Жизненоважните реформи в програмата на Борисов 2.0

Министър Христо Иванов в парламента

© Надежда Чипева, Капитал

Министър Христо Иванов в парламента"Дневник" публикува втората част от анализа на Петър Щурм Константинов на управленската програма на правителството. След общия преглед и коментара върху икономическата част следва поглед към важните реформи в съда, здравеопазването и образованието. Третата част от анализа търси отговор на въпроса може ли правителството да изпълни програмата. "Дневник" ще публикува и други коментари по темата.


Като оставим настрана, че България продължава да е най-бедната страна в Европейския съюз, пред обществото стоят проблеми, които са всъщност по-големи от нефункциониращата икономика. Неслучайно преди години консервативно-либералният The Economist озаглави коментара си върху изследванията върху връзката между богатството и щастието така: The rich, the poor and Bulgaria. Това ще рече, че от всички изследвани страни по света единствено българите са значително по-нещастни, отколкото богатството им предполага. И по-важното, не ставаме по-щастливи, когато забогатяваме.


И докато учените, занимаващи се с темата, и The Economist нямаха много точно обяснение за "българския парадокс", всеки средно интелигентен българин може да даде недвусмислен отговор – нещастни сме, защото държавата не функционира. И колкото и материални капитали да трупаме, ако заедно с това не се натрупва и институционален капитал, не ставаме по-щастливи. Докато в други страни икономиката се развива и богатството се използва, за да стават услугите на държавата по-качествени, тук такава връзка липсва. Затова реформите в най-ключовите сектори на държавна отговорност могат да се проведат независимо от икономическата политика и нейните успехи или неуспехи.
Правосъдие и борба с корупцията


От правителствената програма по отношение на правосъдието ясно личи, че то застава зад предложената от министър Христо Иванов стратегия за реформа. Програмният документ на правителството сам по себе си не може да е гарант за това, че реформата ще се осъществи. Както в по-общ план отбеляза Борисов, само Библията и Коранът не могат да се редактират. Същински важното не е и че след парламентарни обсъждания стратегията беше приета със значително мнозинство. Същинският пробив е в това, което министърът отбеляза, стори ми се, с искрено учудване, че да си за съдебната реформа е станало модерно. Другото положително събитие от тези дни е, че Висшият съдебен съвет се активизира и най-малкото временно отстрани съдия Ченалова. Това ще рече, че някак парадоксално и съдебният съвет застана на страната на реформаторството. С подобен темп може и някои ключови лица в системата да започнат да усещат вътрешен порив към катарзис и да се отрекат от предишното си аз.


Казано накратко, първата и най-трудна битка – тази за моралния хай граунд, е спечелена. Сега важното е да се отграничат тези, които само на думи са за реформа, а в действията си ще я саботират, и да се намери точният баланс между исканията на различните парламентарни групи за това как да се случи. Казано по друг начин, няма нищо лошо в това да се приемат някои искания на опозиционни партии, например на БСП, стига зад това да не прозира някакъв задкулисен интерес.


Нататък програмата на правителството в тази част продължава с набор от повече или по-малко емпирични показатели, които пряко да влияят на системата, включително за натовареността на съдиите и прозрачност при принципа на случайно разпределение на делата. Ако всички мерки бъдат своевременно изпълнени, това ще реши поне частта с най-наболелите проблеми в системата и ще даде възможност тя да се изчисти от "гнилите ябълки" в бъдеще.


Програмният документ и изказванията на Христо Иванов намекват, че ключът към съдебна реформа не е промяна в конституцията, а прозрачност и отчетност. Подобна е и логиката на въпросът как да се изчисти системата от гнили ябълки – не чрез слагане на нашите негнили хора за сметка на чуждите гнили, а чрез създаване на пречки пред това гнилите да се развиват. При наличието на правила, публичност и отчетност системата сама ще се справи с проблемите си.


Борба с корупцията


По принцип обществата, в които корупцията не вилнее, отговарят на поне две от следните три условия: да притежават някаква културна характеристика, която прави създаването на корупционни практики малко вероятна; разполагат с работеща съдебна система и институции, чиято дейност е борбата с корупцията; имат ясни и смислени правила за извършване на дейности, които иначе биха могли да доведат до корупция. Явно е, че в първото не сме много добре. Второто, да се надяваме, ще се подобри с изпълнението на стратегията за съдебната реформа. Остава да ги има институциите, които се борят с корупция, и третото – да има правила, които ясно да регламентират работата на държавните служители, които могат да бъдат корумпирани.


Стратегията за реформа, последните изказвания на министър Христо Иванов и правителствената програма дават сравнително ясни и кохерентни отговори за това как може да се намали корупцията. На първо място, ако идеята на министъра за създаване на централизирана служба за борба с корупцията по високите етажи на политическата власт се изпълни, така както е планирана – липса на предварителна политическа обвързаност, компетентност по системни проблеми и независимост - това би подействало възпиращо на сегашните корупционни практики. Очевидно идеята за подобна институция е импортирана от успешната румънска кампания против корупцията по високите етажи на властта и не би трябвало да има обективно обстоятелство, поради което да не може да проработи на родна почва.


По-бързо ще се усети от обикновените граждани и бизнеса другата генерална идея за борба с корупцията от програмата на правителството – ясно установяване на сроковете, в които администрацията и институциите са длъжни да свършат определена работа. Ако към това се добави и засилена публичност и отчетност, както програмата предполага, би следвало най-честите корупционни практики, с които хората ежедневно се сблъскват, видимо да намалеят.


Правосъдие и борба с корупцията – обобщение


И тук могат лесно да откроят начини и критерии, по които обществеността да следи дали реформата върви:


- Дали министър Христо Иванов ще се задържи на поста си – тук ситуацията е малко като Сергей Игнатов в предния кабинет на Борисов. Имаш реформатор, въпросът е дали си готов да платиш цялата цена за това, което той ще свърши, или не. В правосъдното министерство ситуацията е "всичко или нищо". Ако реформата започне да буксува, защото например срещне твърде силна резистентност, със сигурност Борисов ще се върне към начина си на функциониране от предния кабинет – имам министър, който работи, трябва да го махна, за да спрат негативите. В този смисъл министърът лично е гарант за реформата;


- Съществуват куп емпирични критерии и нормативни поправки, които лесно могат да бъдат проследени – сменяеми ли са прокурорите, проследява ли се съдийската натовареност, има ли ясни критерии за заемане на длъжности, продължават ли назначенията на "наши хора", гарантирана ли е случайността при разпределението на делата и други;


- Да се видят оценките на институциите, занимаващи се с борба с корупцията, да се види как ще заработи новият център за борба с политическата корупция и да се проследи във времето как се развиват те. Да се види дали различните институции имат ясно определени правомощия и отговорности в различните сфери;


- Да се проследи във времето как специализираните и медиите, които редовно следят съдебната практика, (Петя Владимирова и други автори в "Дневник") отразяват процесите;


- Да се проследи как страната се движи в Corruption Perception Index-а на Transparency International. Въпреки че той не измерва реалната корупция, а това как тя се възприема от обществата, индексът се влияе бързо от сериозни стъпки в борбата с корупцията.


Здравеопазване


От всички държавни системи здравеопазването е вероятно най-нереформираната от промените насам. От това следва, че действията, които трябва да се извършат там, са сравнително по-ясни и безспорни и същевременно изискват най-много политическа воля и работа. В това отношение министър Москов започна с летящ старт – ако иска да реформира, ще му трябва преди всичко капитал сред собствената му общност. По начина, по който защити медиците от спешната помощ, той до голяма степен спечели доверието, което му е необходимо.


Правителствената програма в сферата на здравето повтаря казаното от министъра през първите му месеци на поста. Прави впечатление, че за разлика от повечето други сектори здравният изглежда подреден по ред на важност – на челни места стоят оптимизация на работата на Националната здравноосигурителна каса, въвеждане на електронното здравеопазване и подобряване на работата на спешната помощ. Във финансовата част са отчетени като приоритети събираемостта на здравните вноски, при която със сигурност могат да се намерят ефективни механизми за повишаване, и честното заплащане на работещите в системата.


Както написах по-горе, в системата на здравеопазването е ясно какво трябва да се направи. Въпросът е дали министър Москов ще се справи с една от най-трудните политически задачи. За това можем да следим, като:


- Видим какви ще са мерките за увеличаване на събираемостта на здравните вноски и доколко ще проработят;


- Проследим реформата в НЗОК – ще започне ли касата да функционира както трябва;


- Да видим кога ще има електронно здравеопазване – и тук първите резултати могат да дойдат за една година, а по-късно системата да се разшири, така че да покрива цялата здравна дейност, извършвана от държавни и частни здравни институции;


- Да видим дали има рязко намаляване на случаите на агресия срещу здравни работници;


- Да видим дали има по-малко болници, работещи на червено;


- Също в рамките на година може да се проследи дали спешната помощ и телефон 112 работят във времеви диапазон, който да подхожда на имената им (спешно).


Образование


Дебатът за образователната реформа по принцип по нищо не прилича на този за здравната. Докато е сравнително ясно и обективно какво значи за един пациент да се извърши добра и евтина здравна услуга, потребителят да е доволен от отношението и болниците да не фалират, и докторите да взимат добри пари, то как образователната система да произвежда качествен продукт е значително по-свободно за интерпретация. Това на практика се видя покрай станалото скандално видео на министър Танев, в което той споделя своята интерпретация за значимостта на някои физици и химици за развитието на съответните научни области. Тук явно има сблъсък между визията за това каква е функцията на образованието според министъра и неговите опоненти – за Танев образованието трябва да учи преди всичко на критично мислене, докато за много българи основната му функция е да индоктринира. Затова и образователната реформа изисква много повече финес, отколкото воля.


Основните акценти от програмата в частта за образованието падат върху законодателната подготовка за ново законодателна рамка за различните степени на образование, сближаване на връзката между образованието и икономиката и въвеждане на дуалната система на обучение. Допълнително се прокрадват идеите за възможност за домашно обучение и следване на принципа държавната субсидия да следва ученика, без значение дали той се обучава в държавно или частно учебно заведение.


Видимо в частта с образованието програмата на правителството не залага на толкова конкретни измерители и по-скоро дава генералните насоки и философия на развитие на системата. Предполагам, че това е нарочно решение с цел да не се саботира бъдещото търсене на баланс между различните заинтересовани страни в системата. Повечето от генералните насоки в документа са безспорни – цялостно модернизиране на системата, увеличаване на парите за наука и свързване на бизнеса с образованието. По-спорните моменти като субсидията за частните училища и осъществяването на повече външен контрол върху образователните институции би трябвало да минат през широк обществен дебат, за който министърът да е винаги няколко хода преди критиците си.


Как ще разберем дали образователната реформа върви:


- Да видим дали системата за оценяване на висшите училища продължава да поставя акцент на това колко квадратни метра университетска площ има на студент, или е започнала да взима повече предвид колко и какви научни публикации правят учените, колко лесно си намират работа студентите и най-вече колко чуждестранни студенти и чуждоезични програми имат университетите;


- Ще се подобри ли връзката между образованието и бизнеса;


- Да видим дали ще спре тормозът върху родители, които искат да обучават децата си у дома, и върху децата, които отсъстват от училище, защото са на престижни международни състезания, олимпиади и спортни прояви;


- Големият тест за реформата е дали министърът ще успее да прокара необходимите му законодателни промени, или ще бъде стопиран от собственото си мнозинство.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (22)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1230 Неутрално

  "нещастни сме, защото държавата не функционира"

  Да и заради това стотици хиляди българи работят в чужбина, а тези , които не искат да живеят в страната ни са в пъти повече

 2. 2 Профил на Р. Дражев
  Р. Дражев
  Рейтинг: 434 Любопитно

  Много оптимистично за съд. с-ма!
  Там ще се съпротивляват със зъби и нокти, за да провалят усилията за реформи там!

  Happy face says, adios !
 3. 3 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2048 Неутрално

  Ще има залитания,такава е човешката природа.Тези които искаме да се осъществят реформите трябва да сме на нокти.На който му пука от граждански организации,общественици,медии,обикновени граждани с гражданска позиция,трябва да посочваме грешките добронамерено и да искаме обяснение защо не се получават нещата и какво пречи за да не се получават.Не трябва да оставяме правителството да затъва в рутина.

 4. 4 Профил на my_self
  my_self
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Мдааа, трудно се плува в сярна киселина...

 5. 5 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1354 Неутрално

  По първите две точки:
  Правосъдие - още от днес, като видим какви ще ги измъти ВСС ще имаме ясен индикатор и ако те продължават както досега - явно ще трябва и нашата намеса, във вид на протести, за да се опитаме да подкрепим тези, които пряко са се нагърбили.
  Корупция - да се назначават хората и да започват работа по вече наличните сигнали - само след като погнат първите двама-трима, ще се усети и ще започне да се диша по-леко.
  Но и тук, първата стъпка е на правитеслтвото и коалицията.

 6. 6 Профил на dali_da
  dali_da
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Абе, имаме някакъв напредък, до колкото изобщо е!
  Поне започнахме да говорим и обсъждаме тези въпроси след 25 години овче съзерцание!
  Но, разбира се, реално и сега нищо няма да се промени!
  Нали не очаквате току така, доброволно да се откажат от парите, далаверите, че и сами да влязат в затвора!
  Трябва да сме реалисти, само с принуда ще се доберем до мажоритарни избори и чак тогава ще бъдат премахнати последствията от сегашния начин на управление, а именно - тази съдебна система, не работещото здравеопазване, липсата на пенсии и общонародната бедност!

 7. 7 Профил на postmodernity
  postmodernity
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Темата за образованието е докосната слабо, типично по чиновнически. Основният елемент от философията на новия закокон, г-н Константинов, гравитира около следното - "Всички в класната стая до 10 клас включително, но ние ще го направим и до 12 клас". това е перверзията на новия закон. Наш Ванчо пречи на нормалните, искащи да учат деца и ние ще го дондуркаме, класен ръководител, директори и УН ще се занимават с него, но в НИКАКЪВ СЛУЧАЙ няма да го изгоним вкъщи, за да си го превъзпитават родителите. Това отнема обществена енергия за ОБГРИЖВАНЕТО на трайно изградени в семействата полуидиоти и скапва всичко - от мотивацията на учителя и желанието му изобщо да се раздава в тази професия та чак до ограничаването му само до точката на закона. И аз като класен ръководител трябва да се занимавам с Ванчо полуидиота, да лишавам деца като Сашо, Петър, Цветелина и други от възможностите си да ги подготвям за олимпиадата по физика и математика и да пиша писма до директори, социални, родители, Агенция за закрила на детето и т.н. А иначе бюрократите от МОН казват: "Ще се занимаваш с Ваньо, защото ти плащаме 500 лева заплата!" Резултатите - под 1% млади, до 30 годишни в системата на средното образование. И то 95% от тях са там, докато си намерят нещо по-качествено като работа.
  После, отсъствията трябва изобщо да отпаднат. НЕ УЧИТЕЛИТЕ ДА ОЦЕНЯВАТ и "ОФОРМЯТ" учениците, а накрая тежък изпит да им задава оценка. Така некадърното само ще се отсее.
  А висшето образование... Пенсиониране на всичко над 60 годишна възраст. Затваряне на цели звена, включително и на такива от БАН.

  "Либерализъм - тази дума бих превел като стадно оскотяване..." Фридрих Ницше
 8. 8 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2324 Неутрално

  Добър анализ. Напълно правилно е отбелязано, че клептокрацията едва ли ще тръгне на челен сблъсък с товарния влак на евро- и натоконтрола. Много по-вероятно е да използва принципа на айкидото, и викайки "юруш всички на реформата", да си прокара вратичките, които и уреждат статуквото.

  Пример за перфектното прилагане на този айкидо-принцип в близкото минало е създаването на ДАНС - нещо, което беше отбелязано в евродоклада с фанфари, защото там добродушните чиновници си мислеха, че щом нещо носи името "за борба с корупцията сред държавните служители", значи няма начин да не го прави поне криво-ляво. Вместо това скоро се разбра, че тази служба хваща съвсем различен път, а акциите се изчерпват с някой заловен зам.-кмет, похарчил 1000 лева повече за банички и кисело мляко за детската градина.

  По време на Костов България написа приказка - от държава с хиперинфлация до български лев, равностоен 1:1 на германската марка. По време на Петков можем да напишем втората си приказка - от бананова република, в която премиерът спи върху пачки и кюлчета по светлия пример на идола си Пабло Ескобар, до държава с нулева корупция
 9. 9 Профил на bawarec
  bawarec
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Накратко казано. Навсякъде е ясно какво трябва да се прави. Има министри, които искат и знаят какво и как да направят. Не е ясно, дали предлаганите от министрите законови промени ще бъдат прокарани през парламента от управляващото мнозинство. Тук е заровно кучето. Аз се съмнявам, че ГЕРБ на Борисов наистина иска реформи или иска цялата власт като блокира реформите и предизвика нови избори, струпвайки вината за липсата на реформи върху РБ. Затова РБ трябва не да се затваря в кула от слонова кост и да се надява, че хората сами ще разберат колко добри са намеренията му, а да говори с хората непрекъснато и да им обяснява какво иска да прави и какво му пречи да го направи.

 10. 10 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2324 Неутрално

  Другото нещо, което обществото трябва да повдигне на въпрос, е за километричните камъни, с които ще измерваме резултатите от реформите.

  пример 1.: финансиране на висшето образование. Благодарение на повече заделен ресурс за по-високоплатените професии, при среден скок на средната заплата от х % , заплатата само на висшистите е скочила с х+5% за периода 2015-...

  пример 2.: ако през 2014 са заварени да събират прах папки с 500 000 висящи досъдебни производства, към 2015 лавината е спряна, а от 2016 получилите правосъдие са повече от заведените и опашката се стопява

  пример 3.: принципът на Парето 80/20. 20% от държавните структури генерират 80% от корупцията. Кои са те, всеки знае. "Белите дробове" на корупцията се казват енергетика, транспорт, строителни търгове, точене на ДДС. Енергетиката - приватизация, БДЖ - приватизация и концесиониране, Български пощи ЕАД - приватизация, РВД - приватизация, Летище София - концесия, ТЕРЕМ - приватизация, ВМЗ Сопот - приватизация, ББР - контролирано закриване, ДДС -намаляване до 15% и затваряне на дупки като ол-инклузив туризъм 9% ставка и порше кайени, амг-та и пр. с ДДС-кредит.

  Само с 10-15 приватизационни сделки 80% от притока на корупционен ресурс ще бъде отрязан завинаги

  По време на Костов България написа приказка - от държава с хиперинфлация до български лев, равностоен 1:1 на германската марка. По време на Петков можем да напишем втората си приказка - от бананова република, в която премиерът спи върху пачки и кюлчета по светлия пример на идола си Пабло Ескобар, до държава с нулева корупция
 11. 11 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7272 Неутрално

  Няма накъде повече да се отстъпва.Зад нас е само пропаст.

 12. 12 Профил на keipax
  keipax
  Рейтинг: 541 Весело

  Офтопик съвет към автора:

  Ако претендирате да Ви взимат сериозно, сърдечно Ви съветвам да си смените снимката с която греете до анализите си. Закачливо разгърната до 3-тото копче риза под сако с гледаща отгоре дългокоса главичка, подхожда по-скоро на селфи за фейсбук, след успешно изядена едно-килограмова кутия сладолед, но не и за представителна снимка на уважаван автор на анализи.

  Не се заяждам. Ще се радвам да вземете съвета ми под внимание

 13. 13 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1234 Неутрално

  Това, което със сигурност ще успее, е дообедняването.

 14. 14 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1762 Неутрално

  "всеки средно интелигентен българин може да даде недвусмислен отговор – нещастни сме, защото държавата не функционира."

  Авторът или не е средно-интелигентен или средно-интелигентният българин не е чак толкова интелигентен. Статията на Икономист и други подобни изследвания показват, че българите сме по-нещастни за държави с подобно благосъстояние. Дори в доста по-бедни африкански държави хората са по-щастливи. И това няма нищо общо с държавата (там тя е още по-кекава) - просто българинът е черноглед и обича да мърмори. Авторът явно не прави изключение ако и да се пише за интелигентен.

 15. 15 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 708 Неутрално

  Наивно е да се мисли, че хората съградили днешната система, възползвали се максимално от нея в продължение на години обогатявайки се, ще си посипят главите с пепел и ще се реформират. Точно обратното, ще саботират всичко до което се докопат. Ето защо пълната и безпощадна чистка е незаобиколимо условие, без което всичко ще си остане само на хартия и празни думи.

 16. 16 Профил на zonker3m
  zonker3m
  Рейтинг: 541 Неутрално

  5 страници ровене в резултати на Google и все още не мога да октрия къде ръботи Петър Щурм Константинов, само стана ясно, че е политолог.

  Early this morning, when you knocked upon my door, I said "Hello, Satan. I believe it's time to go!"
 17. 17 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Пунта Мара. Колкото да има някаква "програма" за пред електората. Резултатът ще е както и при първото му, еднолично "управление" на неконтролируемия хаос преди да бъде изгонен -

  Катастрофа.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 18. 18 Профил на pyn
  pyn
  Рейтинг: 501 Неутрално

  Празни мисли на един празен човек... Тоя хал хабер си няма от функционирането на коя да е система в държавата, но държи да си пише там нещо...Дневник, плащате ли му баре за глупотевините?

 19. 19 Профил на krummm
  krummm
  Рейтинг: 567 Неутрално

  Боко Харам си мобилизира клакьорите.

 20. 20 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2991 Любопитно

  До коментар [#12] от "keipax":
  А статията успя ли да прочетеш, че от такова зазяпване по снимката може и да не си го направил?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 21. 21 Профил на civis_eu_sum
  civis_eu_sum
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Е корупцията я оправихме вече Нали Яне шъ я тръшкъ!

  ЕС не е пансион за социално слаби от третия свят, нито благотворителна организация.
 22. 22 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2216 Весело

  [quote#21:"civis_eu_sum"]Е корупцията я оправихме вече Нали Яне шъ я тръшкъ! [/quote]

  И митничар даже арестуваха! Може и а го "осъдят", чрез липса на доказателства.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK