Що е Европа: свидетелствата

Що е Европа: свидетелствата

© Надежда Чипева, КапиталЕвгений Дайнов написа втора /вероятно заключителна/ статия за дискусията, която започна след нападението над редакцията на "Шарли ебдо" от есе на Теодора Димова в портала "Култура" и негов текст в "Дневник". "Дневник" препечата мненията на Тони Николов и Калин Янакиев от портала. Междувременно помести коментара на Николай Слатински от "Фейсбук", както и текста на Ружа Смилова от блога й. В дискусията се намеси и Стефан Попов, също с текст в портала "Култура" - всички текстове вижте в карето "По темата".


Разговорът, започнал покрай това, кой е и кой не е "Шарли", се опитва да се качи на по-високо ниво. Да му помогнем.


За целта, да преформулираме въпроса така: "Що е Европа?". От отговора зависят много неща, включително – дали Украйна ще продължи да съществува като отделна от Русия държава.
Ситуирането на въпроса на това по-генерално равнище, разбира се, разширява понятието "Европа" до понятието "Запада", т.е. включва и Америка като дъщерна на Европа цивилизация.


За удобство на моите опоненти, ще изградя своята позиция върху отколешната християнска методология на "свидетелствата". При християните свидетелстват хора с имена като Матей, Лука или Йоан; при мен ще носят имена като Роналд, Маргарет, Георг или Уинстън.


***


Европа вярва в много и различни неща


Например, тя вярва, че всеки има свободата да нарича Бог с онова име, което избере; и че дори хората, избрали да Го наричат с едно и също име, имат правото да общуват с Него по различни начини. А имат и свободата изобщо да отричат неговото съществуване.


От тази гледна точка, доста странно стои убеждението на моите християнски опоненти (в тази дискусия), че след като не съм християнин – значи съм атеист. А щом съм атеист – значи съм ляв.


Тази двойна редукция ("Всеки, който не е християнин е безбожник; а всеки безбожник е ляв") е пример за онзи "теснолинеен монизъм", против който възстава Айзая Бърлин в своята защита на либералния европейски проект, публикувана под името "Четири опита върху свободата".


Към теснолинейния монизъм ще се върнем по-късно. Засега да останем на терена на философията, където няма никакво значение, какво име избирам да Му дам. Това никого не интересува, тъй като няма отношение към дискусията. Защото в нея Той няма място – нещо, изведено още от моя свидетел Георг (Хегел).*


В своите "Лекции по философия на религията" Хегел императивно


разделя света на хората от света на божественото:


"...в отношението, което има самата религия в своята непосредственост към останалото съзнание на човека... (има) два вида сфери на съзнанието, при които поредно само се преминава от едната към другата и обратно."


И – какво има в тия две сфери, в които не може да се живее едновременно, а се преминава последователно от едната в другата?


Ето какво има в сферата на "останалото съзнание" на човека:


"Когато в човешкия живот и в науката се е пробудил разсъдъкът и рефлексията е станала самостоятелна, волята си поставя абсолютно цели, например правото, държавата, предмети, които трябва да бъдат в себе си и за себе си..."


Аха. Правото и държавата нямат нищо общо с религията на конструиращите ги човеци. Следователно, няма смисъл (без-смислено е) в обсъждането на държавата и правото да присъства религиозната гледна точка; тя просто се намира другаде.


По-нататък Хегел свидетелства, че свободата и правата също са част от човешката, а не от религиозната сфера:


"Едната страна е тази, в която той (човекът) знае самия себе си, в която той се намира в своите цели и интереси и независимо и самостоятелно определя себе си като изхожда от себе си. Другата страна е тази, в която той признава една по-висша сила, абсолютни задължения, задължения без истински права, и това, което той получава за изпълнението на своите задължения, винаги остава само милостиня."


Докато се намираш в сферата на религията, имаш абсолютни задължения, права нямаш и се надяваш на милостиня. Това, разбира се, не може да бъде основа за каквато и да е цивилизована подредба на всекидневния ни свят; и затова всичко в него е част от човешката сфера. Светът на човеците е съставен от нещата, които сме си направили в онези моменти, в които не сме религиозни същества (което не означава, че не сме действали като добродетелни същества).


Това е причината останалите ми свидетели да не споменават християнството тогава, когато описват света, който отбраняват срещу външни опасности. Те споменават само и единствено онези "предмети" (по Хегел), които са част от човешката сфера. А това са важни свидетели, тъй като именно те са успели да защитят "Европа" ("Запада") от връхлитащите я отвън чудовища.


Чърчил

© Associated Press

Чърчил

Ето как моят свидетел Уинстън (Чърчил) описва онова, което пази през 1940 година, застанал сам срещу Хитлер, Мусолини, Сталин и японците:


"Цивилизацията... означава общество, основано върху мнението на цивилните. Означава, че насилието, управлението на воини и деспотични главатари, състоянието на лагери и войни, на бунтове и тирания, са заменени от парламенти, в които се коват законите, и от независими съдилища, които поддържат тези закони... Това е цивилизацията – и на нейна почва израстват свободата, удобството и културата."


Нито дума за християнство или за каквато и да е религия. Онова, за което Чърчил воюва против диктаторите, опира до това, какъв е животът на обикновените хора.


В по-кратка реч свидетелят Уинстън описва както враговете на цивилизацията, така и нейните основни ценности:


"Там, където хората се борят срещу варварството, тиранията и кланетата, и за свобода, закон и чест..." и т.н.


Не съм съгласен със Стефан Попов, че разговорът за ценности няма смисъл (комай малко е предозирал с Витгенщайн...). Напротив, ето ги ценностните опори на нашата европейска цивилизация – свобода, закон, чест. И трите, вкл. "чест" са, според моя свидетел Георг (Хегел)** част от човешката, а не – от религиозната сфера.


Този разговор, между другото, се намира и отвъд делението "ляво-дясно".


Ценностите на европейската цивилизация имат както легитимен ляв,
така и легитимен десен прочит


Враговете са онези – леви, десни и други – които атакуват тези ценности.

Маргарет Тачър и Роналд Рейгън

© Associated Press

Маргарет Тачър и Роналд Рейгън


Близко до Уинстъновото описание на цивилизацията е и това на друг мой свидетел, Роналд (Рейгън). В писмо до Горбачов, Рейгън, както и Чърчил, не споменава нито религии, нито божества – а говори за обикновените хора такива, каквито са; и чиято цивилизация е нашата:


"Хората искат... достойнството да имат някакъв контрол върху своята индивидуална съдба. Те искат да работят в занаят или професия, които сами си изберат и да бъдат справедливо възнаграждавани. Те искат да отглеждат своите семейства, без да нараняват други и без те самите да бъдат наранявани. Правителствата да съществуват за тяхно удобство, а не – обратното."


Да резюмираме дотук. "Европа" не е място, изградено от и за определена версия на Бог (определена религия). Това е мястото на обикновените хора, на свободни индивиди и техните семейства, които, изработвайки законите и живеейки според тях, не нараняват другите, избират живота си и поддържат честта си. А в кой бог вярват си е чисто тяхна работа, на всеки един поотделно.

Маргарет Тачър

© Associated Press

Маргарет Тачър


Моята свидетелка Маргарет (Тачър) добавя важен елемент към картината. В спор с Горбачов тя му предлага следното описание на основната разлика между европейското и съветското устройство на обществото:


"Тази (разлика) аз му описах като различието между общества, в които властта е разпръсната и обществата, основани върху централизиран контрол и насилие".


Тук не става дума за разделението на властите – а за разпръскването на властта, измежду всички хора, групи и институции, така щото в крайна сметка властта да е разпокъсана на милиони парчета; и всеки да има някакво парче от нея. Включително властта да вярва или не вярва в Бог, как да Го нарича, как да Го слави и пр. Или – как да се подиграва на неговите следовници...


Всичко казано дотук идва да обясни твърдението на моя свидетел Карл (Попър), че


"Западът вярва в обикновения, непознат човек"


– т.е. не в утопии, философии, научни теории или религии.


Европейската цивилизация е просто мястото, в което обикновените, непознати помежду си хора живеят прилично, един до друг, без да се избиват заради отдаденост към някакви велики, над-човешки идеи.


Да призова и институционален свидетел – ЕС. Ето как той описва себе си в свой основополагащ документ (Харта на основните права на Европейския съюз):


"Осъзнавайки своето духовно и морално наследство, Съюзът е основан върху неразделимите, универсални ценности на човешкото достойнство, свободата, равенството и солидарността; стъпва върху принципите на демокрацията и управлението на закона. Поставя индивида в сърцето на своите действия..."


Хората са онова нещо, което е важното. Да, християнството неминуемо присъства, но – само в долапа на "духовно и морално наследство" (в който долап има и доста други, не-християнски неща). Но, не, "Европа", когато я попиташ: "Ти коя си?", не отговаря – "Аз съм на Христос..."


Тази същност на "Европа" – да е на обикновените хора такива, каквито са – я прави


толкова привлекателна. Защото, ако тя наистина е това, то тя е изнамерила универсални правила за добро живеене, приложими към всички човеци, независимо от тяхната религия или традиция.


Това пък прави "Европа" постоянна мишена на омраза от страна на "теснолинейните монисти". Защото за тях самата идея едно общество да съществува заради обикновените хора, а не заради някаква велика над-човешка идея – това е кръвна обида, обезсмисляща самите монисти.


Тук се връщаме, в някаква степен, към първоначалния спор по повод "Шарли".


Кой мрази "Европа" и как тя да се защити?


Мразят я теснолинейните монисти – онези, които не умеят (както умее "Европа") да вярват в много и различни неща, камо ли – в обикновения непознат човек. И за които "обикновеното приличие", към което призовава Стефан Попов (и което е съществена част от нашата цивилизация) е смехотворна измислица на слабаци.


Но отпървом да видим, какво казва моят свидетел Айзая (Бърлин) за теснолинейните монисти. Това са онези, които вярват в:


"...представата, че трябва да има окончателни обективни отговори на нормативни въпроси***, че има истини, които могат да бъдат демонстрирани или директно изведени от интиуцията..., че ние можем да открием някакъв централен принцип, които... веднъж намерен, да управлява нашия живот..."


Според свидетеля Айзая, тази представа води до "абсурди в теорията и варварски последствия в практиката".


Такива монисти, мразещи "Европа" са, разбира се, ислямските фундаменталисти. За тях свободата е престъпление, вярата в много различни неща – грях, а обикновеният човек просто не съществува. Защото те вярват в представата, че човешкото същество трябва да живее в постоянна отдаденост към Аллах, от когото да чака милостиня. Така отрязват на хората възможността изобщо да живеят в сферата на "човешкото съзнание", описана от моя свидетел Георг (Хегел) – т.е. да има право, държава, достойнство, чест. А след като тези неща ги има в "Европа", то тя е врагът.


Не само крайните мюсюлмани, разбира се, си мислят такива неща за нас, европейците, които можем да вярваме едновременно в Батман, Елвис, Хегел и Кришна. Познавам и крайни християни, които си мислят същото. Защото "теснолинейният монизъм" не признава нито религии, нито граници.


От Изток изригва омразата на Русия


Нейният монизъм е основан върху убийствена за обикновените хора сплав от империализъм и православно месианство, в която хората трябва да бъдат погълнати без остатък. Европа, в която такова нещо е абсолютно невъзможно, е врагът по простата причина, че демонстрира плюсовете на общество, основано не върху велика държавно-религиозна идея, а върху обикновените хора.


Отвътре също периодични се надигат врагове. Макар да са израстнали в "Европа", те са против нея. Защото са намерили за прекалено сложно живеенето в ситуация, в която да вярват в най-различни обикновени неща – и предпочитат да вярват в едно свръх-човешко, необикновено нещо.


Такива бяха комунизмът и фашизмът. Комунизмът беше мутант на либералния интернационализъм на 19-то век. Фашизмът пък – отровен двойник на национализмите на същия този 19-то век. И двете станаха мутанти в момента, в който загърбиха разнообразието, съдържащо се в тези вярвания – и сведоха всичко до едно централно, всеобхватно и свръх-човешко вярване.


Днес това са крайнодесните Льо Пен, Фараж и Орбан; както и крайнолевите като Сириза. И отляво, и отдясно става същото, което вече се е случвало: мутация в чудовища, поради загърбване на разнообразието и обикновеността; и заместването на всичко това с всеобща, фундаментална и свръх-индивидуална монистична идея.


Между другото, в тази компания се намира и цитираният от Тони Николов ляв французин Ален Бадиу. Тони го призовава за свой свидетел (т.е. да подкрепи тезата му, че "шарлиата" са преминали някакви граници), но по някакви причини не ни представя края на цитираната статия на Бадиу от "Льо монд":


"От много време, във Франция има два вида демонстрации: онези, които минават под червеното знаме и онези, които са под трикольора. Вярвайте ми: за да сведем до нищо малките фашистки шайки... които се идентифицират със сектантски форми на мюсюлманската религия, (или) с френската национална идентичност, (или) с превъзходството на Запада, не са трикольорите, присвоени и ползвани от нашите господари, които ще ни свършат работа. Това са другите (знамена), червените, към които трябва да се върнем".


Хм... Да сведеш три цвята до един; да затриеш цялото налично разнообразие в името на една теснолинейна идея (червената) – намирам това за опасно и не бих призовал този човек за свидетел.


С всички тези опасности ние не можем да се оправим, ако имаме грешната представа за себе си. Ако кажем "Европа е на Христос", може би ще успеем да струпаме някаква защита срещу ислямския фундаментализъм; но пък същевременно ще си вкараме бунта вътре в Европа, в която всички не-християни моментално ще се почувстват обидени и превърнати в мишени.


Да не говорим за това, че чудовището от Изток, надвесило се над нашата цивилизация, е християнско чудовище...


Ако обаче кажем: "Европа е на обикновените хора" – изход има


Ще се борим за това, обикновените хора да могат да си живеят живота, както намерят за добре, без някой да ги стреля или да им заповядва, какво да правят и в какво да вярват. Пример: няма да предадем Украйна в лапите на Путин. Друг пример: няма да казваме, че журналистите от "Шарли" сами си го изпросиха. Трети пример: ще смятаме за погрешна тезата, че е по-добре да живееш на колене, отколкото – да загинеш изправен. И т.н.


Казаното дотук важи, разбира се, и за България. И тук европейската цивилизация е атакувана както от "новите леви" (оказали се елементарни глашатаи на имперско-християнското чудовище от Изток), така и от "младите консерватори", оказали се обикновени клерикалисти. За откровени предателски партии и политици, които отдавна трябваше да бъдат съдени за държавна измяна – за тия изобщо не ми се говори.


***


В някаква степен в България нещата са особено болезнени, тъй като българите имат особен проблем с идентичността си. Те


трудно могат да намерят отговор на въпроса: "Ти кой си?"


Както видяхме, "Европа" има отговор, който стъпва върху самата нея, а не върху нещо външно: "Аз съм онази, която вярва в обикновения непознат човек". Средният българин (а той в някаква степен живее във всички нас) е по-затруднен. И обикновено хуква да търси своята идентичност във външни определения: "аз съм християнин"; "аз съм антикомунист"; "аз съм патриот"; "аз съм русофил"; "аз съм костовист".


И, веднъж оказал се в спор, не обсъжда позиции и тези (за да правиш това, трябва да си "външен на тях", както би казал Хегел; а за това се иска да знаеш, кой си) – а демонстрира идентичността си, която по един парадоксален начин се оказва "вътрешна" за всеки спор, независимо от неговата тема.


Оттук: средният българин е особено склонен към теснолинеен монизъм; затова у нас нещата са винаги малко по-тревожни (и много по-провинциални), отколкото изглеждат.


Та, ако ще спорим като едни европейци, нека спорим за неща – за онези неща, като свободата, правото, държавата, достойнството, честта и пр., които Хегел нарича "предмети на човешката сфера".


А не да си нахлузваме върху главите някакви монистични идентичности, взети набързо отнякъде, и после да си ги показваме един другиму...


* Знам, че се включих в тази дискусия, изправяйки Батман срещу Христос. Сега обаче се налага да вадя Хегел, защото Стефан Попов извади не Конан Варварина, а – Кант (философа).
** Според Хегел, хората могат да имат достойнство, да получават признание и да развиват чувството за чест само във връзка с онези "предмети" (държава, право и пр.), които са изградили в качеството си на светски субекти.
*** Като например централният за човешката драма въпрос: "Какво трябва да правя?"


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (129)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 12345
  12345
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Ако за малко оставиме настрана повода, по който е писана статията, се появява друго интересно - от написаното логично излиза, че Европейският съюз/Европейската комисия/европейската централизация и бюрокрация НЕ са Европа.

  Сравнете с текста и помислете.

 2. 2 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 4432 Весело

  Дъра-дъра, два чадъра!

 3. 3 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3376 Неутрално

  Скукааа!
  И тъпня.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 4. 4 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 4432 Весело

  И носене на вода от девет дерета за да се докаже, че европейската цивилизация не била християнска!

 5. 5 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2661 Неутрално

  "Западът вярва в обикновения, непознат човек"
  – т.е. не в утопии, философии, научни теории или религии.
  __________
  Оф такива писатели по-добре щяха да се интегрират във времето на соца или да годят при Путин! То бива лизане на европейските скъпоценности ама това е направо е прекалено !
  Започвам деня си озарен от либертариански ентусиазъм !


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 6. 6 Профил на oldie
  oldie
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Дайнов, Дайнов...
  Европа е такава, каквато е, защото е християнска. Просвещението има историческа вина за това, че кастрира християнските ценности и създаде "универсалния човешки хуманизъм", който в чист вид означава идейно и социално безплодие. Уродливите му издънки не са само безграничната толерантност (а всъщност дълбока незаинтересованост от Другия до теб, което е в сърцевината на християнските ценности), но най-вече нейната основна причина - издигнатия в култ Индивид.

  п.п. Свидетелите на Дайнов са до един нерелигиозни и дори антирелигиозни, тоест, подбрал си ги е така, че да му подкрепят "тезата". И на това му викат "анализ"?!...

 7. 7 Профил на oldie
  oldie
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Поправка: ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТТА към Другия до теб е в сърцевината на християнските ценности, а незаинтересоваността - в сърцевината на "универсалния човешки хуманизъм".

 8. 8 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1381 Неутрално

  Какво е Европа? Европа е цивилизация. Или по-точно беше.
  А какво е цивилизация е обяснил Кенет Кларк в едноименната документална поредица "Цивилизацията".

  Икономиката икономична, светът светски, апокалипсисът апокалиптичен
 9. 9 Профил на adam1966
  adam1966
  Рейтинг: 540 Неутрално

  Опитите да се срине Европа са от много време !Истината е ,че Европа е събрала всичко ценно от Световната История и му е дала шанс за съществуване !Сриването на Европейските ценности ще донесе на човечеството големи катаклизми и нищо добро!Европа е обречена да успее,няма друг начин освен заедно европейските държави да продължат напред!Пътя към Ада е постлан с добри намерения..Източния Червен килим/45г+ 25 червен ламинат/ през който в БГ минахме е ярко доказателство за това.Евгени е написал разумна статия ,но един памфлет би свършил по добра работа сред турбулентната БГ общественост подложена на Огромна Източна Гравитация.

 10. 10 Профил на millton
  millton
  Рейтинг: 521 Весело

  До коментар [#3] от "Николай Теллалов":

  Хм, изключителен смислен и аргументиран извод...
  "Не ми харесва, не го разбирам следователно е тъпо..."

 11. 11 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 2564 Неутрално

  Призовавам в защита на акта на европейската идентичност за свидетел - Кончита Вурст, а за да се справим с православната Русия във всяка европейска столица да издигнем паметници на ''ПУСИ РАЙЪТ''задъжително в цял ръст....

  [email protected]
 12. 12 Профил на millton
  millton
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#4] от "patsis":

  Статията не е за това дали Европа е християнска.
  Може би, ако прочетеш по-внимателно...

 13. 13 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1225 Неутрално

  "А щом съм атеист – значи съм ляв."

  Или по-скоро либералстващ нихилист. Колко омръзна този човек, колко е предсказуем и досаден

 14. 14 Профил на Gordon Freeman
  Gordon Freeman
  Рейтинг: 541 Любопитно

  Очаквано, воят срещу Дайнов е най-вече от страна на православните фундаменталисти-комунисти, познали себе си в статията като "монисти".
  Не им харесва да се гледат в огледалото ...

  Ceterum censeo Russianem esse delendam
 15. 15 Профил на blaf
  blaf
  Рейтинг: 630 Неутрално

  Този текст е трябвало да бъде поместен в учебник по политология написан 1955г.

 16. 16 Профил на apollo
  apollo
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Русия -по точно управниците и са толкова християни ,колкото в Ислямска държава мюсюлмани.

 17. 17 Профил на Schopenberg
  Schopenberg
  Рейтинг: 594 Неутрално

  Евг.Дайнов доказва с написаното, че е задълбочено прост и ампутиран от масовата човешка дарба за духовен порив, чувство на просветление и любов.

  Вироглав продукт на изкривения болшевишки стремеж към консумация на заобикалящия ни свят. Това, че очевидната му начетеност и познанията достъпни за всеки, го разграничават от шаячната масовост на тази бездушност не промена широколинейната му едностранчивост.

  Християнството, без да отрича "предметите/стоките", оспори непостижимостта на съвършеното Добро в единицата обозрим период от време, наречена човешки живот.

  Както се вижда, прагматизмът, зареден с този дух, независимо от квантовия характер при описването му (по Хегел), води до драмата хиляди хора с недекларирани религиозни чувства да са готови да се удавят в морето или загинат под руските снаряди, но да се доберат до този свят.

  Дали ще запалят свещ, ще свирят рок или ще си купят предмети няма никакво значение. Значение има, че търсят най-доброто за децата си и го намират сред нас.

  Дефинирането и Противостоенето на заплахите да го оставим на специалните служби, които не изпитват терзанията Дайнови. Надявам се.

  Navigare Necesse Est
 18. 18 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1679 Весело

  [quote#6:"oldie"]Просвещението има историческа вина за това, че кастрира християнските ценности и създаде "универсалния човешки хуманизъм", който в чист вид означава идейно и социално безплодие.[/quote]

  Бедната душица. Как стигна до този главозамайващ извод? Уф, не ти е лесно.... Дано се оправиш някой ден.

 19. 19 Профил на Valeria
  Valeria
  Рейтинг: 774 Неутрално

  "Разговорът, започнал покрай това, кой е и кой не е "Шарли", се опитва да се качи на по-високо ниво. Да му помогнем."

  Не успяхте.
  Ако бяхте готвач, щяхте да поднасяте на клиентите си само мишмаш от несъвместими съставки, и то пресолен.
  Изобщо, кошмари в кухнята.

  https://goo.gl/8NG90J
 20. 20 Профил на chuggun
  chuggun
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Празни философски приказки.Ето какво казва Йордан Радичков''Казват че,човечеството било единно!Каква единност,господи!...Просто сме натъпкани всички в един прогизнал от времето корабен трюм,човек до човека,нелепост до нелепост,нежност до нежност,глупост до глупост,части от нещо си...Няма накъде!''

 21. 21 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1458 Неутрално

  Много слаб текст за сега(1та 1/4) - оставям на страна как мисълта скача от един на друг тезис но да се графят основни тезиси върху собствено приети аксиоми е присъщо за някой 1во курсник по философия , а не за професор. Йакво значи например в света на религията нямаш права а имаш абсолютни задължения. Ми не , не е така прочетете Бередяев. А като падне едно такова кваьи твърдение пада у 1/4 от текста. Жалко че съм от телефон и не мога да давам житати

  15.02.1989 - 07.02.2018
 22. 22 Профил на atn
  atn
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Много думи за нищо; никои диктатор, тиранин, олигархичен кръг и тн., не би можел да прави каквото прави без хора които да изпълняват каквото им се казва. Проблема не е във вождовете, а в индианците - без индианци няма и вождове. И без 'липса на индианци' няма и демокрация.
  Също така, беден човек - жив дявол, така че нещата основно се свеждат до пари, и, естествено, ситуацията лесно може да е самоподдържаща се.

 23. 23 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1458 Неутрално

  Дайнов продължава с глупостите и във втората четвърт която прочетох - прави се че не знае каква е разликата между теолократична Европа и Европа на гристиянските ценности. За нас християнството е тоеа , което Нортръп Фрай нарича Великия Код - то е не основата и фундамента а спойката междунотделните части. Ние сме това което сме в това чосло и толерантността към Другия благодарение на християнството и например християнската толерантност

  15.02.1989 - 07.02.2018
 24. 24 Профил на bawarec
  bawarec
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Анализът ми хареса. Само едно нещо бих искал да добавя. Европейското наследство се състои и от римско наследство. Римската империя се е разраствала, докато е признавала правото на хората да вярват в каквито си искат богове, стига да спазват РИМСКОТО ПРАВО. Когато християнството е станало държавна религия, империята е тръгнала надолу. Така че Европа се е върнала към практики от римско време.

 25. 25 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 1048 Любопитно

  Като "теснолинейна монистка" / според Дайнов би трябвало да съм такава / ,ще кажа че традиционното християнство и първоапостолите учат на ненасилие, искренно и всеотдайно изпълнение на гражданския/поданнически(според държавата) дълг,абсолютна честност в частните и обществени отношения,любов и състрадание към ближния независимо от произход и вярвания / ближен е всеки човек според християнството / . В гореизброените неща виждам директна връзка със съвременните европейски ценности като толерантност и ненасилие, върховенство на закона,морал във бизнеса и човешка солидарност в личен,социален и национален и международен план.
  За Дайнов явно връзката не е толкова очебийна....

  ThePirinEagle
 26. 26 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 1048 Весело

  До коментар [#14] от "G-man":
  Прочитайки мнението ти, със съжаление трябва да констатирам,че антикомунизмът сам по-себе си не носи интелектуално или духовно озарение и просвещение. Необходими са и усилия. За начало - излизане от черно-белия калъп,светът винаги е бил шарен

  ThePirinEagle
 27. 28 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1458 Неутрално

  Offfffff г-н Дайнов основополагаща идея за християнството и юдаизма е СВОБОДНАТА ВОЛЯ

  15.02.1989 - 07.02.2018
 28. 29 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3376 Неутрално

  [#10] ти не го разбираш, затова ти се струва умно.
  Цял цикъл статии, посветени на самовлюбеността на авторите им. А анализ на европийската действителност НЯМА, налице е изтъкване на второстепенни неща, за да НЕ БЪДЕ направен анализ.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 29. 30 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1341 Весело

  Предлагам на Евгений Дайнов, Теодора Димова, Тони Николов, Николай Слатински и Калин Янакиев да се срещнат някъде, да седнат на маса и да се разберат най-сетне, вместо с месеци да си подхвърлят анализи в този или онзи сайт.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 30. 31 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 808 Неутрално

  добре че последвах опита си след първата статия на дайнов.

  ignore & 4al.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 31. 32 Профил на Gordon Freeman
  Gordon Freeman
  Рейтинг: 541 Неутрално

  [quote#25:"thepirineagle"]искренно и всеотдайно изпълнение на гражданския/поданнически(според държавата) дълг[/quote]
  Няма такова нещо в традиционното християнство. Именно затова Христос е бил счетен за заплаха от привържениците на съществуващия ред и предаден на римляните да го разпнат. Официалното християнска църква по-късно изопачи ортодоксалното християнство. Ако Исус има нещастието отново да слезе на Земята, първо християнската църква ще му запуши устата и ще го разпне наново.

  Ceterum censeo Russianem esse delendam
 32. 33 Профил на Schopenberg
  Schopenberg
  Рейтинг: 594 Неутрално

  До коментар [#24] от "bawarec":
  Малко сте се объркал. Въвеждането и изграждането на християнството, като държавна религия от Константин Велики, предхожда "Римското право" - Corpus Iuris Civilis с 200 години. Не спорим дали е имало обичайно римско право преди кодирането от Юстиниан през 534г.

  Navigare Necesse Est
 33. 34 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 808 Неутрално

  [quote#32:"G-man"]Няма такова нещо в традиционното християнство. [/quote]

  има и мога да го покажа. може да го наречем "съобразяване със социалния порядък", докато не идат на лъвовете. защото е вярно, че християнството не е революционна идеология.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 34. 35 Профил на Коки
  Коки
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Прекалено ТЕЖКО четиво!

 35. 36 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1341 Весело

  [quote#6:"oldie"]Дайнов, Дайнов...
  Европа е такава, каквато е, защото е християнска. Просвещението има историческа вина за това, че кастрира християнските ценности и създаде "универсалния човешки хуманизъм"[/quote]

  Е, както очакваш от комунистическа издънка, закърмен с партийно мляко и в чийто глава от малък са му имплантирани сърп и чук? Вярно, сега се е оставил на "вятъра на промяната", претендира да е нов човек, ама някои неща просто не могат да се премахнат.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 36. 37 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1458 Неутрално

  Е, финалът е просто убийствен. Не мислех , че някой повече от студент може да сътвори нещо подобно. Русия не е християнска. Огромна чадт от тезите на текста са за това кой какво и кога бил казал. И аз на 13-14 казвах че искам да избия руснаците. Но моля не ме съдете за убийство. Така и Русия КАЗВА че е християнска. Но забрани да се публикуват карикатурите на Шарли Ебдо. Ако я ударят по едната буза избива зъб на някой по-малък и слаб за да си изкара гнева. ЕС никого не удари след удара по шарли. Подаде си и другата буза. А има армия достатъчна за да влезе и в Москва

  15.02.1989 - 07.02.2018
 37. 38 Профил на Gordon Freeman
  Gordon Freeman
  Рейтинг: 541 Весело

  [quote#26:"thepirineagle"]Прочитайки мнението ти, със съжаление трябва да констатирам,че антикомунизмът сам по-себе си не носи интелектуално или духовно озарение и просвещение. Необходими са и усилия. За начало - излизане от черно-белия калъп,светът винаги е бил шарен[/quote]
  Антикомунизмът е само една от многото ми положителни черти.
  Също така съм висок, строен, тъмен непознат.

  Ceterum censeo Russianem esse delendam
 38. 39 Профил на Gordon Freeman
  Gordon Freeman
  Рейтинг: 541 Неутрално

  [quote#34:"abdelhaqq"]има и мога да го покажа. може да го наречем "съобразяване със социалния порядък"[/quote]
  Покажи го.

  Ceterum censeo Russianem esse delendam
 39. 40 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1341 Весело

  [quote#38:"G-man"]Също така съм висок, строен, тъмен непознат. [/quote]

  Ако и банковата ти сметка е на ниво - си направо мъж - мечта.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 40. 41 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 704 Неутрално

  Свободният човек е уверен в себе си. Той може да се изправи и срещу света (фигуративно), стъпил здраво на земята, убеден в своите възможности, той се чувствува самостоятелен (левичарите се мъчат да го засегнат като го наричат индивидуалист). Той иска контрола върху живота си.
  Несвободният човек няма тази увереност, той инстинктивно търси закрила в групата (превръща се в някакъв вид "монист", той се чувствува силен само сред съмишленици, в тълпата. Той отдава контрола върху живота си на чужда воля.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 41. 42 Профил на forza
  forza
  Рейтинг: 777 Весело

  До коментар [#30] от "Barcelina #Je suis la libertad":

  [quote#30:"Barcelina #Je suis la libertad"]Предлагам на Евгений Дайнов, Теодора Димова, Тони Николов, Николай Слатински и Калин Янакиев да се срещнат някъде, да седнат на маса и да се разберат най-сетне, вместо с месеци да си подхвърлят анализи в този или онзи сайт.[/quote]

  Не мешай проектите!
  Проектът с дебата на една маса е един, а този с цикъла статии е друг. Има бюджет за едното, има и за другото!
  Важното е да дискутираме за същността на Европа докато престане да има за какво да се дискутира.
  Тогава вместо всичколозите, нещата ще отидат при историците и няма да има повече статии в "Ал Сабах Булгаристан" и "Културалъ Порталеси".

 42. 43 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 808 Неутрално

  До коментар [#39] от "G-man":

  Марк 12:17
  Лука 20:25
  Римляни 13:4
  1 Коринтяни 7:21-22
  Римляни 12:17-18
  Филипяни 4:5
  Тит 3:2
  Матей 5:39
  Лука 6:29

  всеки от тези текстове генерира светонагласи. всеки. защото това е нормативен текст за християните.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 43. 44 Профил на oanes
  oanes
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Дайнов е достигнал до върхът на материално сетивният свят на Хегел, където мисълта наистина е върхово достижение за човечеството. За него свръхсетивният свят несъществува, защото нивото му непозволява това. Той неможе да изгради понятия за следващите етапи на еволюцията на човека, за свръхсетивните сфери на имагинацията, инспирацията и интуицията, т.е. към невидимите духовно Божествени сфери. Колкото и до го убеждаваш, той наможе да ги приеме защото няма "сетива" за това. Чете Платон, но не обръща внимание, че Сократ винаги търси места за дискусий където музата или Божествените мисли ще го осеняват без участие на материалният инструмент на човека, мозъка. Дълго време в беседите се дискутира въпроса за светът на идеите освободен напълно от сетивата пригодени за материалният свят. Колкото за това дали Европейската култура има християнски корени е хубаво г-н Дайнов да попълни знанията си и прочете за културните епохи през които преминава човешкото развитие от египитско-халдейско през вавилоно-юдейската- гръцката - римската епохи до наши дни. Там съвсем ясно ще проследи християнските корени на европейската култура.

 44. 45 Профил на Gordon Freeman
  Gordon Freeman
  Рейтинг: 541 Весело

  [quote#40:"Barcelina #Je suis la libertad"]Ако и банковата ти сметка е на ниво - си направо мъж - мечта. [/quote]
  Е, не е съвсем наред, така че това пък е едно от отрицателните ми качества. Също така съм индивидуалист, не ставам много за екипна работа.
  Друго отрицателно качество, специално за теб - трудно изтърпявам авторитети, наложили се и действащи силово, като Путин.

  Ceterum censeo Russianem esse delendam
 45. 46 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 894 Неутрално

  Авторът не е сполу.ил да поддържа една линия:

  Той казва:

  Европейската цивилизация е просто мястото, в което обикновените, непознати помежду си хора живеят прилично, един до друг

  Аз питам:

  Прили.но ли е да публикува. унижава.и религиозното достойнството карикатури?

  Мнения може да има разли.ни, но аз имам един отговор:

  ДОСТА Е ОПАСНО! ФАКТ!

  Затова не дърпай дявола за опа.ката и не му давай поводи да те накаже.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 46. 47 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1381 Весело

  До коментар [#40] от "Barcelina #Je suis la libertad":

  Ей, ама много сте комерсиални това жените бе. Не ви стига красота и голяма пишка, ами и голяма банкова сметка трябва да има, така ли?

  Икономиката икономична, светът светски, апокалипсисът апокалиптичен
 47. 48 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1341 Весело

  [quote#47:"Bulgarische Motoren Werke"]Ей, ама много сте комерсиални това жените бе. Не ви стига красота и голяма пишка[/quote]

  Красотата и п*****а са до време.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 48. 49 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1381 Неутрално

  До коментар [#48] от "Barcelina #Je suis la libertad":

  Аха, а парите са нещо трайно и константно, така ли?
  Ех, ценности, ценности европейски...

  Икономиката икономична, светът светски, апокалипсисът апокалиптичен
 49. 50 Профил на Gordon Freeman
  Gordon Freeman
  Рейтинг: 541 Весело

  [quote#43:"abdelhaqq"]Лука 20:25 [/quote]
  Той им рече: отдайте прочее, кесаревото кесарю, а Божието Богу.
  Знаех си, че точно това ще ми цитираш.
  Този текст изобщо не е ясен и подлежи на тълкуване. Твоето е "съобразяване със социалния порядък", тъй като и той е от Бога даден.
  Друго тълкуване е, че Исус просто избягва уловката на поставения му въпрос.
  Трето тълкуване е противопоставянето на Царството Божие и Царството на Кесаря.

  Ceterum censeo Russianem esse delendam
 50. 51 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 1048 Весело

  До коментар [#38] от "G-man":

  ThePirinEagle
 51. 52 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1400 Неутрално

  До коментар [#1] от "12345":

  Има логика в това което казвате, но, според мен разбира, също е доста крайно.
  Ако се върнем на текста, там Рейгън казва нещо, дето уж всички го знаем, че правителството трябва да служи и да помага на обикновения човек.
  Та така е и в ЕС, където дали ЕК служи на нас, или си превишава правата, както и всяко едно ( в различна степен наистина) правителство в ЕС е някакво моментно състояние, нещата далеч не са статични.
  И нещо друго, ъук у нас, човек като пусне телевизора или по улицата, в трамвая, ще чуеш стотици пъти оплаквания и искания към държавата, респективно и към ЕК.
  Ами с подобна искане и споменаване, всеки който чака някой друг да го "оправи", отваря врата на някакъв друг вид управление, а не такова на "обикновения" човек.
  И понеже идеално ( поне засега) няма, въпроса е кое предпочитаме - евразия, Китай ( просто е несериозно да се споменава, вероятно и на руснаци, ще им е трудно да живеят там, камо ли нормални хора) САЩ, Европа, другата Азия - аз лично тук у нас и Европа ги виждам като едно много прилично място за живот.

 52. 53 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 594 Неутрално

  До коментар [#16] от "apollo":

  всъщност, грешиш два пъти и си прав в крайна сметка

  Birds of a feather flock together.
 53. 54 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3990 Неутрално

  Казаното от Карл Попър в " Отвореното общество и неговите врагове" е добре цитирано от Дайнов и отразява чудесно състоянието в което се намира човешкото развитие и цивилизация .
  Не знам защо повечето коментиращи наблягат на християнските ценности и ги сочат за основополагащи за новото съвременно общество. Липсата на идеологическа основа изглежда поставя в морален и естетически вакуум много хора?

  klimentm
 54. 55 Профил на motochristo
  motochristo
  Рейтинг: 1340 Весело

  Където липсват аргументи, ги заменят с обиди и крясъци.
  Това е точно доказателство за тезата на Дайнов, че масово не можете да мислите и да вярвате в повече от едно нещо едновременно. И естествено оправдавате собственото си малодушие с невярното и тъпо псевдообяснение, че авторът не може да е едновременно прав и почтен.
  От форума лъхна на унсс и планета тв.

  Гласуваш за прасе - получаваш кочина.
 55. 56 Профил на TAU
  TAU
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Поводът за дискусията е атентатът в Париж. Затова въпросът може да се постави така: в какво отношение се намират правата и задълженията на светския човек и на религиозния човек? Възможно ли е единият и другият вид човек да съжителстват и когато техните ценности влязат в конфликт, кои са с предимство? Отговорът за мен се крие във факта, че понятието за родовия човек, човекът като такъв, е по-широко от понятието за религиозния човек. Те се отнасят помежду си като род към вид и следователно родовият човек включва и подчинява на себе си видовия или религиозен човек.

  Религиозният човек е частен случай на свободния гражданин. Свободният гражданин не е частен случай на религиозния човек. Затова в основата на модерната демокрация е свободният гражданин, който може да бъде християнин, мюсюлманин, будист. А не е християнинът, мюсюлманинът и пр., които определят какъв да бъде гражданина и в какви (религиозни) рамки да се простира неговата гражданска свобода.

  Затова претенциите на представители на съвременната демокрация, които са едновременно с това и вярващи, които принадлежат към някаква религия, стремежа им да поставят в основата на либералната демокрация някакви религиозни ценности, да обявят например, че Европа е християнска, са без основания. Да, Европа дълго време се е развивала като християнска цивилизация, да, преобладаващата религия в Европа и днес е християнството, но Европа влиза в епохата на Модерността, когато обществото престава да се отъждествява с религията, когато християнството престава да определя правилата, обществените отношения, правата и задълженията на нейните граждани.

  Всеки от нас първо е човек, след това е някакъв вид човек – българин, турчин, арабин, руснак, французин или пък християнин, мюсюлманин, пацифист, агностик, атеист, будист, шаваист и пр. Не може да си българин, ако не си човек. Кучето не е българин, маймуната не е французин. (Тук не говорим за метафори от типа „Английските фенове на Ман Юнайтед се държаха като говеда.”) Не може да си християнин или мюсюлманин, ако не си човек. За да си някакъв човек, видов, „определен” човек, необходимата предпоставка е да си човек, да съществуваш като човек.

  За да се види, че това е така, е достатъчно да проверим истинността на противното – не е необходимо да си християнин, за да съществуваш като човек. Да бъдеш мюсюлманин не е задължително условие или необходима предпоставка, за да съществуваш като човек.

  Човекът като такъв е най-малкото общо кратно между различните хора, хората, принадлежащи на различни религии, култури и етноси. Затова човекът като такъв е базовата ценност, която, ако бъде отнета, представа да съществува и всякакъв друг видов или определен, в случая религиозен човек. Затова цялата постройка на модерното общество на либералната демокрация се издига върху ценността на човека сам по себе си, на човека като родово същество.

  Основанията за такъв извод се крият и във факта, че исторически, филогенетично и онтогенетично човекът като такъв, родовият човек, предшества видовия или определен човек. Исторически човешката цивилизация съществува далеч преди появата на днешните организирани религии и в частност на исляма и християнството. Филогенетично човекът като социално същество възниква преди човека като вярващ и религиозен човек. Онтогенетично всеки от нас се ражда просто човек и чак след това, в зависимост от социалната (културна) среда и нейните въздействия, се превръща в християнин, мюсюлманин, будист и пр. Ерго, родовият човек е преди и в основата на религиозния човек и е по-широко, а следователно и по-всеобхватно понятие от религиозния човек. От това следва, че правата на родовия човек подчиняват на себе си правата на религиозния човек.

  В либералната демокрация човекът е ценност сам по себе си, самостоятелна ценност, която ляга в основата на цялата обществена конструкция. Затова държавата на модерната демокрация създава механизми, правови и репресивни, с които да защитава тази фундаментална ценност, както и да я налага със сила на всички, които не искат да я приемат доброволно. Това означава, че либералната демокрация е изградена върху система от йерархично подредени ценности. И да, не е необходимо да изнасяме демокрация в страни, които живеят по други закони и с други традиции. Но не трябва да допускаме и те да подкопават системата от ценности на нашето свободно, солидарно, демократично общество.


 56. 57 Профил на motochristo
  motochristo
  Рейтинг: 1340 Весело

  До коментар [#1] от "12345":

  Дълбоко и концептуално невярно! За пореден път, едно-до-пет. Европейската централизация и бюрокрация нито са прецедент, нито са константна даденост. Прочетете статията внимателно и помислете.
  Опорните точки издишат...

  Гласуваш за прасе - получаваш кочина.
 57. 58 Профил на 12345
  12345
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До коментар [#57] от "motochristo":

  Трябва да се ограмотите, вместо да бълнувате за опорни точки.

  Проектът "ЕС" в днешния му реализиран вид е безпрецедентен в хилядолетната история на нашия континент.

  А Брюксел е въплъщение на НЕсвободата и НЕравнопоставеността. Появиха се нови привилегировани касти и народи.

  Разбира се всичко се представя по точно обратния начин. Така беше и при СССР преди да се разпадне..

 58. 59 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 808 Неутрално

  [quote#50:"G-man"]Този текст изобщо не е ясен и подлежи на тълкуване[/quote]

  там е работата, че това не е "мое" тълкуване, а общоприето християнско тълкуване на този текст. погледнете и останалите текстове, които говорят за "съобразяването със социалния порядък" (случаят с роб, който има или няма възможност да остане свободен, отношенията на християните с хора извън църквата, мястото на владетеля и пр.), т.е. накланят везните категорично в тази посока.

  няма как Исус да "избягва уловката", след като постановява нормативно отношението между вярата и държавата и така отговаря на въпроса "Вашият учител плаща ли данък на Кесаря". както и няма как да противопоставя едното на другото с думите "правете това, но и другото не пренебрегвайте". което пък е друга част от казаното в същия текст.

  въобще, повече познаване на християнството не е лошо. първо Евангелието, после посланията на апостолите, стария завет, църковната история, а пък и за разликата между библията и други нормативни текстове като корана може да се кажат много неща. и между другото, ще разберем как всяка наша представа за религия, съзнателно или не, в момента минава през представати ни за християнството. затова и не можем да разберем много неща около исляма.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 59. 60 Профил на bawarec
  bawarec
  Рейтинг: 434 Неутрално

  [quote#33:"Schopenberg"]Малко сте се объркал. Въвеждането и изграждането на християнството, като държавна религия от Константин Велики, предхожда "Римското право" - Corpus Iuris Civilis с 200 години.[/quote]

  Википедия дава следното определение за Римско Право>
  С римско право се обозначава начинът за уреждане на обществените отношения като писани и/или спазвани правила и процедури, които довеждат до възникване на първата цялостна правна система в историята - тази на Древен Рим и Римската империя, която се развивава във времето до падането на Византийската империя.


 60. 61 Профил на murttle
  murttle
  Рейтинг: 908 Неутрално

  "Теснолинейните монисти" бих нарекла по-простичко хора, които не знаят що е свобода и достойнство.

  И бих им препоръчала, освен този пореден чудесен анализ на Дайнов, да препрочетат Христо Ботев - като започнат с "Моята молитва" и "Борба".

 61. 62 Профил на Schopenberg
  Schopenberg
  Рейтинг: 594 Весело

  До коментар [#60] от "bawarec":
  И Слънцето изгрява от изток, но цитиране на азбучни обобщения не ви помага. И не бързайте да се обиждате. Прочетете пак какво съм ви написал, а и статията в Уики. Цялата.

  Няма драма, де. Приятен ден!

  Navigare Necesse Est
 62. 63 Профил на Gordon Freeman
  Gordon Freeman
  Рейтинг: 541 Неутрално

  [quote#59:"abdelhaqq"]там е работата, че това не е "мое" тълкуване, а общоприето християнско тълкуване на този текст. [/quote]
  Именно в това е бедата. Никой не е наясно какво точно е имал предвид Исус и го тълкува както си иска. Общоприето не значи вярно.
  [quote#59:"abdelhaqq"]няма как Исус да "избягва уловката", след като постановява нормативно отношението между вярата и държавата[/quote]
  Ако Исус искаше да "постанови нормативно отношение", щеше да го направи, а не да говори с притчи за Царството небесно. "Нормативни отношения" постановява Мохамед, но това е друга тема.
  Спазването на принципите, които проповядва Исус, неминуемо водят до рухването на всяка власт, освен тази на Небесния му отец. Това са разбрали и противниците му, та затова са го предали на смърт. Почувствали са, че е застрашен действащия социален ред. А вие го изкарахте едва ли не поддръжник на статуквото.

  Ceterum censeo Russianem esse delendam
 63. 64 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 837 Неутрално

  Европа е Християнска и на Христос, дори Дайнов да не е съгласен с това. Цитира ни една торба с лайна (Ч), един малоумен страдалец от Алцхаймер и един белязан от дявола, донесъл огромни злини за милиони. Хегел е идеалист, набожен до мозъка на костите си. Най- голямата му заслуга,че е открил законите на диалектиката. Айнщайн също. Христос е призовавал последователите си да пеят и възхваляват самите себе си, защото носят частица от Господа Бог, защото са Благословени. От Христос и чрез него идва нашето просвещение, свобода и достойнство. Върху какво и как би могъл да упражнява контрол човекът, ако я няма Божията благословия. Дайнов, ако издържиш 30 дни без храна , 6 дни без вода и 24 часа да не ходиш до тоалетната признавам, че можеш да контролираш, ако не друго, то себе си. Много малко неща можем да контролираме и решаваме без Божията воля.

 64. 65 Профил на oanes
  oanes
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Като почитател на Платон, е време г-н Дайнов да се замисли върху непрекъснатите призиви на Сократ "Човеко себе си познай". И го уверявам, че това не е някакво заклинание, а порта към Духовният свят.

 65. 66 Профил на Rossen Roussanov
  Rossen Roussanov
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Господи, каква вкисната боза има в главата на този объркан човек! Така е, когато си закърмен с марксизъм-ленинизъм, а пък искаш да получаваш заплата за либерлната си политкоректност Дайнов е професор от АОНСУ, извинете - НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ. Горките студенти...Вместо да плащат такси би трябвало Дайнов да им копува кисело мляко и да им изплаща вредни след всяка лекция, когато са го слушали... Сега сериозно! Според Дайнов християнството присъства в долапа на "духовно и морално наследство". Горкото християнство, което е заточено от Дайнов в долапа! И то от човек, който се гордее, че живее като еднодневка, защото не желае да започне да разсъждава и да прояви отдаденост "към някакви велики, над-човешки идеи." Отхвърляйки тези "велики, над-човешки идеи" Дайно претендира да е критерий на истината, която може да бъде разбрана от нас, само когато ни е сведена от такива мастити мислители като "професора" по либерален космополитизъм. Ок, да приемем, че Дайнов е прав - човекът е мерило на всичко. И какъв е смисълът от всичко, което правим, включително и от брътвежите на въпросният професор, след като един ден някоя черна дупка ще погълне слънцето и земята, а преди това червеите ще са оглозгали всички ни? Колкото Дайнов има свободата да не иска да бъде религиозен, точно толкова всеки друг има правото да вярва, без това да го превръща в престъпник, и да е враг на Европа. Всъщност Дайнов се проявява като жрец на "Цивилизацията Шарли", в която е узаконено правото да се гавриш и кощунстваш с религията на други хора, той е жрец на новоезическа религия, върху чиято идейна платформа днес Дайнов се издигне олтара на общоевропейският Содом на Кончита Вурст и Фемен, където жени -"епископи" могат да "венчават" т. нар. "еднополови бракове", а родените деца имат вместо мама и тати - Родител 1 и Родител 2! Неоезическа Европа, в която ако свещеникът нарече смъртният грях "грях", може да го вкарат в затвора. Според езическата "Цивилизация Шарли" традиционните религии са извор на войни и кръвопролития, а в света би трябвало да има само една религия - либералната. В нея за "свещена" се приема т. нар. "толерантност" (тоест, да не се съпротивляваш, когато унищожават твоята общност, етнос, религия, народ), правото на всякакъв грях, твърдението, че няма понятия "добро" и "зло". С други думи: откровен сатанизъм. Защо Дайнов говори за неща, които никога не би мотъл да разбере и обясни, вместо просто да си остане в чекмежето на философията и политологията, където винаги си е бил удобно и сито сврян?...

 66. 67 Профил на forza
  forza
  Рейтинг: 777 Любопитно

  До коментар [#54] от "klimentm":

  Защото предпочитате
  [quote#54:"klimentm"]Казаното от Карл Попър в " Отвореното общество и неговите врагове" е добре цитирано от Дайнов и отразява чудесно състоянието в което се намира човешкото развитие и цивилизация .
  Не знам защо повечето коментиращи наблягат на християнските ценности и ги сочат за основополагащи за новото съвременно общество.[/quote]

  Защото някои коментиращите вероятно предпочитат християнските ценности пред казаното от Попър. И защото смятат, че без християнските ценности и християнската история на Европа и Америка, Попър вероятно нищо нямаше да е казал.
  Апропо, има ли филиал на "Отворено общество" в Саудитска арабия?

 67. 68 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 808 Неутрално

  [quote#63:"G-man"]Общоприето не значи вярно.[/quote]

  това обаче означава, че Вие бихте могъл да предложите "вярното" тълкувание, явно в противовес на "общоприетото", сиреч някакво езотерично разбиране, което пък допуска способност за отличаване на "вярното" от "невярното" при разбирането на Писанието, за която способност не съм убеден, че съществува извън вярата.

  но в случая дори си говорим не толкова за това дали е "вярно" или "не", поради нуждата от показване на аршин за това, а за това какво християните влагат или не в този текст. което, както посочих и подкрепих с достатъчно текстове от Писанието, е разбирането, че християнството не е революционна доктрина, която подтиква към политическа промяна. впрочем, по същия начин, както Евангелието не би било "нормативен текст", така и Коранът - ако скоро сте отварял Корана, ще видите, че той е дори по-"неясен".

  въпросът е обаче, че Коранът е различен от Библията. и като "нормативни текстове" за хората от различните религии задават и напълно различни поведенчески и морални модели.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 68. 69 Профил на Димка Гочева
  Димка Гочева
  Рейтинг: 436 Неутрално

  Няма как това писание да бъде прочетено като сериозен текст: т. нар. свидетели на автора са четирима, а посочените от него евангелисти са само трима!
  Няма как да се говори за християнството с автора, а и с редактора, който е избрал тази словесна гаргара за рубриката "избор на редактора", щом те не знаят, че благовестието е донесено не само от трима, а от четирима евангелисти.
  Да, има още един, четвърти благовестител.
  Авторът и редакторът не знаят кои са четиримата евангелисти, обаче ще ни учат на ум и разум за това що е то Европата.
  Не става.

  димка гочева
 69. 70 Профил на nxo44693674
  nxo44693674
  Рейтинг: 381 Весело

  Да, знаем, добре се е аргументирал Дайнов. Само че проруските промити зомбита, комунисвтите, Атака, БСП и фашагите в България не само, че не се трогват, а биха искали да набият (на кол) казващият тези прости истини.

 70. 71 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3823 Весело

  Church Hill

  "Цивилизацията... означава общество,
  основано върху мнението на цивилните."

  Така си е.

  Не случайно, който е служил войник, мечтае за уволнение.

  За Цивилизация.

  Или ако е живял под Тоталитарен строй.

  Чърчил воювал не толкова за необикновената си Кралица,
  колкото за обикновените хора.

  Хубав е авторският текст за обикновените хора.

  Но, всичкото текст идва малко длъжко.
  Много информация, много мисъл.

  Не е за всяка глава.

  "Ето как моят свидетел Уинстън (Чърчил) описва онова, което пази през 1940 година, застанал сам срещу Хитлер, Мусолини, Сталин и японците:

  "Цивилизацията... означава общество, основано върху мнението на цивилните.

  Означава, че насилието, управлението на воини и деспотични главатари, състоянието на лагери и войни, на бунтове и тирания, са заменени от парламенти, в които се коват законите, и от независими съдилища, които поддържат тези закони...

  Това е цивилизацията – и на нейна почва израстват свободата, удобството и културата."

  Нито дума за християнство или за каквато и да е религия.

  Онова, за което Чърчил воюва против диктаторите,
  опира до това, какъв е животът на обикновените хора."

 71. 72 Профил на Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Рейтинг: 1711 Весело

  До коментар [#6] от "oldie":

  Не е вярно. Хегел е дълбоко религиозен само че на другаря Дайнов не му стига пипето да прочете пък камо ли да разбере феноменология на духа. Другаря Дайнов очевидно е по тъп от другаря Ленин защото Ленин постоянно е възкликвал "гениално" четейки Хегел само че го е обърнал с главата надолу т.е твърдейки че материята е първична. Та в случая др Дайнов просто цитира другаря Ленин поради простата причина че не му стига пипето да прочете и осъзнае оригинала и да не вади от контекста изречения и да си ги уйдурдисва.

  И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
 72. 73 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 704 Неутрално

  До коментар [#61] от "murttle":

  Няма как да ти сложа три плюса.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 73. 74 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3823 Любопитно

  Х 0000 2015

  А как да наречем тази партия, която се чуди какъв заклеймяващ етикет да лепне на онази?..

  Има и други човешки разбирания.
  Човечни.

  Всеки Човек - създание на на родители, Природа, Бог или както и да се мисли това, е уникален Живот.

  Има достойнство.

  Заслужава "място под Слънцето" - свобода и уважение,
  "просто така".

  ...

  Четете Христо Ботев...
  и Апостол Левски (в новия филмов кич от който и правнучката на сестрата на Левски е отвратена...)
  като...

  Сухи определения за "Цивилизация", да.
  Но Цивилизация е много повече.

  Милиони хора осезават и вярват в Духовност,
  независимо дали за други такава реалиа "не съществува".

  Така е било през цялата писана история на човечеството,
  доколкото ни е известно.

  През годините на Константин Велики римската цивилизация
  като държавност и обществени отношения започва да се облагородява "в посока" Християнска цивилизация.
  Като по Човечна (или по малко нечовечна) цивилизация.

  Но, "другата страна на монетата" държавно спонсориране и институциаонализиране на "християнство" е:
  корист, демагогия, корупция, борби за власт и пр.
  Обратното на Християнска свобода и достойнство "за всеки". Съвсем обратно и превратно.
  Далеч от "църква е Човешката Вяра...".

  Така след векове се избистрила идеята и практики за светска (християнска) държава и общество. За такива демокрации.
  На човешки индивиди - с достойнство, права, свободи... и отговорности.

  Кои са "теснолинейни"?

  С "опорни точки" бол... за "винаги права партийна линия"...

  www.sluntse.com
  Вечните книги
  Християнска етика

  До коментар [#61] от "murttle":

  "Теснолинейните монисти" бих нарекла по-простичко хора,
  които не знаят що е свобода и достойнство.

 74. 75 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3990 Неутрално

  До коментар [#67] от "forza":

  Това е тъй, винаги съм изтъквал ролята на християнството в изграждането на нашата цивилизация , то е очевидно за всички, но нали говорим за еволюция на нашите човешки ценности и разбирания за обкръжаващия свят, нали говорим за общовалидни такива за цялата човешка общност. Дали това е най верният път аз разбира се не знам и едва ли някой знае. Остава да пробваме това което за сега работи най добре.

  klimentm
 75. 76 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Напълно съм съгласен с Дайнов, че политиката не трябва да се смесва с религията. Но не затова, че така са казали Хегел, Чърчил, Рейган и Тачер, а защото никой до сега не е доказал, че всичко, каквото са казали тези исторически личности, е вярно. Следователно, никой не може да бъде сигурен, дали точно това, което цитира Дайнов, е вярно или е погрешно. Всъщност доказателството за това, че тук Дайнов е прав, следва от факта, че политиката и религията, които безспорно имат нещо общо помежду си (иначе религията не би могла да се използва за намеса в политиката), имат различни основни обществени функции и, следователно, имат и различни крайни обществени цели. И докато религията се грижи основно за задгробния живот на хората, политиката се грижи за техния земен живот. А тъй като в задгробния живот, според това, което се предполага, няма държави, класи, касти, съсловия и прослойки, задгробният живот на отделната личност е негова лична работа.

  На Земята обаче обществото е разделено на класи, касти, съсловия, социални групи и социални прослойки. На мъже и жени. На бедни и богати. На работници, служители, технически експерти и интелектуалци. На управляващи и управлявани. На граждани на САЩ, на Русия, на ЕС, на Китай и така нататък. И всички те си имат своите материални, нравствени, интелектуални, религиозни и други подобни интереси, които от своя страна могат да бъдат лични, групови, професионални, национални и дори религиозни интереси. Освен това различните интереси на различните хора като личности, могат да бъдат както еднакви, както сходни (еднопосочни), както разнопосочни, така и противоположни и дори антагонистични. Пример на антагонистични политически интереси например са интересите на участниците (държави и социални групи) на събитията в Украйна. И точно разрешаването на подобни проблеми, възникващи между хората като личности и на различните социални групи и държави, е едната от основните функции на политиката.

  Другата основна функция на политиката е организирането на обществото за общи действия, без което човешкото общество не би могло да съществува. И точно по тази причина политиката е по-важна от религията. Защото едно общество от атеисти няма никакъв проблем да съществува и да функционира нормално, докато без държавата като основна политическа институция в днешния свят никакво човешко общество няма как да съществува. Друг въпрос е това, че политиката е длъжна в своите решения да се съобразява в необходимата степен с религията.

  Също толкова неадекватни, на практика необосновани, а поради това и лесно оспорими дори когато крайният извод е верен, са и другите доказателство на Дайнов. Защото пълен нонсенс е да обосноваваш политиката не с факти и задълбочен систематичен анализ на обществото и на неговия начин на съществуване, а с философски аргументи. Подобна гламава грешка прави някога Маркс при създаването на своя марксизъм, като не взема предвид как ще се отразят върху общественото поведение на хората предлаганите от него принципни промени в общата политико-икономическа управленческа организация на обществото. Такава грешка допускат и създателите на неолиберализма, макар те все пак да са се сетили, че при разпределянето на БВП между социалните групи в държавата възникват антагонистични материални интереси между социалните групи на купувачите и на продавачите на наемен труд. Решението е предложено от Джон Наш (или Неш?) и е прието, очевидно без да е направен задълбочен всестранен анализ за това, как предлаганото решение ще се отрази върху обществените процеси. И сега именно последиците от приемането на това решение като един от принципите на управленческата практика е всъщност причина както за бързо нарастващата пропаст между бедни и богати, както за възникналата преди 6 – 7 години и продължаваща и до сега криза, така и възраждането на национализма в една интернационална общност, каквато е ЕС например.

  Разбира се, Дайнов говори не за ИНТЕРЕСИ, а за ЦЕННОСТИ. Но ако вземем предвид, че има не само материални, но и нравствени, религиозни, здравни, културни, политически и така нататък интереси, и направим един малко по-задълбочен обективен анализ, не е трудно да видим, че за ценности на практика са обявени интересите. При това за ценности са приети само положителните интереси на големите купувачи на наемен труд, финансистите, търговците и политиците. Поради което когато в анализите използваме ЦЕННОСТИТЕ, а не ИНТЕРЕСИТЕ, винаги е лесно да достигнем до погрешни изводи и резултати.

 76. 77 Профил на ZeroOne
  ZeroOne
  Рейтинг: 594 Неутрално

  Стигнах до цитат от военнопрестъпника и българомразеца Чърчил и се отказах да чета дайновите глупости.Либерализма е обратната страна на монетата на атеизма.От другата страна са френските главорези-републиканци и техните последователи руско-еврейските болшевики.Така, че Дайнов за мен е крипто-комунистче криещо се под либерална мантия и уж атеист.Не е атеист , а антихрист.Те и болшевиките уж бяха атеисти, но взривяваха църкви, а не синагогите на техните юдейски таварищи.

  ZeroOne
 77. 78 Профил на Schopenberg
  Schopenberg
  Рейтинг: 594 Неутрално

  [quote#76:"glog"]за ценности на практика са обявени интересите.[/quote]
  Много добър анализ сте предложил. Поздравления.
  До коментар [#76] от "glog":

  Navigare Necesse Est
 78. 79 Профил на regular_observer
  regular_observer
  Рейтинг: 708 Неутрално
 79. 80 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1127 Неутрално

  До коментар [#16] от "apollo":

  Вярно, има ли един християнски принцип, който да не нарушиха.

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 80. 81 Профил на tolbuhin
  tolbuhin
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Всеки, който е чел Хегел, знае, че именно неговата философия е построена на християнски евро-центризъм. Да не говорим за Рейгън и Татчър: християнски консерватори до дъното на костите си. Айзая Бърлин пък бе учител на Чарлз Тейлър-един от най-големите, модерни критици на секуларизма. Дайнов или нищо не разбира, или подценява читателите си. Тъжна работа...

 81. 82 Профил на vender
  vender
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Автора не мисли самостоятелно,а е Хегелист.Християните не се надяват на милостиня а на Божията милост.Християните нямат само задължения имат и права.Те не са безправни роби.

 82. 83 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#82] от "vender": ≪Автора не мисли самостоятелно, а е Хегелист.≫

  Не съм съвсем съгласен с теб. Дайнов изобщо не мисли, нито самостоятелно, нито несамостоятелно. Той просто е чел и запомнил и сега, без да мисли, просто като повреден магнетофон повтаря отделни изрази от това, което е запомнил. Тези изрази, които пасват на неговата цел. А с цитиране на отделни мисли на велики и на не чак толкова велики хора и дори на спорни авторитети, каквато е Тачер например, можеш да докажеш каквото си искаш. И Дайнов точно това прави в тази си статия.
  – à è ѝ ò „” –

 83. 84 Профил на reakcioner
  reakcioner
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Хора, българи, наистина тъжна работа е, че се примиряваме с лъжите и вече сме склонни да ги неглижираме и подминаваме с лекота като дребни недоразуменийца, които са си "в реда на нещата".

  Не вярвах, че Дайнов ще изпадне до тук, но явно волята за "реванш на всяка цена" не е присуща само на путиновите последователи.
  Все пак разбирам донякъде как силната мотивация в спора може да подведе някой прекомерно амбициран да пробва тезата на чичко Адолф, че колкото по-нагло лъжеш толкова е по-вероятно да ти повярват. Липсата на коментар, обаче, посочващ простичко, че Дайнов най-нелицеприятно и елементарно ЛЪЖЕ леко ме постресна. Дотам, че прописах и аз тука.

  Не друго, но определено ми се иска да мога да разбера колко от челите/слушалите Чърчил (подозирам че са повече от половината писали преди мен) реално са забравили какво конкретно вярва или поне декларира, че защитава въпросния "свидетел".
  Без да коментирам конкретно избора на Дайнов на авторитет, на който да се позове (Пълен виц е в случая приписвания му юнашки "индивидуализъм" на мнението. Наистина се е прикрил героически зад мненията на де що смята за "авторитети" по "Европата".) трябва да кажа, че дори стрина Маноловица Бесепарска (всепризнат еталон и единица мярка) в случая направо му диша праха по ниво на безочие.
  Някак съм убеден, че поне най-известните речи на Чърчил са четени и слушани нееднократно от Дайнов. И че му е напълно ясно в какво твърди, че вярва (далеч не само в речите си) неговия "свидетел". Въпреки това "юнашки" е изтропал следното:

  "...Това е причината останалите ми свидетели да не споменават християнството тогава, когато описват света, който отбраняват срещу външни опасности..."

  и по-долу:

  "Ето как моят свидетел Уинстън (Чърчил) описва онова, което пази през 1940 година, застанал сам срещу Хитлер, Мусолини, Сталин и японците:...
  ...........
  Нито дума за християнство или за каквато и да е религия. Онова, за което Чърчил воюва против диктаторите, опира до това, какъв е животът на обикновените хора."

  "Я още веднъж...", дето се вика в такива случаи.
  Дълго може да се пише, но наистина няма смисъл. Просто един цитат от въпросната 1940 година. В името на какво смята "свидетеля" да води "Битката за Британия":

  "...What General Weygand called the Battle of France is over. I expect that the Battle of Britain is about to begin. Upon this battle depends the survival of Christian civilization..."

  в превод:

  "... Това, което генерал Вейган нарече Битката за Франция приключи. Очаквам, че Битката за Британия съвсем скоро ще започне. От тази битка зависи оцеляването на християнската цивилизация. ..."

  У. Чърчил, "Техният най-добър час" (Their Finest Hour), Реч произнесена в Камарата на общините, Уестминстър на 18 юни 1940 г.

  Та, така... За да няма нясноти, очевидно трябва да се отбележи, че Чърчил сам по себе си е образ на трагичен политик и губи почти всичко, за което обявява, че ще се сражава: Британската империя (ВСВ е началото на края й), народи като полския и чешкия (след края на войната те са отново смачкани, но вече под "братския" съветски чизъм, а Полша е и без източната си половина) и дори въпросната "Християнска цивилизация" (мисля, че само факта на нашата люта "дискусия" единствено по повод "корените" е достатъчно красноречив относно това какво от тази цивилизация е останало към момента из Европата)...

  И все пак, простата истина е, че ако можеше някак да се надигне от гроба сър Уинстън Ленърд Спенсър-Чърчил щеше да свидетелства СРЕЩУ тезите на Дайнов!
  Имаше, прочее, едно Писание, в което се твърдеше, че някои са склонни сами да се осъждат (явно и посредством "свидетелите" си), но то рядко е бивало актуално особено по нашенско, а веке и из Европата...


 84. 85 Профил на royal_sperm
  royal_sperm
  Рейтинг: 465 Неутрално

  Тоя как глупости пише не е истина. Дайнов ти на коя планета живееш?

  In real life it is always the anvil that breaks the hammer...” ― George Orwell
 85. 86 Профил на mils5656
  mils5656
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар № 46:"vxa15365434" "Прилично ли е да публикуваш унижаващи религиозното достойнство карикатури?"

  А трябва ли да уважаваме или да се страхуваме от терористичните действия на група фанатизирани малоумници криещи се зад религиозната си принадлежност ? Дали ако в ислямската преса излезнат карикатури на Христос ние християните ще хукнем да ги бомбим ? Защото ако решим да се борим на религиозна основа всички плюсове са на наша страна- и интелекта и финансите и оръжието , но не това е целта !

 86. 87 Профил на lol
  lol
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Хвърлям един поглед настатият: снимка на тататчър, снимка на рейгън, бла бла либерализъм, попър и тн.... Мда дайнов прогрес не е отбелязъл, просто се чувства длъжен да напише нещо след като всички му написаха, че е малоумен и говори глупости... А можеше разумно да си замълчи...

 87. 88 Профил на Чарли
  Чарли
  Рейтинг: 1793 Неутрално

  До коментар [#1] от "12345":
  До коментар [#2] от "patsis":
  До коментар [#3] от "Николай Теллалов":
  До коментар [#5] от "comandante vs либертарианци и корпокративисти":
  До коментар [#8] от "Bulgarische Motoren Werke":

  Да това в Европа, независимо дали приемате или не приемате думите на Дайнов. За съжаление в коментара си не сте дали по-добра представа за нея от автора. Личи ви че сте комунист/социалисти или "лъже патриоти".

  Но ако не ви харесва самата Европа, чемадан, вакзал, масква.

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 88. 89 Профил на naiden_pravdev
  naiden_pravdev
  Рейтинг: 434 Неутрално

  И при хората, и при религиите е важна мярата. Затова никой не стреля по Лео Таксил("Забавна Библия" и по Жан Ефел("Сътворението на света", но Шарли - съжалявам много, но народът ни е казал: "каквото повикало - това се обадило"!

 89. 90 Профил на !D !калпав е новия вид Дневник!
  !D !калпав е новия вид Дневник!
  Рейтинг: 901 Любопитно

  Мойте най -искренни почитания към автора на такъв текст.Не те кара само да се замислиш а и да отговориш на върпоси.Въпроси чиято стойност за дойстнството и истинската ценност -свободата и зачитането на чуждата такава са неизмерими .

  Много благодаря на автора-Евгени Дайнов!
  Ще запазя текста в Архива -на стойностните мнения.

 90. 91 Профил на !D !калпав е новия вид Дневник!
  !D !калпав е новия вид Дневник!
  Рейтинг: 901 Неутрално

  С някой хора от форума тук даже не си заслужава човек да им изпрати и благосклонна усмивка.Толкова им личи ,че са с каски.

 91. 92 Профил на Marin Pavlov
  Marin Pavlov
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Невероятно е колко прости хора, хейтъри и тролове са се изказали.
  Статията е добра!

 92. 93 Профил на motochristo
  motochristo
  Рейтинг: 1340 Неутрално

  До коментар [#58] от "12345":

  За мен отдавна е очевидно, че менталната Ви матрица може да мели само по модела СССР, и отново го доказвате като вкарвате ЕС в него. Сравнението между СССР и ЕС, разбира се, е като да сравняваме светулка и светкавица - звучат подобно, ама някакси са различни.
  Колкото до бюрокрацията, тя определено е европейско явление, както на теоретично, така и на практическо ниво.
  Препоръчвам ВИ да намерите Хайделберг на картата и да почетете Макс Вебер, след което да давате съвети за ограмотяване.
  Същото можете да направите и с която и да е студия по европейска история (6-9 век), византийска история или пък римска, и ако не откривате основополагащи аналогии с ЕС, тогава вече положението е безнадеждно...

  Гласуваш за прасе - получаваш кочина.
 93. 94 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1345 Неутрално

  Наистина ли има хора, които получават пари за подобни текстове? Или правото да изразиш лудостта си свободно е изконно европейско право?

 94. 95 Профил на 12345
  12345
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До коментар [#93] от "motochristo":

  Не ставайте смешен с поредния повърхностен коментар. В плен сте на брюкселските псалми - византийската и римската история били "основополагащи" за ЕС??

  Сравнението със СССР ще се набива все повече на очи. Помнете ми думата.

  Имайте предвид, че не бюрокрацията на ЕС е най-големият проблем. Не е това най-страшното... Не това отличава ЕС като проект, защото бюрокрация има и в Москва, във Вашингтон и разбира се редица африкански държави.

  Вебер го изгълтах още на младини, не се притеснявайте.

 95. 96 Профил на matera
  matera
  Рейтинг: 648 Неутрално

  искам да цитирам едни простички слова оставени ни от ам.философ Сантаяна"Човек не е направен,за да разбере живота,а да го живее"! ако тези думи се приемат от хората като философия на живота-всичко щеше да бъде по-просто,нали

 96. 97 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1122 Неутрално

  До коментар [#15] от "blaf":
  Ако този текст беше написан през 1955 г., авторът щеше да бъде изяден от прасетата в Белене.

 97. 98 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1122 Неутрално

  До коментар [#25] от "thepirineagle":
  Ранното християнство е като ранния комунизъм - любов и простор за развитие колкото искаш. Гледай какво става с приложението на тези визии за света на практика.

 98. 99 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1122 Неутрално

  До коментар [#69] от "Димка Гочева":
  Како Димке, има още благовестители и те са цензурирани. Прибери се и се върни към ортодоксалния комунизъм.

 99. 100 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1122 Неутрално

  До коментар [#72] от "zuk_trombon":
  Нищо подобно, за Хегел абсолютната идея е всичко и тя не е бог.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK