Малка великденска приказка за народни представители, договори и банки

ГЕРБ няколко пъти даваха протеворечиви сигнали по промените в ГПК за правомощията за разваляне на сделки за 48 часа

© Юлия Лазарова

ГЕРБ няколко пъти даваха протеворечиви сигнали по промените в ГПК за правомощията за разваляне на сделки за 48 часаПрепубликуваме текста на Красен Станчев от Седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика (ИПИ).  


Между Коледа и Великден народните представители се активизираха не само да представляват, но и да станат приятели на народа. Не съм сигурен дали те знаят историята на Жан-Пол Мара, издателя на в-к L'Ami du peuple, известен със заплахите си да разкъса сърцето на Лафайет, да изгори краля жив и да раздаде на бедните имуществото на богатите. Но някои закони, които те предлагат за обсъждане, са също толкова радикални, макар и в сложни и слабо разбираеми области като гражданския процес и кредита.


Става дума за седем законопроекта, които заедно и поотделно са равносилни на такова връщане назад, каквато бе и инициативата за намеса на прокуратурата в частно-правни дела, регулирани от закона за задълженията и договорите и гражданско-процесуалния кодекс. Това са законопроектите за адвокатурата, за изменения и допълнения в ГПК, за свърхзадлъжнялостта, частните съдебни изпълнители и пр.
Преди Великден народните представители проявиха, отново, неприлична бързина със законодателни решения в няколко направления. Това за главния прокурор отпадна, но другите остават. Общият знаменател на законопроектите е защитата на длъжниците от "чорбаджии – изедници" като кредитори, доставчици на услуги като топлофикации и оператори на мобилни мрежи, частни съдебни изпълнители. За тяхната сила и наглост пропагандата на законопроектите разпространява слухове и откровени лъжи, като отново не се прави анализ на предполагаемите въздействия.


Здрав разум и кредитиране


След кризата на 1995-1997 г., възстановяването на стопанството, разгръщането на частния бизнес и кредитирането, ГПК и приложението му постепенно придобиха вид, който съответства на здравия смисъл и добрата практика. На хората това им харесва.


Последното е видно в нарастването на спестяванията на домакинствата и тяхната експозиция към банките.


В началото на тази година спестяванията продължават да нарастват, въпреки есхатологичните политически оценки за състоянието на икономиката, бедността на населението и въздействието на фалита на КТБ.  Спестяванията на домакинствата в банките към края на 2014 г. са около 41 млрд. лв., 50% от БВП за 2014 г.  За сравнение - през 1986 г. те са 6% от БВП, т.е. осем пъти по-малко от днес. За доверие към банковата система говори и изборът на защитените вложители в КТБ: те оставиха почти 100% от спестяванията си в други банки.


Ако погледнем данните на БНБ и НСИ за наблюдението на домакинствата, ще видим, че спестяванията им от 2010 г. са на равнището на около 10% от разполагаемия доход, а кредитите им, след известен спад през 2009 и 2010 г., след 2011 г. са в диапазона между 3 и 4% от разполагаемия доход.


И според наблюденията на частни консултантски агенции като Индъстри Уоч богатството на домакинствата през 2014 г. нараства с 4,2 млрд. лв., въпреки политическата нестабилност и политическия хленч за състоянието на икономиката и държавата.


Казано малко по-иначе, хората, за които депутатите са се загрижили, имат достойно за уважение разумно поведение:


- Те работят повече, имат по-високи доходи и потребяват повече;
- Плащат си данъците;
- Заделят пари за черни дни, но и вземат кредити, защото имат желание да разполагат с определени средства сега, а не в бъдеще;
- Заемните им средства (от банките) са около 46% от спестяванията им (в банките);
- Фалитът на домакинствата е много, много рядко, почти незабележимо явление; за малкото такива случаи кредиторите, особено банките, не предприемат никакви действия, защото се грижат за облика си пред обществото, клиентите.


Не е ясно защо е такова поведението на хората. Може би то е резултат от недоверието към политиците или пък е следствие на техните приказки за "невиждана стопанска криза", "драстично обедняване", "заробване от монополите" и "разпад на социалността". Но това поведение е факт. Т.е. проблем специално със "заробването" не съществува.


Доверие и ГПК


Защо тогава е тази необяснима загриженост и деятелност на народните избраници – отговорите можем да намерим отново в здравия разум.


Кредитът, както означава и самата дума в превод от латинското "credo", е преди всичко "доверие". Доверие в това, че можеш да разчиташ на партньор в бизнеса или определена банка, че може да ти даде назаем средства за определен период от време. Както и доверие на кредитора или "доверителя", че парите ще бъдат върнати според уговорените условия и предвидения срок.


Тези условия, включително лихвите, са цената на желанието на търсещия заем да разполага с определени пари днес, а не след определено време, след като с усилия и лишения ги е спестил. Той търси тези средства по свои собствени мотиви, честно само абстрактно известни или изобщо неизвестни на предоставящите кредит; но при всички случаи това става доброволно, активната страна е търсенето.


Естествено такова желание присъства у много хора, те се съревновават в търсенето на кредити, а предоставящите ги също се конкурират. Това съкращава времето за вникване в детайлите по условията и мотивите на договарящите се страни. Доверието между тях е по необходимост абстрактно и безлично. Затова процедурите по ГПК, които регулират тези отношения, са абстрактни и предвиждат възможните развития на тези отношения.


За тях е очевидно следното:

 1. Кредит е относително лесно да се вземе, хората са движени от желанието да притежават нещо сега; проблем е връщането на кредита;
 2. За повечето хора би било за предпочитане, ако не им пречи съвестта и морала, да вземат повече, а да върнат по-малко или изобщо да не върнат нищо;
 3. Предоставящите кредит, например банките през последните стотина години, в това число и българските банки, само частично правят това със собствени средства; у нас около 60% от ресурса идва от спестяванията на населението; ако добавим и спестявания на фирмите, тогава това съотношение между депозитите в банките и кредитите надхвърля 90%;
 4. Ако не защитава тези 60 или 90%, кредиторът ще фалира, ще бъде наказан според законите за банковото дело и общото право, а заедно с него спестяванията (над размера на гарантираните депозити), най-вероятно ще бъдат загубени, както вероятно ще бъдат загубени и средствата на данъкоплатците, с които по закон държавата гарантира въпросните депозити;
 5. По друг начин казано, кредиторът и събирачите на вземания по необходимост са "лоши", иначе системата на безличното доверие не може да работи;
 6. Затова банките и другите важни кредитори, най-вече правителството и общините, имат определени, гарантирани от чл. 417 и свързаните с него разпоредби на ГПК, права при събирането на вземания;
 7. Всеки детайл и роля в този процес са важни, от решението и договора за заем през институциите и събиращите вземанията по занятие, до контрола върху удостоверяващите и опосредяващите волята и поведението на страните нотариуси и частни съдебни изпълнители;
 8. Доколкото всякакви сценарии са възможни, в името на защита на длъжниците ГПК, с разпоредбата на чл. 444, предвижда подробен списък на несеквестируемите недвижимо имущество и вещи.
Въпреки тези очевидности депутати от правителството (Патриотичния фронт) и опозицията (БСП) предлагат:


- Премахване на привилегированото положение на кредиторите в процеса на принудително изпълнение;
- Забавяне на изпълнението на задълженията към кредитора, дори когато той има безспорно вземане от длъжника;
- Обжалване на действията по това изпълнение от длъжниците в съда, т.е. връщане на задължението след изрично, един вид повторно – след вече подписания изначален договор – съгласие или евентуално постановление на съда;
- Спиране на принудителното изпълнение при постъпило възражение от страна да длъжника, независимо от изрядността на изпълнителните основания по първоначалния договор;


- Облекчаване на разходите на длъжника по изпълнението на неговите задължения, които не покриват разходите на институциите, включително държавните такси, по осъществяване на процедурите по събиране на вземанията от длъжника;
- Обжалване на действията по изпълнението от "заинтересовани" лица и длъжности;
- Обратно действие и отмяна на задълженията и процедури по договори между частни лица при влезли в сила тълкувателни решения на законодателя или висши съдебни инстанции;
- Ограничаване на правата на нотариуси и частни съдебни изпълнители и размиване на възможностите за контрол върху тяхната дейност, както от страна на кредиторите, така и от надзора на техните собствени камари;
- Други ограничения на правата на кредитори и разширения на тези на длъжниците, за които тук не е възможно да се влезе в подробности. 


Какво води народните представители?


Ако сравним статистиката на спестяванията и кредита с онова, което се предлага от Патриотичния фронт и БСП, единственото разумно обяснение на мотивите за разгледаните законодателните инициативи е уповаването на спомената по-горе т. 2: рационалното предпочитание на хората да върнат по-малко или нищо от това, което са взели, макар и по собствено желание и съгласие с условия на заемане на средства от кредитора.


Вероятно те разчитат и на почиващото на тази, казано на икономически език, готовност за неплащане, неприязън към кредиторите и събирачите на вземания. Засега депутатите не са се позовали на традиционната за християнството и исляма неприязън към кредитното дело и не са се позовали на Библейските прецеденти за опрощаването на дългове по време на пасхалните празници. Но и преди нашата ера, и сега мотивът на владетелите е един и същ – засилване на зависимостта на данъкоплатците, реклама на собственото господство и укрепване на собствената популярност. 


Независимо от историческите прецеденти, от тях не са изведени никакви поуки. 


Ако бъдат приети тези законодателни идеи, най-вероятните ефекти ще са следните:


- Ще бъдат създадени стимули за неплащане на заемите и изпълнението на други задължения;
- Ще стане изгодно корпоративни заеми да се представят като кредити на физически лица;
- Процесът на осъществяване на договорите ще бъде оскъпен до невъзможност за контрол;
- Ще нарасне делът на несъбираемите вземания както от банки, така и от фирми;
- Адвокатското съсловие ще има полза от увеличаването на разходите по изпълнение на договорите;
- Ще бъде застрашена стабилността на банковата система и сигурността на спестяванията на гражданите.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (62)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1232 Неутрално

  ГЕРБ-аджиите, са по-малкото зло от съществуващите възможности за управление на държавицата. Те не знаят как се ръководи и управлява държава, това са звено милиционери, които ръководят държавата, като рекетьорска фирма. Те нямат идеи, нямат въображение за управление на държава, те от началото на втория си мандат само ритат най-безобразно кошери и не знам какво очакват, като реакция. След "реформата" на ЖП-то, здравеопазването правосъдието пенсионната система сега ще ритнат и кошера на банките. Интересното предстои.

 2. 2 Профил на Nazlim S
  Nazlim S
  Рейтинг: 346 Неутрално

  До коментар [#1] от "442": В първите години след разпада на всичко Тошково, бях написала едно стихотворение, което пожелах да споделя със теб веднага след прочитането на твоето мнение по въпроса. Ха, ти кажи колко се е променило съзнанието на избирателите оттогава до ден днешен?
  ----Като в кибритена кутийка пътуваме,
  наляво и надясно брата си псуваме,
  пред перфоратора си пасуваме,
  чакаме нови избори да гласуваме.

 3. 3 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 2289 Неутрално

  Квинтесенцията на текста:

  "Но и преди нашата ера, и сега мотивът на владетелите е един и същ – засилване на зависимостта на данъкоплатците, реклама на собственото господство и укрепване на собствената популярност."

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 4. 4 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1274 Неутрално

  Беше ми съобщено че в неделя,от 20 часа по телевизия СКАТ ще се дискутира това,и може да се получи един Велик Ден за "Гражданското Общество". Водещ ще бъде не кой да е,а Байрактаров от Патриотичният фронт,а гост защитникът на слабите и онеправданите Лидия Делирадева,която така и не разбра защо й цитирах Камю,който казва:"Повечето беди идват от невежеството.Доброжелателството,когато е непросветено,може да нанесе повече беди от зложелателството."
  Впрочем,поздравления за Красен Станчев заради това че си е направил труда да разнищи темата!

 5. 5 Профил на man_un
  man_un
  Рейтинг: 530 Неутрално

  Жан-Пол Марат е френски революционер и радикален реформатор от френската революция от 1789г. Характерът му и като цяло много добре са описани от Рафаел Сабатини в романа "Скарамуш." Това е доказателство, както и Робеспиер, че всеки може да застане начело, стига да знае как. Та Марат ратува да изкорени монархията, богатите--вероятно щото той е беден--и всички да са равни братя. Шарлот Корде, монархистка, слага край на мечтите му по най-кардиналния начин с остър кинджал в банята. Останалото са подробности, и в миналото , и в настоящето, и според мен Красен Станчев е абсолютно прав. Румънците от известно време си играят на шкалки, свалиха повече от 2 пъти ДДС и веднага светна червената лампа от нейде.

 6. 6 Профил на Безуспешно чакащ промяна
  Безуспешно чакащ промяна
  Рейтинг: 414 Весело

  До коментар [#2] от "Nazlim S":

  Това Ваше стихотворение трябва да бъде написано със златни букви под надписа "Съединението прави силата" на входа на народното събрание

  Леко обезчовечен...
 7. 7 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1447 Неутрално

  По темата си написах мнението в другия материал на Дневник - предлаганите изменения в закона за задълженията "Първо главницата и след това..." и не мога да не споделя че ми е приятно да прочета в статията на Кр. Станев потвърждението на моето виждане.
  Истината за повечето от хората, които честно и почтено си плащат данъци, дългове и сметки, че могат в резултат на подобни чисто популистки изхвърляния, да се наложи да вземат кредити и въобще да им бъдат увеличени разходите свързани с банкови операции, ако това се случи.
  Защото една банка не работи със собствените си пари, а работи с ужди, т.е. пак наши пари и тя трябва и ние го изискваме да бъде стабилна и да не ни прахоса и загуби парите - случая КТБ е съвсем пресен.
  В този смисъл те, банкети и банкерите ( срещу които популистите ни надъхват), са служебно и законово задължени да бъдат консервативни когато дават заеми с нашите пари, а тази консервативност отчита неизбежно риска да не бъдат върнати. Следователно, колкото по големи са правата на длъжника, толкова по-висок е риска за банката и тя какво...вдига лихвата, това е нейното оръжие.
  И кой страда - бизнеса, за продукцията на който плащаме ние, влошаване на икономическата среда, която и така не е цъфнала и вързала и която също се отразява върху нас и накрая и директно върху всеки, който се нуждае и ползва кредит или друга банкова услуга.
  Та в парламента не знам дали е Коледа и мислят какво да ни дарят, дали е Великден и се чудят с какво чудо да ни изненадат или наистина е време да се поставят на място хората, които нямат нито експертни качества, на моменти показват загубва и на елементарен здрав разум или са обикновени безочливи мошеници, които паразитират върху лековерието на хора не обичащи да се задълбочават над нещата.

 8. 8 Профил на Nazlim S
  Nazlim S
  Рейтинг: 346 Неутрално

  До коментар [#6] от "Безуспешно чакащ промяна":
  Да бъде.(((:

 9. 9 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1377 Неутрално

  До коментар [#7] от "tsvetko_51":

  Не си съвсем прав. Банката би трябвало да оценява риска и спрямо него да определя лихвата и да решава колко или въобще дали да даде кредит. Така че изрядните данъкоплатци и кредитополучатели да не са ощетени от условията.

 10. 10 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2766 Весело

  - Заделят пари за черни дни, но и вземат кредити, защото имат желание да разполагат с определени средства сега, а не в бъдеще;
  - Заемните им средства (от банките) са около 46% от спестяванията им (в банките);
  _____________
  Според ИПИ хората хм спестяват хем живеят на кредит който да плащат на черни дни или как ?

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 11. 11 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2766 Весело

  [quote#1:"442"]Те не знаят как се ръководи и управлява държава, това са звено милиционери, които ръководят държавата, като рекетьорска фирма.[/quote]
  Доста подценяваш герберите , много добре си знаят ,нали са на постоянен мониторинг от чуждите посолства ? Има малък хаос в общините и общинските фирми където западните доброжелатели не им дават идеи и слушат мутрите ама по другите въпроси си гледат умно и говорят начетено !

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 12. 12 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  На съветския възпитаник , незнайно защо протеже на Костов и "икономист ", ще кажа следното, с две думи :
  1.Върни мангизите от депутатските заплати , ако имаш морал , защото се образоваше , следваше, докато беше депутат и пишеше "Закони" .:)))
  2, Не се бъркай там , от което явно НЕ разбираш - не си юрист :
  3.В цивилизованите държави, ВСЕКИ спор , ДАВА възможност на спорещите - да се обръщат към Съда..ТОЙ РЕШАВА ..)
  4.ТУК не става дума за БСП или Патр. фронт , а за ПРАВОТО да оспорваш РАЗМЕРА на вземането на кредитора :)
  5.Никой не отрича даден договор , който е сключил..Оспорва се РАЗМЕРА на вземането !! А това сега , не може да стане .Колкто ти е ПОИСКАЛ кредитора - вади се изпълнителен лист и заминаваш при съдия изпълнител , който ДАЖЕ не те е информирал , че има такова дело ..Практика, защото бърза да си вземе процента !!
  И един ден пристига във фирмата ти, или дома ти и ЗАПОЧВА ОПИС !!!
  6.Ей, така , разчитайки само на "добросъвестните извлечения " " на кредитора - !!?? започва изземване на имуществото ти !!
  7 .Нямаш право на оспорване - основно ГРАЖДАНСКО ПРАВО _ в гражданския оборот !!!
  Съобщават ти : от банката , топлофикации, частен кредитор и т.н. , че ДЪЛЖИШ 100 единици и ..толкова ..
  Ама не са 100 , а 60 - нямаш правна възможност - да го докажеш !!! За това става дума !!!
  8. И като имаме предвид 'добросъвестноста " на банки, монополи и т.н..., ние трябва да се подчиняваме :)
  Особено ,след като стана ясно "ДОБРОСЪВЕСТНОСТТА" и морала на служители и на ЕДНА банка ""КТБ"" , напоследък :)
  хахахахааа...
  Предварително трябва да предполагаме и да сме УБЕДЕНИ, в добросъвестността на банкови служители - които САМО ТЕ - са ни изчилили задължението !!?? БЕЗ СЪДЕБЕН КОНТРОЛ !!?? Без тази възможност , ни превръщат в стадо - подобно на обирите от бандите застрахователи !!
  За това става дума !!
  А за банките -не се грижете !! Имат достъчни печалби и експерти, които масово раздаваха кредити и сега - ТЕ , спецовете не са виновни : Но , това е друга тема ..)
  Те банките ,сега търпят и загуби , защото компетентните им служители- повлечени от имотни балони - сега и днес- реализират имущество и не могат да си съберат и сумата по кредита :)
  НО КОЙ е виновен за това ??? Длъжника ли ???
  Изобщо тезата , да не можеш да защитиш ПРАВАТА си - каквито и да са те - са комунизъм, а не Демокрация ...
  И защо трябва да се грижим САМО за интереса на банките ?? особено , когато има спорни моменти ??
  Който е съгласен със задължнието си - си плаща и не влиза в адвокатски разходи , ..
  Но , който НЕ Е съгласен ??? Да няма възможност да обжалва ли ???
  Да иска вещи лица на СЪДА , а не на банките или топлофикациите - да му определят ТОЧНО размера на задължението ???

  BIG AL
 13. 13 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1416 Весело

  Ако бъдат приети тези законодателни идеи, най-вероятните ефекти ще са следните:

  - Ще бъдат създадени стимули за неплащане на заемите и изпълнението на други задължения;
  - Ще стане изгодно корпоративни заеми да се представят като кредити на физически лица;
  - Процесът на осъществяване на договорите ще бъде оскъпен до невъзможност за контрол;
  - Ще нарасне делът на несъбираемите вземания както от банки, така и от фирми;
  - Адвокатското съсловие ще има полза от увеличаването на разходите по изпълнение на договорите;
  - Ще бъде застрашена стабилността на банковата система и сигурността на спестяванията на гражданите.
  ......................................
  А това са най- големите ГЛУПОСТИ, които съм чел напоследък :)
  Еманация на глупостта и хитростта на един 'таен"защитник на банковия произвол :)
  На намерението - да НЯМАШ НИКАКВА защита срещу банкови "специалисти" - подобни на тези в банка КТБ , например :))
  Колкото ТАКИВА спецове ти кажат ,че дължиш- толкова трябва да платиш :))
  Ето това е..комунизъм ))
  А не другото :)
  Когато плащаме 5 лева такса и 7.5 лева - прееводна банкова такса !!??-си мълчим ..
  Не ни се занимава с тази банкова 'справедливост" ..:)
  Но когато став дума за хиляди - пак ли да мълчим ???
  Просто трябва да си мълчим и за 'европейските" лихви по кредитите , и за наказателните лихви , които никога не знаем и така ...:))

  BIG AL
 14. 14 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 632 Неутрално

  Добра лекция на Станчев, мога само да се присъединя към изводите. Водени от чист популизъм, от правна и икономическа неграмотност, въпросните депутати са решили да защитят "народа" от "изедниците". Резултатите ще бъдат трагичен спад в доверието и увеличени проценти по кредитите.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 15. 15 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 805 Неутрално

  Поздравления за г-н Станчев!
  Ако тази популистка глупост се допусне ще страдаме всички ние, включително и тези които нямат нито кредити, нито депозити.
  Бедата е в изключително ниската грамотност на "избирателите".
  Това ме навежда на мисълта, че в образованието задължително трябва да има и предмет, който да запознава децата с базисните принципи на устройството на обществото, разделението на властите, базисна правна култура....

  Поздрави и за всички изказали се преди мен!

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 16. 16 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 575 Неутрално

  До коментар [#13] от "BIG AL":

  звучите като абсолютен комунист не знаех, че Красен Станчев е бил депутат, но със сигурност ми се струва един от най-добре разбиращите хора пазара и баланса от необходима регулация и популистки глупости.

  А вие сте от този спектър на костовистите явно, който преминава границата на тъмносиньото и отива в тъмночервеното

 17. 17 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 575 Неутрално

  До коментар [#13] от "BIG AL":

  даже тезите ви сигурно са 1 към 1 като тези на Сириза на тема защо няма да си обслужваме дълга

 18. 18 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1416 Весело

  Учудващо е желанието на "образования" българин - да ОГРАНИЧАВА собствените си ГРАЖДАНСКИ права - за сметка на правата на държавата, на банките , на монополите и т .н...
  Остатък в душата му - от крепостничеството :))
  Той , просто трябва да бъде пряко засегнат ,/ аз не съм / , за да реагира или осъзнае, за какво става дума ...:)
  Когато се дели имот и за една БРАЗДА от 50 сантиметра - ще се съди до дупка , но когато му почукат на вратата , да му правят опис на фирмата , дома и т.н. , за много мангизи - той е готов да приема ..;съдбата ' си :))
  За фалита на КТБ , с който бяха ОБРАНИ спестявания за много пари , виновни, сигурно са длъжниците на банката , а НЕ - двамата съдружници и собственици на банката - пеевски и сие василевци :))
  Раздаваха необезпечни кредити ,другарите , след 1990 година и фалираха банките ...
  СЕГА някои ни внушава , че за ТОВА - са виновни несъбираемите кредити на длъжниците , а НЕ червената мафия , която си рададе парите от банките - на ..себе си ..)
  Става дума за ПРАВО и РАЗМЕР на дадени задължения , а не за икономичеки секвестирания - без Правото да се защитиш :)
  Икономистите винаги акцентират на счетоводството , а не на ПРАВАТА ..А когато счетоводството е НЕВЯРНО , толкова по- зле за длъжника и ...така ...))
  Хахахахаха...

  BIG AL
 19. 19 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1416 Весело

  До коментар [#17] от "ungeheuer":

  Кредитите на Гърция са МИНАЛИ през ЕС, МВФ, частните банки - и са ДОКАЗАНИ - по десетки начини :)
  А кредита на един гражданин в България - НЕ СА минали ПРЕЗ СЪД , а само през счетоводството на кредитора :)
  Там е малката разлика ..
  Гърците НЕ оспорват - наясно са ,че дължат ..)Искат други работи ...
  Но българския длъжник има ПРАВОТО да бъде наясно колко дължи - през Съд , а не през сметките на кредитора ...))
  За РАЗМЕРА става дума ...:) А не за задължението ти - по принцип .:)
  Имам правото да се съмнявам в размера на дълга си :)Там е акцента :) Не е ли ясно ??? :)

  BIG AL
 20. 20 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До коментар [#15] от "serafin":

  Ако тази популистка глупост се допусне ще ..)
  ............
  Никога твоите Граждански права и тяхното ограничаване - не са популистки глупости :
  Поне днес и сега - в 2015 гоидина :)
  Двулично се защитва интереса на банките - без никакви усилия- да си съберат вземанията..
  А АКО не са ВЕРНИ ?? Ако ти искат повече ??/За да има повече премии, в края на годината ?? :)))
  Не става дума за НЕПЛАЩАНЕ - както спекулира съветският възпитаник :)
  Става дума ЗА ПРАВО и за РАЗМЕР на дълга ти :))
  А това трябва да МОЖЕ да се установи от СЪД , както е навсякъде по света ,цивилизования :)
  И комунизъм е да НЕ можеш да оспорваш ,оборваш, подлагаш на съмнение , твърденията на кредиторите ..)
  ТОВА е комунизъм ...и защита САМО на интереса на едната страна :)
  И после , като тези случаи ще са 5-1о %- от какво толкова се страхуват банките ?? )
  Прости ги мързи и искат по бързата процедура - колкото кажем НИЕ , толкова дължиш ..)
  И толкова веднага ти взимаме !!??

  BIG AL
 21. 21 Профил на vlad76
  vlad76
  Рейтинг: 627 Гневно

  Анализи , бла..бла...димки и пр...и никой не задава най важния въпрос...."Как през последните години на фискална стабилност и растеж , лихвите по кредитите бяха най високи от цяла Европа и мазния арменец ни обясняваше че е така заради високия риск у нас....а сега след фалита на КТБ " паравана " КАРТЕЛА се срути и лихвите паднаха...КОЙ ще понесе отговорност за този грабеж на банковия картел ????

 22. 22 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 575 Неутрално

  До коментар [#21] от "vlad76":

  мисля, че е нормално лихвите да паднат, след като се появиха милиарди на пазара (от КТБ) и след като отпаднаха таксите за предсрочно погасяване? Банките сега ще гледат по друг начин да си вземат своето.

 23. 23 Профил на contra_banda
  contra_banda
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#14] от stein
  Хареса ми коментара Ви за правната и икономическа неграмотност на депутатите, от които не може да се очаква нещо различно. "В плитка чиния, супа не можеш да налееш", е казал народът.

 24. 24 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1199 Неутрално

  До коментар [#12] от "BIG AL":

  Споделям. Всички мислят главно за ипотечни кредити. А става дума и за друг вид вземания, където никой овен длъжникът няма мотив да бърза с решаването на въпроса (лихвата си расте).

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 25. 25 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 458 Неутрално

  След кратък преглед на коментарите констатирам - Агитпроп-а се опитва да пришие кражбите сторени от Станишев, Пеевски и Сидеров с КТБ на сегашните управляващи.

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 26. 26 Профил на vlad76
  vlad76
  Рейтинг: 627 Неутрално

  [quote#22:"ungeheuer"]мисля, че е нормално лихвите да паднат[/quote]
  ...отдавна трябваше да паднат....просто се оказа вярно , че в БГ и банките са си спретнали картелче , както всички останали сектори и са ни скубали безогледно с искуствено високи лихви....За това тотална подмяна на контролните органи и всичките оговорни лица като Искров и пр. в затвора!! Тези проформа контроли веднъж за винаги трябва да заработят за хората..

 27. 27 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4015 Неутрално

  По тънък лед

  Още за лебеди и кръгове "озеро"
  в държави членки на ЕС и НАТО

  "Съдебните дела за КТБ по путински - погнаха одиторите,
  след това и свидетелите. Но държавата ще плати.

  Как ще осъдят България заради прокурорите"

  Илиан Василев

  http://e-vestnik.bg/22694/ktb-pognaha-i-oditorite-sled-tova-i-vsichki-koito-mogat-da-svidetelstvat-v-mezhdunaroden-sad/

 28. 28 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4015 Неутрално

  ТАСС 0.2

  Новина, значи.

  Лустрация.
  БКП, БСП, ДПС и Атака вън от Параламента.

  пп
  В ссср още през 1991 се отказаха от КПСС
  и нямат такъв вид проблеми.

  До коментар [#25] от "oporna_to4ka":

  След кратък преглед на коментарите констатирам - Агитпроп-а се опитва да пришие кражбите сторени от Станишев, Пеевски и Сидеров с КТБ на сегашните управляващи.

 29. 29 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1447 Неутрално

  До коментар [#9] от "Лео":

  Говорим за различни неща - аз нямам предвид оценката индивидуалния корпоративен риск, а имам предвид, че когато общите условия са променени със закон, нивото на базисния риск, както и за всяка друга операция се повишава и респективно това влияе и на лихвения процент.
  и пак се връщам на принципното положение, че тези загуби, трябва да бъдат покрити и просто няма кой друг да ги покрие освен кредитора или заемоискателя. Понеже в промените се предлага да бъде облекчен длъжника, значи това се пише на сметката на кредитора и той съвсем естествено ще си го калкулира като допълнителен разход.

 30. 30 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7545 Неутрално

  Почнат ли да се създават закони,които да се харесат на народа,работата е изпусната.Това вече не са закони.

 31. 31 Профил на chinesedemocracy
  chinesedemocracy
  Рейтинг: 515 Неутрално

  До коментар [#12] от "BIG AL": До коментар [#13] от "BIG AL": До коментар [#20] от "BIG AL":
  Приятно ме изненадахте - не очаквах да го чуя от Вас. Очевидно добре познавате и осъзнавате проблема, и правилно разграничавате юридическата му страна от финансистката плява, с която финансовата каста с глашатаи като Станчев за пореден път се пробва да боядиса черното в бяло... Нещата не са ясни само за тези, които НЕ ЖЕЛАЯТ да ги видят... : http://www.angrysheep.org/sedem-zakonodatelni-merki-za-prekratqvane-porochnite-praktiki-na-bankite-v-bg
  Друг е проблемът обаче с качеството на законовите промени. Може би ще Ви е интересно: http://news.bgnes.com/view/1224609
  http://bfforum.alle.bg/

  https://www.youtube.com/watch?v=faSBzYRnFdk
 32. 32 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 575 Неутрално

  До коментар [#26] от "vlad76":

  картел има, но и хората вярват на големите банки, които естествено скубят повече. Понякога в по-малките банки има по-добри лихви по депозити например, но повечето хора предпочитат да бъдат скубани от Левон, отколкото да рискуват в някоя "бутикова" банка, която ще вземе да изчезне.

 33. 33 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 575 Неутрално

  До коментар [#31] от "chinesedemocracy":

  групата, която поствате е интересна, но ме дразни това, че искат исканията да бъдат облечени в закон. Така олекват. Иначе е добре да има потребителски групи за натиск и те да оказват влияние на съответните банки.

 34. 34 Профил на bawarec
  bawarec
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Т.е. законите трябва да защитават длъжниците от кредитора кръвопиец. А , че кредиторът има фирма, която храни маса работници и която ще фалира и ще изхвърли работниците на улицата, ако не си събере дълговете от длъжника, не е важно.
  Изобщо у нас е важно да си мошеник, непочтен, тарикат и мързелив. Явно такива са депутатите предлагащи такива законови промени. Какво се чудим тогава, че под БОГат у нас се разбира вече не човек на БОГА, а бандит и мошеник. Какво се чудим тогава, че не можем да отлепим от дъното.
  Ние не ИСКАМЕ да се отлепим от дъното. На нас там ни е уютно гадно и можем да се оплакваме,че друг ни е виновен. Сушата, кишата и световният империализъм!

 35. 35 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 805 Неутрално

  До коментар [#20] от "BIG AL":

  Уважавам мнението Ви, но ви моля да помислите върху думите "дълг, длъжник"...
  Да възможно е да не мога да си покривам задълженията, но това не означава, че трябва да се крия от кредитора си и да го лишавам от възможността да ви предостави кредит, когато/ако Ви е нужен

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 36. 36 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 735 Неутрално

  [quote#4:"vjacho"]Впрочем,поздравления за Красен Станчев заради това че си е направил труда да разнищи темата! [/quote]

  От която може да се види как замогва българина и спестява сума ти пара , но не разнищва колко пари ПОТРЕБЯВА този българин от приходите си . Или се придържа към принципа Бели пари за черни дни . И ги пази само за Хоп и за Гроб . Демек - за сватби и погребения . Всяка тема може да се разнищва и тако и вако - зависи от платежоспособността на поръчителя . А репутацията на Красето е като на едно друго , Черничко такова .

 37. 37 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 735 Неутрално

  [quote#7:"tsvetko_51"]В този смисъл те, банкети и банкерите ( срещу които популистите ни надъхват), са служебно и законово задължени да бъдат консервативни когато дават заеми с нашите пари, а тази консервативност отчита неизбежно риска да не бъдат върнати. [/quote]

  В Този смисъл трябва да си отварят очите когато раздават кредити , за да станат несъбираемите изключение , а не практика . Защото повсеместна е практиката НЕСЪБИРАЕМИТЕ да се събират от останалите кредитополучатели чрез изменения на условията им по договорите . И да си събират сами кредитите , а не да ги прехвърлят ,както и Станчев споменава , на СЪБИРАЧИ . С бухалки . 38. 38 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 735 Неутрално

  Красен Станчев много дипломатично се опитва да обясни на читателите, че единствения стремеж на депутатската гилдия е ...чисто кооперативен. Всички законодателни инициативи са подчинени на интерес, комисионна или откровен рекет. И потърпевши сме ние. Хората, които ги изпратихме в НС с надежда да ни защитят. Лошото е, че е адски прав!

 39. 39 Профил на shemet
  shemet
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Жалко е, че ИПИ и Красен Станчев в частност зарязват с лека ръка статута си на безпристрастен наблюдател, на които можеш да разчиташ за що годе достоверен и смислен анализ.
  С настоящата статия откровенно се взема страна, а страната на ксоято застават пет пари не дава за неща като справедливост и морал.
  Не е тайна, че новия ГПК беше приет за да обслужва единствено интересите на икономически силната страна.
  Члл.417 от ГПК е изтрел от упор
  Вярно е, че можеш да възразиш и да принудиш кредитора да установи вземането си по съдебен ред, но това не спира изпълнението.
  За времето докато трае процесът, а той може да продължи и пет години, кредиторът ще си събере вземането и за разкош може да влезе в несъстоятелност.
  Какво те грее тогава, че съдебно установеното вземане ще е различно от събраното по 417. Ходи гони михаля.
  Освен несъстоятелността съществуват и други начини да се заобиколи връщането на суми събрани по горния ред, впоследствие признати от съда за недължими.
  Съгласен съм с хипотезата, съществуваща в чл 417 вземанията установени с нотариално удостоверяване, да се събират по този ред- там почти няма какво да се спори. Но от къде на къде счетоводните вписвания на банките ще се ползват от същата привилегия. Вече видяхме колко струват одитите на банковите отчети.
  Прав е BIG AL, макар и не във всичко, а останалите повтарящи като папагал казаното от Станчев бих посъветвал да не пишат за материя която дори и повърхностно не разбират.
  На икономистите простено да им е те мислят че разбират от всичко.

  shemet
 40. 40 Профил на chinesedemocracy
  chinesedemocracy
  Рейтинг: 515 Неутрално

  [quote#39:"shemet"]На икономистите простено да им е те мислят че разбират от всичко. [/quote]
  За поста в цялост – ++++++++++, но за това последното изречение – ;
  Не им е простено – нито безпочвеното самочувствие, че "разбират от всичко", нито високомерието, с което си позволяват да натрапват на обществото, че техните измислени твърдения са аксиоми, неподлежащи нито на доказване, нито на обсъждане, а всички останали имат "правото" само да козируват, и да намират начин как да облекат измислиците им в дрешката на общовалидно правило...

  https://www.youtube.com/watch?v=faSBzYRnFdk
 41. 41 Профил на Хит®ата Св®ака ;)
  Хит®ата Св®ака ;)
  Рейтинг: 650 Неутрално

  Не се съгласявам с Красен Станчев. В момента, ако не можеш да си плащаш ипотеката и не се договориш с банката за облекчения, хем ти вземат жилището (от което една част е изплатена), хем дължиш цялата останала сума с лихвите!!! Т.е банката взема 2 жилища (плюс лихвите)! В САЩ не е така - затова ипотекираш жилището, банката го взема при фалит на лицето, срещу отписване на дълга! Това е справедливо. В България - поредната МАФИЯ!!!

  Mафията е опасна за Вашето здраве!!! Мафията убива!!!
 42. 42 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2727 Любопитно

  До коментар [#35] от "serafin":

  "моля да помислите върху думите "дълг, длъжник"..."
  А Вие бихте ли помисли ли върху думичката "отчетност"? Ако знаете какво е, бихте ли отворили чий отчет за КТБ е верен - завереният на КПМГ или незавереният (с 86% обезценка) на Делойт?

 43. 43 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2727 Неутрално

  До коментар [#14] от "stein":

  "Добра лекция на Станчев, мога само да се присъединя към изводите"
  В смисъл, че спестяванията на населението нарастват в банките, защото са "спестовници" или защото нямат възможност/ доверие за бизнес? Дори при Тато, когато нямаше частна собственост, е имало само 6% от БВП спестявания, а другите са ги инвестирали в имоти и различни инициативи. Сега, в свободния пазар, спестяванията достигат до 50% от БВП. Такова поведение е присъщо на разградени държави или мафиотски.

 44. 44 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 632 Неутрално

  До коментар [#43] от "wanderer":

  Нивото на спестявания е доста сложен индикатор, така че твоите сравнения с времената на социализма нямат много смисъл. Високо ниво на спестявания в Европа е присъщо на развити икономики. Прекалено високо ниво може да е пречка за развитието (макар че Китай е пример за обратното). Ето ти една статистика:

  http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/00/09/blank/ind42.indicator.420001.420001.html

  или по-подробна от Световната банка

  http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNS.ICTR.ZS

  или пък тази

  http://www.economywatch.com/economic-statistics/economic-indicators/Gross_National_Savings_Percentage_of_GDP/

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 45. 45 Профил на Georgy Palpurin
  Georgy Palpurin
  Рейтинг: 233 Весело

  Някак не се връзват понятията "пазарна икономика" и банката да има законова привилегия (чл. 417 т. 2 ... държавата, общините и банките).
  С две думи този член е лост за диктат от страна на банката и тезата, че те (банките) "защото се грижат за облика си пред обществото, клиентите", не променя факта, че е нарушено равенството пред закона нито, че могат да твърдят на база извлечения от счетоводни книги каквото си искат (и го правят! на колко хора и бизнеси им вдигнаха едностранно лихвите в най-тежкия период 2009-2011?). От друга страна всички видяха до колко може да се вярва на "Документите и извлеченията от счетоводни книги" предоставяни от банка и колко "солиден" и "гарантиращ" е контрола над подаваната информация от страна на овластените институции.

  Ето един линк в който въпроса е разгледан подробно от правната му страна: "Чл. 417, т. 2 от ГПК позволява банките да ограбват законно българския народ" http://advocati.org/index.php?menu=2&podmenu=4#130525

  Но явно "пазарната икономика" на автора на материала е готова да жертва елементарната форма на справедливост (равнопоставеност пред закона) в името на еди Кой си ...

 46. 46 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1022 Неутрално

  [quote#45:"статията"] Здрав разум[/quote]
  2)Ако имаше и капчица здрав разум в тая проклета православна земя, топлофикациите щяха да са фалирали преди 20-тина години, а не крепени на изкуствено дишане и/или приватизирани. Точно тези закони-за фалитите и за задълженията и договирите са хилядократно нарушавани по "некой съображения" на крадливата политическа класа-а именно-да купуваме руски газ!
  3)Ако имаше и капчица здрав разум в тая проклета православна земя, концесията за 'софийска вода" щеше да бъде развалена. 17 години са достатъчно за да се види, че загубите с нищои не са намалели от 50,5 на 60%. Но цените са се вдигнали от 25 ст за кубик вода на 1,76лв-седем пъти. Това не им стига, искат "кубик вода, колкото кило свинско".
  4)Ако имаше и капчица здрав разум в тая проклета православна земя, ЕРП-тата нямаше да бъдат приватизирани, честните частни офшорни ТЕЦ Марица 1 и 3 построени. Нямаше да има "високоефективни" и ВЕИ-привилегии. ВЕИ преивилегиите са за политическия елит и техните приближени. Те са същото, каквото бяха привилегиите за Активен Борец Против Фашизма и Капитализма. Но умножени по 1 милион. И пак плащани от всички нас.
  5)Огромна част от задълженията към технически фалиралите топлофикации са на хора с напълно откачени радиатори.
  Така че ако имаше капчица икономическа логика или здрав разум, нямаше да се стига до предпоставките за 90% от разгледжаните случаи с обикновени граждани и частрни съдебни изпълнители! Но основната цел на демокрацията и капитализЪма не са здравата икономическа и човешка логика, за ЛЕСНИЯ ГРАБЕЖ. Без усилия, без риск, без допринасяне за обществото! Бръкни в джоба на бедния и дай на свръх-богатия. Защо? Ами защото така е в Германия, в САЩ, или защото така бил казал еди кой си от еди коя си държава или банка или фонд или съюз. Да, защото в тая клета земя за политиците е важно не до къде ще докарат гражданите, а да ги потупа по рамото някой чужденец! Да им каже, конграджулейшънс! Когато това го налагахме в Африка, негрите се вдигнаха на бунт!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 47. 47 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1022 Неутрално

  До коментар [#12] от "BIG AL":
  [quote#12:"BIG AL"]7 .Нямаш право на оспорване - основно ГРАЖДАНСКО ПРАВО _ в гражданския оборот !!! [/quote]
  Този закон бе написан с пари на "американската агенция за мждународно развитие" "USAID" И под огромен натиск на едно посолство. Иначе Вие сте прав. Но нито Вас, нито мен някой ни пита. Нито се съобразява с мнението на мнозинството! Защо? "Защото сме демокрация". Защото е много важно еди кой си да чуе "Кънграджулейшънс" от чужденец. А нас-кучета и банки и монополисти и съдебни изпълнители ни яли!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 48. 48 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1022 Весело

  До коментар [#16] от "ungeheuer":
  [quote#16:"ungeheuer"]звучите като абсолютен комунист [/quote]
  не съм "Big Al", но вие звучите като "абсАлютен фашиист" Ха ха! Ти си марионетка на олигархията, банките и монополите! А Красен стачев е философ по образование. Беше мажоритарен депутат в нашия район. Беше от подписалите конституцуята-колаборационист с БСП-партията на червената олигархия!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 49. 49 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 805 Неутрално

  До коментар [#42] от "wanderer":

  Самия факт, че КТБ ми предлага лихва за депозит два пъти по-голяма от лихвата на конкурентите й ме отблъсна от КТБ.
  Висока лихва/доходоносност = висок риск
  Друг е въпроса защо маса държавни предприятия, общини и т.н. си засилиха спестявания/свободни средства точно в КТБ...

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 50. 50 Профил на ali_ibn_isa
  ali_ibn_isa
  Рейтинг: 917 Неутрално

  До коментар [#12] от "BIG AL": ++++++++++++++++++
  Относно ипотеките:
  В USA ипотеката е единственото имущество с което се обезщетява банката при неизпълнение от страна на длъжника.
  И това е справедливо.
  В България, когато банките раздаваха пари срещу ипотека не стига че:
  1. Подценяваха пазарната стойност на имота поне с 20-30%.
  2. Изискваха съфинансиране с подобен процент с което още веднъж си връзваха гащите.
  3. И въпреки всичко това, 'нашите' банки могат до безкрай да разграбват имуществото на физическото лице, което е закъсало!
  Питам:
  защо след толкова 'експертизи' и оценки в които собственика на ипотекирания имот няма НИКАКВО участие, банките отново прехвърлят вината за собствената си недалновидност върху другата страна?!
  Точно защото на банките им е гарантирано да са силната страна ставаме свидетели на далавери от страна на частните съдебни изпълнители с ипотекираните имоти.

 51. 51 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2727 Неутрално

  До коментар [#44] от "stein":

  Съгласен съм, че спестяванията са сложен индикатор, но не аз правя сравнението, а "добрият анализ". Аз само посочвам на автора една от възможните индикации, която също толкова неаргументирано подкрепя "законотворчеството".
  Отделно, не крия раздразнението си от немотивираното законотворчество. От времето на депутстстването на Красен Станчев до наши дни няма нито един "качествен" законопроект - правен и икономически анализ на досегашната практика; правна, икономическа и социална оценка на въздействието от изменението на закона. Това безотгорно законотворчество се провокира и от такива безотговорни анализи. Напр. някой дал ли предложение/решение как да се процедира когато вземането (до 100 лв.) е по-ниско от минималната такса (банкова, на съдия-изпълнител, адвокатска, държавна)? И как да се процедира, когато длъжникът погаси вземането, но трето лице (съдия-изпълнител, мутренска фирма по събиране на каквото си поиска) продължава процедурата?
  Лично, без да съм длъжник, заради некоректни действия на една банка се водя за неизряден в кредитния регистър. При това с нотариална заверка съм прекратил всякакви взаимоотношения с тази банка преди 12 години именно заради некоретността й (начисляваше недоговорени такси и лихви за управление сякаш тя погасяваше вземането, а не аз).

 52. 52 Профил на ali_ibn_isa
  ali_ibn_isa
  Рейтинг: 917 Неутрално

  Ако Красен Станчев наистина мисли, че БЕЗОБРАЗИЯТА на банки, "кредитори, доставчици на услуги като топлофикации и оператори на мобилни мрежи, частни съдебни изпълнители" са "слухове и откровени лъжи" разпространявани от някаква 'пропаганда', то за множество българи това е жестока реалност.
  Не знам, за каква 'пропаганда' може да иде реч при положение, че жертвите на тези безобразия не притежават нито вестници, нито институти, нито телевизии?!
  Друг е въпроса, доколко описаните законодателните опити от които се жалва автора са адекватни на въпросните тежнения или са само маска.
  Но да отричаш наличието на огромна неравнопоставеност в вреда на гражданите е изключително безочливо.

 53. Статията е тенденциозна до степен бруталност.Всеки кредит в света,вкл. и у нас, е застрахован и невръщането му при фалит на кредитополучателя НЕ РАЗКЛАЩА стабилноста на банковата система и НЕ УВЕЛИЧАВА лихвите на изрядните длъжници!!! Другото е демагогия и геноцид срещу собствения ни народ.Резултатите са видими и с просто око....

  Боли ме от овчедушието на хората...
 54. До коментар [#12] от "BIG AL":

  Разумни разсъждения,но колко са грамотните читатели за да ги разберат?

  Боли ме от овчедушието на хората...
 55. 55 Профил на Georgy Palpurin
  Georgy Palpurin
  Рейтинг: 233 Весело

  "Затова банките и другите важни кредитори, най-вече правителството и общините, имат определени, гарантирани от чл. 417 и свързаните с него разпоредби на ГПК, права при събирането на вземания;"
  Гаранцията на "другите важни кредитори" не са приравнени с тези на държавата и общините както е при банките по т. 2 от цитирания член!
  За който е интересно може да види мотивацията от стенограмата в работните групи, когато банките стават равни на държавата и общините: http://www.parliament.bg/bg/archive/2/3/156/steno/ID/702
  Както и анализ:http://bit.ly/1r1VsVE

  Още повече ме напушва на смях, като сложа бранда "Институт за пазарна икономика" и опита под тази марка да се оправдае предоставянето на привилегия за един единствен частно правен субект... Явно аз нещо съм се объркал какво е това чудо "пазарна икономика".

  Отделно чудно ми е как в контескта на "пазарната" им икономика биха анализирали ефекта за всички иконномически субекти. Какво би се случило, ако недължимите суми от едностранно повдигнатите лихви се въртяха в икономиката, а не в еди Кой си джоб... Има ли отношение към общата картина това, че във времето тези суми, ще трябва да се възстановяват (справка заведени и спечелени дела) и къде седят днес в балансите на "Свещенната крава"..., възможно ли е да има значително изкривяване на числата с които се работи или щом "банката", е казала верни са, значи трябва чинно всички да се съгласят, както се съгласяваха и кълняха, че гръмналата е суперстабилна...

 56. 56 Профил на 952
  952
  Рейтинг: 634 Неутрално

  До коментар [#12] от "BIG AL":

  Стар банкер решил да си вземе заслужения отдих и да предаде бизнеса на сина. Извикал го в офиса си и казал:
  - Днес, сине, ще те науча да даваш кредити...
  Влиза първия потенциален заемодател с цял куп документи, потвърждаващи колко е благонадежден...
  Започва да разказва колко ще е изгодно за банката да му даде кредит, колко са му чудесни показателите, кредитната история, бла-бла...
  Бащата-банкер го прекъсва:
  - Извинете, кажете колко често се къпете?
  Клиентът, заеквайки:
  - Веднъж седмично...
  - Благодаря ви, че ни посетихте, ще разгледаме документите и другата седмица ще имате отговор. Довиждане.
  А към сина прошепнал:" На тоз кредит няма да дадем"
  Влезнал следващия клиент, същата история - добри показатели.
  Бащата:
  - Господине, а колко често се къпете?
  Клиента:
  - Три пъти в седмицата.
  - Прекрасно. Ще разгледаме вашето искане до седмица.
  А на сина си:"На този евентуално може да дадем.."
  Влиза трети клиент, който почва да обяснява, че му трябва кредит за неизвестно точно какво, без документи...
  Бащата-банкер:
  - А колко често се къпете?
  Клиента:
  - Два пъти на ден...Сутрин и вечер,,,
  - Чудесно, заповядайте утре, ще сме готови с документите и ще ви дадем кредита.
  Синът, недоумяващо:
  - Но татко, защо даваме кредит на този несериозен човек?!
  - Запомним сине. Когато те искат да получат кредит - всички просто са безупречни. Но когато почнат да не си плащат вноските по кредита, си готов задниците им да лижеш, за да си върнат кредита. Затова сине, трябва да се увериш, че задникът ще е чист.

  Колко жалко, че всички, които знаят как трябва да се управлява България, са заети да пишат разни неща по форумите...
 57. 57 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 575 Неутрално

  До коментар [#48] от "Б. и Сергей натикаха държавните пари в КТБ!":

  глупости, аз искам да се премахнат привилегиите на банките и монополите, просто тази конкретна предложена политика е малоумна в дългосрочен план.

 58. 58 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1022 Гневно

  До коментар [#57] от "ungeheuer":
  Банките, моито момче, са най-бопгатия в картел в Балгариа. Като такъв винаги са се ползвали с огромно парламентарно лоби. Струваха на данъкоплатеца няколко милиарда, а плащат СМЕШНИТЕ 10% данък печалба! Изслмукват длъжниците си с наказателни лихви равни на 1/3 до 1/2 от целия заем за срок от 1г, в която НЕЗАКОННО бавят обявяването в несъстоятелност. За което законът у таа териториа им дава 60 дни! Вдигат си лихвите самоволно, извън предвиденото в договора, и БЕЗ съгласието на злощастния кредитополучател.
  Или за малките вземания за на комунални услуги. При които за 200-300 лв при ДЕМОКРАЦИАТА ще ти съдерат още 1000-2000 лв такса за събиране! Кой не разбира? И на тия монополи и картели с мощно лоби и вие сте тръгнали да им адвокатствате! Такива права за банките НЯМА НИКЪДЕ ИЗ БЯЛА ЕВРОПА ИЛИ СЕВЕРНА АМЕРИКА! Нали до вчера искахме към европа да се присединим БЕ? Нито такива ниски данъци за банките!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 59. 59 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 575 Неутрално

  До коментар [#58] от "Б. и Сергей натикаха държавните пари в КТБ!":

  пак ви повтарям, че не съм за банковото лоби, просто тези предложения вероятно ще доведат точно до това, което станчев описва. За мен просто ще се вдигнат цените по такси и кредити за честните платци.

  Как точно решихте, че банките в България са богати? Според мен изобщо не са богати, затова и се държат като пълни цигани и все още има такса за всичко. Как искате да правят много пари от беден народ не знам, но знам че в момента цените по кредити падат и ще продължат да падат още известно време.

 60. 60 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1022 Неутрално

  До коментар [#59] от "ungeheuer":
  [quote#59:"ungeheuer"]банките в България се държат като пълни цигани и все още има такса за всичко[/quote] заради лековерни хора и корумпирани и нагли политици! Наглостта у нас винаги е минавала. "Софийска вода" поиска цена на кубик вода-"колкото кило свинско". Те не намалиха загубите, но преди концесията кубик вода струваше колкото половин кило зеле. Нали знаете приказката-яде се свинско със зеле, еди ядат свинско, други зеле. И тези от софистка вода си нямат и на идея, че повеето им абонати са на зеле, а не на свинско! Ние си избираме политици, които да им го позволяват.

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 61. 61 Профил на pslab
  pslab
  Рейтинг: 233 Неутрално

  НЯМА ПО-ПОРЪЧКОВА СТАТИЯ ОТ ТАЗИ
  ...
  Банките са търговски дружества .. и като такива следва да доказават правотата си в СЪДА !!!
  ...
  И за да не бъда голословен .. следва да спомена, че към момента по заведени дела от 2011г. - 2012г. вече има стотици решения за НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ и НЕДОБРОСЪВЕСТНИ ПРАКТИКИ срещу банките ..
  ....
  Т.Е. След като банките ЛЪЖАТ .. не следва да имат привилегии и да са изброени в чл.417 като субект, който може да изкара ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ само и ЕДИНСТВЕНО въз основа на СОБСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ !!!!!!!!!

  Другото е бла бла бла

 62. 62 Профил на pslab
  pslab
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#59] от "ungeheuer":

  Не знам дали знаеш какво пише в чл.417 на ГПК .. затова ще си позволя да ти обесня ...
  В чл.417 на банките е дадено право ДА ОСЪДЯТ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ, АКО ТЕ СМЕТНАТ ЧЕ Е НУЖНО без съдебен процес и директно да преминат към ИЗПЪЛНЕНИЕ ..
  т.е. ти имаш кредит .. банката решава, че не си изълняваш задължението .. осъждат те .. дават на на ЧСИ .. той лъже че е ЗАЛЕПИЛ увдеомление .. и в един момент ти идват у вас и ти казват изчезвай, осъден си .. GAME OVER
  ... Ако смяташ че това е честно и демокрация .. немам думи

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK