритото "поделение за теоретични занимания", което щяло да реши "проблема с острата безработица в общината". Тоест, каква е разликата между Найденов, Сидеров и Ненчев? Нула! Типично по соц ще борят "съхранение на щатните разписания", а колко чини този щат без оръжия и даже без бронежилетки, такъв въпрос етатитите мразят да им задаваш.

 10. 10 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 393 Неутрално

  моето лично мнение е, че
  както и Иван Костов така и
  г-н Смилов непрекъснато удрят една и съща мотика.
  не може да говориш, а и след това
  да очакваш дебат, дискусия или
  каквото и да се сетиш комуникиране
  по темата, тъй като хората преди да искат
  видове модели на управление искат справедливост.
  когато няма такава се обръщат и отказват
  да гледат. хората не искат да гледат.
  за да поискат отново да гледат, трябва
  да се работи за страведливостта,
  за нейното утвърждаване. бате Пенчо
  не му дреме за либералния модел, ама
  като види, че гошо забогатява на гърба му,
  защото го наблюдава всеки ден и си го знае
  каква е ливада е, започва да губи надежда.
  когато бате Пенчо види, че при гошо идват
  едни шлифери и започва да му се изпъва лицето,
  тогава бате Пенчо не само ще има надежда, ами
  ще пробие дупка през центъра на земята.

 11. 11 Профил на Finland
  Finland
  Рейтинг: 659 Неутрално

  [quote#9:"cinik"]Либералното пространство у нас е напълно оголено. Стигна се дотам, че в европейския парламент наш представител в АЛДЕ е партия като ДПС, известна със субсидиите за тутуна, купения вот[/quote]

  Това е така. На мен друго ми прави впечатление, че под името "либерално" навсякъде се разбира нещо различно.

  Във Великобритания либералите навремето са били леви, след обединението с демократите, либерал-демократите вече се представят за центристи. В Канада либералите също са леви. В други страни са по-скоро десни (особено в икономическо отношение). АЛДЕ също се водят за центристи. Като цяло тюрлю гювеч.

 12. 12 Профил на takeshi303
  takeshi303
  Рейтинг: 754 Неутрално

  [quote#9:"cinik"]Навсякъде по света либералната мисъл обединява най-светлите умове на нациите - писатели, журналисти, изобретатели, архитекти, музиканти, адвокати, лекари, артисти, компютърни специалисти, търговци, глобализираното предприемачество и други хора със свободни професии.[/quote]

  Това сме го дъвкали и предъвкали многократно, разликите между отделните течения е толкова голяма , че просто е абсурдно да се говори за либерализъм в контекстта , който го влагаш. Да не ти привеждам примери за колко са близки Ноам Чомски е либерал , но по е близо до Маркс и Енгелс отколкото до Хейк и Фридмън. Петю Москов е либерал , също и БХК и Любослава Русева , айде ся намери общото между тях.

 13. 13
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 14. 14 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3317 Неутрално

  Голяма боза. Дали от невежество, дали от опит за баламосване, но е боза.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 15. 15 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3927 Неутрално

  Първо трябва да се научим да уважаваме себе си , другите, законите и държавата а после всичко останало.
  Сега даваме на някой който не може да чете , книга като"Война и мир" и го питаме какво е разбрал!?

  klimentm
 16. 16 Профил на boris_ivanov
  boris_ivanov
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Без да съм специалист, мисля, че объркването, за което Даниел Смилов пише, произтича от смесването на две понятия: класически либерализъм -- разбирането за общество, основано върху свободите на индивида, при минимално участие на държавата при поддържането на ред, осигуряването на частната собственост и функционирането на пазара; и социален либерализъм, чиято цел е постигането на баланс между индивидуалните свободи и социалната справедливост (вкл. чрез политики за справяне с бедността и осигуряването на здравеопазване и образование). Социалният либерализъм е усъвършенствана версия на класическия либерализъм, която се появява през 30-те години на ХХ век като реакция на Голямата депресия и е широко прилаган след Втората световна война.

  Икономическият неолиберализъм от 80-те години насам е реакция срещу социалния либерализъм. Но въпреки че ограничава участието на държавата в предлагането на обществени услуги, не е довел до премахването им и до завръщене към класическия либерализъм.

  Струва ми се, че без да посочим разликите между тези базисни понятия, сме обречени да повтаряме "грешките в превода".

 17. 17 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2487 Неутрално

  [quote#13:"Harvey Specter"] Европа под либерали се разбира или поне те се кичат с това определение, лесбийки, педераси, екоталибани , защитници на помиярите, които ядат хора и тем подобна сволочч.[/quote]

  Екоталибаните и защитниците на правата на животните са при зелените, които се пишат противници на либералите. П***те и лесбийките са равномерно разпределени по всички партии, но само сред либералите си позволяват да го афишират, защото знаят, чецникой няма да ги изгони.

 18. 18 Профил на russian78
  russian78
  Рейтинг: 527 Неутрално

  Да ме извинява г-н Смилов, но определянето на САЩ като "по-либертариански модел" е пресилено и свръх оптимистично.

  "Squash is a sport that represents the future, not the past." - N Ramachandran (President of WSF)
 19. 19 Профил на russian78
  russian78
  Рейтинг: 527 Неутрално

  До коментар [#16] от "boris_ivanov":

  Трябва да се съглася с Вас. Преди да се ползват понятия, следва първо те да се дефинират еднозначно и да се откроят различията между тях. Либерализмът е едно от "най-изнасилваните" понятия и без допълнително поясняване, за какъв точно либерализъм говорим, е напълно невъзможно да се води смислен разговор. Това е и причината за въвеждането на понятието "либертарианство", доколкото либерализмът на Хайек няма нищо общо с либерализмът на АЛДЕ, а всички претендират да са "либерали". В този ред на мисли, доколкото г-н Смилов не се е постарал да изчисти и изясни понятийния апарат в статията си от двусмислия, може да се заключи, че по-скоро е спомогнал да се "загубим в превода".

  "Squash is a sport that represents the future, not the past." - N Ramachandran (President of WSF)
 20. 20 Профил на gogobyte
  gogobyte
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Днешният либерализъм си е чист социализъм.

 21. 21 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3175 Неутрално

  Трудности има,за България е добре,че скъсахме синджира с болшевишка Русия.Трудно ни е още да разберем,че Москва ни е враг(вчера Путин го каза),но сме тръгнали в правилна посока заедно със свободния свят.

 22. 22 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1335 Неутрално

  До коментар [#3] от "Сиянието на Мрака":

  За съжаление не става с копи-пейст. Много хора си мислят, че е достатъчно да намерят добър модел и просто да го прекопират. Не се получава обаче. Проблемът е в хората. Не че едните са лоши, а другите добри. Просто са различни. За изграждането на мирогледа на един американец са били важни едни неща, за изграждането на мирогледа на един българин са били важни други неща. Затова едно и също нещо, което работи прекрасно при американец, може да работи лошо или изобщо да не работи при българин.

  Например, вятърната енергия е прекрасна идея - вече оборудването не е толкова скъпо, технологията е доста развита и т.н. Само дето, ако приложиш прекрасната идея на място, където няма вятър, тя ... естествено няма да работи. Не че му има нещо на мястото, просто е неподходящо и затова всичко е отишло по дяволите - чиста загуба на време, пари и усилия.

  Ако в примера с вятърната енергия е предварително е ясно защо не може да се получи, при обществата положението е доста неопределено. Често не може да се каже предварително дали някоя идея ще работи или не и защо.

 23. 23 Профил на Търпана
  Търпана
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Този Смилов вместо да разтяга теоретични локуми, да погледне какво представляват либерастите в реалността. Да сте чули либераст да е протестирал срещу огромните пречки пред почтения ДРЕБЕН БИЗНЕС, отрязания достъп то финансов ресурс и т.н.? НЕ!!! Обаче, ако някой каже, че държавата трябва да озапти безумията на чуждите МОНОПОЛИСТИ и банки, либерастите веднага надигат вой!!!

  Помнете ГОРЯНИТЕ! Въоръжената борба на стотици хиляди българи срещу комунизма, 1945 - 1954!
 24. 24 Профил на InmoInvestments
  InmoInvestments
  Рейтинг: 808 Неутрално

  За съжаление в Бг има нужда от една истинска либерална партия, навремето НДСВ си приписаха този етикет, простолюдието гласува за тях без да разбира смисъла на думата "либерално".
  Като внук на либерален министър на финансите от началото на XX век, бих подкрепил, макар и отдалеч създаването на такава формация, с парични средства и европейски специалисти.

  You can get much farther with a kind word and a gun than you can with a kind word alone. Al Capone
 25. 25 Профил на ttrree
  ttrree
  Рейтинг: 221 Неутрално

  За какъв либерализъм в България говори автрорът - тук 25 години имаме не либерализъм, а мутрокрация на бившата комунистическа номенклатура и нейните преки потомци, които си присвоиха целия материален ресурс на държавата и оставиха 90% от населението (т.е. всички които не са част от техния обслужващ персонал) на произвола на съдбата . Същата престъпна шайка възпрепятства по всякакъв начин развитието на пазарна икономика и появата на средна класа, като е окупирала всички властови механизми за преразпределение на държавната баница. Напоследък същите мошеници се опитват да се правят на нещо като фенове на либертарианството (а не на либерализма!) и главната им цел е да намерят интелектуално оправдание за своите престъпления срещу обикновените български граждани. Поради това из разни медии се прокламират усилено идеи като тези на Айн Ранд и пр. автори, които са писали в услуга на антихуманистичния дневен ред на олигархията.
  Авторът тук също прави опит да ни пробутва някаква форма на морално оправдание на либертарианството и неговите проявления на българска почва. Това обаче няма как да подобри обществения имидж на крадливата шайка наречена българка посткомунистическа олигархия.

 26. 26 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2120 Неутрално

  Бях голям привърженик на либералните икономически принципи до степен чак на либертарианството. Не най-екстремалното но все пак доста в дясно. Но опита от тези 25г ме кара да мисля, че в държави в преход това не е най-точният модел. Пълното оттегляне на държавата с регулаторните и наказателните и механизми е все едно в един квартал с доста гангстерски банди в него да се оттеглят напълно полицията и съдът.

  Ясно е какво ще последва, бандитизъм и власт на мафията, терор над обикновените хора. Едно крехко едва създаващо се демократично общество е твърде слабо само да се справи с такава ситуация.

  Затова докато то укрепне до степен да се саморегулира държавата не трябва да се оттегля рязко и напълно и а постепенно да му предава функциите си. От тази гледна точка в нашите специфични условия шоковата терапия и ударната приватизация бяха грешки.

  Още повече, че с тази приватизация целенасочено икономическата мощ беше дадена в ръцете на мафията. При липса на държава и съдебна система /според догмите на либералният модел/ съвсем естествено мафията зае мястото им. И вече имаме не мафия в държавата а държава на мафията.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 27. 27 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 969 Неутрално

  До коментар [#26] от "Fred":

  не може да говориш така! Защото те са гладни! И още ВЕИ-та искат, и честни частни пенЦионни фондове, и дАржавния бюждет да усвояват, и европарите...
  И докато има улав народ, има и арен живот! А медиите се опитват 25 години да ни правят на луди! Офшорките са най-висшата ценност на демокрацията!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 28. 28 Профил на ДГБ
  ДГБ
  Рейтинг: 221 Неутрално

  '' Тази демокрация съчетава два принципа: народовластие (избори, референдуми) и защита на конституционализма (правата на човека, разделението на властите, правовата държава). Доколкото у нас никой сериозно не предлага отклонение от тези два принципа, споровете, които имаме, са вътре в рамките на самата либерална демокрация.''E cпоред мен сме се отклонили доста сериозно от тези два принципа!

 29. 29 Профил на Ivo Ivanov
  Ivo Ivanov
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Цитат от бай Стефан Савов- бивш председател на Народното събрание и лидер на кондервативната Демократическа партия, най- мъдрият политик на съвременна България, Бог да го прости! : " ЛИБЕРАЛИЗМЪТ Е СВЕТЛАТА ПЪТЕКА КЪМ СОЦИАЛИЗМА И КОМУНИЗМА! "
  Днес аз бих добавил: " КЪМ СОЦИАЛИЗМА, КЪМ КОМУНИЗМА И КЪМ ИСЛЯМИЗИРАНЕТО НА ЕВРОПА!"
  Много поздрави на автора- защитник на либерализма от САЩ! Всичко, което е написал звучи добре, но на практика консерватизма и особено либертарианството като негова алтернатива, се оказаха по-успешни форми да социално устройство. Либералите са само едни малко по-десни социалисти ( или казано на прост език: британски и задокеански социалисти). Видяхме в какви дългове оставиха държавите си!

 30. 30 Профил на Ivo Ivanov
  Ivo Ivanov
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Либерализма е мразен особено много в щати като Тексас. Поради това Тексас даже и не разбра, че имало световна финансова криза или пък рецесия! В Тексас управляват консерваторите, а либертарианците са им опозиция и заемат постове като съдии или в местния законодателен орган. Ако кажеш в Тексас, че си либерал, хората ще ти кажат: " О, ти си марксист и троцкист! О , ти си от шайката на еврейския вагабонд Сорос! Ще го арестуваме за данъчни измами, само да стъпи на територията на Тексас!" Това съм го чувал с ушите си тук. Много поздрави на автора на статията от Тексас. А между другото за ужас на либералите при нас има смъртна присъда! Притежаваме също и оръжие без специално разрешение от властите! Това ни е право, заложено в Конституцията. И стреляме без предупреждение, когато някой се опита да влезе в дома ни без наше съгласие! Аууууу, какви лоши хора сме ние тука в Тексас! Не позволяваме на крадците да ни крадат и изпълняваме смъртни присъди над убийци и изнасилвачи на деца! Много сме лоши към либералите. Бившият ни губернатор официално заяви пред медиите, че ако бившият шеф на Федералния резерв - Бен Бернаке стъпи на територията на Тексас, ще бъде арестуван и ще отговаря пред следиватели за изчезналите трилиони от банките на Уолстрийт.

 31. 31 Профил на Ivo Ivanov
  Ivo Ivanov
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Fred, най- правилният преход от комунизъм към демокрация е този, извършен от ген. Аугусто Пиночет в Чили. И срещу него и комунистите, и социалистите, и либералите пеят в един хор! Да, обаче в Чили днес няма държавен пенсионен фонд, който да пробужда нечии апетити! Не се крадат и милиарди, щото има закон, съд и присъда. Не са авторите на тази статия хората, които ще направят България силна държава. Нали бяха вече 25 години! Първото, което казаха е :" не разтурвайте и не забранявайте БКП, защото ще я реформираме...". " Не провеждайте лустрация, защото е недемократично..." След това раздадоха стипендии на децата и снахите на ЦК на БКП да се учат в американски университети. България по-добре ли е от Чили днес? Не! Кой в Чили ще си помисли, че ще изнесе под носа на правителството, прокуратурата, съда, армията и полицията $ 4 милиарда и че ще излезе сух и ще дава акъл на държавата Чили какво да прави от съседна на нея държава? Сърди се на твоите приятели - либералите за това окаяно положение на България. Не се сърди нито нито консерваторите, нито на либертарианците. Те едва сега прохождат и проглеждат в България. Едва се пробудиха, за да свалят най-гадното правителство, което сме имали( на Орешарски) , а вие вече почнахте да ги обвинявате! Кой управлява България в рамките на 45 години нон стоп и после 25 години? Либертарианците ли? Дай ми едно име на български премиер- либертарианец? Ето аз ти дадох пример за консерватор- бай Стефан Стоянов. И какво стана с него? Снахите на ЦК на БКП го изритаха от СДС. Бил ли си свидетел на срамни сцени на ул. " Раковска", когато го наричаха предател? Слушал ли си как го заклеймяваха и социалисти и либерални СДС-ари, че при завръщането си от САЩ бай Стефан каза: " Американците направиха голяма грешка, че не дадоха втори мандат на Буш- старши, а избраха Бил Клинтън!" Веднага го шътнаха в глуха линия след това. В България консерватизмът едва сега се създава и ако на него му създадете като опозиция и алтернатива либертарианството, чак тогава ще просперирате икономически като Тексас и чак тогава ще станете силна и правова държава.

 32. 32 Профил на venelingeologia
  venelingeologia
  Рейтинг: 1095 Неутрално

  Един термин - много понятия !?! Интелигентски диспут в стил на Уди Алън...

 33. 33 Профил на antikommunist
  antikommunist
  Рейтинг: 648 Любопитно

  [quote#11:"Finland"]Като цяло тюрлю гювеч.[/quote]
  Всъщност въобще не е така. Основният принцип на либерализма е ясен и еднакъв за всички с такива виждания: това е индивидуалната свобода. И от там нататък разликите са в акцента, в това на кои аспекти на свободата се набляга, най-вече на споменатата разлика между негативна свобода (да си свободен от ...) и позитивна свобода (да си свободен да можеш да ...). Това прави някои либерали по-леви други по-десни и зависи до голяма степен от актуалната ситуация в съответната страна: дали има опасност за гражданските и човешки свободи, дали има опасност за инономическите и предприемачески свободи, и дали опасността идва от един доминантен и силно разпищолил се държавен апарат или от липса на възможности за реализация на гражданите по други обективни причини.
  И тук е и проблемът в България, защото средностатистическият Ганьо, никак не го интересува нито едното нито другото, той не вярва в способностите си да постигне сам нещо и му прилошава при мисълта за отговорност за себе си и за близките си. И именно в тази неспособност и нежелание за лична отговорност, вкоренена дълбоко в тоталитарните времена се крие и мечтата на същия Ганьо да се появи най-накрая някой със силна ръка който да го "оправи", както и левите и десни колективистки мечти за общ възход, зад който се крие идеята "и аз да дръпна някак си покрай другите". В такава среда никакви идеи за индивидуална свобода (и отговорност) не могат да виреят, независимо в каква насока и дали по-скоро в ляво или в дясно...

 34. 34 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1733 Неутрално

  До коментар [#16] от "boris_ivanov": ++++++ Много добър коментар.

  На останалите местни "теоретици" им липсва съзнанието, че да, социал-либералните идеи са преоблечен социализъм, каквото и да пише Недосмилов по въпроса. Отделно пък в страна, в която матряла чака изцяло на държавата за пенсия, здраве, образование и не се разделя със соцносталгията и любовта към последния поробител, на такъв матрял как можеш да му преведеш либерализма като нещо различно от либерасти, еврогейове и т.н. Ми не, не може.

 35. 35 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3479 Неутрално

  [quote#7:"comandante vs либертарианци и корпокративисти"]либерастията като идеология и финансов модел за терор на цели държави[/quote]

  ... олицетворявана от енциклопедиите Британика, тази класическа соросоидна платформа за промиване на мозъци...

  Предвидими сте като перисталтиката, червени чугуни.


  [quote#33:"antikommunist"]... средностатистическият Ганьо ... не вярва в способностите си да постигне сам нещо и му прилошава при мисълта за отговорност за себе си и за близките си. [/quote]

  Много точно.

  Личната свобода за разумния човек = лична отговорност. Две напълно тъждествени понятия: колкото е по-голяма е индивидуалната свобода, толкова повече нараства отговорността на индивида за собствения му успех или провал, за мястото му в обществото.

  И обратното, за балканския тарикат-Андрешко личната свобода се размива в колективна безотговорност като прекия път към национална мизерия, изостаналост и мрънкане по "златниявек" на бае Тодар.

  Бае Тодар, дето "даваше" гарсониери, карти за почивка, детски надбавки, ред за Москвич и салам "Камчия" (онзи с повечко чесънец).

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 36. 36 Профил на г-н Думанов
  г-н Думанов
  Рейтинг: 1105 Неутрално

  [quote#35:"Norman Granz"]И обратното, за балканския тарикат-Андрешко личната свобода се размива в колективна безотговорност като прекия път към национална мизерия, изостаналост и мрънкане по "златниявек" на бае Тодар.

  Бае Тодар, дето "даваше" гарсониери, карти за почивка, детски надбавки, ред за Москвич и салам "Камчия" (онзи с повечко чесънец). [/quote]

  Правешкият лизгар реализира мечтата на маргиналите - спасявайте се на групи и не занимавайте държавата с глупости. Противниците на либерализма харесват този подход - оцеляване чрез тарикатлък в приятелско-семейни кръгове. Водят се приятели на социалната държава, но знаят, че с този подход тя ще си остане химера. Защо да не я пробутаме на следващите поколения?! Лицемери!

  CONTADOR GRATUITO!
 37. 37 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 488 Гневно

  "След тях са левите, за които "либералните реформи" през прехода доведоха до бедност, маргинализация и сериозно разслояване на обществото, при което се загуби идеята за солидарност." "либералната неангажираност" на държавата по отношение на изкуствата, културата и религията, което според тях води до сериозна загуба на ценност и направо до масово оглупяване."---------------------Либертариански убийци от всички колонии на Америка- съединявайте се, защото ще бъдете скоро изметени от историята, заради милионите унищожени човешки съдби!!!

 38. 38 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1234 Неутрално

  Посткомунистическо промиване по комунистически,че и отгоре.

 39. 39 Профил на townboy
  townboy
  Рейтинг: 534 Неутрално

  Либерализма наред със социализма е една от отровите които разяжда западния свят и го превръща в неприятно място.

  Too much цензура Баце.
 40. 40 Профил на forza
  forza
  Рейтинг: 685 Весело

  Уважаеми читатели,

  четете първата от цикъла статии на публициста и кандидат - социален инженер Д. Смилов, в изпълнение на проекта:
  "Популяризиране на идеите на либерализма в съпоставка с актуалните течения в посткомунистическите общества в преход".

  Осъществява се със съдействието на Фонд "Обичайните заподозрени" и подкрепата на Който трябва.

 41. 41 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Всъщност за да има демокрация ,трябва да има критична маса образовани хора, а у нас дори и тези ,които се смятат за образовани са „отчайващо неграмотни“
  .....................................................

  Абсолютно!
  И колкото по-голямо е количеството и по-високо културно и образователно нивото на критичната маса - толкова по организирано и подредено е обществото.

 42. 42 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 492 Неутрално

  До коментар [#31] от "Ivo Ivanov":
  Плюсове и за трите поредни коментара!

 43. 43 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 492 Неутрално

  "То между либерализъм и либертарианизъм, разликата е както Австрия и Австралия... "
  Абсолютно вярно.
  До коментар [#5] от "lol":

 44. 44 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Не атакувайте яростно либерализма ..)
  Има вътрешна борба в него :
  А Смилов е направил един тюрлю гювеч..Тук не е научно списание и се започва с ПОНЯТИЯТА , както някой вече писа ...)
  Консерватизмът в един момент се оказва закостенял , от векове , мухлясал ..
  Има КАСТИ, феодали , които притежават ВСИЧКО около теб ..Раждаш се и умираш - в една каста- без да я напуснеш..
  Като днес в Индия , например: Кралят или баронът ТИ - решават всичко - целия ти живот..Религията изпада в крайна схоластика и т.н..Появяват се протестантите ...
  И идва Възраждането ..
  Хиляди напускат ПАРЦЕЛИРАНА во веки веков Европа и заминават за Америка..Там има земя, въздух, свобода за религията и по- големи Права за жените , например :) Не е важно вече кой си - а какво можеш ...)
  Какво лошо има , като начало , в КРАЙНИЯ либерализъм : Държавата САМО нощен пазач !! Т.е. има правила , закон ,който трябва да се спазва , избори и т.н..Всеки член на обшеството вече е ВАЖЕН ...
  Няма го решението на КРАЛЯ или генералния секретар- може ли Едисон , Хенри, Форд или братя Райт - да правят или НЕ правят "нещо" ..) Или "някакви" в Силициевата долина..:)
  Социализмът копира някои неща от Либерализма , а не обратното ..Правата на жените , например...)
  Разбира се, по- късно възниква необходимостта от някои допълнителни регулации на държавата - но пак със закон, а не по фантазиите, уви , на ленин или Маркс..
  Тук не защитавам канадския либерализъм , разбира се ..Там има доста олевяване и глупост ..Хипитата, безделниците , неграмотни- се увличат и се обявяват за..либерали !!??
  Всичко опира до един баланс- крехък, между либерализма и консерватизма ..
  До повече свобода , права на личността, просвета , медии, и ИНДИВУДУАЛНИ , твои си възможности и права..До излизане от старите догми на феодализма, комунима , на ЕДИНСВЕНОТО право на краля и барона - НАД твоите и т.н...
  Голяма тема ...

  BIG AL
 45. 45 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1341 Весело

  До коментар [#31] от "Ivo Ivanov":

  най- правилният преход от комунизъм към демокрация е този, извършен от ген. Аугусто Пиночет в Чили. И:)
  ...............
  Проблемът е , че като вземе властта някой , КАТО Пиночет- а той е изключение, все пак - МОЖЕ да не се откаже доброволно от властта - и да монтира наследника си и да съдаде наследствена минархия и т.н...)
  Това е проблемът с някой , единствен , застанал начело , по принцип ...))
  А Пиночет спаси Чили от комунизма - но и цената беше висока...

  BIG AL
 46. 46 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Бай Стефан Савов беше очернен на лична основа , по лични егоистични причини от Костов , а не зашото беше консерватор ..Имаха си противоречия с Дертлиев , но ТЕ двамата не воюваха така ,както Костов реши и започна ..
  А Костов и днес щеше да управлява , има данни и качества , но беше БОРСУК , човек , който НЕ обединява , а разделя , трудно говорещ и никога от никого не приемащ съвети ..Грандоман и това му изяде главата ,, ..
  Появи се един популист - и ..загуби срешу него ...Поради нежелание , невъзможност да ОБЯСНЯВА , спори или пропагандира ..
  Борсук му казваме ..Затворен модел ..В себе си и грандоманията си ..А можеше още да управлява , при това СЕГА е в златната възраст за политик...!!!!
  Господ му беше ДАЛ едно , но не му беше дал друго - да бъде отворен тип , а не борсук , мълчалив ..трудно говорещ ..>)
  И пак бих гласувал за него и СЕГА , така че , не ме критикувайте ...)

  BIG AL
 47. 47 Профил на abee
  abee
  Рейтинг: 381 Любопитно

  До коментар [#46] от "BIG AL":

  Бай ти Стефан Савов така и приживе не можа да обясни как е бил едновременно интерниран, и репресириан от комунистите, и същевременно завършил право в СУ по онова време. Ако можеш ти да разясниш как е станало това чудо без благословията на прословутата ДС?

 48. 48 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2507 Неутрално

  [quote#15:"klimentm"]Сега даваме на някой който не може да чете , книга като"Война и мир" и го питаме какво е разбрал![/quote]
  Ти недей с този пример, че Майк Тайсън си наложил в затвора да я прочете книгата.Накрая, злобно заключил .Този , който я е написал тази книга, заслужава да е на моето място.

 49. 49 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2507 Весело

  [quote#46:"BIG AL"]така че , не ме критикувайте .[/quote]
  Няма.Даже ще се съглася напълно с твоята характеристика на И.Костов.

 50. 50 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1377 Неутрално

  До коментар [#31] от "Ivo Ivanov":

  Поздравления за думите Ви! Поздрави и на Тексас. Имах приятели там, но се позагубихме.

 51. 51 Профил на tsu
  tsu
  Рейтинг: 434 Неутрално

  На първо място, нека не бъркаме идеята за либерализма с неолиберализмът от последните около 2 десетилетия. Едно е да се говори за идеи като ненамеса в делата на индивида, ограничаване на негативите на държавната намеса в икономиката и защита на малцинствата, съвсем друго е какво става на практика в света.
  В момента неолиберализмът е толкова зле мутирал, че корпорациите имат много по-голяма сила от много (ако ли не и от болшинството) световни правителства до степен да се опитват да диктуват политиката на правителства от други континенти. Резултатите, ако и да не сте ги почувствали - не се страхувайте, и това ще стане. В Щатите вече съдят за отглеждане на собствени зеленчуци в собствена градина, както и за събиране на дъждовна вода. А отказ от ваксинация на собственото дете се преследва със затвор и отнемане на родителски права.
  В момента в света на теория има икономически либерализъм, но на практика това е довело до положение на универсален олигополизъм. На всички нива. Фирми, които предлагат продукт с невероятно качество стават бутикови, единствено защото са малки, а големи такива с посредствен продукт подбиват цените и печелят огромни контракти, които в последствие, с множество правни и договорни врътки стават все по-скъпи при намаляващо качество, което поначало не е било добро. А малките фирми, които имат нужда от подобен договор за да оцелеят, или трябва да продават, или да затварят. За каква невидима ръка на пазара говорим тук. Хубаво е като се пишат такива сресани и парфюмирани статии във вестник Култура, но реалният свят е изключително некултурен и брутален, ако и да го наричаме "развит" и "цивилизован"....

 52. 52 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2551 Неутрално

  Имам усещането, че Смилов изпада в някакъв сиромахомилски либерализъм.
  Уж свободата, уж пазар и пр., ама се кахъри какво щели да правят другите дето не искат свобода, нито пазар чакайки държава, община или местния ага (чорбаджия или както там го наречете) да им дава тон и ритъм в живота.
  Ами, скъпи ми Даниеле, ти не можеш ли да си представиш, че има хора и те хич не са малко, които не искат (не им е удобно, кофти им е) да живеят живота си според либерални ценности и правила? Както на теб ти се струва абсурдно човек да се откаже свободата си, заради блага тук и сега, абсолютно по същия начин за тях е също толкова абсурдно човек да гони някаква абстрактна свобода, лишавайки се от блага тук и сега.
  И кво праим при това положение?
  Навремето в началото на 20ти век Ал Стамболийски сблъсквайки се с подобен проблем съвсем сериозно е предложил на комунистите да им се отдели територия (тогава е споменал бургаските блата, ама сега можем да им се предложи и нещо по-добро - имаме вече отлкова празни територии) да си правят комуните и живеят по техните си правила и се чувстват щастливи.
  В Израел си имат техните си кибуци, където хората с подобни нагласи се чувстват щастливи от начина на живот.
  В САЩ дори си имат резервати където всеки който пожелае може да припознае местните правила в конкретния резерват и си избере вожда на който да се кланя.
  Българската политическа мисъл би трябвало да бъде по-задълбочена, креативна, анализира проблема и предлага решения които за дълги години направят живота на обитаващите територията наречена България за дълги години напред, а не да повтаря мантри водещи до дрязги от времената на Ганковото кафене и бай Ганьо.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK