Съдът, който стъпка закон и морал (Откъс от книгата на Невена Крапчева)

Съдът, който стъпка закон и морал (Откъс от книгата на Невена Крапчева)

© Георги КожухаровОткъсът е от книгата на Невена Крапчева (1927 - 1998) "Спасителното упование". Томчето съдържа статии и изказвания, драматизация на романа "Идиот" на Достоевски, спомени за нея. То се появи благодарение на съставителството на журналистката Виолета Радева и на дарителския жест на Цветан Трендафилов.


"Дневник" вече публикува от сборника коментар за медиите в постоталитарното общество, отпечатан във в. "Ново слово" в края на 1993 г., и откъс от портрет на Симеон Радев (в. "Демокрация" през 1994 г.). Те представят позициите и стила на Невена Крапчева. Тя никога не забравя, че е дъщеря на Данаил Крапчев - журналист и издател на в. "Зора", убит веднага след преврата на 9 септември 1944 г.


Статия на Невена Крапчева за т.нар. народен съд е публикувана във в. "Демокрация" на 13 юли 1993 г. Извънредният трибунал действа от ноември 1944 г. до април 1945 г.
"Народният съд" със своите мащаби, с огромния брой подсъдими ― над десет хиляди души, и три хиляди смъртни присъди ― няма аналог в съвременната политическа история на цивилизованите народи. Затова този съд беше наистина съд срещу народа.


Бяха привлечени под отговорност не само три поредни правителства, не само цял един парламент (което също е безпрецедентно в историята на парламентаризма), бяха осъдени огромен брой интелектуалци, учени, журналисти, писатели, хора на изкуството ― онези, които би трябвало да се намират под закрила на свободата на словото, печата и убежденията. Бяха подведени под отговорност и осъдени множество магистрати, съдии и прокурори, които изпълняваха съдебния си дълг. Бяха осъдени офицери от най-ниския до най-високия чин за това, че изпълняваха своя военен дълг, стопански деятели, индустриалци, търговци. Бяха осъдени и предварително избити в един масов геноцид, в една масова кървава вакханалия първенците в почти всички селища на България: административните ръководители, кметовете, членовете на общините, духовните водачи на техните съграждани ― свещениците, неговите просветители ― учителите, дейци и хора, които бяха преследвани и осъдени само за това, че бяха опоненти на комунизма, на болшевишката система на управление и потисничество.


Така че "народният съд" е наистина съд срещу народа. Но той е съд и срещу нацията, защото на подсъдимата скамейка беше прикована и осъдена българската национална идея, вековният исторически стремеж на нашия народ към независимост, към национално обединение, към запазване на националната идентичност, към съхраняване на автентичната национална култура, към съхраняване на духа на християнските добродетели и нравственост. В този смисъл това беше съд над България и в исторически, и в морален аспект.


В какво се състоеше съдебният произвол на "народния съд"?


Дотук говорих за подсъдимите. Но какъв беше законът, какъв беше съдът, който го приложи?


Наредбата-закон за "народния съд" още със самото си наименование подсказва, че той не беше гласуван от Народното събрание, както повелява действащата тогава Търновска конституция, а беше разпореждане на Министерския съвет, подписано, доколкото ми е
известно, от тримата следдеветосептемврийски регенти. Това е първият юридически порок на наредбата-закон за "народния съд". От конституционна гледна точка законът носи редица други съществени, флагрантни нарушения на конституционните норми. Преди всичко Търновската конституция забранява конституирането на извънредни трибунали. На
второ място, законът за "народния съд" действа с обратна сила, което също е забранено от Търновската, пък и от всички останали конституции. На трето място, съдят се за политически, а не за стопански деяния и злоупотреби лицата, привлечени под отговорност. Това също е нарушение на принципите на Търновската конституция.


Има един член в закона, по силата на който са привлечени под отговорност и починали лица. Лица, които не са могли да се явят пред съда, защото са били вече мъртви, не са могли да защитят сами себе си и следователно по всички правни и морални норми не могат да бъдат съдени и осъждани.


Това е една напълно варварска разпоредба, която, ако би станала навремето достатъчно известна, сигурно би предизвикала удивление и възмущение в целия цивилизован свят. Тези присъди на починали лица преследваха две цели: едната ― да се узаконят предварително извър-
шените от комунистическия терор престъпления, убийствата на много от тези, които бяха привлечени да отговарят пред "народния съд", а другата ― да бъде конфискувано, т.е. заграбено тяхното имущество.


Съставите на "народния съд" бяха учредени с наредба на Министерския съвет, в тях влизаха не само лица, които нямаха юридическо образование, но които изобщо бяха крайно необразовани. Обвинител например по делото на журналистите беше един писател ― писателят Ланков, ако не се лъжа. Аз съм чела увода на неговата обвинителна реч, която съдържа пасаж със следния смисъл: тъй като словото е най-силното и най-опасното оръжие, то хората на словото именно трябва да бъдат най-жестоко наказани. Можете да си представите колко са били
изкривени логиката и моралът на хората, които седяха на трибуната на "народния съд" и определяха съдбата на подсъдимите.


Процесите по "народния съд" бяха съпроводени от режисирани от Отечествения фронт и от комунистическата партия срамни масови зрелища-спектакли, които имаха за цел допълнително да унизят, да подложат на гавра, на издевателства и обида подсъдимите. Имаше и в София, разбира се, такива огромни митинги около Съдебната палата, но особено ужасни бяха изстъпленията в провинцията, когато са въвеждали в съдебната зала подсъдимите или когато са ги извеждали вече със смъртни или с други тежки присъди.


"Народният съд", както и предшестващите го масови убийства, в голямата си част узаконени от "народния съд", преследваше една много съществена цел: унищожаването на интелектуалния, моралния и политическия елит, за да може обезглавената нация, лишеният от водачите си народ, да стане лесен и удобен за подчиняване материал ― материал, удобен и лесен за комунизиране и съветизиране. Другата цел, която преследваше ― унищожаването на българската интелигенция, на българския елит (цел изобщо на "народния съд") ― беше да се вдъхне на българския народ ужас, да бъде той сплашен, така че да се парализира в продължение на десетилетия неговата воля за независимост, за свобода, за демокрация, за съхраняване на националната самобитност.


Този модел беше разработен още през втората половина на трийсетте години в Съветския съюз от червения прокурор, известния с мрачната си слава Вишински. Той бе приложен и в България. За Москва и за БКП беше много удобно да завоалират геноцида над българската
интелигенция като Закон за съдене на виновниците за въвличането на България във Втората световна война. Но мисля, не се нуждае от доказателства, че България през последната война имаше международно политическо поведение, което граничеше с абсолютния неутралитет.


Тя не се намеси пряко във Втората световна война, не изпрати нито един войник на Източния фронт, запази българското еврейство.


Искам да се спра и на друг един момент от обвиненията, които се отправяха и сега се възобновиха твърде ловко и хитро преди всичко от БСП: темата за наличието на фашизъм в България. Това е проблем, който би трябвало да се остави на историка, само ще отбележа, че в България тогава действително нямаше плурализъм на политическите партии, тъй като през 1934 г. те бяха забранени от Кимон Георгиев и кръга "Звено". Но "монархофашизмът" е една мистификация на Коминтерна, тъй като по вътрешната си природа монархията и фашизмът, който е еднопартийна водаческа диктатура, са съвършено противоположни.


Фашизъм в България, в структурата и системата на управлението, нямаше и мисля, че е дълг на историците да изяснят и да потвърдят това. БСП възобнови тезата за фашизма, защото с това цели да отклони вниманието от собствените си вини, да сложи някакъв знак на равенство между фашизъм и болшевизъм ― един паралел, който да балансира двата
вида вини.


И накрая: яростната съпротива на БСП е движена от нейните опасения, че при отмяна на закона този "народен съд" ще се превърне автоматично в нейно престъпление, в едно чисто криминално деяние.


Много пъти, когато се поставя въпросът за "народния съд", се изтъква, че все пак са били наказани хора, които са извършили злодеяния. Е, може би е така и вероятно е така, но, първо, тези хора отдавна са получили наказанието си и са се превърнали в прах. На второ място, те е
следвало да бъдат съдени от редовни наказателни или военни колегии. На трето място, нека не забравяме римската максима: по-добре 10 виновни да избегнат правосъдието, отколкото един невинен да бъде осъден. В случая с "народния съд" съотношението е точно обратното. Вероятно е твърде малък процентът на онези, които основателно е могло да бъдат изправени пред редовен съд. Това не може и не трябва да служи като претекст да се отминава проблемът за отменянето на закона.


Комунизацията на България започна именно с "народния съд" съвършено целенасочено, съзнателно планирано. Има интересни документи, публикувани в "Дневник" на Богдан Филов, от които се вижда, че българското правителство е било предупреждавано, че ако то допусне германските части да напуснат страната и червената армия влезе в България, то династията няма да бъде спасена, но интелигенцията ще бъде унищожена и българският народ ще стане лесен материал за подчиняване и съветизиране. Това предвиждане се дължи на информацията за начина, по който съветските репресивни органи постъпиха в окупираните балтийски страни и Източна Полша. Методиката беше същата ― унищожаването на интелигенцията, за да бъдат покорени, за да бъдат обезличени тези народи. Затова именно, за мене поне, е безусловно, че точно "народният съд" постави началото на комунизацията в България.


Логично би било сега, когато се говори за декомунизация ― имам предвид не персоналната декомунизация, а моралната, политическата, историческата декомунизация ― да се започне с отменянето на наредбата закон за "народния съд". Това обаче до ден днешен не се е осъ-
ществило. По какви причини? Те са многобройни, те са сложни, дълга е историята на опитите да се внесе законопроект в Народното събрание. Това е проектът на Васил Гоцев, който обаче остана забравен някъде в бюрата на Законодателната комисия. Той не само че не влезе в пленарната зала, но и до ден днешен не фигурира в списъка на приоритетните или дори неприоритетните закони, които трябва да бъдат разгледани в парламента. Преди да напусне поста си, г-н Лучников предложи законопроект за отмяна на конфискациите по "народния съд", което би било една сериозна стъпка към отменянето и на закона. От друга страна, то би отстранило тежките правни, материални и морални последици, които тези конфискации донесоха за потомците на осъдените от "народния съд". За съжаление нищо не се чува и за този проект. "Народният съд" беше не само съдебен произвол, той беше и нравствен произвол.
"Народният съд" разруши класическите, осветени от вековете прегради между позволено и непозволено, зле се отрази върху морала на целия ни народ. Убедена съм, че отмяната на позорния закон за "народния съд" би допринесла за възстановяване на онзи нравствен баланс, на онази етична хармония в народната душа, без която, струва ми се, той трудно би тръгнал към едно свободно бъдеще, към една по-оптимистична бъдна съдба.


Наредбата-закон не е отменена. Конституционният съд отхвърля исканията за отмяна. През април 1996 г. след предложение на главния прокурор Иван Татарчев Върховният съд отменя по реда на надзора постановените от първи и втори състав на Народния съд присъди. Така са отменени присъдите на регентите, министри и депутати, мнозина от които са били осъдени на смърт.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (36)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1999 Неутрално

  Уроди! Комунистите са били и сега са морални уроди! Техните наследници, възпитани в безчестие, лъжи и кражби - също!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 2. 2 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1377 Неутрално

  Т.нар. "народен съд" е изцяло незаконна и противоконституционна "институция", която "оправдава" и се опитва да даде уж "законна форма" на извършените кървави престъпления на шумкарите срещу народа на България. ПОЗОР!

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 3. 3 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1442 Неутрално

  И като си спомним само че през всичките 25 години, БСП като партия наследник и всичките им юристи и депутати, които и до днес говорят и оспорват какво е законно и какво не е - т.е. за кой ли път ние стигаме до "крадеца ( в случая убиеца) казва крадеца" - не че с това БСП ни изненадва.
  И още нещо, и тази книга и въобще тази част от историята трябва да се изучава - има действащ закон който признава това управление за престъпно и така както се изучава и предпазва света от фашизма, това трябва да се случи и с т.н. "коминистическо" управление.

 4. 4 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1940 Неутрално

  До коментар [#2] от "Торбеш":

  Председателят на Конституционния съд днес - др.професор ТАУШАНОВ не е на същото мнение!Вижте мнението му за законността на т.н.Народен съд!

 5. 5 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 1971 Неутрално

  Болшевишките банди унищожиха цвета на нацията.За това трябва да се правят филми и да има дял в историята -Комунизъм.От създаването на комунистическата партия,та досега.За зверствата и атентатите,за гаврата им целия български народ.

 6. 6 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1391 Любопитно

  В Нюрнбергския процес има 12 осъдени на смърт чрез обесване а във България от Народния съд хиляди са убити !
  В Нюрнбергския процес са участвали съдии, прокурори и адвокати от САЩ, Германия, Франция, Русия а във България само тричленки комунисти.

  http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 7. 7 Профил на roum
  roum
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Позор за комунистическите престъпници и техните наследници!
  ПЪЛНА ЛУСТРАЦИЯ!

 8. 8 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Та за това България фалира три пъти в най - новата си история и затова има КТБ а и колко още други '' екстри '' са ни подготвили само може да гадаем.
  За това трябва даже е НАЛОЖИТЕЛНА - ПЪЛНА ЛУСТРАЦИЯ и ПЪЛНО ОТВРЯНЕ НА ВСИЧКИ ДОСИЕТА даже и на починалите.

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 9. 9 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2316 Неутрално

  Кой съд ще отсъди справедливо, вече само морално, престъпленията извършени през целия този период? Престъпленията, безспорно, трябва да бъдат осъдени, но от кой съд! Този ли, на семейните приятели, на "оневиняващите" откровени престъпници, "по липсата на достатъчни доказателства", срещу "кошница с плодове"?!...
  Невинните трябва да бъдат оневинени, виновните посочени!
  А страницата от трагичната история на България, трябва да бъде затворена, но не и забравена!

 10. 10 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 685 Неутрално

  Чета текста на въпросната "наредба-закон"

  http://www.omda.bg/public/arhiv/09_09_1944/naredba_zakon_za_narodniya_sad.htm

  и си мисля за липсата на морал, правна култура и разум сред "народните съдии". Даже по такъв неграмотен, противоконституционен и конюнктурен текст не са били длъжни да осъдят когото и да било.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 11. 11 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 699 Неутрално

  Имам лични впечатления за Невена Крапчева. Нейният външен вид, странен за някой издаваше тежкия, изпълнен с унижения и лишения живот, който и бе натрапен от убийците на баща и. Мислите и за т.н. ''Народен съд'' са концентрирали жестоката истина за съдбата и днешното състояние на България. Поклон!

 12. 12 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1310 Неутрално

  Съгласен съм със всички коментари по-горе.Но ще ми се да видя коментар на Бойко Борисов и Цецка Цачева по темата.Моля да бъда извинен за това си предпочитание!

 13. 13 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 886 Весело

  Много удобно като лозунг "... "народният съд" е наистина съд срещу народа. " само че не е вялно. Народният съд е резултата от решението на Великите сили в Москва и Техеран 1943, Московското примирие 1944 с което е решено да се НАКАЖАТ теко всички ПОМАГАЧИ на Хитлер и Микадо навсякъде по Света в България включително, за престъпленията им по време на ВСВ ...
  Апропо Народният съд е куриран от Съюзническата контролна комисия през 1944-45 без грам критика към решенията му...

  Осъдените въвлякоха България именно във ВСВ на страната на Хитлер 01.03.1941, обявиха война на САЩ и Англия 13.12.1941, приеха антиеврейските и ЗЗД ...... останалото в решенията на Народния Съд ...
  Сори ама факти....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 14. 14 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 886 Весело

  До коментар [#10] от "stein":

  Какво имаш против например "Чл. 2. Наказват се с временен или доживотен строг тъмничен затвор или със смърт и глоба до пет милиона лева:
  1. лицата, които след 1 януари 1941 година, са изложили сигурността на държавата или са поставили народните интереси в опасност, било като са сключили международни договори с воюващи държави, било като са взели решение да обявят война и да водят война; " осъдените ни вкараха във ВСВ на 01.03.1941..... за бомбардировките на София и други градове да си чувал....?

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 15. 15 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1940 Неутрално

  До коментар [#12] от "vjacho":

  Бъдете сигурен,че мислят като нас ! Защо:
  1.Най-малкото защото денят 1 февруари започнахме да отбелязваме не през 1997-2001 г.а по времето/мисля 2011 /на първото правителство на ГЕРБ!
  2.Най-активно Комисията по досиетата заработи пак по това време - първия кабинет на ГЕРБ
  3.Сградата в ,която беше построена специално за съхранение и опазване на народната памет беше построена и открита пак по времето на "пресъпниците" от ГЕРБ.
  Има още много неща,за които се забравя .Все пак комунистическата и руска пропаганда все още успява да се налага дори и сред т.н.ДЕМОКРАТИ.За това съдя,гледайки какво се пише в този,пък и в други сайтове!
  Достатъчно съм стар за да не бъда вече ДОВЕРЧИВ!Мисля ,че допускам да ме ЛЪЖАТ И МАНИПУЛИРАТ много по-малко отколкото преди 25 години!
  За СВЕТЛИЯ СОЦИАЛИЗЪМ ПРОСТО НЕ ИСКАМ ДА СИ СПОМНЯМ ,макар,че в ден като днешния трябва не само да си спомним за него ,но и за пореден път ДА ГО ПРОКЪЛНЕМ!!!!

 16. 16 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2736 Любопитно

  Е хубаво де , ама какво се оказва ,че Ген де Гол е екзекутирал къде със съд къде без съд над 30-40 хиляди колаборационисти фашист ама у нас жертвите не са били борци против комунизма ! Тя истина коя е всъщност ?

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 17. 17 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1310 Неутрално

  [quote#15:"doroteus"]Бъдете сигурен,че мислят като нас [/quote]
  Тогава да действат!

 18. 18 Профил на dolna4erti4ka
  dolna4erti4ka
  Рейтинг: 996 Неутрално

  дневник ,разровете се малко.Даййте имената на всички участващи съдии и прокурори.Проверете децата и внуците им къде са сега.

 19. 19 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 782 Неутрално

  Тя не се намеси пряко във Втората световна война,
  =================================
  Значи да обявиш война на Великобритания и САЩ било непряка намеса във войната даже само формално. Да изпратиш 30 хиляден Окупационен корпус в друга страна всъщност е партньорство за мир.

 20. 20 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 782 Неутрално

  че ако то допусне германските части да напуснат страната
  ==========================================
  Е нали нямало германски части в страната и затова "болшевиките варвари без повод нахлули в една мирна ....." и т.н. Кое сега е вярно - имало ли е немци или нямало?

 21. 21 Профил на camila
  camila
  Рейтинг: 450 Неутрално

  "Народният" съд е една срамна страница от нашата история. Поклон пред паметта на невинните му жертви!

 22. 22 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 696 Неутрално

  [quote#16:"comandante vs либертарианци и корпокративисти"]че Ген де Гол е екзекутирал къде със съд къде без съд над 30-40 хиляди колаборационисти [/quote]
  и къде го прочете това? Защото аз лично познавам френски участници от Съпротивата, която като изключим помощта й за англо-американските диверсионни антигермански действия, и по време на Дебаркирането в Нормандия, е била леко бутафорна.

 23. 23 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#19] от "Каишков - Гласът на Америка":

  Каишков, мръсотиите които ги пишеш тук би ли посмял да ги изкажеш публично?

 24. 24 Профил на Claus von Stauffenberg
  Claus von Stauffenberg
  Рейтинг: 665 Неутрално

  До коментар [#23] от "historama":

  Няма да ги КАЖЕ ...... Каишков. Виж му и ника. КОМУНИСТ И СТРАХЛИВЕЦ наврял се в някоя дупка лапкащ и шляпкащ паричките заработени през гов...ния му малък животец. За това и няма да ги каже .... НА ЯВЕ. Що ли му обръщате внимание. ПАТОЛОГИЧНИ СЛУЧАЙ чийто край приближава. ОНЗИ от горе не прощава. ...

  Claus von Stauffenberg
 25. 25 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2795 Неутрално

  [quote#20:"Каишков - Гласът на Америка"] "болшевиките варвари без повод нахлули в една мирна ....." и т.н. Кое сега е вярно - имало ли е немци или нямало?[/quote]

  Че са варвари, вече цял свят вижда! Не се прави на умряла лисица. А също така знаеш, че германците са се изнесли, така че от варварска армия е имал нужда само Сталин и КПСС, "за да ни научат да живеем по най-справедливия в света" начин!
  Примерът с де Гол издиша отвсякъде! Прибери си го обратно!

 26. 26 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7001 Неутрално

  От варвари,варварство.Изостанахме години в развитието си,а интеклектуалния елит,който унищожиха и до днес не е възстановен.

 27. 27 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 696 Неутрално

  [quote#24:"Claus von Stauffenberg"]ПАТОЛОГИЧНИ СЛУЧАЙ чийто край приближава. ОНЗИ от горе не прощава. ... [/quote]
  По-лошо!
  Опита се да сложи в една кошница крадците и убийците с Генерала (Charles de Gaulle).

 28. 28 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 685 Неутрално

  До коментар [#14] от "boby1945":

  Ами хич не е ясно дали "като са сключили договори с воюващи държави или са обявили война", тези лица не са предотвратили окупиране на България и пращане на българската армия на Източния фронт. Отделно, по същата логика, тези, които обявиха война на Германия и пратиха армията да се бие срещу бившите съюзници, попадат под действията на "закона-наредба". Само дето не са на подсъдимата скамейка. "Народният съд" не е нито народен, нито съд, а нагъл терористичен акт срещу политическите опоненти. За останалото - чети статията.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 29. 29 Профил на Bulgerman
  Bulgerman
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#13] от "boby1945":
  До коментар [#19] от "Каишков - Гласът на Америка":
  До коментар [#16] от "comandante vs либертарианци и корпокративисти":

  Ето примери и мнения, ярко доказващи низостта на гноясалата селяндурска омраза.

  XXI век е! Електронно Правителство и Гласуване.
 30. 30 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 886 Весело

  До коментар [#28] от "stein":


  [quote#28:"stein"]тези, които обявиха война на Германия и пратиха армията да се бие срещу бившите съюзници, попадат под действията на "закона-наредба".[/quote]

  Понеже си неук и не познаваш историята на България, затова и задаваш наивен въпрос...... решен още в онези времена....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 31. 31 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 886 Весело

  До коментар [#29] от "Bulgerman":


  [quote#29:"Bulgerman"]примери и мнения,[/quote] различни от тези на Великите сили в онези времена 1943-48 не важат.... имат нулева стойност......

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 32. 32 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 886 Весело

  Неточно и неверно, плитко скроена конспирация прозира зад ".... През април 1996 г. след предложение на главния прокурор Иван Татарчев Върховният съд отменя по реда на надзора постановените от първи и втори състав на Народния съд присъди. Така са отменени присъдите на регентите, министри и депутати, мнозина от които са били осъдени на смърт. ...."
  Нищо не отменя и няма как да отмени защото решението е: "В Решение 4/1998 г., опирайки се на прежната си практика, Конституционният съд приема, че Народният „не е съдът, съществуващ и действащ към онзи момент като част от правосъдната система на държавата [..., а] е един извънреден съд с определени по време правомощия [...]. От гледна точка на сега действащата Конституция така издадените присъди не могат да се окачествят като съдебни актове.“ Поради това е допустима реституция по силата на закона (ex lege), без проверка на присъдите."
  Целият шум беше за допускане на реституция ....
  Когато КС говори и коментаторите мълчат нали?

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 33. 33 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 685 Весело

  До коментар [#30] от "boby1945":


  [quote#30:"boby1945"]Понеже си неук и не познаваш историята на България, затова и задаваш наивен въпрос...... решен още в онези времена.... [/quote]

  Те в онези времена много въпроси са били решени по възможно най-тъпия начин - нали спецовете са приличали малко на теб. Как беше: "най-сигурното лекарство от главоболие е гилотината", "има човек - има проблем, няма човек - няма проблем".

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 34. 34 Профил на block
  block
  Рейтинг: 824 Неутрално

  ние помним палачите, помним и децата им. нищо не е забравено. нищо не е простено.

  и няма да бъде простено докато не се измие с кръв

 35. 35 Профил на rotos
  rotos
  Рейтинг: 561 Неутрално

  [quote#20:"Каишков - Гласът на Америка"]Е нали нямало германски части в страната и затова "болшевиките варвари без повод нахлули в една мирна ....." и т.н. Кое сега е вярно - имало ли е немци или нямало?[/quote]
  Голем боклук си, каишков! Голем!!!

  Алиса: Кажи ми по кой път да тръгна? Котаракът: Зависи, къде искаш да отидеш.
 36. 36 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1200 Неутрално

  В момента можем само да показваме истината и да бдим да не бъде забравена.Първо да оправят съдебната система, за да имат нейните решения правна и морална сила, след това и с т.н. народни съдии ще се заемем, ако са сред живите. Ако не - да бъде решено как да се въздаде справедливост на жертвите и палачите. Тук не може да важи принципът за умрелите само добро...

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK