Изчисленията на "Библиотекаря" (Риалити по Борхес)

Изчисленията на "Библиотекаря" (Риалити по Борхес)

© Надежда Чипева, Капитал"Дневник" препечатва текста от портал "Култура":


1. От перилата на стълбището, водещо във вътрешността на странна сграда, която условно можем да наречем "Замък" или "Сарай", се виждат по-горните и по-долни етажи, прерастващи в галерии с многоъгълна форма. Подредбата на галериите е неизменна. Озовалият се тук бързо разбира, че най-важното се случва "на дъното" – там, където всъщност води спираловидната стълба, виеща се нагоре и надолу. В коридорите има огледала, които удвояват всичко видимо и насаждат у посетителя усещането, че пътят до долу е едва ли не безкраен. Оптичната илюзия се подсилва от студенината на изкуственото осветление, процеждащо се от сферични осветителни тела. Стените на най-долните и скришни галерии са покрити с двайсетина дълги лавици от всяка страна; височината на лавиците, отговаряща на височината на етажите, с малко превишава ръста на стоящия на пост средно висок, ала добре въоръжен "библиотекар". Вляво и вдясно по коридора има две мънички помещения; в първото поне един "библиотекар" може да отмори до смяна, в другото се задоволяват естествените потребности. В най-долната галерия, идентична с предходните, има обаче тясно стълбище, отвеждащ към самото подземие; там са покоите на "Библиотекаря". Началникът на последната галерия съпровожда всеки гост, след поредната проверка, до своеобразния атриум в подземието, където се виждат три големи черни врати; зад някоя от тях, пребивава "Библиотекаря", който често сменя местонахождението си, обзет от параноични страхове за живота си. Началникът на последната галерия натиска бял бутон върху черния пулт в центъра на атриума; ако "Библиотекаря" не е променил решението си, една от вратите се отваря.


2. Срещите на "Библиотекаря" все повече се разреждат в последно време. Свел глава пред неизменната чаша с отлежало уиски, на него не му остава друго, освен да се връща назад в спомените си. Светът му все повече се свежда до обаждания по телефона и гласове, а лицата, които разпознава, се сливат с обитателите на галериите. Някога, след Промяната, не беше така. Тогава, след пробуждането в ранния следобед, при него се точеше върволица от нови лица, които той насърчаваше в техните начинания с "поглед" или с "усмивка".
Не беше така и в студентските му години, във времето на Тайната, когато той обитаваше голям апартамент срещу площад "Славейков", където правилата на агентурната конспирация не предполагаха срещи, ала все пак проникваха външни хора. Те се изумяваха при вида на огромния, празен апартамент – версията беше, че собствениците, които са му близки, работят в чужбина – в който освен матрак и бутилки с алкохол, имаше само книги, струпани на купчини до стените. Още тогава той знаеше, че е "Библиотекаря", макар офицерите за връзка да му бяха подготвили други псевдоними. Каква липса на въображение: да обвържат него, "Библиотекаря", с банална българска фамилия с ангелски отклик, с руско име, подобаващо на запъртък от Политбюро или пък с гръцка заемка, препращаща към Савел, гонителя на своите, преродил се сетне в апостол Павел… Него, бащата на етническата "заедност"… Това последното, замисли се той, си струва да бъде надлежно изтълкувано. Ала кому да възложиш подобна задача, отиваща тъй далеч отвъд "семантиката на означенията", когато си заобиколен с нищожества. Най-много медиите да си направят гаргара, като слеят тази глобална философска идея с поредния "концепт" на някое недоучено даскалче или пък с лингвистичната теория на поредната "луда със синтаксиса".


Мисълта за връзката между лудост и език му се стори забавна. Още навремето той усещаше мисията си, знаеше, че има шанс да излезе на преден план, да се превърне в "Библиотекаря". Би искал някой ден да може открито да заяви, че тъкмо той е  "Библиотекаря", ала всуе, кой ще ти признае нещо в таз проклета страна, гдето признанието идва при хората само посмъртно. А приживе…Не смееш даже да си подадеш носа си навън, за да не налетиш на някой луд с насочен към теб пистолет, дори да е газово пльокало. Да де, ама стреля… Тук, в галериите на Библиотеката, пренесена и градена от него десетилетия, той се чувстваше далеч по-уютно, сигурен в себе си. Ала кой знае. Потръпна при видението за това как нечии ръце изхвърлят през перилата едно тяло дошло да сее смърт в Библиотеката. Тялото дълго пропада, преди да стигне бездънното пространство. Било ли е истина или е само сън? Изтръпна при мисълта, че някой ден тази участ може сполети и него, "Библиотекаря". Самият той да изчезне във вихъра предизвикан от безкрайното падане. Защото Библиотеката е безпределна, а пазителите са временни.


3. Тук устните му отново се разтеглиха в гримаса. Сети се за две еднодневки, пълни недоразумения, които, видите ли, бяха издигнали цяла Кула, ама истинска кула, пълна догоре с уж прекратени преписки и унищожени дела. Отмъкнати в края на мандата от единия, които другият, с помощта на момчетата си, бе тръгнал да осребрява.


Никакво уважение към Библиотеката, истинската Библиотека с нейните галерии, ходници и лавици; да, там, където всяка галерия трябва да има по пет лавици, на всяка лавица – по пет книжни досиета от четиристотин и десет страници; на всяка страница – четиридесет реда; на всеки ред – около осемдесет черни букви. Буквите по гръбчето на всяко книжно досие, както и титулната страница, не винаги подсказват съдържащото се в него. Това несъответствие винаги е изглеждало на непосветените тайнствено. А то е обичайна мярка за сигурност – прави се фалшив опис, който минава във фалшив каталог, има обаче и истински каталог на фалшивите описи, където те фигурират с истинските си сигнатури; всеки нисш "библиотекар" познава само отсек от цялото струпване; само на "Библиотекаря", зад кухи томове в собствените му покои, е дадено да държи истинските сигнатури на истински съдби с фалшиви имена…


4. Това е тайната на автентичното "библиотекарство", в което не би трябвало да се усъмни нито един здрав ум. Нова презрителна гримаса разтегна лицето на "Библиотекаря". Сети се за други "кръжочници от службите", бивши експерти по сигурността, самозвани гестаповци, на свой ред запретнали се да произвеждат "библиотекари".


Истински "библиотекари" може да произвежда само "Библиотекаря", пазителят на Библиотеката, пред когото тези самозванци винаги са пълзели по корем – и сега, и преди! По здрач, някои от тях с часове чакаха да се отвори вратата му, мъкнейки папки с поредните документи, които той, "Библиотекаря", даваше да се подшият към томовете в Библиотеката. С котешка стъпка или овчи поглед онези му се умилкваха, мазнеха, величаеха го, доносничеха пред него за разни "неистински библиотекари", защото "неистинският библиотекар", плод на зли демиурзи, е опровержение на установения Ред, значи става нежелан, тоест ненужен… Истинската Библиотека, с изящните си лавици, с пълнотата си, няма и не може да има нищо общо с тези "информационни какавиди", жалки полуприложници на истинската информационна теория на Библиотеката, които гледат само как да смъкнат някой лев от държавата, уж за да обучат кохорта млади некадърници на елементарните правила на електронното слухтене.


Истинската Библиотека е всепълнота: всичко е някъде и сравнението на сигнатурите попълва лакуните, които само глупаците и изследователите с липса на опит смятат за безвъзвратни. Няма безвъзвратност в историята.


Библиотеката е сфера, нейният точен център е в истинската галерия, чиято окръжност е недосегаема.


Само формени идиоти могат да си позволят да профанизират термин като "галерия" заради някаква елементарна разработка.


Вярно, из Библиотеката се носят и винаги са се носили слухове, че в по-стари времена (по-преди, преди четвърт век, не сега) през нейните масиви били минали Очистители. Става дума за други фанатизирани идиоти, дето са си лика-прилика с днешните Запълнители на празни томове с нищо незначеща информация.


Очистителите били обзети от манията, че трябва да се унищожат безполезните страници. Те нахълтвали в галериите, показвали съответния документ, едвам-едвам прелиствали някой том, и осъждали на унищожение цели лавици, отправяйки томовете с досиета за претопяване. Днешната дигитализация изцяло доказа порочността на тези практики.


5. "Библиотекаря" уморено въздъхна, сещайки се какви ли не идиотщини са били вършени през годините с тайните на Библиотеката. Голяма част от оригиналите бяха дори пренесени, по силата на специален закон, в отделни помещения с публични читални. Тайната на Библиотеката по този начин бе осквернена, защото публично достъпната книга е като публичната жена, откритостта на Библиотеката е узаконена форма на проституция! И все пак нещичко – и то не малко – беше спасено. Въпреки глупостите, свършени през последните двадесет и пет години.


Мисълта за броя на знаците, които дават тези двадесет и пет, накара "Библиотекаря" дълбоко да се замисли. Не беше ли така и във "Вавилонската библиотека" на Борхес, която някой му донесе в затвора или когато вече беше на свобода през 1989 г.?


Броят на писмените знаци е двадесет и пет. В книгата се уточнява, че оригиналният ръкопис не съдържа цифри и главни букви, а пунктуацията се свежда до запетая и точка. Така изискванията на криптографията задължително редуцират употребимите знаци до двадесет и пет, откъдето пък вече може да се изведе всичко – броя на позволените политически сили, на личностите, които имат право или нямат право да са формално във властта.


Тогава "Библиотекаря", с чаша в едната ръка, взе маркера в другата, и написа първата му хрумнала комбинация върху стената:


Дрстхпцжоящъуздскфрлбмвье


Комбинация, която идва да каже всичко и нищо. Ала в рамките на тайнствената Библиотека то може да има нарочен смисъл.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (56)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5940 Неутрално

  Боже, все едно чета фантастика, и това го има тук в България в библиотекарски институт, гледам и не вярвам на очите си.

 2. 2 Профил на man_un
  man_un
  Рейтинг: 514 Неутрално

  Библиотека и Библия идват от Библос, финикийски град, който и до сега го има в Ливан. Там се е правел папирус за писане, който се е изнасял за Гърция и е имал същото наименование. Вън от етимологията библиотеките нищо чудно да са били средища на тайни общества, нали там се пази човешкото познание. Който почне нещо да троши, първо се нахвърля върху книгите. Вероятно затуй човечеството трови усилено въздуха и водата, вместо да ползва екологични технологии, оставени за нас в книги отпреди 100 000 години. Колкото до тая "библиотека", мисля, че е поредното чудо за три дни. Още по-чудно е, че от есента бая чудеса се събраха.

 3. 3 Профил на Arya Stark
  Arya Stark
  Рейтинг: 624 Весело

  Много е добро, искам да стане роман!

  "Winter is Coming"
 4. 4 Профил на krastitel
  krastitel
  Рейтинг: 424 Неутрално

  За съжаление хората които си мислят че управляват България живеят в една мрачна но отминала епоха. Предстои още да се борим с тях и то болезнено, но важното е, че тези библиотекари и библиотеки с писмени документи с печат - са минало...

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  krastitel
 5. 5 Профил на Р. Дражев
  Р. Дражев
  Рейтинг: 418 Любопитно

  Хахахаха, много добро! Браво...

  Happy face says, adios !
 6. 6 Профил на Tod
  Tod
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Браво Тони,браво Николов,много добре написано...

  Истината няма пресечна точка с популизма на БСП
 7. 7 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 1291 Разстроено

  До коментар [#1] от "peni_nikol.53.":
  [quote#1:"peni_nikol.53."]и това го има тук в България в библиотекарски институт, [/quote]
  ==================
  Дружке , не иде реч ни за УниБИТ , ни за Ст.Денчев !
  Сарая е место обиталището на Ахмед Доган в Бояна и изключително е описана историята му както преди 10.11.9 ,
  тка и след това !
  Евала на автора

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 8. 8 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 1291 Разстроено

  Браво на Тои Николов !
  Колкото и да ми иде да изругая с една наша шопска !

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 9. 9 Профил на ПАВЛА
  ПАВЛА
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Не ми се искаше да свършва толкова бързо.

  При главоболие не се дава Но-Шпа, въпреки че при много хора главата е кух орган с гладка мускулатура.
 10. 10 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Браво! Борхес е любимият ми автор и написаното от Тони Николов е напълно в стила на борхесовата "Вавилонска библиотека" .
  http://chitanka.info/text/21088-vavilonskata-biblioteka
  Не е лесно да се пише в стил "Борхес", но г-н Николов се е справил отлично.Очаквам повече такива приятни изненади от "Дневник"!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 11. 11 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Вместо коментар- "... Аз се осмелявам да подскажа следното решение на този прастар проблем: Библиотеката е безгранична и периодична. Ако един вечен пътешественик тръгне в която и да е посока, той би се убедил след много векове, че едни и същи книги се повтарят в един и същ безпорядък (който с повторението се превръща в порядък — Порядъкът). Тази изящна надежда е утеха за моята самота..." Хорхе Луис Борхес- Вавилонската библиотека

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 12. 12 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 367 Неутрално
 13. 13 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Библиотекарите:
  http://www.imdb.com/title/tt3663490/

  Birds of a feather flock together.
 14. 14 Профил на StanDim
  StanDim
  Рейтинг: 418 Неутрално

  "Единственият ни шанс да оцелеем като етнос и малцинство е да се интегрираме към българската народност, а не да се капсулираме като етническа партия, каквато направи от ДПС, лидерът му, чието име аз давам клетва никога повече да не споменавам....
  Има достатъчно доказателства, че зад няколко души от върхушката на ДПС стоят служби и службички, които ги подържат и направляват. Затова и никой не може да ги измести, дори ако зад тях не остане нито един избирател..."
  Мехмед Ходжа на учредяването на ПДП (партия на демократичните промени) отцепила се от ДПС 94 г. (вестник 168 часа, брой 21 - 5 юни,1994г, стр 5)
  Може би този вестник го има и в Библиотеката....На мен ми попадна, чистейки си мазето.

 15. 15 Профил на dnk
  dnk
  Рейтинг: 566 Неутрално

  [quote#1:"peni_nikol.53."]и това го има тук в България в библиотекарски институт, гледам и не вярвам на очите си. [/quote]

  Прочети пак. Става въпрос за агент Павел, по известен като Ахмед Доган.

  Моралът не е порок!
 16. 16 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 674 Неутрално

  Материала е добре написан, но съм противник на общоприетата теза и практика да се възвеличава Доган. Този почин, чрез медийни манипулации да изграждаш и подържаш фалшив имидж на някой посредствен индивид е приоритет на социалистическата ни пропаганда, която трови хората и до днес. В случая авторът се е подвел по идиализирания, словославен и преднамерено героизиран образ. ''Соколизирането'' си обикновенното врабче дължи на две неща. Първо на личните си качества, които превръщаха всяка дребна и алчна душица в ''значим'' агент на ДС. Тоест, добър и прилежен изпълнител, без скруполи от морален характер. За това и ролята му в ранните му години е била само да слухт и донася/университет,служба,затвор/. Явно, го е правел добре, за да го назначат генералите за ръководител на ДПС. В началото служи само ''за честа на пагона'', но когато по заповед на Луканов трябваше да извади турските гласове от колаборация с СДС, нещата се промениха. Започна се голямата материализация, защото служба за идея е за други хора. Апетита идва с яденето, а ДПС апетит има. Големия удар бе Мултигруп. Тогава между Луканов и руските му господари се появи конфликта с Топенерджи и от Москва свалиха доверието от БКП/БСП и го прхвърлиха към ДПС, защото анализирайки ситуацията схванаха, че Доган може да стане резидент на руските интереси и капитали. Послушния му електорат, му дава статут на вечен балансьор. Подаръка Мултигруп беше първата стъпка в новата роля. А, днешният ''библиотекар'' Стоян Денчев, дясната ръка на Доган бе ''командирован'' за настойник на Илия Павлов и всъщност управляваше компанията.

 17. 17 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1795 Весело

  Липсва последната част - Библиотекарят бърше прах от книгите в библиотеката на Старозагорския затвор. Но ... Директора на Библиотеката - да, това е "загадката". Другият въпрос е дали Библиотекаря или Библиотеката е по-силната и водеща страна. И последният въпрос е кой чете книгите и дали стелажите ще издържат и книгите няма да затрупат Библиотекаря .... Ироничното е, че книгите ще останат, а Библиотекаря отива в небитието .... Ако вече не е там ...
  Огромната дилема на Библиотекаря е, че му се иска книгите да са изгорели, а от друга страна те му трябват. Да омаскарява други хора ... Това е параноя, която знаем как завършва ....

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 18. 18 Профил на ГОГО
  ГОГО
  Рейтинг: 213 Неутрално

  До коментар [#7] от "Чардо":

  Е, според мен алегорията с библиотека е референция към УниБИТ

 19. 19 Профил на nemisemisli
  nemisemisli
  Рейтинг: 477 Неутрално

  Моделът е крехък - това е истината!

  Моделът е разрушим - затова има Библиотекари, които го пазят и стоят в сенките дърпайки кукли на конци.

  Моделът зависи от нас. Моделът е чувствителен след 2013 и "катарзиса", който преживаха някои личности.

  Моделът ще бъде сменен скоро, много скоро.

  Почне ли някой да се крие не минава много време преди друг да го смени. Библиотекаря трябва да се страхува много наистина много. Това не е живот - това е преживяване.

 20. 20 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 681 Неутрално

  [quote#4:"krastitel"]хората които си мислят че управляват България живеят в една мрачна но отминала епоха[/quote]
  Тези хора не мислят че ни управляват.Те знаят че управляват парите ни и това им е достатъчно.
  Лошото е че много от хората в България смятат че тия на жълтите павета искат да управляват държавата.

 21. 21 Профил на NikB
  NikB
  Рейтинг: 434 Весело

  Днес сутринта по бТВ Атанас Атанасов най-сетне в прав текст каза, че в началото на 90-те демократите са пропуснали да лустрират репресивния апарат на тоталитарната партия.м (Стана дума за Димитър Иванов - Гестапото, че вместо шеф на университет и на сарайско-библиотекарската мафия щял да е никой).
  Малко късничко взеха да се усещат.
  Не, че тъпанчето, което водеше блока на бТВ му обърна внимание - то си караше по сценария.

 22. 22 Профил на bora bora
  bora bora
  Рейтинг: 929 Неутрално

  До коментар [#16] от "yorddj":

  Това дето си написал е 100 пъти по истинно, синтезирано и добро от бращолевениците но Тони!
  Стила му тип-из записките на един луд, му дава прикритие да каканиже дълго и да не казва нищо!

  Искате роман, ми четете си го!

  Аз искам истината и този "библиотекар" на мястото му!

 23. 23 Профил на zmii4e
  zmii4e
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Да се сравняват книгите (библиотека)с архиви е много полезно начинание , текста става , но трябва да Архиваря и Архива .

  “Кучето гледа пръчката, а лъвът — онзи, който я хвърля” аз гледам и тримата ...
 24. 24 Профил на objective
  objective
  Рейтинг: 501 Любопитно

  Трябва само да благодарим на автора, че така образно е открехнал завесата на част от българското мафиотско задкулисие. Нали трябва да се започне от някъде ?
  Трябва да благодарим и на френския посланник за неоценимата му помощ. Добре че френският посланник се осмели да назове имената на някои гнили ябълки от рода на Румяна Ченалова и Боряна Бецова, че ако се беше осмелил някой друг, то, подобно на Протестна мрежа, поръчковите и КОНСТИТУЦИОННО НЕЗАВИСИМИ прокуратура, съдебна система и медии щяха да му видят незабавно сметката ! Това какво означава ? Че би било илюзия да се надяваме, че може да се справим с корупцията само със Съдебна реформа. Корумпираните са определени хора и те имат имена. Нужна е поименна инвентаризация и яка кадрова метла в прокуратурата и съдебната система ! Без повече ПРАВНИ ПОСУКВАНИЯ ! Като в Румъния !!!

 25. 25 Профил на venelingeologia
  venelingeologia
  Рейтинг: 954 Неутрално

  Свободните хора винаги имат много свободно време за губене...
  Един от несвободните с четири патрона в пачката търсеше бойна група преди години, ама народът се радваше на свободата и я ползваше да подскачане по площадите.

 26. 26 Профил на zmii4e
  zmii4e
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Работата е следната , лустрация няма да има , само ще Ви посочват лошите другарчета за деня , главния Архивар е подел темата .

  “Кучето гледа пръчката, а лъвът — онзи, който я хвърля” аз гледам и тримата ...
 27. 27 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1795 Весело

  До коментар [#21] от "NikB":

  Не началото на 90-те, а началото на 1997.
  Задачата да се лустрира бе непосилна задача.
  Убийството на Андрей Луканов (а и на актрисата Надя Дункин) показа на всички че "лустрираните" няма да се спрат пред нишо.

  А ние със седене пред телевизорите и крясъците пред Ал. Невски нишо не допринесохме. Пък и СДС беше решило през 1997 да няма лустрация. Директно попитах покойния Лучников дали законът Панев ше бъде възстановен .. Лучников (1997)пространно ми обясни как за ЕС това е дискриминационно и няма как да стане.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 28. 28 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 1291 Любопитно

  До коментар [#18] от "ГОГО":


  [quote#18:"ГОГО"]Е, според мен алегорията с библиотека е референция към УниБИТ [/quote]
  На пръв поглед е така , НО за да е така трябва да изключиш всичко останало от общата картина !
  Т.е. да изключиш над 99 % !
  А всичко останало е описание на Сарая и описание на битността на Ахмед Доган !

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 29. 29 Профил на joro4900
  joro4900
  Рейтинг: 687 Весело

  До коментар [#15] от "dnk":

  "Прочети пак. Става въпрос за агент Павел, по известен като Ахмед Доган."

  По точно, става дума за агент „Сокола“, по известен с криптонима
  „Сопола“....

 30. 30 Профил на zmii4e
  zmii4e
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Все ми се струва че филиала на планетарния Архивар се намира на ул.Козяк 16 и под погледана на благите му служители се посочват този или онзи досиета бол .

  “Кучето гледа пръчката, а лъвът — онзи, който я хвърля” аз гледам и тримата ...
 31. 31 Профил на echooo
  echooo
  Рейтинг: 418 Неутрално
 32. 32 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3696 Неутрално

  Отлично написано и много вярно!

  klimentm
 33. 33 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1626 Неутрално

  Добре написано, макар че и аз се присъдинявам към мнението, че няма защо да се героизира един толкова посредствен библиотекар, който на всичко отгоре не е нито истинския, нито дори библиотекар, а пак казвам, доста посредствен изпълнител на чужди, при това не турски, а КГБ и прозрачно местно-крадливи интереси.
  Това че сме позволявали и позволяваме да пречи и да ни скапва живота не е от неговите пъклени, но иначе едва ли не гениални ходове, а от нашето, може би съвсем нормално вътрешно разделение, което позволява на разни хитреци, а ла библиотекара, да си вземат своето.
  И още нещо, съгласен съм и с по-горе казаното, че времето и срока на годност, отдавна са му изтекли.

 34. 34 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 766 Неутрално

  Брилянтен текст на Тони Николов,но говорейки за действителното положение и позиции на този или онзи в българския преход,смятам че реалната роля на Доган се преекспонира,както и важността му. Той е изпълнител,макар и на много по-високо ниво, никога не е бил кукловод....

 35. 35 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 766 Неутрално

  До коментар [#33] от "tsvetko_51":
  Абсолютно точна констатация...

 36. 36 Профил на dnk
  dnk
  Рейтинг: 566 Неутрално

  До коментар [#29] от "joro4900":

  ++++++++

  И така съм съгласен

  Моралът не е порок!
 37. 37 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1234 Любопитно

  [quote#15:"dnk"]Прочети пак. Става въпрос за агент Павел, по известен като Ахмед Доган. [/quote]
  А агент Сава кой е, умнико?

 38. 38 Профил на lefkovitz
  lefkovitz
  Рейтинг: 257 Неутрално

  Да, наистина. Мистиката около Ахмед Доган позволява да му се приписват висши качества, които очевидно не притежава. Той, обаче, е успял да създаде една мрежа в службите за сигурност, държавната администрация и съдебната система, която работи безотказно за него и интересите на партията му. Тази мрежа така е овладяла властта в държавата, че дава възможност на един ограничен човек като Делян Пеевски да манипулира всички и всичко отново в полза на същата партия. Интересно как ще се вплете в сюжета на автора този профанизиран образ, който никога не е влизал в библиотека, но доста често посещава сарая за инструкции за поредна атака срещу някоя банка или някой лидер на вражеска партия. Прекалено голямо е противоречието между неговите грубо материалистични възгледи и философската аура на ментора му.

 39. 39 Профил на Captain Shakespeare
  Captain Shakespeare
  Рейтинг: 540 Неутрално

  До коментар [#1] от "peni_nikol.53.":

  Алегорията сочи основно към въпросния КОЙ, а бившия библиотечен институт е само като прикритие.Вероятно истинската библиотека е там където се намират и архивите на бившето Царство България т.е. в настоящето ФСБ на освободителката....

  Правильно говорил Гоголь "В России две беды — дураки и дороги" причём первых ну очень много!!
 40. 40 Профил на ГОГО
  ГОГО
  Рейтинг: 213 Неутрално

  До коментар [#28] от "Чардо":
  ясно е, че става въпрос за Доган... Просто в цялата история референцията за "библиотека" е препратка към настоящите разкрития и въобще не е толкова маловажно за целите на автора, ако въпросната "библиотека" е "бълвала" агенти.

 41. 41 Профил на dutch
  dutch
  Рейтинг: 462 Неутрално

  не можах да го прочета до края.... Натруфено, виевати изречения... Това първото даже не съм сигурен, че е изречение. Думата "библиотекаря" се среща 15000 пъти в текста. Литературни напани без някаква стойност.... Снимката също най-вероятно не е от скарайте.
  Доган безспорно е вредител...ама този текст не е помага с нещо за изобличаването му.... Знаем Доган е агент на ДС и има библиотека.... после?

 42. 42 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 674 Неутрално

  До коментар [#22] от "Да бе да":
  И аз се учудвам на хора, които имат духовна потребност да четат романи за герои от типажа на Доган. Ако бих прочел нещо от него, или негов ''колега'', то трябва да са мемоари писани от килия, но доживотна.

 43. 43 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1049 Неутрално

  Време е на вратата на Библиотеката да се лепне некролог.
  С хубави думи за напусналия ни библиотекар.
  После проветряваме.

 44. 44 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 531 Неутрално

  До коментар [#34] от "thepirineagle":

  "Библиотекаря" е събирателен образ ...

 45. 45 Профил на kashpirovska
  kashpirovska
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Аз за себе си съм го нарекла Гросмайстора. Изглежда я умее тая игра.Иначе Тони Николов добре го е описал.

  Дневник-токсичният сайт
 46. 46 Профил на tak40309320
  tak40309320
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Въпреки цялата тролщина, някои хора наистина не са чели Борхес.

  има хора с много профили, има и профили които се ползват от много хора
 47. 47 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1687 Любопитно

  ХА! Тонката е бил в Сараите. Не само във въображението, не само в сънищата си. Физически е бил там! Там при "Библиотекаря". Онзи "библиотекар" - Резидента на КОЙ!!!
  Кафе пихте ли Тонка? Или ти стоеше като истукан - прав и изпънат?
  Браво Тонка, това се казва биография и пирует...
  Или просто разполагаш с агентурна информация. Толкова реалистично описание е възможно само от натура, пък била тя и пунктуална подреденост на буквички в изречения върху страници..
  Браво Тонка!
  Перфектно изпълняваш задълженията. Обаче знаещите не ти вярваме за някои неща. Като легендата за изчистените /заличени, унищожени/ досиета. Няма такъв свят Тонка. Нищо не се губи в тази "библиотека". Легендите са за шараните. Но ти повтаряш легендата. Просто си вършиш работата. Само бизнес.
  Само бизнес...
  Както и почти незабелязаното имплантиране на идеологемата за "недоученото даскалче", следващото ще е за "изкуфялото професорче", следващото ще е за "феодалното старче", следващото ще е за "недонабитото докторче", следващото ще е за "некадърното офицерче".. Следваш указанията за моралното разложение чрез всяване на НЕдоверие в националната интелигенция. Като част от психологическата обработка. Добра работа Тонка.
  Перфектно свързани две сюжетни линии на обработката.
  Май втората е по-важна за теб, Тонка. Нали?!
  Щото да забляхосваш с всеизвестния Резидент от Сарая е дреболия. Той е предвиден и за това, в края на експлоатационния си срок. КОЙ вече му е предвидил бракуването и го използва като изтривалка. Каквато е съдбата на всеки агент.
  Ти обаче Тонка си се срещал не само с "Библиотекаря". По-важната среща е била с КОЙ.
  И добре си вършиш работата. Втората сюжетна линия..
  Докато те амортизират, работещ-беден.
  !

 48. 48 Профил на spice
  spice
  Рейтинг: 257 Любопитно

  За да държим стадото единно винаги имаме нужда от ВРАГ! Макар и врага да е хипотетичен!

  Никой не е вечен! Само вселената е с по-дълъг живот!Мъдростта от Spice
 49. 49 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 531 Неутрално

  До коментар [#46] от "tak40309320":

  В нашия вход няма "Борхес" - проверих ...

 50. 50 Профил на evpetra
  evpetra
  Рейтинг: 1127 Неутрално

  До коментар [#7] от "Чардо":

  О, не, аз мисля,че връзката между Библиотекаря и Библиотекарския никак не е случайна.

 51. 51 Профил на Хит®ата Св®ака ;)
  Хит®ата Св®ака ;)
  Рейтинг: 565 Любопитно

  ДрстхпцжоящъузДСКфрлБМВье!!!

  Декриптирането на 25-те години преход напредва ли, напредва...

  Mафията е опасна за Вашето здраве!!! Мафията убива!!!
 52. 52 Профил на Хит®ата Св®ака ;)
  Хит®ата Св®ака ;)
  Рейтинг: 565 Неутрално

  [quote#43:"Лелка"]Време е на вратата на Библиотеката да се лепне некролог.
  С хубави думи за напусналия ни библиотекар.
  После проветряваме. [/quote]

  А... ще проветряваш... едно пожарче като в Партийния дом...

  Mафията е опасна за Вашето здраве!!! Мафията убива!!!
 53. 53 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 829 Неутрално

  Може би трябва да се добави, че на резидента бе поставена задача да е "проевропейски и проатлантически" либерал, и той я изпълни. Москва обаче реши да съсипе държавата чрез КТБ /неуспешно/, и тотално го разконспирира. Последва статията в Ню Йорк Таймс, истерията на Местан, трескавия отчаян опит на "библиотекаря" да се пришие към турците /в Турция/, но надали има полезен ход ... което не значи, че Русия не е активирала новия си резидент ... краят на досегашния ще е мъчителен, той знае на кого е служил ... там уморените коне ги убиват ... /дали ???/

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 54. 54 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3587 Весело

  "Дрстхпцжоящъуздскфрлбмвье"

  Сравнявайки горния цитат с никовете във форума не мога да не възкликна - Боже колко много библиотекари има тук!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 55. 55 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3587 Неутрално

  [quote#7:"Чардо"]и това го има тук в България в библиотекарски институт, - цитат на коментар #1 от “peni_nikol.53.”
  ==================
  Дружке , не иде реч ни за УниБИТ , ни за Ст.Денчев !
  Сарая е место обиталището на Ахмед Доган в Бояна [/quote]

  Колко мислиш е голяма разликата между "Сарая" и "библиотекарския институт"?
  Според мен хич не е много!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 56. 56 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#50] от "evpetra":


  [quote#50:"evpetra"]О, не, аз мисля,че връзката между Библиотекаря и Библиотекарския никак не е случайна. [/quote]
  ======================

  О . о о о .
  НЕ !
  Извинявай ,
  къде намери такова заключени за каквато й да е връзка в моя коментар ?

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK