Доклад за посрещането на Новата година

Доклад за посрещането на Новата година

© Портал КултураТекстът на есето се публикува в Култура с любезното разрешение на © г-н Любен Марков.


Доклад за осъвременяването на посрещането на Новата година от академик Мончо Пипонков, подслушван тайно и записан дословно от Георги Марков. Другари и другарки,


мисля, че е крайно време да спра вниманието ви върху един въпрос, чието важно значение досега е било някак пренебрегвано. Отдадени на упорита работа в борбата за построяването на социализма в нашата страна, за подобряване на материалното и културно равнище на живота у нас, за изграждането на нов тип гражданин с нова душевност и за ликвидиране на всякакви вражески напъни, ние недооценихме известни идеологически аспекти, които в последна сметка се превърнаха в нещо като спирачки, действащи върху колелото на историята. Ние правилно се постарахме да заличим от миналото на нашия народ всичко онова, което малко или много противоречи на нашата идеология и на текущата политика на нашата партия. Ние също правилно премахнахме традицията, произтичаща от християнския календар с разните там светци, и я заменихме с наша традиция и календар с наши герои. Разбира се, в това отношение бяха допуснати някои крайности, които впоследствие трябваше да се поправят. Ние премахнахме Кирил и Методий, за да ги възстановим по-късно. Ние премахнахме Климент Охридски, също за да го възстановим, защото с известно закъснение разбрахме, че най-добрият начин да се ликвидира една традиция е като си я присвоим. Но тъкмо тук, другарки и другари, в присвояването на обичаи, ритуали, песни, танци, легенди и предания се появи голямата опасност. Нека бъда съвсем ясен: няма нищо лошо в това да си присвоим една дата, та ако ще да е и датата на свети Иван Главорез. В края на краищата волю-неволю ние трябва да приемем, че Нова година започва на Първи януари, а не на 9 септември (както имаше предложения навремето), нито на 7 ноември (както се внушаваше от съветска страна). Но приемайки една чужда дата, ние се задължаваме да я наситим с наше, собствено съдържание. Иначе ако оставим въпросната традиционна дата с нейното старо съдържание, то тогава справедливо възниква въпросът: ЗА КАКВО СМЕ НИЕ МАРКСИСТИТЕ-ЛЕНИНЦИ НА ТОЗИ СВЯТ. За каква промяна, за каква революция можем да говорим, като спазваме старите попски и бабешки обичаи? Нещо повече, това е поощряване на религиозната заблуда, на дребноселската и дребнобуржоазна идейна тиня, която все още съществува у нас тук и там.
Затова, другари и другарки, най-важното си остава НОВОТО съдържание на всеки СТАР празник.


И тук на първо място стои въпросът с отпразнуването на Новата година. Първият въпрос, на който трябва да си отговорим, е – трябва ли да имаме празнуване на Нова година? В края на краищата всеки знае, че това е гору-долу един произволно избран ден, от който започва и в който завършва годишният цикъл. Така че бихме могли да изберем много по-подходящ ден за Нова година. Аз не се съмнявам, че след време в света на победилия комунизъм това ще бъде вероятно рожденият ден на другаря Ленин. Но дотогава именно нашият интернационализъм ни задължава да приемем Новата година на Първи януари, както тя е приета от мнозинството народи по света. И ние трябва да празнуваме този ден, другари и другарки, защото това е денят на НОВОТО. А НОВОТО на света, това сме НИЕ. Новата година е символ на ОБНОВЯВАНЕТО на света. И никой сериозен човек не може да си представи ОБНОВЯВАНЕ без социализъм и комунизъм. Следователно немислимо е в нашата страна да се празнува Нова година, без да се подчертае и изтъкне НОВОТО в нейното съдържание.


Ето че стигам до най-сериозните критични бележки, които трябва да се направят по отношение на този празник. Как в действителност ние празнуваме Нова година? Кои са новите обичаи, ритуали, церемонии, новите елементи на това празнуване? Кое в празнуването е изразител на идеята за ОБНОВЯВАНЕ на света?


Срамувам се, другари и другарки, да кажа, че в начина, по който нашата общественост и нашият народ празнува Новата година – няма НЕЩО НОВО. Обидно е за всеки от нас да вижда, че всички обичаи и ритуали, с които ние днес посрещаме Новата година, са по същество отпадъци, грабнати напосоки от вехтошарската торба на християнщината и езичеството. Всички тези обичаи в най-голяма степен изразяват суеверие, страх от съдбата или от боговете, хазартен опит да се отгатне бъдещето и известни непоносимо примитивни заклинания, останали от времето на Първия човек. За да илюстрирам това, което най-много ме безпокои, аз искам да изтъкна, че едни от главните елементи на нашето днешно празнуване на Новата година са в крайна сметка елементи на идеологическата диверсия и че без съмнение те са подхранвани от империалистическите централи. Аз искам да изразя моето най-непримиримо възмущение от обичая на СУРВАКАНЕТО, което, както всички знаем, се свежда до удряне по гърба с украсена дрянова пръчка и произнасяне на напълно безсмислени думи като:


"Сурва, сурва година,
Весела година!
Зелен клас на нива,
Червена ябълка в градина,
Пълна къща с коприна
Живо-здраво до година,
До година, до амина!"


А онзи ден, другари и другарки, аз чух някакъв шопски вариант на тази песен, а именно:


"Сурва, сурва година,
да ти е яка гърбина!"


Що за текст е това, питам аз? Къде е неговото съвременно звучене? Къде е социализмът? Къде е комунизмът? Къде е новият човек? Но дори да вземем текста такъв, какъвто е, и да се опитаме да го разтълкуваме от наши позиции, ние едва ли бихме открили нещо общо с нашето време, нашата идеология. Нещо повече, текстът робува на дребноселски и дребнобуржоазни представи за живота. Отдавна, отдавна щастието в нашата страна не се дефинира с "пълна къща с коприна". Отдавна, отдавна веселието на нашите работници и селяни не зависи от зеления клас на живота и червената ябълка в градината. Отгоре на всичко цялата песен звучи като някакво наивно пожелание. Ние, другарки и другари, не си пожелаваме щастие, ние просто го строим. Виждате ли, тук всичко плува все още в сферата на несигурност, суеверие и безсмислия, така характерни за миналото. Освен това вземете края на песента, това чисто попско "амина". Можете ли да си представите революция с "амин" накрая? Що за пародия е това? Отгоре на всичко аз намирам, че римуването на думата "година" води до твърде опасни инсинуации, както вече споменах, с "яка гърбина", с "чужбина", със "сланина", с "родина", с "помина", "отмина", "замина" и т.н.


А какво да кажем за текста, който се пее в пиринския край:


"Отвори порти домакине,
… сме поминале прему тиквена лоза
се скина лозата
останахме половина войската".


Ако това е намек за силата на нашата армия, аз оставям на присъстващите да извадят своите заключения.


Но нека сега обърна внимание на самия жест, който е направо удряне по гърба. Аз не зная какво вие виждате в този жест, но аз смятам, че в наше време той е пряко, досадно и некрасиво подмятане за известни прояви по време на култа към личността. Удрянето по гърба, при това с недобре окастрена дрянова пръчка, е, малко или много, израз или напомняне за грубата реалност на живота. Но не нашата реалност, другарки и другари, а тази, която ние отдавна сме осъдили. Някои твърдят, че това е обичай за здраве. Но аз ви питам кой бие за здраве? Това е перверзията на езическите времена, преминала по-късно и усвоена от християнската религия. Но тя е чужда нам, дори ако е съпроводена с най-добри чувства, които безспорно изразяват лицата на пионерчетата, когато сурвакат партийните ръководители.


Друг широко разпространен днес обичай при празнуването на нашата Нова година е питката или баницата с късметите, която необяснимата сантименталност на много наши другари е прекопирала направо от християнската Коледа. Всеки знае, че това е обичай за Бъдни вечер, който ние, така да се каже, присадихме на Новата година. Тежко ни от такова осъвременяване. Без да влизам в големи подробности, аз искам да изтъкна, че цялата тази история с разиграване на късмети на Нова година е дълбоко противна, чужда и дори вражеска на нашия реалистичен подход, на нашето планово мислене, на нашето светло и непоколебимо отношение към бъдещето. Как поставяте заедно баницата с късметите и, да кажем, плана на петилетката? От този новогодишен хазарт следват само несигурност, фатализъм и дори песимизъм. Защото не е въпросът, другари, за този, комуто ще се падне парата, а за онези, на които тя няма да се падне! Пък и защо парá? Парите не решават нищо у нас, парите са просто разменно средство и нищо повече! Каква жестока несъвместимост между най-важния атрибут на капиталистическия свят и нашата действителност! Някой бе предложил да заменим парата със сърп и чук, друг – с петолъчка, а трети – с куршум. Според мене заслужава да се помисли по това, ако решим да се придържаме до тази глупава игра. Все пак струва ми се, че ще има затруднения, ако трябва да се замесват сърп и чук.


Но по принцип тая баница с късметите, с всичките й късмети е израз на допотопно суеверие, което ние в същото време упорито се опитваме да разпръснем. Нищо в нашия живот не е случайно. Всичко е обмислено, планирано, целенасочено, обосновано, необходимо. Тогава откъде накъде ще запълваме нашата Нова година с такава суеверна пошльотина. При това заимствана от Коледата.


Другари и другарки, аз мога да изброя цял списък от неприемливи и обидни за нашето съвремие обичаи и ритуали, които са чужди по дух и по форма на нас комунистите. Нашето бъдеще не е и не може да бъде определяно от баница с късмети, колкото и вкусна да е тази баница.


Посочените от мен два примера са достатъчно убедителни, за да демонстрират несъвместимостта на подобно наследство и преди всичко необходимостта от въвеждането на наши, истински ритуали и обичаи.


Нека пак се върнем на сурвакането на държавните ръководители. Обидно е, другарки и другари, че преди години деца сурвакаха Негово Величество царя, а днес сурвакат първия секретар на партията. Вие разбирате неволното сравнение, което буквално се натрапва и ни поставя в доста неудобно положение. Аз смятам, че сурвакането сега е чиста подигравка с наши изтъкнати другари, които нямат нищо общо с царе и монархия. Без съмнение ние трябва да имаме ритуал за приветстване на Нова година на нашите ръководители, чрез който да се подчертае тяхната роля и значение в нашия живот. Това би могло да стане, например, чрез трудов жест. Защо, например, да нямаме Новогодишно лъскане на обувките на първия ръководител. Представете си дузина пионерчета, въоръжени с червени кадифета и пеейки песента "И вървим, вървим нататък" ритуално, изреждайки се едно друго, символично лъскат обувките на първия секретар. Това е израз и на любов, и на трудов жест, и на уважение. Какъв контраст с удрянето по гърба. Или пък ако лъскането на обувки ви се вижда прекалено конкретно, тогава може да се прибегне до ритуал на "даряването". Защо Новата година да не е и ден за правене на подарък на нашите ръководители? Ние бихме могли да помислим за много интересни подаръци!


Вместо баницата с късметите аз предлагам, ако искаме да спазим все пак игровия характер на обичая – да въведем нещо съвсем съвременно. Какво бихте казали например за следната идея. Всички присъстващи, които са се събрали за посрещането на Нова година, пишат тайно един от друг доноси всеки за всекиго и ги пускат в обща торба, анонимно. След Новата година торбата се отваря и всеки донос се прочита на глас, като присъстващите се опитват да познаят за кого се отнася. Играта се печели от този, който познае най-много доноси. Аз вярвам, че в тази игра има голям смисъл, тя е напълно реалистична и същевременно твърдо занимателна. Абсолютно в духа на времето. Между другото може да се окаже и доста полезна игра.


Що се отнася до песните и текстовете им, аз мисля, че нашите поети и композитори са в състояние да заменят тази "сурва, сурва" с нещо далеч по-подходящо и по-смислено. Те имат такъв богат опит, че без съмнение ще напишат чудесни новогодишни песни. Но ако случайно те не се справят с възложената задача, аз имам едно предложение. Вместо цяла песен с текст ние можем да възприемем само един звук. Точно на връх Нова година, за да подчертаем нашата вярност към партията, правителството и Съветския съюз, аз предлагам всички празнуващи да излязат на балконите и на улиците си и да се присъединят към нашите радиозаглушителни станции. В продължение на около три минути всеки гражданин трябва да възпроизведе звука:


"Бххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххт!"


Сам по себе си този звук означава високосъзнателно, партиотично, интернационално, социалистическо и непреклонно отношение към партия, родина и врагове.


Представете си само тези три минути, в които близо 9 милиона души единодушно и единогласно извикват:


"Бхххххххххххххххххххххт!"


Аз мисля, че това ще бъде най-триумфално начало на Новата година и ще звучи като най-силната и съдържателна новогодишна песен.


Това са само някои идеи за осъвременяване отпразнуването на Новата година, които идеи аз вярвам ще намерят добър отклик у всички нас, другари и другарки, и че вие ще предпочетете този чудесен звук "Бххххххххт" пред старото, износеното, суеверното, фаталистичното, баналното и отживяло времето си:


"ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА".


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (70)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на z.123.c.976.9
  z.123.c.976.9
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Комунистически глупости плюс българщинА, резултатът е ясен.

  Който не разбира сам, няма да разбере и с обяснение
 2. 2 Профил на Tod
  Tod
  Рейтинг: 1416 Весело

  Аз не се съмнявам, че след време в света на победилия комунизъм това ще бъде вероятно рожденият ден на другаря Ленин...
  --------------------------------
  Др. Иванов,какво ще каже по въпроса...очквам включване и на други мурзилки...

  Истината няма пресечна точка с популизма на БСП
 3. 3 Профил на Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Рейтинг: 571 Неутрално

  Хахахаха.
  Попадение Дневник.
  И нека поколенията , които нямат осмислен спомен за онова време, препрочетат текста отново и ако не схванат хумора и смеха, който напира в мен и поколенията преди мен, то да им подскажа , че всъщност това си беше самата действителност и тя не беше никак , ама никак смешна, както изглежда сега от разтоянието на времето.

  Да мразиш е сериозно занимание. Имаш ли толкова време, да се "забавляваш" с това ?!?
 4. 4 Профил на Веселин
  Веселин
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Малко си спомням тия времена но сега разбирам от какво зло сме се отървали!

 5. 5 Профил на popovski31
  popovski31
  Рейтинг: 1349 Весело

  Сега ми стана ясно,защо Малък Тошко е дебил

 6. 6 Профил на kki
  kki
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Много добро есе Хем много смешно, хем страшно тъжно.

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8 Профил на true_original
  true_original
  Рейтинг: 508 Неутрално

  Бхххххххххххххххххххххт

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 9. 9 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 3214 Неутрално

  [quote#3:"нуцо"] че всъщност това си беше самата действителност и тя не беше никак , ама никак смешна, както изглежда сега от разтоянието на времето.[/quote]

  Ама какво очакваш от такива цървули, накичени с нАучни титли! Колкото и да ги кичиш, си остават цървули!
  За по-младите ще кажа, че ЦЯЛОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ беше в ръцете на цървули, като тоя! ЦЯЛОТО! И как може един умен човек да се изяви?! Никак! Защото го оценяваха цървулите!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 10. 10 Профил на Tod
  Tod
  Рейтинг: 1416 Весело

  [quote#7:"lz2"]ИДИОТИ си бяха, ИДИОТИ си останаха!
  -----------------------
  Радостното е,че са на изчезване...

  Истината няма пресечна точка с популизма на БСП
 11. 11 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 571 Неутрално

  [quote#5:"popovski31"]Сега ми стана ясно,защо Малък Тошко е дебил [/quote]
  Ако не беше съборен комунизма, точно този дебил щеше сега да ни е цар (др. Тодор Живков-младши) и да ни показва и да ни обработва с онази си (маломерна) работа по всички начини. Да приема манифестациите от мавзолея, да ни дарява с характерното "ха-ха-ха", наследство от деда си, и с пиянския дебелашки "хумор" на тейка си, плейбоя. Да ни спрята по някоя асамблея "Людмила Живкова" и да ни пуска портокали (по 2кг на купувач) на Нова година. И "народецът" щеше да му се кефи от сърце, неслучайно го обяви за по-по-най ВИП Брадър на всички времена!

  'Let light surround you' Dream Theater
 12. 12 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 3214 Неутрално

  [quote#10:"Tod"]Радостното е,че са на изчезване...[/quote]

  Ами децата им? Още по-големи идиоти, възпитани като престъпници от най-ранно детство?!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 13. 13 Профил на pelovski
  pelovski
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Един пише доклад за посрещането на Нова година , друг като Г. Марков пише сценарий за филма "На всеки километър". Каква е разликата ? И академикът и Марков са били на комунистическата ясла.

 14. 14 Профил на mdaa
  mdaa
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Само да добавя, че подобни идиотщини се посрещаха с бурни и продължителни аплодисменти.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 15. 15 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3566 Неутрално

  До коментар [#13] от "andru":

  Разликата е,че Георги Марков бързо осъзна чудовищната,анти-човешка същност на комунизма и се обърна срещу него! В това е величието му. Обяснима е заблудата му относно червената извратена идея в началото,просто защото тогава (на 9-ти септември),е бил студент,тоест все още дете.
  Подобно преобразяване е преживял и генерал-лейтенант Власов от Червената армия.

 16. 16 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 7760 Неутрално

  И аз да добавя, цървули с не помня точната бройка на томовете МУ. Добре че това време отмина, но има хора които все още бленуват по него.

 17. 17 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 3214 Неутрално

  [quote#13:"andru"]Един пише доклад за посрещането на Нова година , друг като Г. Марков пише сценарий за филма "На всеки километър". Каква е разликата ? И академикът и Марков са били на комунистическата ясла.[/quote]

  Ти или не си живял по онова време, или си трол.

  За твое сведение, ВСИЧКИ БЯХМЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ЯСЛА! От раждането, та до смъртта! Ако много знаеш, не ти слагат да ядеш! Я питай интернираните интелектуалци, какви унижения са претъпявали и са правели неща против волята си, за да могат да изхранят децата си! То е много лесно от днешно време да даваш оценки! Марков може и да е писал сценарий "На всеки километър", ама плати с живота си! А ти?

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 18. 18 Профил на Р. Дражев
  Р. Дражев
  Рейтинг: 458 Весело

  Бххххх им маата, точно така си беше!
  Смешно-тъжно и гротескно!

  Happy face says, adios !
 19. 19 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  [quote#17:"lz2"]Ако много знаеш, не ти слагат да ядеш![/quote]
  Точно така беше! Предлагам всички съфорумци на възраст 40+ години да проверим дали има в архивите по някой донос, написан за нас...И аз съм задавала много неудобни въпроси, като дори не съм осъзнавала, че са били такива. Ако не бях дете / на възраст под 18 години/, и на мен можеше да ми се случи никога да не вляза в уни, ако ще да имам данните на вундеркинд/ каквато не съм била/ и да издържа всички изпити с оценка 6.00....

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 20. 20 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Между живота, за който ни убеждаваха, че живееми реалният ни живот имаше истинска пропаст.

  Ето и един от любимите ми съветски вицове по този повод:

  Воспитательница в детском саду говорит детям:
  - В Советском Союзе каждый сытно ест и красиво одевается. В Советском Союзе люди живут в прекрасных квартирах. У всех детей в Советском Союзе много красивых игрушек...
  Вовочка расплакался:
  - Хочу... Хочу... Я хочу в Советский Союз!..

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 21. 21 Профил на Grizacha ot Razgrad
  Grizacha ot Razgrad
  Рейтинг: 627 Разстроено

  [quote#7:"lz2"]ИДИОТИ си бяха, ИДИОТИ си останаха! [/quote]
  Това се отнася с пълна сила и за Владимир Зидаров.

 22. 22 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 1213 Неутрално

  [quote#17:"lz2"] То е много лесно от днешно време да даваш оценки! Марков може и да е писал сценарий "На всеки километър", ама плати с живота си! А ти?[/quote]
  +++++++++++++++++++++++++
  Да си млад идеалист не е престъпление. Аз го осъзнах на 18г.,след първото и последното си "гласуване" за партията. И аз гледах с възхищение "На всеки километър". Промиване на мозъците? Не. Това си беше социален геноцид във най-висша форма. И само който се замислеше и гледаше и критично на събитията можеше да придобие известен имунитет срещу напастта наречена социализъм, комунизъм....и пр. Това е по-страшно от война. Умираш, без да знаеш. И после вече е късно. От зомбиране няма връщане назад.

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 23. 23 Профил на pelovski
  pelovski
  Рейтинг: 458 Неутрално

  [quote#15:"deaf"]Разликата е,че Георги Марков бързо осъзна чудовищната,анти-човешка същност на комунизма и се обърна срещу него! В това е величието му. [/quote]

  Не мисля, че има величие. В крайна сметка един от хората, който е бил на трапезата на Живков поне в моите очи не може да е герой. Жалкото е и дори комичното е, че на Марков бе направен голям паметник, а Илия Минев лежал около 25 години по затворите заради антикомунистическите си възгледи няма такъв голям паметник.
  Няма как един комунистически бозайник да бъде герой. Виждам опитите да се бъде героизиран. Няма да стане. Да не говорим, че това, което той пише в основни линии е до болка познато на поколението живяло по онова време.

 24. 24 Профил на pelovski
  pelovski
  Рейтинг: 458 Неутрално

  [quote#17:"lz2"]За твое сведение, ВСИЧКИ БЯХМЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ЯСЛА! [/quote]

  По-полека с лъжите. Живял съм доста по онова време. Едно е да работиш в завода като работник или да си дребен чиновник някъде, а съвсем друго е като Марков да ходиш на лов с Живков, да може свободно да пътуваш на Запад и т.н. Така че не се прави на ударен с мокър парцал. Марков е бил от богопомазаните.

 25. 25 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1734 Неутрално

  "Защо, например, да нямаме Новогодишно лъскане на обувките на първия ръководител. Представете си дузина пионерчета, въоръжени с червени кадифета и пеейки песента "И вървим, вървим нататък" ритуално, изреждайки се едно друго, символично лъскат обувките на първия секретар. Това е израз и на любов, и на трудов жест, и на уважение. "

  Само един цитат, но каквото и да се вземе от този текст, не би могло и да се коментира разумно. По едно време си мислех, че е пародия някаква.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 26. 26 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 815 Неутрално

  До коментар [#16] от "peni_nikol.53.":
  "От намерените документи ревизорите установили, че издателствата са загубили от отпечатването на 39-те тома събрани съчеинения на Живков 2 178 732 лв. Неизвестни остават стотиците хиляди, а може би и милиони, похарчени за издаване и разпространение на книги на "първия" на чужди езици, от чуждестранни издателства..."
  "Със строго засекретени по онова време документи е разпоредено "речи, доклади и други произведения на членовете и кандидат-членовете на Политбюро и секретарите на ЦК да се изплащат по 250 лв. на авторска кола".
  "На практика обаче на Тодор Живков е плащано по 600 лв. на авторска кола (16 машинописни страници или 28 800 зн.)."
  "Само от издателството на "София прес" по силата на секретните разпоредби той е получил 188 274 лв. вместо полагащите му се по силата на секретния документ 66 179 лв."
  "За доклада пред 12-ия конгрес на БКП взел 18 032 лв. За доклада пред 13-ия конгрес на БКП - 23 690 лв."
  "За биографичен очерк, пак писан от други, разбира се - 23 600 лв."
  Такива работи....39 тома.

 27. 27 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1734 Неутрално

  Пак го четох и все не мога да повярвам, колко кретенско е написаното - торба с доноси, вместо късмети, 9 млн. глупаци, викащи "Бххххт" ....не,не е възможно просто. Дали Г. Марков все пак не е се е изгъбаркал с другарите?!

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 28. 28 Профил на bawarec
  bawarec
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Сега ясно ли е защо сме на това дередже. За 45 г. изкорениха всичко от характера на българина, което го е запазили през хилядолетията и го замениха с измисления съветски човек.

 29. 29 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Да се внушава : Летоброенето започва с раждането на Ахмед Доган "!

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 30. 30 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3566 Неутрално

  До коментар [#23] от "andru":

  Змията,която не може да сменя кожата си,умира. Също както мислителят,който не може да променя мнението си,престава да бъде мислител. Марков промени мнението си и го каза на висок глас,въпреки смъртната опасност от това. А ти си кютай до гроб върху една и съща фикс-идея.
  Георги Марков беше убит лично по нареждане,(нямало е как да бъде иначе в онези времена),на твоят другар Тодор Живков. Сърди се на него-той е героизирал Марков.

 31. 31 Профил на azyty
  azyty
  Рейтинг: 402 Неутрално
 32. 32 Профил на pelovski
  pelovski
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#30] от "deaf":

  Това, че е променил мисленето си и е показал новото си мислене след като се установява на Запад не го прави герой. Опитите на бъде героизиран Марков са смехотворни.
  Имал е всичко, за което обикновените българи са можели само да мечтаят. И защо го е имал ? Защото е "наш" човек. Напр., на обикновения българин не му позволяваха да Солун да отиде, а той свободно си е пътувал.
  Впрочем ето как е емигрирал:

  http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB)

  "През 1969 г. по време на вътрешната премиера на пиесата му „Аз бях той“ (режисьор Методи Андонов) в Сатиричния театър, представлението е спряно и пиесата отхвърлена. По-късно на същия ден Георги Марков напуска страната под предлог, че заминава за Италия при брат си, който живее там. [1] Първоначалното му намерение е да изчака преминаването на скандала около пиесата, но постепенно решава да емигрира, особено след като през септември 1971 г. задграничният му паспорт не е подновен."

  Кои можеха да са писатели в България, че дори и приближени на Живков, при положение, че техни роднини са на Запад ? Че ония, които живяхме по ония години прекрасно знаем, че с роднина на Запад са жив умрял в България. И с какъв точно паспорт Марков напуска страната ? Знаем, че по ония години имаше не само входна, но и изходна виза. А Марков с един паспорт напуска ? Да не е бил нещо по-специален този паспорт ?

 33. 33 Профил на 1_april
  1_april
  Рейтинг: 666 Любопитно

  Невероятен текст, неподражаема ирония и дори, бих казал все още актуална. Като благодаря на Дневник за този подарък, се питам не можеше ли този "доклад" да бъде публикувана малко по-рано? Със сигурност щях да посрещна новата година 100% по- весело. Впрочем, ЧНГ на редакцията и на всички форумци!

 34. 34 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 3214 Неутрално

  [quote#24:"andru"]По-полека с лъжите. Живял съм доста по онова време. Едно е да работиш в завода като работник или да си дребен чиновник някъде, а съвсем друго е като Марков да ходиш на лов с Живков[/quote]
  Не ми е ясно, защо се хващаш за Г.Марков, а не за текста на "академика"?! В случая няма авторски текст на Марков!

  И работниците бяха на яслата! подмазвачите и членовете получаваха повече! И си пооткрадваха безнаказано! И не се прави на разсеян! И ти си бил от тях!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 35. 35 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 1213 Неутрално

  [quote#23:"andru"]
  Няма как един комунистически бозайник да бъде герой. Виждам опитите да се бъде героизиран. Няма да стане. [/quote]
  Ти на колко години си? Ако не е тайна де.

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 36. 36 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 1213 Неутрално

  Ние също правилно премахнахме традицията, произтичаща от християнския календар с разните там светци, и я заменихме с наша традиция и календар с наши герои.
  "...... по-подходящ ден за Нова година. Аз не се съмнявам, че след време в света на победилия комунизъм това ще бъде вероятно рожденият ден на другаря Ленин. Но дотогава именно нашият интернационализъм ни задължава да приемем Новата година на Първи януари, както тя е приета от мнозинството народи по света. И ние трябва да празнуваме този ден, другари и другарки, защото това е денят на НОВОТО. А НОВОТО на света, това сме НИЕ. Новата година е символ на ОБНОВЯВАНЕТО на света. И никой сериозен човек не може да си представи ОБНОВЯВАНЕ без социализъм и комунизъм. "
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  А останалото е мълчание...

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 37. 37 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 740 Разстроено

  Много добре си спомням онова,което Г.Марков описва.С баба ми тайно ходехме на църква по Коледа и Великден и все се оглеждахме дали сред вярващите,а те не бяха малко,дали няма "бдителни другари"".
  Просто времената бяха абсюрдни и не искам и да помисля за тях,то се вижда и от репортажа на Джери.Разни измислени празници,разни безумни идеи,като това да станем 17 република на СССР,да се манифестира на 9-ти септември и 7-ми ноември.Никога повече!

  Tony
 38. 38 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 740 Разстроено

  Много добре си спомням онова,което Г.Марков описва.С баба ми тайно ходехме на църква по Коледа и Великден и все се оглеждахме дали сред вярващите,а те не бяха малко,дали няма "бдителни другари"".
  Просто времената бяха абсюрдни и не искам и да помисля за тях,то се вижда и от репортажа на Джери.Разни измислени празници,разни безумни идеи,като това да станем 17 република на СССР,да се манифестира на 9-ти септември и 7-ми ноември.Никога повече!

  Tony
 39. 39 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1315 Неутрално

  На идиоти ни направихте.
  Кому е нужна тая подмяна на тогавашната реалност и омаскаряването й?!
  Девет милиона нормални хора тогава живеехме нормално,отношенията ни бяха по-топли,по-близки,помагахме си,живеехме задружно и много по-весело.
  Нямаше я сегашната омраза,завист и отмъстителност.
  Обикновените хора се събирахме по всякакви поводи,веселяхме се,пеехме,разказвахме вицове-най-вече за бай Тошо,коледувахме,сурвакахме,въртяхме баницата с късмети,подаръци за всеки.Някои са били членове на БКП,имало е и доносници,но сме ги понасяли-всеки си прави живота както го разбира и както може.
  Сега е същото,че и по-лошо,ама те точно най-много пищят за тогавашните.
  Извращения е имало по върховете,има ги и сега.Толкова е отвратително да плюеш другите и самият да си отвратителен,точно както се прави сега.
  Отвратен,спирам да пиша.
  Въпреки,че не вярвате,заявявам,че не съм бил комунист,че съм сторил за демокрацията,дето я изкорестиха, много повече от баш-юнаците сега и съвестта ми е чиста ,та мога да говоря истината и да я отстоявам.
  Блъскайте минусите сега,ама да ви река,че всуе се морите-яка душа нося.

 40. 40 Профил на popovski31
  popovski31
  Рейтинг: 1349 Любопитно

  [quote#11:"ariel28"]Сега ми стана ясно,защо Малък Тошко е дебил - цитат на коментар #5 от “popovski31”

  Ако не беше съборен комунизма, точно този дебил щеше сега да ни е цар (др. Тодор Живков-младши) [/quote]


  Абсолютно!

 41. 41 Профил на pelovski
  pelovski
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#39] от "dedo pepo":

  Ако някои не са живели по онова време и придобиват представа за него само от Марков, който е отишъл на Запад да става голямата работа, но е разбрал, че ще трябва да се задоволи с трохи, тогава те действително придобиват една извратена представа за онова време. Като че ли не е имало, сватби, кръщането, любов, почивки и т.н. Всичко имаше в т.ч. и ченгета, забрани и др. Животът бе доста по-шарен от писанията на Марков, които в значителна част са заяждания на дребно. За разлика от него (привилегированият), обикновените хора много по-добре познаваха живота. Защото за Марков в червена България всички врати са били отворени.
  А що се отнася до омразата сега и други неща, за които пишеш, това се дължи на разслоението. Не че по онова време нямаше разслоение, но то бе доста по-слабо изявено за разлика от сега. А и на промените в обществото - едните станаха чорбаджии, а другите станаха рата,и като в масовия случай чорбаджията има едно варварско поведения към ратая.
  А величаенето на Марков и мълчанието за Илия Минев и др., които бяха реални опозиционери, са ярко доказателство за подмяната на ценности.

 42. 42 Профил на slow_sink
  slow_sink
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Е някои от коментарита са направо ,,опит за ново прокомунистическо прочитане на нашата соц. история . И Г. Марков бил на ясла и той бил приближените на Т Ж ! Да ама
  журналистическите му материяли не хвалеха соца . Напротив и заплати с живота си. Беше убит точно по същия начин както Т.Ж. се разправяше с своите друго мислещи смели българи .
  Били сме живеели спокоино взаимно се уважавахме и бяхме щасливи защото не знаехме колко сме нещасни .
  Живеехме в страх и подчиневие за да могат децата ни да не пращат на границите , да могат да учат във ВУЗ . А ко не си член на БКП, си потаенциалиен враг, който беше следен и действието му анализирани Ако имаше ,,противообществени прояви /разбирай не подкрепяш БКП /ти се пречеше да се издигаш в работата , да не излизаш в чужбина и т.н.
  Но страшото дойде по-късно . Когато тиранията на Т.Ж. падна нашия живот вече беше минал , а ние се оказахме духовно обедняли , неразбиращи света около нас и правейки грешки след грешки в желанието си да разваме новия свободен демократичен страй. Децата ни пък се чудеха ама така ли е било . И т.н Не разбирам това да показваш задника на Т.С. в Ол старс на Биг Брадърс по Нова ТВ е демократично или просто простащтината се превръща в стил на модерното телевизионерство. Съмнявам се. Ние още може би години занапред ще бъдем преследвани от мрачния живковиския социализъм в поведението ни и днес

  Господи дайми смирение и пуслошание
 43. 43 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 853 Неутрално

  И нямаше банани по магазините! Срамота!!!

 44. 44 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 853 Неутрално

  [quote#42:"slow_sink"]Беше убит точно по същия начин както Т.Ж. се разправяше с своите друго мислещи смели българи . [/quote]
  С кого например? За Г. Марков няма доказателства а само догадки. Със същата сигурност може да се твърди че са го убили и англичаните когато са разбрали че работи за ДС.

 45. 45 Профил на д р Чарли Мишкин от ГРУ
  д р Чарли Мишкин от ГРУ
  Рейтинг: 2409 Любопитно

  До коментар [#39] от "dedo pepo":

  Дедо пепо, ама текста на Г. Марков е писан по времето на Тато, нали? Предполагам, че като правоверен комунист те е заболяло от истината, а?

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 46. 46 Профил на krummm
  krummm
  Рейтинг: 635 Неутрално

  Много скоро ще оценим по достойнство написаното от Георги Марков, който е Захари Стоянов, но не на Възраждането, а на комунистическото оскотяване.

 47. 47 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8951 Неутрално

  Е, така мислеха дървените философи-комунисти,които убиха България.

 48. 48 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Че е пародия, пародия е. Като се замисля обаче, точно такива идиотски доклади четяха разни партийни активисти и замполити. Та верно, така си беше.

  chavo64
 49. 49 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3566 Неутрално

  До коментар [#44] от "Каишков - Гласът на Америка":

  Еми то и до днес няма доказателства,че Хитлер е подпалил Райхстага! Напротив,хванат е холандският комунист Ван дер Любе с факла в ръка,в момента когато пали сградата на парламента.
  Значи ли това,че Хитлер е невинен в случая?!
  Респективно,значи ли че Тодор Живков не е убил Марков?!

 50. 50 Профил на bora bora
  bora bora
  Рейтинг: 1115 Неутрално

  "защото с известно закъснение разбрахме, че най-добрият начин да се ликвидира една традиция е като си я присвоим. "
  Което не сте спрели да правите и сега!

  Малко зачетох и веднага изплува онази ужасяваща, влудяваща, непобедима посредственост на партийните вождове от всички нива!

  Благодаря ти Боже!!!! Оцеляхме!!!

 51. 51 Профил на bora bora
  bora bora
  Рейтинг: 1115 Неутрално

  [quote#25:"Jessika"]По едно време си мислех, че е пародия някаква. [/quote]
  [quote#27:"Jessika"]Пак го четох и все не мога да повярвам, колко кретенско е написаното [/quote]

  Пародия??? Кретенско????
  Не не мила, такова беше нивото на партийните ръководители!

  Благодарна бъди и щастлива, че не си го живяла!

 52. 52 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1315 Неутрално

  До коментар [#45] от "д-р Чарли рубли.NET":

  Писал съм за нормални обстоятелства и нормални хора, които могат да четат и осмислят прочетеното.

 53. 53 Профил на соня иванова
  соня иванова
  Рейтинг: 459 Неутрално

  Николай Диловски
  Чудовищно! И най-тъжното е, че всеки от нас - нещастниците, без право на избор живели в тази безкрайна лъжа е омърсен завинаги. Всички живи тогава участвахме в този гаден театър на абсурда! И никой от нас не е невинен! Прости ни Господи, ние не знаехме какво вършим! Спасението на обществото ни ще дойде след като умре и последния от нас, загубеното поколение родени в робството на този чудовищен експеримент...

 54. 54 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 2326 Неутрално

  Единственото тъжно нещо е, че все още "Задочни репортажи за България" не се изучават в училищната програма и децата продължават да бъдат облъчвани от учебници на партийни агитатори...

  Живеем във времена на суши, фондю и жулиен, а аз продължавам да обичам кюфтенца с пържени картофки и баничка с боза. Моята простотия край няма!
 55. 55 Профил на tub
  tub
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Със същата сигурност може да се твърди че са го убили и англичаните когато са разбрали че работи за ДС.

  Който и да го е бастисал- все тая!
  Марков си беше една мазна комунистическа креатура!
  Отгоре на всичко - неблагодарна! Плю там дето ближеше...и като неблагодарно куче го изтриха, за назидание! Същите дето днес ни го пробутват...с ефтините му есета и бездарната слугинажна публицистика!
  За сметка на състоялите се дисиденти, за които е вредно да знаем!!!

 56. 56 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 2326 Неутрално

  До коментар [#55] от "tub":

  Състоялия се дисидент Желю Желев и компания - не, мерси...

  Живеем във времена на суши, фондю и жулиен, а аз продължавам да обичам кюфтенца с пържени картофки и баничка с боза. Моята простотия край няма!
 57. 57 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 1180 Неутрално

  До коментар [#53] от "sonchik":

  Избор винаги има.И аз смея да твърдя,че не съм бил в цирка.Имаше и други,които не играха играта.Естествено цената беше платена.Без достъп до висши училища и пр.

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 58. 58 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3199 Неутрално

  секи 4ти км

  Готин текст... съвременен.

  Но става беспашчадно ясно:
  за шепа желти западни стинки на BBC
  невъзвращенецът Георги Марков е предал Тодорживковската селищна система, Великата страна на Ленин, Социалистическия лагер, Московския варшавски дговор, Световния социализъм и Световния комунизъм.

 59. 59 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1044 Неутрално

  Нека обаче не забравяме, че наследниците на същите хора, които са управлявали тогава, управляват днес(нямам предвид конкретно това правителство, а по скоро притежателите на страната). И забраните и диктата са заменени с икономически, социологически и психологически похвати. За по изкласилите има и "неписани закони".
  С други думи всичко е по прикрито и рафинирано, липсата на свобода е заменена с липса на възможност.
  Ще мине доста време, докато тази система се разпадне, най вече поради външни фактори.

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 60. 60 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3199 Неутрално

  да бе да...

  Англичаните не знаели, че в НРБ Георги Марков е бил "гъст" с комунистическия режим. Не знаели за любимия ви сериал "На всеки километър".

  И да, всеки човек избягал на Свобода от вашия фашистки марксистки нацизъм паразитизъм антикултуризъм
  ви е "длъжник"?

  СЪД И ЯКА ДЕНАЦИФИКАЦИЯ ЗА ВАС.

  СЪД И ЕКСПРОПРИАЦИЯ НА КРАДЕНОТО.

  РЕПАРАЦИИ ЗА НАРОДИТЕ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА
  КОЛОНИЗИРАНИ ОТ БИВШАТА ЕВРАЗИЙСКА НАЦИЯ ссср.

  ТОТАЛНА ЛУСТРАЦИЯ НА ЕВРОСЪЮЗНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  СРЕЩУ ТОТАЛИТАРНА НОМЕНКЛАТУРА, КОРУПЦИЯ И ПАРАЗИТИЗЪМ !

  До коментар [#55] от "tub":

  Със същата сигурност може да се твърди че са го убили и англичаните когато са разбрали че работи за ДС.

  Който и да го е бастисал- все тая!
  Марков си беше една мазна комунистическа креатура!
  Отгоре на всичко - неблагодарна!

 61. 61 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3199 Неутрално

  Вместо да виете на умряло,

  Дайте гласа си "За" изучаване на такива чудесни "Задочни репортажи" на писателя Георги Марков в Българските училища.

  Присъединете се.

  Мина миналата година... България вече има паметник на достойния писател. В София, на площад Журналист.

  Мина поредната "Българска Коледа" и Слава Богу,
  нова Нова година е пред нас.

  Присъединете се.

  До коментар [#53] от "sonchik":

  Николай Диловски
  Чудовищно! И най-тъжното е, че всеки от нас - нещастниците, без право на избор живели в тази безкрайна лъжа е омърсен завинаги. Всички живи тогава участвахме в този гаден театър на абсурда! И никой от нас не е невинен! Прости ни Господи, ние не знаехме какво вършим!

  Спасението на обществото ни ще дойде след като умре и последния от нас, загубеното поколение родени в робството на този чудовищен експеримент...

 62. 62 Профил на too_many
  too_many
  Рейтинг: 594 Неутрално

  До коментар [#22] от "Кремена":

  един велик писател е казал -да вярваш в социалистическия идеал когато си млад е обяснимо , но ако продължаваш да го правиш като възрастен означава ,че си глупак ...

  обичам Ви .... разбирам Ви ... искам да Ви помогна
 63. 63 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 3252 Неутрално

  [quote#43:"Каишков - Гласът на Америка"]И нямаше банани по магазините! Срамота!!![/quote]

  Първото и основно качество на комуниста е пълното отсъствие на чувство за хумор.

 64. 64 Профил на Kiril Vitqnov
  Kiril Vitqnov
  Рейтинг: 412 Неутрално

  До коментар [#13] от "andru": нещо май не си разбрал...сценаристи :Свобода Бъчварова,
  Евгени Константинов,
  Костадин Кюлюмов,
  Георги Марков,
  Павел Вежинов .........това е същият Георги Марков..как щяхме да знаем какво се е случило ако той не беше вътре в нещата? За 25 годишнината от 9 септември той трябва да напише пиеса..озаглавява я" Комунисти".Позволяват му да прочете досиетата на 200 души комунисти.Разочарованието е пълно..в архивите той вижда ,че всички те са разтревожени не както ни ги показват на нас,за съдбата на интернационала а обикновени хора които плачат и се молят за снизхождение...предсмъртните слова на всички са свързани с техните близки а не с ПАРТИЯТА пиесата съответно е спряна и Г.МАРКОВ най-вероятно е щял да да влезе в затвора ако не е успял да избяга..да ,наистина е имал паспорт имал е приятели които са му помогнали...

 65. 65 Профил на pelovski
  pelovski
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#64] от "kirilvitanov":

  И какво не съм разбрал ? Че бил съсценарист ли ? Знам го. Това, което си писал и особено, че щял да влезе в затвора го разправяй на старата ми шапка. Този богопомазан никога няма да го направите герой. Колкото и да се мъчите.
  Добре - бил тук това и онова, после отишъл на Запад и е писал нещо, но вие се стремите да го направите герой. Това е смешно.

 66. 66 Профил на damage_case
  damage_case
  Рейтинг: 466 Неутрално

  "Дневник', в опитите си да ни натрапите "публицистиката" на този несретник, бихте имали една идея по-големи шансове за успех, ако използвате друга снимка на ГМ към текста. Тази е запечатала безпогрешно слагаческата фурнаджийска природа на това лице. Всъщност надали съществува фотос на въпросния, направен насила "герой", на която тази му основна характеристика да не е вижда ясно и от най-непредубедените. Използвайте по-добре някоя групова снимка в по-общ план, но гледайте да не е от някой ловен излет на свитата на Правешкия каскет, че доста ще озадачите по-младите си читатели.

 67. 67 Профил на neobiasnim
  neobiasnim
  Рейтинг: 402 Гневно

  До коментар [#39] от "dedo pepo":

  Деди, безкрайно нелепо е да отричаш болшевишката си природа. От километри ухаеш на нафталин и евтина парцуца.

  Обясни сега какви са били тези НОРМАЛНИ хора 9 милиона, които са търпели очевидно олигофренската политика на управляващите ги. Или може би под нормални имаш предвид своя собствена трактовка на думата нормално?

  Вие комунистите разбирате нормалноста, както и независимоста. Да си нормален, значи да си НОВИЯ СЪВЕТСКИ ЧОВЕК, който има нужда само от вяра в светлото бъдеще. Колкото до независимоста, тя за вас се разбира като тотална зависимост от северо-азиатската сатрапия. Няма как да б-я да бъде суверена държава, освен ако не е наведена пред руския мужик, нали деди?

  По-младото поколение в б-я се СРАМУВА от вас!!! Срамува се от вашата вечно одупена поза, която представяте за ДОСТОЙНА! Срамува се от вашето дебелоочие и желание да живеете в паралелна реалност! Срамува се, че направихте повече за ПАРТИЯТА ВИ, отколкото за ДЕЦАТА СИ!!!

  ПРЕДАТЕЛИ!

  Be smart, don't be a retard!
 68. 68 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1315 Неутрално

  До коментар [#67] от "neobiasnim":

  Си просто необяснимо нелепо човече!

 69. 69 Профил на neobiasnim
  neobiasnim
  Рейтинг: 402 Гневно

  До коментар [#68] от "dedo pepo":

  Но моля те влез в конкретика, кое от написаното от мен е нелепо?

  Всъшност няма нужда, като истински комунист ти за пореден път намираш уют в прохладния листак на своята демагогия. Сложи розовите очила и се върни отново към спомените си за младоста и красотата на кооперативните другарки. Колко задружни сте били в своята мизерия, но как всички заедно УЖКИМ сте се присмивали на елементарния диктатор живков... ЖАЛКИ СТЕ!

  И пак деди, специално за теб - ти и твоето покоеление сте срам и позор за хомо-сапиенс. Не само за жалката б-я.

  Be smart, don't be a retard!
 70. 70 Профил на BohrMottelson
  BohrMottelson
  Рейтинг: 861 Неутрално

  До коментар [#13] от "andru":

  Парцал

  BohrMottelson
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK