Какво да бъде здравното осигуряване

Какво да бъде здравното осигуряване

© ВМАПреди близо 30 г. в един английски вестник имаше голяма статия със следното въведение (по памет): "...Някога надменните англичани, нахлупили колонизаторските си коркови шлемове, идваха на Изток, за да разнасят сред неграмотните кулита* благата на цивилизацията. Днес от тук (от Синагпур, б. моя) те могат да изнесат модел на здравно осигуряване, пред който нашият английски модел "Бевъридж" изглежда примитивен".


Пресилено по журналистически ли? Да видим...


Солидарните модели
В западния свят са разпространени два основни модела на здравно осигуряване. Единият се нарича (разговорно) "Бевъридж" (или "Семашко") и е базиран на познатите у нас доскоро социалистически принципи – гражданинът плаща данъци, а срещу тях държавен фонд заплаща (предварително или последващо) медицинско обслужване и заплащане на част от медикаментите за домашно лечение. Има го в Обединеното кралство, Италия, скандинавски държави и другаде.


Другият се нарича (пак разговорно) "Бисмарк" и е базиран на днес познатите у нас принципи на задължителното здравно осигуряване. Има го в Германия, Франция и другаде.


Днес в повечето държави от западното полукълбо функционират в чист вид, в локални версии или в някаква комбинация именно тези модели. Характерното за тях е солидарността. В случая това означава, че всички здравноосигурени лица внасят данъци/здравни вноски. А ако и когато се наложи някой да използва медицински услуги, те се заплащат на лечителя (по определени правила) от държавата или от съответния здравноосигурителен фонд. Или – "внасят всички, а ползват нуждаещите се".


От това произтича и следващата важна характеристика: индивидуалните вноски потъват в общия солидарен "котел" и се изразходват почти без остатък в същата календарна година за нуждаещите се. Натрупване по принцип няма.


Предимства и недостатъци на солидарните модели


Основното предимство на тези модели е очевидно: срещу поносимо малки вноски осигуреният получава сигурност, че евентуални големи разходи за медицински услуги ще му бъдат спестени – т.е. ще бъдат заплатени.


Основният недостатък е на практика същият: може да се случи осигуреният да не използва медицински услуги дълго и много дълго време. Тогава логично у него възникват въпросите "за какво плащам" или "къде отиват моите вноски".


От страна на осигурителния фонд като недостатък се счита възможността осигуреният да използва медицински услуги и без особена потребност. Сред медицинското съсловие е известен феноменът "ми, минах, баби, да ми провериш кръвното". В този всъщност изключително сложен феномен се пресичат: самотата и нуждата от контакт, истинска (и/или параноична) грижа за здравето, която е и полезна, доверието в утешителните думи и поведение на лекаря и много други, които са предмет на самостоятелно изучаване.


За намаляване на тази възможност осигурителните фондове са създали учудващо голямо количество разнообразни ограничителни механизми, правила, лимити и пр., които обаче се сблъскват с медицинската доктрина за безотказна помощ и с моралните ни критерии.


Още един недостатък на тези модели на практика е липсата на отговорност на осигурения към собственото здраве. Или по-точно – тази отговорност е оставена "в ръцете" на самия индивид. А всеки опит за ограничаване на тази безотговорност се счита за посегателство срещу гражданските права на индивида, извоювани едва ли не от Френската революция и американската Декларация за независимост. Борбата с ограничаването на тютюнопушенето у нас е може би най-яркия, но далеч не единствен пример.


Модел със засилена индивидуална отговорност


Веднага трябва да спомена, че модели с подобни идеи има в редица държави в Далечния изток, но като най-отчетлив ми изглежда този в държавата точно на обратния край на глобуса – Сингапур. Ето някои негови характеристики накратко:


- всеки гражданин задължително внася здравни вноски в държавен фонд


- вноските се натрупват в "лична здравна сметка" и се олихвяват, а неизразходваната част се наследява


- от натрупаната в сметката вноски осигуреният заплаща консумираната от него медицинска услуга – в държавни или частни медицински заведения. И нещо повече – от същите права се ползват и осигурените от него членове на семейството: деца, нетрудоспособни и пр.


- до определена възраст (около 60 г.) осигуреният задължително трябва да има определена минимална сума в сметката си. Ако са се събрали повече, той по определени правила може да изразходва превишението за здравни цели: почивка, подобряване на жилищни условия и пр.


Паралелно с основния фонд действат и такива за допълнително здравно осигуряване: за заплащане на лечение на скъпи и/или продължителни заболявания и няколко други.


Малко повече за този модел аз бях писал в специализирани и популярни издания, а писаха и редица авторитетни икономически експерти в доста свои статии и интервюта.


Дори и в такова конспективно представяне могат да проличат основни


Предимства и недостатъци на този модел


Недостатъците на солидарните модели са превърнати в предимства:


1. Осигуреният във всеки момент знае колко са внесените от него средства в "личната здравна сметка". Нещо повече – привлекателното олихвяване е стимул той да внася повече в нея, за разлика от солидарните модели, в които той е "стимулиран" да укрива доходи.


2. Осигуреният се стреми да ограничава в някакви предели консумацията на медицински услуги.


3. Осигурителният фонд няма защо да измисля ограничителни механизми – те са икономически и са предоставени "в ръцете" на самия осигурен.


4. Осигуреният е принуден (задължен) да мисли за опазването на здравето си и за това на осигурените от него – пак с чисто икономически стимули: той е изправен пред страха да плаща медицински услуги от личната си сметка.


И – неизбежните недостатъци: може да се случи заболяване със скъпо лечение, цената на което надвишава парите в "личната сметка". Тогава осигуреният трябва да търси допълнителни средства. А може да се случи и че осигуреният, за да икономиса средства, да не потърси най-адекватното (вероятно и скъпо) лечение и състоянието му да се влоши.


Ситуацията в България


Като европейска държава, в България са се развили солидарните модели: първо на здравното осигуряване (до около 1946 г.), после – на държавното финансиране, следвано (от 2000 г.) пак от здравното осигуряване.


След близо 14 години практика, стават ясни редица предимства и недостатъци на солидарното осигуряване. Доста критики има срещу конкретната реализация на модела за здравно осигуряване. Отделни експерти (вкл. и моя скромност) и граждани лансират идеите за личните здравни сметки.


Веднага трябва да подчертая, че една генерална промяна на модела е свързана с редица трудности – административни и психологически. Дори и политически: след като идеален модел няма и принципно не може да има – какъвто и нов модел да се предложи, винаги ще се намери политическа сила, която ще го атакува: от идеологически, икономически или дори от чисто партийни позиции.


И така дойде времето на


Големият експеримент...


Комисията по здравеопазване в народното събрание взе интересно решение. Вместо да губи време на експерти и граждани в обилни дискусии за предимствата и недостатъците на отделните модели, просто предложи един експеримент. И то: масов – засяга всички осигурени и да го наречем – безопасен. Защото успехът или провалът на експеримента няма да се отразят фатално върху здравето или благосъстоянието на осигурените. Става дума за идеята, обявена в интервюто на ген. Стоян Тонев – шеф на комисията по здравеопазване в парламента (в."Труд", 2.12.2012 г.):


- Нека посочим как промяната ще се отрази на българин, който се осигурява за здраве върху заплата от 500 лв. и от 1500 лв.


- 25% от парите от личното участие в здравната вноска ще отиват в индивидуалната партидна сметка на българина и той ще определя за какво да се харчат. Т.е. при заплата от 500 лв. за здраве се отделят 40 лв. От тях 24 лв. внася работодателят, а 16 лв. - работникът. Т.е. 25 % от 16-те лева или 4 лева (10% от цялата здрана вноска - б.р.) ще са само за пациента и ако той не ги ползва, ще му се натрупват, докато в един момент му потрябват. А при този служител, който се осигурява върху 1500 лв., всеки месец ще му се заделят по 12 лв., които ще са само за него. Той например може да реши да ги оползотвори за преглед без да чака за направление, а останалите пари от вноската му ще отиват в националния солидарен фонд. В Германия ефектът от натрупването от личните партиди годишно е за 20 млрд. евро, надяваме се при нас да е около 50 млн. лв. Много важна подробност е, че осигуреният ще може да използва своята част от парите за лечение на някои от членовете на семейството - примерно за болното си дете или съпруга.


...и неговите перспективи


Ако експериментът се проведе по всички правила: с грижливо планиране, изпипване на всички административни процедури, педантично събиране на отчетна и всякаква друга съпътстваща информация, задълбочени анализи и други, след определен период, да кажем, шест месеца, ще имаме наистина уникални резултати:


1. Ще се види мястото на качествено нов модел на здравно осигуряване в обществото ни. И ще се очертае приемливостта на този модел сред различни членове на обществото: млади, средни, стари; работещи и не толкова; имотни и безимотни, родители и бездетни и пр.


2. Ще се очертаят още по-релефно недостатъците на сега съществуващия модел и респ. може да се тръгне към усъвършенстването му.


Най-вече и най-основно според скромното ми становище ще се въведат наченки на качествено ново отношение към личното ни здраве. От една страна, "възпитани" от социализма, че "държавата ни е длъжна за всяко нещо" и от друга – възпитавани (не знам от кого) на лична и колективна безотговорност, ние сме учудващо и абсолютно безотговорни и към здравето си. Най-ярък пример за това е масовото непосещаване на профилактичните прегледи, въпреки всички усилия на лекарите да ни убедят в тяхната необходимост. Нещо по-лошо – не възпитаваме такава потребност и в децата си. Е, ако и когато съветите на лекарите се подкрепят от мощни икономически стимули, може би съзнанието ни ще настигне битието ни и ще станем по-отговорни към здравето си.


Естествено това е далечната перспектива – когато средствата в "индивидуалната партидна сметка" станат 20 или дори 30 % от вноската. Или пък когато се въведе допълнително здравно осигуряване, базирано само на "личните здравни сметки". Най-далечната перспектива би била да въведем модела "Сингапур" като единствен и основен в здравното ни осигуряване. Аз лично съм ентусиаст и добронамерен скептик.


*


В публикуваната Програма на правителството 2014-2018 г., в раздела "Здравеопазване", такава цел и съответни мерки няма. Но – не е късно да се появят. Та - да очакваме ли "личните здравни сметки" и да се учим как да ги управляваме? Или да чакаме следващата програма?


* Кули – презрително название на водачите на рикши, а и изобщо на местните жители в Далечния изток (остаряло)


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (66)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на dmarev
  dmarev
  Рейтинг: 458 Любопитно

  Докато се научим да не "смучем" от здравна каса (малцинства, майчински с нереално осигуряване последните месеци и т.н.) няма да се оправим! За съжаление!

 2. 2 Профил на Читателят
  Читателят
  Рейтинг: 507 Неутрално

  Страх ме е от лична осигурителна сметка.
  Влизаш за настинка, проверяват ти колко пари имаш и ти назначават всички възможни изследвания, с които разполага съответната клиника.
  Още по-опасно е със застраховките. Нямаш гаранция, че след като вече са те изследвали за няколко неща със сложни латински имена, застрахователния фонд ще одобри направените разходи и няма да се плаща всичко от джоба.
  Самата система е изградена да усвоява максималното количество пари и изразходваната сума няма нищо общо с ефикасността от лечението.

  Попътен вятър в главите!
 3. 3 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2815 Неутрално

  И – неизбежните недостатъци: може да се случи заболяване със скъпо лечение, цената на което надвишава парите в "личната сметка". Тогава осигуреният трябва да търси допълнителни средства.Ама то за бедна България това голям проблем.

 4. 4 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 451 Неутрално

  [quote#1:"dmarev"]Докато се научим да не "смучем" от здравна каса (малцинства, майчински с нереално осигуряване последните месеци и т.н.) няма да се оправим! [/quote]
  това в скобите не се "смучи" от здравната каса. Трябва да правиш разлика помежду здравна и осигурителна каса (последното не е точно каса, но няма значение).

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 5. 5 Профил на Иван55
  Иван55
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Солидарен модел или модел със засилена индивидуална отговорност? Предлагам, ако се правят експерименти, да се започне от гражданската отговорност, че там на течение е само една кола. Представям си собственика на Q7, блъснато от Жигула и ме напушва смях.

  Към "Власт власт възпира" чрез пряка демокрация.
 6. 6 Профил на sweeper
  sweeper
  Рейтинг: 379 Неутрално

  Хм, че нали същия "гениален" модел биде заложен в допълнителното пенсионно осигуряване на родените след 1.1.1960г? И докъде я докарахме? Да се иска и малкото спестени там парици да се преточат през НОИ за да се изядат без остатък. Не че един ден осигурените по този модел щяха да вземат някакви осезаеми добавки към пенсиите де ...

 7. 7 Профил на М.Георгиева
  М.Георгиева
  Рейтинг: 457 Весело

  Едни плащат осигуровки, други - не. Едни повече, други по - малко. Това няма да се промени. Солидарният модел отпада като несправедлив. Ако остане - трябва доплплащане или разделяне на групите: едните в болници, другите в приюти. Първите се финансират от касата, вторите от държавата. Алтернативата е: СПАСЕНИЕТО - Всеки българин - религиозен.

 8. 8 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 665 Любопитно

  Няма какво да се теоретизира, всичко е измислено и дори е въведено в България, но за друг вид застраховка.
  ПРИМЕР
  Гражданска отговорност.
  Задължително внасяш около 180 лева годишно и какво получаваш:
  Лимити на отговорност за Р.България, считано от 11.06.2012г.
  1. За неимуществени вреди, в следствие на телесно увреждане или смърт:
  а) 2 000 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице;
  б) 10 000 000 лв. за всяко събитие при две или повече пострадали лица.
  2. За имуществени вреди - 2 000 000 лв. за всяко събитие.

  В България се плаща ГО за около 3,5 милиона автомобила, а като граждани сме около 7 милиона.
  Кажете ми. нима здравната вноска покрива лечението на който и да било ?!
  Как за автомобилите може, а за хората НЕ.

  Здравната мафия, яко ни се е качила на главите и всякакви експерименти за подобряване са само за замазване на очите.

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 9. 9 Профил на subaru
  subaru
  Рейтинг: 838 Неутрално

  Швеция, Дания, Австрия, Канада.

 10. 10 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1079 Неутрално

  Стига с тая солидарност бе!
  "Солидарност" преведена на български (с лек привкус на руски) означава "сплотеност". Само че сплотеността не може да се гради върху несправедливост - един си пази здравето, купува здравословни храни и работи, плаща данъци, с другия гуляйджия и разхайтен, яде евтини боклуци, напие се, счупи си главата и хайде добрия гражданин да му плаща сметката, така ли?
  Докато се говори за такава сплотеност, тип "болен здрав носи", оправия не може да има. Т.е. нужна ни е система с повече справедливост (а не солидарност!), където всеки ще носи лична отговорност за здравето си - какво яде, начин на живот, рискове, които поема (екстремни спортове, например) и т.н.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 11. 11 Профил на abc
  abc
  Рейтинг: 523 Любопитно

  Как се нарича система при която едно мнозинство плаща вноски, а едно малцинство(не визирам само ромите) ползва без да заплаща?

 12. 12 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 458 Весело

  Преди близо 30 г. в един английски вестник имаше голяма статия със следното въведение (по памет)
  ................................

  Охоооо - здравен археолог?

 13. 13 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Здравеопазването у нас има много проблеми. Но един е генерален и над всички останали - източването. Докато не се предприемат ефикасни мерки срещу точенето на системата / докато не се пребори здравната мафия/ - всякакви умозрителни приказки за вълшебни здравноосигурителни системи, ефективни болници, терапии и лекарства са просто вятър...

 14. 14 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1745 Неутрално

  Най-добре според мен е принципа на самоучастието като при имущественото застраховане.Там има лимит под който ти сам си поемаш ремонта напълно.
  Примерно въвеждаме 100 лева месечен лимит.Наложило ти се да минеш без направление-плащаш; трябва ти аспирин-плащаш;кръвно издледване за 7 лева-плащаш;рентген за 15лева-плащаш;
  Ааако се наложи операция,скъпо изследване или лечение-плаща здравния фонд.

  В Русия съм! В Русия съм!
 15. 15 Профил на Mark Twain
  Mark Twain
  Рейтинг: 461 Весело

  Точно Стоян Тонев ли решихте да цитирате??? Ако шмекер се опитва да ме учи на бизнес и морал, почвам да си мисля нещо...

  "Мисленето е най-тежката работа и това, вероятно, е причината толкова малко хора да я вършат." Хенри Форд
 16. 16 Профил на baxter
  baxter
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Много хубаво, но понеже тук така или иначе всичко се опорочава,пак и отново опираме до контрола върху финансовите институции, като банките напримр. Защото една фалирала бабанка, т. Е ограбена, като КТБ например, може да изяде всички индивидуални здравни вноски и после да се теглят държавни кредити, за да се възстановят. Затова ми се струва, че първо трябва да се направи най важното, контролната функция на държавата, правосъдната ни система и след това да се мисли за другите реформи. Иначе всичко би било иливане от пусто в празно. И резултата на е на лице.

 17. 17 Профил на intergalactic
  intergalactic
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Според мен трябва да има минимална вноска в кюпа, която да отива за издръжката на Бърза помощ. Всичко останало по индивидуални партиди. Защото аз давам по 208 лева всеки месец, а не получавам нищо. От друга страна за същите пари, но годишно, получавам адекватни услуги чрез частен фонд.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Коментарите ми са мои собствени и не отразяват непременно възгледите на Фондация Америка за България.
 18. 18 Профил на М.Георгиева
  М.Георгиева
  Рейтинг: 457 Неутрално

  Като в САЩ. Различни осигурителни пакети - различни нива на осигуряване. Така е и в България, но не за здраве, а за автомобилно застраховане например.

 19. 19 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1129 Неутрално

  [quote#15:"Mark Twain"]Точно Стоян Тонев ли решихте да цитирате?[/quote]
  Мина повече от месец откакто ген.Тонев го каза това.Ако останалите тарикати,министър на здравеопазването,експерти по здравен мениджмънт,представители на Здравната каса,бяха реагирали на това предложение,сега щяхме тях да цитираме.Странно защо мълчат.

 20. 20 Профил на петро
  петро
  Рейтинг: 571 Неутрално

  До коментар [#2] от "Читателят":
  [quote#2:"Читателят"]Влизаш за настинка, проверяват ти колко пари имаш и ти назначават всички възможни изследвания, с които разполага съответната клиника... [/quote]
  =========
  С няколко думи-системата е предназначена за хора с малко по-друга форма на очите и не така лукави!

 21. 21 Профил на Forest
  Forest
  Рейтинг: 1598 Неутрално

  решението е много просто. пакетът с услуги е в договора ти с частен фонд, а фондът ще има договори с частни болници. частният фонд не може да откаже да плати лечение което е в договора ти, и няма да допусне болницата да го точи в противен случай ще прекрати договора си с нея. освен това осигуреният ще има право да си смени фонда, а държавата ще регулира дали фондовете си спазват договорите и може да им отнеме лиценза.
  с 1 изречение реформата е много проста - смяна на държавния монопол където всеки злоупотребява с парите на другите с модел базиран на личния интерес и свободното договаряне. ролята на държавата ще е да регулира дали фондовете си спазват договорите и да плати застраховките на пенсионерите. държавата спира да събира вноски и да управлява болници. корупцията в здравеопазването ще изчезне за един ден.

  Истината ни прави свободни.
 22. 22 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7641 Неутрално

  То всичко хубаво,ако в здравната система не работеха българи.Тока,каквото и да се въведе,на втората година ще е съсипано.

 23. 23 Профил на драган
  драган
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Каквито и модели да правим не започне ли държавата да внася дължимото от нея- ще бъде същото.
  Не престанат ли да цоцат тези дето не плащат - ще бъде същото.
  Касата не отреже ли болниците които смучат с измислени пътеки - ще бъде същото.
  Не се ли ударят през ръцете джипитата, които търгуват с направления - ще бъде същото.
  Проблемът не е в това каква система ще се въведе, А В КОНТРОЛЪТ! Ако такива като ген. Тонев правят реформата не чакайте нищо добро.

 24. 24 Профил на Суджук Герберите
  Суджук Герберите
  Рейтинг: 458 Неутрално

  100% частно. Ето такова трябва да бъде.

  Голям апартамент купи, голяма сума не плащай!
 25. 25 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1079 Неутрално

  До коментар [#18] от "М.Георгиева":

  Именно. Време е всеки да поеме съдбата си в собствени ръце, а не да чака на държавата да му опере пешкира.
  Като имаш смелостта да караш в нетрезво състояние, после бъдии така добър и да платиш лечението от джоба си, както и лечението и репарациите на хората, които евентуално ще осакатиш/убиеш с колата си.
  Като не ти пука и ядеш салам от 3 лв. после ще си платиш лечението на храносмилателната система, а не тоя дето купува био храни да плаща твоето лечение.
  Това е то отговорността и справедливостта.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 26. 26 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1129 Весело

  [quote#15:"Mark Twain"]Ако шмекер се опитва да ме учи на бизнес и морал, почвам да си мисля нещо.[/quote]
  Този наистина е такъв.Лично ми е бъркал в джоба за да извади 301 долара.Не ми се ще да си мисля че това му предложение е накарало някой да му спретне това журналистическо разследване,което тече по БТВ.Но,нали все пак става въпрос за прехвърляне на ,макар и малко,власт от партията и правителството,които се олицетворяват със Здравната каса,към тези,които де факто я финансират,осигурените,да допуснем е такава версия.

 27. 27 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3216 Неутрално

  Аз помня. В социалистическа Б-я в началото имаше частна практика. Някои доктори печелеха луди пори, а не можеха да ги харчат. Един такъв ги трупал в къщи на бали до стената и имал цял дрешник от пари. Но го обадили, направили обиск и намерили парите. След това забраниха частната практика. Аз съм двойно осигурен и редавно плащам /не, доплащам/. Затова съм за изцяло частно здравеопазване. Няма да могат да крадат. И ще работят повече. Сега доктора преглежда 10 души на ден по 40 лв = 400. За 20 дена 8000. А от ЗК му доплащат. Та на запад вземат по-малко. А туй дето го пише за Сингапур, какво е? Внасяш парите си на влог в здравна каса. Че защо в здравна каса, а не в банка?

 28. 28 Профил на М.Георгиева
  М.Георгиева
  Рейтинг: 457 Любопитно

  Във всяка болница да се назначат психиатър и свещено-служител (поп или имам). Те не се понасят взаимно - едни други се смятат за луди, но никога не е късно за ново начало. След среща с тях (съответните хапчета от психиатъра и разяснения за задгробен живот от свещено-служителите), каквото и заболяване да имат, на хората няма да им пука. Така болните ще са щастливи, няма да бият доктори, а държавата ще реализира икономии.

 29. 29 Профил на pentuer
  pentuer
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#15] от "Mark Twain":

  Явно си гледал снощи предаването на Нова....

 30. 30 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1317 Неутрално

  Бялата мафия ще съумее да обсеби всичко, от всякакви фондове и ще рекетира държавата.

 31. 31 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 784 Неутрално

  "Единият се нарича (разговорно) "Бевъридж" (или "Семашко" и е базиран на познатите у нас доскоро социалистически принципи – гражданинът плаща данъци, а срещу тях държавен фонд заплаща (предварително или последващо) медицинско обслужване и заплащане на част от медикаментите за домашно лечение. Има го в Обединеното кралство, Италия, скандинавски държави и другаде." В гореспоменатите държави и в България при социализма обаче данъците на гражданите играеха изключително малка роля за приходите на държавата. Приходната част на бюджета държавата формираше най- вече от принадената стойност на държавните индустриални предприятия. Никой не караше селяните, когато продаваха зеленчуци на пазарите или кокошки и телета да регистрират фирми, да си купуват касови апарати, да ги регистринат в НАП. Никой, никъде, не само, че не следеше движението на тези пари, но държавата стимулираше с всички възможни средства тази частна (уж лична) инициатива! Контролираната от държавата икономика и печалбите от нея формират и голяма част от бюджета на Англия, Италия и други държави. Нашата държава в никакакъв случай не трябва да допуска приходите в бюджета да са само за сметка на данъчното облагане. Необходимо е развиването и подържането и на държавна индустрия. Бюджетно финансираното, безплатно здравеопазване в съчетание с частното, кешово, осигурително или смесено, НО НАПЪЛНО ДОБРОВОЛНО осигуряване, са най- добрият вариант за функционирането на една здравна система. В Кувейт здравната система функционира точно по този начин. Лекарите са свръхнатоварени в държаните болници, което изключва възможността да бъдат корумпирани, а в частните болници, каквато и да било корупция е НАПЪЛНО, 100 % ИЗКЛЮЧЕНА поради естеството на финансиране. Няма как да бъде заобиколена болничната каса, нито някой след като е платил веднъж, да бъде изнуден да плати "под масата" още веднъж. Пълен абсурд!

 32. 32 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 1046 Неутрално

  Докато не се подгонят разни паразите като бай мангау, чиновници и шапкари, които не си плащат осигуровките да си плащат за лечението, както и безотговорни към здравето си хора няма да има оправия.

  Лични сметки...добре ама за бедните като цяло българи с ниски доходи и цени на лекарства западни как ще стане. Ще си продаваме къщите да се лекуваме ли ?

 33. 33 Профил на nikolai
  nikolai
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Без известна солидарност на системата, ако се разболееш от нещо сериозно си обречен. Пример: плащаш по 250 лева на месец здр. осигуровки, което е много, за година прави 3000. За 30 години е 90 000 лева, ако се олихвява да станат 180 000 лева. Едномесечно лечение на рак варира от 3000 до 10000 лева. Сметнете за колко ще ти стигнат. А лечението трае години.... Не познавам човек на 60-70 години, който да казва, че се е наживял и може вече спокойно да си умре, такава му е съдбата...

 34. 34 Профил на Скандинавец
  Скандинавец
  Рейтинг: 501 Неутрално

  "Бевъридж" работи добре по мое наблюдение.
  Е, ако не е добра за България, проблемът не е в "бевъридж", а в държавата.

 35. 35 Профил на The.Teacher
  The.Teacher
  Рейтинг: 627 Неутрално

  "Основният недостатък е на практика същият: може да се случи осигуреният да не използва медицински услуги дълго и много дълго време. Тогава логично у него възникват въпросите "за какво плащам" или "къде отиват моите вноски"."

  При мене възникват и други въпроси - защо примерно човек осигуряващ се на максимума - 2600 лв. и такъв осигуряващ се на минимума, или безработен, или пенсионер, ползват едни и същи услуги в едни и същи болници?

  Местоживеене:---> Магратеа. Образование:---> Антична филология, трансформационна етика и вълново-хармонична теория на историческата перцепция.
 36. 36 Профил на martincho8002
  martincho8002
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Само не знам как с нашите смешни, почти "микроскопични" вноски, бихме могли да ползваме съвременна медицина, ако всеки има своя собствена сметка. Явно не осъзнаваме, че макар и нащият стандарт на живот да не се е вдигнал до този на развитите държави, много от разходите за медицински услуги се вдигат без никакви пречки - техника, консумативи, лекарства - нито едно от тези неща не е спряло да качва цената си , само защото в България има заплати под 500 лева.

 37. 37 Профил на abc
  abc
  Рейтинг: 523 Неутрално

  До коментар [#21] от "Forrest Gump":

  +++++++++++++++++++++++++++++

 38. 38 Профил на Abaddon
  Abaddon
  Рейтинг: 402 Весело

  От това по добро няма.
  http://www.bupa-intl.com/

  It is the nice place.
 39. 39 Профил на Forest
  Forest
  Рейтинг: 1598 Неутрално

  [quote#33:"nikolai"]Без известна солидарност на системата, ако се разболееш от нещо сериозно си обречен. [/quote]

  застраховката пак е солидарна - нямаш лична партида, не се наследява, а от парите на всички се плащат разходите за нуждаещите се. не всички се разболяват сериозно, както не всеки катастрофира.

  реформата ще е в отмяна на държавният монопол. държавата ще регулира, няма да предостава медицински услуги.

  Истината ни прави свободни.
 40. 40 Профил на Forest
  Forest
  Рейтинг: 1598 Неутрално

  [quote#23:"drago62"]Проблемът не е в това каква система ще се въведе, А В КОНТРОЛЪТ! [/quote]

  контрол ще има когато има частни фондове, които ще искат да си намалят разходите. всичко друго е илюзия. докато има държавна каса няма да има истински контрол.

  Истината ни прави свободни.
 41. 41 Профил на Дразнител
  Дразнител
  Рейтинг: 628 Неутрално

  Не разбирам защо авторът не разгледа една от най-успешните системи, а именно тази в Швейцария, където има множество фондове, а осигурителните планове са изключително гъвкави и всъщност представляват застраховки със самоучастие. Колкото е по-голямо самоучастието, толкова е по-малка застрахователната сума. И всеки сам избира как да поеме здравните си рискове.

  Жизнь или Life - избор има.
 42. 42 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1138 Неутрално

  "...25 % от 16-те лева или 4 лева (10% от цялата здрана вноска - б.р.) ще са само за пациента и ако той не ги ползва, ще му се натрупват..."
  Смешковци! 4 лв. ще ми се натрупват. За 40 години вноски ще ми се натрупат около 2000 лв. С увеличение на заплатата, евентуално, нека да са 4000 лв. Лекарство, което сега струва 10 лв., след време ще струва вероятно около 100 лв. Ако лицето е доживяло да ползва натрупваните пари, ще има да замезва с 40 опаковки от въпросното лекарство или 40 тубички синтетична храна. Евалла! Мислят хората за бъдещето на народа, но те самите живеят здраво в днешния ден - с обществени пари, частни инициативи. Нека да им е лошо! А народецът да не протестира, а да яде пасти. И да не забравя да духа!

 43. 43 Профил на aeiou
  aeiou
  Рейтинг: 458 Неутрално

  ..и ако, в идеалния случай, всички граждани се съгласят с основната цел на министъра Москов - да удължат живота си, тогава експеримента ще бъде наистина уникален. Особено като изведнъж разберем колко още ще ни струва това дълголетие и особено ако държавата си остава некоректен платец. Тогава лекарите трябва да развият най-добрите си рекламни кампании да привличат старчоци за различни процедури и лечение - например Алцхаймер, докато внучката им се конкурира с тях за удължаване на бедра.

  Който първи прекрачи границата, губи.
 44. 44 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2180 Неутрално

  До коментар [#8] от "ironhorse":

  все още здравната мафия те лекува на цена ,която не съществува никъде по света ,като се вдигне 10 пъти ,колкото е в нормалния свят цената на лечението ти и най важно ,поне 10 пъти и осигуровките ти за здраве ,тогава може да приказваш за здравна мафия ,ама да плащаш 16.80 ,колкото да си заредиш днес колата до работа и обратно дизелче ,хайде не де й да плюеш ,ами се стягайте ,че много скоро и да се биете и да се тръшкате нито линейка ще ви дойде ,нито доктор ,нито пък в болницата ще намерите някой компетентен ,ще те лекува санитаря или аптекаря ,ама той не може да оперира ,а само да ти вземе паричките за аналгинче и аспиринче

 45. 45 Профил на ugi
  ugi
  Рейтинг: 571 Неутрално

  Истината е, че трябва да има праг на така наречената солодарност. Не може този, който внася по 10лв на месец в системата и този, който внася по 150 да имат еднакви права. Трябва да се направят пакети, като минималния да осигурява много базова защита (или да има годишни лимити) и така нагоре по стълбичката. Така ще се стимулира изсветляването на икономиката много бързо, защото за разлика от пенсионните вноски, които я доживееш да си ги получиш във вид на пенсия, я не, здравните се ползват бързо и като видиш, че заради взимането на ръка после тези пари трябва да ги извадиш в многократен размер за елементарни операции - ще се замислиш и ще почнеш да си гониш правата.

 46. 46 Профил на Ернесто
  Ернесто
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Какво да бъде здравното осигуряване
  Като това до 1989г.

 47. 47 Профил на Veli
  Veli
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Току що се прибирам от Токуда. Взех епикриза за направена операция в петък сутринта. Тъй като упойката беше спинална и знаех кой прави операцията и какво прави, бях изумена как са дописани още 2 ма оператори, като единия е шеф на клиниката и "не съм му видяла очите". Описани са повече манипулации от направените. И от събота, когато си тръгнах до понеделник се водя за пациент в отделението, т.е. прибират си парсата от Здравната каса. Операцията е пратена предварително (имам фактура) и трябваше да даря с благодарност 300 лв. на болницата (имам документ за дарение). За каква промяна на системата говорим като моралът го няма. Същата операция на приятелка в Италия не и струваше и 1евро, беше покрита изцяло от тяхната здравна каса.

 48. 48 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1284 Неутрално

  Това с индивидуални здравни партиди е добра идея. Не е редно едни да плащат много пари и да не ги ползват, а други да нямат никакъв принос и да се възползват непрекъснато от здравните услуги

 49. 49 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2688 Весело

  [quote#11:"abc"]Как се нарича система при която едно мнозинство плаща вноски, а едно малцинство(не визирам само ромите) ползва без да заплаща? [/quote]
  Симбиоза! Паразитна симбиоза, при която гостоприемникът и паразитът умират заедно, солидарно.

 50. 50 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2688 Весело

  [quote#17:"intergalactic"]Защото аз давам по 208 лева всеки месец, а не получавам нищо.[/quote]
  И аз давам по толкова, но винаги получавам много - рецепти (само оригинални продукти без НЗОК да има отношение към тях), талони с направление ... за след три месеца (психологически да се подготвя и ако може, да съм оздравял дотогава), съвети, много съвети и особено един "ела другата седмица пак" (все нещо трябва да почерпя за съвета).
  Като ме видят такъв дащен, веднага ми осигуряван ВИП стая за детенце в едно с една-две вътрешно болнични инфекция (три в едно, златният девиз на директния маркетинг).
  Като дръпна чертата, тия 208 лв. дори ми се виждат малко за нервите, стреса и самоограмотяването, които съм получил.
  Бих давал още 50 лв. само и само децата да имат електронно здравно досие. Не за друго, ами ако изпаднат в затруднено положение извън София, поне лекуващите ги да не ги лекуват с лекарства, към които са алергични. Щото "ВИП обслужването" беше точно заради такъв "лекарски чугун", дето не може да вдене какво му казва препателият и плащаш лечението. И то два пъти щяха да задушат дъщерята!

 51. 51 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2688 Любопитно

  [quote#40:"Forrest Gump"]контрол ще има когато има частни фондове, които ще искат да си намалят разходите[/quote]
  А що да не искат да си увеличат печалбата!?
  Разходите, колкото са по-големи, толкова се твърди, че се работи повече. И има кой да ги поеме. Ако не е нуждаещият се, ще се вмени "гуманитарна" вина на обществото от сорта "Дайте да дадем", "животоспасяващ илач" или "столетница да сбъдне мечтата си да роди собствени деца". Нещо като кръводаряването - и от хепатитни вземат кръв, въпреки че не става за нищо.

 52. 52 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4381 Неутрално

  Първо,
  НЕ НАРИЧАЙТЕ ЗДРАВНИЯ ДАНЪК "осигуряване"
  Това НЕ Е ОСИГУРЯВАНЕ
  Това е ДАНЪК.
  Второ,
  НЕ НАЛАГАЙТЕ НЕЖЕЛАНО "СОЛИДАРИЗИРАНЕ"
  Аз,примерно НЕ ЖЕЛАЯ ДА БЪДА "СОЛИДАРЕН"
  с маргиналите от гетата,КОИТО НЕ ПЛАЩАТ
  НЕКА одиозни фигури,като
  МЕСТАН,ДОГАН,МИКОВ,СИДЕРОВ,ПЪРВАНОВ....
  които точат крокодилски сълзи за
  НАЙ-ВЕРНИТЕ СИ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ
  ОТ ГЕТАТА
  ТЕ да се СОЛИДАРИЗИРАТ С ТЯХ
  ДА ИМ ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИТЕ
  И ДА ГИ ОТГЛЕЖДАТ
  АЗ НЕ ЖЕЛАЯ ТОВА

 53. 53 Профил на goblenka
  goblenka
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Вярно е, че идеални системи няма! "% години в България е действал солидарен модел, като държавата е управлявала фондовете за лечение, образование, пенсии, социални дейности. Нямаше недоволни. Нямаше не лекувани. Всеки знаеше кога ще се пенсионира и се пенсионираше. Всеки можеше да учи и учеше! Кой за по-дълго, кой - за по-късо време! Сега се правят експерименти, като гражданинът няма право на избор! Или влиза в схемата, предложена от държавата, или нямат право на съответните услуги! Това, че имат осигурителен стаж е без значение! Правата им са изчерпани с последната осигурителна дата! Т.е: Гражданинът трябва да има право да избере, дали да е част от солидарна система, или да си е отговорен за себе си и да трупа лични осигурителни сметки! Осигурителният стаж трябва да се има в предвид и човекът да има право да ползва някакви блага от солидарната система, равни на правата, които би имал, ако датата не беше отминала, а е в текущата година. Държавата трябва да има фонд за редките, скъпите лечения. Те не са толкова многобройни, но пък са скъпи. Той трябва да се захранва от бюджета, когото пък захранва всеки БГ гражданин! Но пък, при сегашните условия и управление на публични портфейли, такива решения не са удачни и не се търсят. Търсят се само мерки, увеличаващи гарантирани парични приходи към тях! От това гражданите не са по-добре лекувани, нито пък имат по-гарантирана старост!

  goblenka
 54. 54 Профил на Камен
  Камен
  Рейтинг: 1057 Неутрално

  Вярно, не е оптимална солидарната система, ние плащаме за лечението на бедните и на циганите, но така е навсякъде по света.
  Французите плащат за лечението и детските помощи на своите мароканци и сенегалци; американците плащат за своите черни и мексиканци... където и да се родиш гражданин, длъжен си да плащаш солидарно за по-бедните граждани.
  Не може да се прави паралел със Сингапур, която е едно от малкото световни изключения - всичките граждани богати и работливи. Навсякъде другаде има и маргинали, за които трябва средната класа да плаща. Ако не плаща - излизат да думкат празните тенджери на площата пред парламента. Пък са електорат, трябва да им се угажда, какво да се прави - демокрация...

 55. 55 Профил на svetdi
  svetdi
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Статия, която говори само и единствено за граждани с доход 500 1500 ! Крайно неадекватно при наеселение с висок процент на безработни, пенсионери и хора с доход под 500.

 56. 56 Профил на vse_o6te_jiv
  vse_o6te_jiv
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#21] от "Forrest Gump":

  То и на частните фондове нищо не им пречи да имат собствена система от джи пи-та и собствени болници и специализирани клиники /в Израел е така/ и по този начин въпроса с източването е ликвидиран в зародиш. И ако случайно нашите управленци решат да освободят от данъци даренията за здравни нужди, то може да има наистина добри резултати.

 57. 57 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1022 Весело

  у САЩ 24,9% от здравните вноски отиват за здравен мениджмънт!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 58. 58 Профил на Veli
  Veli
  Рейтинг: 402 Неутрално

  До коментар [#53] от "goblenka": Защо пишете, че нямало недоволни и нелекувани? Е, ако сте била контингент на Правителствена болница и сте могли да си купувате аспирин Байер и тампони без рецепта от аптеката им, приемам. На мен ми се е случвало в петък вечер да се обадят от Онкологията и да ми кажат, че са забравили да изпишат хепарин и ако не им занеса до понеделник (тогава пак ще работиолничната аптека) с. естра ми ще е мъртва. Знаете ли как се намираше хепарин 1977 година? На всички удържаха от заплатите фондовете за пенсия и здраве, но никой не знаеше размера на тези удръжки. Едни получаваха подобаващо здравно обслужване, болшинството някакво, по-добре от никакво.

 59. 59 Профил на Veli
  Veli
  Рейтинг: 402 Неутрално

  До коментар [#53] от "goblenka": Защо пишете, че нямало недоволни и нелекувани? Е, ако сте била контингент на Правителствена болница и сте могли да си купувате аспирин Байер и тампони без рецепта от аптеката им, приемам. На мен ми се е случвало в петък вечер да се обадят от Онкологията и да ми кажат, че са забравили да изпишат хепарин и ако не им занеса до понеделник (тогава пак ще работиолничната аптека) с. естра ми ще е мъртва. Знаете ли как се намираше хепарин 1977 година? На всички удържаха от заплатите фондовете за пенсия и здраве, но никой не знаеше размера на тези удръжки. Едни получаваха подобаващо здравно обслужване, болшинството някакво, по-добре от никакво.

 60. 60 Профил на dali_da
  dali_da
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Статията е ясна и добра!
  Трябва да се управляват интересите на хората!
  Солидарната система гарантира несправедливост и създава лентяи!
  За това, тази система трябва да се прилага само за деца и бедни, които не могат да работят! И да осигурява определен основен минимум грижи!
  За всички други - задължителни индивидуални вноски на 3 различни и свободно избираеми нива с възможност за нарастване на здравната услуга във всяко отношение!
  Без здравни услуги за трудоспособни лица, които не си плащат вноските!
  И само за 2 години ще спрем да критикуваме здравната система!
  Но, властта не иска!

 61. 61 Профил на goblenka
  goblenka
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#58] от "classmate67":

  Защо се впрягате? Вие конкретизирате, а аз описвам обща картина. Нима твърдите, че при едната, или при другата система всички болни оцеляват и това е поради доброто обслужване, или заплащане на медицински труд? Не мога да се съглася. Знам и проблемите за които пишете. Вие сте търсили лекарства за онко болни. Аз съм търсила за по-простичко заболяване. За язва. Търсила съм го от тираджии, или работещи в арабски страни. Написала съм, че няма идеална система, за това всеки трябва да има право да избере една от двете системи, които трябва да действат и съответно, да си носи отговорността за избора. Ако не в този си пост, в друг, по повод Ваньо Шарков съм писала и за добрите лекари! Днес те са рядкост. Да! Има! Има такива, дето можеш да ги вдигнеш по сред нощ и да те обгрижат, без да те ругаят и дори, без да са длъжни, може дори - безплатно! Но, те са рядкост! И преди беше така! Преди, значи, преди 1989-та. Та, не се впрягайте излишно, а прочетете отново, за да разберете общия смисъл на поста.

  goblenka
 62. 62 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Всъщност спорът между привържениците на двете системи е спор между бедни и богати. Богатите искат индивидуални сметки, за да не би някой лев от това, което са дали, да отиде за тези, които нямат. Нямащите искат да могат да ползват част от парите на богатите за своето здраве. Първата система е индивидуална (индивидуалистична; антисоциална), а втората – прекалено социална. Поради това колкото по-голяма е разликата в доходите на бедни и богати в една държава, толкова по-социална система трябва да се избира. И обратното.

  Но и двете системи водят не до оскъпяване, а до драстично оскъпяване на здравната помощ. Предпоставка за което е нейното монополизиране. Или нейното картелиране.

  Първо, защото в системата работят доста хора, много от които високоплатени, които не лекуват, а само поддържат активността на системата. Което очевидно е разход, който няма пряко отношение към лекуването и който би се избягнал, ако тази система не съществува.

  Второ, защото между лекари и фармацевти-производители от едната страна и болния човек от другата, се намесва една система, на която не ѝ пука за здравето на хората и за която е по-важно какво може да спечели от своето посредничество. И тъй като оперира с чужди парични средства, а не със свои, лесно се подкупва. А това води до драстично големи, може би до или над десетократни разлики между производствената и продажната цена на медикаментите, здравната техника и здравната технология. И не случайно така наречената БЯЛА МАФИЯ е, наравно с ПРАВНАТА МАФИЯ, една от най-известните. Факт, който обяснява защо от всички системи и отрасли в България най-проблемни са здравната и съдебната система.

  Системата с индивидуални сметки има, особено при сегашното състояние на нещата, още един вроден порок. Защото и тук хората, които управляват фондовете, били те здравни или пенсионни, управляват не свои, а чужди капитали. Те нямат интерес тези капитали наистина да са доходоносни за техните собственици, но имат сериозен интерес те да са много ефективни за управляващите. И затова ги управляват именно по такъв начин. Ако не ги източват заедно с главницата.

  Нещо повече. Тъй като поради отказа от златния стандарт (от 1933 до 1973 година САЩ постепенно налагат на света пълния отказ от златния стандарт) всички валути на практика постоянно се обезценяват (девалвират; ревалвирането, ако изобщо го има, се появява само по време на дълбока криза), здравните и пенсионните вноски постоянно намаляват своята реална покупателна стойност. Което означава, че задължавайки със закон своите граждани да правят вноски в такива фондове, тя всъщност ги задължава да превръщат част от своите доходи в използван от други бизнесмени бизнескапитал, който почти винаги постоянно намалява своята покупателна стойност.

  Което пък значи, че вноските в такива фондове не трябва да са задължителни, ако държавата не иска по този косвен начин да налага нещо като бизнесданък в полза на бизнеса на своите граждани.

 63. 63 Профил на goblenka
  goblenka
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Изобщо, поддръжката на живот поскъпва драстично, а цената му намалява. Драстично. Изборът между двете ситеми е предвидим.Проблемът е, че масата бедни, много бедни, мизерстващи нараства много бързо и която и да е социална система ще се сдуха. за това, предлагайки паралелно съществуване на двете, за да имаме право на избор, смятам, че трябва и трета. Един държавен фонд, захранван от бюджета, за крайни ситуации. Човешкият живот наистина трябва да бъде оценен поддобаващо, като единствен и нее толкова дълъг и пълноценен. Говоря за България. Но, казаното важи и за света!

  goblenka
 64. 64 Профил на Starec
  Starec
  Рейтинг: 790 Весело

  [quote#62:"glog"]Всъщност спорът между привържениците на двете системи е спор между бедни и богати. [/quote]
  Браво Глог, отличен анализ.
  Само заключението не ми е много ясно - дали призоваваш държавата изобщо да се оттегли от здравното осигуряване?
  Ако "да" - то бедните дето и така не им пука и не участват, съвсем ще зарежат здравето си и то ще се влошава още и още, а това не е добро за обществото като цяло.
  Ако "не" - как да стане - по кой от двата или по някакъв трети начин?

  Поздрави
 65. 65 Профил на bobix
  bobix
  Рейтинг: 810 Неутрално

  [quote#62:"glog"]Поради това колкото по-голяма е разликата в доходите на бедни и богати в една държава, толкова по-социална система трябва да се избира. [/quote]
  В България всеки смята, че другия е по-богат. Не само когато официално взима по-малко (а реално повече, но необявени), а и когато официално взима повече. Българина винаги се оплаква колко е беден, дори когато обикаля света. Или когато с колата си пътува на 20м до магазина за цигари. Перфектно е приспособен за солидарните системи, когато трябва да се представяш за беден и да мрънкаш постоянно, за да си от взимащите. Които в повечето случаи са неграмотните роми или други, родени и отгледани със социални помощи и превърнали се в избиратели.

 66. 66 Профил на Missyng Mai Kittie
  Missyng Mai Kittie
  Рейтинг: 289 Неутрално

  В Китай също така много пенсионери остават без пенсия, има хора, които живеят в пещери. Настрани от факта, че така е меко казано доста дръзко за тези хора, нека не забравяме, че в Китай практикуват системи (даоистки и прочее), които им позволяват да бъдат извънредно здрави. Авторът дали ще препоръча живеене в пещери за българи, които не практикуват подобни системи на традиционната китайска медицина. Не се сравнявайте с хора, които живеят пл 90, 110 години без проблемно. Просто не знаете за какво говорите дори, физиката на българите, билкарството и т.н. изобщо не може да се сравнява с китайските. Ако искате пратете няколко българи в китайските фабрики и вижте колко ще издържат? Няма да издържат и 1 ден дори. Видяла жабата, че подковават коня и вдигнала и тя крак.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK