Експерти или културни разбойници

Хипотетична реконструкция на порта, кула и част от крепостна стена на Трапезица, Велико Търново, 2009.

© арх.Тодор Кръстев, авторът

Хипотетична реконструкция на порта, кула и част от крепостна стена на Трапезица, Велико Търново, 2009.Напоследък в публичното пространство се сблъскват диаметрално противоположни мнения за това как трябва да бъдат опазвани културните ценности в България. Страничният наблюдател е обяснимо объркан: как трябва да постъпим с една средновековна крепост, от която днес са останали само основи и част от стени? Някои ни убеждават, че за да привлича туристи, тя трябва да бъде "вдигната" до горе – възстановена "до зъбер". Точно така били напълно възстановени Партенонът в Атина и Колизеумът в Рим.


По силата на тази логика у нас започна строителство на крепости, което значително се активизира след 2007 – със средства от европейските фондове (в Созопол, на Трапезица във Велико Търново, в с. Белчин, в Перник, на Яйлата и др.).


Хипотетично възстановяване на порта, кули и част от крепостна стена в Созопол, 2003.

© Димитрина Димчева, авторът

Хипотетично възстановяване на порта, кули и част от крепостна стена в Созопол, 2003.


Хипотетично възстановяване на крепостта Цари Мали град, с. Белчин, община Самоков, 2013 (Изложба на Международния форум, организиран от Министерството на културата, април 2014)

© авторът

Хипотетично възстановяване на крепостта Цари Мали град, с. Белчин, община Самоков, 2013 (Изложба на Международния форум, организиран от Министерството на културата, април 2014)


Хипотетично възстановяване на крепостта Кракра Пернишки, 2014.

© Магдалена Машева, авторът

Хипотетично възстановяване на крепостта Кракра Пернишки, 2014.Строителство в резервата Яйлата, Камен бряг, 2014.

© Евгений Кондев, авторът

Строителство в резервата Яйлата, Камен бряг, 2014.


Колкото повече наближава откриването на втория транш на фондовете през 2015, толкова по-ожесточена е защитата на тази практика. Нейните идеолози, ангажиращи сериозни държавни институции, авторитетно ни уверяват, че


"вдигането" на крепости


представлявало обичайна световна практика, разрешена от международните документи. Достатъчно било само да се означи старото от новото с оловна лента. Много добре се знаело как са изглеждали някога крепостите – имало налични гравюри. Освен това, крепостите били "типови", ясно описани от древния архитект Витрувий и пр.


Ако това наистина е така, защо тогава експертната общност по опазване на културното наследство в България е ужасена от тази бурно разширяваща се практика? Обяснението е, че горните аргументи са дилетантски – те биха били дори комични, ако последиците от тях за културното наследство не бяха толкова сериозни.


Научните принципи на реставрация на културните ценности са формирани в продължение на два века и днес по тях съществува пълен международен консенсус, закрепен с харти и с конвенции, ратифицирани от България. Светът е разбрал, че културното наследство е ценно само когато е автентично, т. е. истинско, а не измислено. Само тогава то представлява историческо свидетелство. Върховен дълг на специалиста-реставратор е да го предаде на следващите поколения "в цялото богатство на неговата автентичност". Тази устойчивост е изцяло в обществен интерес – идните поколения не бива да бъдат лишавани от своя "прозорец към историята". Ето защо, според основополагащия документ на реставрацията - Венецианската харта на ИКОМОС, 1964 (членове 9, 12 и 15); Документа от Нара за автентичността, 1994; Конвенцията за световното наследство, 1972 и Ръководството за нейното приложение (параграф 86), трябва напълно да бъде изключена хипотезата – измислицата за това как е изглеждала ценността.


Историята не бива да бъде фалшифицирана. Затова възстановяването на една ценност може да стане само при наличие на автентична, пълна и детайлна документация за нея – не са достатъчни гравюри, рисунки или описания, тъй като те нямат достоверна документална стойност. Не може да се реставрира по аналогия с други ценности – всяка ценност е уникална сама за себе си. Днешните "възстановени" крепости не отговарят на нито едно от тези изисквания.


Това са приети от цивилизования свят азбучни реставрационни принципи, които се изучават още от 3-ти курс архитектура. Ако те бъдат нарушени, културната стойност на ценността рязко пада. Да си представим, че някой реши


да "възстанови" липсващите ръце на Венера Милоска


(технически напълно възможно) – тогава античният шедьовър ще се превърне в кич. Никой по света не би си позволил такава гавра с културното наследство, не са си го позволили и реставраторите на Акропола (Николас Баланос) и на Колизеума (Рафаел Стерн).


Научна реставрация на Акропола в Атина (Николас Баланос).

© Тодор Кръстев, авторът

Научна реставрация на Акропола в Атина (Николас Баланос).


Научна реставрация на Колизеума (Рафаел Стерн).

© Дияна Янева, авторът

Научна реставрация на Колизеума (Рафаел Стерн).


Ако това се случи например с крепостната стена на Старинен град Несебър, той със сигурност ще бъде изключен от Световното наследство. Ако това се случи с крепостта на Небет тепе, Пловдив няма шанс да влезе в Световното наследство. Велико Търново по начало няма шанс, след построяването на измислената Патриаршия на Царевец (със силен политически натиск и също с гръмогласни идеолози), да не говорим за предвижданото "възстановяване" на Двореца на Асеневци на Трапезица (отново с подкрепа от "най-високо място").


Можем да си представим как ще изглежда пейзажът на България, наситен с клонинги на измислени крепости, дворци и църкви, докато в същото време автентичните български културни ценности реално загиват. Абсурдно е, че за опазването на тези 40 000 ценности държавният бюджет ежегодно отделя мизерните 500 хил. лв., докато за посочените проекти по европейски фондове, превръщащи културното наследство в "туристическа атракция", само досега са похарчени над 80 млн. лв.! Предстоят много повече.


Каква е тогава логиката на тази строителна кампания, кое я оправдава? Ако погледнем нещата в дълбочина, не можем да отречем, че тя е


изгодна – както политически, така и икономически


От една страна тя гарантира интензивно усвояване на европейските фондове с проекти от по 4-5 и повече млн. лв. От друга, новото строителство е "по-ефективно" от реставрацията – много по-лесно, по-бързо, по-евтино и с по-нискоквалифицирани изпълнители могат да се строят крепости от бетон, камък и тухла, вместо да бъде извършвана прецизна научна реставрация. Следователно съществуват политически и най-вече икономически интереси, което обяснява цялата страст на днешните идеолози. Цената е загуба на автентичност на българското културно наследство.


Експертите в България не могат да пригласят на тази кампания. Затова Националният институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) отхвърли проектите за крепости в Созопол и Небет тепе (но Министерството на културата ги позволи). Този институт, със сложна и драматична съдба, е засега единственият специализиран държавен експертен орган в тази област с ключовата задача да създава правилата за опазване – задача вече непосилна при условията, в които е поставен. От своя страна, българските членове на най-голямата международна експертна организация в тази област ИКОМОС - научен консултант на ЮНЕСКО, приеха през 2014 остра Декларация срещу тази практика. Отделни експерти също публикуват своите категорични мнения. Всички те нямат никакви други мотиви освен защитата на принципите, които съставляват същността на тяхната професия навсякъде по света.


Това не остава обаче безнаказано. В момента е в ход истинско


очерняне на българската експертна общност


в областта на опазването, с лъжи и лексика, които напомнят за черни страници от близкото минало. Младите реставратори, които нямат този социален опит, са направо втрещени. Съвсем сериозно се препоръчва всички решения за културното наследство да се вземат на политическо ниво – в Министерството на културата, а НИНКН да бъде закрит, вместо да бъде подкрепен и реформиран. Разбира се, тогава няма кой да създава правилата за опазване, но всъщност точно това е нужно на строителните апетити Историята познава тъжни примери, когато с Лисенковски плам са се саморазправяли с експерти, но от това е губило обществото.


През 1965 Венецианската харта е приета от ИКОМОС като международен кодекс на реставрацията. По този повод авторът на Хартата и първи президент на ИКОМОС Пиеро Гацола отбелязва: "експертите не бива да пренебрегват задълженията на този кодекс и трябва да съхраняват неговия дух, ако не искат да бъдат смятани за културни разбойници". Днес, 50 години по-късно, тази дилема продължава да е актуална.


Проф. арх. Тодор Кръстев, д. а. н., д. а. н. е почетен член на Международния съвет за паметници на културата и забележителните места (ИКОМОС), почетен председател на ИКОМОС/България и член на Академия ИКОМОС. Той е експерт на ЮНЕСКО и ИКОМОС за Световното наследство с проведени над 30 мисии по света. Автор на урбанистични проекти за културното наследство на София, Пловдив, В. Търново и др. Ръководител на проекта за Античния стадион в Пловдив (Специална награда и Награда на публиката "Сграда на годината" 2014). Инициира и ръководи международните проекти: "Културни маршрути на Югоизточна Европа" (Награда "Крал Бодуен", 2000, Голямата награда на Европейската комисия в България, 2002); "Децата и културното наследство" (Голяма награда на медийния фестивал в Албена, 2006). Негов реализиран проект "Мост на плажа в Бургас", интерпретиращ градската традиция, е избран от жителите на града през 2008 за "Символ на Бургас". Ръководител на Плана за опазване и управление на Старинен град Несебър, 2012. Автор на много научни публикации в България и чужбина. Почетен гражданин на Пловдив за принос в опазването на културното наследство на града.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (97)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8012 Неутрално

  '' Светът е разбрал, че културното наследство е ценно само когато е автентично, т. е. истинско, а не измислено. Само тогава то представлява историческо свидетелство. ''
  Не са го разбрали само в Македония и както се оказа в една друга не толкова далечна страна....

  [email protected]
 2. 2 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1211 Разстроено

  Идете в Охрид или Скопие, за да видите кича, който са направили македонците със Самуиловата крепост, църквите и манастирите. Не бих желал тази мегаломания да я виждам във Велико Търново, Преслав, Плиска или Несебър!!!!!

 3. 3 Профил на Чат Пат
  Чат Пат
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Е, случаят не е чак толкова за чудене - българите умираме да вдигаме стени от време оно...
  Еврика! Така и така има едни 80 милЬОна, защо не повторим историята (тя историята се повтаря като фарс, но ние сме царе на повторението)? Правим от София, Търново и другите областни центрове градове-държави с яки стени, отвътре - избраните, отвън - циг... такова - татарите, пенсионерите, албигойците и останалите финансови абисинци! Слагаме си нов цар Константин Тих (направо тихичък) и чакаме да ни се роди нов Ивайло (но не Калфин), да направи от стадото глутница, да резнем главата на стария цар и "нашият" Ивайло да се ожени за царицата, след като натупа порядъчно лошковците! Оргазмоепично отвсЕкъде! А?

 4. 4 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 998 Весело

  Да,това в Созопол е направено от Киро Камъка,Кирил Арнаудски.Лазар Филков също върви по неговите стъпки.Когато преди 2 години се мотаеха с избора на новият директор на Паметниците на културата,тези строители на древна България гледаха да са близко до процедурата.Накрая,след като успяха да изберат нов директор,Лазар ми каза:"Бива.Възрастен е,няма да пречи". Този кич прави бизнеса в Созопол по-успешен.

 5. 5 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 2115 Неутрално

  Само който случайно си е дал парите за т.нар. музей на восъчните фигури във В. Търново (няма восък), ще разбере що е то "КИЧ".

 6. 6 Профил на Ivailo Ivanov
  Ivailo Ivanov
  Рейтинг: 217 Неутрално

  В Търново тя отдавна е факт, нарича се Царевец

 7. 7 Профил на Georgi Yordanov
  Georgi Yordanov
  Рейтинг: 663 Неутрално

  ... и все пак - недоволни, винаги ще има!
  Но в крайна сметка, щом има правила, те трябва да се спазват!

  Да правим каквото трябва, пък да става каквото ще!
 8. 8 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3167 Неутрално

  Циркаджийска история.

  Едни фирми "усвоиха" едни европейски пари.

  Време е да си признаем, че от Второто българско царство не е останало НИЩО и да спрем да баламосваме хората с такива фалшификати.

  И с откровени светотатства като "пръста на Св. Йоан Кръстител", който най-вероятно - при най-повърхностно изследване - ще се окаже обикновен ресторантски отпадък.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 9. 9 Профил на Коки
  Коки
  Рейтинг: 535 Неутрално

  Това че от България са останали само руини, в прекия и преносния смисъл, не ни дава право да си измисляме сгради! Разкрива се автентичното и се консервира! Точка!

 10. 10 Профил на Р. Дражев
  Р. Дражев
  Рейтинг: 426 Гневно

  Поредната глупост с тези стрежи-реставрации!
  Не им стигна черноморието...

  Happy face says, adios !
 11. 11 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2033 Весело

  "Освен това, крепостите били "типови", ясно описани от древния архитект Витрувий и пр."

  Този Витрувий дали е санирал крепостите, че да се опрем на него при сегашната кампния с панелките. Щото според тези "разбирачи" древните крепости са като днешните панелки в "Люлин" и "Младост"......

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 12. 12 Профил на idianata
  idianata
  Рейтинг: 513 Неутрално

  От известно време се чудех какво се случва и като какви са тези свежи, пресни крепости дето никнат като гъби тук-там, а то било както обикновено. ...

 13. 13 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 689 Неутрално

  Е, да , ама от парите за разкопки трудно се краде. Друго си е строителни работи с "утежнение". Затова за тях има имилиони,а за копане на истинските съкровища от земята -няма хиляди.

 14. 14 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1211 Весело

  Ако македонците живееха в Италия, всички фабрики за тухли и керемиди щяха да работят само за тях, за да могат да възстановят автентичния вид на античните градежи!
  Ако пък живееха в Египет, сигурно щяха да възстановят пирамиди, няколко пъти по-големи от Хеопсовата!
  Не дай боже пък да живееха в Китай, Великата китайска стена сигурно щеше да опасва поне два пъти земното кълбо!!!!!

 15. 15 Профил на kilgore
  kilgore
  Рейтинг: 510 Неутрално

  Идете в с. Белчин!
  Крепостта наречена Цари Мали град е покрита с цигли тип "марсилски" и има ПВЦ дограма, както приляга на византийска крепост от 5-ти век

  'It's not wise to violate rules until you know how to observe them' - T.S. Eliot, interview with The Paris Review (Issue 21, 1959)
 16. 16 Профил на suburban
  suburban
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Дано повече хора прочетат този текст. Дано повече хора вникнат в написаното.

 17. 17 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3990 Неутрално

  "Екперти или културни разбойници", от Проф. арх. Тодор Кръстев

  Да. Навременно... или столетно късно.

  С БКП Рашид... и Рашавая МОЧА,
  Сталичная.. шит... Култ ура "разкош".

  още по темата

  Комунистически тоталитаризъм
  Комунистически фашизъм
  Комунистическа "демокрация"

  ivo.bg:

  “Класикът” Сидеров пророчески се беше предсказал във в. “Демокрация”

  Когато слушах Сидеров да се хвали миналата седмица в едно телевизионно студио като класик на българската журналистика, смътно се съгласих, че имаше нещо такова…Имаше някакъв негов афоризъм в заглавие на в. „Демокрация”, писана в периода, преди от антикомунист да стане върл националист, антисемит, фашизоид, русофил и …борец срещу украинския „фашизъм и антисемитизъм”.

  И ето че се сетих: „ Няма по-добър фашизъм от комунистическия”, беше казал този „класик” на българската журналистика, който извървя пълната окръжност от антикомунист до …герой от собствената си статия, в която определя комуниста като най-добрия фашист.

  Вестник Демокрация, година II, брой 226:

  "Няма по-добър фашизъм от комунистическия", Волен Сидеров

  ___________________
  Путлеристки рашизъм.

  Да не се бърка с изследванията "Фашизмът" и "Тоталитаризмът" за интер национал социализмите на Сталин и Хитлер,
  от дисидента против тоталитаризма,
  след това демократично избран президент на Република България,
  д-р Желю Желев.

 18. 18 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1450 Неутрално

  Като дете съм посещавал Царевец. В паметта ми остана впечатлението от Патриаршията - три високи стени и купчина потрошени керемиди и парчета на пода. Сега гледам на снимки ,че са я "възстановили " , дори камбанария са вдигнали.
  Кого лъжем ? Майната им на чужденците , себе си лъжем !
  Гледал съм стари консервации. Истинските останки са покрити от тънка ивица червени тухлички и отгоре е добавен малко градеж от аналогични на истинските материали. Колкото да се повдигне малко оригинала и да се почувства величието на строежа.
  Чувството за мярка ни липсва . То и други изрази има , ама ще ме изтрият.

 19. 19 Профил на marino777
  marino777
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Аз мисля че малко се пресилват нещата.
  И ви твърдя на базата не на Самуиловата крепост в Охрид (която съм виждал и изглежда добре) - "възстановката" в Скопие е далеч от всякаква ценност, на крепостта в Кавала, на Партенона, но и на:
  1.Буда (район от Будапеща), няколко пъти възстановяван след пожари и бомбардировки
  2.Стените на Константинополис в Истанбул
  3.Царевец
  4.Бабините Видини кули
  5.Дори Шуменската крепост
  6.Крепостта "Калемегдан" в Белград
  7.Но най-вече крепостта на Йерусалим

  Какво си мислите - че повечето крепости по Европа не са възстановки? Но освен това защо се мисли, че едни руини от крепост са някакво наследство? Впечатлен съм от Голямата базилика в Плиска. Подобен проект имаше и за крепостта "Акре" на Калиакра. Това са места, които чужденците биха искали да видят. Не разбира се да се строи в Несебър или Созопол, но защо не например в Бизоне (Каварна), Белчин или Мисионис (Търговище)? По-добри ли са голите чукари?

 20. 20 Профил на stoyanst
  stoyanst
  Рейтинг: 489 Неутрално

  До коментар [#16] от "suburban":

  Ние вникваме, ама как да се бориш с такива, дето за шепа жълтици ще продадат и майките си, а какво остава за нещо толкова имагинерно като Българско културно наследство...

 21. 21 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3990 Неутрално

  Ленин на секи км

  Римски крепости на КПСС.
  Автентично антични.

  БКП реставрира (доколкото може).

  До коментар [#12] от "idianata":

  От известно време се чудех какво се случва и като какви са тези свежи, пресни крепости дето никнат като гъби тук-там,
  а то било както обикновено. ...

 22. 22 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2679 Любопитно

  Шибаният професор Божо иска напук на мнението на Националния институт по културно наследство да строи крепости.Били му оставили ръководство?! Явно свише му се дава!

 23. 23 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3990 Неутрално

  Крали Марко имени Ленина

  Омаловажавате световни достижения!

  Путин Олимпийски в Сочи
  Верно пътя ни посочи.

  Партията Верна Права
  Прекроява... прекроява...

  Територия сакрална
  открадни. Открои се.

  Начин е за Вечна слава
  или кратка (но пък Лична).

  До коментар [#1] от "karabastun":

  '' Светът е разбрал, че културното наследство е ценно само когато е автентично, т. е. истинско, а не измислено. Само тогава то представлява историческо свидетелство. ''

  Не са го разбрали само в Македония и както се оказа в една друга не толкова далечна страна....

 24. 24 Профил на Marfieta
  Marfieta
  Рейтинг: 479 Любопитно

  Партенонът е възстановен?!?!?! :О @[email protected]

 25. 25 Профил на naydenman
  naydenman
  Рейтинг: 419 Неутрално

  Хубаво е да имаме автентични крепости, но нямаме такива, в немалка степен заради строителството с камъни от тях на къщи и дори жп линии.

  Колко туристи биха платили да видят 50 сантиметров зид?

 26. 26 Профил на man_un
  man_un
  Рейтинг: 509 Неутрално

  Стари оръжия съм реставрирал, в степен по желание на клиента. Но има много западна литература с технически характеристики и цветни фотоси. А като дойде нета-пей сърце. Но за крепостите не знам. По-скоро бих се съгласил да се възстановят в първоначалния им вид, стига да знаят как е изглеждал, а не измислица. Защото времето си минава и да оставим на децата си нещо реално, а не потънали в гюрлюк зидове.

 27. 27 Профил на GM
  GM
  Рейтинг: 531 Разстроено

  Адски впечатляващо е на една от кулите на Царевец да видиш гордото 1976 с големи цифри... Шест лева билет, а вътре драсканици със спрейове, или пък писаници в цимент, изливан през 2009 - "Киро + Зори (Харманли) 2009".

  А това Цари- мали град е като Дисниленд направо, нищо историческо. Кич.

  "Давайте БЪЛГАРИ, да се съберем и да строшим на ламята главата!!!Ма аз баш тогава не мога да дойда, че ми излезна една работа..."
 28. 28 Профил на marino777
  marino777
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#27] от "GM":

  Писах ти "+", но трябва да се отговори на въпроса "а ти какво очакваш?" По-различно ли е на Рибарските кули в Будапеща? За едно място, където хората нямат от какво да се прехранват, подобна "забележителност" е добре дошла. Ако това е на Калиакра ще бъде по-различно.

 29. 29 Профил на Goblin
  Goblin
  Рейтинг: 480 Неутрално

  Ако реставрацията е качествена, нямам нищо против и до зъбер да ги вдигат. Ако е като пернишката бутафория, няма смисъл.

  Веднага давам пример какво разбирам под качествена реставрация :

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Mostar_Old_Town_Panorama.jpg

  https://www.youtube.com/watch?v=CM3B-6CFo9k - ето и какво му се е случило.

  Такава реставрация искам да видя

 30. 30 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1007 Неутрално

  Старосел е оставен на произвола на стихиите,другите тракийски светилища в околността - също.Имаме НАИСТИНА съществуващи автентични старини за които трябва обгрижване.Те са истински ценните.

 31. 31 Профил на eurogi
  eurogi
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Наистина са отвратителни тези т.н.реставрации..

 32. 32 Профил на hiden
  hiden
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Аз бих казал, че този "експерт"е обикновен измамник и фанатик. В това йезуитско интервю е направен опит да се измами обществото, при това по елементарен начин. На преден план се изтикват едни неуспеши опити за реставрация, но удобно се премълчават такива в Европа, вкл. от последните години, при това в държави ратифицирали същите тези документи"свещени крави" за тези изхвърлени зад борда и неможещи да се уредят до лапачката тарикати. Та да го запитам този "експерт", дали е ходил до Ксантен в Германия, дали е ходил до археологическия парк Карнунтум в Австрия, дали познава реставрацията на античния театър в Картахена? И в Германия и в Австрия и в Испания са наясно с въпросните конвенции. Обаче в Карнунтум се строи до покрив (дори и сега), това се отнася за ред други исторически места в Европа. Хайде да не се правим на по-католици от папата отново. Стават жалки във фанатичните си опити да отричат една съвременна практика, поради собствената си некадърност - само липсата на знания за това, как да се направи нещо качествено може да обясни подобна позиция(но и неуспените реставрации у нас, зад които стоят отново бивши кадри на НПК). Това, че у нас на някои места са се получили нещата не както е очаквано, не означава да се отричат определени практики. Апропо Перник и разни други (вкл. Царевец, Плиста и Преслав) са именно изпълнение на НПК! Ако някои си мисли, че само с една циментова запечатка на едни древни зидове може да ги опази или да ги направи туристически атрактивни - явно има сериозен ментален проблем!

 33. 33 Профил на hiden
  hiden
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#27] от "GM":
  Очевидно не сте наясно с проекта Цари мали град. Крепосттасама по себеси е съвсем достоверна. За реставрацията на кулите и стените има достатъчно солидни археологически дании, за които всеки заинтересован може да се осведоми. Наличието на прозорци на две от кулите се дължи на използването им като музейна площ. Най-правилната практика е, находките от един археологически обект да се изложет именно в собствения им контекст. Личното ми мнеие е, че след 20 г. крепостта ще изглежда достатъчно автентично предвид естественото старееен на материалите (камъните ползвани там са открити именно при археологическите разкопки).
  Проекта за крепостта е одобрен от НИНКН и НК.

 34. 34 Профил на idianata
  idianata
  Рейтинг: 513 Неутрално

  О - и аз съм виждала 'исторически обекти' излети от бетон и декорирани с камъчки и клечки и извън България, но усещането след посещение на подобно място е еднакво омерзително без значение значение къде се е случило да бъде струпана 'забележителността'. Личното ми мнение е, че България, буквално се пръска по шевовете от уникални исторически и археологически обекти и находки, които биха били достатъчно атрактивни и без псевдо-реставрации. Имат нужда от строителство за да могат да бъдат експлоатирани, но говорим за такива работи като път, водопровод, канал (ако планираш закараш банда туристи някъде, не може да не предвидиш тоалетна!), музейна част, сувенирен магазин, кафене...

 35. 35 Профил на johnniewalker
  johnniewalker
  Рейтинг: 1015 Неутрално

  Моето мнение е в общи линии противоположно на автора. Не става дума да се правят откровенни тъпотии с бетон и стомана, но когато се използват автентични материали като камъни и хоросан не виждам проблем. Но винаги ще има "пуристи" дето ще вряскат, че се нарушава автентичността на нещо. Горе-долу отношението им е като на зелените талибани дето не искат да дишаме щото отделяме въглероден двуокис...

 36. 36 Профил на biba_jaba
  biba_jaba
  Рейтинг: 583 Неутрално

  ами то си има установени критерии за културни паметници окичени с "автентично".

  Пребиваването в социалните мрежи от служебния компютър е по-голяма заплаха за капитализма от пролетарска революция.
 37. 37 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7220 Неутрално

  Светът може и да е разбрал,но ние не сме част от този свят,а от друг,хипотетичен.

 38. 38
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 39. 39 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1107 Неутрално

  Ми какво искате да бъде в държава, където чалгаджийки с подплънки навсякъде от силикон са най-харесваните и считани достойни за подражаване и в поведението, и във външния вид...

 40. 40 Профил на Венцеслав Йонков
  Венцеслав Йонков
  Рейтинг: 430 Неутрално

  Възстановявайте бутафорно, с леки, сглобяеми и неповреждащи компоненти.

 41. 41 Профил на primaxm
  primaxm
  Рейтинг: 426 Неутрално

  ахахах, усвояваме еврофондове, водим туристи, какво мрънкате. хахах Да не мислите, че тези крепости ще са вечно нови. Мне, с материалите, които сме ги построили след 2-3 години ще приличат на атентичните. !00 % ще изглеждат все едно са строени преди 1000 години, хахах

 42. 42 Профил на suburban
  suburban
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#20] от "stoyanst":

  Да, както често се случва умните текстове се четат от умните хора. Обмислям възможността да напиша писмо до проф. Кръстев с предложение да напише нов вариант на анализа си. Този път на езика на жилтата преса, да включи "шокиращ скандал" в заглавието и снимка на полугола манекенка, която се припича на арената на Колизеума докато похапва грозде...

 43. 43 Профил на dali_da
  dali_da
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Абе, важното е да се вземат парите, кой ти мисли за автентичност!
  То държава няма ....

 44. 44 Профил на tily_lily
  tily_lily
  Рейтинг: 575 Неутрално
 45. 45 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 1002 Неутрално

  А като си помисли човек колко малко години ни делят от времето, когато тези ценности все още са били разрушавани.

  Например камъни от Плиска и Преслав са използвани за производство на чакъл за първата железопътна линия у нас, Русе - Варна, строена още преди Освобождението.

  Или в Търново - има архивни снимки как е изглеждал в по-запазен вид Царевец в края на 19 век. Също и Никополис ад Иструм.

  Да не говорим за някои може би още по-тежки случаи - Абритус, Севтополис ...

  А дори и в центъра на София. Интересно е например - чисто теоретично - дали още може нещо да се спаси от амфитеатъра на Сердика и колко би струвало това?

 46. 46 Профил на aleko
  aleko
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Ако възстановяването е направено с оригинални материали, не като в Перник, обектът има право на съществуване и днес. Възстановената Св 40 мъченици в Търново е точно такъв пример. Нима трябваше да я оставят да рухне до основи? Не чух някой да споменава нещо срещу нейната реставрация дотук. Хърватите също не оставиха срутена крепостта на Дубровник, а си я възстановиха по най-бързия начин. И там е правено с бетон, но това не й пречи да е най- известният обект в града. Южната крепостна стена на Созопол е най-привлекателното кътче в стария град и благодарение на нея града е в тройката кандидати за туристическа дестинация на 2015. И още примери има...
  Та не е въпросът да не реставрираме малкото, което ни е останало, а да го правим едновременно максимално автентично като материали и технология, но и да подхождаме мааалко по-смело, отколкото ни съветва професорът. След 50 г. никой няма да помни, че руините са били надграждани.

 47. 47 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 793 Неутрално

  моята лична туристическа политика е, че никога не ходя целево на места, където знам, че са градили в опит да реконструират "онова, което така си е било". последният път, когато ми се случи в "тракийска гробница", питах екскурзовода "а бетонът тук кога се е лял?", а той ми каза: "господине, вие ме обиждате с този въпрос!" аз зададох тогава въпроса: "а нима намеквате, че древните траки са познавали бетона и щедро са го ляли наоколо по куполи и подове?", пък излезе, че съм невъзпитан. хубаво. за да си спестяваме взаимно такива неловкости, съм решил, че за мен тези места са несъществуващи като исторически "старини". не искам и да си причинявам бетоните блокчета "итонг" от някоя историческа, "реставрирана" бг църква.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 48. 48 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3990 Неутрално

  Чукнах ти плюс... но се замислих.

  Сещам се за една древна тракийска гробница.
  Помещение с купол.

  Как се реставрира и държи такова нещо
  безопасно за посетители?

  До коментар [#47] от "abdelhaqq":

  моята лична туристическа политика е, че никога не ходя целево на места, където знам, че са градили в опит да реконструират "онова, което така си е било". последният път, когато ми се случи в "тракийска гробница",

  питах екскурзовода "а бетонът тук кога се е лял?", а той ми каза: "господине, вие ме обиждате с този въпрос!" аз зададох тогава въпроса: "а нима намеквате, че древните траки са познавали бетона и щедро са го ляли наоколо по куполи и подове?", пък излезе, че съм невъзпитан. хубаво. за да си спестяваме взаимно такива неловкости, съм решил, че за мен тези места са несъществуващи като исторически "старини". не искам и да си причинявам бетоните блокчета "итонг" от някоя историческа, "реставрирана" бг църква.

 49. 49 Профил на rattrack
  rattrack
  Рейтинг: 377 Неутрално

  Отлична статия. Лошото е че, не можем да излъжем и туристите.
  Аз познавам тур оператори, които съзнателно извадиха подобни "културни" паметници от програмите си.
  Може би само на дечицата от началните класове ще им е интересно, особено ако има и живи царе и царици, които да се разхождат между итонга и полимерите.

 50. 50 Профил на doneva_a
  doneva_a
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Брилиантна статия. И каква ирония - какво от това?! Дали нещо ще се промени? От години научната общност негодува.

  "Цар Самоил во Скопје за 1,5 милиони евра, а во Софија за 50 000 евра и свети!"
 51. 51 Профил на doneva_a
  doneva_a
  Рейтинг: 479 Неутрално

  [quote#2:"Дедо Либен"]Не бих желал тази мегаломания да я виждам във Велико Търново, Преслав, Плиска или Несебър!!!!![/quote]

  СмЕни си диоптъра, Дедо Либене.

  "Цар Самоил во Скопје за 1,5 милиони евра, а во Софија за 50 000 евра и свети!"
 52. 52 Профил на magnas
  magnas
  Рейтинг: 490 Неутрално

  А защо да не бутнем и сегашната крепост на Царевец , за да разкрием тракийското селище ?
  Никоя крайност не е добра , но може да се оставят в автентичния си вид най-значимите 10 крепости ( Плиска , Преслав , Царевец , Несебър , Шуменската , Червен , Мадара .... ) , а второстепенните да се превърнат в туристически обекти . Предпочитам жива , динамична и богата България пред сегашната разруха , окичена с руйни от бившето величие . Докато експертите се наумуват , иманярската мафия разруши и изнесе , каквото можа .

 53. 53 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 854 Любопитно

  Стана ми тъжно... Град Бран, до Брашов никога няма да стане град "Световно наследство" и освен за филмов декор и да си дава парите човек за кич, че е ходил да гледа оригинални вампири, за друго не става.... Тъжно. Как ли се справят румънците?

 54. 54 Профил на lalleen
  lalleen
  Рейтинг: 531 Разстроено

  Повечето хора сякаш не знаят, че е имало и втора световна война и бомби са се сипали дори и над Германия, особено над нея даже. Само че реставрациите са били по фотографски снимки и чертежи. За църквата в Дрезден, която е бяла, с по някой черен камък тук и там четох, че черните камъни са от оригиналните камъни, строена е по оцелелите чертежи на архитекта от 17-ти век, а орнаментите на дървената порта са възстановени по стаите сватбени снимки, които хората са си правили пред нея. Докато при нас, в Царевец - един Светлин Русев го сложиха да кепази, а не можаха някой квалифициран иконописец да сложат, зер църква реставрират, а не мажат графити в някой подлез....

 55. 55 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1287 Неутрално

  До коментар [#19] от "marino777":

  Наследството не е собственост на експертите. Каквото трябва да се изследва, каквото може да се реставрира. Останалото да се възстановява, но запазвайки стила и духа на истинското и ако има достатъчно материали.

  Аз искам децата да видят и да помнят, ако дойдат и туристи - добре дошли.

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 56. 56 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1287 Неутрално

  До коментар [#32] от "hiden":

  ++++++++++++++++++++++++++

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 57. 57 Профил на kilgore
  kilgore
  Рейтинг: 510 Гневно

  До коментар [#33] от "hiden":

  А за автентичните керемиди на покрива какво имаш да кажеш?!?

  Какви са били прозорците през 5-ти век не знам, но не са били пластмасови!

  'It's not wise to violate rules until you know how to observe them' - T.S. Eliot, interview with The Paris Review (Issue 21, 1959)
 58. 58 Профил на marino777
  marino777
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#54] от "lalleen":

  Грешиш. Художник е Теофан Сокеров

 59. 59 Профил на marino777
  marino777
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#56] от "Алф":

  Мислим еднакво (е хайде - по подобен начин). Чак скролнах да видя за какво толкова си писал +++++++++ на #32. Имало е защо.
  Всъщност мисля, че повечето хора които подкрепят на 100% писалия материала се инатят и наистина се правят на по-католици от папата. Техен проблем

 60. 60 Профил на marino777
  marino777
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#57] от "kilgore":

  Поговорката казва - не гледай дървото, гледай гората. Аз лично специално ще си осигуря ходене в Белчин

 61. 61 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1287 Неутрално

  До коментар [#59] от "marino777":

  Добре, че сме повечко хора на същото мнение.. не понасям "експерти" теоретици. Сами нищо не могат да свършат, но критикувайки непрестанно доказват собствените си квалификации.

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 62. 62 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3574 Весело

  До коментар [#33] от "hiden":след двадесет години крепостта ще изглежда достатъчно автентично...
  А нямаш си идея колко ценен архитектурен паметник ще бъде след 1020 години!

 63. 63 Профил на Gai-jin
  Gai-jin
  Рейтинг: 538 Неутрално

  Много точно написана статия, но реалността навсякъде се сблъсква с икономическите интереси, националната гордост и патриотарските напъни.
  Крепостта в Каркасон, Франция, например, е възстановена по представата на един не особено способен архитект и няма нищо общо с крепостите от Средните векове. Но е включена в списъка със световното историческо наследство на ЮНЕСКО.
  Същото горе-долу е и с дворците в Минос, Крит, където автентично и достроено са залепени едно до друго. Че екскурзоводите дори показват и първата в света седяща тоалетна. (Явно не знаят, че първата е измислена от македонците и е открадната от минойците!)

 64. 64 Профил на dun
  dun
  Рейтинг: 592 Неутрално

  строителните фирми почти унищожиха природното ни наследство, сега е наред културното ... чудя се какво ще дойде след това !

  то пък поне да правеха нещата като хората - какви сгради и проекти се осъществяват по света, а тук фантазията на архитекти и строители стига само до "зрял соц" с леки или тежки елементи на кич ... как пък за толкова години не се появи поне една интересна сграда

 65. 65 Профил на marino777
  marino777
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#24] от "Marfieta":

  Добрутро Пенке, обрахме боба

 66. 66 Профил на pinkpearl
  pinkpearl
  Рейтинг: 471 Неутрално

  [quote#15:"kilgore"]
  Идете в с. Белчин!
  Крепостта наречена Цари Мали град е покрита с цигли тип "марсилски" и има ПВЦ дограма, както приляга на византийска крепост от 5-ти век [/quote]

  Туй за ПВЦ-то майтап ли е?

 67. 67 Профил на marino777
  marino777
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#66] от "gogaroga":

  Според тебе с каква дограма да се направят прозорците на музея? Ако искаш и стъкла да не слагаме?

 68. 68 Профил на kilgore
  kilgore
  Рейтинг: 510 Неутрално

  До коментар [#66] от "gogaroga":
  За съжаление не е майтап. Срещу 4 лева получаваш чудесна гледка към равнината, приятна детска площадка и средновековна крепост с ПВЦ прозорци и покрив като на съседа.

  До коментар [#67] от "marino777":
  Мога да предложа материали за прозореца, които са били достъпни през 5-ти век. Дърво. Ковано желязо.
  По тая логика и външна изолация да бяхте сложили!

  'It's not wise to violate rules until you know how to observe them' - T.S. Eliot, interview with The Paris Review (Issue 21, 1959)
 69. 69 Профил на pinkpearl
  pinkpearl
  Рейтинг: 471 Неутрално

  [quote#48:"dnevnikar"]Сещам се за една древна тракийска гробница.
  Помещение с купол.

  Как се реставрира и държи такова нещо
  безопасно за посетители? [/quote]

  Правени са от така точно одялани каменни блокове, че прилягат един към друг без използване на спойка. Цепнатини между тях на практика няма, не може връхче на нож да се пропъхне между два камъка. Отгоре, на стратегически места на зида камъните са захванати и с метални скоби, запоени в оловни пломби. Така гробницата стои 25 века и нищо и няма. Без реновиране, саниране и пр.

 70. 70 Профил на pinkpearl
  pinkpearl
  Рейтинг: 471 Неутрално

  Какво става в таз държава? Половината население живее под равнището на бедността, цели райони бедстват, а държавата строи бутафорни крепости! Не една и не две.
  Дори да приемем, че определена сума е предназначена целево за археологически обекти, то има толкова много автентични такива, които са в окаяно състояние и плачат за едно грамотно съхраняване, че не виждам защо да се измишльотват надстройки и даже цели постройки.

 71. 71 Профил на pinkpearl
  pinkpearl
  Рейтинг: 471 Неутрално

  [quote#46:"aleko"]Възстановената Св 40 мъченици в Търново е точно такъв пример.[/quote]

  Тя не е била разрушавана никога. Стои си от 1230 година. Може да се спори за едно-друго в сегашния ѝ обновен вид, но това никога не е било "сграда" от високи по метър зидове, едва подаващи се от земята.

 72. 72 Профил на boris_ivanov
  boris_ivanov
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#29] от "sam_vimes":

  Разликата е, че за Стария мост в Мостар се знае точно как е изглеждал (има многобройни снимки; изследвания). В такъв случай няма проблем да се възстановява напълно. Позицията на проф. Кръстев се отнася за сгради, за които не се знае как са изглеждали.

 73. 73 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3725 Неутрално

  До коментар [#47] от "abdelhaqq":

  Не съм, сигурен но мисля че стените и портата на Давид на Старият град в Йерусалим са реставрирани но човек не губи чувството за автентичност и присъствие на историята когато влезе в Старият град.Има нещо много специално в това място наистина,някаква неповторимост ли,някаква особенна атмосфера ли ,не мога точно да си обясня.Мисля че точно това прави определен исторочески обект "автентичен",съзнанието че тук на това място са се извършили значими исторически неща.

  klimentm
 74. 74 Профил на marino777
  marino777
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#73] от "klimentm":

  Даже съм сигурен, че много пъти са разрушавани. А сега си представи, дали би изпитвал това чувство, ако има стени високи 50см и някакъв екземпляр ти обяснява как изглеждала портата на Давид?

 75. 75 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3725 Неутрално

  До коментар [#74] от "marino777":

  Сигурно няма да е същото. Мисля че в България хората се дразнят не от самото реставриране а по скоро от корупцията свързана с тези дейности.

  klimentm
 76. 76 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 793 Неутрално

  До коментар [#69] от "gogaroga":

  да. само че е много по-трудно да го направят както е било тогава, отколкото да излеят бетон. и сега. наистина зависи кой какво иска от реставрацията: колко бързо, за каква целева публика, какво се очаква след реставрацията и пр.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 77. 77 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Бил съм и на Самуиловата крепост и в никой възстановени манастири и твърдини в Скопско. Голяма простотия. На крепостта дори си личи че е изсмукана от пръстите и няма практическо приложение като твърдина.

  chavo64
 78. 78 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3414 Любопитно

  Каква е разликата между хипотетично и научно възстановяване?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 79. 79 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3414 Неутрално

  Никой не може да възстанови автентичното.
  Такова възстановяване е удар върху истинността на историята. То доближава България до македонските извратености.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 80. 80 Профил на gembirdkz
  gembirdkz
  Рейтинг: 493 Неутрално

  До коментар [#1] от "karabastun":

  Кой свят точно го е разбрал,този който е бил колонизатор или колонизирания който са му съборили цялата история?!

 81. 81 Профил на Киро минев
  Киро минев
  Рейтинг: 379 Неутрално

  Авторът - проф.Тодор Кръстев е протеже на лицето Тодор Чобанов-малкия череп. Той беше този който наложи в Закона за опазване на културното наследство термина "социализация" на недвижимите културни ценности-с цел безнаказано да се видоизменят. Като архитект после сериозно се облажи от тази законова поправка и пусна на конвеер доста срамни проекти. Всичките му хвалби са за проекти дадени му от Чобанов докато беше зам.министър. Като голям унищожител на културното наследство е пълен абсурд точно този професор да говори за опазването му, явно просто си измива имиджа

 82. 82 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 1326 Неутрално

  положението е страшно.
  прокарват се проекти в
  паметниците на културата,
  които са абсолютно в разрез
  със не само венецианската харта,
  ами изобщо със всякакви принципи
  за реставрация и консервация.
  подкупават се експерти от института,
  които подписват и се получават кошмарни
  неща. напоследък в разговори със
  професори археолози, реставратори
  и архитекти разбирам, че института
  по паметниците не работи добре с министерството.
  кадрите се поставят пред свършен факт по някои
  проекти, по други НИКН направо е прескачан, като
  контролираща институция. държавата в лицето на
  министерството на културата няма никаква нито
  харта, нито доктрина или какъвто и да е програмен
  документ описващ целите или поне идеите, които
  ще бъдат приритетни за опазването на културното наследство.
  Има стотици малки църкви и манастири, които очакват
  финасиране за да бъдат реставрирани стенописите, оправен
  покрива или някой зид. Трябва да се отделя средства и за
  преквалификация.
  Изобщо проблема замитан много време. Веждито да вземе
  да почне да прави нещо друго освен шуробаджанашки подаръци
  по търгове и нагласени схеми.

 83. 83 Профил на Божидар Божков
  Божидар Божков
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Китайската стена, особено онази част край Пекин, до която има лифт и където водят куцо и сакато да гледа, няма нищо общо с първоначалния строеж. Вдигната е върху него в оригиналния й вид. И въпреки това целият свят се стича там. Как да заведеш турист на три камъка, които лятос дори не се виждат, понеже и най-малкият храсталак ги закрива? Естествено, че трябва да се вдигне нещо, което да е по оригиналния замисъл. Но, разбира се, у нас всички са на контра за всичко. Понеже всички разбират от всичко. А причина за това е, че мнозина са на грантове по посолствата. Нямат никаква работа, клатят си по цял ден краката и измислят ей-такива безумни статии като тази. За да си запълват празното време.

 84. 84 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8012 Неутрално

  До коментар [#80] от "gembirdkz":

  Автентичността няма нищо общо с политиката...
  Един оригинал например на картина или пластика си остава оригинал без значение дали е откраднат, продаден или присвоен...т.е. няма нищо общо и с правовите отношения...

  [email protected]
 85. 85 Профил на marino777
  marino777
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#75] от "klimentm":

  Това е друго. Каквото и да правим, хората ще се дразнят. Все пак има смисъл:
  1.За западняците, които мислят че тук сме аборигени, които пасат фитките по асфалта и ядат доматите с коловете
  2.За младите, които като отидат някъде на Запад, почват да цъкат с език за всяка историческа халтура. Накъде там се сещам за немският крал Людовик IV, който говорел на немски само с конете си

 86. 86 Профил на marino777
  marino777
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#83] от "Божидар Божков":

  Прав си. Българинът от всичко разбира и на всичко е против. А самият него не го бива много-мног

 87. 87 Профил на kaburche
  kaburche
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Навсякъде по света си риставрират паметниците, независимо дали имат или нямат представа ТОЧНО как са изглеждали. Важното е да ив се придаде автентичен, а не абсолютно същия вид, който са имали. Само ние сме все "по-светци от папата". Сакън нещо да не се пипне, да не се направи, че току виж и тук някой нещо видял. Било то поизмислено или реално. Пука ли им на гърците като изправят някъде някоя колона, точно там и така ли е стояла. То затова и в България масовото отношение към археологическите обекти е като "безполезни камънаци". А и какво друго да е, след като на хората не се дава възможност дори приблизително да видят, как евентуално са ивглеждали тези камънаци, когато са били част от нещо.

 88. 88 Профил на greeneyes
  greeneyes
  Рейтинг: 2932 Неутрално

  Статията определено е пресолена. Реставрация на архитектурни паметници почти винаги включва и частична реконструкция, така е по целия свят. Не разбирам защо е този вой? България за съжаление 5 века е била под огън и меч и както се казва не е останал камък върху камък от величието на Българската средновековна империя. Е, защо да не покажем, най-малко на българските деца и бъдещите поколения как приблизително е изглеждала архитектурата на българската цивилизация?

  Пазете се от доносника vesolr
 89. 89 Профил на ivanivanovv
  ivanivanovv
  Рейтинг: 374 Неутрално

  поздравявам автора. Проблема е че някои хора са готови за пари на всичко. Апропо наред с тия създаващи хипотетична история ние имаме тук и даста мераклии да рушат и по този начин да пренапишат историята. Щота явно се притесняват от следите от историята, които не са лесни за манипулация.

 90. 90 Профил на gembirdkz
  gembirdkz
  Рейтинг: 493 Разстроено

  До коментар [#84] от "karabastun":

  Ти явно си по-голям разбирач от мен,но айде да те питам,ако няма какво да показваш какво показваш точно,не случайно написах това което съм написал,това което е възложено като конвенция защитава единствено интереса на държавите които имат тези артефакти ЖИВИ,за разлика от тези които нямат защото някой друг им ги е отнел!Какво ще показват Сирийците на децата си РАЗБИРАЧО,след време когато ние интелигентния свят не можахме да опазим техния живот от гадовете!Какво ще имат зад себе си тези хора!?

 91. 91 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8012 Неутрално

  До коментар [#88] от "GreenEyes":
  Напълно съм съгласен с вас за пресолеността, но все пак това е статия ....Това ,че се краде от ''реконструкции'' е повече от сигурно и че така се унищожава автентичност/вместо да бъде търсена/ според мен е лошо....А за'' да покажем, най-малко на българските деца и бъдещите поколения как приблизително е изглеждала архитектурата на българската цивилизация ''спокойно могат да се правят възстановки /с колкото по-голям бюджет - толкова по - добре / като '' Фанагория '' в кв.'' Аспарухово''' Варна ,а не да се издига кич на историческо място...

  [email protected]
 92. 92 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8012 Неутрално

  До коментар [#90] от "gembirdkz":

  Пак се опитвате да обърнете разговора до политика ...Когато нещо е унищожено , значи го няма....Ако си направите чучело на умрялото си домашно животно - това е кич, а ако искате да накарате останалите хора да се отнасят с него като с истинско - това се нарича патология....Няма как да се запази всичко завинаги...

  [email protected]
 93. 93 Профил на ani_emil
  ani_emil
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Проф. Кръстев посочва линкове към документите, които определят рамките и морала на реставрационната дейност, той прилага и достатъчно красноречиви илюстрации на новопостроени „паметници” у нас. Ето защо не е чудно, че неговите опоненти нямат куража да атакуват тезата му, а се нахвърлят с лични нападки към него: „Като архитект после сериозно се облажи от тази законова поправка и пусна на конвеер доста срамни проекти”. Това твърдение не съдържа никаква конкретна информация – просто, защото е нелепа измислица, а стилът и правописът му са трогателно комични. То би могло да се отмине със снизхождение като дебилна проява на социална активност, но за съжаление е по-вероятно да е усърдно изпълнение на определен ангажимент...

 94. 94 Профил на Constantine Dimitrov
  Constantine Dimitrov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Професор Кръстев прилага линкове към международните харти, но никой явно не чете! Цитирам член 9 (преведен на български, за да няма оправдания):
  Процесът на реставрация е силно специализирана операция. Нейната цел е да съхрани и да разкрие естетическата и историческа стойност на паметника и се основава на оригинален материал и автентични документи. Тя трябва да приключи там, където започва хипотезата, въпреки това, когато е необходимо допълнително изграждане, то трябва да се отличава от архитектурната композиция и да носи съвременен белег. Във всеки случай преди и след реставрацията трябва да се направи археологическо и историческо проучване на паметника.

  Това, за което се говори тук е, че ако се изгражда нещо то се базира на документи и на факти. Никъде не се говори за пълно възстановяване! Ако тези документи, снимки и чертежи дават информацията за целостта на паметника той може да бъде напълно възстановен. Българските крепости нямат автентични документи. Това, че нямаме запазени крепости е част от историята ни - в това има разказ. Изграждането им (или по-точно фалшифицирането им) няма да ни върне всичките загубени векове виновни за днешното им състояние.

 95. 95 Профил на Constantine Dimitrov
  Constantine Dimitrov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  В предния коментар пропуснах да кажа, че цитирам Венецианската харта.

 96. 96 Профил на marino777
  marino777
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#52] от "magnas":

  Бях пропуснал това което пишеш.
  Сигурно 10-те крепости няма да можем да върнем в автентичният им вид, защото не навсякъде може да се строи. Но Плиска, Преслав, Шумен а някои други (край Търговище, Русе, Силистра) - може. Така или иначе едва ли някой ще дойде, за да гледа крепости в България. Но ако е на морето и му трябва ден- два разнообразие - може да му се вземат парите

 97. 97 Профил на dormin
  dormin
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Не че това по някакъв начин това оправдава случващото се с културните паметници в България, но съм убеден, че в Италия и Гърция повечето паметници също не са автентични. Това естествено е станало в по-ранен период и сега всички си мислим, че всичко е просто възстановено, а то е реално пак фалшифицирано.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK