Чия е Европа на свободата?

"Свободата води народа" - жива картина по Дьолакроа на протестите срещу кабинета "Орешарски" в София, 13 юли 2013 г.

© Юлия Лазарова

"Свободата води народа" - жива картина по Дьолакроа на протестите срещу кабинета "Орешарски" в София, 13 юли 2013 г."Дневник" препечатва текста на Ружа Смилова от блога й. Тя разглежда написаното дотук в дебатите за свободата на словото и европейските ценности - статиите от Калин Янакиев и Тони Николов, които полемизираха с Евгений Дайнов, който пък беше предизвикан от есето на Теодора Димова - един дебат, който продължава в "Дневник".
Ружа Смилова е доктор по политология, преподава в Софийския университет "Св. Климент Охридски"


Последните седмици сме свидетели на разгорещен дебат върху свободата на изразяване и ценностите на Европа. Повода надали можем лесно да забравим - трагичният терористичен акт срещу журналистите от "Шарли ебдо".  


Този дебат започна с текста на Теодора Димова "Свобода на автопилот".
В него Димова, след като заявява съпричастността си към жертвите и осъжда отнемането на човешки живот, излага една според мен дълбоко спорна теза за свободата на изразяване:


"Обществото трябва да бъде регулирана система. И системата е толкова по-добре регулирана, в колкото по-голяма степен всеки член на обществото регулира себе си. Принципът е толкова елементарен, че го знаят и децата – не постъпвай с другите така, както не би искал те да постъпват с теб. Оказа се, че едни хора, претендиращи да са интелектуален елит, не знаят този принцип. Или го знаят, но съзнателно го пренебрегват. В резултат на тяхното поведение сега всички ние, целият свят, сме техни заложници. Те вдигнаха колосално тиража на западащото си списание, но продължават да го използват като инструмент за провокация. Поставиха цялото човечество пред най-идиотската дилема – да се определяме дали сме за Шарли или сме за тероризма. Отнемат ни правото да бъдем против тероризма, но и против гаврата с човешките ценности".


Димова тук директно отрича правото на свободно изразяване на мнение на журналистите от "Шарли ебдо" - като дори ги обвинява, че са направили целия свят заложници на... желанието си за печалба!?


Димова демонстрира и неадекватно разбиране на златното правило: журналистите от "Шарли ебдо" надали биха имали нещо против някой да ги окарикатури в сатирично издание, и във всички случаи не биха ги нападнали за това с оръжие.


Затова съм съгласна с критиката на Евгений Дайнов към позицията на Теодора Димова в статията му "Европа не е не Христос. Европа е на разума", въпреки донякъде спорната стилистика на текста.


Затова съм и категорично несъгласна с Тони Николов, който в своя принос към дебата "Чия е Европа" 
защитава Теодора Димова. 


Според него тя единствено заявява, че "защитава свободата на словото, без обаче да е "Шарли", доколкото не би се подписала под текстовете на изданието и не иска да е съавтор на всяка тяхна карикатура." Тони Николов пропуска очевидния факт, че съвсем не е необходимо да се подписваш под всяка тяхна карикатура, за да им признаваш правото да изразят свободно позицията си.


В следващия параграф Тони Николов се насочва от темата за свободата на изразяване към обвинението в "обскурантизъм", отправено от Евгений Дайнов, и пита: "обскурантизъм" ли е принципът, че може да си съпричастен с жертвите, без да се солидаризираш с всяко тяхно деяние? " Според него в такъв случай обскурантиски биха били целите Щати и т.н. Както би трябвало да е ясно от казаното дотук, позицията на Димова съществено се отличава от тази на редица медии в САЩ, които категорично застанаха зад "Шарли ебдо", макар и да не искаха да публикуват техните карикатури на страниците на собствените си медии. Те се застъпиха за правото на "Шарли ебдо" да продължат да публикуват своите карикатури, и никъде не ги обвиниха, че са превърнали целия свят в свои заложници - в заложници на "стремежа си за печалба", те не отрекоха правото им на свободно изразяване. Димова, обратно, отрича правото на свободно изразяване на мнение на тези журналисти.


Тони Николов застъпва и тезата, че Европа не може да бъде само на Разума, защото "част от историята на Европа са и рецидивите на Просвещението" - следва списък с прегрешенията на просвещенския разум -  "езическият тоталитаризъм на Хитлер", "холокоста с пределната рационализация на изтреблението", "болшевизма","ГУЛАГ". Може дълго да се спори защо на Християнството се опрощават всичките прегрешения (очевидно като второстепенни), а на Просвещенския разум те биват изведени като "основни", определящи неговата същност.  Просвещенският разум съвсем не е само хладната, лишена от ценности "инструментална рационалност", която с право може и трябва да бъде критикувана. Той е разум, натоварен с ценности като уважение към всички като към равни отговорни същества, толерантност към различните, задължение за автономност, за "еманципиране от самоналожената незрялост" и т.н. Това не са ценности, които са присъщи само на християнството, и това е важно да се подчертае. Затова се съгласявам с текста на Дайнов, че Европа е на разума. Въпросът, който остава да се изясни, е дали тя може да бъде Европа и на Христос. 


От текста на Тони Николов не става ясно и къде стои самият той в този дебат: от една страна като че ли казва, че Европа е И на Христос (освен, че е и на разума). Но ако това е позицията му, читателят остава озадачен от неопределеното му отношение към централния въпрос в спора: има ли право на свобода на изразяване и какъв е обхватът на това право. Защото не детинската препирня чия е Европа, а дали Европа застава безусловно зад свободата на изразяване, е всъщност сериозният спор.


Та затова следва да се запитаме: Тони Николов признава ли правото на журналистите да продължат да публикуват карикатурите си, такива, каквито те искат; той  защитава ли правото им на свободно изразяване, или се ограничава до защита единствено на правото им на живот? Ако той не защитава правото им на свободно изразяване (включително и в случаите, когато то може да обиди нечии религиозни чувства), ако той смята, че свободата на изразяване може и трябва да бъде ограничавана, защото това е позицията, която всеки християнин според него споделя - читателят с основание би могъл да се зачуди защо се твърди, че Европа е (и)на Христос? Нека си припомним, че в Европа свободата на изразяване е фундаменална ценност, фундаментално право, защитено включително и в правни документи като Европейската конвенция за правата на човека ...Ограничаване свободата на изразяване само заради евентуална обида на нечии религиозни чувства нормите в Европа не допускат.  


Затова основателно може да се заключи, че ако е вярно (както изглежда мислят и Теодора Димова, и Тони Николов), че Европа на Христос отрича правото на свободно изразяване, то тогава тази Европа не е Европа на свободите, залегнали в основата на Европейския съюз, Европейската конвенция за правата на човека и т.н. 


Аз чета текста на Теодора Димова "Свобода на автопилот" именно така: Европа на Христос не е Европа на свободата на автопилот". Затова намирам за напълно основателна критиката на Евгений Дайнов - именно поради тази подмяна на фундаменталните ценности, зад които застава Европа днес


Калин Янакиев също се включва в дискусията с текста си "Доколко Европа и днес е на разума?"


Той застъпва тезата, че дори и някога Европа да е била на Разума, това вече не е така. Основната причина за отстъплението на просвещенския разум са собствените му деца, като че виновни за неговото "убийство". Тези "деца" могат да бъдат обобщени под сборното "настъпление на мултикултурализма" - този дълбоко проблематичен като всеки егалитаризъм "културен егалитаризъм". 


Макар да е изпълнен с аргументи, от този текст на Калин Янакиев не става ясно защо мултикултурализмът да е в разрез с разума, защо той е да в основата на неговото "убийство". Изглежда основният аргумент е, че разумът е "деконструиран"  от "широката вълна на движението, което нарече себе си "постмодернизъм", "мултикултурализъм", ценностен неутралитет в политиката," впоследствие е добавен и "ценностен релативизъм", "културен егалитаризъм" и т.н. 


Нека обърнем внимание, че трите "виновника"  - постмодернизъм, мултикултурализъм и ценностен неутралитет в политиката - съвсем не могат да бъдат редоположени. Макар постмодернизмът да приема тезата за ценностния релативизъм, това съвсем не се отнася нито до мултикултурализма, нито непременно до "ценностния неутралитет в политиката" . 


Видът мултикултурализъм, който аз самата, следвайки основни автори в тази традиция, подкрепям, е базиран на ценности - равното уважение към всеки човек, и нуждата му от собствена култура, която за мнозина е единственото, задаващо смисловите хоризонти на съществуването им. Нито един от защитниците на либералния мултикултурализъм, например, не са ценностни релативисти. Те нямат нищо общо и с постмодернизма. Същото се отнася и за "ценностния неутралитет в политиката" - такива либерали-неутралисти като Роналд Дуоркин и Томас Нагел, например, съвсем не са релативисти - те са за "неутрална държава" в името на гарантиране правото на самоопределяне на индивида като отговорна автономна личност. Не са релативисти и техни либерални противници като Джоузеф Раз - той защитава "либерална перфекционистка (т.е. не-неутрална) държава",  отново на основата на ценности.  


Както Кимлика, така и Раз, така и редица други съвременни философи, например, защитават правото на достъп до собствена култура (т.е. мултикултурализма)  именно на базата на универсални ценности - правото на всеки свободно да избира как да живее, без да пречи на останалите да правят същото. Непознаването на теорията на мултикултурализма  е причина, вярвам, за ред напълно неоправдани критики към мултикултурализма, особено популяни напоследък и у нас.


За разлика от доста ясните текстове (макар и с много спорни тези и донякъде противоречиви аргументи), разгледани дотук, една последна критика на статията на Калин Янакиев  оставя читателя в почуда. В http://novilevi.org/publications/231-europe-yanakiev " target="_blank">статията си "Доколко Европа и днес е на Калин Янакиев"   Станимир Панайотов натрупва много автори, факти, теории, за да не стане накрая ясно какво точно ни казва по въпроса за свободата на изразяване. Разбираме само, че Европа никога не е била на просвещенския разум, не е и на "(християнския) разум", защото "това е не просто арогантно, то е насилническо и с това - неразумно".  Анализ на ироничната хегелианската логика  (отрича се съществуването на нещо, защото то би било "неразумно") на един заявен нехегелианец може да е забавно занимание за психоаналитик, но съвсем не помага да получим отговор на въпроса, който ни интересува - Европа е или не е на свободата на изразяване? Не ни помага да напреднем в тази сложна материя  и шеговито-закачливото заключение "Европа е на Разума дотолкова, доколкото е на Калин Янакиев: разумна в религията си и религиозна в разумността си." 


Ако трябва да дам моето заключение за дебата дотук, то то е, че защитниците на "Европа на Христос" не са успели убедително да покажат, че тя е Европа на именно тези ценности, които са в основата на общия ни европейски дом днес - не само право на живот, но и право на свобода на съвестта и на изразяването.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (37)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на z.123.c.976.9
  z.123.c.976.9
  Рейтинг: 638 Весело

  Вече изпуснах нишката на тези разгорещени дебати.

  Който не разбира сам, няма да разбере и с обяснение
 2. 2 Профил на Goblin
  Goblin
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#1] от "shinjuku":

  Поредната либерална мулти-култи атеистка, нищо ново ...Сякаш не е очевидно, че Дневник толерират изцяло тая политика и смазват всеки опит да се каже нещо добро и позитивно за християнството. Презумпцията е, че светът е толкова модерен, либерален и толерантен, че да си вярващ днес е назадничаво, ретроградно и оная, най-страшната думичка - консервативно.
  И понеже тук цари "пълна" свобода на словото, тоя пост ще представлява обида на етническа, верска, расова основа или няма да се отнася до темата.

 3. 3 Профил на Дайте, Да Дадем, България - Таковски
  Дайте, Да Дадем, България - Таковски
  Рейтинг: 466 Неутрално

  "Чия е Европа на свободата?"

  Пропусната е трактовката на г-жа Виктория Нюланд. Без нея този философски дебат и изпразнен от съдържание.

  nègre littéraire
 4. 4 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 757 Весело

  Ето как направиха човечеството заложник в спора Тони Николов-Евгени Дайнов.

 5. 5 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 959 Неутрално

  Браво на Ружа Смилова за това кратко, ясно и аргументирано есе!

 6. 6 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1554 Неутрално

  До коментар [#1] от "shinjuku":

  Аз пък спирам вече да ги чета.
  А както върви, скоро Европа ще е на варварите.
  Тогава толерастките ще пищят когато ги убиват и/или изнасилват груповово, но няма да има кой да ги чуе.

  Мачкай климатичния чейндж!
 7. 7 Профил на the_axel
  the_axel
  Рейтинг: 332 Неутрално

  Ако някой не е разбрал статията , има право да каже , че не е разбрал , има право и да мълчи ! Аз съм съгласен с мнението на авторката!

 8. 8 Профил на naiden_pravdev
  naiden_pravdev
  Рейтинг: 466 Неутрално

  И едните, и другите са учени и почтени, но нямат согласието, а без согласието, като нима него, всичко пропада...

 9. 9 Профил на murttle
  murttle
  Рейтинг: 818 Неутрално

  Автор, който умее да мисли, и мисли логично.

 10. 10 Профил на zxe00613919
  zxe00613919
  Рейтинг: 489 Неутрално

  Мисля си, че всеки трябва да се изкачи на планинско възвишение, от което се вижда необятния простор. Да почувства величието на природата, да вдиша чистия въздух и да се наслади на красотата и тишината. Тогава ще разбере, че застанал под похлупака на религията, злонамерената администрация, медийната манипулация и смазан от липса на законова защита, му е отнето всичко. Всеки опит да се почувства свободен се парира от ловки измамници. Европа е на свободната и независима личност. Религията унищожава личността.

 11. 11 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 9143 Неутрално
 12. 12 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1426 Неутрално

  [quote#9:"murttle"]Автор, който умее да мисли, и мисли логично.[/quote]

  Да. Освен това не се пали. Впрочем стилистиката не е най-важното. Съгласен съм и с Дайнов, въпреки спорната стилистика. Ружа Смилова просто връща нещата там от където започнаха - вободата на изразяване, което си е наистина същноста характеристика на съвременна Европа.

 13. 13 Профил на Schopenberg
  Schopenberg
  Рейтинг: 961 Неутрално

  Забелязвам някакво крайно ожесточение в оспорването на различните реакции към един трагичен, злостен и криминален акт. Забелязва се липсата на интелектуална солидарност и радост от разнопосочните ъгли на отхвърляне на това деяние. Защото би следвало да е радостен фактът на разнообразната загриженост за очевидния недостиг на регулаторни способности, на която и да е призма/позиция на възприятие/отхвърляне на възмутителния акт на насилие.

  Затова мисля, че по-интересен е отговорът защо отделно или заедно, защитените от отделните автори общовалидни ценности са реално беззащитни без сигурна, подготвена, обучена, информирана и добре въоръжена система за сигурност чрез възпиране и при нужда, унищожаване източника на заплаха и насилие.

  Navigare Necesse Est
 14. 14 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3302 Неутрално

  До коментар [#2] от "sam_vimes":

  Ako Европа не беше християнска нямаше да е токова толерантна и мултикултурна.Може би само будизмът се доближава по толерантност.

 15. 15 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1426 Неутрално

  [quote#12:"zg"]същноста характеристика[/quote]

  "същностна"

 16. 16 Профил на Кака Пенка
  Кака Пенка
  Рейтинг: 532 Неутрално

  Не мога да разбера защо разума трябва да има алтернатива.

 17. 17 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Няма такава Европа. Би имало, ако всички страни в ЕС приличаха на Швейцария; затова няма СЪЮЗ, а изначално е картел на банкери и магнати на въглищата и стоманата, сговор на чиновници и политици срещу свободата на гражданите си. Оттук всички разсъждения в статията, дори да не бяха дъвчене на глупостите на Дайнов и Димова, са преливане от пусто в празно.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити
 18. 18 Профил на marrad
  marrad
  Рейтинг: 638 Разстроено

  До коментар [#10] от "ivanso":

  ''...Религията унищожава личността.''

  Атеизмът - и личностите. Примери от близкото минало - да започем с червените кхмери - колкото щеш...

 19. 19 Профил на Arya Stark
  Arya Stark
  Рейтинг: 696 Весело

  Чия е Европа на свободата?

  Моя!

  "Winter is Coming"
 20. 20 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 794 Неутрално

  Дългичко и малко объркано. Ще цитирам, това зад което аз заставам и толкоз.

  "Обществото трябва да бъде регулирана система. И системата е толкова по-добре регулирана, в колкото по-голяма степен всеки член на обществото регулира себе си. Принципът е толкова елементарен, че го знаят и децата – не постъпвай с другите така, както не би искал те да постъпват с теб.
  Отнемат ни правото да бъдем против тероризма, но и против гаврата с човешките ценности".
  "неутрална държава" в името на гарантиране правото на самоопределяне на индивида като отговорна автономна личност.
  Иначе, позицията на Ружа не пасва на мирогледа, ако щете на възпитанието ми.


  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 21. 21 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4697 Неутрално

  До коментар [#19] от "Arya Stark":

  Много вярно, надявам се че отиваме точно към това!

  klimentm
 22. 22 Профил на Arya Stark
  Arya Stark
  Рейтинг: 696 Весело

  Авторката се е вживяла и "къса" интелектуалци на поразия. Знаех си аз, че политологията не е наука за мен.

  С голяма симпатия към Теодора Димова и Тони Николов!

  "Winter is Coming"
 23. 23 Профил на Arya Stark
  Arya Stark
  Рейтинг: 696 Весело

  До коментар [#21] от "klimentm":

  Много прекалиха вече, нали? А нещата са прости, когато са истински.

  "Winter is Coming"
 24. 24 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 810 Неутрално

  Аз мога спокойно да заявя,че Ружа Смилова е сляпа за очевадния релативизъм, който се разпростира все по-широко на Запад във всички сфери - от културата,през морала, та до политиката /т.н. политическа коректност,"приятелската Саудитска Арабия,"врагът" Иран..../
  Освен това т.н. "обида на религиозна и расова основа" леко варира като официална политика и разбиране в различните страни на ЕС. Във Великобритания в т.н. "мейнстрийм" медии не се смята за уместно да се гавриш с религиозни водачи и символ - лесно ще си докараш присъда в съда. Във Франция са по-либерални.
  И като говорим толкова разгорещено за свобода на словото и изразяването, защо е ОК да се бъзикаме с Мохамед,Христос и т.н. ,но ще си докараш присъда,ако се изгавриш с жертвите на Холокостта / не липсват подобни малоумници / ,с хомосексуалните или с...циганите?
  Уважавам всеки човек,независимо от произход,вярвания или лични предпочитания,именно заради чисто личностните му качества и според това как се съотнася към мен и околните. Не обичам да съдя / макар често да ми се изплъзва /,нито да ме съдят неоснователно.
  Абсолютна свобода както и абсолютни права няма. Винаги има някакви граници - всяко общество избира къде и доколко да ги постави. Днешният проблем на Европа/Западът не е свободата на словото - няма други общества в които този принцип да е защитен толкова добре. Проблемът е именно в настоящата релативност, която царства около нас - морална,културна, политическа....

 25. 25 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1335 Неутрално

  Ъ-хъ.
  Все повече споделям тезите на Димова.

 26. 26 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 794 Неутрално

  Знам само че направиха герои и мъченици хора, които за доброто на всички по-скоро да си бяха останали с цялата си посредственост и слаб тираж на тоя никакъв вестник още на земята. Никога не бих си купила подобен парцал.

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 27. 27 Профил на marij57
  marij57
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Универсална ценност - правото на всеки да избира как да живее без да пречи на останалите...
  Е за каква свобода на словото се говори след като се пречи на останалите да избират как да живеят...според религията им
  Приемате ли за нормално на свобода на изразяване
  - детски порнографии клипов
  - обезглавяване на хора и изгарянето им както и показването им в интернет
  - или оплакванията на джамията в Пазарджик, че се ограничават правата им на свободно изразяване, когато се иска намялаване силата на звука на говорителите им при службите в 5 часа сутрин...
  и така отричането на ролята на държавата за регулация?

 28. 28 Профил на civis_eu_sum
  civis_eu_sum
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Г-жа Смилова е човек, когото уважавам заради принципите й, интелекта й, и това че е политически "мислещ" човек. Имал съм възможност да присъствам на нейни лекции и да науча нови неща от нея.

  Сериозно обаче се различаваме, що се отнася до темата "мултикутурализъм". Нейната идея за това какво би трябвало да бъде той е хубава, но абстрактна. Първо реалността е, че има култури и културни практики, които не могат и не трябва да бъдат разрешавани в съвременните западни общества.

  Второ, мултикултурализмът фрагментира обществото, способства за капсулиране на отделните групи от него, пречи на създаването на една обща идентичност, която е толкова важна за функционирането на една държава. Примерите са навсякъде около нас - вижте разделителната линия между мюсюлманите и християните в Нигерия, или разделителната линия сунити-шиити в Ливан, или мюсюлмани-индуси/сикхи в Индия, или тази между френско и английско говорящи в Квебек, или дори тази между англичани и шотландци в Британия.

  Много хора ще дадат за пример САЩ, но дори там идеята за мултикултурализъм е нова. Това е държава, която до преди 30-40 години е ръководена от културата на едно основно протестантско бяло мнозинство. Това е държава с много силно залегнала протестантска идеология, що се отнася до обществото, до това какво е добро и зло, дори до идеята за капитализма.

  С това не искам да кажа, че една култура не може да интегрира елементи от друга - но мултикултурализмът не иска това, той иска равнопоставеност. По тази логика, президентът в САЩ не би трябвало да се кълне в Библията, не би трябвало на парите в САЩ да пише "Вярваме в Бога", не би трябвало официалният език да е английски и т.н.

  Културата не Европа е плод на уникалния синтез между грекоримския свят, със своята философия, държавничество и идея за "гражданин" и християнството - с идеята, че всички са равни пред нещо по-висше дори от най-могъщия земен владетел, че има ясно разграничение между "добро" и "зло", че всички се движим към някаква цел и нещо по-добро: идеята за съдния ден, превърната в идея за прогрес.

  Не случайно Европа е била маякът на демокрацията и либерализма - тя е разпространила тези идеи по света, опирайки се на уникалния си исторически опит. При цялото ми уважение към чуждите култури, европейската култура не трябва да се релативизира и приравнява със всичко, от криворазбрана политкоректност.

  ЕС не е пансион за социално слаби от третия свят, нито благотворителна организация.
 29. 29 Профил на eksar007
  eksar007
  Рейтинг: 409 Неутрално

  НАЙ ВАЖНОТО КОЕТО ТРЯБВА ДА НАПРАВИМ Е ДА СИ СМЕНИМ МАНТАЛИТЕТА ДА СЕ МРАЗИМ БЪЛГАРИТЕ ЕДНИ ДРУГИ И ДА НЕ СЕ ДЕЛИМ НА РАЗНИ ФИЛИ/ЧУЖДИ ПОДЛОГИ/ А НА Б Ъ Л Г А Р О Ф И ЛИ.ТОГАВА ЩЕ УСПЕЕМАКТО НАЦИЯ.КОИТО СА В ОПОЗИЦИЯ ДА НЕ СЕ КЛЕПАТ В ЕС А ДА ИМАМЕ ЕДИННА ПОЗИЦИЯ .ДА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ КОЙ Е НА ВЛАСТ.БЪЛГАРИЯ Е ВЕЧНА ЮА НЕ ВАШИТЕ Ш,,,НИ ПАРТИИ .БЪЛГЕРИЯН ЮБЕР АЛЕС''.

 30. 30 Профил на zxe00613919
  zxe00613919
  Рейтинг: 489 Неутрално

  До коментар [#28] от "civis_eu_sum":

  Европейските общества, що се касае до представените в тях културни е верски нагласи, са пъстроцветни. Мултикултурализмът не предизвиква фрагментация и е работеща концепция за развитие и съжителство там, където Върховенството на закона и Защитата на човешките права са европейските ценности, припознати от всички. Всяка друга платформа, особено изградена върху религиозна принадлежност, та дори и последната, отнесена към днешните европейски държави, да е чисто условна, няма как да бъде приета. Нещо повече! Дори и да са напълно идентични като съдържание, двете понятия "морал" и "християнски морал", в очите на различните вероизповедания, не се припокриват като послания. Всъщност, европейските ценности са ясно дефинирани и нито Вие, нито аз казваме нещо различно. Те просто трябва да се зачитат от всички. Добро начало би било да не се опитваме да ги предефинираме или да обясняваме необходимостта от адаптирането им към българските условия. Твърде банално, струва ми се.

 31. 31 Профил на civis_eu_sum
  civis_eu_sum
  Рейтинг: 581 Неутрално

  [quote#30:"ivanso"]Мултикултурализмът не предизвиква фрагментация и е работеща концепция за развитие и съжителство там, където Върховенството на закона и Защитата на човешките права са европейските ценности[/quote]

  Там е работата. Щом искаш мултикултурализъм, трябва да признаеш ВСИЧКИ ценности, не само европейските.

  ЕС не е пансион за социално слаби от третия свят, нито благотворителна организация.
 32. 32 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 4277 Гневно

  ,,....Димова тук директно отрича правото на свободно изразяване на мнение на журналистите от "Шарли ебдо" - като дори ги обвинява, че са направили целия свят заложници на... желанието си за печалба!?....,,

  Прочетох го до тука и повече не можах да продължа.
  В името на какви идеи и каква свобода тези чарлита направиха чрез своите нескоипосани карикатури целия свят заложник на ислямиските атентатори

 33. 33 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 4277 Любопитно

  ,,Чия е Европа на свободата?,,

  Европа сега е Европа на свободата на левичарството с допирни точки до анархизма

 34. 34 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 810 Неутрално

  До коментар [#28] от "civis_eu_sum":
  Респект за аргументацията! Другото са емоции,а когато ни подкарат емоциите/обикновенно негативни/ е трудно да говорим за "Европа на разума" или пък "Европа на Христос"- двете не са взаимноизключващити се понятия,както им се струва на мнозина...

 35. 35 Профил на Уточнител
  Уточнител
  Рейтинг: 687 Неутрално

  НАГОРЕ ПО СТЪЛБАТА, КОЯТО ВОДИ НАДОЛУ

  атеизъм - политкоректност - мултикултурализъм - марксизъм - комунизъм - тоталитаризъм - ККРРААХХХ

  истината е по-важна от честта на Великая Россия
 36. 36 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Всъщност това е новост в интеробщуването. Защото вместо коментар на форумниците, тук имаме дебат между авторите, захранващи форума. Спор, на който мястото му е в медиите, а не тук. Все пак нека да вземем отношение.

  И така, има ли право някой да казва или изразява каквото си иска и ако да, кой е той и кога може да го прави?

  За да отговорим на този въпрос, трябва преди това да се разберем, има ли и правилно ли е да има АБСОЛЮТНО ПРАВО ИЛИ АБСОЛЮТНА СВОБОДА някой да прави в някаква област каквото си иска. Защото според статията такова право в областта на медиите имат право ако не други, то поне карикатуристите на Шарли.

  Отговорът на зададения от нас въпрос е, че такова право никой няма и не е правилно да има. А то и всъщност няма. Защото абсолютната свобода на един или на едни, всъщност се обръща в абсолютно ограничение за за другия или за другите. Така е и при правото: Абсолютното право на един да прави каквото си поиска, веднага се превръща в абсолютно безправие за всички останали.

  Но всъщност и на практика правото свободно да изразиш своето мнение или отношение не е абсолютно и се ограничава от закона. Например, аз имам право да кажа, че, примерно казано, според мен хомосексуализмът е нещо лошо и глупаво. Но нямам право да се подигравам с хомосексуалистите, нали? И ако пусна в медиите някаква подигравателна за хомосексуализма или за хомосексуалистите статия или карикатура могат да ме осъдят, нали? На какво основание тогава Шарли-карикатуристите имат правото да се подиграват с една религия, била тя мюсюлманство, християнство или нещо друго от този род?

  Но това е едната страна на въпроса. Другата е за разумността на това, което правим. За неговата полезност за обществото. Нека да допуснем, че Шарли има формалното право да прави каквото си иска и че никой няма право да му каже ни гък срещу това. Нима дори и при това положение не е политическа детинщина прекалено демонстративното фаворизиране на хора, които агресивно са провокирали усилване на терористичната дейност на ислямските терористи, като са им дали макар и не причина, но перфектен повод за това?

 37. 37 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 918 Весело

  както и да се въртят културтрегерите, сред хората има граници, които не трябва да се преминават по никакакъв повод....
  Една такава граница е Бог, при разните народи и конфесии в различна степен, но е граница.....
  Пуситата в Русия например, го отнесоха на свой гръб, макар и в нежен вариант.....
  Шарлитата нямаха тоз късмет....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK