На гол тумбак чифте политики

Новородено

© Анелия Николова

Новородено"Дневник" препечатва статията от сайта "Маргиналия"

Темата за социалните политики за семейството от доста време отсъства от публичния дебат в България. След дългите години на унизителния "ергенски данък" (заплащан от несемейните и двойките, останали без деца) и почетното връчване на медали за "майка героиня" (на жените, родили десет и повече деца) настъпи период на либерално затишие, водено от максимата, че личният и семейният живот са неприкосновени и следователно държавата не бива да се намесва.


Държавата обаче постепенно започна да осъзнава, че либералните общества са обречени на демографска смърт поради невъзможността населението да се възпроизведе. Не ме разбирайте погрешно, аз не съм против социалното равенство между жените и мъжете. Не съм и против продължителния престой в образователната система. Факт е обаче, че общество, в което жените се инфантилизират, държат се като тийнейджъри до 35-40 г. и се сещат за раждането на единственото "дете-царче" едва с първите признаци на менопаузата и появата на репродуктивни проблеми е просто обречено да изчезне.


Затова, трябва да призная, много се зарадвах още на предизборната програма на ГЕРБ за парламентарните избори през 2014 г., където в раздела социална политика изрично беше разписано, че партията "приоритетно ще стимулира тридетния модел", поставяйки акцент върху "насърчаване на отговорното родителство". Много се зарадвах и когато преди няколко седмици социалният министър г-н Ивайло Калфин обяви, че започва интензивно да работи за реализирането на тази социална идея. Но, за съжаление, тогава осъзнах, че царят (пардон, министърът!) е гол. И не стига това, ами се опитва на голия тумбак да препаше чифте хайдушки политики!
Какво имам предвид ли? През последните десетина години стана модерно самозвани или отдавна пенсионирани професори, алчни за евтина медийна слава, да се появяват на пресконференции и да ни внушават, че в България има демографска криза и че "последният българин" ще "загаси лампата" след 50, 100 или 300 години. Тази психоза стана толкова заразна, че дори президентът г-н Плевнелиев през 2013 г. си позволи цели 3 пъти да говори за "демографската криза". Разбира се, президентът Първанов имаше подобни изказвания през 2006 г., така че нищо ново под слънцето. Проблемът е в това, че в България НЯМА демографска криза, напротив, наблюдават се поредица изключително позитивни явления. Например, средната продължителност на живота спрямо периода преди 1989 г. се е увеличила с повече от 5 години, както при мъжете, така и при жените. Тоест, живеем по-дълго. Да, това води до увеличаване на дела на старите хора, но какво да направим? Да се самоубиваме ли в деня на пенсионирането, за да направим социалния министър щастлив, а пенсионните фондове богати?


На гол тумбак чифте политики

След 1997 г. чувствително намалява коефициентът на детска смъртност. Да, той е сред най-високите в Европа, но е наполовина спрямо стойностите си от началото на прехода и в пъти по-нисък от времето на "развития социализъм". Всъщност, ако запазим положителната тенденция може да се очаква, че до 10 години ще успеем да достигнем до средните европейски нива. Казано с други думи, децата ни живеят по-добре, не им се налага да работят и въпреки някои публично известни болнични инциденти – получават по-адекватни медицински грижи, отколкото са получавали преди.


На гол тумбак чифте политики


Нещо повече, тоталният коефициент на плодовитост също се повишава и България вече не е в зоната на онова, което се нарича "най-ниска" плодовитост, а показателят ни нарежда в "златната среда" на Европа. Има страни с влошени показатели. Това са Португалия, Полша, Гърция, Испания и Словакия. Да сте чули някой да гаси "лампите на нацията" там? Не, не сте. Защото е меко казано безотговорно политик да обявява нацията си за обречена.


На гол тумбак чифте политики

И тук е моментът да се върнем към политиките на г-н Калфин. Тоталният коефициент на плодовитост е синтетичен показател, който де факто прогнозира колко деца би родила една жена през целия си фертилен период, ако раждаемостта във възрастовите групи между 15 г. и 49 г. се запази такава, каквато е в момента. Казано иначе, в България днес се наблюдава семеен модел на "дете и половина", т.е. политиката на правителството има за цел да удвои раждаемостта в страната. Това, разбира се, е чудесно. Браво, г-н министър!


Вместо да изгради и предложи политики за насърчаване на раждаемостта обаче, министър Калфин изкара на тезгяха две напълно неадекватни социални политики, спрямо декларираното му намерение. Първата от тях се изразява в прогресивното увеличаване на детските надбавки за първо, второ и трето дете съответно – 35 лв., 85 лв. и 130 лв. и рязко намаляване на парите за четвърто и следващо дете (все още неуточнено как).  Ами те парите и сега са почти така – 35 лв., 85 лв. и 120 лв., но някой "умник" е решил, че така насърчава двудетен модел. Г-н министър, Вие наистина ли вярвате, че с едни 10 лв. ще насърчите семействата да родят едно дете повече? Освен това, ако "двудетният модел" е довел до "дете и половина", защо режете парите за четвъртото дете? Не си ли давате сметка, че тридетният модел означава, че поне 33% от семействата трябва да имат 4 и повече деца (за да компенсират онези, които имат само едно или нямат)?


Всъщност, така предлаганата политика означава две неща, а Вие би следвало да прецените кое е вярно. Първо, предложението е неадекватно на декларираното намерение и говори за липса на компетентност или за лицемерие (ако декларирате, че искате да прокарате политика за третото дете, а всъщност не искате). Второ, Вие и експертите в МТСП сте достатъчно компетентни, но сте попаднали в капана на ксенофобията и понеже не искате "ромите да живеят от социални помощи", режете парите за четвъртите деца, понеже "само ромите раждат толкова"! Може и да се изненадате, но в този случай на практика пак става дума за некомпетентност. В България има приблизително 10 500 семейства с четири или повече деца. Ромските семейства с четири и повече деца сред тях са приблизително 4 700 (т.е. по-малко от половината). Разбирате ли, ксенофобията колко лоша шега Ви изиграва? Освен това, ако намалите парите с 5 или 10 лв. ще икономисате колко – към 100 000 лв.? Това е несериозно. Сумата е по-малка от цената на служебния Ви автомобил.


В този контекст е редно да се подчертае, че данните за раждаемостта в цял свят показват, че тя е най-висока сред най-бедните прослойки от населението. Така че, колкото повече "наказвате", като режете социални плащания, толкова повече тази бедност ще се възпроизвежда, като Ви отвръща с висока юношеска раждаемост и висока завършена плодовитост. Именно затова втората предлагана политика изглежда още по-хайдушка и некомпетентна.


В началото на статията вече казах, че либералните общества, в които жените раждат късно и рядко повече от едно дете, са демографски обречени. Това, разбира се е така, ако няма адекватни социални политики. В това отношение България може да се похвали с изключително добра публична политика: изплащане на много висока еднократна социална помощ при раждане на майка-студентка. Тази политика има двустранен ефект от демографска гледна точка. Първо, колкото по-рано започне да ражда една жена, толкова по-голяма е вероятността да роди две и повече деца. Каква по-добра стратегия за постигане на тридетен модел в страна, в която средната възраст за раждане на първо дете непрекъснато нараства и от 21 г. през 1989 г. днес вече е 27 г. Второ, насърчаването на т.нар. образована раждаемост води до подобряване на човешкия капитал, защото образованите майки рядко произлизат от бедни и маргинализирани семейства. Това няма видим ефект на момента, но след 20 г. ще доведе до по-висока производителност на труда и по-висок БВП. Спирането и ограничаването на тази помощ, защото младите майки "не стъпват на занятия" след взимането на парите е престъпление към бъдещето на нацията.


Бих попитал г-н Калфин и експертите около него, знаят ли, че новороденото бебе се кърми през 3 часа и че майката има нужда от сън и почивка, за да се подобри лактацията? Вие, уважаеми господа, колко университетски корпуса може да посочите, в които са изградени стаи за кърмене и преповиване на бебетата? Колко обособени стаи за почивка на кърмачките има? Наистина ли мислите, че е нормално кърмачката да решава интегрални уравнения с едната си ръка, а с другата да държи бебето на цица? Да, има нужда от промяна, но тя не трябва да се състои в спиране или орязване на парите на майките-студентки, а в подобряване на образователната ни система и по-широкото застъпване на дистанционно обучение.


В либералните демокрации държавата има ограничен ресурс да влияе върху демографските процеси и последното нещо, което ще доведе до позитивен ефект, е налагането на санкции. Планираното увеличаване на помощите за трето дете с 10 лв. още отсега мога да Ви кажа, че също няма да има никакъв ефект върху ръста на раждаемостта. В България се допуска огромната грешка да се мислят социалните политики като моментна ефикасност между отпускане и орязване на пари. Това е тъпата логика на неолибералните икономисти, която се препасва на гол тубмак.- Да се изгради корпоративна отговорност към родителството.
- Може ли да има стая за кърмене във фирми и университети?
- Стая за игра на работното място – защо не!
- Докога младите майки ще се разглеждат като бреме.-
- Защо не се прилага почасова заетост в полза на работника.
- Има ли рампи в подлезите за детски колички? Опитвали ли сте ги?
- Държавата да престане да постъпва ксенофобски.
- Изходът е в насърчаване на образованата и висококвалифицираната раждаемост.
- Проблемът не е, че средно ромската жена ражда 2.8 деца, а че жените с висше образование раждат средно под 1 дете.

 

Социалните политики за насърчаване на тридетен модел обаче трябва да изглеждат по-съвсем различен начин. На първо място, трябва да се изгради позитивен обществен образ на родителството и в това отношение трябва да бъдат приветствани всички кампании, насърчаващи желанието да станеш баща или майка. На второ място трябва да се изгради корпоративна отговорност към родителството. Критикувах университетите, а колко фирми в България имат стая за кърмене? Или стая за игра? Малко. Почти николко. Напротив, младите майки обикновено са разглеждани като бреме, защото не искат да остават извънредно на работа и защото отсъстват в болнични заради децата. Освен това липсата на време е по-страшна от липсата на пари. В България почти не се прилагат възможностите за гъвкава и за почасова заетост в полза на работника. На трето място трябва да се осигури достъпна и благоприятна околна среда. Опитвали ли сте се да качите детска количка по сега изградените рампи в подлезите? Опитвали ли сте се да бутате количка със спящо в нея бебе по някой тротоар? Опитвали ли сте се да качите детска количка в трамвай или автобус? Опитайте и ще разберете защо все повече двойки спират след първото дете! И на последно място, но не и по-значение, държавата трябва да престане да постъпва ксенофобски. Общностите, които имат по-патриархални семейни ценности генерират по-висока раждаемост, независимо дали става дума за роми, турци, китайци или сирийци. И независимо дали живеят в България или във Франция. Вместо да се правят скрити опити за дискриминация на етническите малцинства, чрез сложни аритметични схеми, трябва ясно и еднозначно да се насърчава образованата и високо квалифицираната раждаемост. Защото проблемът не е в това, че средно една ромска жена ражда 2,8 деца през живота си (Sic! Изненадахте ли се?), а в това, че жените с висше образование и високи доходи раждат средно под 1 дете!


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (53)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Радио Плутон
  Радио Плутон
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Калфин много ме изкефи откакто е министър и се надявам да не се махне от това правителство до края му!

 2. 2 Профил на Радио Плутон
  Радио Плутон
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Защото проблемът не е в това, че средно една ромска жена ражда 2,8 деца през живота си, а в това, че жените с висше образование и високи доходи раждат средно под 1 дете!

  Точно това е проблемът! Проблемът е контрацепцията, свръхеманципацията, вдетиняването, погрешните обществени образци ...

 3. 3 Профил на Beyond
  Beyond
  Рейтинг: 1154 Любопитно

  От три квартални детски градини идват през ден да ни молят да си запишем детето при тях. Голяма борба пада. Все още не сме решили коя да изберем. Вчера идваха и от една детска градина от центъра да ни се молят. "Молим ви, като писано яйце ще я гледаме!"

  Не знам какво да правя. Може би трябва да им искам пари. 1000 -2000 лева. Който даде повече.

  TAKE THE RED PILL!
 4. 4 Профил на lout66
  lout66
  Рейтинг: 636 Неутрално

  С риск да стана досаден пак ще повторя .
  Трябват данъчни облекчения за родителите ,което да е процент от доходите .Парите давани за образование на децата да се признават за разходи . И всичко ще си дойде на мястото , без измислени схеми и хитри сметки миришещи на расизъм.

 5. 5 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1531 Неутрално

  Много добър текст, жалко само че ще се напълни с размисли на миво Ганкиното кафене, без доринда е прочетен

  15.02.1989 - 07.02.2018
 6. 6 Профил на 2011
  2011
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Защо не ваучер за образование вместо пари за това, че имаш дете.

 7. 7 Профил на Жупел
  Жупел
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Племеникът ми живее е София. Има си момченце, искаха да имат и второ. След всички унижения, които е изтърпял, за да вкара детето в ясла, после детска градина, а преди две години и в училище, спряха да правят опити за второ.

  Господ изля върху Содом и Гомора като дъжд жупел и огън от небето, и съсипа тия градове и цялата околност и всички жители на тия градове, и растения земни
 8. 8 Профил на ZeroOne
  ZeroOne
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Проблемът не е в количеството , а в качеството. Какво като се раждат 10 потенциално неграмотни, необразовани, антисоциални и потенциално криминално активни цигани. Каква е ползата от тях за обществото? Ама не само няма полза има и вреди. В това е големия демографски проблем на България: всички образовани и интелигентни българи, турци и др. се изнасят в чужбина защото в България няма нормални условия за живот на нормалните хора, тук условията са нормални за престъпни олигархични кръгове, маргинализирани общности и разни други криминални елементи. А другите оса останали от немай къде: възрастни пенсионери по селата подложени на денонощен терор от цигански криминални елементи с по десетки присъди, но благосклонно пуснати на свобода от "справедливия" и "независим" български съд. Хора в предпенсионна възраст, които не могат да си намерят работа дори в страната, камо ли в чужбина. Само плутократичната и клептократична олигархия обгрижвана от т.нар. политици се чувства комфортно в една европейска Сомалия, в каквато превърнаха България.

  ZeroOne
 9. 9 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1531 Неутрално

  Най-големият проблем са парите. Глупостите на Механо....не знам си кво си дори няма да го коментирам. Но не можете да очакеате че при влошена икономическа ситуация ще има деца. Ако за да започнеш свястна работа отнема 10 годининкак искате да се раждат деца? Къде да живеят 2ма души с по 450 лева заплата? На походното легло про тъщата? Аз докарвам в пъти над това и ако изкайте вярвайте , аманпарите едвам стигат. Само пампетсите са 100 лева. Дрешките се сменят на 2 месеца. Колички, легла и каквото още ви дойде на акъла. Умът ми не го побира как успяват да се справят хора с под 1000 лева заплата. На ракиеа трябва да им се присъди Нобел по математика

  15.02.1989 - 07.02.2018
 10. 10 Профил на tily_lily
  tily_lily
  Рейтинг: 625 Неутрално

  Статията третира проблема от неправилен ъгъл.

  Основният, базов проблем е, че образованите родители ще имат 2 и повече деца, НО ще напуснат страната веднага щом имат възможност. Защото: държавата е в плен на мутро-олигарси, които задушават бизнес, здравеопазване, културна и социална среда, да не изреждам всички сектори в критично състояние. И това продължава над 25 години вече.

  Та преди да се вайкате колко деца ще ражда интелигентната жена, да бяхте помислили, че интелигентната жена иска не само удобни улици и стаи за почивка, но и действаща държава. Да виждате нещо такова наоколо?

 11. 11 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 902 Неутрално

  "Факт е обаче, че общество, в което жените се инфантилизират, държат се като тийнейджъри до 35-40 г. и се сещат за раждането на единственото "дете-царче" едва с първите признаци на менопаузата и появата на репродуктивни проблеми е просто обречено да изчезне."

  Това е факт и нещо требе да се направи. Финансовите стимули трябва да са само за майки със средно и висше образование...

 12. 12 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1531 Неутрално

  До коментар [#11] от "palav_nik":

  Най-добрият стимул за образовани родители е свястна работа. А безработицата е над 11% .....

  15.02.1989 - 07.02.2018
 13. 13 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#2] от "механозавър":

  "Проблемът е контрацепцията, свръхеманципацията, "

  Чакай сега, нали не искаш да върнеш жените в 19-ти век?

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 14. 14 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 814 Неутрално

  "Държавата обаче постепенно започна да осъзнава, че либералните общества са обречени на демографска смърт поради невъзможността населението да се възпроизведе."- Ясно,Сингапур умре демографски.Да поплачем всички заедно за Сингапур.
  После се очаква да изчезне и Тайланд,докато настане социализъм по цялото земно кълбо.

 15. 15 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 3204 Неутрално

  Раждаемостта трябва да се поощрява сред образованите слоеве !

  Това може да стане само чрез данъчни облекчения , иначе чрез помощи се поощрява циганизацията !!!

 16. 16 Профил на abc
  abc
  Рейтинг: 825 Неутрално

  Текста е много добър, напълно съм съгласен с автора,явно е изключително компетентен, заби ги точно в десетката!

 17. 17 Профил на kotuo
  kotuo
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Държавата (управляващите), единственото което може да направи е да увеличи раждаемостта на българите в чужбина.

 18. 18 Профил на bora bora
  bora bora
  Рейтинг: 1070 Неутрално

  До коментар [#3] от "Beyond":
  Майтапиш се А?

  Освен опреснени статистически данни , останалото сме го чели пък и от опит знаем!/ето коментарите го доказват/

  Сега сме втренчили поглед в Калфин - новото, новото той да го каже и утвърди!

 19. 19 Профил на Daniboy
  Daniboy
  Рейтинг: 835 Неутрално

  [quote#6:"2011"]Защо не ваучер за образование вместо пари за това, че имаш дете. [/quote]
  Споделете какво по точно имате предвид?
  Ваучер за средно образование?
  То е безплатно.
  За висше - то е 18 години след раждането, хартията на ваучера ще се разпадне.

  „Товарете портокалите в бурета. Братя Карамазови”
 20. 20 Профил на Daniboy
  Daniboy
  Рейтинг: 835 Неутрално

  "Има страни с влошени показатели. Това са Португалия, Полша, Гърция, Испания и Словакия. Да сте чули някой да гаси "лампите на нацията" там? Не, не сте.""

  Аз лично рядко чета португалски и гръцки вестници, автора явно е гений.

  „Товарете портокалите в бурета. Братя Карамазови”
 21. 21 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Голият тумбак с чифте политики /за "качествена" раждаемост/ е евфемизъм на "ялов" модел на общ живот - нашия е такъв, просто не "ражда" ...
  Така и с Калфин и без него, народната ни драма все ще си тече в сюжета, "на празен ход и необратимо" ...

 22. 22 Профил на sophia_gr
  sophia_gr
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Текстът измества проблема. А той е в това, че тези, които се плодят най-много и уж вдигат показателите на раждане, са необразовани и маргинализирани групи. Не това искаме да е бъдещето на България. Затова са тревогите, но явно авторът не го е разбрал.

 23. 23 Профил на deutschland
  deutschland
  Рейтинг: 643 Неутрално

  Изключително, мега, глупава статия. Написана е от грамотен човек, който може би се има за умен. Не само във България - във цяла Европа има демографска криза. Как може някой да напише, че плодовитостта е 1.5 и нямало демографски проблем?
  Навремето хората са измислили математиката, а тя казва, че ако раждаемостта/плодовитостта е под 2.00 нацията запада, даже е 2.11, но да не изпадаме във подробности. Европа днес трябваше да е със поне 1/5 по-малко население, но благодарение на емиграцията то се задържа.
  Когато плодовитостта е 1.5 - това означа че днес 100 двойки ще родят 50 деца, техните 50 деца след 30г ще имат 25 деца. Тоест първите 100 двойки ще имат 25 внука и 50 деца, първите 100 двойки ще умрат от старост и оставят за наследници 75 човека. За един жизнен цикъл нацията ще се стопи със 1/4.
  За 25г от 9 млн сме станали 7.2млн, населението е намаляло точно със 20% за 25г(1/5), горе примера го дадох със един жизнен цикъл, а 25г не са един жизнен цикъл. Тоест във България положението е двойно по-зле, защото освен ниската плодовитост от 1.5 имаме и емиграция, което е 2 във 1.... и накрая да напишеш тази статия.
  Извинявайте, но статията е пълна глупост.

 24. 24 Профил на Григор Лилов
  Григор Лилов
  Рейтинг: 982 Неутрално

  Много манипулативен и непочтен текст, както и прочит на статистиката.
  Защото например България е на първо място в Европа по високия коефициент на смъртност на населението ( дори Украйна, Молдова, Македония, Сърбия и др. са зад нас.) Данните наистина сочат, че % дял на възрастните расте (тук помогна например промяната в структурата заради емиграцията и спадащата общо раждаемост), ама абсолютният им брой рязко се свива. А обективният подход изисква корелация и сравнение на различните данни и масиви информация. Иначе веднага ще направя извода, че при температура от +10 у нас и такава например в Сан Тропе имаме еднакъв климат. Плодовитостта - данните на статистиката по области и основни общини показват, че тя е висока там, където са ромските концентрации, а после - турските. (на първо място у нас е Сливен и т.н.)
  Още много може да се напише. Само ще отбележа, че съм съгласен с изводите, че идеите на Калфин са преливане от пусто в празно.

 25. 25 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8034 Неутрално

  Лошото е,че младите хора напускат България.Младите,които трябва да раждат деца.Деца,за които има кой да се грижи,да възпитава и да изучи.За да останат и работят тука,а не да обучаваме работна ръка за Испания и Великобритания.

 26. 26 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 900 Неутрално

  авторът май е виждал деца само на снимка.

  аз, като татко на две дечица (явно съм изчезващ вид), съм търсил и намирал връзки за плащане на:

  -раждане (хиляда лв)
  -детска градина (500 кинта)
  -първолак (100 кинта)

  за ясла се отказахме, понеже не им сменят памперсите на децата (представете да си дадете 3 годишното дете с хигиенни навици, за да му сложат памперс).

  цените не включват всички съпътстващи разходи, понеже в татковината ни е супер модерно да се изстискват младите родители с баснословни суми за:
  -бебешки дрешки (в ларедут цените са 1/5 от тукашните, а качеството доста по-високо)
  -бебешки и детски обувки (в спортсдирект са 1/3 до 1/10 от тукашните)
  -бебешки аксесоари (500лв за китайска детска количка едва ли има еквивалент в бяла държава)

 27. 27 Профил на Daniboy
  Daniboy
  Рейтинг: 835 Неутрално

  [quote#23:"deutschland"]Когато плодовитостта е 1.5 - това означа че днес 100 двойки ще родят 50 деца[/quote]

  Всъщност ще родят 150 деца. Във Вашия пример индекса би бил 0,50.
  Оттам и цялата геометрична прогресия е грешна.

  „Товарете портокалите в бурета. Братя Карамазови”
 28. 28 Профил на tily_lily
  tily_lily
  Рейтинг: 625 Неутрално

  До коментар [#17] от "kotuo":

  Благодаря, че резюмира моето дълго мнение

 29. 29 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 596 Неутрално

  а този гений като какъв се изказва? щото ний българите освен от фурбол и политика разбираме и от всичко останало

 30. 30 Профил на Радио Плутон
  Радио Плутон
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#7] от "Жупел":

  Племенникът ви като остарее, това едно детенце - принц/еса ще гледа него, жена му, и още десетима дъртаци - по-далечни роднини. Познайте как ще ги гледа - ще ги натири някъде докато измрат.
  Ако нещо му се случи, да пази Бог, няма да има кой да утеши племенника ви. Ако не се ожени, прекъсна се линията. Да му имам логиката на вашия племенник!!!! Но не само на него, а на всички дърти, които са по-глупави и от него!!!

  Както едно време е имало безпризорни деца, вече има безпризорни възрастни

 31. 31 Профил на Радио Плутон
  Радио Плутон
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Единствените възможности са засиленото внимание на църквата (църквите - засега основно Католическата църква, но не и православната и протестантските, където не се обръща внимание може би заради големия брой роми в тях) към въпроса и улеснено преселване на българи от чужбина в България - нещо като картата на поляка, давана на всеки поляк от чужбина, която му дава право да живее в Полша и да кандидатства за полско гражданство.

 32. 32 Профил на Радио Плутон
  Радио Плутон
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#13] от "rapidfire":

  Ами очевидно, иначе в 22 век няма да има жени!
  Проблемът е именно в ценностната система !

 33. 33 Профил на Радио Плутон
  Радио Плутон
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#14] от "vjacho":

  Сингапур не е национална държава, там китайци винаги ще идват, ако те свършат, ще дойдат индийци. А и Сингапур е пълен до горе!
  Тайланд също е далече от демографско самоубийство.

 34. 34 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 814 Весело

  До коментар [#33] от "механозавър":

  Това исках да кажа. Че не е либералната икономика,която кара хората да емигрират или да нямат деца.

 35. 35 Профил на Радио Плутон
  Радио Плутон
  Рейтинг: 466 Весело

  До коментар [#34] от "vjacho":

  А, да! Съгласен съм

 36. 36 Профил на zuramode
  zuramode
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Бе пука й на държавата, тя гледа само как да изкяри от младите семейства, че нали, като реши човек да има дете, значи е богат. Така излиза, защото за да направиш дете в наши дни се спестява с години. Пък за абсурдите на здравната система направо не ми се говори - като се почне от безумния "избор на екип при раждане", да се чете "по-специално отношение към родилката". Какъв екип, какви 5 лв, голяма част от жените срещат докторите за пръв път на магарето или както е модерно, на операционната маса. Бременните от недоверие в държавните лекари се принуждават да ходят на още едно-две места и ги гледат тия бебета по 3 пъти на месец, да не би да им има нещо, пък ако не дай си боже им кажат някоя глупост, се ходи за второ, трето мнение и това естествено се плаща от собствения им джоб. Наслушала съм се на такива дивотии от познати... А за педиатрите, които изписват антибиотици за щяло и не щяло, само защото си имат някакви вътрешни договорки с определени аптеки да споменавам ли? И естествено, антибиотиците не се поемат от здравната каса, че от къде на къде ще се поемат? Родителите са си ги направили децата - да си плащат сега.
  Който ще да ми драматизира, аз деца в България не искам да гледам!

 37. 38 Профил на Sars Saraktos
  Sars Saraktos
  Рейтинг: 516 Неутрално

  До коментар [#27] от "Daniboy":

  Добре де от 100 двойки 150 деца. Те правят 75 двойки. От тях 113 деца. От тях 56 двойки с 84 деца. От тях 42 двойки с 63 деца и така нататък. Нацията пак си отива, е не за три, а за 5 поколения. Колегата принципно е прав, ако и да е сбъркял коефициента...

  "Който търси истината, Бог вижда..."
 38. 39 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1529 Неутрално

  От коментарите се вижда по-трезвия поглед. А той е че проблемът не е толкова раждаемостта , а тоталната емиграция на млади и образовани хора напускащи България . И последният наистина ще загаси лампата с едната ръка , държейки самолетните билети в другата ръка. Преди година едни мои пациенти българи с 5 деца просто заминаха за UK и се устроиха там . Ето това е демографската катастрофа , а не раждаемостта. Тези 5 деца ще имат по средно по 2 свои деца след 5-10 години , но там в Лондон и няма вече да се върнат в България. Това семейство се опитваше да завърти тук малка фирма и след няколко опита в няколко дейности просто не успя .А бяха научили децата си на доста тежък труд и докато ваканциите другите деца бяха с велосипеди по улиците , те работеха. Просто решиха един ден ,че не си струва усилията и само с инициативност тук и труд не става. Сега ги виждам един път годишно и всички са много добре. Инициативността и здравата работа там им се отблагодари и не мислят да се връщат. До 10 години тук здравната система просто ще се срине без млади лекари при повишени нужди на застаряващото население включително сега четящите това и изобщо това не са някакви празни апокалиптични думи на някакъв песимист. Няма никакво основание за оптимизъм тук в една оглозгана от комунисти и мутри страна ако ще да направите и по 10 деца (които няма да останат утре). Това е една територия не бих нарекъл държава ,следващите години без здравна и пенсионна система, без армия и държавен ред. Просто територия , която ей така е свободна да бъде завзета от други плодящи се общества с големи армии. И затова е обречена абсолютно без преувеличение и може би закономерно си заслужава участта

  http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3712408729/
 39. 40 Профил на drake
  drake
  Рейтинг: 810 Неутрално

  От цялата статия разбрах , че проблемът не бил една циганка ражда 2.8 деца. Е, точно в това е проблемът. И всички приказки за това как социалните политики не правели това или онова са си смешен плач. Това ,което една такава социална политика трябва да прави е не да учи родителите как да си гледат децата, а как да обуздае циганите да не раждат. Защото те го правят за пари и децата са средство, а не цел.

  П.С. Не знам откъде авторът/ката си взема данните, но НСИ упорито твърди, че не събира демографски данни за раждаемостта по етнически признак. Е, откъде тогава знаем , че една циганка ражда по 2.8 деца? А ако са 4.8? А знаем ли изобщо. Така че по леко с обобщенията и справедливия гняв защото дяволът е в детайлите.

 40. 41 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2069 Неутрално

  "Факт е обаче, че общество, в което жените се инфантилизират, държат се като тийнейджъри до 35-40 г. и се сещат за раждането на единственото "дете-царче" едва с първите признаци на менопаузата и появата на репродуктивни проблеми е просто обречено да изчезне."

  В статията има много неща, с които съм съгласна, но горното е сексизъм от най-чиста проба. Господин Пампоров, аз съм майка на две деца (и бих искала да имам още едно), които родих след трийсет, не защото съм инфантилизирана и с манталитет на тинейджърка, а защото мъжът ми, с четири години по-голям от мен, все не беше "готов" да имаме деца по-рано. И да, докато го чаках да се "приготви" си развивах кариерата, защото хем имах възможност, хем трябваше с нещо да се занимавам. Моя близка приятелка пък се разведе с мъжа си, защото той я караше да абортира второто им дете, че пречело на "творческите му планове." Та като си говорим за инфантилизъм, господин Пампоров, той съвсем не е отличителен белег на съвременните български в детеродна възраст. Много просташко изказване от ваша страна е да ги характеризирате на едро като инфантилни тинейджърки.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 41. 42
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 42. 43 Профил на gavrilov
  gavrilov
  Рейтинг: 539 Неутрално

  Статистиката за раждаемостта в България е фалшива, защото 1/3 от децата са родени всъщност в чужбина, и може би никога няма да се върнат в България. Трябва да се броят само ражданията в български болници, но това са неофициални статистики, които са неудобни за показ.

 43. 44 Профил на smotlixx
  smotlixx
  Рейтинг: 666 Неутрално

  Другото позитивно развитие е, че зад касите в магазините и в такситата започвам да виждам чисти и учтиви роми.

 44. 45 Профил на mimeto71
  mimeto71
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Толкова тъпотии изчетох в началото,че спрях.Разбира се в статията има много статистика,само дето липсва статистика на 100 новородени колко от тях са от циганския етнос,турски и български,та затова няма нужда и да се чете.

 45. 46 Профил на Радио Плутон
  Радио Плутон
  Рейтинг: 466 Гневно

  До коментар [#7] от "Жупел":

  Даже аз имам предложение: който не може да вкара детето си в детска градина, да го хвърля от Камен дел на Витоша в пропастта!

 46. 47 Профил на Радио Плутон
  Радио Плутон
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#45] от "mimeto71":

  Ами няма нужда да се чете - то се знае. Циганките раждат, българките се тъпчат с помпи, спирали, презервативи и противозачатъчни. А ако се изпуснат, ходят да утрепят децата, което е съвсем законно.
  После циганките са ни виновни!

 47. 48 Профил на Радио Плутон
  Радио Плутон
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#44] от "smotlixx":

  Не страдайте от предразсъдъци. Страдайте от разсъдък по-добре!

 48. 49 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2895 Неутрално

  До коментар [#45] от "mimeto71":
  Това с етноса ясно. Ама как ще го определим?
  Ако единия от родителите е от различен етнос кво праим?
  Щото може българин да се ожени за циганка, туркиня или (пу-пу) някоя бежанка.
  Или някоя баба или дядо да са от по-така етнос и там става проблем и къде броим чавето?
  Тука си требе система, стратегии и научни разработка да се опази нацията. 49. 50 Профил на wiligri
  wiligri
  Рейтинг: 621 Неутрално

  [quote#0:"статия"]...жените се инфантилизират, държат се като тийнейджъри до 35-40 г. и се сещат за раждането на единственото "дете-царче" едва с първите признаци на менопаузата и появата на репродуктивни проблеми...[/quote]
  Да оставим, че е обидно, но просто не е вярно. Бъркат се кифли с интелигентни и образовани жени, които са потенциалните добри майки. Може и да очаквате умната и отговорна жена да ражда деца преди да е завършила образованието си и да се е изградила като професионалист, т.е. в най-фертилната си възраст, но точно поради чувството си за отговорност тя няма да го направи. На такава жена и е нужна сигурност - дом, работа, доходи, за да тръгне да ражда, а във възрастта до 30-35 години в съвременното общество това е трудно постижимо. Младостта, освен с либидо и фертилитет, се характеризира и с по-ниски доходи, несигурна работа, разходи за образование и наем... Да не говорим, че все повече българки са самотни майки. Колко деца би могла да отгледа и възпита успешно сама жена, дори и с издръжка от биологичния татко, а и защо отговорността за демографията се вменява само на жените - деца се създават от двама родители.

 50. 51 Профил на shroomy
  shroomy
  Рейтинг: 237 Неутрално

  В момента хората често нямат достатъчно стабилна и доходоносна работа, за да си позволят да отглеждат децата си добре. Много хора изчакват точно заради това напълно легитимно притеснение. Това с инфантилизираните жени е безобразно. Аналогично глупашки можехте да хвърлите вината върху момченцата, които до 40 годишна възраст живеят при мама. Кому са нужни такива простотии в уж сериозен анализ?

 51. 52 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3862 Неутрално

  До коментар [#40] от "drake":Възрастовата структура на населението по етнически групи е известна. От нея много лесно може да се види какво е съотношението между децата до 10 години и потенциалните им майки на 15 до 50 години, а оттам много лесно може да се изчисли и каква е била раждаемостта през последните 10 години преди преброяването. Стойностите са приблизително такива, кавито ги дава Алексей Пампоров. За периода 2001-2011 показателите са: за самоопределилите се като роми - 2,6 деца на жена, за самоопределилите се като турци - 1,4 деца на жена, за самоопределилите се като българи - 1,1 деца на жена /включително циганите, които се самоопределят като българи/. Който желае, може да ми прати в лично съобщение електронен адрес, ще му изпратя по-подробни изчисления.

 52. 53 Профил на drake
  drake
  Рейтинг: 810 Неутрално

  До коментар [#52] от "patsis":

  Ще ми е интересно да видя статистиката. Но ключовата дума е "самоопределили се" По ред причини, циганите не искат да се характеризират като цигани и затова самоопределянето не е и обективен критерий. В предишни преброявания имаше и марсианци.Реалният брой и докладваният брой , съобразно самоопределянто, са различни. Колко различни , аз не знам. Ако ти имаш информация предостави ми я моля.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK