Управленската програма на Борисов 2.0 – ще се случи ли нещо различно този път?

Премиерът Бойко Борисов на тазгодишната среща на бизнеса с правителството

© Надежда Чипева, Капитал

Премиерът Бойко Борисов на тазгодишната среща на бизнеса с правителствотоБългария за първи път има управленска програма. Поне такава, която що-годе отговаря на общоприетите изисквания за програмен документ на държава от западния свят или от Европейския съюз. В действителност всички редовни правителства в последното десетилетие имаха някакъв основен управленски документ, но поради различни причини програмата или се оказваше безполезна, или следването й не изглеждаше особено вероятно.


Така например през 2005 кабинетът "Станишев" постави приоритет влизането на страната в ЕС и цялостната европейска интеграция във всички сфери, икономическия растеж и... съдебната реформа. Първите два приоритета се случиха предимно противно на управленската активност на правителството, а третият отиде по дяволите покрай намирането на баланс между властта на отделните партии, представени в управлението.


Първият кабинет "Борисов" в началото твърдеше, че предизборните му обещания са програмният му документ, докато натискът от тогавашната "Синя коалиция" не се оказа твърде тежък и премиерът склони да излезе с четиригодишна управленска програма. Тогава Борисов недвусмислено показа отношението си към стратегическите документи, като предпочете да не присъства на представянето на собствената си програма, за да отиде на реновирана спортна площадка в столичния квартал "Люлин". Вместо това вицепремиерът Дянков представи документа, който акцентираше преди всичко друго стриктната финансова дисциплина и цялостните реформи в основните обществени системи – администрация, образование, здравеопазване и други. Докато финансовият приоритет беше изпълнен от самия него, амбициозните реформи забуксуваха, когато в ГЕРБ проличаха различни фактори, непозволяващи изпълнението им – например оказа се, че в партията няма кой да реформира здравеопазването, а образователната реформа на Сергей Игнатов очевидно беше спряна от фактори в парламентарната група на управляващите.
Орешарски, явно осъзнавайки тежкото си положение, достигна до куриозната ситуация да трябва винаги да минава през задните входове на сградите, които посещава, и излезе с по-стегнатата идея за "Разширен план Орешарски" (sic). Въпреки че почти сигурно от тримата последни редовни премиери Орешарски имаше най-добре развито усещане за стратегически концепции, ситуацията, в която се намираше, не му позволи да напише същински стратегически документ, а го остави да публикува общи приказки под формата на план. Както пише фелдмаршал граф Хелмут фон Молтке,


"никой план не оцелява след първия изстрелян куршум"


А в случая на Орешарски бомбардировката, породена от скандалното назначение на Пеевски, предхождаше самата мисъл за плана, което доведе и до нулевата му стойност.


Големият въпрос – различава ли се програмата на Борисов 2.0 от предишните три


Отговорът е – по-скоро да. Този път програмата отговаря на базовите изисквания да бъде полезна:


- Изглежда изпълнима;


- Съдържа конкретика;


- Създава възможност за водене на отчет по нея.


Последното е и силният коз в ръцете на българската общественост – може да държи правителството отчетно и отговорно за изпълнението или неизпълнението на документа.


От функционална гледна точка програмата е разделена по сектори, а конкретиката идва от йерархията на базови приоритети, които биват разбити на конкретни цели, чието постигане е описано в мерките, очакващи изпълнение. Това е и общоприетата структура на правителствените програмни документи в западния свят. Коректно е да отбележа, че от управляващите партии единствено "България на гражданите" на Меглена Кунева използваше такава структура още в предизборните си документи през 2013 г.


Допълнително цялостният дух на програмата изглежда реформаторски и съответстващ на съвременното разбиране за дясно реформистко управление в Европа. Разбира се, точно както и при предишните три програмни документи, големият въпрос продължава да бъде – може ли правителството наистина да следва програмата си?


За да отговорим и ние, обществеността, на добрите общоприети европейски практики, а именно за да изискваме отчетност, представям по-важните акценти от документа, подредени по относителната им важност. Допълнително на местата, където на програмата липсва достатъчна емпирична конкретика, предлагам измерими показатели, които могат да се проследят във времето.


Икономика и предприемачество


Бизнес климат


В икономическата си част програмата се базира на напълно точното разбиране, че като оставим настрана макроикономическия климат, основната спирачка пред българския бизнес е необяснимата административна тежест и корупцията, която я следва. Страната има негативен тренд в международното изследване за лекотата на правене на бизнес Doing Business Report, където въпреки това запазва средна за Европа позиция около 40-ото място от близо 190 изследвани икономики. Все пак Doing Business поставя силен акцент върху правната рамка на икономиката, без да взима предвид всички нюанси на корупционните практики, така че реалното положение на България не е толкова стабилно, колкото докладът показва.


Допълнително в някои отношения, като например законовите изисквания за стартиране на бизнес, страната е добре позиционирана между конкурентоспособни икономики като тези на САЩ и Израел. За сметка на това, когато бизнесът трябва да си построи сграда или да си прокара ток, среща значително по-висок административен отпор и страната се класира на далечното 101-во място в компанията на Конго или Замбия.


В това отношение управленската програма обещава сравнително ясни и конкретни мерки – изискване за по-бърза работа на администрацията при регистрация на бизнес, отпадане на част от административната тежест при строителство и обновяване на сгради, по-бърза регистрация по ДДС и други. Допълнително Реформаторският блок предлага прагът за регистрация по ДДС да бъде вдигнат до 200 хил. лв. и достигане на същата сума при задължението ЕТ-тата да бъдат одитирани. Накратко - всички мерки тук са в правилната посока и между другото имат двоен позитивен ефект – от една страна, спестяват малко пари и много главоболия на дребния бизнес, а от друга, му позволяват да предложи услугите си на по-конкурентни цени.


Идеята за създаване на финансов омбудсман, който да регулира отношенията между банките и техните клиенти, също може да бъде положителна стъпка както за физическите лица, потребяващи банкови услуги, така и за дребния бизнес, който има откровени проблеми с банкирането. Ако подобна институция съумее да работи толкова убедително, колкото работи и общият омбудсман, това също ще върне част от доверието на и във малкия бизнес.


Обобщено, по отношение на бизнес климата се очаква икономическото министерство да има ясна стратегия за облекчаването му и да работи по нея. Не виждам причини, поради които бързи и ефективни мерки в това направление да не могат да дадат сериозни резултати още в първите две години на приемането им. Вероятно с промени в около десетина закона ще бъде свършена голяма част от работата по това направление, така че за това дали има директен резултат ще можем да се ориентираме по следните начини:


- Да видим конкретните промени в законите, които да облекчат бизнеса;


- Страната да спре негативния си тренд в Doing Business още от следващия доклад (излизащ през 2015 под тага Doing Business 2016) и да започне покачване впоследствие – това може много лесно да се случи, ако страната подобри представянето си в тези показатели, в които в момента е най-изостанала;


- Да видим дали ще се създаде и как ще бъде регулиран финансовият омбудсман;


- Да се приемат промените за регистрация по Закона за ДДС и да се анализират резултатите;


- Да се обсъждат публично резултатите от обещания анализ върху влиянието на бъдещи законови промени върху малкия и средния бизнес;


- Да видим колко повече и колко по-лесно ще може бизнесът да комуникира чрез интернет с държавата.


Растеж чрез иновации (или както Бундесрепубликите крещят от десетилетие: Wachstum durch Innovation!)


Прави впечатление, че в предишни документи, излизащи от ГЕРБ, или поне от начина, по който те бяха имплементирани, икономическият растеж се виждаше през призмата на еврофондовете. За първи път европейските пари се разглеждат като един от пътищата, но създаването на среда за иновации се възприема като правдоподобен път на икономически растеж. В това отношение програмата обещава както някои конкретни неща (финансиране чрез технологични паркове, активна развойна дейност по приетото от Европейския парламент съвместно предприятие "Горивни клетки", държавна активност в областта на клъстерите), така и някои по-общи постановки като това държавата да помага на високотехнологичния бизнес и да пише общи пазарни анализи и насоки.


Малко по-екзотично е предложението известните в момента като "Учебно-тренировъчни предприятия", които практически представляват лошо преподавани учебни часове по бизнес, да могат в действителност да извършват стопанска дейност. Не ми е известно някъде в Европа такава практика да е приложена, но ако подобна законова възможност бъде добре регламентирана и приета, тази идея ще реши едновременно два-три проблема – ще създаде възможност ученици да работят за себе си без особена административна трудност, ще подобри иначе слабото образование по предприемачество и ще направи вероятно децата да излизат от гимназията с възможността да бъдат самонаети. Пак казвам, че не ми е известно някъде в Европа подобна програма да работи успешно, но ако това се случи, би могло да се разглежда като уникална социална иновация.


Как да проверим дали тази част от програмата се изпълнява:


- Да видим дали има повече случаи на високотехнологични предприятия, които успяват не въпреки, а с помощта на държавата;


- Също дали "зелената икономика" функционира с помощта или въпреки държавата;


- Функциониращите клъстери би трябвало също да дадат сравнително ясна индикация какво се случва – пример за клъстер със стратегическо значение за страната и такъв, който по дефиниция е с държавно участие, е новоучреденият клъстер за иновации в сферата на сигурността.


Ясен икономически приоритет – туризмът


Малко изненадващо, поне за мен, икономическата програма на правителството сравнително недвусмислено казва: ако имаме един икономически приоритет, това е туризмът. Без да твърдя, че разбирам този сектор, бих могъл да предположа политикономическата логика на подобно твърдение. От зората на икономическото мислене идеята за сравнителното предимство стои в базата за разбирането на международната търговия, а по-късно през концепцията за конкурентното предимство и моделът на Хекшер-Олин, българските политически стратези биха могли да стигнат до извода, че туризмът е свещеният граал на икономическото развитие на страната. Накратко, логиката би следвало да е следната – имаме ясни предимства за развитието на сектора като природа, забележителности, ноу-хау, член сме на ЕС; ако компенсираме там, където има недостатъци – маркетинг, реклама, инфраструктура - секторът ще се окаже способен да създаде значителен икономически растеж. Логиката сама по себе си вероятно е коректна, но туристическият бранш, както е добре известно, е особено волатилен, т.е. нестабилен.


Например Путин решава да окупира части от съседна страна, Европейският съюз налага санкции и туристическият поток изведнъж пресъхва. Затова оставам резервиран към идеята, че специализацията на българската икономика трябва да бъде в туризма. Все пак най-положителното от този акцент в програмата е, че е много лесно да се проследи доколко е изпълнен:


- Да се наблюдава как се развива секторът и дали държавните инвестиции са били ефикасни;


- Въпреки че не виждам експлицитно да е заложено в програмата, задължително трябва да се имплементира системата за туристическа информация, за да може по този начин, първо, да спре практиката да се спестяват пари от данъци и, второ, страната ни да не бъде поставена пак в ситуацията след терористичен акт (да не дава Аллах, Бог, "Началника") да се търси по хвърчащи листчета кой къде е бил отседнал. Докъде е стигнала работата по въвеждането на системата може да се провери още след няколко месеца.


Икономика и предприемачество – обобщение


Икономическата част от програмата изглежда като цяло добре. Както при предишните програми и този път въпросът е дали ще има воля и умения тя да бъде следвана. Най-важно е да се види какви мерки ще бъдат предложени за намаляване на административната тежест върху бизнеса, а подпомагането на туристическия сектор би трябвало да е на втори план. Определено е необходима повече конкретика по отношение на борбата с корупцията и рекета върху дребния бизнес. Промените по ЗДДС и одита на ЕТ-тата могат лесно и бързо да бъдат направени и да дадат резултати. Все пак да се има предвид, че нерегистрирани по ЗДДС фирми могат да се използват за параван на друга дейност и по този начин ефективно да намалят приходите от данъка. Би следвало по-голямата свобода за регистрация да върви ръка за ръка с добър контрол срещу подобни практики. Високите технологии могат да живеят въпреки, извън или с помощта на държавата. Въпросът е дали държавата може да живее въпреки, без или със тях.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (74)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 2 Профил на Thermobee
  Thermobee
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Нищо няма да се случи, ако не слуша РБ.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Не на ислямската инвазия в Европа!
 3. 3 Профил на Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Рейтинг: 561 Гневно

  До коментар [#1] от "oporna_to4ka":

  Да бяхте прочели статията, а?

  Да мразиш е сериозно занимание. Имаш ли толкова време, да се "забавляваш" с това ?!?
 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 5. 5 Профил на hipo7777
  hipo7777
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Много интересно, защо е разгледан само този приоритет? Авторът на няколко пъти подсказва, че не разбира много-много от материята, за която пише, но все пак го прави)) Е, все пак това е България и тук всеки се упражнява в каквото си иска, когато си иска и колкото си иска))
  Иначе програмата (в нейната цялост) изглежда добра и балансирана. Много по-важно е обаче как (и дали) ще бъде изпълнявана...

 6. 6 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1280 Весело

  Боко трябва да знае, че Левски е казал: "Ако печеля - печели цял народ, ако загубя - губя само себе си!!!

 7. 7 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1553 Неутрално

  До коментар [#1] от "oporna_to4ka":

  Точно обратното. Да беше прочел статията преди да пишеш опорни точки.

  15.02.1989 - 07.02.2018
 8. 8 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1504 Неутрално

  Интересна статия, но пропускаща да отбележи, че всичко това е на заден план.

  Докато няма работещ съд в страната всички реорганизации и помощи ще бъдат само в полза на онзи, който може да се пребори/управлява със законовата стена наречена "Съд".

  Голям зор ако държавата развива малките бизнеси ако големите могат просто да ги гътнат в съда.

  Повсеместната чистка на корупцията в държавните организации начело със съда трябва да е приоритет номер едно на всяко едно правителство.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 9. 9 Профил на Гъз, ти си нашето знаме!
  Гъз, ти си нашето знаме!
  Рейтинг: 667 Неутрално

  "Въпреки че почти сигурно от тримата последни редовни премиери Орешарски имаше най-добре развито усещане за стратегически концепции, ситуацията, в която се намираше, не му позволи да напише същински стратегически документ"

  Да, той направо го осъществи на практика. Че да не е лесно да се откраднат толкова пари от толкова бедна държава. Изисква се голямо стратегическо усещане. То направо си е стратегическо усилие.

  Следването на троловете е сигурно като следването на парите.
 10. 10 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 904 Неутрално

  Управленска програма! Това разбира се не заслуга на Боко. Това нещо не му е ясно.Дай му да реже лентички на детски площадки и да ръси бисери пред журналистите.

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 11. 11 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#4] от "oporna_to4ka": ≪Нуцка, няма значение какво пише в статията. Аз трябва да формирам общественото мнение срещу Борисов.≫

  Правилно си избрал форумното си име. Защото очевидно действаш според опорни точки, които или сам си си измислел, или си ги взел от някого. Но нима мислиш другите за по-глупави от теб? Или се мислиш за по-умен от другите? От всички други?
  á è ѝ ò „” –

 12. 12 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#8] от "Боби Колев": ≪Интересна статия, но пропускаща да отбележи, че всичко това е на заден план.≫

  Е, Боби, не можем да мислим, говорим и пишем само за съдебната реформа, колкото и да е важна тя. А не можем и да оставим всичко друго и да се съсредоточим само в тази реформа. Иначе докато направим съдебната реформа всичко друго ще е отишло на кино – от 6 до 5! И тя вече няма да ни е необходима.

  Така че трябва всичко да се прави едновременно, а значи трябва и да се коментира.

 13. 13 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 1971 Неутрално

  Дано се работи по тази програма,пък ше видим какво ще се случи.

 14. 14 Профил на zakary
  zakary
  Рейтинг: 677 Неутрално

  До коментар [#8] от "Боби Колев":

  Така е. Докато правосъдието ни се базира на върховенството на портфейла, а не на върховенството на закона - всички приоритети, цели и мерки ще останат като добри пожелания и само на хартия.

 15. 15 Профил на zakary
  zakary
  Рейтинг: 677 Неутрално

  "Първият кабинет "Борисов" в началото твърдеше, че предизборните му обещания са програмният му документ, докато натискът от тогавашната "Синя коалиция" не се оказа твърде тежък..."

  Да, Синята Коалиция наистина натискаше "Първият кабинет Борисов" да си изпълни предизборните обещания. И най-вече в частта - борбата с монополните и олигархични структури, където предизборните обещания на ГЕРБ почти съвпадаха с тези на ДСБ. След като получиха недвусмислени доказателства, че ГЕРБ не само нямат намерение да изпълняват предизборните си обещания, но и съучастват на #КОЙ зад кулисите, натискът наистина стана тежък. Стигна се даже и до обръщане на гарда - ако в началото на 41-то НС СК подкрепяше ГЕРБ почти във всички гласувания, то след разочарованието се стигна до открито противоборство и нападки. Нека ГЕРБ помнят това и дано са си извадили поуки!

 16. 16 Профил на boyko_1967
  boyko_1967
  Рейтинг: 229 Неутрално

  имали програма...да, този път ще крадат по културно и завоалирано

 17. 17 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  България, управляващи и опозиция, се лиши от шанса си, като не позволи на Орешарски да разгърне капацитета си.
  Сега нямам надежда.

 18. 18 Профил на pentuer
  pentuer
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Ще гледаме какво ще се случи....надежда почти не е останала..

 19. 19 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Нищо добро. Ще задълбочи още повече катастрофата, причинена от едноличния Борисов 1.0

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 20. 20 Профил на gallno
  gallno
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Прав е за нестабилността на туризма като приоритетен отрасъл. Значи по-добре е да се заложи на Wachstum durch Innovation - вижте за пример Австрия, Белгия, Швеция, а от нашего брата Словакия, Естония...Антипримери също има - Гърция, Португалия, Испания...

  Иначе съм приятно изненадан, че има наченки на стратегия, макар и по занижени критерии. Á дано!

 21. 21 Профил на bawarec
  bawarec
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Абе вървим полека-лека в правилна посока. Аз отдавна критикувам политиците, че не представят управленска програма. И ето това сега е факт. Не че мене са послушали, но явно натискът е бил голям. Струва ми се, че наличието на програма е резултат от създаването на коалицията с РБ, които натискаха за програма, за да не ги изиграе Борисов.

 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 23. 23 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 699 Неутрално

  Колкото и добре да е написана една програма не може да свърши никаква работа. Защото е лист хартия. Ако подобни текстове даваха напредък, то комуноидите щяха да построят комунизма още през 1980г. Този номер го гледаме от много години. Надеждата на нормалните българи е, че този път няма да позволят празни думи и фалшиви успехи. За сега няма индикации, че управляващите са си научили урока. Много приказки, малко действия. Имали реална воля за промяна, не са необходими програми. Трябва да се започне от най - лесното, изобличаване и наказване на виновните за дългогдишните грабежи. Например КТБ!

 24. 24 Профил на elevation04
  elevation04
  Рейтинг: 616 Весело

  Това правителство с изключение на здравния и правосъдния министър изобщо се мотае и нито иска , нито може да направи каквото и да е смислено....Калфин предлага една дълга протяжна пенсионна реформа, която ако приключи в определения срок, вече да има за кого да е приключила
  Искров си дреме на поста, а ПИБ е вече втасала....

 25. 25 Профил на vesolr
  vesolr
  Рейтинг: 2036 Любопитно

  До коментар [#22] от "socialen":

  Чакам коментара ти за изгонването на Орешарски след малко повече от години 2013-2014.

  От клеветника https://goo.gl/QdmktQ
 26. 26 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 535 Неутрално

  Ще се случи , все пак РБ са в коалицията и най вече Демократи за силна България ,а колкото до ГЕРБ те само искат да намалят потреблението на енергия , колко амбициозно пак ще се провалят но какво да очакваме от партия на която електората не е в час....

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 27. 27 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1442 Неутрално

  Статията отбелязва някои особености на кабинета Борисов 2, без претенции за изчерпателност, а като пример.
  Но и аз се присъединявам към по-горе писалите, че дотук добре, но по-важното предстои - да започне реализация.
  Че може да не се реализира напълно, завършено или 100% успешно е ясно - няма план, програма и т.н., които писани умозрително да се покрият от практиката, но чувството за провал или успех са много добре различими и ще бъдат оценени на следващите проведени избори, независимо какви и кога.

 28. 28 Профил на shileto
  shileto
  Рейтинг: 1114 Неутрално

  До коментар [#10] от "Без соц":
  Чия заслуга е червен троле? Орешарски ли я писа ?

 29. 29 Профил на dissident
  dissident
  Рейтинг: 782 Весело

  "България за първи път има управленска програма."

  Имаше ги преди години. Казваха им петилетен план и ги изпълняваха за по-малко от 4 години.

 30. 30 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3991 Неутрално

  Много добър анализ, но...

  С БКПета все напред
  стар е новия ни ред.

  Дянков Лукойл Заизмерва...
  и в оставка се намери.

  5 правителства Съда
  реформират,
  реформират.

  Оставете го за още 5
  да работи и почива.

  Културизма и туризма,
  и проекти за потоци,
  ще надхитрят механизми
  Икономически.

  И уроци?

  "Ясен икономически приоритет – туризмът

  Малко изненадващо, поне за мен, икономическата програма на правителството сравнително недвусмислено казва: ако имаме един икономически приоритет, това е туризмът.

  Без да твърдя, че разбирам този сектор, бих могъл да предположа политикономическата логика на подобно твърдение.

  От зората на икономическото мислене идеята за сравнителното предимство стои в базата за разбирането на международната търговия, а по-късно през концепцията за конкурентното предимство и моделът на Хекшер-Олин, българските политически стратези биха могли да стигнат до извода, че туризмът е свещеният граал на икономическото развитие на страната.

  Накратко, логиката би следвало да е следната – имаме ясни предимства за развитието на сектора като природа, забележителности, ноу-хау, член сме на ЕС; ако компенсираме там, където има недостатъци – маркетинг, реклама, инфраструктура - секторът ще се окаже способен да създаде значителен икономически растеж.

  Логиката сама по себе си вероятно е коректна, но туристическият бранш, както е добре известно, е особено волатилен, т.е. нестабилен.

  Например Путин решава да окупира части от съседна страна, Европейският съюз налага санкции и туристическият поток изведнъж пресъхва. Затова оставам резервиран към идеята, че специализацията на българската икономика трябва да бъде в туризма..."

 31. 31 Профил на ivanj
  ivanj
  Рейтинг: 450 Неутрално

  нямах сила да прочета толкова слагаческа статия.Но като един средно "тъп" българин казвам ,че другаря борисов няма никаква управленска програма и всичко е сведено до "да усвоим(нашите фирми) едни пари от Европа и ако може да излъжем наново балъците в България, за да си начеше крастата боко(а и да получи доживотен имунитет) да стане президент.
  С две думи -нищо по-добро от първото тиквено правителство.

 32. 32 Профил на nxo44693674
  nxo44693674
  Рейтинг: 395 Любопитно

  Любопитно как медия с претенции за изчерпателност и независимост, каквато е уж вашата, продължава да лъска имиджа на един човек, който е свързан с мафиотски структури. Играйте си с мафията, явно и вие сте част от нея!

 33. 33 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1222 Любопитно

  [quote#32:"rco14365113"]Любопитно как медия с претенции за изчерпателност и независимост, каквато е уж вашата, продължава да лъска имиджа на един човек, който е свързан с мафиотски структури.[/quote]
  Свързан?? Хаха.
  Ами Той ги е създал.
  И се изживява като крал.

 34. 34 Профил на emi1ian
  emi1ian
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#8] от "Боби Колев":

  "Докато няма работещ съд в страната всички реорганизации и помощи ще бъдат..."

  Бих перифразирал...
  Докато политико-криминалната организация ДПС не бъде отстранена от всички лостове за влияние в страната (държавна администрация, медии, криминален контингент), никакви реформи, никаква стъпка напред не може да има.

 35. 35 Профил на esk431063202
  esk431063202
  Рейтинг: 285 Неутрално

  ГЕБР управленска програма - проформа!

 36. 36 Профил на kki
  kki
  Рейтинг: 506 Весело

  Супер! Синтезирано представяне на икономическата част от програмата Благодаря на автора! Ще следя параметрите поне да знам за себе си дали има някакъв напредък.

 37. 37 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5272 Неутрално

  Добра програма, стига да работят по нея, всички от коалицията.

 38. 38 Профил на mils5656
  mils5656
  Рейтинг: 450 Неутрално

  За да се реализира и най-свястната програма този който трябва да я реализира трябва да се държи като диктатор докато я реализира ! Не да пита може ли, бихте ли подкрепили или да търси подкрепа от незаинтересовани лица и груги , а да действа като хирург, който спешно трябва да отстрани спукан апендикс ! Бързо, смело, сръчно, твърдо и докрай ! Колко от правителството са такива ? Само здравния министър Петър Москов виждам като човек способен да направи нещо полезно за народа ! Останалите едва ли ще направят това което трябва докрая !

 39. 39 Профил на rio_tinto
  rio_tinto
  Рейтинг: 554 Неутрално

  До коментар [#31] от "ivanj":

  програмата е писана от хора, поканени елаборират по определени теми. при ББ 1.0 бяха поканили много - специялисти, неправителствени организации. после нещата се сведоха до каквото ББ и онези зад него кажат. типично по милиционерски.

 40. 40 Профил на oanes
  oanes
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Майстори сме на програми, но само на книга. Докато метренкоолигархичният модел не падне няма оправия.

 41. 41 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2275 Неутрално

  Колко удобно забравиха че подлъгаха 500 хиляди души да се подпишат за референдум по три точки. Нищо такова няма дори и загатнато като намерение в програмата им. Признавам че бях наивен да вярвам че е въпрос на време такъв референдум да бъде свикан веднъж когато имат мнозинство в парламента. Наивен бях. Явно и на тези демократичния порив им е бил докато се домогнат до властта.

  На всичкото отгоре проблемът не идва от АБВ и от патриотите които вече изцяло или частично се обявиха за референдум.

  Колко удобно забравиха че законът за референдумите се нуждае от облекчаване в частта за национални референдуми. Какво народоуправление е това което изисква 500 хиляди подписа за 3 месеца и изисква активност колкото на последните парламентарни избори за да е валиден референдумът. Явно и тези не ги устройва демокрацията.

  В програмата срамежливо се мъдри облекчаване в изискванията за местните референдуми защото свещените крави от парламента това не ги плаши. Облекчаване на националните обаче е забравено.

  Заглавие в Дневник: ДБ са килимчето на което БСП стъпи за да се върне на власт
 42. 42 Профил на Yomega
  Yomega
  Рейтинг: 691 Неутрално

  До коментар [#14] от "petyo9":

  забравяш, че за нашите условия върховенство на закона, далеч не е достатъчно, или по-точно смислено, условие/цел по простата причина, че законите се сменят/подменят/напасват ЦЕЛЕВО...Примери колкото искаш, като почнем от Пеевски и стигнем до на Бойко поправката на ЗОП от онзи ден, която удобно изключи държавна поръчка за 90 милиона лева, да не трябва да минава през обществена поръчка...Та "върховенсто на закона" у нас много лесно може да означава и върховенство на корупцията

 43. 43 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7001 Неутрално

  Програмата на правителството включва програмите на всички партии от коалицията,затова не може да е програма на Борисов.

 44. 44 Профил на avatar
  avatar
  Рейтинг: 506 Неутрално

  [quote#24:"elevation04"]с изключение на здравния и правосъдния министър изобщо се мотае[/quote]
  Пропуснал си да споменеш грандиозните успехи на двамата отличници, че ние нещо не ги виждаме. Та, какво реално са свършили Москов и Иванов? Освен несекващото дефилиране по телевизиите, разбира се - него всички го видяхме. То има по-малък шанс да попаднеш на реклама, отколкото на някой от поредните напъни на Москов да оригиналничи и да създава скандали, без да е свършил и за две пари работа до сега!

  ГЕРБ отново ще спаси България, РъБъ са проект на ДС
 45. 45 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1273 Неутрално

  Дано не си остане само на хартия

 46. 46 Профил на oanes
  oanes
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Истината е, че мутренскоолигархичният модел трябва да се махне.

 47. 47 Профил на Captain Shakespeare
  Captain Shakespeare
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#17] от "dedo pepo":

  Чемодань --> вокзал.....

  Правильно говорил Гоголь "В России две беды — дураки и дороги" причём первых ну очень много!!
 48. 48 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 904 Неутрално

  До коментар [#28] от "shileto":

  На други хора е заслуга,далтонисче заслепено! Боко няма толкова акъл!Ако имаше такива способности,такава програма щеше да има още в първото му правителство. А тогава (понеже не си спомняш неудоните неща) ГЕРБ излязоха с номера,че предизбораните им обещания са и управленска програма. За НЕ шилета това е меко казано несериозно.
  Ясно ли се израих? Или пак неискаш да разбереш?

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 49. 49 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Колкото и точна да е управленската Програма "Бойко-2", тя не ни ли сродява в едно мощно общо усилие за дълбоко Реформиране на днешната ни архаична и порочна система на общ живот- ние нищо няма да сме сторили за устойчивото и модерно развитие на нашата страна ...

 50. 50 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2921 Неутрално

  Главният критерий за бъдещите избиратели ще бъде качеството и решителността на приложените реформи!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 51. 51 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2921 Неутрално

  [quote#50:"Храбър"]Главният критерий за бъдещите избиратели ще бъде качеството и решителността на приложените реформи![/quote]
  Я! Някой счита, че решителностт и качеството на приложените реформи няма да бъде.."главният критерий"!
  Хе-хе!
  Споменатият по-горе умник, може ли да каже кой е другият по-силен критерий?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 52. 52 Профил на ana_teofilova
  ana_teofilova
  Рейтинг: 395 Неутрално

  [quote#48:"Без соц"]такава програма щеше да има още в първото му правителство. А тогава (понеже не си спомняш неудоните неща) ГЕРБ излязоха с номера,че предизбораните им обещания са и управленска програма[/quote]
  Явно някой ви е излъгал, че още сме в 1975 и можете да лъжете, като в 'Работническо дело'.
  Ако ГЕРБ наистина не са имали програма, то странно какво са представяли, първи от всички политически сили, на първи юни 2009?

  http://www.vesti.bg/bulgaria/politika/gerb-predstavi-programa-za-upravlenie-2195771

  Я проверете и ми кажете, на вас на какво ви прилича?

 53. 53 Профил на krummm
  krummm
  Рейтинг: 593 Неутрално

  Нищо няма да се случи и да слуша РБ.

 54. 54 Профил на clarkv622
  clarkv622
  Рейтинг: 1174 Неутрално

  Управленската програма на Борисов 2.0 ще се състои, ако обществото я подкрепи. Ако мрънкачите, подобни на някои от коментиращите тук, са мнозинство ... няма да се получи.

  България е на 111 място по свобода на словото. Ако дневник се откаже от грантовете ще се изкачим до 110
 55. 55 Профил на ne
  ne
  Рейтинг: 450 Неутрално

  И тоя щурмовак си мисли, че ще построи капитализма за броени години....
  Да, когато начело на държавата е бивш телохранител и близък на структурите на СИК, ...трактора, .... може би!!!
  Оставка!

 56. 56 Профил на hmc12310991
  hmc12310991
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Скоро не бях попадал на подобен псевдоаналитичен бълвоч.Вече гербери ли ставате,уплашиха ви май,а?

 57. 57 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3220 Неутрално

  Туй нещо много дълго. Не можах да го прочета, но знам, че нещо ще се случи.

 58. 58 Профил на pe6kata
  pe6kata
  Рейтинг: 442 Неутрално

  "- Изглежда изпълнима;

  - Съдържа конкретика;"


  Хахахааа, това голем виц бе!
  Т.нар. "програма" има 192 ПРИОРИТЕТА, (сто деветдесет и два).
  Що ли някой не прочете в тълковния речник какво означава ПРИОРИТЕТ.
  Тая програма е един псевдополитически бълвоч. Събрали са от всякакви партии всякакви простотии и ще ни замъгляват мозъците до президентските избори. Боко иска да стане президент. До тогава ще топа топката, а след туй да го духат тъпанарите. Той ще се бетонира за 5 години.

 59. 59 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 904 Неутрално

  До коментар [#52] от "ana_teofilova":

  Програмата на ГЕРБ тогава, я скалъпиха под въздействието на Синята коалиция АКО нямаше програма нямаше да одобрят правителството му!
  Не знам как е било 75 година много малък съм бил.

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 60. 60 Профил на ana_teofilova
  ana_teofilova
  Рейтинг: 395 Неутрално

  [quote#59:"Без соц"]Програмата на ГЕРБ тогава, я скалъпиха под въздействието на Синята коалиция АКО нямаше програма нямаше да одобрят правителството му[/quote]
  Нека преговорим. На първи юни ГЕРБ първи представят програма за управление, с която ще се явят на изборите месец по-късно, но преди още да са проведени изборите и да са станали известни резултатите, СК 'въздейства' (как ли точно, като те към момента още нямат програма?), понеже знаят, че Борисов ще спечели и ще му трябва подкрепа, но те са решили да не му я дадат, ако нямат програма. Дори аз се обърках в причинно-следствените ви релации, които не са нито причинни, нито следствени. А още по-малко са релации. Впечатлена съм! Поредният 'интелект' с 'реформаторски' нагласи.

 61. 61 Профил на teridan
  teridan
  Рейтинг: 844 Весело

  [quote#58:"pe6kata"]Т.нар. "програма" има 192 ПРИОРИТЕТА, (сто деветдесет и два).
  Що ли някой не прочете в тълковния речник какво означава ПРИОРИТЕТ.
  Тая програма е един псевдополитически бълвоч.[/quote]
  Някои я нарекоха "сборник от мечти".

 62. 62 Профил на ana_teofilova
  ana_teofilova
  Рейтинг: 395 Неутрално

  [quote#58:"pe6kata"]Т.нар. "програма" има 192 ПРИОРИТЕТА, (сто деветдесет и два).
  Що ли някой не прочете в тълковния речник какво означава ПРИОРИТЕТ[/quote]
  Изглежда вие сте този, който трябва да си провери знанията, а и мисленето. При 21 министерства, 192 приоритета са си съвсем приемлив, за да не кажа скромен ангажимент. Чисто математически се получават под десет приоритета на министерство, или 2,5 за година от мандата. Доколкото при n на брой задачи с един и същ изпълнител едната винаги се изпълнява преди другата (при n>1), то приоритетът съществува по подразбиране. Ако разгледаме един ваш ден, за да ви стане ясен принципа, то вие първо ще отидете в лабораторията, за да ви вземат кръв за изследване, понеже това се прави по принцип сутринта; след това ще отидете да си купите хляб, защото НОИ още не е отворил и не можете да се наредите за нужната ви бележка за бюрото по труда и едва накрая ще отидете за карантии на женския пазар. В разгледания пример, вие сте благословен с естествено приоритизирани задачи, което не изисква от вас извънмерното интелектуално усилие да мислите. И сигурно сам ще се съгласите с мен, че няма как да сте едновременно в лабораторията във Факултета, в хлебарницата, в НОИ и на женския пазар, нали?
  В случая с министерствата, доколкото задачите им не са обвързани с някакъв конкретен срок, приоритизирането им е изведено в програмата, за да се открои степента им на важност за правителството. Това далеч не значи, че неспоменатите като приоритетни задачи няма да се изпълняват.

 63. 63 Профил на goblenka
  goblenka
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Не! Не виждам смислено говорене! Това означава, че няма и воля!

  goblenka
 64. 64 Профил на ana_teofilova
  ana_teofilova
  Рейтинг: 395 Неутрално

  [quote#63:"goblenka"]Не виждам смислено говорене[/quote]
  А аз не виждам смислено писане! Как се вижда говоренето? Понеже аз обикновено го чувам. А май и останалите. В случая става дума за писано слово, което се чете. Кое от прочетеното не ви изглежда смислено?

 65. 65 Профил на alray
  alray
  Рейтинг: 505 Неутрално

  още един плюс в посока програмата, който не сте го споменали - най-малкото е и съгласувана с коалиционни партньори и подкрепящи кабинета. Не е достатъчно само да е изпълнима и лесно проследима - като няма кой да я подкрепя, то остават думи във въздуха. Дано има воля за промени!

 66. 66 Профил на zakary
  zakary
  Рейтинг: 677 Неутрално

  [quote#60:"ana_teofilova"]понеже знаят, че Борисов ще спечели и ще му трябва подкрепа, но те са решили да не му я дадат, ако нямат програма. Дори аз се обърках в причинно-следствените ви релации, които не са нито причинни, нито следствени.[/quote]

  Ко каза? Я пак?

 67. 67 Профил на Ruzha Smilova
  Ruzha Smilova
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Приемането на програма е похвално. Въпреки над 1150-те мерки, обаче, много от тях са пределно общи и мъгляви, и предвиждат "проучване възможността за промени" или провеждането на безкрайни "дискусии около възможността за"....Особено притеснява липсата на конкретни мерки за ограничаване на достъпа на офшорни компании до публични средства - засега само ни се обещава "проучване на възможностите". Липсва и каквато и да било конкретика за "независимите" регулаторни органи - освен, че ще се търсят възможности за "граждански контрол" над тях (т.е. проблемът да се прехвърли върху главите на гражданите) - при огромните проблеми с тях, тази липса няма как да не поражда загриженост.

 68. 68 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 859 Неутрално

  Не се вижда къде е човекът в тази програма. Какво смята Борисов да прави със свръхзадлъжнелите от така наречените "Бързи кредити" раздавани на абсолютно неплатежоспособни младежи, понякога десетки на брой кредити, понякога на психически неустойчиви, на психично болни, на зависими към наркотици и хазарт?! Семействата, към които принадлежат младежите са абсолютно отчаяни от напълно безперспективното им бъдеще! Не е ли крайно време да се приеме закон за криминализиране отпускането на необезпечени кредити на абсолютно неплатежоспособни. Парите от тези кредити се използват най- вече за бизнесите на мафията: наркотици, хазарт и проституция! Какво смята Борисов да прави с чумата на хазарта във всичките му форми, която завладява все по- големи и по- големи територии от страната ни? Сегашното правителство няма ли да внесе законопроект за пълна забрана на хазарта във всичките му форми на територията на България за вечни времена?! Без деца, без внуци, без трудова заетост, българската нация е обречена на гибел! Борисов, ако не децата ти, то внуците ти ще попадната в паяжината на мафията! Ще им дадат бърз кредит, с който ще си купят наркотици и/ или ще профукат на хазарт. И ти нищо няма да можеш да направиш. Няма да можеш да контролираш положението, защото парите няма да излязат от твоя джоб, а от джоба на мафията за да могат по-късно да ти оберат всичко спечелено! За какви магистрали и какъв икономически просперитет може да става дума, когато на хората им е черно пред очите! Чувстват се самотни, безпомощни пред лицето на мафията. Чудят се къде да се дяват! Борисов слез на земята! Огледай се! Ослушай се! Опомни се! Положението е непоносимо!

 69. 69 Профил на goblenka
  goblenka
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#64] от "ana_teofilova":

  Не приемам задявата. Не говоря за форумите, а за медийни и парламентарни прояви на министрите и на тените групи.

  goblenka
 70. 70 Профил на ana_teofilova
  ana_teofilova
  Рейтинг: 395 Неутрално

  [quote#68:"bobhunter"]Ще им дадат бърз кредит, с който ще си купят наркотици и/ или ще профукат на хазарт[/quote]
  Ама как, насила ли ги дават тези кредити? Хей така, както си вървите по улицата и бум - идва някой с 2000 лева, пъхва ви ги насила в джоба и ви води да си купите наркотици? Нямат ли отговорност семейството, приятелите и близките на тези хора? А самите те? Или Борисов трябва да ви пази от самите вас?

  [quote#68:"bobhunter"]законопроект за пълна забрана на хазарта във всичките му форми на територията на България за вечни времена[/quote]
  Сигурно се шегувате? А да спре интернета, да забрани събиранията и да задължи всички телевизии да излъчват руската програма "Время" всеки петък вечер? Да не пишете от кабинета на Ким Чен Ун?

 71. 71 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2874 Неутрално

  Цитат: ""България за първи път има управленска програма. Поне такава, която що-годе отговаря на общоприетите изисквания за програмен документ на държава от западния свят или от Европейския съюз. ""
  За 1300 години нито е "първата ни програма" нито Европейския съюз е първия ни съюз.
  = Отново комсомолски патос на дружинни ръководителки .... Толкова познато ми звучи.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 72. 72 Профил на ivan_v
  ivan_v
  Рейтинг: 309 Весело

  би трябвало все пак да пише - материалът се публикува на правата на реклама .....

 73. 73 Профил на stephan
  stephan
  Рейтинг: 472 Неутрално

  "Малко по-екзотично е предложението известните в момента като "Учебно-тренировъчни предприятия", които практически представляват лошо преподавани учебни часове по бизнес, да могат в действителност да извършват стопанска дейност. Не ми е известно някъде в Европа такава практика да е приложена"

  във френските инженерни училища това е стара практика. наричат се junior entreprise.

 74. 74 Профил на civis_eu_sum
  civis_eu_sum
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#64] от "ana_teofilova":

  Герберски троле, с вчерашен фалшив фейсбук. Отиди си намажи филия от бойовата мас и си запуши ... устата с нея.

  ЕС не е пансион за социално слаби от третия свят, нито благотворителна организация.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK