Либерализъм, пазар и равенство

Даниел Смилов

© Антон Попов

Даниел СмиловПрепечатваме текста на Даниел Смилов от портал "Култура".


Наскоро публикуван доклад на британската благотворителна организация Oxfam направи прогнозата, че богатството на най-заможния 1% от човечеството ще се изравни с това на останалите 99% в следващите няколко години.[i] Най-богатите 80 души ще притежават толкова, колкото най-бедните 50% от глобалното население.


Вярно е, че в някакъв смисъл нашата епоха е отбелязала и сериозни успехи в настигането в материално отношение на т.нар. първи от третия свят: възходът на Китай, Индия, Бразилия и т.н. означава, че привилегированите богати градски общности не са концентрирани единствено в САЩ и Западна Европа. Нещо повече, общият брой на бедните по света намалява почти повсеместно – (с малки изключения за части от Африка).
Но от изследването на Oxfam става пределно ясно, че вътре в отделните държави – дори тези от Запада – "ножицата" между най-богатите и средната класа се разтваря и днес средната класа има по-голям шанс да "изпадне" в бедност, отколкото да настигне най-богатите. Какво е политическото значение на тези факти? Те станаха за момент обект на внимание, но – в глобалната медийна среда – всяко чудо е за три дни, че и по-малко. Още повече, че и Oxfam малко хитруват с данните – след две години всъщност ще се върнем там, където вече сме били през 2000-2001 г. – парадоксално, икономичеката криза от 2008 г. явно е имала някакъв изравняващ ефект.


В този текст аз ще се спра основно на един политически аргумент, който често ще се чуе при анализа на подобни данни: че те просто нямат значение. Първо, важно е дали световното богатство ("баницата като цяло") нараства. Второ, важно е дали и тези, които са най-зле – бедните, подобряват материалното си състояние (по Джон Ролс).[ii] Трето, ако първите две условия са налице, всякакво неравенство би било оправдано и политически приемливо. Тези аргументи обикновено идват от застъпници на либерални възгледи. Дали по дефиниция обаче либерализмът е слабо чувствителен към неравенството като социален проблем?


Роналд Дуоркин – един просветен, егалитарен пазарчик


Дуоркин е едно от най-важните имена в англоезичната политическа и конституционна теория. Той беше дълги години преподавател по юриспруденция и политически науки в Оксфорд, където наследи катедрата на Х.Л.А. Харт. До смъртта си през 2013 г. Дуоркин беше магнетичен преподавател, оратор и дебатьор. Освен множество ценни академичните трудове, той остави и огромно наследство от публицистични текстове – най-вече в New York Review of Books – в които с голям жар и умение защитаваше ключови либерални позиции: от правото на аборт до Obamacare (задължителната здравна застраховка в САЩ).


Аз имах шанса да участвам в семинарите му през последните няколко години от неговата преподавателска дейност в Оксфорд и напълно споделям общото мнение – рядко (да не кажа никога) се намираше опонент, който да може да излезе победител в спор с Дуоркин. Една от идеите, на която той изключително държеше, беше, че свободата и равенството са съвместими идеали и трябва да се преследват едновременно. Няма концептуално противоречие между тях, от което следва, че не е необходимо да жертваме равенството за повече свобода – или пък обратното.


Основното е човек да има свободата сам да избира как да води живота си и да е отговорен за последствията от този избор. Ако тази отговорност е водещото в обществената уредба – ако се намалят ефектите от наследени различия и прост късмет – принципът на равенството (разбрано като равенство на възможностите) би бил защитен, без да са необходими ограничения на свободата на избор. За да стане идеята по-ясна, представете си една изчистена ситуация: изхвърлени сте от морето на изпаднал от картите самотен остров заедно с група други пасажери и решавате да разпределите ресурсите, които новата родина ви предлага. Какво е решението, което най-добре защитава и равенството, и свободата? Отговорът е пазарът.


Вместо всеки да заграби каквото може, би трябвало всеки да получи равен първоначален капитал под формата на мидени черупки, с които да участва в публични търгове за козите, банановите дръвчета и всичко друго, което на някого му изглежда като ресурс на злощастния остров. Дотук всичко прилича на масова приватизация, но не бързайте със скептичните усмивки. Следва втора стъпка (много подходяща за нашите условия), която икономистите наричат "тест на завистта". Като провери колко кози, дървета, ниви и т.н. всеки е получил след търговете и като се огледа наоколо, всеки има право да обяви, че не е доволен от резултата, тъй като му се вижда, че други са получили по-ценни ресурси. Търговете се повтарят, докато никой вече не желае пакета на някой друг – това е моментът, в който тестът на завистта е преминат.


От тази точка нататък започва свободният алъш-вериш и резултатът му може да доведе до всякакво социално неравенство. Тъй като оттук нататък възникналите неравенства ще са най-вече резултат на индивидуален свободен избор, те биха били политически легитимни и приемливи. Нещата са по-сложни, разбира се. Най-малкото, хората имат различни таланти, а и различен късмет. Някои ще се окажат по-надарени за отглеждане на кози и банани от други, които може би са прекрасни компютърджии. Поради намокряне на хардуейъра обаче, да речем, че за таланта на вторите няма пазар на злощастния остров.


При такива драматични ситуации Дуоркин предвижда нещо като вторичен пазар на застраховки. Всеки разумен компютърджия вместо да си купува само кози, би могъл да си закупи с известна част от мидените черупки дългосрочна застраховка срещу провал на животинската му ферма. Въвеждането на една такава схема, която да бъде финансирана с мидени черупки и периодични вноски от бъдещия доход на всеки застрахован, би допринесла още повече за примиряването на пазара с принципите на равенство на възможностите и максимално разширен достъп до него.


Твърдението на Дуоркин е, че след разпределението на ресурсите и създаването на необходимите пазари по този начин, на пустинния остров свободата и равенството няма да бъдат в конфликт. Всички ще могат свободно да разгърнат своите възможности, без да се тревожат от това, че участват в игра, в която по принцип нямат равни шансове. В този смисъл имаме основание да говорим за пазарен егалитаризъм.


От теория към практика


Може ли от историята с мидените черупки да бъдат извлечени някакви конкретни политики? Поуката е, че има смисъл да се разширява прилагането на пазарните принципи, които да динамизират икономиката, но по начин, който да не води до изключването на групи от хора от възможности за забогатяване и просперитет. Обикновено това става чрез схеми с ваучъри, бонове, със създаването на начална равнопоставеност на участниците в пазарните процеси, с включването на маргинализирани прослойки. За тази цел обаче ще е необходима и адекватна данъчна система, която да гарантира ваучъри, застраховки и т.н.


Нека да вземем един пример от нашите актуални дебати. Принципът "парите следват ученика", както и идеята за ваучъри за образование са по принцип добри и те могат да съчетаят свободния избор и равенството по един ефективен начин. Тези механизми правят хората по-отговорни за собствения им избор, а и им дават равен начален шанс. Но когато се прилагат, не бива да се забравя фундаменталната им логика. Например, сега е популярна идеята държавата да дава "на ученик/калпак" и в частните училища толкова, колкото и в държавните.


Ефектът от една такава политика ще е просто допълнително субсидиране на средните класи, които искат по-ексклузивно обучение за децата си. Това е легитимно искане, но когато става дума за разпределяне на ограничен обществен ресурс, той трябва строго да се приоритезира. У нас основният проблем не е липсата на възможности за по-качествено образование на по-заможните – имаме разгърната система от елитни държавни и частни гимназии, която така или иначе те ползват. Това, което е проблематично, е отпадането на големи групи от образованието и ниското масово ниво в държавните училища. Това са реалните проблемни области, където ресурс трябва да се насочи, и този факт не трябва да се прикрива с криворазбрани аргументи за "дискриминация" – и по сегашната система всеки има право да прати детето си в държавно училище при равни за всички условия.


Лицемерие и популизъм


Средните класи, средният избирател е стожерът на либералното общество. Този избирател днес е раздвоен. От една страна, "стандартната" политическа теория му казва, че всичко е наред, че неравенствата са нормален ефект на една либерална икономика. От друга страна, тяхното нарастване го плаши, приближава го по-скоро до бедността и го отдалечава от свръхбогатите. Този феномен се описва с понятието squeezed middle class – притиснатата средна класа, страхуваща се от загубата на статус, страхуваща се, че нейните деца няма да запазят привилегированото си положение. Този страх е фундаментална причина за "популизма", който засегна най-либералните общества в последно време.


Популизмът е самозащитна реакция на средната класа: той е отказ да се носи финансово бреме, особено когато става дума за преразпределяне към по-злощастни групи. Той е и вяра в чудодейни решения, които ще прехвърлят цената за запазване на твоя статус на някой друг. Този феномен има най-разнообразни проявления: гръцката Сириза убеди гражданите, че немците ще им платят дълга; Фарадж не иска да плаща за бедни европейски роднини във Великобритания, по подобие на Льо Пен във Франция и Вилдерс в Холандия.


Виктор Орбан пък налага избирателно ретроактивни данъци върху конкретни компании, които или са "чужди", или не работят за общото благо (според него). В най-чист вид феноменът се наблюдава в Чаената партия в САЩ: никакво ново преразпределение към маргинализирани групи (бедни, имигранти и т.н.), запазване на статуквото, колкото се може повече, връщане към laissez faire държавата на XIX в., но с всичките привилегии за средната класа, които XX век й е донесъл. И тук идваме до политическия проблем, който растящото неравенство ражда за либерализма в развитите държави: неговата социална опора – средният избирател и средната класа – от прогресивна става реакционна, консервативна и егоистична. От двигател на обществото, тя се превръща в негова спирачка, от еманципатор – тя става защитник на привилегии и ексклузивност. Парадоксално, тя става всичко това, което сме свикнали да свързваме с илиберализма – с отрицанието на либерализма.


Битката все още не е загубена. Теорията на Дуоркин и много други автори ни дават достатъчна възможност за адекватна оценка на ситуацията, която да избегне подценяването на политическите ефекти на растящото неравенство. Либерализмът – като политическа идеология – има вътрешни ресурси да се преосмисли, да коригира залитанията си. Както стана ясно, има механизми, които едновременно да създадат и по-свободен, и по-равен свят. За да се въведат ефективно и масово, е необходим сериозен технически и принципен дебат за данъчната система, за отстраняването на ефектите на наследени привилегии или прост късмет.


Дали това ще става с данъци за потребление, наследство, ваучъри и пр., е въпрос отчасти и на технология. Но оставайки извън тези дебати, либерализмът рискува да се превърне в лицемерна идеология на една средна класа, която го използва като знаме, но която се води най-вече от егоистичните си страхове и стратегии за запазване на привилегирован статус. Нещо повече, оттегляйки се от дебатите за еманципаторска, прогресивна политика, която да изравнява шансове и да приобщава, либерализмът отваря огромно пространство за "революционни" теории – от леви и десни екстремизми до Ислямска държава – които не вещаят нищо добро.


[i] http://www.theguardian.com/business/2015/jan/19/global-wealth-oxfam-inequality-davos-economic-summit-switzerland


[ii] Виж текста ми за Джон Ролс: http://kultura.bg/web/%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0-i/


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (97)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Това, което Смилов е написал не е вярно.
  Истината е, че богатството не концентрира в ръцете на 1% за сметка на средната класа.
  За 35 години Неолиберализъм, дясно-либерален англосаксонски Капитализъм по американски образец, средната класа в САЩ намаля с 40%.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 6. 6 Профил на otg46594191
  otg46594191
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Даниел Смилов не е прав, но и socialen, не е прав. И аз не зная как трябва да бъде, но и двамата не са прави. Дано някой от следващите коментиращи, се окаже прав.

 7. 7 Профил на Истината - "езикът на омразата"
  Истината - "езикът на омразата"
  Рейтинг: 793 Неутрално

  [quote#1:"socialen"]За 35 години Неолиберализъм, дясно-либерален англосаксонски Капитализъм по американски образец, средната класа в САЩ намаля с 40%.[/quote]
  След неолибералната/неоконсервативна революция през 80-те, от началото на 90-те години мейнстрийма в Европа и САЩ става ЛЕВИЧАРСКИ. Не говори глупости!

  Оланд, Меркел, Блеър, Камерън, Саркози и Обама са все десни неолиберали.

  facepalm

  Molossian: Желанието на международния модерен другариат за равенство между нормалността и извратеността създаде чудовища.
 8. 8 Профил на lol
  lol
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  тия неща винаги се коригират от историята, вярно че се лее кръв, ама какво да го правиш...

 9. 9 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2793 Неутрално

  До коментар [#7] от "Je suis Петър Москов":

  Либерализъм по левашки.

 10. 10 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1597 Неутрално

  Няма как всички да имат по равно, защото хората са различни. Но неравенството трябва да бъде поддържано в разумни граници, като не се достига до нивото по бедните слоеве да остават трайно такива и в поколенията, поради липса на възможности за развитие.
  Трябва да се насърчават малките бизнеси и предприемачеството, едрият бизнес да бъде облаган с по големи данъци и ограничения за да не се стига до лобизъм и дикататура на корпорациите. Колкото по голяма е динамиката в икономиката и обществото - т.е. едни залязват, други изгряват, толкова по добре.
  Всичко това предполага силна социална роля на държавата.

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 11. 11 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2793 Неутрално

  Винаги и имало бедни и лузъри.Въпросът е да не преминват критична граница и да не ги храниш прекалено за да имат стимул за работа.

 12. 12 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2793 Неутрално

  До коментар [#10] от "Boyant":

  Освен глупави има и мързеливи

 13. 13 Профил на otg46594191
  otg46594191
  Рейтинг: 636 Неутрално

  [quote#11:"hodounski"]Въпросът е да не преминват критична граница и да не ги храниш прекалено за да имат стимул за работа. [/quote]

  И никакъв компютър подръка, че нагазят ли във форума на Дневник, отече трудовата дисциплина.

 14. 14 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#7] от "Je suis Петър Москов":

  Напротив!

  Същите тези, които изброяваш, раздадоха хиляди милиарди € на приятелите си от финансовия сектор за bail-outs.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 15. 15 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2793 Весело

  До коментар [#13] от "dombi":

  Днес е събота

 16. 16 Профил на iba54391486
  iba54391486
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Всъщност какво предлага автора.....Нищо....заиграването му с нови механизми " необходим сериозен технически и принципен дебат за данъчната система, за отстраняването на ефектите на наследени привилегии или прост късмет"....изкривява главното: Хората не са равни, винаги ще има по-умни, по схватливи, по -късметлии. Уравновиловката в най - отблъскващ вид в марксиските идеи, цели само едно...мнозинството да вземе от малцинството, да преразпредели това, което успелите са получили , да го даде на неуспелите...и така демотивира хората към нови завоевания./ повече труд, открития, рационализации/...Как ще мотивира мързеливия...ако той ще получи наготово колкото работния.....На този въпрос СССР не отговори над 70г....и авторът не може..........

 17. 17 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Смилов не е макроикономист. Той е неолиберален идеолог, политолог, воден от идеологически подбуди, защитаващи интересите на едрия Капитал, на Олигархията, която го притежава и която опаса Земята с мрежи от неолиберални и неокрнсервативни Тинк танкове, NGOта последните 35 години , прокламиращи нейните интереси и в полза на Невидимата Ръка на Пазара и неговата чудодейна, самолековита сила и в ущърб на останалите 99%.

  Съвременната макроикономика, обаче, опровергава написаното от Смилов.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 18. 18 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2103 Весело

  [quote#1:"socialen"]Това, което Смилов е написал не е вярно.
  Истината е, че богатството не концентрира в ръцете на 1% за сметка на средната класа.
  За 35 години Неолиберализъм, дясно-либерален англосаксонски Капитализъм по американски образец, средната класа в САЩ намаля с 40%. [/quote]
  Всъщност унищожението на средната класа на запада вече приключва. Сега наред са и вече се поразяват и по-малко богатите милионери на които милиардерите анихилират със сливания , придобиване и заличаване малки и големи компании , огромни семейни ферми и фабрики съществували векове и по-малки ферми ,фабрики , гори , острови и т.н. Фондовете с трилиони съществуват . 1% от 1% богати до няколко години ще си имат законна частна 100% планета!
  Няма кой знае каква конспирация фактите са си факти. Това за което никой от конспиративните теоритици не казва е ,че технологично до 10 години ще могат да се произвеждат хуманоидни роботи които ще могат да подменят човешкия ресурс който е нает от финансовите анархисти.
  Първо ще уволнят шофьори, пилоти , рецепционисти, сервитьори и т.н. сред първите които ще останат без работа са професионалните либерални ентусиасти разбира се!
  Либерализъм, пазар и равенство - хахахаа

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 19. 19 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1597 Неутрално

  До коментар [#12] от "hodounski":

  Има мързеливи, има немотивирани и недоволни, и винаги ще има.

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 20. 20 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1597 Неутрално

  До коментар [#18] от "comandante vs либертарианци и корпокративисти":

  [quote#18:"comandante vs либертарианци и корпокративисти"]Това за което никой от конспиративните теоритици не казва е ,че технологично до 10 години ще могат да се произвеждат хуманоидни роботи които ще могат да подменят човешкия ресурс който е нает от финансовите анархисти. [/quote]

  Е, като направят роботите няма да има нужда вече да се работи

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 21. 21 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2103 Неутрално

  Основното е човек да има свободата сам да избира как да води живота си и да е отговорен за последствията от този избор.
  __________
  Неолибералния модел дава два вида свобода единия е доброволно да станеш ратай в собствената си къща и да благоговееш пред господаря като либералните ентусиасти си а другия е да си свободен без покрив далеч от къщата си !

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 22. 22 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2103 Неутрално

  [quote#20:"Boyant"]Е, като направят роботите няма да има нужда вече да се работи[/quote]
  Въпрос на маркетинг !
  Като направят роботите няма да има нужда и да се плаща на човешкия ресурс, за роботите няма осигуровки и данъци , няма 20 годишно образование ,няма условия на труд няма 8 работни часа , няма отпуск и т.н. ...ще трябва да се смени системата !

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 23. 23 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1855 Неутрално

  Много е лошо да не знаеш какво искаш да кажеш.

 24. 24 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1597 Неутрално

  До коментар [#22] от "comandante vs либертарианци и корпокративисти":


  [quote#22:"comandante vs либертарианци и корпокративисти"]...ще трябва да се смени системата ! [/quote]

  Именно. Като се натрупат десетки и стотици милиони мизерстващи, без шанс за работа, докато заводите бълват продукция, няма да има друг изход освен промяна на системата.

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 27. 27 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1597 Неутрално

  До коментар [#26] от "Sars Saraktos":

  И какво ще стане тогава със стотиците милиони лузъри? От глад ли ще умират?
  Няма ли да се появят тогава истинските комунистически партии които да ги поведат?

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 29. 29 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1597 Неутрално

  До коментар [#28] от "Sars Saraktos":

  Малко вероятно. Не вярвам във всесилния контрол на световния елит. Винаги нещо излиза извън контрол. Особено една световна война например. Постепенното деградиране на населението също не може да мине безпрепятствено - ще се нароят сума ти революции, населението ще се озлоби срещу елита и ще стане комунистическо.
  А че хората на Земята са много - много са. Аз също съм за намаление на раждаемостта. Трябва да се запазят екосистемите, а не всичко да се превръща в обработваема земя, за да изхрани 100 милиарда скакалци.

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 30. 30 Профил на Swan_
  Swan_
  Рейтинг: 744 Неутрално

  Това за единия процент е доста смешен извод, който говори за неравенство в световен мащаб, не за öбедняването"на средната класа. В Англия, където е базирана Оксфам, много се шумя след като се появи изследването. Оказа се обаче, че за да си част от този един процент трябва да имаш 500 000 паунда т.е. колкото е цената на среден имот в Лондон. С две думи може да се окаче, че всъщност половината англичани са част от 1% най-богати хора. Това важи и за Американци, датчани, шведи, немци и т.н. Голяма част от средно заможните българи предполагам попадат в горните 10% от най-богатите хора в света. Всичко това е така, защото има прекалено много прекалено бедни хора и докато някои се притесняват как бащите им си купували кола с две заплати, а те сега трябва да отделят три, в Африка някои хора нямат достъп до вода. Темата е сложна и многостранна и няма как да се обхване цялата. Това, за което говори Смилов се отнася за западния свят само и е хубаво да се мисли в таи посока. Но добре би било да се положат и повече усилия и за премахване на световното неравенство, което откъдето и да го погледнем, е много по-трудна задача.

  https://swansphotography.com/
 31. 31 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2103 Неутрално

  [quote#24:"Boyant"]Именно. Като се натрупат десетки и стотици милиони мизерстващи, без шанс за работа, докато заводите бълват продукция, няма да има друг изход освен промяна на системата. [/quote]
  Е това отдавна си е реалност я питай колко 3D много видео стени и айфони продадоха на единия милиард дето вече са гладни !
  Либерастията е изчерпана като философия и обществено устройство тя няма бъдеще. Либертарианството покварява интелигентния човешки ресурс и го обръща срещу собствените му род и родина!


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 32. 32 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1224 Неутрално

  За единия хонорар.
  Тези, за които се застъпва Смилов, не виждат смисъл да присъстват в този форум, а за тия, които сме-ще напише друга статия.

 33. 33 Профил на Hella Good
  Hella Good
  Рейтинг: 1259 Весело

  Надявам се по времето като стана ако не мръсно, то поне неприлично богат, да си имам собствена роботска армия, която да респектира оскотелите завистливи бедняци, осмеляващи се да ме гледат накриво с умерено силни чимбери, докато аз се заливам от смях в автономната ми електрическа кола при гледката с провесена през джама ръка с осемнайсе (щото по природа съм аскет) каратов златен ябълски часовник

  Свиквайте лузъри. Социопат-мизантропите с технически умения ще рулираме следващите десетина хиляди години

  Facing Worlds
 34. 34 Профил на otg46594191
  otg46594191
  Рейтинг: 636 Неутрално

  [quote#22:"comandante vs либертарианци и корпокративисти"]Въпрос на маркетинг !
  Като направят роботите няма да има нужда и да се плаща на човешкия ресурс, за роботите няма осигуровки и данъци , няма 20 годишно образование ,няма условия на труд няма 8 работни часа , няма отпуск и т.н. ...ще трябва да се смени системата !
  [/quote]

  Има обаче една малка шибана подробност. Роботите "не купуват" стоки и услуги, така че дори самата им поддръжка ще те разори, след като няма кой да ти плати и 100 долара. Няма ли хора на пазара, няма и пазар. А без пазар, богатството ще е равносилно на това, да си собственик на пясъка в Сахара.

 35. 35 Профил на Hella Good
  Hella Good
  Рейтинг: 1259 Весело

  До коментар [#34] от "dombi":

  Пропускаш една малка, но важна подробност - сапиенсите сме много лесно манипулируеми емоционално.

  Вземи например колите - индустрията само за екстри е милиардна и практически секи гольо ръчка неква бангия било то и трийсегодишна, а колите са пасивни роботи. А сега си представи роботче което ти е много полезно и в един момент ти казва с тъжно изражение - съседът Смит ъпгрейдна неговото роботче до триста терабайта рам, изоставаш Господарю, но ти си решаваш, аз съм само клето роботче с рам като на кокошка

  Facing Worlds
 36. 36 Профил на otg46594191
  otg46594191
  Рейтинг: 636 Неутрално

  [quote#35:"evlampi"]Пропускаш една малка, но важна подробност [/quote]

  Не я пропускам, но за друго идеше реч. Изваждайки огромен човешки масив от производството, ти го изваждаш и от пазара, защото го лишаваш от доходи. Друг е въпросът, дали тези хора ще се примирят да умрат от глад, или ще изкарат гилотината на площада за да отговорят с тази своя глупост, на глупостта на тези, които са ги докарали дотам.

 37. 37 Профил на Dragomir Dragomirov
  Dragomir Dragomirov
  Рейтинг: 479 Весело

  До коментар [#18] от "comandante vs либертарианци и корпокративисти":

  Това някакъв микс от романите на Айзък Азимов и трудовете на Маркс ли е?

  А ако след 10 години все още продължават да ме обслужват приветливи, краси и руси сервитьорки? Или викаш ще почнат да правят роботи модел "фолк певици", които ще заменят сервитьорите.

  "Show me a sane man and I will cure him."
 38. 38 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2103 Весело

  [quote#37:"d.dragomirov"]А ако след 10 години все още продължават да ме обслужват приветливи, краси и руси сервитьорки?[/quote]
  Най-малкото няма да има вече симпатичните момичета в глобалните свинарниците ! То и технологиите за днешните масови компютри ги има от 30 години ама чак днес се продават по-евтино в духа на Либерализъм, пазар и равенство!


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 39. 39 Профил на Репей
  Репей
  Рейтинг: 374 Неутрално

  [quote#17:"socialen"]Той е неолиберален идеолог[/quote]

  Не, най-тривиален пропагандист.

  Тук вече банват и със задна дата: "Вашият достъп до форумите на Икономедиа е автоматично ограничен за 24 часа (до 12:05 часа на 18 Мар)."
 40. 40 Профил на fockwest
  fockwest
  Рейтинг: 426 Неутрално

  хахаха
  браво
  има надежда за либерализма и силната сила на пазара ))
  малко реанимация, шев тук-там, пудра, сенки и ще цъфне ,като нова булка
  хахаха, забавна статия

 41. 41 Профил на Репей
  Репей
  Рейтинг: 374 Весело

  [quote#0:"Смилов"]Поуката е, че има смисъл да се разширява прилагането на пазарните принципи, които да динамизират икономиката, но по начин, който да не води до изключването на групи от хора от възможности за забогатяване и просперитет. Обикновено това става чрез схеми с ваучъри, бонове, със създаването на начална равнопоставеност на участниците в пазарните процеси, с включването на маргинализирани прослойки. [/quote]

  Ай, ай, ай. Смилов, че това, дето си написал, е чист социализъм, драги. "Дайте да дадем". Пък ти по професия и заплата нали си десно-неолиберал...

  Я кажи, сладкодумно-общоприказващий г-н Смилов, как я виждаш работата с "началната равнопоставеност на участниците в пазарните процеси"? И конкретно как една българска компания ще бъде оставена от Епъл и подкрепящата я американска държава да се превърне в конкурент на Епъл?

  Тук вече банват и със задна дата: "Вашият достъп до форумите на Икономедиа е автоматично ограничен за 24 часа (до 12:05 часа на 18 Мар)."
 42. 42 Профил на Dragomir Dragomirov
  Dragomir Dragomirov
  Рейтинг: 479 Разстроено

  До коментар [#38] от "comandante vs либертарианци и корпокративисти":

  Значи ще останат само грозноватите...ех, лошо, лошо. Мисля още тази вечер да се възползвам и отида на бар, докато все още ги има приветливите барманки. А с красивите какво ще стане? Ще почнат да сглобяват роботи? Ще пишат софтуер за управление на поръчки?

  "Show me a sane man and I will cure him."
 43. 43 Профил на Hella Good
  Hella Good
  Рейтинг: 1259 Весело

  До коментар [#41] от "Репей":

  Че те наръфаните ябълки са най-лесни да си им конкурент!

  Нали ни лъжат зомбитата с празни, ама лъскави кутишки? Е, пускаш лъскави, ама пълни кутишки и KA-CHINGGG

  Facing Worlds
 44. 44 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 1737 Неутрално

  До коментар [#41] от "Репей":

  Изначало професията на икономисти, социолози, политолози, социални антрополози е да вземат нещо просто, каквото е размяната на стоки и да го "разцъкат", за да могат после сами да си пишат и сами да се четат.

  За коалиция Анти-Пеевски: ДБ+Слави+Мая+БСП
 45. 45 Профил на ДДД
  ДДД
  Рейтинг: 426 Весело

  ето и нещо по-актуало отново от в. Култура:

  http://www.kultura.bg/bg/article/view/23094

 46. 46 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 950 Неутрално

  Тоя си говори за либерализъм на теория. Нашите олигарси като КОЙ, са изкормвачи с държавна подкрепа!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 47. 47 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 950 Неутрално

  До коментар [#7] от "Je suis Петър Москов":
  [quote#7:"margaret thatcher"]След неолибералната/неоконсервативна революция през 80-те[/quote]
  По времето на Тачер максималната ставка на данък печалба е достигала 92%. След нея е намалена значително. След 90-та данък печалба е значително намален и в САЩ и други държави....

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 48. 48 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1440 Неутрално

  При всички случаи ми беше интересно да го прочета, дали е вярно или не е, не е от такова значение. Провокирането на мисленето по тези въпроси е не по-малко важно.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 49. 49 Профил на 彼得。斯托亚诺夫
  彼得。斯托亚诺夫
  Рейтинг: 464 Неутрално

  айде пак предъвкването и от смилов и от (ружа) смилова - основният им проблем е "защо тр да се дават държавни/обществени пари на учениците в частните у-ща" - вари го печи го - това много ги гложди отвътре. чужди аргументи не чуват, само своите знаят. мъка.

  -- 子曰:[人能弘道,非道弘人]卫灵公15:28
 50. 50 Профил на UK
  UK
  Рейтинг: 210 Неутрално

  Както стана редно в "Дневник" статията не струва, но коментарите са на ниво!

 51. 51 Профил на Ilia Iliev
  Ilia Iliev
  Рейтинг: 322 Неутрално

  Този заличава дупката в ЕС . Тя дупката е като комунизма!
  Комунизма не можа да обедини света.
  Сега и парите /банките/ пак няма да могат!

 52. 52 Профил на Josif Stanislavski
  Josif Stanislavski
  Рейтинг: 687 Неутрално

  [quote#10:"Boyant"]Всичко това предполага силна социална роля на държавата.[/quote]
  ето това изречение ти изкара плюсовете ...

  обичам Ви .... разбирам Ви ... искам да Ви помогна
 53. 53 Профил на lynyrdS
  lynyrdS
  Рейтинг: 470 Неутрално

  поне разбрахме от опит че равенството не може да изхожда и да бъде налагано от бедните..много лошо се получава..

 54. 54 Профил на postmodernity
  postmodernity
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#33] от "evlampi":


  [quote#33:"evlampi"]. Социопат-мизантропите с технически умения ще рулираме следващите десетина хиляди години[/quote]
  Ще рулираш таратанци. Според "Откровението на Йоан" човечеството изчезва до 100 години.
  И
  До коментар [#34] от "dombi":

  ++++++++++++

  "Либерализъм - тази дума бих превел като стадно оскотяване..." Фридрих Ницше
 55. 55 Профил на it
  it
  Рейтинг: 456 Неутрално

  Няма "свобода, равенство, братство"! Там, където има свобода, няма равенство, а там, където има равенство, няма свобода. Няма как дете, родено в цигански коптор да има същите шансове в живота, както образован в елитен колеж. Постижението за развитите западни страни е, че достигнаха ниво, при което дори получаващият минимална работна заплата (между 1000-2000 евро) няма да гладува и ще има покрив над главата си.

  Вчера социалистите от ПЕС обявиха, че политиката на икономии и затягане на коланите в ЕС била неуспешна. Сигурно ни предлагат обратното - разпускане на коланите и раздаване на пари. Ама парите някой трябва да ги изработи, т.е. ще изгърбим с данъци тия дето произвеждат, за да може да развържем коланите на прошляците - 13 и 14 заплата, сиеста от 2 до 5 следобед, нещо като Гърция в добрите времена.

 56. 56 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Най-напред една малка забележка: Данните от първия абзац на статията вече на практика са постигнати. Впрочем, това не е толкова важно. Но казаното във втория абзац е погрешно: Броят на бедните в света не намалява, а бързо се увеличава. И сега, при постоянно намалаваща покупателна стойност на долара около една трета от хората на планетата живеят с доход, ненадвишаващ два долара на човек на ден. А над 700 милиона – с доход, който не надвишава един долар на човек на ден.

  Не е вярно също така, че и при най-бедните доходите и богатствата постоянно нарастват. Всъщност техните РЕАЛНИ доходи или намаляват, или поне не се увеличават. Дори ако техните доходи в долари на ден са понараснали малко. Защото това нарастване на доходите в долари не е достатъчно голямо, за не може да компенсира намаляващата покупателна стойност на долара.

  Не съм съгласен с учението на непознатия за мен Дуоркин, на което авторът като че ли симпатизира, за равенството между хората не само в свободата, но и, както следва от текста на автора, в доходите. Всъщност хората са наистина равни само в едно: В това, че са хора. И, в по-ограничен смисъл, че са членове на едно и също общество. Техните реални заслуги към това общество са различни по големина и важност, поради което и това, което обществото им дава, също трябва да бъде различно. Но тази разлика в никакъв случай не трябва да е прекалено голяма. Защото в съвременното глобализирано неолиберално общество около два и половина милиарди имат доход до два долара на ден, докато такива бизнесиграчи, като Карлос Слим или Бил Гейтс, получавайки годишни печалби от 10 до 20 милиарда долара за година (24 до 48 милиона долара на ден), тоест, имат дневен доход от 12 до 48 милиона пъти повече, отколкото имат хората от едната трета от най-бедните хора на планетата. Което, от където и да го погледнеш, е абсолютен политически, нравствен и икономически кретенизъм.

  Защото богатствата и начинът на тяхното разпределение са като водата и наклона на терена в природата. Когато няма наклон (еднакво богати са всички), водата няма къде да се оттече и всичко заблатясва. Когато наклонът на терена е прекалено голям (разликата в доходите), водата се превръща в порой, който разрушава всичко пред себе си. И само когато наклонът е нормален (разликата в доходите е приемлива), водата може да бъде използвана за с полза за напояване, за производство на енергия и за култивиране на ландшафта (за полезно развитие и просперитет на обществото). И защото колкото, при равни други условия, по-големи от нормалното са разликите в доходите на хората, толкова по-големи са възникващите в него антагонистични интереси и противоречия и толкова по-забавен е просперитетът на обществото.

  Нямам намерение да коментирам текста на абзаци 6 – 11 за това, как трябвало да бъде, за да реализираме пазарния егалитаризъм на Дуоркин. Казаното в тях може и да е добронамерено, но е нереалистично. А изводите за това, какво трябва да се направи, за да реализираме тези добри намерения, независимо дали авторът разбира или не разбира какво всъщност предлага, на практика се свеждат до това, че цялата тази система, която се налага и за която САЩ са готови дори на война с Русия (глобализираният неолиберализъм), за да я наложат, трябва да бъде изцяло и принципно разрушена. И на нейно място да се построи нова система, нещо средно между комунизъм и неолиберализъм, която обаче едва ли би просъществувала дълго, защото не би била жизнеспособна.

  А всъщност не е ли вече време да се разбере, че изкуствено създаваните върху някаква измислена система от сакрализирани и догматизирани принципи (или ценности) общества са нежижнеспособни, именно защото са изкуствени? Именно защото не отчитат как ще се промени общественото поведение на хората при новите условия, както и защото не правят задълбочен анализ какво ще стане когато прилагането на новите принципи промени обществото, а с това се промени и тяхното въздействие върху вече новото общество.

  И на края за популизма, както манипулативно и лъжливо се нарича национализмът. Според автора, той е присъщ само на средната класа и се генерира от нейния, впрочем съвсем обективно обоснован страх да не бъде натирена в блатото на бедността и мизерията. И именно защото е породен от реалната перспектива на развитието на глобализираното неолиберално общество, той се появи в най-развитите неолиберални държави, без САЩ (така наречената СРЕДНА КЛСА в САЩ е с най-големи възможности да оцелее и да повиши своя статус, ако САЩ завладеят своя бленуван световен хегемонизъм). Както и в държавите, които отричат глобализма. Критиките и нападките срещу него са абсолютно необективни и погрешни, особено за хора, които искат, като Дуоркин и като автора, рационално да модернизират неолиберализма до такава степен, че той да се превърне в нещо друго. Именно защото той е единственият начин, по който глобализираният неолиберализъм такъв, какъвто е сега, може мирно да се прероди в нещо, което наистина да е приемливо за почти всички. А не само за свръхбогаташите.

  Но национализмът е нещо прекалено важно и сложно, поради което няма никакъв резон тук само да го сдъвчем набързо и да го изплюем.

 57. 57 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2879 Неутрално

  [quote#55:"it"]Постижението за развитите западни страни е, че достигнаха ниво, при което дори получаващият минимална работна заплата (между 1000-2000 евро) няма да гладува и ще има покрив над главата си. [/quote]
  Не само това: дори живеещите на социални помощи не гладуват, имат покрив над главата си и всичко за нормален живот, като безплатно образование и здравеопазване. Децата им имат възможност да учат в университети, да получават стипендии и др. помощи.
  Ха познайте какъв процент от тези деца учат в университети и какъв процент живеят на помощи като родителите си!

 58. 58 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 550 Неутрално

  Всяко историческо време е заредено със своите специфични противоречия, тях, човечеството трябва постоянно да разрешава - участъците по спиралата на неговото развитие си приличат, но само и доколкото е "консервативна" самата Анатомия на социалния процес, а практически по-важното за "любопитния" ни Разум остава - той "своевременно да сеща и познава, промените в неговата физиология ...

 59. 59 Профил на vladivlad
  vladivlad
  Рейтинг: 546 Неутрално

  На всеки средно-интелигентен човек е ясно, че философията "произвеждам повече, потребявам повече, произвеждам повече..." е обречена.
  А засилващото се социално неравенство води до ситуация, в която "едната страна не иска да живее по новому, а другата не желае да живее по старому" и патакламата започва.

  Do or do not. There is no try. Yoda
 60. 60 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 1002 Неутрално

  "Както стана ясно, има механизми, които едновременно да създадат и по-свободен, и по-равен свят. "

  Така е - но тези механизми имат освен универсални също и уникални характеристики за всяка отделна страна във всеки конкретен исторически момент. Това лесно се вижда от факта, че едни и същи механизми дават различни резултати в различните страни. Т.е. въпросът каква трябва да е специфичната фина настройка на тези механизми за отделните страни - например за нашата страна.

 61. 61 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#27] от "Boyant":

  Ще са анархистични, друже, не болшевистки. А идеята за всеобщо благоденствие, с баланс на обществената, частната и личната собственост, при евтин ресурс добиван от роботи на замята и в космоса, и оставящ на човечеството елитарната "богоподобна" дейност на съзиданието, творчеството, въображението, иновациите, философията или казано иначе игрите във всички области на мисълта, та тази идея никога не е била оборвана, нито до момента е излизала от сферата на утопичността, тя се нарича именно комунизъм. Който базиран на кооперативната частна собственост върху благата и реалната демокрация в обществения живот, справедливост и равенство във възможностите икономичвския живот, не справедливо преразпределение на блага, а условия за справедливо създаване на блага (предимно интелектуални, в конкуренция на идеи), никога не е идвал до сега на земята и затова все още е в света на утопиите. И той е за предпочитане пред възможността от нов олигархичен обществен строй, срещу който човечеството воюва от 2 хилядолетия. Останалото е наше решение.

 62. 62 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#33] от "evlampi":

  Разбирам майтапа, но ако си говорим сериозно, роботизираната армия няма да те спаси. Ще бъдеш убит в банята с прерязан врат от крепостната лузърка, която си взел за забавление, като отмъщение за издъхналия в ръцете й от глад , рани и туберкулоза баща, след като е бил съкратен от теб и бит от роботите ти, когато е посмял да стачкува. Четете история!

 63. 63 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 583 Весело

  До коментар [#35] от "evlampi":

  И това има своя имунитет, развиван с хилядолетия, все пак повечето сме женени/омъжени ....

 64. 64 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#37] от "d.dragomirov":

  Зависи, кое ще е по-евтино. Със сигурност ще има заведения с красиви и руси, просто няма да са за всеки. Както и сега има пластмасови химикалки за по 20 ст. Но и писалки от естествени материяли, ръчна изработка, за стотици и хиляди левове.
  Трябва обаче да се погледне и от другата страна. Този същия днес, който има възможността да пише с евтина химикалка , не много отдавна не е имал възможността да пише, че и способността. Така че всичко има две страни. А аз като християнин, който не си дава ума на руси и красиви, освен на жена си, мога само да спечеля от този факт. Тичащите по страстите си, с лесен за манипулиране ум, те да му мислят.

 65. 65 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1597 Неутрално

  До коментар [#61] от "anarhochristian":

  Да, но едва ли всичко ще е така едностранчиво, както го описваш. По скоро ще настъпи това, за което Алвин Тофлър пише в Шокът от Бъдещето - ще има много микрообщества и субкултури, всяко със своите ценности. Някои ще искат да творят и съзидават, други не, или поне не по начина, който сега разбираме. А изобилие няма да има във всичко, поне докато раждаемостта не се ограничи. Ако енергията е неизчерпаема, то други ресурси са доста ограничени.

  С други думи в бъдещето ще има място и за анархохристияни, и за атеисти, и за всякакви, каквито тепърва ще се появят. И всеки ще живее по свой начин.

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 66. 66 Профил на Втора цетка
  Втора цетка
  Рейтинг: 897 Любопитно

  [quote#65:"Boyant"]С други думи в бъдещето ще има място и за анархохристияни, и за атеисти, и за всякакви, каквито тепърва ще се появят.[/quote]

  Утопична идея...бъдещето е на радикалните проценти...1-ият % богати, 1-ият % религиозни фундаменталисти и 1-ият % анархисти...останалите 97 % ще живеят според въведените от първите 2 %, режими, дразнени от третият 1 %...

  Това е Ъпсурт, мене ме нема във целата схема...
 67. 67 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1597 Неутрално

  До коментар [#66] от "LocoMondo":

  Зависи... изобилието ражда многообразие. Това, което пишеш може да стане само ако настъпи някаква жестока криза и мизерия и настъпи олигархична диктатура. Тогава обаче аз ще се присъединя към процента терористи

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 68. 68 Профил на Втора цетка
  Втора цетка
  Рейтинг: 897 Любопитно

  [quote#67:"Boyant"]изобилието ражда многообразие. [/quote]

  Ако визираш Европа...да, тя ще става прекалено многообразна до момента, в който се връщам на Ком#66...

  Това е Ъпсурт, мене ме нема във целата схема...
 69. 69 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#65] от "Boyant":

  Съгласен съм. И точно това многообразие е част от концепцията на християнанархизма. Изключват се само мракобесните шувенисти и фанатици. В това число и псевдохристиянските такива.

 70. 70 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Ааа пичове, момент, нека не свързваме анархизма с тероризма!

 71. 71 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1597 Неутрално

  До коментар [#68] от "LocoMondo":

  Описваш корпоративно бъдеще. А аз мисля, че бъдещето не трябва да се търси в миналото. Нещата винаги излизат извън контрол

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 72. 72 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1597 Неутрално

  До коментар [#70] от "anarhochristian":

  Аз не го свързвам. Не съм християнин, за анархист - не знам. Но смятам, че човек трябва да се бори с всички средства за свободата си, независимо в какво вярва или не вярва.

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 73. 73 Профил на Vladimir Karolev
  Vladimir Karolev
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Всъщност, данъците върху наследството са най-страшното нещо. Обществото не е изградено от индивиди, а от индивиди и семейства. И повечето хора работят, спестяват и инвестират дългосрочно от любов към децата си. Унищожи това и всеки ще гледа да изпапка и изака всичко, което е изработил в рамките на един живот. И икономиката отива в кошчето за боклук. Несправедливото неравенство идва от паричната политика на монополните държавни централни банки, но за нея трябва повече икономическо разбиране.

  Governments never learn. Only people learn.
 74. 74 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1597 Неутрално

  До коментар [#73] от "vladimirkarolev":

  Отношенията се променят, ще се промени и икономиката

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 75. 75 Профил на berillo
  berillo
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Равенство? Не. Това е невъзможно в нашия свят.
  Пазар-разбира се.
  Неолиберализъм - да, той е повтаряем. Да си спомним, ако щете, така обсъждания във форума руски диктатор Путин, той влезе преди 15 годни именно с тези идеи във властта.
  Статията-статия като статия. Нищо ново не прочетох.

  Be3Al2(Si6O18)
 76. 76 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2992 Неутрално

  С изключение на няколко наследствени петролни монархии и тиранични режима в свободния свят никой няма гаранция, че богатството му ще бъде запазено и увеличено от следващото му поколение. Конкуренцията и пазарната борба са жестоки.
  И у нас вече след повече от 20г свободен пазар видяхме много "богати" към определен момент от време, пропаднали за кратък срок.
  Къде е "богаствотото" на Илия Павлов или Цецо Мустака?

 77. 77 Профил на aroved
  aroved
  Рейтинг: 453 Весело

  До коментар [#4] от "socialen":

  "Смилов и останалите неолиберални и либертарианци, вярващи в Невидимата Ръка на Пазара и неговата чудодейна, самолековита сила"
  Не намирам опора в текста на Смилов за подобен коментар - самоцелен и водещ право в добре познати опорни точки.

  den
 78. 78 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#77] от "aroved":

  Не се и съмнявам.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 79. 79 Профил на Sars Saraktos
  Sars Saraktos
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#73] от "vladimirkarolev":

  Господин Каролев тук много грешите: "Несправедливото неравенство идва от паричната политика на монополните държавни централни банки, но за нея трябва повече икономическо разбиране."

  Всъщност то идва от абсолютно идиотската политика на Федералния Резерв на САЩ, който, да напомня е ЧАСТНА, а не държавна структура, напук на всякаква логика и в него са акционери всички мръсни американски и европейски плутократи.

  "Който търси истината, Бог вижда..."
 80. 80 Профил на Vladimir Karolev
  Vladimir Karolev
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  [quote#79:"Sars Saraktos"]който, да напомня е ЧАСТНА, а не държавна структура, напук на всякаква логика и в него са акционери всички мръсни американски и европейски плутократи.[/quote]

  Но шефът му се определя от президента, задачите му се определят от президента, държавната хазна взима печалбите му и мандатът му се определя от конгреса. Даммм - това прилича ли ти на частно?

  Governments never learn. Only people learn.
 81. 81 Профил на gozambo
  gozambo
  Рейтинг: 553 Неутрално

  "От тази точка нататък започва свободният алъш-вериш и резултатът му може да доведе до всякакво социално неравенство. Тъй като оттук нататък възникналите неравенства ще са най-вече резултат на индивидуален свободен избор, те биха били политически легитимни и приемливи. Нещата са по-сложни, разбира се. "-край на цитата

  По-сложни са, разбира се. Но не само са по-сложни, те и изобщо не са такива, каквито ги дава корифеят от Оксфорд, мисля беше. Примерът би бил точен ако всяко поколение започваше с равно преразпределяне на ресурсите, но проблемът е, че хората не започват наравно и начисто. Има наследяване и трупане от определени фамилии на ресурси много поколения наред. Концентрацията на ресурси и богатства не се извършва в рамките на едно поколение. Повечето новородени се раждат обезземлени, а други по наследство получават земя за милиони, например. Няма равен старт за всяко ново поколение. Щом няма равен старт, няма и равна свобода. Ти можеш да имаш на книга свободата да си направиш омлет, но омлетът не се прави само със свобода. Трябва и тиган, и олио, и яйца и котлон и пр.

 82. 82 Профил на gozambo
  gozambo
  Рейтинг: 553 Неутрално

  НАЙ-ГОЛЯМАТА ИЗМАМА ОТНОСНО СВОБОДАТА Е, ЧЕ САМО СВОБОДА Е ДОСТАТЪЧНА НА ХОРАТА, ЗА ДА СИ ПОСТИГАТ ЦЕЛИТЕ. ТРЯБВА И РЕСУРС. СВОБОДА ПЛЮС РЕСУРС.
  Затова борбата не трябва да бъде насочена само за извоюване на свободи, но и за преразпределение на ресурсите за всяко ново поколение, т.е. периодично. Особено на ограничените природни ресурси, които Природата или Бог са ги създали. Затова е изключително важно данъците наследство да бъдат над 90 процента от наследството и с парите да се развиват програми за образование и осигуряване на ресурс на младите. Или земята периодично да се преразпределя сред желаещите да правят земеделие. И много други мерки, които целят именно този равен старт на всяко едно ново поколение, който се визира в примера на корифея от Оксфорд.

 83. 83 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2306 Неутрално

  До коментар [#73] от "vladimirkarolev":

  Собственикът на Си Ен Ен Тед Търнър,плати само образованието на децата си. Нищо друго!
  Идеята да осигуриш финансово и/или материално децата си е по своята същност комунистическа. Не мога да разбера хората,които не виждат това! Ето,90% от българите имат собствено жилище,купено от родителите им и виждате докъде стигнахме! Резултатът винаги е плачевен и обратен на очакваният! Осигурявайки безметежна младост на децата,те неизбежно се изнежват и даже деградират.

 84. 84 Профил на Hamster
  Hamster
  Рейтинг: 1002 Неутрално

  Няма по-леви от българските "десни"!

  Hamster
 85. 85 Профил на Sars Saraktos
  Sars Saraktos
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#80] от "vladimirkarolev":

  Не сте прав. Като институция в действията си е НЕЗАВИСИМ от президента и неговото правителство. Само формално се отчита пред Конгреса като Иван Искров пред НС. И най-важното -годишните приходи от системата на Федералния Резерв се внасят в Държавната хазна на САЩ, СЛЕД покриване на разходите на банките-партньори и заплащане на 6% дивиденти на акционерите. Прилича ми не на частно, ами на безконтролна черна кутия.

  "Който търси истината, Бог вижда..."
 86. 86 Профил на Sars Saraktos
  Sars Saraktos
  Рейтинг: 470 Весело

  И съвсем между другото, Федералният рузурв никагя не е бил одитиран. Защо ли?
  Следователно никой не знае колко се краде от него по схемата "покриване на разходите на банките участнички", оттам законово определените 6% дивидунти може да се окажат и 20-30% реално, а номинално 6%, ама товя как да се провери. Отделно ФР само инфлация, кризи и катасграфи е създавал от 1913 г., досега. Товя е само една помпа за инфлация - изхвърляна в целия свят, а САЩ паразитират върху кървавия труд на всички останали хор в света, но самите те като държава са в технически фалит. И понеже нямат полезен ход тикат Европа към война с Русия, за да стопят дълга си. Впрочем точно така ФР вкара САЩ в Първата и Втората световни войни.Ама темата е дълга, а съм забелязал, че като стане сериозна дискусията Вие бягате от фарума.

  "Който търси истината, Бог вижда..."
 87. 87 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 495 Неутрално

  До коментар [#14] от "socialen":

  че как не е левичарско да даваш народни пари на аверите си? Обясни това.

  Дясно е държавата ДА НЯМА пари.

 88. 88 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 495 Неутрално

  До коментар [#31] от "comandante vs либертарианци и корпокративисти":

  род и родина... ше ме убиете от смях

 89. 89 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 495 Неутрално

  До коментар [#36] от "dombi":

  а не може ли да правят нещо друго и да се адаптират към новата реалност? И да са спестявали през годините, по различен начин, за да разпределят риска си, и да не останат на сухо при революция в политиката или дори само в тяхната сфера? Или искам твърде много?

 90. 90 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#87] от "ungeheuer":

  До коментар [#87] от "ungeheuer":

  Типичната дясна, неолиберална, либертарианска политика на трупане на дългове, които те раздават на Олигархията, а бедните двойно изплащат, я наблюдаваме в момента на живо тука!
  Неолибералите и либертарианците от Реф. Блока искат да натоварят най-големия досега изобщо вземан дълг в Българската история от 8 милиарда € с 10% годишна лихва!
  Същите тези неолиберали и либертарианци, които заклеймиха като непосилно смазващо поколенията взимане на 1 милиард лева (500 милиона €) дълг с 3% годишна лихва от Орешарски.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 91. 91 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 419 Неутрално

  [quote#27:"Boyant"]И какво ще стане тогава със стотиците милиони лузъри? От глад ли ще умират? [/quote]
  Ще се появи партия на лудитите и със сопи ще чупят роботите. И накрая Ротшилд няма да има нито един робот.

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 92. 92 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 419 Неутрално

  [quote#90:"socialen"]Неолибералите и либертарианците от Реф. Блока искат да натоварят най-големия досега изобщо вземан дълг в Българската история от 8 милиарда € с 10% годишна лихва! [/quote]
  Така или иначе дълговете никой никога няма да връща, та по-добре да вземе, отколкото да правим икономии. Така мисли Михаил Константинов:

  - Колкото повече пари вземем, толкова по-добре. Ясно е, че дългът няма да се връща. Никой никъде не си връща дълговете. Средната задлъжнялост на жител на земята е 150 хил. евро. Общо в света дългът е 1000 трилиона евро. Тези пари няма как да се връщат.

  http://pik.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BC-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5-%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%BE-news288198.html

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 93. 93 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 419 Неутрално

  [quote#86:"Sars Saraktos"]Впрочем точно така ФР вкара САЩ в Първата и Втората световни войни.[/quote]
  винаги съм се питал защо след всеки световен конфликт САЩ стават все по-силни? Преди І-вата световна война, САЩ бяха изолационистична страна с по-малка тежест в световните работи от Великото кралство. Преди ІІ-рата световна война също бяха в някаква степен изолационистически настроени, но вече бяха "първи след равните". След ІІ-рата световна война САЩ станаха световен, неоспорим хегемон. Особено след Бретън-Уудс...

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 94. 94 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 495 Неутрално

  До коментар [#90] от "socialen":

  тотално лъжете, и то по няколко начина.

  А) лихвата няма да е 10%, това е толкова очевидно.

  Б) аз не съм съгласен с този дълг и не знам защо ги наричате либертарианци. Според мен правилното е да се ореже бюджета и няколко години не само да няма дефицити, но и да излизаме на плюс. Но вие ще оревете света, че държавата е абдикирала. Така че не виждам нищо либертарианско в Бойко и Зеленогорски, примерно.

 95. 95 Профил на ZeroOne
  ZeroOne
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Либерализъм=болшевизъм и комунистически интернационализъм. Разликата е, че докато при болшевишкия режим всичко принадлежеше на висшата партийна номенклатура, при т.нар. либерална демокрация всичко стана собственост на международната плутокрация и местните олигарси. Либерализма и неговите метастази като мултикултурализъм и глобализъм доказаха своята тотална несъстоятелност и импотентност да решат какъвто и да е проблем от действителността. Най-силното доказателство за този провал е настоящето положение в България. За 25 години предписаните либералните рецепти докараха държавата ни до пълен колапс.

  ZeroOne
 96. 96 Профил на postmodernity
  postmodernity
  Рейтинг: 426 Весело

  До коментар [#73] от "vladimirkarolev":

  Браво за поста, Владо! Не споделям убежденията ти изцяло, но това е много добре!

  "Либерализъм - тази дума бих превел като стадно оскотяване..." Фридрих Ницше
 97. 97 Профил на Dreadlord
  Dreadlord
  Рейтинг: 688 Гневно

  Ролс е глупак, а неравенството, стига да е честно постигнато, е полезно. Според Ницше "Грешките на великите са достойни за уважение, тъй като са по-полезни от истините на низшите".

  Кой измисли простотията, че трябва да бъде насърчавано равенството? Откъде-накъде? Не може да има такива неоснователни твърдения без обосновка - това е един вид "положително право" - а правата могат да са само отрицателни. Всъщност това не е право, а диктат (или деспотизъм). Единственото, което трябва да се съблюдава, са средствата да са справедливи. Никой няма моралното право да разсъждава като последна инстанция какъв е резултатът и трябва ли да бъде различен.

  Идеите за премахване на институцията на наследството, пък, са може би най-голямата опасност за цивилизацията - чисто икономически биха създали стимул да се "изпие" светът. Трябва да се абстрахираме от смяната на поколенията и да гледаме обекта на наследството като една фирма или корпорация, чийто акционери се сменяват при всяка смяна на поколенията. Ако фирмата се ликвидира на всеки 30-40 години и се почва отначало, резултатът би бил плачевен. Това че огромното количество такива "фирми" в световен мащаб са "кухи" не е проблем на останалите.

  Who is General Failure and why is he reading my disk?
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK