Всичко се обърка в здравната система, какво да правим

Всичко се обърка в здравната система, какво да правим

© ВМА"Всичко се обърка в дома на Облонски" е може би най-известното второ изречение в световната литература – пише по друг повод Евгений Дайнов. И използвам досадния цитат в контекста на здравната ни система. В нея има объркано кълбо от проблеми: икономически, организационни, етични, медицински, правни и пр. Малко или никакво утешение е, че здравните системи навсякъде по света имат проблеми. И понеже става въпрос за болка, страдания и смърт, сме особено чувствителни. Редовите хорица се плашат и "чукат на дърво за здраве", добрите лекари се мъчат някак да ни лекуват, администраторите търсят решения, а експерти и "експерти" хващат някоя нишка от това кълбо и започват да ни плашат: геноцид, опашки, плащане от джоба и – смърт.


И в този хор ето още един претендиращ за разум глас.


Болниците и леглата в тях – какво да ги правим?
Фактите: През 2013 г. в болниците ни е имало 46 804 легла и са постъпили 2 038 179 пациенти. Касата ни е планирала за 2015 г. общ бюджет 3 075 534 000лв., от който за заплащане на болнични услуги – 1 282 916 000 лв.


Нататък започват стотици интерпретации и предложения. Ето и моите.


Близо 47 000 болнични легла за седем милионна България са ужасно много. Близо 1/3 от населението - пациенти, са също ужасно много.


Решенията са две – предлагани от много експерти, включително и от моя скромност:


1. Административно ограничаване на броя на леглата


В "Националната здравна карта" са изчислени: минимален брой легла 30 253, а максимален – 45 584. Значи, проблемът е как леглата да се намалят примерно до 40 000 или дори по-малко. Решенията:


- Да се направи картата задължителен документ


и


- Да се закрият редица болнични легла, с персонала и апаратурата им.


Следва "идеологически" проблем – публичните болници са независими търговски дружества. Значи, няма институция, която да принуди болница Х да закрие примерно 20% от леглата си. Има и ужасно много организационни, психологически, персонални, а и политически проблеми.


2. "Медицинско ограничаване" на броя на пациентите


Броят на пациентите да се намали примерно до 1,2 – 1,5 млн. годишно. Тогава болниците сами ще закрият част от леглата си. Начин за това е задържането им в първичната помощ – да се лекуват от общопрактикуващите лекари (ОПЛ) и от лекарите специалисти. Във водещи държави има много "добри практики": 40-60% от хирургичните операции се правят в еднодневна хирургия с долекуване в дома, има широко разпространено домашно стационарно лечение, извършвано от ОПЛ, има амбулаторни медицински центрове (вкл. и с легла), медицински сестри със съответна квалификация поемат част от функциите на лекарите и много други.


И още малко: Един ден престой в болница за активно лечение струва 60 - 150 - 250 лв., а един ден престой в болници за рехабилитация и долекуване струва значително по-малко. Но такива са само 36, с малко над 4000 легла.


Значи "медицинското ограничаване" налага Генерално увеличаване на капацитета на първичната помощ. Или – необходими са значителни инвестиции в нея, за да могат след време да се проявят икономиите от болничната. Необходими са и още много легла за рехабилитация и долекуване.


Следват обаче поне три проблема:


1. "Идеологически". ОПЛ и лекарите специалисти са "еднолични търговци", следователно по дефиниция няма институция, която да ги принуди да видоизменят, реновират, интензифицират и пр. дейността си.


2. Икономически. Необходими са първоначални инвестиции в първичната помощ. Кой да ги даде и как – след като в нея има само "еднолични търговци"? А ако държавата инвестира условно 1 милиард лв., тя лесно може да бъде упрекната в нелоялна държавна помощ.


3. Политически. Очевидно е, че засилването на "първичната помощ" изисква поне няколко години. Е, коя опозиция би дала "няколко години" на управляващата партия/ии (които и да са те), ако няма предварително съгласие?


На фона трите проблема по-горе (а те са повече), управляващите предлагат по-лесни и по-краткосрочни идеи.


Въвеждане лимити в дейността на болниците


Месечни/годишни лимити във финансирането на болниците от касата. В медицински термини те са "палиативна мярка". Или – мярка не лекуваща причините, а отслабваща симптомите. Остава наистина неясно какво ще прави болен пред болница с изчерпани месечни лимити. Основните проблеми са различните икономически модели на касата и на болниците, които съм обсъждал на други места. И тук идва по-значителната им идея


Диференциране на помощта на три пакета


Единият пакет е "помощ за спешни случаи". Определението за спешност не буди дискусии. Организацията и ресурсното осигуряване започват да се решават.


Разглеждам т.нар. основен пакет. За простота приемам, че този пакет се изчерпва само от сега съществуващите 311 клинични пътеки (КП) за лечението на групи болести.


Мой поглед (на медицински неграмотен икономист) в списъка на тези КП показва, че примерно


КП 25 Паркинсонова болест


КП 131 Оперативно отстраняване на катаракта


КП 236-244 Физикална терапия на...


КП 307 Реплантации и реконструкции с микросъдова хирургия


и редица други,


не са свързани с болести, изискващи незабавен прием в болница. Разбира се, само висококвалифицирани лекари (а не икономист), ще определят кои точно са те. Така 311 КП ще се разделят на два пакета:


- болести (КП) със голяма социална значимост и нетърпящи отлагане на лечението им


- болести (КП), чието лечение може да се отложи за определено време.


И - капацитетът на болниците и парите на касата ще се използват с предимство за болестите от "социално значимия пакет". А


Какво става с болните с болести от втория пакет


Както в много държави, се въвежда "списък на чакащи". Когато е добре регламентиран, той става официален документ на всяка болница, който се публикува и контролира. И всеки болен, да кажем, с катаракта, може да види колко трябва да чака за операция в избраната болница или дали някоя друга болница не предлага по-кратък срок. И когато му дойде редът, той се поканва за операция, а касата заплаща лечението му, както досега.


В държави с богати здравни системи има такива списъци за чакащи: за приеми при ОПЛ и лекар специалист, за постъпване в болница. А "времето за чакане" става един от критериите за качеството на работата им.


Но болният не желае да чака. Възможностите са две:


- да си плати от джоба 360 лв. (толкова заплаща касата за "катаракта") и да постъпи веднага


- да има предварително сключена здравна застраховка в някое дружество за доброволно здравно застраховане (ДДЗЗ) – и пак да постъпи веднага.


Веднага възниква море от въпроси. И най-същественият е този


Откъде накъде - "аз си плащам редовно осигуровките, сега ще ми кажат, че, видиш ли, имало два списъка и аз попадам във втория".


Въпросът за съжаление е резонен. Първо – в главите на много хора споменът за "безплатното социалистическо здравеопазване" е още жив. За тях няма значение, че днес в системата ни има томографи, ПЕТ-скенери и медицински роботи, които са ужасно скъпи – и по света, и у нас. А пък през 2000 г. "бащите" на здравното ни осигуряване не посмяха да заявят, че касата не може да заплаща лечение на всички съществуващи заболявания. И че никоя "каса" по света не може. И поради гузното премълчаване, се създаде илюзията за обратното – че касата може и е длъжна да заплаща всичко възможно (за справка в Международния класификатор на болестите има описани над 12 000 болести и болестни състояния).


Появиха се две следствия:


1. Безкрайните молби и упреци – защо касата не плаща за това или онова лечение на този или онзи нуждаещ се пациент.


2. Политически спекулации със съдбата на нещастните болни.


Това решава ли проблема с двата милиона пациенти


Очевидно е, че част от годишния брой пациенти ще намалее и ще се преразпредели в следващите години. Освен това част от пациентите ще си заплатят "от джоба", други – при проявена активност от ДДЗЗ, ще сключат застраховки при тях. Така и финансовото бреме на касата ще намалее. Очаква се здравните експерти да направят разчети и да предложат в средата на годината вариант. И ако този вариант се окаже работоспособен, на негова основа здравните власти, включително и касата, трябва ясно и недвусмислено да обявят


Официално решение


Което би изглеждало някак така:


"Уважаеми здравноосигурени граждани, вие внасяте годишно 3 милиарда лева здравни вноски. От тях 1.5 млрд. лв. са договорени през година Т за болнично лечение. От всички известни на медицината 12 000 болести и състояния ние сме подбрали 8000, обединили сме болничното им лечение в 300 "клинични пътеки" (КП) и гарантираме тяхното заплащане на болниците, като:


- болни с болести по 200 КП (от... до...) се приемат за лечение незабавно


- болни с болести по 100 КП (от... до...) се вписват в "списъци на чакащи"


- за болнично лечение на всички останали болести и състояния касата в настоящата финансова година не може да заплаща.


(Разбира се, числата са условни и показват принципни положения.)


Естествено и логично е това решение да се приеме с политически консенсус и да влезе в сила в началото на някоя година.


И нещо повече – това решение трябва да има силата и на нещо като индивидуален договор между всеки здравноосигурен и касата. Вече въпрос на юристи е да установят дали подобно по дух решение ще съответства на конституцията и дали пък не трябва да се мисли и за нейна редакция.


Политически следствия


Те са очевидни, но да ги повторя. Ще се обяви веднъж завинаги, че здравната ни система, включително и касата ни, имат ограничени пари. И че те не могат да плащат на всички за всичко, което има по света: диагноза с ПЕТ скенер, операция с медицински робот, лечение в елитни немски (руски, израелски, други) болници.


И може би


Ще се ограничат политическите спекулации


като например:


1. "Откраднатия" от Дянков 1,4 милиард лева.
2. Държавата не плаща пълния размер на вноските за осигурените от нея.
3. Наличие на Х броя неосигурени граждани.
И още поне 10 подобни.


Да, определено 2, 3 и подобните са проблеми, на които трябва да се търси решение. Но – не са фундаментално важни. Ето доказателство:


Явява се магьосник (силна личност или партия), който ги решава – бързо и безкомпромисно. Резултат: приходите в касата се увеличават примерно с още 1 (един) милиард лв. годишно. Великолепно, нали?


С тях: удовяваме парите за първична помощ и за безплатни лекарства – общо със 722 млн. лв. С останалите 278 млн. лв. увеличаваме броя на КП от 311 на 400 и повишаваме цените на 200 ниско платени КП – разходите за болнично обслужване стават от 1.283 на 1.561 млн. лв. Резултат: увеличението е изразходвано, известни подобрения безспорно има, но значителна промяна няма. Част от лекарствата пак си ги доплащаме, парите за дентална помощ пак не достигат, много КП пак са с ниски цени, болниците трупат дългове и т.н.


В споменатото "кълбо" от години са натрупани множество наистина


Фундаментални проблеми, които чакат дискусия и решения


1. Премахване на търговския статут на ОПЛ и на болниците и обединяването им в някакви формати под регулацията и отговорността на Министерството на здравеопазването.


2. Въвеждане на отчетност и прозрачност за изразходването на всеки (абсолютно на всеки) публичен лев, особено и специално в болниците.


Очакван резултат: като минимум - ограничаване на годишните преразходи на болниците, достигащи до 500 или повече млн. лв.


3. Генерално засилване на капацитета на първичната помощ.


Очакван резултат: намаляване на болните в болниците – примерно с 500 000 и на необходимите средства за лечението им – примерно 400 млн. лв.


4. Въвеждане на заплащане за медицински резултат, а не за дейност.


5. Преформулиране на мястото, функциите и подчинеността на касата


6. Въвеждане на единна и мощна система за контрол в здравната система.


7. Засилването на профилактиката като задължителен компонент в дейността на всяка здравна институция със задължителен мощен бюджет.


Очакван резултат: намалени заболявания и умирания, които ще изчислят медиците.


И поне още 10 или 20 подобни решения, част от които са записани в управленската програма на правителството.


Това именно са важните проблеми, решаването на които ще покаже солидни икономически медицински и социални резултати след определен брой години.


Даже би било добре здравните ни администрации да ги обявят в списък (пътна карта или подобно). Така и само така ще се отнеме терена на "експерти" и политици, авторитетно говорещи за "откраднатия милиард (два)", който видите ли бил довел до днешните проблеми.


* Авторът е икономист, доктор на медицинските науки

Ключови думи към статията:

Коментари (49)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на bosev.asen
  bosev.asen
  Рейтинг: 511 Неутрално

  В абзаца с фактите липсват '000 !!!
  Говорим за млрд. не за млн.!

 2. 2 Профил на Krasimir Koev
  Krasimir Koev
  Рейтинг: 213 Неутрално

  толкова пари се откраднаха ... и продължават разбира се , само аз знам за провален проект за 9милиона лева и в момента се замисля план за изпирането на над 20 милиона лева във Варна, а дори нямам никакво отношение към здравните процеси и бизнес в Бг

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 3. 3 Профил на КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  Рейтинг: 759 Неутрално

  Какво да правите ли?
  Ами вземете се гръмнета.

  Глупостта е дар божи, но с него не трябва да се злоупотребява. /Ото фон Бисмарк/
 4. 4 Профил на КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  Рейтинг: 759 Неутрално

  [quote#3:"КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ Христос Воскресе"] гръмнета[/quote]
  ГРЪМНЕТЕ

  Глупостта е дар божи, но с него не трябва да се злоупотребява. /Ото фон Бисмарк/
 5. 5 Профил на zoeker
  zoeker
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Факти? А кат' не можете да напишете нулите барем да го бяхте направили със съкращението "млрд."? Прецизност се иска, като се пише, отговорна работа е това, четат ви много хора, не може да бъркате толкова прости неща.

  NPaine: Радвайте се на днешния ден, защото утре ще бъде по-зле.
 6. 6 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 508 Неутрално

  Бързи и умни, не бездарни и неефективни РЕФОРМИ.

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 7. 7 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Тези проблеми в рамките на капитализма, бил той частен или държавен (дето му викате "социализъм", хмък), НЯМАТ РЕШЕНИЕ.
  Затова и напъни / предложения по темата, какъвто напън/предложение е статията, са безплодни опити за планиране на чудеса.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити
 8. 8 Профил на rainbou1
  rainbou1
  Рейтинг: 1367 Любопитно

  Тя топлата вода е измислена, но опитите на изток от Калотина продължават.
  Дефинира се един базов пакет, който касата покрива, и оттам нататък има доброволно здравно осигуряване, който да покрива още повече болести.
  Тоест - колкото повече един човек си плаща - тоест означава че е заможен или загрижен за здравето си - толкова повече като се разболее това няма да му струва нищо.
  А това по административен път да се намаля броя на болните ми намирисва на практики в една северноазиатска република отпреди стотина години.

 9. 9 Профил на М.Георгиева
  М.Георгиева
  Рейтинг: 418 Весело

  Вече сме го направили. 8000 църкви. Хиляди джамии. Параклиси във всяка болница. Чудотворни икони, лековити извори и пр. Всеки, който се разболее, тича при попа. Това не е ли достатъчно.

 10. 10 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 3069 Весело

  Проф. Божимир пише обилно и неразбираемо. Като няма "Пенсионерска трибуна" и къде, къде - айде у "Дневник"!

 11. 11 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2391 Неутрално

  То обърканото не е само в здравеопазването,това е по лошото.

 12. 12 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1100 Неутрално

  Решението на този, както и на повечето други проблеми в България, е първо разбирането, че решение НЯМА да се намери докато липсват условия за това.

  Задължителни, макар и не единствени условия за решаване на проблемите на здравната система са РЕД И ЗАКОННОСТ в държавата, т.е. работещ съд и работеща прокуратура.

  Всичко останало е само изсипване на време, средства и усилия в една бездънна дупка.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 13. 13 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2022 Неутрално

  Горе-долу, по Илф и Петров:"Спасението на давещите се, в ръцете на самите давещи се"!

 14. 14 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Само един пример или идея за използване на икономически лостове за постигане на целите.
  Например в глава ""Медицинско ограничаване" на броя на пациентите" това може да се постигне не административно, а чрез икономическо стимулиране на болниците за съкращаване престоя в болниците.
  Ако за една дейност болницата получава повече пари за амбулаторно лечение вместо за 2-3 дневно хоспитализиране, самата тя ще има полза и ще ограничи престоя на пациента.
  Тенденция в цял свят е към намаляване продължителността на хоспитализициите.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 15. 15 Профил на doneva_a
  doneva_a
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Как се доят клинични пътеки, за да се запълват тези излишъци на болнични легла - пример от вчера.

  Тръгвам да търся УНГ сутринта, с остри оплаквания, без направление. В 2 мед. центъра и едно ДКЦ УНГ лекар нямат или него ден, или изобщо, или не и тази смяна. Отивам накрая в една от големите болници, в която имат голямо специализирано УНГ отделение и ДКЦ.
  Казвам, че няма никакви претенции кой ще ме прегледа, просто не мога да чакам. След 10 минути идва симпатична и компетентна на вид лекарка. Обяснявам, че подозирам какво ми е, искам да ме прегледа. Тя се съгласява, че е много вероятно да е именно това заболяването. Предписва ми антибиотик. Казва: Започвате го веднага, ако до утре сутрин не ви е спаднал отока на лимфните възли, идвате тук и ви приемаме веднага за венозен антибиотик.

  Аз вдигам вежди и я питам първо не следва ли да се пуснат някакви тестове, защото основното заболяване е вирусно - да се потвърди дали наистина е то, защото ако е, развоят е типичен и антибиотик се дава само при съвсем конкретни услрожнения, които не са на лице. И питам как може оток на лимфните възли да мине само за 24 часа /при положение че за подозираното ВИРУСНО заболяване дават поне 2 седмици време за това/? Дава ми се обяснение: има тестове, да /изброява ги/, но ние трябва да махнем този оток веднага - идвате утре на венозен антибиотик. Имат си легла за запълване хората.
  Благодарих, платих си и се прибрах на домашно лечение.

  "Цар Самоил во Скопје за 1,5 милиони евра, а во Софија за 50 000 евра и свети!"
 16. 16 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1401 Неутрално

  Бюрократичен геноцид - индиректен геноцид чрез малоумни закони и задушаваща бюрокрация. Просто и ясно.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 17. 17 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1199 Разстроено

  До коментар [#9] от "М.Георгиева":Чудотворни икони, лековити извори и пр. Всеки, който се разболее, тича при попа. Това не е ли достатъчно.

  -Боко рече, че само като погледнем красивите му министри, одма ще оздравеем.
  Или-пукнем.
  Проблема все ще е решен.

 18. 18 Профил на chuggun
  chuggun
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Тук постановката е грешна ,например в Чили частните болници не получават пари от държавата,защото презумпцията е че който е богат може да си позволи лечение в частна болница.Престоя в германската болница там която е частна е около 6000 долара на ден.Тука както върви всеки ден ще правят по една частна болница и не се му вижда краят защото духът на алчността е изпуснат от бутилката.

 19. 19 Профил на Иван Карагьозов
  Иван Карагьозов
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Две нещица на първо време като причина за тоя хал - лекарите и болниците са търговци и търговски дружества, бързат да печелят. И второ - много пари се откраднаха и си продължава грабежът на българина. Кой ти гледа здравето, дай парата...

 20. 20 Профил на Иван Карагьозов
  Иван Карагьозов
  Рейтинг: 213 Неутрално

  До коментар [#13] от "batzdravo":

  Един в тоя клуб, който познава Илф и Петров. Но до там сме докарани...

 21. 21 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3302 Неутрално

  Първо трябва да бъде сменен модела на здравното осигуряване! В момента здравните осигуровки имат характер на данък, т.е. плащаш нещо и къде отива то - не знаеш! Трябва да има стимул за редовните и добросъвестни платци на осигуровки и те да не бъдат приравнявани с тези, които не внасят нищо, по никакъв повод! Здравните осигуровки трябва да са на различни нива и да избираш до какво ниво да плащаш, както и да има възможност за допълнителна здравна застраховка!
  Моите уважения към лекарите, но те се оказаха много меркантилно съсловие, което не желае никакъв контрол по отношение на това кое, как се харчи и защо! Факта, че имам познат фармацевт, чиито основен бизнес е да продава изписани през няколко болници лекарства, говори предостатъчно!

  Бивш tww09306483.
 22. 22 Профил на alabalko
  alabalko
  Рейтинг: 475 Неутрално

  Хоспитализира се за щяло и нещяло, а после пациентите ги пращат удома. Болниците доволни, защото получават пари за въздух. Пациентите доволни, защото не трябва да лежат в смотаните болници, а и са в болнични. Как да се разбие това статукво на печелещ-печелещ? Само ако има контролен елемент, а той е най-силен при частника. Частната каса може да проверява за такива нарушения и да не изплаща на болницата парите за пътеката. После тя да си мисли дали да изпрати болният удома. Болният пък няма да си получи болничните и също ще бъде наказан. И ако е нает, фирмата има право да го уволни. И не е задължителнот да е частна касата, просто НЗОК може да наеме частни детективи по случая, които да получават добра награда за открити случаи. Много бързо болниците ще бъдат вкарани в пътя.

 23. 23 Профил на pipon
  pipon
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Нищо не можете да направите , ето защо : 1.Тъпи сте ,2.Алчни сте и крадливи ,3.Нямате каквито и да е идеи и визия за здравеопазването !
  Статията и изложените идеи в нея е в стилистиката на нацистите от ВСВ и може да бъде охарактеризирана ,като : Окончателно разрешение на еврейския въпрос
  Толкоз ..... изводите и сами може да си ги направите

 24. 24 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1838 Неутрално

  За мен чудесен и откровен анализ, като и проблемите и последствията са посочени.
  Позволявам си само да допълня, че не е посочен натиска от производителите и дистрибутори на лекарства, медицинска техника, консумативи и поддръжка за нея, както и цялата одисея около чисто домакинските задължения по поддържане на сградния фонд и легловата база, при това от хора, които са 100% неподготвени за тази работа. Имам предвид, че това се прави от лекари и ако те имаха съответните умения, нямаше да има разни хотелиери, ресторантьори, логистици и прочее най-разнообразни други специалности.

 25. 25 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 638 Неутрално

  По- тъпа , по абсурдно тъпа от българската здравна система няма и неможе да има никъде по света. Тя съществува в този си вид благодарение на огромните парични потоци, които всеки един българин задължително плаща всеки месец в ЗОС, без да знае какво точно му се осигурява и огромните парични дотации от държавния бюджет! Днес, ако някоя медицинска сестра поиска да си направи някое елементарно лабораторно изследване и се казва, че трябва да бъде приета по пътека на болнично лечение. Защо трябва да се платят 5 лв за нещо, след като могат да се откраднат няколкостотин от държавата? Защо да не се направи едно стомашно сондиране в абулаторни условия, а да се "изпомпи" една хилядарка по клинична пътека?; защо да не се закупи един скенер за 800 хиляди, а трябва да се броят един милион и 200 хиляди да се разделят между посредниците? СЕГАШНАТА СИСТЕМА ГО ПОЗВОЛЯВА! Трябва нова организация, която да е съобразена с основни, фундаментални принципи: 1) ДЪРЖАВАТА Е ДЛЪЖНА ДА ОСИГУРИ БЕЗПЛАТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЗА ВСИЧКИ, КОИТО СЕ НУЖДАЯТ ОТ НЕЯ СЪС СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ. На всички е ясно, че парите които може да отдели държавата за тази цел не могат да надвишават средствата, които се отделят в момента. Това означава, че с парите, с които се разполога ще се финансират най малко десеткратно по- малко държавни болници (например за София 10 болници с големината и мащабите на Военна болница са напълно достатъчни). Означава също, че един лекар в поликлиничния сектор в тези държавни болници ще трябва да обслужва по 80-100 души дневно. Тези пациенти няма да могат да бъдат обслужвани задълбочено, но ще им бъде отделено нужното внимание. Теми малко на брой държавни болници ще работят под огромно напрежение и натоварване, но медицинският персонал ще бъде много, многократно по- добре от сега заплатен; 2) ПРИ ТАКА ЕКСТРЕМНО НАТОВАРЕНАТА ДЪРЖАВНА , БЕЗПЛАТНА ЗДРАВНА ПОМОЩ, съсвсем естествено ще си дойде на мястото и ЧАСТНАТА МЕДИЦИНА: частни болници; частни медицински центрове и частни поликлиники. Там пациентите ще трябва да плащат по ценоразписа на заведенията срещу фактури и касови бележки, но ТЕ ще решават колко дълго ще продължава престоят при лекаря и прегледът! Които са си направили здравни осигуровки ще могат да си възстановят средствата според индивидуалните си договори, изцяло или частично. Контролът и лицензирането- от съсловната медицинска организация на БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ. Системата на ДЖИПИТАТА ( шестнайсти век) Е НАПЪЛНО ПРОФАНИЗИРАНА И НИКЪДЕ ПО СВЕТА НЕ ФУНЦИОНИРА ЗАДОВОЛЯВАЩО! АКО НЕ СЕ СЪОБРАЗЯВАМЕ С ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА, ДОНИКЪДЕ НЯМА ДА СТИГНЕМ. Ще плащаме като идиоти и ще ни обслужват по идиотски.

 26. 26 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1838 Неутрално

  До коментар [#7] от "Николай Теллалов":


  [quote#7:"Николай Теллалов"]Тези проблеми в рамките на капитализма, бил той частен или държавен (дето му викате "социализъм", хмък), НЯМАТ РЕШЕНИЕ. [/quote]

  Че като цяло проблема не е решен въобще по света е факт, но пак като цяло и у нас и по света ( поне по-голямата му час, не визирам най-изостаналите страни), достъпа до медицински услуги и лекарства е в пъти подобрен и като резултата лесно може да се отчете по средната продължителност на живота.
  Така че, поне според мен статията е много добра, защото в нея доста добре се показва, не как да се решат глобалните проблеми ( нещо за което очевидно ние, но и много други нямаме ресурси), а за да се подобри "КПД"-то на парите, които така или иначе отделяме за тази дейност, а това винаги има смисъл.

 27. 27 Профил на joro1959
  joro1959
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Да намалим броя на пациентите??? Каква чудесна идея, ще бъдем по-здрави и по-щастливи.
  Впрочем в Англия от години намаляват броя на леглата и сега се чудят къде да приемат пациентите, хаосът става все по-сериозен. Надявам се такива решения да се взимат от хора, които имат някаква представа от медицина.

 28. 28 Профил на the_flea
  the_flea
  Рейтинг: 1055 Любопитно

  Изненадвам се от себе си, че ще го напиша, НО....взема се един готов модел на здравна система и се стартира едновременно със спирането на сегашния. Щом в Германия може да работи, и тук ще проработи? Или в Холандия? Или където и да е?
  Защо българските лекари в чужбина спазват правилата точно, а тук шикалкавят?

  Истината НЕ Е въпрос на гледна точка! Истината е истинна! А е А!
 29. 29 Профил на dali_da
  dali_da
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#8] от "rainbou1":

  Абсолютно подкрепям, това е посоката!
  Но, за целта са необходими воля и познания за такива промени!
  Никакви ограничения, бройки легла и лимити няма да решат проблема! С административни разпоредби здравния въпрос няма да се реши, трябва да се управляват интересите на участниците!Няма как здравното обслужване да не е обвързано с приноса на всеки към обществото!
  И в не малка степен да се приключи с явно не работещия "социален" и солидарен модел! Това предполага значителни промени спрямо сегашната трагична действителност!
  Може да се въведат 3 категории потенциални пациенти:
  1. Трябва да се определи един минимален пакет услуги само за доказано бедни, без възможности за доходи, както и непълнолетните им деца. Този пакет да се покрива солидарно от държавата и от задължителни вноски от всички работещи. За тази категория държавата да осигури и управлява здравни заведения.
  2. Всички трудоспособни хора да са в друга категория, да плащат допълнително, включително и за роднини, ако искат, но и да получават по - добри здравни услуги. За целта да се въведат лични здравни сметки. Болниците за тях да са частни и да се конкурират.
  3. Да има и друга - трета категория с още по - високи вноски и осигуряване на най - високо ниво на обслужване. И тук - само с лични здравни сметки и частни болници!

  Да се закрие правителствената болница!
  Да не се обслужват здравно здрави хора в трудоспособна възраст, които не се водят на отчет в бюрата по труда и/или не търсят/отказват работа!

 30. 30 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2022 Весело

  [quote#20:"ivon1956"]Един в тоя клуб, който познава Илф и Петров. Но до там сме докарани... [/quote]

  Темата е много важна, щом е свързана със здравеопазването, а д-р Илф и д-р Петров са изявени диагностици на общественото здраве.
  Интелектуалната ми недостатъчност обаче, е пречка да съм "член" на този "клуб". Минавам, само да послушам, "облайването" на темите от всичколозите, понякога е и интересно!

 31. 31 Профил на Forrest Gump
  Forrest Gump
  Рейтинг: 872 Неутрално

  всички проблеми са резултат от монополната държавна здравна каса. частна каса няма да позволи да я източват по този начин. не ни заблуждавайте, че при държавен монопол с какъвто и да закон или наредба ще спрат злоупотребите.
  единствената възможна здравна реформа е закриване на НЗОК, всеки гражданин избира между конкурентни частни каси, които избират и се договарят с болници и лекари както намерят за добре. какви пътеки, колко да струват, колко болници да има, какви да са заплатите в сектора ще е предмет на свободно договаряне както в почти всеки друг сектор. качеството на услугите ще се подобри и злоупотребите ще спрат веднага, но не искат да пускат кокала, затова имитират реформи.

  Истината ни прави свободни.
 32. 32 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1049 Неутрално

  Поредни дългословия, заслужаващи много кратък коментар.
  Пази Боже да се разболееш!

 33. 33 Профил на ivanalex2
  ivanalex2
  Рейтинг: 470 Неутрално

  От всички известни на медицината 12 000 болести и състояния ние сме подбрали 8000.
  На тоя господин, дето пише такива неща, дали му е ясно, че хората НЕ МОГАТ да избират от какво да се разболяват. Откъде накъде човек ще си плаща редовно вноските и когато му се наложи да се лекува, ще трябва да си плаща пак, щото някой си чиновник е решил, че лечението на дадено заболяване не се покрива, а се плаща допълнително.

 34. 34 Профил на dali_da
  dali_da
  Рейтинг: 418 Весело

  По логиката на НЗОК, трябва да открием и Национална хранителна каса! С кухни, ресторанти и хранителни пътеки!
  Та нали, освен да са здрави, всички искат и да ядат!
  А тогава съвсем ще спрем и да работим!

 35. 35 Профил на adenauer
  adenauer
  Рейтинг: 521 Гневно

  Положението в здравеопазването ,както и в цялата държава може да се оправи само по един единствен начин-Германския модел за изграждане на общество без комуняги и доносници на ДС в различните нива на управлението.Това изисква тотална декомунизация на обществото ,ЛУСТРАЦИЯ на повече от 850 хил.червени и агентурни престъпници за период от мин.35 год.,независимо от карикатурните им звания и титли ,но доказали своята трайна некомпетентност в продължение на 25 год.,Национализация на всичко заграбено от тези мно..го способни специалисти в рушветите и взятките и Народен съд по Германски модел.без никакви сантименти.Цялата ни медицина се държи от комунистически и агентурни кадри яхнали ,като феодали всички властови позиции от десетилетия и непрекъснато сменящи си местата ,но останали некомпетентни и алчни.Превърнали най-хуманната наука в търговска практика.Вън,завинаги вън от управлението на държавата комунистическите и агентурни престъпници.Закон на 38-то НС за обявяване на комунистическия режим за престъпен и античовешки д.в.37 от 5 май 2000 год.Цялото ръководство на държавата и в частност здравеопазването се намира в престъпните ръце на тези престъпници.Затова нещата в държавата не вървят и България е последна по всичко.Навсякъде комунистически некадърници и доносници на ДС.За другите читавите хора властови позиции не се дават ,а там не биха вирели ,заобиколени от червени негодници ттрето и четвърто поколение.

 36. 36 Профил на pastor
  pastor
  Рейтинг: 639 Неутрално

  Войската е налягала на зелената полянка, захвърлила лопатите до изкопа!
  Минава старшината и пита:
  - Тази лопата защо не копае?
  Швейка отговаря:
  - Казах и' аз другарю старшина, ама не иска да копае!

  В България проблемите започват да се решават винаги по административен път - чрез казването на лопатата.
  Резултата е винаги един и същ - неизкопан ров!
  Не е само в медицината!
  Ако си смениш готварската печка, то старата трябва да я натовариш на такси и да я занесеш на общинска площадка безвъзмездно! Това е административния нормативен акт!
  Ако някой намери такъв луд, да ми го посочи, че да му предоставя и моята да занесе!

  pastor
 37. 37 Профил на razlichen123
  razlichen123
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Интересна статия!
  Интересен анализ и добри препоръки. Но!!!!!!!!!
  Решението идва от хора не сблъсквали се с подробностите в здравеопазването и с непокварени, неувредени, недеформирани от проблемите там, мозъци!
  Абе, Аз го писах хиляди пъти! Тез професори и тоз министър не четат ли, или са прекалено ангажирани и нямат време за "глупости"?
  Та решението е следното.
  Въвеждат се карти. Здравно осигурителни карти по подобие на личните карти!
  Имаме три нива на карти.
  Първо ниво: Хора които се осигуряват на една минимална заплата. Получават безплатна и цялостна медицинска помощ.
  Второ ниво: Хора осигуряващи се на 2-3 минимални заплати. Получават специални стаи за двама, със собствен санитарен възел, засилено лекарско наблюдение и специализирана лекарска помощ.
  Трето ниво: Хора осигуряващи се на 4 и нагоре минимални заплати. Получават единична стая със санитарен възел и постоянно лекарско наблюдение, както и възможности за операции при медицински светила у нас и в чужбина.
  Тези, които не се осигуряват получават само спешна и неотложна помощ. За всичко останало си плащат и за тях се грижат фондации, центрове, червен полумесец, червен кръст, монахини, кармелитки и всякакви желаещи! Както и всякакви дарители и фондации, ако има такива!

 38. 38 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Щом по ено време е имало излишък в здравната каса, значи нещата са се объркали, след като "някой" крадна резерва. Цели 2 милиарда. После всички лицемерно се питат що станало така. Ми питайте Дянков, питайте Борисов. Крадльовците са пред вас. В профил и анфас.

 39. 39 Профил на razlichen123
  razlichen123
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Та да продължим.
  Въвежда се длъжност "посредник" и във всяка една болница има един-двама такива, в зависимост от големината на болницата. Тази персона получава заплата от държавата и се грижи за нейният интерес, както и за интереса на болните! Би трябвало да е с медицинско образование.
  Та излекуваният пациент се посещава от лекуващият лекар и посредникът. Лекарят изброява направеното, ефекта от него и последващото лечение. Ако пациента е доволен, прекарва личната си здравно осигурителна карта през пост терминала и парите се превеждат на болницата. Ако няма съгласие, с помощта на посредника се уточняват и прецизират нещата!
  Това е за да се спрат безумните пари по неползвани пътеки и отчитането на дейности без ефект и последици за пациента, само и само да се вземат едни пари!

  Като цяло какъв ще е ефекта?
  Първо: броят на здравно осигурените рязко ще нарасне, защото заплахата от липса на медицинска помощ е реална.
  Второ: Постъпленията в здравната каса, от по-високите нива на осигуряване, също ще е значителен, защото много се осигуряват на минимума, защото знаят, че ще си плащат щат не щат в болницата.
  Трето: Ще се въведе някаква СПРАВЕДЛИВОСТ в нашето общество, която липсва въпиющо, защото едни плащат, а други ползват!
  Четвърто: Ще се намали и източването и прахосването на пари за здравеопазване!
  Пето: Здравно осигурените лица, в зависимост от нивото на осигуряване ще ползват привилегии за децата си при постъпване в детски градини, училища и т.н.н.

  Та Уважаеми господин професор, ето ви рецептата за поне още един милиард в здравната ни система и справедливото изразходване на тези пари!
  Маже да ми казвате ВЪЛШЕБНИК, няма да се обидя!

 40. 40 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 952 Неутрално

  Не се оплаквай! Искал си каптализм, ще си плащш като поп! Ако не можеш-мри бе! Така е в Америка!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 41. 41 Профил на Дразнител
  Дразнител
  Рейтинг: 594 Неутрално

  Уф, айде стига глупости бе! Хайде първо всички тия експерти, предлагащи реформи да изучат детайлно действащите здравни системи в няколко европейски държави. Предлаганите решения изобщо не са единствените! Да не говорим, че оценяването в пари на тези клинични пътеки е абсолютно измислено и нереално! Идиотизмите от сорта "избор на екип" са превърнати в легален начин за прибиране на рушвети. Ако е ясно колко РЕАЛНО струва едно лечение и колко реално може да плати касата, нямам нищо против да си доплатя раззликата. Ако не ми изнася - има и други държави, където да се лекувам, пък касата ще ми плати "българската" цена. Разликата си остава за мен. Ето това е избор на екип, а не сегашните измишльотини на всяка една болница или дори екип. И какво трябва да изначава избор на екип при раждане, като раждането очевидно е спешно и неотложно?! Раждането във всяка европейска държава е безплатно точно по тази причина.

  Защо "Титаник", а не "Аврора" ?!
 42. 42 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 952 Неутрално

  В Румъния е забранено лекар да работи едновременно в обществено и частно заведение. Частните лечебни заведения-ИЗВЪН ЗДРАВНА КАСА(ДЪРЖАВНАТА)Ние никога няма да станем Румъния!
  А Помните ли ВМА? А в колко други болници има подобни злоупотреби? КОлко злоупотреби има със скъпо платените кардиологични услуги от частни кардиологични клиники, никнещи като гъби след дъжд?

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 43. 43 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 952 Неутрално

  У САЩ 25% от парите за здраве отиват за здравен мениджмънт!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 44. 44 Профил на aeiou
  aeiou
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Колкото и да е "неразбираем" Проф Давидов, има някои доста правилни заключения, които обаче продължават да са неприемливи за лобитата в здравеопазването. Наскоро в тях са се включили доста активно пациентските организации - лесно манипулируеми и масово анонимни. Както и да е обаче, от съпротивата срещу ограничените бюджети и реформата в болниците, всеки би могъл да си направи извод, че има прекалено много болнични легла, които искат да им плаща касата, няма разчет на нелечебните разходи, някой е сглупил да даде договори с касата на почти всички болници, касата има недостиг на средства (защото бизнесите в здравеопазването я виждат като балон), не функционира добре доболничната помощ. Е, недоволни и протестиращи, прави сте, лимитираните бюджети са "лошото момче", затова ви очаква доброто момче с промени в конституцията, статута на ЛЗ и ОПЛ и ДСГ. Дали има истински добри предприемачи в болничния сектор, ще видим скоро.

  Който първи прекрачи границата, губи.
 45. 45 Профил на aeiou
  aeiou
  Рейтинг: 418 Неутрално

  За прекрасните идеи - предложени от доброволци по-горе: не забравяйте, че здравеопазването е пряко свързано с държавната сигурност, че не сме островна държава и не сме страната на неограничените възможности. Иначе прекрасни брилянтни идеи, браво!

  Който първи прекрачи границата, губи.
 46. 46 Профил на pur6ing
  pur6ing
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Нито един проблем, в т.ч. и здравеопазването няма да се реши и оправи ДОКАТО НЕ СЕ СПРЕ С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ...

  Например една клиника:
  - приемат недостатъчно или с друга диагноза болни, т.е.здрави - това е организирана престъпна група
  - не долекуват и искат допълнително пари - също
  - изписват неточни и надписват лекарства - също
  - лекар пренасочва болни към частната си практика - също

  А тука икономист, който доктор на медицинските науки / това е стахотна научна диагностика/ ни говори глупости, като например ДА СЕ ВЪВЕДЕ КОНТРОЛ.
  Кой е този доктор дето ще върви срещу интересите си?
  Или болниците и джипитата да не са фирми....
  А кой да плаща, ало професоре. ВЪПРОСЪТ ЗА ДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНА ЗА СТОЙНОСТТА СЕ ОБСЪЖДАШЕ ПРЕДИ 40 ГОДИНИ

 47. 47 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8218 Неутрално

  Държавата не плаща пълните вноски,на хората,които тя осигурява,частните болници избират пациенти с най-скъпите пътеки,а всички болници източват НЗОК с измислени заболявания на лежащите в болниците.Могат да се изреждат и още проблеми,но и тези са достатъчни.

 48. 48 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Дяснолибералният англосаксонски Капитализъм по американски образец разсипа за 25 години и здравната система в името на Невидимата Ръка на Пазара и неговата чудодейна самолековита сила. Неолиберализъм!

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 49. 49 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 367 Неутрално

  За 35 години възроденият дяснолиберален англосаксонски Капитализъм по американски образец разсипа всички здравни системи по света. Идеологията на Невидимата Ръка на Пазара и неговата чудодейна самолековита сила се провали за н-ти път.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK